P. 1
Iernarea_familiilor_de_albine_33_pag

Iernarea_familiilor_de_albine_33_pag

|Views: 2,762|Likes:
Published by balacescu

More info:

Published by: balacescu on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

IERNAREA FAMILIILOR DE ALBINE

Pag. 1 / 33

Capitolul I - Metode pentru intensificarea creşterii puietului la familiile de albine Capitolul II - Asigurarea rezervelor de hrană pentru familiile de albine Capitolul III - Aranjarea cuibului familiei de albine în vederea iernării Capitolul IV - Pregătirea familiilor de albine pentru iernare. Capitolul V - Metode de iernare a familiilor de albine Capitolul VI - Lucrări ce se efectuează iarna în stupină

Pag. 2 / 33

Capitolul l Metode pentru intensificarea creşterii puietului la familiile de albine
În apicultură se consideră că anul apicol, care este cu totul diferit de cel calendaristic, începe o dată cu sosirea lunii august. Pentru ca familiile de albine să iasă cât mai puternice din iarnă, trebuie luate o serie de măsuri începând încă din vara şi toamna anului precedent pentru creşterea unei cantităţi cât mai mari de puiet, în acest fel se asigură şi o iernare normală, un consum redus de hrană în timpul iernii, uzură mică a albinelor în sezonul rece, fapt care le măreşte longevitatea în primăvara următoare, în familiile puternice primul puiet apare încă din luna ianuarie, cantitatea acestuia sporind rapid, albina uzată fiind înlocuită fără scăderi prea mari de efectiv. Familiile slabe, pe lângă consumul ridicat de hrană şi uzura mărită a albinelor se resimt puternic în primăvară, în perioada de schimbare a albinei refăcându-şi foarte greu efectivele de albine. Din aceste considerente, perioada premergătoare introducerii familiilor la iernat, deci lunile iulie-septembrie, trebuie folosită pentru creşterea unui număr cât mai mare de albine. Acest lucru este în mod obişnuit dificil de realizat întrucât în această perioadă, în majoritatea zonelor, atât culesul de nectar cât şi cel de polen se reduc considerabil, albinele ducându-şi activitatea în special pe baza rezervelor de hrană din cuib.
Pag. 3 / 33

2. Pag. cu mătci tinere.6 Vârsta mătcilor 1 an 2 ani 3 ani Înlocuirea mătcilor bătrâne cu botci căpăcite.5 2.A. după o cercetare făcută în zona de nord şi în cea de sud a Ucrainei. ceea ce provoacă slăbirea familiilor şi înrăutăţirea condiţiilor de iernare. Procentul de familii găsite orfane la ieşirea din iarnă a fost şi el cu atât mai scăzut cu cât mătcile au fost mai tinere: 0. după datele lui V. în stupinele unde 40% din familiile de albine au avut mătci tinere mortalitatea a fost de numai 22 g. Dacă sunt mătci tinere. Tabelul 1 Numărul fagurilor cu puiet Zona de nord Zona de sud 4. mortalitatea s-a redus în medie la 13 g de fiecare interval ocupat de albine.2 2. după încetarea culesului creşterea de puiet se menţine la un nivel corespunzător chiar şi în cazul lipsei unor culesuri de întreţinere. îşi încetinesc ritmul de ouat: cele mai epuizate. La rândul lor şi mătcile.9% la familii cu mătci de 2 ani şi aproape 10% la familii de albine cu mătci de 3 ani (după V. mai ales în prag de toamnă. Nestervodski). Este necesar deci ca în cursul sezonului să se urmărească îndeaproape calitatea mătcilor şi să se înlocuiască cât mai multe din mătcile bătrâne şi din cele tinere cu defecte. Un rol hotărâtor în dezvoltarea familiilor de albine în sezonul de toamnă îl are calitatea şi vârsta mătcilor de care depinde. mortalitatea albinelor în iarnă a fost de 33 g albină de fiecare interval. Cercetătorii au stabilit că vârsta mătcilor are o importanţă capitală. sănătoase şi de calitate superioară.0 1.A. 4 / 33 . precum şi ca urmare a epuizării în urma efortului din perioada de primăvară şi de vară. sub influenţa lipsei de cules. 1 este redat numărul de faguri cu puiet în sezonul de toamnă. îndeosebi cele mai bătrâne pot chiar să înceteze complet ouatul.4 4.2% la familii cu mătci de un an. în raport cu vârsta mătcilor. În tabelul nr. grupând rezervele de hrană în fagurii din cuib. în caz contrar. intensificarea creşterii de albine tinere în această perioadă. Asigurarea unor mătci cu mare capacitate de ouat. scade şi creşterea de puiet sub limitele normale. nu se recomandă. Nestervodski. ocupând majoritatea spaţiului din faguri şi limitând spaţiul pentru puiet. Ei au dovedit că în stupinele în care 20% din familiile de albine au avut mătci tinere. sau chiar cu mătci ce urmează a se împerechea după introducerea lor în familii.Este perioada în care albinele încep să-şi formeze cuibul de iarnă. în principal menţinerea activităţii de creştere a puietului se realizează prin: 1. iar la cele cu 60% mătci tinere.6 3. în foarte mare măsură. Depinde doar de măsurile luate de apicultor ca activitatea lor de ouat să fie menţinută la o cotă ridicată un timp cât mai îndelungat posibil.

fie că. 2. la interval de 5-7 zile. se poate stropi cu sirop de zahăr. deblocarea se realizează prin inversarea periodică a corpurilor. blocarea cuibului este defavorabilă familiei şi este favorabilă producţiei ce se realizează. care păstrează mai greu căldura. Pe o perioadă scurtă. Ele se pot şi extrage în cazul în care conţin doar miere naturală şi nu miere provenind de la hrănirile de toamnă cu sirop de zahăr. 3. Pentru ca albinele să pregătească mai repede fagurele. iar pe de altă parte din cauză că albinele doici se uzează în zadar. Pentru crearea spaţiului se scot ramele pline cu miere de pe margini. din moment ce corpul cu hrană pentru iernat trebuie să aibă în cei zece faguri ai săi cel puţin 18-20 kg miere. 5 / 33 . limitând creşterea puietului. cu celule de albine lucrătoare şi în care au fost crescute douătrei generaţii de puiet. Această pierdere de albină lucrătoare are loc din două motive: în primul rând datorită faptului că în loc de albine se cresc trântori într-o perioadă în care nu sunt necesari. se Pag. nemaiputând fi crescute în locul lor cantităţi mari de albine lucrătoare. este posibilă uneori blocarea cuiburilor prin depozitarea rezervelor de hrană în zona creşterii puietului. sunt faguri cu multe celule de trântor. Deblocarea cuibului la familiile întreţinute în stupi verticali cu un singur corp şi în stupi orizontali. iar unele familii pot rămâne chiar fără mătci prin pierderea lor la zborul de împerechere. ca de exemplu la salcâm. ducând la scăderea accentuată a puterii familiei după valorificarea culesului de vară. deci un fenomen dorit. înainte ca acesta să fie introdus în cuib. Din cuib se scot fagurii prea vechi sau cu multe celule de trântori şi se reformează. Dacă în cuib. De asemenea. oferind mătcii posibilitatea de a-şi extinde în sus suprafaţa pentru depunerea ouălor. în mijlocul cuibului. La stupul multietajat. în perioada de toamnă. având suficiente celule libere pentru creşterea acestuia. în zona cea mai favorabilă creşterii de puiet. a câte unui fagure clădit regulat. familiile de albine puternice în timpul verii ajung toamna slab populate. va depune totuşi ouă producând o diminuare a cantităţii viitoare de albină lucrătoare. deşi au mari cantităţi de miere şi păstură în stup. Deblocarea cuibului. care este un cules intens dar scurt. Dacă apicultorul nu intervine la timp. în perioada de toamnă mătcile evită să depună ouă în fagurii noi. Dacă unii dintre aceşti faguri mai au puiet se mută la marginea cuibului. de unde se pot înlătura imediat ce sunt eliberaţi de puiet. La unele culesuri. se realizează prin introducerea periodică. în mijlocul cuibului se lasă numai fagurii în care au crescut câteva generaţii de puiet. în mod natural se limitează cantitatea de puiet necăpăcit.Aceasta pentru că familia va rămâne fără puiet timp de 10-15 zile sau mai mult. Pentru aceasta este necesar ca nici unul dintre cele două corpuri ce se inversează periodic în toamnă să nu reprezinte corpul cu rezervele de hrană deoarece. Calitatea fagurilor. Blocarea are implicaţii nefavorabile asupra puterii familiei la culesul de vară de la floarea-soarelui. matca fie că va evita aceşti faguri. rame care se pot folosi pentru completarea rezervelor la alte familii. în zonele unde există un cules bun de întreţinere. sub impulsul hrănirilor stimulente. Ca şi în primăvară.

în cazul în care culesul sucului de struguri este prea abundent. acoperă cheltuielile de deplasare. bostănoasele etc. Când timpul este rece. se va face în doze mici de 300-500 g la interval de 23 zile. zonele inundabile. 4. grădinile de zarzavat. familiile de albine reuşesc mai totdeauna să-şi întregească proviziile de hrană pentru iarnă. fagurele se introduce la marginea cuibului. Administrarea siropului în doze şi la intervale mai mari creează doar şocuri. în acelaşi timp se realizează şi o economie de zahăr şi polen care. De la bun început. încărcături intestinale mari. Se va avea grijă însă. datorită aportului de polen proaspăt. Culesurile naturale în sezonul de toamnă sunt de două ori mai eficace comparativ cu hrănirile stimulative. lins şi devine corespunzător pentru a fi însămânţat. 5.. pentru a preveni furtişagul. Cantitatea de miere descăpăcită este în raport cu puterea familiei: la cele puternice se descăpăcesc 3-4 dm2 în timp ce la cele mediocre se descăpăcesc 1-2 dm2. respectiv de la ultimul cules principal până toamna târziu. Ca surse de cules. senzaţie care să le menţină într-o stare activă. se stimulează familiile prin descăpăcirea fagurilor cu miere. fagurele se introduce după diafragmă pentru a evita mărirea cuibului. Folosirea culesurilor târzii. această miere poate provoca neplăceri în timpul iernii şi anume.înţelege că nu va mai avea faguri cu celule goale pe o suprafaţă care să asigure spaţiul necesar creşterii de puiet. Pentru intensificarea creşterii puietului este eficientă administrarea siropului în faguri şi introducerea lor în mijlocul cuibului. uzură prematură. Fagurele introdus este curăţat. de regulă. Prin folosirea culesurilor de întreţinere târzii. Important este ca prin modul de administrare să se creeze albinelor senzaţia de prezenţă permanentă a sursei de cules. Pag. diaree. ca fagurii cu miere proveniţi de la acest cules să nu rămână în cuib pentru iernare. în zonele viticole. care se fac în doze mari. dacă timpul este mai cald. care. într-o primă metodă. de hrănirile stimulative care trebuie făcute în doze mici pe întreaga perioadă de creştere a puietului. Fiind foarte bogată în substanţe minerale şi zaharuri nedigerabile pentru albine. de 2-5 kg zilnic şi se termină în 10-15 zile. Concentraţia siropului trebuie să fie 1/1. La descăpăcire se folosesc fagurii de la rezervă care au cantităţi mici de miere şi provin de la familii sănătoase. Practicarea stupăritului pastoral la culesurile târzii oferite de flora spontană sau cultivată constituie unul dintre cele mai eficiente mijloace de stimulare a creşterii de puiet în această perioadă. Administrarea sub formă de sirop. 6 / 33 . Astfel. la sfârşitul verii şi toamna se pot folosi fâneţele din luncile râurilor. trebuie net diferenţiate hrănirile de completare a rezervelor de hrană. Hrănirile stimulative. Operaţia se execută după încetarea zborului. O a doua metodă este stimularea cu sirop de zahăr. până la efectuarea arăturilor de toamnă oferă culesuri de întreţinere albinelor.

