IERNAREA FAMILIILOR DE ALBINE

Pag. 1 / 33

Capitolul I - Metode pentru intensificarea creşterii puietului la familiile de albine Capitolul II - Asigurarea rezervelor de hrană pentru familiile de albine Capitolul III - Aranjarea cuibului familiei de albine în vederea iernării Capitolul IV - Pregătirea familiilor de albine pentru iernare. Capitolul V - Metode de iernare a familiilor de albine Capitolul VI - Lucrări ce se efectuează iarna în stupină

Pag. 2 / 33

Capitolul l Metode pentru intensificarea creşterii puietului la familiile de albine
În apicultură se consideră că anul apicol, care este cu totul diferit de cel calendaristic, începe o dată cu sosirea lunii august. Pentru ca familiile de albine să iasă cât mai puternice din iarnă, trebuie luate o serie de măsuri începând încă din vara şi toamna anului precedent pentru creşterea unei cantităţi cât mai mari de puiet, în acest fel se asigură şi o iernare normală, un consum redus de hrană în timpul iernii, uzură mică a albinelor în sezonul rece, fapt care le măreşte longevitatea în primăvara următoare, în familiile puternice primul puiet apare încă din luna ianuarie, cantitatea acestuia sporind rapid, albina uzată fiind înlocuită fără scăderi prea mari de efectiv. Familiile slabe, pe lângă consumul ridicat de hrană şi uzura mărită a albinelor se resimt puternic în primăvară, în perioada de schimbare a albinei refăcându-şi foarte greu efectivele de albine. Din aceste considerente, perioada premergătoare introducerii familiilor la iernat, deci lunile iulie-septembrie, trebuie folosită pentru creşterea unui număr cât mai mare de albine. Acest lucru este în mod obişnuit dificil de realizat întrucât în această perioadă, în majoritatea zonelor, atât culesul de nectar cât şi cel de polen se reduc considerabil, albinele ducându-şi activitatea în special pe baza rezervelor de hrană din cuib.
Pag. 3 / 33

2 2.Este perioada în care albinele încep să-şi formeze cuibul de iarnă.4 4. Asigurarea unor mătci cu mare capacitate de ouat. îndeosebi cele mai bătrâne pot chiar să înceteze complet ouatul. în caz contrar. Pag. 4 / 33 . în raport cu vârsta mătcilor. după încetarea culesului creşterea de puiet se menţine la un nivel corespunzător chiar şi în cazul lipsei unor culesuri de întreţinere. Nestervodski. Dacă sunt mătci tinere. după o cercetare făcută în zona de nord şi în cea de sud a Ucrainei. Nestervodski). Este necesar deci ca în cursul sezonului să se urmărească îndeaproape calitatea mătcilor şi să se înlocuiască cât mai multe din mătcile bătrâne şi din cele tinere cu defecte. sau chiar cu mătci ce urmează a se împerechea după introducerea lor în familii. Un rol hotărâtor în dezvoltarea familiilor de albine în sezonul de toamnă îl are calitatea şi vârsta mătcilor de care depinde.A.6 Vârsta mătcilor 1 an 2 ani 3 ani Înlocuirea mătcilor bătrâne cu botci căpăcite. intensificarea creşterii de albine tinere în această perioadă. grupând rezervele de hrană în fagurii din cuib. sănătoase şi de calitate superioară. ocupând majoritatea spaţiului din faguri şi limitând spaţiul pentru puiet.9% la familii cu mătci de 2 ani şi aproape 10% la familii de albine cu mătci de 3 ani (după V. mortalitatea albinelor în iarnă a fost de 33 g albină de fiecare interval. 1 este redat numărul de faguri cu puiet în sezonul de toamnă. scade şi creşterea de puiet sub limitele normale. iar la cele cu 60% mătci tinere. îşi încetinesc ritmul de ouat: cele mai epuizate.6 3. în foarte mare măsură. sub influenţa lipsei de cules. mortalitatea s-a redus în medie la 13 g de fiecare interval ocupat de albine. Depinde doar de măsurile luate de apicultor ca activitatea lor de ouat să fie menţinută la o cotă ridicată un timp cât mai îndelungat posibil. în stupinele unde 40% din familiile de albine au avut mătci tinere mortalitatea a fost de numai 22 g. Procentul de familii găsite orfane la ieşirea din iarnă a fost şi el cu atât mai scăzut cu cât mătcile au fost mai tinere: 0. precum şi ca urmare a epuizării în urma efortului din perioada de primăvară şi de vară. La rândul lor şi mătcile. Tabelul 1 Numărul fagurilor cu puiet Zona de nord Zona de sud 4. Cercetătorii au stabilit că vârsta mătcilor are o importanţă capitală. în principal menţinerea activităţii de creştere a puietului se realizează prin: 1. 2.5 2.A. nu se recomandă. ceea ce provoacă slăbirea familiilor şi înrăutăţirea condiţiilor de iernare.2% la familii cu mătci de un an.0 1. În tabelul nr. Ei au dovedit că în stupinele în care 20% din familiile de albine au avut mătci tinere. cu mătci tinere. mai ales în prag de toamnă. după datele lui V.

ducând la scăderea accentuată a puterii familiei după valorificarea culesului de vară. rame care se pot folosi pentru completarea rezervelor la alte familii. în zona cea mai favorabilă creşterii de puiet. La unele culesuri. este posibilă uneori blocarea cuiburilor prin depozitarea rezervelor de hrană în zona creşterii puietului. 3. Pentru ca albinele să pregătească mai repede fagurele. De asemenea. ca de exemplu la salcâm. deblocarea se realizează prin inversarea periodică a corpurilor. iar pe de altă parte din cauză că albinele doici se uzează în zadar. Pentru crearea spaţiului se scot ramele pline cu miere de pe margini. deşi au mari cantităţi de miere şi păstură în stup. în mod natural se limitează cantitatea de puiet necăpăcit. la interval de 5-7 zile. Deblocarea cuibului la familiile întreţinute în stupi verticali cu un singur corp şi în stupi orizontali. blocarea cuibului este defavorabilă familiei şi este favorabilă producţiei ce se realizează. Deblocarea cuibului. Pe o perioadă scurtă. familiile de albine puternice în timpul verii ajung toamna slab populate. La stupul multietajat. 5 / 33 . Această pierdere de albină lucrătoare are loc din două motive: în primul rând datorită faptului că în loc de albine se cresc trântori într-o perioadă în care nu sunt necesari. care este un cules intens dar scurt. în mijlocul cuibului. Pentru aceasta este necesar ca nici unul dintre cele două corpuri ce se inversează periodic în toamnă să nu reprezinte corpul cu rezervele de hrană deoarece. în perioada de toamnă. limitând creşterea puietului. Blocarea are implicaţii nefavorabile asupra puterii familiei la culesul de vară de la floarea-soarelui. Dacă apicultorul nu intervine la timp. Calitatea fagurilor. în zonele unde există un cules bun de întreţinere. matca fie că va evita aceşti faguri. se Pag. de unde se pot înlătura imediat ce sunt eliberaţi de puiet. care păstrează mai greu căldura. sub impulsul hrănirilor stimulente. oferind mătcii posibilitatea de a-şi extinde în sus suprafaţa pentru depunerea ouălor. în perioada de toamnă mătcile evită să depună ouă în fagurii noi. va depune totuşi ouă producând o diminuare a cantităţii viitoare de albină lucrătoare. se realizează prin introducerea periodică.Aceasta pentru că familia va rămâne fără puiet timp de 10-15 zile sau mai mult. Ele se pot şi extrage în cazul în care conţin doar miere naturală şi nu miere provenind de la hrănirile de toamnă cu sirop de zahăr. a câte unui fagure clădit regulat. din moment ce corpul cu hrană pentru iernat trebuie să aibă în cei zece faguri ai săi cel puţin 18-20 kg miere. în mijlocul cuibului se lasă numai fagurii în care au crescut câteva generaţii de puiet. Dacă unii dintre aceşti faguri mai au puiet se mută la marginea cuibului. Ca şi în primăvară. nemaiputând fi crescute în locul lor cantităţi mari de albine lucrătoare. se poate stropi cu sirop de zahăr. Din cuib se scot fagurii prea vechi sau cu multe celule de trântori şi se reformează. sunt faguri cu multe celule de trântor. având suficiente celule libere pentru creşterea acestuia. fie că. iar unele familii pot rămâne chiar fără mătci prin pierderea lor la zborul de împerechere. deci un fenomen dorit. Dacă în cuib. înainte ca acesta să fie introdus în cuib. cu celule de albine lucrătoare şi în care au fost crescute douătrei generaţii de puiet. 2.

5. diaree. Pag.înţelege că nu va mai avea faguri cu celule goale pe o suprafaţă care să asigure spaţiul necesar creşterii de puiet. pentru a preveni furtişagul. de 2-5 kg zilnic şi se termină în 10-15 zile. fagurele se introduce după diafragmă pentru a evita mărirea cuibului. lins şi devine corespunzător pentru a fi însămânţat. O a doua metodă este stimularea cu sirop de zahăr. într-o primă metodă. Practicarea stupăritului pastoral la culesurile târzii oferite de flora spontană sau cultivată constituie unul dintre cele mai eficiente mijloace de stimulare a creşterii de puiet în această perioadă. 4.. încărcături intestinale mari. trebuie net diferenţiate hrănirile de completare a rezervelor de hrană. care se fac în doze mari. acoperă cheltuielile de deplasare. Se va avea grijă însă. Administrarea siropului în doze şi la intervale mai mari creează doar şocuri. datorită aportului de polen proaspăt. familiile de albine reuşesc mai totdeauna să-şi întregească proviziile de hrană pentru iarnă. Concentraţia siropului trebuie să fie 1/1. Fagurele introdus este curăţat. Pentru intensificarea creşterii puietului este eficientă administrarea siropului în faguri şi introducerea lor în mijlocul cuibului. care. această miere poate provoca neplăceri în timpul iernii şi anume. ca fagurii cu miere proveniţi de la acest cules să nu rămână în cuib pentru iernare. de hrănirile stimulative care trebuie făcute în doze mici pe întreaga perioadă de creştere a puietului. în acelaşi timp se realizează şi o economie de zahăr şi polen care. Folosirea culesurilor târzii. Prin folosirea culesurilor de întreţinere târzii. Ca surse de cules. respectiv de la ultimul cules principal până toamna târziu. La descăpăcire se folosesc fagurii de la rezervă care au cantităţi mici de miere şi provin de la familii sănătoase. Administrarea sub formă de sirop. Fiind foarte bogată în substanţe minerale şi zaharuri nedigerabile pentru albine. fagurele se introduce la marginea cuibului. Hrănirile stimulative. Astfel. Important este ca prin modul de administrare să se creeze albinelor senzaţia de prezenţă permanentă a sursei de cules. până la efectuarea arăturilor de toamnă oferă culesuri de întreţinere albinelor. Cantitatea de miere descăpăcită este în raport cu puterea familiei: la cele puternice se descăpăcesc 3-4 dm2 în timp ce la cele mediocre se descăpăcesc 1-2 dm2. la sfârşitul verii şi toamna se pot folosi fâneţele din luncile râurilor. dacă timpul este mai cald. 6 / 33 . în cazul în care culesul sucului de struguri este prea abundent. Operaţia se execută după încetarea zborului. grădinile de zarzavat. Culesurile naturale în sezonul de toamnă sunt de două ori mai eficace comparativ cu hrănirile stimulative. de regulă. Când timpul este rece. zonele inundabile. uzură prematură. în zonele viticole. bostănoasele etc. se va face în doze mici de 300-500 g la interval de 23 zile. De la bun început. senzaţie care să le menţină într-o stare activă. se stimulează familiile prin descăpăcirea fagurilor cu miere.

