Sunteți pe pagina 1din 268

TEFAN

LAZR

MARIUS
DOLI

APICULTUR PRACTIC

Coperta: Corneliu Dulceanu

Editat cu sprijinul
Ministerului Educaiei i Cercetrii

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


LAZR, TEFAN
Apicultur practic / tefan Lazr, Marius
Doli. - Iai: Alfa, 2004
Bibliogr.
ISBN 973-8278-44-9
I. Doli, Marius
638.1

Tiraj: 250 ex.


ISBN 973-8278-44-9
Toate drepturile asupra acestei ediii aparin Editurii ALFA

TEFAN
LAZR

MARIUS
DOLI

APICULTUR PRACTIC

Editura ALFA
Iai - 2004

Refereni tiinifici:
Prof. dr. Liviu Alexandru Mrghita
Universitatea de tiine Agricole
i Medicin Veterinar Cluj-Napoca
Prof. dr. Marian Bura
Universitatea de tiine Agricole
i Medicin Veterinar Timioara

Editura ALFA
Aleea M. Sadoveanu, nr. 14 (T1), Iai
Romnia, tel./ fax: (0232) 212514
Mobil: 0740570752
e-mail: nepanaite@mail.dntis.ro
Redactor: Nicolae Panaite
Tehnoredactor: Corneliu Dulceanu
Aprut: 2004
Printed in Romania

1.M SURI DE PROTEC IA MUNCII N


APICULTUR
Pentru prevenirea accidentelor cauzate de n ep turile
albinelor, stupinele vor fi amplasate la distan e suficient de mari de
drumurile publice i centrele populate. Pentru a preveni p trunderea
animalelor i chiar a persoanelor, stupinele vor fi mprejmuite cu
gard i pe ct posibil va fi asigurat paza acestora. n incinta
stupinei este interzis p trunderea persoanelor str ine nenso ite de
apicultor. La p trunderea n stupin , echipamentul de protec ie
(halat, masc apicol , afum tor) este obligatoriu.
Este interzis s se fac zgomot sau s se provoace trepida ii
n apropierea stupilor, s se depoziteze diferite obiecte pe capacul
acestora, s se clatine sau s se loveasc stupii, deoarece albinele
pot deveni agresive. Persoanele care vor participa la executarea
controlului familiilor de albine trebuie s fie mbr cate curat i s
nu prezinte mirosuri care irit albinele (miros de transpira ie,
alcool, parfum, ceap , usturoi etc).
Este interzis deschiderea stupilor pentru interven ii n
cuibul familiilor de albine, nainte de a se pune n stare de
func ionare afum torul i a se mbr ca echipamentul de protec ie
(halatul sau salopeta, masca). Apicultorii experimenta i pot lucra i
f r masc , ns pentru ncep tori utilizarea m tii este absolut
obligatorie, deoarece albinele iritate atac n special fa a.
Nu este recomandabil ca interven iile n cuibul familiilor s
se fac pe timp ploios, nnorat, pe vnt, pe ntuneric, deoarece
albinele sunt mai agresive.
n timpul execut rii lucr rilor, mi c rile vor fi sigure,
calme, f r brusc ri, lovituri sau r sturn ri de materiale, obiecte etc.

pentru a nu irita albinele. Nu se admite alungarea albinelor care


eventual zboar insistent n preajma capului, prin agitarea minilor.
La aprinderea afum torului se vor lua toate m surile de paz
contra incendiilor; de asemenea, dup terminarea lucr rilor,
resturile de combustibil din afum tor vor fi evacuate numai ntr-un
loc special amenajat. n afum tor nu se vor utiliza dect
combustibili care ntre in o ardere lent i f r flac r , pentru ca
fumul emanat s nu fie fierbinte, ceea ce ar produce iritarea
albinelor. Pentru producerea fumului se utilizeaz iasc , buc i din
lemn putred, r d cini uscate, de euri din material textil (bumbac,
in, cnep etc.). Este contraindicat utilizarea abuziv a
afum torului, pentru c irit albinele.
n atelierele de reparat stupii i alte utilaje apicole, se vor
respecta cu stricte e toate normele legate de paza contra incendiilor,
iar lucr rile vor fi efectuate cu aten ie, pentru a se evita
accident rile.
La extrac ia mierii, apicultorul va introduce i va scoate
ramele din centrifug numai dup ce aceasta s-a oprit complet.
Instala iile electrice ale centrifugelor, ale usc toarelor de
polen, ale cu itelor pentru desc p cit faguri i ale oric ror altor
utilaje apicole ac ionate electric, vor fi verificate cu grij pentru a fi
n perfect stare de func ionare i vor fi legate la p mnt.
La instalarea stupinelor pe vetrele repartizate n masivele
melifere pentru practicarea stup ritului pastoral se vor respecta
dispozi iile privind paza contra incendiilor.
Transportul stupilor n pastoral se efectueaz de preferin
noaptea, sau foarte de diminea , pe timp r coros i pe distan e
mici, deoarece albinele sunt mai lini tite. Mijloacele de transport
trebuie s fie n perfect stare de func ionare, durata transportului
va fi limitat la timpul strict necesar. Apicultorul i ceilal i
nso itori ai transportului vor avea la ndemn echipamentul de
protec ie, vasul cu lut moale, uneltele necesare pentru eventualele
interven ii sau repara ii rapide n cazul cnd se constat c ies

albinele. Pe timpul transportului, stupii vor avea urdini urile


nchise i vor fi prev zu i cu dispozitive perfecte de fixare a p r ilor
componente, pentru a nu se strecura albinele. Eventualele fisuri din
pere i, capacul sau fundul stupilor vor fi astupate cu lut moale
nainte de nc rcarea stupilor n autovehicul. Se vor asigura
condi iile de ventila ie prin deschiderile laterale la stupii orizontali
i prin sita de ventila ie la cei multietaja i.
Se va acorda o aten ie deosebit n timpul manipul rii
stupilor, att la nc rcare ct i la desc rcare, evitndu-se
manipul rile brutale sau r sturnarea lor. nc rc tura de stupi trebuie
s prezinte o bun stabilitate. n timpul transportului stupii se
asigur contra r sturn rilor sau deplas rilor nedorite prin legarea cu
frnghii n ambele sensuri sau amenajarea cu pere i prelungitori a
l zii autovehiculului cu care se efectueaz transportul. Transportul
stupilor se execut numai pe drumuri cunoscute n prealabil i
eventual amenajate n acest scop. Dup ce s-a ajuns la locul de
destina ie, dup amplasarea pe locurile marcate n prealabil, stupii
vor fi l sa i s se lini teasc cel pu in o jum tate de or , apoi se va
proceda la deschiderea urdini urilor; aceast opera ie nu trebuie s
se execute de c tre persoane neini iate, personalul necalificat i
animalele vor fi ndep rtate n prealabil. Deschiderea urdini urilor
se va face ct mai rapid, stnd ntr-o parte lateral a stupului i
ncepndu-se cu rndul de stupi din fa . Este recomandabil ca
deschiderea urdini urilor s se fac nainte de ivirea zorilor.
n cazul efectu rii transportului pe cale ferat , vagoanele
respective vor fi nchise, cu asigurarea unei bune ventila ii,
geamurile fiind prev zute cu site metalice. Pe vagon se vor fixa
t bli e indicatoare vizibile, avnd ca text: "Aten ie albine vii".

Tehnica examin rii familiilor de albine.


Comportarea cu albinele.
Pentru efectuarea lucr rilor planificate la familia de albine,
se preg tesc n primul rnd utilajele i materialele necesare, n
func ie de lucr rile ce urmeaz a fi executate, pentru a nu se
ntrerupe controlul n scopul procur rii lor. O grij deosebit
trebuie avut cu manipularea fagurilor sau a siropului, ndeosebi n
perioadele lipsite de cules, ferindu-le de accesul albinelor, pentru a
nu provoca furti agul. Se aprinde apoi afum torul, se mbrac
halatul, se pune masca, se preg te te lada pentru transportul
fagurilor, dalta apicol . nainte de a se deschide stupul se vor da
cteva rafale de fum prin urdini . Persoana care efectueaz
controlul familiei de albine se va a eza ntotdeauna c tre una din
p r ile laterale ale stupului (de obicei n partea dinspre cuib),
evitndu-se amplasarea n fa a urdini ului deoarece se mpiedic
circula ia liber a albinelor, acestea se irit i devin agresive.
Deschiderea stupului i descoperirea cuibului se va face cu mi c ri
calme, lini tite, u oare, se va nl tura capacul, perna de protec ie i
n cele din urm podi orul, f r a scutura albinele care se g sesc
eventual pe acesta. Podi orul se va a eza n capacul stupului
orizontal, sau se va sprijini de scndura de zbor (f r a bloca
urdini ul) n cazul celorlalte tipuri de stupi. La stupul orizontal
podi orul se va nl tura treptat, nu se va descoperi cuibul n
ntregime dintr-odat . Dup nl turarea podi orului, se dau cteva
rafale de fum n lungul ramelor pentru a determina albinele s se
retrag spre partea inferioar a fagurilor. Se introduce apoi dalta
apicol ntre ultima ram i diafragm (n cazul stupului orizontal
sau R.A.1001) sau ntre ultima ram i penultima n cazul stupului
multietajat, nl turndu-se diafragma n primul caz, sau penultima
ram a stupului multietajat (acesta introducndu-se temporar n lada
pentru faguri). n spa iul astfel creat, se deplaseaz u or prima
ram , dup ce a fost desprins de urm toarea, prin introducerea

d l ii apicole n intervalul dintre ele. Se apuc rama de umera e cu


ambele mini i se scoate din stup cu aten ie, pentru a evita strivirea
albinelor sau iritarea lor prin lovirea ramelor de pere ii stupului.
Totodat se va evita atingerea albinelor de pe fagurele ce se scoate din
stup, de fagurele al turat, deoarece acest lucru irit foarte mult.
Niciodat nu se va scoate un fagure f r a se ndep rta n prealabil
ramele ntre ele pn la 17 - 18 mm. Dac stupul este plin cu rame, se
vor scoate una sau dou , pentru a crea spa iu liber, fagurii sco i
a ezndu-se temporar n lada pentru transport sau ntr-un corp de
stup gol, ferindu-se de accesul albinelor pentru a evita furti agul.
Fagurele care se examineaz va fi inut n dreptul fe ei n
pozi ie vertical , pentru ca mierea nematurat , pe care eventual o
con in, s nu se scurg din celule i pentru a evita deformarea sub
propria greutate, atunci cnd temperatura aerului este ridicat .
Fagurele se va men ine numai deasupra stupului i nu n afar ,
pentru evitarea pierderii m tcii care ar putea s se desprind de pe
fagure. Dup ce s-a examinat fagurele pe una din fe e, inndu-l cu
speteaza superioar n sus, pentru a se ntoarce i examina pe partea
opus , se va ridica mna dreapt n sus astfel nct speteaza
superioar s se g seasc n pozi ie vertical , se rote te apoi
fagurele cu 1800 n jurul spetezei superioare, prin exterior, apoi se
las din nou m na dreapt n jos, ob inndu-se din nou pozi ia
orizontal a spetezei superioare, aceasta fiind orientat ns n jos
(fig. 1). n acest mod se evit ruperea fagurelui din cauza greut ii
mierii i a puietului.
n cazul n care la un moment dat albinele dau semne de
iritare sau n eap , persoana ce efectueaz controlul trebuie s - i
st pneasc mi c rile de ap rare prin gesturi bru te, repezite, s
pun fagurii la loc n stup, ncet, cu mult calm, s afume apoi
albinele pentru a le lini ti i apoi s ia m suri de ndep rtare a
acului din locul unde s-a produs n ep tura. Prin scoaterea ct mai
rapid a acului se reduce cantitatea de venin introdus n organism.
Cunoscndu-se c mpreun cu acul r mne ata at la piele i

rezervorul cu venin, acesta continund s pompeze veninul chiar


dup desprinderea de corpul albinei, scoaterea acului se va face nu
prin apucarea cu degetele, mod care ar contribui la introducerea
unui surplus de venin, ci prin r zuire cu unghia sau cu dalta apicol .

Fig. 1 Cercetarea unui fagure pe ambele fe e


1 examinarea primei fe e; 2 rotirea pe vertical a fagurelui;
3 examinarea fe ei opuse
Pentru ncetinirea absorb iei veninului n organism,
atenuarea durerii i inflama iei locale, regiunea lezat se va
tampona cu o substan cu efect vasoconstrictor i u or anestezic
(apa rece, o etul, amoniacul, mentolul n eter solu ie 2 - 3%). Locul
n epat mai poate fi fric ionat cu o solu ie de sare de buc t rie,
ceap sau p trunjel verde. Tamponarea cu ap a locului unde s-a
produs n ep tura mai are i rolul de a ndep rta mirosul de venin
care persist i care poate atrage noi n ep turi.
n cazul n care o persoan a primit un num r mare de
n ep turi se recomand administrarea pe cale bucal a cte unui
comprimat de Feniramin, Romergan sau Nilfan. Aceea i medica ie
se va aplica i n cazul unei singure n ep turi, la persoanele care
manifest alergie la veninul de albine. n lipsa unor histaminice, se

poate administra o jum tate de pahar de ap n care s-au ad ugat 810 pic turi de amoniac pentru adul i i 3 - 6 pic turi pentru copii.
Alergia se manifest nu prin inflama ie local (care este
reac ia normal a organismului) ci prin fenomene multiple ca:
urticarie generalizat , prurit intens, dureri de cap, vomismente,
senza ii de sufocare, palpita ii etc. Ca regul general , persoanele
care manifest reactivitate alergic medie sau intens , vor evita
contactul direct cu albinele.
Dup terminarea controlului se va a eza podi orul,
evitndu-se strivirea albinelor, perna de protec ie (dac este cazul),
apoi stupul se va nchide.

2. MORFOLOGIA I FIZIOLOGIA ALBINEI


2.1. MORFOLOGIA EXTERN A ALBINEI
Ca orice insect , albina este alc tuit din trei segmente: cap,
torace i abdomen. Corpul acesteia este protejat la exterior de un
tegument de natur chitinoas cu rol de protec ie.
2.1.1. Tegumentul
Tegumentul este alc tuit dintr-o substan rezistent numit
chitin (un polizaharid azotat f r structur celular ), lipide i
protide. n afar de func ia de protec ie a organismului, tegumentul
se comport ca un suport scheletic pentru p r ile mai moi ale
corpului.
n alc tuirea tegumentului intr trei straturi: cuticula,
hipoderma i membrana bazal (fig. 2).
Cuticula reprezint stratul exterior al tegumentului i este
format la rndul ei din dou straturi: epicuticula la exterior i
procuticula la interior.
Epicuticula reprezint o membran de natur proteic care
odat cu trecerea la stadiul de adult devine impregnat cu lipide.
Procuticula la rndul ei este alc tuit din exocuticul i
endocuticul .
Exocuticula este reprezentat de un strat proteic care secret
sclerotin , o substan
ce produce sclerotizarea stratului,
conducnd la formarea p r ilor tari ale corpului, numite sclerite. n
afara scleritelor, de la nivelul cuticulei pornesc spre interiorul
corpului albinei ni te prelungiri numite apodeme care servesc la
prinderea organelor interne.
12

6
3

Fig. 2 Structura tegumentului (dup I. Barac i colab.)


1 - epicuticula; 2 - exocuticula; 3 - endocuticula; 4 - hipoderma; 5
- membrana bazal ; 6 - proticula; 7 cuticula
Hipoderma este reprezentat de un strat de celule cu func ii
extrem de variate. Unele celule secret chitina care se transform n
cuticul , altele formeaz glandele cerifere, salivare i de venin,
altele sunt celule senzitive, iar altele produc firele de p r.
Membrana bazal acoper fa a intern a hipodermei i
organele rezultate din activitatea acesteia.
Pe suprafa a cuticulei exist numeroase excrescen e
chitinoase sub form de peri care ndeplinesc roluri diferite. Cei
care con in celule senzitive au rol tactil, cei de pe torace i
abdomen men in c ldura corpului i au rol n prinderea i colectarea
polenului, cei din jurul ochilor - mai lungi i mai duri - au rol de
protec ie. Firele de p r sunt mai numeroase la albinele tinere i se
r resc pe m sur ce vrsta albinei este mai naintat . Culoarea
cuticulei i a firelor de p r este variabil n func ie de rasa albinei.
Tegumentul albinei este format din mai multe segmente la
nivelul c rora, ct i al articula iilor, cuticula se sub iaz permi nd
mobilitatea corpului n condi iile tegumentului sclerotizat.
Segmentele corpului din partea dorsal se numesc tergite sau
13

dorsum, iar cele din partea ventral sternite sau ventrum.


2.1.2. Capul albinei
Privit din fa , capul apare diferen iat n func ie de cast . La
albina lucr toare capul are form triunghiular cu vrful ndreptat
spre partea inferioar , la matc forma capului apare mai rotunjit ,
iar la trntor aproape rotunjit (fig. 3).

Fig. 3. Vedere frontal a capului la matc (1), albin lucr toare (2),
trntor (3) (dup J. Louveaux)
Diametrul capului este de circa 3,5 mm la albina lucr toare,
3 mm la matc i 4 mm la trntor.
Din profil, capul apare turtit antero-posterior, cu partea
anterioar convex i cea posterioar u or concav , corespunz tor
cu suprafa a anterioar a toracelui cu care vine n contact. n partea
posterioar se g se te o deschidere pentagonal numit foramen,
prin care se realizeaz comunicarea organelor din cap cu cele din
torace i abdomen. n cutia cranian se g sesc creierul, mu chii
motori ai aparatului bucal i antenelor i glandele salivare.
La partea ventral a capului se g se te orificiul bucal, n
14

partea dorsal se g sesc trei ochi simpli numi i oceli, iar pe p r ile
laterale doi ochi compu i. La partea posterioar , sub foramen, se
afl o escava ie membranoas n care se inser trompa albinei.
Frontal sunt dispuse cele dou antene.
2.1.2.1. Antenele
Antenele sunt dou structuri filamentoase formate din trei
p r i: scapus, pedicel (peduncul) i flagel. Ele sunt fixate de cap
printr-o mic excava ie n cuticul denumit soclu. Scapusul este
un articol lung ce alc tuie te baza antenei i ad poste te organul lui
Johnston cu rol n echilibrul corpului. n continuare se afl
pedicelul, urmat de flagel care este compus din 11 articole la matc
i lucr toare i 12 articole la trntor. Baza rotunjit a fiec rui articol
intr n concavitatea distal a celui precedent i sunt unite ntre ele
printr-o membran , asigurnd mi carea liber a antenei n orice
direc ie (fig. 4).
Fiecare por iune a antenei are organe (pl ci sau
sensile), care ndeplinesc func ii variate pentru miros, gust, pip it,
perceperea vibra iilor, a modific rilor de temperatur , a
concentra iei de acid carbonic etc. (fig. 5).
Pl cile poroase sunt sensibile la mirosuri. Pe antena unei
lucr toare se g sesc 3 600 6 000 pl ci, fa de 3 000 la matc i
30 000 la trntor.
Sensilele trichoide au rol tactil i par a fi sensibile la
vibra ii. O singur anten poate avea 8 500 de astfel de organe care
ar ndeplini rolul de urechi ale albinelor, n sensul c percep
foarte bine vibra iile transmise de un corp solid.
Sensilele baziconice se g sesc pe al treilea i al zecelea
segment al flagelului, n num r de cte 150 pe fiecare anten i se
pare c ar fi organe de miros ca i pl cile poroase. Alc tuirea
diferitelor tipuri de sensile i circuitul nervos al acestora sunt
prezentate n fig.6.

15

2
1

Fig. 5 Suprafa a antenei (dup Snodgrass)


1 - placa poroas ; 2 - sensil trichoid ;
3 - sensil baziconic

Fig.4 Antena albinei lucr toare (dup Snodgrass)


1 - scapus; 2 - pedicel; 3 - primul articol al flagelului 4 - ultimul
articol al flagelului

16

1
1

4
4

Fig.6. Diferitele tipuri de sensile de la suprafa a antenei


(dup Snodgrass)
A - plac poroas ; B - sensil trichoid ; C - sensil baziconic ; 1 extremitatea senzorial ; 2 - cuticula; 3 - hipoderma; 4 - celule
nervoase; 5 - nerv
2.1.2.2. Ochii simpli (ocelii)
Ochii simpli (ocelii) sunt situa i n partea superioar a
capului n vrfurile unui triunghi. Ei sunt forma i dintr-o lentil
biconvex , un corp vitros i o retin . n timpul zborului, ocelii dau
senza ia pozi iei verticale i au rolul de m surare a intensit ii
luminii, permi nd semnalizarea nceputului sau sfr itului zilei,
nnour rile i nsenin rile.
2.1.2.3. Ochii compu i
Ocup o mare parte din suprafa a capului albinei, iar ca
structur sunt alc tui i din numeroase unit i de baz numite
omatidii. Num rul omatidiilor la fiecare ochi este diferit n func ie
de cast : 3 000 4 000 la matc , 4 000 5 000 la albina lucr toare
i peste 7 000 8 000 la trntor.
Suprafa a unui ochi compus apare ca un ansamblu de
17

hexagoane, fiecare alc tuind corneea unei omatidii. La locul de


mbinare a omatidiilor se g se te din loc n loc un peri or foarte
lung, ceea ce confer ochiului un aspect p ros
4

Fig.7 Sec iune ntr-o


Omatidie (dup
Snodgrass)

Fig. 8 Ochiul compus al albinei (dup


Snodgrass)
1 - nervul optic; 2 - corneea; 3 - retina; 4
- cristalinul

Fiecare omatidie este un sistem optic cuprinznd o cornee


transparent care formeaz lentila convergent , un cristalin de
form conic i o retinul compus din 8 celule sensibile la lumin
ale c ror capete dau nervii retinieni (fig. 7). Partea central a
omatidiei este rhabdomul care are rolul de a ndrepta razele de
lumin c tre celulele senzoriale ale ochiului. Celulele pigmentare
izoleaz omatidiile ntre ele. Fiecare omatidie percepe un singur
punct al obiectului vizat nct imaginea apare mozaicat . Alc tuirea
unei omatidii i ochiului compus al albinei sunt prezentate n
18

figurile 7 i 8.
Culorile pe care le disting albinele sunt cuprinse n spectrul
solar ntre 310 i 650 nanometri. Spre deosebire de om, albina nu
percepe culoarea ro ie, dar percepe ultravioletul care este
inaccesibil omului. Albul este sesizat n func ie de modul n care
petalele florilor absorb sau reflect razele ultraviolete.
2.1.2.4. Aparatul bucal
Este alc tuit din mai multe piese analoage tuturor insectelor,
cu deosebirea c sunt adaptate pentru supt i lins. Acesta este
alc tuit din: labrum (buza superioar ), dou mandibule i trompa
(proboscisul).
Labrumul este o prelungire chitinoas a cutiei craniene care
se continu cu o por iune membranoas . Sub labrum se afl situat
faringele.
Mandibulele sunt piese scurte i relativ puternice, de form
concav , care pot s se ndep rteze mai mult sau mai pu in una de
alta, pivotnd n articula ie. Atunci cnd se nchid pot permite
albinei s apuce obiectele, servind la transportul impurit ilor din
stup, descoperirea anterelor florilor pentru a putea recolta polenul,
desfacerea membranei gr unciorilor de polen, la modelarea cerii n
timpul construirii fagurilor i la formarea celulelor acestora,
func ionnd ca adev rate prese. Spre deosebire de viespi,
mandibulele albinelor sunt lipsite de din i, ceea ce face imposibil
spargerea cojii fructelor, a a cum eronat se crede uneori.
Pe suprafa a mandibulelor se g sesc peri simpli,
neramifica i, mai lungi i mai numero i la matc dect la albina
lucr toare. Mandibulele trntorului sunt mai scurte, mai nguste i
sunt acoperite cu peri ramifica i, numero i i lungi.
Trompa are rolul principal pentru recoltarea nectarului i se
compune din dou maxile i labium (buza inferioar ) care se
continu cu glosa (fig. 9).
19

Maxila se compune dintr-o por iune bazal numit cardo i


una distal alc tuit din stipes, lacinia, galeea i palpul maxilar
pu in dezvoltat.
Labium (buza inferioar ) este alc tuit din submentum
(postmentum) de form triunghiular , un mentum alungit
(prementum), doi palpi labiali dezvolta i, dou paraglose i glosa
(limba) care se termin cu flabelum (linguri a). Cele dou maxile i
labium se inser n fosa trompei prin intermediul unei piese n
form de "V" numit lorum.
Glosa este acoperit la exterior cu peri ori i prezint pe
toat lungimea ei un canal care porne te de la nivelul flabelumului.
Dac nectarul din floare este n cantitate redus , glosa joac
rolul unei pensule care colecteaz nectarul dispersat pe suprafa a
glandelor nectarifere, caz n care nectarul se ridic prin canalul
glosei, flabelumul producnd n acest caz prin mi c ri alternative
efectul unei pompe aspiro-refulante care trimite nectarul c tre
cavitatea bucal i faringe.
Cnd cantitatea de nectar este mare, se produce al turarea
galeelor maxilare cu palpii labiali, formndu-se un tub care
nconjoar glosa prin care se aspir nectarul. Cnd albina se
alimenteaz cu substan e solide, ca zah rul uscat, ea ncepe prin a
le umecta cu saliv pentru a le dizolva i transforma n sirop. Exist
dou glande salivare toracice care i elimin produsele ntr-un
canal colector unic la nivelul mentumului.
Tot la nivelul capului se mai g sesc glandele hipofaringiene i
mandibulare. Primele sunt prezente numai la lucr toare i secret
l pti orul destinat hr nirii larvelor, celelalte sunt prezente la matc
i lucr toare i rudimentare la trntor. La albinele lucr toare,
secre ia glandelor mandibulare permite nmuierea i fr mntarea
cerii i dizolvarea nveli ului uleios al polenului, n timp ce la
matc secre ia st la baza producerii unor feromoni (substan a de
matc ).
20

2
3

6
5

10

11

12

Fig. 9 Trompa albinei (dup Snodgrass)


1 - maxil ; 2 - cardo; 3 - lorum; 4 - postmentum; 5 - prementum; 6
- stipes;7 - lacinia; 8 - galeea; 9 - paraglos ; 10 - palp labial; 11 glosa; 12 - flabelum.
Dintre nsu irile morfologice utilizate drept criterii de
selec ie, lungimea trompei permite aprecieri asupra capacit ii
albinelor de a culege nectarul, reprezentnd un indice important n
caracterizarea unor rase de albine. Acest indicator se determin sub
microscop cu ajutorul micrometrului ocular, ntre extremitatea
21

prementumului i extremitatea glosei, incluznd i flabelumul.


2.1.3.Toracele albinei
Toracele albinei este format din trei segmente: protorace,
mezotorace i metatorace, la care se adaug un al patrulea segment
numit propodeum, care este de fapt primul segment abdominal
(fig. 10).

Fig. 10 Schema alc tuirii toracelui albinei


I - protorace; II - mezotorace; III - metatorace; IV - propodeum;
1 - notum; 2 - sternum; 3 - coxe (primul segment al picioarelor)
Pe torace sunt fixate trei perechi de picioare i dou perechi
de aripi. Fiecare segment este format dintr-o parte dorsal numit
notum i o parte ventral numit sternum, iar ntre acestea se
g se te pleura. Notumul este format dintr-o regiune anterioar scutum i una posterioar - scutelum.
Protoracele poart prima pereche de picioare.
22

Mezotoracele poart a doua pereche de picioare i prima


pereche de aripi. Prezint dou orificii mici numite stigme, care
servesc la respira ie.
Metatoracele poart a treia pereche de picioare i a doua
pereche de aripi i prezint de asemenea, dou stigme pentru
respira ie.
Toracele este acoperit cu peri mari i de i, mai lungi la
trntor dect la lucr toare i m tci. n interiorul toracelui se g sesc
organele respiratorii i nervii, fiind prev zut cu o musculatur
foarte puternic pentru aripi i picioare.
2.1.3.1. Picioarele
n afar de func ia de locomo ie, picioarele sunt adaptate
pentru recoltarea polenului. Fiecare picior al albinei este alc tuit
din cinci segmente: coxa, trochanterul, femurul, tibia i tarsul.
Coxa asigur articula ia piciorului la torace la nivelul dintre
pleuritele i sternitele fiec rui segment i este dotat cu o
musculatur foarte puternic .
Trochanterul se articuleaz cu coxa prin doi condili, iar cu
femurul articularea se face n a a fel nct se pot ridica sau relaxa
simultan celelalte segmente ale piciorului.
Femurul este de form alungit cu doi mu chi foarte
puternici: un flexor ventral i un extensor dorsal.
Tibia. La picioarele anterioare i mediene este mai sub ire i
mai scurt ca femurul, iar la picioarele posterioare tibia este mai
lung , turtit i l it n partea distal . Aceast form este mai
evident la albina lucr toare, n timp ce la matc i trntor este mai
sub ire. La albinele lucr toare pe fa a extern a tibiei piciorului
posterior se g se te corbicula sau co ule ul ale c rei margini sunt
garnisite cu peri lungi curba i i servesc la transportul polenului
(fig. 11, B, 3).
Tarsul este acoperit cu peri de i cu care albina recolteaz polenul
23

de pe peri orii care-i acoper suprafa a corpului. Acesta este format


din cinci articole numite tarsomere, din care primul numit bazitars,
se deosebe te prin dimensiuni i form de celelalte. Este lung i
cilindric la picioarele anterioare i medii i l it i comprimat la
cele posterioare. Pe suprafa a intern a bazitarsului piciorului
posterior se g se te peria bazitarsal care este format din 9-10
rnduri de peri lungi cu care albina recolteaz de pe corp i re ine
polenul (fig. 11, D, 5).

3
4

4
5

Fig.11 Membrele albinei


A - membrul anterior; B - membrul mijlociu; C - membrul
posterior (fa a extern ); D - membrul posterior (fa a
intern ); 1 - strigil; 2 - pinten; 3 - corbicula; 4 - presa de
polen; 5 - peria bazitarsal .
24

Tot la piciorul posterior ntre tibie i bazitars exist o adncitur


care formeaz presa de polen, cu ajutorul c reia albina transport
polenul de pe peria bazitarsal a unui picior pe corbicula celuilalt
picior (fig. 11, D, 4).
Pe picioarele mediane, la extremitatea distal a tibiei, se
g se te o excrescen chitinoas numit pinten, care serve te la
extragerea glomerulului de polen din corbicul dup ce albina a
ajuns la stup (fig. 11, B, 2).
La piciorul anterior, la cap tul proximal al bazitarsului, se g se te o
scobitur semicircular c ptu it cu fire de p r, care este acoperit
de o pies mobil , numit fibul , situat la extremitatea distal a
tibiei. Prin flexarea bazitarsului spre tibie scobitura se nchide cu
piesa mobil realizndu-se strigilul, care serve te la cur irea
antenelor i trompei de polen prin trecerea repetat a acestora prin
strigil (fig. 12, A, 1). Celelalte patru articole tarsale sunt articulate
liber i nu au musculatur proprie. Ultimul articol tarsial are dou
crlige duble ntre care se afl un fel de ventuz - empodiul sau
pulvilul. Crligele servesc pentru deplasarea insectei pe suprafe ele
rugoase, iar pulvilul pe suprafe ele netede.
La lucr rile de selec ie, pentru determinarea rasei i chiar a
unei popula ii de albine, se utilizeaz indicele tarsial care exprim
procentual raportul dintre lungimea i l imea bazitarsului
piciorului posterior.
2.1.3.2. Aripile
Pe toracele albinei sunt prinse dou perechi de aripi: una
anterioar prins de mezotorace i alta posterioar prins de
metatorace.
Aripa prezint patru nervuri principale care pornesc de la
baz : costala ce m rgine te partea anterioar a aripei, subcostala
imediat dedesubt i paralel cu costala, mediana i apoi anala care
25

m rgine te marginea posterioar . ntre acestea exist numeroase


alte nervuri care prin unirea lor formeaz figuri asem n toare unor
celule.
Aripa anterioar la albinele lucr toare are aproape 10 mm
lungime i 3 mm l ime, iar cea posterioar 7 mm lungime i 2 mm
l ime. La lucr rile de selec ie se procedeaz la determinarea
lungimii i l imii aripei anterioare, precum i la calcularea
indicelui cubital care reprezint caracter de ras (2,25 la rasa
carpatin ). M sur torile pentru determinarea indicelui cubital se
execut sub microscop, pe cele dou nervuri care formeaz un
unghi obtuz, la baza celei de-a treia celule cubitale (fig. 12),
exprimarea f cndu-se prin determinarea raportului ntre A i B.
1

Fig. 12 Aripile albinei (dup Dade)


A: 1 - cuta aripei anterioare; 2 - hamuli; 3 - peri; B: I, II, III celule cubitale.
n repaus aripile sunt a ezate n spate, cele anterioare
deasupra celor posterioare. Marginea inferioar a aripei anterioare
este u or pliat n sus, formnd o cut . Pe marginea anterioar a
aripei posterioare se g se te un ir de 16 - 26 crlige numite
hamuli, care n timpul zborului se prind de cuta aripei anterioare.
26

Aripile astfel reunite asigur o mai bun stabilitate albinei. Cnd


albina face ventila ie n fa a stupului aripile nu sunt prinse i se
agit independent.
Mi carea aripilor se realizeaz ntr-un ritm de circa 200 de
b t i pe secund , cu ajutorul mu chilor bine dezvolta i ai toracelui.
Mecanismul ingenios care conduce zborul permite albinei s se
ridice, s coboare, s zboare lateral, stnga sau dreapta i chiar
napoi.
2.3.4. Abdomenul albinei
Abdomenul albinei este format din 6 segmente la lucr toare
i matc i 7 segmente la trntor, legate ntre ele prin membrana
care-i asigur mobilitatea.
Leg tura dintre abdomen i torace se realizeaz prin
propodeum primul segment abdominal. Al doilea segment foarte
mult sub iat spre partea anterioar la unirea cu propodeumul se
nume te pe iol. Abdomenul este mai lat spre partea anterioar i
mai sub ire n partea posterioar .
Fiecare segment este alc tuit din tergite superior i sternite
inferior (ventral). Tergitele acoper par ial i marginile laterale ale
sternitelor. Pe fiecare tergit, de o parte i de alta, se g se te cte un
orificiu respirator (stigm ). Ultimul tergit i sternit formeaz rectul
i deschiderea acului, iar la matc i trntor se deschid organele
genitale (fig. 13). Pe sternitele 3-6 se g sesc cte dou suprafe e cu
aspectul sticlei translucide, care sunt glandele cerifere. Aceste
glande pot fi observate numai cnd se ntinde for at abdomenul,
deoarece sunt acoperite de sternitele precedente (fig. 14).
O gland cerifer este alc tuit din 10 000 20 000 celule
palisadice care ating dezvoltarea maxim la vrsta de 12-18 zile.
Glandele cerifere prezint ni te pori extrem de fini prin care se
scurge ceara lichid n buzunarele dintre inele, iar n contact cu
aerul ceara se solidific formnd ni te pl cu e foarte fine numite
solzi.
27

t2

t4

t3

t1

t5

B
t6

S1

S2

S3

S4

S5

Fig. 13 Schema alc tuirii


abdomenului t1 - t6-tergite;
S1 - S6 - sternite; A - anus;
B - stigm

S6

Oc

Fig. 14 Partea ventrala


a abdomenului 1 - 6 sternite; Oc - oglinzi
cerifere.

2.2. MORFOLOGIA INTERN A ALBINEI


2.2.1. Sistemul muscular
Musculatura este r spndit n tot organismul: cap, torace,
abdomen, picioare, aripi i organele interne.
Musculatura albinei este format din fibre striate ceea ce
explic rapiditatea i precizia contrac iilor musculare.
Structura fibrei musculare striate la albin se deosebe te de
28

cea a vertebratelor prin faptul c nucleii sunt dispu i central pe un


singur rnd. La exterior fibra muscular prezint o membran fin
numit sarcolema, care nvele te sarcoplasma. La sarcoplasm se
g sesc miofibrilele dispuse periferic i nucleii a eza i central (fig.
15).
1

2
3

Fig. 15 Schema structurii fibrei musculare la albin


1 - sarcolema; 2 - sarcoplasma; 3 - miofibrile; 4 - nuclei
Mu chii aripei sunt lipsi i de sarcolem , iar fibrele
musculare, foarte fine, sunt grupate n fascicole mici printre care
p trund traheele respiratorii. Ace ti mu chi sunt cei mai importan i
i se disting dou categorii: mu chii direc i ai zborului, foarte
puternici i volumino i, care produc b t ile verticale ale aripilor i
mu chii indirec i care printr-o ac iune transversal permit
transformarea mi c rilor verticale ale aripilor n mi c ri elicoidale,
ajutnd la deplasarea propriu-zis a insectei.
Mu chii se fixeaz de nveli ul chitinos i de apodeme cu
ajutorul tendoanelor, dar se pot fixa i direct prin intermediul unor
fibre de origine cuticular numite tenofibrile.
Musculatura abdomenului este format din mu chii dorsali,
29

ventrali i laterali, precum i mu chii celor dou diafragme,


realizndu-se leg tura ntre tergite, sternite ct i ntre tergite i
sternite. La trntor musculatura segmentelor 3 i 4 este mai
dezvoltat dect la lucr toare i matc . Mi c rile abdomenului se
realizeaz prin mu chii care unesc segmentele 1 i 2 i un mu chi
toraco-abdominal.
Musculatura albinei este foarte puternic , putnd transporta
pe o suprafa rugoas o greutate egal cu de dou zeci ori greutatea
corporal . For a de contrac ie a mu chilor albinei, raportat la cea a
omului este de 14 ori mai mare.
2.2.2. Aparatul digestiv
Aparatul digestiv este alc tuit din trei regiuni distincte:
anterioar (stomodeum) care cuprinde faringele, esofagul i gu a;
mijlocie (mezenteron) reprezentat de proventricol i ventricol
(stomac); posterioar (proctodeum) alc tuit din intestinul sub ire,
rectul i orificiul anal (fig. 16).
Faringele este un tub scurt, gros cu o musculatur bine
dezvoltat . Prin contractarea musculaturii se asigur trecerea
nectarului n esofag.
Esofagul se prezint sub forma unui tub sub ire care
porne te de la cap tul sub iat al faringelui, trece prin torace n
abdomen unde se dilat fomnd gu a.
Gu a este situat n partea anterioar a abdomenului i are
rolul de a acumula i de a transporta nectarul. La matc i trntor
gu a este atrofiat , cu pere ii sub iri f r elasticitate.
La nivelul gu ei are loc o prim etap a procesului de
transformare a nectarului n miere sub ac iunea enzimelor din
nectar, sau secretate de glandele hipofaringiene, toracice i
postcerebrale.
Hrana trece din gu n stomac numai cnd albina este n
activitate, nu i n stare de repaus. Prin contractarea musculaturii
30

gu ei mierea poate reveni n cavitatea bucal , sau s nainteze pe


tractusul digestiv.

11

10

Fig. 16. Aparatul digestiv al albinei lucr toare (dup Snodgrass)


1 - glande hipofaringiene; 2 - glande salivare postcerebrale; 3 glande toracice; 4 - esofag; 5 - gu ; 6 - proventricol; 7 ventricol; 8 - tubii lui Malpighi; 9 - intestin sub ire; 10 - rect; 11 papile rectale.
Proventricolul este nvaginat n gu

i are rolul de a regla


31

p trunderea hranei din gu n ventricol (stomac) i de a men ine n


gu nectarul ce urmeaz a fi dus n stup. Cap tul s u nvaginat are
o deschidere n form de "X" care delimiteaz patru valvule
triunghiulare prev zute cu grupuri de "spini" ndrepta i c tre lumen.
Aceste valvule nu ac ioneaz simultan ci se deschid i se nchid
foarte rapid, dar independent. Prin agitarea continu a gu ei se
realizeaz o distribu ie uniform a polenului n masa de nectar din
interiorul s u. Polenul este scos prin filtrare n grupuri compacte,
nectarul r mnnd la urm n gu . Granulele de polen sunt
comprimate i bolul ce se formeaz va trece n stomac.
Ventricolul (stomacul) este de form cilindric ndoit sub
form de "U", reprezentnd cel mai ntins segment al tractusului
digestiv. Lumenul s u este c ptu it cu un epiteliu cu rol secretor al
unor enzime de natur diastazic , care ac ioneaz asupra
substan elor nutritive, dar n m sur mai mare particip la digestia
glucidelor i lipidelor enzimele secretate de glandele toracice i
postcerebrale.
Bolul alimentar (sau resturile lui) este cuprins n ventricol n
unul sau mai multe nveli uri fine, concentrice i neregulate numite
membrane peritrofice. Aceste membrane sunt permiabile ntr-o
direc ie pentru secre iile digestive, iar n cealalt numai pentru
hrana digerat . Rolul acestor membrane nu este cunoscut cu
precizie, dar se pare c prezint rol de protec ie a peretelui
ventricular, de nmagazinare a unor fermen i secreta i n func ie de
necesit i i rol de barier antiinfec ioas i antimicrobian .
Intestinul sub ire une te cap tul posterior al ventricolului
cu rectul. n partea proximal , n vecin tatea ventricolului, se
g se te o por iune pu in l rgit numit pilor, la nivelul c ruia se
descarc con inutul tubilor lui Malpighi. La nivelul intestinului
sub ire se definitiveaz absorb ia substan elor nutritive.
Rectul se prezint ca o pung voluminoas cu pere ii sub iri
n care se g sesc ase papile rectale care au rolul de deshidratare a
32

materiilor fecale.
Datorit elasticit ii pungii rectale, ct i activit ii papilelor
i enzimei catalaz , albinele pot s acumuleze materiile fecale
produse n decursul iernii, pn la efectuarea zborului de cur ire,
f r a fi afectat starea de s n tate.
2.2.3. Aparatul excretor
Func ia de excre ie este realizat de tubii lui Malpighi i de
corpul adipos. Tubii lui Malpighi, n num r de 100 - 150, sunt
independen i din punct de vedere func ional (fig. 17). Ei ocup
cavitatea abdominal , n jurul diferitelor organe i extrag din
hemolimf acidul uric i diferite s ruri (oxala i, carbona i, uree) pe
care le vars apoi la nivelul pilorului. Corpul adipos reprezint un
esut n care se acumuleaz diverse s ruri ale acidului uric, sub
form de cristale care sunt trecute apoi n tubii lui Malpighi,
precum i substan e de rezerv (acizi gra i, albumine, glicogen etc.)
care vor fi consumate n perioada de inani ie sau n perioada de
iarn .
2.2.4. Sistemul glandular
Glandele hipofaringiene
Glandele hipofaringiene se g sesc sub forma a dou tuburi
sinuase de circa 2 cm fiecare, purtnd de-a lungul lor glandule.
Sunt situate n cavitatea cranian , pe p r ile laterale ale creierului
albinelor lucr toare i se deschid la baza faringelui. Aceste glande
elaboreaz o secre ie care intr n componen a l pti orului, hran
destinat larvelor, ct i fermen ii necesari prelucr rii nectarului i
polenului. Glandele hipofaringiene la albinele nou n scute nu sunt
dezvoltate i nu produc secre ie. Ele ating dezvoltarea maxim la 5
- 10 zile, cnd albinele devin doici i regreseaz c tre vrsta de 25
zile.
33

De i dezvoltate mai slab la albinele adulte, activitatea


invertazei i fosfatazei este ridicat . Albina are posibilitatea ca n
func ie de necesit ile cuibului s - i reactiveze secre iile acestor
glande.
Glandele mandibulare
Glandele mandibulare sunt glande salivare prezente la
albinele lucr toare i matc i rudimentare la trntor. Glanda
mandibular (fig. 17) secret o substan acid , folosit la
colectarea i prelucrarea polenului, la prelucrarea cerii, lustruirea
pere ilor celulelor, dizolvarea c p celelor de cear n momentul
ecloziunii, iar la albinele vrstnice secret un feromon de incitare i
prevenire - heptanon 2.

Fig. 17 Schema glandei


mandibulare
a m tcii (1) cu mandibula (2)
(dup J. Louveaux).

La matc glandele mandibulare secret "substan a de


matc ", un feromon care contribuie la inhibarea instinctului
familiei de albine de a ncepe cl direa botcilor i nu numai
34

Glandele postcerebrale
Glandele postcerebrale (occipitale) sunt situate n partea
posterioar a cavit ii craniene. Secre ia lor se elimin n cte un
canal care comunic cu canalul glandelor toracice. Secre ia acestor
glande are rol n prelucrarea cerii, iar enzimele produse la acest
nivel au rol n digestia lipidelor i glucidelor.
Glandele toracice
Glandele toracice sunt dispuse n partea anterioar
i
ventral a toracelui, fiind alc tuite din celule glandulare alungite i
se deschid n rezervorul de saliv pe buza inferioar . Pe lng
enzimele secretate, au rol n digestia glucidelor i lipidelor, secre ia
lor are rolul de a dilua mierea i hrana larvar i a nlesni depunerea
polenului n celule.
Glanda lui Nasonov
Glanda lui Nasonov (odorant ) este situat ntre tergitele
abdominale 5 i 6. Elimin la exterior o substan aromatic
volatil - feromonul citral i geraniol - pe care albinele o percep ca
pe un miros specific al fiec rei familii.
Glandele cerifere
Glandele cerifere sunt dispuse pereche pa fa a ventral a
ultimelor patru segmente abdominale sub oglinzile cerifere. Glanda
cerifer este alc tuit din 10 000 - 20 000 celule palisadice
secretorii care ating dezvoltarea maxim la 12 - 18 zile. La fiecare
celul a glandei cerifere ajung traheele prin care celula prime te
oxigenul necesar procesului fiziologic de producere a cerii. Dup
vrsta de 2 - 3 s pt mni, func ia glandelor cerifere se diminueaz
i n final secretarea cerii nceteaz .
35

2.2.5. Sistemul circulator


Sistemul circulator este alc tuit din vasul dorsal (inima i
aorta), hemolimfa i organele accesorii de pulsa ie.
Vasul dorsal se ntinde de la mijlocul segmentului al VI-lea
abdominal pn n apropierea creierului. Este format dintr-o parte
posterioar numit inim i o parte anterioar numit aort .
Inima este compus din cinci compartimente desp r ite ntre
ele prin valvule cu deschiderea spre interior i cu orientare posteroanterioar , ceea ce determin circula ia hemolimfei ntr-un singur
sens. Cele cinci compartimente cuprind segmentele III-VI, ultimele
trei c m ru e avnd diametrul mai mare, ndeplinesc un rol
important n aspira ia i propulsia hemolimfei (fig. 18).
2

Fig. 18 Schema circula iei hemolimfei n corpul albinei (dup


Dade)
1 - inima; 2 - diafragma dorsal ; 3 - aorta; 4 creierul; 5 - vezicul antenal ; 6 - diafragma
ventral .
De la nivelul celui de al III-lea segment, vasul dorsal se
sub iaz
i se transform n aort . Acesta str bate pe iolul,
36

formeaz o serie de spirale, traverseaz toracele, p trunde n cap i


se termin prin deschiderea liber n apropierea creierului. Cap tul
unde se formeaz vasul dorsal este nchis.
Pere ii c m ru elor inimii sunt alc tui i dintr-o musculatur
circular , puternic care se reduce progresiv c tre prima camer ,
apoi dispare complet la nivelul aortei.
Inima este su inut la hipoderm de fibre conjunctive, iar la
septumul pericardial prin fibre musculare.
Diafragmele, n num r de dou , mpart cavitatea
abdominal n trei sinusuri: dorsal, central i ventral. Diafragmele
au mi c ri de pulsa ie independente de ale inimii.
Organele accesorii de pulsa ie completeaz activitatea
inimii i a celor dou diafragme i sunt situate n cap i scutelum.
Organul de pulsa ie din cap ocup spa iul dintre bazele antenelor i
trimit dou prelungiri n tubul fiec rei antene. Organul pulsatil din
torace se g se te la baza aripilor.
Circula ia hemolimfei se produce datorit dilat rilor i
contract rilor succesive ale c m ru elor inimii; hemolimfa intr n
aort i se vars prin deschiderea liber anterioar n cavitatea
cranian , scald creierul, iar de aici trece n cavitatea abdominal ,
unde preia de la nivelul ventriculului i intestinului sub ire
substan ele rezultate n urma digestiei, n timp ce organele de
excre ie preiau din hemolimf produsele de excre ie. Prin mi c rile
ritmice ale diafragmelor, hemolimfa purificat de c tre organele de
excre ie i con innd substan e nutritive, trece din cavitatea
general n sinusul dorsal, apoi prin osteole n inim , ncheindu-se
astfel circuitul.
2.2.6. Aparatul respirator
Aparatul respirator este constituit din stigme, trahei, saci de
aer i traheole.
Stigmele sunt orificii respiratorii, n num r de 10 perechi
37

situate pe p r ile laterale ale segmentelor toracale i abdominale.


Ultima pereche este situat la nivelul aparatului vulnerant (acului),
pe care-l oxigeneaz direct. Stigmele toracice se deschid direct la
exterior, iar cele abdominale se deschid ntr-o camer numit
atrium (fig. 19).
1
2

6
3

7
5

Fig. 19 Aparatul respirator al albinei lucr toare (dup Snodgrass)


1, 3, 4, - saci aerieni ai capului, toracelui i abdomenului; 2 trunchi traheal; 5 - stigme; 6 - traheea cu tenidii; 7 - atrium; 8 mu chi care comand nchiderea sau deschiderea stigmei.
Din stigme aerul p trunde n trahei, care sunt prev zute cu
un sistem de nchidere numit opercul, articulat la partea exterioar
38

a stigmei. Traheile sunt sub forma unor tuburi care se ramific n


alte tuburi din ce n ce mai mici numite traheole, care ajung pn la
nivelul celulelor, asigurnd oxigenarea tuturor esuturilor.
Structura unei trahei este asem n toare tegumentului
deoarece reprezint o nvaginare a acestuia. Stratul epidermic al
traheilor i traheolelor este str b tut de ngro ri spiralate numite
tenidii care asigur rigiditatea, dar i suple ea acestora.
Sacii de aer provin din dezvoltarea unor trunchiuri traheale
sau ramifica iilor acestora i sunt lipsite de tenidii, ceea ce permite
dilatarea lor. Rolul lor este de a nmagazina i folosi aerul n special
n timpul zborului, cnd consumul de oxigen este mai mare dect ar
primi prin stigme n timpul respira iei. De asemenea, sacii de aer
permit albinei s dispun de oxigen n perioada repausului de
iarn , cnd mi c rile respiratorii sunt extrem de reduse.
Cnd sacii de aer s-au umplut, scade greutatea specific a
corpului albinelor i acestea i pot lua zborul. Sacii de aer
comunic ntre ei prin conuri transversale i se g sesc n toate
segmentele corpului.
Respira ia se realizeaz
cu ajutorul musculaturii
abdominale. Prin relaxarea acesteia, abdomenul se ntinde,
producndu-se dilatarea sacilor de aer i p trunderea aerului prin
stigme (inspira ia). Prin contractarea musculaturii se reduce
volumul cavit ii abdominale, sacii de aer sunt comprima i, iar
aerul este mpins n sacii aerieni din torace i cap (expira ia).
Deschiderea stigmelor este reglat de activitatea centrilor
respiratori ai sistemului nervos central, care sunt excita i de lipsa
oxigenului sau de excesul de dioxid de carbon.
n timpul activit ii, cnd albinele au nevoie de o cantitate
mai mare de aer, stigmele vor fi larg deschise. n stare de repaus
sau activitate redus , stigmele sunt nchise sau u or ntredeschise.
Cnd stigmele sunt nchise, sunt folosite rezervele de aer
acumulate n sacii de aer. Nivelul activit ii albinelor i condi iile
de mediu condi ioneaz ritmul respirator al acestora. Dac n
39

perioada de repaus num rul respira iilor este de circa 20 pe minut,


n perioada de activitate num rul acestora poate ajunge la 120 150.
Via a albinelor poate decurge normal nu numai n condi ii
obi nuite ale concentra iei aerului n oxigen i dioxid de carbon, dar
i n condi iile n care oxigenul scade pn la 5%, iar dioxidul de
carbon cre te pn la 10%.
2.2.7. Aparatul reproduc tor
Aparatul reproduc tor mascul este format din testicule,
canale deferente care se l rgesc formnd veziculele seminale, o
pereche de glande mucoase care se unesc n partea posterioar
formnd canalul ejaculator i penisul (fig. 20).
Testiculele sunt forma iuni de culoare g lbuie, triunghiulare,
turtite. Testiculul este mbr cat la exterior ntr-o tunic , iar n
interior se g sesc circa 200 tuburi spermogene numite testiole, care
se deschid ntr-o camer comun la cap tul canalului deferent.
Dezvoltarea maxim a testiculelor este atins n stadiul de larv ,
dup care regreseaz . Dimensiunile testiculului la trntorul matur
sunt de 2,75 mm lungime i 0,28 mm grosime. n testicule se
formeaz spermatozoizii.
Canalele deferente. Canalul deferent p r se te testiculul sub
forma unui tub scurt, arcuit, urmat de o por iune mai larg , lung i
groas care este vezicula seminal , ce se deschide la partea dorsal
a glandei mucoase.
Glandele mucoase reprezint glande anexe ale aparatului
reproduc tor mascul i au o secre ie alcalin care se coaguleaz n
contact cu aerul i apa.
Secre iile veziculelor seminale i glandelor mucoase
formeaz lichidul spermatic. Secre ia veziculelor seminale serve te
ca hran i diluant pentru spermatozoizi, iar cea a glandelor
mucoase, dilueaz sperma i nlesne te eliminarea ei n momentul
40

ejacul rii.
1

4 4

Fig. 20 Aparatul reproduc tor mascul.