0 Nestimulat (martor) Puiet la 14 august (dm²) 63. urdinişurile stupilor se micşorează în raport cu puterea fiecărei familii. 1954) s-au încheiat cu următoarele rezultate: familiile hrănite stimulativ prin descăpăcirea fagurilor cu miere au crescut cu 28% mai mult puiet comparativ cu lotul martor.3 60.3 dm2 puiet.6 25. Se urmăreşte ca substanţele proteice să nu depăşească 10-15% din compoziţia amestecului.5 la sută mai mult puiet decât lotul martor. altele îl cară însă afară. Gromisz. Pag. în lipsa acestuia este absolut necesară administrarea de polen sau de înlocuitori de polen. 7 / 33 . Unele albine consumă acest zahăr. Tabelul 2 Porţii administrate Specificaţie Număr Cantitate(litri) Porţii mici (0. hrănirea stimulativă se face numai seara. iar prin stimulare s-au obţinut 60. acesta este cu circa 50% mai mic faţă de culesul de întreţinere natural. adică un plus de două ori şi jumătate. Barac. Prezenţa unui cât de mic cules de polen din natură măreşte cu mult efectul hrănirilor stimulative. 2 prezintă eficienţa hrănirii de stimulare cu zahăr în perioada iulie-august (după M. 1961). Cercetările întreprinse în ţara noastră cu privire la efectele hrănirilor stimulative ale familiilor de albine prin descăpăcirea fagurilor după diafragmă în comparaţie cu administrarea de sirop de zahăr (l. Oricare ar fi procedeul folosit. în acelaşi timp. Tabelul nr.6-63. O a treia metodă constă în stimularea cu zahăr sub formă uscată (tos). De asemenea. pentru a preîntâmpina acest aspect se pun câteva picături de miere în hrănitorul cu zahăr. în timp ce familiile hrănite cu sirop de zahăr au crescut doar cu 19. este bine ca albinele să aibă acces la o sursă de apă.5 Din acest tabel rezultă Importanţa hrănirii de stimulare.5 dm 2 puiet. pentru mărirea atractivităţii turtelor de şerbet şi înlocuitori de polen acestea se vor pregăti pe bază de miere şi cu adaos de 3-5% polen natural. Substanţele proteice se administrează în amestec cu hrana energetică (turte de şerbet. Concluzia ce se impune este că rezultate mai bune se obţin prin hrănirea stimulativă cu faguri cu miere descăpăciţi şi introduşi după diafragmă. în acest caz. ca sursă de proteine în vederea creşterii puietului.3 Porţii mari (2l la 5 zile) 4 2. după încetarea zborului. Cât priveşte efectul hrănirilor stimulative asupra dezvoltării creşterii puietului în sezonul de toamnă. comparativ cu culesul natural de întreţinere. martorul a avut 25.Metoda presupune din partea apicultorului un nivel profesional ridicat deoarece trebuie apreciată bine puterea familiei pentru a nu extinde prea mult fagurii ocupaţi cu puiet situaţie care ar duce la o lipsă a albinei de acoperire. după' datele din literatură. pastă). luându-se măsuri severe pentru prevenirea furtişagului care poate aduce in această perioadă pagube mari.3l zilnic) 20 0.

mai tinere sau crescute special în acest scop. Indiferent de starea timpului. în această situaţie. Pentru aceasta cuibul se limitează cu diafragmă iar fagurii de prisos se trec după diafragmă. aceştia se descăpăcesc pentru ca mierea să fie trasă de albine în cuib. deasupra cuibului. din care unul cu puiet iar ceilalţi cu rezerve de hrană. în cazul în care fagurii conţin anumite cantităţi de miere. La stupii multietajaţi reducerea cuibului nu se va face decât în cazul în care avem familii slabe pe un singur corp. ca şi familiilor de bază. 6. acestor nuclee li se lărgeşte cuibul prin introducerea de faguri clădiţi sau artificiali. în corpuri suplimentare. Împachetarea cuibului. Pe măsura dezvoltării. numărul fagurilor din cuib se reduce. în toamnă. astfel încât cei râmaşi să fie bine acoperiţi cu albină. salcâm). Toamna. alături de familia de bază în stupii orizontali. un alt procedeu de întărire a familiilor de albine în vederea iernării este folosirea mătcilor ajutătoare. O parte din nucleele cu mătci pot fi lăsate să ierneze pentru a avea în primăvară mătci de rezervă. Reducerea cuibului. la stupii multietajaţi. după încetarea depunerii ouălor. Prin aplicarea acestui procedeu. Pag. precum şi spaţiul necesar pentru dezvoltarea creşterii puietului. după care fagurii se scot şi se pun la rezervă. trebuie subliniat că hrănirea stimulativă de toamnă dă rezultate numai în cazul când în cuib există provizii abundente de miere şi păstură. în lunile iulie-septembrie. în acest caz se folosesc mătcile scoase din familii cu ocazia înlocuirii lor cu alte mătci. Aceste familii mici se adăpostesc în lădiţe-nuclee. Familiilor ajutătoare li se aplică aceleaşi măsuri de stimulare a creşterii de puiet. familiile de bază se întăresc cu câte 0.Rezultă deci că se va recurge la hrănirea stimulativă de toamnă numai atunci când nu este posibil să se asigure cules de întreţinere natural pentru albine. în stupi suplimentari. 8 / 33 . cu capacitate de 5-6 faguri. în cazul stupilor verticali cu magazine. În afară de măsurile arătate.8 kg albină. în despărţituri amenajate cu urdiniş separat. albinele pot creşte puiet doar în limita spaţiului pe care îl pot acoperi şi încălzi în mod natural. De asemenea. Cu mătcile rezultate din această operaţie se formează în cursul lunilor iunie-iulie nuclee pe doi-trei faguri de cuib. 7. aşezaţi alături de familia de bază. Procedeul de întărire a familiilor de albine prin folosirea mătcilor ajutătoare prezintă un deosebit interes în condiţiile din zona de sud a ţării noastre unde sunt necesare familii foarte puternice chiar la începutul primăverii.6-0. O dată cu apariţia nopţilor reci se asigură izolarea termică prin amplasarea de materiale termoizolante deasupra podişorului în cazul familiilor mai slabe se recomandă folosirea de salteluţe laterale montate după diafragmă. mătcile bătrâne se înlătură iar albinele şi puietul din nucleu se unifică cu familia de bază. pentru folosirea culesurilor timpurii (pomi fructiferi. Nu se recomandă lăsarea fagurilor după diafragmă pentru a se evita cazurile de formare greşită a ghemului în zona aceasta.

cât şi rezerve de miere şi păstură în cuib. ceea ce a determinat în consecinţă şi un consum mai mic. în unele situaţii. pe întreaga perioadă de iernare sunt necesare circa 7-8 kg de miere. situate pe o rază de 150 km şi care a cuprins altitudini între 140-1000 m (tabelul1). în continuarea iernării consumul creşte la 1. Partiot) Stupini sub 300 m altitudine Specificaţie Zile Media pe 12 zbor ani 53 Stupini între 300-500 m altitudine Scăderi greutate (grame) 5210 Stupini între 500-1000 m altitudine Scăderi Zile greutate zbor (grame) 38 4555 ZScăderi greutate Zile zbor (grame) 50 5125 Din acest tabel. în total.6-5. Odată cu apariţia puietului consumul se ridică. până la apariţia puietului albinele consumând mierea doar pentru menţinerea temperaturii în interiorul ghemului la circa 24-25°C.corpul gras. Pentru această activitate. Strânsă în ghemul de iernare ea îşi continuă activitatea producând căldura necesară menţinerii vieţii. Durata mai îndelungată cu temperaturi scăzute existente la altitudinile mai mari a redus numărul zilelor în care s-a înregistrat zbor al albinelor. Deşi amplasate geografic la mari distanţe.5-2. În aceste condiţii familiile normale.0 kg lunar. la 40 stupine. Partiot (1968). Aceste date au fost coroborate cu experienţele făcute de A. consumurile constatate de cei doi autori pe parcursul celor 5 luni analizate sunt foarte apropiate (tabelul 2). puternice consumă în primele luni ale iernii 700800 g hrană.2 kg. rezultă că. familia de albine nu hibernează în timpul iernii. consumul de miere a fost de 4. Tabelul 1 Scăderi ale cântarului de control de la 1 octombrie până la 31 martie (după L.Capitolul II Asigurarea rezervelor de hrană pentru familiile de albine După cum se ştie. temperatura în ghem fiind menţinută în permanenţă la nivelul de 35-36°C. Pentru conturarea consumului vom utiliza datele obţinute de L. bine dezvoltat prin alimentaţie abundentă în timpul toamnei. 9 / 33 . albinelor le sunt necesare rezerve suficiente de hrană atât în forma rezervelor interne . Tabelul Pag. Gareev. începând din luna ianuarie sau chiar din decembrie creşte puiet în spaţiul limitat de dimensiunile ghemului. Stabilirea consumului s-a făcut de către Partiot prin cântăriri pe o durată de 12 ani. într-o perioadă de 6 luni.W. Consumul de hrană este mai scăzut în primele luni ale iernii. corespunzătoare iernării familiilor de albine.

de asemenea. ideea că lipsa hranei în primăvară se poate suplini cu sirop de zahăr. Partiot (medie pe 12 ani) sub 300 m alt. Lipsa fagurilor cu păstură se poate suplini cu polen granule sau pulbere. 1. Fagurii cu miere pentru iernare trebuie să fie căpăciţi. Alfonsus. 300-500 m alt. în ea predomină zaharurile simple. ramurile sau tulpinile unor plante. fiecare familie având nevoie de 1. deoarece mierea necăpăcită este higroscopică. 500-1 000 m alt. Mierea reprezintă hrana glucidică. se poate scurge din celule. Este greşită. uşor asimilabile. Gareew noiembrie decembrie ianuarie februarie martie Total 5 luni 4303 4412 3883 4232 210 505 530 650 587 497 505 725 660 630 617 850 941 980 844 1157 1605 1800 1387 850 Un consum apropiat este stabilit şi de alţi cercetători ca: Wefeippl. Trebuie să avem în vedere următoarele: la ieşirea din iarnă majoritatea albinei este în mare parte uzată în urma iernării şi creşterii de puiet. nu de mană. glucoza şi fructoza.Consumul lunar de la 1 noiembrie la 31 martie (grame miere) Specificaţie După L. După A. Calitatea hranei. vitamine. albina tânără este încă în cantitate mică. administrat în luna februarie în turte energoplastice. Ea este bogată în fermenţi. poate să se înăcrească provocând supraîncărcarea intestinului gros şi moartea albinelor. prelucrarea zahărului grăbeşte uzura totală a albinelor şi le scurtează acestora viaţa. Mana reprezintă acea substanţă dulce ce se află în anumite perioade ale anului pe frunzele.5-2 kg. 10 / 33 . în funcţie de puterea familiei şi de zona în care se lucrează se lasă 16-20 kg miere. De aceea. Deosebit de importantă este şi rezerva de păstură. Ar fi însă o mare greşeală dacă la intrarea în iarnă s-ar lăsa în familii doar această cantitate. Pag. săruri minerale. în afara cantităţii strict necesare iernării. La ieşirea din iarnă în familii sunt necesare rezerve de hrană pentru creşterea puietului şi menţinerea temperaturii până la apariţia primelor culesuri de intensitate normală care să asigure necesarul de hrană al albinelor. In total. Pentru iernare mierea trebuie să fie de flori. Jebsen. întrucât în acest fel familiile ar fi lipsite de hrană tocmai în momentul în care au mare nevoie de aceasta.W. la formarea rezervelor de hrană trebuie asigurată şi cantitatea necesară pentru primăvară.

