Sunteți pe pagina 1din 1

Dosarul de concurs va conine n mod obligatoriu:

formularul de nscriere;
copia actului de identitate;
copiile diplomelor de studii i ale altor acte care atest efectuarea unor
specializri;
copia carnetului de munc sau, dup caz, o adeverin care s ateste vechimea n
munc i, dup caz, n specialitatea studiilor necesare ocuprii funciei publice;
cazierul judiciar;
adeverina care s ateste starea de sntate corespunztoare, eliberat cu cel mult 6
luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de familie al candidatului sau
de ctre unitile sanitare abilitate, care conine, n clar, numrul, data, numele
emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de Ministerul
Sntii Publice
declaraia pe propria rspundere sau adeverina care s ateste c nu a desfurat
activiti de poliie politic
alte documente relevante pentru desfurarea concursului.
Toate documentele vor fi prezentate n copii legalzate sau nsoite de
documente originale, n vederea verificrii conformitii cu orginalul.

SECRETAR COMISIE,