1 - testicule; 2 - canal deferent; 3 - vezicule seminale;
4 - glande mucoase; 5 - canal ejaculator; 6 - penis.
Canalul ejaculator este un tub lung, sub ire care une te
cap tul anterior al penisului (n pozi ie invaginat ) cu capetele unite
ale glandelor mucoase.
n momentul mperecherii se realizeaz comunicarea
canalului cu glandele, ca urmare a contract rii musculaturii acestora
din urm . n penis, n urma spermatozoizilor p trunde i mucus din
glande.
Penisul sau endofalusul. Penisul invaginat se g se te n partea
41

ventral a abdomenului, ajungnd anterior pn la partea posterioar al


celui de al treilea segment. El se compune din vestibul, care se
deschide la exterior prin falotrema; corni e - o pereche de forma iuni
asem n toare unor pungi largi i ascu ite la capete, situate de o parte i
de alta a vestibulului; cervixul - o por iune sub iat a penisului nainte
de vestibul.
Aparatul reproduc tor femel este alc tuit din ovare,
oviducte pare care comunic cu oviductul impar, vaginul i
spermateca (fig. 21).
Ovarele se g sesc n partea anterioar a abdomenului,
deasupra gu ei i a ventricolului. Ele sunt formate din cte 135 190 tuburi ovariene numite ovariole. Pe traiectul lor se observ
ni te strangula ii care corespund ovulelor n diferite stadii de
dezvoltare.
Ovariolele se deschid n oviductele pare care comunic cu
oviductul impar i acesta se deschide n vagin. Oviductul impar are
o musculatur foarte puternic .
Aparatul reproduc tor al m tcii este prev zut cu dou
anexe: spermateca (receptaculul seminal) i punga copulatoare.
Spermateca este situat n por iunea unde comunic
oviductele pare cu oviductul impar (comun) i are rolul de a
depozita sperma dup mperechere. Este de form sferic cu un
diametru de 1,2 1,3 mm i un volum de 1 mm3 (Ruttner, 1976).
Pere ii spermatecii au dou glande a c ror secre ie serve te
drept hran spermatozoizilor. Spermateca se deschide n vagin
printr-un canal special prev zut cu mu chi puternici cu rolul de a
deschide mai mult sau mai pu in canalul de comunicare prin care
sunt pu i n libertate spermatozoizii cnd trec ovulele prin
oviductul impar. Din ntlnirea ovulelor cu spermatozoizii, un
singur spermatozoid va p trunde prin micropilul ovulei,
producndu-se fecundarea n urma c reia va rezulta celula ou sau
zigotul.
42

10

7
8
9

Fig. 21 Organele genitale ale m tcii (dup Snodgrass)


1 - ovare; 2 - ovariole; 3 - glanda cu venin; 4 - oviducte; 5 glanda spermatecii; 6 - spermateca; 7 - glanda accesorie
acului; 8 - punga copulatoare; 9 - acul; 10 - rezervor cu
venin.
Oviductul impar se deschide n punga genital format
dintr-o por iune exterioar numit pung copulatoare, care se
deschide la baza acului i o parte anterioar care este vaginul.
Aparatul reproduc tor la albina lucr toare este nedezvoltat
datorit modului de hr nire din perioada larvar
i ac iunii
inhibitoare a substan ei de matc asupra dezvolt rii ovarelor.

43

2.2.8. Sistemul nervos


Sistemul nervos la albin este compus dintr-un sistem
nervos central i unul periferic, care se afl dispus n partea ventral
a corpului, liber printre celelalte esuturi i organe.
Sistemul nervos central este alc tuit din creier i un lan de
ganglioni uni i ntre ei prin cordoane de fibre nervoase.
Creierul apare foarte dezvoltat datorit lobilor optici i
antenali, dar din punct de vedere al creierului propriu-zis este mai
dezvoltat la albina lucr toare.
n partea central se g sesc lobii protocerebrali, care
formeaz protocerebrum i care n p r ile laterale se continu cu
lobii optici (fig. 22).
Inferior lobilor protocerebrali, de o parte i de alta a
stomodeumului este situat deutocerebrum, constituit din nervi
senzitivi gro i i nervi motori, c tre mu chii antenali. Anterior
lobilor antenali se g se te regiunea tritocerebral (tritocerebrum)
care d na tere unui nerv frontal i unui nerv recurent care
urm re te traseul esofagului.
Sub esofag, spre partea inferioar a capului, sunt dispu i
ganglionii subesofagieni care se unesc cu creierul n partea lor
superioar . De la ace ti ganglioni, mari i turti i, pornesc nervii
maxilari, nervii mandibulari i nervii labiali. Spre partea
posterioar se leag cu prima pereche de ganglioni toracici i deci
cu ntreg lan ul ganglionar i inerveaz prima pereche de picioare.
Cordonul ganglionar este format din 7 perechi de ganglioni,
din care dou toracice i cinci abdominale. Unirea ganglionilor
pereche se realizeaz printr-un cordon dublu, de unde numele de
sistem ganglionar scalariform.
Perechea a doua de ganglioni toracici inerveaz a doua i a
treia pereche de picioare, precum i primul segment abdominal.
Sistemul nervos periferic este alc tuit dintr-o re ea de fibre
nervoase senzitive i motorii i o serie de celule senzitive situate la
44

nivelul tegumentului.
1

13

3
7

7
8

8
10

10

11
12

A
Fig. 22 Sistemul nervos al
albinei lucr toare. (dup
Snodgrass)
A: 1 - nerv antenal; 2 - ocel; 3 ochi compus; 4 protocerebrum; 5 - lob optic;
6,7,8,9,10,11,12 - ganglioni
ventrali;

B: Creierul i ganglionul
subesofagian
1 - ocel; 2 - ochi compus;
3 - protocerebrum; 4 - lob optic;
5 - lob antenal; 6 - nerv antenal;
7 - ganglion subesofagian; 8 nerv labial; 9 - nerv labral; 10 nerv maxilar

45

2.2.9. Organele de sim


Organele de sim sunt de origine ectoderm
i sunt
reprezentate n general prin forma iuni senzitive, de forma unui
neuron bipolar cu o prelungire distal care prime te excita iile,
numite sensile. Din punct de vedere morfologic sensilele se pot
prezenta ca peri, pl ci, fose, conuri etc.
Sim ul mirosului este ndeplinit de sensilele numeroase de
pe antene i de pe palpii labiali. Albinele sunt capabile s perceap
mirosuri n dilu ie de 1:500 i chiar 1:1 000 000. Acest sim
serve te albinelor la g sirea surselor de hran i la orientarea lor n
g sirea acestora. Mirosul secre iei glandei lui Nasonov combinat cu
cel al nectarului adus n stup imprim fiec rei familii un miros
specific prin care albinele deosebesc pe altele str ine. Albinele simt
mirosul m tcii i deosebesc matca mperecheat de cea
nemperecheat . Substana de matc indic prezena m tcii n
familie i inhib instinctul construirii botcilor. Mirosul m tcii
atrage trntorii n timpul zborului de mperechere. Mirosul
veninului este perceput cu fine e de c tre albine, exercitnd un
puternic efect iritant asupra acestora.
Sim ul gustului este ndeplinit de sensilele r spndite pe
maxile, labium, palpi, pe tars i pe antene. Albinele percep
gusturile: dulce, s rat, acru, amar, dar sunt mai pu in sensibile la
acesta din urm . Solu ia de zaharin nu provoac la albine senza ia
de dulce, la fel cum chinina nu provoac senza ia de amar. Ele
resping solu iile cu o concentra ie de zah r mai mic de 5%, dar
prefer pe cele cu concentra ia de 30-50%.
Sim ul tactil este ndeplinit de organe sub form de peri ori
i conuri senzitive n care p trund termina ii ale celulelor nervoase.
Acestea se g sesc dispuse pe antene, aparat bucal, picioare, dar i
r spndite pe ntreaga suprafa a a corpului. Sim ul tactil asociat cu
cel al mirosului asigur desf urarea activit ii n stup n condi ii de
ntuneric.
46

Perceperea sunetelor este ndeplinit de numeroase sensile


dispuse pe antene, fiecare legate cu cte o celul nervoas . n afar
de faptul c albinele percep sunetele, ele emit sunete care sunt
percepute de celelalte albine. Albina care se preg te te s n epe
emite un sunet aparte care incit celelalte albine. A a numitul
"cnt al m tcilor" este auzit n
ajunul ie irii celui de al doilea roi: sunete sub iri i prelungi sunt
emise de tn ra matc care eclozioneaz din botc , la care r spund
mai surd surorile ei care se g sesc n botci. Sunete specifice emit
familiile care se preg tesc pentru roit i cele r mase f r matc . n
timpul "dansului" albinele emit sunete speciale, f r de care
"dansul" nu mobilizeaz celelalte albine.
Sunetele albinelor se reproduc prin ni te organe speciale
situate pe tibia primei perechi de picioare (organe cordotonale) i
pe al doilea segment al antenelor.
Sim ul v zului este realizat cu ajutorul ochilor compu i i
ocelilor.
Sim ul timpului i al prevederii modific rilor condi iilor
meteorologice permite albinelor s viziteze florile atunci cnd
produc mai mult nectar i ntr-o concentra ie convenabil .
Mecanismele acestui sim nu au fost nc identificate.
Perceperea temperaturii mediului nconjur tor se face cu
o precizie de 0,250C. Sediul receptorilor se g sesc n segmentele de
la extremitatea antenelor, albinele de pn la 7 zile prefer
temperaturi de 37 - 37,50C, iar cele n vrst temperatura cuprins
ntre 31,5-36,5C
Perceperea cmpului magnetic terestru de c tre albine a
fost semnalat de J. Gould i J. Kirschvink (1978), iar pu in mai
trziu aceia i autori au descoperit c albinele con in n corpul lor
circa 200 milioane particule de magnetit cu dimensiuni minuscule
de 300 - 350 . Aceste particule sub influen a cmpului magnetic
terestru au rol de orientare i de declan atori comportamentali.
Cunoscndu-se observa iile lui K.von Frisch referitoare la
47

"dansul albinelor", M. Lindauer i H. Martin au observat perturb ri


i erori ale dansului n func ie de pozi ia albinelor fa de direc ia
cmpului magnetic terestru. Albinele supuse influen ei unui cmp
magnetic de
10 ori mai mare dect cel terestru construiau
celulele cu o orientare neobi nuit i i pierdeau no iunea timpului.
2.2.10. Sistemul neuroendocrin
Este alc tuit, pe de o parte, din celule neurosecretoare
izolate, localizate n creier care elibereaz hormoni, iar pe de alt
parte, din glande endocrine care sunt activate de hormonii secreta i
de celulele neurosecretoare.
Glandele endocrine sunt reprezentate de glandele
protoracice i dou perechi de glande retrocerebrale.
Glandele protoracice sunt prezente la larve i sunt situate
difuz n apropierea tubului digestiv n protorace i mezotorace. Ele
secret ecdisonul sau hormonul n prlirii.
Glandele retrocerebrale sunt corpora cardiaca i corpora
allata.
Corpora cardiaca sunt dou forma iuni egale situate pe
stomodeum i au func ie dubl . Pe de o parte, primesc i stocheaz
secre iile cerebrale pe care ulterior le elibereaz n hemolimf , iar
pe de alt parte, au o secre ie proprie al c rei rol nu este cunoscut.
Corpora allata sunt dou corpuri celulare globuloase
provenite din ectodermul primului segment maxilar, plasate pe
laturile esofagului. Secret mai mul i hormoni cu func ii diverse:
juvenilizant , gonadotrop , metabolic .
Func ia juvenilizant . Ac iunea hormonilor secreta i de
corpora allata combinat cu cea a hormonului n prlirii men ine
insecta n stare de larv . Ac iunea celor doi hormoni este uneori
sinergic , alteori antogonic n func ie de stadiul de dezvoltare
atins.
48

Func ia gonadotrop . Hormonii secreta i controleaz


dezvoltarea organelor sexuale i a comportamentului sexual. n
cantitate mare inhib dezvoltarea ovarian la larve, ducnd la
diferen ierea castei lucr toare. Acela i hormon declan eaz
dezvoltarea ovarian la lucr toarele r mase f r matc (n absen a
ou lor, larvelor sau a puietului nec p cit). Mecanismul este mult
mai complex i este condus printr-un sistem de rela ii, n principal
prin rela iile de nutri ie.
Func ia metabolic controleaz mecanismul respirator,
nutri ia i vitelogeneza. Produsul corporei allata este cunoscut sub
denumirea de hormonul juvenil, dar datorit multiplelor sale func ii
s-a propus o denumire mai adecvat , aceea de hormon
morfogenetic.
2.2.11. Organul de ap rare
Organul de ap rare al albinei - acul - este ad postit n
interiorul segmentului al VII-lea. Acesta se compune din: aparatul
vulnerant, aparatul motor i glanda secretoare de venin (fig. 23).
Aparatul vulnerant (de atac) este alc tuit dintr-o pereche de
valve unite care formeaz stiletul, o a doua pereche de valve
independente lan etele i o a treia pereche de valve asem n toare
unui jgheab cu rol protector pentru celelalte i rol tactil. Stiletul
prezint proximal un bulb, care se continu cu un canal delimitat de
stilet i cele dou lan ete, prin care se scurge veninul. Lan etele
prezint la cap tul distal ni te zim i orienta i postero-anterior, iar la
cap tul proximal, o forma iune chitinoas care face leg tura dintre
partea vulnerant i cea motorie.
Aparatul motor se compune din dou perechi de mu chi i
trei perechi de pl ci chitinoase: p trate, triunghiulare i oblonge.

49

5
1

8
7

9
11

10

Fig. 23 Organul de ap rare al albinei


1 - glanda acid de venin; 2 - glanda alcalin de venin; 3 vezica cu venin; 4 - bulbul acului; 5 - placa triunghiular ; 6 placa oblong ; 7 - placa p trat ; 8 - mu chii acului; 9 - stiletul; 10
- lan etele; 11 - teaca.
Partea secretorie este reprezentat prin glanda acid i
glanda alcalin . Glanda acid este bifurcat i se continu cu un
canal lung i sinuos care conduce veninul secretat n rezervorul de
venin. Con ine acid formic, apitoxin i histamin . Glanda alcalin
este mai mic i se deschide n punga cu venin aproape de baza
acului. Prin secre ia sa lubrifiaz acul i diminueaz aciditatea
50

veninului.
Ac iunea de n epare se produce n urma contract rii
musculaturii abdominale n urma c reia n tegumentul n epat
p trunde, mai nti, vrful stiletului, apoi dou perechi de mu chi
volumino i antagonici care ac ioneaz mai nti pl cile p trate, apoi
pl cile triunghiulare i lan etele.
Pl cile oblonge, angrenate i ele n aceast mi care,
ac ioneaz asupra membranei care acoper bulbul i determin
scurgerea veninului prin bulb i prin conductul format ntre stilet i
lan ete.
n cazul n care n eparea se produce ntr-un tegument
elastic, din cauza zim ilor lan etelor, acul r mne fixat n tegument
i se smulge din corpul albinei mpreun cu tot aparatul motor,
glandele cu venin i ganglionul care l inerveaz .
Veninul continu s fie pompat pn la golirea total a
rezervorului, iar albina va muri. Cnd n eparea se produce ntr-un
tegument rigid (chitinos) acul poate fi retras dup n epare cu
u urin .
Matca este prev zut cu ac pe care-l utilizeaz numai
mpotriva m tcilor rivale, iar trntorii sunt lipsi i de organ de
ap rare.

51

3. UTILAJELE APICOLE
3.1. UTILAJE PENTRU AD POSTIREA FAMILIILOR
DE ALBINE (STUPII)

Stupul reprezint utilajul apicol cel mai important cu rol de


ad post pentru familia de albine, de depozit al rezervelor de hran
i recolt , ct i de container pe timpul transportului.
Stupii se mpart n dou categorii: stupi orizontali i stupi
verticali.
La stupii orizontali extinderea cuibului se execut prin
ad ugarea sau intercalarea de noi rame al turi sau n interiorul
cuibului existent (extinderea se face pe orizontal ), iar la cei
verticali prin ad ugarea prin suprapunere, pe linie vertical , de noi
corpuri sau magazine.
La baza construc iei i elabor rii standardelor pentru stupi
stau urm toarele elemente: capacitatea stupului, forma i
dimensiunile ramei, dimensiunile spa iilor de trecere pentru albine
i distan a ntre axele fagurilor.
Capacitatea stupului se calculeaz n func ie de spa iul
necesar pentru dezvoltarea maxim a familiei de albine din lunile
de var , de spa iul pentru depozitarea rezervelor de hran i de cel
necesar pentru depozitarea recoltei de miere din timpul culesurilor
de produc ie.
Forma i dimensiunile ramei sunt determinate de cerin ele
familiei de albine pentru formarea ghemului, de utilizarea n
condi ii ct mai bune a c ldurii din stup n timpul sezonului rece,
de economisirea hranei i de posibilitatea de a cre te o cantitate ct
mai mare de puiet.
Stupii care se construiesc n ara noastr se caracterizeaz
prin constan a lungimii ramei de 435 mm, iar n l imea poate fi de
52

300 mm, 230 mm i 162 mm, conform tab. 1.

Tabelul 1

Caracteristicile ramelor n func ie de tipul stupului


Tipul ramei

Ram de stup tip


orizontal
(modelul Dadant)
Ram de stup tip
multietajat
(modelul
Langstroth)
Ram de magazin
(de recolt )

Lungimea
ramei
(mm)

n l imea
ramei
(mm)

Suprafa a
fagurelui
(dm2)

Num r
de
celule

Capacitate
maxim
(kg miere)

435

300

11,2

9000

4,0

435

230

8,3

6600

2,7

435

162

5,8

4600

1,5

Datele prezentate n tabelul 1 au fost ob inute plecndu-se


de la faptul c "lumina interioar " a unei rame de stup orizontal este
de 415 x 270 mm, iar pe un dm2 de fagure se g sesc 400 de celule
de albine lucr toare pe o fa i circa 800 de celule pe ambele fe e;
pe un cm2 se g sesc 4 celule pe o fa i 8 celule pe ambele fe e.
O celul de albin lucr toare are diametrul de 5,3 - 5,5 mm i
adncimea de 10 - 12 mm, volumul acesteia poate nmagazina 0,40 0,43 g miere sau 0,19 g polen. Pere ii celulei au grosimea de 0,12 mm,
sub iindu-se c tre baz pn la 0,08 mm.
Grosimea fagurilor cu celule de albin lucr toare este de
circa 25 mm, iar distan a ntre faguri de 12 - 12,5 mm. Distan a
dintre pere ii mediani a doi faguri al tura i este de 37 - 37,5 mm.
n afara elementelor care stau la baza construc iei i
elabor rii standardelor pentru stupi, trebuie s se mai in seama c
un stup corespunz tor trebuie s aib o capacitate minim de 100
litri, existnd posibilitatea regl rii volumului n func ie de
necesit ile coloniei de albine pe care o ad poste te, s se
caracterizeze prin simplitate n construc ie i manipulare (mai ales
pe timpul transportului n pastoral), s fie u ori, rezisten i, pu in
53

costisitori i s asigure condi iile de temperatur pe timpul iernii.


3.1.1. Stupul orizontal (STAS 4170/1976)
Stupul orizontal este alc tuit din urm toarele componente
principale: fundul (soclul) stupului, corpul cu 20 de rame i dou
diafragme, capacul (fig. 24).

Fig. 24 Stupul orizontal p r ile componente: 1 - perete lateral; 2 -

brul corpului; 3 - fundul stupului; 4 - bloc urdini ; 5 - scndur de zbor; 6 bare transversale de nt rire; 7 - rame; 8 - scndurele podi or; 9 10 - capac;
11 - clapet orificiu ventila ie; 12 - acoperi capac; 13 - ram ; 14 - dispozitiv de
fixare a podi orului i ramelor; 15 - tabl capac; 16 - sit ventilare; 17 balamale; 18 - foraib r; 19 - mner

Fiind un stup standardizat se caracterizeaz prin: greutatea de


54

37 kg, volumul total 0,320 m3, volumul util 0,116 m3 (36% din
volumul total), capacitatea de 20 de rame cu dimensiunile de 435 x
300 mm.
Fundul stupului este fix, nedemontabil. La partea inferioar
este prev zut cu dou stinghii transversale care-i confer rezisten
i servesc provizoriu ca n l toare ale stupului fa de sol.
Corpul stupului este mbinat de fund i are forma unei cutii
paralelipipedice cu pere i din cherestea de r inoase cu grosimea de 24
mm. Pe partea exterioar a pere ilor laterali se g sesc dou mnere
metalice mobile necesare pe timpul manevr rii stupilor. Peretele
frontal, la partea inferioar este prev zut cu dou deschideri numite
urdini uri, unul mai mare care deserve te familia de baz i altul
mai mic pentru familia ajut toare. Dimensionarea urdini ului, n
func ie de nevoile momentului se realizeaz cu ajutorul unei ipci
din lemn numite bloc pentru urdini . Inferior fiec rui urdini se
g se te cte o scndur de zbor prins n balamale de corpul
stupului. Aceast scndur de zbor faciliteaz circula ia albinelor
prin urdini , iar n timpul transportului serve te la nchiderea total
a acestuia.
n interior, la partea superioar a pere ilor, anterior i
posterior, se g sesc cte dou fal uri, unul c ptu it cu tabl , pentru
sprijinirea ramelor, iar cel lalt imediat superior pentru sprijinirea
scndurelelor podi orului.
Capacul este rabatabil, mbrac marginea superioar a
corpului, sprijinindu-se pe un bru de scndur la partea superioar
a corpului.
Partea superioar a capacului este plan , acoperit cu tabl
galvanizat pentru a proteja stupul de intemperii. P r ile laterale ale
capacului sunt prev zute cu dou fante longitudinale lungi de 380
mm i nalte de 30 mm, prev zute cu clapete de scndur i sit
metalic . n interior, n dreptul fantelor se g se te cte o plas
metalic fixat oblic.
Deschiderile men ionate servesc la ventila ie pe timpul
55

transportului sau n zilele de var cu temperaturi prea ridicate. Plasa


oblic are rolul de a mpiedica aglomerarea albinelor la deschiderile
de ventila ie i obturarea acestora.
ntre scndurelele podi orului, plasele de srm laterale i
plafonul capacului se realizeaz "spa iul de refugiu" necesar
albinelor pe timpul transportului, iar n timpul iernii acest spa iu
serve te la amplasarea materialelor de protejare termic (saltele din
pnz de sac umplute cu paie, pl ci din polistiren expandat,
saltelu e confec ionate din papur etc.).
Ramele sunt confec ionate din cherestea de esen moale i
au form dreptunghiular . Speteaza superioar este mai lung
formnd "umera ele" cu care ramele se sprijin pe fal urile
acoperite cu tabl ale corpului stupului, servind n acela i timp n
timpul manipul rii ramelor cu ocazia diferitelor interven ii n cuib.
Spetezele laterale sunt mai late la partea superioar formnd
"distan atoarele" cu rolul de a asigura distan a optim ntre rame.
M rimea distan atorului pe o parte a ramei este de
6 mm, astfel
nct mpreun cu distan atorul p r ii laterale a ramei vecine asigur
distan a optim de 12 - 12,5 mm ntre doi faguri al tura i.
Distan ele dintre rame i pere ii stupului trebuie s fie urm toarele:
- distan a dintre spetezele superioare ale ramelor i
scndurelele podi orului de 10 mm;
- distan a dintre spetezele laterale ale ramelor i pere ii
laterali ai stupului de 7,5 - 8 mm;
- distan a dintre spetezele inferioare i fundul stupului de 10 - 20
mm.
Asigurarea acestor distan e este obligatorie pentru toate
tipurile de stupi, deoarece numai astfel se realizeaz circula ia
corespunz toare a albinelor, se mpiedic construirea f gura ilor
suplimentari cnd distan ele sunt prea mari, sau propolizarea
excesiv cnd distan ele sunt mai mici, ngreunndu-se manevrarea
ramelor i executarea operativ a lucr rilor curente.
Stupul orizontal mai prezint dou diafragme prev zute cu
56

umera e cu ajutorul c rora se sprijin pe fal uri, ca i ramele. O


diafragm este de dimensiuni mai mari i asigur separarea etan a
celor dou compartimente pe care le delimiteaz . Datorit rolului
pe care-l ndepline te aceast diafragm poart denumirea de perete
desp r itor, servind la delimitarea celor dou familii cnd sunt
ntre inute n acela i stup. Cea de-a doua diafragm este mai pu in
nalt cu 20 mm, permi nd circula ia albinelor ntre marginea ei
inferioar
i fundul stupului. Aceast diafragm serve te la
delimitarea cuibului fa de restul spa iului, precum i la l rgirea
sau reducerea cuibului, asigurnd men inerea regimului termic la
nivelul acestuia.
Podi orul este format din 6 scndurele cu dimensiunile de
484 x 130 x 10 mm care se sprijin pe fal urile superioare, avnd
rolul de a acoperi cuibul la partea superioar , men innd mai bine
c ldura. n spa iul creat ntre partea inferioar a podi orului i
spetezele superioare ale ramelor, pe timpul iernii, se amplaseaz
rezervele de hran , iar ntre partea superioar a podi orului i
capacul stupului se realizeaz un spa iu n care, pe timpul iernii, se
pun materialele de protejare termic , iar vara, pe timpul
transportului, acest spa iu serve te drept refugiu pentru albine.
Dispozitivul pentru fixarea ramelor n timpul transportului
n pastoral este compus dintr-o bar de fixare cu sec iunea de 50 x
40 mm i lungimea de 778 mm i din dou stinghii cu sec iunea de
10 x 10 mm. Acestea din urm se a eaz lateral pe ambele p r i, dea lungul stupului, deasupra ramelor, peste care, central, se a eaz
scndurelele podi orului suprapuse cte dou . Bara se suprapune
peste acestea i se fixeaz la capete cu dou foraib re, presnd
astfel podi orul i ramele care nu mai pot avea joc n plan vertical.
3.1.2. Stupul multietajat (STAS 8128/1977)
Stupul multietajat este format din trei corpuri identice care
se suprapun, fiecare avnd capacitatea de 10 rame (fig. 25).
57

Fig. 25 Stupul multietajat p r ile componente: 1 - corpul stupului; 2 -

capacul stupului; 3 - fundul stupului; 4 - ram hr nitor; 5 - ram ventila ie; 6 podi or; 7 - podi or Snellgrove; 8 - scndurele capac; 9 - scndurele podi or;
10 - scndurele podi or Snellgove; 11 - plutitor hr nitor; 12 - rame corp; 13 bloc reductor urdini ; 14 - nchiz tor; 15 - nvelitoare tabl capac; 16 - stinghii
sus inere hr nitor; 17 - plas srm ; 18 - tije fixare i piuli .

P r ile componente ale stupului multietajat sunt: fundul,


cele trei corpuri, rama hr nitor cu hr nitorul, rama de ventila ie,
podi orul Snellgrove, podi orul propriu-zis, capacul, tijele de
fixare, blocul de urdini i nchiz torul de urdini . De men ionat c
toate aceste componente sunt independente.
Volumul total al stupului este de 0,253 m3, iar volumul util
58

de 0,126 m3 (126 litri). Grosimea peretelui este de 20 mm. Peretele


frontal i cel din spate, la fiecare corp, sunt prev zu i n partea
superioar cu fal uri c ptu ite cu tabl de 17 mm n l ime i 10 mm
adncime pentru sprijinirea umera elor ramelor. Pere ii laterali, ca
i toate celelalte anexe, cu excep ia capacului, sunt str pun i pe
toat n l imea de cte un orificiu cu diametrul de 10 mm prin care
se introduc tijele de fixare a componentelor pe timpul transportului.
La exterior pere ii din fa i spate ai corpurilor sunt prev zu i cu
mnere tip "scoic " pentru manipulare. Prin a ezarea primului corp
pe fundul stupului se realizeaz urdini ul, care are o lungime de
380 mm i o n l ime de 20 mm. Fundul stupului este demontabil i
ireversibil. Urdini ul este prev zut cu un bloc de urdini cu dou
deschideri.
Ramele, cte 10 de fiecare corp, sunt identice, avnd
dimensiunile exterioare de 435 x 230 mm, iar lumina interioar de
415 x 202 mm.
Podi orul se prezint sub forma unei plan ete care se
sprijin pe ultimul corp al stupului. O fa a podi orului este perfect
plan , iar cealalt prezint o adncitur de 5 mm dat de rama
podi orului. Pe una din laturile acestei fe e se realizeaz un mic
urdini . n timpul sezonului activ podi orul se a eaz cu partea
plan peste rame, iar n timpul iernii cu cealalt parte, astfel nct
ntre podi or i rame se realizeaz un spa iu de 13 mm. n acest
spa iu se introduce deasupra ramelor (sub podi or) o turt de erbet
pentru completarea rezervelor de hran , iar micul urdini ce se
formeaz permite evacuarea vaporilor de ap ce rezult din
respira ia albinelor datorit curentului de aer ce se formeaz ntre
urdini ul principal i micul urdini men ionat, prentmpinndu-se
formarea condensului.
Capacul este plan, acoperit cu tabl zincat i mbrac
ultimul corp pe o distan de 20 mm. n interiorul capacului, pe
pere ii laterali sunt fixate cte dou ipci cu care capacul se sprijin
pe podi or. Aceste ipci sunt decupate la mijloc pentru nglobarea
59

piuli elor tip "fluture" cu care sunt nzestrate tijele de fixare. Prin
a ezarea capacului se delimiteaz un spa iu liber ntre podi or i
capac n care se amplaseaz materialele de protejare termic a
familiei pe timpul iernii.
Podi orul Snellgrove (podi orul separator) serve te la
separarea familiei de baz de familia ajut toare. Central prezint o
deschidere de form dreptunghiular , cu dimensiunile de 140 x 60
mm, prev zut cu plas metalic dubl care permite uniformizarea
mirosului celor dou familii, f cnd posibil unificarea acestora,
atunci cnd este necesar, f r alte m suri speciale. Pe trei dintre
laturile podi orului Snellgrove sunt decupate n rama acestuia 6
mici urdini uri suprapuse cte dou . Unul dintre acestea (partea
superioar ) serve te la circula ia albinelor n familia ajut toare, iar
celelalte servesc la dirijarea periodic a albinelor culeg toare din
familia ajut toare n familia de baz pe durata culesului principal.
Rama hr nitorului se folose te ca atare, f r hr nitor, n
timpul mpachet rii n vederea transportului n pastoral, pentru
asigurarea spa iului de refugiu.
Pe pere ii interiori ai ramei hr nitorului se fixeaz , n cte
dou scobituri, dou lea uri de lemn care servesc drept suporturi
pentru tava hr nitorului confec ionat din tabl galvanizat . Tava
prezint dou compartimente (unul mai mic i altul mai mare) care
comunic ntre ele printr-un orificiu situat de partea inferioar . n
interiorul fiec rui compartiment se g sesc dou gr tare din lemn
care servesc drept plutitoare pentru a evita necarea albinelor n
siropul care se administreaz . Accesul albinelor la hr nitor se face
prin cele dou fante care se realizeaz ntre rama hr nitorului i
hr nitorul metalic.
Rama de ventila ie se utilizeaz pe timpul transportului n
pastoral, prin a ezarea peste rama hr nitorului, avnd rolul de a
delimita spa iul de refugiu i de a permite ventilarea intens a
cuibului. Se compune dintr-o ram de lemn pe care este fixat o
plas metalic . Rama prezint ni te umera e pe care se sprijin
60

capacul stupului.
Cele dou tije metalice servesc la fixarea p r ilor
componente. Ele au un diametru de 7,5 mm i se introduc de sus n
jos n orificiile practicate n pere ii laterali ai tuturor componentelor
i anexelor stupului. Cap tul inferior al fiec rei tije prezint un
orificiu pentru introducerea unui tift de fixare, iar cap tul superior
este prev zut cu filet i piuli "fluture". Pentru protejarea lemnului,
n dreptul orificiilor att la nivelul fundului ct i a ramei de
ventila ie, se g sesc aibe metalice. Fixarea componentelor stupului
se realizeaz prin nfiletarea piuli elor tip "fluture" astfel nct
trepida iile pe timpul transportului s nu duc la deplasarea
componentelor stupului care ar duce la ie irea albinelor.
nchiz torul de urdini este o ipc de lemn dimensionat
corespunz tor care serve te la nchiderea total a urdini ului pe
timpul transportului. Prinderea acestuia se realizeaz cu ajutorul
unor foraib re.
Avantajele i dezavantajele stupului multietajat. Stupul
multietajat permite aplicarea unei apiculturi moderne, pretndu-se
pentru toate zonele bio-apicole ale rii; prezint volum util mare,
reglabil n func ie de necesitate; permite ob inerea mierii de calitate
superioar , pe sorturi florale, datorit dimensiunilor relativ mici ale
fagurilor; implic un volum redus de munc pentru executarea
lucr rilor de ntre inere; respect tendin a natural de dezvoltare pe
vertical a familiei de albine. Ca dezavantaj s-ar putea men iona
num rul mare de anexe, fapt ce complic manipularea lui, mai ales
n cazul apicultorilor mai pu in experimenta i.
3.1.3. Stupul vertical cu un corp i magazine R.A.-1001
Stupul R.A.-1001 este alc tuit din fund, un corp, dou
magazine i capac (fig. 26).
Fundul stupului este mobil i reversibil, putndu-se utiliza
pe ambele p r i.
Corpul are capacitatea de 10 rame ale c ror dimensiuni sunt
61

de 435 x 300 mm (ca la stupii orizontali), la care se mai adaug o


diafragm . Magazinul are aceea i capacitate, dar ramele au
dimensiuni mai mici (435 x 162 mm). Att corpul ct i magazinele
sunt confec ionate din cherestea de r inoase cu grosimea de 33
mm.
La partea superioar , n interior, corpul prezint de jurmprejur un fal pe care se sprijin magazinul care se pune
deasupra. n interior, pe peretele din fa i cel din spate exist cte
un fal c ptu it cu tabl pe care se sprijin umera ele ramelor. La
exterior, aceia i pere i sunt prev zu i cu mnere tip "scoic " pentru
manipularea corpurilor. Pe pere ii laterali, la partea interioar , se
g se te cte o deschidere cu adncimea de 5 mm unde se prind
dou crlige sau balamale pentru fixarea fundului de corpul
stupului pe timpul transportului.
Prin a ezarea corpului peste fundul stupului, n partea
frontal se realizeaz urdini ul care poate fi dimensionat n func ie
de necesit i prin intermediul unui bloc de urdini . Scndura de
zbor este deta abil i poate fi folosit pe timpul transportului n
pastoral ca nchiz tor pentru urdini prin fixarea cu ajutorul unor
foraib re.
Capacul este prev zut cu un fal care se mbin cu fal ul
corpului sau magazinului. Este plan, acoperit cu tabl zincat i nu
dep e te ca suprafa celelalte componente. Pere ii din spate i fa
prezint dou fante dreptunghiulare acoperite cu plas metalic care
asigur condi iile optime de ventila ie pe timpul transportului. In
interiorul capacului se g se te fixat o ram de ventila ie prev zut
de asemenea cu sit metalic . ntre podi orul stupului i sita
metalic se a eaz materialele de protejare termic pe timpul iernii.
Podi orul este de forma unei plan ete, reversibile, care
prezint o deschidere dreptunghiular n care se poate introduce un
hr nitor de mic capacitate. Atunci cnd hr nitorul nu se utilizeaz
deschiderea se acoper cu un capac.
Datorit fal urilor cu care sunt prev zute componentele
62

acestui tip de stup, deplasarea acestora n plan orizontal nu este


posibil . Pe timpul transportului, ns , fixarea componentelor este
obligatorie. Fundul se fixeaz de corp prin intermediul a dou
crlige metalice laterale, iar capacul se fixeaz de corp prin dou
balamale sau dou tije metalice exterioare cu sistem de nfiletare
care se fixeaz n partea superioar de un dispozitiv existent n
deschiderile pentru ventila ie ale capacului, iar inferior, de un alt
dispozitiv existent n mnerul tip scoic al corpului.

Fig. 26 Stupul RA-1001 p r ile componente:1 - capacul; 2 hr nitorul (situat pe podi or); 3 - magazin; 4 - corpul stupului cu rame; 5 fundul stupului; 6 - scndura de zbor; 7 - magazin; 8 - dispozitiv fixare pentru
transport.
3.1.4. Stupul vertical I.C.A.-1

Stupul I.C.A.-1 reprezint o mbinare ntre stupul


multietajat i stupul R.A.-1001 (fig. 27).

63

Fig. 27Stupul I.C.A.-1 p r ile componente:

1 - nvelitoare capac; 2 - tavanul capacului; 3 - rama capacului; 4 - rama de


ventila ie; 5 - ram podi or; 6 - capac podi or-hr nitor; 7 - fund podi or-hr nitor; 9 pere ii magazin; 10 - pere ii corpului; 11 - fund stup; 12 - rame magazin; 13 - rame
corp; 14 - diafragma; 15 - bloc reductor urdini ;16 - ipc nchidere urdini ; 17 - tij
de fixare pentru transport; 18 - col are; 19 - pl cu a.

Fundul stupului, blocul pentru urdini , nchiz torul de urdini , rama


de ventila ie, capacul i sistemul de fixare cu tije metalice a
componentelor sunt identice cu cele ale stupului multietajat. Corpul
stupului are capacitatea de 10 rame cu dimensiunile de 435 x 300
64

mm. Deasupra corpului se pot ad uga magazine cu capacitatea de


10 rame a c ror dimensiuni sunt de 435 x 162 mm, sau chiar un
corp de stup multietajat.
Podi orul ndepline te i rolul de hr nitor, fiind format
dintr-o ram de lemn cu fundul de P.F.L. impregnat cu parafin ,
alc tuind trei compartimente paralele separate prin ipci de lemn.
Albinele au acces din stup n hr nitor printr-un orificiu circular care
are posibilitatea de a fi nchis, iar de aici ajung n al doilea
compartiment, unde consum siropul, datorit unei fante la partea
superioar a ipcii desp r itoare ntre cele dou compartimente.
Al doilea compartiment comunic cu cel de-al treilea (n
care se pune siropul) printr-o fant inferioar a unei alte ipci
desp r itoare. Compartimentele 1 i 2 sunt acoperite cu un capac
din P.F.L.
Podi orul hr nitor serve te totodat la amenajarea
spa iului de refugiu pe timpul transportului n pastoral.
Acest tip de stup prezint acelea i avantaje ca i stupul
multietajat, permi nd realizarea unor sortimente de miere n
func ie de flora melifer i utilizarea tehnologiilor moderne de
exploatare a familiilor de albine. Este practic, datorit greut ii mai
mici i posibilit ii de a folosi n locul magazinelor, corpuri de stup
multietajat.

3.2. UTILAJE APICOLE PENTRU EXECUTAREA


LUCR RILOR CURENTE N STUPIN
3.2.1. Echipamentul de protec ie
Echipamentul de protec ie al apicultorului este alc tuit din
halat de protec ie sau salopet , masc apicol i eventual or i
m nu i apicole (fig. 28). Halatul i salopeta trebuie s fie de
preferin de culoare alb , deoarece culorile nchise irit albinele.
Trebuie s fie nchise pn sub b rbie, iar mnecile s fie prev zute
cu elastic pentru a preveni p trunderea albinelor.
65

M tile apicole au rolul de a proteja fa a i gtul de


n ep turi i se prezint sub mai multe tipuri. Condi iile ca o masc
s fie de calitate se refer la: asigurarea unei bune vizibilit i, motiv
pentru care plasa s fie de culoare neagr , s nu permit
p trunderea albinelor i s asigure o bun ventila ie, mai ales n
zilele c lduroase de var .
2

4
5

Fig. 28 Echipament de protec ie: 1 - combinezon apicol; 2 - m nu i


apicole; 3 - masc apicol metalic ; 4 - masc apicol pliant ; 5 - masc
apicol de voal.
3.2.2. Afum torul
Afum torul serve te la producerea fumului care determin
albinele s se retrag n spa iile dintre rame, evitndu-se n felul
acesta agresivitatea lor.
Afum torul este format dintr-un corp metalic de form
66

cilindric prev zut cu capac i burduf (fig. 29). Corpul con ine n
interior un al doilea cilindru metalic deta abil, cu fundul perforat
pentru libera circula ie a aerului, n care se introduce combustibilul.
La partea inferioar , corpul afum torului comunic cu burduful,
destinat s -l alimenteze cu aer, i s dirijeze fumul din direc ia
dorit de apicultor prin orificiul capacului, situat la partea
superioar .

Fig. 29 Afum torul apicol


3.2.3. Dalta apicol
Dalta apicol reprezint unealta cu utilizare frecvent n
stupin , folosit cu ocazia interven iilor n cuibul familiilor de
albine. Este confec ionat din o el i are forma literei L. n practica
apicol se utilizeaz o gam larg de d l i apicole n ceea ce
prive te forma i dimensiunile (fig. 30) Este utilizat la
desprinderea podi orului, a ramelor, diafragmelor, corpurilor de
stup, atunci cnd sunt propolizate i se manipuleaz mai greu.
Cap tul ndoit n unghi drept serve te la r zuirea ramelor, a
fundurilor i pere ilor stupilor, de cear , propolis i alte impurit i.
Dalta apicol mai poate prezenta un orificiu, fiind folosit drept
prghie. O form special de dalt apicol o reprezint sc rarul sau
ridic torul de rame care este format dintr-o lam de o el zim at cu
vrful curbat, folosit la desprinderea i ridicarea ramelor din stup.
67

3
4
5

Fig. 30 D l i apicole

1 - dalt apicol STAS; 2 - dalt din o el inoxidabil cu mner de lemn;


3 - dalt multipl ; 4 - dalt Rooth 5 - ridic tor de rame (sc rar)

Fig. 31 Peria apicol


3.2.4. Peria apicol
Peria apicol serve te la ndep rtarea albinelor de pe faguri,
mai ales cnd ace tia se recolteaz pentru extrac ia mierii (fig. 31).
Este confec ionat din p r de cal sau fire de relon de culoare alb cu
68

o lungime de circa 65 mm. Mnerul este confec ionat din lemn sau
material plastic. n locul periei apicole pot fi folosite penele de
arip de gsc de culoare alb .
3.2.5. Lada pentru transportul fagurilor
Lada pentru transportul fagurilor este confec ionat din
scndur sub ire (pentru a fi u oar ), placaj sau P.F.L., avnd
capacitatea de ase rame. Prezint un capac mobil, un mner pentru
transport, un mic urdini lateral cu dispozitiv de nchidere, iar pe
fundul l di ei este prev zut o deschidere prev zut cu plas
metalic care serve te pentru ventila ie. L di a n interior prezint
fal uri pe care se sprijin ramele (fig. 32).
n afar de transportul fagurilor n timpul extrac iei mierii,
mai serve te la ad postirea temporar
a ramelor n timpul
interven iilor n stup pentru a evita r cirea puietului i prevenirea
furti agului, pentru ad postirea temporar a unui nucleu cu matc
sau pentru prinderea i ad postirea unui roi natural.

Fig. 32 Lad pentru transportul fagurilor


3.2.6. Scaunul apicol
Scaunul apicol (fig. 33) se folose te pe durata execut rii
69

unor lucr ri mai minu ioase, servind n acela i timp ca l di pentru


depozitarea uneltelor pentru lucr ri curente n stupin (ciocan, cuie,
cle te, afum tor, perie etc).

Fig. 33 Scaun apicol

3.3. UTILAJE PENTRU NSRMAREA RAMELOR I


FIXAREA FAGURILOR ARTIFICIALI

Uneltele folosite la nsrmarea ramelor i fixarea corect a


fagurilor artificiali n rame sunt: ablonul, perforatorul, dispozitivul
pentru nsrmarea ramelor, plan eta calapod, pintenul, t v lugul
etc.
3.3.1. ablonul
ablonul serve te la marcarea corect a orificiilor din
spetezele laterale ale ramelor prin care se va trece srma, care are
rolul de sus inere a fagurelui artificial i de a conferi rezisten
fagurelui.
ablonul este confec ionat din tabl sau material plastic,
avnd form asem n toare spetezei laterale a ramei. Pe axul
longitudinal al ablonului sunt prev zute orificii care arat locurile
n care se vor perfora spetezele laterale ale ramelor.

70

3.3.2. Perforatorul
Perforatorul este un dispozitiv utilizat la executarea
orificiilor de pe spetezele laterale ale ramelor. Perforatoarele pot fi
foarte simple, de la sula obi nuit de cizm rie, sau ceva mai
complexe care permit perforarea cu un ac sau cu un set de ace cu
diametrul de 1 mm (fig. 34).

Fig. 34 Dispozitiv de perforat rame (ACA)


3.3.3. Dispozitivul pentru nsrmarea ramelor
Dispozitivul pentru nsrmarea ramelor se prezint sub
forma unui cadru metalic pe care se sprijin srma n momentul
nsrm rii.
Cadrul metalic este prev zut la capete cu 4 role din material
plastic prev zute cu canal care servesc la ntinderea uniform a
srmei, iar la unul din capete se g se te o bobin pe care se g se te
srma galvanizat cu un diametru de 0,4 0,5 mm (fig. 35).
3.3.4. Plan eta calapod
Plan eta calapod se prezint sub forma unui suport din lemn de
form dreptunghiular , perfect neted, dimensionat nct s ncap
71

exact n lumina unei rame. Grosimea ei trebuie s ajung la


jum tatea l imii unei rame (18,5 mm). La partea dorsal se g sesc
dou lea uri paralele cu sec iunea de 15 x 20 mm care dep esc
marginile cu 20 - 30 mm i care servesc la sprijinirea ramei n vederea
fix rii fagurilor artificiali n rame (fig. 36).

Fig. 35 Dispozitiv de nsrmat rame

Fig. 36 Plan et calapod


3.3.5. Pintenul apicol
Pintenul apicol se folose te la mplntarea i lipirea srmelor de
foaia de fagure artificial. Pintenul apicol este prev zut cu un mner de
72

lemn, iar la un cap t se g se te o roti zim at care se rote te liber n


jurul unui ax, pe circumferin a roti ei zim ate existnd un canal
dimensionat corespunz tor srmei utilizate la nsrmarea ramelor. La
folosire, pintenul se nc lze te n ap la temperatura fierberii. De
regul , tija pintenului se execut din aluminiu, iar roti a zim at din
alam (fig. 37).
3.3.6. T v lugul apicol
T v lugul apicol este asem n tor pintenului apicol, cu
deosebirea c n loc de roti din at se g se te un mic cilindru care
serve te la lipirea marginii ndoite a fagurelui artificial de speteaza
superioar a ramei.
Exist pinteni apicoli prev zu i cu t v lug, precum i
pinteni apicoli nc lzi i electric cu ajutorul unei rezisten e, dar care
nu pot fi utiliza i n condi iile stup ritului pastoral.
Fagurele artificial astfel preg tit va fi introdus n cuibul
familiei de albine, unde va fi consolidat de ram de c tre albine
care construiesc celulele de leg tur , sau, pentru a veni n sprijinul
albinelor, se poate folosi creionul apicol.
1

2
Fig. 37 Pinteni pentru fixat faguri artificiali
1 - pinten simplu; 2 - pinten electric

73

3.3.7. Creionul apicol


Creionul apicol este confec ionat din tabl zincat
asem n tor unui creion gol n interior, avnd la vrf un orificiu de
0,2 mm prin care se scurge ceara topit (fig.38). Scurgerea cerii este
comandat prin ac iunea degetului ar t tor care obtureaz sau las
liber cap tul superior al creionului.

Fig. 38 Creion apicol

3.4. UTILAJE PENTRU EXTRAC IA I


CONDI IONAREA MIERII
3.4.1. Cu itul pentru desc p cirea fagurilor
Cu itul pentru desc p cirea fagurilor este alc tuit din lama
cu itului i mnerul acestuia care se g sesc n planuri diferite pentru ca
rama fagurelui s nu deranjeze n timpul opera iunii de desc p cire
(fig. 39).
Lama cu itului este confec ionat din o el inoxidabil cu
grosimea de 1 mm, 2 mm sau 2,5 mm, l imea de 30 sau 40 mm, iar
lungimea de 220 sau 230 mm. Lama trebuie s fie bine lustruit ,
ascu it i se folose te numai nc lzit .
74

nc lzirea cu itului se face n ap fierbinte, cu ajutorul


vaporilor de ap sau electric.
Atunci cnd nc lzirea se face n ap fierbinte, pentru o mai
mare operativitate se folosesc alternativ mai multe cu ite.
Cu itul pentru desc p cit, nc lzit cu ajutorul aburului, este
prev zut cu lam cu pere i dubli ntre care circul un flux de vapori.
n lama cu itului p trund dou evi de cupru cu diametrul de 6 mm,
una de intrare i alta de ie ire a vaporilor, ambele trecnd prin
mnerul cu itului.
1

Fig. 39 Cu ite de desc p cit


1 - cu abur; 2 - simplu; 3 - electric
Vaporii sunt produ i de un generator cu abur constituit
dintr-un vas cu capacitatea de 3 - 5 litri n care se introduce apa
care trebuie s fiarb i un capac prev zut cu o supap de presiune.
Leg tura ntre cu it i generatorul de abur este asigurat printr-un
furtun de cauciuc cu lungimea de circa 2 m. Ie irea aburului din
cu it se face printr-un alt furtun ndreptat lateral locului de munc
pentru evitarea op ririi operatorului.
Cu itul de desc p cit electric prezint o lam cu o c ma n
75

care se g se te o rezisten electric . Prin conectarea n priz se


asigur nc lzirea lamei. Prezint dezavantajul c nu poate fi
utilizat n timpul extrac iei mierii n pastoral unde nu exist curent
electric.
3.4.2. Furculi ele de desc p cit
Aceste ustensile sunt formate dintr-un mner (lemn, metal,
material plastic) care se continu cu o plac metalic lat de 40-50
mm, iar n continuare cu 18 - 20 ace din o el de circa 30 de mm,
dispuse sub forma unui pieptene. Se prezint sub mai multe
variante (fig. 40) existnd i posibilitatea ca furculi a s fie nc lzit
electric.

Fig. 40 Diferite tipuri de furculi e pentru desc p cit


Se folosesc cu mai mult eficien la fagurii a c ror
suprafa este denivelat , fiind n prealabil nc lzite n ap fierbinte.
3.4.3. Tava pentru desc p cirea fagurilor
Serve te ca suport pentru ram n timpul opera iei de
desc p cire i ca vas colector pentru c p celele de cear i mierea
care se scurge. Este compus din dou t vi suprapuse cu pere ii
76

oblici, confec ionate din tabl cositorit cu grosimea de 0,5 mm,


avnd marginile nt rite cu srm zincat . Tava superioar are
fundul prev zut cu sit metalic , iar pere ii longitudinali sunt
prev zu i cu dou loca uri metalice n care se sprijin dou stinghii
de lemn pe care se sprijin rama n timpul opera iei de desc p cire.
C p celele de cear sunt oprite pe sit , iar mierea se scurge prin
ochiurile acesteia, iar de aici printr-un tu lateral ntr-un vas de
colectare (fig. 41).

Fig. 41 Tav pentru desc p cit


1 - suport sit ; 2 - tav colectoare; 3 - suport ram ; 4 - sit ;
5 - orificiu de golire
3.4.4. Masa de desc p cit fagurii
Acest utilaj are forme i m rimi diferite. Modelul cel mai
uzual se prezint sub forma unei l zi cu mnere i capac mobil cu
balamale care se sprijin pe un suport fixat n peretele posterior al
l zii, care m re te suprafa a de lucru i serve te pentru depozitarea
ramelor c p cite sau a diferitelor ustensile necesare n timpul
lucrului (fig. 32).
n interiorul l zii, la partea superioar exist fal uri pentru
sprijinirea ramelor cu faguri desc p ci i i care urmeaz s treac la
extractor. Capacitatea l zii este de 20 - 25 rame. Tot pe fal urile
men ionate, c tre un cap t al l zii, se g se te un suport pentru
sprijinirea ramei n timpul desc p cirii fagurelui. n interiorul l zii,
77

la partea inferioar , se afl o sit metalic , iar dedesubt un vas


colector pentru mierea care se scurge din c p celele oprite pe sit .
Vasul colector are fundul nclinat c tre orificiul care permite
scurgerea mierii n bidonul de colectare. La partea inferioar a l zii,
sub vasul colector, se g se te un sertar n interiorul c ruia se pot
depozita diferite accesorii.

Fig. 42 Mas de desc p cit (detalii constructive):

1 - pere ii laterali; 2 - mner; 3 - capac; 4 - suport pentru rame 5 - ram ; 6 - sit


pentru impurit i mari; 7 - sit fin ; 8 - robinet de scurgere; 9 - vas pentru colectarea
mierii; 10 - picioare.

3.4.5. Desc p citoare mecanice


n vederea cre terii productivit ii muncii au fost concepute
desc p citoare mecanice destinate stupinelor mari, fiind produse de
c tre Combinatul Apicol Bucure ti numai la comand . Exist mai
multe tipuri de desc p citoare mecanice: tip grebl , cu cu it
vibrator, cu tamburi cu ace i desc p citor pentru ramele aflate n
corpuri de stupi.
Cel mai utilizat este desc p citorul cu cu it vibrator care se
compune din: cu itul pentru desc p cit, nc lzit cu ajutorul
78

vaporilor de ap ; un excentric care realizeaz mi carea vibratorie a


cu itului necesar opera iei de desc p cire; un sistem de articulare a
cu itului i motorul de ac ionare a excentricului (fig. 43).
Cu itul avnd posibilitatea de a culisa prin sistemul de
articulare, din combinarea mi c rii oscilatorii date de excentric i a
mi c rii de transla ie creat prin articula ia culisant , genereaz
mi carea vibratorie, necesar opera iei de desc p cire.

Fig. 43 Ma in automat pentru desc p cit


Manipularea ramelor se face manual prin deplasarea
suprafe ei fagurelui n dreptul cu itului de desc p cire. Rama
desc p cit pe una din fe e se rote te cu 180 grade executndu-se
desc p cirea pe partea cealalt . Amestecul de cear i miere se
colecteaz ntr-un bazin de unde apoi se colecteaz separat mierea i
ceara. Productivitatea este de 200 - 250 rame pe or .
3.4.6. Extractoare pentru miere
Extractoarele pentru miere sunt utilaje cu ajutorul c rora
mierea este extras din faguri dup desc p cirea acestora, f r s
fie deteriora i. Extragerea mierii din celulele fagurelui se realizeaz
datorit for ei centrifuge, motiv pentru care extractoarele sunt
79

denumite centrifuge pentru miere.