Dacă amestecul nu se tulbură este dovadă că mierea este bună ca hrană de iarnă. după gustul mai puţin dulce şi după faptul că. în eprubetă apar fulgi (flocoane) de culoare brună. Dacă mierea prelevată şi analizată este de mană. în general. cristalizează rapid şi iernarea nu mai are loc în condiţii bune. apoi se adaugă în eprubetă o cantitate egală de apă distilată. şi fiind improprie pentru iernare trebuie înlocuită. se lasă să se limpezească. se agită totul şi se încălzeşte până la fierbere la o mică lampă de alcool. 11 / 33 . mierea este de mană. Această operaţie o poate face orice stupar. Apa de var se prepară în felul următor: se ia o oarecare cantitate de var stins ce se amestecă bine cu o cantitate egală de apă distilată. Conţinutul ridicat de săruri şi dextrine din mierea de mană determină supraîncărcarea intestinului gros la albine şi îmbolnăvirea lor de diaree. în caz contrar. De asemenea. Într-o eprubetă se pun în părţi egale miere şi apă distilată. în acest scop se recomandă folosirea proviziilor de la culesul de la salcâm. ceea ce iarăşi nu este bine. Varul se va depune pe fundul sticlei. unde raportul glucozăfructoză este în favoarea fructozei. Pag. unii apicultori înlocuiesc rezervele pentru iernare cu sirop de zahăr. b) Metoda cu alcool. Se admite ca în anii în care condiţiile climatice şi de cules au determinat o insuficientă asigurare a familiei de albine cu hrană naturală să se completeze aceste rezerve de hrană cu sirop de zahăr. după vâscozitatea ridicată. iernarea este favorabilă pe provizii de miere care nu cristalizează. ea trebuind să fie înlocuită. Din acest motiv se impune ca în toamnă să se facă analiza mierii pe care o lăsăm ca hrană de iarnă. în special cea de răpită. nu este căpăcită. Pentru a spori producţia de miere extrasă. rezultatul fiind următorul: albinele hrănite cu miere de mană au ieşit în primăvară cu diaree în proporţie de 88. din cauza presiunii radiculare a acesteia în perioada trecerii de la starea de repaus la starea activă sau poate fi produsul unor insecte din familiile Lachnidae şi Lecaniidae. se adaugă 7-8 părţi alcool de 96°. se recomandă extragerea ei din faguri şi înlocuirea cu provizii corespunzătoare. Pentru analiză se pune cu vârful unei linguriţe miere într-o eprubetă (mierea să fie luată din diferiţi faguri). Dar şi în aceste cazuri de forţă majoră este vorba doar de o completare şi nu de o înlocuire care atrage după sine o serie de neajunsuri.Mana poate fi secretată direct de plantă. Această miere este improprie pentru iernare. dacă lichidul se tulbură şi devine albicios. Mierea de floarea-soarelui şi. folosind una din cele două metode prezentate mai jos: a) Metoda cu apă de var. Cercetătorul sovietic Melincenko a făcut un studiu comparativ între o hrănire a albinelor cu miere şi o hrănire cu sirop de zahăr. Recunoscută în stup după culoarea mai închisă. după o uşoară încălzire a conţinutului eprubetei. După ce mierea s-a dizolvat complet în urma agitării conţinutului eprubetei se adaugă două părţi apă de var.9% faţă de cele hrănite cu sirop de zahăr care au avut diaree doar în procent de 9%. iar lichidul albicios ce se ridică deasupra se filtrează prin câteva straturi de tifon şi apoi se păstrează într-o sticlă etichetată.

se ridică în vederea păstrării. cu condiţia să conţină cel puţin 1. Se vor alege. Oricine gândeşte că în felul acesta poate obţine avantaj se înşeală. 3-3.fagurii sunt umpluţi curând cu miere (fig.8-2. Fagurii în care a fost crescut puiet menţin mai bine căldura în timpul iernii şi deci sunt mai buni pentru creşterea de puiet care începe încă din timpul iernii. Se aleg numai fagurii bine clădiţi. iar în spaţiul format se introduc 3-5 faguri de cuib. ce se scot din corpul de jos sau din fagurii de la rezervă. Pregătirea rezervelor de hrană trebuie începută. 2) Fig. pe măsură ce fagurii sunt umpluţi cu miere şi căpăciţi. este o adevărată nebunie ca apicultorul să o extragă pentru vânzare şi să cumpere zahăr din care să fiarbă sirop cu care să hrănească albinele.la familiile de albine cu un singur magazin se scot din magazin fagurii mărginaşi iar în locul lor se introduc doi faguri mărginaşi de cuib ridicaţi din corpul de cuib (fig.5 kg în rame de multietajat (435/230 mm). Astfel. la stupul vertical cu două magazine (4 faguri de cuib suspendaţi in mijlocul celor două magazine).2 Poziţia fagurilor în stupul de tip vertical cu un magazin. 12 / 33 .5 kg în rame standard (435/300 mm) sau 1.5 kg fiecare. pe măsură ce sunt căpăciţi.). "Dacă mierea aflată la sfârşitul verii în stupi este de bună calitate şi bine căpăcită de albine. Root sunt convingătoare în acest sens. Această activitate este mult uşurată atunci când în stupină se folosesc stupi de tip multietajat sau orizontali. Pag. Pregătirea rezervelor de miere şi păstură. aceştia se ridică din stup. în timpul culesului mare. În spaţiile goale albinele vor clădi faguri naturali care pot fi recoltaţi periodic pentru producerea de ceară. chiar dacă ar vinde mierea cu un preţ foarte ridicat şi ar cumpăra zahărul cu un preţ foarte scăzut". Ocupând în magazine poziţia centrală. imediat ce există faguri plini cu miere.în cazul familiilor puternice. .3 Pregătirea rezervelor de miere in faguri de cuib. fagurii plini cu miere. în locul fagurilor scoşi din stup se introduc rame cu faguri goi clădiţi sau cu faguri artificiali. în vederea pregatirii rezervelor de miere în fagurii de cuib (2 faguri de cuib suspendaţi lateral în magazin (a şi b). în care. care au rame de o singură dimensiune. în primul rând. de culoare brun-deschisă. 3. care ocupă două magazine. 2. în raport cu puterea familiei se iau următoarele măsuri: . au fost crescute câteva generaţii de puiet. Fig. la culesurile principale din lunile mai-iunie. înainte de a fi umpluţi cu miere. La stupii cu magazine (Dadant-Blatt). iar în locul lor se introduc faguri noi de la rezervă sau din cuib. se procedează astfel: din mijlocul a două magazine suprapuse se scot ramele de magazin. se pot lua şi faguri cu mai puţină miere. Dacă însă condiţiile de cules nu au fost prielnice. pe cât posibil.Cuvintele apicultorului american A.

Fig. Amestecul se pune în recipiente din sticlă de culoare închisă. 2-uşi laterale. deoarece prin asigurarea unor rezerve bogate se poate preîntâmpina aşa-numita foame de proteine a albinelor. 1-uşi frontale. Ca şi în cazul alegerii rezervelor de miere. se va evita lovirea lor. după primul zbor de curăţire. rezervele de păstură se conservă în cele mai bune condiţii. asigurându-se şi un spaţiu minim pentru ca să nu se atingă între ei. Păstrarea polenului se poate face după uscarea acestuia conform tehnologiei (vezi Manualul apicultorului) sau în stare proaspătă. La aşezarea fagurilor în vederea păstrării. aceste rame se introduc în compartimentele de strânsură pentru a fi umplute cu miere şi căpăcite. Pentru satisfacerea nevoilor de proteine în perioadele când lipseşte polenul. timp de 24 de ore) apoi se aerisesc. în aşa fel încât să nu rămână goluri de aer.O deosebită atenţie se va acorda pregătirii rezervelor de păstură. constantă. în această stare. Loviturile provoacă deschiderea celulelor şi scurgerea mierii pe faguri. Periodic spaţiul de depozitare a fagurilor cu hrană de rezervă (cu tot cu faguri) se dezinfectează prin afumare cu sulf. datorită aerului se poate altera.4b Arzătorul de sulf. şoareci. în acest scop. în acest caz utilizându-se pentru fiecare corp ermetic închis 200 cm3 de acid acetic Pag. cu ocazia reviziilor obişnuite ale familiilor de albine se identifică şi se ridică pentru păstrare faguri umpluţi măcar pe trei sferturi cu păstură. atât în sezonul de iernare cât şi în alte perioade ale anului. 4 a) pentru a-i feri de atacul diferiţilor dăunători (găselniţă. să se recolteze polen cu ajutorul colectoarelor. 13 / 33 . în amestec cu zahăr pudră. Pe timpul culesului mare. este recomandabil ca. pe timpul culesurilor abundente de polen. Se vor evita camerele umede. în afara rezervelor de păstură în faguri. se aleg fagurii de cuib în care au crescut câteva generaţii de puiet. 4 b) (15 g/corp de stup. Fagurii cu hrană de rezervă se păstrează fie în magazine sau corpuri de stupi suprapuse fie în lăzi sau dulapuri cât mal bine închise (fig. având grijă să-l presăm bine.4a Dulap pentru păstrarea ramelor eu faguri de rezervă. Conservarea fagurilor. 3-stelaj pentru rame 4rame cu faguri de rezervă. furnici). alteori mierea din porţiunile lovite. O altă metodă de dezinfecţie este cea cu vapori de acid acetic glacial. Fig. înainte de închiderea recipientului se mai pune un strat de 1-2 cm zahăr pudră. folosind arzătorul de sulf (fig. iar deasupra. Fagurii cu hrană de rezervă se păstrează într-o încăpere în care temperatura să fie. Polenul recoltat se va păstra în vederea administrării ca hrană proteică familiilor de albine la ieşirea acestora din iarnă. pe cât posibil.

