Sunteți pe pagina 1din 238

EUGEN CZEK STORA LTERATUR LATNE

VOL.
SOCIETATEA ADEVRUL" S.A. 1994
*685529Z
685529-i"*
Toate drepturile asupra prezentei edi[ii apar[in Societ[ii .Adevrul" S.A. .S.B.N. 973-9128-l8-l
TABLA DE MATERII
Cuvnt nainte la volumul al doilea.................................389
Abrevieri................................................................................390
XX. Societatea i cultura n secolele 1 d.C..................393
Renatere i stabilitate, - Via[a economic i social, - ,Categoriile" sociale, -Contextul politic intern, -
Politica extern, - Mentalit[ile, religia, filosofia, - Artele plastice i arhitectura, - Educa[ia, cultura i
literatura, - Noua retoric i curentele literare, - Bibliografie, - Note.
XX. Poe[i ai secolului d.C: Manilius, Fedru i al[ii ...416
Poemul lui Manilius, - Un Anti-Lucre[iu, - Arta lui Manilius, - Poemul Aetna, -Fedru i apari[ia fabulei, -
Biografia lui Fedru, - Opera, - Universul lui Fedru, -Strategia literar, - Receptarea lui Fedru, -
Calpurnius Siculus i alte egloge, -Caesius Bassus i al[i poe[i, - Tragicii minori i Octavia, -
Bibliografie, - Note.
XX. Proza de erudi[ie i istoriografia secolului d.C.....431
Gramatici i filologi, - Celsus, Pomponius Mela i Scribonius Largus, - Columella,
- Pliniu cel Btrn, - Frontinus i al[i erudi[i, - Dezvoltarea istoriografiei, - storiografii ,pierdu[i", - Via[a
i opera lui Velleius Paterculus, - Digresiunile lui Velleius i implica[iile lor, - Stilul lui Velleius, -
Valerius Maximus, - Curtius Rufus, - Receptarea lui Curtius Rufus, - Bibliografie, - Note.
XXIII. Seneca.......................................................................449
Via[a, - Opera, - Proza i poezia lui Seneca, - Sistemul filosofic al lui Seneca, -Stoicismul lui Seneca, -
Concep[iile politice, - Arta observa[iei i parenezei, - Arta tragediilor, - ,Poetica" lui Seneca, - Scriitura
lui Seneca, - Receptarea lui Seneca,
- Bibliografie, - Note.
385
STORA LTERATUR LATNE
XXV. Poe[ii stoici: Persius i Lucan...............................475
Via[a lui Persius, - Opera lui Persius, - Mesajul, - Structura satirelor, - Scriitura lui Persius, - Concluzii
i receptarea lui Persius, - Via[a lui Lucan, - Opera, - Alctuirea Pharsaliei, - Mesajul Pharsaliei, -
Evolu[ia concep[iilor iui Lucan, - Tonul oratoric i voca[ia romantic, - Revolu[ia artistic a lui Lucan, -
Miraculosul ,laic", - Limbajul lucaneic, - Concluzii i receptarea operei lui Lucan, - Bibliografie, - Note.
XXV. Petroniu.......................................................................497
Enigmele Satyricon-ului, - Subiectul, - Tipare romaneti i non-romaneti, -Structura Satyricon-ului, -
|ara romanului, - Realit[i socio-moraie, - Probleme i polemici cultural-estetice, - Personajele
romanului, - Umorul extravagant i exuberant, - Scriitura, - Concluzii, - Receptarea Satyricon-ului, -
Bibliografie, - Note.
XXV. Poe[i clasicizan[i i Mar[ial.....................................519
Valerius Flaccus, - Silius talicus, - Iliada latin, - Statius. Via[a i opera epic, -Silvele i arta lui
Statius - Mar[ial. Via[a, - Alctuirea epigramelor, - Universul imaginar al epigramelor, - Arta lui Mar[ial,
- Scriitura epigramelor i receptarea lui Mar[ial, -Bibliografie, - Note.
XXV. Quintiiian i Pliniu cel Tnr.................................535
Quintiiian. Via[a, - Opera, - Mesajul lui Quintiiian, - Critica literar a lui Quintiiian,
- Strategia stilistic i receptarea lui Quintiiian, - Pliniu cel Tnr, - Opera. Panegiricul lui Traian, -
Tematica epistulelor pliniene, - Stilul coresponden[ei literare pliniene,
- Receptarea i concluzii asupra lui Pliniu, - Bibliografie, - Note.
XXV. Tacit:.........................................................................553
mportan[a lui Tacit, - Via[a, - Opusculele lui Tacit, - Istoriile, - Analele, - ,Fr mnie i prtinire", -
Cauzalitatea istoric, - Filosofia i mentalitatea lui Tacit, -Politica Romei i observa[ia socio-politic, -
Observa[ia psihologic i umanismul, - Spa[iul i timpul, - Strategia literar, - Tipurile de discurs i
procedeele compozi[ionale, - Scriitura taciteic, - Sinteza stilistic, - Receptarea, - Concluzii,
-Bibliografie, - Note.
XXX. Suetoniu, Fiorus i al[i prozatori...........................598
Suetoniu. Via[a, - Opera. Despre ra!ii ilutri, - "ie!ile celor doispre#ece $e#ari,
- Mesajul suetonian, - Mali[iosul Suetoniu, - Macrosintaxa textului sau compozi[ia,
- Scriitura i imagistica suetonian, - Receptarea i concluzii asupra lui Suetoniu,
- Fiorus. Via[a i opera, - Mesajul operei istorice a lui Fiorus, - Strategia literar retorico-dramatic, -
ustin, - Granius Licinianus i al[i istoriografi, - Dreptul i Gaius, - Bibliografie, - Note.
XXX. luvenal i poezia secolului al doilea d.C..............622
Via[a lui luvenal, - Opera, - Frustrare i indignare. Problematica satirelor, - Op[iunile politice i filosofia,
- Strategia artistic, - Scriitura lui luvenal, -Concluzii i receptarea lui luvenal, - Poe[ii celui de-ai doilea
neoterism, - Bibliografie, - Note.
XXX. Fronto i adep[ii si. Aulus Gellius......................643
Via[a i opera lui Fronto, - deile i arta lui Fronto, - Micarea frontonian, - Via[a lui Aulus Gellius, -
Nop!ile Atice, - Receptarea lui Gellius i concluzii, - Bibliografie,
- Note.
XXX. Apuleius.....................................................................652
Via[a, - Opera, - %loridele i operele filosofice, - Apologia, - &eta'or(o#ele, - zvoare i modele, -
Bivalenta structural a &eta'or(o#elor, - Strategia literar n &eta'or(o#e,
- Scriitura &eta'or(o#elor, - Receptarea, - Concluzii, - Bibliografie, - Note.
XXX. Societatea i cultura n secolele -V d.C.........676
Crizele mperiului, - Civiliza[ia roman, - ,Categoriile" sociale, - Contextul politic intern: Principatul
trziu i Dominatul, - Politica extern, - Microunit[ile sociale i mentalit[ile, - ,Cderea" mperiului
roman, - Religia i filosofia, - Arhitectura i arteleplastice, - Renaterea constantino-theodosian.
nv[mntul i educa[ia, -Literatura, - Curentele literare, - Bibliografie, - Note.
XXXV. Poezia secolului al Hl-lea d.C...............................702
Peruigiliu' "eneris, - Pentadius, - Al[i lirici i dezvoltarea teatrului, - Poezia didascalic, - Concluzii, -
Bibliografie, - Note.
XXXV. Poezia claiciza!"# a ecolelo$ IV%V &.C.............'11
Trsturi generale i exponen[i secundari, - Ausonius. Via[a i opera, - Mesajul i strategia literar ale
lui Ausonius, - Claudian. Via[a i opera, - Mesajul lui Claudian,
- Strategia literar a lui Claudian, - Receptarea i concluzii asupra lui Claudian, -Rutilius Namatianus i
poemul su, - Structura elegiei rutiliene, - Bibliografie, -Note.