Extractoarele se mpart n dou mari categorii: tangen iale i
radiale.
Extractoarele tangen iale sunt acelea la care fagurii se
a eaz n pozi ie tangen ial pe circumferin a rotorului. Are
capacitatea de dou , trei sau patru rame i sunt ac ionate manual.
Extractoarele radiale sunt acele tipuri la care pozi ia
fagurilor este radial fa de axul rotorului, spre circumferin a
acestuia. Aceste extractoare sunt ac ionate manual (cnd sunt de
mic capacitate) sau electric.
Extractoarele radiale pot fi de 12, 16, 28, 36 i 56 rame,
precum i extractoare n care se introduc corpurile de stup cu faguri
desc p ci i.
n stupinele de pn la 200 de familii de albine cu foarte
bune rezultate se folose te un tip de extractor, ac ionat manual, care
poate func iona att ca extractor tangen ial, ct i ca extractor radial
(fig. 44).
Ca extractor tangen ial este utilizat n timpul extragerii
mierii din fagurii de stup orizontal (435 x 300 mm), iar ca extractor
radial n timpul extragerii mierii din fagurii de stup multietajat (435
x 230 mm) sau fagurii de magazin (435 x 162 mm). n primul caz
se introduc 4 rame, iar n al doilea n func ie de situa ie: 12 rame de
stup multietajat i 28 rame de magazin.
Un extractor este alc tuit din trei p r i principale: rezervorul
cilindric al extractorului, rotorul i mecanismul de ac ionare.
Rezervorul este confec ionat din tabl zincat sau o el
inoxidabil, are fundul conic i u or nclinat ntr-o parte unde se
g se te un orificiu de scurgere a mierii prev zut cu o clapet de
nchidere-deschidere. La partea superioar este prev zut cu capac
din dou jum t i de forme semicirculare, iar pe p r ile laterale cu
dou mnere pentru transport.

80

Fig. 44 Extractorul pentru miere

1 - bazin; 2 - urub fixare punte cu angrenaj; 3 - angrenaj elicoidal; 4 - suport


lag r; 5 - suport rame; 6 - ax; 7 - fund centrifug ; 8 - orificiul de golire

Rotorul este alc tuit dintr-un ax central n interiorul


rezervorului pe care este montat un schelet metalic pentru
sus inerea ramelor. La partea inferioar axul rotorului se sprijin
ntr-un lag r cu rulmen i montat n centrul fundului rezervorului,
iar la partea superioar se fixeaz ntr-o bar transversal prins la
rndu-i cu dou uruburi de marginea superioar a rezervorului.
Scheletul metalic pentru sus inerea ramelor urm re te
conturul cilindric al rezervorului. Att n partea superioar , ct i la
cea inferioar exist practicate n suportul de form circular l ca e
pentru introducerea ramelor cu speteaza superioar , cnd se
folose te ca extractor radial, sau exist posibilitatea a ez rii a patru
plase metalice pe care se sprijin , prin al turare, ramele de tip mare
cnd se folose te ca extractor tangen ial.
Mecanismul de rotire se compune dintr-un angrenaj de ro i
81

din ate ac ionate manual prin intermediul unei manivele sau


mecanic. Prin intermediul angrenajului se imprim o mi care de
rota ie a rotorului pn la ob inerea vitezei de lucru necesar (250
rota ii pe minut). Datorit for ei centrifuge mierea va fi aruncat din
celulele fagurilor pe pere ii rezervorului de unde se va scurge pe
fundul conic i de aici prin orificiul de scurgere este colectat n
bidoane.
3.4.7. Site pentru strecurarea mierii
Sitele au rolul de re inere a c p celelor de cear sau a altor
impurit i atunci cnd mierea se scurge din extractor. Aceste site fie
c se suspend de orificiul de scurgere a mierii, fie c sunt a ezate
deasupra vasului de colectare a mierii. Se execut n mai multe
variante:
- sita dubl pentru miere este executat din dou rame de
tabl cositorit cu diametrul de 160 mm prev zute cu site metalice
cu ochiurile de 2,5 mm i 1,5 mm. Rama cu ochiurile mai mari se
introduce n rama cu ochiurile mai mici i are rolul de a opri
corpurile mai grosiere, urmnd s re in corpurile mai mici ce-a dea doua sit ;
- sita dubl cu ram extensibil este identic cu prima, dar
n loc de mnerul semicircular, este prev zut cu o ram extensibil
ce formeaz un schelet dreptunghiular din srm care se poate regla
n func ie de deschiderea vasului pe care se sprijin ;
- sita conic are diametrul la partea superioar de 18 cm, iar
n l imea conului de 15 cm. Prezint avantajul c impurit ile se
aglomereaz la partea inferioar a conului, nlesnind strecurarea iar
productivitatea este de 5 ori mai mare fa de sitele prezentate
anterior.
3.4.8. Maturatorul
Maturatoarele sunt vase mari n care mierea este depozitat
dup centrifugare. Ele permit decantarea, limpezirea i n unele
82

cazuri evaporarea apei n exces (fig. 45).


Maturatoarele pot fi metalice sau din lemn cu o capacitate
de 100 1 000 litri de form cilindric sau tronconic .
Maturatoarele metalice trebuie confec ionate din tabl de
o el inoxidabil sau din aluminiu. Cele din tabl zincat nu sunt
recomandate deoarece oxideaz
i degradeaz mierea. Pentru
evitarea acestui neajuns sunt recomandate vasele emailate.
Maturatoarele din lemn trebuie s fie parafinate sau ceruite
nainte de folosire i nt rite cu cercuri metalice. Pentru
confec ionarea maturatoarelor se recomand lemnul de salcm, tei,
plop, arin. Nu se recomand bradul i stejarul care degradeaz
mierea.

Fig. 45 Maturatoare de miere


Fiind vorba de vase relativ mari n care se nmagazineaz o
cantitate mare de miere, toate maturatoarele trebuie strnse cu
cercuri metalice, iar fundul trebuie s se sprijine etan pe suport.
Maturatoarele sunt prev zute cu dou mnere solide pentru
transport, iar la partea inferioar , lateral la 50 - 100 mm de fund,
sunt prev zute cu o canea de golire i cu o clapet de nchidere.
Maturatoarele care au n l ime mic i o suprafa mare sunt
inute ntr-o camer la temperatura de 25C, bine ventilat , u urnd
evaporarea rapid a surplusului de ap , decantarea i maturarea
83

mierii ntr-un interval de circa 10 zile. Maturarea mierii presupune


aducerea acesteia la o umiditate de 17 - 20%, dup care se
transvazeaz n diferite vase, bidoane, borcane sau alte ambalaje de
diferite forme i capacit i n vederea p str rii, transport rii sau
comercializ rii ei.
Pentru transportul mierii se folosesc bidoane rezistente cu
capacitatea de 25 kg miere sau 50 kg miere. Foarte bune se
dovedesc bidoanele de aluminiu de tipul celor folosite n industria
laptelui n care ncap 35 - 36 kg miere.
P strarea mierii se face n bidoane de aluminiu, n vase
emailate cu capac, butoaie din lemn sau tabl alb parafinate n
interior i chiar n borcane de sticl - toate nchise etan .
3.4.9. Instala ia de condi ionare i mbuteliere a mierii
Aceast instala ie este utilizat numai cnd este vorba de o
cantitate mare de miere care este procurat din achizi ii. O
asemenea instala ie func ioneaz n cadrul Combinatului Apicol al
Asocia iei Cresc torilor de Albine.
n vederea comercializ rii, mierea trebuie s treac printr-o
serie de opera iuni tehnologice n condi iile nemodific rii
propriet ilor organoleptice i fizico-chimice.
Procesul tehnologic de condi ionare a mierii se desf oar
n mai multe etape (fig. 46).
Prenc lzirea mierii se realizeaz n camere de nc lzire
unde se sufl aer cu temperatura de 45 - 50C asupra ambalajelor
care se g se te mierea, m rind lichefierea i golirea rapid a
vaselor.
Lichefierea i omogenizarea. Mierea prenc lzit este
transportat n camera de golire a vaselor cu miere. Camera de
golire cuprinde una sau dou cuve din o el inoxidabil prev zute cu
pere i dubli prin care circul apa cald la temperatura de 70 - 75C.
n interiorul cuvelor se afl montat un agitator cu pale i din
o el inoxidabil care se rote te cu 15 - 30 rota ii pe minut.
84

Fig. 46 Schema cinematic a unei instala ii pentru condi ionarea i


mbutelierea mierii
Deasupra cuvei exist un gr tar nc lzit n curent de ap
cald (70 - 75C) peste care se a eaz vasele cu gura n jos pentru
golire. La partea superioar a cuvei se afl o aeroterm care
realizeaz n camer n permanen o temperatur de 50 - 60C. n
timpul lucrului se controleaz automat temperatura mierii care nu
trebuie s fie mai mare de 45 - 47C. Aceast opera ie dureaz 4-8
ore, n func ie de sortimentul floral i gradul de cristalizare a mierii.
Dep irea parametrilor de temperatur i timp depreciaz mierea
datorit apari iei hidroxil-metil-furfurolului substan chimic
rezultat din deshidratarea hexozelor de c tre acizii din miere,
paralel cu distrugerea enzimelor i degradarea vitaminelor.
Filtrarea grosier se realizeaz prin mpingerea cu ajutorul
unei pompe a mierii lichefiate printr-un filtru cu ochiurile de 0,06
mm.
85

Maturarea i limpezirea mierii presupune corec ia


umidit ii (17 - 20%) n paralel cu limpezirea. Se realizeaz n
recipiente cu pere i dubli prin care circul ap cald sau rece dup
nevoie. Maturarea se realizeaz prin nc lzirea mierii la 45C,
asigurndu-se n paralel agitarea masei de miere cu ajutorul unui
agitator cu palete, excesul de umiditate fiind nl turat prin folosirea
unei pompe de vid. Limpezirea se realizeaz dup maturare n
decurs de circa 8 ore prin men inerea mierii la temperatura maxim
de 45C. n acest timp, bulele de aer din masa mierii se ridic la
suprafa , formnd o spum care se culege nainte de a se trece la
opera ia urm toare.
Pasteurizarea se realizeaz cu ajutorul pasteurizatorului cu
pl ci cu un corp cald i unul rece. Mierea este pompat cu ajutorul unei
pompe n corpul cald pe fa a unei pl ci, iar pe fa a cealalt se
pompeaz un curent de ap la temperatura de 90 - 95C. Mierea preia
n felul acesta din c ldura pl cii ajungnd ntr-un timp scurt (2 - 3
minute) la o temperatur de 70 - 80C. n continuare mierea trece n
corpul rece, unde pe o parte a pl cii circul mierea nc lzit , iar pe
cealalt ap rece la temperatura de 15 - 17C. n 4 - 5 minute mierea se
r ce te pn la temperatura de 25 - 35C. Prin administrarea acestor
ocuri termice se asigur distrugerea microorganismelor din masa
mierii, f r degradarea produsului.
Filtrarea fin se face prin c derea liber a mierii pe filtre
din o el inoxidabil cu ochiurile de 0,01 mm care permit i trecerea
particulelor fine de polen.
mbutelierea se realizeaz cu ambalaje mari direct de la
opera ia de filtrare fin , n butoaie de 150 i 300 kg i n ambalaje
mici: borcane de sticl de diferite gramaje sau tuburi, caz n care
sunt utilizate dozatoare volumetrice.

86

3.5. UTILAJE PENTRU COLECTAREA I


CONDI IONAREA POLENULUI

Polenul reprezint un produs apicol important din dou


puncte de vedere. Pe de o parte polenul reprezint hrana proteic a
albinelor, recoltarea lui
impunndu-se pentru completarea
necesarului de hran n perioadele deficitare, iar pe de alt parte,
datorit efectului biostimulator i terapeutic, poate fi folosit cu
bune rezultate n alimenta ia omului.
Recoltarea polenului cu ajutorul albinelor se execut n
perioada n care n natur exist un cules abundent, cnd cantitatea
adus n stup dep e te nevoile familiei. Recoltarea trebuie s se
fac prim vara pn la culesul de la salcm, cnd cea mai mare
parte a plantelor nfloresc, dar i vara, ntre culesuri.
n vederea colect rii polenului n practica apicol se
folosesc diferite colectoare care se pot clasifica n colectoare
exterioare care se amplaseaz la urdini i colectoare de polen
interioare amplasate pe fundul stupului sau sub capacul acestuia.
3.5.1. Colectorul de polen pentru urdini
Acest tip de colector este alc tuit din placa activ a
colectorului, corpul colectorului i sertarul pentru polen.
Placa activ este confec ionat din material plastic (vinidur)
i este prev zut cu mai multe rnduri suprapuse de orificii cu
diametrul de 4,9 mm, care se a eaz n pozi ie vertical n dreptul
urdini ului, albinele fiind obligate ca la intrarea n stup s treac
prin orificiile pl cii active. Polenul transportat de albine n
corbicule este re inut afar din cauza diametrului redus al orificiilor
i cade n sertarul de colectare acoperit cu o plas de srm cu
ochiurile de 3,5 mm.
Sertarul este prev zut la partea inferioar cu o sit metalic
cu ochiurile de 1 mm care re ine grunjii de polen i permite o bun
ventilare a acestora.
Corpul colectorului este confec ionat din lemn, are forma
87

unui cadru n care se a eaz componentele men ionate. Recoltarea


polenului din sertar se face zilnic printr-o deschidere practicat ntrun cap t al corpului colectorului.
Acest tip de colector poate fi utilizat la toate tipurile de
stupi.
Colectorul se va a eza la urdini n a a fel nct s nu
r mn spa ii prin care albinele ar putea evita trecerea prin placa
activ .
Pe timpul folosirii colectorului, acesta va fi protejat cu o
copertin pentru a proteja polenul de ac iunea razelor solare, ct i
de pic turile de ploaie care l fac nefolosibil.
3.5.2. Colectorul de polen sub capacul stupului
Acest tip de colector se compune din:
- rama colectorului ale c rei dimensiuni exterioare sunt
identice cu ale stupului;
- placa activ prin care albinele sunt obligate s treac i
care re ine polenul;
- sertarul n care polenul este adunat;
- grila care acoper sertarul colectorului i mpiedic
accesul albinelor la polen (fig. 47).
Rama colectorului se confec ioneaz din lemn i are o
grosime de 20 mm. Pe una din laturile ei se formeaz urdini ul sub
forma unui plan nclinat prin care albinele circul .
Placa activ este a ezat vertical deasupra sertarului, barnd
intrarea n stup a albinelor, obligndu-le s treac prin orificiile
acesteia. Sertarul are dimensiunile de 200 x 394 mm i este
confec ionat din srm galvanizat . Fundul acestuia formeaz dou
planuri nclinate pe care polenul se rostogole te spre marginile
sertarului. n partea inferioar a colectorului, sub sertar se g se te o
bucat de tabl cositorit cu grosimea de 0,5 mm, care nc lzinduse ajut la evaporarea surplusului de ap din polenul recoltat.
Grila care acoper sertarul este din plas de srm cu
88

ochiurile de 2 mm.

Fig. 47 Schema unui colector de polen sub capacul stupului

1 - urdini ul; 2 - placa activ ; 3 - plan inclinat din interior; 4 - orificiu


pentru trntori; 5 - gril metalic ; 6 - ipca de rigidizare.

Amplasarea colectorului la stup se face seara dup ncetarea


zborului albinelor cu 2 - 3 zile nainte de declan area culesului
masiv de polen. Se procedeaz astfel:
- se astup urdini ul cu ajutorul blocului de urdini ;
- se rote te stupul cu 180;
- se ridic capacul i podi orul i se a eaz colectorul cu
urdini ul orientat n direc ia urdini ului vechi;
- se ridic placa activ , iar peste colector se a eaz
podi orul i capacul;
- dup 2 - 3 zile, perioade n care albinele se vor obi nui cu
noul urdini se pune placa activ .
Pentru zborul trntorilor colectorul mai prezint un mic
urdini cu diametrul de 20 mm, amplasat opus urdini ului prin care
circul albinele.
Acest tip de colector asigur o recoltare igienic , protejeaz
polenul de soare i ploaie i permite recoltarea din sertar la
intervale mai mari de timp.
89

3.5.3. Colectorul de polen pentru fundul stupului


Cel mai uzual colector are dimensiunile de 480 x 415 x 95
mm i se amplaseaz n locul fundului stupului multietajat. Prezint
un urdini sub forma unui plan nclinat prin intermediul c ruia
albinele pot fi dirijate s treac direct n stup sau prin placa activ .
Prin trecerea albinelor prin placa activ polenul cade n sertarul
colectorului printr-o plas de srm galvanizat cu ochiurile de 3
mm. Fundul sertarului este din plas mai deas care permite
aerisirea i uscarea polenului. Spre partea posterioar a colectorului
exist o ram de ventila ie cu o l ime de 140 mm realizat din
plas de srm cu ochiurile de 3 mm. Pe pere ii laterali colectorul
este prev zut cu orificiile pentru introducerea tijelor de fixare pe
timpul transportului.
Pentru dirijarea circula iei albinelor se manevreaz clapeta
mobil n func ie de sezon i de abunden a culesului de polen. n
pozi ie orizontal , albinele vor trece prin placa activ , n pozi ie
oblic albinele vor intra direct sau prin placa activ n stup, iar cnd
clapeta este l sat n jos vor trece direct n stup (fig. 48).

Fig. 48 Schema unui colector de polen pentru fundul stupului


1 - clapet superioar ; 2 - clapet inferioar ; 3 - plac activ ; 4 - sertar

3.5.4. Usc torul de polen


n vederea p str rii, polenul va fi supus unui tratament
termic pentru ndep rtarea apei. Un usc tor se compune dintr-un
90

rezervor de form cilindric de tabl cositorit , mp r it n trei


compartimente. Compartimentul de la baz este prev zut cu o
deschidere circular prin care se introduce sursa de c ldur , iar pe
p r ile laterale prezint dou orificii cu capac mobil pentru reglarea
regimului termic. Al doilea compartiment este prev zut lateral cu
dou orificii prev zute cu plnii prin care se introduce apa care va
fi nc lzit i care va ceda c ldura necesar usc rii polenului. Al
treilea compartiment, care este mai voluminos, este de fapt camera
de uscare a polenului. n acest compartiment se g se te un stelaj cu
sertare mobile de form circular din sit metalic pe care se va
a eza polenul ntr-un strat gros de circa 1 cm.
La partea superioar , usc torul este prev zut cu un capac
etan din P.F.L. prev zut cu dou orificii, pentru evacuarea
vaporilor degaja i n timpul usc rii polenului.
n timpul lucrului usc torul este a ezat pe un stativ dotat cu
o platform pe care se amplaseaz sursa de c ldur . Uscarea
polenului se realizeaz la temperatura maxim de 45C n camera
de uscare, timp de 6 - 8 ore pentru o arj . Uscarea se consider
finalizat atunci cnd polenul dintr-un vas cu capacitatea de 1 litru
cnt re te 0,6 kg. Uscarea polenului la temperaturi mai ridicate
conduce la distrugerea hormonilor, diastazelor i vitaminelor, care
confer practic valoarea biologic i alimentar a acestui produs
apicol.
Se folosesc i alte tipuri de usc toare de polen care
func ioneaz pe acela i principiu. Sunt cunoscute usc toarele de
polen electrice, care usuc polenul datorit curentului de aer cald la
temperatura de 40 - 45C, generat de un ventilator care mpinge
aerul peste o rezisten electric . Un asemenea usc tor are
capacitatea de 5 kg polen care poate fi uscat n decurs de 3 ore
(adus la umiditatea de 8%).
Exist i usc toare de polen cu raze infraro ii. C ldura este
produs cu ajutorul unor becuri cu raze infraro ii de 250 W la 220
V care sunt montate n plafonul usc torului la o distan de circa 20
91

cm de sita cu polen, excesul de umiditate fiind nl turat prin ni te


deschideri laterale ale pere ilor usc torului.
Aceste ultime tipuri prezint dezavantajul c nu pot fi
folosite n condi ii de stup rit pastoral.

3.6. UTILAJE PENTRU EXTRAGEREA I


PRELUCRAREA CERII

Ceara reprezint un produs apicol care se extrage din fagurii


crescu i de albine n acest scop (rame cl ditoare), precum i din
fagurii reforma i, c p celele de cear rezultate la extrac ia mierii
etc.
Pentru extragerea i condi ionarea cerii la nivel de stupin
se folosesc n general utilaje simple, numai la Combinatul Apicol
Bucure ti existnd agregate i instala ii industriale unde se pot
prelucra cantit i mari de cear , i are loc confec ionarea fagurilor
artificiali n condi ii de sanita ie.
3.6.1. Topitorul solar
Este un utilaj simplu care permite topirea fagurilor n condi ii de
stupin folosind energia solar . Nu este utilizat pentru topirea fagurilor
vechi care se reformeaz .
Este format dintr-o cutie de lemn de 500 mm lungime i 400 mm
l ime. Peretele posterior este mai nalt cu 100 mm dect cel anterior.
Cutia topitorului este nchis etan cu ajutorul unei rame cu geamuri
duble, cu distan e ntre ele de 10 - 15 mm (fig. 49). nclina ia de 15 - 20
a capacului permite razelor solare s cad perpendicular pe sticl . Pe
fundul plan al cutiei topitorului se g se te un plan nclinat paralel cu
capacul de sticl , iar n continuarea acestuia un jgheab metalic
colector al cerii topite. Pe planul nclinat se g se te o tav metalic ,
iar peste aceasta, o sit sau tabl de aluminiu ondulat .
Topitorul se monteaz pe un suport mobil care permite
orientarea c tre soare. Buc ile de faguri destina i topirii se vor
92

a eza pe sit . Ceara topit , sub influen a c ldurii solare acumulate


n topitor, va curge prin sit pe tava nclinat i se va colecta n
jgheab, n care s-a turnat n prealabil pu in ap pentru ca n
momentul solidific rii ceara s nu se lipeasc de pere i.

Fig. 49 Topitor solar de cear ACA


3.6.2. Topitorul de cear cu aburi
Este un rezervor cilindric cu n l imea de 340 mm i
diametrul de 305 mm confec ionat din tabl zincat cositorit (fig.
50). n interiorul acestuia se g se te fixat central un tub metalic
tronconic prin care se toarn apa n compartimentul inferior al
rezervorului i care prezint un capac semisferic prev zut cu
orificii. Compartimentul al doilea al rezervorului, destinat cerii
topite, are fundul nclinat spre exterior i este prev zut cu un tub de
evacuare a cerii. Compartimentul superior este constituit dintr-un
vas mobil prev zut cu dou mnere i cu fundul perforat; aici se
introduc buc ile de faguri destina i topirii. Topitorul prezint un
capac etan . Pentru a extrage ceara, se va a eza topitorul pe o surs
93

de c ldur . Vaporii rezulta i prin fierberea apei din compartimentul


inferior vor fi dirija i n jos datorit perfora iilor tubului tronconic,
vor trece printre faguri i vor topi ceara care va curge ntr-un vas cu
ap a ezat n dreptul tubului de evacuare; reziduurile ("bo tina")
vor r mne pe fundul perforat al compartimentului superior. Acest
tip de topitor este utilizat pentru topirea fagurilor vechi, destina i
reform rii.
3

Fig. 50 Topitor de cear cu abur


1 - capac; 2 - capacul co ului ce dirijeaz aburul; 3 - spa iu pentru
faguri; 4 - baza co ului; 5 - spa iu pentru cear ; 6 - ap ; 7 robinet de evacuare a cerii.
3.6.3. Presa pentru stors ceara
De i sunt cunoscute mai multe variante de prese (Rooth,
Temnov, Lega etc), presa romneasc se compune dintr-un corp
cilindric de tabl de 2 mm, cositorit , o izola ie termic interioar
mobil , realizat din ipci de lemn fixate n cercuri metalice, cu un
piston i un ax prev zut cu mnerul de ac ionare, precum i un vas
colector-decantor de cear (fig. 51). Dup umplerea corpului cu
bo tin fierbinte, se ncepe presarea, iar din timp n timp se va turna
ap fierbinte pentru a se u ura antrenarea cerii spre vasul colector.
Reziduurile r mase dup presare con in nc ntre 22 - 37%
cear . Aceste reziduuri ("bo tina") este colectat i trimis la
94

Combinatul Apicol unde cu ajutorul solven ilor organici se extrage


i restul de cear .

Fig. 51 Pres de cear romneasc


1 - corp cilindric; 2 - c ma exterioar ; 3 - c ptu eal izolatoare;
4 - plac de presare; 5 - urub de strngere; 6 - mner de
ac ionare a urubului; 7 - sistem de fixare; 8 - sistem de fixare; 9 brid de strngere; 10 - canea de scurgere; 11 - suport; 12 - cuv
de colectare; 13 - furtun preaplin

3.7. UTILAJE PENTRU CRE TEREA I


TRANSPORTUL M TCILOR

Utilajul necesar pentru cre terea m tcilor cuprinde: ablonul


pentru confec ionarea botcilor artificiale, spatula sau lan eta de
transvazare a larvelor de o zi; rama cu ipcile de cre tere, dopurile
pentru fixarea botcilor artificiale, izolatorul pentru matc , coliviile
pentru eclozionarea m tcilor i nucleele de mperechere.
95

3.7.1. abloane pentru confec ionarea botcilor artificiale


Botcile artificiale se confec ioneaz din cear de cea mai
bun calitate cu ajutorul unor abloane sub forma unor bastona e
din lemn de tei. Pentru a confec iona simultan mai multe botci
aceste bastona e pot fi montate pe un suport n num r mai mare
(cte 5 - 10 i chiar 20 de abloane). Aceste bastona e au o lungime
de circa 10 cm, iar diametrul de 8,5 mm, cu vrful u or rotunjit i
pu in conic pentru a permite desprinderea botcii confec ionate (fig.
52).

Fig. 52

ablon pentru confec ionarea botcilor artificiale

nainte de introducerea abloanelor n ceara topit , acestea


se vor ine n ap pentru a se evita lipirea cerii de ele. Botcile
artificiale sunt confec ionate prin introducerea abloanelor n ceara
topit pn la circa 1 cm. Se procedeaz n acest fel de 3 - 4 ori de
fiecare dat mai jos cu circa 1 mm. Dup ce stratul de cear a
devenit suficient de gros se introduce ablonul cu botca n vasul cu
ap rece, iar prin r sucire botca este desprins de pe ablon. Se
ob ine n felul acesta botca artificial cu fundul mai gros i cu
marginile mai sub iri, ceea ce confer rezisten n timpul lipirii pe
suport i transvaz rii larvelor.

96

3.7.2. Dopurile de cre tere


Sunt confec ionate din lemn sau din material plastic i
servesc drept suport pentru botcile artificiale. ntr-o mic adncitur
la partea inferioar a dopului se toarn cear topit nu prea fierbinte
i se aplic botca cu fundul acesteia n ceara topit .
3.7.3. ipca de cre tere (lea de cre tere)
Are grosimea de circa 5 mm, este confec ionat din lemn n
care la distan e egale se g sesc 13 - 15 orificii n care se introduc
dopurile de cre tere cu botcile lipite la partea lor inferioar .
Lungimea ipcii de cre tere dep e te cu 1 cm lungimea interioar a
unei rame i intr n scobiturile speciale ale acesteia.

Fig. 53 Ram de cre tere


3.7.4. Ramele de cre tere
Servesc pentru sus inerea ipcilor cu botci n pozi ie
normal (fig. 53). Dup felul ntrebuin rii i perioada folosit se
deosebesc trei tipuri de rame de cre tere: propriu-zise, izolatoare i
pentru cu ti de eclozionare. Primele prezint pe spetezele laterale
adncituri de circa 5 mm n interiorul c rora p trund capetele
97

lea ului de cre tere. Ramele izolatoare prezint pe o parte i alta a


ramei gratii izolatoare din material plastic care nu permit
p trunderea m tcii, dar permit p trunderea albinelor doici care
ngrijesc larvele din botci. Ramele de eclozionare prezint n locul
ipcilor de cre tere ni te ine din tabl cu marginile ndoite n sus
care sus in cu tile de eclozionare tip Zander.
3.7.5. Spatula de transvazare
Este confec ionat din o el inoxidabil cu diametrul de 2 mm
i lungimea de circa 15 cm. Capetele ei sunt u or curbate i l ite
sub form de lingur . Cu ajutorul cap tului curbat al spatulei se
efectueaz transferul larvei de pe fundul celulei n botca artificial .
Transferul larvelor din celule n botcile artificiale se efectueaz
dup fixarea dopurilor cu botci pe lea uri, iar dup transvazare se
introduc lea urile n ramele de cre tere.
3.7.6. Izolatorul pentru matc
Are dimensiunea unei rame, cu pere ii din gratie
desp r itoare tip Hanemann. Prin amplasarea acestuia peste fagure
se poate izola matca cu scopul de a ob ine larve de vrste ct mai
apropiate care vor fi folosite la transvazare.
3.7.7. Colivia de eclozionare tip Zander
Acest tip de colivie poate fi confec ionat din material
plastic, lemn sau metal. Pere ii laterali sunt perfora i pentru
asigurarea ventila iei. La partea superioar se g se te un orificiu
circular n care se introduce dopul cu botca n vederea eclozion rii
(fig. 54-5). Coliviile se vor a eza n lumina interioar a unei rame
de cre tere pe supor i metalici cu marginile ndoite pentru sus inere.
Rama preg tit n acest stadiu se introduce n familia cresc toare.

98

3.7.8. Alte tipuri de colivii


n practica apicol se mai folosesc i alte tipuri de colivii
care servesc la introducerea m tcilor n familii sau nuclee, cu rol de
protec ie, pentru transportul acestora, sau pentru iernarea m tcilor
n afara ghemului.

Fig. 54 Diferite tipuri de colivii apicole:

1 - colivie Titov; 2 - colivie tip capac; 3 - colivie din lemn i es tur din srm ;
4 - colivie Benton; 5 - colivie Zander; 6 - colivie Miller

Colivia Miller este una dintre cele mai utilizate. Se


confec ioneaz din plas metalic cu ochiurile de 3 mm. Este prev zut
la una din extremit i cu un orificiu pe unde se introduce matca i pe
unde este apoi eliberat de albine. Aceast deschidere se acoper cu un
dop de lemn, care dup 24 - 48 de ore este nlocuit cu o foi de fagure
99

artificial perforat pentru a fi ros de albine n vederea eliber rii m tcii


(fig. 54-6).
Colivia tip capac poate fi de form dreptunghiular sau
circular . Se confec ioneaz dintr-o ram metalic prev zut la
partea inferioar cu picioru e care se nfig n fagure, iar la partea
superioar este acoperit cu sit metalic . Datorit faptului c
matca este nchis sub acest capac, venind n contact direct cu
fagurele, ea i poate ncepe activitatea de depunere a pontei,
realizndu-se o acceptare mai u oar de c tre albine (fig. 54-2).
Colivia Titov se prezint sub form paralelipipedic cu
pere ii laterali din plas metalic . La partea inferioar este
prev zut cu un capac rabatabil din lemn sau material plastic
prev zut pe fa a intern cu o mic adncitur pentru erbetul folosit
ca hran temporar . La partea superioar se g se te un capac
culisabil sub form de ib r care acoper un orificiu circular cu
diametrul de 15 mm i o fant dreptunghiular de 14 x 4,2 mm.
Matca se introduce prin orificiul circular, se nchide ib rul i
colivia se sprijin ntre spetezele superioare a dou rame. Dup 24
de ore se deschide capacul de la partea inferioar , spa iul eliberat se
acoper cu o foi de fagure artificial perforat care va fi roas de
albine pentru a elibera matca (fig. 54-1).
Colivia Benton este folosit pentru transportul m tcilor
mperecheate. Este confec ionat
din lemn, are form
paralelipipedic . Este prev zut cu trei compartimente de form
cilindric , care comunic ntre ele printr-un canal, din care un
compartiment serve te pentru a ezarea erbetului drept hran . La un
cap t al coliviei se g se te un orificiu cu diametrul de 9 mm. Pe
p r ile laterale sunt prev zute dou fante pentru asigurarea ventila iei.
La partea superioar cele trei compartimente sunt acoperite cu plas
de srm care se continu i peste orificiul de 9 mm prin care se
introduce matca i albinele de nso ire (fig. 54-4).
Colivia pentru iernarea m tcilor n afara ghemului, tip Foti,
este confec ionat din material plastic cu dimensiunile de 55 x 55 x 85
100

mm. Peretele frontal culiseaz n sus i este prev zut cu mai multe
orificii. Orificii pentru ventila ie se g sesc i pe fundul coliviei care
este dispus mai sus fa de cei doi pere i laterali care realizeaz
suportul. Pe peretele din spate, pe fa a intern , se g se te o
adncitur care permite a ezarea unei buc i de fagure de culoare
nchis sec ionat pe jum tate. La partea superioar se g se te un
loca prev zut cu un orificiu cu diametrul de 2 mm. n loca se
amplaseaz un mic hr nitor din material plastic n care se introduce
miere de salcm, care poate fi luat de c tre albinele ce nso esc
matca prin orificiul men ionat. Hr nitorul este de form cilindric
cu un diametru de 2 cm i n l imea de 6 cm (fig.55). Albinele care
nso esc matca vor fi nlocuite periodic.

Fig. 55 Colivie pentru iernarea m tcii n afara ghemului

1 - corpul coliviei; 2 - hr nitor; 3,6 - orificii de ventila ie; 4 u i glisant (perete frontal); 5 f gura

3.7.9. Nucleele de mperechere


Pentru mperecherea m tcilor sunt folosite nucleele de
diverse modele i m rimi. n general, n procesul de cre tere a
m tcilor se urm re te aspectul economic care s permit
101

mperecherea unui num r ct mai mare de m tci, folosindu-se o


cantitate ct mai mic de albine.
Pentru condi iile Romniei, n activitatea de cre tere a m tcilor,
se ob in rezultate foarte bune prin folosirea nucleului tip A.C.A.
(S.C.A.S.-2).

Fig. 56 Nuclee pentru mperecherea m tcilor


Nucleul A.C.A. - (S.C.A.S. -2). Ramele unui asemenea
nucleu sunt dimensionate la jum tate din rama unui stup multietajat
(fig. 56). Fiecare nucleu are dou rame, din care una este prev zut
la partea superioar cu un hr nitor tip jgheab. Fiecare
compartiment, n afara celor dou rame, mai prezint o ram de
ventila ie cu sit , un podi or din P.F.L. Un ad post de acest tip
permite cazarea a patru nuclee i este dotat cu cte un urdini pe
fiecare latur , fiecare cu cte o mic scnduric de zbor,
corespunz tor fiec rui nucleu. Fiecare fa a ad postului este
colorat diferit pentru a putea u ura orientarea m tcilor cnd se
ntorc dup zborul de mperechere. Ad postul este prev zut cu un
capac care acoper toate nucleele cazate.

3.8. UTILAJE PENTRU RECOLTAREA


L PTI ORULUI DE MATC

n vederea ob inerii l pti orului de matc se folose te


tehnologia de cre tere a m tcilor, nct din acest punct de vedere
102

utilajele folosite sunt acelea i. Singura deosebire const c larvele


nu sunt l sate s se dezvolte, acestea fiind scoase din botcile n care
se g se te l pti orul de matc cu ajutorul unei spatule, iar l pti orul
este recoltat cu ajutorul unei mici pompe de vid (fig. 57).

Fig. 57 Utilaj pentru extragerea l pti orului de matc cu ajutorul


dispozitivului de absorb ie

3.9. UTILAJE PENTRU


RECOLTAREAPROPOLISULUI

Propolisul, ca produs apicol, se ob ine prin r zuirea sau


raclarea acestuia de pe piesele componente ale stupului, atunci cnd
temperatura mediului dep e te 20C i nu este perturbat prea
mult activitatea albinelor.
Pentru ob inerea unor cantit i mai mari de propolis,
apicultorii au g sit solu iile prin care albinele "s produc " mai
mult propolis. Astfel prin l rgirea distan elor ntre rame, m rirea
distan elor ntre spetezele superioare ale ramelor i podi or,
distan area scndurelelor podi orului stupului orizontal la 2 - 3 mm,
sau dac sub podi orul stupilor multietaja i se introduce un mic
distan ator pe cele patru laturi (un b de chibrit) n toate aceste
situa ii albinele se vor gr bi s umple spa iile cu propolis. n afara
acestor solu ii simple a fost conceput colectorul de propolis care
permite cre terea cantit ii de propolis recoltat.
103

Colectorul de propolis este alc tuit dintr-o gratie metalic


(srm sau f ii metalice de 8 mm n l ime care acoper suprafa a
format de spetezele superioare ale ramelor. Peste aceast gratie
metalic se a eaz o plas din material plastic cu ochiurile de 1 - 2
mm, iar peste aceasta o es tur din pnz de bumbac (fig. 58).

Fig. 58 Utilaj pentru recoltarea propolisului

1 - pnza colectoare; 2 - plas din material plastic; 3 - gr tar lamelat

n perioada martie-octombrie n locul podi orului se a eaz gratia,


iar peste gratie o pnz . n cazul n care se men ine podi orul, se
a eaz dou plase din material plastic peste gratie, sub podi or.
Albinele ncep s acopere ochiurile prin depunerea de propolis.
Periodic, la cteva zile, se desprind plasele unele de altele, precum
i de pnz i de gratie, crendu-se noi spa ii libere care vor fi
propolizate. Cnd plasele sunt pline, sau la sfr itul sezonului,
acestea vor fi strnse, apoi introduse n congelator. La temperatur
sc zut propolisul devine casant i prin frecare n mini deasupra
unor t vi propolisul se recolteaz . Prin acest procedeu de la fiecare
familie se poate recolta anual ntre 100 i 300 grame de propolis de
cea mai bun calitate.
Colectorul de propolis tip gr tar este confec ionat din ipci
de lemn de esen tare, ncadrate ntr-o ram de 2 cm l ime. ipcile
au l imea de 1,7 cm i n l imea de 0,7 cm, iar distan a ntre ele

104

trebuie s fie de 3 mm. ipcile sunt deta abile. Gr tarul este a ezat
deasupra spetezelor superioare ale ramelor, iar albinele vor
propoliza spa iile libere dintre ipci, dup care ipcile se scot i se
r zuie de propolis.
Dup recoltare, propolisul este supus opera iunii de
condi ionare prin eliminarea corpurilor str ine (a chii sau rumegu
de lemn, albine moarte sau resturi ale acestora etc).

3.10. UTILAJ PENTRU RECOLTAREA


VENINULUI DE ALBINE

Aparatura pentru recoltarea veninului se compune din:


generator de impulsuri, sursa electric , grila de excita ie cu caseta
colectoare de venin i conductorii de leg tur (fig. 59).

Fig. 59 Utilaj pentru recoltarea veninului de albine

1 - generator de impulsuri; 2 - l ca ul bateriilor; 3 - grila de excita ie

Contactul a una sau dou albine cu firele grilei provoac


instantaneu reac ia de n epare. Alarma dat de primele albine
produce un efect n avalan n urma c ruia n 1-2 minute un num r
mare de albine se adun pe gril i n eap membrana. Reac ia
albinelor nceteaz la scurt timp dup ntreruperea semnalului
stimul; comportamentul albinelor fiind normal pe timpul recolt rii
nesesizndu-se o cre tere a agresivit ii albinelor.
Grila de excita ie este constituit dintr-o re ea de fire
105

paralele neizolate cu grosimea de 0,5 - 0,6 mm, distan ate ntre ele
la 4,5 - 5 mm. Cadrul grilei pe care se desf oar re eaua este
executat n dou variante. La prima variant cadrul este format din
dou piese din material plastic, fixate prin intermediul a dou tije
metalice, desf urarea re elei de conductori realizndu-se pe o
singur fa . Cealalt variant este sub forma unei rame din lemn cu
dimensiunile ramei de magazin, pentru a putea fi folosit n toate
celelalte tipuri de stupi, desf urarea firelor re elei f cndu-se pe
ambele fe e.
Caseta colectoare de venin se plaseaz sub re eaua de fire i
prezint ca suport o plac de sticl peste care se a eaz o membran
din plutex (latex) care este u or penetrabil i nu re ine acul albinei.
Conductorii pentru racordare asigur leg tura ntre
generatorul de impulsuri i grilele colectoare montate la stupi (la
urdini , pe scndura de zbor, n pozi ie orizontal cu pelicula n
sus).
Recoltarea veninului se poate face numai n timpul
sezonului activ, din aprilie pn n septembrie, numai de la
familiile puternice.
n cursul unei zile, o familie de albine se poate supune unui
ciclu de 4 excit ri a 30 de minute, cu pauze ntre ele de 60 minute.
Repetarea recolt rii se poate face de la aceea i familie dup
48 de ore.
Casetele de colectare r mn montate n gril pn la saturarea
cu venin (8 - 10 recolt ri). Dup ultima recoltare, casetele sunt p strate
ntr-o nc pere minimum 72 ore pentru ca veninul de sub pelicul s
cristalizeze complet i abia dup aceea se procedeaz la
desprinderea peliculei i r zuirea acestuia. Pe timpul recolt rii se
vor lua m suri de protec ia muncii, innd seama de toxicitatea
veninului, avnd grij ca veninul recoltat s nu fie impurificat.
Ambalarea veninului se face n borcane de culoare nchis cu dop
rodat.
106

3.11. UTILAJE SPECIFICE PRODUC IEI DE


APILARNIL

Apilarnilul este un produs apicol relativ nou care provine


din larvele de trntor i din con inutul nutritiv aflat n respectivele
celule, recoltate cu o zi nainte de c p cirea celulelor (a aptea zi de
via larvar ). n afar de echipamentul curent, produc torul de
apilarnil are nevoie de rame cl ditoare pentru fiecare stup, spatule
sau o pomp de vid i aparatul de recoltare a larvelor din celule,
ambalaje pentru p strarea n congelator a larvelor recoltate, frigider.

3.12. UTILAJE APICOLE DIVERSE


3.12.1. Gratia pentru urdini
Se adapteaz la urdini ul stupilor toamna, dup ce a ncetat
zborul albinelor, men inndu-se n decursul ntregii ierni, pentru a
prentmpina p trunderea oarecilor n stupi. Este confec ionat din
metal i prezint ni te orificii dimensionate astfel nct albinele s
poat face eventuale "zboruri de cur ire" n cazul cnd ar surveni
zile c lduroase n timpul iernii.
3.12.2. Gratia desp r itoare (Hanemann)
Serve te la mpiedicarea accesului m tcii ntr-o anumit
zon din stup, pentru a nu depune ou n fagurii destina i
depozit rii mierii, sau n alte diferite mprejur ri. Se prezint sub
forma unei diafragme sau a unui podi or (n func ie de tipul de stup
la care sunt utilizate), avnd ns zone alternative de material
lemnos i vergele metalice; acestea din urm , sunt distan ate astfel
nct permit trecerea liber a albinelor, dar nu i a m tcii.
3.12.3. Ad p torul
Serve te ca surs de ap pentru albine. Este format dintr-un
rezervor metalic cu capacitatea de 20-50 litri prev zut n partea
107

inferioar cu un robinet, care asigur picurarea continu a apei pe


un plan nclinat, pe care sunt fixate ni te ipci n zig-zag, pentru a
face drumul mai sinuos, oferind o suprafa mare de alimentare cu
ap i permi nd apei s se nc lzeasc mai bine la soare.
3.12.4. Cntarul de control
Se folose te pentru stabilirea dinamicii culesului de nectar.
Este de tipul unei cutii cu mnere, pretabil pentru transportat n
pastoral.
3.12.5. Hr nitoare de diferite tipuri i capacit i
Hr nitoarele servesc la administrarea siropului pentru
efectuarea hr nirilor stimulente sau a hr nirilor pentru completarea
rezervelor. Sunt confec ionate din lemn sau material plastic i se
a eaz lateral cuibului. Stupul multietajat este prev zut cu hr nitor
special care face parte din anexele acestuia.
3.12.6. Arz torul pentru sulf
Serve te la arderea sulfului n vederea trat rii fagurilor din
depozit, mpotriva moliei cerii.
3.12.7. Cabana apicol
Serve te ca ad post pentru executarea diferitelor lucr ri n
condi ii de stup rit pastoral (extragerea mierii, fixarea fagurilor
artificiali n rame, transvazarea larvelor n cre tere artificial a
m tcilor etc.). Se execut din panouri demontabile, ca material
utilizndu-se scnduri de brad, placaj, P.F.L. etc, fiind acoperit cu
carton asfaltat. Cabana este dotat cu du umele din scndur , un pat
demontabil, iar fereastra de la u este prev zut cu plas metalic
pentru a mpiedica p trunderea albinelor.
108

4. HR NIREA ALBINELOR
n compara ie cu animalele mari, albinele strng hrana
necesar pentru familie, o prelucreaz i o conserv n vederea
consumului, sub form de miere i p stur , p strndu- i n mare
m sur independen a fa de om. Rolul apicultorului este acela de
factor de reglare, el ajutnd albinele atunci cnd factorii naturali
impun acest lucru i cnd urm re te ob inerea unui excedent de
produc ie pe care s -l valorifice. Hrana albinelor este alc tuit din
dou componente: energetic i proteic .

4.1. HRANA ENERGETIC


La albine, hrana energetic este asigurat de nectar, miere,
zah r i lipidele din polen.
4.1.1. Nectarul
Nectarul reprezint sursa principal de hran energetic ,
fiind un lichid dulce secretat de glandele nectarifere ale plantelor
care este recoltat de albine. Concentra ia n zah r a nectarului
variaz n limite foarte largi (4 - 75%). Albinele prefer
concentra iile de 45 - 50% i chiar cele de 30 - 40%, dar nu i cele
sub 5%.
4.1.2. Mierea
Mierea rezult din transformarea nectarului de c tre albine.
Aceste transform ri se refer , pe de o parte, la reducerea procentului de
ap pn la 17 - 18%, concomitent cu cre terea concentra iei de zah r
la 68 - 72%, iar pe de alt parte, la modific ri biochimice prin care
109

zaharoza din nectar este transformat n glucoz i fructoz sub


ac iunea fermentului invertaz .
n afar de nectar, albinele mai culeg mana, care reprezint
excre iile cu gust dulce ale unor insecte care se hr nesc cu sucurile
plantelor. Consumarea "mierii de man " n timpul iernii de c tre
albine are efect nociv, provocnd forme grave de diaree, intoxica ii
i mortalitate ridicat . De i apreciat n consumul uman i poate fi
consumat i de albine n timpul sezonului activ, se impune
identificarea fagurilor care con in miere de man i ndep rtarea
acestora din rezervele destinate iern rii.
Identificarea mierii de man . n condi ii de stupin mierea
de man poate fi identificat organoleptic (metod aproximativ ),
sau cu ajutorul unor analize chimice simple i accesibile, n care se
utilizeaz ca reactivi apa de var sau alcoolul etilic de 90. Mierea
de man are culoare nchis (brun , brun -ro cat, brun -verzui),
este vscoas , nu cristalizeaz , are un u or gust de zah r
caramelizat, iar fagurii care con in miere de man de regul nu sunt
c p ci i de c tre albine.
Pentru identificarea mai precis , se iau probe cu o linguri
de la cel pu in 20% din familii, de pe 2 - 3 faguri din fiecare familie
i din diferite locuri din cuib (vor fi viza i n primul rnd fagurii
nec p ci i). Se procedeaz apoi la reac ia cu hidroxid de calciu (ap
de var) sau alcool.
Reac ia cu hidroxid de calciu se execut astfel: ntr-o
eprubet se introduc 2 cm3 miere i 2 cm3 ap distilat sau ap de
ploaie, iar dup dizolvare, se adaug 4 cm3 de hidroxid de calciu.
Dup omogenizare se nc lze te pn la fierbere. Dac mierea este
de man , solu ia va deveni tulbure, iar dup ctva timp se va
sedimenta un precipitat. Cu ct flocoanele care apar sunt mai mari
i se depun ntr-un strat mai gros cu att mierea este mai d un toare
pentru albine.
Reac ia cu alcool implic turnarea ntr-o eprubet a 20 cm3
alcool etilic de 90, peste o solu ie constituit din 2 cm3 miere i 2
110

cm3 ap distilat . F r a se mai nc lzi solu ia va deveni tulbure


dac mierea este de man .
4.1.3. Zah rul sau zaharoza
Sub ac iunea c ldurii i a acizilor sau a enzimei invertaz ,
zaharoza se descompune n cele dou monozaharide: glucoza i
fructoza.
Hr nirea cu zah r apare ca o necesitate pentru completarea
hranei familiilor de albine, n perioadele lipsite de cules. Pentru
prelucrare, albinele trebuie s produc o cantitate important de
enzime. Aceast cantitate are o barier fiziologic , prelucrarea
reclamnd asigurarea pentru albine a proteinei necesare (polenul) i
o temperatur n cuib de 35C. Dac organismului nu i se asigur
condi iile necesare se produce uzura acestuia i mboln virea
familiei.
4.1.4. Biostimulatori utiliza i n alimenta ia albinelor
Apifortul se folose te n hr nirile de stimulare, ct i cele de
completare. Acest preparat acoper , pe lng necesarul de energie,
necesarul de proteine, s ruri minerale i vitamine specifice nutri iei
albinelor, intensific secre ia de enzime, stimuleaz activitatea
glandelor hipofaringiene, influen nd ouatul m tcii i cre terea
larvelor.
n compozi ia apifortului intr : zah r pudr 97%, lapte praf
degresat 1,5%, f in de soia 1,3%, premix vitamino-mineral 0,2%.
Premixul con ine vitamine indispensabile (vitamina A, tocoferol,
tiamin , riboflavin , piridoxin , colin , biotin , inozitol, vitamina
B12), microelemente sub form de s ruri (P, Na, Fe, Ca, K, Se, Cl),
aminoacizi critici n metabolismul albinelor (metionin , lizin ),
acizi gra i esen iali, fosfolipide (lecitin )
i substan e
bacteriostatice i antioxidante.
Apifortul se poate folosi sub form de sirop sau de past .
111

Siropul se prepar prin dizolvarea apifortului n ap


nc lzit la temperatura de 40 - 45C n propor ie de 1:1 sau 1,5:1,
amestecndu-se continuu apa cu zah rul respectiv. Administrarea
siropului se face pe nserate, dup ncetarea activit ii de zbor a
albinelor n hr nitori sau direct n celulele fagurilor. Pentru
hr nirile de stimulare se administreaz 0,2 - 0,5 litri sirop pe zi, iar
pentru hr nirile de completare n vederea iern rii 2 - 5 litri pe zi, n
func ie de puterea familiei.
Pasta se prepar prin amestecul a trei p r i apifort cu o parte
miere. Mierea se adaug treptat, omogenizndu-se pn la ob inerea
unei consisten e de aluat tare. Preparatul se administreaz sub
form de turte cu grosimea de 1 - 1,5 cm a ezate deasupra
spetezelor superioare ale ramelor, sub podi or. Turtele se introduc
n pungi de plastic pentru a preveni uscarea, sec ionate pe partea
care vine n contact cu ramele, perpendicular pe direc ia acestora
pentru a nlesni accesul albinelor la hrana administrat .
Apistimul se folose te att n hr nirile stimulente, ct i n
cele de completare. Compozi ia produsului este urm toarea: zah r
96%, f in de soia 2%, iar separat n pungi, lapte praf degresat 1%
i drojdie de bere uscat 1%.
La hr nirile stimulente se folose te siropul preparat din
toate componentele, iar la hr nirile de completare numai siropul
preparat din zah r i f in de soia, avnd grij ca f ina de soia care
se ridic la suprafa a siropului s fie ndep rtat .
Siropul se prepar prin solubilizarea zah rului cu ap fiart
n p r i egale (1:1).
Dizolvarea se face u or prin amestecare continu . Dup
topire siropul se las s se r ceasc pn la 30-32C, dup care se
adaug laptele praf i drojdia de bere preg tite astfel:
- laptele praf se amestec cu ap rece (din cantitatea
calculat pentru sirop) prin frecare ntr-un vas, ad ugndu-se treptat
ap pn cnd se ob ine o past de consisten a aluatului;
112

- drojdia de bere se fierbe cu ap n clocot circa 10 minute i


apoi se las la r cit dup care se strecoar printr-o sit sau prin
tifon;
- laptele praf i drojdia de bere, astfel preparate, se adaug
peste siropul de zah r i f ina de soia, preparat anterior i se
amestec bine.
Administrarea siropului se face, ca i n cazul precedent, n
func ie de felul hr nirii (stimulente sau de completare).
erbetul are n compozi ia sa 85% zah r i 13 - 15% ap . Se
folose te pentru completarea rezervelor de hran n sezonul rece
sub form de turte, sau se poate dilua cu ap i folosit ca sirop n
restul sezonului.
Zah rul candi se fabric simplu, cu miere, cu extras de
plante medicinale i miere. Se poate folosi tot timpul anului i n
special n sezonul rece pentru completarea rezervelor de hran prin
a ezarea pl cilor deasupra ramelor, sub podi or. Pentru a stimula
preluarea zah rului candi de c tre albine se recomand stropirea
pl cilor cu ap sau miere nainte de introducerea n stup. n caz de
necesitate pl cile pot fi dizolvate n ap pentru ob inerea siropului.
4.1.5. Lipidele din polen
Lipidele din polen reprezint o alt surs de hran
energetic utilizat de c tre albine. Albinele prefer n general
polenul uleios, iar adaosul de ulei vegetal de porumb m re te
gradul de consumabilitate al nlocuitorilor de polen.
n privin a con inutului n lipide, cele mai bune polenuri se
dovedesc a fi cele recoltate de albine de la p p die (18,9%), trifoi
(14,4%), salcm (12,1%), mu tar (8,6%), floarea-soarelui (8,3%),
prun (10,7%), m r s lbatic (10,4%), lucern i sulfin (8,5%), rapi
(9,6%), dovleac (4,4 - 6,2%) etc. Cantit i mai mici de lipide con in
polenurile provenite de la plantele anemofile: plopul (3,4%), porumbul
(0,9 - 2,5%), bradul (1,8%), pinul (1,4%), papura (1,7%).
113

4.2. HRANA PROTEIC


4.2.1. Polenul
Polenul reprezint sursa proteic de hran . Dup
depozitarea n celulele fagurelui, polenul este transformat n
p stur ca urmare a interven iilor succesive ale unor bacterii din
genurile Pseudomonas, Lactobacillus i ciuperca microscopic
Saccharomyces, care sunt n mod specific prezente n p stur . Prin
polen, n afar de necesarul de protein , se asigur i o parte din
necesarul de energie datorit con inutului acestuia `n lipide.
O familie de albine consum 17-25 kg polen pe an (tab. 2).
Tabelul 2
Consumul lunar de polen al unei familii de albine
Luna

Specificare

Cantitatea de polen
consumat (kg)

III

IV

VI

VII

VIII

IX

0,3

1.8

3,8

6,0

3,6

2,1

1,2

0,2

Deosebit de important se dovede te valoarea biologic a


polenului. Din acest punct de vedere ar arul, fragul, p p dia,
porumbul ofer un polen cu o bun valoare biologic . Valoare
biologic foarte bun au polenurile ob inute de la mesteac n, castan
s lbatic, pomi fructiferi, trifoi, salcm.
n afar de con inutul n to i aminoacizii necesari, polenul
con ine vitamine, enzime, substan e minerale i hormonale, care
asigur o bun dezvoltare a albinelor i puietului, m rind
viabilitatea i rezisten a la boli. Dac albinele nu dispun de cantit i
suficiente de polen, ele folosesc rezervele proteice proprii (de
structur ).
Consumul de polen este determinat de puterea familiei i
activitatea pe care albinele o desf oar . n 24 ore, 1 kg albin
114

consum circa 3 g polen cnd nu cre te puiet i nu cl de te faguri,


circa 42 g cnd cre te puiet i circa 56 g cnd cre te puiet i
cl de te faguri. Pentru cre terea unei larve se consum 145 mg
polen ceea ce face ca pentru ob inerea a unui kg albin s fie
necesar 1,5 kg polen.
4.2.2. nlocuitorii de polen
n situa iile n care rezervele de polen sunt insuficiente se
pot folosi nlocuitori de polen. Cei mai utiliza i nlocuitori se
dovedesc: drojdia de bere, laptele ca atare i laptele praf, f ina de
soia, f ina de carne, g lbenu ul de ou etc.
Drojdia de bere este bogat n proteine (44,6%) i vitamine
(B1, B2, B6, PP, acid pantotenic). Se poate administra att n hrana
lichid , ct i n hran consistent , fiind consumat cu pl cere de
c tre albine. Procentul de drojdie n hrana lichid trebuie s fie de
cel mult 5%, iar dozele administrate zilnic reduse pentru ca albinele
s consume efectiv hrana, f r ca aceasta s fie depozitat n celule.
Prepararea hranei se realizeaz astfel: se amestec cantitatea
de drojdie cu o cantitate mic de zah r pn se ob ine o mas de
consisten a smntnii. Se adaug sirop i compozi ia se fierbe
pentru omorrea drojdiei, dup care se nglobeaz n masa de sirop.
In hrana administrat sub form de past , cantitatea de drojdie
poate s creasc n func ie de diferitele re ete.
F ina de soia degresat este foarte bogat n proteine,
putndu-se ad uga n procente de 5 - 50% n diferite re ete pentru
perioadele deficitare.
Laptele praf poate participa pn la 25%.
Rezultate superioare se ob in cnd se folosesc re ete
combinate de nlocuitori: zah r + drojdie + lapte praf + soia n
procente diferite. Adaosul de polen la aceste re ete are o puternic
ac iune stimulatoare datorit prezen ei n masa acestuia a unei
substan e care prezint atractivitate pentru albine.
115

Prim vara se recomand utilizarea hranei care contribuie


masiv la cre terea puietului (lapte praf, p stur ), iar toamna hrana
care asigur cel mai mare procent de depozitare n corpul gras al
albinelor (drojdia de bere).