7 / 33 . hrănirea stimulativă se face numai seara. în lipsa acestuia este absolut necesară administrarea de polen sau de înlocuitori de polen. altele îl cară însă afară.0 Nestimulat (martor) Puiet la 14 august (dm²) 63.6 25. în acest caz.6-63.3 Porţii mari (2l la 5 zile) 4 2. Pag. Tabelul 2 Porţii administrate Specificaţie Număr Cantitate(litri) Porţii mici (0. Cât priveşte efectul hrănirilor stimulative asupra dezvoltării creşterii puietului în sezonul de toamnă. Gromisz.5 Din acest tabel rezultă Importanţa hrănirii de stimulare. Oricare ar fi procedeul folosit. 1961).5 dm 2 puiet. este bine ca albinele să aibă acces la o sursă de apă.5 la sută mai mult puiet decât lotul martor. Substanţele proteice se administrează în amestec cu hrana energetică (turte de şerbet.3l zilnic) 20 0. acesta este cu circa 50% mai mic faţă de culesul de întreţinere natural. martorul a avut 25. 2 prezintă eficienţa hrănirii de stimulare cu zahăr în perioada iulie-august (după M. comparativ cu culesul natural de întreţinere. De asemenea. pentru a preîntâmpina acest aspect se pun câteva picături de miere în hrănitorul cu zahăr. după' datele din literatură. Tabelul nr. iar prin stimulare s-au obţinut 60. în timp ce familiile hrănite cu sirop de zahăr au crescut doar cu 19.Metoda presupune din partea apicultorului un nivel profesional ridicat deoarece trebuie apreciată bine puterea familiei pentru a nu extinde prea mult fagurii ocupaţi cu puiet situaţie care ar duce la o lipsă a albinei de acoperire. 1954) s-au încheiat cu următoarele rezultate: familiile hrănite stimulativ prin descăpăcirea fagurilor cu miere au crescut cu 28% mai mult puiet comparativ cu lotul martor. Barac. Se urmăreşte ca substanţele proteice să nu depăşească 10-15% din compoziţia amestecului.3 60.3 dm2 puiet. Unele albine consumă acest zahăr. ca sursă de proteine în vederea creşterii puietului. în acelaşi timp. Concluzia ce se impune este că rezultate mai bune se obţin prin hrănirea stimulativă cu faguri cu miere descăpăciţi şi introduşi după diafragmă. Cercetările întreprinse în ţara noastră cu privire la efectele hrănirilor stimulative ale familiilor de albine prin descăpăcirea fagurilor după diafragmă în comparaţie cu administrarea de sirop de zahăr (l. pastă). urdinişurile stupilor se micşorează în raport cu puterea fiecărei familii. Prezenţa unui cât de mic cules de polen din natură măreşte cu mult efectul hrănirilor stimulative. pentru mărirea atractivităţii turtelor de şerbet şi înlocuitori de polen acestea se vor pregăti pe bază de miere şi cu adaos de 3-5% polen natural. O a treia metodă constă în stimularea cu zahăr sub formă uscată (tos). adică un plus de două ori şi jumătate. luându-se măsuri severe pentru prevenirea furtişagului care poate aduce in această perioadă pagube mari. după încetarea zborului.

în corpuri suplimentare. Împachetarea cuibului. Pag. în lunile iulie-septembrie. Pentru aceasta cuibul se limitează cu diafragmă iar fagurii de prisos se trec după diafragmă. la stupii multietajaţi. Procedeul de întărire a familiilor de albine prin folosirea mătcilor ajutătoare prezintă un deosebit interes în condiţiile din zona de sud a ţării noastre unde sunt necesare familii foarte puternice chiar la începutul primăverii. albinele pot creşte puiet doar în limita spaţiului pe care îl pot acoperi şi încălzi în mod natural. mai tinere sau crescute special în acest scop.Rezultă deci că se va recurge la hrănirea stimulativă de toamnă numai atunci când nu este posibil să se asigure cules de întreţinere natural pentru albine. La stupii multietajaţi reducerea cuibului nu se va face decât în cazul în care avem familii slabe pe un singur corp. în acest caz se folosesc mătcile scoase din familii cu ocazia înlocuirii lor cu alte mătci. salcâm). aceştia se descăpăcesc pentru ca mierea să fie trasă de albine în cuib. Pe măsura dezvoltării. Toamna. numărul fagurilor din cuib se reduce. cu capacitate de 5-6 faguri. trebuie subliniat că hrănirea stimulativă de toamnă dă rezultate numai în cazul când în cuib există provizii abundente de miere şi păstură. deasupra cuibului. după încetarea depunerii ouălor. astfel încât cei râmaşi să fie bine acoperiţi cu albină. acestor nuclee li se lărgeşte cuibul prin introducerea de faguri clădiţi sau artificiali. Indiferent de starea timpului.8 kg albină. familiile de bază se întăresc cu câte 0. precum şi spaţiul necesar pentru dezvoltarea creşterii puietului. în toamnă. Reducerea cuibului. 6. De asemenea.6-0. O dată cu apariţia nopţilor reci se asigură izolarea termică prin amplasarea de materiale termoizolante deasupra podişorului în cazul familiilor mai slabe se recomandă folosirea de salteluţe laterale montate după diafragmă. 8 / 33 . Prin aplicarea acestui procedeu. În afară de măsurile arătate. Aceste familii mici se adăpostesc în lădiţe-nuclee. O parte din nucleele cu mătci pot fi lăsate să ierneze pentru a avea în primăvară mătci de rezervă. din care unul cu puiet iar ceilalţi cu rezerve de hrană. în această situaţie. alături de familia de bază în stupii orizontali. aşezaţi alături de familia de bază. după care fagurii se scot şi se pun la rezervă. în cazul în care fagurii conţin anumite cantităţi de miere. în cazul stupilor verticali cu magazine. Nu se recomandă lăsarea fagurilor după diafragmă pentru a se evita cazurile de formare greşită a ghemului în zona aceasta. ca şi familiilor de bază. Familiilor ajutătoare li se aplică aceleaşi măsuri de stimulare a creşterii de puiet. în despărţituri amenajate cu urdiniş separat. 7. un alt procedeu de întărire a familiilor de albine în vederea iernării este folosirea mătcilor ajutătoare. Cu mătcile rezultate din această operaţie se formează în cursul lunilor iunie-iulie nuclee pe doi-trei faguri de cuib. mătcile bătrâne se înlătură iar albinele şi puietul din nucleu se unifică cu familia de bază. în stupi suplimentari. pentru folosirea culesurilor timpurii (pomi fructiferi.

în total. cât şi rezerve de miere şi păstură în cuib. Deşi amplasate geografic la mari distanţe. temperatura în ghem fiind menţinută în permanenţă la nivelul de 35-36°C.2 kg. situate pe o rază de 150 km şi care a cuprins altitudini între 140-1000 m (tabelul1). Odată cu apariţia puietului consumul se ridică.Capitolul II Asigurarea rezervelor de hrană pentru familiile de albine După cum se ştie. Stabilirea consumului s-a făcut de către Partiot prin cântăriri pe o durată de 12 ani.corpul gras. albinelor le sunt necesare rezerve suficiente de hrană atât în forma rezervelor interne . începând din luna ianuarie sau chiar din decembrie creşte puiet în spaţiul limitat de dimensiunile ghemului. bine dezvoltat prin alimentaţie abundentă în timpul toamnei. Strânsă în ghemul de iernare ea îşi continuă activitatea producând căldura necesară menţinerii vieţii. Aceste date au fost coroborate cu experienţele făcute de A. în unele situaţii. familia de albine nu hibernează în timpul iernii.5-2. 9 / 33 . Partiot (1968). În aceste condiţii familiile normale. consumul de miere a fost de 4. Tabelul Pag. într-o perioadă de 6 luni. ceea ce a determinat în consecinţă şi un consum mai mic. Tabelul 1 Scăderi ale cântarului de control de la 1 octombrie până la 31 martie (după L. Gareev. corespunzătoare iernării familiilor de albine. rezultă că. consumurile constatate de cei doi autori pe parcursul celor 5 luni analizate sunt foarte apropiate (tabelul 2).W. Consumul de hrană este mai scăzut în primele luni ale iernii.6-5. până la apariţia puietului albinele consumând mierea doar pentru menţinerea temperaturii în interiorul ghemului la circa 24-25°C. pe întreaga perioadă de iernare sunt necesare circa 7-8 kg de miere. Pentru conturarea consumului vom utiliza datele obţinute de L. puternice consumă în primele luni ale iernii 700800 g hrană. în continuarea iernării consumul creşte la 1. Pentru această activitate. Durata mai îndelungată cu temperaturi scăzute existente la altitudinile mai mari a redus numărul zilelor în care s-a înregistrat zbor al albinelor.0 kg lunar. la 40 stupine. Partiot) Stupini sub 300 m altitudine Specificaţie Zile Media pe 12 zbor ani 53 Stupini între 300-500 m altitudine Scăderi greutate (grame) 5210 Stupini între 500-1000 m altitudine Scăderi Zile greutate zbor (grame) 38 4555 ZScăderi greutate Zile zbor (grame) 50 5125 Din acest tabel.

Mana reprezintă acea substanţă dulce ce se află în anumite perioade ale anului pe frunzele. Este greşită. administrat în luna februarie în turte energoplastice. de asemenea. în funcţie de puterea familiei şi de zona în care se lucrează se lasă 16-20 kg miere.W. Gareew noiembrie decembrie ianuarie februarie martie Total 5 luni 4303 4412 3883 4232 210 505 530 650 587 497 505 725 660 630 617 850 941 980 844 1157 1605 1800 1387 850 Un consum apropiat este stabilit şi de alţi cercetători ca: Wefeippl. De aceea. Deosebit de importantă este şi rezerva de păstură. 500-1 000 m alt. 10 / 33 . în afara cantităţii strict necesare iernării. Ea este bogată în fermenţi. Fagurii cu miere pentru iernare trebuie să fie căpăciţi. se poate scurge din celule. Partiot (medie pe 12 ani) sub 300 m alt. Alfonsus. săruri minerale. Calitatea hranei. poate să se înăcrească provocând supraîncărcarea intestinului gros şi moartea albinelor. 1. După A. In total. Lipsa fagurilor cu păstură se poate suplini cu polen granule sau pulbere. Ar fi însă o mare greşeală dacă la intrarea în iarnă s-ar lăsa în familii doar această cantitate. uşor asimilabile. deoarece mierea necăpăcită este higroscopică. ideea că lipsa hranei în primăvară se poate suplini cu sirop de zahăr. Pag. Pentru iernare mierea trebuie să fie de flori.Consumul lunar de la 1 noiembrie la 31 martie (grame miere) Specificaţie După L. ramurile sau tulpinile unor plante. în ea predomină zaharurile simple. albina tânără este încă în cantitate mică. întrucât în acest fel familiile ar fi lipsite de hrană tocmai în momentul în care au mare nevoie de aceasta. la formarea rezervelor de hrană trebuie asigurată şi cantitatea necesară pentru primăvară. prelucrarea zahărului grăbeşte uzura totală a albinelor şi le scurtează acestora viaţa. vitamine. Jebsen. fiecare familie având nevoie de 1. 300-500 m alt. Trebuie să avem în vedere următoarele: la ieşirea din iarnă majoritatea albinei este în mare parte uzată în urma iernării şi creşterii de puiet. nu de mană. glucoza şi fructoza.5-2 kg. Mierea reprezintă hrana glucidică. La ieşirea din iarnă în familii sunt necesare rezerve de hrană pentru creşterea puietului şi menţinerea temperaturii până la apariţia primelor culesuri de intensitate normală care să asigure necesarul de hrană al albinelor.