XXXVI. D$e(")l* e$)&i+ia ,i o$a"o$ia..................................'-.
Dreptul, Papinian si Ulpian, - Dreptul n vremea Dominatului, - Erudi[ia filologic i Donatus, - Servius,
- Macrobius. Via[a i opera, - Martianus Capella i Fulgentius. Al[i erudi[i, - Elocin[a i panegiritii, -
Symmacbus. Biografia i elocin[a, -Coresponden[a lui Symmachus, - Bibliografie, - Note.
XXXVII. I"o$io/$a0ia ecolelo$ III%V &.C...........................'41
Trsturi generale, - Marius Maximus i al[i istorici, - Aurelius Victor. Via[a i opera, - Mesajul fui
Aurelius Victor, - Strategia literar a lui Aurelius Victor, - Eutropiu,
- Festus, - Al[i epitomatori i Nicomachus Fiavianus, - Istoria August i geneza sa,
- deile i mesajul Istoriei Auguste, - Structura Istoriei Auguste, - Bibliografie, -Note.
XXXVIII. A1ia!.....................................................................'23
Via[a, - Opera, - Poetica i critica istoriografiei, - Mesajul istoricului, - Arta informrii cititorului, -
Strategia literar, - Scriitura, - Receptarea i concluzii, -Bibliografie, - Note.
XXXIX. Li"e$a")$a c$e,"i!#..................................................'.4
Trsturi generale, - Minucius Felix, - Tertullian, - deile i arta lui Tertullian, - Al[i prozatori ai secolului
al lll-lea, - Commodianus, - Lactan[iu, - Scriitori ai secolului al V-lea: Hieronymus, Ambrosius i al[ii, -
Poezia cretin: Prudentius i al[i autori,
- Augustin. Via[a, - Opera lui Augustin, - Doctrina lui Augustin i bazele sale, -Strategia literar a lui
Augustin, - Receptarea lui Augustin i concluzii, - Orosius i al[i autori cretini ai secolului al V-lea d.C,
- Boetius i deschiderea spre un nou umanism, - Bibliografie, - Note.
XL. Scurte concluzii generale...............................................817
Table des matieres................................................................821
C)45!" 6!ai!"e la 4ol)1)l al &oilea
Acest volu' a (ost redactat i pulicat )n (unc!ie de principiile care s-au a(lat la a#a celui
anterior. A' nu'erotat paginile )n continuarea volu'ului )nt*i, pentru a )nlesni citirea - i
eventual citarea - )ntregii cr!i. "olu'ul al doilea are un nu'r de pagini 'ai 'are dec*t
volu'ul )nt*i, nu din pricina unor criterii valorice, dei cel 'ai i'portant scriitor ro'an, adic
Tacit, (igurea# )n to'ul care ur'ea#. Dar din ti'pul I'periului s-au pstrat 'ai 'ulte
opere literare dec*t din perioadele istorice anterioare.
Pentru a nu prelungi e+cesiv acest volu', a' renun!at la indicele general al cr!ii. Dar
cititorii vor a(la la s(*ritul (iecrui capitol o iliogra(ie esen!iali#at, precu' i note. %a! de
volu'ul anterior, a' 'odi(icat )ndeote siste'ul de citare al articolelor aprute )n revistele
tiin!i(ice, pentru a ne alinia nor'elor interna!ionale. $a i )n volu'ul precedent, o parte din
te+t va (i pulicat )n caractere 'ici, ,petite-, )n li'a.ul de specialitate. Ne re(eri' la
iogra(iile scriitorilor, la sucapitolele istorice ale introducerilor la epoci, la unele pasa.e de
interes (ilologic sau 'ai pu!in i'portant. )n acest (el a' )ncercat s relie(' partea din te+t
consacrat laoratorului intern al scriitorilor, pe care )ns ne-a' strduit s-l anali#' )n
rela!ie cu evolu!ia 'entalit!ilor i a principalelor op!iuni culturale. Docu'entarea )n vederea
alctuirii acestui volu' s-a )ncheiat )n /012, ca i )n ca#ul to'ului anterior. Totui a'
)ncercat s-o co'plet' cu lucrri aprute )nainte de aceast dat sau chiar pulicate
ulterior, c*nd a' revi#uit 'anuscrisul, )n vederea pulicrii. $artea se adresea# at*t
specialitilor, c*t i 'arelui pulic.
EUGEN CIZEK
389
ABREVIERI
CL = $orpus Inscriptionu' 3atinaru' (Corpul inscrip[iilor latine)
LS = Inscriptiones 3atinae Selectae (nscrip[ii latine alese), ed. H. DESSAU, 1892-l916
COD. THEODOS = $ode+ Theodosianus
AM. MARC. = Ammanus Marcellinus, 4es 5estae
Anth. 6 Anthologia Palatina
APUL. = Apuleius; Apoi. 6 Apologia7 &et. 6 &eta'orphoses7 %ior. = %lorida
AR ST. = Aristoteles; Poet. = Poetica
AUG. = Augustinus; $on(. = $on(essiones7 $iu. Dei = De ciuitate Dei (Despre cetatea lui Dumnezeu)
-
AUR VCT = Aurelius Victor, $aesares
AUS. = Ausonius; &os. 6 &osella7 8p. 6 8pistulae7
Ord. 6 Ordo noiliu' uriu' (Ordinea oraelor nobile);
De rapt. 6 De raptu Proserpinae (Despre rpirea Proserpinei)
BOET. = Boethius; $ons. 6 $onsolatio
CAL. SC. = Calpurnius Siculus; 8cl. = 8clogae (Egloge) . . w, '.
$ar'. 8ins. 6 $ar'ina 8insidlensia '
a
CLAUD. = Claudianus; De consul. Stlic. 6 De consulatu Stilichonis (Despre consulatul lui Stilicho); In 4u(. 6 In
4u(inu' (mpotriva lui Rufinus)
390
STORA LTERATUR LATNE
COLUM. = Columella; De re rust. 6 De re rustica COMOD. = Commodianus; $A. = $ar'en Apologeticu' DO =
Cassius Dio, 9istoria EUTROP. = Eutropius, :reuiariu' ah ure condita
FLOR. = Florus; "OAP 6 "ergilius orator an poeta (Vergiliu orator sau poet); Tael. 6 Taella
9I84 = Hieronymus sau sfntul eronim; 8p. 6 8pistulae7 $hronic. 6 $hronicon HST. AUG. u 9istoria Augusta7
9adr. 6 9adrianus7 &.
