Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 1

FIA DE LICHIDARE
pentru finalizar studii/transfer la alte universiti/retragere/exmatriculare
Subsemnatul/a
................................................................,
nmatriculat
la
Facultatea
.............................................
Specializarea
.....................................
n
anul
universitar .......................... la forma de nvmnt .............., posesor al CI(BI) seria ...... nr. ............,
eliberat la data de .............................., tel/e-mail ................................................, v rog s binevoii a-mi
aproba nscrierea la examenul de licen/eliberarea actelor originale din dosarul de nscriere, fiindu-mi
necesare pentru:
finalizare studii
transfer la alte universiti
retreagere
exmatriculare
Data ...............................................
Semntura ......................................
Secretar ef facultate*1) ................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Bibliotecar/Director centru teritorial ID *2) ...............................................
ef birou taxe *3) ...........................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Secretar ef UTM*4) ......................................................................................
*1)
Secretarul ef face urmtoarele meniuni i semneaz:
- pentru finalizare studii: situaia colar a studentului a promovat/nu a promovat toate examenele
- pentru transfer: are/nu are aprobat cererea de transfer
- pentru retragere: are/nu are depus cererea de retragere i data acesteia; a fost exmatriculat cu
Decizia nr. ................................ din data ............................................... .
- pentru exmatriculare: nr. i data Deciziei de exmatriculare
*2) Menioneaz dac studentul are/nu are datorii ctre bibliotec i cuantumul lor i semneaz
*3) eful Birou taxe face urmtoarele meniuni i semneaz:
- pentru finalizare studii: a achitat/nu a achitat taxa de studii pe parcursul colarizrii i suma de plat
- pentru transfer: a achitat/nu a achitat taxa de studii pe parcursul colarizrii i taxa de transfer, precum
i suma datorat
-pentru retragere: a achitat/nu a achitat echivalentul taxei de studii aferent perioadei pn la retragere i
taxa de retragere, precum i suma datorat
- pentru exmatriculare: a achitate/nu a achitat echivalentul taxei de studii aferent perioadei de
colarizare i suma datorat

*4) Va semna pentru confirmarea nscrierii la examenul de licen/eliberrii actelor n original ale
studentului.