Mana poate fi secretată direct de plantă. mierea este de mană. în special cea de răpită. Pag. rezultatul fiind următorul: albinele hrănite cu miere de mană au ieşit în primăvară cu diaree în proporţie de 88. Această operaţie o poate face orice stupar. Dacă amestecul nu se tulbură este dovadă că mierea este bună ca hrană de iarnă. după gustul mai puţin dulce şi după faptul că. ceea ce iarăşi nu este bine. Dar şi în aceste cazuri de forţă majoră este vorba doar de o completare şi nu de o înlocuire care atrage după sine o serie de neajunsuri. se agită totul şi se încălzeşte până la fierbere la o mică lampă de alcool. Într-o eprubetă se pun în părţi egale miere şi apă distilată. Se admite ca în anii în care condiţiile climatice şi de cules au determinat o insuficientă asigurare a familiei de albine cu hrană naturală să se completeze aceste rezerve de hrană cu sirop de zahăr. Conţinutul ridicat de săruri şi dextrine din mierea de mană determină supraîncărcarea intestinului gros la albine şi îmbolnăvirea lor de diaree. Recunoscută în stup după culoarea mai închisă. Din acest motiv se impune ca în toamnă să se facă analiza mierii pe care o lăsăm ca hrană de iarnă. nu este căpăcită. unde raportul glucozăfructoză este în favoarea fructozei. Apa de var se prepară în felul următor: se ia o oarecare cantitate de var stins ce se amestecă bine cu o cantitate egală de apă distilată. după o uşoară încălzire a conţinutului eprubetei. După ce mierea s-a dizolvat complet în urma agitării conţinutului eprubetei se adaugă două părţi apă de var. iar lichidul albicios ce se ridică deasupra se filtrează prin câteva straturi de tifon şi apoi se păstrează într-o sticlă etichetată. Pentru a spori producţia de miere extrasă. folosind una din cele două metode prezentate mai jos: a) Metoda cu apă de var. şi fiind improprie pentru iernare trebuie înlocuită. 11 / 33 . De asemenea. unii apicultori înlocuiesc rezervele pentru iernare cu sirop de zahăr. în caz contrar. se recomandă extragerea ei din faguri şi înlocuirea cu provizii corespunzătoare. Cercetătorul sovietic Melincenko a făcut un studiu comparativ între o hrănire a albinelor cu miere şi o hrănire cu sirop de zahăr. cristalizează rapid şi iernarea nu mai are loc în condiţii bune. se adaugă 7-8 părţi alcool de 96°. se lasă să se limpezească. după vâscozitatea ridicată.9% faţă de cele hrănite cu sirop de zahăr care au avut diaree doar în procent de 9%. Această miere este improprie pentru iernare. ea trebuind să fie înlocuită. Dacă mierea prelevată şi analizată este de mană. în eprubetă apar fulgi (flocoane) de culoare brună. din cauza presiunii radiculare a acesteia în perioada trecerii de la starea de repaus la starea activă sau poate fi produsul unor insecte din familiile Lachnidae şi Lecaniidae. Varul se va depune pe fundul sticlei. Mierea de floarea-soarelui şi. dacă lichidul se tulbură şi devine albicios. apoi se adaugă în eprubetă o cantitate egală de apă distilată. în general. iernarea este favorabilă pe provizii de miere care nu cristalizează. în acest scop se recomandă folosirea proviziilor de la culesul de la salcâm. b) Metoda cu alcool. Pentru analiză se pune cu vârful unei linguriţe miere într-o eprubetă (mierea să fie luată din diferiţi faguri).

3. este o adevărată nebunie ca apicultorul să o extragă pentru vânzare şi să cumpere zahăr din care să fiarbă sirop cu care să hrănească albinele.5 kg în rame standard (435/300 mm) sau 1. "Dacă mierea aflată la sfârşitul verii în stupi este de bună calitate şi bine căpăcită de albine.). Oricine gândeşte că în felul acesta poate obţine avantaj se înşeală. se pot lua şi faguri cu mai puţină miere. 2) Fig. cu condiţia să conţină cel puţin 1. pe măsură ce sunt căpăciţi. în care. Ocupând în magazine poziţia centrală.la familiile de albine cu un singur magazin se scot din magazin fagurii mărginaşi iar în locul lor se introduc doi faguri mărginaşi de cuib ridicaţi din corpul de cuib (fig.5 kg fiecare. în raport cu puterea familiei se iau următoarele măsuri: . au fost crescute câteva generaţii de puiet. Se aleg numai fagurii bine clădiţi. Pregătirea rezervelor de miere şi păstură. 3-3. Această activitate este mult uşurată atunci când în stupină se folosesc stupi de tip multietajat sau orizontali. ce se scot din corpul de jos sau din fagurii de la rezervă.în cazul familiilor puternice. iar în locul lor se introduc faguri noi de la rezervă sau din cuib.fagurii sunt umpluţi curând cu miere (fig. în vederea pregatirii rezervelor de miere în fagurii de cuib (2 faguri de cuib suspendaţi lateral în magazin (a şi b). Astfel. se procedează astfel: din mijlocul a două magazine suprapuse se scot ramele de magazin. imediat ce există faguri plini cu miere. la stupul vertical cu două magazine (4 faguri de cuib suspendaţi in mijlocul celor două magazine). 12 / 33 . chiar dacă ar vinde mierea cu un preţ foarte ridicat şi ar cumpăra zahărul cu un preţ foarte scăzut". Dacă însă condiţiile de cules nu au fost prielnice. aceştia se ridică din stup. care au rame de o singură dimensiune. la culesurile principale din lunile mai-iunie. în timpul culesului mare.8-2. de culoare brun-deschisă.Cuvintele apicultorului american A. pe cât posibil. care ocupă două magazine. fagurii plini cu miere. iar în spaţiul format se introduc 3-5 faguri de cuib. . pe măsură ce fagurii sunt umpluţi cu miere şi căpăciţi.5 kg în rame de multietajat (435/230 mm). Se vor alege. Pag. în primul rând. se ridică în vederea păstrării.2 Poziţia fagurilor în stupul de tip vertical cu un magazin. în locul fagurilor scoşi din stup se introduc rame cu faguri goi clădiţi sau cu faguri artificiali. 2. Fagurii în care a fost crescut puiet menţin mai bine căldura în timpul iernii şi deci sunt mai buni pentru creşterea de puiet care începe încă din timpul iernii. înainte de a fi umpluţi cu miere. În spaţiile goale albinele vor clădi faguri naturali care pot fi recoltaţi periodic pentru producerea de ceară. Root sunt convingătoare în acest sens.3 Pregătirea rezervelor de miere in faguri de cuib. Fig. Pregătirea rezervelor de hrană trebuie începută. La stupii cu magazine (Dadant-Blatt).

Pe timpul culesului mare. Fagurii cu hrană de rezervă se păstrează fie în magazine sau corpuri de stupi suprapuse fie în lăzi sau dulapuri cât mal bine închise (fig. Amestecul se pune în recipiente din sticlă de culoare închisă. se aleg fagurii de cuib în care au crescut câteva generaţii de puiet. rezervele de păstură se conservă în cele mai bune condiţii. Se vor evita camerele umede. Fig.O deosebită atenţie se va acorda pregătirii rezervelor de păstură. pe cât posibil. înainte de închiderea recipientului se mai pune un strat de 1-2 cm zahăr pudră. 4 a) pentru a-i feri de atacul diferiţilor dăunători (găselniţă. Pentru satisfacerea nevoilor de proteine în perioadele când lipseşte polenul. în amestec cu zahăr pudră. în afara rezervelor de păstură în faguri. Păstrarea polenului se poate face după uscarea acestuia conform tehnologiei (vezi Manualul apicultorului) sau în stare proaspătă. în această stare. 1-uşi frontale. în acest scop. să se recolteze polen cu ajutorul colectoarelor. Fagurii cu hrană de rezervă se păstrează într-o încăpere în care temperatura să fie. 2-uşi laterale. şoareci. în aşa fel încât să nu rămână goluri de aer. se va evita lovirea lor. asigurându-se şi un spaţiu minim pentru ca să nu se atingă între ei. având grijă să-l presăm bine. Fig. aceste rame se introduc în compartimentele de strânsură pentru a fi umplute cu miere şi căpăcite.4b Arzătorul de sulf. deoarece prin asigurarea unor rezerve bogate se poate preîntâmpina aşa-numita foame de proteine a albinelor. Ca şi în cazul alegerii rezervelor de miere. 4 b) (15 g/corp de stup. 3-stelaj pentru rame 4rame cu faguri de rezervă. alteori mierea din porţiunile lovite. este recomandabil ca. 13 / 33 . Loviturile provoacă deschiderea celulelor şi scurgerea mierii pe faguri. cu ocazia reviziilor obişnuite ale familiilor de albine se identifică şi se ridică pentru păstrare faguri umpluţi măcar pe trei sferturi cu păstură. datorită aerului se poate altera. în acest caz utilizându-se pentru fiecare corp ermetic închis 200 cm3 de acid acetic Pag. Periodic spaţiul de depozitare a fagurilor cu hrană de rezervă (cu tot cu faguri) se dezinfectează prin afumare cu sulf. iar deasupra. constantă.4a Dulap pentru păstrarea ramelor eu faguri de rezervă. după primul zbor de curăţire. Conservarea fagurilor. pe timpul culesurilor abundente de polen. furnici). atât în sezonul de iernare cât şi în alte perioade ale anului. folosind arzătorul de sulf (fig. O altă metodă de dezinfecţie este cea cu vapori de acid acetic glacial. timp de 24 de ore) apoi se aerisesc. Polenul recoltat se va păstra în vederea administrării ca hrană proteică familiilor de albine la ieşirea acestora din iarnă. La aşezarea fagurilor în vederea păstrării.