Ant. Phil. 6 &arcus Antoninus Aurelius Philosophus7 Ale+. 6 Seuerus Ale+ander7 9ei. 6 9eliogaalus7 &a+. 6
&a+i'inus Thra+.7 5ord. 6 5ordianus7 Tyr. Trig. 6 Tyranni Triginta (Cei treizeci de tirani)
Aur. = Aurelianus7 Tac. = Tacitus7 ;uadr. Tyran. 6 ;uadrigae Tyrannoru'7 $ar. 6 $arus
HOR. = Horatius; Ars 6 Ars Poetica (Arta Poetic)
JOS. = Josephus Flavius; Ant. lud. 6 Anti<uitates ludaicae (Antichit[i udaice)
LACT. = 3actantius7 De 'ort. persec. = De 'ortius persecutoru' (Despre mor[ile persecutorilor); Diu Inst. 6
Diuinae Institutiones (nstitu[ii divine)
LB. = Libanios; 8p. 6 8pistulae
LV. = Titus Livius, A ure condita
LUC. = Lucanus; Phars. 6 Pharsalia
MACROB. = Macrobius; Saturn. 6 Saturnalia
MART. = Martialis; Spect. 6 3ier spectaculoru'7 8pigr. 6 8pigra''ata (Epigrame)
MN. = Minucius Felix, Octauius
Oct. 6 Octauia
OROS. = Orosius; Adu. Pag. 6 Aduersu' Paganos
PERS. = Persius; Sat. 6 Satirae7 $hol. 6 $holia'i
H. PETER, 9.4.4. = Hermann Peter, 9istoricoru' 4o'anoru' 4eli<uiae
PETR. = Petronius; Sat. = Satyricon
391
ABREVER
PHAED. = Phaeder =%edru>7 A. 6 Appendi+ Perottina
PHLO, 3eg. ad 5ai 6 3egatio ad 5aiu' (Ambasad ctre Gaius)
PLN. = Plinius; Nai. 9is). 6 Naturalis 9istoria (storia natural)
PLN. = Plinius; Pan. 6 Panegyricus7 8p. 6 8pistulae
PROB. = Probus, "ita Perii (Via[a lui Persius)
PRUD. = Prudentius; $ontra Sy'. 6 $ontra Sy''achu' (mpotriva lui Symmachus
PS-AUR. VCT. = Pseudo-Aurelius Victor; 8pit. 6 8pito'e
QUNT. - Quintilianus; Inst. Or. 6 Institutio Oratoria
RUTL. = Rutilius Namatianus, De reditu suo (Despre ntoarcerea sa)
Schol. ad. luu. 6 Scholiae ad luvenale' (Scolii la luvenal)
SEN. = Seneca; $ontrou. 6 $ontrouersiae7 Suas. 6 Suasoriae
SEN. = Seneca; Ad. &arc. 6 Ad &arcia' consolatio7 De ira7 Ad Poly. 6 Ad Polyiu' consolatio7 De reu. uit. 6
De reuitate uitae7 De prou. 6 De prouidentia7 De const. sap. = De constantia sapientis7 Apo?. 6 Apo?olo?ytosis7
De ci. 6 De cle'entia7 De u.. 6 De uita eata7 De enei. 6 De ene(iciis7 Nat. Ouaest. = Naturales ;uaestiones7
De otio7 8p. - 8pistulae ad 3uciliu'7 9erc. (ur. 6 9ercules (urens7 Phoen. 6 Phoenissae7 &ed. 6 &edea7 Phaedr.
6 Phaedra
SERV. = Servius; Ad "erg. Aen. = Ad "ergiliu' Aeneis SL. TAL. = Silius talicus; Pun. 6 Punica STAT. =
Statius; The. 6 Theais7 Silu. 6 Siluae
SUET. = Suetonius; De gra'. 6 De gra''aticis et rhetorius7 "ita 3uc. = "ita 3ucani7 $aes. 6 lulius $aesar7
Aug. 6 Augustus7 $al. 6 $aligula7 $I. 6 $laudius7 Ner. 6 Nero7 Otho7 "esp. 6 "espasianus7 Tit. 6 Titus7 Do'. =
Do'itianus
SYM. = Symmachus; 4el. 6 4elatio ad ara' "ictoriae (Raport la altarul Victoriei); 8p. 6 8pistulae
VACCA, "ita 3ucan. 6 "ita 3ucani "ita luu. - "ita luuenalis
392
XX. SOCETATEA Si CULTURA N SECOLELE
- d.C.
Renatere i stabilitate
Perioada respectiv, secolele i al -lea d.C. sau altfel spus anii 14 e.n. - 192 d.C. coincide cu cea
mai mare parte a istoriei aa-numitului Principat, instaurat, cum am vzut n alt capitol, de August i
continuat ae urmaii acestuia, din dinastiile lulio-Claudienilor (14-68 d.C), Flavieniior (69-96 d.C),
Antoninilor (96-l92 d.C). Aceast perioad nu implic un regres socio-istpric i cultural, cum apreciau
unii dintre scriitorii antici, sub impactul orientrilor moralizatoare profesate de ei - i se tie c
moralizarea excesiv reclam critica prezentului pe toate planurile i elogierea trecutului -, dar i
anumi[i cercettori moderni din secolele al XV-lea i al XlX-lea. Nu poate fi deci considerat secolul
d.C ca un veac de argint al literaturii latine, n opozi[ie cu cel de aur, care s-ar fi realizat la sfritul
Republicii i n epoca lui August. Dimpotriv, att societatea, ct i cultura roman progreseaz spre
apogeul lor, pe care l ating n secolul al ll-lea d.C. Vrful acestei expansiuni se nfptuiete de altfel n
primul deceniu al acestui al ll-lea secol d.C.
Dar aceast expansiune nu a fost realizat liniar i lin. Secolul d.C. se deosebete destul de mult de
veacul subsecvent. Secven[a istoric desfurat ntre 14 i 96 d.C. constituie o adevrat Renatere
ante littera', un veac de tip renascentist. Adic marcat de crize de cretere i de adaptare,
prelungire, dup pauza benefic a ,secolului" augusteic, a celor din secolul .C n orice caz, aceste
crize nu sunt de tip crepuscular, cci, n Occident, mperiul roman va dura pn la sfritul secolului al
V-lea d.C, iar n Orient, pn n 1453. Dezvoltarea istoric a fost sinuoas, caracterizat de furirea
lent a unor noi mentalit[i, de cutri febrile i multiple, inclusiv n domeniul geografic, ntocmai ca n
vremea Renaterii propriu-zise. De altfel, s-a sus[inut recent c i ultimul veac al Republicii ar fi
constituit o secven[ de tip renascentist. Si precum secolul al XV-lea, cel al acestei Renateri din
secolul d.C. va fi urmat de un
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE l-ll d.C.
veac de tip clasic, ilustrat de o stabilitate relativ; secolul d.C. a precedat o secven[ istoric n care
civiliza[ia antic a atins maxima ei expansiune. Veacul Antoninilor constituie fr ndoial cea mai
,fericit" perioad din istoria antichit[ii, cea mai stabil i, ntre anumite limite, cea mai prosper, pe
toate planurile, inclusiv pe cel literar
1
. Dup sfritul lui Traian, survenit n 117 d.C, civiliza[ia roman
nu-i poten[eaz expansiunea, dar subzist, pn la sfritul veacului respectiv, la un nalt nivel de
dezvoltare, pe un adevrat platou, pn n 192
2
-De fapt, nflorirea sa continu i n deceniile
urmtoare, cel pu[in pn n 238 d.C.
Luptele politice acute, care s-au desfurat n capital i n cursul secolului d.C., ca angajate ntre
puterea imperial i for[ele ce i se opuneau, n-au afectat n profunzime provinciile romane i, de cele
mai multe ori, nici restul taliei. Doar rzboiul civil din anii 68-69 d.C. a destabilizat puternic statul
roman, deoarece a implicat considerabile micri militare, ntreruperi n rela[iile economice i de alt
natur dintre pr[ile mperiului, traume psihice serioase. ns convulsiile prilejuite de acest moment
istoric dificil au fost rapid calmate i repetarea lor, n anii 96-98 d.C, moment de schimbare dramatic
a dinastiei, a fost evitat. Ne aflm desigur n prezen[a unui semn al nfloririi i al stabilit[ii, care
urmau s intervin.