4.3. CLASIFICAREA HR NIRILOR


Hr nirile la albine se pot clasifica n:
- hr niri de completare;
- energetic
- hr niri de stimulare
- proteic
- energo-proteic
- hr niri de dresaj;
- hr niri medicamentoase.
4.3.1. Hr nirile de completare
Hr nirea de completare presupune asigurarea cantit ii de
hran cnd se constat c aceasta se dovede te insuficient .
Se poate face hr nirea de completare, fie cu miere, fie cu
zah r. Hr nirea de completare cu zah r se face cnd familiile nu iau asigurat rezervele de hran necesare pentru iernare datorit
condi iilor improprii din timpul culesului, sau datorit recolt rii
unei cantit i mai mici de miere, caz n care deficitul de hran
urmeaz a fi completat cu zah r; n cazul n care n cuib se constat
prezen a mierii de man , de asemenea, se procedeaz la nlocuirea
acesteia.
Hr nirea de completare se face imediat dup ultimul cules
pentru ca prelucrarea zah rului s fie f cut de c tre albinele
b trne pentru prevenirea uzurii albinelor tinere.
Cantit ile de sirop care se administreaz
pentru
completarea hranei vor fi corelate cu puterea familiilor deoarece
cantit ile mari duc la dep irea capacit ii activit ii glandulare a
albinelor i ca atare, adaosul de enzime va fi insuficient,
116

nerealizndu-se n mod corespunz tor invertirea zah rului. Acest


neajuns face ca albinele, pe de o parte, s se mboln veasc de
diaree prin consumarea fazei lichide din celule, iar pe de alt parte,
cristalele din celule care se formeaz n urma acestui proces, s fie
scoase afar de albine i n consecin se nregistreaz un consum
inutil de zah r.
Se va avea n vedere ca hrana administrat n scop de
completare s fie concentrat de c tre albine pe un num r redus de
faguri (pe care va ierna familia), impunndu-se ca n prealabil
cuibul s fie redus n func ie de puterea familiei, care se poate
aprecia dup num rul de intervale bine ocupate de albine.
O apreciere relativ corect a cantit ii de albin se face
innd seama c o ram de stup orizontal (435 x 330 mm), cnd
cuibul este restrns, con ine pe ambele fe e 270 g albin , iar n
perioada activ 200 g albin , n timp ce rama de stup multietajat
(435 x 230 mm) con ine 200 g albin i respectiv 150 g albin .
Cnd aprecierea se face cu ajutorul unei rame Netz, 1 dm2
con ine 30 g albin pe ambele fe e i 15 g numai pe o fa .
Pentru a aprecia pe cte rame va ierna familia se mparte
totalul de albine la 270 g sau 200 g, n func ie de tipul de stup.
Prepararea siropului pentru hr nirea de completare
n cazul hr nirii cu sirop de zah r se va avea n vedere c
dintr-un kg de zah r rezult prin transformare 1 kg miere.
Pentru ob inerea siropului de concentra ie 1:1 se folosesc
650 g zah r i 650 ml ap . Se fierbe apa i se adaug zah rul,
amestecndu-se pn la dizolvare. Administrarea siropului n
hr nitori se face cnd acesta are temperatura de 40C, n cantit i
de 2 - 5 kg la intervale de 2 - 3 zile, n func ie de puterea familiei.
Siropul poate fi administrat i n faguri care se pun dup
diafragm . Siropul n concentra ia 1:1 se administreaz timpuriu
dup terminarea culesului de var , cnd albinele dispun de suficient
timp pentru prelucrarea, transformarea i depozitarea acestuia. Dac
117

timpul este naintat, concentra ia siropului va fi de 2:1 (2 p r i


zah r i 1 parte ap ).
Tabelul 3
Cantitatea de sirop ob inut n func ie de raporturile indicate
(dup I. Miloiu, 1990)
Raport 1:1
Sirop
Miere
Zah r Ap
l
kg
l
kg

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
10,0

0,62
1,25
1,87
2,50
3,12
6,25

0,62
1,25
1,87
2,50
3,12
6,25

0,62
1,25
1,87
2,50
3,12
6,25

Raport 2:1

Raport 1,5:1

Zah r Ap
l
kg

0,77
1,54
2,31
3,08
3,85
7,70

0,51
1,02
1,54
2,05
2,56
5,12

Miere Zah r Ap
l
kg
kg

0,85
1,69
2,53
3,38
4,22
8,45

0,87
1,74
2,61
3,48
4,35
8,70

Miere
kg

0,43 1,02
0,87 2,04
1,30 3,06
1,74 4,08
2,17 5,10
4,35 10,20

Tabelul 4
Cantitatea de zah r folosit n func ie de raporturile indicate
(dup I. Miloiu, 1990)
Concentra ia 1:1

Zah r
kg Ap
l

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
10,0

Sirop
l

1,0 1,6
2,0
3,2
3,0
4,8
4,0
6,8
5,0
8,0
10,0 16,0

Concentra ia
1,5:1

Mier
Ap
e
l
kg

1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
10,0

Concentra ia 2:1

Sirop Miere Ap
l
kg
l

0,67 1,3
1,34 2,6
2,01 3,9
2,68 5,2
3,35 6,5
6,70 13,0

1,1
2,2
3,3
4,4
5,5
11,0

Sirop
l

Mier
e
kg

1,2
0,5 1,15
2,4
1,0 2,30
3,6
1,5 3,45
4,8
2,0 4,60
6,0
2,5 5,75
5,0 11,50 12,0

n tabelele 3 i 4 sunt redate cantit ile de zah r i ap


necesare pentru preg tirea siropului de diferite concentra ii, precum
i cantitatea de miere ce se ob ine.
118

n sirop se poate administra produsul "Protofil" (17 ml/litru


sirop) care are rol stimulator i de combatere a nosemozei.
4.3.2. Hr nirile de stimulare
Rolul hr nirilor de stimulare const n suplinirea lipsei
culesului pentru asigurarea continuit ii activit ii familiilor de
albine. Stimularea se poate efectua cu hran energetic , proteic
sau energo-proteic .
Hr nirea de stimulare energetic pe baz de glucide se
poate efectua prin mai multe metode:
- prin desc p cirea fagurilor cu miere. Fagurii cu cantit i
mici de miere se desc p cesc pe por iuni de 1 - 4 dm2, n func ie de
puterea familiei i se a eaz dup diafragm cnd este mai cald sau
n marginea cuibului cnd temperatura este mai sc zut . Atrase de
miros, albinele ncep s transporte mierea n cuib, declan nd o
puternic ac iune de stimulare a familiei cu efect asupra intensit ii
de cre tere a puietului.
- prin administrarea n hr nitori a siropului de zah r n
concentra ie de 1:1, n doze de 300-500 g la intervale de 2 - 3 zile.
- prin administrarea siropului n faguri amplasa i fie dup
diafragm , fie direct n mijlocul cuibului. Procedeul introducerii
siropului n fagurele din mijlocul cuibului se dovede te mai bun
ntruct fagurele este cur at i lins devenind adecvat pentru
depunerea pontei. Procedura se poate repeta la intervale de 5 - 7
zile, inndu-se seama de dezvoltarea familiilor de albine.
- prin administrarea de zah r tos. Metoda prezint
avantajul economiei de munc , 1 kg zah r fiind suficient pentru o
perioad de 2 s pt mni. Pentru ca albinele s nu care zah rul afar
n hr nitori se pun deasupra zah rului cteva pic turi de miere.
Efectul stimulator al zah rului este mai slab dect n cazul utiliz rii
siropului.
119

Hr nirea de stimulare proteic .


innd seama de
momentul efectu rii hr nirilor stimulente, existen a n natur a unui
cules de polen m re te efectul hr nirilor stimulente. n lipsa
culesului natural se impune, fie administrarea de polen recoltat din
anul precedent, fie de nlocuitori de polen.
Hr nirea de stimulare energo-proteic . Aceast modalitate
de hr nire i g se te utilitatea mai ales prim vara timpuriu, cnd
albinele nu pot zbura din cauza timpului nefavorabil. Forma cea
mai economic de administrare este cea a turtelor a ezate deasupra
ramelor.
Hr nirea stimulent cu proteine nu este periculoas dac
albinele au efectuat zborul de cur ire nainte de administrare,
deoarece supranc rcarea tubului digestiv poate avea urm ri
nefavorabile asupra s n t ii albinelor. Procentul de proteine din
hran la nceputul sezonului va fi mai redus (5 - 10 %), dup care
poate s creasc la 15%. Sursa de protein se asigur prin polen sau
prin nlocuitori ai acestuia.
4.3.3. Hr nirea de dresaj
n vederea sporirii produc iilor agricole, albinele pot fi
"dresate" s viziteze florile unei anumite culturi n scopul
poleniz rii acesteia. Pentru aceasta, se aplic o hr nire matinal n
interiorul stupului cu sirop n care se introduc petale din cultura
care urmeaz a fi polenizat . n felul acesta se formeaz un reflex
condi ionat care se p streaz o perioad de timp, chiar dac secre ia
de nectar a culturii respective s-a diminuat. Deoarece stingerea
reflexului condi ionat se realizeaz lent este necesar s se intervin
prin introducerea n siropul cu mirosul florilor vizitate a unei
substan e neagreate (clorur de calciu), putnd preg ti concomitent
albinele n vederea vizit rii unei alte culturi.

120

4.3.4. Hr nirea medicamentoas


Administrarea medicamentelor la familiile de albine se
poate face prin administrarea acestora n hran sau n ap sau prin
pulverizarea fagurilor. Administrarea medicamentelor se poate face
n scop preventiv, ct i curativ. Administrarea medicamentelor n
scop preventiv are i un rol stimulent. Astfel, streptomicina n doz
de 250 000 U.I. la litru de sirop sau n apa cu care se face
pulverizarea joac un rol stimulent.
Rezultate bune n hr nirea medicamentoas se ob in prin
folosirea plantelor medicinale. C tina, m ce ul, sun toarea,
p p dia, talpa g tei, murul, zmeurul, au ac iune trofic
i
stimulent .
Datorit antibioticelor i uleiurilor pe care le con in
usturoiul, ceapa, coada oricelului, mu e elul, sun toarea, p tlagina,
pelinul, roini a, izma, cimbri orul i alte plante au ac iune
antibacterian .
Ac iune astringent
(antidiareic ), dezinfectant
i
stimulent asupra tractusului digestiv prin con inutul n tanan i i
principii amari prezint pelinul, roini a, coada oricelului, izma,
cimbri orul, m ce ul, p p dia, stejarul, nucul, salvia etc.
Rezultate mai bune se ob in cnd se fac combina ii ntre
plante.
Extragerea substan elor medicamentoase se realizeaz prin
procedee ca infuzia, decoctul i macerarea cu ajutorul unor lichide
dizolvante: ap , alcool etc.
Infuzia sau ceaiul se prepar turnndu-se 2 litri de ap
clocotit peste 100 g plant . Dup 15 minute, timp n care vasul a
fost acoperit, ceaiul se strecoar i i se adaug 3 litri de sirop de
zah r n concentra ie de 2:1. Cei 5 litri de sirop rezulta i pot fi
administra i la 10 familii de albine.

121

Toate plantele aromate de la care se folosesc florile i


frunzele trebuie preparate ca infuzii pentru a li se p stra principiul
lor activ, uleiul volatil.
Decoctul sau fiertura se realizeaz prin fierberea plantei
ntregi. ntr-un vas n care s-au pus 2 litri de ap se adaug 100 g
plant m run it . Frunzele, florile, tulpina, se fierb 10 - 15 minute,
cojile i r d cinile 30 - 40 minute.
Dup fierbere, decoctul se strecoar , se completeaz cu ap
pn la 2 litri, dup care se adaug 3 litri sirop de zah r n
concentra ie de 2:1. Se ob in 5 litri de sirop care se administreaz la
10 familii de albine. Prin decoc ie se prepar coada calului,
p p dia, coaja de stejar, fructele de m ce i afin. Pentru p strarea
vitaminei C din fructele de m ce acestea se m run esc i se fierb
circa 10 minute, iar cele de afin 30 minute.
Macerarea sau pl m deala la rece const n men inerea
plantei pentru o anumit perioad n ap sau solvent. Solu ia
ob inut se strecoar i se amestec cu sirop n cantit ile utilizate
n cazurile infuziei sau decoctului.
Timpul de macerare variaz de la 30 minute la 6 ore n
solu ia apoas i de la 5 zile la 10 zile n solu ia alcoolic .
Tratamentul cu extract de plante medicinale se folose te la
nceputul prim verii i la sfr itul verii, cnd albinele nu le g sesc
n natur .

4.4. APA
Apa reprezint un element indispensabil pentru activitatea
familiei de albine. Dac n perioada de cules necesarul de ap este
asigurat de cantitatea de ap existent n nectar (50%), n perioadele
lipsite de cules, albinele au nevoie de ap asigurat prin intermediul
ad p torului. Pentru cre terea puietului sunt necesare 40 - 60 g ap
n 24 ore, iar n perioadele caniculare, cnd apa este folosit pentru
122

reglarea temperaturii n stup sunt necesare peste 200 g ap n 24


ore.
Apa s rat , c ldu n sezonul de prim var asigur un ritm
mai rapid de cre tere (0,8 g sare la litru). Uneori din cauza
condi iilor exterioare nefavorabile se recomand aprovizionarea
albinelor cu ap n interiorul stupului.

4.5. RE ETE DE HR NIRE N PRACTICA APICOL


4.5.1. erbetul de zah r
erbetul de zah r se poate prepara prin fierberea unui sirop
concentrat de zah r n propor ia de 2 kg zah r i 3,5 litri ap pn la
temperatura de 116C. Se fierbe ntr-o oal sm l uit pn la
densitatea la care din masa topit , r cit n prealabil n ap , pot fi
formate "m rgele". La atingerea densit ii ar tate, masa se las s se
r ceasc , apoi se freac continuu cu o lop ic pn la ob inerea
erbetului. Din erbetul n stare nc cald se formeaz turte avnd
grosimea de 1 - 1,5 cm ambalate n folie de material plastic.
4.5.2. erbet candi
Se nc lzesc 1,750 litri ap , se adaug 10 kg zah r tos i se
amestec pn la fierbere, l snd s clocoteasc 30 minute f r s
se agite, dar spumuind siropul pentru a lua impurit ile; apoi se
introduce n lichid o linguri trecut repede n ap rece dup care
se scoate brusc. Dac siropul se ncheag i are o consisten
suficient pentru a face ntre dou degete o bobi , este timpul s se
adauge 2 kg miere, care este lichefiat n prealabil n baia de ap .
Se clocote te ntregul amestec timp de 3 minute. n acest timp
mierea se ncorporeaz cu siropul, dup care se las s se r ceasc .
Cnd temperatura este sub 40C, se ncepe amestecarea cu o
lop ic numai ntr-o singur direc ie; siropul ncepe s se
nt reasc i se toarn repede n forme. Controlul se poate face cu
123

un termometru pentru a preciza cnd trebuie luat amestecul de pe


foc. Siropul se ia de pe foc cnd atinge temperatura de 117C.
erbetul candi este foarte bun pentru hr nirea albinelor, fie pentru
completare, fie pentru stimulare. Pl cile de erbet candi se ofer
familiilor de albine peste ramele din cuib, sub podi or.
4.5.3. Siropul de completare (dup C. Hristea)
Siropul de completare se poate face cu ceaiuri din plante
medicinale. Ceaiurile se fac cu plante medicinale ca: izm ,
sun toare, mu e el, coada oricelului, cimbri or, tei. Se asociaz
cte 3 plante din cele men ionate mai sus i se pun 2,5 - 3 g la un
litru de ap . Ceaiul se prepar astfel: cnd apa clocote te se adaug
cantitatea de plante i se acoper imediat vasul l sndu-l s se
r ceasc . Se ob ine astfel un extras care se strecoar printr-o sit
sau tifon i se folose te la prepararea siropului. Zah rul din sirop nu
se fierbe, cnd apa este clocotit se d la o parte de pe foc i se
toarn ncet zah rul amestecnd continuu lichidul pentru dizolvarea
acestuia. Dac se fierbe zah rul cu apa, n iarn siropul va cristaliza
n faguri. Se recomand s se dea albinelor un sirop invertit. n felul
acesta, albinele prelucr toare sunt par ial scutite de eforturile
glandelor hipofaringiene, care trebuie s secrete enzima invertaz ,
necesar invertirii zaharozei n glucoz i fructoz . Invertirea se
face cu acid citric (sare de l mie), recomandndu-se sub 1 g la
litru de sirop. Dac se d n cantitate mai mare efectul este invers,
producndu-se o puternic cristalizare pe timpul iernii. Pentru
hr nirea de prim var se recomand 1,5 - 2 g acid citric, prevenind
mboln virea de nosemoz . Rezultate bune se ob in cnd n siropul
oferit albinelor (att n hr nirile de completare, ct i n cele de
stimulare) se adaug 25 g suc de ceap la litru de sirop. Sucul de
ceap este bogat n fitoncide, vitamine, acizi organici. Fitoncidele
sunt substan e volatile cu puternic ac iune bacteriostatic i uneori
124

bactericid . Sucul de ceap previne diferite afec iuni cu caracter


digestiv, i n plus, m re te longevitatea albinelor consumatoare.
Sucul de ceap se prepar n felul urm tor: se cur ceapa
de foile exterioare i se rade pe o r z toare; r z tura se pune ntr-un
tifon i se preseaz ; sucul apare ca o spum ce se toarn n siropul
c ldu .
4.5.4. Turt de p stur
Se administreaz n luna februarie i se prepar astfel: se
scot ramele cu p stur din depozit i se expun 30 minute la ger,
ceara din ei devenind sf rmicioas . Fagurii se taie n f ii
longitudinale prin mijlocul alveolelor cu p stur , se freac f iile
ntre palme, iar ceara alveolelor se sf rm i r mne p stura
ntreag , sub form de hexagoane, care se trece printr-o ma in de
tocat carne. Se ob ine o past care apoi este amestecat cu o
cantitate egal de miere semicristalizat . Se fac turte, avnd
grosimea de 1,5 - 2 cm i greutatea de 350 - 400 g, ambalate n
tifon sau pung de plastic i se pun deasupra ramelor. Pentru c
p stura astfel oferit ar putea nlesni prin consumul ei i o
reactivitate a sporilor de nosema afla i n intestinul mijlociu al
albinelor, mai ales la cele care n anul precedent au suferit de
nosemoz , este bine ca n amestec s se pun i protofil, 2 linguri la
1 kg past , respectiv 34 ml.
Cercet torii au stabilit c p stura are propriet i mult
diferen iate fat de polen. P stura con ine o mul ime de principii pe
care albinele culeg toare le transmit gr uncioarelor de polen atunci
cnd formeaz ghemotocul. P stura confer albinelor consumatoare
longevitate deosebit . Experien ele au stabilit c albinele
consumatoare de p stur tr iesc mai mult dect cele ce primesc
polen adunat n colectoare.

125

4.5.5. erbet de zah r cu miere (dup E. Mure an, C. Mih ilescu)


Pentru 10 kg erbet sunt necesare: 7,700 kg zah r pudr , 2
kg miere, 0,300 litri ceai medicinal sau 340 mililitri protofil.
Cantitatea de zah r pudr se aduce n camera de lucru, la cald, cu
cel pu in 4 ore nainte. n cazul n care zah rul pudr se prezint
sub form de bulg ri, acesta se zdrobe te fin. Mierea ce se folose te
trebuie s fie necristalizat i n nici un caz miere de man . Se
recomand n special folosirea mierii de salcm, tei sau fnea ,
nefermentat , provenit de la familii s n toase. Mierea se
nc lze te pu in, att ct s devin mai fluid i se dilueaz cu
ceaiul preparat n prealabil. ntr-un vas emailat se pune zah rul
pudr , se adaug mierea i apoi se fr mnt bine cu mna pn
cnd devine ca o past fin , care nu se ntinde i nu este lipicioas .
erbetul astfel preparat se ambaleaz n pungi de plastic, n cantit i
de 500 - 1000 g sau mai mari, att ct se apreciaz c este necesar
unei familii de albine. Turta trebuie s aib grosimea de 1,5 cm
pentru a putea fi a ezat deasupra ramelor, sub podi or.
4.5.6. erbet fiert sau candi (dup E. Mure an, C. Mih ilescu)
Se poate prepara din zah r cu ap sau ceai, sau din zah r i
miere de albine cu ap sau ceai. Pentru prima variant , la 10 kg
zah r se folosesc 2,300 litri ap sau ceai de plante medicinale.
Pentru a doua variant , la 10 kg zah r i 2 kg miere de
albine se adaug 1,750 litri ap sau ceai de plante medicinale.
Indiferent de variant , cantit ile indicate se introduc ntr-un vas
emailat de mare capacitate, deoarece, n momentul prepar rii,
volumul con inutului cre te mult din cauza spumei care se
formeaz . Siropul astfel realizat se pune la fiert la un foc slab i se
urm re te momentul n care ncepe fierberea. Cu un termometru se
m soar temperatura i cnd aceasta a ajuns la 116 1170C siropul
se ia de pe foc. Din lips de termometru se poate folosi o metod
mai simpl care ne indic invertirea zah rului. ntr-un pahar cu ap
126

rece se picur cu o linguri din siropul care fierbe. Dac pic turile
de sirop nu se amestec cu apa din pahar i formeaz o bobi , este
dovada c erbetul este gata. n cazul cnd la prepararea erbetului
se folose te i mierea de albine, aceasta se adaug numai cnd
erbetul s-a terminat de fiert. Se toarn apoi compozi ia ntr-un
vas curat care a fost udat n prealabil cu ap rece. n acest mod se
mpiedic formarea de cristale mari de zah r. Se las s r ceasc ,
pn cnd ajunge la 40C. n acest moment se ncepe nvrtirea
siropului cu un f c le , efectund mi c rile ntr-un singur sens,
pn cnd siropul ncepe s - i schimbe culoarea spre alburiu i apoi
spre alb, nt rindu-se.
Frecarea erbetului este ncheiat , atunci cnd s ltnd f c le ul,
erbetul care curge de pe acesta nu se scufund , ci r mne la suprafa .
Dup r cire se ambaleaz n hrtie cerat sau folie de polietilen , n
pachete de 0,5 - 2 kg erbet, n func ie de necesit ile familiilor
respective.
4.5.7. erbet cu zah r invertit (dup E. Mure an, C. Mih ilescu)
Pentru prepararea erbetului cu zah r invertit se folose te
Apifortul sau Apistimul (n prealabil m cinat farin). La 25 kg zah r
farin se adaug o solu ie mam care se prepar din 5,460 kg zah r,
2,730 litri ap sau ceai i 11 g acid lactic alimentar. Zah rul se pune
ntr-un vas mai larg unde s poat fi fr mntat mai u or. Cantit ile
indicate pentru solu ia mam se pun ntr-o oal sm l uit i se
fierbe totul la flac r mic timp de 30 minute. Dup terminarea
fierberii, siropul respectiv se toarn peste zah rul pudr din vas i
se fr mnt bine pn cnd con inutul cap t aspectul unui aluat.
erbetul ob inut nu se nt re te luni de zile i poate fi depozitat
timp ndelungat f r s se deprecieze. Dup preparare, erbetul se
ambaleaz n hrtie cerat , formnd calupuri de diferite greut i
(0,500 - 1 kg) i se administreaz deasupra ramelor din cuibul
127

familiilor de albine, dup ce n prealabil s-au f cut cteva g uri n


hrtia respectiv pentru a u ura astfel accesul albinelor.
4.5.8. Turt de miere cristalizat

i zah r (dup C. Antonescu)

Majoritatea sortimentelor de miere cristalizeaz (mai repede


mierea de rapi , zmeur , floarea-soarelui), iar zah rul tos este i el
format tot din cristale. Turtele formate, avnd n componen a lor
cristalele de miere i pe cele din zah rul tos, pot fi consumate de
c tre albine numai n parte, restul fiind aruncat pe fundul stupului i
apoi cnd timpul permite scos afar din stup. Pentru a preveni
aceasta se procedeaz astfel: se folose te miere lichefiat sau
granulat fin (avnd consisten a untului) i zah r pudr (apifort sau
apistim) m cinat sau pisat. Mierea cristalizat se lichefiaz . Pentru
a nu se denatura prin pierderea enzimelor i vitaminelor, apa
nc lzit n care se ine vasul cu miere pentru lichefiere nu trebuie
s aib temperatura mai ridicat de 45C. Turta se face n felul
urm tor: mierea prenc lzit se toarn peste zah rul pudr (o parte
miere i patru p r i zah r), se fr mnt ca i aluatul de pine pn la
omogenizarea ntregii cantit i.
C tre sfr itul perioadei de iernare i la nceputul prim verii
este foarte indicat ca pasta de miere + zah r s con in i ceaiuri
medicinale pentru albine: cimbri or, izm , tei, roini , sun toare,
mu e el, g lbenele, coada oricelului, coada calului, m ce , soc. Se
iau cte 4 - 5 g din fiecare plant men ionat mai sus. Amestecul de
plante se macereaz circa 10 minute cu trei p r i de ap rece. Apoi
se adaug ap clocotit pn la un litru. Se amestec bine i se las
acoperit timp de 30 minute. Infuzia rezultat se strecoar printr-o
pnz curat . n acest caz pasta se prepar din o parte miere + o
parte ceai medicinal + zah r pudr dup cerin (pn ce amestecul
dobnde te consisten a aluatului de pine), ad ugnd 1 g sare de
l mie la kilogram. n loc de ceai se poate folosi preparatul protofil,
destinat stimul rii dezvolt rii familiilor de albine i combaterii
128

nosemozei n doz de 34 ml la kilogramul de past . Pasta se


administreaz sub form de turte n greutate de 0,5 - 1 kg.
4.5.9. Turta proteic 1 (dup Townsend)
Se amestec 1 kg polen cu 3 kg f in de soia degresat i 12
kg sirop de zah r n concentra ie de 2:1 (2 p r i zah r la o parte
ap ). Se prepar pasta de polen ad ugnd pu in ap ; apoi se toarn
siropul amestecnd mereu. Se adaug f ina de soia care se fr mnt
bine pn ce se ob ine un aluat. Se fac turte groase de 1 - 1,5 cm,
cnt rind 0,400 - 0,500 kg i se pun n pungi de plastic a ezndu-se
sub podi or, dup ce punga a fost decupat .
n lipsa polenului, colectat n vara precedent , se poate
folosi polenul rezultat din paniculii porumbului.
4.5.10. Turta proteic 2 (dup Farrar)
La 60 g polen, n prealabil m cinat, se adaug 110 ml ap i
300 g zah r pudr care se amestec pn cnd se omogenizeaz .
Apoi se adaug treptat 150 g f in de soia degresat , fr mntnd
totul i ob innd astfel 700 g turt care se administreaz pe buc i
de tifon sau n pungi de plastic, sub podi or.
4.5.11. Turta proteic 3 (dup Cale)
Se amestec 750 g f in de soia degresat , 260 g polen
m cinat, 400 g miere sau sirop dens de zah r. Amestecul se d ca
turti e de 600 g cnd n natur lipse te polenul sau nectarul
ntre innd astfel integral puterea familiei.
4.5.12. Turta proteic 4 (dup Vartolomei)
Sunt necesare urm toarele ingrediente:
- zah r pudr 25 kg;
- miere 5 kg;
129

ap ;

- drojdie uscat - 10 pachete (500 g);


- zeama de la 8 l mi sau 8 fiole mari de vitamina C;
- sare de buc t rie - 1 linguri ;
- vitamina B complex - 30 pastile dizolvate n ap ;
- izoniazid nicotinic (hidrazid ) - 20 pastile dizolvate n

- vitamina B2 - 5 fiole mari;


- vitamina B6 - 5 fiole mari;
- vitamina B12 - 1 fiol mare;
- pantotenat de calciu - 8 fiole mari.
ntr-un vas se pun 5 kg zah r pudr peste care se toarn
celelalte componente din re et . ntr-un vas emailat de capacitate
mare cu ap clocotit , se pune drojdia i se amestec continuu cu o
lop ic de lemn, amestecnd i dup ce vasul se ia de pe foc. Vasul
trebuie s fie mai mare pentru c la fierbere drojdia se umfl . Dup
r cire, se pune drojdia n amestec i se omogenizeaz compozi ia
pn la dizolvarea zah rului. Se adaug treptat restul de 20 kg zah r
amestecnd mereu. Pasta se prepar cu 2 - 3 s pt mni nainte de
zborul masiv de cur ire i se administreaz numai dup efectuarea
acestuia.
4.5.13. Turta proteic 5 (dup Miu)
Ingredientele necesare:
- 800 ml (un borcan) de ceai de pelin concentrat;
- 2,3 kg miere (2 borcane);
- 10 kg zah r pudr ;
- 2-4 kg polen (p strat n amestec cu zah r pudr n
propor ie de dou p r i polen i o parte zah r).
Se prepar astfel:
- se nc lze te mierea cu ceaiul ntr-un vas mare pn se
lichefiaz i se amestec bine;

130

- se introduce zah rul n mod progresiv i se amestec pn


ce se dizolv i se omogenizeaz ;
- se ntrerupe focul i se introduce polenul amestecnd pn
ce se omogenizeaz bine;
- se strecoar compozi ia n forme construite, de
dimensiunile unei coli de hrtie, forme avnd grosimea de 10-12
mm;
- dup aproximativ 20 - 25 minute turtele se r cesc i se pot
mpacheta i pune la p strat pn la folosire.
O asemenea turt cnt re te 1,1 - 1,2 kg i se poate
administra cte una sau chiar dou buc i dac familia este bine
dezvoltat .

131

5. LUCR RI DE TOAMN
N STUPIN
5.1. CONTROLUL DE TOAMN AL FAMILIILOR DE
ALBINE, N VEDEREA PREG TIRII PENTRU
IERNARE

n cea de a II-a jum tate a lunii septembrie, dup ce s-au


executat lucr rile de ngrijire care se dau familiilor de albine dup
terminarea ultimului cules principal (hr nirea pentru completarea
proviziilor,
hr nirea
stimulent ,
nlocuirea
m tcilor
necorespunz toare, deblocarea cuibului i asigurarea spa iului
pentru cre terea puietului), se impune efectuarea unui minu ios
control de toamn , cu urm toarele obiective:
- stabilirea existen ei m tcii n fiecare familie;
- aprecierea puterii familiei la intrarea n iarn ;
- dimensionarea corespunz toare a cuibului;
- aprecierea cantit ii de miere disponibil pentru iernare,
comparativ cu necesarul fiec rei familii;
- organizarea cuibului i a proviziilor de hran pentru a fi
accesibile ghemului de iernare.
5.1.1. Stabilirea existen ei m tcii
Se vor controla fagurii din cuibul fiec rei familii,
insistndu-se n special pe fagurii din cap tul mai nsorit al
cuibului, c utndu-se s se identifice matca. Familiile dotate cu
m tci tinere i prolifice, mai au de obicei puiet n cuib chiar la
aceast dat ; aceasta indic faptul c vor intra n iarn cu genera ii
tinere de albine, care vor supravie ui pn n prim vara anului
urm tor, familiile vor fi deci, bine dezvoltate n prim var .
132

5.1.2. Aprecierea puterii familiei


Aprecierea puterii familiei se face n func ie de num rul de
faguri din cuib, bine acoperi i de albine. Se consider c o familie
este puternic dac exist n cuib cel pu in 8 - 9 faguri bine
acoperi i de albine; este de putere medie atunci cnd albinele ocup
6 - 7 faguri i este slab dac albinele acoper n mod compact mai
pu in de 6 faguri.
5.1.3. Dimensionarea corespunz toare a cuibului
Dimensionarea corespunz toare a cuibului se refer la
num rul de faguri care trebuie l sa i n cuibul fiec rei familii n
raport cu popula ia acesteia. n stupii orizontali i verticali cu
magazine (R.A.- 1001 i I.C.A.-1), num rul de faguri care vor
r mne n cuib n timpul iernii se va stabili astfel nct s permit
a ezarea liber a ghemului de iernare, f r a r mne ns rame de
prisos. Pentru stabilirea ct mai corect a num rului acestora, se va
face un control fugitiv prealabil al familiilor, diminea a foarte
devreme, dup o noapte rece, care a determinat strngerea albinelor
n ghem, num rul de rame ce se vor l sa pentru iarn va fi egal cu
num rul de spa ii dintre rame ocupate de ghem, plus nc o ram .
Astfel, de exemplu, n cazul ghemului care ocup apte spa ii dintre
rame, se vor l sa opt rame pentru iernare.
n cazul familiilor ad postite n stupi multietaja i se pune
problema s se decid la fiecare familie dac va ierna n dou
corpuri sau ntr-un singur corp, corespunz tor puterii fiec reia.
5.1.4. Aprecierea cantit ii de miere existent n fiecare familie,
comparativ cu necesarul pentru iernare
Necesarul de miere pentru iernarea unei familii se stabile te
n func ie de puterea acesteia, respectiv de num rul de faguri bine
acoperi i de albine. Se calculeaz cte 1,5 - 2 kg miere pentru
albinele de pe fiecare fagure. De exemplu, dac popula ia familiei
133

controlate ocup un num r de 7 faguri, necesarul de miere pentru


iarn va fi de 10,5 - 14 kg miere (10,5 kg reprezentnd cantitatea
minim ). Practic, fiecare fagure acoperit de albine trebuie s aib
"coroana" de miere de minimum 10 cm l ime n cazul stupilor
orizontali sau verticali cu magazine i minimum 7 cm n cazul
stupilor multietaja i. Mierea trebuie s fie c p cit , iar fagurii s fie
de culoare ceva mai nchis (brun deschis), s fi crescut n ei cel
pu in 2 - 3 genera ii de puiet, ntruct ace tia men in mai bine
c ldura.
Cantitatea de miere existent n fiecare fagure se poate
aprecia cunoscnd faptul c 1 dm2 fagure plin cu miere c p cit pe
ambele fe e con ine 350 g miere. Se mai poate face aprecierea
cantit ii de miere existent stup, dup urm torul criteriu: o ram de
stup orizontal sau R.A.-1001 plin cu miere c p cit pe ambele fe e
con ine 3,5 kg miere; o ram de stup multietajat con ine 2,5 kg
miere. n afar de hrana glucidic (miere) trebuie s li se asigure
albinelor pentru iarn i hran proteic : 1-2 faguri care s con in
pe lng miere i p stur .
n cazul cnd la controlul efectuat se constat c necesarul
de hran la unele familii nu este asigurat, se va proceda la
completarea acestuia prin redistribuirea rezervelor excedentare ntre
familii.
5.1.5. Organizarea cuibului i a proviziilor de hran n vederea
iern rii
Organizarea cuibului i a proviziilor de hran n stupii
orizontali i verticali cu magazine
Modul de a ezare a fagurilor cu miere n cuib se face
inndu-se seama c n timpul iernii albinele constituite n ghem nu
se deplaseaz pe fagurii laterali, ci numai n sus, pe fiecare ram
ocupat de ghem. Se urm re te deci, ca fiecare fagure r mas pentru
iarn s con in miere suficient pentru albinele care se vor
ad posti pe acesta. Dac fagurii con in cantit i aproximativ egale
134

de miere, nici unul sub 1,5 kg, nu este necesar o preocupare


special pentru modul de aranjare a lor n cadrul cuibului. Dac
ns con in cantit i variabile, se utilizeaz , de la caz la caz, 3
procedee de organizare: organizarea central , bilateral
i
unilateral .
Organizarea central este procedeul cel mai indicat atunci
cnd proviziile de miere pentru iarn sunt la limit , deoarece acest mod
de aranjare a fagurilor permite ca fagurii laterali din cuib s con in o
cantitate minim de 0,5 kg miere i nu 1,5 kg ca la celelalte moduri de
organizare. Practic, fagurii cu cea mai mare cantitate de miere se vor
amplasa central, ntruct cele mai multe albine din ghem se afl pe
fagurii din centrul ghemului, spre p r ile laterale, n ordine
descrescnd , se vor amplasa fagurii cu mai pu in miere, dar nici ntrun caz sub 0,5 kg.
Organizarea bilateral a fagurilor este cea mai apropiat de
modul natural de reparti ie a mierii n cuibul albinelor. Fagurii cu
cea mai redus cantitate de miere (dar nici ntr-un caz sub 1,5 kg)
se vor a eza n centrul cuibului, iar bilateral, n ordine crescnd
fagurii cu cantit i mai mari de miere. Prezint dezavantajul c
implic existen a unei provizii abundente.
Organizarea unilateral se preconizeaz n cazul cnd
ierneaz dou familii n acela i stup. Procedeul const `n a ezarea
fagurilor cu miere `n cantit i descrescnde `ncepnd dinspre
diafragm (`n ambele p r i), nefiind permis ca ultimul fagure s
con in mai pu in de 1,5 kg.
Organizarea cuibului i a proviziilor n stupii multietaja i
Familiile ierneaz de obicei n dou corpuri a cte 10 rame fiecare.
n corpul de sus se a eaz numai faguri de culoare nchis , care
con in cte 1,5 kg miere minimum. Fagurii cu cantitatea cea mai
mare de miere se a eaz lateral (3 - 4 faguri), iar spre centrul
cuibului, faguri cu cte 1,5 - 2 kg miere; cel pu in trei faguri din
centru trebuie s con in i p stur . n corpul inferior, se vor a eza
bilateral faguri care mai con in mici cantit i de miere, iar n centru
135

faguri goi. n cuibul organizat astfel, ghemul ocup partea central


a corpurilor, la nceputul iernii fiind amplasat pe faguri goi, dar
avnd contact cu rezervele mari de miere din corpul de sus. Pe
m sur ce albinele consum mierea n timpul iernii, ghemul se
ridic n sus, trecnd n corpul superior.
n cazul cnd familiile sunt mai slabe i ierneaz ntr-un
singur corp, se va avea n vedere ca to i fagurii s con in nu mai
pu in de 1,5 kg miere, dar s nu existe faguri plini complet cu
miere, pentru c n acest caz, albinele constituite n ghem vor sta
numai n intervalele dintre rame, (nu introduse n celulele goale din
faguri), ceea ce va determina un consum mai ridicat de miere
pentru men inerea unei temperaturi convenabile n interiorul
ghemului.

5.2. PROTEJAREA TERMIC A FAMILIILOR DE


ALBINE N VEDEREA IERN RII

n timpul iernii temperatura din interiorul ghemului de


iernare se men ine 20 - 25C n prima parte a iernii cnd nu exist
puiet i 30-35C n cea de a doua parte a iernii cnd apare puietul
n cuib. Albinele nu cedeaz c ldur n interiorul ghemului,
diferen a de temperatur ntre mediul exterior i interiorul stupului
fiind de numai 1-2C. Pentru a favoriza ns posibilitatea de a
men ine regimul termic necesar n interiorul ghemului, trebuie s se
asigure mpachetarea cuibului i protec ia la exterior a stupului
mpotriva curen ilor reci de aer i a pierderilor mari de c ldur . La
stupii orizontali, R.A.-1001 i I.C.A.-1, cuibul limitat la maximum
se va aranja c tre peretele mai nsorit al stupului, iar n partea
opus , dup diafragm , se va a eza o saltea de protec ie
confec ionat din paie presate, pnz de sac umplut cu paie sau
polistiren expandat, bine dimensionat . Familiile slabe se vor
proteja cu saltele pe ambele p r i ale cuibului. Deasupra peste
podi or, se va a eza de asemenea o saltea de protec ie, care are
136

propriet i termo-izolatoare bune i absoarbe pic turile de ap


rezultate n urma form rii condensului. ntre dou scnduri ale
podi orului este bine s r mn o distan de 2 - 3 mm pe toat
lungimea lor, pentru a asigura primenirea lent a aerului i
eliminarea excesului de vapori de ap . Urdini urile se vor mic ora
la 3 - 6 cm n raport cu puterea familiilor, iar peste urdini se va
aplica un gr tar metalic pentru a prentmpina p trunderea
oarecilor prin urdini , n interiorul stupului. Toate eventualele
cr p turi din stupi vor fi acoperite cu chit.
La stupii multietaja i, mpachetarea se va face numai prin
aplicarea unei saltele de protec ie la partea superioar , deasupra
podi orului. n cazul familiilor slabe, care nu ocup nici un corp, se
va recurge la o diafragm pentru limitarea cuibului, iar n spa iul de
dup diafragm se va introduce o saltea de protec ie, la fel ca la
stupii orizontali. Podi orul se va inversa, asigurndu-se prin micul
urdini superior format, evacuarea vaporilor de ap i a dioxidului
de carbon, care se formeaz n urma procesului de respira ie a
ghemului de iernare. Se va dimensiona urdini ul corespunz tor cu
puterea familiilor (3 - 6 cm) i se va dota cu gr tarul mpotriva
oarecilor.
Nucleele i familiile foarte slabe se vor ad posti cte dou trei n acela i stup, bine separate ntre ele i cu urdini propriu.
Mutarea i a ezarea n acela i stup se va face dup instalarea
timpului rece, cnd albinele nu mai zboar .
Pentru a preveni stagnarea apei pe fundul stupilor, fapt care
contribuie n mare m sur la cre terea umidit ii i la formarea
condensului, se va da stupilor o pozi ie u or nclinat spre urdini .
Protec ia stupinei contra vnturilor puternice i a curen ilor
de aer, contribuie n mare m sur la men inerea c ldurii n ghemul
de iernare. Se recomand ca vatra stupinei s fie mprejmuit cu o
planta ie de protec ie, constituit din specii de arbori i arbu ti de
n l ime medie. n lipsa acesteia se recomand amenajarea pe
direc ia vnturilor dominante (spre N i spre E) a unor garduri
137

mobile confec ionate din ipci sau nuiele (identice cu gardurile


paraz pezi) sau a unor garduri din stuf, coceni de porumb, tulpini
de floarea-soarelui.

138

6. LUCR RI DE IARN
6.1. NGRIJIREA FAMILIILOR DE ALBINE N
TIMPUL IERNII

Datorit modului caracteristic de via al albinelor n timpul


iernii, aprecierea modului n care decurge iernarea se face f r a
deschide stupul, prin controlul auditiv i prin examinarea resturilor
ce se scot periodic de pe fundul stupilor.
6.1.1. Controlul auditiv
Controlul auditiv se execut folosind un tub de cauciuc lung
de 1-2 m i cu diametrul interior de circa 1 cm; unul din capetele
acestuia se introduce prin urdini n interiorul stupului, iar cel lalt
cap t se ine n dreptul urechii. Se poate folosi i stetoscopul
medical. Starea familiilor se apreciaz dup intensitatea zumzetului
produs de albine. Un zumzet uniform i moderat arat c familia
este n stare bun i c iernarea decurge normal; un bzit puternic
arat c familia este n suferin i trebuie s se stabileasc ct mai
curnd cauza. Bzitul prelung i plng tor, constatat n mai multe
zile consecutive, arat c familia a pierdut matca. Zumzetul n acest
caz este caracteristic i apicultorul l poate deosebi u or de cel
normal. Un zumzet foarte slab, nso it de un zgomot asem n tor cu
fo netul frunzelor indic lipsa proviziilor de hran . n cazul unei
asemenea manifest ri se recomand s se verifice i greutatea
stupului, s ltndu-l u or din spate de pe suportul s u, sau chiar
cnt rindu-l. n caz c zumzetul este extrem de slab, sau nu se aude
de loc, se va cioc ni u or n peretele stupului; dac albinele r spund
printr-un bzit puternic care ns nceteaz imediat, nseamn c
familia ierneaz n condi ii bune; dac nu se aude nici un zgomot
139

chiar la repetarea lovirii peretelui stupului, nseamn c familia nu


a supravie uit.
6.1.2. Examinarea resturilor colectate de pe fundul stupilor
Examinarea resturilor colectate de pe fundul stupilor se
efectueaz prin scoaterea periodic a acestora, folosind o tij
metalic ndoit la un cap t i nf urat n tifon sau vat , pentru a
nu produce zgomot. Mortalitatea prea ridicat , denot mboln virea
familiei, sau faptul c aceasta a intrat n iarn cu un num r prea
mare de albine b trne i uzate. Prezen a albinelor muceg ite
denot umiditatea prea ridicat n stup; prezen a albinelor
decapitate, a sf rm turilor de faguri i a unor excremente, indic
p trunderea oarecilor; albine cu abdomenul voluminos, indic
hran de calitate inferioar sau mboln virea de diaree; prezen a
cristalelor de miere indic cristalizarea mierii n faguri.
Controlul auditiv i examinarea resturilor de pe fundul
stupilor se efectueaz lunar n prima jum tate a iernii, numai la
familiile slabe i la cele care au provizii de hran la limit . n a
doua jum tate a iernii se face la toate familiile, la interval de 10 zile
sau s pt mnal.
Scndura de zbor i urdini ul se cur de ghea i z pad
cu ajutorul unei tije metalice nc lzite, pentru evitarea zgomotului.
Lunar se va proceda la cur irea urdini ului i a fundurilor stupilor
de albinele moarte, f cndu-se totodat aprecieri asupra st rii
familiei. Dac n timpul iernii survin z pezi mari care acoper
par ial sau total stupii, nu se impune nl turarea imediat , deoarece
z pada afnat permite accesul aerului n stupi, constituind n
acela i timp un bun strat termoizolator. nl turarea z pezii se
impune ns imediat ce ncepe s se topeasc , deoarece crusta de
z pad nt rit ce se formeaz mpiedic accesul aerului i
contribuie la p trunderea umidit ii.
140

n zilele c lduroase se va nlesni albinelor efectuarea


zborului de cur ire prin eliberarea urdini ului de albine moarte,
nl turarea gratiei de protec ie mpotriva roz toarelor i l rgirea
urdini ului. n tot cursul iernii se va urm ri zilnic ca familiile de
albine s nu fie deranjate de p s ri de curte, cioc nitori sau al i
d un tori, s nu se produc zgomote diverse i trepida ii n
apropierea stupinei.

6.2. NSRMAREA RAMELOR I


FIXAREAFAGURILOR ARTIFICIALI N RAME

Fagurii artificiali sunt folii de cear de cea mai bun calitate, cu


o grosime de circa 1 mm, pe care sunt imprimate cu ajutorul unor prese
speciale, bazele viitoarelor celule de albine lucr toare. Aceste folii se
fixeaz n interiorul ramelor pe un schelet de srm ntins n prealabil.
Cnd sunt introdu i n cuibul familiilor n perioada culesurilor intense,
albinele alungesc pere ii alveolelor imprimate mecanic, utiliznd mai
nti surplusul de cear rezultat din fasonarea acestora, apoi propria lor
secre ie ("solzii" de cear de pe abdomen), construind fagurii propriuzi i, cu adncimea i forma cunoscut a celulelor.
Utilizarea fagurilor artificiali n apicultur prezint
urm toarele avantaje: fagurii construi i de albine pe folii de fagure
artificial sunt mai rezisten i n timpul extragerii mierii sau n timpul
transportului stupilor n pastoral, datorit scheletului de srm
ntins n prealabil; albinele sunt obligate s construiasc faguri n
care predomin celule de albine lucr toare i nu celule de trntor; se
simplific mult munca albinelor, eliberndu-le pentru activitatea de
cules a nectarului.
Producerea fagurilor artificiali se face centralizat, de c tre
Combinatul Apicol Bucure ti, fiind interzis confec ionarea
fagurilor artificiali n instala ii improvizate, deoarece nu se asigur
sterilizarea cerii la temperatura de 120C, existnd astfel riscul
vehicul rii unor boli grave ale puietului (loca american ).
141

Srma utilizat pentru nsrmarea ramelor trebuie s fie


galvanizat (pentru a nu se oxida, depreciind fagurele), sub ire, cu
diametrul de 0,4 - 0,5 mm; dac se folose te srma groas , la
zonele de contact ale srmei cu folia de fagure artificial, albinele
construiesc celule neregulate, "de tranzi ie", n care matca nu
depune ou , pierzndu-se astfel inutil un num r de celule de pe
suprafa a fagurelui.
Srmele se ntind longitudinal, n patru iruri la rama
stupului multietajat i n cinci iruri la rama stupului orizontal.
Prima srm se recomand s fie ntins la distan a de 2 cm de la
speteaza superioar , iar celelalte trei la distan e egale unele de
altele. Orificiile de trecere a srmei se vor executa exact pe axa de
simetrie a fiec rei speteze laterale a ramei, pentru a se ob ine faguri
construi i cu adncime normal a celulelor, pe ambele fe e.
Orificiile de pe cele dou speteze laterale ale ramei trebuie s
corespund perfect, n caz contrar, la ntinderea srmei rama se va
deforma.
Srmele se ntind foarte bine (la atingere trebuie s vibreze
ca ni te strune), altfel, fagurele artificial se va deforma din cauza
temperaturii ridicate din stup, iar albinele vor construi faguri
defectuo i, ondula i. n timpul nsrm rii, rama se sprijin pe
dispozitivul pentru nsrmare, fixndu-se bine cu ajutorul arcului cu
care este dotat dispozitivul n acest scop. ntinderea bun a
srmelor se realizeaz prin manevrarea corespunz toare a bobinei
pe care se afl nf urat srma i a rolelor laterale. Capetele srmei
se vor fixa prin nf urare de cteva ori n jurul spetezelor laterale
ale ramei, sau prin nf urarea n jurul cte unui cui ce se bate pe
cantul acestora.
Foaia de fagure artificial trebuie dimensionat n a a fel nct
dup lipirea ei de srme, s r mn o distan de 2 - 3 mm ntre
marginile laterale ale acesteia i spetezele laterale ale ramei i 5 - 10
mm ntre marginea inferioar i speteaza inferioar a ramei. Rolul
acestora este de a permite dilatarea fagurelui artificial din cauza
142

temperaturii ridicate din stup, evitndu-se ondularea lui, fapt care ar


cauza construirea de c tre albine a unor faguri defectuo i.
Dup t ierea foii de fagure la dimensiunile corespunz toare,
se ndoaie marginea superioar pe o l ime de 1 cm. Aceast
margine va fi lipit de speteaza superioar a ramei, exact pe
mijlocul acesteia, utilizndu-se t v lugul apicol sau dalta, nc lzite
n ap care fierbe.