când se face completarea parţială cu zahăr a rezervelor insuficiente de hrană. Se fac stive de câte 6-8 corpuri sau magazine cu rame sortate.3 kg sirop/kg albină a fost de numai 75%. Hrănirea de completare se face în trei cazuri. în mod direct. Astfel. în acest fel se realizează şi o iernare bună a familiilor de albine.l. Fagurii goi de rezervă se mai pot conserva şi sub cuibul familiei. în cazul depozitării în aer liber atât în partea de jos (fund) cât şi deasupra corpului de stup se pune un podişor Snelgrove cu sita descoperită şi urdinişurile închise. având grijă să nu existe spaţii libere între corpuri (eventual corpurile se pot lipi între ele cu hârtie adezivă) prin care să nu poată pătrunde albina. între cele două deschizături cu sită (una la baza primului corp şi cealaltă deasupra ultimului corp). Vaporii de acid acetic acţionează şi asupra sporilor de nosemoză. Hrănirea de completare. durata vieţii albinelor este influenţată. se creează un curent continuu de aer ce ventilează fagurii. duce la depăşirea Pag. asigurându-se condiţii bune de conservare şi evitând atacul găselniţei. Melniciuc (1964). De asemenea. apicultorul trebuie să ţină seama şi de faptul că administrarea unor cantităţi mari de sirop de zahăr. în felul acesta se va intensifica dezvoltarea în continuare a familiilor în vederea iernării. durata vieţii albinelor care au prelucrat 3. bandaj de tifon la nas şi ochelari pentru evitarea unor accidente neplăcute. de cantitatea de zahăr prelucrată. Se recomandă ca fagurii cu păstură să fie prăfuiţi în prealabil cu zahăr pudră pentru a se evita mucegăirea lor. 3. Dacă la ieşirea din iarnă. După A. prin intermediul deschizătorilor corpurilor intercalate. Pânza astfel pregătită se introduce în corpul de stup unde va rămâne timp de 3 zile la o temperatură de 20-25°C. când familiile nu şi-au asigurat rezervele de hrană necesare pentru iernare din cauza condiţiilor neprielnice de cules. iar la dispariţia albinelor bătrâne va apărea generaţia ce va ierna şi care a fost scutită de uzura pe care ar fi prilejuit-o prelucrarea zahărului. Metoda se recomandă numai în cazul existenţei unor familii de albine puternice. când se face prima revizie de primăvară. Hrănirea trebuie făcută imediat după ultimul cules de vară. a moliei cerii şi a altor dăunători. când nu există miere de rezervă în faguri pentru înlocuirea mierii de mană constatate în cuib. fagurii fiind în acest caz sub protecţia permanentă a albinelor. faţă de albinele care nu au prelucrat zahăr în toamnă şi a căror durată de viaţă este considerată 100%. se va recurge la fagurii cu hrană de rezervă depozitaţi în modul descris mai sus. se constată existenţa unor familii de albine lipsite de hrană sau cu hrană insuficientă. În aer liber (adăpostiţi sub un şopron) este bine să păstrăm doar fagurii de culoare deschisă şi care nu conţin resturi de miere pentru că aceasta atrage albinele. 14 / 33 . timp în care are loc evacuarea acidului acetic. deoarece cuibul este mai ridicat şi aerul rece din atmosferă nu pătrunde direct pe urdiniş. care trebuie depozitate în scurt timp. Atenţie! în cazul când se foloseşte acidul acetic glacial se va lucra cu mănuşi de protecţie.glacial îmbibat într-un strat de pânză.

Pornind de la regula că în fiecare fagure de iernare trebuie să se găsească minimum 1.52 kg miere. în funcţie de tipul de stup. prin hrănirea cu lichidul intercristalin albinele se îmbolnăvesc de diaree. pe de altă parte.puterea se apreciază în funcţie de intervalele bine ocupate cu albină. cuibul familiei să fie redus la numărul de faguri pe care urmează să se facă iernarea. în timp ce rama de ME 435/230 mm conţine 200 g albină pe ambele feţe. imediat după terminarea culesului de vară şi albinele dispun de timp suficient pentru transportarea. iar rama de ME 435/230 conţine 150 g albină. concentraţia siropului poate fi de 1/1. Prepararea siropului pentru hrănirea de completare. Un fagure plin pe ambele feţe are 3. în final. ceea ce reprezintă consumarea inutilă a zahărului. adică pe fagurii pe care familia va ierna. asigurându-se astfel o foarte bună prelucrare. sunt necesare următoarele măsuri: . unde 1 dm2 are 350 g miere pe ambele feţe sau 175 g miere pe o singură faţă.înainte de administrarea hranei. adaosul de enzime va fi necorespunzător. Diferenţa de circa 25% zahăr (1 kg miere conţine numai circa 0. Totalul de dm2 găsiţi. La completarea hranei trebuie luate în considerare câteva aspecte importante. Când hrana se administrează timpuriu. prin transformare. ca să se stabilească necesarul din cuib. . 15 / 33 . ca atare.capacităţii de activitate glandulară a albinelor şi. O apreciere mai exactă se obţine cu rama reţea sau Netz (împărţită în dm2) în care 1 2 dm conţine 30 g albină pe ambele feţe sau 15 g pe o singură faţă. un kilogram de miere. Pe de o parte albinele vor arunca cristalele din celule. fapt ce va duce la cristalizarea hranei în celule. Un fagure de stup orizontal 435/300 mm în perioada de toamnă.8-3 kg miere la rama de multietajat (435/230 mm). putându-se înregistra din acest motiv chiar şi pierderea familiilor. cu o dublă influenţă negativă. . aprecierea cantităţii totale de albină. depozitarea şi prelucrarea proviziilor. În cazul hrănirii cu sirop de zahăr se va avea în vedere că dintr-un kilogram de zahăr rezultă. înmulţit cu 15 dă totalul de albine dintr-o familie. Pentru a se aprecia pe câte rame va ierna familia se împarte totalul de albine la 270 g sau 200 g. în această situaţie rezervele respective vor fi depozitate fără ca procesul de invertire să fie realizat la nivel corespunzător.reducerea se face în funcţie de puterea familiei.6-4 kg miere la rama se stup orizontal (435/300 mm) şi 2. O apreciere mult mai exactă se poate face tot cu ajutorul ramei reţea (Netz). când cuibul este restrâns conţine 270 g albină pe ambele feţe.750 kg zahăr) este consumată de albine în procesul de transformare a zahărului în miere. un fagure de stup orizontal 435/300 mm conţine 200 g albina pe ambele feţe. O metodă mai exactă care poate fi aplicată când timpul este cald este aprecierea cantităţii de albină de pe fiecare fagure şi. Pag. în perioada activă. Pentru ca hrana administrată să nu fie împrăştiată de albine pe un număr mare de faguri ci concentrată doar pe câţiva. Este de aceea indicat ca administrarea hranei pentru completarea rezervelor să se facă într-un timp mai îndelungat şi în cantităţi ponderate.

acesta fiind mai dens.50 3.02 1.0 1. Practic. Administrarea hranei se face în hrănitoare de capacitate mare. în porţii de 2-5 kg la 2-3 zile.17 5.02 2.43 1.54 2.85 2.51 0.30 3.54 1.87 0. în funcţie de mărimea şi starea acesteia.50 2.0 1.0 2.0 3.05 3. în general.35 10.62 0.87 1.04 3. Dacă timpul este însă înaintat.56 4.69 1. Se administrează când temperatura siropului este de 35-40°C.74 4. deoarece albinele dispun în acest caz de timp suficient pentru prelucrarea corespunzătoare a proviziilor şi pentru că.10 10.25 1.61 1.25 1. efectul este invers şi anume are loc o cristalizare puternică în timpul iernii. la o concentraţie de 1/1 se pun laolaltă 650 g zahăr şi 650 ml apă.87 2.70 4.62 0.35 2. De asemenea.20 Pag. la a doua hrănire li se reduce porţia după capacitatea de depozitare a hranei în faguri.62 0. Familiilor care nu ridică cantitatea de hrană dată în totalitate. prevenindu-se astfel uzura celor tinere care vor ierna. suprafaţa pe care îl împrăştie albinele pentru evaporare va fi mai mică şi implicit timpul necesar prelucrării va fi mai mic. se mai recomandă ca în siropul destinat hrănirii de completare să se adauge Protofil care este un preparat destinat atât stimulării dezvoltării familiilor de albine. Tabelul 3 Cantitatea de sirop obţinută în funcţie de raporturile indicate Concentraţie 1/1 Concentraţie 1.06 4.12 3.53 2. cât şi combaterii nosemozei.87 1.08 5.25 7.25 6.Pentru a obţine un kilogram de sirop. precum şi roiurilor.74 0.85 0.08 2.12 3. de intoxicaţii cronice.22 4.38 3. În tabelul 3 şi în tabelul 4 sunt redate cantităţile de zahăr şi apă necesare pentru pregătirea siropului de diferite concentraţii. în totalitate într-un anotimp se administrează unei familii de albine între 50 şi 80 ml Protofil.0 0.0 6. amestecând până la completa dizolvare a acestuia. concentraţia siropului va fi 2/1 (2 părţi zahăr şi 1 parte apă). 16 / 33 . celor slăbite de intemperii.12 8.70 5.5/1 Concentraţie 2/1 Sirop(în litri) Zahăr(kg) Apă(l) Miere(kg) Zahăr(kg) Apă(l) Miere(kg) Zahăr(kg) Apă(l) Miere(kg) 1. Protofilul se administrează în special familiilor de albine afectate de nosemoză.50 2. Cantitatea de Protofil care se administrează este de 17 ml (1 lingură de supă) la un litru de sirop. precum şi cantitatea de miere care rezultă din prelucrarea acestui sirop.31 1.25 6.25 1.12 3.87 2. Dacă se dă o cantitate mai mare de 1 g la litrul de sirop.45 8. activitatea este desfăşurată de albinele mai vârstnice. Se recomandă hrănirea de completare timpurie. după puterea familiei. întâi se fierbe apa apoi se adaugă zahărul.77 0.48 1. Siropul poate fi administrat şi în faguri care se pun după diafragmă. Se recomandă să se dea albinelor un sirop invertit cu acid citric (1 g la litrul de sirop).

5 3. fără spaţii suplimentare.3 1.0 10. albinele nu mai ridică siropul.34 2.0 6.35 6.2 2. familiile de albine trebuie să fie asigurate cu provizii care trebuie să le ajungă acestora până la ieşirea din iarnă şi începutul unui nou sezon.6 1. de starea vremii şi de situaţia puietului în cuib. Desigur. La orânduirea fagurilor cu miere se va ţine cont de principiile biologice ale dezvoltării pe verticală a familiilor de albine care cer în partea de jos a fagurilor spaţii pentru puiet iar în partea de sus rezervele de hrană. cu atât lucrarea se execută mai târziu. în cazul în care.67 1.0 4.0 11.70 13.0 3.0 5. Cu cât culesul ţine mai mult timp.0 10.9 3.0 5.0 4.8 3. sau spre sfârşitul iernii.0 3.5 5.6 2.0 2.6 4. Capitolul III Aranjarea cuibului familiei de albine în vederea iernării Prin aranjarea cuibului se urmăreşte dimensionarea lui în raport cu puterea familiei şi repartizarea proviziilor de hrană în aşa fel încât albinele din ghem să aibă suficientă hrană până în primăvară.0 4.15 1.0 8. datorită unei cantităţi insuficiente de hrană apare pericolul pieirii familiei de albine de foame.2 2. Pornind de la aceste considerente.0 2. cu cât timpul se răceşte mai curând. îndeosebi fagurii centrali să conţină suficientă miere întrucât este zona cu cantitatea cea mai mare de albine.75 6. 17 / 33 .0 10.0 2. cu atât această lucrare se execută mai devreme.Tabelul 4 Cantitatea de sirop obţinută în funcţie de raporturile indicate Raport 1/1 Raport 1.0 Hrănirea de completare mai poate fi făcută şi cu şerbet de zahăr administrat sub formă de turte.0 6. Aceasta se face în special atunci când timpul este prea înaintat.0 11. la formarea cuibului se va avea în vedere ca.5 12.0 1.4 2.0 0.0 3.1 0.5 1. acestea sunt situaţii de excepţie şi ele apar îndeosebi atunci când iarna se prelungeşte mult în primăvară.0 1.4 3.0 16. Pag.5/1 Raport 2/1 Zahăr (kg) Apă(l) Sirop(l) Miere(kg) Apă(l) Sirop(l) Miere(kg) Apă(l) Sirop(l) Miere(kg) 1.5 2. În cuib se lasă atâţia faguri astfel încât spaţiile dintre ei să cuprindă complet ghemul de iernare.30 2.8 5.3 1. în condiţii normale însă.0 1.60 4. precum şi de faptul că în timpul iernii albinele se pot deplasa după hrană doar în spaţiul dintre rame şi nu se pot deplasa pe fagurii laterali.2 1.0 5.0 2.45 3.2 4.5 5.01 3.68 5. Timpul când se execută lucrarea depinde de condiţiile de cules.8 4.