Via+a eco!o1ic# ,i ocial#
Economia taliei se men[ine prosper n secolul d.C. n pofida lamentelor unor scriitori romani, nu se produce nici o recesiune
generalizat, n agricultur i n industria artizanal. Cunosc dificult[i numai zone din sudul peninsulei, care ns se
dezvoltaser mai modest i n secolul anterior. Chiar n jumtatea meridional a taliei se dezvolt sim[itor agricultura i
produc[ia manufacturier din Campania. Ele nfloresc n centrul peninsulei i mai ales n nord, unde crete produc[ia de export,
destinat pie[elor danubiene: nct se creeaz aici o adevrat plac turnant" a comer[ului roman. n agricultur prosper mai
ales olivicultura i viticultura. Totui produc[ia de export viticol a unor zone din talia cunoate anumite dificult[i; spre sfritul
secolului d.C, se ajunsese la o veritabil supraproduc[ie viticol, cnd Domi[ian s-a vzut obligat s adopte msuri
protec[ioniste severe, menite s interzic plantarea vi[ei de vie n provincii i s diminueze dezvoltarea ei chiar n talia
3
. Dar
mul[i italici emigreaz n provincii, unde se puteau mbog[i cu rapiditate. De altfel, mpratul Traian interzice - dar fr
eficacitate real - emigrarea italicilor spre provincii. Totodat, Antoninii, prin intermediul ,rspl[ilor pentru creterea copiilor",
aa-numitele ali'enta, acord mprumuturi agricultorilor italici, n vederea stimulrii lor. ar dobnzile sunt vrsate ca subsidii,
adevrate burse, prin[ilor italici, n vederea creterii a ct mai mul[i copii. Ulterior i Grecia beneficiaz de ali'enta.
Expansiunea economic se realizeaz chiar mai rapid i mai spectaculos n provincii, ndeosebi occidentale. Se dezvolt nu
numai agricultura, ci i produc[ia artizanal n Hispania, n Gallii i n Africa, pe lng vechile centre economice din Orient.
ndeosebi nflorete fabricarea ceramicii, crmizii, postavurilor, sticlriei. n condi[iile unui progres lent, produc[ia
manufacturier a provinciilor atinge la jumtatea secolului d.C. ritmul i nivelul calitativ din talia, pe care ajunge uneori s-o
concureze chiar pe pie[ele peninsulei. Nu trebuie crezut c oamenii vremii respingeau categoric
394
VA|A ECONOMC Sl SOCAL
progresul tehnologic. Sunt inventate acum sau difuzate rapid anumite cuceriri tehnologice precum: plugul greu, teascul
perfec[ionat, butoiul, care substituie vechea amfor, pentru transportul vinului, secertoarea, moara cu ap, pergamentul ca
material de scris (de fapt implantat n lumea Mediteranei la sfritul secolului .C). Dar dificult[ile comunicrii inven[iilor,
dorin[a de a pstra secretul profesional, prioritatea for[ei umane ca instrument de munc stnjenesc difuzarea inven[iilor
tehnologice. De altfel, industria grea avea mai ales un caracter artizanal i se realiza prin excelen[ n spa[ii economice rurale
4
.
Totui, n Dacia, ca urmare a cuceririi traiane, economia, cile de comunica[ie, diversele forme de civiliza[ie s-au dezvoltat ntr-
un ritm impresionant. Pe de alt parte, reforma monetar, ntreprins de mpratul Nero n 64 d.C, n scopul omogenizrii i
stimulrii circula[iei banilor, nu d rezultate pe termen lung. Se produc fenomene infla[ioniste, care nu vor putea fi stvilite
niciodat pn la sfritul mperiului roman. Dimpotriv, dup moartea lui Traian, infla[ia se va accelera. Societatea roman
consuma mai mult dect producea. Totui, n ansamblul ei, economia a nflorit n aceste dou secole i s-a dezvoltat
pretutindeni o puternic infrastructur rutier i portuar. nterven[ionismul statului era limitat, nct se dezvolta considerabil
economia liberei ntreprinderi sau ,economia de pia[". Spre mijlocul secolului d.C, popula[ia mperiului atinge, poate, cincizeci
de milioane de locuitori, dintre care aproximativ 10% erau cet[eni romani. Desigur, obiceiul cstoriei tardive, mediocritatea
medicinei, mortalitatea infantil ridicat, precum i cea a femeilor care nteau, stinghereau o demografie, de altfel, nfloritoare'.
Sub Claudiu i sub Flavieni, n secolul d.C, sub Antonini, n veacul urmtor, cet[enia roman se va extinde considerabil. O
dobndeau provincialii nstri[i, pe care se ntemeia de regul stpnirea roman, foti militari peregrini i urmaii lor etc.
Romanizarea popula[iei mperiului s-a realizat mai ales ca epifenomen al urbanizrii i al municipalizrii. Dac n vremea
Republicii i chiar sub August iocuitorii nstri[i ai oraelor triau n imobile mici i modeste, care nu se puteau compara cu
somptuoasele cldiri publice, acum, sub mperiu, se construiesc numeroase vile i locuin[e elegante. Se difuzeaz masiv
concep[ii universalizante i ecumenice, ndeosebi n secolul al ll-lea d.C. Concomitent, rela[iile cndva foarte strnse ntre cet[i
- sim[ite ca unit[i social-morale integratoare i indivizi - slbesc n chip manifest. Mentalit[ile dependente de ,cetate", ciuitas,
tind s dispar. mensul parc-palat-paradis, care a fost ,casa aurit", do'us aurea, a lui Nero, constituie primul jalon al tranzi[iei
spre noi structuri mentale, n vreme ce palatul lui Hadrian, uilla 9adriana, ilustreaz, n secolul al ll-lea d.C, ncheierea acestui
proces de trecere i triumful unei noi mentalit[i. Aceasta din urm este, dup prerea noastr, legat nu de civitate, ci de ,anti-
Cetate", anti-ciuilas. Entropia Cet[ii i emergen[a anti-Cet[ii implic aadar pierderea solidarit[ii cu oraul natal, ale crei
limite nu mai sunt zrite nici cu ochii min[ii, sentimentul c individul fcea parte dintr-o popula[ie instalat pe un teritoriu foarte
vast. Aelius Aristide, favoritul unor mpra[i din secolul al ll-lea d.C, se adreseaz romanilor n grecete, pentru a le spune c, n
vreme ce alte cet[i au frontiere i teritorii proprii, Roma are ca limite i ca sol ntreaga lume locuit =3aus 4o'ae, 59-61). Cu
alte cuvinte, anli-ciuitas, ca structur mental, echivaleaz cu o foarte supl re[ea de cet[i reale
5
. Se elaboreaz o nou scar
de valori, n cadrul creia conceptul de ,om roman", ho'o 4o'anus, nzuiete s-l substituie pe cel de ,cet[ean roman", ciuis
4o'anus. De altfel, am observat c, n mperiul puternic urbanizat, cet[enia roman tinde s se generalizeze la ansamblul
popula[iei.
ar solidarit[ile ntre indivizi se refac n interiorul microunit[ilor sociale, grupurilor umane, care motenesc i dezvolt vechile
raporturi clientelare. Fenomenul asociativ se dezvolt cu pregnan[ n mperiul roman. Ne referim la grupurile de prieteni, la
asocia[iile spontane ale celor ce locuiesc acelai cartier, acelai imobil de raport =insula> sau care frecventeaz aceleai localuri
de
' Se estimeaz la opt milioane popula[ia taliei, ca i a Galliilor, la cinci cea a Siriei, n cursul secolului d.C. La Roma, se aflau
ntre ase sute de mii i un milion de oameni, iar la Alexandria peste trei sute de mii de locuitori. La sate, care erau considerate
ndeobte a face parte din hinterlandul oraului apropiat i unde condi[iile de via[ erau mult inferioare celor din centrele urbane,
densitatea popula[iei nu era important. n Dacia roman, un sat cuprindea aproximativ o sut de locuitori.