143

7. LUCR RI DE PRIM VAR N STUPIN


7.1. CONTROLUL DE PRIM VAR AL FAMILIILOR
DE ALBINE
Controlul de prim var al familiilor de albine are drept scop
cunoa terea modului n care a decurs iernarea i remedierea st rilor
anormale care au survenit, precum i crearea condi iilor favorabile
pentru ca familiile de albine s se poat dezvolta satisf c tor n
vederea valorific rii culesului de la salcm.
Controlul de prim var poate fi f cut n dou etape:
"controlul sumar" i "controlul general" (am nun it). Dar, n func ie
de condi iile meteorologice, situa ia general a stupinei i anumite
condi ii organizatorice, aceste dou etape pot fi cumulate,
executndu-se un singur control de prim var , general. Pentru a se
putea executa acest control, temperatura aerului trebuie s fie de
minimum 140C 160C la umbr .
Obiectivele controlului de prim var sunt urm toarele:
prezen a i calitatea m tcii; prezen a i cantitatea proviziilor de
hran ; puterea familiilor; executarea cur irii fundului stupului i a
cuibului; reducerea i reorganizarea cuibului (dac este cazul);
aprecierea st rii generale a cuibului (inclusiv starea sanitar );
remedierea st rilor anormale depistate.
7.1.1. Prezen a i calitatea m tcii
Prezen a m tcii se stabile te dup existen a unor zone cu
puiet pe fagurii din centrul cuibului. Calitatea m tcii se apreciaz n
func ie de cantitatea i calitatea puietului existent. La o familie de
putere medie, dotat cu matc de calitate corespunz toare, trebuie
s existe la data controlului un num r de 3 - 4 faguri cu puiet n
exclusivitate de albine lucr toare, dispus ntr-o zon compact , de
144

form elipsoidal . Puietul depus neuniform, n cantitate mic , sau


un num r mare de celule cu puiet de trntor, indic o matc de
calitate inferioar (vrstnic , bolnav , arenotoc etc.).
7.1.2. Cantitatea de miere existent n cuib
Se stabile te prin apreciere, tiind c un fagure de stup
orizontal, avnd miere c p cit pe ambele fe e, con ine circa 3,5 kg
miere, iar un fagure de stup multietajat circa 2,5 kg miere. La data
efectu rii controlului, o familie de albine normal trebuie s
dispun n cuib de cel pu in 4 kg miere, din care o bun parte s se
g seasc deasupra elipselor cu puiet. Pe lng miere, trebuie s
existe n cuib rezerve de p stur r mase din timpul iernii, precum i
polen proasp t recoltat.
7.1.3. Puterea familiei
Aprecierea se face dup num rul de spa ii dintre rame,
ocupate de albine. Se consider c o familie care are 6 - 7 spa ii (7 8 rame) este puternic , una cu 4 - 5 spa ii (5 - 6 rame) este de putere
medie, iar cu mai pu in de 4 spa ii (5 rame) este slab .
7.1.4. Starea general a cuibului
Aprecierea se face dup prezen a sau absen a "petelor de
diaree" pe pere ii stupului i pe faguri, prezen a mucegaiului, a
urmelor de p trundere a oarecilor.
7.1.5. Cur irea fundurilor stupilor
Opera iunea urm re te ndep rtarea din stupi a albinelor
moarte i a rumegu ului de cear rezultat prin roaderea c p celelor
de cear n urma consum rii mierii din faguri n timpul iernii.
Prezen a acestor resturi creeaz un mediu favorabil pentru apari ia
diverselor boli i nmul irea d un torului fagurilor numit "molia
145

cerii" (g selni a). La stupii care au fundul mobil, aceast opera ie se


face foarte u or, cu 1 - 2 funduri de stup suplimentare, cu care se
nlocuiesc succesiv fundurile de stup care se cur . La stupii
orizontali, se va proceda la deplasarea ramelor din cuib n partea
opus a stupului, dup care, se va face ndep rtarea resturilor de pe
fund i readucerea ramelor pe locul ocupat ini ial.
7.1.6. Reducerea i reorganizarea cuibului
Aceast opera iune urm re te ndep rtarea din cuib a
fagurilor necorespunz tori sau de prisos, pentru a crea familiilor
condi ii pentru men inerea unui regim termic favorabil cre terii
puietului. Opera ia const n scoaterea din cuib a ramelor de prisos,
care nu mai con in miere i nu sunt acoperite de albine, eliminarea
fagurilor cu un num r mare de celule de trntori, a fagurilor
deforma i, muceg i i, de culoare deschis sau prea vechi (de
culoare brun -nchis). Fagurii r ma i se vor apropia la distan a
reglementar , iar cuibul se va proteja n continuare cu saltelu a de
protec ie.
La stupii multietaja i reducerea cuibului se va efectua numai
n cazul familiilor slabe, acestea fiind l sate ntr-un singur corp de
stup, utilizndu-se sau nu diafragma, dup caz.

7.2. REMEDIEREA ST RILOR ANORMALE


DEPISTATE LA CONTROLUL DE PRIM VAR AL
FAMILIILOR DE ALBINE
7.2.1. Remedierea familiilor lipsite de matc (orfane)
Remedierea unei familii orfane se poate face prin unificarea
cu un nucleu cu matc de rezerv . n fiecare stupin trebuie s
existe pe timpul iernii, un num r de nuclee cu m tci de rezerv
(reprezentnd circa 10% din num rul total de familii) destinate
special acestui scop. Se controleaz nc o dat familia orfan
146

pentru a observa dac nu au ap rut ntre timp botci "de salvare"; n


cazul cnd au ap rut acestea se distrug cu cel pu in 3 - 6 ore nainte
de administrarea m tcii din nucleu. Matca ce ar proveni dintr-o
eventual botc "de salvare" nu ar putea remedia familia, ntruct
ea ar r mne nemperecheat , deoarece prim vara devreme lipsesc
trntorii n stupin .
Se identific apoi matca pe fagurii nucleului, se prinde cu
dou degete de torace, cu aten ie pentru a evita lezarea ei, se
introduce prin orificiul inferior al coliviei, dup care se nchide.
Fagurii nucleului se vor intercala n mijlocul cuibului familiei
orfane, sau se vor scutura doar albinele nucleului peste fagurii
familiei orfane, dup ce n prealabil albinele au fost pulverizate cu
sirop pentru a se evita manifest rile de agresivitate reciproc .
Colivia cu matca se a eaz ntre doi faguri din mijlocul cuibului, la
partea superioar a acestora. Cteva celule cu miere de pe unul din
fagurii laterali coliviei se vor desc p ci, pentru a da posibilitate
m tcii s se alimenteze pn cnd va fi acceptat de albinele
familiei orfane. Dup 24 de ore se controleaz dac matca a fost
primit
de c tre albine. Aceasta se recunoa te dup
comportamentul albinelor: dac albinele stau lini tite pe colivie i
ntind trompa spre matc ncercnd s-o alimenteze, nseamn c a
fost acceptat ; dac , dimpotriv , se ngr m desc, agitate, pe colivie
i ncearc s road cu mandibulele pere ii acesteia, este un indiciu
c nu au acceptat-o.
n primul caz se scoate colivia din stup, se nl tur capacul
inferior i se nlocuie te cu o f ie de fagure artificial care se
perforeaz n cteva locuri. Se a eaz colivia la loc, nchizndu-se
stupul. Albinele vor roade fagurele artificial, elibernd matca. Dup
3 - 4 zile se va controla din nou familia pentru a se constata
prezen a ou lor, care atest acceptarea definitiv a m tcii. Se va
scoate colivia dintre cei doi faguri, care se vor apropia la distan a
normal .
147

n cel de-al doilea caz, matca se va l sa n captivitate,


protejat de colivie, nc 24 de ore, iar familia va fi controlat din
nou pentru a se vedea dac nu cumva posed totu i o botc de
salvare sau o matc nemperecheat , care au trecut neobservate la
controlul precedent efectuat, acestea fiind cauzele cele mai
frecvente ale neaccept rii m tcii introduse.
O metod mai simpl i totodat mai sigur de introducere a
m tcii, dintr-un nucleu de rezerv ntr-o familie orfan , const n
urm toarele: matca se a eaz direct pe un fagure din familia orfan ,
protejndu-se cu un capac confec ionat din sit metalic , cu
dimensiunile de 15 cm x 15 cm, cu marginile ndoite n unghi
drept, pe o n l ime de circa 2 cm. Aceste margini se mplnt bine
n grosimea fagurelui. Sub capac, mpreun cu matca, nu trebuie s
se g seasc albine din familia orfan , dar se introduc n schimb 30 40 albine din nucleul din care provine aceasta. Suprafa a de fagure
acoperit cu acest capac trebuie s includ att celule cu miere, ct
i celule goale. Fagurele astfel preg tit se introduce n mijlocul
cuibului familiei orfane. n acest mod matca protejat de
agresivitatea albinelor, se g se te de la nceput n condi ii de via
apropiate de cele normale (nu n captivitate) i ncepe s depun
ou n celulele goale de sub capac, ceea ce determin albinele din
familia orfan , s-o accepte n mod sigur i cu mai mult u urin .
Dup 48 ore capacul se nl tur . Pentru reu ita metodei, trebuie
aten ie la amplasarea capacului pe fagure, astfel nct s nu existe
posibilitatea de p trundere a albinelor din familia orfan pe sub
marginile capacului.
Dac nu se dispune de un nucleu cu matc de rezerv ,
pentru remedierea unei familii orfane, se va recurge la unificarea
acesteia cu o alt familie mai slab din stupin , dar care s posede
matc .
n acest scop, cu cteva zile nainte de unificare, se va
ncepe deplasarea zilnic a familiei orfane, c tre cea care posed
matc , cu o distan de 0,5 - 1 m maximum, astfel nct n ziua
148

unific rii cei doi stupi s fie al tura i. Se afum apoi bine ambele
familii cu ajutorul afum torului, se strope te fiecare fagure cu
albine de la cele dou familii, pe ambele p r i, cu sirop de zah r i
ap sau sirop aromatizat cu ment , melis , tei etc. pentru ca albinele
s capete un miros comun. n acela i scop se poate utiliza i
pres rarea n seara zilei precedente, pe fundul ambilor stupi, a circa
5 g naftalin . Se a eaz apoi, rnd pe rnd, fagurii cu albine din
familia orfan , n cuibul familiei cu matc , la marginea acestuia.
Matca se protejeaz timp de 24 de ore n colivie, aceasta
amplasndu-se ca i n cazul descris anterior.
Se recomand ca unificarea s se fac spre sear , cnd
albinele sunt mai lini tite. Dup 24 ore de la unificare, se va revizui
familia, se va restructura cuibul i se va elibera matca dup
procedeul cunoscut.
7.2.2. Remedierea lipsei de hran
Familiile g site la controlul de prim var lipsite de hran
vor fi ajutate imediat prin introducerea n cuib, bilateral, a doi
faguri cu miere c p cit lua i de la rezerva stupinei. Se recomand
ca ace ti faguri s fie inu i n prealabil timp de cteva ore ntr-o
nc pere la temperatura de 23 - 25C, iar nainte de a fi introdu i
n stupi, s fie desc p ci i pe o zon de circa 1 dm2, pentru ca
albinele s beneficieze imediat de mierea administrat .
n lipsa fagurilor cu miere se recomand administrarea de
zah r candi, a unor turte din erbet de zah r sau a unei paste
preparate din zah r farin i miere n propor ie de 0,3 kg miere la 1
kg zah r. Pasta se administreaz sub forma unor turte cu greutatea
de 0,5 - 1 kg nvelite n tifon sau hrtie pergament, iar la partea
superioar fiind acoperite cu folie de polietilen pentru evitarea
deshidrat rii pastei i a pierderilor de c ldur din cuib. Turta se
amplaseaz n stup n dreptul ghemului de iernare, deasupra
spetezelor superioare ale ramelor. Turta poate fi introdus cu totul
149

ntr-o pung de polietilen ; n acest caz se vor t ia ni te deschideri


pe partea cu care va veni n contact cu ghemul de albine.
O metod bun de completare a rezervelor de hran , dar
care implic un volum mare de munc , este introducerea n stupii
deficitari, a unor faguri n ale c ror celule s-a turnat sirop de zah r
concentrat (preparat din dou p r i zah r i o parte ap ). Aceast
lucrare se execut n modul urm tor: se aleg faguri goi, mai vechi,
deoarece sunt mai rezisten i; ace tia se a eaz orizontal deasupra
unei t vi i apoi se toarn cu un ibric, de la o n l ime de 15 - 20
cm, siropul pu in nc lzit. Pentru a favoriza umplerea celulelor se
trece de mai multe ori cu mna pe suprafa a fagurelui. Dup ce
fagurele s-a umplut pe o parte, se ntoarce pe cealalt fa n sus i
se procedeaz la fel. nainte de a fi introdu i n stupi, fagurii se in
timp de cteva ore n pozi ie vertical a eza i ntr-o tav , pentru ca
tot surplusul de sirop s se scurg de pe ei. ntr-un asemenea fagure
intr 2 - 3 litri sirop. Se vor lua toate m surile pentru prevenirea
furti agului.
7.2.3. Remedierea familiilor slabe
O familie de albine slab , constituit din 3 - 4 faguri cu
albine, nu poate cre te o cantitate corespunz toare de puiet pentru a
se redresa, chiar dac dispune de o matc de bun calitate, deoarece
matca i limiteaz ponta n concordan cu cantitatea de albine
disponibile pentru hr nirea i nc lzirea puietului. De aceea se
recomand ca familiile slabe s se unifice cte dou , r mnnd una
din m tcile care se apreciaz a fi mai bun . La unificare se vor
respecta regulile cunoscute. n plus, se vor lua m suri pentru
men inerea unui regim termic favorabil, reducndu-se la maximum
cuibul, grupndu-se eventual mai multe familii n acela i stup, bine
separate i asigurndu-li-se urdini propriu. Dac este posibil, se
vor introduce n familiile slabe, periodic, 1-2 faguri cu puiet c p cit
aproape de ecloziune, lua i din familiile puternice din stupin ; se va
avea grij ca popula ia familiei s fie suficient , pentru a reu i s
150

acopere i fagurii nou


compromiterea puietului.

introdu i,

evitndu-se

r cirea

7.3. HR NIREA STIMULENT DE PRIM VAR A


FAMILIILOR DE ALBINE

Hr nirea stimulent de prim var se efectueaz indiferent


de cantitatea proviziilor de miere existente n familie, n cazul cnd
nu exist culesuri de ntre inere naturale, avnd drept scop,
intensificarea ouatului m tcii. Se recomand ca hr nirea stimulent
s nceap ct mai devreme posibil, din luna februarie, dac permit
condi iile meteorologice. n mod obligatoriu ns , trebuie s
nceap cu cel pu in ase s pt mni nainte de perioada nfloririi
salcmului (calendaristic, la nceputul lunii aprilie).
Pentru hr nirile stimulente care se fac la sfr itul iernii i
nceputul prim verii, se utilizeaz o past preparat din zah r farin
i miere care se administreaz sub form de turt , n mod identic cu
cel descris n cazul remedierii familiilor lipsite de hran .
Dac albinele au efectuat deja un zbor de cur ire, este
foarte util s se nglobeze n past polen conservat sau substituen i
de polen (f in de soia, lapte praf, drojdie de bere inactivat prin
fierbere prealabil ), n propor ie de 5% - 20% (vezi capitolul
"Hr nirea albinelor").
Cnd hr nirea stimulent ncepe n aprilie, se va face prin
desc p cirea periodic a unei zone de 1 - 2 dm2 dintr-un fagure cu
miere care se amplaseaz dup diafragm , n cazul stupilor
orizontali sau verticali cu un corp i magazine, sau lng peretele
corpului de stup, n partea opus cuibului, n cazul stupilor
multietaja i.
Un procedeu mai economic de hr nire stimulent este
administrarea periodic a cantit ii de 0,3 - 0,5 l sirop de zah r i
ap n propor ie de o parte zah r i o parte ap . Siropul se toarn n
hr nitoare de tip jgheab, care se amplaseaz ca i n procedeul
descris anterior.
151

Se poate utiliza pentru hr nirea stimulent de prim var


biostimulatorul apicol Apifort" sub form de past sau sirop.

7.4. ASIGURAREA SPA IULUI PENTRU CRE TEREA


PUIETULUI

Ca urmare a hr nirii stimulente, se intensific activitatea de


depunere a ou lor de c tre matc , n stup cre te num rul de faguri
ocupa i cu puiet. Se impune verificarea periodic a familiilor pentru
a asigura la timp, permanent, spa iul necesar pentru depunerea
ou lor i cre terea puietului.
7.4.1. Asigurarea spa iului pentru cre terea puietului ("l rgirea
cuibului") la stupii orizontali i verticali cu magazine
Se apreciaz c este momentul s se fac l rgirea cuibului,
atunci cnd to i fagurii din cuib, cu excep ia a doi faguri marginali,
sunt ocupa i de puiet. L rgirea cuibului se face prin introducerea
unui nou fagure, care se amplaseaz ntre ultimul care con ine puiet
i cel marginal, cu provizii de hran . Fagurele introdus trebuie s
fie de culoare nchis (s fi crescut n el cel pu in dou sau trei
genera ii de puiet), s fie corect construit, con innd pe ambele fe e
n mod preponderent celule de albine lucr toare; este foarte indicat
s aib la partea superioar celule cu miere, care, dac sunt
c p cite, se vor desc p ci; n lipsa acestora, fagurele se va
pulveriza cu pu in sirop de zah r diluat sau cu ap curat , deoarece
albinele trec n acest caz mai repede pe fagure, ncep imediat
cur irea i lustruirea celulelor, preg tindu-le pentru depunerea
ou lor de c tre matc , iar matca i ncepe mai repede activitatea.
L rgirea cuibului se repet dup aproximativ o s pt mn , la data
aceasta fiind permis utilizarea unui fagure de culoare deschis , n
care matca nu a mai depus ou . Dac timpul s-a nc lzit sim itor i
exist un cules de ntre inere natural, se poate face l rgirea cuibului
cu doi faguri dintr-odat , amplasndu-se de ambele p r i ale
152

cuibului, ntre ultima ram care con ine puiet i rama m rginal . n
continuare, se va face l rgirea cuibului ori de cte ori este necesar,
fiind admis i introducerea a doi faguri direct n mijlocul cuibului,
intercala i printre fagurii cu puiet. Acest procedeu poart denumirea
de "spargerea cuibului" i reprezint nu numai un mijloc de
asigurare a spa iului necesar pentru cre terea puietului dar i un
mijloc de for are a m tcii pentru intensificarea ritmului de depunere
a ou lor. Procedeul descris conduce ns la rezultate negative
(stagnarea ouatului m tcii din cauza perturb rii regimului termic
din cuib), dac nu este aplicat la momentul potrivit.
7.4.2. Asigurarea spa iului pentru cre terea puietului n stupii
multietaja i
n cazul n care familia a iernat ntr-un singur corp, se va
ad uga cel de al doilea corp, atunci cnd n cel ini ial exist 6 - 7
faguri cu puiet, iar toate cele nou spa ii dintre fagurii existen i n
corp sunt ocupate de albine. Noul corp se va a eza la baz , iar
corpul ini ial, deasupra. Se recomand ca ramele din corpul care se
adaug s con in mici cantit i de miere sau s fie pulverizate n
prealabil cu un sirop diluat. Dup 2 - 3 zile, cnd albinele au
populat corpul nou introdus, se va proceda la inversarea corpurilor,
corpul cu puiet fiind a ezat pe fundul stupului, iar cel lalt,
deasupra.
n cazul familiilor puternice, care au iernat ad postite n
dou corpuri, se va proceda dintr-odat la inversarea corpurilor,
atunci cnd n corpul superior exist 6 - 7 faguri cu puiet. Din cauza
regimului termic mai favorabil din corpul superior, precum i
datorit faptului c albinele culeg toare obi nuite cu existen a
cuibului n corpul superior vor continua s aduc nectarul i
polenul n aceast zon , matca se va urca n cel mai scurt timp n
corpul de sus, desf urndu- i activitatea de depunere a ou lor. n
mod obi nuit, n decurs de 10 - 15 zile (n func ie de puterea
153

familiei), vor fi ocupa i cu puiet 6 - 8 faguri din corpul superior. n


acest timp majoritatea puietului din corpul inferior, parcurgnd
stadiile metamorfozei, se va transforma n albine adulte care vor
ecloziona din celulele c p cite ale fagurilor, eliberndu-le. Se
impune deci o nou inversare a corpurilor. Asemenea invers ri se
vor repeta la interval de 10 - 15 zile la familiile foarte puternice i
15 - 20 zile la familiile de putere medie, pn la nceperea nfloririi
salcmului, cnd cuibul se va restructura ntr-un mod adecvat.
Inversarea periodic a corpurilor nu numai c asigur
spa iul corespunz tor cre terii puietului dar for eaz matca s - i
intensifice ponta, accelernd astfel ritmul de dezvoltare a familiilor.
Se impune ns aprecierea corect a momentului cnd trebuie f cut
inversarea corpurilor, pentru c altfel poate fi d un toare.

154

8. LUCR RI DE VAR N STUPIN


8.1. PREG TIREA I MPACHETAREA STUPILOR N
VEDEREA TRANSPORTULUI N PASTORAL

Cu 10 - 15 zile nainte de data aproximativ a deplas rii


stupilor se va face un control am nun it al st rii acestora,
reparndu-se defec iunile constatate, vor fi chituite toate cr p turile
pentru a se evita ie irea albinelor n timpul transportului, ceea ce ar
provoca pierderi de albine i ar crea mari dificult i nso itorilor. Se
vor revizui i repara toate anexele stupilor necesare deplas rii
(rame de ventila ie, tije metalice de fixare, deschiderile de ventila ie
din capace etc).
Cu 3 - 4 zile nainte de data transportului se efectueaz o
revizie am nun it a familiilor de albine, stabilindu-se puterea
acestora, cantitatea de puiet, rezervele de miere. Cu acest prilej se
vor ndep rta din stup fagurii care con in cantit i de miere mai
mari de 1,5 kg, nec p ci i, ace tia se vor nlocui cu faguri goi sau
cu rezerve mai reduse. Prezen a n cuib n timpul transportului a
fagurilor cu cantit i mari de miere nec p cit sau nectar proasp t,
provoac supraconsumul de c tre albine, cre terea accentuat a
temperaturii din cuib, eliminarea intens a vaporilor de ap , cu
efecte deosebit de nocive.
n ziua cnd se efectueaz transportul (sau ncepnd din
ziua precedent ), se procedeaz la "mpachetarea stupilor", opera ie
prin care trebuie s se asigure familiilor de albine urm toarele
condi ii:
- fixarea perfect a ramelor i a p r ilor componente ale
stupului, pentru a se evita deplasarea acestora, strivirea i agitarea
albinelor;
155

- asigurarea unui "spa iu de refugiu" pentru albine,


corespunz tor cu gradul de dezvoltare a familiei i a unei ventila ii
intense n timpul transportului;
- nchiderea perfect a urdini ului i acoperirea perfect a
tuturor fisurilor i orificiilor prin care ar putea ie i albine n timpul
transportului (folosindu-se o past din lut moale).
n timpul execut rii transportului, albinele reac ioneaz prin
ridicarea temperaturii n cuib peste limita normal , fapt care le
determin s abandoneze fagurii cu puiet, tinznd s se disperseze
n spa ii goale, pentru a mic ora densitatea de acoperire a fagurilor.
De asemenea, se impune asigurarea "spa iului de refugiu" amenajat
n diferite moduri, n func ie de tipul de stup utilizat, precum i
asigurarea ventila iei intense. Lipsa acestora produce
supranc lzirea cuibului, intensificarea metabolismului albinelor,
cre terea consumului de hran , acumularea n organism a unui
surplus de ap care se elimin mai greu, apari ia fenomenului de
"op rire" care produce n cele din urm moartea albinelor adulte i
a puietului.
8.1.1. Preg tirea pentru transport a stupilor orizontali
n cazul cnd stupul nu con ine toate cele 20 rame, ct este
capacitatea sa, ramele existente se vor fixa strns cu ajutorul
diafragmei, care se va imobiliza cu dou cuie b tute n pere ii
stupului.
Distan a ntre rame i imobilizarea acestora se realizeaz
datorit distan atoarelor cu care sunt dotate acestea. Dac se
dispune ns de rame de rezerv , acestea se a eaz n continuare n
spa iul r mas n stup pn la completarea acestuia, diafragma
a ezndu-se n acest caz lng peretele stupului, opus cuibului;
ntre diafragm i peretele stupului se vor introduce ni te pene din
lemn. mpiedicarea deplas rii ramelor n sens vertical se face prin
a ezarea celor dou ipci cu care este dotat stupul, deasupra
156

umera elor ramelor, transversal. Peste aceste ipci, central, se vor


a eza cele ase scnduri care alc tuiesc podi orul, suprapuse cte
dou , iar acestea se vor fixa cu ajutorul unei bare din lemn (anex a
stupului), care se va prinde la extremit i prin foraib re. Spa iul de
refugiu este amenajat n capacul stupului, iar ventila ia se asigur
prin orificiile laterale prev zute cu plas de srm existente n
capacul stupului, deschizndu-se capacele de lemn cu care sunt
prev zute.
Seara, nainte de plecare, dup ncetarea zborului albinelor,
se vor nchide urdini urile, cu ajutorul blocurilor pentru urdini i
scndurilor de zbor care se fixeaz prin cte dou foraib re.
8.1.2. Preg tirea pentru transport a stupilor multietaja i
Evitarea deplas rii ramelor n sens vertical este asigurat
prin suprapunerea corpurilor, iar lateral prin distan atoarele ramelor
i propolizarea pe care albinele o efectueaz n mod obi nuit.
Spa iul de refugiu este creat prin montarea deasupra ultimului corp,
a ramei hr nitorului (f r tava metalic ). Ventila ia se asigur prin
nlocuirea podi orului cu rama de ventila ie care se a eaz deasupra
ramei hr nitorului. Fixarea tuturor p r ilor componente i ale
anexelor stupului este realizat prin cele dou tije metalice care se
introduc prin orificiile practicate n pere ii acestora. Tijele se
fixeaz la extremitatea inferioar , sub fundul stupului, cu un cui, iar
la extremitatea superioar sunt nfiletate strns cu cte o piuli
fluture astfel nct toate piesele stupului fac un corp comun.
nchiderea urdini urilor pe durata deplas rii se va face cu
pu in timp nainte de plecare, utilizndu-se blocul pentru urdini i
un nchiz tor din ipc de lemn care se fixeaz cu dou foraib re.
8.1.3. Preg tirea pentru transport a stupilor R.A.-1001
Pentru nl turarea posibilit ilor deplas rii ramelor pe
direc ia orizontal se introduc dou pene din lemn ntre diafragm
157

i peretele stupului. Deasupra corpului se a eaz 1 - 2 magazine (n


func ie de puterea familiei i de sezon), ale c ror rame, fiind f r
distan atoare, se vor alipi strns de cei doi pere i laterali, n mijloc
r mnnd un spa iu de refugiu. Podi orul se va nl tura,
transportndu-se separat. Ventila ia se asigur prin deschiderea
orificiilor din capac. Se verific fixarea perfect a fundului i a
capacului stupului prin dispozitive metalice cu care este dotat
stupul n acest scop.
nchiderea urdini ului se realizeaz prin utilizarea scndurii
de zbor care se fixeaz cu foraib re.
8.1.4. Preg tirea pentru transport a stupilor I.C.A.-1
La stupii I.C.A. - 1 se realizeaz spa iul de refugiu n
interiorul podi orului - hr nitor, deschizndu-se orificiul de
comunicare a primului compartiment, cu cuibul i nl turndu-se
capacul ce acoper primul i al doilea compartiment. Peste
podi orul-hr nitor astfel preg tit se a eaz rama de ventila ie. Tijele
metalice vor fixa p r ile principale componente i anexele stupului,
ntocmai ca la stupul multietajat. La fel se realizeaz fixarea
ramelor i nchiderea urdini ului.

8.2. ASIGURAREA SPA IULUI NECESAR PENTRU


DEPOZITAREA MIERII, N TIMPULCULESURILOR
PRINCIPALE
8.2.1. Asigurarea spa iului pentru depozitarea mierii,
n stupii orizontali
Cu 2 - 3 zile nainte de declan area unui cules principal,
familia de albine se va organiza n felul urm tor: lng peretele
nsorit al stupului se va a eza un fagure cu p stur , urmat de un
fagure artificial, pe care albinele l vor cl di n timpul culesului, iar
matca va depune ou ; se vor a eza apoi to i fagurii cu puiet, un al
158

doilea fagure artificial i n cele din urm 4 - 7 faguri cu celule


goale, pe ct posibil de culoare deschis , n care se va depozita
mierea. n timpul culesului, albinele vor depozita mierea mai nti
n celulele goale din partea superioar a fagurilor cu puiet, formnd
"coroanele" de miere, dup care vor continua depozitarea n fagurii
goi introdu i. n func ie de intensitatea culesului, peste cteva zile
se vor introduce din nou al i faguri goi cl di i i faguri artificiali,
amplasndu-se ntre ultimul fagure cu puiet i cei care au fost deja
umplu i cu miere; ace tia din urm se vor deplasa treptat c tre
cap tul stupului, opus cuibului.
Pentru a da posibilitatea albinelor ca n timpul culesului
principal s circule prin ambele urdini uri se poate interpune o
diafragm cu gratie desp r itoare ntre ramele cu puiet i cele cu
miere; altfel nu se admite deschiderea celui de al doilea urdini ,
deoarece matca ar trece pe fagurii goi din dreptul acestuia, ncepnd
s depun ou , fapt nedorit deoarece se creeaz dificult i la
extragerea mierii.
8.2.2. Asigurarea spa iului pentru depozitarea mierii,
n stupii multietaja i
Cu 1 - 2 zile nainte de declan area culesului principal,
indiferent de data cnd s-a f cut ultima inversare a corpurilor, cuibul se
va organiza astfel: n corpul inferior se vor introduce to i fagurii cu
puiet nec p cit, completndu-se n continuare, dac mai r mne spa iu,
cu fagurii cu puiet c p cit i fagurii cu celule goale. n corpul al doilea
se vor introduce faguri cu celule goale i eventual faguri cu puiet
c p cit care nu au nc put n corpul inferior. Dac familiile sunt de
putere medie, iar culesul nu este deosebit de intens vor fi suficiente
aceste dou corpuri. La un cules mai abundent i n cazul familiilor
foarte dezvoltate, odat cu ac iunea de organizare a cuibului se va
ad uga i cel de al treilea corp (fig. 60).
La nceputul culesului, albinele obi nuite s aib cuibul n
corpul al doilea, vor continua s depoziteze nectarul n fagurii goi
159

din acest corp precum i n celulele fagurilor care se vor elibera


treptat prin eclozionarea albinelor. La familiile la care s-a pus i cel
de al doilea corp, de ndat ce fagurii din corpul al doilea s-au
umplut cu miere iar albinele au nceput c p cirea, se procedeaz la
intercalarea corpului al treilea ntre primul i al doilea corp. n
func ie de durata i intensitatea culesului, se poate ad uga un al
patrulea corp, atunci cnd se constat c au fost umplu i cu miere
fagurii din corpul al treilea. Corpul cu faguri goi se a eaz ntre
corpul ocupat cu puiet i cel superior umplut cu miere. n acest mod
se respect instinctul natural al albinelor de a depozita proviziile de
miere imediat deasupra puietului. ntruct ns acest procedeu
implic un volum mai mare de munc se admite suprapunerea
corpurilor suplimentare n ordinea ad ug rii lor (fig. 61).
2
3

Fig. 60 Asigurarea spa iului pentru depozitarea mierii `n stupii


multietaja i prin intercalarea corpurilor 1 4 corpurile stupului
Ca regul general , corpul al treilea i eventual al
patrulea se vor a eza numai dac este absolut nevoie de ele.
Suprapunerea corpurilor suplimentare n condi iile unui cules de
intensitate moderat , determin depozitarea mierii ntr-un num r
mare de faguri dar n cantitate mic n fiecare, precum i
favorizarea ridic rii m tcii n aceste corpuri, crendu-se
dificult i la extrac ia mierii.
Pentru limitarea activit ii m tcii pe durata culesului
principal numai n corpul inferior, se poate utiliza gratia
160

desp r itoare, care se intercaleaz ntre acesta i corpul al doilea.


Imediat dup terminarea culesului gratia se nl tur .
4
3

Fig. 61 Asigurarea spa iului pentru depozitarea mierii `n stupii


multietaja i prin suprapunerea corpurilor 1 4 corpurile stupului
8.2.3. Asigurarea spa iului pentru depozitarea mierii n stupii
R.A.-1001 i I.C.A.-1.
La nceputul culesului principal se a eaz deasupra
corpului, magazinul pentru miere. Albinele vor depozita nectarul
mai nti n partea superioar a fagurilor cu puiet din cuib, formnd
"coroanele" de miere, apoi vor ncepe s umple cu miere fagurii din
magazin. n stupii R.A.- 1001 ace tia vor fi a eza i la distan mai
mare unii de al ii, pentru a mpiedica accesul m tcii, respectiv
blocarea cu puiet a fagurilor, destina i depozit rii mierii.
Dac se constat c magazinul este pe jum tate plin cu
miere, iar culesul continu , se va a eza un al doilea magazin cu
faguri goi, intercalndu-se ntre corpul stupului i primul magazin.

8.3. RECOLTAREA I EXTRAC IA MIERII


Recoltarea ramelor n vederea extrac iei mierii se face c tre
sfr itul fiec rui cules principal, atunci cnd fagurii sunt plini, iar
albinele au nceput c p cirea celulelor n partea lor superioar
(acest fapt indicnd maturarea complet a mierii).
161

Se recomand ca recoltarea s se fac nainte de ncetarea


culesului, deoarece n lipsa acestuia albinele devin agresive i se
poate produce un furti ag generalizat n toat stupina.
Ramele cu miere se scot din stup, dup prealabila scuturare
i apoi m turare cu peria, pentru ndep rtarea tuturor albinelor,
avnd grij ca acestea s cad deasupra ramelor r mase, pentru a nu
se pierde matca familiei.
Fagurii recolta i sunt introdu i n lada pentru transport sau
n corpuri de stup multietaja i, feri i de accesul albinelor, se
transport n nc perea destinat extrac iei, procedndu-se la
aceast opera ie ct timp fagurii sunt calzi nc .
n nc perea amenajat pentru extrac ia mierii nu trebuie s
p trund albine, iar temperatura s fie de minimum 18C, deoarece
la o temperatur mai sc zut mierea devine mai vscoas , se
extrage greu, fagurii se rup i r mne mult miere pe pere ii
celulelor.
n condi ii de stup rit pastoral va servi drept camer pentru
extrac ia mierii, cabana apicol . Aceasta nefiind etan , pentru a
evita p trunderea n interior, n timpul lucrului, a unui num r mare
de albine, se va amenaja n fa , un cort din plas de material
plastic sau tifon de dimensiunile cabanei, peretele anterior a
acesteia servind drept perete posterior al cortului. Albinele, care
p trund eventual n cort sau n caban , r mn n continuare captive
n cort n decursul ntregii zile de lucru, se refugiaz i se zbat
continuu n unul din ungherele superioare ale cortului, ncercnd s
ias afar , f r a reu i i f r a putea executa mobilizarea altor mii
de albine la sursa de miere descoperit n caban , a a cum s-ar
ntmpla n absen a cortului.
nainte de extrac ie, fagurii se sorteaz n dou categorii:
faguri de culoare deschis , n care nu s-a crescut puiet i de culoare
mai nchis n care s-au crescut mai multe genera ii de puiet.
Mierea provenit din fagurii mai vechi este ntotdeauna de culoare
mai nchis , din cauza pigmen ilor proveni i din materiile neceroase
(nveli uri tegumentare larvare i nimfale), pigmen i care se dizolv
162

n masa mierii; mierea de culoare mai nchis este general mai


pu in apreciat (mai ales cnd este vorba de mierea de salcm).
Pe m sur ce fagurii se recolteaz din stup, vor fi
desc p ci i, t indu-se operculele de cear ce acoper celulele cu
miere, cu ajutorul cu itului pentru desc p cit, bine nc lzit. n cazul
cnd nc lzirea cu itului se face cu ap sunt necesare cel pu in dou
cu ite: n timp ce se lucreaz cu unul, cel lalt se nc lze te n apa
care fierbe.
Desc p cirea se face deasupra t vii sau a mesei pentru
desc p cit.
Fagurii desc p ci i pe ambele fe e vor fi sorta i dup
greutate (pentru buna echilibrare a rotorului extractorului), apoi
introdu i n extractor i a eza i n suporturile existente pe rotorul
acestuia
La extrac ia mierii cu extractoare de tip tangen ial se va
avea n vedere ca fagurii s fie amplasa i cu speteaza superioar n
direc ia invers fa de sensul de deplasare a axului rotorului,
pentru ca mierea s ias u or din celule (din cauza pozi iei u or
nclinate n sus a celulelor fagurilor).
Pentru a evita degradarea fagurilor n timpul extrac iei, se
procedeaz n modul urm tor: se ac ioneaz manivela extractorului,
m rindu-se treptat tura ia pn se aude f itul caracteristic al
mierii proiectate pe pere ii rezervorului extractorului. Din acest
moment se ac ioneaz n continuare manivela f r a se m ri tura ia,
cel mult
20 secunde, dup care se opre te rotorul i se ntorc
fagurii cu cealalt parte c tre pere ii rezervorului. n etapa a doua,
tura ia rotorului se m re te lent, pn se ajunge la 250 tura ii pe
minut (circa 70 - 80 nvrtiri la manivela extractorului) i se
men ine la aceast vitez de nvrtire, pn cnd nu se mai aude
fo netul mierii aruncate pe pere ii rezervorului. Apoi fagurii se
introduc din nou pe fa a ini ial pentru a se extrage restul de miere.
Prin extragerea a circa 50% din miere de pe o parte a fagurilor i
apoi ntoarcerea pe partea opus se evit ruperea acestora sub
163

ac iunea presiunii mari ce ar exercita mierea n cazul cnd s-ar


m ri n continuare tura ia.
La extractoarele radiale, ramele se a eaz pe rotor cu
speteaza superioar c tre peretele rezervorului extractorului;
datorit pozi iei acestora mierea se extrage dintr-o dat de pe
ambele fe e, ramele nu mai trebuie ntoarse, iar riscul ruperii lor n
timpul centrifug rii este minim.
Pe m sur ce fagurii sunt da i la extractor, sunt depozita i n
corpuri de stupi, feri i de accesul albinelor i reintrodu i n familiile
de albine c tre sear , dup ce a ncetat zborul albinelor.

8.4. NGRIJIREA FAMILIILOR DE ALBINE


NSEZONUL DE VAR DUP TERMINAREA
CULESULUI DE LA SALCM

Dup terminarea culesului principal de la salcm i


extragerea mierii, ngrijirile care se dau familiilor de albine au drept
obiective principale: favorizarea dezvolt rii, n continuare, pentru
valorificarea culesului urm tor i men inerea n stare activ
(prevenirea roirii naturale).
8.4.1. M suri pentru dezvoltarea familiilor n sezonul de var
Pentru a favoriza dezvoltarea familiilor n aceast perioad ,
se va asigura n permanen m tcilor spa iul necesar pentru
depunerea pontei, deoarece, n general, n timpul culesului de la
salcm acest spa iu a fost mic orat, att prin tendin a natural a
m tcilor de limitare a ouatului n perioada de cules, ct i prin
m surile luate de apicultor (modul specific de organizare a cuibului
pe durata culesului). La familiile ad postite n stupi orizontali,
imediat dup terminarea culesului de la salcm i extragerea mierii,
se vor introduce n partea central a cuibului 3 - 4 faguri cu celule
goale, care se vor intercala printre fagurii cu puiet din cuib. Se va
continua apoi, periodic (aproximativ s pt mnal), opera ia de
164

l rgire a cuibului cu cte doi faguri amplasa i n mijlocul cuibului,


separa i prin cte 1 - 2 faguri cu puiet.
n cazul stupilor multietaja i, dac n perioada culesului s-a
utilizat gratia desp r itoare (Hanemann) pentru limitarea activit ii
de ouat a m tcii numai n corpul inferior, imediat dup terminarea
culesului aceasta se va ndep rta, dnd posibilitatea m tcii s treac
n corpul al doilea, pentru a- i ncepe ponta. Dac nu s-a folosit
gratia desp r itoare, la terminarea culesului, n stup va exista
urm toarea situa ie: matca a trecut n corpul superior i cu tot
aportul abundent de nectar din timpul culesului, a reu it totu i s
umple cu ou c iva faguri din acest corp, n timp ce n corpul de
jos s-a acumulat o cantitate mare de p stur n locul puietului care a
eclozionat. La asemenea familii se va face inversarea celor dou
corpuri (corpul superior se va muta pe fundul stupului, iar cel
inferior va veni n locul acestuia).
n continuare, n ambele situa ii, se va face periodic (la
interval de 2 - 3 s pt mni) inversarea corpurilor, pn la nceperea
culesului de la tei sau floarea-soarelui, cnd cuibul se va organiza
n modul cunoscut, ca i pentru culesul de la salcm, n vederea
asigur rii spa iului pentru depozitarea mierii.
La stupii R.A.-1001 i I.C.A.-1 se va face l rgirea periodic
a cuibului ca i la stupii orizontali, iar magazinele, con innd faguri
cu celule goale, se vor men ine deasupra corpurilor pentru a se
ad posti n ele albinele culeg toare, care n aceast perioad , lipsite
de activitatea de cules, ar aglomera n mod inutil cuibul, favoriznd
apari ia "frigurilor roitului".
Indiferent de tipul de stup, dac n aceast perioad nu
exist un cules de ntre inere, se va proceda la hr nirea stimulent
a familiilor cu sirop de zah r, pentru intensificarea ouatului
m tcilor.

165

8.4.2. M suri pentru men inerea familiilor n stare activ


(prevenirea roirii naturale)
Perioada care urmeaz dup culesul de la salcm, coincide
cu perioada n care se manifest instinctul de roire natural a
familiilor de albine. Aceast stare, cunoscut n practica apicol sub
denumirea de "frigurile roitului", se recunoa te prin urm toarele
manifest ri: diminuarea activit ii albinelor culeg toare; sistarea
construirii fagurilor artificiali sau degradarea acestora prin cl direa
a zeci de nceputuri de botci; ncetarea activit ii de ouat a m tcii
(fapt care se deduce din existen a n familie numai a fagurilor cu
puiet c p cit aproape de ecloziune i absen a ou lor sau a puietului
nec p cit); prezen a unor aglomer ri de albine pe peretele din fa a
stupului n vecin tatea urdini ului precum i sub scndura de zbor.
Dac nu se iau m suri imediate, vor apare botci, apoi ou i
larve, iar dup c p cirea primei botci se va produce roirea, fapt care
va duce la fragmentarea i sl birea familiilor n cauz , participarea
lor eficient la culesurile urm toare fiind exclus .
Pentru prevenirea intr rii n "frigurile roitului", imediat
dup terminarea culesului de la salcm, se vor lua urm toarele
m suri:
- se va face la timp l rgirea cuibului;
- se vor men ine urdini urile larg deschise, pentru asigurarea
ventila iei i regimul termic convenabil n cuib;
- se vor lua m suri de umbrire a stupilor care sunt prea
expu i razelor directe ale soarelui;
- se va proceda la ridicarea periodic (s pt mnal), din
familiile foarte puternice, a unor faguri cu puiet c p cit i cu
albinele existente pe ace tia, utilizndu-se la nt rirea familiilor
mediocre sau slabe, la formarea de roiuri artificiale, nuclee cu m tci
de rezerv sau familii ajut toare.
Toate aceste m suri se vor practica timp de 3 - 4 s pt mni
dup terminarea culesului de la salcm ct timp exist pericolul
roirii naturale.
166

n situa ia n care, cu toate m surile luate, ntr-o familie au


ap rut deja botci, se va proceda la distrugerea total i repetat a
acestora. n continuare, se va executa divizarea temporar a
familiei, procedndu-se diferen iat n func ie de tipul de stup.
n cazul unei familii ad postite ntr-un stup orizontal, dup
distrugerea tuturor botcilor existente, se va lua fagurele pe care se
afl matca i mpreun cu al i 2 - 3 faguri cu puiet nec p cit, se vor
amplasa la cap tul opus al stupului, separndu-se cu gratia
desp r itoare i deschizndu-se urdini ul secundar. ntre cuibul
ini ial i cel nou format se vor interpune ct mai mul i faguri cu
celule goale i faguri artificiali (un num r de 7 - 8). n cuibul f r
matc vor apare botci, dar nu pentru roire, ci pentru cre terea unei
noi m tci. Dup 2-3 s pt mni, cnd a trecut perioada favorabil
roirii naturale, cele 2 familii se vor unifica, f r a ne preocupa de
soarta m tcilor, deoarece de obicei r mne matca cea mai tn r ,
mai valoroas , cealalt fiind omort de albine. S-a ob inut astfel
din nou o singur familie puternic , dotat cu matc tn r , cu o
cantitate mare de puiet (prevenit de la cele dou m tci), familie care
va putea valorifica bine culesul urm tor.
n cazul unei familii ad postite ntr-un stup multietajat,
fagurele pe care se g se te matca, mpreun cu 2 - 3 faguri cu puiet
nec p cit i c iva faguri artificiali se vor a eza n corpul de jos,
folosind gratia desp r itoare. Peste acest corp se va a eza corpul al
doilea, care va con ine faguri cu celule goale i faguri artificiali;
restul fagurilor cu puiet se vor a eza n corpul al treilea. n acest al
treilea corp, lipsind matca, albinele vor constitui botci, dar nu
pentru roire, ci pentru a- i cre te o nou matc . Albinele din cele
dou familii nou formate vor utiliza n comun, n timpul culesului
de la tei, corpul al doilea, pentru depozitarea nectarului. Dup
terminarea culesului i extragerea mierii cele dou familii se vor
unifica, r mnnd matca tn r i o singur familie cu popula ie
corespunz toare, apt s valorifice un eventual nou cules.
167

8.5. NMUL IREA FAMILIILOR DE ALBINE PRIN


ROIRE ARTIFICIAL

Roirea artificial presupune dirijarea procesului natural de


nmul ire a familiilor de albine. n acest sens, apicultorul trebuie s
ac ioneze asupra familiilor recordiste, n sensul dezvolt rii maxime
a acestora, urmnd ca ulterior, n scopul prevenirii roirii naturale, s
se procedeze, prin diferite tehnici, la ob inerea unor roiuri, din care,
ulterior, se vor dezvolta familii puternice care vor deveni
productive n viitorul an.
Metodele de roire artificial sunt foarte numeroase, ele
putnd fi aplicate n func ie de situa ie i de condi iile concrete
existente n cadrul fiec rei stupine.
8.5.1. Roirea artificial prin stolonare
Aceast metod se practic dup terminarea culesului
principal de la salcm, cnd familiile ating dezvoltarea maxim ,
prevenindu-se n felul acesta roirea natural .
n acest scop, se ridic 1 - 2 faguri cu puiet c p cit,
mpreun cu albinele care-i acoper dintr-o familie (stoloni
individuali), sau din mai multe familii (stoloni colectivi), care se
vor introduce ntr-un stup preg tit n prealabil. Ramele cu puiet (2 4 rame) se a eaz n mijloc, iar de o parte i de alta se pune cte o
ram cu provizii de hran . Pentru nt rirea roiului i evitarea
depopul rii, se vor scutura albinele tinere de pe 1 - 2 faguri cu puiet
din alte familii. Dup formarea roiului, acesta se a eaz pe un loc
nou n stupin , reducndu-se urdini ul la 1 - 2 cm.
Dup circa 6 ore de la formare, roiul va primi o matc
mperecheat , sau dup 24 de ore se va da o botc c p cit (fig. 62).

168

Fig. 62 Schema roirii prin stolonare


n cazul n care se dispune de matc mperecheat , roiul va
fi format din 4 faguri cu puiet, pe cnd n cel de al doilea caz, roiul
poate fi alc tuit numai din 2 faguri cu puiet.
Deoarece roiul format nu dispune de albine culeg toare se
recomand turnarea n celulele fagurilor a circa 250 ml ap , iar
dup cteva zile se va ajuta cu 1 - 2 faguri cu puiet c p cit pentru
nt rirea acestuia.
Avantajele acestei metode const n aceea c nu duce la
sl birea familiilor din care se iau fagurii (stolonii) i se poate
practica i mai trziu n var , sau chiar n toamn .
8.5.2. Roirea artificial prin divizare
Metoda se dovede te foarte simpl i const n ridicarea a
jum tate din num rul fagurilor cu puiet, provizii de hran i
albinele de acoperire dintr-o familie foarte puternic . Fagurii
men iona i care se ridic se introduc ntr-un stup gol, preg tit n
prealabil. Cei doi stupi se a eaz de o parte i de alta a locului pe
care l-a ocupat familia ini ial la o distan de 0,5 m unul de
169

cel lalt, cu urdini urile mic orate. Albinele culeg toare nu mai
g sesc vechiul urdini atunci cnd se ntorc de la cmp i se vor
distribui n mod aproximativ egal ntre cei doi stupi. C tre sear ,
roiul f r matc va primi o matc protejat n colivie, sau se va
ncastra o botc c p cit ntr-o margine a unui fagure cu puiet dup
un interval de 24 de ore. n zilele urm toare, stupii se vor deplasa
treptat cu cte 0,5 m zilnic, c tre locurile definitive pe care le vor
ocupa n stupin (fig. 63).

Fig. 63 Schema roirii prin divizare


Metoda prezint avantajul c cele dou familii posed de la
nceput albine tinere, puiet i albine culeg toare n mod
aproximativ egal, iar ca dezavantaj c ambele familii sunt relativ
slabe, motiv pentru care se recomand pentru zonele caracterizate
printr-un cules principal tardiv, cu 40 - 50 de zile nainte de
declan area acestuia.

170

8.5.3. ngrijirea roiurilor artificiale dup formare


Dup formarea roiurilor, indiferent de metoda utilizat ,
acestea vor fi controlate obligatoriu dup 7 - 10 zile pentru a vedea
dac m tcile introduse i-au nceput depunerea pontei. n cazul n
care roiurile au fost dotate cu botci c p cite, aproape de ecloziune,
depunerea pontei ncepe dup cel mult 25 de zile, perioad necesar
ecloziunii m tcii, instal rii maturit ii sexuale i mperecherii
acesteia.
Dac dup scurgerea intervalelor men ionate nu se constat
prezen a ou lor n celulele fagurilor, nseamn c roiul respectiv a
r mas f r matc .
n aceast situa ie se procedeaz la unificarea roiului cu o
familie mai slab din stupin pentru valorificarea albinelor acestuia
i a evita apari ia albinelor ou toare.
Dac se constat , cu ocazia controlului, prezen a m tcilor, a
ou lor i a larvelor, roiurile vor fi ajutate pentru nt rire cu 1 - 2
faguri cu puiet c p cit, f r albine, proveni i din familiile puternice
din stupin . Se recomand ca aceast opera iune s se execute
periodic la intervale de
2 - 3 s pt mni, pn cnd roiurile
artificiale vor atinge dezvoltarea unor familii de putere medie.
n cuibul roiurilor artificiale trebuie s se g seasc permanent 5 6 kg de miere.
n cazul n care nu exist cules n natur , aceste rezerve de
hran vor fi asigurate cu faguri cu miere lua i de la alte familii. Pe
m sura dezvolt rii, apicultorul va executa periodic opera iunea de
l rgire a cuibului pentru asigurarea spa iului necesar cre terii
puietului.