când familiile nu şi-au asigurat rezervele de hrană necesare pentru iernare din cauza condiţiilor neprielnice de cules. De asemenea. între cele două deschizături cu sită (una la baza primului corp şi cealaltă deasupra ultimului corp). Atenţie! în cazul când se foloseşte acidul acetic glacial se va lucra cu mănuşi de protecţie. când nu există miere de rezervă în faguri pentru înlocuirea mierii de mană constatate în cuib. După A. se creează un curent continuu de aer ce ventilează fagurii. 3. deoarece cuibul este mai ridicat şi aerul rece din atmosferă nu pătrunde direct pe urdiniş. asigurându-se condiţii bune de conservare şi evitând atacul găselniţei. Se recomandă ca fagurii cu păstură să fie prăfuiţi în prealabil cu zahăr pudră pentru a se evita mucegăirea lor. când se face completarea parţială cu zahăr a rezervelor insuficiente de hrană.3 kg sirop/kg albină a fost de numai 75%. prin intermediul deschizătorilor corpurilor intercalate. faţă de albinele care nu au prelucrat zahăr în toamnă şi a căror durată de viaţă este considerată 100%. durata vieţii albinelor care au prelucrat 3.l. apicultorul trebuie să ţină seama şi de faptul că administrarea unor cantităţi mari de sirop de zahăr. de cantitatea de zahăr prelucrată. Hrănirea de completare. iar la dispariţia albinelor bătrâne va apărea generaţia ce va ierna şi care a fost scutită de uzura pe care ar fi prilejuit-o prelucrarea zahărului. când se face prima revizie de primăvară. Astfel.glacial îmbibat într-un strat de pânză. timp în care are loc evacuarea acidului acetic. Hrănirea trebuie făcută imediat după ultimul cules de vară. având grijă să nu existe spaţii libere între corpuri (eventual corpurile se pot lipi între ele cu hârtie adezivă) prin care să nu poată pătrunde albina. Pânza astfel pregătită se introduce în corpul de stup unde va rămâne timp de 3 zile la o temperatură de 20-25°C. în acest fel se realizează şi o iernare bună a familiilor de albine. fagurii fiind în acest caz sub protecţia permanentă a albinelor. 14 / 33 . Melniciuc (1964). în mod direct. durata vieţii albinelor este influenţată. Dacă la ieşirea din iarnă. Vaporii de acid acetic acţionează şi asupra sporilor de nosemoză. în cazul depozitării în aer liber atât în partea de jos (fund) cât şi deasupra corpului de stup se pune un podişor Snelgrove cu sita descoperită şi urdinişurile închise. a moliei cerii şi a altor dăunători. bandaj de tifon la nas şi ochelari pentru evitarea unor accidente neplăcute. Fagurii goi de rezervă se mai pot conserva şi sub cuibul familiei. se va recurge la fagurii cu hrană de rezervă depozitaţi în modul descris mai sus. Metoda se recomandă numai în cazul existenţei unor familii de albine puternice. Se fac stive de câte 6-8 corpuri sau magazine cu rame sortate. se constată existenţa unor familii de albine lipsite de hrană sau cu hrană insuficientă. care trebuie depozitate în scurt timp. În aer liber (adăpostiţi sub un şopron) este bine să păstrăm doar fagurii de culoare deschisă şi care nu conţin resturi de miere pentru că aceasta atrage albinele. Hrănirea de completare se face în trei cazuri. duce la depăşirea Pag. în felul acesta se va intensifica dezvoltarea în continuare a familiilor în vederea iernării.

cu o dublă influenţă negativă. 15 / 33 . în timp ce rama de ME 435/230 mm conţine 200 g albină pe ambele feţe. depozitarea şi prelucrarea proviziilor. adică pe fagurii pe care familia va ierna. asigurându-se astfel o foarte bună prelucrare. prin transformare. ca atare. în funcţie de tipul de stup. concentraţia siropului poate fi de 1/1. Diferenţa de circa 25% zahăr (1 kg miere conţine numai circa 0. În cazul hrănirii cu sirop de zahăr se va avea în vedere că dintr-un kilogram de zahăr rezultă. înmulţit cu 15 dă totalul de albine dintr-o familie.reducerea se face în funcţie de puterea familiei. .puterea se apreciază în funcţie de intervalele bine ocupate cu albină. pe de altă parte. un kilogram de miere. prin hrănirea cu lichidul intercristalin albinele se îmbolnăvesc de diaree.6-4 kg miere la rama se stup orizontal (435/300 mm) şi 2. putându-se înregistra din acest motiv chiar şi pierderea familiilor. imediat după terminarea culesului de vară şi albinele dispun de timp suficient pentru transportarea.52 kg miere. Pag. în final. sunt necesare următoarele măsuri: . O apreciere mai exactă se obţine cu rama reţea sau Netz (împărţită în dm2) în care 1 2 dm conţine 30 g albină pe ambele feţe sau 15 g pe o singură faţă.înainte de administrarea hranei. Este de aceea indicat ca administrarea hranei pentru completarea rezervelor să se facă într-un timp mai îndelungat şi în cantităţi ponderate. Pentru ca hrana administrată să nu fie împrăştiată de albine pe un număr mare de faguri ci concentrată doar pe câţiva. un fagure de stup orizontal 435/300 mm conţine 200 g albina pe ambele feţe. adaosul de enzime va fi necorespunzător. Când hrana se administrează timpuriu. în această situaţie rezervele respective vor fi depozitate fără ca procesul de invertire să fie realizat la nivel corespunzător. Pe de o parte albinele vor arunca cristalele din celule. ceea ce reprezintă consumarea inutilă a zahărului. La completarea hranei trebuie luate în considerare câteva aspecte importante. O metodă mai exactă care poate fi aplicată când timpul este cald este aprecierea cantităţii de albină de pe fiecare fagure şi.8-3 kg miere la rama de multietajat (435/230 mm). cuibul familiei să fie redus la numărul de faguri pe care urmează să se facă iernarea. ca să se stabilească necesarul din cuib.capacităţii de activitate glandulară a albinelor şi. aprecierea cantităţii totale de albină. . în perioada activă. Un fagure de stup orizontal 435/300 mm în perioada de toamnă. O apreciere mult mai exactă se poate face tot cu ajutorul ramei reţea (Netz). iar rama de ME 435/230 conţine 150 g albină. Pentru a se aprecia pe câte rame va ierna familia se împarte totalul de albine la 270 g sau 200 g. Prepararea siropului pentru hrănirea de completare. Un fagure plin pe ambele feţe are 3.750 kg zahăr) este consumată de albine în procesul de transformare a zahărului în miere. când cuibul este restrâns conţine 270 g albină pe ambele feţe. unde 1 dm2 are 350 g miere pe ambele feţe sau 175 g miere pe o singură faţă. Pornind de la regula că în fiecare fagure de iernare trebuie să se găsească minimum 1. Totalul de dm2 găsiţi. fapt ce va duce la cristalizarea hranei în celule.

74 4.22 4.08 2.50 2. Tabelul 3 Cantitatea de sirop obţinută în funcţie de raporturile indicate Concentraţie 1/1 Concentraţie 1.25 1. precum şi cantitatea de miere care rezultă din prelucrarea acestui sirop.70 4.77 0. În tabelul 3 şi în tabelul 4 sunt redate cantităţile de zahăr şi apă necesare pentru pregătirea siropului de diferite concentraţii.38 3. Se administrează când temperatura siropului este de 35-40°C.02 2.5/1 Concentraţie 2/1 Sirop(în litri) Zahăr(kg) Apă(l) Miere(kg) Zahăr(kg) Apă(l) Miere(kg) Zahăr(kg) Apă(l) Miere(kg) 1.17 5.87 1.87 0. Se recomandă să se dea albinelor un sirop invertit cu acid citric (1 g la litrul de sirop). Se recomandă hrănirea de completare timpurie. Protofilul se administrează în special familiilor de albine afectate de nosemoză. Practic.87 2.0 3.54 2. întâi se fierbe apa apoi se adaugă zahărul. 16 / 33 . de intoxicaţii cronice.12 8.25 1.35 2. suprafaţa pe care îl împrăştie albinele pentru evaporare va fi mai mică şi implicit timpul necesar prelucrării va fi mai mic. amestecând până la completa dizolvare a acestuia.53 2.87 1. la a doua hrănire li se reduce porţia după capacitatea de depozitare a hranei în faguri.25 7.25 6.04 3.25 6.02 1.87 2. deoarece albinele dispun în acest caz de timp suficient pentru prelucrarea corespunzătoare a proviziilor şi pentru că.43 1. în porţii de 2-5 kg la 2-3 zile. Administrarea hranei se face în hrănitoare de capacitate mare. acesta fiind mai dens.12 3. Familiilor care nu ridică cantitatea de hrană dată în totalitate. în totalitate într-un anotimp se administrează unei familii de albine între 50 şi 80 ml Protofil.08 5.35 10.61 1. la o concentraţie de 1/1 se pun laolaltă 650 g zahăr şi 650 ml apă.0 2.30 3.85 0.0 6. Cantitatea de Protofil care se administrează este de 17 ml (1 lingură de supă) la un litru de sirop.06 4. în funcţie de mărimea şi starea acesteia.20 Pag. celor slăbite de intemperii.0 0.70 5.51 0.0 1. în general.48 1. precum şi roiurilor. De asemenea.31 1.Pentru a obţine un kilogram de sirop.12 3.50 2.62 0.0 1.62 0.10 10. Dacă se dă o cantitate mai mare de 1 g la litrul de sirop.62 0.12 3. efectul este invers şi anume are loc o cristalizare puternică în timpul iernii. concentraţia siropului va fi 2/1 (2 părţi zahăr şi 1 parte apă). după puterea familiei. Dacă timpul este însă înaintat.56 4.45 8.05 3.74 0. prevenindu-se astfel uzura celor tinere care vor ierna. Siropul poate fi administrat şi în faguri care se pun după diafragmă.69 1.25 1.50 3. se mai recomandă ca în siropul destinat hrănirii de completare să se adauge Protofil care este un preparat destinat atât stimulării dezvoltării familiilor de albine. cât şi combaterii nosemozei.54 1. activitatea este desfăşurată de albinele mai vârstnice.85 2.

5 5.30 2.8 3.15 1.67 1.0 2.0 5.3 1.2 4.0 3. la formarea cuibului se va avea în vedere ca. albinele nu mai ridică siropul.0 1. În cuib se lasă atâţia faguri astfel încât spaţiile dintre ei să cuprindă complet ghemul de iernare.0 10. Capitolul III Aranjarea cuibului familiei de albine în vederea iernării Prin aranjarea cuibului se urmăreşte dimensionarea lui în raport cu puterea familiei şi repartizarea proviziilor de hrană în aşa fel încât albinele din ghem să aibă suficientă hrană până în primăvară. 17 / 33 .6 1.0 6.0 16.0 3.5 3. Timpul când se execută lucrarea depinde de condiţiile de cules.0 1. Pag. sau spre sfârşitul iernii.2 2.0 5.5 12.6 4.0 11.0 6.0 10. în condiţii normale însă.75 6.0 0.0 10.8 5. acestea sunt situaţii de excepţie şi ele apar îndeosebi atunci când iarna se prelungeşte mult în primăvară. Desigur. îndeosebi fagurii centrali să conţină suficientă miere întrucât este zona cu cantitatea cea mai mare de albine.4 3. cu atât lucrarea se execută mai târziu.8 4. familiile de albine trebuie să fie asigurate cu provizii care trebuie să le ajungă acestora până la ieşirea din iarnă şi începutul unui nou sezon.4 2.1 0.5 5.6 2. Cu cât culesul ţine mai mult timp.5 1. în cazul în care.34 2.5/1 Raport 2/1 Zahăr (kg) Apă(l) Sirop(l) Miere(kg) Apă(l) Sirop(l) Miere(kg) Apă(l) Sirop(l) Miere(kg) 1. de starea vremii şi de situaţia puietului în cuib.0 4.0 3. cu cât timpul se răceşte mai curând. cu atât această lucrare se execută mai devreme. Aceasta se face în special atunci când timpul este prea înaintat.68 5.0 4.35 6.2 1.3 1.Tabelul 4 Cantitatea de sirop obţinută în funcţie de raporturile indicate Raport 1/1 Raport 1. datorită unei cantităţi insuficiente de hrană apare pericolul pieirii familiei de albine de foame.0 5.9 3.0 4.45 3.60 4.5 2.0 11.0 2.2 2. precum şi de faptul că în timpul iernii albinele se pot deplasa după hrană doar în spaţiul dintre rame şi nu se pot deplasa pe fagurii laterali.0 8.0 Hrănirea de completare mai poate fi făcută şi cu şerbet de zahăr administrat sub formă de turte. fără spaţii suplimentare.0 2.70 13.0 1. Pornind de la aceste considerente. La orânduirea fagurilor cu miere se va ţine cont de principiile biologice ale dezvoltării pe verticală a familiilor de albine care cer în partea de jos a fagurilor spaţii pentru puiet iar în partea de sus rezervele de hrană.01 3.0 2.

