Sunteți pe pagina 1din 2

TABEL

Teste de semnificaie i Corelaie


Interval
probabilitate Normalitate

Tip de test semnificaie


P

NP

TESTE DE SEMNIFICATIE
CORELATIE
(2 probe)
Nr. probe
Semnificatie
2
>2
Test
Semnificatie
t, z
ANOVA +
Pearsons
F test
NS
S

NP

Mann-Whitney Kruskal(U)
Wallis
Wilkoxon (T)

N
p 0,05

P
(NP)

0,01<p<0,05
AN
P 0,01

Shapiro Wilk

Kendal-

pn

NS

puncor
psame
(ps)

valori mari
Ex. 0,6524
2,56.E-08

valori mici
ex. 0,00003

valori > 0,05 diferene S


valori mici = diferene NS

valori > 0,05 diferene NS


valori mici = diferene S
Legenda: P = test parametric; NP = test nonparametric; N date normale; AN = date anormale; S = diferene semnificative; NS = diferene
nesemnificative; p = probabilitatea

Explicaii pentru semnificaie:


Ipoteza nul (H0) general: Intre 2 sau mai multe probe extrase din populaii biologice nu exist nici o diferen. Dac exist acestea se
datoreaz erorilor de eantionaj

A. Teste de semnificaie:
Ipoteza nul: Intre mediile sau medianele celor 2 sau mai multe subpopulaii (probe) provenite din populaii biologice nu exist diferene
Explicaia semnificaiei:

a. pentru valori mari ale lui ps ( 0,05): Probabilitatea ca mediile celor 2 sau mai multe probe s fie egale sau aproximativ egale
este mare deci diferenele sunt NESEMNIFICATIVE
b. pentru valori mici ale lui ps ( 0,01): Probabilitatea ca mediile celor 2 sau mai multe probe s fie egale sau aproximativ egale
este mic, deci diferenele sunt SEMNIFICATIVE

B. Corelaia
Ipoteza nul: Cele dou probe sunt perfect corelate i ntre ele nu exist diferene
Explicaia semnificaiei:

a. pentru valori mari ale lui ps ( 0,05): Probabilitatea ca cele 2 probe s fie necorelate este mare, deci diferenele sunt
SEMNIFICATIVE
b. pentru valori mici ale lui ps ( 0,01): Probabilitatea ca cele 2 probe s fie necorelate este mic, deci diferenele sunt
NESEMNIFICATIVE