171

9. CRE TEREA M TCILOR


Cre terea m tcilor se poate realiza pe cale natural i pe
cale artificial .
Cre terea natural a m tcilor de c tre albinele lucr toare se
realizeaz n situa iile cnd familia r mne orfan ( i pierde
matca), cnd familia de albine se preg te te pentru roire, sau cnd
matca este necorespunz toare.
n primul caz, m tcile ob inute din botcile de salvare sunt de
calitate inferioar deoarece provin n urma schimb rii destina iei
unor larve, n general vrstnice, de albine lucr toare.
n al doilea caz, m tcile rezultate sunt de calitate, dar faptul
c provin din botci de roire face s se transmit la descenden i
nsu irea de roire sau fenomenul de necbalie.
n al treilea caz se realizeaz o cre tere a m tcilor prin
schimbarea lini tit a celor necorespunz toare. n aceast situa ie
albinele cl desc un num r redus de botci de salvare, iar cre terea
viitoarelor m tci ncepe nc din stadiul de ou, hr nindu-le cu
l pti or din abunden . M tcile rezultate sunt de bun calitate, iar
dac are loc mperecherea, n cuib pot s apar ou de la ambele
m tci, ns curnd matca vrstnic va dispare.
Deoarece n exploatarea familiilor de albine se impune
ob inerea de m tci, apicultorul poate interveni, for nd familia de
albine s produc m tci, prin punerea familiilor, cele mai valoroase,
n cel pu in una din situa iile men ionate anterior.
Cre terea artificial (dirijat ) a m tcilor se bazeaz pe dou
grupe de metode: una f r transvazarea larvelor utilizat n
stupinele mici de tip gospod resc i alta cu transvazarea larvelor,
utilizat n cre terea intensiv .
172

9.1 CRE TEREA M TCILOR F R TRANSVAZAREA


LARVELOR
n scopul ob inerii unor m tci de calitate, materialul
biologic trebuie s provin de la cea mai bun familie din stupin
(familie matern ) ale c rei nsu iri au fost urm rite timp de 2 - 3
ani. Valoarea m tcilor este influen at de vrsta larvelor destinate
cre terii de m tci, cele mai bune rezultate fiind ob inute din larvele
n vrst de 12 - 36 ore.
Pentru ob inerea acestor larve, se introduce n mijlocul
cuibului familiei materne un fagure bine conformat, de culoare
brun - deschis, protejat n izolator, sub care se introduce matca,
pentru a avea sub control vrsta larvelor. n a patra zi de captivitate
a m tcii, n celulele fagurelui din izolator se vor g si numai larve n
vrst de o zi, care vor fi utilizate pentru lucr rile de cre tere a
m tcilor. Se scoate fagurele, se ndep rteaz albinele de pe el prin
periere (nu prin scuturare), se transport ntr-o nc pere, se a eaz
pe o mas , apoi, folosind un cu it bine ascu it i nc lzit n ap
fierbinte, se taie f ii de cte un rnd de celule. Aceste celule se
scurteaz la o treime din n l imea lor pe una din fe ele fagurelui,
iar pe fa a opus se scurteaz pn aproape de baz . Fiecare f ie
ob inut se taie n fragmente care s nu con in dect cte o singur
celul ntreag , cu o larv de o zi n interior.
Celulele, astfel preg tite, se fixeaz , fiecare, pe cte un
suport de tipul unor dopuri din material plastic. Lipirea celulelor se
face utiliznd cteva pic turi de ap fierbinte sau o pic tur de
cear topit . Dopurile se introduc apoi n cte 15 orificii practicate
n trei ipci pe care se monteaz , mobil, n interiorul unei "rame de
cre tere" (vezi utilaj pentru cre terea m tcilor).
Rama de cre tere, cu cele 45 locuri cu celule cu larve, se
introduce ntr-o alt familie selec ionat , preg tit din timp, numit
"familie cresc toare" ("doic "). Aceasta va efectua n continuare
alimentarea larvelor, va construi i definitiva botcile, ngrijindu-le
173

pn la eclozionarea m tcilor. Organizarea familiei cresc toare n


vederea introducerii "ramei de cre tere" se face n func ie de tipul
de stup n care este ad postit .
Cnd familia cresc toare este ad postit ntr-un stup
orizontal, se va mp r i stupul n dou compartimente: primul (n
dreptul urdini ului) va con ine cuibul familiei, cuprinznd fagurii
cu puiet, matca, faguri goi pentru depunerea ou lor, iar lateral
faguri cu provizii de hran (n total 12 faguri); cel de al doilea
compartiment va constitui compartimentul propriu-zis de cre tere a
m tcilor i se va separa de primul printr-o diafragm prev zut cu
gratie desp r itoare (pentru a mpiedica accesul m tcii); aici se va
introduce rama de cre tere central, flancat de ambele p r i de cte
2 faguri cu puiet nec p cit i cte 1 - 2 faguri cu provizii (n total 7
faguri). Prezen a fagurilor cu puiet n acest compartiment este
absolut necesar deoarece atrage un num r mare de albine tinere
capabile s secrete l pti or i s alimenteze n mod corespunz tor
larvele din botci (viitoarele m tci). Albinele tinere din
compartimentul de cre tere percep n mic m sur substan a de
matc , separate fiind de aceasta prin gratia desp r itoare i cele
cteva rame cu provizii. n consecin , vor adopta un comportament
similar albinelor lipsite de matc : vor ncepe transformarea unor
celule din rama de cre tere n botci, alimentnd n mod
corespunz tor larvele de o zi ce se g sesc n acestea. Pe toat durata
perioadei de cre tere a m tcilor, familia cresc toare va fi hr nit cu
sirop de zah r turnat n hr nitoare, n ambele compartimente.
n cazul cnd familia cresc toare este ad postit ntr-un stup
multietajat, cuibul se va men ine n corpul inferior, iar n cel
superior se va organiza compartimentul de cre tere a m tcilor, n
mod similar cu situa ia precedent ; cele dou corpuri se vor separa
ntre ele printr -o gratie desp r itoare.
Indiferent de tipul de stup utilizat, se va avea grij ca n
compartimentul de cre tere s existe n permanen i puiet c p cit
174

din care s eclozioneze albine tinere care s alimenteze abundent cu


l pti or larvele din botci.
n metoda descris , procentul de larve luat n cre tere de
c tre familia cresc toare este relativ redus, num rul de m tci care
se ob ine este relativ mic n compara ie cu num rul de 45 larve care
s-au introdus ini ial.
9.2. CRE TEREA M TCILOR CU TRANSVAZAREA
LARVELOR
Aceast metod se utilizeaz n cre terea intensiv a
m tcilor n cadrul stupinelor pepiniere. Aceste cre teri dirijate fac
posibil cunoa terea originii m tcilor, favoriznd activitatea de
selec ie n vederea amelior rii familiilor de albine.
n sistemul intensiv de cre tere a m tcilor se disting
urm toarele faze de lucru:
- preg tirea botcilor artificiale;
- preg tirea familiilor materne;
- transvazarea larvelor;
- preg tirea familiilor "starter"(pornitoare);
- preg tirea familiilor cresc toare (finisoare);
- marcarea m tcilor;
- formarea nucleelor pentru mperecherea m tcilor.
9.2.1. Preg tirea botcilor artificiale
Botcile artificiale se confec ioneaz din cear de cea mai
bun calitate n timpul iernii i sunt p strate n cutii ntr-un loc
curat i r coros.
Tehnica confec ion rii botcilor artificiale a fost prezentat
anterior (vezi 3.7.1.). n general, pentru o produc ie curent de 6
000 m tci a unei pepiniere este necesar confec ionarea botcilor
artificiale din cantitatea de 12 - 13 kg de cear .
175

9.2.2. Preg tirea familiilor materne


Familiile din care se va ob ine materialul biologic pentru
cre terea m tcilor trebuie s fie din cele mai valoroase, asigurnduli-se totodat i condi ii foarte bune de ntre inere. Pentru ob inerea
larvelor de o zi se va folosi fagurele introdus n izolator, dup
procedeul descris anterior.
9.2.3. Transvazarea larvelor
Botcile artificiale se introduc n rama de cre tere port botci, dup ce n prealabil au fost lipite pe ni te suporturi din
material plastic, care sunt n acela i timp dopuri pentru colivii de
eclozionare a m tcilor, tip Zander.
Este recomandabil ca nainte de transvazarea larvelor de o
zi n botci artificiale, rama de cre tere port - botci s fie inut cel
pu in 6 ore n cuibul familiei cresc toare, pentru ca albinele s
fasoneze i s lustruiasc botcile artificiale. Se scot apoi ramele cu
larve din familia matern , se nf oar cu cte o bucat de tifon
umed i se transport n nc perea unde se va executa transvazarea.
Aici trebuie s fie o temperatur de 24 - 25C i o umiditate
relativ a aerului de 85%.
Opera ia de transvazare necesit mult ndemnare i
personal calificat. Dac este necesar, operatorul va utiliza o lup
binocular tip ochelari. Se lucreaz cu o spatul metalic
inoxidabil , u or recurbat la vrf. Se sprijin spatula pe unul din
pere ii celulei, se introduce vrful recurbat al spatulei pe sub larv ,
ridicnd-o i trecnd-o n botca artificial printr-o u oar ap sare a
spatulei pe fundul acesteia, urmat de retragerea imediat a spatulei
(fig. 64).
Dup transvazarea larvelor n botcile artificiale, ramele de
cre tere vor fi din nou nf urate n tifon umectat i vor fi
transportate n familiile "starter" care, fiind orfane, vor lua n
cre tere o mare parte din aceste larve, transformnd botcile
confec ionate artificial, n botci foarte asem n toare cu cele
naturale.
176

Fig. 64 Fixarea botcilor artificiale pe ipcile ramei de cre tere


9.2.4. Preg tirea familiilor "starter"
Se scoate matca dintr-o familie puternic , se scot de
asemenea to i fagurii cu puiet (se instaleaz n alt stup), l snd cel
mult 4 - 5 faguri din care trei s fie cu provizii. Ace ti faguri se vor
a eza la distan mai mare unii de al ii pentru a permite ulterior
intercalarea printre ei a ramelor de cre tere port - botci. Peste
fagurii r ma i se scutur i albinele care se g seau pe fagurii
nl tura i. Familia se va transporta ntr-un loc r coros, men innduse 4 - 6 ore. n acest timp albinele se aglomereaz n spa iile goale
dintre faguri, astfel c n momentul introducerii ramelor de cre tere
port - botci, acestea vor fi acoperite imediat de c tre albine,
ncepnd alimenta ia i ngrijirea larvelor. n starter se pot introduce
simultan 2 - 3 rame port - botci (90 - 135 botci). Se procedeaz la
administrarea n hr nitoare a siropului.
Dup 24 de ore de la introducere, se scot ramele de cre tere port botci, se duc n laborator unde se procedeaz la bonitarea botcilor,
eliminndu-se cele neacceptate de albine (acestea se recunosc prin
faptul c albinele nu au introdus l pti or n ele, iar larvele s-au
deshidratat). Se transport apoi din nou stupin , urmnd a fi
177

introduse n familiile cresc toare care vor finisa alimenta ia i


ngrijirea larvelor din botci i vor c p ci botcile.

Fig. 65 Introducerea ramei de cre tere n starter

Fig. 66 Controlul accept rii larvelor n starter

178

9.2.5. Preg tirea familiilor cresc toare


n cazul familiilor cresc toare ad postite n stupi orizontali,
rama de cre tere port-botci se va izola pe ambele fe e cu gratii
desp r itoare, pentru ca matca familiei s nu poat p trunde i s
distrug botcile (fig. 67).

Fig.67 Pozi ia ipcilor de cre tere n izolator (1) i introducerea


acestora n familia cresc toare (2)
179

Rama izolat astfel, se introduce n mijlocul cuibului, avnd


de o parte i de alta faguri cu larve ct mai tinere, iar continuare
faguri cu puiet de diferite vrste i faguri cu hran .
n familiile cresc toare ad postite n stupi multietaja i, n
corpul inferior se vor introduce fagurii cu puiet c p cit, cu hran i
cu celule goale pentru depunerea ou lor, mpreun cu matca.
Organizarea ramelor n corpul al doilea este identic celei descrise
anterior, cu deosebirea c rama de cre tere port-botci nu se mai
izoleaz , n schimb se interpune o gratie desp r itoare ntre cele
dou corpuri. Ramele de cre tere port-botci se introduc n familiile
cresc toare dup 6 ore de la organizarea cuibului acestora.
Pentru a preveni distrugerea tuturor botcilor de c tre prima
matc eclozionat , dup 10 zile de la transvazarea larvelor, botcile
se vor introduce fiecare n cte o colivie de eclozionare tip Zander,
care se vor amplasa n rame special amenajate acestui scop,
asem n toare ramelor port-botci (fig. 68).

Fig. 68 Rama cu cu ti Zander pentru eclozionare

180

n cea de a dou sprezecea zi de la transvazarea larvelor, va


ncepe eclozionarea m tcilor, n interiorul coliviilor tip Zander.
M tcile vor fi ngrijite i alimentate de albinele tinere ale
familiei cresc toare, pn cnd vor fi introduse n nucleele de
mperechere. Acestea sunt familii mici de albine, lipsite de matc ,
n care se introduc botci aproape de eclozionare sau m tci gata
eclozionate, dar nemperecheate, men inndu-se pn dup
mperechere, cnd vor ncepe s depun ou . mperecherea m tcilor
se produce ncepnd cu cea de a zecea zi de la eclozionarea din
botci.
9.2.6. Marcarea m tcilor
Opera iunea de marcare are ca scop cunoa terea vrstei
m tcilor i identificarea mai u oar a m tcii n familia de albine.
Marcarea const n aplicarea pe partea dorsal a toracelui a unei
mici pic turi de vopsea, cu uscare rapid , de o anumit culoare, cu
ajutorul g m liei unui ac.
Sistemul interna ional de marcare const n folosirea a 5
culori, n func ie de ultima cifr a anului calendaristic, astfel:
0 i 5 - albastru;
1 i 6 - alb;
2 i 7 - galben;
3 i 8 ro u;
4 i 9 - verde.
Opera iunea de marcare se face nainte de introducerea
m tcilor n nucleele de mperechere, iar n cazul n care n aceste
nuclee se introduc botci, marcarea se face dup mperechere, odat
cu recoltarea, nainte de a fi introduse cu tile de transport Benton.
9.2.7. Formarea nucleelor pentru mperecherea m tcilor
Nucleele de mperechere au rolul de a asigura condi iile
minime necesare n perioadele de eclozionare, maturizare,
mperechere i ncepere a pontei m tcilor.
181

Ad postul pentru nuclee tip A.C.A. este alc tuit din 4


compartimente (nuclee), n fiecare introducndu-se dou rame
dimensionate pentru o ram de stup multietajat sec ionat pe vertical n
dou p r i egale. Una din rame con ine fagurele cu puiet, iar cea de-a
doua reprezint rama hr nitor care sub speteaza superioar (hr nitor) are
o f ie de fagure artificial.
Dup opera iunea de introducere a cte unei rame cu fagure
cu puiet i albinele de acoperire i a unei rame hr nitor n fiecare
nucleu, se procedeaz la scuturarea unor albine suplimentare nct
fiecare nucleu s con in 150 - 200 g de albine.
Ad posturile cu nuclee, dup a ezarea sitelor de ventila ie,
se in la loc ntunecos i r coros timp de 24 de ore pentru
orfanizare, dup care se amplaseaz n teren la o distan de
minimum 3 km pentru evitarea depopul rii acestora. n nuclee se
introduc m tcile n colivii Miller sau Titov fixate pe o zon cu
celule cu miere. n hr nitor se pune ntotdeauna sirop de zah r sau
erbet de zah r cu miere. Dup 24 de ore, se controleaz din nou
nucleele, se nlocuiesc dopurile de lemn, respectiv capacul de la
partea inferioar cu f ii de fagure artificial la m tcile acceptate, se
nlocuiesc m tcile omorte i se refac nucleele depopulate de
albine.
Un indiciu al accept rii m tcii este faptul c albinele
hr nesc matca prin gratiile coliviei i este luat n cre tere f ia de
fagure artificial din rama hr nitor.
n continuare, din dou n dou zile, se urm resc
mperecherile, se nlocuiesc pierderile la mperechere, se recolteaz
m tcile mperecheate. mperecherea m tcii este confirmat de
prezen a ou lor n celulele fagurelui. Pentru a men ine nucleul
puternic se va asigura hrana necesar prin administrarea siropului
de zah r din dou n dou zile, iar periodic, m tcile mperecheate
vor fi l sate mai mult timp n nuclee pentru a depune un num r mai
mare de ou . n luna septembrie, cnd se ncheie sezonul de
182

cre tere a m tcilor, nucleele se desfiin eaz prin unificarea cu alte


familii.
M tcile mperecheate destinate expedierii se recolteaz n
colivii tip Benton.
Dup introducerea m tcii n colivie se mai introduc 10 - 12
albine provenite dintr-o familie orfanizat sau cu albine din familia
starter. Pe timpul transportului se asigur hrana, alc tuit dintr-un
amestec de past de zah r i miere, acoperit cu o foi de celofan
sau polietilen , care este introdus n ultimul compartiment al
coliviei.

183

10. BAZA MELIFER


10.1. SECRE IA DE NECTAR I FACTORII DE
INFLUEN

Sursa principal de hran a albinelor este furnizat de


glandele nectarifere ale florilor i de polenul acestora. Albinele mai
recolteaz secre iile dulci ale glandelor extraflorale dispuse pe
diferite p r i ale plantei precum i secre iile unor parazi i din
familiile Lachnidae i Lecaniidae care se hr nesc cu seva plantelor
parazitate (miere de man ).
Secre ia nectarului fiind rezultatul unor procese fiziologice
i biochimice complexe, produc ia de nectar este condi ionat de o
multitudine de factori lega i de plant (specia, varietatea, vrsta
plantei, etapa nfloririi, pozi ia florii etc.), sol (compozi ia chimic ,
gradul de fertilitate, umiditatea, nivelul apei freatice, agrotehnica
aplicat ) i de condi iile meteorologice. Dintre condi iile
meteorologice temperatura joac un rol hot rtor. Secre ia
nectarului ncepe la majoritatea speciilor la temperatura de 12C,
intensitatea secre iei cre te pn la 20-26C, dup care scade
progresiv ncetnd total la 35C.
Umiditatea atmosferic adecvat secre iei de nectar este
cuprins ntre 60-80%. Precipita iile abundente i de durat
survenite n timpul nfloririi diminueaz concentra ia de zaharuri a
nectarului sau l spal total, iar vnturile contribuie la evaporarea
acestuia. Influen
nefavorabil prezint seceta nso it de
temperaturi ridicate. Timpul cel mai favorabil este cel c lduros cu
zile senine, f r vnt, alternd cu ploi calde de scurt durat , c zute
n special noaptea.
184

10.2. POLENUL CA SURS DE HRAN


Polenul este produsul staminelor, reprezentnd elementul
sexual mascul care asigur fecundarea florilor i formarea
semin elor. Num rul, forma i m rimea staminelor variaz n
func ie de plant ca de altfel i produc ia de polen pe floare,
inflorescen sau plant .
Indiferent dac polenizarea se face cu ajutorul vntului
(anemofil ) sau cu ajutorul insectelor n general (entomofil ),
albinele recolteaz polenul pentru a- i asigura necesarul de hran
proteic de care depinde cantitatea de puiet, dezvoltarea i s n tatea
familiilor de albine.
Maturizarea polenului i momentul punerii lui n libertate,
cnd devine accesibil albinelor, depinde de dezvoltarea plantei i de
factorii meteorologici: temperaturi peste 12 - 16C, nivelul
precipita iilor, vnt, durata de str lucire a soarelui etc.
n func ie de etapa din zi n care plantele i pun n libertate
polenul, acestea se grupeaz astfel:
- plante la care polenul este eliberat n mod uniform pe tot
parcursul zilei: pomi fructiferi, zmeur, mur, p ducel etc;
- plante la care 60 - 90% din polen este eliberat n primele
ore ale zilei: mac, p p die, rapi , mu tar, porumb etc;
- plante la care polenul se maturizeaz i este pus n
libertate dup amiaz : bob, brndu a de prim var ;
- plante la care maturizarea i eliberarea polenului are loc n
cursul nop ii, ca n cazul dovleacului i zorelelor i care poate fi
recoltat de albine n primele ore ale dimine ii.
n general, albinele nu zboar pentru a culege nectar sau
polen dac temperatura aerului este mai mic de 12C i foarte
pu ine ies la cules dac viteza vntului dep e te 25 m/secund .
185

10.3. CARACTERIZAREA APICOL


APRINCIPALELOR PLANTE MELIFERE
Tabelul 5
Poten ialul nectarifer i perioadele de nflorire la principalele
plante de interes melifer
Nr.crt.

1.

2.

3.

Denumirea plantei

Anin (Alnus sp.)

Ar ar american
(Acer negundo L.)
Ar ar t t r sc
(Acer tataricum L.)

Perioada de
nflorire
ARBORI
martieaprilie
martieaprilie

4.

Brad Alb (Abis alba Mill)

5.

Cais (Prunus armeniaca L.)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

186

Castan s lbatic (Aesculus


hippocastanum L.)
Castan comestibil (Castanea
sativa Mill.)
Cenu er (O etarul fals)
(Ailanthus altissima Mill.)
Cire
(Prunus cerasifera Ehr.)
Corcodu
(Prunus cerasifera Her.)
Fag (Fagus silvatica L.)
Frasin
(Fraxinus excelsior L.)
Gl di
(Gleditschia triacanthos L.)
Gutui
(Cydonia vulgaris Pers)

Culoarea
florilor

verzuiro iatice
galbeneverzui

Nectar
kg/ha

man 20

100-200

aprilie-mai

albe-g lbui

300-600

mai-iunie

g lbuiro iatice

man 20

martieaprilie

albe-roz

25-40

mai - iunie

iunie

iunie-iulie

albe cu pete
ro ii
galbeneverzui
galbenverzui

30-100

30-120

300

aprilie-mai

albe

20-40

aprilie

albe

25

mai-iunie

verzui

20

mai

verzui

man 20

iunie

galbeneverzui

250

aprilie-mai

albe-roz

30

Nr.crt.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Denumirea plantei

Jugastru
(Acer campestre L.)
M r
(Malus domestica Borc H.)
Mesteac n (Betula alba L.)
Mojdreanul
(Fraxinus ornus L.)
Molid (Picea excelsa Lam)
O etar galben (Koebeuteria
paniculata Laxm)
Paltin de cmp
(Acer platanoides L.)
Paltin de munte
(Acer pseudoplantanus L.)

23.

Paltin ro u (Acer rubrum L.)

24.

P r (Pirus sativa Lam.)

25.

Plop (Populus sp.)

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Porumbar
(Prunus spinosa L.)
Prun (Prunus domestica L.)
Salcm japonez
(Sophora japonica L.)
Salcm alb
(R.p.pyramidalis Pepin)

Salcie alb (Salix alba L.)

Salcia c preasc
(Salix caprea L.)
Teiul cu frunza mare
(Tilia platyphyllos S. cop.)
Teiul pucios
(Tilia cordata Mill)

Perioada de
nflorire

Continuare tabelul 5
Culoarea
Nectar
florilor
kg/ha

mai-iunie

verzui

200-400

aprilie-mai

albe-roz

20-30

aprilie-mai

verzui

man 10

mai

alb-g lbui

100

mai

verzui

man 20

iunie-august

galbene

100-200

aprilie-mai

aprilie-mai

martieaprilie
aprilie-mai
martieaprilie

galbeneverzui
galbeneverzui
ro iigalbene
albe

100-200

200-300

100-200

8-20

verzui

aprilie-mai

albe

25-40

aprilie

albe

20-30

iulie-august

albe-verzui

300-350

mai-iunie

albe

1000

martieaprilie
martieaprilie

galbeneverzui

100-120

galbene

100-200

iunie-iulie

galbenealbe

800

iunie-iulie

galbene

1000

187

Nr.crt.

Denumirea plantei

34.

Teiul argintiu
(Tilia tomentosa L.)

35.

Ulm (Ulmus campestris L.)

36.

Perioada de
nflorire

iulie-august

martieaprilie
Vi in (Cerasus vulgaris Mill.)
aprilie-mai
ARBU TI

1.

Afin (Vaccinium myrtillus L.)

mai-iunie

2.

Agri (Ribes grossularia L.)

aprilie-mai

3.

Alun (Corylus avellana L.)

martie

4.

5.

Anason
(Pimpinella anisum l.)
Brcoace (Cotoneaster
integerrima Medik)

Iulie-august

mai-iulie

6.

Caprifoi (Lonicera tatarica L.)

mai-iulie

7.

C lin (Viburnum opulus L.)


C tina alb
(Hippophae rhamnoides L.)
C tina ro ie
(Tamarix gallica L.)

mai-iunie

8.

9.

10.

11.

12.

13.

188

C tin de garduri
(Lycium halimifolium Mill)

Crmz-Hurmuz
(Symphoricarpus albus
Blake)
Cimi ir
(Buxus sempervirens L.)

Coac z (Ribes sp.)

aprilie-iunie

Continuare tabelul 5
Culoarea
Nectar
florilor
kg/ha

galbene

1200

ro ii

man 10

albe

30-40

varzuiro iatice
verzuiro iatice
galbenecenu ii

albe

albero iatice
ro iaticealbe
albe
galbeneruginii

10-12

25-70

man 20

50

20-100

20-40

25-40

25

iunie-iulie

roz-verzui

25

iunieoctombrie

albevioletero iatice

20-50

iunieseptembrie

albe-roz

200

martieaprilie

aprilie-mai

galbeneverzui
galbeneverzui

20

10-30

Nr.crt.

Denumirea plantei

14.

Corn (Cornus mas L.)

15.
16.

19.
20.

Cruci (Rhemnus frangula L.)


Dr cila (Berberis vulgaris L.)
Iasomie
(Jasminum officinale L.)
Lemn cinesc
(Ligustrum vulgaris L.)
Liliac (Syringa vulgaris L.)
M ce (Rosa canina L.)

21.

Mur (Rubus caesius L.)

17.

18.

27.

P ducel
(Crataegus monogyna jacq)
Piersic
(Prunus persica Sieb.)
Salcm pitic
(Amorpha fructicosa L.)
Salcm galben (Caragana
arborescens Lam)
S lcioara mirositoare
(Elaeagnus angustifolia L.)
Soc (Sambucus nigra L.)

28.

Tisa (Taxus bacata L.)

29.

Vi de vie (Vitis vinifera L.)

30.

Z log (Salix cinirea L.)

22.

23.

24.

25.

26.

31.

1.

Continuare tabelul 5
Culoarea
Nectar
florilor
kg/ha

Perioada de
nflorire
martieaprilie
mai-iulie
mai-iunie

galbene

20

albe-verzui
galbene

35-100
30

iulie-august

albe

30

iunie-iulie

albe

20-40

aprilie-mai
aprilie
maiseptembrie

diferite
roz

10-20
10-20

albe-roz

30-50

mai-iunie

albe-roz

35-100

martieaprilie

roz

20-40

mai-iunie

mai-iunie

purpuriiviolacee
galbeneaurii

50

50

iunie

galbene

100

iunie-iulie
martie
aprilie

albe

80

albe-verzui

30-40

galbeneverzui

5-10

mai-iunie

martiegalbene
aprilie
Zmeur (Rubus idaeus L.)
iunie-iulie
albe
PLANTE ERBACEE SPONTANE
Angelica (Archangelica
verzuiiulie-august
officinalis Hoffm)
ro iatice

100-120

50-200

90

189

r.crt.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

190

Denumirea plantei

Busuioc
(Ocimum basilicum L.)
Busuioc de miri te
(Stachys annua L.)
Butoia
(Oenanthe aquatica L.)
C tu nic
(Nepeta cataria L.)
Crmz ro u (Symphoricarpus
orbiculetus Moerch)
Ceara albinei
(Asclepias syriaca L.)
Chica voinicului
(Nigella damascena L.)

Cimbri or (Thymus sp.)

Cimbrul de gr din (Satureja


hortensis L.)
Corob ic (Urechea porcului)
(Salvia verticillata L.)
Dege el ro u
(Digitalis purpurea L.)
Dumbe
(Teucrium chamaedrys L.)
G lbenea
(Rarippa amphibia L.)
Ghiocel (Galanthus nivalis
L.)
Haina miresii (Polygonum
baldschusnicum L.)
Iarba arpelui
(Echium vulgare L.)
Izma broa tei
(Mentha aquatica L.)

Perioada de
nflorire
iunieoctombrie
iulieseptembrie

Continuare tabelul 5
Culoarea
Nectar
florilor
kg/ha

albe-roz

100-120

violetero iatice

120-150

iulie-august

albe-verzui

300

iulie-august

albe-ro ii

100

iulie

roz

100

iulie-august

albe-roz

600

iunie-august

albastre

50

iunieoctombrie
iulieoctombrie

ro iipurpurii

200

albe

80-100

maiseptembrie
iulieseptembrie

albastreviolacee
ro iipurpurii
purpuriiroz

mai-iulie

galbene

30-50

albe

prezent

albe

50

iunie-august

albastrero iatice

380-400

iunieoctombrie

roz

200-220

iunie-iulie

februariemartie
iunieoctombrie

400

30-40

60-150

Denumirea plantei

Perioada de
nflorire

19.

Isop (Hyssopus officinalis L.)

iulie-august

20.

Jale (Stachys officinalis L.)

mai-iulie

Jale de balt
(Stachys palustris L.)
Limba boului
(Anchusa officinalis L.)
Limba mielului
(Borrago officinalis L.)
Lupin perin
(Lupinus perennis L.)
Mac (Papaver L.)
Magheran
(Origanum majorana L.)
M ciuca ciobanului- Rostogol
(Echinops sphaerocephalus L.)
M t ciunea moldoveneasc
(Dracocephalum moldavica L.)

iulieseptembrie
maiseptembrie

Nr.crt.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

35.

36.

37.

M z riche (Vicia sativa L.)

Mu tar de cmp
(Sinapis arvensis L.)
P l mid (Cirsium arvense L.)
P p die
(Taraxacum officinale Web)
Poala sfintei M rii
(Nepeta pannonica L.)
Rapi
(Brassica napus oleifera L.)
R chitan
(Lythrum salicaria L.)
Roini
(Melissa officinalis L.)

Continuare tabelul 5
Culoarea
Nectar
florilor
kg/ha
albastru50-120
nchis
ro ii100-200
purpurii

violete

100-150

albastre

50-100

iunie-iulie

albastre

250-300

mai-iulie

violete-roz

100-120

mai-iulie

diferite

30-40

iunie-august

ro ii-albe

30-40

iulie-august

albe

250-500

iulie-august

albastre

300-400

mai-iunie

albe, violet
striate

10-30

maiseptembrie
iunie-august
aprilieoctombrie

galbene

40

violacee

100

galbene

200

iulie-august

albe

130-240

maiseptembrie
iulieseptembrie

galbene

30-100

ro iipurpurii

50-100

iunie-august

albe

100-150

191

Nr.crt.

38.

39.

40.

41.

42.

Denumirea plantei

Nalb -Salvie alb


(Lavatera thuringiaca L.)
Salvie (Salvia nemorosa L.)
Salvia de cmp
(Salvia pratensis L.)
Scaiul dracului
(Eryngium campestre L.)
Scara domnului
(Polemonium coeruleum L.)

43.

oprli a (Veronica sp.)

44.

Splinu a
(Solidago virga aurea L.)

45.

Stelu a (Aster amellus L.)

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

192

Sulfin galben
(Melilotus officinalis Medik)
Talpa g tei
(Leonurus cardiaca L.)
Trifoi m runt
(Medicago lupulina L.)
Trifoia - C p unic
(Trifolium fragiferum L.)
Urzica moart
(Lamium album L.)
Urzica de balt
(Lycopus europaeus L.)
Urzicu a (Lamium purpureum
L.)
Zbur toare - R scoage
(Chamaenerion angustifolium
L. syn Epilobium
angustifolium)
Zbur toare - Pufuli
(Chamaenerion hyrsutum L.)

Perioada de
nflorire

Continuare tabelul 5
Culoarea
Nectar
florilor
kg/ha

iunie-august

albe

200

iulie-august

ro ii-mov

300

mai-iulie

diferite

280

iulie-august

iunie

maiseptembrie
iulieseptembrie
augustoctombrie
iulieseptembrie

alb struiverzi
albastrealbe

100-150

50

albastre

40

galbene

50

albastru
deschis

60-120

galbene

150-300

roz

200-400

galbene

30-40

galbene

100

ro iipurpurii

50-150

alb

20-200

roz

50-60

iulie-august

violete

100-600

iunie-august

40-60

iulie-august

maiseptembrie
iunieseptembrie

mai-iulie

iulieseptembrie
martieoctombrie

Nr.crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Perioada de
Denumirea plantei
nflorire
PLANTE CULTIVATE
Anghinaria
iulie(Cynara scolymus L.)
septembrie
Bumbac
iulie-august
(Gossypium herbaceum L.)
Castravete
iunie(Cucumis sativum L.)
septembrie
C p uni (Fragaria sp.)
aprilie-iunie
Ceapa - seminceri
iunie-iulie
(Albium cepa L.)
Cicoarea (Cichorium intybus
iulieL.)
octombrie
Conopid -seminceri
mai-iunie
(Brassica oleraceea)
Coriandru
iunie-iulie
(Coriandrum sativum L.)
Dovleac alb
iunie(Cucurbita maxima L.)
septembrie
Dovleac furajer - Bostan
mai(Cucurbita pepo L.)
septembrie
Dovlecel (Cucurbita pepo L.) iunie-august
Fenicul - Molur
iulie-august
(Foeniculum vulgare Mill)
Floarea soarelui
iulie(Helianthus annuus L.)
septembrie
Facelia
mai(Phacelia tanacetifolia
octombrie
Benth)
Ghizdei (Lotus corniculatus
maiL.)
octombrie
Hri c (Polygonum sp.)
iunie-august
Izma bun -Menta
iulie-august
(Mentha piperita L.)

Continuare tabelul 5
Culoarea
Nectar
florilor
kg/ha

ro iiviolacee

150-400

galbene

30-50

galbene

20-100

albe

30-40

albe

70-150

albastre

40

albe-g lbui

100

albe

100-500

galbene

90-110

gaslbene

40-50

albe-verzui

50-100

galbene

25-100

galbene

35-100

albastreviolacee

3001000

galbene

15-30

roz
albe-roz
violacee

50-60

100-200

193

Nr.crt.

Denumirea plantei

18.

Izma crea (Mentha crispa


L.)

19.

Perioada de
nflorire

Continuare tabelul 5
Culoarea
Nectar
florilor
kg/ha

iulie-august

liliachii

100

In (Linum ussitatissimum L.)

iulie-august

albastrealbe

10

20.

Lev n ic (Lavandula spica


L.)

albastre

50-100

21.

Lucern (Medicago sativa L.)

iulieseptembrie
maioctombrie

albastreviolete

25-200

22.

Lupin peren
(Lupinus perennis L.)

mai-iulie

violete-roz

100-120

23.

Mu tar (Sinapis alba L.)

galbene

40

galbene

10-50

verzuig lbui

10-50

galbene

40-100

galbene

10-40

mai-iunie

galbene

35-100

iulieseptembrie

albe

200-500

iunie-august

ro ii-roz

120-300

iulie-august

ro ii-roz

20-40

albe-roz

100-250

roz

120

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

194

P strnac (Pastinaca sativa


L.)
P trunjel
(Petroselinum hortense
Hoffm)
Pepene verde
(Colocynthis citrullus L.)
Pepene galben
(Cucurnis melo L.)
Rapi
(Brassica napus oleifera L.)
Sulfin alb
(Melilotus albus Medik)
Sparceta
(Onobrychis viciifolia Scap)
Tutun (Nicotiana tabacum
L.)
Trifoi alb (Trifolium repens
L.)
Trifoi hibrid
(Trifolium hybridum L.)

maioctombrie
iulieseptembrie

iunie-iulie

iunieseptembrie
iunieseptembrie

maioctombrie
mai
octombrie

Nr.crt.

34.

35.

Denumirea plantei

Trifoi ro u
(Trifolium pratense L.)
Varz - semincer
(Brassica oleracea L.)

Perioada de
nflorire

maiseptembrie

masi-iunie

Continuare tabelul 5
Culoarea
Nectar
florilor
kg/ha

ro ii
purpurii
galben
deschis

25-50

20-30

10.4. ZONELE BIOAPICOLE I TIPURILE DE


CULES N ROMANIA

Specificul florei i condi iile de mediu pot accelera sau


ntrzia etapele pe care familia de albine trebuie s le parcurg n
cursul dinamicii ei sezoniere.
Evolu ia n paralel a dezvolt rii familiilor i a florei
melifere, ambele corelate cu condi iile mediului extern exprim
tipul de cules.
Fiec rui tip de cules i corespunde o anumit zon
bioapicol care cuprinde totalitatea elementelor climei i florei care
condi ioneaz existen a i activitatea unei rase sau ecotip de albine
n condi ii optime.
n condi iile de clim i flor din Romnia s-au diferen iat 6
tipuri dominante de cules, c rora le corespunde tot attea zone
bioapicole (fig. 69):
- tipul de cules I r spndit n zona bioapicol din Cmpia
Romn i Dobrogea;
- tipul de cules II r spndit n zona bioapicol din Podi ul
Moldovei;
- tipul de cules III r spndit zona bioapicol din Cmpia de
Vest;
- tipul de cules IV r spndit n zona bioapicol a Podi ului
Transilvaniei;
- tipul de cules V r spndit n zonal bioapicol montan ;
195

- tipul de cules VI r spndit n zona versan ilor Mun ilor


Carpa i.

Fig. 69 Zonele bioapicole pe teritoriul Romniei


Caracterizarea tipurilor de cules
Tipurile de cules, respectiv zonele bioapicole prezint o
serie de particularit i, n privin a factorilor climatici, asigur rii
culesurilor de produc ie i ntre inere etc, care impun o serie de
m suri tehnice i organizatorice n vederea valorific rii la
maximum a poten ialului melifer i diversific rii produc iilor
apicole n condi ii de rentabilitate (tabelul 6).
Tabelul 6
Caracteristicile tipurilor de cules i a zonelor apicole din
Romnia
I
Specificare
Precipita ii
400-600
medii anuale. mm.
Temperatura
medie anual
+ 10C

196

II
500-600
mm

IV
III
500-700 mm 600-700 mm

8-11C
8-10C

V
700-1100
mm

8-9C
4-8C

VI
Condi ii
meteorologice
mai pu in
favorabile

Specificare

Culesuri
principale

II

III

Nu se poate
distinge un
cules
principal cu
excep ia
salcmului n
zonele Valea
lui Mihai,
Salcm
Simion,
60 000 ha
S cuieni,
(Dolj, Olt),
Remetea.
tei 20 000
Flora
ha
tei 22 000 melifer de
(Dobrogea), ha d.c. 15 baz : plante
floarea000 ha Ia i furajere
soarelui
i 5 000 ha cultivate,
timp de
Bac u,
legumicole,
circa 30 de salcm n tehnice,
zile 20
sud,
arbori i
000 ha
floareaarbu ti
(Ialomi a,
soarelui n ornamentali
Teleorman, nord.
cultiva i.
Ilfov, Olt),
Floareavegeta ia de
soarelui dup
balt
salcm,
(menta).
reprezint
principala
surs
melifer .
Teiul este
pu in
r spndit
(Arad,
Lipova).

IV

Continuare tabelul 6
VI

Culesurile au
caracter
moderat,
eviden iinduse un cules
principal de Zmeur,
var la p uni zbur toare i
i fne e; n
man .
anii
favorabili
mana din
p durile de
conifere.

Din punct de
vedere apicol
se caracterizeaz prin
cules dominant la pomi,
p uni i
fne e n toat
perioada
activ .

197

Specificare

Culesurile de
ntre inere

II

III
Busuiocul de
miri te
(Arad),
S lcii,
alb stri a i
alun, arin,
alte buruieni
pomi
de sem n fructiferi,
turi, plante
Pomi
ar ar i alte
cultivate la
fructiferi,
foioase,
care se
arbu ti,
arbu ti
asigur
vegeta ia de spontani i
polenizarea:
pe p uni.
cultiva i,
floareaflora
soarelui,
erbacee
rapi a,
spontan ,
coreandrul,
fne e.
sulfina,
lucerna,
bost noasele.

Continuare tabelul 6
VI

IV

Pomi
fructiferi
(aprilie, mai);
p durile
r zle e de
salcm.

Flora erbacee
spontan ,
pomi
fructiferi,
p uni.

Se practic
stup ritul
pastoral la
culesurile
Sfr itul
Pentru
diferite din
lunii aprilie ntre
compensarea
mun ii
Se fac hr niri
- nceputul culesul de
lipsei de cules
Perioade de
Rodnei,
stimulente n
lunii mai,
la salcm i
se practic
cules deficitare
Apuseni,
perioade-le
lunile iunie, cel de la
stup ritul
Sebe ului,
deficitare.
august,
tei.
pastoral la
Buz ului,
septembrie.
distan e mari.
deoarece
apicultura
sta ionar nu
d rezultate.

198

Arbori,
arbu ti, vi
de vie i
vegeta ia
erbacee.

Specificare

Recoman-d ri
pentru
dezvoltarea
familiilor de
albine

Se aleg
familii cu
ritm rapid
de
dezvoltare
prim var ,
hr niri
stimulente
in vederea
valorific rii
culesului de
la salcm; n
perioadele
deficitare se
cultiv
e alonat
specii
melifere
valoroase:
facelia,
sulfina etc.

II
Familiile
ajung la
dezvoltarea
maxim la
sfr itul
lunii iunie;
hr niri
stimulente
naintea
culesului
de la
salcm,
ntre
culesuri i
dup
culesul de
la tei; n
perioadele
cu gol de
cules se
cultiv
sparcet
hri c ,
m t ciune.

Continuare tabelul 6
VI

III

IV

n partea de
nord a zonei
se aleg
familii cu
dezvoltare
precoce care
s valorifice
culesul de la
salcm, iar
pentru restul
zonei familii
cu tendin
pronun at
spre roire
natural care
valorific
bine
culesurile
slabe.

Sunt necesare
m suri de
preg tire i
men inerea de
familii
puternice pe
tot sezonul
deoarece zona
se
caracterizeaz
prin culesuri
de durat , dar
de mic
intensitate.

Zona se
caracterizeaz
prin
dezvoltarea
trzie a
familiilor de
albine.

Dezvoltare
trzie a
familiilor de
albine.

10.5. BALAN A MELIFER


ntocmirea balan ei melifere pentru o anumit zon sau
localitate i g se te utilitatea, la nfiin area unei stupine, pentru
stabilirea m surii n care baza melifer asigur recolte
satisf c toare de miere.
La ntocmirea balan ei melifere se face o estimare a bazei
melifere i se calculeaz num rul de familii de albine care pot fi
ntre inute n mod economic n zona respectiv .

199

10.5.1. Estimarea bazei melifere


Aceast ac iune presupune: identificarea speciilor melifere,
stabilirea suprafe elor ocupate, determinarea capacit ii nectarifere
i stabilirea produc iei poten iale de miere.
10.5.1.1. Identificarea speciilor melifere
Albinele valorific economic numai resursele melifere care
se afl n apropierea vetrei stupinei. Cu ct aceast distan se
m re te, cu att se mic oreaz randamentul la cules al albinelor
(fig. 70). Raza economic de zbor a albinelor n jurul vetrei stupinei
este de 2 km, ceea ce practic corespunde unei suprafe e de 1 256 ha.
0,8 km

100%

1,8 km

79%

2,4 km

72%

3,2 km

57%

Fig. 70 Influen a distan ei stupinei fa de sursa melifer asupra


randamentului culesului
Identificarea speciilor melifere n raza de zbor a albinelor se
face folosind documenta ia existent la inspectoratele silvice i la
organele agricole jude ene, la care se mai pot ad uga datele culese din
teren. Determinarea lor se face pe diferite moduri de folosin : livezi,
vii, culturi agricole melifere (bost noase, floarea-soarelui, rapi ,
mu tar etc.) vatra localit ilor etc. Culturile f r importan apicol nu
se iau n considerare.

200

10.5.1.2. Stabilirea suprafe elor ocupate de plantele melifere.


Suprafe ele ocupate cu plante agricole, livezi, vii se
nregistreaz ca atare. P durile cuprind de obicei amestecuri de
specii, unele f r importan melifer , motiv pentru care trebuie s
se aprecieze propor ia n care se g sesc speciile respective. De
exemplu: ntr-o p dure cu o suprafa total de 200 ha, se apreciaz
c teiul se afl n propor ie de 30%, jugastrul 20%, iar restul
reprezint specii f r interes apicol. In aceast situa ie teiul va
ocupa 60 ha, iar jugastrul 40 de ha.
Arborii meliferi valoro i (teiul, salcmul) sau pomii
fructiferi izola i se inventariaz ca num r, apoi se calculeaz
suprafa a pe care ar ocupa-o dac s-ar g si ntr-o planta ie
compact .
10.5.1.3. Determinarea capacit ii nectarifere a plantelor
Chiar dac n lucr rile de specialitate exist date cu privire
la con inutul n nectar al plantelor, secre ia acestuia este influen at
de o multitudine de factori interni i externi. Pentru determinarea
capacit ii nectarifere a plantelor din raza economic de zbor a
albinelor se poate apela la metode directe i indirecte.
Metodele directe cele mai importante sunt: metoda
capilarelor, metoda microanalizei chimice, metoda microhrtiilor
de filtru.
Metoda capilarelor. Se folosesc pipete de sticl numite
capilare cu diametrul interior la vrful capilarului de 0,2 - 0,5 mm,
extr gndu-se nectarul, prin aspirare cu ajutorul unui furtun n
continuarea pipetei, dintr-o singur floare, sau din mai multe flori,
care n prealabil au fost izolate nainte cu 24 de ore cu plase de
srm sau cu tifon.
Diferen a ntre greutatea capilarului dup aspirarea
nectarului i greutatea capilarului nainte de ntrebuin are,
reprezint cantitatea de nectar extras , exprimat n mg/floare n 24
201

de ore. Pentru a afla cantitatea de nectar secretat pe toat perioada


nfloririi, se repet extrac ia, calculndu-se produc ia de nectar pe o
plant , cultur , sau masiv melifer.
Aceast metod prezint dezavantajul c nu poate fi folosit
la plantele cu flori mici, cu tubul corolei strmt, ct i n cazurile n
care concentra ia nectarului este mai mare de 65%. Concentra ia
nectarului n zah r se determin cu ajutorul refractometrului.
Metoda prezint avantajul c este rapid , se poate lucra direct
pe teren i permite determinarea cantit ii de nectar i concentra ia lui
n zah r, pe toat durata nfloririi unei flori, ct i la un anumit num r
de ore.
Metoda microanalizei chimice. Metoda const n difuziunea
nectarului n ap i apoi prin analize chimice se determin cantitatea de
zah r invertit i zaharoz , iar prin nsumare se ob ine cantitatea total
de zah r din flori. Pentru aceasta se formeaz probe din 50 2 000
flori, fiecare dup ce au fost izolate sub tifon cu 24 ore nainte. Se pun
n cristalizatoare, se toarn 50 - 200 cm3 ap distilat i se spal timp
de
15 - 30 minute, apoi solu ia se filtreaz i se p streaz cu
toluol n sticlu e cu dop rodat pn la efectuarea analizelor pentru
dozarea zah rului.
Aceast metod prezint dezavantajele imposibilit ii
determin rii cantit ii i concentra iei nectarului, necesit reactivi i
aparatur de laborator, nu poate fi aplicat pe teren, iar cantitatea de
zah r determinat nu este cea real , deoarece n timpul sp l rii
difuzeaz n ap i zaharurile din sucul celular al florilor.
Metoda este recomandat la plantele cu flori mici, unde nu
exist alt posibilitate de extragere a nectarului.
Metoda microhrtiilor de filtru se folose te n cazul florilor
cu tubul corolei lung i ngust (lev n ic , isop, izm etc.) Se
procedeaz la confec ionarea a 50 - 100 f ii de hrtie de filtru
lungi de 20 mm i nguste de 2 mm. Se pun la uscare, dup care, se
introduc ntr-o eprubet uscat care se cnt re te. Se stabilesc 50 100 flori care n prealabil au fost izolate cu tifon 24 de ore. n
202

fiecare floare se introduce o f ie de hrtie de filtru care absoarbe


nectarul, apoi se pun din nou f iile n eprubet i se recnt re te.
Diferen a dintre cele dou cnt riri reprezint cantitatea de nectar
din cele 50 - 100 flori. Dac se usuc microhrtia de filtru se
determin cantitatea de zah r din nectar.
Cunoscnd cantitatea de zah r dintr-o floare (z), apreciind
num rul de flori la hectar (f) i durata de nflorire (d), se poate
calcula produc ia medie de zah r la hectar dup formula:
Z=zxfxd
Produc ia medie de zah r la hectar (Z) poate fi transformat
n produc ie medie de miere la hectar, tiindu-se c n 100 p r i
miere sunt 80 p r i zah r i 20 p r i ap , dup formula:
M = Z x 1,25
num rul 1,25 reprezentnd coeficientul de transformare al
zah rului n miere.
Metodele indirecte sunt prezentate de: metoda stupului de
control, metoda determin rii dup frecven a de cercetare a florilor
i metoda determin rii dup zborul albinelor la urdini .
Metoda stupului de control const n nregistrarea zilnic a
greut ii stupului de control a ezat pe un cntar. Citirile cntarului
se fac seara, dup ncetarea zborului albinelor, iar datele sunt
nregistrate n carnetul de stupin .
Metoda determin rii capacit ii nectarifere a plantelor
dup frecven a de cercetare a florilor se refer la num rul de
albine care viziteaz plantele melifere, raportat la o anumit
suprafa i un anumit timp. Pentru plantele erbacee se determin
frecven a prin num rul de albine la m2 timp de un minut. La
plantele arborescente determinarea se face la metru linear de
ramur .
Observa iile se fac la nceputul, mijlocul i sfr itul
nfloririi din or n or , sau la orele 8, 10, 12, 14, 16, 18.
203

Metoda determin rii capacit ii nectarifere a plantelor


dup zborul albinelor la urdini const n aprecierea intensit ii
zborului i durata acestuia. Dup intensitate, zborul poate fi
apreciat ca foarte puternic, puternic, slab i zile f r zbor, iar dup
durat se apreciaz n num r de ore de zbor.
10.5.1.4. Stabilirea produc iei poten iale de miere a resurselor
din raza economic de zbor
Pentru calcularea produc iei poten iale de miere n vederea
ntocmirii balan ei melifere se ine seama de poten ialul melifer al
diferitelor plante i de suprafa a ocupat de acestea n suprafa a
determinat de raza economic de zbor (tabelul 7).
Tabelul 7
Poten ialul melifer la unele specii i culturi
Specia sau cultura
Salcm
Tei
P duri foiase
Zmeur, zbur toare
Fne e naturale
P uni naturale
Livezi
Vii
Floarea-soarelui
Mu tar, rapi
Plante aromatice i medicinale
Curcubitacee diferite
Vetre sat, spa ii verzi, alte terenuri

Poten ialul melifer (kg/ha)


1000
800
50
50
50
5
20
5
60
50
100
50
10

Admi ndu-se c suprafa a de 1 256 ha determinat de raza


economic de zbor a albinelor este alc tuit din: 250 ha livezi, 160
ha floarea-soarelui, 20 ha rapi , 50 ha bost noase, 100 ha cereale
p ioase, 30 ha vii, 30 ha fne e, 36 ha mu tar, 40 ha p uni
204

naturale, 520 ha vatr sat, produc ia total de miere i cea


recoltabil (apreciat la 1/3 din produc ia total ) vor fi cele
prezentate n tabelul 8:
Tabelul 8
Calculul produc iilor poten iale i recoltabile de miere
Specia
(Modul de
Suprafa a
folosin
(ha)
a suprafe ei
de teren)
250
Livezi
160
Floarea20
soarelui
50
Rapi
100
Bost noase
30
Cereale p ioase
Vii
30
Fne e
36
Mu tar
40
P uni naturale
540
Vatr sat
TOTAL

Produc ia
de miere
(kg/ha)

20
60
50
50
5
50
50
5
10

Produc ia
total
de miere
(kg)

Produc ia
de miere
recoltabil
(kg)

5 000
9 600
1 000
2 500
150
1 500
1 800
200
5 400

1 650
3 200
330
830
50
500
600
65
1 800

26 950

9 025

10.5.2. Calculul num rului familiilor de albine


Pentru aceasta trebuie cunoscut cantitatea de miere pe care
trebuie s o recolteze o familie de albine pentru consum propriu,
pentru nmul irea ei, ct i cantitatea de miere marf preconizat a
se ob ine.
O familie de albine de putere medie consum pe timp de un
an pentru nevoile proprii cantitatea de 90 kg miere, iar un roi,
jum tate din aceast cantitate. Apreciindu-se c num rul de familii
se m re te cu 25% familii noi (roiuri), cantitatea de miere necesar
205

n plus unei familii va fi de 11,2 kg, cantitate care rezult din


calculul: 90/2 x 25/100 = 11,2 kg.
Dac se planific o recolt de miere marf de 20 kg pe
familia de albine, cantitatea de miere pe care trebuie s o recolteze
o familie de albine ntr-un an va fi: 90 kg + 11,2 kg + 20 kg = 121,2
kg.
Pentru determinarea num rului de familii de albine se va
mp r i produc ia recoltabil de miere de 9 025 kg (vezi tabelul 9)
la 121,2 kg, rezultnd un num r de 74 familii, care se pot exploata
pe suprafa a de 1 256 ha, n condi iile date.
10.5.3. Stabilirea num rului de familii de albine necesare
pentru polenizarea culturilor agricole entomofile din zon
Pentru polenizarea culturilor entomofile cu ajutorul
albinelor este necesar existen a unor familii puternice cu cel pu in
30 000 albine. Momentul optim al deplas rii familiilor de albine
pentru polenizare este nceputul nfloririi. n scopul stabilirii
num rului de familii de albine pentru polenizarea culturilor se va
ine seama de suprafe ele de teren ocupate cu plante agricole
entomofile, datele fenologice cu privire la datele calendaristice
privind nceperea i terminarea nfloririi (respectiv timpul de
nflorire), precum i num rul de familii de albine necesare pentru
efectuarea poleniz rii saturate la hectarul de cultur .
Prin utilizarea albinelor la polenizarea plantelor entomofile,
conform normelor de polenizare, se ob in importante sporuri de
recolt , ct i produc ii importante de miere n func ie de
poten ialul melifer al surselor supuse poleniz rii (tabelul 9).
n cazul n care exist culturi care nfloresc simultan,
num rul familiilor de albine necesare pentru asigurarea poleniz rii
tuturor culturilor va fi dat de num rul de familii care se cer pentru
epoca de nflorire a culturilor cu nflorire simultan .

