Sunteți pe pagina 1din 168

Geotehnica

165

CUPRINS:

I.

INTRODUCERE

I.1.

Scurt istoric

1

II.

ALCĂTUIREA PĂMÂNTURILOR Textura pământurilor Structura pământurilor Dimensiunea şi forma particulelor solide Clasificarea pământurilor Compoziţia chimică şi mineralogică a particulelor

 

2

II.1.

2

II.2.

3

II.3.

5

II.4.

7

II.5.

solide

9

II.6.

Forma şi starea fizică a fazei lichide şi respectiv a fazei gazoase

 

14

II.6.1.

Faza lichidă

14

II.6.2.

Faza gazoasă

 

15

III.

CARACTERISTICILE DE FAZĂ ALE PĂMÂNTULUI

17

IV.

STĂRI CARACTERISTICE ALE PĂMÂNTURILOR Starea de îndesare a nisipurilor Umidităţi caracteristice pământurilor coezive

21

IV.1.

21

IV.2.

23

V.

DEPLASAREA APEI ÎN PĂMÂNT

27

V.1. Tensiunea superficială V.2. Înălţimea capilară V.3. Presiunea capilară V.4. Legea lui Darcy. Coeficientul de permeabilitate V.5. Domeniul de validitate al legii lui V.6. Acţiunea hidraulică a apei

27

29

31

32

35

37

VI.

COMPRESIBILITATEA PĂMÂNTURILOR Compresibilitatea pământurilor cu deformaţii laterale nule

43

VI.1.

44

VI.1.1. Legea de compactare VI.1.2. Încercarea edometrică VI.2. Compresibilitatea pământurilor cu deformaţii laterale libere

44

49

53

VI.3.

Studiul compresibilităţii în triaxial

 

56

VI.4. Studiul compresibilităţii in situ. Încercarea cu placa

57

VII.

DISTRIBUŢIA TENSIUNILOR ÎN PĂMÂNT

61

VII.1.

Starea de tensiunii într-un masiv continuu, linear-deformabil,

omogen

şi izotrop

61

VII.1.1.

Tensiuni datorate greutăţii proprii. Sarcina geologică

62

VII.1.1.1.

Masiv cu suprafaţă orizontală, omogenă, fără pânză freatică

62

VII.1.1.2.

Masiv eterogen compus din diferite straturi de pământ

64

VII.1.1.3.

Masiv omogen cu suprafaţă înclinată, fără pânză freatică

Geotehnica

166

VII.1.1.4.

Masiv cu suprafaţă orizontală, omogen, cu pânză freatică

 

66

VII.1.2.

Distribuirea tensiunilor în semi – spaţiu Sarcina concentrată, verticală Suprafaţă dreptunghiulară, încărcată uniform distribuit Suprafaţă dreptunghiulară, încărcată triunghiular Determinarea tensiunii σ z de-a lungul unei verticale

68

VII.1.2.1.

68

VII.1.2.2.

72

VII.1.2.3.

73

VII.1.2.4.

oarecare.

Metoda punctelor de colţ

73

VII.1.2.5.

Suprafaţă circulară, încărcată uniform Distribuţia tensiunilor în semi-plan Sarcina lineară Bandă încărcată uniform, de lungime infinită Masiv elastic, izotrop şi eterogen Masiv elastic, omogen, anizotrop

74

VII.1.3.

78

VII.1.3.1.

78

VII.1.3.2.

82

VII.2.

83

VII.3.

86

VIII.

STAREA DE DEFORMARE ÎN PĂMÂNT Semi-spaţiu încărcat cu forţe concentrate verticale Suprafaţă încărcată uniform distribuit

90

VIII.1.

91

VIII.2.

92

VIII.3.

Calculul tasării probabile prin metoda însumării pe straturi

elementare

(STAS 3300/2- 85)

93

VIII.4.

Calculul tasării în funcţie de timp

95

IX.

REZISTENŢA PĂMÂNTURILOR LA FORFECARE Starea de tensiuni în masivul de pământ

101

IX.1.

102

IX.2.

Condiţii şi legi de rupere Rezistenţa la forfecare a pământurilor necoezive

105

IX.2.1.

106

IX.2.2.

Rezistenţa la forfecare a pământurilor Aparate şi tipuri de încercări Încercarea de compresiune simplă Încercarea triaxială Încercare de forfecare directă

coezive

108

IX.3.

113

IX.3.1.

113

IX.3.2.

116

IX.3.3.

116

X.

ÎMPINGEREA ACTIVĂ ŞI ÎMPINGEREA PASIVĂ A PĂMÂNTULUI

118

X.1. Teoria lui Rankine

120

X.1.1. Împingerea activă a pământului X.1.2. Împingerea pasivă a pământului X.2. Teoria lui Coulomb

121

123

124

X.3.

Distribuţia presiunilor pe înălţimea zidului de sprijin în cazul

terenurilor

stratificate

127

X.4. Studiul unui zid de sprijin X.4.1. Dimensionarea unui zid de sprijin

128

130

X.4.2.

Studiul stabilităţii zidului Calculul tensiunilor în beton şi în armaturi Calculul capacităţii portante a pământului de sub zidul de sprijin

131

X.4.3.

134

X.4.4.

136

Geotehnica

167

XI.

STABILITATEA PANTELOR

137

XI.1.

Tipuri de mişcări de teren

138

XI.2.

Parametri şi factori de securitate

139

XI.3.

Acţiuni care determină alunecare pământului

139

XI.4.

Metode de calcul

140

XI.4.1.

Masiv omogen limitat de un plan de alunecare

140

XI.4.2.

Masiv omogen limitat de o suprafaţă de alunecare circulară

143

XI.4.2.1.

Metoda fâşiilor – Fellenius

143

144

146

XI.4.2.2.

Metoda Bishop “modificată

XI.4.3.

Stabilitatea versanţilor. Metoda blocurilor

XII.

CAPACITATEA PORTANTĂ A TERENULUI DE FUNDARE

148

XII.1. Etapele deformării terenului

148

149

XII.2. Descrierea mecanismului de rupere

XII.3. Calculul terenului de fundaţie în conformitate cu STAS 3300/2- 85

151

XII.3.1. Calculul terenului de fundare utilizând presiunea

convenţională

151

XII.3.2. Calculul terenului de fundare la starea limită de deformare (S.L.D.)

156

XII.3.3. Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă(S.L.C.P.)

159