3. urmând către mijlocul cuibului. în aşa fel ca albina să nu ocupe feţele exterioare ale ramelor marginale. 18 / 33 . Amplasarea bilaterală Fagurii cu cantitatea cea mai mare de miere. 5). cu precizarea că nu trebuie să avem însă faguri sub 1.5 kg miere. este posibil să se lase cuibul de iarnă prea larg. 6).Amplasarea unilaterală Aceasta constă în aşezarea fagurilor după cantitatea de miere pe care o conţin.5 Amplasarea bilaterală a rezervelor de hrană in cuib. unilaterală şi centrală. în ordine descrescândă. 1. fiind necesar ca ulterior fagurii mărginaşi. în ordine crescândă către unul din pereţii stupului. Fig.5-4 kg. În acest caz fagurii plini cu provizii se rânduiesc de o parte şi de alta a diafragmei care separă familiile. se amplasează în dreapta şi în stânga cuibului. fagurii cu provizii mai puţine. fără însă ca aceştia să fie sub 1. plus unul.5 kg (fig. deoarece aceştia mucegăiesc din cauza umezelii din timpul iernii şi uneori mierea se alterează. Fig. este necesar ca cercetarea familiilor să se facă după nopţi reci. se lasă atâtea rame câte sunt ocupate cu albină. Când sunt în cuib redus. 2-ghemul de albine în familia de bază la începutul toamnei. 2. Ghemul se va forma de o parte şi de alta a diafragmei.Amplasarea rezervelor de hrană poate fi: bilaterală. Fig. cu aceeaşi subliniere că nu vom avea faguri cu mai puţin de 1. Apoi.unilaterală şi centrală .6 Amplasarea unilaterală a rezervelor de hrană în stup. se lasă fagurii ocupaţi cu albină. către marginile stupului.fiind însă mai puţin indicate şi folosindu-se mai mult în cazul familiilor slabe şi cu rezerve insuficiente. 3-ghemul ambelor familii de albine pe timpul şi la sfârşitul iernii. 7). fagurii cu miere mai puţină. ultimele două moduri de amplasare . neocupaţi de albine să se scoată. fiecare familie fiind atrasă şi beneficiind în acelaşi timp de căldura din cuibul familiei vecine. Pentru a se stabili numărul de faguri care se lasă în cuib.familia de bază şi ajutătoare (fig. Uneori. Acest procedeu se aplică şi în cazul iernării a două familii în stupi orizontali . Pag.5 kg miere (fig.7 Amplasarea rezervelor de hrană la stupul orizontal când iernează două familii în acelaşi stup. pentru ca ghemul să fie cât mai strâns Când sunt în cuib normal. din cauză că la controlul preliminar ghemul n-a fost suficient de strâns. în ordine descrescândă a cantităţii de miere conţinute. 1ghemul de iernare în familia de albine.

rezistenţa la condiţiile nefavorabile este mai mare la familiile puternice. deci potriviţi pentru creşterea puietului în perioada de la sfârşitul iernii. 9). ca rezultat al adaptării la condiţiile de mediu.7 kg. chiar dacă dispun de provizii aflate în imediata lor apropiere. Unii apicultori recomandă punerea de făguraşi cu miere între cele două corpuri.3. această situaţie determină aşezarea ghemului de iernare sub aceşti faguri. Dacă se găseşte miere pe fagurii centrali din corpul inferior. La aşezarea fagurilor în cuib se va avea în vedere ca în centrul cuibului să fie introduşi numai fagurii cu celule de albine. în corpul superior trebuie să existe circa 18-20 kg miere. 19 / 33 . La stupii multietajaţi. iar în corpul inferior fagurii centrali să nu conţină miere. din cauza slabei mobilităţi a ghemului. 8). în care au crescut deja câteva generaţii de puiet. Pe măsură ce rezervele se consumă. ghemul înregistrează o mişcare de jos în sus. Pentru supravieţuirea ei în condiţiile de temperatură scăzută sunt esenţiale calitatea şi cantitatea proviziilor de hrană. Fig. fagurii laterali pot fi plini în vreme ce la ceilalţi cantitatea de miere trebuie să fie de circa 1. Fig.în total 7-8 kg (fig. Dacă iernarea se face într-un corp. descrescând în greutate către marginile cuibului.9 Amplasarea rezervelor de hrana la stupul multietajat. are capacitatea de a se adapta în tot cursul anului la variaţiile temperaturii exterioare. Desigur.8 Amplasarea centrală a rezervelor de hrană din cuib. Familia de albine are capacitatea de a suporta temperaturi deosebit de scăzute. aceasta să se găsească doar pe fagurii laterali. Familia de albine.5-1. astfel încât fagurii mărginaşi să nu aibă mai puţin de 0. când iernarea se face pe două corpuri. Se creează astfel o punte de legătură între ele cele două corpuri pot fi lipite cu benzi de hârtie adezivă pentru o etanşeizare mai bună contra curenţilor. Amplasarea central Fagurii din centrul cuibului conţin cea mai mare cantitate de miere. în urma consumului. spaţiul de 10 mm dintre corpuri devine de nestrăbătut şi albinele pot muri de foame. Pag. Capitolul IV Pregătirea familiilor de albine pentru iernare.5 kg miere (fig.

de regulă. scade simţitor consumul de miere. la creşterea puietului şi la culesul de nectar. iar pe de altă parte modificărilor anatomofiziologice determinate de acumularea în ţesutul corpului gras (ţesut de culoare albicioasă ce căptuşeşte partea interioară a învelişului chitinos) a rezervelor de proteine şi grăsimi pe seama consumului intens de păstură. însuşire pe care nu o au albinele născute primăvara sau vara. în organismul albinelor se produc modificări fiziologice caracteristice albinelor care vor ierna. albinele izolând în felul acesta mai bine cuibul împotriva pierderii de căldură şi a pătrunderii umidităţii. mai ales. Trântorii mai sunt toleraţi doar în familiile cu mătci neîmperecheate. în funcţie de condiţiile exterioare. a acestor provizii. într-o măsură mai mică. Datorită acestor rezerve. O dată cu răcirea progresivă a timpului descreşte treptat şi activitatea de zbor a albinelor. pe de-o parte faptului că ele participă. În această perioadă datorită micşorării activităţii de zbor şi a creşterii de puiet. diminuării treptate a ouatului mătcilor şi a creşterii de puiet. Pag.Pregătirea în vederea supravieţuirii la temperaturi scăzute este un instinct dobândit la albine în decursul vremurilor şi acesta se manifestă cu mult timp înainte de apariţia sezonului friguros prin: . a crăpăturilor pereţilor. conform prospectului.reducerea treptată a unor activităţi (de creştere a puietului. când apare primul puiet în cuib. se face tratamentul împotriva varroozei. .acumularea unor provizii importante de hrană în cuib. care fiind înlăturaţi treptat de pe fagurii cu miere nu mai au posibilitatea să se hrănească şi sunt scoşi afară din stup unde mor de foame şi frig. În perioada de toamnă. dar se menţine în continuare un consum ridicat de polen şi păstură. folosind pentru aceasta produsul Varachet sau alte produse recomandate.micşorarea numărului de albine în cuib datorită uzurii albinelor culegătoare pe timpul culesurilor de vară.propolizarea cuibului şi. se accentuează tendinţa albinelor de acumulare a rezervelor de miere necăpăcită şi uneori căpăcită de pe fagurii periferici în celulele eliberate de puiet. Longevitatea se datorează. 20 / 33 . Albinele crescute în această perioadă se deosebesc de albinele crescute în sezon prin faptul că pot trăi 7-8 luni în loc de numai 35-45 de zile cât este durata de viaţă la albinele din sezonul activ. când nu mai există puiet. Ghemul de iernare. De asemenea. spaţiul de pe fagurii din care a ieşit ultimul puiet. Din toate aceste aspecte trecute în revistă mai sus. Pe măsură ce nopţile se răcesc.izgonirea trântorilor. de clădire a fagurilor). . rezultă că albinele îşi pot asigura singure regimul optim de temperatură în interiorul cuibului pe perioadele reci. Familia de albine trece în perioada repausului de iarnă care începe pe la sfârşitul lunii octombrie şi se termină în lunile ianuarie-februarie. . în familiile orfane sau în familiile cu mătci bătrâne. între +6"C şi +8°C se formează ghemul de iernare. albinele părăsesc fagurii mărginaşi ai cuibului concentrându-se pe fagurii în care se mai creşte puiet. 1.folosirea cu economicitate. albinele pot rezista intemperiilor iernii şi pot produce lăptişorul necesar creşterii puietului spre sfârşitul sezonului rece. încetează ouatul mătcilor şi creşterea de puiet. . . Odată cu scăderea temperaturii exterioare. Albinele se adună strâns în jurul mătcii ocupând.

