Sunteți pe pagina 1din 97

S.C. I.C.P.M.-S.A.

BAIA MARE
INSTITUTUL DE CERCETARI I
PROIECTARI MINIERE
Str. Grivitei Nr.89 BAIA MARE, 430323
ROMANIA
CERTIFICRI I ATESTRI


AGENTIA NATIONALA
PENTRU RESURSE MINERALE

RIM, BM, RA, RS, EA

INSPECTIA DE STAT A APELOR

Registrul Comertului Nr. J24/1661/1992 Adresa Telefon:
Telefax:
Capital social: 7380,7 mil. lei Str. Grivitei Nr. 89
0262-275 440 0262-275 633
Cont: RO 25BTRL02501202127947XX 430323 BAIA MARE
Cod fiscal: RO 2949541 ROMANIA e-mail: icpmbaiamare@yahoo.com


RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

AMENAJRI PENTRU DEPOZITAREA DEEURILOR
DE LA STAIILE DE EPURARE A APELOR DE MIN
PE IAZUL TUII DE SUS, JUD. MARAMURES

NECESAR REVIZUIRII ACORDULUI DE MEDIU PENTRU

NCHIDEREA I ECOLOGIZAREA MINEI BAIA SPRIE EST,
IAZ TUII DE SUS, JUD. MARAMURE








BAIA MARE, NOIEMBRIE 2011
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 3 / 118


CUPRINS
I. INFORMATII GENERALE ........................................................................................................................................... 5
1.1. INFORMAII DESPRE TITULARUL PROIECTULUI .............................................................................................................. 5
1.2. INFORMAII DESPRE AUTORUL ATESTAT AL STUDIULUI DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ..................... 5
1.3. DENUMIREA PROIECTULUI ............................................................................................................................................ 5
1.4. DESCRIEREA PROIECTULUI I A ETAPELOR ACESTUIA .................................................................................................... 6
1.4.1. Justificarea necesitii proiectului - oportunitatea investiiei ....................................................................... 6
1.4.1.1. Necesitatea depozitarii nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de mina ................................... 6
1.4.1.2. Necesitatea drumului industrial de ocol comuna Tuii de Sus (drum de acces la depozit) ............................... 8
1.4.2. Relaia cu alte proiecte existente sau planificate ......................................................................................... 8
1.4.2.1. Situaia reglementarii iazului de decantare Tuii de Sus ........................................................................................ 9
1.4.2.2. Prevederi legislative europene i naionale n domeniul gestionarii deeurilor ................................................... 10
1.4.3. Conceptul general de realizare a depunerii ................................................................................................ 11
1.5. DURATA ETAPEI DE FUNCIONARE .............................................................................................................................. 12
1.6. INFORMAII PRIVIND PRODUCIA CARE SE VA REALIZA I RESURSELE FOLOSITE N SCOPUL PRODUCERII ENERGIEI
NECESARE ASIGURRII PRODUCIEI ................................................................................................................................... 13
1.6.1. Precizri privind capacitatea de depozitare ................................................................................................ 13
1.7. INFORMAII DESPRE MATERIILE PRIME I DESPRE SUBSTANELE SAU PREPARATELE CHIMICE ..................................... 13
1.8. INFORMAII DESPRE POLUAREA FIZICA I BIOLOGICA GENERATA DE ACTIVITATE ....................................................... 17
1.8.1. Protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor ................................................................................................. 17
1.8.2. Protecia mpotriva radiaiilor ......................................................................................................................... 18
1.9. DESCRIEREA PRINCIPALELOR ALTERNATIVE STUDIATE ............................................................................................... 18
1.10. UTILIZAREA TERENULUI............................................................................................................................................ 21
1.11. SITUATIA EXISTENTA ................................................................................................................................................ 22
2. PROCESE TEHNOLOGICE .................................................................................................................................... 23
2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCTIE ........................................................................................................ 23
2.1.1. Descrierea lucrrilor proiectate ..................................................................................................................... 23
2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE .......................................................................................................................... 29
2.3. LUCRRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI........................................................................................... 29
3. DEEURI .................................................................................................................................................................... 30
3.1. GENERAREA DEEURILOR ........................................................................................................................................... 30
3.2. MANAGEMENTUL DEEURILOR ................................................................................................................................... 30
3.3. PROCEDURA DE ACCEPTARE A DESEURILOR ................................................................................................................ 31
4. IMPACTUL POTENTIAL, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI I MASURI DE REDUCERE A
ACESTUIA ...................................................................................................................................................................... 32
4.1. APA ........................................................................................................................................................................... 32
4.1.1. Reeaua hidrografica ...................................................................................................................................... 32
4.1.2. Condiii hidrogeologice ................................................................................................................................... 33
4.1.3. Prognozarea impactului asupra apelor ........................................................................................................ 33
4.1.4. Masuri de diminuare a impactului asupra apelor ....................................................................................... 34
4.2. AERUL ...................................................................................................................................................................... 35
4.2.1. Condiii de clima i meteorologie pe amplasament .................................................................................... 35
4.2.2. Prognozarea polurii aerului ......................................................................................................................... 36
4.2.3. Masuri de diminuare a impactului asupra aerului ....................................................................................... 36
4.3. SOLUL ....................................................................................................................................................................... 37
4.3.1. Tipul de sol ....................................................................................................................................................... 37
4.3.2. Prognozarea impactului asupra solului ........................................................................................................ 37
4.3.3. Masuri de diminuare a impactului asupra solului ....................................................................................... 38
4.3.4. Refacerea terenurilor eliberate ..................................................................................................................... 39
4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI ..................................................................................................................................... 40
4.4.1. Condiii geologice ............................................................................................................................................ 40
4.4.2. Masuri de diminuare a impactului asupra subsolului ................................................................................. 41
4.5. BIODIVERSITATEA ................................................................................................................................................ 41
4.6. PEISAJUL ................................................................................................................................................................. 42
4.6.1. Impactul prognozat asupra peisajului .......................................................................................................... 42
4.6.2. Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului .................................................................................. 42
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 4 / 118

4.7. MEDIUL SOCIAL I ECONOMIC .......................................................................................................................... 43
4.7.1 Descrierea mediului social i economic existent ......................................................................................... 43
4.7.2. Impactul potenial al proiectului asupra populaiei locale i masuri de diminuarea impactului ........... 44
4.8. CONDITII CULTURALE I ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL ................................................................... 44
5. ANALIZA ALTERNATIVELOR ............................................................................................................................... 45
6. MONITORIZAREA .................................................................................................................................................... 46
7. SITUATII DE RISC .................................................................................................................................................... 48
7.1. ANALIZA RISCURILOR ................................................................................................................................................. 48
7.2. ACOPERIREA RISCURILOR ........................................................................................................................................... 51
8. DESCRIEREA DIFICULTATILOR .......................................................................................................................... 53
9. REZUMAT FR CARACTER TEHNIC ............................................................................................................... 54
9.1. DENUMIREA PROIECTULUI .......................................................................................................................................... 54
9.2. DESCRIEREA PROIECTULUI .......................................................................................................................................... 54
9.2.1. Necesitatea depozitarii nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de mina .................... 54
9.2.2. Necesitatii construirii drumului industrial de ocol al comunei Tuii de Sus ........................................... 56
9.2.3. Relaia cu alte proiecte existente sau planificate ....................................................................................... 56
9.2.4. Conceptul general de realizare a depunerii ................................................................................................ 57
9.2.5. Precizri privind capacitatea de depozitare ................................................................................................ 58
9.2.6. Situaia existenta ............................................................................................................................................. 58
9.2.7. Descrierea lucrrilor proiectate ..................................................................................................................... 59
9.3. METODOLOGII UTILIZATE N EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI ................................................................. 63
9.4. IMPACTUL PROGNOZAT ASUPRA MEDIULUI ................................................................................................................. 63
9.4.1. Impactul prognozat asupra apei ................................................................................................................... 63
9.4.2. Impactul prognozat asupra aerului ............................................................................................................... 64
9.4.3. Impactul prognozat asupra solului i subsolului ......................................................................................... 64
9.4.4. Impactul prognozat asupra biodiversitatii .................................................................................................... 65
9.4.5. Impactul prognozat asupra peisajului .......................................................................................................... 65
9.4.6. Impactul prognozat asupra mediului social i economic ........................................................................... 65
9.5. MASURI DE DIMINUAREA IMPACTULUI PE COMPONENTE DE MEDIU ............................................................................. 66
9.5.1. Masuri de diminuare a impactului asupra apelor ....................................................................................... 66
9.5.2. Masuri de diminuare a impactului asupra aerului ....................................................................................... 67
9.5.3. Masuri de diminuare a impactului asupra solului ....................................................................................... 68
9.5.4. Masuri de diminuare a impactului asupra subsolului ................................................................................. 69
9.5.5. Masuri de diminuare a impactului asupra biodiversitatii............................................................................ 69
9.5.6. Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului .................................................................................. 69
9.5.7. Masuri de diminuarea impactului asupra mediului social i economic ................................................... 70
9.6. ANALIZA ALTERNATIVELOR ........................................................................................................................................ 70
9.7. MONITORIZAREA .................................................................................................................................................. 71
9.8. AVIZE I ACORDURI OBINUTE .................................................................................................................................... 74
10. DOCUMENTE ANEXATE ........................................................................................................................................ 75
FOAIA FINALA ............................................................................................................................................................ 118



S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 5 / 118


I. INFORMATII GENERALE

1.1. Informaii despre titularul proiectului
- S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureti - Ministerul Economiei, Comerului i
Mediului de Afaceri, - Direcia General Resurse Minerale.
- adresa: Bucureti, sector 1, Str. Mendeleev, nr. 36-38, et.2, cam. 34.
- tel.: 021/210.08.31; fax.: 021/311.83.99; e-mail: conversmin@yahoo.com;
www.conversmin.minind.ro
- persoane de contact:
- ing. Copescu Sorin - Director General - S.C. CONVERSMIN S.A. Bucureti;
- ing. Dicu Marian - S.C. CONVERSMIN S.A. - Sef punct de lucru Baia Mare.

1.2. Informaii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului
asupra mediului
- S.C. ICPM S.A. Baia Mare - nregistrata de ctre Ministerul Mediului i Pdurilor
n REGISTRUL NAIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU
PROTECIA MEDIULUI (poz. 138), la data de 29.03.2010;
- adresa: Baia Mare, str. Grivitei nr. 89, cod 430323
- tel.: 0262/275.440; fax.: 0262/275.633; e-mail: icpmbaiamare@yahoo.com;
- persoana de contact: ing. Blaiu Ioan - Director General

1.3. Denumirea proiectului
Proiect tehnic nchiderea i ecologizarea minei Baia Sprie Est, Iaz Tuii de
Sus, jud. Maramure, inclusiv amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile
de epurare a apelor de min.
Prezenta documentaie prezint detaliile de proiectare i evaluarea impactului
asupra mediului pentru - Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de
epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramure.
Documentaia a fost solicitat de ctre Comisia de Analiz Tehnica din cadrul
A.P.M. Maramure, fiind necesar revizuirii Acordului de Mediu nr. 09-5 din 14 aprilie
2009 emis pentru nchiderea i ecologizarea minei Baia Sprie Est - iaz Tuii de
Sus
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 6 / 118

1.4. Descrierea proiectului i a etapelor acestuia

1.4.1. Justificarea necesitii proiectului - oportunitatea investiiei
1.4.1.1. Necesitatea depozitarii nmolurilor provenite de la staiile de epurare
a apelor de mina

Pentru prevenirea i reducerea ct mai mult posibil a efectelor negative asupra
mediului i asupra sntii populaiei generate de depozitarea deeurilor rezultate din
activitile miniere anterioare, s-au amenajat i ecologizat i iazurile de decantare a
sterilelor de la flotaie. Dup realizarea lucrrilor de ecologizare se intenioneaz redarea
spre folosin a suprafeelor respective.
Datorita structurii lor aceste terenuri au restricii n folosin. Pe suprafeele
iazurilor pot fi amenajate puni, parcuri, terenuri de sport sau alte destinaii n funcie de
interesul local - exclusiv construcii edilitare.
n urma nchiderii perimetrelor miniere s-au realizat mai multe staii de epurare a
apelor de min. Apele epurate care ndeplinesc condiiile impuse de NTPA 001/2002 sunt
evacuate n emisar. Din procesul de epurare rezulta nmoluri a cror coninuturi sunt
prezentate n cap. Documente anexate, i care au fost supuse unor lucrri de
cercetare privind solubilizarea elementelor coninute n acestea.
Rezultatele CERCETARILOR PRIVIND SOLUBILIZAREA ELEMENTELOR DIN
NMOLURILE REZULTATE DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR DE MIN
(ASECARE, CMPURELE I TYUZOSA) sunt prezentate n cap. Documente anexate.
Aceste nmoluri nu sunt solicitate de nici un agent economic i nu pot fi
utilizate n alte scopuri, ele constituind la ora actual deeuri.
ncadrarea deeurilor s-a fcut conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii
deeurilor i aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase i Ord.
M.M.G.A. nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare i procedurile preliminare de
acceptare a deeurilor la depozitare i lista naional de deeuri acceptate n fiecare clasa
de depozit Cod 19 13 05 nmoluri de la remedierea apelor subterane cu coninut de
substane periculoase.
Caracterizarea deeului (nmolului) va fi prezentata la pct. 1.7. - Informaii despre
materiile prime i despre substanele sau preparatele chimice.
FISA TEHNICA a deeului (nmolului) este prezentata n ANEXA.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 7 / 118

n urma testelor nmolurile catalogate ca periculoase au o comportare
echivalenta cu cea a deeurilor nepericuloase, sunt stabile i nu sunt reactive
Depunerea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de mina se va
face conform HG 856/2008 privind gestionarea deeurilor din industriile extractive,
reprezentnd de fapt o depunere n continuare pe iazul Tuii de Sus..
Depozitarea nmolurilor de la staiile de epurare a apelor de mina pe iazul Tuii de
Sus se va face numai dup realizarea lucrrilor de cretere a stabilitii iazului i
ecologizarea acestuia conform soluiilor prevzute n ,,Proiectul tehnic de nchidere i
ecologizare a minei Baia Sprie iaz Tuii de Sus

Postutilizarea iazului Tuii de Sus
Conform Ord. Ministrului Economiei i Finanelor nr. 1093 din 08.04.2008
pentru aprobarea de trecere la post-utilizare a iazului de decantare Tuii de Sus, jud.
Maramure:
- Depunerea (depozitarea) deeurilor (nmolurilor) de la staiile de epurare a apelor
de min pe iazul de decantare Tuii de Sus se va face numai dup realizarea
lucrrilor de cretere a stabilitii iazului, prevzute n documentaia Proiect
tehnic de nchidere i ecologizare a minei Baia Sprie Iaz Tuii de Sus.

Postutilizarea iazului va respecta PROCEDURA NTLH 033 a Ministerului
Apelor i Proteciei Mediului i Ministerului Lucrrilor Publice Transporturilor i
Locuinei.
Conform Art.1 pentru postutilizare a fost ntocmit proiectul tehnic ce
stabilete lucrrile i msurile necesare generate de noua situaie.
Postutilizarea se refer la barajele care i-au ndeplinit stagiul normal de
funcionare (Art.4) i care pot fi folosite n continuare n alte scopuri dect cele
pentru care au fost realizate.
Trecerea la postutilizare (Art.14NTLH-033) se propune de deintorul
barajului i se aprob prin ordin al ministerului n subordinea cruia se afla unitatea
care deine barajul pe baza avizului Ministerului Apelor i Proteciei Mediului.
Art.15-(1) - Lucrrile i msurile necesare pentru postutilizare sunt
prevzute intr-o documentaie de proiectare pe baza unei expertize de evaluare a
strii de sigurana a barajului realizata de experi atestai de MLPTL i avizai de
MAPM.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 8 / 118

Disponibilitatea iazului Tuii de Sus
Pe iazul de decantare Tuii de Sus s-a ncetat depunerea sterilelor de la
prepararea minereurilor provenite de la EM Baia Sprie din tr.IV. 2003.
Dup realizarea lucrrilor de dezafectare i ecologizare, iazul Tuii de Sus va
deveni un depozit uscat.
Cota proiectat a depozitului de steril este de 319 mdMN. Cota actual a plajei
unde se propune amplasarea depozitului de nmol este 314 mdMN.
Exista o disponibilitate a depozitarii de cca. 5 m. Din Studiu de evaluare a strii de
sigurana pentru cota final a iazului rezulta coeficieni de sigurana de 1,408 (k
min
= 1,3).
Prin asimilarea ncrcrii cu sarcini a noului depozit cu creterea iazului la cota
finala, se apreciaz meninerea coeficienilor de siguran la minimum necesar.

1.4.1.2. Necesitatea drumului industrial de ocol comuna Tuii de Sus (drum
de acces la depozit)
n prezent accesul la iazul Tuii de Sus este asigurat din comuna Tuii de Sus pe
strada Mesteacnului ce se ramifica din DN 18 Baia Mare Sighetu Marmaiei .
Comuna Tuii de Sus este dezvoltata de o parte i de alta a drumului DN 18
Traficul pe DN 18 este intens fiind legtura principala ntre oraul Baia Mare i
Maramureul istoric
Comunitatea a solicitat beneficiarului realizarea unui drum de ocol al comunei
Tuii de Sus pentru acces la iaz n vederea transportului de materiale necesare nchiderii
i ecologizrii iazului i pentru transportul nmolului provenit de la staiile de epurare a
apelor de mina
Drumul de ocol se va realiza pe traseul fostei linii CFR Baia Mare Baia Sprie,
dezafectata n prezent, cu racord la DN 18 n extremitatea vestica a comunei Tuii de
Sus pe strada Forestierului i racord la DN 18 n extremitatea estica a comunei pe
strada Plevnei.

1.4.2. Relaia cu alte proiecte existente sau planificate
Depunerea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de min se va
face pe suprafaa iazului Tuii de Sus, pe latura sudica, numai dup realizarea
lucrrilor de cretere a stabilitii iazului i ecologizarea acestuia conform soluiilor
prevzute n ,,Proiectul tehnic de nchidere i ecologizare a minei Baia Sprie - iaz
Tuii de Sus, pentru care a fost emis ACORDUL DE MEDIU nr. 09-5 din 14 aprilie
2009.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 9 / 118


1.4.2.1. Situaia reglementarii iazului de decantare Tuii de Sus
Iazul de decantare Tuii de Sus administrat de E.M. Baia Sprie aparintor de
C.N. Remin S.A. Baia Mare, a ncetat activitatea n trimestrul IV.2003.
1. Documentaia ce a stat la baza emiterii autorizaiei de funcionare n condiii de
sigurana a iazului de decantare Tuii de Sus este : Evaluarea strii de siguran n
exploatare a iazului de decantare Tuii de Sus Etapa I-preliminara i Etapa II- Finala.
2. Urmare a concluziilor documentaiilor i avizrii n Comisia zona Transilvania din
26.02.2004 s-a emis autorizaia de funcionare n condiii de sigurana Nr. 4/20.10.2004
3. Comisia Teritoriala de Avizare a Barajelor zona Transilvania n baza
documentaiilor :Evaluarea de risc pentru ncetarea activitii la iazul de decantare Tuii
de Sus i Conservarea iazului de decantare i lucrri necesare n faza de renchidere a
iazului de decantare Tuii de Sus a emis Avizul de principiu Nr. 94/12.10.2006 pentru
ncetarea activitii i Acordul Nr.: 41/20.10.2006 pentru etapa I de prenchidere pe
perioada de 1 an
4. n baza documentaiei Proiectului Tehnic de nchidere i Ecologizare a minei
Baia Sprie - Iaz Tuii de Sus prezentat Comisiei Teritoriale de Avizare a Barajelor zona
Transilvania a fost emis avizul Nr. 29/26.09.2007 i Acordul Nr. 71/06.10.2007 pentru
lucrrile de nchidere i ecologizarea iazului de decantare Tuii de Sus pe o perioada de 2
ani.
5. n urma solicitrii beneficiarului SC CONVERSMIN S Bucureti prin S.C.
I.C.P.M. S.A Baia Mare, Comisia Teritoriala de Avizare a Barajelor zona Transilvania a
avizat documentaia privind Depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor
de mina pe iazul Tuii de Sus cu Avizul Nr. 231/05.12.2007 i a emis Acordul Nr. 80/
12.12.2007 pe o perioada de 2 ani cu condiia terminrii n prealabil a lucrrilor de
nchidere.
6. De la data emiterii ultimului acord pana n prezent au aprut urmtoarele
modificri n situaia iazului:
- nu se mai deverseaz n prezent apele de mina ce proveneau din perimetrul Baia
Sprie pe iazul Tuii de Sus
- a fost dezafectata conducta de hidrotransport ce deservea la evacuarea apelor de
mina pe iaz
- nu au fost atacate i executate lucrrile aprobate de nchidere i ecologizare a
iazului din lipsa fondurilor bugetare
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 10 / 118

7. n iulie 2010 s-a fcut o noua expertizare a iazului Tuii de Sus conform
prevederilor NTLH 023 art. 12 combinat cu art. 14 n baza creia s-a emis Avizul Nr.
53/ 17.09.2010 pentru Proiectul tehnic de nchidere i ecologizare a iazului de
decantare Tuii de Sus i Proiectul tehnic pentru depozitarea deeurilor de la
staiile de epurare a apelor de mina pe iazul Tuii de Sus de ctre Comisia centrala
de avizare a documentaiilor de evaluare a strii de siguran n exploatare a barajelor a
M.M.P.
n baza avizului de mai sus Administraia Naional Apele Romane prin A.B.A.
Some -Tisa a emis Acordul 108 / 23.09.2010 privind respectarea exigentelor de
performanta referitoare la sigurana barajelor pentru soluiile tehnice propuse la
lucrrile de nchidere, ecologizare i postutilizare a iazului de decantare Tuii de
Sus, amplasat pe malul stng al prului Ssar, judeul Maramure.

1.4.2.2. Prevederi legislative europene i naionale n domeniul gestionarii
deeurilor
HG 856/2008 - privind Gestionarea deeurilor din industriile extractive, care
transpune Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind
gestionarea deeurilor din industriile extractive;
Ord. MMGA 95/2005 - privind stabilirea criteriilor de acceptare i procedurilor
preliminare de acceptare a deeurilor la depozitare i lista naional de deeuri
acceptate n fiecare clas de depozit de deeuri, care transpune Decizia
Consiliului 2003/33/CE stabilind criteriile i procedurile pentru acceptarea
deseurilor la depozitare;
HG 856/2002 - privind evidenta gestiunii deeurilor i aprobarea listei cuprinznd
deeurile, inclusiv deeurile periculoase;
O.U.G. nr. 78/2000 - privind regimul deeurilor, care transpune Directiva 75/442
privind deeurile;
Decizia 2009/359/CE de completare a definiiei deeurilor inerte;
Decizia 2009/360/CE de completare a cerinelor tehnice pentru caracterizarea
deeurilor;


S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 11 / 118

1.4.3. Conceptul general de realizare a depunerii
Nmolurile (deeurile) provenite de la staiile de epurare a apelor de min se
prezint n stare solid (parial asecate) sunt nereactive i au un caracter neutru, uor
bazic (pH 7,5 - 8,5).
Amenajri pentru depozitarea n continuare
Depunerea nmolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor de mina se va
face conform HG 856/2008 privind gestionarea deeurilor din industriile extractive.
Depunerea nmolurilor de la staiile de epurare a apelor de mina pe iazul Tuii de
Sus se va face numai dup realizarea lucrrilor de nchidere i ecologizare a iazului
Tuii de Sus.
Intreaga suprafaa a iazului va fi ecologizate n structura prevzuta n proiectul
aprobat, cu excepia unei suprafee de 1,8 ha destinata depozitarii nmolurilor
reprezentand cca 3,7% din suprafaa iazului, suprafaa ce va fi ecologizata provizoriu.
Pe aceasta suprafaa nu se va realiza impermeabilizarea cu geomembrane, ci doar
acoperirea cu sol vegetal i nierbare n vederea realizrii ulterioare a amenajrilor pentru
depunerea nmolului provenit de la staiile de epurare a apelor de mina.

Realizarea acestor amenajri pentru depunerea n continuare a nmolurilor pe iazul
Tuii de Sus consta din :
o Decopertarea sectoriala a suprafeei la nivelul unei celule cu prezervarea
materialului decopertat;
o Realizarea digurilor perimetrale de contur a celulei din material local procurat
prin excavare din cuva celulei;
o Realizarea drumurilor, platformelor i a celorlalte utiliti necesare;
o Depunerea sectorizata a nmolurilor n celula cu acoperirea provizorie pn la
nchiderea definitiv;
o nchiderea i ecologizarea pe sectoare n soluie definitiva similara cu cea
prevzuta n proiectul tehnic aprobat pentru nchiderea i ecologizarea iazului
cu refolosirea materialului decopertat.
- soluia definitiva similara cu cea prevzuta n proiectul tehnic aprobat
pentru nchiderea i ecologizarea iazului consta dintr-o structur de geotextil
peste care se aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea drenant cu
filtru pe ambele pri 600 g/m
2
, strat drenant balast nesplat n grosime minim
de 0,3 m, i sol vegetal n grosime de 0,3 m vegetaie peren.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 12 / 118


Depozitarea deeurilor (nmolurilor) provenite de la staiile de epurare a apelor
de min se va face:
- pe suprafaa iazului Tuii de Sus, pe latura sudic a suprafeei iazului,
nspre zona de cmpie fr construcii edilitare sau alte utiliti n apropiere;
- n 2 (dou) celule separate, cu dimensiunile n plan de 100 x 50 m (S = 5.000
mp), pe o nlime maxim de depozitare de h
max
= 2 m (V = 10.000 mc, respectiv
12.000 t, greutate specifica =1,2t/mc);
- fata de coronamentul suprafeei iazului se va pstra o distant minim de 10 m
pn la aliniamentul celulelor.;
- depozitul se va realiza etapizat pe msura necesitailor (celul dup celul).

Managementul deeurilor impune msuri permanente pentru controlul i evitarea
mprtierii n aer, n ap, sau pe suprafee n perimetrul depozitului i n afara lui n timpul
manipulrii, transportului i depozitrii deeurilor.
Operarea se va realiza de ctre SC CONVERSMIN S Bucureti, beneficiarul
acestor amplasamente, sau de un operator desemnat de acesta. Primirea deeurilor se va
face pe baza analizelor de control din cadrul procedurii de acceptare a deeurilor.
Analizele vor fi efectuate de un laborator autorizat de autoritatea de mediu.
nchiderea i monitorizarea post-nchidere se va realiza de ctre operator
conform prevederilor legale pe baza de proiect avizat.

1.5. Durata etapei de funcionare
Perioada de execuie pentru lucrrile de nchidere i ecologizare a iazului Tuii de
Sus i construirea drumului industrial de ocol al comunei Tuii de Sus (drum de acces la
Iaz) este de 24 luni - (conform graficului de ealonare a lucrrilor - anexat).
Perioada de execuie pentru realizarea amenajrilor pentru depozitarea deeurilor
de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, este de 6 luni - (conform
graficului de ealonare a lucrrilor - anexat).
Prin amenajarea pe suprafaa iazului a 2 (doua) celule de depozitare se va asigura
depozitarea nmolului pe o perioada de cca. 8 ani (depunere de cca. 4 ani/celula.).

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 13 / 118

1.6. Informaii privind producia care se va realiza i resursele folosite n
scopul producerii energiei necesare asigurrii produciei

1.6.1. Precizri privind capacitatea de depozitare
Pe suprafaa iazului se vor amenaja 2 (dou) celule care vor asigura depozitarea
nmolului provenit de la staiile de epurare a apelor de min.
O celula va avea suprafaa de 5.000 mp (100 x 50m). ntr-o celul se va depozita
nmol pe o nlime maxim de 2 m.
Capacitate de depozitare a unei celule este de 10.000 mc respectiv 12.000 t
(=1,2t/mc)
Capacitatea totala amenajata pentru depozitare va asigura depunerea a 24.000 t
(2 celule)
n prezent depozitul va deservi staiile de epurare de la Aluni (Ilba), Tyuzosa
(Nistru), Cmpurele (Bia), Socea (Tur), Bora i Mestecni. Staiile de epurare
funcioneaz n mod continuu. Nmolul rezultat din epurarea apelor de mina se
depoziteaz temporar pe platformele staiilor.
Cantitile de nmol produse de aceste staii de epurare sunt estimate la 200-250
t/luna.
Transportul nmolului de la staiile de epurare la depozit se va face periodic i
planificat astfel ca ritmul depunerilor zilnice (fluxul de deeuri) va fi de maxim 10 t/24 h.
O celula poate asigura depunerea nmolurilor pe cca. 4 ani.
Pe suprafaa iazului se vor amenaja 2 celule care vor asigura depozitarea
nmolului pe o perioada de cca.8 ani.

1.7. Informaii despre materiile prime i despre substanele sau preparatele
chimice
Caracterizarea deeului (nmolului) acceptat pe depozit conform legislaiei n
vigoare
a) Sursa i originea deeului
- Sursa deeului: Exploatrile miniere din jud. Maramure.
- Originea deeului: Nmol de la staiile de epurare a apelor de mina.
- Tipul de deeu dup modul de generare : deeu generat n mod curent din acelai
proces (conform Ordin M.M.G.A. nr. 95/2005, Seciunea 1, pct. 1.9. caracterizarea
unui deeu dup modul de generare).
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 14 / 118


b) Aspectul deeului
Nmolul rezultat dup filtrare are o culoare brun-glbuie, este inodor, starea fizica
solid.

c) Codul deeului
Conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deeurilor i aprobarea listei
cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase i Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005 privind
stabilirea criteriilor de acceptare i procedurile preliminare de acceptare a deeurilor la
depozitare i lista naional de deeuri acceptate n fiecare clasa de depozit, SECTIUNEA
6 - Lista naional de deeuri acceptate n fiecare clasa de depozit de deeuri, deeul este
ncadrat la Deeuri de la instalaiile de tratare a reziduurilor, de la staiile de epurare a
apelor uzate i de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa i uz industrial, codul
acestuia fiind:
19 13 05 - nmoluri de la remedierea apelor subterane cu coninut de
substane periculoase
Pentru aceste deeuri nu se cunoate sau nu exista o soluie fezabila de valorificare.

d) Date privind compozitia deseului si comportarea la levigare

Namolurile rezultate de la statiile de epurare a apelor de mina are urmatoarele
caracteristici :

- Continuturi in elemente in proba solida:

Denumire Continuturi in elemente (%)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total SO
4
2-

Namol
Asecare
0,058 <0,001 6,0 0,1 1,37 1,5 18,5 7,125 0,079 15,370
Namol
Campurele
0,11 <0,001 4,63 0,16 1,75 12,5 14,75 4,25 0,16 11,827
Namol Tyuzosa 0,08 <0,001 2,50 0,025 1,25 11,25 22,25 3,875 0,0078 11,427

Denumire Continuturi in elemente (%)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total SO
4
2-

Namol de la
statiile de
epurare a
apelor de mina

0,058
0,11


<0,001

2,50
6,0

0,025
0,16

1,25
1,75

1,5
12,5

14,75
22,25

3,875
7,125

0,0078
0,16

11,427
15,370
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 15 / 118


- Levigabilitatea elementelor la raportul 1:10 (s.u. / apa dist. cu pH 6,3):

Denumire Continuturi in elemente (mg/l)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Namol Asecare <0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 470 5,0 892
Namol
Campurele
<0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 390 3,0 840
Namol Tyuzosa <0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 295 2,0 616

Denumire Continuturi in elemente (mg/l)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Namol de la
statiile de
epurare a
apelor de mina

<0,05

<0,10

<0,05

<0,05

<0,05

<0,10

295
470

2,0
5,0

616
892

e) Proprietatea care face ca deeul s fie considerat periculos
Datorita coninutului de metale grele, nmolul rezultat de la staia de epurare a
apelor de mina este considerat deeu periculos Anexa Nr. ID.

Categorii de deeuri
(Anexa nr. 3 / O.U.G. nr. 61/2006
Anexa nr. IB de la O.U.G. nr. 78/2000)
- Q 11 Reziduuri provenite de la extractia i
procesarea materiilor prime (de ex. reziduuri de la
exploatarile miniere.)
Categorii sau tipuri generice de
deeuri periculoase
(Anexa nr. IC, lit. B / Legea nr. 426/2001
Anexa IC, lit. B de la O.U.G. nr.
78/2000, deeuri care contin
constituentii cuprinsi n anexa nr. ID i
care au proprietatile descrise n anexa
nr. IE)
- 27. lichide sau nmoluri continand metale ori
compusi metalici
30. nmoluri de la staiile de tratare a apei
anexa nr. ID, constituenti ai deseurilor
cuprinse la lit. B din anexa nr. IC, care
fac ca aceste deeuri s fie periculoase
atunci cand au proprietatile descrise n
anexa nr. IE
- plumb, compusi ai plumbului, compusi ai cuprului,
zincului, cadmiului,
anexa nr. IE, Proprietati ale deseurilor
care fac ca acestea s fie periculoase
- H5 nocive substane i preparate care, daca sunt
inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot
constitui riscuri limitate pentru sanatate

f) Clasa de depozit n care poate fi acceptat deeul
n conformitate cu prevederile art.7, alin.2, lit. c. din Hotrrea Guvernului nr.
349/2005 privind depozitarea deeurilor, n depozitele de deeuri nepericuloase este
permisa depozitarea deeurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele
solidificate, vitrificate care la levigare au o comportare echivalenta cu a deeurilor
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 16 / 118

nepericuloase i care satisfac criteriile relevante de acceptare; aceste deeuri
periculoase nu se depoziteaz n celulele destinate deeurilor biodegradabile
nepericuloase, ci n celule separate.
Caracterul stabil, nereactiv consta n faptul ca levigabilitatea deeului nu se
modifica n mod negativ sub influenta factorilor de mediu (ex.: apa, aer, temperatura,
sarcini mecanice), a biodegradrii i/sau altor deeuri (inclusiv a levigatelor i a gazului de
depozit) n condiiile ce se dezvolta n depozit sau n cazul accidentelor previzibile.
Conform Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005, SECTIUNEA 5 Recomandri privind
opiunile de depozitare reglementate prin H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor,
pag. 20, pct. 1.4., Depozitarea deeurilor periculoase nereactive n depozite pentru
deeuri nepericuloase : deeurile periculoase, n conformitate cu prevederile Legi nr.
426/2001 pentru aprobarea O.U.G. NR. 78/2000, prin tratare pot s ndeplineasc criteriile
de depozitare ca deeuri periculoase stabile, nereactive, n depozite de deeuri
nepericuloase (clasa b1b), n celule pentru deeuri anorganice, cu coninut sczut de
materie organica/biodegradabila, daca ndeplinesc criteriile de la deeurile nepericuloase.
Deeurile pot fi granulare (stabile din punct de vedere chimic) sau solidificate/monolitice.
Conform Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005, SECTIUNEA 2 - Criterii pentru acceptarea
deeurilor la depozitare, la punctul 3.3.1.1. sunt specificate valorile limita pentru levigat
aplicate pentru deeuri periculoase granulare acceptate la depozitele de deeuri
nepericuloase, calculate la raportul L/S = 10 l/kg.
Comparaia dintre valorile limita pentru levigat conform Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005
i valorile levigabilitii elementelor la raportul 1:10 (s.u. / apa dist. cu pH 6,3) pentru
nmolurile rezultate de la staiile de epurare a apelor de min apare n tabelul urmtor:
Indicator Cd Cu Pb Zn Sulfati
Levigabilitatea elementelor la
raportul 1:10
Nmol de la staiile de epurare
a apelor de mina

<0,05

<0,05

<0,10

<0,05

616
892
Valori limita pentru levigat
L/S = 10 l/kg
mg/kg substan uscat

1

50

10

50

2000

Se observa ca valorile levigabilitii obinute n urma determinrilor de laborator
sunt sub valorile limita pentru levigat impuse de Ord. 95/2005, astfel nct nmolul
rezultat de la staiile de epurare a apelor de mina satisface criteriile de acceptare la
depozitele de deeuri nepericuloase.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 17 / 118

Menionam ca n urma testelor efectuate n laborator au rezultat urmtoarele
concluzii privind solubilizarea elementelor din nmolurile de la staiile de epurare a apelor
de mina (Tyuzosa, Asecare i Cmpurele):
La tratarea cu soluie slab acida cu pH 6,3, pH-ul probelor solide fiind mare (8,6 -
9,3) nu au loc solubilizri ale elementelor, cu excepia Ca, Mg i SO
4
2-
.
Tratarea acida cu soluie de acid sulfuric pana la scderea pH-ului probelor la
valoarea 7 a condus la solubilizarea elementelor n proporii diferite din cele trei nmoluri.
Pentru realizarea acestor solubilizri au fost folosite volume diferite de soluie
acida de H
2
SO
4
cu pH < 1. Volumele de acid necesare pentru realizarea aducerii
nmolurilor la pH-uri care s permit solubilizarea metalelor grele sunt foarte mari.
n mod real apa de ploaie poate fi slab acida, n funcie de zona geografica,
industria locala, etc.
n mod practic, urmare al excesului de calciu din cele trei probe de nmol i al
pH-ului slab acid al apelor pluviale, posibilitatea de scdere al pH-ului probelor la valori
care s permit solubilizarea metalelor grele este foarte mica.

Date fiind cele prezentate anterior concluzionam ca NMOLUL rezultat de la
staiile de epurare a apelor de mina SATISFACE CRITERIILE DE ACCEPTARE LA
DEPOZITELE DE DEEURI NEPERICULOASE.

FISA TEHNICA a deeului (nmolului) este prezentata n ANEXA.

1.8. Informaii despre poluarea fizica i biologica generata de activitate
1.8.1. Protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor
n perioada de execuie a lucrrilor singurele surse de zgomot vor fi reprezentate de
utilajele folosite pentru operare. Datorit faptului c acestea sunt limitate ca numr, iar
timpul de funcionare este de asemenea foarte scurt, nu se pune problema cuantificrii
nivelului zgomotelor provocate de acestea.
Accesul la iaz se va face pe latura nordic, pe un drum industrial de ocol al
comunei Tuii de Sus, pe traseul fostei linii de cale ferata care servea pentru transportul
minereului pe traseul Baia Sprie-Flotatia Centrala Baia Mare (dezafectata), prin care se va
devia traficul greu pentru transportul materialelor necesare lucrrilor de nchidere i
ecologizare a iazului i pentru transportul nmolurilor de la staiile de epurare,
realizndu-se astfel protecia mpotriva zgomotului i vibraiilor.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 18 / 118

1.8.2. Protecia mpotriva radiaiilor
Lucrrile propuse a fi executate, ct i echipamentele folosite la execuia lor nu
genereaz radiaii.
De asemenea, n zona, nivelul de radiaii este sub limita maxim admisa i se
ncadreaz n limita fondului natural.

1.9. Descrierea principalelor alternative studiate
A fost analizat alternativa DEPOZITRII SUBTERANE A NMOLURILOR DE LA
STAIILE DE EPURARE A APELOR DE MIN.
Actele normative ce reglementeaz depozitarea n subteran a deeurilor:
H.G. 349/2005 - Privind depozitarea deeurilor
MMGA 95/2005 - Criterii i proceduri preliminare de acceptare a deeurilor la
depozitare Seciunea 4 - Stocarea permanent subteran
H.G.856/2008 - Gestionarea deeurilor din industria minier.

Amplasamentul analizat a fost Mina Baia Sprie Est, datorit faptului c este singura
min din bazinul minier ce dispune n prezent de utiliti n funciune (instalaii de extracie,
P.T. i alimentare cu energie electrica, staie de compresoare i staie de aeraj, lucrri
miniere n funciune: pu, galerii).

INTERDICTII PREVAZUTE DE H.G.349/2005
Se interzice amplasarea:
- n zone cu roci fisurate permeabile
- n zone inundabile
- n excavaii din care nu este posibila evacuarea levigatului prin cdere libera n
conducte plasate n afara zonei de depozitare

PRINCIPII PREVAZUTE DE H.G. 856/2008
- Condiii minime de monitorizare, control i management postnchidere
- Prevenirea oricror efecte negative pe termen lung cauzate de migraia poluanilor
n mediu
- Asigurarea pe termen lung a depozitrii
- Stabilitate geotehnic a depozitului
- Indicatori economici minimi.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 19 / 118

A fost efectuat o EVALUARE INTEGRAT A AMPLASAMENTULUI i anume:
Evaluarea geologic
Evaluare geomecanic
Evaluare hidrogeologic
Evaluare geochimic
Evaluare impact asupra biosferei
Evaluarea fazei operaionale
Evaluarea depozitrii pe termen lung.

Aceste evaluri sunt prezentate n cele ce urmeaz:
Evaluarea geologic
- Este cunoscuta bine structura geologica a zcmntului constituita din formaiuni
sedimentare i eruptive.
- La micri seismice apar probleme de stabilitate a excavaiilor.
- Sunt condiii FAVORABILE din punct de vedere GEOLOGIC asupra
depozitrii subterane.

Evaluare geomecanic
- Stabilitatea lucrrilor miniere este slab necesitnd continu ntreinere.
- Golurile existente din abataje tind la restabilirea echilibrului prin surpare
influennd negativ prin presiuni asupra galeriilor n care urmeaz a fi create depozitele.
- Din punct de vedere GEOMECANIC amplasamentul subteran este
NEFAVORABIL.

Evaluarea hidrologic
- n subteran sunt afluene mari de ap i nu pot fi oprite sau diminuate - cca. 1000
mc/24 h.
- Prin pomparea continu a apelor de min se menine nivelul hidrostatic cobort.
- Din punct de vedere HIDROLOGIC amplasamentul NU ESTE RECOMANDAT.

Evaluare geochimic
- Apele subterane au un pronunat caracter agresiv pH=3.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 20 / 118

- Oxidarea Fe i S coninut n sulfuri genereaz acid sulfuric i solubilizarea
metalelor.
- Pot reaciona cu deeurile antrennd recircuitarea lor
- Din punct de vedere GEOCHIMIC amplasamentul NU ESTE FAVORABIL.

Evaluarea impactului asupra biosferei
- Prin depozitarea deeurilor n subteran acestea au cel mai mic impact asupra
biosferei.
Din punct de vedere al IMPACTULUI ASUPRA BIOSFEREI amplasamentul este
CORESPUNZTOR.

Evaluarea fazei operaionale
- Costurile meninerii active a minei i pe perioada monitorizrii sunt de :
2.390.000 lei /an
- Costurile redeschiderii galeriilor 1250 m/an: 1.500.000 lei/an
- Costurile de ncrcare transport i depozitare n subteran inclusiv containerizare
sunt de: 164.000 lei/an
Total costuri anuale: 4.054.000 lei/an
Costul specific de depozitare : 2.703. lei/t

Evaluarea depozitarii pe termen lung
- Seciunea unei galerii este de 6 mp din care util pt. depozitare 4 mp
- Echivalena unei celule de depozitare de 5.000 mc este 1.250 m galerie
- Necesarul de galerii pe minim 20 ani este de 25.000 m galerii active.
NU ESTE DISPONIBILA O REEA DE GALERII - AMPLASAMENTUL
SUBTERAN NU SATISFACE NECESITILE.

Evaluarea riscurilor depozitarii n subteran pe termen lung
- Oprirea pomprii apelor de min duce la inundarea depozitului.
- Nentreinerea lucrrilor miniere duce la surpri i imposibilitatea monitorizrii n
timp ndelungat i luarea msurilor de mentenan.
- Exista riscul recircuitrii deeului depus n depozit
- Inundarea perimetrului duce la restabilirea echilibrului hidrostatic i
infestarea pnzei freatice.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 21 / 118


Concluzii ale analizei ALTERNATIVEI DEPOZITRII SUBTERANE a
nmolurilor de la staiile de epurare a apelor de min
Din evaluarea amplasamentului analizat - Mina Baia Sprie Est - au rezultat condiii
FAVORABILE (CORESPUNZTOARE) asupra depozitrii subterane doar din punct de
vedere GEOLOGIC i al IMPACTULUI ASUPRA BIOSFEREI.
Din punct de vedere GEOMECANIC, HIDROLOGIC, GEOCHIMIC, AL
COSTURILOR DE DEPOZITARE, AL DISPONIBILITII REELEI DE GALERII -
AMPLASAMENTUL SUBTERAN NU SATISFACE NECESITILE fiind NEFAVORABIL.
n concluzie:
Nu sunt ndeplinite cerinele prevzute de lege pentru amplasamentul analizat.
Costurile de depozitare i postnchidere sunt mari i se menin la nesfrit pentru
asigurarea monitorizrii.
Proiectantul NU RECOMAND DEPOZITAREA N SUBTERAN n mina Baia Sprie a
nmolurilor provenite de la staiile de epurare.

1.10. Utilizarea terenului
Iazul de decantare Tuii de Sus este un iaz de cmp, amplasat n perimetrul
localitii Tuii de Sus, judeul Maramure, la 6 km aval de oraul Baia Sprie i la 2 km
amonte de oraul Baia Mare.
Iazul se afla pe malul stng a prului Ssar ntre fostul terasament CF Baia Mare -
Baia Sprie i localitatea Satu Nou de Sus.
- Vecintile obiectivului:
Nord: - fostul terasament CF Baia Mare - Baia Sprie
(viitorul drum industrial de ocol comuna Tuii de Sus)
Sud: - pune Satu Nou de Sus
Est: - pdure Tuii de Sus
Vest: - iaz Flotaia Centrala (n conservare)

Terenul pe care este amplasat iazul Tuii de Sus este n folosina minei Baia Sprie
n baza Dec. CPJ nr. 662/1961, Dec. CPJ 738/1973 i Dec. CPJ 24/1975 n suprafaa de
450.962 m
2
.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 22 / 118

Depunerea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de mina se va
face pe suprafaa iazului Tuii de Sus.
Depozitarea se face n 2 (dou) celule cu dimensiunile n plan de 100 x 50 m.
Celulele se vor amplasa pe latura sudica a suprafeei iazului, nspre zona de
cmpie fr construcii edilitare sau alte utiliti n apropiere.
Fata de coronamentul suprafeei iazului, respectiv digul de coronament se va pstra
o distanta minima de 10 m pana la aliniamentul celulelor. Depozitul se va realiza etapizat
pe msura necesitilor (celula dup celula).

1.11. Situatia existenta
Din procesul de epurare a apelor de mina rezulta nmoluri, care nu sunt solicitate
de nici un agent economic i nu pot fi utilizate n alte scopuri, ele constituind la ora actual
deeuri.
Depunerea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de min se va
face pe suprafaa iazului Tuii de Sus, pe latura sudica, numai dup realizarea
lucrrilor de cretere a stabilitii iazului i ecologizarea acestuia conform solutiilor
prevazute n ,,Proiectul tehnic de nchidere i ecologizare a minei Baia Sprie - iaz
Tuii de Sus, pentru care a fost emis ACORDUL DE MEDIU nr. 09-5 din 14 aprilie
2009.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 23 / 118


2. PROCESE TEHNOLOGICE

2.1. PROCESE TEHNOLOGICE DE PRODUCTIE

2.1.1. Descrierea lucrrilor proiectate
Spatiile pentru depunerea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de
mina se compun din:
a) celule de depozitare
b) sistem de colectare a levigatului
c) sistem de colectare a apelor pluviale
d) drumuri i platforme
e) amenajri pentru curirea pneurilor
f) utiliti pentru deservire i operare
Realizarea acestor amenajri pentru depunerea n continuare a nmolurilor pe iazul
Tuii de Sus consta din :
Decopertarea sectoriala a suprafeei la nivelul unei celule cu prezervarea
materialului decopertat
Realizarea digurilor perimetrale de contur a celulei din material local procurat prin
excavare din cuva celulei
Realizarea drumurilor, platformelor i a celorlalte utiliti necesare
Depunerea sectorizata a nmolurilor n celula cu acoperirea provizorie pana la
nchiderea definitiva
nchiderea i ecologizarea pe sectoare n soluie definitiva similara cu cea
prevzuta n proiectul tehnic aprobat pentru nchiderea i ecologizarea iazului
cu refolosirea materialului decopertat.
- soluia definitiva similara cu cea prevzuta n proiectul tehnic aprobat
pentru nchiderea i ecologizarea iazului consta dintr-o structura de
geotextil peste care se aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea
drenant cu filtru pe ambele pri 600 g/m
2
, strat drenant balast nesplat n
grosime minima de 0,3 m, i sol vegetal n grosime de 0,3 m vegetaie
perena.


S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 24 / 118

a) Celule de depozitare
De pe suprafaa unde se va amenaja celula se decoperteaz solul vegetal depus
provizoriu la nchiderea iazului cu prezervare pentru reutilizare Operaia se va face
sectorizat pentru a evita deflaia prin meninerea suprafeei celulei dezvelite timp
ndelungat. Solul respectiv n volum maxim estimat de 2000 mc (jumtate din suprafaa
unei celule) se va depozita n vecintatea celulei pana la refolosirea lui la nchiderea
sectorizata a celulei
O celula va avea dimensiunile de 50 x 100 m i va fi realizata prin delimitarea
perimetrala cu diguri construite din materialul local (steril) pe 3 laturi n faza de operare
depunere i pe 4 laturi n faza de nchidere a celulei.
Materialul necesar construirii digurilor se va procura prin excavarea sterilului de pe
suprafaa cuvei celulei la cota -0,5 m fata de nivelul reprofilat al plajei iazului realizat la
faza de nchidere. Panta cuvei celulei va fi de 12 %
Digul va avea o nlime de 1,5 m, fata de cota iniial a plajei iazului respectiv 2 m
fata de cota bazei celulei, o seciune trapezoidala cu limea la baza de cca., 9,75 m i o
latine la coronament de 2 m. Pantele digului vor fi de 1:2 spre interior i 1:2,5 spre
exteriorul celulei.
Terenul de fundare pentru depunerea n continuare a nmolului este constituit din
sterilul depus pe iaz.
Materialul de fundare este omogen cu granulometrie de 0,5 1,5 mm i este
constituit din mineralele de ganga: cuar, calcit n cea mai mare parte.
Soliditatea este de peste 95%. Sterilul nu continue materiale biologice.
Sarcina la care este supus terenul de fundare este uniform distribuita i consta din:


-sarcina depozitului propriu zis h
max
= 2m 2,5 t/mp
-sarcina stratului de acoperire la inchiderea
depozitului h
max
=0,5 m
0,9 t/mp
Total 3,4 t/mp
-sarcina variabile ale utilajelor de transport i
depozitare (incarcator, masini)




a1) nchiderea depozitului
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 25 / 118

Acoperirea depozitului se va face n 2 faze:
- acoperire temporara pe perioada cnd n depozit nu se opereaz o perioada mai
mare de 24 h i consta din acoperirea cu folie sau geotextil impermeabilizat fixat pe
suprafaa nmolului cu anvelope uzate pentru evitarea percolrilor;
- acoperirea finala care se va face sectorizat pe msura ce suprafaa depozitului a
ajuns la cota finala (S
minim
= 500 m
2
) i consta dintr-o structura de geotextil peste care se
aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea drenant cu filtru pe ambele pri 600
g/m
2
, strat drenant balast nesplat n grosime minima de 0,3 m, i sol vegetal n grosime
de 0,3 m vegetaie perena, n aceiai soluie ca i ecologizarea iazului Tuii de Sus.
Perimetral pe contur pe msura nchiderii celulei membranele PEHD ale celulei se
vor suda la membranele iazului (De asemenea se vor suda membranele i la contactul
fiilor acoperitoare conform prescripiilor).

a2) Geotextilul utilizat la acoperirea definitiva trebuie s fie rezistent pe termen
lung din (PP) polipropilena cu masa mai mare de g > 600 g/mp ce respecta cerinele de
standarde.

a3) Stratul de impermeabilizare la acoperirea depunerilor va respecta cerinele
prevzute la nchiderea depozitelor de deeuri Ord. 757/ 2004
Cerinele privind proprietile geomembranei sunt:
-grosime (SR EN ISC 9863-2/96 EN 1849-2) 2,5 mm
-densitate (STAS 5886-68 ISO R 1182) 0,95 kg/dm
3

-masa pe unitate de suprafaa (STAS 5886-68) 2500 g/m
2

-rezistena la ntindere (ISO R 527) test dublu T
-efort maxim la cedare 22 MPa
-deformaia maxima 11%
-efort ultim 28 MPa
-deformaia ultima 700%
-rezistena la impact unghicon 15
0
7,6 joule
unghicon 45
0
11,2 joule
-unghi de frcare la interfaa cu nisip fin 17
0
cu geotextil 8
0
11
0

-rezistenta la sfasiere conform STAS 6127/87
-rezistenta la imbinari sudate conf. EN 12317-2:2000
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 26 / 118

-rezistenta la degradare chimica conf. EN 150 175:2000
-rezistenta la degradarea termica pr EN ISO 13438
Terenul de pozare a etaneitii sintetice trebuie s aib toleranta de planeitate de
max. 2 cm/4 m.
Sistemul de impermeabilizare se protejeaz fata de alte straturi (strat de dren) cu
geotextil 200 g/mp.

a4) Stratul de drenaj trebuie s aib o grosime minima de 0,3 m cu o
permeabilitate mai mare de 1x 10
-3
m/s i cu un coninut de calciu pana la 10%. Mrimea
granulelor trebuie s fie cuprinsa ntre 4 mm i 32 mm cu toleranta pentru granulele
superioare i inferioare de 3% (masa).
Pe taluze cu pante mai mari de 1:3 se admite i agregate concasate.

a5) Geotextilul ca strat separator ntre stratul de drenaj i solul vegetal va fi din
material (PP) cu masa unitara de minim 400 g/mp. Geotextilul trebuie s fie permeabil.

a6) Stratul de recultivare se realizeaz peste stratul de drenaj i trebuie s aib o
grosime minima de 0,3 m cu caracteristici de reinere a apei.
Nu se planteaz tufiuri i copaci pe stratul de recultivare.
Circulaia pe suprafaa depozitului n vederea realizrii stratului poate avea loc
numai cu utilaje cu senile i numai pe cile de circulaie construite n acest scop din moloz
sau pietri.

b) Sistem de colectare a levigatului
Nmolurile ce se depoziteaz au un caracter uor bazic pH 8,5, nu sunt reactive i
odat zvntate (uscate natural) au un grad mare de impermeabilitate, datorita structurii lor
nu cedeaz apa, astfel ca nu se prognozeaz levigat.
Totui exista posibilitatea antrenrii superficiale de particole de ctre apele
meteorice n faza de operare motiv pentru care pantele bazei celulei i a depunerii vor fi
23 % spre platforma de operare.
Dea lungul platformei de operare pe lungimea de 90 m se pozeaz intr-un an o
conducta de drenaj 200 din PEHD. Conducta de drenaj va fi perforata pe 2/3 din
seciunea ei n partea superioara, 1/3 din seciunea conductei n partea inferioara rmne
neperforata constituind linia de evacuare (curgere a levigatului). Pentru protejarea
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 27 / 118

perforaiilor conductei de drenaj, granulometric materialului drenat (pietriul) de deasupra
conductei va avea dimensiunea de minim 2 d (d=diametrul perforaiei).
n jurul conductei de drenaj se va realiza un pat filtrant din pietri pe principiul
filtrului invers.
Conducta de drenaj va avea o inclinare de 0,5 - 1% spre un rezervor subteran
de colectare a levigatului.
Rezervorul pentru lichide agresive va avea un volum de 2 mc (1200,
l=1570/1970 cu 2 guri de vizitare) i va fi vidanjabil.
. Rezervorul are rol de stocare i decantare a levigatului. n cazul n care levigatul
ndeplinete condiiile impuse de mediu, acesta va fi deversat n canalul de garda. n cazul
n care levigatul are incrcturi peste limita admisa, coninutul rezervorului va fi vidanjat i
reintrodus n ciclul de tratare a celei mai apropiate staii de epurare

c) Sistem de colectare a apelor pluviale
Apa provenita din precipitaii trebuie colectata i evacuata ct mai repede de pe
suprafaa depozitului pentru a evita percolrile i alte efecte negative.
Apa din precipitaii va fi readusa n circuitul natural printr-un sistem de drenaje i
canale i va fi dirijata spre emisar
Apa din precipitaii evacuata n apele naturale trebuie s fie nepoluata.
n acest sens pantele la nchiderea definitiva a depozitarii vor avea o inclinare de1
2 % spre sistemul existent de evacuare a apelor de pe iaz prin sonde inverse
Sistemul de colectare a apei din precipitaii din zona depozitarii consta din:
- ant pereat (tip 3) de colectare a apei amplasat la exteriorul celulei ntre digul de
siguran a iazului i digul celulei n lungime de 230 m cu racord la anul de evacuare,
- ant pereat (tip 3) de colectare a apei de pe platforma betonata n lungime de
230 m cu racord la sa anul de evacuare
- ant de evacuare a apelor (tip 2) n lungime de 215 m cu descrcare n anul
central (tip1) din sistemul de evacuare prin sonde inverse a apelor de pe iaz
- rigole la drumul de acces pe platform.





S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 28 / 118

d) Drumuri i platforme
- Accesul la iaz se va face pe latura nordic, pe un drum industrial de ocol al
comunei Tuii de Sus, pe traseul fostei linii de cale ferata care servea pentru transportul
minereului pe traseul Baia Sprie-Flotatia Centrala Baia Mare (dezafectata), prin care se va
devia traficul greu pentru transportul materialelor necesare lucrrilor de nchidere i
ecologizare a iazului i pentru transportul nmolurilor de la staiile de epurare.
- lungime: 3.586 m;
- drum vicinal cu o singura banda de circulaie, 4,00 m lime n aliniament i
acostamente de 2x 0,75 m
- sistem rutier alctuit din: 25 cm balast cilindrat, 20 cm piatra sparta, 10 cm
macadam;
- anuri (rigole) triunghiulare i doua podee prefabricate de 5m, pentru
colectarea i descrcarea apelor pluviale din zona drumului
- semnalizare rutiera ce va respecta normele tehnice n vigoare.

- Accesul pe suprafaa iazului se va realiza pe un drum cu un singur fir de
circulaie ce se va racorda la drumul de acces existent de pe latura vestica a iazului.
Intensitatea traficului va fi de maxim 2 maini/zi (medie 1 main/zi).
Lungimea drumului va fi de 390 m cu o declivitate maxima de 8,1% pe poriunea
taluzului.
Straturile de rezistenta a drumului se compun din:
-strat de fundaie din balast 10 cm
-strat de fundaie din piatra sparta 20 cm
-macadam ordinar 10 cm
Drumul va avea santuri pereate pentru colectarea i evacuarea apelor pluviale.

- Pentru operarea n perimetrul celulei de depozitare se va amenaja o platforma
betonata cu limea de 8 m la care se racordeaz drumul de acces i pe care se va face
descrcarea din mijloace auto i transvazarea nmolului n depozit cu mijloace
mecanizate. Lungimea platformei va fi de 230m i are prevzuta n zona median o
suprafaa de 150 mp amenajat pentru ntoarcerea autovehiculelor
Straturile de rezistenta a platformei se compun din:
-strat de fundaie din balast 10 cm
-strat de fundaie din piatra sparta 20 cm
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 29 / 118

-beton 20 cm.

e) Amenajri pentru curirea pneurilor
La ieirea din depozit pe drumul de acces existent se va realiza o platforma cu
lungimea de 150 m amenajata cu pietri dur i deeuri de construcii din demolri, zona de
rulare pentru curirea pneurilor.
Odat pe an mbrcmintea de pietri dur va fi mprosptata, materialul vechi fiind
folosit pe iaz ca fundaie la extinderea platformelor i drumurilor.

f) Utiliti pentru deservire i operare
Cabina operatorului responsabil cu preluarea deeurilor de nmol se va amenaja
n spaiul existent Atelier + birouri. Spaiul va fi amenajat conform normelor n vigoare
asigurnd funcia de birou, vestiar, grup sanitar.
Cabina operatorului va avea asigurata energia electrica necesar iluminatului i
nclzirii din P.T. existent ce asigura i n prezent alimentarea cu energie electrica.
Panouri avertizare vor fi instalate la intrarea n zona de depozitare pe toate cile
de acces n perimetrul iazului.
Instalaii din dotare
Pentru buna funcionare a depozitului sunt necesare:
-buldozer usor (nivelarea terenului, realizarea drumurilor)
-incrctor cu cupa pe senile (depozitarea deeurilor)
-excavator (decopertare, acoperirea depozitului)
-echipamente pentru verificarea i controlul deeurilor

2.2. ACTIVITATI DE DEZAFECTARE
Menionam ca ansamblul de lucrri proiectate necesare amenajrilor pentru
depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, nu afecteaz cldiri, motiv pentru care, ca urmare a executrii proiectului nu vor fi
necesare activiti de dezafectare (demolare).


2.3. LUCRRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI
Refacerea amplasamentului o reprezint soluia de nchidere (acoperire) a
depozitului, n vederea realizrii unei suprafee ecologizate.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 30 / 118

nchiderea (acoperirea) depozitului se va face n 2 faze:
- acoperire temporar pe perioada cnd n depozit nu se opereaz o perioada mai
mare de 24 h i consta din acoperirea cu folie sau geotextil impermeabilizat fixat pe
suprafaa nmolului cu anvelope uzate pentru evitarea percolrilor;
- acoperirea final care se va face sectorizat pe msura ce suprafaa depozitului a
ajuns la cota finala (S
minim
= 500 m
2
) i consta dintr-o structura de geotextil peste care se
aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea drenant cu filtru pe ambele pri 600
g/m
2
, strat drenant balast nesplat n grosime minima de 0,3 m, i sol vegetal n grosime
de 0,3 m, vegetaie perena, n aceiai soluie ca i ecologizarea iazului Tuii de Sus.
Perimetral pe contur pe msura nchiderii celulei membranele PEHD ale celulei se
vor suda la membranele iazului (De asemenea se vor suda membranele i la contactul
fiilor acoperitoare conform prescripiilor).
nchiderea i ecologizarea pe sectoare n soluie definitiva, similara cu cea
prevzuta n proiectul tehnic aprobat pentru nchiderea i ecologizarea iazului se
face cu refolosirea materialului decopertat.

3. DEEURI
3.1. Generarea deeurilor
Din procesul de epurare a apelor de mina rezulta nmoluri, care nu sunt solicitate
de nici un agent economic i nu pot fi utilizate n alte scopuri, ele constituind la ora actual
deeuri.

3.2. Managementul deeurilor
Menionm c obiectul investiiei este tocmai gospodrirea deeurilor (nmolurilor)
rezultate de la staiile de epurare a apelor de min, prin amenajri realizate conform HG
856/2008 privind gestionarea deeurilor din industriile extractive.
Aceste nmoluri nu sunt solicitate de nici un agent economic i nu pot fi
utilizate n alte scopuri, ele constituind la ora actuala deeuri.
De asemenea facem precizarea ca nsui iazul de decantare Tuii de Sus a fost
conceput i amenajat pentru prevenirea i reducerea ct mai mult posibil a efectelor
negative asupra mediului i asupra sntii populaiei generate de depozitarea deeurilor
rezultate din activitile miniere anterioare (sterilelor de flotaie).

Menionam ca S.C. ICPM S.A. Baia Mare a ntocmit PLANUL DE GESTIONARE A
DEEURILOR privind depozitarea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 31 / 118

de min pe iazul Tauii de Sus, conform prevederilor cap. III din H.G. 856/2008 privind
gestionarea deeurilor din industriile extractive si a Ord. M.M.P./M.E.C.M.A./A.N.R.M. nr.
2042/2934/180 din 2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de
gestionare a deeurilor din industriile extractive i a normativului de coninut al acestuia.
Planul de gestionare a deeurilor cuprinde i procedura de acceptare a
deseurilor.

3.3. Procedura de acceptare a deseurilor
Pe iazul Tuii de Sus vor fi acceptate i depozitate numai nmolurile ce provin de
la staiile de epurare a apelor de min. Tipul acestora trebuie s se regaseasca n
autorizaia de mediu a depozitului.
Deeurile periculoase stabilizate sunt acceptate pe depozit numai daca imdeplinesc
criteriile specifice corespunzatoare prevederilor legale i numai n celule separate.
n faza primei depuneri sau la prezentarea pentru depunere a unui nmol de la o
staie de epurare a apelor de min nou pus n funciune transportul va fi insoit i de fia
specific nmolului ce va cuprinde:
-compoziia deeului
-comportarea la levigare
-codul deeului
-analiza privind solubilizarea elementelor din nmol
Deeurile acceptate n depozit trebuie s ndeplineasca urmtoarele condiii:
-s se regaseasca n lista deeurilor acceptate n depozit
-s fie livrare numai de transportori autorizai
-s fie nsoite de documentele necesare
Documentele ce insotesc un transport trebuie s contin:
-tipul deeului
-sursa de provenient
-cantitatea transportat
-analiza de declaraie
-autorizaia de transport
La primirea transportului de deeuri se efectueaza un control de recepie ce const
din:
-verificarea documentelor ce insoesc transportul
-inspecia vizual (starea de agregare)
-prelevare probe dupa caz.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 32 / 118

Toate rezultatele controalelor de recepie se inregistreaz n jurnalul de funcionare.
n urma controlului i a constatrii de conformitate cu cerinele acceptate operatorul
dirijeaz, supravegheaz i raspunde de depozitarea deeului.
Nerespectarea cerinelor de acceptare din autorizaia de funcionare, atrage dup
sine neacceptarea la depozitare a deeurilor.
n caz de neacceptare la depozitare a nmolurilor, operatorul depozitului
informeaz imediat autoritatea competent care decide asupra msurilor ce se vor lua.
Inregistrarea deeurilor acceptate la depozitare se face conform formularului de
expeditie/transport din Anexa 2 (MAPAM - 2/2004, MTCT - 2M/2004, MEC -118/2004)
intocmit n 2 exemplare (unul pentru transportor i unul pentru operator).

4. IMPACTUL POTENTIAL, ASUPRA COMPONENTELOR MEDIULUI I MASURI
DE REDUCERE A ACESTUIA

4.1. APA
4.1.1. Reeaua hidrografica
Reteaua hidrografica a perimetrul de dezvoltare exploatare Baia Sprie are un
aspect radiar, cursul principal care dreneaz perimetrul de la est spre vest este Valea
Sasarului cu o serie de aflueni de dreapta: V.Tulbure, V.Limpedea, V. Vitelului,
V.Sarmasului, V.Sacadasului i V.Covetii i afluenti de stanga: V. Ciontolanului, V.Ciurca,
V. Hermanului, V. Slipului.
n zona n apropierea perimetrului minier Baia Sprie exista o acumulare de mici
dimensiuni Lacul Bodi care a servit ca sursa de apa industriala pentru activitatea miniera.
Pe parcursul rului principal nu sunt amenajri hidrotehnice i nici lucrri importante de
aprare mpotriva inundaiilor ntruct regimul de curgere este specific zonei montane.
Pe diverse vai sunt amenajate captri de apa n scopul folosinei industriale
(V.Brazi, Iezer-Limpedea) de mici capacitai.
Iazul de decantare Tuii de Sus este un iaz de cmp, ca atare nu se pune
problema acumularii sau tranzitarii viiturilor de apa.
La nord de iazul Tuii de Sus se afla rul Sasar ce curge de la est la vest.
Pe latura estica i nordica curge prul Racos, afluent de stnga a rului Sasar, cu
un debit nensemnat, care de asemenea nu afecteaz stabilitatea iazului.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 33 / 118

Apele din zona unde este amplasat iazul sunt colectate de prul Racos. Prul
Racos este i receptorul debitelor rezultate din precipitaiile atmosferice ce se colecteaz
de pe suprafaa iazului Tuii de Sus.

4.1.2. Condiii hidrogeologice
Perimetrul de dezvoltare exploatare Baia Sprie se ncadreaz din punct de vedere
geologic n lanul eruptiv Oas-Gutai-Tibles, situndu-se n zona sudica a acestuia.
Structura geologica a zonei este constituita din formaiuni sedimentare de vrsta
eocena, sarmatiana, panoniana i roci eruptive neogene.
Nivelul hidrostatic al apei subterane n cele 3 foraje executate la baza iazului n
1997 (studiu geotehnic BM 18-333-SC ICPM S Baia Mare) precum i formaiunile
acvifere sunt prezentate mai jos:
Specificatie U.M. F 101 F 106 F 108
-locatia - Latura N Lautra S Latura S-E
-adancimea m 1,6 2,5 1,5
-nivel hidrostatic
interceptat
m - - 1,4
-formatiunea acvifera - Argila
nisipoasa
maronie rar
pietri
Argila
nisipoasa
maronie, rar
pietri
Argila galbuie
rar pietri

4.1.3. Prognozarea impactului asupra apelor
Prin lucrrile prevzute n Proiect tehnic de nchidere i ecologizare a minei Baia
Sprie, iaz Tuii de Sus - BM 18-348 (care deine Acordul de Mediu nr. 09-5/14 04 2009),
plaja depozitului va fi reprofilat, apa din cuva iazului va fi evacuata n totalitate, iar
golul rmas n cuva plajei va fi umplut cu steril provenit din reprofilarea plajei i a
coronamentului. n final plaja va avea o suprafa plan cu pante de scurgere a apei
pluviale spre cele 2 sonde inverse 8 i 9 repozate n corpul iazului n scopul evacurii
apelor pluviale.
Suprafaa plajei va fi impermeabilizata, acoperita cu sol vegetal i cultivata cu
vegetaie perena.
Prin lucrrile de impermeabilizare prevzute n Proiectul tehnic menionat mai sus,
aportul de ape pluviale n corpul iazului este eliminat astfel ca se prognozeaz i
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 34 / 118

diminuarea pn la dispariie a exfiltraiilor din iaz, astfel nct Iazul Tuii de Sus va
deveni un depozit uscat.

Referitor la realizarea depozitului pentru deeurile (nmolurile) provenite de la
staiile de epurare a apelor de min, mentionam:
Nmolurile ce se depoziteaz au un caracter uor bazic pH 8,5, nu sunt reactive
i odat zvntate (uscate natural) au un grad mare de impermeabilitate, datorita structurii
lor nu cedeaz apa, astfel ca nu se prognozeaz levigat.
Totui exista posibilitatea antrenrii superficiale de particole de ctre apele
meteorice n faza de operare motiv pentru care pantele bazei celulei i a depunerii vor fi
23 % spre platforma de operare.
Apa provenita din precipitaii trebuie colectata i evacuata ct mai repede de pe
suprafaa depozitului pentru a evita percolrile i alte efecte negative.

4.1.4. Masuri de diminuare a impactului asupra apelor
Realizarea depozitul pentru deeurile (nmolurile) provenite de la staiile de
epurare a apelor de min presupune, printre altele, realizarea:
a) sistemului de colectare a levigatului
b) sistem de colectare a apelor pluviale.

a) Sistem de colectare a levigatului
Nmolurile ce se depoziteaz au un caracter uor bazic pH 8,5, nu sunt reactive i
odat zvntate (uscate natural) au un grad mare de impermeabilitate, datorita structurii lor
nu cedeaz apa, astfel ca nu se prognozeaz levigat.
Totui exista posibilitatea antrenrii superficiale de particole de ctre apele
meteorice n faza de operare motiv pentru care pantele bazei celulei i a depunerii vor fi
23 % spre platforma de operare.
Dea lungul platformei de operare pe lungimea de 90 m se pozeaz intr-un an o
conducta de drenaj 200 din PEHD. Conducta de drenaj va fi perforata pe 2/3 din
seciunea ei n partea superioara, 1/3 din seciunea conductei n partea inferioara rmne
neperforata constituind linia de evacuare (curgere a levigatului). Pentru protejarea
perforaiilor conductei de drenaj, granulometric materialului drenat (pietriul) de deasupra
conductei va avea dimensiunea de minim 2 d (d=diametrul perforaiei).
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 35 / 118

n jurul conductei de drenaj se va realiza un pat filtrant din pietri pe principiul
filtrului invers.
Conducta de drenaj va avea o inclinare de 0,5 - 1% spre un rezervor subteran de
colectare a levigatului.
Rezervorul pentru lichide agresive va avea un volum de 2 mc (1200, l=1570/1970
cu 2 guri de vizitare) i va fi vidanjabil.
. Rezervorul are rol de stocare i decantare a levigatului. n cazul n care levigatul
ndeplinete condiiile impuse de mediu, acesta va fi deversat n canalul de garda. n cazul
n care levigatul are ncrcturi peste limita admisa, coninutul rezervorului va fi vidanjat i
reintrodus n ciclul de tratare a celei mai apropiate staii de epurare

b) Sistem de colectare a apelor pluviale
Apa provenita din precipitaii trebuie colectata i evacuata ct mai repede de pe
suprafaa depozitului pentru a evita percolrile i alte efecte negative.
Apa din precipitaii va fi readusa n circuitul natural printr-un sistem de drenaje i
canale i va fi dirijata spre emisar
Apa din precipitaii evacuata n apele naturale trebuie s fie nepoluata.
n acest sens pantele la nchiderea definitiva a depozitarii vor avea o inclinare de1
2 % spre sistemul existent de evacuare a apelor de pe iaz prin sonde inverse
Sistemul de colectare a apei din precipitaii din zona depozitarii consta din:
- an pereat (tip 3) de colectare a apei amplasat la exteriorul celulei ntre digul de
siguran a iazului i digul celulei n lungime de 230 m cu racord la anul de evacuare,
- an pereat (tip 3) de colectare a apei de pe platforma betonata n lungime de
230m cu racord la anul de evacuare
- an de evacuare a apelor (tip 2) n lungime de 215 m cu descrcare n anul
central (tip1) din sistemul de evacuare prin sonde inverse a apelor de pe iaz
- rigole la drumul de acces pe platform.


4.2. AERUL
4.2.1. Condiii de clima i meteorologie pe amplasament
Clima regiunii este continental-temperat cu veri cu temperaturi ce nu depesc
30
0
i ierni blnde cu temperaturi cuprinse ntre +5 i 18
0
C.
Temperatura aerului are media anuala ntre 5,5 i 9,7
0
C, cu medii lunare cuprinse
ntre 16 - 20
0
C n luna iulie i -2 i -5
0
C n luna ianuarie, zilele cu nghe sunt de 120 - 130
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 36 / 118

zile pe an. Uneori apar uoare inversri termice precum i amplitudini termice destul de
ridicate.
Precipitaiile sunt abundente toamna i primvara i cderi masive de zpada iarna.
Regimul eolian este influenat de circulaia aerului din sud - vest, vitezele medii se
menin ntre 2,2 - 3,2m/s.
Pana n prezent nu s-au semnalat fenomene meteorologice extreme.

4.2.2. Prognozarea polurii aerului
Factorul de mediu aer poate fi influenat de fenomenul de deflaie, respectiv
antrenarea particulelor fine de praf de curenii de aer.
Transportul deeurilor (nmolurilor) se va face numai cu maini ce au posibilitatea
etanrii i acoperirii benei pentru evitarea mprtierii sub orice forma pe traseul de
transport, n timpul transportului sau staionarii mainii.
Celulele de depozitare trebuie umplute ct mai repede posibil pentru a se putea
aplica impermeabilizarea.
Deeurile se depun mecanizat pn la nlimea final (2m) pe sectoare limitate n
cadrul unei celule.

4.2.3. Masuri de diminuare a impactului asupra aerului
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu aer, operarea n depozitul
pentru deeurile (nmolurile) provenite de la staiile de epurare a apelor de min
presupune acoperirea deeurilor.

Acoperirea deeurilor
Dup umplerea (dup caz parial) a unei celule se poate trece la
impermeabilizarea i acoperirea definitiva a celulei conform prevederilor proiectului.
Acoperirea completa a unei celule se consider nchiderea definitiva a celulei.
Acoperirea depozitului se va face n 2 faze:
-acoperire temporar pe perioada cnd n depozit nu se opereaz o perioada mai
mare de 24 h i consta din acoperirea cu folie sau geotextil impermeabilizat fixat pe
suprafaa nmolului cu anvelope uzate pentru evitarea percolrilor;
-acoperirea final care se va face sectorizat pe msura ce suprafaa depozitului a
ajuns la cota finala (S
minim
= 500 m
2
) i consta dintr-o structura de geotextil peste care se
aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea drenant cu filtru pe ambele pri 600
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 37 / 118

g/m
2
, strat drenant balast nesplat n grosime minima de 0,3 m, i sol vegetal n grosime
de 0,3 m vegetaie perena, n aceiai soluie ca i ecologizarea iazului Tuii de Sus.
Perimetral pe contur pe msura nchiderii celulei membranele PEHD ale celulei se
vor suda la membranele iazului (De asemenea se vor suda membranele i la contactul
fiilor acoperitoare conform prescripiilor).
nchiderea i ecologizarea pe sectoare n soluie definitiva, similara cu cea
prevzuta n proiectul tehnic aprobat pentru nchiderea i ecologizarea iazului se
face cu refolosirea materialului decopertat.

4.3. SOLUL
4.3.1. Tipul de sol
Terenurile din zon sunt constituite din formaiuni panoniene sedimentare,
reprezentate prin argile marnoase i nisipuri, peste care este aezat cuaternarul
reprezentat prin formaiuni de teras (bolovani, pietri, nisip grosier, argile, argile prfoase,
argile nisipoase i sol vegetal).
Terenul de fundare pentru depunerea n continuare a nmolului este constituit din
sterilul depus pe iaz.
Materialul de fundare este omogen cu granulometrie de 0,5 1,5 mm i este
constituit din mineralele de ganga: cuart, calcit n cea mai mare parte.
Soliditatea este de peste 95%. Sterilul nu continue materiale biologice.





4.3.2. Prognozarea impactului asupra solului
Sarcina la care este supus terenul de fundare este uniform distribuita i consta din:
-sarcina depozitului propriu zis h
max
= 2m 2,5 t/mp
-sarcina stratului de acoperire la inchiderea depozitului
h
max
=0,5 m
0,9 t/mp
Total 3,4 t/mp
-sarcina variabile ale utilajelor de transport i depozitare
(incarcator, masini)


S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 38 / 118

4.3.3. Masuri de diminuare a impactului asupra solului
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu sol, amenajrile pentru
realizarea depozitului pentru deeurile (nmolurile) provenite de la staiile de epurare a
apelor de min presupun:
a) Realizarea platformei de descrcare
b) Realizarea drumurilor de acces la depozit
c) Acoperirea deeurilor

a) Realizarea platformei de descrcare
- Pentru operarea n perimetrul celulei de depozitare se va amenaja o platforma
betonata cu limea de 8 m la care se racordeaz drumul de acces i pe care se va face
descrcarea din mijloace auto i transvazarea nmolului n depozit cu mijloace
mecanizate. Lungimea platformei va fi de 230m i are prevzuta n zona median o
suprafaa de 150 mp amenajata pentru ntoarcerea autovehiculelor
Straturile de rezistenta a platformei se compun din:
-strat de fundaie din balast 10 cm
-strat de fundaie din piatra sparta 20 cm
-beton 20 cm.

b) Realizarea drumurilor de acces la depozit
- Accesul la iaz se va face pe latura nordic, pe un drum industrial de ocol al
comunei Tuii de Sus, pe traseul fostei linii de cale ferata care servea pentru transportul
minereului pe traseul Baia Sprie-Flotatia Centrala Baia Mare (dezafectata), prin care se va
devia traficul greu pentru transportul materialelor necesare lucrrilor de nchidere i
ecologizare a iazului i pentru transportul nmolurilor de la staiile de epurare.
- lungime: 3.586 m;
- drum vicinal cu o singura banda de circulaie, 4,00 m lime n aliniament i
acostamente de 2x 0,75 m
- sistem rutier alctuit din: 25 cm balast cilindrat, 20 cm piatra sparta, 10 cm
macadam;
- anuri (rigole) triunghiulare i doua podee prefabricate de 5m, pentru
colectarea i descrcarea apelor pluviale din zona drumului
- semnalizare rutiera ce va respecta normele tehnice n vigoare.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 39 / 118

- Accesul pe suprafaa iazului se va realiza pe un drum cu un singur fir de
circulatie ce se va racorda la drumul de acces existent de pe latura vestica a iazului.
Intensitatea traficului va fi de maxim 2 maini/zi (medie 1 main/zi).
Lungimea drumului va fi de 390m m cu o declivitate maxima de 8,1% pe portiunea
taluzului.
Straturile de rezistenta a drumului se compun din:
-strat de fundaie din balast 10 cm
-strat de fundaie din piatra sparta 20 cm
-macadam ordinar 10 cm
Drumul va avea santuri pereate pentru colectarea i evacuarea apelor pluviale.

c) Acoperirea deeurilor
Soluia de acoperire a deeurilor a fost descrisa anterior (acoperire temporar cu
folie sau geotextil impermeabilizat si acoperirea final n aceiai soluie ca i ecologizarea
iazului Tuii de Sus).

4.3.4. Refacerea terenurilor eliberate
Refacerea terenurilor eliberate o reprezinta de fapt refacerea amplasamentului i
consta n soluia de nchidere (acoperire) a depozitului, n vederea realizrii unei
suprafee ecologizate.
nchiderea (acoperirea) depozitului se va face n 2 faze:
-acoperire temporar pe perioada cnd n depozit nu se opereaz o perioada mai
mare de 24 h i consta din acoperirea cu folie sau geotextil impermeabilizat fixat pe
suprafaa nmolului cu anvelope uzate pentru evitarea percolrilor;
-acoperirea final care se va face sectorizat pe msura ce suprafaa depozitului a
ajuns la cota finala (S
minim
= 500 m
2
) i consta dintr-o structura de geotextil peste care se
aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea drenant cu filtru pe ambele pri 600
g/m
2
, strat drenant balast nesplat n grosime minima de 0,3 m, i sol vegetal n grosime
de 0,3 m, vegetaie perena, n aceiai soluie ca i ecologizarea iazului Tuii de Sus.
Perimetral pe contur pe msura nchiderii celulei, membranele PEHD ale celulei se
vor suda la membranele iazului (De asemenea se vor suda membranele i la contactul
fiilor acoperitoare conform prescripiilor).
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 40 / 118

nchiderea i ecologizarea pe sectoare n soluie definitiva, similara cu cea
prevzuta n proiectul tehnic aprobat pentru nchiderea i ecologizarea iazului se
face cu refolosirea materialului decopertat.

4.4. GEOLOGIA SUBSOLULUI

4.4.1. Condiii geologice
Geologia regiunii
Perimetrul de dezvoltare exploatare Baia Sprie, din care face parte i zcmntul
Baia Sprie Vest, se ncadreaz din punct de vedere geologic n lanul eruptiv Oas-Gutai-
Tibles, situndu-se n zona sudica a acestuia.
Structura geologica a zonei este constituita din formaiuni sedimentare de vrsta
eocena, sarmatiana, panoniana i roci eruptive neogene.
Formaiunile sedimentare aparin tortonianului i sarmatianului fiind formate din
argile roii - vineii cu aspect vrgat, argile cu blocuri de gresii cu aspect angular, marne
negre, argile cenuii n alternanta cu crbuni i marne i gresii cu nivele vulcano-
sedimentare.
Aceste formaiuni apar n partea nordica a grabenului n culcuul filonului Principal
precum i la sud de graben ca intercalatii n rocile eruptive. Caracteristic acestror
formaiuni sunt procesele de metamorfism hidrotermal care se regsesc n apropierea
filonului Principal.
Rocile eruptive din perimetru s-au format prin eruptiile din timpul sarmatianului ce
au continuat pana n pliocen continand dacite de Danesti, andezite cuartifere de Piscuiatu
i andezite piroxenice de Jereapan.
Din punct de vedere geografic n cadrul acestor andezite, se disting:
- Andezite piroxenice cu hornblenda i cuar, formate din feldspaii plagioclazi,
cuar, piroxeni i hornblenda.
- Andezite piroxenice fr hornblenda, dispuse peste primul tip de andezite.
Structura acestor andezite este porfirica, iar textura este masiva.
Riodacitele cu biotit de Danesti, sunt formate dintr-o masa holocristalina,
propilitizate, cu zone intens argilizate, sericitizate, carbonatate i piritizate. Aceste roci
apar n acoperisul filonului principal nordic.

Geologia terenului de fundare a iazului de decantare
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 41 / 118

Terenul de fundare este constituit din formaiuni panoniene sedimentare,
reprezentate prin argile marnoase i nisipuri peste care este aezat cuaternarul
reprezentat prin formaiuni de terasa (bolovani, pietri, nisip grosier, argile, argile prfoase,
argile nisipoase i sol vegetal).
Terenul de fundare are urmtorii parametrii fizico-mecanici:

Nr.
Crt.
Parametri U.M. Categoria rocii
Argile Grohotis
1. Greutate volumetrica t/m
3
1,752,04 1,92,10
2. Unghi de frecare interna 0
0
9-21 31-36
3. Coeziune t/m
2
1,1 6,0 0,0

4.4.2. Masuri de diminuare a impactului asupra subsolului
Realizarea lucrrilor proiectate pentru amenajarea depozitului pentru deeurile
(nmolurile) provenite de la staiile de epurare a apelor de min, lucrri care care vor duce
la:
- diminuarea impactului asupra apelor (sistem de colectare a levigatului, sistem de
colectare a apelor pluviale);
- diminuarea impactului asupra aerului (acoperirea deeurilor);
- diminuarea impactului asupra solului (refacerea amplasamentului n vederea
realizrii unei suprafee ecologizate);

vor duce i la diminuarea impactului asupra subsolului.




4.5. BIODIVERSITATEA
Vegetaia i fauna
Din punct de vedere biogeografic iazul de decantare Tuii de Sus este localizat n
terasa Rului Ssar, dominat de cmp i pune.
Din punct de vedere faunistic, mai caracteristic apare prezenta corbului,
huhurezului, cerbului, cprioarei, etc..

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 42 / 118

4.6. PEISAJUL
4.6.1. Impactul prognozat asupra peisajului
Efectul asupra peisajului este determinat de nsi existenta iazului de decantare
Tuii de Sus.
Perioada de realizare a lucrrilor reprezint o etapa cu durata limitata i se
considera ca echilibrul natural i peisajul vor fi refcute dup ncheierea lucrrilor. n
perioada de execuie nu este necesar s se prevad amenajri peisagistice.

Utilizarea terenului pe amplasamentul ales
Iazul de decantare Tuii de Sus este un iaz de cmp, amplasat n perimetrul
localitii Tuii de Sus, judeul Maramure, la 6 km aval de oraul Baia Sprie i la 2 km
amonte de oraul Baia Mare.
Iazul se afla pe malul stng a prului Ssar ntre fostul terasament CF Baia Mare -
Baia Sprie i localitatea Satu Nou de Sus.
- Vecintile obiectivului:
Nord: - fostul terasament CF Baia Mare - Baia Sprie
(viitorul drum industrial de ocol comuna Tuii de Sus)
Sud: - pune Satu Nou de Sus
Est: - pdure Tuii de Sus
Vest: - iaz Flotaia Centrala (n conservare)

Terenul pe care este amplasat iazul Tuii de Sus este n folosina minei Baia Sprie
n baza Dec. CPJ nr. 662/1961, Dec. CPJ 738/1973 i Dec. CPJ 24/1975, n suprafaa de
450.962 m
2
.

4.6.2. Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului
Reconstrucia ecologica a zonei dup nchiderea i ecologizarea iazului Tuii de
Sus, precum i refacerea amplasamentului dup realizarea depozitului pentru deeurile
(nmolurile) provenite de la staiile de epurare a apelor de min, reprezint masuri de
refacere a peisajului natural, nlturnd efectele aprute ca urmare a activitii miniere
desfurate n zona.
Revegetarea se va realiza prin plantri de puiei de foioase i prin nsmnri cu
ierburi perene, acolo unde nu este posibil plantarea.
Puieii se vor planta , avnd o densitate de 1 puiet / m, n gropi spate manual i
umplute cu pmnt vegetal, respectnd normativele forestiere. Aceast densitate a fost
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 43 / 118

adoptat din considerentul c unele zone sunt destul de greu accesibile i c se vor planta
puiei de talie mic care s-ar putea s aib o rat de prindere redus. n zonele unde
spontan a aprut vegetatie, se vor face plantri de completare astfel nct s nu existe
zone neacoperite cu vegetatie.

4.7. MEDIUL SOCIAL I ECONOMIC
4.7.1 Descrierea mediului social i economic existent
Populatia
n zona amplasamentului iazului se gasesc 47 case i anexe gospodreti private
aparintoare comunei Tuii de Sus, amplasate la oseaua Baia Mare- Sighet (partea
dreapta a oselei), o coal + grdini i 3 activiti mici industriale. Numrul estimat al
populaiei pana la limita oselei este 165 persoane. Numrul estimat al personalului
prezent la un moment dat n coal i grdini este de 530 copii + personal didactic i
auxiliar. n activitatea industriala este estimat un numr de 15 persoane.

Activitati economice, dezvoltarea infrastructurii
Principalele activiti economice din zona au fost legate de EM Baia Sprie i Uzina
de preparare Flotatia Centrala. Aceste uniti i-au ncheiat activitatea, insa activitatea
miniera desfurata n zona a avut un anumit impact asupra aezrilor umane, n special
prin afectarea factorilor de mediu sol, aer, apa, vegetaie i fauna.
Cele mai apropiate activitati economice sunt concentrate n orasul Baia Mare aflat la 2 km
vest fata de iazul Tuii de Sus.
n pdurea Satu Nou se gaseste amplasat poligunul militar i poligonul de tir
sportiv, ce urmeaz a fi desfiinat.
Perspectiva dezvoltrii infrastructurii corelata cu Planul General de Urbanism
(P.U.G.) a orasului Baia Sprie i municipiului Baia Mare prevd n zona iazului Tuii de
Sus urmtorul concept:
-Drum de centura amplasat n partea sudica a iazului n apropierea liniei electrice
de inatla tensiune.
-Parc industrial tehnologic n zona sud-vestica fata de amplasamentul iazului.
-Cartier rezidential la 1,5 km sud de amplasamentul iazului pe platforma vecina
localitatii Satu Nou.

Odat cu sistarea activitii n cadrul obiectivului Iaz Tuii de Sus se elimina
influentele referitoare la noxele emise n atmosfera din cadrul procesului de depozitare a
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 44 / 118

sterilului i mbuntirea calitii acestui factor de mediu se va realiza odat cu
interveniile privind ameliorarea factorilor de mediu aer, sol, subsol i apa.

4.7.2. Impactul potenial al proiectului asupra populaiei locale i masuri de
diminuarea impactului
n perioada de execuie a lucrrilor necesare realizrii depozitului pentru deeurile
(nmolurile) provenite de la staiile de epurare a apelor de min, se va crea un anumit
disconfort populaiei din zona prin prezenta antierului (prin aspectul fizic general, zgomot,
praf, prezenta utilajelor n micare).
n perioada de operare n depozit:
- Managementul deeurilor impune msuri permanente pentru controlul i evitarea
mprtierii n aer, n ap, sau pe suprafee n perimetrul depozitului i n afara lui n
timpul manipulrii, transportului i depozitrii deeurilor;
- Transportul deeurilor (nmolurilor) se va face numai cu maini ce au posibilitatea
etanrii i acoperirii benei pentru evitarea mprtierii sub orice forma pe traseul de
transport, n timpul transportului sau staionarii mainii.
Dup finalizarea lucrrilor de refacere a amplasamentului i ecologizare a
suprafeelor, mediul social i economic (factorul de mediu aezri umane) nu va mai fi
afectat n mod negativ.


4.8. CONDITII CULTURALE I ETNICE, PATRIMONIUL CULTURAL
- Accesul la iaz, n vederea realizrii lucrrilor i operrii n depozit, se va face pe
latura nordic, pe un drum industrial de ocol al comunei Tuii de Sus, pe traseul fostei
linii de cale ferata care servea pentru transportul minereului pe traseul Baia Sprie-Flotatia
Centrala Baia Mare (dezafectata). Astfel se va devia traficul greu pentru transportul
materialelor necesare lucrrilor de nchidere i ecologizare a iazului i pentru
transportul nmolurilor de la staiile de epurare, iar traseul propus va ocoli zonele
obiectivelor de interes public, obiectivele culturale i arhitecturale din localitate.
Astfel, execuia lucrrilor necesare realizrii depozitului pentru deeurile (nmolurile)
provenite de la staiile de epurare a apelor de min, i operarea n depozit nu va afecta
condiiile culturale i etnice, patrimoniul cultural.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 45 / 118

5. ANALIZA ALTERNATIVELOR
Principalele alternative studiate au fost descrise n Cap. I - Informaii generale, la
pct. 1.9 - Descrierea principalelor alternative studiate
A fost analizat alternativa DEPOZITRII SUBTERANE A NMOLURILOR DE LA
STAIILE DE EPURARE A APELOR DE MIN.
Amplasamentul analizat a fost Mina Baia Sprie Est, datorit faptului c este singura
min din bazinul minier ce dispune n prezent de utiliti n funciune (instalaii de extracie,
P.T. i alimentare cu energie electrica, staie de compresoare i staie de aeraj, lucrri
miniere n funciune: pu, galerii).
A fost efectuat o evaluare integrat a amplasamentului i anume:
Evaluarea geologic
Evaluare geomecanic
Evaluare hidrogeologic
Evaluare geochimic
Evaluare impact asupra biosferei
Evaluarea fazei operaionale
Evaluarea depozitrii pe termen lung.




Din evaluarea amplasamentului analizat - Mina Baia Sprie Est - au rezultat:
- condiii favorabile (corespunztoare) asupra depozitrii subterane doar din
punct de vedere geologic i al impactului asupra biosferei.
- condiii nefavorabile (necorespunztoare) din punct de vedere geomecanic,
hidrologic, geochimic, al costurilor de depozitare, al disponibilitii reelei de
galerii - AMPLASAMENTUL SUBTERAN NU SATISFACE NECESITILE.

n concluzie:
Nu sunt ndeplinite cerinele prevzute de lege pentru amplasamentul analizat.
Costurile de depozitare i postnchidere sunt mari i se menin la nesfrit pentru
asigurarea monitorizrii.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 46 / 118

Proiectantul NU RECOMAND DEPOZITAREA N SUBTERAN n mina Baia
Sprie a nmolurilor provenite de la staiile de epurare.

6. MONITORIZAREA
Avnd n vedere necesitatea privind sigurana n exploatare i n perioada de viat
a depozitului de deeuri (nmoluri) provenite de la staiile de epurare a apelor de min,
(operarea) se va face pe baza unui program care va cuprinde:
- monitorizarea pe timpul operrii (exploatrii);
- monitorizarea post nchidere.

Monitorizarea depozitului pe timpul exploatrii
Monitorizarea depozitelor pe timpul exploatrii se face de ctre operatorul
depozitului pe ntreaga perioada de exploatare.
Auto-monitorizarea emisiilor are scop verificarea conformrii cu condiiile impuse de
autoritatile competente (autorizaia de mediu, autorizaia de gospodrire a apelor).
Verificrile suplimentare de specialitate sunt necesare doar la monitorizarea
stabilitii depozitului.
Analizele i determinrile necesare pentru auto-monitorizarea emisiilor i controlul
calitatii factorilor de mediu se realizeaz n conformitate cu autorizaia de mediu iar
rezultatele se nregistreaz i se pstreaz pe toata perioada de monitorizare.
Operatorul depozitului de deeuri are obligaia s raporteze anual ctre autoritatea
de mediu rezultatele activitii de automonitorizare.

nchiderea i monitorizarea post-nchidere
nchiderea ncepe odat cu ncetarea depozitarii deeurilor pe o anumita suprafaa
a depozitului (cel putin pe o suprafaa de 1000 mp). Suprafaa pe care s-a sistat
depozitarea trebuie impermeabilizata i ecologizata.
Autoritatea competenta trebuie s avizeze nchiderea la finalul execuiei acestei
lucrri pe baza:
-declaraiei anuale cu privire la starea depozitului
-evaluarea anuala a controalelor
-capacitatea de funcionare a sistemelor de drenaj
-planuri de funcionare i planuri de situaie reambulate
-planuri de analiz i acoperire a riscurilor
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 47 / 118

Monitorizarea post-nchidere a depozitului de deeuri intra n obligaia operatorului.
ntruct nchiderea definitiva se va face pe unitatea de suprafaa (celula de
depozitare de 5000 mp) monitorizarea post-nchidere are loc n paralel cu monitorizarea
pe timpul exploatrii n celulele nvecinate n funciune.
Perioada de monitorizare post-nchidere are loc pe 30 ani.
Aceasta perioada poate fi prelungita daca n cursul derulrii programului de
monitorizare se constata ca depozitul nu este stabil i prezint riscuri pentru factorii de
mediu i sntatea populaiei.
Operatorul depozitului este obligat s raporteze rezultatele activitii de auto-
monitorizare ctre autoritatea de mediu competenta.
Analizele i determinarile necesare auto-monitorizrii emisiilor se pstreaz pe
toata perioada de monitorizare.

Monitorizarea va urmri:
I. n faza de exploatare
- comportarea sistemului de etanare a bazei depozitului
- capacitatea de funcionare a sistemului de colectare a levigatului
- condiii de limitare a deflaiei
- evacuarea apei din precipitaii
- condiiile de stabilitate ale depozitului



II. n faza de post-nchidere
- capacitatea de funcionare a sistemului de impermeabilizare a suprafeei
depozitului
- deformaii a sistemului de etanare, stabilitate
- gestionarea apei din precipitaii
- starea vegetaiei
- starea sistemului de drenaj
La gestionarea apei din precipitaii se va urmri:
- date meteorologice
- cantitate de precipitaii zilnic, medie, lunara
- date despre emisie
- cantitatea de levigat la 6 luni
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 48 / 118

- cantitatea de apa colectata de pe
suprafeele acoperite la 6 luni
- compoziia levigatului la 6 luni
- compoziia apei colectate de pe
suprafaa acoperita la 6 luni

(Nivelul apei n corpul iazului, apele subterane i stabilitatea iazului se urmrete n
programul de monitorizare a iazului Tuii de Sus)

7. SITUATII DE RISC
7.1. Analiza riscurilor
n timpul execuiei lucrrilor de nchidere i ecologizare a iazului Tuii de Sus, a
lucrrilor necesare amenajrii depozitului pentru deeurile (nmolurile) provenite de la
staiile de epurare a apelor de min i a operrii n depozit se inventariaz urmtoarele
situaii de risc:
a) Riscuri naturale
a.1. Inundaii
Amplasamentul iazului de cmp Tuii de Sus aflat la cote superioare fata de
terenul nconjurtor nu prezint pericol de inundaii. n apropierea iazului la distanta de
cca. 500 m se afla albia rului Sasar iar pe latura estica a iazului n imediata apropiere se
afla prul Racos afluent de stnga a rului Sasar Prul Racos colecteaz apele de pe
punea Satu Nou i din pdurea nvecinat debitele afluentele de apa fiind reduse.
Apele ce se acumuleaza pe platforma iazului vor fi dirijate spre zonele de evacuare
prestabilite i evacuate prin sonde inverse n emisar. Platforma iazului va fi reprofilata n
acest scop. Pentru creterea gradului de siguran n evacuarea apelor sunt prevzute 2
sonde inverse.
Capacitatea de evacuare a unei sonde inverse cu diametru nominal 450 mm n
funcie de sarcina hidraulica este:
-h = 5 cm; Q = 42 l/s
-h = 10 cm; Q = 110 l/s
-h = 20 cm; Q = 340 l/s
n cazul ploilor toreniale apa se poate nmagazina n zonele de recepie a sondelor
inverse dup care se va evacua gradual.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 49 / 118

n perioadele anterioare s-au nregistrat acumulri de ape n mlatina de la baza
iazului din zona estica. Prin realizarea anurilor de drenaj aceste ape vor fi dirijate n
prul Racos a crui albie va fi decolmatata.
a.2. Furtuni-tornade
Fenomenele violente de furtuna nu vor influenta starea depozitului ntruct lucrrile
de ecologizare prevzute (acoperirea depozitului cu sol vegetal i revegetarea
suprafeelor) se va elimina pericolul deflaiei (antrenrii n atmosfera a particolelor fine).
a.3. nghe-zpezi abundente
Fenomenele meteorologice din timpul iernii nu afecteaz depozitul de steril.
a.4. Fenomene geologice
Activitatea seismica poate afecta stabilitatea depozitului de steril.
Din punct de vedere seismic zona unde este ampalsat iazul se ncadreaz conform
normativului P100/1992 n zona seismica E creia ii corespunde un coeficient seismic k
s

= 0,12 i o perioada de colt Pc = 1,165.
n faza de proiectare zona a fost catalogata pentru gradul 6 de seismicitate (k
s
=
0,08 conf. STAS 11100/1-77).
Evaluarea strii de siguran (P2/2002) i conform documentaiei Expertizarea
strii tehnice a iazului Tuii de Sus (BM 18-333/1998) la solicitri statice rezulta urmtorii
coeficieni de stabilitate:
-pentru cota 319 mdMN nivel maxim prognozat k
s
= 1,598 1,73.
La solicitri seismice (grad 7) pentru cota prognozata a iazului (319 mdMN au
rezultat coeficieni de stabilitate k
s
=1,113-1,254.
Transformarea iazului n depozit uscat prin executarea lucrrilor de desecare i
ecologizare va duce cu siguran la mbuntirea stabilitii iazului.
n caz de micri seismice care pot duce la pierderea stabilitii (prin fluidizarea
masei de steril) pe laturile estica-sudica i nordica n prezent nu sunt amplasate obiective
ce ar fi afectate.
Pe latura nordica la cca. 200 m se gsesc aglomerri de locuine particulare i
social-culturale amplasate la oseaua Baia Mare Baia Sprie iar la distanta de cca. 100 m
sunt mici activiti industriale care au personal lucrativ.
Distanta de garda n care pot aprea efecte ale lichefierii (curgerii) sterilului n
cazul unor cutremure ce depesc gradul 6 de seismicitate pe scara Richter este de
100 m fata de digul de amorsare a iazului, SPAIU N CARE NU SE VOR REALIZA
CONSTRUCII EDILITARE.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 50 / 118

Nu exista un mod de alarmare a populaiei n aceste cazuri i nici un sistem de
prevenire a acestor fenomene.

b) Riscuri tehnologice
b.1. Riscuri industriale
Activitatea industriala (depunerea de steril) pe iazul Tuii de Sus a fost sistata din
tr.IV.2003. Din 2003 pana n prezent pe iaz au fost deversate apele de mina din perimetrul
Baia Sprie.
Odat cu asecarea iazului i executarea lucrrilor de ecologizare pe iaz nu exist
riscuri legate de activitatea industrial.

b.2. Riscuri de transport
Pe actualul amplasament al iazului se intenioneaz depozitarea deeurilor
provenite de la staiile de epurare a apelor de mina. Aceste deeuri se prezint sub forma
de nmoluri consistente au un caracter stabil nereactiv i vor fi depozitate n celule special
amenajate.
Transportul deeurilor se va realiza cu mijloace auto speciale (cu bena nchis
ermetic i acoperite cu prelata de protecie) astfel nct s fie exclusa mprtierea lor pe
traseele de transport.
Exista riscul accidentelor pe traseul de transport i mprtierea nmolului n zona
de producere a accidentului. Acestea nu sunt reactive, i nu prezint pericol imediat la
contactul ntmpltor cu pielea uman

b.3. Riscul de poluare a apelor
Depozitul de steril va fi impermeabilizat astfel ca va fi evitata percolarea sterilelor de
apele meteorice.
Depozitul de nmol (celulele de depozitare) au prin construcie un sistem de
colectare a levigatului printr-o reea de drenaj i colectare. Levigatul colectat este condus
la un bazin de decantare. Apele limpezite se evacueaz n emisar n cazul n care
ndeplinesc cerinele impuse de NTPA sau vor fi vidanjate i reintroduse n procesul de
epurare la cea mai apropiata staie de epurare n cazul cnd se constata ncrcri cu ioni
de metale grele.
Nu se inventariaz alte riscuri tehnologice.

c) Riscuri biologice
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 51 / 118

Nu sunt inventariate riscuri biologice materialele depuse n depozit nu sunt surse de
izbucnire a unor epidemii.
d) Riscuri de incendii
Pe depozitul de steril nu exista pericolul izbucnirii sau propagrii de incendii. Din corpul
depozitului nu se degaja gaze combustibile.
e) Riscuri sociale
n apropierea depozitului de steril la cca. 250 m se afla o coal iar la cca. 200 m
locuine private.
Prezenta iazului n apropierea cladirilor publice (scoala) prezint un risc diminuat
datorita lucrrilor de ecologizare ce se vor realiza (impermeabilizarea suprafeelor pentru
evitarea percolrii depozitului de ctre apa din precipitaii i eliminrii exfiltraiilor,
acoperirea suprafeei iazului pentru evitarea deflaiei i vegetarea suprafeei pentru
reducerea eroziunii i sedimentarii).

7.2. Acoperirea riscurilor
a) Acoperirea riscului de inundatii
Prezenta depozitului de steril n zona nu aduce modificri n regimul cursurilor de
apa. Apele de pe platforma iazului cu o suprafaa de cca. 27 ha se evacueaz prin reeaua
de sonde inverse n emisar.
Apele de pe taluze se vor colecta n anul de garda de la baza iazului ce
deverseaz n prul Racos.
Prul Racos va fi decolmatat pentru a asigura vehicularea debitelor de apa din
zona iazului i evacuarea n bune condiii n emisar.
Supraveghere evacurii apelor din precipitaii de pe platforma iazului prin sondele
inverse se realizeaz de operatorul responsabil cu depunerea deeului de la staiile de
epurare a apelor de mina.
Se va stabili un nivel de alerta n cuva de acumulare la evacuarea apei de pe
platforma prin sondele inverse.
Natura materialului din care se vor executa conductele i sondele inverse (PEHD)
exclude posibilitatea corodrii i eroziunii la funcionare. Pstrarea integritii sistemului de
recepie i executarea lui conform proiectului exclude posibilitatea colmatrilor n funciune
asigura posibilitatea reviziilor i reparaiilor n caz de necesitate la una din conducte.

b) Acoperirea riscului la micri seismice
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 52 / 118

n cazul unor micri seismice se va trece la inspectarea de urgenta a strii fizice a
iazului urmrindu-se apariia de scufundri, tasri, alunecri n corpul iazului i la taluze.
Se va face o evaluare a strii de siguran de ctre proiectanii de specialitate
avnd la baza observaiile efectuate.
Operatorul de pe iaz are obligaia de a anuna starea iminenta de pericol aprut n
urma micrii seismice, comunitii locale i organelor competente n vederea lurii
masurilor de securitate.
Pe iaz nu poate fi amplasat nici un fel de construcie care necesita fundare
individuala.
Proiectantul nu recomanda folosina suprafeei i organizarea de activiti cu
afluen mare de populaie pe suprafaa iazului.
Proiectantul recomanda pstrarea unei distante de garda de minim 100 m fata
de digul de amorsare a iazului, spaiu n care nu se vor realiza construcii edilitare.
Iazul va fi monitorizat n permanenta (30 de ani) de ctre beneficiarul suprafeei
pana ce studiile de specialitate confirma absenta oricrui pericol privind sigurana
stabilitii i afectarea mediului nconjurtor.

c) Acoperirea riscului la transportul nmolului de la staiile de epurare a
apelor de mina
Se vor respecta prevederile i normele privind transportul materialelor pe cile
rutiere precum i normele privind starea tehnica a autovehiculelor.

d) Acoperirea riscului de poluare a apelor
Prin respectarea cerinele constructive de impermeabilizare i drenaj, operare,
nchidere i monitorizare a depozitului de nmol provenit de la staiile de epurare a apelor
de mina vor fi ndeplinite masurile de acoperire a riscului de poluare a apelor.
Monitorizarea depozitului n timpul exploatrii i post nchidere n baza autorizaiei
de gospodrire a apelor va asigura cerinele legale n vigoare privind protecia calitii
apei.
Conform prevederilor legale operatorul depozitului are obligaia s efectueze
monitorizarea pe ntreaga perioada de exploatare i postnchidere.

e) Acoperirea riscurilor asupra dezvoltarii urbanistica
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 53 / 118

Proiectantul recomanda planificarea dezvoltrii urbanistice a zonei dup realizarea
lucrrilor de cretere a stabilitii i ecologizare a iazului Tuii de Sus prevzute n
proiectul tehnic.

8. DESCRIEREA DIFICULTATILOR

Un impediment la elaborarea i redactarea Raportului la Studiul de evaluare a
impactului asupra Mediului l-a reprezentat faptul c - din lipsa fondurilor bugetare- nu au
fost atacate i executate lucrrile aprobate de nchidere i ecologizare a iazului.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 54 / 118


9. REZUMAT FR CARACTER TEHNIC
9.1. Denumirea proiectului
Proiect tehnic nchiderea i ecologizarea minei Baia Sprie Est, Iaz Tuii de
Sus, jud. Maramure, inclusiv amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile
de epurare a apelor de min.
Prezenta documentaie prezint detaliile de proiectare i evaluarea impactului
asupra mediului pentru - Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de
epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramure.
Documentaia a fost solicitat de ctre Comisia de Analiz Tehnica din cadrul
A.P.M. Maramure, fiind necesar revizuirii Acordului de Mediu nr. 09-5 din 14 aprilie
2009 emis pentru nchiderea i ecologizarea minei Baia Sprie Est - iaz Tuii de
Sus

9.2. Descrierea proiectului

9.2.1. Necesitatea depozitarii nmolurilor provenite de la staiile de epurare a
apelor de mina
n urma nchiderii perimetrelor miniere s-au realizat mai multe staii de epurare a
apelor de min. Apele epurate care ndeplinesc condiiile impuse de NTPA 001/2002 sunt
evacuate n emisar. Din procesul de epurare rezulta nmoluri a cror coninuturi sunt
prezentate n cap. Documente anexate, i care au fost supuse unor lucrri de
cercetare privind solubilizarea elementelor coninute n acestea.
Aceste nmoluri nu sunt solicitate de nici un agent economic i nu pot fi
utilizate n alte scopuri, ele constituind la ora actual deeuri.

- Caracteristicile nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de
min sunt:
- substan solid (aspect pstos);
- culoare brun-roiatic;
- umiditate 80%;
- greutate specific 1,2 t/mc,
- pH 89;
- clasificat dup levigare ca deeu periculos nereactiv stabilizat.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 55 / 118

- Tipul deeului - conform H.G. 856/16.08.2002 privind evidena gestiunii
deeurilor i pentru aprobarea listei cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile
periculoase - Cod 19 13 05 nmoluri de la remedierea apelor subterane cu
coninut de substane periculoase).

- Continuturi in elemente in proba solida:

Denumire Continuturi in elemente (%)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total SO
4
2-

Namol
Asecare
0,058 <0,001 6,0 0,1 1,37 1,5 18,5 7,125 0,079 15,370
Namol
Campurele
0,11 <0,001 4,63 0,16 1,75 12,5 14,75 4,25 0,16 11,827
Namol Tyuzosa 0,08 <0,001 2,50 0,025 1,25 11,25 22,25 3,875 0,0078 11,427

Denumire Continuturi in elemente (%)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total SO
4
2-

Namol de la
statiile de
epurare a
apelor de mina

0,058
0,11


<0,001

2,50
6,0

0,025
0,16

1,25
1,75

1,5
12,5

14,75
22,25

3,875
7,125

0,0078
0,16

11,427
15,370


- Levigabilitatea elementelor la raportul 1:10 (s.u. / apa dist. cu pH 6,3):

Denumire Continuturi in elemente (mg/l)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Namol Asecare <0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 470 5,0 892
Namol
Campurele
<0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 390 3,0 840
Namol Tyuzosa <0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 295 2,0 616

Denumire Continuturi in elemente (mg/l)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Namol de la
statiile de
epurare a
apelor de mina

<0,05

<0,10

<0,05

<0,05

<0,05

<0,10

295
470

2,0
5,0

616
892

n urma testelor nmolurile catalogate ca periculoase au o comportare
echivalenta cu cea a deeurilor nepericuloase, sunt stabile i nu sunt reactive


S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 56 / 118

Disponibilitatea iazului Tuii de Sus
Pe iazul de decantare Tuii de Sus s-a ncetat depunerea sterilelor de la
prepararea minereurilor provenite de la EM Baia Sprie din tr.IV. 2003.
Dup realizarea lucrrilor de dezafectare i ecologizare, iazul Tuii de Sus va
deveni un depozit uscat.
Cota proiectat a depozitului de steril este de 319 mdMN. Cota actual a plajei
unde se propune amplasarea depozitului de nmol este 314 mdMN.
Exista o disponibilitate a depozitarii de cca. 5 m. Din Studiu de evaluare a strii de
sigurana pentru cota final a iazului rezulta coeficieni de sigurana de 1,408 (k
min
= 1,3).
Prin asimilarea ncrcrii cu sarcini a noului depozit cu creterea iazului la cota
finala, se apreciaz meninerea coeficienilor de siguran la minimum necesar.

9.2.2. Necesitatii construirii drumului industrial de ocol al comunei Tuii de
Sus
n prezent accesul la iazul Tutii de Sus este asigurat din comuna Tuii de Sus pe
strada Mesteacnului ce se ramifica din DN 18 Baia Mare Sighetu Marmaiei .
Comuna Tuii de Sus este dezvoltata de o parte i de alta a drumului DN 18
Traficul pe DN 18 este intens fiind legtura principala ntre oraul Baia Mare i
Maramureul istoric
Comunitatea a solicitat beneficiarului realizarea unui drum de ocol al comunei
Tuii de Sus pentru acces la iaz n vederea transportului de materiale necesare nchiderii
i ecologizrii iazului i pentru transportul nmolului provenit de la staiile de epurare a
apelor de mina
Drumul de ocol se va realiza pe traseul fostei linii CFR Baia Mare Baia Sprie,
dezafectata n prezent, cu racord la DN 18 n extremitatea vestica a comunei Tuii de
Sus pe strada Forestierului i racord la DN 18 n extremitatea estica a comunei pe strada
Plevnei
9.2.3. Relaia cu alte proiecte existente sau planificate
Depunerea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de min se va
face pe suprafaa iazului Tuii de Sus, pe latura sudica, numai dup realizarea
lucrrilor de cretere a stabilitii iazului i ecologizarea acestuia conform soluiilor
prevzute n ,,Proiectul tehnic de nchidere i ecologizare a minei Baia Sprie - iaz
Tuii de Sus, pentru care a fost emis ACORDUL DE MEDIU nr. 09-5 din 14 aprilie
2009.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 57 / 118

9.2.4. Conceptul general de realizare a depunerii

Nmolurile (deeurile) provenite de la staiile de epurare a apelor de min se
prezint n stare solid (parial asecate) sunt nereactive i au un caracter neutru, uor
bazic (pH 7,5 - 8,5).
Amenajri pentru depozitarea n continuare
Depunerea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de mina se va
face:
- conform HG 856/2008 privind gestionarea deeurilor din industriile extractive,
reprezentnd de fapt o depunere n continuare pe iazul Tauii de Sus..
- numai dupa realizarea lucrrilor de crestere a stabilitatii iazului i
ecologizarea acestuia conform soluiilor prevzute n ,,Proiectul tehnic de
nchidere i ecologizare a minei Baia Sprie iaz Tuii de Sus
Intreaga suprafaa a iazului va fi ecologizate n structura prevazuta n proiectul
aprobat, cu excepia unei suprafee de 1,8 ha destinata depozitarii nmolurilor
reprezentand cca 3,7% din suprafaa iazului, suprafaa ce va fi ecologizata provizoriu.
Pe aceasta suprafaa nu se va realiza impermeabilizarea cu geomembrane, ci doar
acoperirea cu sol vegetal i nierbare n vederea realizrii ulterioare a amenajrilor pentru
depunerea nmolului provenit de la staiile de epurare a apelor de mina.

Realizarea acestor amenajri pentru depunerea n continuare a nmolurilor pe iazul
Tuii de Sus consta din :
o Decopertarea sectoriala a suprafeei la nivelul unei celule cu prezervarea
materialului decopertat;
o Realizarea digurilor perimetrale de contur a celulei din material local procurat
prin excavare din cuva celulei;
o Realizarea drumurilor, platformelor i a celorlalte utiliti necesare;
o Depunerea sectorizata a nmolurilor n celula cu acoperirea provizorie pn la
nchiderea definitiv;
o nchiderea i ecologizarea pe sectoare n soluie definitiva similara cu cea
prevzuta n proiectul tehnic aprobat pentru nchiderea i ecologizarea iazului
cu refolosirea materialului decopertat.
- soluia definitiva similara cu cea prevzut n proiectul tehnic aprobat
pentru nchiderea i ecologizarea iazului consta dintr-o structura de
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 58 / 118

geotextil peste care se aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea
drenant cu filtru pe ambele pri 600 g/m
2
, strat drenant balast nesplat n
grosime minima de 0,3 m, i sol vegetal n grosime de 0,3 m vegetaie
perena.

Depozitarea deeurilor (nmolurilor) provenite de la staiile de epurare a apelor
de min se va face:
- pe suprafaa iazului Tuii de Sus, pe latura sudic a suprafeei iazului,
nspre zona de cmpie fr construcii edilitare sau alte utiliti n apropiere;
- n 2 (dou) celule separate, cu dimensiunile n plan de 100 x 50 m (S = 5.000
mp), pe o nlime maxim de depozitare de h
max
= 2 m (V = 10.000 mc, respectiv
12.000 t, greutate specifica =1,2t/mc);
- fata de coronamentul suprafeei iazului se va pstra o distant minim de 10 m
pn la aliniamentul celulelor.;
- depozitul se va realiza etapizat pe msura necesitailor (celul dup celul).

9.2.5. Precizri privind capacitatea de depozitare
Pe suprafaa iazului, pe latura sudica, se vor amenaja 2 (dou) celule care vor
asigura depozitarea nmolului provenit de la staiile de epurare a apelor de min.
Caracteristicile depozitului (a operaiei de depozitare) sunt:
- Dimensiunile n plan a celulei vor fi: 100x50 m (S = 5.000 mp),
- nlimea maxim de depozitare va fi: h
max
= 2 m
- Capacitatea unei celule va fi: 12.000 t
(5.000 mp x 2 m x =1,2t/mc)
- Capacitatea depozitului va fi: 24.000 t
(2 celule x 12.000 t/celul)
- Ritmul depunerilor zilnice va fi: 710 t/zi
- Durata de asigurare a depozitului: 8 ani

9.2.6. Situaia existenta
Din procesul de epurare a apelor de mina rezulta nmoluri, care nu sunt solicitate
de nici un agent economic i nu pot fi utilizate n alte scopuri, ele constituind la ora actual
deeuri.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 59 / 118

Depunerea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de min se va
face pe suprafaa iazului Tuii de Sus, pe latura sudica, numai dup realizarea
lucrrilor de cretere a stabilitii iazului i ecologizarea acestuia conform solutiilor
prevazute n ,,Proiectul tehnic de nchidere i ecologizare a minei Baia Sprie - iaz
Tuii de Sus, pentru care a fost emis ACORDUL DE MEDIU nr. 09-5 din 14 aprilie
2009.

9.2.7. Descrierea lucrrilor proiectate
Spatiile pentru depunerea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de
mina se compun din:
a) celule de depozitare
b) sistem de colectare a levigatului
c) sistem de colectare a apelor pluviale
d) drumuri i platforme
e) amenajri pentru curirea pneurilor
f) utiliti pentru deservire i operare

a) Celule de depozitare
- Dimensiunile n plan a celulei: 100x50 m (S = 5.000 mp),
- nlimea maxim de depozitare: h
max
= 2 m
- Capacitatea unei celule: 12.000 t

a1) nchiderea depozitului
Acoperirea depozitului se va face n 2 faze:
- acoperire temporara pe perioada cnd n depozit nu se opereaz o perioada mai
mare de 24 h i consta din acoperirea cu folie sau geotextil impermeabilizat fixat pe
suprafaa nmolului cu anvelope uzate pentru evitarea percolrilor;
- acoperirea finala care se va face sectorizat pe msura ce suprafaa depozitului a
ajuns la cota finala (S
minim
= 500 m
2
) i consta dintr-o structura de geotextil peste care se
aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea drenant cu filtru pe ambele pari 600
g/m
2
, strat drenant balast nesplat n grosime minima de 0,3 m, i sol vegetal n grosime
de 0,3 m vegetaie perena, n aceiai soluie ca i ecologizarea iazului Tuii de Sus.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 60 / 118

Perimetral pe contur pe msura nchiderii celulei membranele PEHD ale celulei se
vor suda la membranele iazului (De asemenea se vor suda membranele i la contactul
fiilor acoperitoare conform prescripiilor).

b) Sistem de colectare a levigatului
Nmolurile ce se depoziteaz au un caracter uor bazic pH 8,5, nu sunt reactive i
odat zvntate (uscate natural) au un grad mare de impermeabilitate, datorita structurii lor
nu cedeaz apa, astfel ca nu se prognozeaz levigat.
Totui exista posibilitatea antrenrii superficiale de particole de ctre apele
meteorice n faza de operare motiv pentru care pantele bazei celulei i a depunerii vor fi
23 % spre platforma de operare.
Dea lungul platformei de operare pe lungimea de 90 m se pozeaz intr-un an o
conducta de drenaj 200 din PEHD. Conducta de drenaj va fi perforata pe 2/3 din
seciunea ei n partea superioara, 1/3 din seciunea conductei n partea inferioara rmne
neperforata constituind linia de evacuare (curgere a levigatului). Pentru protejarea
perforaiilor conductei de drenaj, granulometric materialului drenat (pietriul) de deasupra
conductei va avea dimensiunea de minim 2 d (d=diametrul perforaiei).
n jurul conductei de drenaj se va realiza un pat filtrant din pietri pe principiul
filtrului invers.
Conducta de drenaj va avea o inclinare de 0,5 - 1% spre un rezervor subteran de
colectare a levigatului. Rezervorul pentru lichide agresive va avea un volum de 2 mc
(1200, l=1570/1970 cu 2 guri de vizitare) i va fi vidanjabil.
. Rezervorul are rol de stocare i decantare a levigatului. n cazul n care levigatul
ndeplinete condiiile impuse de mediu, acesta va fi deversat n canalul de garda. n cazul
n care levigatul are ncrcturi peste limita admisa, coninutul rezervorului va fi vidanjat i
reintrodus n ciclul de tratare a celei mai apropiate staii de epurare






c) Sistem de colectare a apelor pluviale
Apa provenita din precipitaii trebuie colectata i evacuata ct mai repede de pe
suprafaa depozitului pentru a evita percolrile i alte efecte negative.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 61 / 118

Apa din precipitaii va fi readusa n circuitul natural printr-un sistem de drenaje i
canale i va fi dirijata spre emisar
Apa din precipitaii evacuata n apele naturale trebuie s fie nepoluata.
n acest sens pantele la nchiderea definitiva a depozitarii vor avea o inclinare de1
2 % spre sistemul existent de evacuare a apelor de pe iaz prin sonde inverse
Sistemul de colectare a apei din precipitaii din zona depozitarii consta din:
- san pereat (tip 3) de colectare a apei amplasat la exteriorul celulei ntre digul de
siguran a iazului i digul celulei n lungime de 230 m cu racord la anul de evacuare,
- san pereat (tip 3) de colectare a apei de pe platforma betonata n lungime de
230m cu racord la anul de evacuare
- san de evacuare a apelor (tip 2) n lungime de 215m cu descrcare n anul
central (tip1) din sistemul de evacuare prin sonde inverse a apelor de pe iaz
- rigole la drumul de acces pe platform.

d) Drumuri i platforme
- Accesul la iaz se va face pe latura nordic, pe un drum industrial de ocol al
comunei Tuii de Sus, pe traseul fostei linii de cale ferata care servea pentru transportul
minereului pe traseul Baia Sprie-Flotaia Centrala Baia Mare (dezafectata), prin care se va
devia traficul greu pentru transportul materialelor necesare lucrrilor de nchidere i
ecologizare a iazului i pentru transportul nmolurilor de la staiile de epurare.
- Accesul pe suprafaa iazului se va realiza pe un drum cu un singur fir de
circulaie ce se va racorda la drumul de acces existent de pe latura vestica a iazului.
Intensitatea traficului va fi de maxim 2 maini/zi (medie 1 main/zi).
- Pentru operarea n perimetrul celulei de depozitare se va amenaja o platforma
betonata cu limea de 8 m la care se racordeaz drumul de acces i pe care se va face
descrcarea din mijloace auto i transvazarea nmolului n depozit cu mijloace
mecanizate.

e) Amenajri pentru curatirea pneurilor
La ieirea din depozit pe drumul de acces existent se va realiza o platforma cu
lungimea de 150 m amenajata cu pietri dur i deeuri de construcii din demolri, zona de
rulare pentru curirea pneurilor. Odat pe an mbrcmintea de pietri dur va fi
mprosptata, materialul vechi fiind folosit pe iaz ca fundaie la extinderea platformelor i
drumurilor.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 62 / 118


f) Utiliti pentru deservire i operare
Cabina operatorului responsabil cu preluarea deeurilor de nmol se va amenaja
n spaiul existent Atelier + birouri. Spaiul va fi amenajat conform normelor n vigoare
asigurnd funcia de birou, vestiar, grup sanitar. Cabina operatorului va avea asigurata
energia electrica necesar iluminatului i nclzirii din P.T. existent ce asigura i n prezent
alimentarea cu energie electrica.
Panouri avertizare vor fi instalate la intrarea n zona de depozitare pe toate cile
de acces n perimetrul iazului.
Instalaii din dotare
Pentru buna functionare a depozitului sunt necesare:
- buldozer usor (nivelarea terenului, realizarea drumurilor)
- ncrctor cu cup pe enile (depozitarea deeurilor)
- excavator (decopertare, acoperirea depozitului)
- echipamente pentru verificarea i controlul deeurilor

9.2.8. Lucrri de refacere a amplasamentului
Refacerea amplasamentului o reprezint soluia de nchidere (acoperire) a
depozitului, n vederea realizrii unei suprafee ecologizate.
nchiderea (acoperirea) depozitului se va face n 2 faze:
- acoperire temporara pe perioada cnd n depozit nu se opereaz o perioada mai
mare de 24 h i consta din acoperirea cu folie sau geotextil impermeabilizat fixat pe
suprafaa nmolului cu anvelope uzate pentru evitarea percolrilor;
- acoperirea finala care se va face sectorizat pe msura ce suprafaa depozitului a
ajuns la cota finala (S
minim
= 500 m
2
) i consta dintr-o structura de geotextil peste care se
aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea drenant cu filtru pe ambele pri 600
g/m
2
, strat drenant balast nesplat n grosime minima de 0,3 m, i sol vegetal n grosime
de 0,3 m, vegetaie perena, n aceiai soluie ca i ecologizarea iazului Tuii de Sus.
Perimetral pe contur pe msura nchiderii celulei membranele PEHD ale celulei se
vor suda la membranele iazului (De asemenea se vor suda membranele i la contactul
fiilor acoperitoare conform prescripiilor).
nchiderea i ecologizarea pe sectoare n soluie definitiva, similara cu cea
prevzuta n proiectul tehnic aprobat pentru nchiderea i ecologizarea iazului se
face cu refolosirea materialului decopertat.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 63 / 118


9.3. Metodologii utilizate n evaluarea impactului asupra mediului
ntocmirea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a avut la
baza o serie de Directive Europene transpuse i implementate n legislaia naional prin
acte legislative privind protecia mediului pentru activitile cu impact semnificativ asupra
mediului, care se supun evalurii impactului asupra mediului (EIM), i anume:
- Directiva Consiliului nr. 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice i private asupra mediului, modificata i completata prin Directiva Consiliului
97/11/CE i Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului cu privire la elaborarea
anumitor planuri i programe n legtura cu mediul, transpuse n legislaia romneasca
prin OUG nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, prin H.G. nr.445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
- Ord. nr.135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evalurii impactului
asupra mediului pentru proiecte publice i private
- Ord. nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului
- HG nr. 352/2005 pentru modificarea i completarea HG nr. 188/2002 privind
conditiile de descarcare n mediul acvatic al apelor uzate
- Directiva cadru privind deeurile nr. 75/442/EEC amendata de Directiva nr.
91/156/EEC transpusa prin OUG nr. 78/2000, aprobata prin Legea nr. 426/2001 privind
regimul deeurilor, cu modificrile i completrile ulterioare
- Directiva nr. 1999/31/CE privind depozitarea deeurilor transpusa n legislaia
romaneasca prin HG nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor, cu modificrile i
completrile ulterioare.
- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deeurilor i pentru aprobarea listei
cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase, cu modificrile i completrile
ulterioare


9.4. Impactul prognozat asupra mediului

9.4.1. Impactul prognozat asupra apei
Prin lucrrile prevzute n Proiect tehnic de nchidere i ecologizare a minei Baia
Sprie, iaz Tuii de Sus - BM 18-348 (care deine Acordul de Mediu nr. 09-5/14 04 2009),
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 64 / 118

plaja depozitului va fi reprofilat, apa din cuva iazului va fi evacuata n totalitate, iar
golul rmas n cuva plajei va fi umplut cu steril provenit din reprofilarea plajei i a
coronamentului. n final plaja va avea o suprafa plan cu pante de scurgere a apei
pluviale spre cele 2 sonde inverse 8 i 9 repozate n corpul iazului n scopul evacurii
apelor pluviale.
Suprafaa plajei va fi impermeabilizata, acoperita cu sol vegetal i cultivata cu
vegetaie perena.
Prin lucrrile de impermeabilizare prevzute n Proiectul tehnic menionat mai sus,
aportul de ape pluviale n corpul iazului este eliminat astfel ca se prognozeaz i
diminuarea pn la dispariie a exfiltraiilor din iaz, astfel nct Iazul Tuii de Sus va
deveni un depozit uscat.
Referitor la realizarea depozitului pentru deeurile (nmolurile) provenite de la
staiile de epurare a apelor de min, menionm:
Nmolurile ce se depoziteaz au un caracter uor bazic pH 8,5, nu sunt reactive
i odat zvntate (uscate natural) au un grad mare de impermeabilitate, datorita structurii
lor nu cedeaz apa, astfel ca nu se prognozeaz levigat.
Totui exista posibilitatea antrenrii superficiale de particole de ctre apele
meteorice n faza de operare motiv pentru care pantele bazei celulei i a depunerii vor fi
23 % spre platforma de operare.
Apa provenita din precipitaii trebuie colectata i evacuata ct mai repede de pe
suprafaa depozitului pentru a evita percolrile i alte efecte negative.

9.4.2. Impactul prognozat asupra aerului
Factorul de mediu aer poate fi influenat de fenomenul de deflaie, respectiv
antrenarea particulelor fine de praf de curenii de aer.


9.4.3. Impactul prognozat asupra solului i subsolului
Terenul de fundare pentru depunerea n continuare a nmolului este constituit din
sterilul depus pe iaz.
Materialul de fundare este omogen cu granulometrie de 0,5 1,5 mm i este
constituit din mineralele de ganga: cuar, calcit n cea mai mare parte.
Soliditatea este de peste 95%. Sterilul nu continue materiale biologice
Sarcina la care este supus terenul de fundare este uniform distribuita i consta din:
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 65 / 118

-sarcina depozitului propriu zis h
max
= 2m 2,5 t/mp
-sarcina stratului de acoperire la nchiderea
depozitului h
max
=0,5 m
0,9 t/mp
Total 3,4 t/mp
-sarcina variabile ale utilajelor de transport i
depozitare (ncrctor, maini)


Nmolurile ce se depoziteaz au un caracter uor bazic pH 8,5, nu sunt reactive i
odat zvntate (uscate natural) au un grad mare de impermeabilitate, datorita structurii lor
nu cedeaz apa, astfel ca nu se prognozeaz levigat. Totui exista posibilitatea
antrenrii superficiale de particole de ctre apele meteorice n faza de operare motiv
pentru care pantele bazei celulei i a depunerii vor fi 23 % spre platforma de operare.

9.4.4. Impactul prognozat asupra biodiversitatii
n perioada realizrii lucrrilor proiectate i operrii n depozit, traficul auto poate
influena flora i fauna prin:
- depunerea de noxe pe sol i n plante;
- poluarea prin zgomote i vibraii;
- tulburarea vieii animalelor slbatice;
Se apreciaz ca pe msura realizrii lucrrilor proiectate i nchiderii fronturilor de
lucru aferente, calitatea factorului de mediu biodiversitate, va reveni la parametrii anteriori
celor din perioada de execuie.

9.4.5. Impactul prognozat asupra peisajului
Efectul asupra peisajului este determinat de nsi existenta iazului de decantare
Tuii de Sus.
Perioada de realizare a lucrrilor reprezint o etapa cu durata limitata i se
considera ca echilibrul natural i peisajul vor fi refcute dup ncheierea lucrrilor. n
perioada de execuie nu este necesar s se prevad amenajri peisagistice.

9.4.6. Impactul prognozat asupra mediului social i economic
n zona amplasamentului iazului se gsesc 47 case i anexe gospodreti private
aparintoare comunei Tuii de Sus, amplasate la oseaua Baia Mare- Sighet (partea
dreapta a oselei), o coal + grdini i 3 activiti mici industriale. Numrul estimat al
populaiei pana la limita oselei este 165 persoane. Numrul estimat al personalului
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 66 / 118

prezent la un moment dat n coal i grdini este de 530 copii + personal didactic i
auxiliar. n activitatea industriala este estimat un numr de 15 persoane.
n perioada de execuie a lucrrilor necesare realizrii depozitului pentru deeurile
(nmolurile) provenite de la staiile de epurare a apelor de min, se va crea un anumit
disconfort populaiei din zona prin prezenta antierului (prin aspectul fizic general, zgomot,
praf, prezenta utilajelor n micare).

9.5. Masuri de diminuarea impactului pe componente de mediu

9.5.1. Masuri de diminuare a impactului asupra apelor
Pentru diminuarea impactului asupra apelor, realizarea depozitul pentru deeurile
(nmolurile) provenite de la staiile de epurare a apelor de min presupune, printre altele,
realizarea:
a) sistemului de colectare a levigatului
- conducta de drenaj 200 din PEHD, perforata pe 2/3 din seciunea ei n
partea superioara, pozata intr-un an de-a lungul platformei de operare, pe
lungimea de 90 m .
- pat filtrant din pietri, n jurul conductei de drenaj, pe principiul filtrului
invers.
- rezervor vidanjabil pentru lichide agresive cu un volum de 2 mc
- pozarea conductei de levigat i a rezervorului de levigat n sectorul n care
urmeaz s nceap depozitarea (dup ce un sector din cadrul celulei de
depozitare a ajuns la cota finala).


b) sistem de colectare a apelor pluviale
- pantele la nchiderea definitiva a depozitarii vor avea o inclinare de1 2 % spre
sistemul existent de evacuare a apelor de pe iaz prin sonde inverse
Sistemul de colectare a apei din precipitaii din zona depozitarii consta din:
- an pereat (tip 3) de colectare a apei amplasat la exteriorul celulei ntre
digul de siguran a iazului i digul celulei n lungime de 230 m cu racord la
anul de evacuare,
- an pereat (tip 3) de colectare a apei de pe platforma betonata n lungime
de 230m cu racord la anul de evacuare
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 67 / 118

- an de evacuare a apelor (tip 2) n lungime de 215m cu descrcare n
anul central (tip1) din sistemul de evacuare prin sonde inverse a apelor de
pe iaz
- rigole la drumul de acces pe platform.

9.5.2. Masuri de diminuare a impactului asupra aerului
Transportul deeurilor (nmolurilor) se va face numai cu maini ce au posibilitatea
etanrii i acoperirii benei pentru evitarea mprtierii sub orice forma pe traseul de
transport, n timpul transportului sau staionarii mainii.
Celulele de depozitare trebuie umplute ct mai repede posibil pentru a se putea
aplica impermeabilizarea.
Deeurile se depun mecanizat pn la nlimea final (2m) pe sectoare limitate n
cadrul unei celule.
De asemenea operarea n depozitul pentru deeurile (nmolurile) provenite de la
staiile de epurare a apelor de min presupune acoperirea deeurilor
Acoperirea deeurilor
Dup umplerea (dup caz parial) a unei celule se poate trece la
impermeabilizarea i acoperirea definitiva a celulei conform prevederilor proiectului.
Acoperirea completa a unei celule se consider nchiderea definitiva a celulei.

Acoperirea depozitului se va face n 2 faze:
- acoperire temporara pe perioada cnd n depozit nu se opereaz o perioada mai
mare de 24 h i consta din acoperirea cu folie sau geotextil impermeabilizat fixat pe
suprafaa nmolului cu anvelope uzate pentru evitarea percolrilor;
- acoperirea finala care se va face sectorizat pe msura ce suprafaa depozitului a
ajuns la cota finala (S
minim
= 500 m
2
) i consta dintr-o structura de geotextil peste care se
aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea drenant cu filtru pe ambele pri 600
g/m
2
, strat drenant balast nesplat n grosime minima de 0,3 m, i sol vegetal n grosime
de 0,3 m vegetaie perena, n aceiai soluie ca i ecologizarea iazului Tuii de Sus.
Perimetral pe contur pe msura nchiderii celulei membranele PEHD ale celulei se
vor suda la membranele iazului (De asemenea se vor suda membranele i la contactul
fiilor acoperitoare conform prescripiilor).
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 68 / 118

nchiderea i ecologizarea pe sectoare n soluie definitiva, similara cu cea
prevzuta n proiectul tehnic aprobat pentru nchiderea i ecologizarea iazului se
face cu refolosirea materialului decopertat.

9.5.3. Masuri de diminuare a impactului asupra solului
Pentru diminuarea impactului asupra factorului de mediu sol, amenajrile pentru
realizarea depozitului pentru deeurile (nmolurile) provenite de la staiile de epurare a
apelor de min presupun:
a) Platforma de descrcare pentru operarea n perimetrul celulei de depozitare
- platforma betonata cu latimea de 8 m, lungimea de 230 m, i la mijloc o suprafaa
de 150 mp amenajata pentru ntoarcerea autovehiculelor
b) Drumuri de acces la depozit
- Accesul la iaz pe latura nordic, pe un drum industrial de ocol al comunei
Tuii de Sus, pe traseul fostei linii de cale ferata care servea pentru transportul
minereului pe traseul Baia Sprie-Flotatia Centrala Baia Mare (dezafectata), prin
care se va devia traficul greu pentru transportul materialelor necesare
lucrrilor de nchidere i ecologizare a iazului i pentru transportul
nmolurilor de la staiile de epurare.. Drumul va avea lungimea de 3.586 m, o
singura banda de circulaie de 4,00 m lime n aliniament i acostamente de 2x
0,75 m, anuri (rigole) triunghiulare i doua podee prefabricate de 5m, pentru
colectarea i descrcarea apelor pluviale din zona drumului, semnalizare rutiera ce
va respecta normele tehnice n vigoare.
- Accesul pe suprafaa iazului se va realiza pe un drum cu un singur fir de
circulaie ce se va racorda la drumul de acces existent de pe latura vestica a
iazului. Lungimea drumului va fi de 390m m cu o declivitate maxima de 8,1% pe
poriunea taluzului. Drumul va avea anuri pereate pentru colectarea i evacuarea
apelor pluviale.

c) Acoperirea deeurilor
Soluia de acoperire a deeurilor a fost descrisa anterior i consta din acoperire
temporara cu folie sau geotextil impermeabilizat fixat pe suprafaa nmolului cu anvelope
uzate pentru evitarea percolrilor i acoperirea finala n soluie definitiva, similara cu cea
prevzuta n proiectul tehnic aprobat pentru nchiderea i ecologizarea iazului cu
refolosirea materialului decopertat.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 69 / 118

- soluia definitiva similara cu cea prevzuta n proiectul tehnic aprobat pentru
nchiderea i ecologizarea iazului consta dintr-o structura de geotextil peste care
se aeaz geomembrana PEHD minim 2,0 mm; saltea drenant cu filtru pe ambele
pri 600 g/m
2
, strat drenant balast nesplat n grosime minima de 0,3 m, i sol
vegetal n grosime de 0,3 m vegetaie perena.

9.5.4. Masuri de diminuare a impactului asupra subsolului
Realizarea lucrrilor proiectate pentru amenajarea depozitului pentru deeurile
(nmolurile) provenite de la staiile de epurare a apelor de min, lucrri care vor duce la:
- diminuarea impactului asupra apelor (sistem de colectare a levigatului, sistem de
colectare a apelor pluviale);
- diminuarea impactului asupra aerului (acoperirea deeurilor);
- diminuarea impactului asupra solului (refacerea amplasamentului n vederea
realizrii unei suprafee ecologizate);

vor duce i la diminuarea impactului asupra subsolului.

9.5.5. Masuri de diminuare a impactului asupra biodiversitatii
Se apreciaz ca pe msura realizrii lucrrilor proiectate i nchiderii fronturilor de
lucru aferente, calitatea factorului de mediu biodiversitate, va reveni la parametrii anteriori
celor din perioada de execuie.

9.5.6. Masuri de diminuare a impactului asupra peisajului
Reconstrucia ecologica a zonei dup nchiderea i ecologizarea iazului Tuii de
Sus, precum i refacerea amplasamentului dup realizarea depozitului pentru deeurile
(nmolurile) provenite de la staiile de epurare a apelor de min, reprezint masuri de
refacere a peisajului natural, nlturnd efectele aprute ca urmare a activitii miniere
desfurate n zona.
Revegetarea se va realiza prin plantri de puiei de foioase (avnd o densitate de 1
puiet / m) i prin nsmnri cu ierburi perene, acolo unde nu este posibil plantarea.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 70 / 118

9.5.7. Masuri de diminuarea impactului asupra mediului social i economic
Managementul deeurilor impune msuri permanente pentru controlul i evitarea
mprtierii n aer, n ap, sau pe suprafee n perimetrul depozitului i n afara lui n timpul
manipulrii, transportului i depozitrii deeurilor;
Transportul deeurilor (nmolurilor) se va face numai cu maini ce au posibilitatea
etanrii i acoperirii benei pentru evitarea mprtierii sub orice forma pe traseul de
transport, n timpul transportului sau staionarii mainii.
Accesul la iaz, n vederea realizrii lucrrilor i operrii n depozit, se va face pe
latura nordic, pe un drum industrial de ocol al comunei Tuii de Sus. Astfel se va
devia traficul greu pentru transportul materialelor necesare lucrrilor de nchidere i
ecologizare a iazului i pentru transportul nmolurilor de la staiile de epurare, iar
traseul propus va ocoli zonele obiectivelor de interes public, obiectivele culturale i
arhitecturale din localitate i nu va afecta condiiile culturale i etnice, patrimoniul cultural.
Dup finalizarea lucrrilor de refacere a amplasamentului i ecologizare a
suprafeelor, mediul social i economic (factorul de mediu aezri umane) nu va mai fi
afectat n mod negativ.

9.6. Analiza alternativelor
A fost analizat alternativa depozitrii subterane a nmolurilor de la staiile de
epurare a apelor de min. Amplasamentul analizat a fost Mina Baia Sprie Est.
A fost efectuat o evaluare integrat a amplasamentului i anume: evaluarea
geologic, evaluare geomecanic, evaluare hidrogeologic, evaluare geochimic, evaluare
impact asupra biosferei, evaluarea fazei operaionale, evaluarea depozitrii pe termen
lung.

Din evaluarea amplasamentului analizat - Mina Baia Sprie Est - au rezultat:
- condiii favorabile (corespunztoare) asupra depozitrii subterane doar din
punct de vedere geologic i al impactului asupra biosferei.
- condiii nefavorabile (necorespunztoare) din punct de vedere geomecanic,
hidrologic, geochimic, al costurilor de depozitare, al disponibilitii reelei de
galerii - AMPLASAMENTUL SUBTERAN NU SATISFACE NECESITILE.

n concluzie:
Nu sunt ndeplinite cerinele prevzute de lege pentru amplasamentul analizat.
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 71 / 118

Costurile de depozitare i postnchidere sunt mari i se menin la nesfrit pentru
asigurarea monitorizrii.
Proiectantul NU RECOMAND DEPOZITAREA N SUBTERAN n mina Baia
Sprie a nmolurilor provenite de la staiile de epurare.

9.7. MONITORIZAREA
Avnd n vedere necesitatea privind sigurana n exploatare i n perioada de viat
a depozitului de deeuri (nmoluri) provenite de la staiile de epurare a apelor de min,
(operarea) se va face pe baza unui program care va cuprinde:
a) monitorizarea pe timpul operrii (exploatrii);
b) monitorizarea post nchidere.

a) Monitorizarea depozitului pe timpul exploatrii
Monitorizarea depozitelor pe timpul exploatrii se face de ctre operatorul
depozitului pe intreaga perioada de exploatare.
Auto-monitorizarea emisiilor are scop verificarea conformrii cu condiiile impuse de
autoritile competente (autorizaia de mediu, autorizaia de gospodrire a apelor).
Verificrile suplimentare de specialitate sunt necesare doar la monitorizarea
stabilitii depozitului.
Analizele i determinarile necesare pentru auto-monitorizarea emisiilor i controlul
calitii factorilor de mediu se realizeaz n conformitate cu autorizaia de mediu iar
rezultatele se nregistreaz i se pstreaz pe toata perioada de monitorizare.
Operatorul depozitului de deeuri are obligaia s raporteze anual ctre autoritatea
de mediu rezultatele activitii de automonitorizare.

Monitorizarea n faza de exploatare va urmri:
- comportarea sistemului de etanare a bazei depozitului
- capacitatea de funcionare a sistemului de colectare a levigatului
- condiii de limitare a deflaiei
- evacuarea apei din precipitaii
- condiiile de stabilitate ale depozitului

b) nchiderea i monitorizarea post-nchidere
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 72 / 118

Inchiderea incepe odata cu incetarea depozitarii deeurilor pe o anumita suprafaa
a depozitului (cel putin pe o suprafaa de 1000 mp). Suprafaa pe care s-a sistat
depozitarea trebuie impermeabilizata i ecologizata.
Autoritatea competenta trebuie s avizeze inchiderea la finalul execuiei acestei
lucrari pe baza:
- declaraiei anuale cu privire la starea depozitului
- evaluarea anual a controalelor
- capacitatea de funcionare a sistemelor de drenaj
- planuri de funcionare i planuri de situaie reambulate
- planuri de analiz i acoperire a riscurilor
Monitorizarea post-nchidere a depozitului de deeuri intra n obligaia operatorului.
ntruct nchiderea definitiv se va face pe unitatea de suprafa (celula de
depozitare de 5000 mp) monitorizarea post-nchidere are loc n paralel cu monitorizarea
pe timpul exploatrii n celulele nvecinate n funciune.
Perioada de monitorizare post-nchidere are loc pe 30 ani.
Aceasta perioada poate fi prelungita daca n cursul derulrii programului de
monitorizare se constata ca depozitul nu este stabil i prezint riscuri pentru factorii de
mediu i sntatea populaiei.
Operatorul depozitului este obligat s raporteze rezultatele activitii de auto-
monitorizare ctre autoritatea de mediu competenta.
Analizele i determinrile necesare auto-monitorizrii emisiilor se pstreaz pe
toata perioada de monitorizare.

Monitorizarea n faza de post-nchidere va urmri:
- capacitatea de funcionare a sistemului de impermeabilizare a suprafeei
depozitului
- deformaii a sistemului de etanare, stabilitate
- gestionarea apei din precipitaii
- starea vegetaiei
- starea sistemului de drenaj

La gestionarea apei din precipitaii se va urmri:
- date meteorologice
- cantitate de precipitaii zilnic, medie, lunara
- date despre emisie
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 73 / 118

- cantitatea de levigat la 6 luni
- cantitatea de apa colectata de pe
suprafeele acoperite la 6 luni
- compoziia levigatului la 6 luni
- compoziia apei colectate de pe
suprafaa acoperita la 6 luni

(Nivelul apei n corpul iazului, apele subterane i stabilitatea iazului se urmrete n
programul de monitorizare a iazului Tuii de Sus)


S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 74 / 118


9.8. Avize i acorduri obinute
CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 29 din 16.03.2010 cu prelungire valabilitate pn la
data de 16.03.2012, pentru nchiderea i ecologizarea minei Baia Sprie Est, iaz Tuii de
Sus, jud. Maramure, inclusiv amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de
epurare a apelor de min;
AVIZUL DE GOSPODRIRE A APELOR nr. 302 din 20.07.2011 emis de ctre A.N.
Apele Romne - Administraia Bazinal de Ap Some Tisa privind: nchiderea i
ecologizarea minei Baia Sprie, iaz Tuii de Sus, jud. Maramure, amenajri pentru
depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min, pe iazul Tuii de Sus.
NOTIFICAREA nr. 3574 din 22.06.2011 pentru asistenta de specialitate de sntate
public, emis de Direcia de Sntate Public a judeului Maramure pentru obiectivul:
nchiderea i ecologizarea minei Baia Sprie, iaz Tuii de Sus, amenajri pentru
depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus;
AVIZUL nr. 53/17.092010 emis de Comisia central de avizare a documentaiilor de
evaluare a strii de siguran n exploatarea barajelor privind Proiectul tehnic de nchidere
i ecologizare a iazului de decantare Tuii de Sus i a Proiectului tehnic pentru
depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus.
ACORDUL nr. 108 din 23.09.2010 emis de Administraia Bazinala de Ap Some Tisa
privind respectarea exigenelelor de performan referitoare la sigurana barajelor pentru
soluiile tehnice propuse la lucrrile de nchidere, ecologizare i postutilizare a iazului de
decantare Tuii de Sus.
Acordul nr. 2012/08.04.2011 al Consilului Local Baia Sprie, privind amenajarea unui
depozit pentru nmolurile provenite de de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul
Tuii de Sus, dup executarea lucrrilor de nchidere i ecologizare la obiectivul iaz Tuii
de Sus.


S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 75 / 118


10. DOCUMENTE ANEXATE
CERTIFICAT DE URBANISM Nr. 29 din 16.03.2010 cu prelungire valabilitate pn la
data de 16.03.2012, pentru nchiderea i ecologizarea minei Baia Sprie Est, iaz Tuii de
Sus, jud. Maramure, inclusiv amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de
epurare a apelor de min;
AVIZUL DE GOSPODRIRE A APELOR nr. 302 din 20.07.2011 emis de ctre A.N.
Apele Romne - Administraia Bazinal de Ap Some Tisa privind: nchiderea i
ecologizarea minei Baia Sprie, iaz Tuii de Sus, jud. Maramure, amenajri pentru
depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min, pe iazul Tuii de Sus.
NOTIFICAREA nr. 3574 din 22.06.2011 pentru asistenta de specialitate de sntate
public, emis de Direcia de Sntate Public a judeului Maramure pentru obiectivul:
nchiderea i ecologizarea minei Baia Sprie, iaz Tuii de Sus, amenajri pentru
depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus;
AVIZUL nr. 53/17.092010 emis de Comisia central de avizare a documentaiilor de
evaluare a strii de siguran n exploatarea barajelor privind Proiectul tehnic de nchidere
i ecologizare a iazului de decantare Tuii de Sus i a Proiectului tehnic pentru
depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus.
ACORDUL nr. 108 din 23.09.2010 emis de Administraia Bazinala de Ap Some Tisa
privind respectarea exigenelelor de performan referitoare la sigurana barajelor pentru
soluiile tehnice propuse la lucrrile de nchidere, ecologizare i postutilizare a iazului de
decantare Tuii de Sus.
Acordul nr. 2012/08.04.2011 al Consilului Local Baia Sprie, privind amenajarea unui
depozit pentru nmolurile provenite de de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul
Tuii de Sus, dup executarea lucrrilor de nchidere i ecologizare la obiectivul iaz Tuii
de Sus.
Cercetari privind solubilizarea elementelor din nmolurile rezultate de la staiile de
epurare a apelor de min (Asecare, Cmpurele i Tyuzosa)
Fisa tehnica a deeului - Nmol de la staiile de epurare a apelor de mina
Graficul de ealonare a lucrrilor - Proiect tehnic de nchidere i ecologizare a minei Baia
Sprie Iaz Tuii de Sus inclusiv drum industrial de acces
Graficul de ealonare a lucrrilor - nchiderea i ecologizarea minei Baia Sprie -
Depozitarea nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor de mina pe iazul Tuii
de Sus
Zonarea seismic a Romniei
Anexe (dovezi) fotografice
Borderou de piese desenate
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 76 / 118









DOCUMENTE ANEXATE

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 77 / 118









CERCETARI PRIVIND SOLUBILIZAREA ELEMENTELOR DIN
NAMOLURILE REZULTATE DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR
DE MIN (ASECARE, CAMPURELE I TYUZOSA)



S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 78 / 118


1. CERCETARI PRIVIND SOLUBILIZAREA ELEMENTELOR DIN NAMOLUL
REZULTAT DE LA STATIA DE EPURARE A APELOR DE MIN ASECARE

1. Umiditate
Proba de nmol prelevata de la Staia de epurare a avut o umiditate de 79%.
Experimentele de solubilizare au fost realizate pe nmolul cu aceasta umiditate.
S-a constatat ca nmolul uscat la temperatura de 105C pentru determinarea
umiditii nu mai poate fi hidratat i nu mai revine la aspectul i consistenta iniial cel
puin n 72 ore de la uscare.

2. Greutate specifica
Greutatea specifica a nmolului la umiditatea de 79% este 1,21 (kg/dm
3
).

3. Coninuturi n elemente proba solida
n tabelul nr. 1.1. sunt prezentate coninuturile n elemente ale nmolului
Tabelul nr. 1.1.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (%)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total SO
4
2-

Asecare 0,058 <0,001 6,0 0,1 1,37 1,5 18,5 7,125 0,079 15,37

4. Levigabilitatea
Pentru determinarea levigabilitii elementelor din nmol s-a procedat la agitarea
timp de o ora a nmolului n raport de 1:10 (s.u./apa dist.) cu apa distilata cu pH 6,3.
Rezultatele sunt prezentate n tabelul nr. 1.2.
Tabelul nr. 1.2.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (mg/l)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Asecare <0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 470 5,0 892

5. Ph-ul soluiei la levigare
Soluia rezultata n urma levigrii a avut pH-ul 8,6.

6. Solubilizarea elementelor prin trecerea la pH - 7,0
Pentru aducerea ph-ului nmolului la valoarea 7,0 s-a procedat la percolarea prin
nmol a unei soluii de H
2
SO
4
(d = 1,84) - 5 ml H
2
SO
4
/L. Soluia de acid sulfuric a fost
dozata pe parcursul a 30 zile n funcie de pH-ul rezultat n urma percolrii. Rezultatele au
fost urmtoarele:
- la 21 g s.u. consumul a fost de 776 ml soluie H
2
SO
4
ceea ce nseamn ca la 21 g
s.u. s-au consumat 7,1 g H
2
SO
4
(d = 1,84).
Recalculnd rezulta:
- la o tona s.u. consumul va fi de 338 kg H
2
SO
4
(d = 1,84);
S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 79 / 118

- la o tona cu umiditate 79% consumul va fi 68,9 kg H
2
SO
4
(d = 1,84).
7. Coninuturi n nmolul tratat acid:
Coninuturile n elemente n nmolul tratat acid sunt prezentate n tabelul nr. 1.3.
Tabelul nr. 1.3.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (%)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total
Asecare 0,058 <0,001 5,88 0,10 1,37 1,5 16,5 3,75 0,072

Comparnd coninuturile din proba iniial de nmol, cu cele din proba tratata acid
se constata urmtoarele:
- scderea coninutului n Cu cu 34,5 %;
- scderea coninutului n Zn cu 2 %;
- scderea coninutului n Cd cu 50 %;
- scderea coninutului n Mn cu 63,5 %;
- scderea coninutului n Ca cu 10,2 %;
- scderea coninutului n Mg cu 47,4 %;
- coninuturile n Pb i Fe rmn aceleai.

8. Coninuturi n soluie, dup splarea acida a nmolului:
Coninuturile n soluia rezultata n urma percolrii de soluie acida prin nmol sunt
prezentate n tabelul nr. 1.4.
Tabelul nr. 1.4.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (mg/l)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Asecare <0,05 <0,10 0,25 <0,05 <0,05 <0,10 625 975 5234

Din rezultatele testului de splare cu soluie acida se constata urmtoarele:
- tratarea acida a nmolului conduce la solubilizarea zincului, calciului i
magneziului;
- tratarea acida a condus la creteri ale coninutului de SO
4
2-
.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 80 / 118

2. CERCETARI PRIVIND SOLUBILIZAREA ELEMENTELOR DIN NAMOLUL
REZULTAT DE LA STATIA DE EPURARE A APELOR DE MIN CAMPURELE

1. Umiditate
Proba de nmol prelevata de la Staia de epurare a avut o umiditate de 83%.
Experimentele de solubilizare au fost realizate pe nmolul cu aceasta umiditate.

2. Greutate specifica
Greutatea specifica a nmolului la umiditatea de 83% este 1,15 (kg/dm
3
).

3. Coninuturi n elemente proba solida
n tabelul nr. 2.1. sunt prezentate coninuturile n elemente ale nmolului
Tabelul nr. 2.1.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (%)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total SO
4
2-

Cmpurele 0,11 <0,001 4,63 0,16 1,75 12,5 14,75 4,25 0,16 11,827

4. Levigabilitatea
Pentru determinarea levigabilitii elementelor din nmol s-a procedat la agitarea
timp de o ora a nmolului n raport de 1:10 (s.u./apa dist.) cu apa distilata cu pH 6,3.
Rezultatele sunt prezentate n tabelul nr. 2.2.
Tabelul nr. 2.2.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (mg/l)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Cmpurele <0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 390 3,0 840

5. Ph-ul soluiei la levigare
Soluia rezultata n urma levigrii a avut pH-ul 8,8.

6. Solubilizarea elementelor prin trecerea la pH - 7,0
Pentru aducerea ph-ului nmolului la valoarea 7,0 s-a procedat la percolarea prin
nmol a unei soluii de H
2
SO
4
(d = 1,84) - 5 ml H
2
SO
4
/L. Soluia de acid sulfuric a fost
dozata pe parcursul a 30 zile n funcie de pH-ul rezultat n urma percolrii. Rezultatele au
fost urmtoarele:
- la 17 g s.u. consumul a fost de 609 ml soluie H
2
SO
4
ceea ce nseamn ca la 17 g
s.u. s-au consumat 5,54 g H
2
SO
4
(d = 1,84).
Recalculnd rezulta:
- la o tona s.u. consumul va fi de 325 kg H
2
SO
4
(d = 1,84);
- la o tona cu umiditate 83% consumul va fi 55,3 kg H
2
SO
4
(d = 1,84).



S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 81 / 118

7. Coninuturi n nmolul tratat acid:
Coninuturile n elemente n nmolul tratat acid sunt prezentate n tabelul nr. 2.3.
Tabelul nr. 2.3.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (%)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total
Cmpurele 0,095 <0,001 4,25 0,14 1,75 12,5 14,5 2,63 0,16

Comparnd coninuturile din proba iniial de nmol, cu cele din proba tratata acid
se constata urmtoarele:
- scderea coninutului n Cu cu 13,6 %;
- scderea coninutului n Zn cu 8,2 %;
- scderea coninutului n Cd cu 12,5 %;
- scderea coninutului n Ca cu 1,7 %;
- scderea coninutului n Mg cu 38,1 %;
- coninuturile n Pb, Mn i Fe rmn aceleai.

8. Coninuturi n soluie, dup splarea acida a nmolului:
Coninuturile n soluia rezultata n urma percolrii de soluie acida prin nmol sunt
prezentate n tabelul nr. 2.4.
Tabelul nr. 1.4.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (mg/l)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Cmpurele <0,05 <0,10 0,25 <0,05 0,5 <0,10 1075 700 3950

Din rezultatele testului de splare cu soluie acida se constata urmtoarele:
- tratarea acida a nmolului conduce la solubilizarea zincului, manganului, calciului
i magneziului;
- tratarea acida a condus la creteri ale coninutului de SO
4
2-
.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 82 / 118

3. CERCETARI PRIVIND SOLUBILIZAREA ELEMENTELOR DIN NAMOLUL
REZULTAT DE LA STATIA DE EPURARE A APELOR DE MIN TYUZOSA

1. Umiditate
Proba de nmol prelevata de la Staia de epurare a avut o umiditate de 72%.
Experimentele de solubilizare au fost realizate pe nmolul cu aceasta umiditate.

2. Greutate specifica
Greutatea specifica a nmolului la umiditatea de 72% este 1,32 (kg/dm
3
).

3. Coninuturi n elemente proba solida
n tabelul nr. 3.1. sunt prezentate coninuturile n elemente ale nmolului
Tabelul nr. 3.1.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (%)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total SO
4
2-

Tyuzosa 0,08 <0,001 2,50 0,025 1,25 11,25 22,25 3,875 0,078 11,42
7

4. Levigabilitatea
Pentru determinarea levigabilitii elementelor din nmol s-a procedat la agitarea
timp de o ora a nmolului n raport de 1:10 (s.u./apa dist.) cu apa distilata cu pH 6,3.
Rezultatele sunt prezentate n tabelul nr. 3.2.
Tabelul nr. 3.2.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (mg/l)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Tyuzosa <0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 295 2,0 616

5. Ph-ul soluiei la levigare
Soluia rezultata n urma levigrii a avut pH-ul 9,8.

6. Solubilizarea elementelor prin trecerea la pH - 7,0
Pentru aducerea ph-ului nmolului la valoarea 7,0 s-a procedat la percolarea prin
nmol a unei soluii de H
2
SO
4
(d = 1,84) - 5 ml H
2
SO
4
/L. Soluia de acid sulfuric a fost
dozata pe parcursul a 30 zile n funcie de pH-ul rezultat n urma percolrii. Rezultatele au
fost urmtoarele:
- la 28 g s.u. consumul a fost de 1182 ml soluie H
2
SO
4
ceea ce nseamn ca la 28
g s.u. s-au consumat 10,76 g H
2
SO
4
(d = 1,84).
Recalculnd rezulta:
- la o tona s.u. consumul va fi de 384 kg H
2
SO
4
(d = 1,84);
- la o tona cu umiditate 72% consumul va fi 107,52 kg H
2
SO
4
(d = 1,84).


S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 83 / 118

7. Coninuturi n nmolul tratat acid:
Coninuturile n elemente n nmolul tratat acid sunt prezentate n tabelul nr. 3.3.
Tabelul nr. 3.3.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (%)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total
Tyuzosa 0,045 <0,001 2,25 0,025 1,25 11,25 20,5 1,88 0,0064

Comparnd coninuturile din proba iniiala de nmol, cu cele din proba tratata acid
se constata urmtoarele:
- scderea coninutului n Cu cu 43,8 %;
- scderea coninutului n Zn cu 10 %;
- scderea coninutului n Ca cu 7,9 %;
- scderea coninutului n Mg cu 51,4 %;
- scderea coninutului n S cu 17,9 %;
- coninuturile n Pb, Cd, Mn i Fe rmn aceleai.

8. Coninuturi n soluie, dup splarea acida a nmolului:
Coninuturile n soluia rezultata n urma percolrii de soluie acida prin nmol sunt
prezentate n tabelul nr. 3.4.
Tabelul nr. 3.4.
Denumire
proba
Coninuturi n elemente (mg/l)
Nmol Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Tyuzosa <0,05 <0,10 0,05 <0,05 <0,05 <0,10 925 650 3938

Din rezultatele testului de splare cu soluie acida se constata urmtoarele:
- tratarea acida a nmolului conduce la solubilizarea zincului, calciului i
magneziului;
- tratarea acida a condus la creteri ale coninutului de SO
4
2-
.

S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 84 / 118


Concluzii privind solubilizarea elementelor din nmolurile
Asecare, Cmpurele i Tyuzosa

La tratarea cu soluie slab acida cu pH 6,3, pH-ul probelor solide fiind mare (8,6 -
9,3) nu au loc solubilizri ale elementelor, cu excepia Ca, Mg i SO
4
2-
.
Tratarea acida cu soluie de acid sulfuric pana la scderea pH-ului probelor la
valoarea 7 a condus la solubilizarea elementelor n proporii diferite din cele trei nmoluri.
Pentru realizarea acestor solubilizri au fost folosite volume diferite de soluie acida
de H
2
SO
4
cu pH < 1. Volumele de acid necesare pentru realizarea aducerii nmolurilor la
pH-uri care sa permit solubilizarea metalelor grele sunt foarte mari.
n mod real apa de ploaie poate fi slab acida, n funcie de zona geografica,
industria locala, etc.
n mod practic, urmare al excesului de calciu din cele trei probe de nmol i al pH-
ului slab acid al apelor pluviale, posibilitatea de scdere al pH-ului probelor la valori care
sa permit solubilizarea metalelor grele este foarte mica.



S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 85 / 118




S.C. ICPM S.A. BAIA MARE

FISA TEHNICA
a deseului
NAMOL DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR DE MINA

a) Sursa si originea deseului
- Sursa deseului: Exploatarile miniere din jud. Maramures.
- Originea deseului: Namol de la statiile de epurare a apelor de mina.
- Tipul de deseu dupa modul de generare : deseu generat in mod curent din acelasi
proces (conform Ordin M.M.G.A. nr. 95/2005, Sectiunea 1, pc. 1.9. caracterizarea
unui deseu dupa modul de generare).

b) Descrierea procesului tehnologic care genereaza deseul (namol de la statia
de epurare)
Apele de mina au un caracter acid (pH = 2,2 3) si sunt incarcate cu ioni de metale
grele, ceea ce impune epurarea chimica a lor. Epurarea acestor ape se realizeaza prin
neutralizare cu lapte de var si decantarea suspensiilor.
Statiile de epurare a apelor de mina reprezinta un ansamblu complex, avand un flux
tehnologic ce consta din: captare - transport - neutralizare - decantare - filtrare - evacuare
in emisar.
In urma procesului de neutralizare a apelor de mina rezulta namol care necesita
filtrare.

c) Descrierea modului de tratare aplicat deseului, in conformitate cu Articolul
7 din H.G. 162 / 2002, sau declararea motivelor pentru care acest mod de
tratare nu a fost considerat necesar
Mentionam ca H.G. 162 / 2002 a fost abrogata prin H.G. nr. 349 / 2005, care face
trimitere la Ord. 95 / 2005 Ordin privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor
preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate
in fiecare clasa de depozit de deseuri

Modul de tatare aplicat deseului
Namolul rezultat dupa filtrare este depozitat temporar pe niste platforme betonate
unde are loc uscarea acestuia.


S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 86 / 118

d) Date privind compozitia deseului si comportarea la levigare

Namolurile rezultate de la statiile de epurare a apelor de mina are urmatoarele
caracteristici :

- Continuturi in elemente in proba solida:

Denumire Continuturi in elemente (%)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total SO
4
2-

Namol
Asecare
0,058 <0,001 6,0 0,1 1,37 1,5 18,5 7,125 0,079 15,370
Namol
Campurele
0,11 <0,001 4,63 0,16 1,75 12,5 14,75 4,25 0,16 11,827
Namol Tyuzosa 0,08 <0,001 2,50 0,025 1,25 11,25 22,25 3,875 0,0078 11,427

Denumire Continuturi in elemente (%)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg S total SO
4
2-

Namol de la
statiile de
epurare a
apelor de mina

0,058
0,11


<0,001

2,50
6,0

0,025
0,16

1,25
1,75

1,5
12,5

14,75
22,25

3,875
7,125

0,0078
0,16

11,427
15,370


- Levigabilitatea elementelor la raportul 1:10 (s.u. / apa dist. cu pH 6,3):

Denumire Continuturi in elemente (mg/l)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Namol Asecare <0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 470 5,0 892
Namol
Campurele
<0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 390 3,0 840
Namol Tyuzosa <0,05 <0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,10 295 2,0 616

Denumire Continuturi in elemente (mg/l)
proba Cu Pb Zn Cd Mn Fe Ca Mg SO
4
2-

Namol de la
statiile de
epurare a
apelor de mina

<0,05

<0,10

<0,05

<0,05

<0,05

<0,10

295
470

2,0
5,0

616
892






S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 87 / 118


e) Aspectul deseului
Namolul rezultat dupa filtrare are o culoare brun-galbuie, este inodor, starea fizica
solida.
f) Codul deseului
Conform Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005, SECTIUNEA 6 - Lista nationala de deseuri
acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, deseul este incadrat la Deseuri de la
instalatiile de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la
tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial, codul acestuia fiind:

19 13 05 - namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante
periculoase

Pentru aceste deseuri nu se cunoaste sau nu exista o solutie fezabila de
valorificare.

g) Proprietatea care face ca deseul sa fie considerat periculos
Datorita continutului de metale grele, namolul rezultat de la statia de epurare a
apelor de mina este considerat deseu periculos Anexa Nr. ID.

Categorii de deseuri
(Anexa nr. 3 / O.U.G. nr. 61/2006
Anexa nr. IB de la O.U.G. nr. 78/2000)
- Q 11 Reziduuri provenite de la extractia si
procesarea materiilor prime (de ex. reziduuri de la
exploatarile miniere.)
Categorii sau tipuri generice de
deseuri periculoase
(Anexa nr. IC, lit. B / Legea nr. 426/2001
Anexa IC, lit. B de la O.U.G. nr.
78/2000, deseuri care contin
constituentii cuprinsi in anexa nr. ID si
care au proprietatile descrise in anexa
nr. IE)
- 27. lichide sau namoluri continand metale ori
compusi metalici
30. namoluri de la statiile de tratare a apei
anexa nr. ID, constituenti ai deseurilor
cuprinse la lit. B din anexa nr. IC, care
fac ca aceste deseuri sa fie periculoase
atunci cand au proprietatile descrise in
anexa nr. IE
- plumb, compusi ai plumbului, compusi ai cuprului,
zincului, cadmiului,
anexa nr. IE, Proprietati ale deseurilor
care fac ca acestea sa fie periculoase
- H5 nocive substante si preparate care, daca sunt
inhalate sau ingerate ori daca penetreaza pielea, pot
constitui riscuri limitate pentru sanatate






S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 88 / 118


h) Clasa de depozit in care poate fi acceptat deseul
In conformitate cu prevederile art.7, alin.2, lit c. din Hotararea Guvernului nr.
349/2005 privind depozitarea deseurilor, in depozitele de deseuri nepericuloase este
permisa depozitarea deseurilor periculoase stabile, nereactive, cum sunt cele
solidificate, vitrificate care la levigare au o comportare echivalenta cu a deseurilor
nepericuloase si care satisfac criteriile relevante de acceptare; aceste deseuri
periculoase nu se depoziteaza in celulele destinate deseurilor biodegradabile
nepericuloase, ci in celule separate.
Caracterul stabil, nereactiv consta in faptul ca levigabilitatea deseului nu se
modifica in mod negativ sub influenta factorilor de meiu (ex.: apa, aer, temperatura,
sarcini mecanice), a biodegradarii si/sau altor deseuri (inclusiv a levigatelor si a gazului de
depozit) in conditiile ce se dezvolta in depozit sau in cazul accidentelor previzibile.
Conform Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005, SECTIUNEA 5 Recomandari privind optiunle
de depozitare reglementate prin H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, pag. 20,
pc. 1.4., Depozitarea deseurilor periculoase nereactive in depozite pentru deseuri
nepericuloase : deseurile periculoase, in conformitate cu prevederile Legi nr. 426/2001
pentru aprobarea O.U.G. NR. 78/2000, prin tratare pot sa indeplineasca criteriile de
depozitare ca deseuri periculoase stabile, nereactive, in depozite de deseuri nepericuloase
(clasa b1b), in celule pentru deseuri anorganice, cu continut scazut de materie
organica/biodegradabila, daca indeplinesc criteriile de la deseurile nepericuloase.
Deseurile pot fi granulare (stabile din punct de vedere chimic) sau solidificate/monolitice.
Conform Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005, SECTIUNEA 2 - Criterii pentru acceptarea
deseurilor la depozitare, la punctul 3.3.1.1. sunt specificate valorile limita pentru levigat
aplicate pentru deseuri periculoase granulare acceptate la depozitele de deseuri
nepericuloase, calculate la raportul L/S = 10 l/kg.
Comparatia dintre valorile limita pentru levigat conform Ord. M.M.G.A. nr. 95/2005
si valorile levigabilitatii elementelor la raportul 1:10 (s.u. / apa dist. cu pH 6,3) pentru
namolurile rezultate de la statiile de epurare a apelor de mina este prezentata in tabelul
urmator:
Indicator Cd Cu Pb Zn Sulfati
Levigabilitatea elementelor la
raportul 1:10
Namol de la statiile de epurare
a apelor de mina

<0,05

<0,05

<0,10

<0,05

616
892
Valori limita pentru levigat
L/S = 10 l/kg
mg/kg substanta uscata

1

50

10

50

2000




S.C. ICPM S.A. Baia Mare

Amenajri pentru depozitarea deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de
Sus, jud. Maramures
Pag. 89 / 118

Se observa ca valorile levigabilitatii obtinute in urma determinarilor de laborator sunt
sub valorile limita pentru levigat impuse de Ord. 95/2005, astfel incat namolul rezultat de
la statiile de epurare a apelor de mina satisface criteriile de acceptare la depozitele
de deseuri nepericuloase.

Mentionam ca in urma testelor efectuate in laborator au rezultat urmatoarele
concluzii privind solubilizarea elementelor din namolurile de la statiile de epurare a apelor
de mina (Tyuzosa, Asecare si Campurele):

La tratarea cu solutie slab acida cu pH 6,3, pH-ul probelor solide fiind mare (8,6 -
9,3) nu au loc solubilizari ale elementelor, cu execptia Ca, Mg si SO
4
2-
.
Tratarea acida cu solutie de acid sulfuric pana la scaderea pH-ului probelor la
valoarea 7 a condus la solubilizarea elementelor in proportii diferite din cele trei namoluri.
Pentru realizarea acestor solubilizari au fost folosite volume diferite de solutie
acida de H
2
SO
4
cu pH < 1. Volumele de acid necesare pentru realizarea aducerii
namolurilor la pH-uri care sa permita solubilizarea metalelor grele sunt foarte mari.
In mod real apa de ploaie poate fi slab acida, in functie de zona geografica,
industria locala, etc.
In mod practic, urmare al excesului de calciu din cele trei probe de namol si al
pH-ului slab acid al apelor pluviale, posibilitatea de scadare al pH-ului probelor la valori
care sa permita solubilizarea metalelor grele este foarte mica.

Date fiind cele prezentate anterior concluzionam ca namolul rezultat de la statiile
de epurare a apelor de mina satisface criteriile de acceptare la depozitele de deseuri
nepericuloase.




GRAFIC DE ESALONARE A LUCRARILOR
PROIECT TEHNIC DE INCHIDERE SI ECOLOGIZARE A MINEI BAIA SPRIE
IAZ TAUTII DE SUS INCLUSIV DRUM INDUSTRIAL DE ACCES

Nr
.
Denumirea lucrarii Anul I Anul II
crt I II III IV V VI VI
I
VII
I
IX X XI XI
I
I II III IV V VI VI
I
VII
I
IX X XI XI
I

1

Lucrari de desecare a cuvetei iazului



2

Refecerea liniilor de evacuare (sonde inverse)



3

Reprofilarea taluzului si realizarea digului de protectie



4

Desfiintarea iazului de avarii si a depozitului de la baza
iazului


5

Rambleerea cuvetei iazului si nivelarea platformei cu
pante de scurgere


6

Realizarea canalelor de garda de la baza iazului



7

Ecologizarea platformei iazului peste cota 310 m



8

Ecologizarea taluzului sub cota 310 m



9

Ecologizarea iazului de avarii


10

Drum industrial de acces 3,6 km



11

Podete


12

Siguranta circulatiei









GRFIC DE ESALONARE A LUCRARILOR
INCHIDEREA SI ECOLOGIZAREA MINEI BAIA SPRIE (Depozitarea namolurilor provenite de la statiile de epurare a apelor de mina
pe iazul Tautii de Sus)


Nr
crt
Denumirea obiectului Anul I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Drum de acces pe depozit
2 Decopertare depozit
3 Amenajare platforma descarcare
4 Canale evacuare ape pluviale
5 Celule de depozitare
6 Retele si bazin de levigat




















ANEXE FOTOGRAFICE










Iaz de decantare Tuii de Sus, inclusiv drum industrial de ocol comuna Tuii de Sus ( )





























Drum acces la iaz - latura nordic Drum acces iaz - latura nordic
Drum de acces - zona vestic Plaja Iazului - Zona sudic
Amplasament celule depozitare nmoluri
S.C. ICPM S.A. Baia Mare
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 117 / 118





BORDEROU DE PIESE DESENATE


1. Plan de ncadrare n zon IAZ TUII DE SUS -
Vizat OCPI Maramure Sc. 1 : 25.000
2. Plan de situaie IAZ TUII DE SUS - Lucrri proiectate Sc. 1 : 1.000
3. Plan i seciuni
- Celul de depozitare deeuri de la staiile de epurare Sc. 1: 250
- Detaliu dig celul de depozitare Sc. 1: 100
- Canal pereat tip 3 Sc. 1: 25
- Detaliu conducta levigat Sc. 1: 25
4. nchiderea definitiv a depozitului Sc. 1: 10
5. Canal tip II Sc. 1: 10
6. Profil drum de acces pe iaz Sc. 1: 50

S.C. ICPM S.A. Baia Mare
Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Amenajri pentru depozitarea
deeurilor de la staiile de epurare a apelor de min pe iazul Tuii de Sus, jud. Maramures
Pag. 118 / 118





FOAIA FINALA


Titlul lucrrii :
RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

AMENAJRI PENTRU DEPOZITAREA DEEURILOR DE LA STAIILE DE
EPURARE A APELOR DE MIN PE IAZUL TUII DE SUS, JUD. MARAMURE

necesar revizuirii acordului de mediu pentru nchiderea i ecologizarea minei
Baia Sprie Est, Iaz Tuii de Sus, jud. Maramure -


Lucrarea conine :
Partea scrisa :
77 file dactilografiate + 42 file (documente anexate)
Partea desenata :
6 file cuprinznd plane

Lucrarea a fost redactata i colaionat de ing. Kiss Antal intr-un numr de 2 (doua)
exemplare.

Destinaia exemplarelor: - 1 (un) exemplar - A.P.M. Maramure
- 1 (un) exemplar - S.C. ICPM S.A. Baia Mare


ntocmit
ing. Kiss Antal