Pentru a se stabili numărul de faguri care se lasă în cuib. Acest procedeu se aplică şi în cazul iernării a două familii în stupi orizontali . se lasă atâtea rame câte sunt ocupate cu albină. Fig.5-4 kg. Uneori. Fig. unilaterală şi centrală. se lasă fagurii ocupaţi cu albină. În acest caz fagurii plini cu provizii se rânduiesc de o parte şi de alta a diafragmei care separă familiile. deoarece aceştia mucegăiesc din cauza umezelii din timpul iernii şi uneori mierea se alterează. în aşa fel ca albina să nu ocupe feţele exterioare ale ramelor marginale. pentru ca ghemul să fie cât mai strâns Când sunt în cuib normal. 1ghemul de iernare în familia de albine. cu precizarea că nu trebuie să avem însă faguri sub 1. fagurii cu provizii mai puţine. din cauză că la controlul preliminar ghemul n-a fost suficient de strâns.7 Amplasarea rezervelor de hrană la stupul orizontal când iernează două familii în acelaşi stup. neocupaţi de albine să se scoată. Amplasarea bilaterală Fagurii cu cantitatea cea mai mare de miere. Pag.6 Amplasarea unilaterală a rezervelor de hrană în stup. urmând către mijlocul cuibului. către marginile stupului. 2-ghemul de albine în familia de bază la începutul toamnei. 2. se amplasează în dreapta şi în stânga cuibului. 18 / 33 . 3-ghemul ambelor familii de albine pe timpul şi la sfârşitul iernii. fiecare familie fiind atrasă şi beneficiind în acelaşi timp de căldura din cuibul familiei vecine. 6). 7). fiind necesar ca ulterior fagurii mărginaşi. Fig. 3.5 Amplasarea bilaterală a rezervelor de hrană in cuib. este necesar ca cercetarea familiilor să se facă după nopţi reci. Ghemul se va forma de o parte şi de alta a diafragmei. în ordine crescândă către unul din pereţii stupului. este posibil să se lase cuibul de iarnă prea larg. plus unul. 5). Apoi.unilaterală şi centrală . Când sunt în cuib redus. ultimele două moduri de amplasare . în ordine descrescândă a cantităţii de miere conţinute. în ordine descrescândă. 1.5 kg miere (fig.5 kg miere.fiind însă mai puţin indicate şi folosindu-se mai mult în cazul familiilor slabe şi cu rezerve insuficiente.Amplasarea rezervelor de hrană poate fi: bilaterală.familia de bază şi ajutătoare (fig. fagurii cu miere mai puţină.5 kg (fig.Amplasarea unilaterală Aceasta constă în aşezarea fagurilor după cantitatea de miere pe care o conţin. fără însă ca aceştia să fie sub 1. cu aceeaşi subliniere că nu vom avea faguri cu mai puţin de 1.

Dacă iernarea se face într-un corp. Amplasarea central Fagurii din centrul cuibului conţin cea mai mare cantitate de miere. în corpul superior trebuie să existe circa 18-20 kg miere. La stupii multietajaţi. fagurii laterali pot fi plini în vreme ce la ceilalţi cantitatea de miere trebuie să fie de circa 1. această situaţie determină aşezarea ghemului de iernare sub aceşti faguri.în total 7-8 kg (fig. chiar dacă dispun de provizii aflate în imediata lor apropiere. Familia de albine are capacitatea de a suporta temperaturi deosebit de scăzute.9 Amplasarea rezervelor de hrana la stupul multietajat.3. Fig. rezistenţa la condiţiile nefavorabile este mai mare la familiile puternice. din cauza slabei mobilităţi a ghemului. Fig. când iernarea se face pe două corpuri. astfel încât fagurii mărginaşi să nu aibă mai puţin de 0. descrescând în greutate către marginile cuibului. Pentru supravieţuirea ei în condiţiile de temperatură scăzută sunt esenţiale calitatea şi cantitatea proviziilor de hrană. deci potriviţi pentru creşterea puietului în perioada de la sfârşitul iernii. Pe măsură ce rezervele se consumă. Se creează astfel o punte de legătură între ele cele două corpuri pot fi lipite cu benzi de hârtie adezivă pentru o etanşeizare mai bună contra curenţilor. ghemul înregistrează o mişcare de jos în sus.5-1. Unii apicultori recomandă punerea de făguraşi cu miere între cele două corpuri.7 kg. Dacă se găseşte miere pe fagurii centrali din corpul inferior. 19 / 33 . Desigur. are capacitatea de a se adapta în tot cursul anului la variaţiile temperaturii exterioare. în care au crescut deja câteva generaţii de puiet. în urma consumului. ca rezultat al adaptării la condiţiile de mediu. spaţiul de 10 mm dintre corpuri devine de nestrăbătut şi albinele pot muri de foame. aceasta să se găsească doar pe fagurii laterali. 8). Pag. La aşezarea fagurilor în cuib se va avea în vedere ca în centrul cuibului să fie introduşi numai fagurii cu celule de albine.8 Amplasarea centrală a rezervelor de hrană din cuib. Capitolul IV Pregătirea familiilor de albine pentru iernare. Familia de albine.5 kg miere (fig. iar în corpul inferior fagurii centrali să nu conţină miere. 9).

a acestor provizii.micşorarea numărului de albine în cuib datorită uzurii albinelor culegătoare pe timpul culesurilor de vară. Odată cu scăderea temperaturii exterioare.izgonirea trântorilor. Din toate aceste aspecte trecute în revistă mai sus. într-o măsură mai mică. . .reducerea treptată a unor activităţi (de creştere a puietului. O dată cu răcirea progresivă a timpului descreşte treptat şi activitatea de zbor a albinelor. Pag. pe de-o parte faptului că ele participă. În această perioadă datorită micşorării activităţii de zbor şi a creşterii de puiet. Ghemul de iernare. Pe măsură ce nopţile se răcesc. . . scade simţitor consumul de miere. în funcţie de condiţiile exterioare. folosind pentru aceasta produsul Varachet sau alte produse recomandate. Datorită acestor rezerve. spaţiul de pe fagurii din care a ieşit ultimul puiet. încetează ouatul mătcilor şi creşterea de puiet. mai ales. De asemenea.Pregătirea în vederea supravieţuirii la temperaturi scăzute este un instinct dobândit la albine în decursul vremurilor şi acesta se manifestă cu mult timp înainte de apariţia sezonului friguros prin: . conform prospectului. Longevitatea se datorează. albinele pot rezista intemperiilor iernii şi pot produce lăptişorul necesar creşterii puietului spre sfârşitul sezonului rece. se face tratamentul împotriva varroozei. însuşire pe care nu o au albinele născute primăvara sau vara. Albinele se adună strâns în jurul mătcii ocupând. între +6"C şi +8°C se formează ghemul de iernare. 20 / 33 . a crăpăturilor pereţilor. albinele izolând în felul acesta mai bine cuibul împotriva pierderii de căldură şi a pătrunderii umidităţii.folosirea cu economicitate. Trântorii mai sunt toleraţi doar în familiile cu mătci neîmperecheate. la creşterea puietului şi la culesul de nectar. iar pe de altă parte modificărilor anatomofiziologice determinate de acumularea în ţesutul corpului gras (ţesut de culoare albicioasă ce căptuşeşte partea interioară a învelişului chitinos) a rezervelor de proteine şi grăsimi pe seama consumului intens de păstură. de regulă. În perioada de toamnă. rezultă că albinele îşi pot asigura singure regimul optim de temperatură în interiorul cuibului pe perioadele reci. care fiind înlăturaţi treptat de pe fagurii cu miere nu mai au posibilitatea să se hrănească şi sunt scoşi afară din stup unde mor de foame şi frig. în familiile orfane sau în familiile cu mătci bătrâne. când apare primul puiet în cuib. Albinele crescute în această perioadă se deosebesc de albinele crescute în sezon prin faptul că pot trăi 7-8 luni în loc de numai 35-45 de zile cât este durata de viaţă la albinele din sezonul activ. albinele părăsesc fagurii mărginaşi ai cuibului concentrându-se pe fagurii în care se mai creşte puiet. diminuării treptate a ouatului mătcilor şi a creşterii de puiet.propolizarea cuibului şi. în organismul albinelor se produc modificări fiziologice caracteristice albinelor care vor ierna. 1. de clădire a fagurilor).acumularea unor provizii importante de hrană în cuib. dar se menţine în continuare un consum ridicat de polen şi păstură. Familia de albine trece în perioada repausului de iarnă care începe pe la sfârşitul lunii octombrie şi se termină în lunile ianuarie-februarie. când nu mai există puiet. . se accentuează tendinţa albinelor de acumulare a rezervelor de miere necăpăcită şi uneori căpăcită de pe fagurii periferici în celulele eliberate de puiet.