cu atât se pierde mai multă căldură într-un timp mai scurt. picioare şi abdomen. Din momentul în care interiorul ghemului a atins temperatura critică (circa +13.9°C). în perioada a doua a iernii. Miezul ghemului. reprezentând astfel o zonă izolatoare de mediul exterior. Temperatura ghemului ajunge în curând la limita sa inferioară (+13. Stratul exterior are rolul de a face ca pierderile de căldură din interiorul ghemului să fie cât mai mici. albinele având posibilitatea de micşorare a acestuia în funcţie de temperatura mediului exterior. Aici albinele stau aproape nemişcate. Pag. devin active. Grosimea cojii ghemului este de 2-7 cm şi variază în raport cu temperatura aerului din jurul ghemului. Cu cât este mai frig afară şi familia este mai slabă. numită coaja ghemului. Radiaţiile de căldură din ghem în stup sunt insuficiente pentru încălzirea interiorului acestuia. adică de mărimea ghemului. care începe o dată cu ieşirea ultimului puiet.9°C. ca urmare. Partea exterioară a ghemului. ceea ce duce la perceperea pe timpul iernii a unui zumzet specific care poate fi sesizat de către apicultor dacă lipeşte urechea de un perete al stupului. din acest moment. Căldura este produsă de albine prin mişcări caracteristice din aripi. este mai afânat. cu capul îndreptat către interiorul ghemului. Limita superioară a temperaturii din interiorul ghemului în această fază de iernare nu depăşeşte +25°C.9°C) şi. oscilând în limitele câtorva grade peste limita temperaturii critice. ci numai interiorul ghemului. adică de păstrare a căldurii produse. în felul acesta. până în momentul când temperatura din interiorul ghemului atinge limita superioară. Producerea căldurii în interiorul ghemului nu este continuă. Albinele din miezul ghemului sunt active şi au rolul de a produce temperatura necesară întregii familii. după cum este cunoscut. în interiorul ghemului de iernare temperatura se stabilizează în limitele a 34-36°C şi rămâne la acest nivel. precum şi rolul de a hrăni matca. care se caracterizează prin sporirea treptată a activităţii albinelor datorită creşterii de puiet. se hrănesc abundent şi produc intens căldură. care ocupă atât intervalele dintre faguri cât şi interiorul celulelor libere. temperatura din interiorul ghemului este mai scăzută. la un număr maxim de albine ghemul posedă o suprafaţă minimă pentru pierderea căldurii. Faţă de condiţiile de viaţă ale albinelor din timpul iernii. În prima fază a repausului de iarnă. vârât sub abdomenul altor albine şi cu aripile ridicate (poziţia este asemănătoare cu cea a ţiglelor de pe acoperişul caselor). Durata stării de repaus şi de păstrare a căldurii depinde de temperatura mediului exterior şi de puterea familiei. albinele din miezul ghemului intră într-o stare de excitare. activitatea albinelor scade treptat. ele se liniştesc şi intră în faza de digestie şi repaus. albinele sunt nevoite să reintre din nou în activitate în vederea producerii căldurii.Ghemul are formă de sferă sau elipsă. Temperatura din zona interioară a ghemului depinde de temperatura mediului exterior şi de stadiul de iernare. În legătură cu mecanismul producerii căldurii în ghem trebuie menţionat că albinele nu încălzesc interiorul stupului. care cuprinde şi matca. 21 / 33 . această formă a ghemului este cea mai avantajoasă întrucât. care este de circa +13. este alcătuită dintr-un strat foarte dens de albine. dintre toate formele geometrice sfera posedă cea mai redusă suprafaţă raportată la volumul ei.

6 Experienţele făcute la Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Apicultură au arătat că familiile cu 1 kg albină au consumat câte 7. Al. Popa.8 30. cât şi a consumului de hrană.6 35. familiei de albine îi este necesar un timp de 20-30 de ore.1% la familiile puternice. Foţii.0-2. organismul albinelor în cauză se uzează mai repede.5 kg miere.Albinele din stratul protector al ghemului trăiesc la temperatura aerului din stup.5 kg miere pe durata iernii. care.1 50. fapt ce uzează mult albinele şi contribuie la o mortalitate ridicată primăvara.5 60. iar 1 kg de albină din familiile puternice câte 3. Iernarea familiilor puternice este mai avantajoasă decât cea a familiilor slabe. au consumat câte 11. de 3 kg albină. Orice zgomot din afara sau dinăuntrul stupului.8 kg miere la fiecare kilogram de albină.9 100. pentru liniştire.0 Consum mediu/kg de albină grame % 25. li se scurtează viaţa.0 100. se menţine cu cel mult 1-2°C mai ridicată decât temperatura exterioară. Sănduleac) evidenţiază creşterea consumului de miere pe durata iernii în cuiburile familiilor slabe. Familiile de albine slabe produc căldura necesară supravieţuirii lor în perioada de iernare pe seama unui consum mare de provizii. Pag. adică 1 kg de albină din familiile slabe a consumat 7. provocat de om sau animale.0-1. la sporirea consumului de hrană. În cazul când temperatura ghemului se ridică cu câteva grade din cauza unei tulburări puternice a albinelor. E.5-1.5 1. iar în primăvară dezvoltarea lor evoluează aşa de încet încât nu pot valorifica economic culesurile intense timpurii.0 2. precum şi umiditatea. Izolarea termică a cuibului Faptul că albinele nu încălzesc stupul şi menţin temperatura numai în limitele interioare ghemului ar pleda pentru o iernare fără împachetare. chiar în imediata apropiere a albinelor. iar familiile puternice. mierea de calitate inferioară. după cum urmează: Cantitatea de albine în familie (kg) 2.8 50. implicit.9 51. sau s-a redus consumul cu 0. Ridicarea temperaturii ghemului nu are loc numai atunci când temperatura interioară a ghemului a ajuns la limita inferioară.7 kg miere. De exemplu. Prin aceasta. Barac. Ridicându-se temperatura ghemului este posibil ca matca să înceapă ponta prea de timpuriu. o simplă ridicare a capacului stupului în timpul iernii duce la ridicarea temperaturii din ghem cu 2-3°C. 22 / 33 .1 kg miere.0 1. 2.5-2.9 69. lipsa mătcii şi altele contribuie la ridicarea temperaturii din interiorul ghemului peste limitele normale şi. atât în ceea ce priveşte producerea şi păstrarea căldurii necesare.5-3. N.5 0. ceea ce duce la concluzia că la iernarea familiilor puternice s-a făcut o economie de 3. Cercetările efectuate în ţara noastră (l.

La stupii orizontali şi verticali fagurii se trag spre peretele mai încălzit al stupului. salteluţele nu trebuie să fie prea groase. 23 / 33 . Este bine să folosim o împachetare bună a cuibului la familiile slabe şi mijlocii şi o împachetare moderată la familiile puternice. Fig. 10a Împachetarea bilaterală a cuibului în stupul orizontal 1. Fig. urmează diafragma şi salteluţă laterală.l0b Împachetarea bilaterală a cuibului În acest caz. ghemul de albine în familia de bază la începutul toamnei 3. 10 a şi b). ghemul ambelor familii de albine pe timpul şi la sfârşitul iernii Fig. Peste podişor se suprapune o a treia salteluţă. Pag. polistiren expandat. la peretele stupului se pune o salteluţă urmată de diafragmă. 11 împachetarea unilaterală a cuibului Fagurii se trag în acest caz spre peretele încălzit al stupului. ghemul de albine în familia ajutătoare 2. prevenindu-se în acest mod apariţia umezelii. condiţie favorizantă pentru dezvoltarea mucegaiului. a doua diafragmă şi salteluţă. Când familiile sunt puternice se recomandă împachetarea unilaterală a cuibului (fig 11). paiele de ovăz.Se apreciază însă că împachetarea are rolul de a feri familia de variaţiile bruşte de temperatură. ziare. de fagurii cu albine. Ca material izolator se pot folosi: saci de iută. Materialul de protecţie trebuie să fie permeabil. papură. Peste podişor se suprapune o altă salteluţă. ele trebuie să lase spaţii de circulaţie a aerului între ele şi pereţi sau capacul stupului. fiind deosebit de necesară mai ales în perioadele cu temperaturi exterioare mai scăzute în care familia creşte puiet. în cazul în care familiile sunt mai slabe este posibilă şi chiar indicată protejarea bilaterală a cuibului (fig.

care să permită creşterea intensă de puiet în vederea realizării unor familii puternice pentru iernat. în acelaşi timp. poate determina scurgerea sa din faguri sau înăcrirea care provoacă debilitatea şi îmbolnăvirea albinelor.ghemul de albine 2. Scopul principal al tuturor lucrărilor este realizarea unui regim optim de temperatură. este umiditatea. se închid. Orificiile de ventilaţie din capac. adică de faptul că în această perioadă în cuib creşte cantitatea de bioxid de carbon (fig. se închide şi urdinişul superior la stupii care posedă şi acest al doilea urdiniş. Materialul de protecţie se pune în stupi o dată cu apariţia variaţiilor de temperatură între noapte şi zi.La stupul multietajat. dacă iernarea se face pe două corpuri. în perioada de la sfârşitul verii şi începutul toamnei. O dată cu instalarea definitivă a sezonului inactiv. De asemenea. excesul de umiditate. trebuie ţinut seama de particularitatea biologică a iernării. se poate lăsa un număr egal de faguri în cele două corpuri separate cu diafragme (superioară şi inferioară) de spaţiul liber din stup în care se pune material de protecţie. 24 / 33 . Este foarte important să prevenim excesul de umiditate în stup pentru a feri fagurii de formarea mucegaiurilor. Un aspect important care trebuie urmărit. Protecţia superioară se realizează prin aşezarea unei salteluţe pe podişor (fig.5 cm pentru fiecare interval ocupat de albine. Fig. Fig. Măsurile care se iau pentru asigurarea ventilaţiei corespunzătoare trebuie însă să nu vină în contradicţie cu cele ce vizează asigurarea unui regim optim de temperatură. Pag. b) lăsând un spaţiu de câţiva milimetri între două dintre scândurelele podişorului. 13). în plus. este necesară redimensionarea urdinişului.sensul circuitului de aer viciat ( La stupul orizontal evacuarea vaporilor de apă rezultaţi din respiraţia albinelor se poate realiza pe la partea superioară a stupului în două moduri: a) deschizând urdinişul superior al stupului acolo unde există. Acesta la intrarea la iernat trebuie să corespundă puterii familiei. datorită faptului că mierea este higroscopică. 12). 12 Împachetarea stupului multietajat pe doua corpuri. măsurile care se iau sunt în funcţie de sistemul de stup şi metoda în care acesta iernează. socotindu-se 0. cu scăderea temperaturii în cursul nopţii.sensul circuitului de aer proaspăt neviciat 3. 3.13 Schema aerisirii cuibului unei familii de albine pe timpul iernii 1. Odată cu terminarea culesului principal. Urdinişul şi orificiile de ventilaţie.

1. De asemenea. 15).14 Gratie contra rozatoarelor. O atenţie deosebită se va da prevenirii pătrunderii rozătoarelor în stup.iernarea în cojoc.La prima variantă. 25 / 33 . La stupul vertical . o dată cu răcirea timpului urdinişul va fi prevăzut cu gratii (fig. Fig. . ventilaţia la partea superioară se poate realiza prin aşezarea podişorului invers. Fig. Pentru a feri stupina de curenţi este necesar ca vatra stupinei să fie împrejmuită cu o plantaţie de protecţie. Protecţia stupinei în timpul iernii.iernarea în adăpost. cu partea care formează un mic urdiniş deasupra familiei.multietajat. peste podişor nu se mai pune hârtie iar salteluţa nu trebuie să atingă capacul. Capitolul V Metode de iernare a familiilor de albine În ţara noastră se cunosc următoarele metode de iernare:. stacheţi. coceni de porumb. pentru asigurarea unui regim mai favorabil de temperatură. In acest scop. . tulpini de floarea-soarelui sau cu garduri mobile din scândură. pe podişorul stupului se pot suprapune câteva straturi de hârtie peste care urmează materialul de protecţie. La varianta a doua. înlesnindu-se astfel scurgerea apei prin urdiniş. se poate proteja stupina cu garduri făcute din nuiele. de preferinţă din esenţe de înălţime medie. Pentru a preveni stagnarea apei pe fundul stupului. situaţie care contribuie în cea mai mare măsură la menţinerea atmosferei umede în interiorul stupului.iernarea în aer liber. 4. Orificiile de ventilaţie din capac se închid. Protecţia stupinei contra vânturilor puternice şi a curenţilor din timpul iernii contribuie în cel mai înalt grad la menţinerea căldurii în ghemul de iernare. 14).15 Protecţia stupinei în timpul iernii. Evacuarea vaporilor de apă care trec prin salteluţă către exterior. Se va da o atenţie deosebită protecţiei stupinei contra vânturilor şi curenţilor reci. identice cu gardurile para-zăpezi (fig. stupul va avea o poziţie puţin înclinată către urdiniş. Iernarea în aer liber Pag. se realizează prin deschiderea unuia dintre orificiile de ventilaţie din capac.

