Sunteți pe pagina 1din 168

Geotehnica 165

CUPRINS:

I. INTRODUCERE
I.1. Scurt istoric .......................................................................................... 1
II. ALCĂTUIREA PĂMÂNTURILOR ........................................................ 2
II.1. Textura pământurilor.......................................................................... 2
II.2. Structura pământurilor....................................................................... 3
II.3. Dimensiunea şi forma particulelor solide........................................ 5
II.4. Clasificarea pământurilor .................................................................. 7
II.5. Compoziţia chimică şi mineralogică a particulelor solide .......... 9
II.6. Forma şi starea fizică a fazei lichide şi respectiv a fazei gazoase
..............................................................................................................14
II.6.1. Faza lichidă ................................................................................... 14
II.6.2. Faza gazoasă................................................................................ 15
III. CARACTERISTICILE DE FAZĂ ALE PĂMÂNTULUI .................. 17
IV. STĂRI CARACTERISTICE ALE PĂMÂNTURILOR ..................... 21
IV.1. Starea de îndesare a nisipurilor..................................................... 21
IV.2. Umidităţi caracteristice pământurilor coezive .............................. 23
V. DEPLASAREA APEI ÎN PĂMÂNT................................................... 27
V.1. Tensiunea superficială .................................................................... 27
V.2. Înălţimea capilară ............................................................................. 29
V.3. Presiunea capilară ........................................................................... 31
V.4. Legea lui Darcy. Coeficientul de permeabilitate .......................... 32
V.5. Domeniul de validitate al legii lui Darcy. ....................................... 35
V.6. Acţiunea hidraulică a apei............................................................... 37
VI. COMPRESIBILITATEA PĂMÂNTURILOR .................................... 43
VI.1. Compresibilitatea pământurilor cu deformaţii laterale nule........ 44
VI.1.1. Legea de compactare .................................................................. 44
VI.1.2. Încercarea edometrică ................................................................. 49
VI.2. Compresibilitatea pământurilor cu deformaţii laterale libere ..... 53
VI.3. Studiul compresibilităţii în triaxial................................................... 56
VI.4. Studiul compresibilităţii in situ. Încercarea cu placa ................... 57
VII. DISTRIBUŢIA TENSIUNILOR ÎN PĂMÂNT................................ 61
VII.1. Starea de tensiunii într-un masiv continuu, linear-deformabil,
.................omogen şi izotrop..................................................................61
VII.1.1. Tensiuni datorate greutăţii proprii. Sarcina geologică......... 62
VII.1.1.1. Masiv cu suprafaţă orizontală, omogenă, fără pânză
.......................freatică......................................................................................62
VII.1.1.2. Masiv eterogen compus din diferite straturi de pământ .. 64
VII.1.1.3. Masiv omogen cu suprafaţă înclinată, fără pânză freatică
...................................................................................................65
Geotehnica 166

VII.1.1.4. Masiv cu suprafaţă orizontală, omogen, cu pânză freatică


...................................................................................................66
VII.1.2. Distribuirea tensiunilor în semi – spaţiu................................. 68
VII.1.2.1. Sarcina concentrată, verticală ............................................. 68
VII.1.2.2. Suprafaţă dreptunghiulară, încărcată uniform distribuit .. 72
VII.1.2.3. Suprafaţă dreptunghiulară, încărcată triunghiular............ 73
VII.1.2.4. Determinarea tensiunii σz de-a lungul unei verticale
.......................oarecare. Metoda punctelor de colţ.................................... 73
VII.1.2.5. Suprafaţă circulară, încărcată uniform ............................... 74
VII.1.3. Distribuţia tensiunilor în semi-plan ......................................... 78
VII.1.3.1. Sarcina lineară....................................................................... 78
VII.1.3.2. Bandă încărcată uniform, de lungime infinită.................... 82
VII.2. Masiv elastic, izotrop şi eterogen............................................... 83
VII.3. Masiv elastic, omogen, anizotrop............................................... 86
VIII. STAREA DE DEFORMARE ÎN PĂMÂNT....................................... 90
VIII.1. Semi-spaţiu încărcat cu forţe concentrate verticale ................ 91
VIII.2. Suprafaţă încărcată uniform distribuit........................................ 92
VIII.3. Calculul tasării probabile prin metoda însumării pe straturi
.................elementare (STAS 3300/2- 85).................................................. 93
VIII.4. Calculul tasării în funcţie de timp ............................................... 95
IX. REZISTENŢA PĂMÂNTURILOR LA FORFECARE ................... 101
IX.1. Starea de tensiuni în masivul de pământ ................................... 102
IX.2. Condiţii şi legi de rupere................................................................ 105
IX.2.1. Rezistenţa la forfecare a pământurilor necoezive ................. 106
IX.2.2. Rezistenţa la forfecare a pământurilor coezive...................... 108
IX.3. Aparate şi tipuri de încercări......................................................... 113
IX.3.1. Încercarea de compresiune simplă.......................................... 113
IX.3.2. Încercarea triaxială ..................................................................... 116
IX.3.3. Încercare de forfecare directă................................................... 116
X. ÎMPINGEREA ACTIVĂ ŞI ÎMPINGEREA PASIVĂ
A PĂMÂNTULUI ............................................................................... 118
X.1. Teoria lui Rankine .......................................................................... 120
X.1.1. Împingerea activă a pământului ............................................... 121
X.1.2. Împingerea pasivă a pământului .............................................. 123
X.2. Teoria lui Coulomb ......................................................................... 124
X.3. Distribuţia presiunilor pe înălţimea zidului de sprijin în cazul
.............terenurilor stratificate ..................................................................... 127
X.4. Studiul unui zid de sprijin .............................................................. 128
X.4.1. Dimensionarea unui zid de sprijin ............................................ 130
X.4.2. Studiul stabilităţii zidului............................................................. 131
X.4.3. Calculul tensiunilor în beton şi în armaturi.............................. 134
X.4.4. Calculul capacităţii portante a pământului de sub zidul de
.................sprijin.............................................................................................136
Geotehnica 167

XI. STABILITATEA PANTELOR .......................................................... 137


XI.1. Tipuri de mişcări de teren ............................................................. 138
XI.2. Parametri şi factori de securitate ................................................. 139
XI.3. Acţiuni care determină alunecare pământului ........................... 139
XI.4. Metode de calcul ............................................................................ 140
XI.4.1. Masiv omogen limitat de un plan de alunecare ..................... 140
XI.4.2. Masiv omogen limitat de o suprafaţă de alunecare circulară
........................................................................................................143
XI.4.2.1. Metoda fâşiilor – Fellenius..................................................... 143
XI.4.2.2. Metoda Bishop “modificată”................................................... 144
XI.4.3. Stabilitatea versanţilor. Metoda blocurilor............................... 146

XII. CAPACITATEA PORTANTĂ A TERENULUI DE FUNDARE..148


XII.1. Etapele deformării terenului.......................................................... 148
XII.2. Descrierea mecanismului de rupere ........................................... 149
XII.3. Calculul terenului de fundaţie în conformitate cu STAS 3300/2- 85
..........................................................................................................151
XII.3.1. Calculul terenului de fundare utilizând presiunea
convenţională................................................................................151
XII.3.2. Calculul terenului de fundare la starea limită de deformare
(S.L.D.) ......................................................................................... 156
XII.3.3. Calculul terenului de fundare la starea limită de capacitate
portantă(S.L.C.P.)........................................................................159

...................................................................................................................