9°C). cu capul îndreptat către interiorul ghemului. dintre toate formele geometrice sfera posedă cea mai redusă suprafaţă raportată la volumul ei. Aici albinele stau aproape nemişcate. Căldura este produsă de albine prin mişcări caracteristice din aripi. albinele sunt nevoite să reintre din nou în activitate în vederea producerii căldurii. Producerea căldurii în interiorul ghemului nu este continuă. Faţă de condiţiile de viaţă ale albinelor din timpul iernii. precum şi rolul de a hrăni matca.9°C) şi. adică de păstrare a căldurii produse. în interiorul ghemului de iernare temperatura se stabilizează în limitele a 34-36°C şi rămâne la acest nivel. această formă a ghemului este cea mai avantajoasă întrucât. după cum este cunoscut. Cu cât este mai frig afară şi familia este mai slabă. vârât sub abdomenul altor albine şi cu aripile ridicate (poziţia este asemănătoare cu cea a ţiglelor de pe acoperişul caselor). albinele având posibilitatea de micşorare a acestuia în funcţie de temperatura mediului exterior. În legătură cu mecanismul producerii căldurii în ghem trebuie menţionat că albinele nu încălzesc interiorul stupului. Din momentul în care interiorul ghemului a atins temperatura critică (circa +13. până în momentul când temperatura din interiorul ghemului atinge limita superioară. în perioada a doua a iernii. Temperatura ghemului ajunge în curând la limita sa inferioară (+13. picioare şi abdomen. care începe o dată cu ieşirea ultimului puiet. oscilând în limitele câtorva grade peste limita temperaturii critice. care este de circa +13. Temperatura din zona interioară a ghemului depinde de temperatura mediului exterior şi de stadiul de iernare. temperatura din interiorul ghemului este mai scăzută. albinele din miezul ghemului intră într-o stare de excitare. ele se liniştesc şi intră în faza de digestie şi repaus. adică de mărimea ghemului. activitatea albinelor scade treptat. numită coaja ghemului. Partea exterioară a ghemului. În prima fază a repausului de iarnă. Albinele din miezul ghemului sunt active şi au rolul de a produce temperatura necesară întregii familii. 21 / 33 . devin active. Limita superioară a temperaturii din interiorul ghemului în această fază de iernare nu depăşeşte +25°C. se hrănesc abundent şi produc intens căldură. din acest moment. Miezul ghemului. ca urmare. care cuprinde şi matca. Pag. reprezentând astfel o zonă izolatoare de mediul exterior. care se caracterizează prin sporirea treptată a activităţii albinelor datorită creşterii de puiet. cu atât se pierde mai multă căldură într-un timp mai scurt. care ocupă atât intervalele dintre faguri cât şi interiorul celulelor libere. este mai afânat. în felul acesta.9°C. Durata stării de repaus şi de păstrare a căldurii depinde de temperatura mediului exterior şi de puterea familiei. ceea ce duce la perceperea pe timpul iernii a unui zumzet specific care poate fi sesizat de către apicultor dacă lipeşte urechea de un perete al stupului. la un număr maxim de albine ghemul posedă o suprafaţă minimă pentru pierderea căldurii. este alcătuită dintr-un strat foarte dens de albine. ci numai interiorul ghemului. Stratul exterior are rolul de a face ca pierderile de căldură din interiorul ghemului să fie cât mai mici.Ghemul are formă de sferă sau elipsă. Radiaţiile de căldură din ghem în stup sunt insuficiente pentru încălzirea interiorului acestuia. Grosimea cojii ghemului este de 2-7 cm şi variază în raport cu temperatura aerului din jurul ghemului.

5 60.0 2. fapt ce uzează mult albinele şi contribuie la o mortalitate ridicată primăvara.0 100. Orice zgomot din afara sau dinăuntrul stupului. ceea ce duce la concluzia că la iernarea familiilor puternice s-a făcut o economie de 3. organismul albinelor în cauză se uzează mai repede.5-3. iar familiile puternice. precum şi umiditatea.6 35. Prin aceasta.9 51.5-1.8 30. o simplă ridicare a capacului stupului în timpul iernii duce la ridicarea temperaturii din ghem cu 2-3°C. Sănduleac) evidenţiază creşterea consumului de miere pe durata iernii în cuiburile familiilor slabe. lipsa mătcii şi altele contribuie la ridicarea temperaturii din interiorul ghemului peste limitele normale şi. provocat de om sau animale. se menţine cu cel mult 1-2°C mai ridicată decât temperatura exterioară. adică 1 kg de albină din familiile slabe a consumat 7.1% la familiile puternice.5-2. la sporirea consumului de hrană. Iernarea familiilor puternice este mai avantajoasă decât cea a familiilor slabe. de 3 kg albină. atât în ceea ce priveşte producerea şi păstrarea căldurii necesare.9 100.0-2.5 kg miere. Cercetările efectuate în ţara noastră (l. sau s-a redus consumul cu 0. În cazul când temperatura ghemului se ridică cu câteva grade din cauza unei tulburări puternice a albinelor. Pag. li se scurtează viaţa. 22 / 33 .Albinele din stratul protector al ghemului trăiesc la temperatura aerului din stup. Popa.8 50. Ridicându-se temperatura ghemului este posibil ca matca să înceapă ponta prea de timpuriu. mierea de calitate inferioară. familiei de albine îi este necesar un timp de 20-30 de ore.8 kg miere la fiecare kilogram de albină.5 kg miere pe durata iernii. chiar în imediata apropiere a albinelor.6 Experienţele făcute la Institutul de Cercetare şi Producţie pentru Apicultură au arătat că familiile cu 1 kg albină au consumat câte 7.9 69. De exemplu.0-1. N.5 0. E.1 kg miere. cât şi a consumului de hrană.7 kg miere.0 1. Foţii. 2. Al. implicit. iar 1 kg de albină din familiile puternice câte 3. Barac. au consumat câte 11. care. Ridicarea temperaturii ghemului nu are loc numai atunci când temperatura interioară a ghemului a ajuns la limita inferioară.5 1. Izolarea termică a cuibului Faptul că albinele nu încălzesc stupul şi menţin temperatura numai în limitele interioare ghemului ar pleda pentru o iernare fără împachetare.0 Consum mediu/kg de albină grame % 25. pentru liniştire. Familiile de albine slabe produc căldura necesară supravieţuirii lor în perioada de iernare pe seama unui consum mare de provizii. iar în primăvară dezvoltarea lor evoluează aşa de încet încât nu pot valorifica economic culesurile intense timpurii. după cum urmează: Cantitatea de albine în familie (kg) 2.1 50.

Fig. salteluţele nu trebuie să fie prea groase. Fig. fiind deosebit de necesară mai ales în perioadele cu temperaturi exterioare mai scăzute în care familia creşte puiet. Peste podişor se suprapune o altă salteluţă. Materialul de protecţie trebuie să fie permeabil. paiele de ovăz. 11 împachetarea unilaterală a cuibului Fagurii se trag în acest caz spre peretele încălzit al stupului. ghemul de albine în familia de bază la începutul toamnei 3. 23 / 33 . ele trebuie să lase spaţii de circulaţie a aerului între ele şi pereţi sau capacul stupului. ziare. 10 a şi b). ghemul ambelor familii de albine pe timpul şi la sfârşitul iernii Fig. Când familiile sunt puternice se recomandă împachetarea unilaterală a cuibului (fig 11). Peste podişor se suprapune o a treia salteluţă. Este bine să folosim o împachetare bună a cuibului la familiile slabe şi mijlocii şi o împachetare moderată la familiile puternice. Pag. ghemul de albine în familia ajutătoare 2.Se apreciază însă că împachetarea are rolul de a feri familia de variaţiile bruşte de temperatură. prevenindu-se în acest mod apariţia umezelii.l0b Împachetarea bilaterală a cuibului În acest caz. de fagurii cu albine. Ca material izolator se pot folosi: saci de iută. la peretele stupului se pune o salteluţă urmată de diafragmă. urmează diafragma şi salteluţă laterală. polistiren expandat. papură. a doua diafragmă şi salteluţă. La stupii orizontali şi verticali fagurii se trag spre peretele mai încălzit al stupului. condiţie favorizantă pentru dezvoltarea mucegaiului. 10a Împachetarea bilaterală a cuibului în stupul orizontal 1. în cazul în care familiile sunt mai slabe este posibilă şi chiar indicată protejarea bilaterală a cuibului (fig.

3. Urdinişul şi orificiile de ventilaţie. adică de faptul că în această perioadă în cuib creşte cantitatea de bioxid de carbon (fig. Orificiile de ventilaţie din capac. datorită faptului că mierea este higroscopică. 24 / 33 . Fig. este umiditatea. socotindu-se 0.ghemul de albine 2.La stupul multietajat. care să permită creşterea intensă de puiet în vederea realizării unor familii puternice pentru iernat. Scopul principal al tuturor lucrărilor este realizarea unui regim optim de temperatură.sensul circuitului de aer proaspăt neviciat 3. 13). 12 Împachetarea stupului multietajat pe doua corpuri. Fig. b) lăsând un spaţiu de câţiva milimetri între două dintre scândurelele podişorului. excesul de umiditate. în perioada de la sfârşitul verii şi începutul toamnei. Măsurile care se iau pentru asigurarea ventilaţiei corespunzătoare trebuie însă să nu vină în contradicţie cu cele ce vizează asigurarea unui regim optim de temperatură. se închide şi urdinişul superior la stupii care posedă şi acest al doilea urdiniş. dacă iernarea se face pe două corpuri. Protecţia superioară se realizează prin aşezarea unei salteluţe pe podişor (fig.sensul circuitului de aer viciat ( La stupul orizontal evacuarea vaporilor de apă rezultaţi din respiraţia albinelor se poate realiza pe la partea superioară a stupului în două moduri: a) deschizând urdinişul superior al stupului acolo unde există. O dată cu instalarea definitivă a sezonului inactiv. Materialul de protecţie se pune în stupi o dată cu apariţia variaţiilor de temperatură între noapte şi zi. se poate lăsa un număr egal de faguri în cele două corpuri separate cu diafragme (superioară şi inferioară) de spaţiul liber din stup în care se pune material de protecţie. Un aspect important care trebuie urmărit. Este foarte important să prevenim excesul de umiditate în stup pentru a feri fagurii de formarea mucegaiurilor. trebuie ţinut seama de particularitatea biologică a iernării.13 Schema aerisirii cuibului unei familii de albine pe timpul iernii 1. măsurile care se iau sunt în funcţie de sistemul de stup şi metoda în care acesta iernează. în acelaşi timp. este necesară redimensionarea urdinişului. Pag.5 cm pentru fiecare interval ocupat de albine. Odată cu terminarea culesului principal. cu scăderea temperaturii în cursul nopţii. De asemenea. se închid. Acesta la intrarea la iernat trebuie să corespundă puterii familiei. poate determina scurgerea sa din faguri sau înăcrirea care provoacă debilitatea şi îmbolnăvirea albinelor. 12). în plus.

tulpini de floarea-soarelui sau cu garduri mobile din scândură. înlesnindu-se astfel scurgerea apei prin urdiniş. 15). de preferinţă din esenţe de înălţime medie. pentru asigurarea unui regim mai favorabil de temperatură. peste podişor nu se mai pune hârtie iar salteluţa nu trebuie să atingă capacul. Protecţia stupinei contra vânturilor puternice şi a curenţilor din timpul iernii contribuie în cel mai înalt grad la menţinerea căldurii în ghemul de iernare.multietajat. Orificiile de ventilaţie din capac se închid. o dată cu răcirea timpului urdinişul va fi prevăzut cu gratii (fig. Evacuarea vaporilor de apă care trec prin salteluţă către exterior. Pentru a feri stupina de curenţi este necesar ca vatra stupinei să fie împrejmuită cu o plantaţie de protecţie. ventilaţia la partea superioară se poate realiza prin aşezarea podişorului invers. La stupul vertical . se poate proteja stupina cu garduri făcute din nuiele.14 Gratie contra rozatoarelor. se realizează prin deschiderea unuia dintre orificiile de ventilaţie din capac. Fig. stacheţi. Pentru a preveni stagnarea apei pe fundul stupului. Se va da o atenţie deosebită protecţiei stupinei contra vânturilor şi curenţilor reci. . Protecţia stupinei în timpul iernii. pe podişorul stupului se pot suprapune câteva straturi de hârtie peste care urmează materialul de protecţie. situaţie care contribuie în cea mai mare măsură la menţinerea atmosferei umede în interiorul stupului.La prima variantă. La varianta a doua. De asemenea. Capitolul V Metode de iernare a familiilor de albine În ţara noastră se cunosc următoarele metode de iernare:. cu partea care formează un mic urdiniş deasupra familiei. Fig. stupul va avea o poziţie puţin înclinată către urdiniş. coceni de porumb. 4. 14). . O atenţie deosebită se va da prevenirii pătrunderii rozătoarelor în stup. 1.15 Protecţia stupinei în timpul iernii. In acest scop.iernarea în adăpost. 25 / 33 . Iernarea în aer liber Pag. identice cu gardurile para-zăpezi (fig.iernarea în cojoc.iernarea în aer liber.