Metoda iernării în cojoc este recomandată în mod special pentru stupinele situate în terenuri deschise unde nu se poate amenaja stupina pentru iernare pe o vatră ferită de vânt şi curenţi reci. Iernarea în adăpost În ţara noastră această metodă de iernare se practică în prezent pe scară redusă deoarece iernile nu sunt atât de aspre ca să justifice investiţii suplimentare iar. pentru doi stupi. 2. familiile de albine rămân pe locul lor din timpul verii. coceni. Pag. familiile noastre de albine sunt adaptate condiţiilor de mediu în care s-au format de-a lungul veacurilor. în special. Fig. material de protecţie (grinzi sau baloţi de paie). între stupi şi rândurile de stupi se lasă spaţii de 10-15 cm care se umplu cu material de protecţie (paie. în unele situaţii însă (provizii reduse. cât şi avantaje economice deoarece nu mai sunt necesare cheltuieli pentru construcţia adăposturilor sau pentru procurarea materialelor izolatoare. în zilele însorite. Această împachetare poate fi individuală. în acest caz punându-se spate în spate. de asemenea. 26 / 33 . frunze uscate). familiile de albine normale şi cu provizii abundente de hrană iernează în aer liber. valorificarea mai devreme şi în mai bune condiţii a florei timpurii. 16). sau cojoc colectiv. amplasarea corectă a stupinei pe vatră însorită şi. La acest procedeu. existenţa unor perdele naturale sau a unor improvizaţii care să ferească stupina de vânturi şi curenţi. stupii nemaifiind mutaţi de pe vatra de stupină. familii slabe) este necesară şi binevenită iernarea în adăpost. Stupii se pot grupa pe un rând sau pe două rânduri. la 20-25 cm deasupra solului. Stupii se instalează pe o platformă sub care se poate pune. Familiile de albine se introduc în adăpostul respectiv o dată cu începerea sezonului friguros. se înlătură împachetajul de pe partea frontală a stupului sau a grupului de stupi pentru ca albinele să iasă la zborul de curăţire. având grijă să se lase libere urdinişurile (fig. când timpul s-a încălzit suficient.În condiţiile ţării noastre. Totul se acoperă cu un carton asfaltat sau polietilenă pentru a împiedica pătrunderea apei. când zborul albinelor a încetat. Iernarea în aer liber nu exclude însă protecţia stupilor la interior. pe de altă parte. Prin această metodă se reduce şi forţa de muncă. 3. Iernarea în cojoc Este o metodă care reclamă un volum mare de muncă şi se referă la împachetarea exterioară a stupului (cojoc). creşterea mai timpurie a puietului. Iernarea în aer liber permite efectuarea zborurilor de curăţire în zilele călduroase din cursul iernii. 16 Iernarea în cojoc Introducerea stupilor în cojoc se face o dată cu venirea frigului.

Se utilizează construcţiile existente (încăpere. Avetisian. Practic.99 6.A.90 7. Din acest motiv.0 2. lucrările privind îngrijirea familiilor de albine pe timp de iarnă se rezumă ia crearea condiţiilor care să asigure albinelor o deplină linişte şi înlăturarea tuturor cauzelor care ar tulbura ritmul caracteristic de viaţă al lor. unele dintre acestea aducând mari pagube stupinei..90 4. Prevenirea deranjării şi neliniştirii albinelor Pe toată perioada iernii se urmăreşte ca familiile să nu fie deranjate de păsări de curte. Şoarecii reuşesc deseori să pătrundă în stupi producând adevărate ravagii. întuneric. temperatură în jur de 2-4°C şi o umiditate de 75-85%. înghit şi albine vii datorită faptului că ele nu se mai pot apăra ca în sezonul cald. Pe lângă consumarea proviziilor de miere şi păstură ei strică şi fagurii încât nu se mai pot folosi.39 8..38 6. însă familiile sunt lipsite de posibilitatea efectuării zborurilor de curăţire. Consumul de hrană per kilogram (greutate vie) albine diferă şi în funcţie de modul de iernare. prezenţa excrementelor de şoarece. linişte. Tabelul 1 Hrana consumată (kg) în medie pentru 1kg albine În grupe de familii de albine cu greutatea În medie pentru de. în primăvară.5 2. În tabelul 1 este.Acest sistem asigură pierderi minime de căldură şi un consum mai redus de hrană. o comparaţie între diferitele niveluri de consum influenţate de modul de iernare.56 8. ciocănitori. De asemenea.42 5.. piţigoi etc.74 În acest tabel se observă că familiile puternice consumă per unitate de greutate vie (1 kg albine) mult mai puţină hrană decât cele slabe.0 1.5 În aer liber În cojoc În adăpost 9.42 7.(kg) Metoda de toate grupele de iernare familii de albine 1. Principalele lucrări care se efectuează iarna în stupină sunt: 1. acolo unde se constată că şoarecii au pătruns în cuiburile unor familii (cadavre de albine fără capete sau roase. aceste familii au o dezvoltare încetinită.77 7. şopron) în care să fie asigurate o bună ventilaţie. rumeguş de ceară Pag. 27 / 33 .54 9.78 8.22 8. Capitolul VI Lucrări ce se efectuează iarna în stupină În general. nu este necesar să se construiască adăposturi speciale.74 4.67 9. după G.

când viaţa familiei în cauză este ameninţată de lipsa de provizii.în cantitate exagerată pe fundul stupului la urdiniş) devine necesară intervenţia apicultorului pentru evacuarea şoarecilor. . La cercetarea familiilor de albine. fără a se recurge la deschiderea stupului. se va interveni. care însă încetează imediat. înseamnă că familia este înfometată. plini cu provizii şi nici în partea opusă a fagurilor respectivi unde proviziile sunt intacte. fără abuz însă. Unii crescători de albine se folosesc. Pag. Când zumzetul este foarte slab sau nu se percepe aproape deloc. sau la orice intervenţie în interiorul stupilor în care acestea sunt adăpostite. având diametrul interior de 0. Ascultarea familiilor de albine în lunile de iarnă se face o dată la 3-4 săptămâni. însoţit de zgomotul asemănător foşnetului frunzelor.zumzetul slab. apropiind urechea de peretele din faţă al stupului. Supravegherea modalul de iernare a familiilor de albine prin controale auditive Modul de iernare şi starea unei familii pot fi apreciate cu uşurinţă prin "ascultare". 28 / 33 . în acelaşi scop.bâzâitul puternic arată că familia este în suferinţă.8-1 cm. de îmbolnăvire sau alte stări anormale ce nu se pot înlătura din afară. sau folosirea stetoscopului permite perceperea şi interpretarea zumzetului albinelor: . Aceasta se întâmplă nu numai când familia a intrat în iarnă cu provizii suficiente. de un tub de cauciuc lung de 1m. prin lovirea cu mâna a peretelui din faţă al stupului. . Introducerea unuia dintre capurile tubului pe urdiniş şi a celuilalt capăt în ureche. Ascultarea stupilor iarna. iar alţii de stetoscopul medical.zumzetul moderat şi uniform arată că familia de albine este în stare bună şi că iernarea decurge normal. ci şi atunci când s-a terminat hrana din celulele fagurilor unde s-a format ghemul de iarnă. 2. se va recurge numai în situaţii excepţionale. Din cauza temperaturii scăzute (în stupii orizontali şi cei verticali cu un singur corp) ghemul nu s-a putut deplasa pe fagurii alăturaţi. Dacă albinele răspund printr-un zumzet puternic. înseamnă că familia iernează în condiţii bune.

Prezenţa cristalelor printre cadavrele de albine dovedeşte că mierea din fagurii pe care iernează albinele s-a cristalizat. se îmbolnăveşte de diaree. procedându-se la fel. în asemenea cazuri se face câte un orificiu de trecere prin mijlocul fagurilor cu puţine albine şi cel cu provizii (de grosimea unui degetar) prin care albinele de pe fagurii mărginaşi pot trece şi se pot alătura restului de albine din ghem. prezenţa excrementelor de şoareci. în faţa urdinişului. înseamnă că iernarea decurge normal. Observând poziţia ghemului. se epuizează şi adeseori piere în întregime. Rumeguşul de fagure se păstrează ca materie primă de ceară sub formă de bulgăraşi pentru extracţia conţinutului de ceară în primăvară. după ce. Cadavrele de albine fără capete sau roase. Rumeguşul şi albinele moarte se scot de pe fundul stupului cu o sârmă îndoită la un capăt în unghi drept. înseamnă că familia de albine respectivă este pe cale de a se îmbolnăvi sau este deja bolnavă de diaree din cauza proviziilor de calitate inferioară sau a consumului exagerat de hrană ca urmare a condiţiilor nefavorabile de iernare. după resturile scoase de pe fundul stupului şi aspectul lor. fie uzurii organismului lor din cauza unor boli. în aşa fel încât celulele cu miere să fie în contact cu albinele. Separarea albinelor moarte din rumeguşul de faguri se face cu ajutorul unei site. Pentru această operaţie. stupul cu familia ce trebuie ajutată se duce mai întâi într-o încăpere încălzită. avem grijă ca fagurele cu miere să fie introdus într-o margine a lui. Albinele moarte se strâng şi se ard. Din cauza neliniştii provocate de lipsa mătcii familia consumă mai multe provizii. neuniform în intensitate şi "plângător" indică absenţa mătcii. arată că în stup este prea multă umiditate. însă numai atât cât se poate da într-o parte diafragma şi primul fagure cu albine pentru a se introduce în spaţiul gol creat fagurii. Dacă albinele au abdomenul umflat şi se văd pete de diaree la urdiniş sau pe scândura de zbor. albinele şi matca dintr-un nucleu. Când nu există nuclee cu mătci de rezervă. Din contră. arată că aceşti periculoşi dăunători au pătruns în stup. Mortalitatea exagerată a albinelor se datorează fie faptului că familia a iernat cu prea multe albine-vârstnice.Zumzetul prelung. după cantitatea de albine moarte găsite pe jos. Aici i se înlătură capacul. Când în stupină există mătci de rezervă. Prezenţa albinelor umede. atunci el se introduce peste încă o ramă. Aprecierea modului de iernare a albinelor se poate face şi după aspectul diferitelor resturi. îndreptarea familiei de albine se face astfel: cuibul familiei orfane se descoperă. împachetajul şi mai apoi podişorul. în prealabil stupul a fost transportat într-o încăpere unde temperatura este de aproximativ +15°C. acolo unde mortalitatea este neînsemnată şi rumeguşul de faguri nu este umed. spre mijlocul cuibului. unde se află mai multe albine. în cazul în care se administrează familiei Pag. precum şi aprovizionarea celor lipsite de hrană în sezonul rece se face mai uşor când la rezerva stupinei există faguri cu miere căpăcită de calitate superioară. mucegăite. familia de albine orfană se uneşte cu altă familie mai slabă care are matcă. Completarea proviziilor în cuiburile familiilor slab aprovizionate. 29 / 33 . în cazul când pe cei doi faguri mărginaşi între care urmează să se introducă fagurele cu miere se găsesc puţine albine.