206

n cazul cnd culturile au nflorire e alonat , polenizarea va


fi complet asigurat , cu cel mai mare num r de familii care se cer
pentru o singur cultur .
Tabelul 9
Efectul poleniz rii cu ajutorul albinelor a principalelor culturi
entomofile
Cultura

Floarea soarelui
Pomi fructiferi
Rapi , mu tar
Seminceri lucern
Seminceri trifoi
Seminceri sparcet
Bost noase
Seminceri legumicoli

Norma de
polenizare
(fam/ha)

Spor recolt
la cultur
(%)

Produc ia
de miere
(kg/ha)

1- 2
2- 3
2- 3
8 - 10
4- 5
0,5 - 1
2- 3
2- 3

30 - 50
50 - 60
20 - 30
50 - 60
200 - 300
200 - 400
200 - 300
200 - 250

40 - 120
20 - 40
40 - 100
25 - 100
25 - 50
50
30 - 150
120 - 150

Exemplul 1. Se presupune c sunt necesare a fi polenizate


urm toarele culturi: 25 ha livezi, 20 ha culturi de legume pentru
s mn , 25 ha sparcet , 45 ha floarea-soarelui. Pentru polenizarea
celor 25 ha livezi sunt necesare 50 familii; pentru culturile de
legume, 60 familii; pentru 25 ha sparcet , 75 familii; pentru 45 ha
floarea-soarelui, 45 familii. innd seama c toate aceste culturi
nfloresc e alonat, polenizarea va fi asigurat cu cele 75 familii
necesare pentru polenizarea sparcetei.
Exemplul 2. Se presupune c sunt necesare a fi polenizate
urm toarele culturi: 25 ha livezi, 25 ha sparcet , 25 ha lucern , 100
ha floarea-soarelui. Pentru polenizarea celor 25 ha livezi sunt
necesare 50 familii. Pentru polenizarea celor 25 ha sparcet , sunt
necesare 75 familii; pentru polenizarea suprafe ei de 25 ha de
lucern pentru s mn , sunt necesare 200 familii; pentru
polenizarea celor 100 ha floarea-soarelui, sunt necesare 100 familii.
207

ntruct sparceta i lucerna au nflorirea aproximativ simultan ,


num rul de familii necesar pentru polenizarea tuturor culturilor va
fi dat de num rul de familii necesar pentru polenizarea sparcetei i
a lucernei (275 familii).
Pentru intensificarea ac iunii de polenizare la culturile
semincere mai pu in atractive pentru albine (lucern , trifoi, sfecl
de zah r etc.) i deci mai slab cercetate, se folosesc hr nirile de
dresaj. Propor ia mic a florilor polenizate la lucern se datoreaz
conforma iei anatomo-morfologice deosebite i tipului de
deschidere a florilor, numit "explosiv" care creeaz albinelor un
reflex de respingere. n cazul trifoiului cercetarea mai slab de c tre
albine se datoreaz , pe de o parte lungimii prea mari a tubului floral
la unele soiuri, care dep esc lungimea trompei albinei, iar pe de
alt parte, datorit condi iilor nefavorabile secre iei nectarului.
Cea mai frecvent metod de hr nire de dresaj const ntr-o
infuzie de flori de lucern sau trifoi n siropul de zah r: se fierbe un
litru de ap cu 1 kg zah r, apoi siropul se r ce te pn la 30C i se
adaug numai florile respective pn la 1/4 sau 1/3 din volumul
siropului. Dresajul se aplic din prima zi de polenizare,
administrndu-se cte 100 - 200 ml sirop i se repet din dou n
dou zile, pe toat durata nfloririi maxime.
Intensitatea de cercetare prin aplicarea dresajului spore te
frecven a de cercetare n cazul lucernei de 5 ori, iar n cazul
trifoiului de circa 20 ori.
Foarte important se dovede te necesitatea integr rii
comportamentului albinelor, ca agent polenizator, cu controlul
d un torilor, astfel nct s se asigure securitatea albinelor, pe de o
parte i cre terea produc iilor agricole, pe de alt parte. Pentru
realizarea acestui deziderat este necesar s se cunoasc efectele
naturale i biologice ale pesticidelor: modul de utilizare,
persisten a, consecin ele biologice, tendin a de dispersare i
transformare n mediul biotic i abiotic. Formulele pe baz de praf
sunt n general mai toxice pentru albine dect cele sub form de
208

spray. Aplicarea lor trebuie s se fac numai atunci cnd este


absolut nevoie i nainte de perioada de nflorire a unei culturi.
Sunt indicate pentru efectuarea tratamentelor substan ele cu efect
de scurt durat , toxicitate relativ redus
i selectiv . Dac
aplicarea tratamentelor se face n perioada de cules a albinelor,
mortalitatea acestora este foarte mare. Aceste pierderi pot fi limitate
dac se va cunoa te comportamentul albinelor n teren. Se cunoa te
c activitatea albinelor difer n func ie de specie, ras , cultur ,
pozi ie geografic , nebulozitate etc, c n general albinele viziteaz
florile n acea perioad din zi cnd concentra ia de nectar este
maxim .
Diferite studii de comportament al albinelor au eviden iat o
pauz clar de 16-17 ore ntre ncetarea activit ii i reluarea ei a
doua zi, perioad care pare s fie cea mai potrivit pentru
combaterea d un torilor afla i pe plant tot timpul. Aplicarea
pesticidelor c tre sear , noaptea sau diminea a devreme, asigur o
securitate relativ agen ilor polenizatori.
Un mod prin care se mbin comportamentul albinelor cu
controlul d un torilor n scopul cre terii produc iei agricole se
prezint n fig. 71.
n afar de aceasta, apicultorul trebuie informat din timp,
nainte de aplicarea tratamentelor, pentru ca albinele s nu fie l sate
s zboare sau pentru a fi mutate n alt parte; la insecticide se pot
ad uga i substan e resping toare pentru albine; s fie folosite
metode biologice pentru combaterea d un torilor i folosirea
feromonilor pentru combaterea acestora.
Fa de cele cteva modalit i prin care s-ar putea reduce
mortalitatea entomofaunei polenizatoare, ca urmare a aplic rii
tratamentelor pentru combaterea d un torilor, sunt necesare m suri
de ncurajare i protec ie a apicultorilor pentru prentmpinarea
diminu rii num rului de colonii de albine, cre terea rolului
cercet rii pentru stabilirea rela iilor dintre plante i insectele
polenizatoare, pentru protec ia albinelor fa de efectele folosirii
209

pesticidelor, selec ia plantelor n vederea sporirii produc iei de


nectar etc.
F R PESTICIDE N
TEREN
SE PERMITE ALBINELOR

S VIZITEZE

POLENIZARE
NCRUCI AT

VIGOAREA HIBRIDULUI

F R ALBINE N
TEREN
APLICARE
PULVERIZ RI

CONTROL D UN TORI

PROTEC IA CULTURII

PRODUC IE M RIT

Fig. 71 Model schematic al integr rii comportamentului albinelor


cu controlul d un torilor n vederea cre terii produc iilor agricole
(dup Abrol, 1990)

10.6. VALORIFICAREA SUPERIOAR A RESURSELOR


MELIFERE PRIN STUP RITUL PASTORAL

Flora melifer din Romnia prezint o larg varietate, cu


specii care nfloresc din martie pn n octombrie, asigurnd
culesuri de ntre inere i de produc ie repartizate neuniform pe
perioada sezonului apicol.
n timpul sezonului activ exist ns i goluri de cules,
variabile ca timp, durat i sezon. Concentrarea resurselor melifere
pe anumite suprafe e i anumite perioade de timp au creat aceste
goluri care nu pot fi acoperite dect prin deplasarea familiilor de
albine la distan e mai mici sau mai mari pentru asigurarea hranei i
realizarea produc iilor apicole, concomitent cu polenizarea
210

culturilor agricole, contribuind la sporirea produc iilor agricole i


p strarea echilibrului ecologic n natur .
Cunoa terea am nun it a bazei melifere, inclusiv a
criteriului fenologic dup care plantele se clasific , n func ie de
data nfloritului, n plante timpurii de prim var , de prim var , de
var i toamn , st la baza stup ritului pastoral. Practic, ast zi nu se
mai poate vorbi despre o apicultur intensiv f r stup rit pastoral.
Fenologic, nainte de nflorirea salcmului, n apropierea
apelor nfloresc timpuriu arinii, plopii i s lciile care furnizeaz
primele cantit i de nectar i polen; n p durile de foioase nfloresc
arborii i arbu tii meliferi: alunul, cornul, salcia c preasc ,
jugastrul, paltinul de cmpie, m ce ul i altele la care se asociaz
multe specii spontane erbacee: ghioceii, viorelele, brebeneii,
urzicu a, p p dia etc. n livezi nfloresc pomii i arbu tii fructiferi
care al turi de alte specii spontane sau cultivate din toamn (rapi a
de toamn ) asigur culesuri de ntre inere i uneori chiar de
produc ie, foarte importante pentru dezvoltarea familiilor de albine
n vederea valorific rii culesului principal de la salcm.
n a doua jum tate a lunii mai- prima jum tate a lunii iunie
nflore te salcmul care cuprinde masive n zonele de es, deal,
zona submontan , asigurndu-se cules n mai multe etape, n
func ie de rapiditatea deplas rii stupinelor n pastoral.
Dup salcm, n zonele de step i silvostep , nfloresc
lanurile de rapi i coriandru.
Urmeaz apoi culesurile de var dominate de tei i floareasoarelui, iar n zona de munte culesurile de fne e, zmeur, iar n
unii ani culesurile de la zbur toare. n p durile de conifere i
foioase n lunile mai, iunie, iulie se nregistreaz culesuri
importante de man , sau chiar un al doilea cules de man la
nceputul toamnei de la stejar i salcie.
Dup epuizarea acestor culesuri, toamna n luncile rurilor
i Delta Dun rii se realizeaz ultimele culesuri din flora erbacee cu
nflorire trzie.
211

n scopul folosirii ra ionale a poten ialului melifer n unele


masive sau culturi agricole se recomand urm toarele nc rc turi la
hectar (tab. 10).
Tabelul 10
nc rc tura la hectar cu familii de albine n masive forestiere
sau culturi agricole (dup Maria M ni or i Elena Hociot )

Nr.
crt
1

Specia melifer

Salcm

Tei

Floarea-soarelui

Bost noase

Leguminoase
perene
Plante medicinale
i aromatice
Zmeur

Familii de
albine /ha
14 - 18

6 - 11

1-2
0,5 n cultur
intercalat
1 - 2 n cultur
pur

4-6

Observa ii

n raport de condi iile locale,


vrsta planta iilor, densitatea,
condi ii de vegeta ie i sol

n raport de condi iile locale,


densitatea, condi iile de vegeta ie
i sol

3-4

3-5

Pentru valorificarea acestor culesuri apicultorii i vor


stabili cele mai convenabile variante n care se va ine seama de
num rul i puterea familiilor, distan a de transport (costul
combustibililor), cantitatea de miere marf estimat a se ob ine,
asigurarea rezervelor de hran pentru iarn , respectiv economiile la
asigurarea zah rului pentru iernare i diferen ele calitative ntre
hrana natural i zah r.
Pentru mul i apicultori este rentabil deplasarea stupinelor
n pastoral la unele masive din ar , iar pentru unii se dovede te mai
rentabil valorificarea culesului pe plan local n func ie de
numero i factori de care trebuie s se in seama.

212

n vederea deplas rii cu stupinele n pastoral, apicultorii se


vor documenta n prealabil asupra locului de amplasare i vor ine
leg tura cu filialele zonale ale Asocia iei Cresc torilor de Albine.

213

11. EVIDEN A N APICULTUR


Indiferent de m rimea stupinei i forma de proprietate, este
necesar o eviden clar a tuturor lucr rilor i observa iilor
efectuate la fiecare control, att pentru cunoa terea n fiecare
moment a st rii precise n care se g se te fiecare familie i a
lucr rilor de ngrijire necesare a se acorda n continuare, ct i
pentru a se urm ri originea, produc ia i productivitatea fiec rei
familii. Este necesar de asemenea s se in o eviden tehnicooperativ n care s se nregistreze toate mi c rile cantitative de
bunuri materiale; datele din eviden a tehnico-operativ pot servi ca
material de verificare i nregistrare pentru eviden a contabil i
statistic .
Pentru a se putea ine eviden a n stupin sunt necesare:
numerotarea stupilor i cunoa terea metodologiei de efectuare a
not rilor n fi ele i formularele respective.

11.1. NUMEROTAREA STUPILOR


Fiecare familie de albine va primi un num r de ordine care
se va scrie cite , n negru, pe o tabl cu dimensiunile de 100/60 mm
vopsit n alb i fixat n partea dreapt a peretelui din fa al
stupului. Acest num r apar ine familiei i nu stupului, fapt pentru
care n cazul care familia se transvazeaz n alt stup, se fixeaz pe
acesta i t bli a cu num rul de ordine.
11.2. METODICA EFECTU RII NOT RILORN FI E I
FORMULARE
Situa ia mi c rii efectivelor se face pornind de la existentul
la data reviziei de toamn , a planului de nmul ire pe anul urm tor
214

i a eventualelor pierderi normale n timpul iern rii. De asemenea,


situa ia mi c rii efectivelor cuprinde toate intr rile i ie irile de
familii (roiuri) ca urmare a cump r rilor i vnz rilor, precum i a
trecerii de la o categorie la alta (de la roi la familie de baz ). Se
men ioneaz c n anul form rii lor, roiurile nu au plan de
produc ie, deoarece vor trece n categoria familiilor de baz abia la
data controlului de toamn i vor primi aceste sarcini, ncepnd cu
anul urm tor. Pe baza produc iei planificate se determin
i
necesarul de inventar, utilaje i materiale.
La completarea rubricilor din "Fi a familiei de albine" se va
ine seama de urm toarele indica ii:
- pentru aprecierea greut ii albinelor vii se socote te cte
0,2 kg albine la o ram de stup orizontal n perioadele c lduroase
(cnd albinele stau mai relaxate) i cte 0,3 kg n perioadele reci;
puterea familiei poate fi exprimat ns i n num r de intervale
dintre rame bine ocupate de albine. n sta iunile de cercet ri
aprecierea se face prin cnt rirea fagurilor cu albine i apoi a
fagurilor f r albine;
- suprafa a n dm2 ocupat de puiet se apreciaz aplicnd
deasupra o ram cu iruri de srm paralele trasate n sens orizontal
i vertical, p tratele rezultate reprezentnd cte 1 dm2.
M sur toarea se face pe ambele fe e ale fagurelui;
- cantitatea de miere se calculeaz cunoscnd c 1 dm2
fagure cu miere c p cit pe ambele fe e, con ine circa 350 g miere;
- existen a p sturii se noteaz codificat, cu X cnd familia
dispune de un fagure cu p stur , cu XX dac aceasta are mai mul i
faguri i cu semnul minus, cnd lipse te sau este n cantitate
neglijabil ;
- fagurii cu miere: se nregistreaz num rul fagurilor care
con in numai miere sau miere i p stur ;
- fagurii goi se consider aceia care sunt complet lipsi i de
miere, puiet sau p stur ;
- fagurii artificiali sunt to i fagurii care nu au fost complet
construi i de albine, astfel nct matca s poat depune n ei ou ;
- starea sau puterea familiei: se apreciaz prin calificativele:
foarte puternic , puternic , mijlocie, slab , foarte slab ;
215

- total faguri cuib, buc i: la stupii multietaja i se


nregistreaz num rul total de faguri din cuib construi i sau nu, cu
provizii, puiet, goi, care r mn n stup dup efectuarea controlului;
la stupii orizontali, num rul de faguri din spa iul ocupat de cuib,
f r cei destina i depozit rii proviziilor;
- produc ia de miere recoltabil (marf ) se stabile te la
extrac ie, prin mp r irea cantit ii de miere extras , la num rul de
rame care s-au recoltat, ob inndu-se astfel produc ia medie de
miere pe ram . Prin nmul irea num rului de rame extrase de la
fiecare familie cu cantitatea medie de miere pe ram se ob ine
produc ia de miere extras . Atunci cnd de la unele familii se
urm re te aflarea produc iei de miere ct mai exact, se cnt resc
mai nti ramele cu miere nainte de extragere, apoi dup extragere,
diferen a de greutate reprezentnd cantitatea de miere extras de la
familiile respective.
La calcularea produc iei de cear marf , n principiu, se
aplic acelea i indica ii, lundu-se n considera ie nota iile ct mai
exacte privind ntreaga cantitate de materie prim de cear .
Cu prilejul controlului de prim var i a celui de toamn , se
ntocme te o situa ie recapitulativ , privind starea i puterea
familiilor, a rezervelor de hran , a fagurilor de rezerv , starea
sanitar etc.
Datele ob inute cu prilejul cnt ririi stupului de control,
datele privind starea stupului, datele fenologice, se trec n "Foaia de
observa ii zilnice", innd seama de indica iile prezentate n
continuare.
Temperatura aerului se nregistreaz la umbr .
Precipita iile se noteaz cu simbolul P1 dac a plouat foarte
pu in, cu P2 dac solul a fost umectat pn la adncimea de circa 5
cm, cu P3 dac a plouat mai mult i cu semnul minus dac nu a
plouat.
Nebulozitatea se noteaz cu zero dac cerul a fost complet
senin, cu cifra 5 dac aproximativ o jum tate din bolta cereasc a
fost nnorat i cu cifra 10 dac cerul a fost complet acoperit.
Umiditatea relativ a aerului se noteaz dup nregistr rile
higrometrului, la ora 14.
216

Se noteaz direc ia i intensitatea vntului predominant din


timpul zilei, cu urm toarele simboluri: cu litera c - calm; cu cifra 1
- vnt slab, care ntre ine mi carea frunzelor, ncre e te suprafa a
apelor st t toare; cu cifra 2 - vnt t ricel, care provoac valuri pe
apele st t toare; cu cifra 3 - vnt tare, care mi c arborii mici; cu
cifra 4 - care mi c arborii mari, rupe crengi; cu cifra 5 - furtun ,
uragan.
nceputul i sfr itul nfloririi plantelor melifere importante
se noteaz cu simbolul X.
Citirea nregistr rilor cntarului de control i completarea
rubricilor respective din foaia de observa ii zilnice, se efectueaz
seara, dup ncetarea zborului albinelor, zilnic n sezonul activ i la
interval de 10 zile n sezonul rece.
Anexa 1

Anul________

FI A FAMILIEI DE ALBINE

familia
nr.sistemul
stupului
anul na terii m tcii.originea (provine de la familia nr.)..

Obs. Privind matca, boli,

P stur

Miere (kg)

Puiet (rame)

Faguri artificiali

Albine (rame)

Total faguri cl di i

Puterea familiei de albine

Alte
nsemn r
i

R mas n stup dup


control

Faguri artificiali

Puiet (rame)

Miere (kg)

Albine (rame)

Rame cu faguri cl di i

Scos n timpul
controlului

Faguri artificiali

Puiet (rame)

Miere (kg)

Albine (rame)

Rame cu faguri cl di i

Ad ugat n timpul
controlului

Faguri artificiali

Miere (kg)

Puiet (rame)

Albine (rame)

Existent la data
controlului

Total faguri cl di i

Ziua

Luna

Data
controlului

217

PRODUC IA DE MIERE, CEAR , POLEN


Data
Luna

Miere
kg

Ziua

DATA

Luna

Cear
g

Polen
g

Alte
produse
apicole

STUP RITUL PASTORAL


Localitatea

Flor
melifer

Data
plec rii

Data
napoierii

nsemn ri; lucr ri mai importante f cute la revizia


familiei, lucr ri de f cut

Ziua

Cantitatea de miere i p stur n kg l sat pentru iernat..


Num rul ramelor ocupate masiv de albine la intrarea n
iarn .....................
Pierderi de albine n timpul iernii (slabe, mijlocii,
mari).
Num rul ramelor ocupate masiv de albine dup restrngerea cuibului
prim vara..
Data nceperii ouatului
m tcii
Aprecieri asupra
familiei

218

kg

Hran
Total
miere
n kg

Observa ii

Spa ii
ocupate
de albine

Starea sanitar

Puterea familiei
exprimat n spa ii
ocupate de albine
n kg

Nr. fagurilor cu puiet

Nr. fagurilor l sa i n
stup pentru iarn

Tipul de
stup
folosit

Anul eclozion rii


m tcii

Nr. familiei de albine

Nr. curent

SITUA IA
controlului de prim var al familiilor de albine

Anexa 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

219

Anexa 3

Luna______________
Anul______

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

220

Denumirea
plantei
melifere

Cntar de control

Zborul albinelor
(intens, moderat,
slab)

Sfr it

nceput

nflorirea plantelor

Vntul
predominant

Minim

Maxim

Ziua

Temperatura
aerului

Precipita ii:
abundente, mijlocii,
reduse sau secet
Umidit. aerului %

OBSERVA II ZILNICE
asupra stupului de control, starea timpului i date fenologice

Greutatea
total
kg

Spor
kg

Sc der
i
kg

12. MEN INEREA S N T II FAMILIILOR DE


ALBINE
Asupra albinelor ac ioneaz numeroase boli, d un tori i
substan e toxice, care al turi de neasigurarea condi iilor interne i
externe necesare familiei de albine, constituie factori limitativi n
cre terea albinelor i a produc iilor apicole.
Men inerea s n t ii familiilor de albine presupune
asigurarea unui complex de m suri profilactice de ordin
organizatoric, biologic i igienic i m suri curative - dup apari ia
bolii.

12.1. M SURI ORGANIZATORICE


- vatra stupinei trebuie s beneficieze de c ldura soarelui,
mai ales n sezoanele de prim var , toamn i iarn , iar n sezonul
de var sunt necesare m suri pentru umbrirea stupilor;
- stupina trebuie s fie ferit de vnturi;
- locul trebuie s fie uscat, cu nivelul pnzei freatice la cel
pu in 1,5 m, cu posibilit i de scurgere a apelor provenite din
precipita ii;
- stupinele trebuie amplasate ct mai aproape de baza
melifer pentru o mai bun valorificare a culesurilor;
- stupii vor fi amplasa i paralel cu masivul melifer i nu
perpendicular pe acesta;
- a ezarea stupilor pe vatr se va face n grupuri mici de 30 40 familii i trebuie s asigure o bun orientare a albinelor.
A ezarea stupilor se va face n " ah", n rnduri distan ate
ntre ele la 6 m, iar distan a ntre stupi pe rnd la 4 m, fie n grupe
de 2 - 3 stupi la distan a de 1 m ntre stupi, cu urdini urile orientate
221

diferit, iar distan a ntre grupe de 8 - 10 m. Aglomerarea stupilor


spore te riscul de r spndire a bolilor;
- se va evita a ezarea stupilor n raza de zbor a altei stupine;
- vatra stupinei va fi dezinfectat periodic prin s parea
adnc a terenului i prin stropirea cu clorur de var, iar pentru
aprecierea st rii de s n tate, n fa a fiec rui stup se va amenaja
"oglinda stupului" (o suprafa curat , nenerbat , pe care se pune
nisip pentru a putea analiza resturile scoase din stup, mortalitatea
etc.);
- buna preg tire profesional a apicultorului. Acesta nu va
face schimb de utilaj apicol ntre stupi f r s aib certitudinea c
nu r spnde te o serie de boli, iar prin interven iile sale s nu
predispun la apari ia furti agului. S asigure condi ii optime
pentru efectuarea zborurilor de cur ire, culesuri continue de
ntre inere, iar pe timpul iernii, rezerve de hran suficiente i de
calitate. S aib preg tirea necesar pentru efectuarea tuturor
lucr rilor la timp, n condi ii tehnice i de igien optime.

12.2. M SURI DE ORDIN BIOLOGIC


Se refer la acele m suri care n final vor conduce la situa ia ca
n stupin s nu se g seasc dect familii puternice, care au o mare
capacitate de ap rare fa de boli. n acest sens, se face selec ie,
eliminndu-se familiile care prezint o slab rezisten la boli, iar prin
m suri tehnice se urm re te ob inerea unor familii puternice. Familiile
de albine slabe, nengrijite corespunz tor, reprezint un teren favorabil
pentru apari ia bolilor, constituind focare de boal i surse de
r spndire a bolilor.

12.3. M SURI DE IGIEN


- familiile de albine, roiurile i m tcile care se introduc n
stupin vor fi perfect s n toase;
222

- se vor p stra n efectiv numai familiile puternice, cu m tci


tinere i valoroase;
- anual, stupii, utilajele i materialele de lucru se dezinfecteaz ,
de regul n cursul lunilor septembrie-octombrie, cu solu ie de formol 2
- 4%, cu solu ie de sod caustic 2 - 5% sau cu solu ie de sod
calcinat 5%. Materialul astfel dezinfectat va fi sp lat cu peria i ap
fierbinte. Pentru evitarea unor boli ai c ror agen i patogeni prezint
form sporulat se recomand i flambarea;
- pernele de protec ie termic se supun tratamentului cu
vapori de formol, se usuc i dac este necesar se schimb
materialul de umplutur ;
- nu se vor introduce n stupin stupi i utilaj apicol folosit
anterior, f r ca acesta s fi fost bine cur at i dezinfectat;
- se vor reforma fagurii din cuib la cel mult trei ani de
utilizare, iar fagurii de rezerv se vor dezinsectiza i dezinfecta n
fiecare an;
- toate resturile rezultate de la cur irea stupului i a
inventarului apicol, precum i albinele moarte i resturile colectate
de pe fundul stupului se vor aduna cu aten ie i vor fi arse;
- se va asigura n fiecare stupin o surs de ap permanent
cu ajutorul ad p toarelor apicole care vor fi dezinfectate periodic;
- la apari ia bolilor n unele familii, acestea vor fi izolate i
inute n carantin , iar aplicarea tratamentului medicamentos, att n
scop preventiv ct i curativ, se va face la recomandarea
personalului de specialitate.

12.4. M SURI DE ORDIN CURATIV


Aceste m suri vizeaz tratarea bolilor dup instalarea lor n
familiile de albine. Agen ii patogeni care provoac boli sunt foarte
numero i: virusuri, bacterii, mice i, protozoare i parazi i, dar i o
serie de d un tori ca p s rile, oarecii, precum i alte insecte ca
viespile, furnicile, unele specii de fluturi etc.
223

Principalele boli ale albinelor cu principalele


caracteristici sunt prezentate schematic n tabelul 11.

lor

Tabelul 11
TABEL SINOPTIC PRIVIND PRINCIPALELE BOLI ALE
ALBINELOR
BACTERIOZE

Denumirea
bolii

Loca europeran

Agentul
patogen

Streptococcus pluton, Bacterium eurydice, Bacillus alvei, Streptococcus


apis, etc.

Gazda
receptiv

Puietul nec p cit.

Factori
favorizan i

Familii slabe, lipsa culesului, timp rece i ploios, igien precar .

Perioada
apari iei

Prim vara naintea culesului de la salcm i n perioadele lipsite de cules.

Simptome i
diagnostic

La nceput larvele n celule devin transparente, apoi se r sucesc n celule,


devin mate, g lbui cu nuan e din ce n ce mai nchise pn la maroniu.
Mirosul acru, aromat sau de putrefac ie. Puietul este neuniform.
Diagnosticul se stabile te pe baz de examen clinic i de laborator.

Tratament

Oxitetraciclin n doz de 0,5 - 0,75 g la litru de sirop, cte 250 - 500 ml n


func ie de puterea familiei, de 4 - 5 ori la intervale de 4 - 5 zile.
Streptomicina n doz de 0,5 g la litru de sirop, cte 100 ml sirop pentru o
ram ocupat cu albine; tratamentul se repet de 3 ori la intervale de 5 - 7
zile.
Locamicinul este un produs care con ine 2,5 % teramicin n zah r pudr .
Se administreaz n 5 - 6 doze a cte 100 g la interval de 5 zile, prin
pudrarea ramelor.

Denumirea
bolii
Agentul
patogen
Gazda
receptiv
Factori
favorizan i

224

Loca american

Bacilllus larvae.

Puietul c p cit.

Familii slabe contaminate, prezen a fagurilor vechi contamina i, ngrijire


necorespunz toare.

Perioada
apari iei

Simptome i
diagnostic

Tratament

Denumirea
bolii
Agentul
patogen
Gazda
receptiv
Factori
favorizan i
Perioada
apari iei

Simptome i
diagnostic

Tratament

Denumirea
bolii
Agentul
patogen
Gazda
receptiv

Dup culesul de la salcm.

Contaminarea se face pe cale oral . Fagurii cu c p cele nfundate de culoare mai


nchis . Miros asem n tor cleiului de tmpl rie. Modific ri de form i culoare a
larvelor (se ncre esc, culoare crem care ulterior devine brun ). Con inutul lor se
transform ntr-o mas vscoas , filant , care prin uscare r mne aderent pe
pere ii celulelor. Diagnosticul se stabile te ca i n cazul locii europene.
Tratamentul vizeaz dou obiective:
- inactivarea formei bacilare a agentului patogen i crearea unor condi ii
improprii pentru germinarea sporilor;
- asanarea stupilor prin distrugerea sporilor.
Primul obiectiv se realizeaz prin tratament cu sulfamide i antibiotice
(oxitetraciclin , streptomicin , teramicin , locamicin). Doza folosit const
din 1 g substan activ repetat de 3 ori la intervale de
5 - 7 zile pentru sulfamid i 0,5 g substan activ la antibiotice tot de 3
ori la acelea i intervale. Locamicinul se folose te ca i n cazul precedent.
Al doilea obiectiv se realizeaz prin distrugerea materialului infectat,
transvazarea albinelor i prin dezinfec ie.
Septicemia

Bacillus apisepticus.

Albinele adulte.

Condi ii de ntre inere necorespunz toare, locuri umede i umbrite.

Tot timpul sezonului activ

Agentul patogen, ntlnit frecvent n stup, n anumite condi ii i exalt


virulen a, p trunde prin stigme, trece n hemolimf unde se nmul e te
rapid, producnd moartea prin septicemie.
Albinele manifest mi c ri lente, nesigure, se tr sc afar din stup i mor.
Cadavrele sunt fragile, iar articula iile se descompun.
mbun t irea condi iilor de ntre inere, nt rirea familiilor i stimularea
acestora, schimbarea m tcilor. Tratament cu antibiotice ca i n cazul
locilor.
Paratifoza (Salmoneloza)

Bacillus paratyphi alvei.

Albine adulte.

225

Factori
favorizan i
Perioada
apari iei

Simptome i
diagnostic

Tratament

Denumirea
bolii
Agentul
patogen
Gazda
receptiv
Factori
favorizan i
Perioada
apari iei

Simptome i
diagnostic

Tratament

Denumirea
bolii
Agentul
patogen
Gazda
receptiv

226

Condi ii de ntre inere necorespunz toare, n special n perioade cu ploi


reci i prelungite.
De regul prim vara i numai rareori vara.

Agentul patogen, ntlnit frecvent n tubul digestiv al albinelor s n toase,


n condi ii favorabile i exalt virulen a, se nmul e te intens, p trunde n
hemolimf i determin moartea prin septicemie.
Simtomotologia este nespecific , albinele nu pot zbura, au abdomenul
balonat, prezint diaree, paralizeaz i mor.
Diagnosticul se pune numai prin examen de laborator.
M suri de igien , nt rirea familiilor bolnave i prin tratament
medicamentos cu teramicin i streptomicin la fel ca n cazul locilor.
VIROZE

Puietul saciform (puietul n sac)

Virus filtrabil.

Puietul.

Familii slabe contaminate, prezen a fagurilor vechi contamina i, ngrijire


necorespunz toare.

Boala evolueaz n aceea i perioad ca locile.

Virusul este preluat prin hran i prin ncercarea albinelor de a scoate din
celule puietul mort sau bolnav.Puietul moare dup c p cire, celule cu
c p cele nfundate, perforate, mai nchise la culoare, adesea desc p cite.
Puietul pe fagure are aspect mpr tiat. Larvele devin treptat galbene,
cenu ii i apoi brune, capul avnd o culoare mai nchis dect restul
corpului. In prima faz larva are aspectul unei pungi pline cu lichid al c rui
con inut scade cu trecerea timpului. Con inutul nu este vscos sau filant i
nu are miros, iar larvele moarte nu ader la pere ii celulelor.
Tratamentul cu antibiotice administrate n hran vizeaz anhilarea unor
germeni secundari i prevenirea confuziei cu una din cele dou loci. In
majoritatea cazurilor sunt suficiente asigurarea unui bun cules, m suri de
igien , nt rirea familiilor, schimbarea m tcii, iar n cazuri mai grave se
recomand distrugerea familiilor slabe, transvazarea albinelor n al i stupi
dezinfecta i cu ap fiart sau prin flambare, topirea tuturor fagurilor etc.
Paralizia albinelor

Virus filtrabil.

Albinele adulte.

Factori
favorizan i
Perioada
apari iei

Simptome i
diagnostic

Tratament

Denumirea
bolii
Agentul
patogen
Gazda
receptiv
Factori
favorizan i
Perioada
apari iei

Simptome i
diagnostic

Tratament

Denumirea
bolii

Agentul
patogen

Familii slabe contaminate, ngrijire necorespunz toare.

Mai - Iunie.

Agita ie manifestat prin tremur turi ale antenelor, aripilor i picioarelor.


Abdomenul dilatat, mi c ri respiratorii accelerate, acul exteriorizat.
Tegumentul devine acoperit cu o substan care degaj miros de pe te, fapt
ce determin albinele s n toase s le scoat afar din stup. Albinele
bolnave cap t aspect negru-str lucitor. Neputnd zbura, paralizeaz i mor
cu aripile deviate n l turi i n jos.
Nu exist un tratament specific. Se recomand nt rirea familiilor prin
unirea lor, restrngerea cuibului i asigurarea unui cules continuu. Se
recomand administrarea timp de 10 - 15 zile de sirop n care s-a introdus
vitamina C (1 comprimat la 1 litru de sirop).
MICOZE
Ascosferoza (puietul v ros)

Ascosphaera apis.

Puietul nec p cit i c p cit.

Boala este furnizat de umezeala din stup datorit ventila iei


necorespunz toare.
Apare de obicei n aprilie-mai, evolueaz progresiv n iunie i descre te ca
intensitate n iulie-august.
Larvele infectate se ng lbenesc, i pierd segmenta ia, tegumentul se
nt re te. In jurul larvelor ia na tere o pnz de mucegai. Prin evaporarea
apei, larva i reduce volumul, se desprinde de pere ii celulei i se nt re te,
ajungnd la consisten a unei pietre moi de culoare alb . Pe fagurele infestat
larvele mumificate sunt r spndite n mod neregulat. Diagnosticul se
stabile te pe seama simptomelor descrise i prin prezen a cadavrelor
mumificate pe fundul i n fa a stupului.
Tratamentul se face cu Micocidin i Codratin. Micocidinul se
administreaz prin pulveriza ii printre rame, n cantit i de 100 - 150 g.
Tratamentul se repet de 3 - 5 ori, primele dou la interval de 4 zile, iar
urm toarele la interval de 7 zile.
Codratinul se administreaz n acela i mod sau n cantit i de 20 - 25 g la 1
litru de sirop de zah r.
Aspergiloza (Puietul pietrificat)

Aspergillus flavus, Aspergillus niger.

227

Gazda
receptiv

Puietul nec p cit, c p cit, albinele adulte.

Factori
favorizan i

Boala este favorizat de umezeala din stup, datorit ventila iei


necorespunz toare.

Perioada
apari iei

Apare mai rar n stup. Boala are o frecven mai ridicat n timpul
recoltelor abundente n polen.

Simptome i
diagnostic

Contaminarea se face prin intermediul hranei. Sporii p trun i n organism


germineaz , dau na tere la miceliu, care invadeaz ntregul organism
provocnd moartea. Dup moartea larvelor, acestea se mumific i apar
colorate n g lbui sau galben-verzui. n celulele nec p cite, miceliul este
att de abundent nct poate fi confundat cu polenul. Albinele afectate sunt
agitate, nu mai pot zbura, paralizeaz i mor n cteva ore.

Se recomand ndep rtarea ramelor cu puiet bolnav, iar n cazul n care i


albinele adulte sunt atacate, familia se va arde. Tratamentul medicamentos
este identic ca n cazul ascosferozei.

Denumirea
bolii

Melanoza

Agentul
patogen

Melanosella mors apis.

Gazda
receptiv

Matcile i albinele adulte.

Factori
favorizan i

Boala este furnizat


necorespunz toare.

Perioada
apari iei

Apare mai rar n stupi. Boala are o frecven


recoltelor abundente de polen.

Simptome i
diagnostic

Contaminarea m tcilor se face de la albinele lucr toare prin l pti or, iar a
albinelor prin schimbul de hran . M tcile nceteaz depunerea pontei, au
mobilitate redus i prezint la partea posterioar un dop din excremente
uscate.

Tratament

Tratamentul nu este cunoscut. Se recomand nlocuirea m tcilor.

Denumirea
bolii
Agentul
patogen
Gazda
receptiv

Nosemoza

228

de umezeala din stup, datorit

PARAZITOZE

Nosema apis.

Albinele adulte i m tcile.

mai ridicat

ventila iei

n timpul

Factori
favorizan i i
alte preciz ri

Perioada
apari iei

Simptome i
diagnostic

Tratament

Denumirea
bolii
Agentul
patogen
Gazda
receptiv

Parazitul se localizeaz i se nmul e te n celulele intestinului mijlociu al


albinelor. Cnd condi iile nu-i sunt prielnice parazitul sporuleaz . In momentul
n care sporul ajunge n intestinul albinei, el se transform n adult. Boala devine
evident mai ales n cazul unor lungi perioade de timp rece i ploios care oblig
albinele s r mn n stup, favorizndu-se defecarea albinelor bolnave i
contaminarea n mas a albinelor.
Boala apare de obicei prim vara i uneori reapare toamna.

Infec ia limiteaz digestia hranei n ventricol; inhib produc ia de l pti or


limitnd longevitatea lucr toarelor cu 50%; favorizeaz apari ia diareii n timpul
iernii; influen eaz negativ cre terea puietului i dezvoltarea familiilor
prim vara; m rcile infectate sunt schimbate frecvent. In prima parte a perioadei
de iernare, boala se manifest latent. Spre sfr itul perioadei de iernare cre te
consumul de hran , temperatura n cuib i metabolismul albinei se m re te,
ncepe cre terea puietului, crendu-se condi ii favorabile pentru germinarea i
nmul irea parazitului. Albinele din familiile bolnave se agit , execut zboruri de
cur ire chiar pe timp nefavorabil. Prezint diaree eliminat n pic turi sau n jet,
de culoare brun-g lbuie cu miros acru. In timpul i dup zborurile de cur ire se
remarc o mare mortalitate. In fa a stupului se v d albine care ncearc s zboare
i nu reu esc, paralizeaz i mor cu aripile ntinse, cu membrele adunate sub
cavitatea toracic i cu abdomenul umflat. Diagnosticul se stabile te prin
punerea n eviden la microscop a sporilor de Nosema apis.
Tratamentul medicamentos ac ioneaz numai asupra parazi ilor din organismul
albinei, dar nu i a sporilor. Din aceast cauz se impun m suri de profilaxie
privind dezinfec ia materialului apicol, anexelor i vetrei stupinei. Pentru
tratament se folose te preparatul Fumidil B. Con inutul unui flacon
(25 g) se amestec cu 20 litri sirop de zah r 1:1, din care se va administra
fiec rei familii cte 1 l, de 4 ori la intervale de 7 zile, n perioada aprilie -iulie.
Eficient se dovede te tratamentul executat n cursul lunii august cu ocazia
hr nirilor de completare cnd fiecare familie va primi cte 3 grame fumidil
administrat n sirop 2:1 (1 flacon la 8 familii). In februarie se administreaz 2 g
fumidil pe familia de albine ( 1 flacon la 12 familii).
Protofilul se administreaz n doz de 17 ml la litru de sirop i n doz de 34 ml
la 1 kg past . Administrarea se face toamna i prim vara cu ocazia hr nirilor
de completare i stimulare. Cantitatea de protofil administrat unei familii
variaz ntre 50 i 80 ml, n func ie de puterea i starea familiei respective.

Varrooza

Varroa jacobsoni.

Albinele adulte i puietul.

229

Factori
favorizan i i
alte preciz ri

Perioada
apari iei

Simptome i
diagnostic

Tratament

Denumirea
bolii
Agentul
patogen
Gazda
receptiv
Factori
favorizan i
Perioada
apari iei

230

Existen a de familii parazitate de la care se transmit:


Acarianul Varroa jacobsoni (femela) se fixeaz pe membranele
intrasegmentare toracale i abdominale, hr nindu-se cu hemolimfa
albinelor. In perioada de nmul ire intr n celula cu puiet unde- i depune
ponta, din care dup 2 zile ies larvele, care se hr nesc cu hemolimfa
larvelor i nimfelor.
Tot timpul. Se urm re te distrugerea parazi ilor, limitndu-se posibilit ile
de nmul ire ale acestora.
Num rul mare de acarieni n celule duce la ecloziunea unor albine
neviabile, cu aripile nedezvoltate i picioare diforme, de dimensiuni mai
mici i cu vitalitate sc zut . Albinele adulte parazitate au o via mai scurt
i productivitate diminuat . n perioada de iernare parazi ii r ma i n stup
deranjeaz familia, nregistrndu-se un consum mare de hran i implicit
apare diareea. nmul irea acarianului se realizeaz ntr-un ritm foarte rapid
n perioada cre terii puietului, ajungndu-se la decimarea unui num r
nsemnat de familii de albine. In plus, datorit leziunilor provocate de
n ep turi se realizeaz por ile de intrare pentru numero i germeni n
organismul albinelor.
Tratamentul se face cu Varachet, Mavrirol i Apistan. Administrarea
varachetului se face sub form de fumiga ii prin aprinderea unei benzi
speciale de carton pe care s-au picurat 2 - 4 pic turi func ie de tipul
stupului, care se introduc prin urdini , dup care acesta se nchide timp de
15 - 20 minute. Tratamentul se execut seara sau diminea a, cnd
majoritatea albinelor se g sesc n stup. Eficien a tratamentului este mai
bun n prim var i toamn , cnd nu exist puiet, deoarece sunt distru i
parazi ii care se g sesc pe albin nu i cei care se g sesc n celule.
Tratamentul se execut n tot timpul sezonului activ, intervalul ntre dou
tratamente fiind de 7 zile. Foarte important se dovedesc cele 3 tratamente
din toamn (septembrie-octombrie).
Pentru tratament se mai pot utiliza: fenotiazina, acidul formic, naftalina,
sulful, tutunul etc.
Brauloza

Braula coeca (p duchele albinei).

Albinele adulte i m tcile.

Prezen a parazitului n num r mare n familia de albine.

Parazitul i petrece toat via a n interiorul familiei de albine.

Simptome i
diagnostic

Tratament

Denumirea
"bolii"
Agentul toxic
Gazda
receptiv
Factori
favorizan i
Perioada
apari iei

Simptome i
diagnostic

Tratament

Denumirea
"bolii"

Din ou le depuse de femel pe fa a interioar a c p celelor fagurilor cu


miere ies larve care i sap canale n ceara fagurilor unde se hranesc cu
amestec de cear si polen. Durata ciclului evolutiv al parazitului este de 21
de zile. Adul ii se fixeaz de peri orii de pe toracele albinelor i se hr nesc
cu hrana provenit din gu a albinelor pe care o iau n momentul cnd i-o
trec de la una la alta, sau uneori excit cu membrele aparatul bucal al
albinei provocnd acesteia reflexul de regurgitare. Albinele sunt agitate, nu
se hr nesc n condi ii normale uneori sunt sufocate de cantitatea mare de
parazi i, n special m tcile. Diagnosticul se stabile te prin examen clinic.
Tratamentul se realizeaz prin fumiga ii cu varachet forte, fenotiazin ,
tutun, prin pres rarea de naftalin , camfor, seara pe o hrtie a ezat pe
fundul stupului care se ridic diminea a cu p duchii c zu i. Se mai poate
utiliza timolul cu care se mbib o bucat de tifon care se a eaz pe fundul
stupului. Tratamentul cel mai eficace se execut n lunile septembrieoctombrie i se repet de mai multe ori n urm toarele 21 de zile, ntruct
ac ioneaz numai asupra adul ilor.
INTOXICA II
Intoxica iile alimentare

Nectar i polen toxic, mierea de man .


Albinele i puietul.

Lipsa unui cules adecvat n cazul nectarului i polenului i seceta mare


cazul mierii de man .
Prim vara i vara.

Simptomele sunt nespecifice, nregistrndu-se o depopulare continu a


familiei n func ie de cantitatea de toxine din hran . Diagnosticul se
stabile te pe baza examenelor clinice i de laborator i pe baza anchetei
toxicologice.
Se recomand hr niri n scop curativ, prevenirea acestei boli fiind greu de
realizat.
Intoxica iile chimice

Agentul toxic Insecticide, fungicide, erbicide, mediul nconjur tor poluat.

Gazda
receptiv

Toate categoriile de albine.

Factori
favorizan i i
alte preciz ri

Efectuarea tratamentelor mpotriva d un torilor la plantele agricole n


perioada nfloriri i nerespectarea normativelor cu privire la protec ia
albinelor. Amplasarea stupinelor n apropierea unor zone poluate.

Perioada
apari iei

In perioada de nflorire a florei melifere.

231

Simptome i
diagnostic

Depopularea fulger toare a familiilor de albine ca urmare a contactului


albinelor cu substan ele toxice. Diagnosticul se stabile te n examen clinic,
anchet toxicologic i examen de laborator.

Tratament

Respectarea normativelor cu privire la protec ia albinelor i luarea tuturor


m surilor de c tre apicultor de a proteja familiile mpotriva substan elor
toxice.

D UN TORI

Denumirea
"bolii"
(pagubei)

G selni a sau molia cerii

Agentul
d un tor

G selni a mare (Galleria mellonela), G selni a mic (Achroea grisella)fluturi din ordinul Lepidopterae - parazi i ai stupilor.

Gazda
receptiv

Larvele produc deteriorarea i distrugerea fagurilor precum i a puietului


prin perforarea pere ilor celulelor i desc p cirea acestora.

Factori
favorizan i

Familii slabe cu faguri neacoperi i cu albine


dezinfectarea anual a fagurilor

i nedezinsectizarea

Perioada
apari iei

Simptome i
diagnostic

Prezen a galeriilor prin faguri, tapetate cu o es tur fin de fire m t soase.

Tratament

Pentru conservarea fagurilor cl di i se folose te anhidrida sulfuroas


rezultat prin arderea sulfului i acidul acetic glacial. In stupii popula i se
nlocuiesc fagurii ataca i cu al ii noi, restrngnd cuibul i nt rind familia
de albine.

232

13. CONDI IILE DE CALITATE I POSIBILIT I DE


DEPISTARE A FALSIFIC RILOR PRODUSELOR
APICOLE
13.1. MIEREA
Condi iile de calitate ale mierii se apreciaz conform
standardului pentru mierea de albine natural , ob inut din nectarul
florilor sau din sucurile dulci de pe alte p r i ale plantelor i
nmagazinat de c tre albine n faguri.
Dup provenien , mierea poate fi: monoflor , poliflor , de
man (de p dure).
Mierea de salcm se ncadreaz n trei clase de calitate:
superioar , I i a II-a. Celelalte sorturi de miere se ncadreaz numai
n dou clase: I i a II-a.
Pentru calitatea I, mierea nu trebuie s aib spum i nici
corpuri str ine, iar pentru calitatea a II-a se admit: spum , resturi de
cear i faguri, resturi florale sau larve, albine moarte n propor ie
maxim de 10%.
Verificarea calit ii mierii se face pe loturi formate din
miere de acela i fel i de aceea i clas de calitate.
Probele se iau din 10% din ambalajele de transport care
reprezint un lot, dar nu mai pu in de 5 ambalaje. Dac una din
probe nu corespunde, se verific toate ambalajele din lot.
La mierea de calitate superioar i calitatea I, verificarea
presupune examenul organoleptic (tabelul 12), urmat de verificarea
propriet ilor fizico-chimice (tabelul 13).
Deprecierea calit ii mierii se produce n condi ii improprii
de depozitare i p strare, unor tratamente inadecvate sau chiar
falsific rilor care sunt pedepsite de lege.
233

Tabelul 12
Propriet i organoleptice ale diferitelor sortimente de miere
Miere
de:

Salcm

Culoarea

Calitatea

Superioar

Miros i gust

Consisten a

a II-a

GalbenAproape
deschis-auriu, Nu se
incolor pn la
galben-auriu, normeaz
galben-deschis
galben-nchis

Pl cut, dulce
specific mierii
de salcm

Omogen ,
fluid , sau
vscoas

Galbenportocaliu
pn la brunnchis

Nu se
normeaz

Dulce cu arom
Omogen ,
pronun at
fluid , vscoas
specific mierii
sau cristalizat
de tei

Zmeur

Galben-verzui
Nu se
pn la galben
normeaz
ro cat

Pl cut, dulce
Omogen ,
cu arom
fluid , vscoas
specific mierii
sau cristalizat
de zmeur

Izm

Galben,
galben-ro cat Nu se
normeaz
pn la
galben-brun

Pl cut, dulce
Omogen ,
cu arom
fluid , vscoas
specific mierii
sau cristalizat
de izm

Floareasoarelui

Galben-auriu,
Nu se
g lbui,
normeaz
galben-brun

Dulce, pl cut,
specific

Omogen ,
fluid , vscoas
sau cristalizat

Galben,
galben-ro cat, Nu se
pn la
normeaz
galben-brun

Pl cut, dulce,
arom specific

Omogen ,
fluid , vscoas
sau cristalizat

Tei

Poliflor

Man
(de
p dure)

234

Brun, brunbrun, brunnchis pn la


Nu se
negru cu reflexe nchis, rubiniu normeaz
verzui

Pl cut, dulce
cu arom
Omogen ,
specific i gust fluid , vscoas
astringent

Tabelul 13
Propriet ile fizico-chimice ale mierii de albine
Miere

Provenien a

Ap , % - maximum
Densitate relativ la 20C minimum
Cenu , % - maximum
Aciditate, cm3 NaOH solu ie n la 100 grame miere maximum
Zah r invertit, %
Zaharoz , % - maximum
Substan e nezaharoase, %
Indice diastazic - minimum
Granule de polen de salcm (la mierea monoflor de calitate
superioar ) raportate la num rul total de granule examinate,
% - minimum
Hidroximetilfurfurol (HMF) la mierea de calitate superioar ,
% - maximum
Indice colorimetric:
- la mierea de calitate superioar , mm
- la mierea de calitate I, mm
Zah r invertit artificial
Glucoz industrial
Adaosuri de falsificare (f in , amidon, gelatin , clei, carbonat de
calciu, culori de anilin i coloran i sintetici)

Monoflor
poliflor

De
p dure

20*
1,417
0,5

20*
1,417
1,0

4
70 - 80
7**
1,5 - 5
10,9***

5
60 - 70
10
4 - 12
10,9***

30

maximum 12
maximum 18
lips
lips

minimum
65
minimum
55
lips
lips

lips

lips

- Cu acordul beneficiarului, mierea se poate prelua cu un con inut de ap de maximum


23% cu recalcularea masei pentru con inutul de 20%. n cazul n care con inutul de ap
este sub 20%, se recalculeaz masa pentru con inutul de 20%.
**
- La mierea de salcm de calitatea a II-a se admite la recoltare maximum 15%. Dup
15 iulie, la mierea de salcm de calitate superioar i calitatea I se admite maximum 1%,
iar la cea de calitatea a II-a maximum 10%.
***
- La mierea de salcm se admite minimum 6,5.

235

13.1.1. Condi iile de depozitare i p strare


Deprecierea calit ii mierii se produce n urma ferment rii
acesteia.
Riscul apari iei ferment rii este cu att mai mare cu ct
con inutul n ap al mierii dep e te 17% i cu ct num rul
levurilor este mai mare (peste 1000/g). Orice miere care con ine
mai mult de 20% ap este n pericol de a fermenta. Acest risc
devine i mai mare atunci cnd mierea este p strat n vase
neetan e, n camere cu umiditate ridicat , cunoscndu-se c mierea
este higroscopic .
Distrugerea levurilor se realizeaz prin nc lzirea mierii
timp de 7,5 minute la temperatura de 63C sau ntr-un minut la
temperatura de 69C, dup care se face r cirea brusc .
Temperatura de p strare a mierii joac un rol important
asupra men inerii calit ii acesteia.
Dac temperatura de p strare este sub 11C, mierea nu
fermenteaz .
P strarea la 5 - 9C determin reducerea cu 30% a
con inutului de hidroximetilfurfurol, cu 20% a pierderilor de
enzime i cu 16% a efectului de nchidere a culorii.
Prin nc lzirea mierii la 71C se distruge jum tate din
"invertaz " n 40 de minute i jum tate din diastaz n 4 1/2 ore, iar
n 5 ore cre te att de mult cantitatea de HMF nct mierea devine
improprie pentru consum.
Prin r cirea mierii la 0C timp de 5 s pt mni, dup care
temperatura poate s creasc pn la maximum 14C, este evitat
cristalizarea mierii timp ndelungat.
Fa de cele prezentate, temperatura de p strare a mierii este
de 8 - 12C, f r a se dep i 14C, umiditatea aerului de circa 60%,
iar nc perile trebuie s fie curate, aerisite i f r mirosuri str ine.
Nu sunt indicate pentru depozitarea mierii vasele de zinc, cupru,
plumb sau aliaje ale acestora.
236

n condi ii optime de conservare, valabilitatea mierii este


nelimitat .
13.1.2. Metode uzuale de determinare a mierii falsificate
Falsificarea mierii este datorat n exclusivitate omului n
dorin a acestuia de a ob ine beneficii necuvenite. Prezen a
adaosurilor de falsificare poate fi determinat datorit modific rilor
organoleptice i fizico-chimice.
Falsificarea mierii prin adaos de glucoz industrial duce la
cre terea con inutului n glucoz , corelat cu o sc dere a
con inutului n fructoz , ceea ce conduce la abateri de la valoarea
normal a raportului F/G. Falsificarea mierii cu sirop de zah r duce
la cre terea zaharozei i a HMF.
ntruct aceste modific ri pot fi puse eviden prin utilizarea
unor metode mai greu accesibile, sunt prezentate cteva modalit i
uzuale de depistare a falsific rilor:
- falsificarea prin adaos de f in de maz re, castane, soia,
scrobeal . Se pune pu in miere ntr-o solu ie de alcool i ap n
care mierea se va dizolva rapid iar adaosurile se vor depune pe
fundul vasului.
O alt modalitate const n nc lzirea mierii cu asemenea
adaosuri de falsificare, ob inndu-se un aspect tulbure;
- falsificarea prin adaos de sirop de glucoz . Se iau 10 g
miere la care se adaug 15 g ap , se in pe baie marin la
temperatura de 50C, dup care se adaug 5 cm3 dintr-o solu ie de
tanin (10%) care precipit albuminele. Dup 12 - 15 ore se
filtreaz . Se iau 5 cm3 din filtrat ntr-o eprubet peste care se pune
un cm3 de HCl chimic pur i 20 - 25 cm3 de alcool de 95. Dac se
produce o tulbureal pronun at va fi dovada c n miere s-a
ad ugat glucoz ;
- mierea falsificat cu amidon are culoare l ptoas i
dizolvat la cald se tulbur . Dac se adaug o pic tur de tinctur
237

de iod, cap t culoarea albastr care dispare la cald i reapare la


rece.
O alt metod const n ad ugarea n miere a unei solu ii
concentrate de sulfat de sodiu care adun precipitatul i acesta se
depune pe fund sub form de fulgi viorii sau negricio i.
- mierea falsificat cu zah r invertit. Se iau 10 g miere, se
adaug 10 ml eter sulfuric chimic pur i se amestec ntr-un mojar
timp de 5 minute. Se strecoar ncet lichidul care este colorat
galben deschis. Lichidul se pune ntr-un vas de por elan deschis,
l sndu-l s se evapore n aer. Dup evaporarea complet se picur
2 pic turi rezorcin clorhidric preparat n momentul ntrebuin rii
(1g rezorcin n 10 cm3 HCl chimic pur). Zah rul invertit ia
culoarea ro ie-cire ie i uneori o culoare viorie. Mierea natural ,
care nu este falsificat , ia culoarea galben-verzuie.

13.2. CEARA
Prin cear de albine se n elege produsul secretat de
glandele cerifere ale albinei melifere (Apis melifera L) i nu ceara
produs de celelalte specii ale genului Apis (Apis dorsata, Apis
florea i Apis cerana) - ceruri care sunt cunoscute sub denumirea
de cear de Ghedda.
n func ie de materia prim i tehnologia de extrac ie ceara
se clasific n cear de stupin i cear industrial .
Ceara de stupin se ob ine prin extrac ia cu ajutorul
topitorului solar, topitorului de cear cu abur sau prin presarea la
cald.
Ceara rezultat este de calitate, fiind folosit n exclusivitate
la confec ionarea fagurilor artificiali, reintrnd n felul acesta n
circuitul apicol.
Ceara industrial se extrage cu ajutorul solven ilor
organici, din reziduurile rezultate la extrac iile anterioare, avnd
utilizare industrial .
Condi iile tehnice de calitate ale cerii vizeaz ceara de
238

albine natural (de stupin ).