în zilele însorite. în acest caz punându-se spate în spate. familiile de albine rămân pe locul lor din timpul verii. material de protecţie (grinzi sau baloţi de paie). Iernarea în adăpost În ţara noastră această metodă de iernare se practică în prezent pe scară redusă deoarece iernile nu sunt atât de aspre ca să justifice investiţii suplimentare iar. valorificarea mai devreme şi în mai bune condiţii a florei timpurii. în unele situaţii însă (provizii reduse. creşterea mai timpurie a puietului. frunze uscate). coceni. familiile noastre de albine sunt adaptate condiţiilor de mediu în care s-au format de-a lungul veacurilor. Această împachetare poate fi individuală. de asemenea. Iernarea în cojoc Este o metodă care reclamă un volum mare de muncă şi se referă la împachetarea exterioară a stupului (cojoc). existenţa unor perdele naturale sau a unor improvizaţii care să ferească stupina de vânturi şi curenţi. sau cojoc colectiv. se înlătură împachetajul de pe partea frontală a stupului sau a grupului de stupi pentru ca albinele să iasă la zborul de curăţire. Metoda iernării în cojoc este recomandată în mod special pentru stupinele situate în terenuri deschise unde nu se poate amenaja stupina pentru iernare pe o vatră ferită de vânt şi curenţi reci. familii slabe) este necesară şi binevenită iernarea în adăpost. Iernarea în aer liber permite efectuarea zborurilor de curăţire în zilele călduroase din cursul iernii.În condiţiile ţării noastre. când zborul albinelor a încetat. având grijă să se lase libere urdinişurile (fig. 16). stupii nemaifiind mutaţi de pe vatra de stupină. între stupi şi rândurile de stupi se lasă spaţii de 10-15 cm care se umplu cu material de protecţie (paie. Familiile de albine se introduc în adăpostul respectiv o dată cu începerea sezonului friguros. Stupii se pot grupa pe un rând sau pe două rânduri. familiile de albine normale şi cu provizii abundente de hrană iernează în aer liber. 3. La acest procedeu. Totul se acoperă cu un carton asfaltat sau polietilenă pentru a împiedica pătrunderea apei. 16 Iernarea în cojoc Introducerea stupilor în cojoc se face o dată cu venirea frigului. în special. amplasarea corectă a stupinei pe vatră însorită şi. Iernarea în aer liber nu exclude însă protecţia stupilor la interior. Fig. Pag. 2. la 20-25 cm deasupra solului. când timpul s-a încălzit suficient. Stupii se instalează pe o platformă sub care se poate pune. Prin această metodă se reduce şi forţa de muncă. 26 / 33 . cât şi avantaje economice deoarece nu mai sunt necesare cheltuieli pentru construcţia adăposturilor sau pentru procurarea materialelor izolatoare. pentru doi stupi. pe de altă parte.

Tabelul 1 Hrana consumată (kg) în medie pentru 1kg albine În grupe de familii de albine cu greutatea În medie pentru de.42 7.22 8.0 1.67 9. aceste familii au o dezvoltare încetinită.. temperatură în jur de 2-4°C şi o umiditate de 75-85%. rumeguş de ceară Pag. Pe lângă consumarea proviziilor de miere şi păstură ei strică şi fagurii încât nu se mai pot folosi. prezenţa excrementelor de şoarece.39 8.(kg) Metoda de toate grupele de iernare familii de albine 1. Principalele lucrări care se efectuează iarna în stupină sunt: 1. Practic..74 În acest tabel se observă că familiile puternice consumă per unitate de greutate vie (1 kg albine) mult mai puţină hrană decât cele slabe.A. Şoarecii reuşesc deseori să pătrundă în stupi producând adevărate ravagii. Din acest motiv.56 8.5 2. linişte. în primăvară. Prevenirea deranjării şi neliniştirii albinelor Pe toată perioada iernii se urmăreşte ca familiile să nu fie deranjate de păsări de curte. o comparaţie între diferitele niveluri de consum influenţate de modul de iernare. Se utilizează construcţiile existente (încăpere.Acest sistem asigură pierderi minime de căldură şi un consum mai redus de hrană.5 În aer liber În cojoc În adăpost 9.74 4. nu este necesar să se construiască adăposturi speciale.90 4.42 5.54 9. De asemenea. Capitolul VI Lucrări ce se efectuează iarna în stupină În general. Avetisian. acolo unde se constată că şoarecii au pătruns în cuiburile unor familii (cadavre de albine fără capete sau roase. înghit şi albine vii datorită faptului că ele nu se mai pot apăra ca în sezonul cald. şopron) în care să fie asigurate o bună ventilaţie. ciocănitori. Consumul de hrană per kilogram (greutate vie) albine diferă şi în funcţie de modul de iernare. unele dintre acestea aducând mari pagube stupinei. însă familiile sunt lipsite de posibilitatea efectuării zborurilor de curăţire.77 7..99 6.90 7. lucrările privind îngrijirea familiilor de albine pe timp de iarnă se rezumă ia crearea condiţiilor care să asigure albinelor o deplină linişte şi înlăturarea tuturor cauzelor care ar tulbura ritmul caracteristic de viaţă al lor. piţigoi etc.0 2. 27 / 33 . după G. În tabelul 1 este. întuneric.78 8.38 6.

La cercetarea familiilor de albine. de un tub de cauciuc lung de 1m. Dacă albinele răspund printr-un zumzet puternic. 2. Din cauza temperaturii scăzute (în stupii orizontali şi cei verticali cu un singur corp) ghemul nu s-a putut deplasa pe fagurii alăturaţi. Pag. plini cu provizii şi nici în partea opusă a fagurilor respectivi unde proviziile sunt intacte. prin lovirea cu mâna a peretelui din faţă al stupului. înseamnă că familia iernează în condiţii bune. sau folosirea stetoscopului permite perceperea şi interpretarea zumzetului albinelor: . Ascultarea familiilor de albine în lunile de iarnă se face o dată la 3-4 săptămâni. Când zumzetul este foarte slab sau nu se percepe aproape deloc. având diametrul interior de 0. se va interveni. care însă încetează imediat. sau la orice intervenţie în interiorul stupilor în care acestea sunt adăpostite. când viaţa familiei în cauză este ameninţată de lipsa de provizii. de îmbolnăvire sau alte stări anormale ce nu se pot înlătura din afară.în cantitate exagerată pe fundul stupului la urdiniş) devine necesară intervenţia apicultorului pentru evacuarea şoarecilor. Ascultarea stupilor iarna.zumzetul slab.8-1 cm. Unii crescători de albine se folosesc. fără abuz însă. .bâzâitul puternic arată că familia este în suferinţă.zumzetul moderat şi uniform arată că familia de albine este în stare bună şi că iernarea decurge normal. fără a se recurge la deschiderea stupului. iar alţii de stetoscopul medical. însoţit de zgomotul asemănător foşnetului frunzelor. se va recurge numai în situaţii excepţionale. Introducerea unuia dintre capurile tubului pe urdiniş şi a celuilalt capăt în ureche. . ci şi atunci când s-a terminat hrana din celulele fagurilor unde s-a format ghemul de iarnă. 28 / 33 . apropiind urechea de peretele din faţă al stupului. în acelaşi scop. Supravegherea modalul de iernare a familiilor de albine prin controale auditive Modul de iernare şi starea unei familii pot fi apreciate cu uşurinţă prin "ascultare". înseamnă că familia este înfometată. Aceasta se întâmplă nu numai când familia a intrat în iarnă cu provizii suficiente.

arată că aceşti periculoşi dăunători au pătruns în stup. avem grijă ca fagurele cu miere să fie introdus într-o margine a lui. Rumeguşul de fagure se păstrează ca materie primă de ceară sub formă de bulgăraşi pentru extracţia conţinutului de ceară în primăvară. procedându-se la fel. precum şi aprovizionarea celor lipsite de hrană în sezonul rece se face mai uşor când la rezerva stupinei există faguri cu miere căpăcită de calitate superioară. Mortalitatea exagerată a albinelor se datorează fie faptului că familia a iernat cu prea multe albine-vârstnice. Când în stupină există mătci de rezervă. în prealabil stupul a fost transportat într-o încăpere unde temperatura este de aproximativ +15°C.Zumzetul prelung. după ce. Rumeguşul şi albinele moarte se scot de pe fundul stupului cu o sârmă îndoită la un capăt în unghi drept. neuniform în intensitate şi "plângător" indică absenţa mătcii. 29 / 33 . în aşa fel încât celulele cu miere să fie în contact cu albinele. fie uzurii organismului lor din cauza unor boli. după cantitatea de albine moarte găsite pe jos. Pentru această operaţie. Separarea albinelor moarte din rumeguşul de faguri se face cu ajutorul unei site. atunci el se introduce peste încă o ramă. în asemenea cazuri se face câte un orificiu de trecere prin mijlocul fagurilor cu puţine albine şi cel cu provizii (de grosimea unui degetar) prin care albinele de pe fagurii mărginaşi pot trece şi se pot alătura restului de albine din ghem. Albinele moarte se strâng şi se ard. Cadavrele de albine fără capete sau roase. Aprecierea modului de iernare a albinelor se poate face şi după aspectul diferitelor resturi. familia de albine orfană se uneşte cu altă familie mai slabă care are matcă. înseamnă că iernarea decurge normal. Prezenţa cristalelor printre cadavrele de albine dovedeşte că mierea din fagurii pe care iernează albinele s-a cristalizat. acolo unde mortalitatea este neînsemnată şi rumeguşul de faguri nu este umed. îndreptarea familiei de albine se face astfel: cuibul familiei orfane se descoperă. însă numai atât cât se poate da într-o parte diafragma şi primul fagure cu albine pentru a se introduce în spaţiul gol creat fagurii. Din contră. Prezenţa albinelor umede. stupul cu familia ce trebuie ajutată se duce mai întâi într-o încăpere încălzită. în cazul în care se administrează familiei Pag. Când nu există nuclee cu mătci de rezervă. Din cauza neliniştii provocate de lipsa mătcii familia consumă mai multe provizii. se îmbolnăveşte de diaree. în faţa urdinişului. Observând poziţia ghemului. Completarea proviziilor în cuiburile familiilor slab aprovizionate. împachetajul şi mai apoi podişorul. spre mijlocul cuibului. albinele şi matca dintr-un nucleu. unde se află mai multe albine. după resturile scoase de pe fundul stupului şi aspectul lor. Aici i se înlătură capacul. în cazul când pe cei doi faguri mărginaşi între care urmează să se introducă fagurele cu miere se găsesc puţine albine. înseamnă că familia de albine respectivă este pe cale de a se îmbolnăvi sau este deja bolnavă de diaree din cauza proviziilor de calitate inferioară sau a consumului exagerat de hrană ca urmare a condiţiilor nefavorabile de iernare. prezenţa excrementelor de şoareci. arată că în stup este prea multă umiditate. se epuizează şi adeseori piere în întregime. mucegăite. Dacă albinele au abdomenul umflat şi se văd pete de diaree la urdiniş sau pe scândura de zbor.

