Sunteți pe pagina 1din 4

M OLD C OOP

UNIVERSITATEA COOPERATIST- COMERCIAL DIN MOLDOVA

Catedra Contabilitate i audit


A P R O B:
eful catedrei, lec. sup., dr.
______________ S.Cpn
_________________2014

S AR C I N A
pentru teza de licen
Studentul(a) Lungu Vitalie
Facultatea: Contabilitate i informatic economic.
Specialitata:Contabilitate
Grupa: 3CA31

Aprobat
la edina catedrei din
Conductor tiinific: _________Guan Viorica, lector superior______
/N.P., titlul tiinific/
________________________________________________________________________
Consultant tiinific _____________________________________________________
/N.P., titlul tiinific/

Chiinu 2014

1. Tema tezei/proiectului de licen Contabilitate i analiza cheltuielilor entitii


2. Aprobat prin dispoziia facultii CIE nr. ___________din __________________20____
3. Obiectivul tezei este dezvaluirea componenei, recunoaterii i evalurii cheltuielilor entitii,
nsuirea perfectrii documentare i contabilitii acestora, expunerea coninutului analizei
cheltuielilor entitii. Are un caracter lateral i include toate etapele exerciiului contabil.
4. Termenul de prezentare a tezei/proiectului de licen la catedr___10.05.2015_________
5. Coninutul tezei (compartimentele, ntrebrile principale ce se vor aborda i volumul lor):
cuprinde trei capitole, concluzii i recomandri, bibliografie i anexe. Toate acestea au drept scop
de a prezenta ntr-o sintez complexitatea acestui domeniu cu aplicaii n organizarea i inerea
evidenei contabile a cheltuielilor entitii.
n introducere se va meniona importana, obiectivele i actualitatea contabilitii i
analizei cheltuielilor entitii. La fel se va prezenta caracteristica general a entitii cercetate i
se va efectua analiza principalilor indicatori.
Primul capitol Abordri teoretice privind cheltuielile entitii, va conine definiii
aferente cheltuielilor, clasificarea cheltuielilor, reglementri generale privind contabilitatea
cheltuielilor, recunoaterea i evaluarea cheltuielilor entitii.
n al doilea capitol Contabilitatea cheltuielilor entitii, se va dezvlui informaia cu
privire la perfectarea documentar a operaiunilor de recunoatere a cheltuielilor, contabilitatea
sintetic i analitic a cheltuielilor entitii pe tipuri de activiti: operaional, cu active
imobilizate, financiare i excepionale.
Al treilea capitol Analiza cheltuielilor entitii va conine analiza dinamicii i structurii
cheltuielilor, de asemenea analiza factorial a cheltuielilor entitii.
Concluziile i recomandrile vor cuprinde informaii generalizatoare aferente tematicii
studiate cuprinse n coninutul tezei, cu constatarea abaterilor de la actele normative, naintea
propunerilor privind eficientizarea sectorului dat al contabilitii la entitatea studiat.
Compartimentul bibliografiei va conine datele referitoare la sursele informaionale
utilizate n lucrarea de licen.
Anexele vor cuprinde informaia economic n baza crora se va desfura studiul
contabilitii cheltuielilor entitii.
6. Metodele de investigare (indicii)
n prezenta tez se vor utiliza urmtoarele metode de investigare ca metodele analizei
calitative i cantitative ale fenomenelor economico-financiare, metoda balanei, metoda
substituiei n lan, metoda diferenelor absolute, relative, metoda indicilor, metoda recalculrii
indicilor, precum i observarea, gruparea, analiza i sinteza.
7. Materialul grafic care se va elabora: tabele diagrame n domeniul schimbrii nivelului de
cheltuieli n dinamic, tabele de analiz a principalilor indicatori economico-financiari a
activitii entitii, figuri, scheme aferente clasificrii cheltuielilor, tabele de analiz a cifrei de
afaceri.
8. Bibliografia.
Acte normative
1.Bazele conceptuale ale pregtirii i prezentrii rapoartelor financiare, aprobate prin ordinul
Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr.174 din 25.12.1997. n: Monitorul Oficial al
Republicii Mldova nr.88-91 din 30.12.1997.
2. Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.97. n: Monitorul Oficial al R.M.,
ediie special din 08.02.2007, cu modificrile i completrile ulterioare.
3. Codul muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003. n: Monitorul Oficial al R.M.,
nr.159-162 din 29.07.2003.
4. Normele privind operaiunile de cas n economia naional a Republicii Moldova nr. 764 din
30.11.1992, Hotrre nr. 251 din 01.04.1999. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3334 din 08.04.1999.

