Sunteți pe pagina 1din 2

Drept Curs 1

Notiuni introductive
Notiunea de drept=toatalitatea regulilor de conduit emise de puterea publica, reglui
a caror respectare este oglibatorie pentru toti destinatatii acestora.
Dreptul afacerilor=ansamblul de norme generale de drept privat si norme specific
de drept privat si public aplicabile profesionistilor comercianti personae pizice
autorizate si societati comerciale, in activitatea lor de afaceri, respective de
productie, administrarea de bunuri sau de prestare servicii, a intreprinderilor cu
scop lucrative. Sunt incluse notiuni de drept privat in general, drept civil, precum si
unele noituni din dreptul muncii, administrative, fiscal si penal.
Norma juridical= reprezinta regula stabilita de catre autoritatea publica care
reglementeaza raporturile dintre oameni si care, daca nu este respectata, poate fi
aduca la indeplinirea prin forta coercitiva a statului.
Structura si clasificarea normelor juridice
Norma juridical cuprinde 3 parti:
1.Ipoteza-relatie sociala
2.Dispozitia in care se edicteaza regula de conduita ce trebuie urmata
3.Sanctiunea-arata consecinta incalcarii regulii cuprinde in dispozitie
Clasificarea normelor juridice:
1. Norme imperative=respectarea lor e obligatory in toate situatiile iar
incalcarea atrage sanctiunile prevazute in actele normative in vigoare.
Intrepinderea
Forma jurifica de desfasurare a activitatii cu character profesional
Definitie Art.3 alin (3) din C. Civ.: Intrrepinderea este o activitate systematic
organizata, autonoma,realizata de o personae, pe riscul sau, constand in
producerea de bunuri, executarea de lucrari si prestarea de servicii, influent daca
are sau nu un scop lucrative.
Caracterele intrepinderii:
-activitatea systematic organizata ce se desfasoara cu character.
Formele indrepinderii:
a. Indrepinderea economica( comerciala)
b. Intrepinderea civila (necomeciala)

Scop lucrative- profit


Doua categorii de comercianti:
1. Comercianti persoane fizice
2. 2. Comerciantti persoane juridice.