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE l-ll d.C.
amuzament - cci plcerile Oraului se dezvolt n chip manifest -, la cercurile cultural-politice, aflate acum ntr-o expansiune
accelerat. Fiin[eaz, de fapt se dezvolt, pe baza unor precedente mai vechi, ns mui mai modeste, i asocieri categoric mai
structurate, sodalit[i de diverse tipuri. Avem n vedere diferite amicale, care se manifestau concomitent ca organiza[ii de
ntrajutorare, cluburi i confrerii religioase. Ele dispuneau de sli de reuniune, de conductori proprii i organizau banchete, cu
prilejul srbtorilor religioase. ntr-adevr, asemenea asocia[ii se ntruneau mai aes pentru a celebra srbtorile zeilor, ca sis,
Bacchus etc. Dar, n Africa romani to[i membrii unei anumite asocia[ii care locuiau pe o raz de zece kilometri erau obliga[i s
aciste @a funeraliile confra[ilor defunc[i =$I3, 8,14683). Asemenea asocia[ii regrupau un numr variabil de membri, care oscila
ntre cteva zeci de persoane i peste o mie de ini. Cele mai relevante asocia[ii erau structurate sub forma unor ,colegii",
collegia, aprute anterior, sub Republic i n talia, dar generalizate sub mperiu, n provincii, inclusiv i mai ales n zonele
elenofone. Unele colegii mbrcau forma unor confrerii sacerdotale, ns altele, dei n principiu aveau, de asemenea, o voca[ie
mai ales religioas, regrupau pe cei care practicau aceeai art sau acelai sport, pe tineri sau pe veterani, chiar pe militari i n
mod special pe cei care aveau o anumit meserie. Emerg astfel veritabile ghilde, colegii ale brutarilor, [estorilor,
constructorilor, negustorilor de gru, de vin, de untdelemn, fierarilor i chiar scribilor. n sfrit s-au organizat si colegii ale celor
care se asociau n vederea funeraliilor membrilor, collegia (uneatida. Din colegii fceau parte mai ales oameni de condi[ie
modest, uneori chiar sclavi, dar i negustori boga[i, care se sim[eau solidari cu sodales mai sraci. Apar adevrate colegii
familiale, din care fceau parte clien[ii, sclavii i liber[ii capului de familie. Notabilit[i locale erau patroni ai colegiilor. Le druiau
bani i cldiri, n schimbul sprijinului acordat cu prilejul alegerilor din oraul respectiv. Colegiile dispuneau de serbri specifice i
de divinit[i ocrotitoare, dar i de o trezorerie proprie, alimentat de cotiza[iile membrilor. Acetia se ntruneau i cu prilejul unor
adunri generale i i alegeau conductori, 'agistri sau prae(ecti. Srbtorile colegiilor figurau n calendarul oficial al oraelor,
iar banderolele lor strbteau strzile cet[ilor, cu prilejul unor procesiuni specifice. mpra[ii priveau cu nencredere proliferarea
colegiilor, pe care le controlau cu dificultate, i ncercau, de altfel n zadar, s limiteze proliferarea lor. Sodalit[ile au influen[at
substan[ial via[a cotidian a oraelor mperiului, muta[iile climatului mental, activit[ile sociale i chiar politice
6
.
Desftrile i amuzamentele Oraului mbrcau forme multiple. De altfel de ele beneficiau chiar i locuitorii lor de condi[ie
modest, crora, n virtutea unui ajutor dozat cu abilitate, potenta[ii locali sau administra[ia imperial le acordau gratifica[ii n
bani, alimente la pre[ redus sau chiar gratuit, spectacole i jocuri sau ntreceri sportive etc.
Ca"e/o$iile" ociale
Crete considerabil numrul sclavilor nscu[i n casa stpnilor, aa-numi[ii uernae. Ei se romanizeaz destul de rapid, dei, n
virtutea unei mode mai degrab dect a unei origini etnice reale, purtau nume greco-orientale. Masa sclavilor continu s nu fie
omogen, ci, dimpotriv, profund stratificat. Printre diversele categorii de sclavi se detaeaz sclavii principelui, la origine
slujitori n casa mpratului, ulterior mici func[ionari, ca i sclavii publici de altfel, care erau privilegia[i, sclavii domestici, ce
locuiau mpreun cu stpnul i sfreau ndeobte prin a fi elibera[i; ns i sclavii rurali. Anumi[i sclavi domestici beneficiau de
un statut special, ca medici, pictori, scribi, coafori, buctari de lux, pedagogi ai copiilor i chiar preceptori sau profesori. nc din
secolul d.C, sporete masiv frecven[a eliberrilor de sclavi, care se produc de regul cnd ei aveau 30-40 de ani. Unii sclavi
elibera[i, liber[ii, devin independen[i fa[ de stpnii lor, al[ii nu ob[in o autonomie complet. Unii liber[i independen[i
acumuleaz averi uriae i exercit la mijlocul secolului d.C. o influen[ social puternic. Ulterior, n secolul al ll-lea d.C.,
nrurirea
396
,CATEGORLE" SOCALE
exercitat de liber[ii boga[i diminueaz sim[itor. Anumite servicii private ale primilor mpra[i sunt conduse de liber[i, care de
mult vreme se ocupau de administrarea domeniilor aristocra[ilor romani. mpratul Claudiu i urmaii si acord puteri foarte
largi liber[ilor casei imperiale, care ajung s formeze un ,cabinet ministerial", ntruct birourile conduse de ei controleaz
administra[ia statal. Dar ulterior, mai ales sub Antonini i ndeosebi ncepnd cu domnia lui Hadrian (117-l38 d.C.), liber[ii sunt
nlocui[i n fruntea birourilor sau serviciilor imperiale, scrinia, de ctre cavaleri, n schimb, mpra[i ca Hadrian i Antoninus Pius
limiteaz sim[itor dreptul de via[ i de moarte asupra sclavilor, pe care l de[ineau stpnii lor. Antoninus Pius recomanda
insistent tratarea cu ngduin[ i blnde[e a sclavilor.
Pe de alt parte, sclavajul rural ncepe s fie concurat de colonat. De altfel s-a exagerat considerabil ponderea real a sclavilor,
care nu erau numeroi dect n talia, Sicilia i n Egipt. Ei erau utiliza[i mai ales pe marile domenii agricole i n exploatrile
manufacturiere cele mai importante. N-a e+istat nici un (el de or*nduire sclavagist. ar colonii, n perioada care ne intereseaz,
sunt mai ales [rani liberi, fr pmnt, care vrsau proprietarilor o arend n bani i ulterior n produse agroalimentare.
nc din secolul al ll-lea d.C, societatea roman tinde spre polarizarea masei oamenilor liberi, spre divizarea lor n .puternici",
potentes, numi[i i ,mai onorabili", honestiores, adic marii proprietari, oamenii nstri[i, func[ionarii i ofi[erii, i ,mai modeti"
sau ,mai umili", hu'iliores, [ranii, lucrtorii din ateliere, mici negustori, cei mai mrun[i dintre func[ionari. Chiar dreptul roman
are tendin[a s consfin[easc aceast dihotomie
7
. De fapt, masa cet[enilor romani i a peregrinilor romaniza[i se mparte n trei
categorii sau ordine prevalente - senatorial, ecvestru, decurional - i n mul[imea pestri[ a plebeilor. La Roma, n-au existat
niciodat clase sociale n sens modern. S-au dezvoltat numai categorii socio-profesionale, ordine, ordines, i ,stri", status.
Plebea, ples, nu era nici ea omogen, pentru c anumi[i plebei dispuneau de venituri sau censuri anuale de 300.000 sau
200.000 de sester[i. n orae, mul[i plebei triau din munca lor i practicau felurite meteuguri. Oricum, datorit
everghetismului, procesul de srcire a plebei se ncetinete sim[itor, iar plebea cet[eneasc din capital - deoarece la Roma
i n talia imigrau mul[i provinciali sraci, care formau o categorie specific de plebei - devine o categorie social privilegiat.