5. Planul de conturi contabile ale activitii economico-financiare ale entitilor numrul 174 din
25.12.1997. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.93-96 din 30.12.1997.
6. Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanelor al RM nr.119
din 06.08.2013. n: Monitorul Oficial al R.M. nr. 233-237 din 22.10 2013.
7. Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor al Republicii
Moldov nr.60 din 29.05.2012. n: Monitorul Oficial nr.166-169 din 10.08.2012.
8. Standardul Naional de contabilitate Componena consumurilor i cheltuielilor
ntreprinderii, aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr.88-91 din
30.12.1997. n: Monitorul Oficial al R.M., nr.88-91din 30.12.1997.
9. Standardul Naional de contabilitate Contabilitatea impozitului pe venit aprobat prin ordinul
Ministerului Finanelor al Republicii Moldova nr.174 din 25.12.1997. n: Monitorul Oficial al
R.M., nr.88-91din 30.12.1997.
10. Standardul Naional de Contabilitate Cheltuieli aprobat prin ordinul Ministerului Finanelor
al Republicii Moldova nr.118 din 06.08.2013. n: Monitorul Oficial al R.M., nr. 233-237 din
22.10 2013.
11. Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS) Ediia 2013, emise de Consiliul
pentru Standartele Internaionale de Contabilitate (ISAB), Editura CECCAR.
12. Standardele Internaionale de Raportare Financiar (IFRS),- Bucureti: Editura CECCAR,
2006. 2479 p.
13. Ghid pentru nelegerea i aplicarea standartelor internaionale de contabilitate. Bucureti:
Editura CECCAR, 2002. 384 p.
14. Ghidul contabilului. Evidena contabil de ndreptare i practic. Colectiv de autori,
Chiinu: Editura Vivar-Editor S.R.L.,2007. 535 p.
Manuale, monografii, cri, brouri.
15. Bucur V.,urcan V.,Graur A. Contabilitatea impozitelor Chiinu:ASEM, 2005. -562 p.
16. Dicionarul explicativ al limbii romne. - Bucureti: Editura Univers enciclopedic 1996.
17. Feleaga N.,Malciu L. Politici i opiuni contabile. - Bucureti: Editura Economic, 2002. 464 p.
18. Harea R. Contabilitatea operaiilor comerciale. - Chiinu: ASEM, 2004. -291 p.
19. Nederi A., Bucur V., Carau M.; Contabilitatea financiar. ASEM - Ed. A II-a, revzut
i completat Ch.: ACAP, 2003. - 640p.
20. iriulnicova N., Paladi V., Gavriliuc L., Chirilova N.,Furtun D. Analiza rapoartelor
financiare Chiinu: ASEM, 2004. 384 p.
21. Tuhari T. Contabilitatea operaiilor n comer - Chiinu: Editura ASEM, 2002. - 215 p.
22. Pntea I., Pop A. (coordonatori) Contabilitatea financiar a entitii Cluj-Napoca: Dacia,
2004.
23. Horomnea E.- Tratat de contabilitate. Teorii, concepte, principii, standarde, aplicaii. Vol. 1.
Iai: Editura Sedacam Libris, 2001.
Surse electronice.
www.statistica.md
www.asm.md
www.contabilsef.md
www.justice.md
www.wikipwdia.com
www.cnaa.acad.com
www.fisc.md
www.glavbukh.ru
www.minfin.md
www.bnm.md
www.scribt.com
9.N.P.consultanilor la tez cu indicarea compartimentelor ce le vor consulta
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10. Planul calendaristic de elaborare i prezentare a tezei:
Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Denumirea etapelor(compartimentelor)
de executare a tezei

Ponderea
etapei
(%)

Termenul de
executare i
prezentare
Dup real
plan

Familiarizarea cu surse biografice i actele normative i


legislative n vigoare
Studierea activitii financiar-economice a entitii a
crui material practic va fi pus ca baza pentru cercetarea
tezei
Introducere
Capitolul I. Abordri teoretice privind cheltuielile
2.1. Definirea, componena i clasificarea cheltuielilor
2.2. Evaluarea i recunoaterea cheltuielilor.
Capitolul II. Contabilitatea cheltuielilor entitii
3.1.Contabilitatea
cheltuielilor
din
activitatea
operaional
3.2. Contabilitatea cheltuielilor ale altor activiti
3.3. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe
venit
Capitolul III. Analiza cheltuielilor entitii

10.12.14

10.01.15

5
20

01.02.15
10.03.15

30

03.04. 15.

25

10.05.15

4.1 Analiza dinamicii i structurii cheltuielilor entitii


4.2 Analiza factorial a cheltuielilor entitii
7.

Concluzii i recomandri

05.05.15

8.

Bibliografie

10.05.15

9.

Anexe

Conductor tiinific_________________________________________
/semntura/
Consultant tiinific__________________________________________
/semntura/
Sarcina a fost recepionat la __20__noiembrie_______2014
______________________
____________
/semntura studentului/
Data ntocmirii sarcinii____14 noiembrie 2014_____
Nota 1. Sarcina pentru teza de licen se elaboreaz n 3 exemplare: dou se transmit
studentului, al treilea - la catedr.
2. Sarcina se anexeaz la teza finisat i se prezint Comisiei pentru examenul de licen