Cantitatea i calitatea cerii de stupin depinde de numero i
factori: sortarea, sp larea i nmuierea fagurilor nainte de
extrac ie, metoda de extrac ie folosit , calitatea fagurilor nainte de
extrac ie, modul i durata topirii, calitatea apei n care se face
topirea, calitatea vaselor n care se tope te ceara i condi ionarea ei
ulterioar .
n vederea topirii, fagurii se sorteaz pe calit i:
- calitatea I - cuprinde faguri de culoare alb i galben ,
transparen i, f r p stur , f r molii i f r mucegai. Se prelucreaz
la topitorul solar.
- calitatea a II-a cuprinde faguri de culoare brun nchis cu
fundul celulelor transparent, f r p stur . Se prelucreaz cu ajutorul
topitorului de cear cu abur.
- calitatea a III-a cuprinde faguri de culoare brun nchis ,
netransparen i i nemuceg i i care ns pot con ine p stur .
- calitatea inferioar cuprinde ceilal i faguri sau alte de euri
de cear care se predau magazinelor ACA, n vederea prelucr rii
industriale la Combinatul Apicol Bucure ti.
nainte de extrac ie, fagurii reforma i se vor nmuia n ap
dedurizat , iar vasele utilizate la topire vor fi din materiale
inoxidabile sau emailate.
Dup extrac ie, ceara rezultat se men ine n stare lichid un
timp ct mai ndelungat (2 - 3 zile) prin protejarea vasului respectiv
cu materiale termoizolante pentru limpezirea cerii i sedimentarea
impurit ilor. Calupurile de cear ob inute se condi ioneaz prin
limpezire, sp lare i topire repetat n ap dedurizat la o
temperatur de pn la 90C. n final, calupul de cear se cur la
partea inferioar de sedimente, iar dac nu sunt ndeplinite
condi iile de calitate, acesta se va sparge i se va supune din nou
topirii pentru purificarea cerii.
La livrare, calupurile de cear sunt recep ionate pe patru
clase de calitate, verificndu-se, bucat cu bucat , propriet ile
organoleptice (tabelul 15), iar determinarea propriet ilor fizico239

chimice se face numai la calupurile care prezint semne de


falsificare i degradare (tabelul 14). Indicele de duritate i indicele
Buchner se determin numai n cazuri de litigiu.
Tabelul 14
Propriet ile fizice i chimice ale cerii de albine
Calitatea:

Specificare

Corpuri str ine i adausuri provenite din


falsific ri
Densitate relativ la 20C
Punct de topire (prin alunecare), C
Indice de duritate, grade
Indice de refrac ie n20D
Indice de aciditate, mg KOH/g
Indice de saponificare, mg KOH/g
Indice de esteri, mg KOH/g
Materii volatile la 105C, % maximum
Indice de raport
Indice Buchner, mg KOH/g

Superioar ,
I i a II-a

a III-a

lips
0,956...0,970
64-66
25-30
1,4430...1,4571
17,50...21,40
87,00...102,00
70,00...83,00
1
3,50...4,40
2,50...4,10

lips
0,930...0,964
62-65
29-48
1,4430...1,4990
17,50...20,00
84,00...94,00
68,00...78,00
1
3,50...4,50
-

Metode de identificare a cerii falsificate


Falsific rile cele mai frecvente ale cerii de albine constau n
adaosuri de parafin , cerezin , stearin , colofoniu, r ini diferite
sau alte gr simi.
Adaosul de parafin . Parafina se ob ine din prelucrarea
i eiului parafinos i cuprinde un amestec de alcani superiori. Se
prezint sub forma unui produs solid, alb transparent, inodor i
insipid, par ial solubil n eter, benzen, cloroform, are densitatea de
0,87, iar punctul de topire cuprins ntre 45-60C.
Prin fr mntare ceara care con ine parafin devine lucioas ,
alunecoas , transparent i se ntinde ca o panglic , l snd pe
degete senza ia de gr sime.
n sp rtur , blocul are un profil neregulat. La lovire cu
ciocanul produce o adncitur , f r a se sparge n buc i. Ceara are
240

miros slab de petrol. Scade punctul de topire. La zgrierea cu


unghia se separ a chii sub form de tala m runt, ceea ce nu se
ntmpl n cazul cerii pure.
Adaosul de cerezin . Cerezina este o cear natural de
culoare alb format n majoritate de hidrocarburi aleptice, cu
miros de petrol. Se ob ine din parafinarea azocheritei (cear fosil ,
cear de p mnt) sau din reziduuri de petrol. Punctul de topire este
cuprins ntre 56 - 76C.
Prin adaosul de cerezin se ridic punctul de topire al cerii,
mirosul devine slab de petrol, este neted n sp rtur i lucioas n
planul t ieturii.
Prin fr mntare aceast cear devine albicioas ca
por elanul, neuniform i sf rmicioas , iar uneori la suprafa a
blocului apare un desen caracteristic marmorat.
Adaosul de stearin . Stearina reprezint denumirea
generic pentru gliceridele acidului stearic, cu miros caracteristic de
gr sime rnced . Ceara falsificat cu stearin are o structur amorf
cu miros specific de gr sime rnced . Prin fr mntare i tras n foi
sub iri devine albicioas , unsuroas i netransparent . Se m re te
duritatea relativ i se mic oreaz punctul de topire.
Dac la dizolvarea n cloroform a unei por iuni de cear se
ob ine un precipitat floconos ceara este falsificat . Dac proba se
agit cu dou p r i cloroform i trei p r i ap de var, separndu-se
un precipitat granulat (s pun de calciu insolubil) se indic prezen a
acidului stearic.
Adaosul de colofoniu (sacz) sau alte r ini face ca ceara s
capete mirosul r inii respective, are o structur sticloas , prin
fr mntare devine albicioas , neuniform i se lipe te pe din i. Se
m re te densitatea, punctul de topire i indicele de aciditate.
Se dizolv circa 5 g din proba de cear ntr-o cantitate de
anhidrid acetic n exces i dup r cire se trateaz cu precau ie cu
acid sulfuric (d = 1,53). Prezen a colofoniului sau a altor r ini d
culoarea ro ie intens, pn la albastru violet, care dispare repede,
solu ia devenind galben-brun , cu o fluorescen pronun at .
241

Tabelul 15
Condi iile tehnice de calitate ale cerii de albine
Specificare

Provenien a

superioar
ceara de la
topirea
c p celelor
rezultate la
extrac ia mierii
din faguri n care
nu s-a crescut
puiet i din
faguri rezulta i
din rame
cl ditoare.

I
cear de la
topirea
c p celelor
rezultate la
extrac ia mierii
din faguri n
care s-a crescut
puiet,
"cresc turi" de
cear i faguri
noi.

Calitatea:
a II-a*

Culoare

g lbuie pn la
alb , uniform n galben ,
toat masa.
uniform n
toat masa.

Gust

aproape f r gust.

Miros

caracteristic, pl cut f r miros str in.

din reziduuri prin


presare la cald sau
faguri vechi i
reziduuri de faguri prin din reziduuri de
faguri prin folosirea
presare la cald.
de solven i organici.

galben-brun-deschis
sau cenu iu-deschis cu
nuan g lbuie, galben
nchis, galbenportocaliu cu reflexe
ro ietice pn la brunnchis, n sp rtur
uniform cel pu in
jum tatea superioar a
blocului, n partea de
jos a blocului se admite
o culoare mai nchis i
neuniform .

Consisten

fr mntat ntre degete devine plastic , f r luciu pronun at,


u or amorf , pu in lipicioas , se lipe te u or de cu it i nu se
lipe te de din i, nu las urme de gr sime pe degete, n form
de fir se rupe scurt, presat n foi sub iri este omogen ,
transparent sau cu aspect u or amorf, f r luciu.

Completare la STAS nr 3064/1974

a III-a

galben-portocaliu cu
reflexe ro ietice pn
la brun-nchis, n
sp rtur culoare
neuniform , mai
deschis n mijlocul
blocului.

caracteristic
procesului de
ob inere.
fr mntat ntre
degete devine
plastic cu aspect
amorf pu in
lipicioas , se lipe te
pu in de cu it i de
din i, nu las urme
de gr sime, se trage
greu n fir care se
rupe scurt, se
preseaz greu n foi
sub iri, cu aspect
amorf.

Adaosul de seu poate fi pus n eviden prin aprecieri


organoleptice i fizico-chimice. Adaosul de seu n cear , imprim
242

acesteia un miros rnced, se lipe te de din i, iar cnd este


fr mntat devine albicioas , unsuroas i netransparent n foi
sub iri.
La arderea cerii falsificate n acest mod se simte un miros
nepl cut; dac arderea se face pe o plit se simte un miros greu de
acrolein i se degaj fum. Ceara curat nu fumeg n timpul
arderii.
Dac se trateaz proba de cear cu hidroxid de amoniu n
prezen a seului se ob ine o solu ie l ptoas .
Dac proba de cear se fierbe n alcool etilic, se trateaz cu
carbonat de amoniu, iar dup r cire se adaug cteva pic turi de
acid clorhidric; n prezen a seului apar la suprafa ochiuri de
gr sime.

13.3. POLENUL
Polenul reprezint produsul recoltat de albinele culeg toare
de pe anterele florilor i depozitat de acestea n celulele fagurilor
din stup, unde n urma unor transform ri biochimice de tip
fermentativ, sub ac iunea succesiv a bacteriilor Pseudomonos,
Lactobacillus i ciupercii Sacharomyces, rezult p stura, care
constituie rezerva de hran proteic a familiei de albine.
Cantitatea de polen anual necesar unei familii de putere
medie este de aproximativ 25 - 30 kg, pentru cre terea unei larve
fiind necesare 100 - 145 mg.
Datorit calit ilor deosebite ale polenului recoltat de c tre
albine acesta este folosit, ca atare, n alimenta ia uman ca
medicament natural sau sub forma unor preparate apiterapeutice.
n acest scop, pentru recoltare, se folosesc colectoarele de
polen prin care se re ine de la albine circa 30% din cantitatea de
polen adus de albine la stup, f r s fie afectat produc ia de
miere.
Compozi ia chimic a polenului este foarte variabil , n
func ie de specia sau speciile florale de la care provine.
243

n general, principalii componen i ai polenului sunt: ap


3,4%, zaharuri 19 - 40%, lipide 0,19 - 15%, proteine 7 - 35%,
aminoacizi liberi 10%, cenu 1 - 7%. De men ionat c din cei 22
de aminoacizi, 20 sunt prezen i n polen. n polen se g sesc
numeroase substan e minerale, substan e hormonale, enzime i
numeroase vitamine etc, care confer valoare biologic ridicat
acestui produs.
Dup propriet ile organoleptice i fizico-chimice, polenul
se mparte dou calit i: polen polifit, recoltat de albine de la mai
multe specii de plante i polen de albine superior - monofit, recoltat
de la aceea i plant (tabelul 16).
Deoarece la recoltare polenul con ine un procent ridicat de
ap (pn la 20%), n vederea p str rii acesta va fi uscat la o
temperatur de maximum 45C pentru a nu distruge elementele
active. n timpul usc rii, polenul se va men ine n straturi sub iri de
cel mult 1 cm, care vor fi periodic afnate i va fi ferit de ac iunea
direct a razelor solare care ar distruge unii din factorii activi.
Dup uscare, polenul se cur de impurit i prin cernere i
se p streaz pn la livrare n vase nchise sau alte ambalaje pentru
prevenirea degrad rii lui. mpotriva unor d un tori, polenul se
poate trata cu tetraclorur de carbon (20 - 30 g la un bidon de 50 de
kg ), dup care se aerise te i apoi se ambaleaz .
P stura ca produs dietetic i apiterapeutic se poate
valorifica sub form de p stur extras din faguri, care se prezint
sub form de granule i sub form de p stur n faguri noi sau
folosi i numai o genera ie de puiet (tabelele 17 i 18).

244

Tabelul 16
Propriet ile organoleptice i fizico-chimice ale polenului
Propriet ile
organoleptice i
fizico-chimice

Polen recoltat de albine

polifit

monofit

granule ntregi de 0,25 - 4,0 mm n amestec cu


granule sparte sau pulbere de polen n propor ie
de maximum 5%

Aspect

granule ntregi,
de m rimea
1,0 - 4,0 mm

Culoare

variaz dup specia floral din care provine

Consisten a
granulelor

dur , greu friabil

Miros

specific floral

Gust

caracteristic

se admit impurit i provenite din fragmente de


albine: aripioare, picioru e

Puritate

f r impurit i

Umiditate,
maximum

8%

Proteine total,
minimum

20%

Toxicitate

s nu con in substan e toxice

10%

20%

Se admite i polen cu umiditatea maxim de 14%, dar cu sc derea


corespunz toare a calit ii, potrivit excesului de umiditate la calitatea respectiv , pn
la 8%.

Tabelul 17

Propriet ile fizico-chimice ale p sturii


Propriet i

Puritate

Umiditate
Proteine total
Aciditate
pH
Indice diastazic
Zaharuri
reduc toare

P stur extras sau n faguri

nu se admit impurit i cu excep ia impurit ilor specifice (fragmente


de c m uieli i de cear )
max. 5%
maximum 10%
minimum 20%
minimum 20 ml. NaOH4
minimum 3,5
minimum 29,4
maximum 25%

245

Tabelul 18
Propriet ile organoleptice ale p sturii
Propriet i

Aspect

Culoare

Consisten

Miros
Gust

P stur extras

granule neuniforme care i


men in formatul celului din
care provin

P stur n faguri
buc i de faguri noi sau folosi i de albine
pentru o genera ie de albine, avnd toate
celulele pline cu p stur , de form
paralelipipedic cu dimensiunile de
80 x 60 x 20 mm 5%

galben-nchis pn la brun,
culoarea fiind n func ie de galben-nchis, pn la brun-deschis cu nuan e
sursa de polen (specia
maronii
floral )
friabil , prin presare i
omogenizare se ob ine o
caracteristic fagurelui n care se afl p stura
p stur consistent
caracteristic, asem n tor cu al polenului u or fermentat
dulce-acri or-am rui

13.4. PROPOLISUL

Propolisul este un produs apicol recoltat de albine de pe


diferite plante (cire , vi in, plop, brad, molid, etc.) cu ajutorul
c ruia sunt acoperite neetan it ile stupului sau sunt acoperite
cadavrele unor d un tori care nu pot fi scoase afara stupului. Tot cu
ajutorul propolisului sunt lustruite celulele n vederea depunerii
pontei de c tre matc , sau mai este folosit la construirea fagurilor,
respectiv celulelor, deoarece confer o rezisten sporit .
Datorit propriet ilor sale antibacteriene, antibiotice i
cicatrizante, ca i prin ac iuni imunologice i antiseptice variate,
propolisul are calit i terapeutice deosebite, fiind utilizat din
timpuri str vechi la tratarea r nilor.
Propolisul se prezint sub forma unei substan e de culoare
brun -deschis cu nuan e pn la brun -nchis i uneori cu reflexe
verzui, pu in solubil n ap , dar solubil n eter i alcool, motiv
pentru care n terapeutica medical se folose te sub form de
extract alcoolic, ca unguent sau alte preparate medicamentoase.
Propolisul se recolteaz de c tre om prin cur irea
spetezelor superioare ale ramelor, a distan atoarelor ramelor,
246

fal urilor pe care se sprijin ramele, scndurelelor podi orului sau


cu ajutorul colectoarelor de propolis (vezi utilaj pentru colectarea
propolisului).
Propolisul care se achizi ioneaz poate proveni de la mai
multe plante sau de la o singur plant (uniplant sau monofit).
Calitatea produsului se apreciaz pe baza propriet ilor
fizico-chimice (tabelul 19) i propriet ilor organoleptice (tabelul
20).
Condi ionarea propolisului dup recoltare este obligatorie.
n acest scop se elimin corpurile str ine din propolis: a chii de
lemn, segmente de albine, alte corpuri str ine. Propolisul se
p streaz sub form de bulg ri mici, fiind contraindicat procedeul
uniformiz rii sau mbun t irii aspectului comercial prin topire sau
comprimare prin nc lzire deoarece se reduce valoarea sa biologic
ca urmare a pierderii substan elor volatile.
Bulg rii de propolis recolta i se nvelesc n hrtie de staniol
sau se introduc n pungi de polietilen i se introduc n l di e de
lemn c ptu ite cu hrtie cerat cu capacitatea de 5 - 20 kg.
P strarea se face nc peri bine aerisite, lipsite de umezeal
i mirosuri str ine, la temperatura de cel mult 20C.
Tabelul 19
Propriet ile fizico-chimice ale propolisului
Specificare

Materii r inoase

Balsamuri vegetale

Propolis poligam (de la mai multe


plante)

50 - 55%

Polen monofit
(uniplant)
54%

6%

Cear

30%

20%

Uleiuri eterice

15%

15%

Polen

5%

5%

Punct de topire

60 - 70C

75 - 80C

Densitate

1,127

Identificare
flavone

pozitiv

247

Tabelul 20
Propriet ile organoleptice ale propolisului
Caracteristici

Condi ii de admisibilitate

Propolis monofit

Propolis poligam

Aspect

mas solid

Culoare

brun -cafenie mai nchis sau


deschis , cenu ie-verzuie, culoare
omogen sau cu aspect marmorat pe
sec iune

culoare omogen sau cu aspect


marmorat n sec iune, cu nuan e de
la verzui-cenu iu la brun-cafeniu

Consisten

vscoas , lipicioas , prin fr mntare


las urme

la c ldur devine vscos, lipicios

Miros

pl cut, caracteristic de r in

pl cut aromat, caracteristic de


r ini naturale

Puritate

urme de impurit i abia vizibile cu


ochiul liber

f r impurit i

Propolisul poate fi p strat i n borcane de sticl colorat ,


nchise cu dop rodat i parafinate.
Recep ia propolisului se face organoleptic, n prezen a
produc torului. Cnd exist dubii asupra calit ii produsului, se
execut analize fizico-chimice pe probe recoltate cu ajutorul unui
burghiu din mijlocul blocurilor de propolis, alc tuindu-se o prob
medie de 100 g, care se mparte dou p r i egale, se ambaleaz n
flacoane, se parafineaz i se sigileaz . O jum tate din prob
serve te pentru efectuarea analizelor, iar cealalt jum tate se
p streaz pentru o eventual contraexpertiz .

13.5. L PTI ORUL DE MATC


L pti orul de matc reprezint produsul de secre ie al
glandelor hipofaringiene ale albinelor lucr toare destinat hr nirii
larvelor n primele trei zile, a larvelor de matc pe toat perioada
pn la c p cirea botcilor ct i a m tcilor n decursul vie ii
acestora.
Lapti orul de matc se prezint sub forma unei paste
248

cleioase cu aspect albicios-opalescent care n contact cu aerul la


temperatura de 15C se ng lbene te. Gustul este acri or, u or
astrigent, iar mirosul caracteristic, u or aromat (tabelul 21).
Propriet ile fizico-chimice ale l pti orului de matc sunt
prezentate n tabelul 22. L pti orul de matc proasp t con ine
numeroase vitamine din complexul B, provitamina D i cantit i
mai mici de vitamina C. Nu s-au g sit vitaminele A, E i K. Au fost
identifica i 18 aminoacizi, unele substan e de tip hormonal i o
substan antibiotic , bactericid .
Tabelul 21
Propriet ile organoleptice ale l pti orului de matc
Caracteristici
Aspect
Culoare
Consisten
Miros
Gust

Impurit i

Condi ii de admisibilitate
mas vscoas , omogen cu granula ii fine
g lbuie sau alb-g lbuie
u or vscoas
caracteristic, u or aromat
acri or, u or astringent
nu se admite prezen a de larve, cear , spori de mucegai sau alte impurit i
vizibile cu ochiul liber sau la microscop. Se admit urme de polen.

Tabelul 22
Propriet ile fizico-chimice ale l pti orului de matc
Caracteristici
pH
Ap
Substan uscat
Proteine - total
Glucide (zah r invertit)
Lipide
Cenu
Substan e nedeterminate
Indice diastazic - minimum

Condi ii de admisibilitate
3,5 - 4,5
58,0 - 67,0%
33,0 - 42,0%
13,8 - 18,0%
7,5 - 12,5%
3,0 - 6,0%
0,8 - 1,5%
8,7 - 4%
23,8

Datorit propriet ilor sale, l pti orul de matc prezint o


valoare deosebit n tratarea unor afec iuni digestive, respiratorii,
249

nervoase i n geriatrie.
Producerea l pti orului de matc se bazeaz pe tehnologia
cre terii m tcilor, recoltndu-se din botci cu ajutorul unei pompi e
de vid atunci cnd cantitatea este maxim . L pti orul de matc se
ambaleaz n borcane de sticl de culoare nchis , cu dop rodat,
care se umple nct n interior s nu r mn spa iu gol.
Sticlele respective se eticheteaz , specificndu-se unitatea
produc toare, data recolt rii, greutatea brut
i net , numele
apicultorului care a recoltat l pti orul, locul de recoltare.
Borcanele cu l pti or de matc se p streaz la frigider la
temperatura de 0 - 4C.

13.6. VENINUL DE ALBINE


Veninul reprezint produsul de secre ie al albinelor
lucr toare, stocat n punga cu venin i eliminat la exterior n
momentul n ep rii.
Cantitatea de venin pe care o poate elibera o albin n
momentul n ep rii este de 0,3 mg venin lichid sau 0,1 mg
substan uscat .
Secre ia veninului este determinat de vrsta albinelor, de
cantitatea i calitatea hranei i de sezon.
n momentul ecloziunii albinele nu au venin, la 6 zile
cantitatea de venin acumulat n punga cu venin este de 0,15 mg, la
11 zile 0,21 mg, iar la 15 zile 0,30 mg. Cantitatea maxim de venin
este secretat de albinele n vrst de 15 - 20 de zile, vrst dup
care secre ia glandelor ncepe s scad .
Cantitatea de venin este influen at de abunden a hranei
proteice pe care o consum albinele. Genera iile de albine crescute
n prim var , cnd resursele polenifere sunt bogate, au mai mult
venin dect genera iile ob inute n var i toamn .
Efectele terapeutice ale veninului sunt cunoscute nc din
antichitate cnd era folosit la tratarea reumatismului. Efectele
terapeutice ale veninului de albine continu i ast zi s suscite
interesul medicinii datorit ac iunii specifice asupra organismului a
250

diferitelor sale componente.


n acest scop este recoltat de c tre apicultori (vezi utilaj
pentru recoltarea veninului) i valorificat prin intermediul
Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Apicultur n cadrul
c ruia i desf oar activitatea un sector de apiterapie.
Pentru ob inerea unor cantit i mari de venin se folosesc
numai familii puternice. Ac iunea de recoltare poate ncepe n luna
aprilie cnd temperatura exterioar este de 20C i poate continua
pn la sfr itul lunii septembrie.
Tabelul 23
Propriet ile organoleptice i fizico-chimice
ale veninului de albine cristalizat
Condi ii de admisibilitate

Caracteristici

Aspect

Mas omogen pulverulent

Culoare

Alb - mat, u or cenu ie

Consisten

Pulbere - afnat

Miros

Iritant, caracteristic

Gust

Amar, n ep tor

Puritate

F r impurit i

Solubilitate

Solubil n ap , insolubil n alcool i sulfat de amoniu

pH

Con inut n ap

4,5 - 5,5

6 - 7%

Con inut n S.U.

93 - 94%

Proteine - total

65 - 75%

Cenu

3,5 - 4%

Greutate specific

1,131

innd seama c
pe timpul recolt rii veninului,
irascibilitatea albinelor este ridicat , personalul va fi echipat cu
mijloace de protec ie mpotriva n ep turilor i de asemenea, se vor
lua m suri de precau ie la r zuirea veninului cristalizat de pe sticla
casetei colectoare, ct i la manipularea ulterioar a acestuia
251

(ochelari de protec ie, protejarea nasului i gurii cu tifon).


Aprecierea calit ii veninului recoltat se face fa de
propriet ile organoleptice i valorile unor indici fizico-chimici
prezenta i n tab. 23.
Ambalarea veninului se face n borcane de sticl brun cu
dop rodat. Pn n momentul livr rii, veninul se p streaz la
temperatura camerei, n condi ii de umiditate normal .

13.7. APILARNILUL
Apilarnilul este un produs apicol compus din larvele de
trntor, con inutul nutritiv aflat n respectivele celule de fagure,
recoltate cu o zi nainte de c p cirea celulelor, adic n a zecea zi
de la depunerea oului sau a aptea zi de via larvar .
Sub denumirea de apilarnil intr produsul proasp t a a cum
este recoltat, produsul rezultat din triturarea i filtrarea acestuia i
produsul stabil ob inut prin liofilizarea trituratului filtrat.
Apilarnilul proasp t neomogenizat trebuie s ndeplineasc
condi iile din tabelul 24 care sunt obligatorii pentru recep ia i
achizi ionarea produsului.
Ultima form este realizat n unit i specializate, unde se
ine seama cu stricte e de normele igienico-sanitare, ob inndu-se
produse farmaceutice cu ac iune biostimulant , energizant etc.
n acest scop, apilarnilul este achizi ionat de la produc tor
pe baz de contracte n care se stipuleaz o serie de interdic ii:
- apilarnilul nu se achizi ioneaz de la apicultorii care nu
dispun de familii corespunz toare i inventarul necesar ob inerii i
conserv rii apilarnilului;
- nu se achizi ioneaz de la apicultorii care nu au cuno tin e
profesionale i experien corespunz toare;
- nu se va recolta apilarnil din larve necorespunz toare ca
vrst , sau larve de albin lucr toare;
252

Tabelul 24
Propriet ile organoleptice, fizico-chimice
i caracteristicile microbiologice ale apilarnilului
Condi ii de admisibilitate

Caracteristici

Aspect

amestec de larve i hran larvar , inclusiv nveli urile de n prlire a


larvelor, sub form de mas neomogen n care larvele apar n mod
vizibil

Culoare

alb

Consisten

neomogen , unctuoas

Miros

caracteristic hranei larvare, u or aromat

Gust

u or astringent

Impurit i

se admit urme de cear , epitelii de n prlire sau alte substan e


determinate de natura produsului respectiv, dar care s nu dep easc
10%

pH
Con inut n ap
Con inut n substan
uscat
Proteine - total
Glucide
Lipide
Cenu
Substan e nedeterminate

5 - 6,8
65 - 75%
25 - 35%
9 - 12%
6 - 10%
5 - 8%
max. 2%
1,1 - 1,2%

Num r total de germeni


aerobi mezofili
Bacterii coliforme
Escherichia coli
Salmonella
Stafilococi coagulazopozitivi
Drojdie i levuri

50.000/g
max. 100/g
max. 10/g
0 - 20/g
max. 10/g
max. 1000/g

- nu este permis recoltarea larvelor prin scuturare sau


centrifugare;
- nu este permis recoltarea larvelor de la familii bolnave,
sau care au suferit intoxica ii cu pesticide;
- este interzis nglobarea n produs a mierii i a cerii;
- ambalarea nu se va face n ambalaje necorespunz toare:
sticle, pungi din material plastic, borcane, cutii metalice, alte
ambalaje f r posibilitatea de nchidere ermetic , toate cu o
253

capacitate mai mare de 1.000 ml i nesupuse dezinfec iei n


prealabil;
- nu se va livra produsul la care de la recoltare pn la
congelare, a trecut mai mult de 3 - 5 ore;
- transportul la beneficiar se va face numai n condi iile n
care temperatura nu dep e te -3C.
n stupinele produc toare de apilarnil se ob in i alte avantaje:
cre terea produc iei de cear ca urmare a folosirii ramelor cl ditoare i
combaterea varoozei prin "distrugerea" puietului de trntor,
cunoscndu-se afinitatea acarianului pentru puietul de trntor.

254

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
ABROL D.P. (1990) Factorii care contribuie la otr virea prin
polenizare i prentmpinarea ei. Apiacta, 2, p. 33-36
AVETISIAN G.A. (1978) Apicultura. Editura Apimondia, Bucure ti
Romnia.
BALL B.V., ALLEN M.F. (1988) The prevalence of pathogens in
honey bee (Apis mellifera) colonies infected with the parasitic
mite Varroa jacobsoni. Ann. Appl. Biol., 113, p. 237-244.
BARAC I. i colab. (1965) Cre terea albinelor. Editura Agrosilvic ,
Bucure ti Romnia
BENEDETTI L., PIERALLI Lucilla (1988) Api e Apicoltura.
Editore Ulrico Hoepli, Milano - Italia.
BOCH R. (1970) Efficacies of two alaim substances of the honeybee.
J. Insect. Physiol. 16: 17-24.
BOCH R. (1979) Queen substance pheromone produced by imature
queen honeybees. J. Apic. Res. 18 12-15.
BCHLER R., (1990) Mglichhieiten zur Selektion auf erhhte
varrotolerantz mittelenropischer Bienenherfrunfte. Apidologie
21 (4), p. 365-367
BCHLER R. (1994) Varroa tolerance in honey bees accurence,
characters and breeding. Bee World, vol. 75 no. 2, p. 54-70
BURA M. (1996) Cre terea intensiv a albinelor. Edit. Hellicon,
Timi oara-Romnia.
BUTLER C.G., CALLOW R.K. et JOHNSTON N.C. (1961) The
isolation and synthesis of queen substance, 9-oxodec-trans-2enoic acid, a honey bee pheromone. Proc. Roy. Entomol. Soc., B
155, p. 417-432
BUTLER C,G, (1969) Nest entrance marking with pheromones by
honeybees. Anim.Behav. 17, p. 142-147
C~RNU I. i colab. (1972) Cercet ri privind corela ia dintre factorii
meteorologici i produc ia de nectar la principalele specii
melifere din ara noastr . Lucr ri tiin ifice, vol. VIII I.C.P.A.
Bucure ti-Romnia
255

C~RNU I. (1980) Flora melifer . Edit. Ceres, Bucure ti-Romnia


C~RNU I., ROMAN GH. (1986) Din via a albinelor. Edit. Ceres,
Bucure ti
CHAUVIN R. (1968) Traite de biologie de labeille. Vol. I-V, Masson
et Cie, Paris Fran a.
CHAUVIN R., LAFARGE J.P., et SALIGOT J.P. (1984)
Identification chimique de substances de survie des abeilles
isoles (acide azlique, acide pimlique). Comptes rendus de
lAcademie des sciences, serie 3, Sciences de la vie, v. 299 (14),
p. 603-606, Paris-France
CRANE Eva (1979) Mierea. Edit. Apimondia, Bucure ti Romnia.
CRANZ G.V. (1978) Manual of acarology. Editura Oregon State
University Book Steves-U.S.A.
DADE H.A. (1962) Anatomy and dissection of the honeybee. Bee
Research Association, London.
EFTIMESCU Maria i colab. (1982) Influen a vremii asupra
produc iei de miere. Edit. Ceres, Bucure ti - Romnia.
GONSALVES L.S., JONG D., MORSE R.A. (1985) Varooza n
Brazilia. Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya Japonia.
GRIFFITHS D.A., RITTER W. (1989) Impactul acarianului Varroa
jacobsoni asupra apiculturii mondiale i m surile care pot fi luate
mpotriva lui. Apiacta, 4, p. 97-108.
HANEL H. (1983) Efect of J.H.III on reproduction of Varroa
jacobsoni. Apidologie, 14 (2), p. 137-142.
HARTI D.L., FREIFELDER D., SNYDER L.A. (1988) Basic
Genetics Jones and Bartlett, Boston-USA.
HAYDAK M.H. (1961) Influence of storage on the nutritive value of
pollens for newly emerged honeybees. American Bee J., 101, p.
354-355.
HAYDAK M.H. (1967) Bee nutrition and pollen substitutes. Apiacta 1, p.
3-8.
HAYDAK M.H. (1970) Hr nirea albinelor. Articol preluat din Annual
Review of Entomology. Apicultura. A.C.A. nr.6 i 7 1972,
Bucure ti Romnia.
HOPPE F., RITTER W. (1989) Studiu asupra combaterii biotehnice a
varroozei. Apiacta, 4, p. 116-120.
256

IALOMI}EANU M. (1987) Polenul aliment-medicament, valoare


biostimulent i teraputic . Edit. Apimondia, Bucure ti-Romnia.
ILIE IU N. (1981) Apilarnil. A.C.A. Edit. Apimondia, Bucure tiRomnia.
JONG D., MORSE R.A., EICKWORD G.C. (1982) Mite pests of
honey bee. Ann.Rev.Entomol., 27, p. 229-252.
KARLSON P., BUTENANDT A. et al. (1959) Pheromones
(etohormones) in insects, Annual Review of Entomology Sci.
115, p. 70-71.
KOCH W. (1989) Infec ii virale ale albinei melifere leg tura lor cu
varrooza. Apiacta, 4, p. 109-115.
KOCH W., RITTER W. (1988) Infec ii bacteriene secundare ale
albinei melifere Apis mellifera, cuazate de varrooz . Apiacta, 1,
p.11-13.
KONSTANTINOVIC B., MLADENOVIC M. (1985) Tratamentele
termice aplicate albinelor mpotriva acarianului Varroa
jacobsoni. Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya
Japonia.
KULINCEVIC J.M., RINDERER T.E. (1985) Supravie uirea diferit
a coloniilor de albine infestate de Varroa jacobsoni i cre terea
de colonii rezistente. Al XXX-lea Congres al Apimondiei,
Nagoya Japonia.
LAURANT J.C., SANTAS L. (1987) Etude du developpment larvaire
de Varroa jacobsoni. Apidologie, 18 (1), p. 53-60.
LAZ R T. i colab. (1991) Efectul diferitelor modalit i de hr nire
stimulent de prim var asupra dezvolt rii familiilor de albine i
nivelului productiv al acestora. Cercet ri Agronomice n
Molodova, Supliment, Ia i Romnia, p. 175-178.
LAZ R T., TANASE M. (1991) Importan a, locul i rolul apiculturii
ca alternativ la dezvoltarea agriculturii i p strarea echilibrului
ecologic. Cercet ri Agronomice n Molodova, Supliment, Ia i
Romnia, p. 167-174.
LAZ R T. (1992) Apicultur -Sericultur . Curs Univ. Agr. Ia iRomnia.
LAZ R T., TANASE D. (1993) Communication by pherommones in
the animal world. Lucr ri tiin ifice, vol. 35, 36 seria
Zootehnie-Medicin veterinar . Univ. Agr. Ia i-Romnia, p. 3-9.
257

LAZ R T. i colab. (1993) Linfluence de la serie de croissance et


du nombre des larves introduites dans les familles starter et
eleveuses sur le pourcentage dacceptation et du poids de reignes
au moment de leclosion. Lucr ri tiin ifice, vol. 35, 36 seria
Zootehnie-Medicin veterinar . Univ. Agr. Ia i-Romnia, p. 232235.
LAZ R T. (1995) Apicultura. Univ. Agr. Ia i-Romnia.
LAZ R T. i colab. (1995) Aspecte bioecologice ale acarianului
Varroa jacobsoni i impactul acestuia asupra apiculturii. Lucr ri
tiin ifice, vol. 37, 38 - seria Zootehnie. Univ. Agr. i Medicin
veterinar Ia i-Romnia, p. 290-305.
LAZ R T. i colab. (1995) Linfluence de lage du transvasement
des larves dans des alveoles sur la qualite des reines apreciees
par le poids au moments de leclosion at la dynamique de la
ponte apres laccouplement. Lucr ri tiin ifice, vol. 37, 38 seria
Zootehnie. . Univ. Agr. i Medicin veterinar Ia i-Romnia, p.
305-311.
LAZ R T., OPREA-CUZIC MARIANA (1997) Investiga ii privind
poten ialul melifer i posibilit ilor de valorificare a resurselor
melifere dintr-un masiv forestier. Lucr ri tiin ifice, vol. 39, 40
seria Zootehnie. Univ. Agr. i Medicin veterinar Ia i-Romnia,
p. 302-309
LAZ R T. i colab. (1999) Aprecierea rezisten ei la iernare a
famililor de albine ntre inute n diferite tipuri de stupi, n
condi iile podi ului Moldovei. Lucr ri tiin ifice, vol. 41, 42
seria Zootehnie. Univ. Agr. i Medicin veterinar Ia i-Romnia,
p. 340-346.
LAZ R T. i colab. (1999) Considera ii privind particularit ile ereditare
i ale variabilit ii albinei melifere. Lucr ri tiin ifice, vol. 41, 42
seria Zootehnie. . Univ. Agr. i Medicin veterinar Ia i-Romnia, p.
332-340.
LAZ R T., DOLI M. (1999) Investiga ii privind determinarea
resurselor i a poten ialului melifer din arealul ocolului silvic
Ciurea-Ia i. Lucr ri tiin ifice, vol. 41, 42 seria Zootehnie.
Univ. Agr. i Medicin veterinar Ia i-Romnia, p. 346-352.

258

LAZ R T., DOLI M. (1999) Rolul feromonilor n via a coloniei de


albine. Lucr ri tiin ifice, vol. 41, 42 seria Zootehnie. Univ.
Agr. i Medicin veterinar Ia i-Romnia, p. 346-352.
LAZ R T. (2002) Bioecologie i tehnologie apicol . Edit. Alfa, Ia i,
Romnia.
LEVIN M.D., WELLER G.D. (1989) Rolul insectelor polenizatoare
n asigurarea produc iei mondiale de alimente. Apiacta, A, p. 1115.
LEVIN M.D., WELLER G.D. (1989) Rolul albinei melifere n
produc ia de alimente. Apiacta, 3, p. 65-69.
LOUVEAUX J. (1987) Albinele i cre terea lor. Edit. Apimondia,
Bucure ti-Romnia.
M LAIU A. (1971) Stup ritul. Edit. Ceres, Bucure ti-Romnia.
M NISOR MARIA, HOCIOT ELENA (1978) Baza melifer .
A.C.A. Redac ia publica iilor apicole, Bucure ti-Romnia.
M RGHITA L.A. (1995) Cre terea albinelor. Edit. Ceres Bucure tiRomnia.
M RGHITA L.A. (1997) Albinele i produsele lor. Edit. Ceres,
Bucure ti-Romnia.
MRZA E., NICOLAIDE N. (1990) Ini iere i practic n apicutlur .
Redac ia de propagand tehnic apicol , Bucure ti-Romnia.
MAUL V. (1983) Empfehlungen zur Metodik der Varroa Elimination
mittels Bannwabenverfahren aus Arbeiterbrut. Allg. Dtsh.
Imkerztg., 6, p. 179-184.
MIH IESCU I. i colab. (1993) Produse noi folosite experimental n
prevenirea, combaterea i tratamentul sindromului de depopulare
a familiilor de albine din Romnia. Rev. de Med.vet. i Cre terea
anim. nr. 8-12, Bucure ti-Romnia.
MIKAWA F. (1987) Studii despre eradicarea acarianului Varroa
jacobsoni. Al XXX-lea Congres al Apimondiei, Nagoya
Japonia.
MILOIU I. (1988) Iernarea familiilor de albine. A.C.A. Redac ia
publica iilor apicole, Bucure ti-Romnia.
MILOIU I. (1990) Hr nirea albinelor. A.C.A. Redac ia publica iilor
apicole. Bucure ti-Romnia.
MORSE R.A. (1975) Bee and bee keeping. Cornell University Press,
Ithaca, New York, p. 295.
259

OGRAD I. (1986) Bolile i d un torii albinelor. Edit. Apimondia,


Bucure ti-Romnia.
OPRI T. (1987) Bios. Vol.2. Edit. Albatros, Bucure ti Romnia.
PAIN J., ROGER B. (1978) Rytme circadian des acides ceto-9dcene-2 oque phromone de la reine, et hydroxy 10 dcne
z oque, des ouvrieres dabeilles. Apis mellifera ligustica S.,
Apidologie, 9 (4) p. 263-272.
PHILIPPE J.M. (1994) Le guide de lapiculteur Edisud Aix-enProvence, France.
PIMENTEL D. (1989) Apicultura intensiv i mediul nconjur tor n
c utarea de alternative. Apiacta, 1, p. 51-54.
POP C.E. i colab. (1978) Apicultura i sericicultura. Edit. Didactic
i Pedagogic Bucure ti-Romnia.
PROST-JEAN P., (1987) Apiculture. Edit. Lavoisier, Paris-France.
PU C -HOREANGA V. (1972) Contribu ii la mbun t irea tehnicii
de cre tere i la stabilirea calit ii m tcilor produse n pepinier .
Tez de doctorat, I.B.N.A. Bucure ti-Romnia.
RAMIREZ W. (1988) Se poate combate acarianul Varroa cu praf?
Apiacta, 4, p. 2-5.
RENNER M. et VIERLING G. (1977) Die Rolle des
Taschendrusenpheromons
beim
Hochzeitsflug
der
Bienenkningin. Behavioral Ecology and Sociology, 2, p. 329338.
RUTTNER F. (1976) - ~ns mn area artificial a m tcii. Edit.
Apimondia, Bucure ti-Romnia.
RUTTNER F. (1980) Cre terea m tcilor. Baze biologice i indica ii
tehnice. Edit. Apimondia, Bucure ti-Romnia.
RUTTNER F., HESSE B. (1981) Race specific differences in the
development of the ovaries and eggalying by queenless worker
honeybees. Apidologie, 12 (2), p. 159-183. VELTHUIS H.H.W.
(1976) Egg laying agression and dominance in bees. Proc. XV.
Intern. Congress Entom. Washington, p. 346-449.
RUTTNER F., KOENIGER N., RITTER W. (1980) Butstop und
Brutontnohme. Allg. Dtsch. Imkerztg, 14 (5), p. 159-160.
SERRA BONVENI, J. (1986) La cristalization du miel. Facteurs qui
laffectent. Bull. Tech. Apic., 54. 13 (1) p.38-48.
260

SNOGRASS R.E. (1956) Anatomy of the honeybee. Cornell Univ.


Press.
SP TARU CARMEN LIA i colab. (1983) Apicultur i Sericultur .
Editura Didactic i Pedagogic Bucure ti Romnia.
SPATARU CARMEN LIA i colab. (1981) Tehnologia cre terii i
exploat rii albinelor. A.C.A. Redac ia publica iilor apicole,
Bucure ti-Romnia.
SULIMANOVIC D. (1985) Cercet ri asupra biologiei acarianului
Varooa jacobsoni i de combatere a varroozei. Al XXX-lea
Congres al Apimondiei, Nagoya Japonia.
VOLCINSCHI TR. (1988) Ceara. Redac ia i propagand agricol ,
Bucure ti
WINSTON L.M. (1993) La biologie de labeille. Frison-Roche, Paris
France.
*** (1986) Manualul apicultorului. A.C.A. Edit. Apomondia,
Bucure ti-Romnia.
*** (1989) Produsele stupului. Hran , s n tate, frumuse e. Edit.
Apimondia, Bucure ti-Romnia.
*** (1990) Din tainele stupului. Propolisul. Edit. Apimondia,
Bucure ti-Romnia.

261

CUPRINS
1. M SURI DE PROTEC IA MUNCII N APICULTUR ..5
2. MORFOLOGIA I FIZIOLOGIA ALBINEI....12
2.1. MORFOLOGIA EXTERN A ALBINEI......12
2.1.1. Tegumentul.12
2.1.2. Capul albinei...14
2.1.2.1. Antenele15
2.1.2.2. Ochii simpli (ocelii)...17
2.1.2.3. Ochii compu i...17
2.1.2.4. Aparatul bucal...19
2.1.3. Toracele albinei...22
2.1.3.1. Picioarele...23
2.1.3.2. Aripile....25
2.1.3.4. Abdomenul albinei....27
2.2. MORFOLOGIA INTERN A ALBINEI........28
2.2.5.1. Sistemul muscular......28
2.2.5.2. Aparatul digestiv....30
2.2.5.3. Aparatul excretor...33
2.2.5.4. Sistemul glandular......33
2.2.5.5. Sistemul circulator.36
2.2.5.6. Aparatul respirator.37
2.2.5.7. Aparatul reproduc tor40
2.2.5.8. Sistemul nervos..44
2.2.5.9. Organele de sim .46
2.2.5.10. Sistemul neuroendocrin48
2.2.5.11. Organul de ap rare...49

3. UTILAJELE APICOLE...52
3.1. UTILAJE PENTRU AD POSTIREA FAMILIILOR DE ALBINE.52
3.1.1. Stupul orizontal (STAS 4170/1976)54
3.1.2. Stupul multietajat (STAS 8128/1977...57
3.1.3. Stupul vertical cu un corp i magazine R.A.-1001...61
3.1.4. Stupul vertical I.C.A.-1....63

262

3.2. UTILAJE APICOLE PENTRU EXECUTAREA LUCR RILOR


CURENTE N STUPIN ......65
3.2.1. Echipamentul de protec ie...65
3.2.2. Afum torul...66
3.2.3. Dalta apicol ....67
3.2.4. Peria apicol .68
3.2.5. Lada pentru transportul fagurilor.69
3.2.6. Scaunul apicol..69
3.3.
UTILAJE
PENTRU
NSRMAREA
RAMELOR
I
FIXAREA FAGURILOR ARTIFICIALI....70
3.3.1. ablonul...70
3.3.2. Perforatorul..71
3.3.3. Dispozitivul pentru nsrmarea ramelor...71
3.3.4. Plan eta calapod...71
3.3.5. Pintenul apicol..72
3.3.6. T v lugul apicol...73
3.3.7. Creionul apicol.74
3.4. UTILAJE PENTRU EXTRAC IA I CONDI IONAREA MIERII74
3.4.1. Cu itul pentru desc p cirea fagurilor...74
3.4.2. Furculi ele de desc p cit......76
3.4.3. Tava pentru desc p cirea fagurilor..76
3.4.4. Masa de desc p cit fagurii...77
3.4.5. Desc p citoare mecanice.....78
3.4.6. Extractoare pentru miere.79
3.4.7. Site pentru strecurarea mierii...82
3.4.8. Maturatorul..82
3.4.9. Instala ia de condi ionare i mbuteliere a mierii..84
3.5. UTILAJE PENTRU COLECTAREA
I CONDI IONAREA
POLENULUI..................................................................................................87
3.5.1. Colectorul de polen pentru urdini ...87
3.5.2. Colectorul de polen sub capacul stupului....88
3.5.3. Colectorul de polen pentru fundul stupului......90
3.5.4. Usc torul de polen...90
3.6. UTILAJE PENTRU EXTRAGEREA I PRELUCRAREA CERII..92
3.6.1. Topitorul solar.92
3.6.2. Topitorul de cear cu aburi..93
3.6.3. Presa pentru stors ceara...94
3.7.
UTILAJE
PENTRU
CRE TEREA
I
TRANSPORTUL
M TCILOR.......95
3.7.1. abloane pentru confec ionarea botcilor artificiale.........96

263

3.7.2. Dopurile de cre tere.....97


3.7.3. ipca de cre tere (lea de cre tere)...97
3.7.4. Ramele de cre tere...97
3.7.5. Spatula de transvazare.....98
3.7.6. Izolatorul pentru matc ....98
3.7.7. Colivia de eclozionare tip Zander....98
3.7.8. Alte tipuri de colivii.....99
3.7.9. Nucleele de mperechere....101
3.8. UTILAJE PENTRU RECOLTAREA L PTI ORULUI DE
MATC .....102
3.9. UTILAJE PENTRU RECOLTAREA PROPOLISULUI..103
3.10. UTILAJ PENTRU RECOLTAREA VENINULUI DE ALBINE...105
3.11.
UTILAJE
SPECIFICE
PRODUC IEI
DE
APILARNIL.....107
3.12. UTILAJE APICOLE DIVERSE...106
3.12.1. Gratia pentru urdini ....107
3.12.2. Gratia desp r itoare (Hanemann).107
3.12.3. Ad p torul...107
3.12.4. Cntarul de control..108
3.12.5. Hr nitoare de diferite tipuri i capacit i.....108
3.12.6. Arz torul pentru sulf....108
3.12.7. Cabana apicol .108

4. HR NIREA ALBINELOR.....109
4.1. HRANA ENERGETIC ..109
4.1.1. Nectarul..109
4.1.2. Mierea109
4.1.3. Zah rul sau zaharoza.....111
4.1.4. Biostimulatori utiliza i n alimenta ia albinelor.111
4.1.5. Lipidele din polen......113
4.2. HRANA PROTEIC ....114
4.2.1. Polenul...114
4.2.2. nlocuitorii de polen...115
4.3. CLASIFICAREA HR NIRILOR...116
4.3.1. Hr nirile de completare..116
4.3.2. Hr nirile de stimulare.....119
4.3.3. Hr nirea de dresaj..120
4.3.4. Hr nirea medicamentoas ..121

264

4.4. APA....122
4.5. RE ETE DE HR NIRE N PRACTICA APICOL ...123
4.5.1. erbetul de zah r...123
4.5.2. erbet candi...123
4.5.3. Siropul de completare (dup C. Hristea).................................124
4.5.4. Turt de p stur ....125
4.5.5. erbet de zah r cu miere (dup E. Mure an, C. Mih ilescu)...126
4.5.6. erbet fiert sau candi (dup E. Mure an, C. Mih ilescu...126
4.5.7. erbet cu zah r invertit (dup E. Mure an, C. Mih ilescu)..127
4.5.8. Turt de miere cristalizat i zah r (dup C. Antonescu)..128
4.5.9. Turta proteic 1 (dup Townsend)........129
4.5.10. Turta proteic 2 (dup Farrar)...129
4.5.11. Turta proteic 3 (dup Cale)...129
4.5.12. Turta proteic 4 (dup Vartolomei)129
4.5.13. Turta proteic 5 (dup Miu)....130

5. LUCR RI DE TOAMN N STUPIN .......................................132


5.1. CONTROLUL DE TOAMN AL FAMILIILOR DE ALBINE, N
VEDEREA PREG TIRII PENTRU IERNARE...132
5.1.1. Stabilirea existen ei m tcii.........132
5.1.2. Aprecierea puterii familiei.....133
5.1.3. Dimensionarea corespunz toare a cuibului....133
5.1.4. Aprecierea cantit ii de miere existent n fiecare familie,
comparativ cu necesarul pentru iernare133
5.1.5. Organizarea cuibului i a proviziilor de hran n vederea
iern rii..134
5.2. PROTEJAREA TERMIC
A FAMILIILOR DE ALBINE N
VEDEREA IERN RII.136

6. LUCR RI DE IARN .....139


6.1. NGRIJIREA FAMILIILOR DE ALBINE, N TIMPUL IERNII..139
6.1.1. Controlul auditiv....139
6.1.2. Examinarea resturilor colectate de pe fundul stupilor.......140
6.2. NSRMAREA RAMELOR
I FIXAREA FAGURILOR
ARTIFICIALI N RAME....141

7. LUCR RI DE PRIM VAR N STUPIN .....144


7.1. CONTROLUL DE PRIM VAR AL FAMILIILOR DE ALBINE...144
7.1.1. Prezen a i calitatea m tcii.............144

265

7.1.2. Cantitatea de miere existent n cuib..145


7.1.3. Puterea familiei......145
7.1.4. Starea general a cuibului......145
7.1.5. Cur irea fundurilor stupilor......145
7.1.6. Reducerea i reorganizarea cuibului..146
7.2. REMEDIEREA ST RILOR ANORMALE DEPISTATE LA
CONTROLUL DE PRIM VAR AL FAMILIILOR DE ALBINE..146
7.2.1. Remedierea familiilor lipsite de matc (orfane).146
7.2.2. Remedierea lipsei de hran ....149
7.2.3. Remedierea familiilor slabe...150
7.3. HR NIREA STIMULENT DE PRIM VAR A FAMILIILOR DE
ALBINE.151
7.4. ASIGURAREA SPA IULUI PENTRU CRE TEREA PUIETULUI..152
7.4.1. Asigurarea spa iului pentru cre terea puietului (l rgirea
cuibului) la stupii orizontali i verticali cu magazine...152
7.4.2. Asigurarea spa iului pentru cre terea puietului n stupii
multietaja i....153

8. LUCR RI DE VAR N STUPIN ...155


8.1. PREG TIREA I MPACHETAREA STUPILOR N VEDEREA
TRANSPORTULUI N PASTORAL.....155
8.1.1. Preg tirea pentru transport a stupilor orizontali....156
8.1.2. Preg tirea pentru transport a stupilor multietaja i..155
8.1.3. Preg tirea pentru transport a stupilor R.A. 1001....157
8.1.4. Preg tirea pentru transport a stupilor I.C.A. 1158
8.2. ASIGURAREA SPA IULUI NECESAR PENTRU DEPOZITAREA
MIERII, N TIMPUL CULESURILOR PRINCIPALE...158
8.2.1. Asigurarea spa iului pentru depozitarea mierii, n stupii
orizontali..158
8.2.2. Asigurarea spa iului pentru depozitarea mierii, n stupii
multietaja i....159
8.2.3. Asigurarea spa iului pentru depozitarea mierii, n stupii R.A.
1001 i I.C.A. 1.....161
8.3. RECOLTAREA I EXTRAC IA MIERII....161
8.4. NGRIJIREA FAMILIILOR DE ALBINE N SEZONUL DE VAR
DUP TERMINAREA CULESULUI DE LA SALCM.164
8.4.1. M suri pentru dezvoltarea familiilor n sezonul de var 164
8.4.2. M suri pentru men inerea familiilor n stare activ (prevenirea
roirii naturale)...166

266

8.5. NMUL IREA FAMILIILOR DE ALBINE PRIN ROIRE


ARTIFICIAL ..168
8.5.1. Roirea artificial prin stolonare......168
8.5.2. Roirea artificial prin divizare.......169
8.5.3. ngrijirea roiurilor artificiale dup formare....171

9. CRE TEREA M TCILOR.....172


9.1. CRE TEREA M TCILOR F R
TRANSVAZAREA
.LARVELOR....173
9.1.
CRE TEREA
M TCILOR
CU
TRANSVAZAREA
.LARVELOR....175
9.2.1. Preg tirea botcilor artificiale...175
9.2.2. Preg tirea familiilor materne...176
9.2.3. Transvazarea larvelor......176
9.2.4. Preg tirea familiilor starter......177
9.2.5. Preg tirea familiilor cresc toare..179
9.2.6. Marcarea m tcilor....181
9.2.7. Formarea nucleelor pentru mperecherea m tcilor..181

10. BAZA MELIFER ....184


10.1. SECRE IA DE NECTAR I FACTORII DE INFLUEN .....184
10.2. POLENUL CA SURS DE HRAN ....185
10.3. CARACTERIZAREA APICOL A PRINCIPALELOR PLANTE
MELIFERE...186
10.4. ZONELE BIOAPICOLE
I TIPURILE DE CULES N
ROMNIA....195
10.5. BALAN A MELIFER .....199
10.5.1. Estimarea bazei melifere......200
10.5.1.1. Identificarea speciilor melifere...200
10.5.1.2. Stabilirea suprafe elor ocupate de plantele
melifere..201
10.5.1.3. Determinarea capacit ii nectarifere a plantelor.201
10.5.1.4. Stabilirea produc iei poten iale de miere a resurselor
din raza economic de zbor...204
10.5.2. Calculul num rului familiilor de albine...205

267

10.5.3. Stabilirea num rului de familii de albine necesare pentru


polenizarea culturilor agricole entomofile din
zon ..206
10.6. VALORIFICAREA SUPERIOAR A RESURSELOR MELIFERE
PRIN STUP RITUL PASTORAL..210

11. EVIDEN A N APICULTUR ..214


11.1. NUMEROTAREA STUPILOR...214
11.2.
METODA
EFECTU RII
NOT RILOR
N
FI E
I
FORMULARE ....214

12. MEN INEREA S N T


12.1. M
12.2. M
12.3. M
12.4. M

II FAMILIILOR DE ALBINE......221

SURI ORGANIZATORICE ...221


SURI DE ORDIN BIOLOGIC ...222
SURI DE IGIEN ...222
SURI DE ORDIN CURATIV .....223

13. CONDI IILE DE CALITATE


I POSIBILIT I DE
DEPISTARE
A
FALSIFIC RILOR
PRODUSELOR
APICOLE..233
13.1. MIEREA......................233
13.1.1. Condi iile de depozitare i p strare..236
13.1.2. Metode uzuale de determinare a mierii falsificate...237
13.2. CEARA....238
13.3. POLENUL...243
13.4. PROPOLISUL.....246
13.5. L PTI ORUL DE MATC ......248
13.6. VENINUL DE ALBINE..250
13.7. APILARNILUL...252
BIBLIOGRAFIE..255
CUPRINS.........................................................................................................262

268