De altfel, Domi[ian i ulterior Antoninii supun unor reglementri stricte rela[iile dintre patroni i clien[ii sraci sau de condi[ie
social medie. Raporturile clientelare cunosc o dezvoltare remarcabil
8
.
n general, romanii se bizuiau n centrele urbane provinciale i italice pe ordinul decurionilor. El era alctuit din fotii magistra[i
municipali, care formau un consiliu sau un senat local. Decurionii erau ndeosebi oameni boga[i, cci erau obliga[i la cheltuieli
importante pentru stimularea vie[ii oraelor i trebuiau s exercite profesii onorabile. Decurionii, burghezia urban n general,
erau practic constrni s cheltuiasc pentru mpodobirea oraelor, pentru prosperitatea i desftrile lor. Everghetismul, efortul
financiar destinat binelui public, binefacerile devin moralmente obligatorii. Ele genereaz competi[ii permanente ntre exponen[ii
burgheziei citadine, care se ntrec ntre ei pentru a-i nzestra somptuos oraele. Se creea#, astfel un complex echilibru al vie[ii
urbane
9
, ntre decurioni i masa plebei municipale se situau colegiile augustaiiior, dedicate cultului imperial neoficial i ajungnd
s configureze o adevrat treapt social intermediar. n colegiile augustaiiior aveau acces i liber[ii nstri[i. Provinciile erau
administrate de guvernatori, numi[i de mprat, n provinciile imperiale, unde se aflau for[e militare importante; sau de senat, n
provinciile senatoriale, cele mai vechi i intens romanizate. Dar i guvernatorii senatoriali erau controla[i atent de mprat i de
func[ionarii lui, adic de procuratori. Puterea guvernatorilor nu se mai exercita abuziv, ca sub Republic, deoarece mpra[ii
doreau s dezvolte economia provincial. nc August a stabilit un adevrat sistem de proteguire a provincialilor, atestat de
edictele de la Cyrene. ns cnd n provincii se produc micri insurec[ionale, mai ales n anii 69-70 d.C, ele sunt reprimate cu
maxim severitate. Magistra[ii moteni[i de la Republic i promagistra[ii dispuneau de o relativ libertate n gestionarea
cotidian a misiunii lor.
Ordinul ecvestru sau al cavalerilor comport o ascensiune rapid i un prestigiu sporit. Unii mpra[i ca Domi[ian i Hadrian, s-
au sprijinit pe anumite categorii de cavaleri, n confruntarea
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE Ml d.C.
lor cu senatul. Pt'rtfnd in rndurile ordinului ecvestru decurioni, ofi[eri ai armatei imperiale, birocra[i, recruta[i u a i din
provinciile hispanice, gallice, africane i orientale. La sfritul secolului d.C, statrst pile atest c 50% din cavaleri proveneau
din talia, iar 30% din Orient, ns procentaje'
0
: - vor inversa n secolul urmtor. Oricum, dintr-o categorie de financiari opulen[i,
qu'rh erau pe vremea Republicii, cavalerii tind s devin o pepinier de func[ionari imperiali. Le revin pozi[ii esen[iale din
administra[ia civil i militar, procuratelele i prefecturile; iar, mi ales sub Antonini, conducerea birourilor imperiale centrale.
Spre sfritul secolului d.C, se formai'zeaz o carier ecvestr tipic. La Patavium, azi Padova, al doilea ora al taliei ca
importan[, cavalerii reprezint 1% din popula[ie, dar n alte cet[i i zone ale mperiului ei sunt mai puin numeroi. n ntreg
mperiul sunt cteva zeci de mii de cavaleri. Calitatea de cavaler nu sra in principiu ereditar i se ob[inea pe baza unui brevet
imperial i a unui cens de 400.000 de sester[i. n secolul al ll-lea d.C, importan[a cavalerilor crete n mod relevant i se ajunge
la o ierarhizare a condi[iei ecvestre, pe baza dezvoltrii func[ionarismului imperial. n fruntea ordinului se aflau brba[ii foarte
nsemna[i", uiri e'inentissi'i, prefec[ii pretoriului i prefec[ii-guvernatori ai Egiptului, urma[i de cei ,foarte desvri[i",
per(ectissi'i, ceilal[i prefec[i i nal[ii func[ionari, n vreme r func[ionarii mijlocii i oamenii de afaceri erau ,brba[i distini", uiri
egregii.
Mani proprietari de pmnt din senat formau vrful piramidei sociale. Dac nu se motenea calitatea de senator, n schimb
devine ereditar apartenen[a la ordinul senatorial, care ajunge s se separe definitiv de cel ecvestru, dup ce August, ntre 18 si
13 .C., a statornicit censul senatorilor la un milion de sester[i (SUET., Aug., 41,3; D10, 54, 17, 3). Procesul structurrii
desvrite a ordinului senatorial s-a ncheiat definitiv n 38 d.C. (D10, 59, 9, 5). Fii de senatori i cavaleri care urmau s devin
senatori purtau pe tunic ,banda lat,, de purpur, laticlauus, n vreme ce cavalerii nu aveau drept dect la ,banda ngust",
angustusclauus. Un brevet oficial i dreptul de a purta laticlavul asigurau mprosptarea ordinului senatorial. ncepnd de la
domnia mpratului Claudiu, apare i o alt cale de completare a rndurilor senatului i a ordinului senatorial: mpratul, prin
adlec[iune, promovare, adlectio, coopteaz diveri cavaleri n rndurile feluritelor categorii de senatori
10
. Cci rndurile
senatorilor i ordinului senatorial evolueaz rapid: dispar vlstarele familiilor de vi[ veche, noilitas din vremea Republicii, dar
i ale celor care le nlocuiesc. Si nu numai din pricina persecu[iilor ini[iate de mpra[i. Mul[i senatori nu au urmai; senatul,
care, sub August, era latin, devine italic la sfritul secolului d.C. mpra[ii promoveaz n senat ini[ial italici, Itali, care se
distinseser n administra[ia i n armata lor, i ulterior chiar provinciali. Vechea aristocra[ie de snge este substituit de o
aristocra[ie a banului, a crei avere rezida n bunuri imobiliare, situate mai ales n talia, n locuin[e de nchiriat i n vile
elegante, n cariere de marmur sau de argil, n puni vaste. Prin intermediari abili, aceti senatori noi se strduiau s
ocoleasc interdic[ia tradi[ional de a se ocupa de comer[. Sub Flavieni, se impune un nou ordin senatorial. Senatul se
provincializeaz treptat i ajunge s fie populat de romani originari -in provinciile occidentale i apoi chiar din Orient; nct,
dup stingerea dinastiei Antoninilor, adic sub Severi, orientalii constituie jumtate din totalul senatorilor. De fapt, senatorilor li
se rezerv vechile magistraturi republicane, cele mai importante posturi de comand n armat, care reprezint principalul
instrument de influen[are politic, aflat la dispozi[ia ordinului senatorial, guvernarea provinciilor senatoriale i a taliei, prefectura
oraului Roma. Cariera senatorial se cristalizeaz cu stricte[e. Din ordinul senatorial fac parte nu numai fiii de senatori,
destina[i acestei cariere, ci i membrii feminini ai familiilor senatoriale, nct ordinul nsumeaz cel pu[in dou mii de persoane.
Dac n secolul al ll-lea orice senator este numit ,brbat foarte strlucit", clarissi'us uir, cum reliefeaz inscrip[iile, so[ia lui este
calificat drept ,femeie foarte strlucit", clarissi'a (e'ina, iar vlstarul lui devine ,copil foarte strlucit", clarissi'us puer, ori
,copil foarte strlucit", clarissi'a puella. Astfel ordinul senatorial devine clarissimat.
Edificiul societ[ii imperiale timpurii este destul de ierarhizat, n func[ie de o relevant verticalitate social; dar este nc departe
de a fi divizat n castele nchise care vor lua natere n ultimele secole ale mperiului. Suntem nc n plin liberalism economic i
social.
398
CONTEXTUL POLTC NTERN
Co!"e7")l (oli"ic i!"e$!
Realitatea politic esen[ial a primelor dou secole d.C. este monarhia absolut. Teoretic statul roman continua s fie o
republic, dar senatul i poporul roman transferau cele mai relevante competen[e ale lor unui singur om, de pild la ,ntronarea"
lui, printr-o ,lege curiat despre imperiu", tex curtata de i'perio. Aceste competen[e se ntemeiau pe cele trei prghii reliefate
de noi n volumul anterior, adic n capitolul introductiv asupra ,secolului" augusteic: i'periu' proconsular major, care asigura
comanda suprem a for[elor armate i controlarea tuturor provinciilor sau guvernarea lor direct, puterea tribunician i
pontificatul maxim, ndeobte ansamblul capacit[ilor religioase ale mpratului. n virtutea faimoasei auctoritas, motenit de la
August, preeminen[ moral, capacitate de a crete i de a face s creasc, to[i mpra[ii au guvernat ca suverani autoritari,
chiar dac n-au beneficiat de fa[ada ideologic i de puterea constrngtoare a monarhilor din imperiul trziu: dominatul a
continuat i n acelai timp s-a opus Principatului. Romanii n-au acceptat uor un autoritarism, care se poten[a necontenit, de la
o domnie la alta, de la un mprat la altul. ntr-un discurs atribuit lui Galba i destinat succesorului acestuia, ns n realitate
adresat mpra[ilor, care erau contemporani operelor sale, Tacit subliniaz c romanii nu mai puteau restaura republica, dar nu
erau dispui s accepte total despotismul teocratic: ,vei domni peste oameni, care nu pot suporta nici libertatea ntreag, nici
deplina sclavie,, =9ist, 1, 16, 9).
Au domnit n ordine din urmtoarele dinastii: Tiberiu (14-37 d.C.), Gaius, supranumit Caligula (37-41), Claudiu (4l-54), Nero (54-
68) din dinastia lulio-Claudienilor, Galba (68-69), Otho(69), Vitellius (69), ca mpra[i efemeri, Vespasian (69-79), Titus (79-81),
Domi[ian (81 -96), din dinastia Flavienilor, Nerva (96-98), Traian (98-l17), Hadrian (117-l38), Antoninus Pius (138-l61), Marcus
Aurelius, asociat c[iva ani cu Ludu Verus (16l-l80), Commodus (180-l92), din dinastia Antoninilor. lulio-Claudienii reprezentau
una dintre marile familii aristocratice din vremea Republicii, Flavienii ,elita" municipal italic, n vreme ce Antoninii proveneau
aproape to[i din familii provinciale. Aceast evolu[ie ilustra transferul influen[ei politice i al componen[ei ordinelor sociale
importante de la Roma spre talia i ulterior spre provinciile occidentale. Teoretic, monarhia imperial nu era ereditar, dar
ndeobte mpra[ii i-au desemnat din vreme succesorii din propria familie i le-au transferat chiar o parte dintre competen[ele
lor. Dup 69 d.C, n rndurile opozi[iei senatoriale s-a preconizat nlocuirea eredit[ii de (acto a puterii imperiale prin alegerea ca
principe a celui mai bun senator. Scriitori ca Tacit i Pliniu cel Tnr =9ist., 1, 16, 2 i Pan., 2, 5) au pledat cu fervoare pentru
nlocuirea eredit[ii prin adoptarea ca succesor la puterea imperial a celui mai bun cet[ean. Totui, Antoninii au adoptat, ca fii,
senatori din alte familii, ns n general ei n-au avut motenitori drec[i. Pe de alt parte, cei adopta[i proveneau de regul dintre
rudele mai ndeprtate ori dintre sus[intorii mpra[ilor pe tron. Hadrian era nepot al lui Traian i cstorit cu o strnepoat de
sor a acestui mprat. El a ncercat, la rndul su, s lase mperiul fiului su natural, pe cnd Marcus Aurelius se nrudea de
fapt cu Traian i cu Hadrian
11
. De fapt, sub Antonini s-a petrecut un fenomen similar celor survenite n vremea lulio-Claudienilor:
dinastia imperial i familiile care gravitau n jurul su se nrudeau ntre ele pe mai multe linii i continuau s contracteze alian[e
matrimoniale, ce nu le mpiedicau s se lichideze fizic fr mil. n ultim instan[, Marcus Aurelius, mpratul filosof, singurul
dintre Antonini care a avut un fiu, a lsat mperiul lui Commodus. Acesta sa dovedit incapabil s domneasc i a prilejuit statului
roman o grav criz politic.
A func[ionat, mai ales n secolul d.C, antinomia ntre concep[ia augusteic i cea antonian despre monarhie, inspirate fiecare
de modele cndva elaborate respectiv de August i de Marcus Antonius. mpra[ii care au fost adep[ii concep[iei antoniene,
precum Caligula, Nero, Vitellius, Domi[ian, Commodus i, n forme mai prudente, Claudiu, Otho, Vespasian, Hadrian, au militat
pentru poten[area exacerbat a absolutismului, eluctarea vestigiilor republicane, confiscarea unei pr[i dintre bunurile materiale
enorme de care dispunea ordinul senatorial. Asemenea mpra[i
399
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE l-ll d.C.
impuneau la Roma o monarhie teocratic de tip greco-oriental, n care principele s fie considerat stpn i zeu, cobort printre
oameni, do'inus et deus, cum era celebrat - desigur oficios i nu oficial - Domi[ian. Al[i mpra[i ca Tiberiu, n prima parte a
domniei, Galba, Titus, Nerva, Traian, Antoninus Pius i Marcus Aurelius i-au propus respectarea formelor tradi[ionale,
colaborarea, pn la un punct, cu senatul i mai ales cru[area prestigiului su, statutului, status, i averilor senatoriale. Dar, n
realitate, chiar n timpul domniilor acestor mpra[i, autoritarismul n-a diminuat, ci, dimpotriv, s-a dezvoltat sensibil. Chiar
Antoninus Pius, exaltat de senatori pentru toleran[a sa, n-a redus n profunzime absolutismul epocii. ar Traian a tras cu abilitate
profit din oboseala creat de lungile confruntri politice, desfurate n vremea Flavienilor: a tratat cu precau[ie senatul, a
realizat o politic de consens i reconciliere intern, pe baza expansiunii externe, ns a consolidat puterea imperial absolut,
mai ales la sfritul domniei sale. De altfel senatul era afectat de incompeten[ i dezinteres pentru demersul politic. Pliniu cel
Tnr observ c, sub Domi[ian, senatorii uitaser s-i ndeplineasc rolul politic i c nu se redresaser nici n vremea lui
Traian. Cu prilejul sufragiului secret, unii senatori nscriau pe tbli[ele de vot glume de prost gust =8p., 4, 25; 6, 54; 8,14).
Hadrian a reorganizat dreptul i a reformat profund statul roman, n direc[ia centralizrii accentuate a administra[iei, favorizrii
ordinului ecvestru, dezvoltrii absolutismului, de fapt pregtirii tranzi[iei spre dominat
12
.
n cercurile cultural-politice, n operele scriitorilor din secolul d.C. s-a difuzat insistent antinomia ntre bunul monarh, tolerant i
conciliant, princeps, dar numit uneori chiar ,rege", re+, i tiran, despot nverunat, tyrannus. n secolul al ll-lea d.C, scriitori ca
Pliniu cel Tnr, Aelius Aristide, mpratul Marcus Aurelius au legitimat pe plan ideologic politica Antoninilor. Ei au statuat o
propagand universalist, ntemeiat pe elogiul Romei, capital a unui imperiu mondial i a lumii civilizate. Totodat, din
operele lor i mai ales din cea a scriitorului grec Dion Chrysostomul se detaeaz imaginea ideal a crmuitorului acestui stat
mondial. Princeps trebuie s fie omul providen[ial, printele pus de zei n fruntea oamenilor, n virtutea unei ,majest[i secunde",
'aiestas secunda, cci prima era cea a divinit[ilor. Un asemenea mandatar al zeilor trebuie s fie nsufle[it de sim[ul msurii,
'oderatio, i s respecte legile, pe care tot el le instituise, dup cum crezuse de cuviin[.
