Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agenia Naional de Administrare Fiscal

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funciei publice vacante de execuie de expert asistent din cadrul
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal - Direcia General de Investiii, Achiziii
Publice i Servicii Interne - Serviciul investiii

1. Hotrrea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea i funcionarea


Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
2. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 74/2013 privind unele msuri pentru
mbuntirea i reorganizarea activitii Ageniei Naionale de Administrare Fiscal,
precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative.
3. Legea nr. 500/2002 privind finanele publice - cu modificrile i completrile
ulterioare;
4. Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului - cadru al
documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de
intervenii, cu modificrile i completrile ulterioare;
5. Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008 privind aprobarea Instruciunilor de aplicare
a unor prevederi din H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii
6. Hotrrea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si
completarile ulterioare;
7. O.M.F.P. 980/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind criteriile
de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
8. O.M.F.P. nr. 1202/2008 privind stabilirea structurii situaiilor referitoare la
monitorizarea derulrii programului de investiii;
9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
10. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, cu modificrile i
completrile ulterioare.
11. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit al funcionarilor publici,
republicat.