Se iau câte 4-5 g din fiecare plantă menţionată mai sus. Turtele astfel pregătite se pun deasupra ramelor. muşeţel (Flores chamomillae]. tei (Flores tilliae). prin care albinele vor veni în contact cu turta (fig. o parte ceai medicinal şi zahăr pudră după nevoie (până ce amestecul dobândeşte consistenţa aluatului de pâine) adăugând şi 1 g sare de lămâie la kilogramul de pastă. Formarea turtelor având în componenţa lor aceste două ingrediente cristalizate trebuie să ţină seama de faptul că albinele consumă doar în parte turta dacă conţine cristalele mari (atât de miere cristalizată. Apoi se adaugă apă clocotită până la un litru. în locul infuziei medicinale preparate în casă. restul. cât şi de zahăr).apa încălzită în care se ţin vasul cu miere pentru lichefiere nu trebuie să aibă temperatura mai mare de 45°C.). coada calului (Herba equiseti). aruncându-le pe fundul stupului. sunătoare (Herba hyperici). după ce în prealabil s-au decupat 1-3 ferestre din suprafaţa pungii. Antonescu). până la omogenizarea amestecului. turte. Pasta obţinută se administrează sub formă de turte (greutatea unei turte poate varia între 500 şi 1000 g) ambalate în hârtie sau pungi de plastic. În continuare. 30 / 33 . mierea lichefiată se toarnă peste zahărul pudră (o parte miere la patru părţi zahăr). ca un aluat. nu mai este necesară aducerea stupului într-o încăpere încălzită. Este indicat ca turta folosită la sfârşitul perioadei de iernare să conţină şi ceaiuri medicinale cu efect în stimularea activităţii albinelor şi apărarea stării de sănătate a acestora. scoţându-le chiar afară din stup. zmeură. administrarea făcându-se direct pe vatra stupinei. Mierea cristalizată se lichefiază în bain-marie. Pag. Se amestecă totul bine şi se lasă acoperit timp de 30 minute. Amestecul de plante se macerează circa 10 minute cu 3 părţi apă rece. roiniţă (Folia mellissae). şerbet.zahăr candi. Infuzia rezultată se strecoară printr-o pânză curată. În continuare. Pentru realizarea turtei cu adaus de ceai medicinal pasta se prepară din o parte miere. coada şoricelului (Flores millefolii). floarea-soarelui) iar zahărul tos este şi el format din cristale. se poate folosi preparatul "Protofil"destinat stimulării dezvoltării familiilor de albine şi combaterii nosemozei. Majoritatea sortimentelor de miere cristalizează (mai repede mierea de răpită. apoi se frământă cu mâna. gălbenele (Flores calendulae). măceş (Fructus cynosbati) şi soc (Flores sambucus). Cu efecte deosebite s-a dovedit infuzia din următoarele plante medicinale: cimbrişor (Herba thymus sp.pierderea prin încălzire excesivă a enzimelor şi vitaminelor . izmă (Folia menfriae). 17). În acest caz se administrează 34 ml kilogramul de pastă. iată câteva reţete de preparare a turtei din miere cristalizată şi a şerbetului de zahăr: a) Turta din miere cristalizată şi zahăr (dupa C. iar când timpul permite. Pentru a nu se denatura calităţile mierii . Pentru a preveni această situaţie se procedează astfel: se foloseşte la prepararea turtei doar miere lichefiată sau granulată fin (având consistenţa untului) şi zahăr pudră măcinat sau pisat fin. cristalele grosiere.

la 10 kg de zahăr se folosesc 2. cu cel puţin patru ore înainte. Întreaga cantitate de zahăr pudră pe care o vom folosi. Pag. în funcţie de aprecierea noastră asupra cantităţii care ar fi necesară familiei de albine. Mureşan şi ing. Pentru obţinerea a 10 kg şerbet sunt necesare 7. dr.5 cm. aceştia se zdrobesc fin. Turta de şerbet trebuie să aibă grosimea de 1-1. Se poate prepara din zahăr cu apă sau ceai. Se recomandă în special folosirea mierii de salcâm. Mierea se încălzeşte puţin. C. dr. Şerbetul astfel preparat se ambalează în pungi de plastic în cantităţi de 500-1000 g sau chiar mai mari. b) Şerbetul de zahăr cu miere (dupa prof. E.300 l apă sau ceai de plante medicinale. într-un vas emailat se pune zahărul pudră. Pentru a doua variantă. în cazul în care zahărul pudră se prezintă sub formă de bulgări. Mod de decupare a foliei in care este ambalata turta. provenită de la familii sănătoase. E. se adaugă mierea şi apoi se frământă bine totul cu mâna. deoarece în momentul preparării volumul conţinutului creşte mult din cauza spumei care se formează.Fig. nefermentată. tei sau fâneaţă. până când conţinutul devine ca o pastă fină care nu se întinde şi nu este lipicioasă. 31 / 33 .17 Amplasarea turtei.750 l apă sau ceai de plante medicinale. Pentru prima variantă. Mureşan şi ing. C. 300 ml ceai medicinal sau 340 ml "Protofil". c) Şerbetul fiert (după prof. Mihăilescu). în lipsă de termometru se poate folosi o metodă mai simplă care ne indică terminarea invertirii zahărului: într-un pahar cu apă rece se picură cu o linguriţă din siropul care fierbe. dacă picăturile de sirop nu se amestecă cu apa din pahar şi formează o bobită este dovada că şerbetul este gata. la cald. Indiferent de variantă. Mihăilescu). se aduce în încăperea de lucru. cantităţile indicate se introduc într-un vas emailat de mare capacitate. 2 kg miere. pentru a putea fi aşezată deasupra ramelor sub podişor. Mierea ce se foloseşte trebuie să fie necristalizată şi în nici un caz miere de mană. şi când aceasta a ajuns la 116-117°C siropul se consideră suficient de fiert şi se dă jos de pe foc. Siropul astfel obţinut se pune al fiert la un foc slab şi se urmăreşte momentul în care începe fierberea. sau din zahăr şi miere de albine cu apă sau ceai.700 kg zahăr pudră. la 10 kg zahăr şi 2 kg miere de albine se adaugă 1. doar atât cât să devină mai fluidă iar apoi se diluează cu ceaiul (infuzia) preparat în prealabil. Cu un termometru măsurăm temperatura.

se înlătură zăpada sau "petecele" de zăpadă de pe toată vatra stupinei. Se curăţă scândura de zbor şi urdinişul de zăpada transformată în sloi de gheaţă. întărindu-se. Numai pe asemenea materiale. Se toarnă apoi compoziţia într-un vas curat care a fost udat în prealabil cu apă rece. aşa încât razele soarelui să încălzească direct podişorul. pământul umed şi îngheţat. Zborurile târzii de toamnă şi chiar în cursul lunilor de iarnă (posibile în unii ani în lunile decembrie. nu mai pot zbura şi mor. Se urmăreşte ca în interiorul stupilor să nu pătrundă apă sau zăpadă prin orificiile de ventilaţie sau crăpături. în funcţie de necesităţile familiei respective. Către sfârşitul iernii. Gheaţa se înlătură cu ajutorul unei vergele de fier sau a unui cuţit încălzit pentru a se evita zgomotul şi deranjarea albinelor. Totodată. Înlesnirea şi supravegherea zborurilor de curăţire ale albinelor În condiţii normale. 3. pleavă sau frunze uscate pe vatra stupinei. în sezonul nefavorabil. izolatoare. aceasta se adaugă numai când şerbetul s-a terminat de fiert. nu este prilej de îngrijorare nici în ce priveşte sufocarea albinelor. Pag. Frecatul şerbetului este încheiat atunci când săltând lopăţică şerbetul care curge de pe aceasta nu se scufundă în restul masei şerbetului ci rămâne la suprafaţă. Este bine să se presare paie. Stimularea zborului de curăţire necesită câteva măsuri: eliberarea urdinişului de albine moarte. Pentru a stimula albinele să iasă afară din stup se recomandă şi lovirea uşoară a pereţilor stupului pentru a agita albinele care apoi ies. albinele au capacitatea de a acumula în intestinul gros o cantitate importantă de excremente. februarie) au o influenţă deosebit de bună asupra iernării.În cazul când la prepararea şerbetului se foloseşte şi miere de albine. în special nosemoza. deoarece aerul pătrunde mai greu prin zăpada care începe să se topească. până când siropul începe să-şi schimbe culoarea spre alburiu şi apoi alb. ele rămân amorţite. e indicată înlăturarea ei din faţa urdinişului. aşezându-se pe zăpadă. 32 / 33 . Îndepărtarea fără zgomot a zăpezii neafânate si a gheţii de pe scândurelele de zbor ale stupilor şi desfundarea urdinişurilor blocate de albinele moarte. căci prin zăpada afânată aerul curat poate pătrunde în stupi. îndepărtarea chiar a capacelor stupilor şi a materialului de protecţie. Se lasă să se răcească până ce totul ajunge la temperatura de 40°C. Acoperirea parţială sau în totalitate a stupilor cu zăpadă nu este un prilej de îngrijorare. 4. Totuşi. când zăpada se topeşte. Altfel. căci prin aceasta se asigură o protecţie suplimentară contra pierderilor de căldură. În acest moment se începe învârtitul siropului cu o lopăţică de lemn. efectuând mişcările într-un singur sens. ianuarie. Apariţia zilelor cu temperaturi de +12° permite zboruri de curăţire ale albinelor şi eliberarea intestinului supraîncărcat. în acest mod se împiedică formarea de cristale mari de zahăr. Este important ca albinele să beneficieze de zborul de curăţire pentru a se evita declanşarea diareii pe al cărei fond se pot instala boli grave. După răcire se ambalează în hârtie cerată sau pungi de plastic în cantitate de 500 g până la 2000 de grame. albinele se pot aşeza fără pericol în timpul zborurilor de curăţire.

33 / 33 . în mod deosebit. la temperaturi mai scăzute. Familiile normale efectuează un zbor intens. important ca vatra stupinei să fie curăţată şi să se aplice măsuri pentru topirea zăpezii. creşterea puietului pe scară largă începe cu două-trei săptămâni mai repede decât în celelalte familii. în familiile care au făcut zborul în primele zile favorabile. deoarece în condiţiile climatice din ţara noastră. de asemenea. Unele familii fac încercări de zbor. ceea ce este deosebit de important în special pentru culesul de la salcâm. după câteva zile calde din ultima parte a lunii februarie sau din prima parte a lunii martie. Este important de reţinut că familiile de albine care efectuează zboruri de curăţire mai timpuriu se vor dezvolta rapid în primăvară. Acest fenomen poate însemna prezenţa unor stări anormale ce au dus la supraîncărcarea intestinului gros al albinelor. Se atrage atenţia apicultorilor. revine o perioadă rece care poate dura chiar două-trei săptămâni. Prezenţa apicultorului în stupină este obligatorie pentru ca urmărindu-se modul de desfăşurare a zborului să fie identificate familiile ce prezintă stări anormale şi soluţionate aceste cazuri. Pag. asupra necesităţii de a asigura zborul albinelor în primele zile favorabile. cu o durată de 30-50 minute.Este.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->