Majoritatea sortimentelor de miere cristalizează (mai repede mierea de răpită. aruncându-le pe fundul stupului. nu mai este necesară aducerea stupului într-o încăpere încălzită. apoi se frământă cu mâna. Pag. Turtele astfel pregătite se pun deasupra ramelor. administrarea făcându-se direct pe vatra stupinei. în locul infuziei medicinale preparate în casă. sunătoare (Herba hyperici). prin care albinele vor veni în contact cu turta (fig. după ce în prealabil s-au decupat 1-3 ferestre din suprafaţa pungii. se poate folosi preparatul "Protofil"destinat stimulării dezvoltării familiilor de albine şi combaterii nosemozei. 30 / 33 . Cu efecte deosebite s-a dovedit infuzia din următoarele plante medicinale: cimbrişor (Herba thymus sp.zahăr candi. Pasta obţinută se administrează sub formă de turte (greutatea unei turte poate varia între 500 şi 1000 g) ambalate în hârtie sau pungi de plastic. În acest caz se administrează 34 ml kilogramul de pastă. iar când timpul permite. Antonescu). muşeţel (Flores chamomillae]. zmeură. Amestecul de plante se macerează circa 10 minute cu 3 părţi apă rece. gălbenele (Flores calendulae). Mierea cristalizată se lichefiază în bain-marie. turte. până la omogenizarea amestecului. Se iau câte 4-5 g din fiecare plantă menţionată mai sus. o parte ceai medicinal şi zahăr pudră după nevoie (până ce amestecul dobândeşte consistenţa aluatului de pâine) adăugând şi 1 g sare de lămâie la kilogramul de pastă. iată câteva reţete de preparare a turtei din miere cristalizată şi a şerbetului de zahăr: a) Turta din miere cristalizată şi zahăr (dupa C. Infuzia rezultată se strecoară printr-o pânză curată. Pentru a nu se denatura calităţile mierii . roiniţă (Folia mellissae). izmă (Folia menfriae). În continuare. Pentru a preveni această situaţie se procedează astfel: se foloseşte la prepararea turtei doar miere lichefiată sau granulată fin (având consistenţa untului) şi zahăr pudră măcinat sau pisat fin. Pentru realizarea turtei cu adaus de ceai medicinal pasta se prepară din o parte miere.pierderea prin încălzire excesivă a enzimelor şi vitaminelor . Se amestecă totul bine şi se lasă acoperit timp de 30 minute. măceş (Fructus cynosbati) şi soc (Flores sambucus).). ca un aluat. Este indicat ca turta folosită la sfârşitul perioadei de iernare să conţină şi ceaiuri medicinale cu efect în stimularea activităţii albinelor şi apărarea stării de sănătate a acestora. coada calului (Herba equiseti). coada şoricelului (Flores millefolii). În continuare. floarea-soarelui) iar zahărul tos este şi el format din cristale. Formarea turtelor având în componenţa lor aceste două ingrediente cristalizate trebuie să ţină seama de faptul că albinele consumă doar în parte turta dacă conţine cristalele mari (atât de miere cristalizată. şerbet. cât şi de zahăr). cristalele grosiere.apa încălzită în care se ţin vasul cu miere pentru lichefiere nu trebuie să aibă temperatura mai mare de 45°C. 17). scoţându-le chiar afară din stup. tei (Flores tilliae). Apoi se adaugă apă clocotită până la un litru. mierea lichefiată se toarnă peste zahărul pudră (o parte miere la patru părţi zahăr). restul.

Pentru obţinerea a 10 kg şerbet sunt necesare 7. dr. în cazul în care zahărul pudră se prezintă sub formă de bulgări. la cald. Întreaga cantitate de zahăr pudră pe care o vom folosi. în lipsă de termometru se poate folosi o metodă mai simplă care ne indică terminarea invertirii zahărului: într-un pahar cu apă rece se picură cu o linguriţă din siropul care fierbe. pentru a putea fi aşezată deasupra ramelor sub podişor. Se poate prepara din zahăr cu apă sau ceai. Mihăilescu). aceştia se zdrobesc fin. Pag. Mierea se încălzeşte puţin. în funcţie de aprecierea noastră asupra cantităţii care ar fi necesară familiei de albine. C. tei sau fâneaţă. într-un vas emailat se pune zahărul pudră. doar atât cât să devină mai fluidă iar apoi se diluează cu ceaiul (infuzia) preparat în prealabil. Cu un termometru măsurăm temperatura. la 10 kg de zahăr se folosesc 2. deoarece în momentul preparării volumul conţinutului creşte mult din cauza spumei care se formează. Pentru prima variantă. Turta de şerbet trebuie să aibă grosimea de 1-1. Mod de decupare a foliei in care este ambalata turta. cantităţile indicate se introduc într-un vas emailat de mare capacitate.17 Amplasarea turtei. C. Mureşan şi ing. Siropul astfel obţinut se pune al fiert la un foc slab şi se urmăreşte momentul în care începe fierberea. Se recomandă în special folosirea mierii de salcâm. Indiferent de variantă. la 10 kg zahăr şi 2 kg miere de albine se adaugă 1. se aduce în încăperea de lucru. Mierea ce se foloseşte trebuie să fie necristalizată şi în nici un caz miere de mană. Mureşan şi ing. Pentru a doua variantă. 300 ml ceai medicinal sau 340 ml "Protofil".5 cm. Mihăilescu). 31 / 33 .750 l apă sau ceai de plante medicinale. dacă picăturile de sirop nu se amestecă cu apa din pahar şi formează o bobită este dovada că şerbetul este gata. E. sau din zahăr şi miere de albine cu apă sau ceai. până când conţinutul devine ca o pastă fină care nu se întinde şi nu este lipicioasă.700 kg zahăr pudră. dr. b) Şerbetul de zahăr cu miere (dupa prof. 2 kg miere.Fig. Şerbetul astfel preparat se ambalează în pungi de plastic în cantităţi de 500-1000 g sau chiar mai mari. şi când aceasta a ajuns la 116-117°C siropul se consideră suficient de fiert şi se dă jos de pe foc.300 l apă sau ceai de plante medicinale. c) Şerbetul fiert (după prof. E. se adaugă mierea şi apoi se frământă bine totul cu mâna. provenită de la familii sănătoase. nefermentată. cu cel puţin patru ore înainte.

Pag. Se lasă să se răcească până ce totul ajunge la temperatura de 40°C. Zborurile târzii de toamnă şi chiar în cursul lunilor de iarnă (posibile în unii ani în lunile decembrie. Totodată. aceasta se adaugă numai când şerbetul s-a terminat de fiert. Gheaţa se înlătură cu ajutorul unei vergele de fier sau a unui cuţit încălzit pentru a se evita zgomotul şi deranjarea albinelor. nu mai pot zbura şi mor. e indicată înlăturarea ei din faţa urdinişului. 3. ianuarie. Se urmăreşte ca în interiorul stupilor să nu pătrundă apă sau zăpadă prin orificiile de ventilaţie sau crăpături. După răcire se ambalează în hârtie cerată sau pungi de plastic în cantitate de 500 g până la 2000 de grame. în acest mod se împiedică formarea de cristale mari de zahăr. în funcţie de necesităţile familiei respective. În acest moment se începe învârtitul siropului cu o lopăţică de lemn. în sezonul nefavorabil. izolatoare. Către sfârşitul iernii. Totuşi. căci prin zăpada afânată aerul curat poate pătrunde în stupi. nu este prilej de îngrijorare nici în ce priveşte sufocarea albinelor. Pentru a stimula albinele să iasă afară din stup se recomandă şi lovirea uşoară a pereţilor stupului pentru a agita albinele care apoi ies. 32 / 33 . Se toarnă apoi compoziţia într-un vas curat care a fost udat în prealabil cu apă rece. Acoperirea parţială sau în totalitate a stupilor cu zăpadă nu este un prilej de îngrijorare. aşa încât razele soarelui să încălzească direct podişorul. pleavă sau frunze uscate pe vatra stupinei. Îndepărtarea fără zgomot a zăpezii neafânate si a gheţii de pe scândurelele de zbor ale stupilor şi desfundarea urdinişurilor blocate de albinele moarte. albinele se pot aşeza fără pericol în timpul zborurilor de curăţire. Altfel. deoarece aerul pătrunde mai greu prin zăpada care începe să se topească. îndepărtarea chiar a capacelor stupilor şi a materialului de protecţie. efectuând mişcările într-un singur sens. Înlesnirea şi supravegherea zborurilor de curăţire ale albinelor În condiţii normale. întărindu-se. Este bine să se presare paie. 4. căci prin aceasta se asigură o protecţie suplimentară contra pierderilor de căldură. Apariţia zilelor cu temperaturi de +12° permite zboruri de curăţire ale albinelor şi eliberarea intestinului supraîncărcat. se înlătură zăpada sau "petecele" de zăpadă de pe toată vatra stupinei. în special nosemoza. ele rămân amorţite. aşezându-se pe zăpadă. pământul umed şi îngheţat. Frecatul şerbetului este încheiat atunci când săltând lopăţică şerbetul care curge de pe aceasta nu se scufundă în restul masei şerbetului ci rămâne la suprafaţă. până când siropul începe să-şi schimbe culoarea spre alburiu şi apoi alb. când zăpada se topeşte. albinele au capacitatea de a acumula în intestinul gros o cantitate importantă de excremente.În cazul când la prepararea şerbetului se foloseşte şi miere de albine. Stimularea zborului de curăţire necesită câteva măsuri: eliberarea urdinişului de albine moarte. Se curăţă scândura de zbor şi urdinişul de zăpada transformată în sloi de gheaţă. Numai pe asemenea materiale. Este important ca albinele să beneficieze de zborul de curăţire pentru a se evita declanşarea diareii pe al cărei fond se pot instala boli grave. februarie) au o influenţă deosebit de bună asupra iernării.

Prezenţa apicultorului în stupină este obligatorie pentru ca urmărindu-se modul de desfăşurare a zborului să fie identificate familiile ce prezintă stări anormale şi soluţionate aceste cazuri. după câteva zile calde din ultima parte a lunii februarie sau din prima parte a lunii martie. cu o durată de 30-50 minute. de asemenea. important ca vatra stupinei să fie curăţată şi să se aplice măsuri pentru topirea zăpezii.Este. deoarece în condiţiile climatice din ţara noastră. Este important de reţinut că familiile de albine care efectuează zboruri de curăţire mai timpuriu se vor dezvolta rapid în primăvară. ceea ce este deosebit de important în special pentru culesul de la salcâm. Pag. Se atrage atenţia apicultorilor. asupra necesităţii de a asigura zborul albinelor în primele zile favorabile. Unele familii fac încercări de zbor. Acest fenomen poate însemna prezenţa unor stări anormale ce au dus la supraîncărcarea intestinului gros al albinelor. creşterea puietului pe scară largă începe cu două-trei săptămâni mai repede decât în celelalte familii. revine o perioadă rece care poate dura chiar două-trei săptămâni. Familiile normale efectuează un zbor intens. la temperaturi mai scăzute. în familiile care au făcut zborul în primele zile favorabile. în mod deosebit. 33 / 33 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful