Sunteți pe pagina 1din 14

1.Soc.

Alfa tine evidenta stocurilor la cost de achizitie si prezinta un stoc initial de materii prime de 100
kg evaluat la costul de achizitie de 5 lei / kg. In cursul luni Iunie se efectueaza urmatoarele operatii privind
materiile prime:
- cumpararea de materii prime 500 kg la pret de facturare de 6 lei / kg + tva achitata prin banca
% 401 3570

301
4426

3000
570

- cheltuieli de transport 500 lei + tva 19 % care se achita in numerar


% 5311

595

301
4426

500
95

- costul de achizitie a materiei cumparate este de 7 lei / kg


- plata a materiei prime achizitionate: 401 = 5121 3570
- consum de materii prime 550 kg evaluat dupa metoda LIFO
Lifo = 500kg * 7 lei / kg + 50kg * 5 lei / kg = 3750
601 = 301
2.Soc. Alfa detine evidenta stocurilor la pret standard si prezinta la inceputul luni Iunie un stoc initial de
materiale de 200 kg evaluate la pret standard de 2 lei / kg si diferenta de pret aferente Si de 20 lei. In cursul lunii
se cumpara materiale conform facturii: 500 kg cu pretul de 2,10 lei / kg + tva 19 % achitate in numerar si are loc
un consum de materiale de 600 kg.
- cumpararea de materiale auxiliare: 500 kg * 2 lei / kg = 1000
% 401 1249,5
3021
1000
308
50
4426
199,5

- plata facturii : 401 = 5311 1249,5


- consumul de materiale (la pret standard) 2 lei / kg: 600 kg * 2 lei / kg = 1200 Ron:
- k

Si (308) Rd (308)
20 50

0,05
Si (3021) Rd (3021) 400 1000

6021 = 3021

1200

- iesirea diferentelor : 6021 = 308 60


- Rd ( 308 ) = Rc (3021) * k = 1200 * 0,05 = 60
3.Soc. Alfa achizitioneaza un lot de marfuri in valoare de 5000 + tva care se achita prin virament bancar.
In cursul perioadei se livreaza marfuri in valoare de 2000 lei + tva, incasarea facandu-se prin banca. Ca al
marfurilor livrate este de 1500.
- inregistrarea facturii privind achizitia de mf:
% 401

5950

371
4426

5000
950

- achitarea facturii: 401 = 5121


- livrarea de marfuri (vanzarea):

5950

4111 %
2380
707 2000
4427
380

- descarcarea din gestiune: 607 = 371 1500


- incasarea facturii: 5121 = 4111 2380

4.Soc. Alfa are la inceputul perioadei un stoc de produse finite de 200 buc inregistrate la cost de
productie de 10 lei bucata. In cursul perioadei s-au mai fabricat 500 buc efectuindu-se in acest scop urmatoarele
cheltuieli:
- materii prime 3000

- materiale auxiliare 1500


- colabortorii 600
- energia electrica facturata de furnizor 400 lei + tva achitata in numerar
Se livreaza 600 buc cu pretul de vanzare de 15 lei buc + tva, creanta incasandu-se prin banca
Scoaterea din evidenta a produselor livrate se face folosindu-se metoda FIFO.
- cheltuieli cu materi prime: 601 = 301 3000
- cheltuieli cu mate auxiliare: 6021 = 3021 1500
- cheltuiala cu colaboratori: 6021 = 401 600
- chelt cu energia electrica achitate in numerar:
% 5311 476
605

400

4426

76

- costul de productie total = 3000 + 1500 + 600 + 400 = 5500


- 5500 / 500 = 11 lei / buc cost unitar
- Obtinerea de productie se inregistreaza la costul de productie efectiv: 345 = 711 5500
- Vanzarea produselor finite:
4111 % 10710
701
4427

9000
1710

- descarcarea gestiuni FIFO: 200 * 10 lei / buc + 400 * 11 lei / buc = 6400:
711 = 345 6400
- incasarea contravalorii produselor vandute: 5121 = 4111 10710
Datorii si Creante comerciale
5. S.C. Alfa livreaza catre S.C. Beta semifabricare (pentru furnizori) respectiv materii prime (pentru
client) la pretul de 1.000lei + TVA, factura incasandu-se ulterior cu ordin de plata. Pretul de inregistrare la
furnizori a semifabricatelor livrate este de 600lei.
Inregistrarile in cazul soc Alfa
1).Vanzarea semifabricatelor pe baza de factura.
4111 = % 1.190
702 1.000
4427
190
2).Descarcarea din gestiune de semifabricatele vandute: 711 = 341 600
3).Incasarea creantei: 5121 = 4111 1.190
Inregistrarile in cazul societatii Beta.
1).Achizitia de materii prime.
% = 401 1.190
301
1.000
4426
190
2).Achitarea datoriei fata de furnizorul Alfa: 401 = 5121 1.190
Credit comercial cambial. Livrari cumparari pe credit comercial cambial
6. S.C. Alfa livreaza pe baza de factura la S.C. Beta produse finite (pentru furnizori ) respectiv materiale
auxiliare (pentru client) la pretul de 5.000lei+ TVA. Furnizori accepta decontarea pe baza unui bilet la ordin
intocmit de primul dupa primirea efectului comercial furnizorul il depune la banca is se incaseaza la scadenta.
Pretul de inregistrare la furnizori al produselor finite livrate este de 3.000lei.
Inregistrarile in cazul societatii Alfa care este furnizor:
1).Vanzarea produselor finite (pe baza de factura).
4111 = % 5.950
704 5.000
4427
950
2).Descarcarea din gestiune: 7111 = 345 3.000
3).Acceptarea biletului la ordin: 4131 = 4111 5.950
4).Depunerea biletului la ordin la banca: 5113 = 4131 5.950
5).Incasarea biletului la ordin la scadenta: 5121 = 4113
5.950
Inregistrarile din punct de vedere al societati Beta (client).

6).Achizitia de materiale auxiliare.


% = 401
5.950
3021
5.000
4426
950
7).Emiterea biletului la ordin: 401 = 403
5.950
8).Achitarea efectului comercial: 403 = 5121
5.950
7. S.C. Alfa achita prin banca un avans de 50.000lei + TVA societati Beta pentru executarea unei lucrari
iar in termen de trei zile de la achitarea avansului se primeste factura in valoare de 150.000 + TVA. Se
regularizeaza relatiile cu furnizorii concomitant cu achitarea diferentei rezultata prin contul de la banca.
1).Acordarea avansului societati Beta.
% = 5121 59.500
4092
50.000
4426
9.500
2).Primirea avansului pentru lucrarea efectuata.
% = 401 178.000
611
150.000
4426
28.500
3).Decontarea furnizorilor prin contul de la banca tinand cont de avansul acordat.
401 = %
59.500
4092
50.000
4426
9.500
401 = 5121
178.500 95.500 =119.000
Valorile neincasate in termen de la clientii deveniti incerti, dubiosi se inregistreaza distinct in contabilitate cu
ajutorul contului 4118 Clienti incerti sau in litigiu. Separarea creantei incerte de restul creantelor se face fie in
momentul cand a expirat termenul contractului de incasare a creantei comerciale, fie in momentul in care apare
incertitudinea incasarii creantei datorita capacitatii de plata sau stari de insolvabilitate a clientului. Daca creanta
nu se mai poate incasa din cauza falimentului clientului este permisa ajustarea bazei de impozitare a TVA-ului
incepand cu data de la care se declata falimentul.
8. Soc. Alfa livreaza marfuri in valoare de 20.000 + TVA.Costul de achizitie al marfurilor a fost de
9.000lei. Ulterior creanta nu se mai poate incasa din cauza insolvabilitatii clientului.
1).Livrarea marfurilor (pe baza de factura).
4111 = %
23.800
707
20.000
4427
3.800
2).Descarcarea gestiunii: 707 = 371
9.000
3).Separarea creantei incerte: 4118 = 4111 23.800
4).Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantelor: 6814 = 491 20.000
5).Scoaterea din activ a creantei incerte (inregistrarea pierdere).
% = 4118
23.800
654
20.000
4427
3.800
6).Anularea ajustarii pentru deprecierea creantelor. 491 = 7814
20.000

9. Presupunem ca societatea F din cadrul grupului utilizeaza metoda amortizatii liniare pentru calculul
amortizari imobiliare .Metoda de amortizare utilizata de grup este metoda accelerate. Consderam cazul unui
utilaj de productie cu valoarea de inregistrare in contabilitate de 2.000u.m. si viata de durata utila 5ani.
Amortizarea lunara : 2.000: 5ani = 400u.m./an
Planul de amortizare in cazul metodei accelerata (in cadrul grupului).
An 1 = 1.000 (50% din suma totala).

An 2,3,4,5 = 1.000: 4 = 250u.m./an.


Inregistrarea amortizarii din punct de vedere al societatii F.
An 1,2,3,4,5, 6811 = 2813
400
Urmeaza inregistrarea amortizari in cadrul grupului, in anul 1. 6811 = 2813
1.000
In anul 2,3,4,5. 6811 = 2813
250
Din analiza influientelor asupra bilantului contabil si a contului 121 ca urmare a aplicari celor doua metode
contabile de amortizare se constata urmatoarele:
Inregistrarile de preconsolidare a bilantului .
Anul 1: Inregistrarea diferentei de amortizare si concomitent scaderea amortizarilor imobilizate cu 600u.m.si
afectarea rezultatului. 121 = 2813
600
An 1,2,3,4,5 se inregistreaza diminuarea amortizari si concomitent majorarea valorilor activelor imobilizate
cu 150u.m. 121 = 2813
150 (cu minus, suma in rosu)
Inregistrarile de preconsolidare a contului 121.
An 1: Are loc recunoasterea cheltuielilor suplimentare cu amortizarile si afectarea rezultatului.
6811 = 121
600
An 2,3,4,5: Are loc recunoasterea cheltuielilor cu amortizarea si majorarea rezultatului. 6811 = 121
150
Consolidarea prin metoda integrarii globale
10. Soc. Mama M si Filiala F prezinta situatiiile financiare anuale individuale la 31.12.n:
Bilant la 31.12.n al societatii M
Posturi Activ
Constructii
Titluri de participare
Imprumuturi acordate
pe termen lung
Creante
Disponibilitati
Total

Sume
20.000
7000

Posturi Pasiv
Capital social
Rezerve

Sume
25.000
5500

4000

Rezultat (profit + )

2000

1500
4000
36500

Furnizori
Total

4000
36500

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la societatea M


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul total (Ven Chelt)

Sume
105.000
103.000
2000 (profit)

Bilant la 31.12.n al filialei F


Posturi Activ
Terenuri
Constructii
Creante, datorii
Disponibilitati
Total

Sume
8000
7500
2500
6000
24000

Posturi Pasiv
Capital social
Rezerve
Rezultat
Furnizor
Datori pe termen lung
Total

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la filiala F


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul total (Ven Chelt)

Sume
87.000
84.000
3000(Profit)

Sume
10.000
5700
3000
1300
4000
24000

In cursul exercitiului n intre M si F au loc urmatoarele operatii:


- Soc M acorda un imprumut pe termen lung lui F in valoare de 4000 lei
- Soc M livreaza mf lui F in valoare de 1500 vandute integral de F doar achitate numai partial
de catre M respectiv 800 lei pana la 31.12.n
Se cere:
- formulele contabile aferente operatiilor desfasurate intre M si F in exercitiul n
- sa se intocmeasca bilantul consolidat si contul de profit si perdere la 31.12.n
Formule contabile aferente operatiilor desfasurate intre M si F
Operatii pentru societatea M
Acordarea de imprumut: 2671 = 5121 4000
Vanzarea de mf:
4111 = 707 1500
Descarcarea gestiuni:
607 = 371 1500
Incasarea :
5121 = 4111 800

Operatii pentru societatea F


Primirea imprumutului: 5121 = 1663 4000
Achizitie de mf:
371 = 401 1500
Plata mf:
401 = 5121

Intocmirea bilantului consolidat si a contului de profit si pierdere


Pentru realizarea acestora trebuie sa se elimine operatiile reciproce dintre M si F. Inainte de aceasta are
loc integrarea in bilantul contabil al lui M a bilantului contabil al Soc F.
Posturi bilantiere
Terenuri
Constructii
Titluri de participare
Imprumuturi pe t lung
Creante, datori
Disponibilitati
Total Activ
Capital social
Rezerve
Rezultat
Furnizori
Datori pe t lung
Total Pasiv

Sume Soc M
Activ
2000
700
4000
1500
4000
36500
Pasiv
25000
5500
2000
4000
36500

Sume Filiala F

Total

8000
7500
2500
6000
24000

8000
27500
4000
10.000
60.500

10000
5700
3000
1300
4000
24000

35000
11200
5000
5300
4000
60.500

Integrarea contului de profit si pierdere la 31.12.n


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat total

Soc M
105.000
103.000
2000

Filiala F
87.000
84.000
3000

Total
192.000
187.000
5000

Eliminarea operatiilor reciproce intre M si F:


- eliminarea imprumutului: 1663(F) = 2671(M) 4000
- eliminarea creantei si datoriei legate de valoarea marfurilor livrate la M si F dar nedecintate pana la 31.12.n:
401(F) = 411(M) 700
Situatia conturilor integrate cumulate dupa efectuarea operatiilor de mai sus se prezinta astfel:

Bilantul contabil integrat dupa eliminarea operatiilor reciproce


Posturi bilantiere de
Activ
Terenuri
Constructii
Titluri de participare
Imprumuturi pe t lung
Creante, datori
Disponibilitati
Total Activ
Posturi bilantiere de
Pasiv
Capital social
Rezerve
Rezultat
Furnizori
Datori pe t lung
Total Pasiv

Total inainte de
eliminarea op reciproce
8000
27500
7000
4000
4000
10.000
60500
Total inainte de
eliminarea op reciproce
35000
11200
5000
5300
4000
60500

Corectari

Total

- 4700

8000
27500
7000
0
3300
10.000
55800

Corectari

Total

- 700
- 4000
- 4700

35000
11200
5000
4600
0
55800

- 4000
- 700

Avand in vedere ca cele 2 operatiuni nu genereaza rez financiar la nivelul fiecarei soc si nici la nivelul
grupului ca nu sunt necesare operatii de eliminare a operatiilor reciproce dintre M si F. Deci contul de profit
si pierdere integrat nu se modifica.

11. Soc. M si Filiala F prezinta situatii financiare anuale individuale la 31.12.n:


Bilant la 31.12.n al societatii M
Posturi Activ
Constructii
Creante, datori

Sume
20.000
2000

Posturi Pasiv
Capital social
Rezerve

Sume
22.000
6000

Disponibilitati
Total

8500
30500

Rezultat
Total

2500
30500

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la societatea M


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul total (Ven Chelt)

Sume
20000
77500
2500 (profit)

Bilant la 31.12.n al filialei F


Posturi Activ
Terenuri
Stocuri (materiale)
Creante, datorii
Disponibilitati
Total

Sume
20.000
3000
5000
7000
35000

Posturi Pasiv
Capital social
Rezerve
Rezultat
Furnizor
Total

Sume
25.000
6000
1000
3000
35000

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la filiala F


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul total (Ven Chelt)

Sume
75.000
74.000
1000(Profit)

In cursul exercitiului n intre M si F au loc urmatoarele operatii:


1. M a vandut produse finite filialei F in valoare de 3000 lei
2. M obtine aceste produse finite in cursul ex n astfel:
o Consum de materii prime 1800
o Consum de materiale 600
3. F a inregistrat bunurile cumparate de la M ca materiale
4. F a achitat lui M suma de 2000 lei aferenta materialelor cumparate
5. E nu utilizeaza materialele cumparate de la M in cursul ex n, ramanand in stoc la 31.12.n
Se cere:
1) Sa se intocmeasca op de vanzare cumparare realizate in cadrul grupului
2) Sa se intocmeasca formulele contabile aferente op efectuate intre M si F
3) Sa se intocmeasca bilantul contabil consolidat si contul de profit si pierdere la 31.12.n
1)

2)Formule contabile:
- 4111 = 701 3000 M
302 = 401 3000 F
- Obtinerea produselor finite:
- inregistrarea consumurilor: 601 = 301 1800
602 = 302 600

- costul de productie = 1800 + 600 = 2400


- inreg obt produselor finite: 345 = 711 2400
- descarcarea gestiunii produselor finite vandute: 711 = 345 2400
- achitarea partiala de catre F la M 5121 = 4111 2000 (M) ; 401 = 5121 2000 (F)
- inreg rezultatului financiar in cursul lunii:
121 %

2400

601

1800

602

600

- 711 se soldeaza 711 = 121 3000 profit 600 lei (3000 - 2400)
Soc F nu obtine nici un rez financiar (profit sau pierdere) deoarece stocul de materiale achizitionat de la
M nu a fost consumat.Din aceste operatii in ex n in bilanturile cumulate ale lui M si F se inreg un profit de 600
lei.
3)Integrarea bilantului:
Posturi bilantiere
Terenuri
Constructii
Stocuri
Creante clienti
Disponibilitati
Total Activ
Capital social
Rezerve
Rezultat
Furnizori
Total Pasiv

Sume Soc M
Activ
20.000
2000
8500
30.500
Pasiv
22000
6000
2500
30.500

Sume Filiala F

Total

20.000
3000
5000
7000
35.000

20.000
20.000
3000
7000
15.500
65.500

25000
6000
1000
3000
35.000

47000
12000
3500
3000
65.500

Integrarea contului de profit si pierdere la 31.12.n


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat total

Soc M
80.000
77.500
2500

Filiala F
75.000
74.000
1000

Total
155.000
151.500
3500

Eliminarea operatiilor reciproce dintre M si F in bilantul integrat


Desi in bilantul integrat se inregistreaza un profit de 600 lei la nivelul grupului se constata ca defapt nu
s-a realizat nici un profit deoarece materialele achizitionate de F nu au fost revandute in afara grupului si nici
consumate. Ca urmare profitul de 600 lei realizat de M se regaseste in valoarea stocului de materiale existente la
F. Se impune deci eliminarea profiturilor interne prin eliminarea profitului grupului cu 600 lei concomitent cu
eliminarea stocului de mat a grului care au fost majorate artificial cu 600 lei
121 = 302 600
Eliminarea creantelor legate de volumul produselor finite livrate de M lui F dar nedecontate pana la
31.12n: 401 (M) = 4111 (F) 1000
In contul de profit si pierdere eliminarea stocului de materiale cu 600 lei determina concomitent o a
chelt cu mat consumabile, aceasta va determina micsorarea rezultatului de ct de profit si pierdere:
602 = gr.12 rez global 600

Bilantul contabil integrat dupa eliminarea operatiilor reciproce


Posturi bilantiere de
Activ
Terenuri
Constructii
Stocuri
Creante, datori
Disponibilitati
Total Activ
Posturi bilantiere de
Pasiv
Capital social
Rezerve
Rezultat
Furnizori
Total Pasiv

Total inainte de
eliminarea op reciproce
20000
20000
3000
7000
15.500
65.500
Total inainte de
eliminarea op reciproce
47000
12000
35000
3000
65.600

Corectari

Total

- 600
- 1000
- 1600

20000
20000
2400
6000
15.500
63.900

Corectari

Total

-600
-1000
-1600

47000
12000
2900
2000
63.900

Contul de profit si pierdere integrat dupa eliminarea operatiilor reciproce


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultat total

Total inainte de
eliminarea op reciproce
155.000
151.500
3500

Corectari

Total

+600
+600

155.000
152.100
2900

Procedee de consolidare a sistemelor financiare. Consolidarea structurilor complexe.


Despre procentajul de interes
Metoda de consolidare de aplicat este data de procentajul de control, nu intotdeauna procentajul de
control coincide cu partea din capital detinuta de soc mama direct sau indirect in fiecare soc consolidata. Pentru

determinarea acestei msrimi se utilizeaza procentajul de interes (pdi). Aceasta este o notiune financiara care
serveste calculului parti socetatii mama in capitalul si rezultatul fiecarei societati din ansamblul consolidat.
El va fi calculat avandu-se in vedere numarul de actiuni detinute si tipurile de legaturi existente intre
societati. Pentru determinarea pdi se multiplica procentajele de retinere (capitalul detinut) ale fiecarei societati
care constituie lantul si se aduna procentajele rezultate din diferitele inmultiri pentru fiecare lant al filiatiei.
In procesul de consolidare procentajul de interes se utilizeaza pentru eliminarea titlurilor de participare
detinute direct sau indirect de soc mama in cap societatii consolidate.
Pentru exemplificarea modului de calcul al procentajului de interes recurgem la tipurile de legaturi
multiple prin unul sau mai multe lanturi existente intre Soc Mama si Filiala, asa cum a fost prezentat anterior.
Legaturi indirecte
1. Soc M detine 70% din drepturile de vot in soc F1, care ea insasi detine 12% din drepturile de vot in soc F2.
70%
12%
M
F1
F2
Se constata ca procentajul de interes al soc M este:
- in soc F1 = 70%
- in soc F2 = 8,4% (70%*12%)
2. Soc M detine 75% din drepturile de vot in soc F1, care ea insasi detine 45% din drepturile de vot in soc F2,
totodata M detine 15% din drepturile de vot in soc F3 care la randul sau detine 70% din drepturile de vot in soc
F4.
M
75%

15%

F1

F3

45%

70%

F2

Procentajele de interes ale soc M sunt:


- prin lantul : M F1 F2:
o in soc F1 pdi = 75%
o in soc F2 pdi = 33,75% (75%*45%)
- prin lantul : M F3 F4:
o in soc F3 pdi = 15%
o in soc F4 pdi = 10,50% (15%*70%)

F4

3. Soc M detine 85% din drepturile de vot in soc F1 care detine 70% din drepturile de vot on soc F2 si care la
randul iei detine 30% din drepturile de vot in soc F5, totodata soc M detine 18% din drepturile de vot in soc F3
care detine 60% din drepturile de vot in soc F4 si care la randul iei detine 85% din drepturile de vot in soc F5.
M
85%

18%

F1

F3

70%

60%

F2

F4

30%

85%

Procentajele de interes ale soc M sunt urmatoarele:


- in soc F1 pdi = 85%
- in soc F2 pdi = 59,50% (85%*70%)
- in soc F3 pdi = 18%
- in soc F4 pdi = 10,80% (18%*60%)
- in soc F5 pdi :
o prin lantul M F1 F2 pdi = 17,85% (59,50%*30%)
o prin lantul M F3 F4 pdi = 9,18% (10,80%*85%)
- in soc F5 pdi global = 27,03% (17,85%+9,18%)

F5
Legaturi incrucisate (reciproce)
4. Soc M detine 65% din drepturile de vot in soc F1 care detine 35% din drepturile de vot in soc F2, totodata
soc M detine 60% din drepturile de vot in soc F2 care la randul sau detine 25% din dreptul de vot in soc F1.
M

65%
F1

60%
35%
25%

F2

Procentele de interes ale soc M sunt urmatoarele:


- in soc F1 pdi = 65% in mod direct
- in soc F1 pdi = 15% in mod indirect prin soc F2
o pdi global pt soc F1 = 80%
- in soc F2 pdi = 60% in mod direct
- in soc F2 pdi = 22,75% in mod indirect prin soc F1
o pdi global pt soc F2 = 82,75%

Procedee de consolidare a situatiilor financiare


In cazul structurilor complexe de grup, intrep care consolideaza situatiile financiare pot utiliza ca
procedee sau tehnici de consolidare, consolidarea pe paliere sau consolidarea directa.
Consolidarea pe paliere
Acest procedeu presupune consolidarea succesiva a subgrupurilor consolidate care la randul lor vor fi
integrate in ansamblul grupului ca atare, prin acest procedeu se consolideaza succesiv subgrupurile in
ansambluri mai mari pe baza urmatoarelor principii:
- consolidarile succesive se efectueaza incepand de la soc plasata la extremitatea inferioara aleatului si avansand
catre soc mama.
- fiecare subconsolidare este efectuata aplicand cap proprii ale unei filiale procentajul de participaree detinut de
societatea care detine rolul de mama in subansamblu
La nivelul fiecarui palier cap proprii ale unui subgrup sunt partajate intre grupul de nivel superior si
interesele minoritare.
Consolidarea pe paliere are urmatoarele consecinte:
- pentru intreprinderile consolidate proportional se evidentiaza dupa caz in bilantul consolidat interesele
minoritare in acestea
- pentru participatiile puse in echivalenta se pun in echivalenta subgrupurile consolidate si se constata interesele
minoritare asupra participatiilor de la nivelul secund
Consolidarea directa
Presupune determinarea pentru fiecare societate inclusa in perimetrul de consolidare a drepturilor
grupului in cap proprii ale acestuia. Pentru partajul cap proprii ale fiecarei soc se aplica pe de o parte
procentajul de interes al soc Mama in soc respectiva iar pe de alta parte procentajul de interes complementar
care corespunde interesele minoritare.
Eliminarea titlurilor de participare este partajata intre soc mama si interesele minoritare, partajul se
efectueaza aplicand titlurilor de participare, procentajele de interes ale soc mama si ale minoritatilor in soc care
detine titlurile de participare.
Se considera necesare urmatoarele precizari:
- procentajul de interes utilizat pentru partajul cap proprii este procebntajul detinut de soc mama in filiala
partajata
- procentajul de interes utilizat pentru partajarea eliminarii titlurilor de partajare este procentatul soc mama in
soc detinatoare de titluri
Marimile celor 2 procentaje sunt diferite. Rezervele consolidate, rezultatul consolidat, diferenta de
achizitie si interesele minoritare determinate prin aplicarea procedeului consolidarii directe trebuie sa fie acelasi
cu cele care ar fi obtinute daca consolidarea s-ar realiza pe paliere.

37. O intreprindere care tine evidenta stocurilor la cost de achizitie are evidenta contabila urmatoarele
date privind materiile prime: -stoc initial 200 buc evaluat la costul de achizitie de 8 RON/buc -intrare de materii
prime 600 buc la pretul de facturare de 10 RON/buc + TVA 19% achitata prin banca -consumul de materii prime
700 buc evaluat dupa metodele FIFO,LIFO,CMP. Sa se inregistreze: -achizitionarea de materii prime conform

facturii -achitarea cu ordin de plata(din banca) a contravalorii materiei prime -consumul de materii prime
conform bunului de consum in cele 3 cazuri

FIFO

LIFO

CMP

(1 intrat- 1 iesit)

(Ultimul intrat-1 iesit)

(cost mediu ponderat)

a)Achizitia de materii
prime conform facturii:
% = 401
7.140
301
6.000
4426
1.140
Intrari de materii prime
600 buc
600 buc * 10 RON/buc
= 6.000 RON
b)Achitarea
contravalorii materiilor
prime prin ordin de
plata(OP):
401 = 5121 7.140
c)Consumul de materii
prime:
IESIRI=200*8+500*10
=6.600

a)Achitarea de materii
prime conform facturii:
% = 401 7.140
301
6.000
4426
1.140

a)Achitarea de materii prime


conform facturii:
% = 401
7.140
301
6.000
4426
1.140

b)Achitarea
contravalorii mat prime
prin OP:
401 = 5121 7140

b)Achitarea contravalorii mat


prime prin OP:
401 = 5121 7140

c)Consumul de materii
prime :
IESIRI=600*10+100*8
=6.800

c)Consumul de materii prime:

601 = 301

601 = 301

6.600

6.800

CMP

Val Si Val Intrari


Cant Si Cant Intrari

CMP=200*8+600*10/200+600
=7.600/800 = 9,5
IESIRI= 700*9,5 = 6.650
601 = 301 6.650

Consolidarea prin metoda integrarii globale


Soc. Mama M si Filiala F prezinta situatiiile financiare anuale individuale la 31.12.n:
Bilant la 31.12.n al societatii M

Posturi Activ
Constructii
Titluri de participare
Imprumuturi acordate
pe termen lung
Creante
Disponibilitati
Total

Sume
20.000
7000

Posturi Pasiv
Capital social
Rezerve

Sume
25.000
5500

4000

Rezultat (profit + )

2000

1500
4000
36500

Furnizori
Total

4000
36500

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la societatea M


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul total (Ven Chelt)

Sume
105.000
103.000
2000 (profit)

Bilant la 31.12.n al filialei F


Posturi Activ
Terenuri
Constructii
Creante, datorii
Disponibilitati
Total

Sume
8000
7500
2500
6000
24000

Posturi Pasiv
Capital social
Rezerve
Rezultat
Furnizor
Datori pe termen lung
Total

Sume
10.000
5700
3000
1300
4000
24000

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la filiala F


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul total (Ven Chelt)

Sume
87.000
84.000
3000(Profit)

In cursul exercitiului n intre M si F au loc urmatoarele operatii:


- Soc M acorda un imprumut pe termen lung lui F in valoare de 4000 lei
- Soc M livreaza mf lui F in valoare de 1500 vandute integral de F doar achitate numai partial
de catre M respectiv 800 lei pana la 31.12.n
Se cere:
- formulele contabile aferente operatiilor desfasurate intre M si F in exercitiul n
- sa se intocmeasca bilantul consolidat si contul de profit si perdere la 31.12.n

Soc. M si Filiala F prezinta situatii financiare anuale individuale la 31.12.n:


Bilant la 31.12.n al societatii M
Posturi Activ

Sume

Posturi Pasiv

Sume

Constructii
Creante, datori
Disponibilitati
Total

20.000
2000
8500
30500

Capital social
Rezerve
Rezultat
Total

22.000
6000
2500
30500

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la societatea M


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul total (Ven Chelt)

Sume
20000
77500
2500 (profit)

Bilant la 31.12.n al filialei F


Posturi Activ
Terenuri
Stocuri (materiale)
Creante, datorii
Disponibilitati
Total

Sume
20.000
3000
5000
7000
35000

Posturi Pasiv
Capital social
Rezerve
Rezultat
Furnizor
Total

Sume
25.000
6000
1000
3000
35000

Contul de profit si pierdere in 31.12.n la filiala F


Indicatori
Venituri totale
Cheltuieli totale
Rezultatul total (Ven Chelt)

Sume
75.000
74.000
1000(Profit)

In cursul exercitiului n intre M si F au loc urmatoarele operatii:


6. M a vandut produse finite filialei F in valoare de 3000 lei
7. M obtine aceste produse finite in cursul ex n astfel:
o Consum de materii prime 1800
o Consum de materiale 600
8. F a inregistrat bunurile cumparate de la M ca materiale
9. F a achitat lui M suma de 2000 lei aferenta materialelor cumparate
10. E nu utilizeaza materialele cumparate de la M in cursul ex n, ramanand in stoc la 31.12.n
Se cere:
4) Sa se intocmeasca op de vanzare cumparare realizate in cadrul grupului
5) Sa se intocmeasca formulele contabile aferente op efectuate intre M si F
6) Sa se intocmeasca bilantul contabil consolidat si contul de profit si pierdere la 31.12.n