Dar mpra[ii dispuneau de un aparat administrativ din ce n ce mai amplu. La origine, el nu substituise vechea administra[ie,
motenit de la regimul republican, ci apruse i se dezvoltase n paralel cu aceasta. Desigur ns c administra[ia tradi[ional
a fost progresiv supus unui proces de eroziune, de golire de substan[a real, de care au beneficiat tocmai noile institu[ii
imperiale. Vechile structuri au fost conservate n virtutea formalismului mentalit[ii specific romane, nal[ii func[ionari imperiali,
mai ales prefec[ii cavaleri, controlau ntreaga administra[ie de stat. n fruntea lor se aflau prefec[ii pretoriului, n principiu
comandan[i ai principalei grzi imperiale, dar de fapt nvesti[i cu multiple atribu[ii administrative i judiciare, care i transformau
n adevra[i vice-mpra[i. n afara taliei, mpratul era reprezentat de guvernatorii de provincie imperial, ,lega[i", lega!i, ai
principelui i de procuratori, care, n provinciile senatoriale, dispuneau n teorie de competen[e financiare, ns de fapt erau
meni[i a controla ntreaga activitate local. Cum am semnalat n volumul anterior, n administra[ia central, birourile, scrinia, la
obrie destinate gospodririi domeniilor personale ale principelui, ajung s dirijeze politica extern i intern, finan[ele, justi[ia,
rela[iile cu provinciile ale statului imperial. La Roma, mpratul se sftuiete cu o serie de senatori i cavaleri competen[i n
diferite domenii i pe care i consider .prietenii" si, a'ici. Acetia formeaz ,consiliul principelui", consiliu' principis, care
secundeaz mpratul n materie judiciar i legislativ, ca i n orientarea politicii externe a mperiului. ncepnd cu domnia lui
Hadrian, acest consiliu devine un organ de guvernare minu[ios structurat i alctuit din specialiti n drept, administra[ie i n
politic general.
nct, n practic, acest consiliu al principelui tinde s preia statutul de principal organ deliberativ al statului, care revenea n
principiu senatului. ntr-adevr, influen[a real a senatului se afl n necontenit scdere, dei, n func[ie de mentalit[ile
romane, de formalism, dar i de ritualism, se men[ine prestigiul vechiului sfat al fotilor magistra[i. Pe de alt parte, n special n
secolul
400
POLTCA EXTERN
d.C, senatul ncearc s se mpotriveasc diminurii ponderii sale politice. n pofida modificrii masive a componen[ei senatului,
din motivele mai sus evocate i a introducerii n rndurile lui a partizanilor i favori[ilor mpra[ilor, persist o opozi[ie senatorial
destul de activ, sub lulio-Claudieni i Flavieni, ns i n timpul domniei lui Hadrian. Dup eecul ncercrilor de restaurare a
vechilor structuri statale, n 41 i n 42 d.C, aceast opozi[ie nu mai era republican, ci dorea numai prezervarea vie[ilor i
averilor senatorilor i respingea concep[ia antonian despre monarhia imperial. Noi senatori i nsueau rapid atitudinile
colegilor mai vechi din ordinul senatorial: nct se formeaz o adevrat mentalitate senatorial, fundat pe un orgoliu specific,
pendinte de faimosul status al clarissimilor.
Un rol de importan[ cardinal n via[a politic l-a jucat armata, alctuit exclusiv din militari de profesie, angaja[i pentru un sfert
de veac sau chiar mai mult. Armata reprezenta de fapt instrumentul i temelia puterii imperiale; principii puteau fi desemna[i de
predecesori i confirma[i de senat, ei se urcau pe tron numai dac aveau sprijinul for[elor militare
13
.
Un rol deosebit de important n asigurarea succesiunii i n consolidarea puterii imperiale l-au de[inut pretorienii, care formau,
cum am artat, principala gard imperial i for[ a garnizoanei oraului Roma. Ei erau recruta[i aproape exclusiv din talia, n
vreme ce solda[ii din legiuni proveneau, mai ales ncepnd din 69 d.C, din provincii. De altfel n anii 68 i 69, i, ulterior, dup
eliminarea lui Commodus, n 193 d.C, legiunile de la frontiere au intervenit masiv mpotriva pretorienilor i principilor ntrona[i de
ei. ntre cele trei for[e politice prevalente - mpratul, armata, senatul - s-a men[inut un echilibru foarte fragil, ndeosebi n
secolul d.C. Sub mpra[i cum au fost Tiberiu, n ultima parte a domniei, Caligula, Nero, Vitellius, Domi[ian, Commodus, chiar
Hadrian s-a instaurat la Roma o teroare apstoare. Disiden[a senatorial, sprijinit adesea de o'parte dintre ofi[erii grzii
pretoriene, a ripostat prin destul de numeroase conjura[ii, care au condus la lichidarea fizic a lui Caligula, Domi[ian i
Commodus. Totui, de regul, implica[iile sngeroase ale conflictelor politice nu au depit limitele Romei i ale taliei.
Poli"ica e7"e$!#
n cursul secolului d.C, mpra[ii au practicat o politic extern ndeobte defensiv, pe grani[a ntrit, li'es, i pe frontiere
naturale, cum erau Rinul i Dunrea, la nord, Eufratul, la est, deertul la sud, pe continentul african. S-au realizat numai
ctiguri teritoriale minore, destinate mai ales ajustrii favorabile a aprrii mperiului, cu excep[ia Britanniei, par[ial cucerite de
Claudiu. Numai Nero i Domi[ian au privilegiat o defensiv mai flexibil i mai activ. ns Traian a reluat expansiunea
mperiului, prin cucerirea Daciei, n urma rzboaielor din 10l-l02 i 105-l06 d.C, i a teritoriului actual al ordaniei. De fapt, Traian
nzuia s echivaleze statul roman cu ,lumea locuit" sau civilizat i s-i asigure spatele frontului, pe care urmrea s-l
deschid mpotriva pr[ilor, de asemenea considera[i a face parte din aceast ,lume locuit". Cuceririle realizate n Orient de
Traian, la sfritul domniei lui i n cursul conflictului cu pr[ii, au fost ns abandonate de Hadrian, care a revenit la o politic de
riguroas defensiv. n timp ce Marcus Aurelius s-a strduit s stvileasc masivele atacuri i presiuni exercitate de triburile
germanice ale quazilor i marcomanilor, la rndul lor mpini spre mperiu de alte semin[ii barbare. Totodat, administra[ia
roman a fost confruntat cu unele rebeliuni provinciale, cum au fost cele ale britanilor i mai ales cele, repetate, ale iudeilor.
De fapt, opinia public roman se interesa destul de pu[in de ceea ce se petrecea pe meleagurile Barbarilor (n :araricu'>,
care nu fceau parte din lumea locuit i unde nu existau bog[ii notabile i mijloace de a percepe impozite. Dacia a fost
cucerit de romani dup ce ea fusese
401
685529
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE l-ll d.C.
considerat a fi devenit parte integrant din ,lumea locuit". Numai Lucan percepea amenin[are! barbar ca o ncercuire, iar
Tacit sublinia pericolul reprezentat de germani. Totui, treptat s-a instalat la Roma un interes exotic pentru via[a din :araricu',
iar n secolul al ll-lea d.C. s-a manifestat dorin[a de a cunoate mai bine strinul, ,cellalt" din afara mperiului i eventual chiai
de a-l accepta n interiorul frontierelor statului roman
14
.
Me!"ali"#+ile* $eli/ia* 0iloo0ia
Au euat pe termen lung eforturile ntreprinse de August, care ncercase s asocieze instaurarea
Principatului cu restaurarea vechii morale i cu scoaterea din criz a mentalit[ilor tradi[ionale ale
Cet[ii. Cu o anumit ntrziere, fireasc, dar prelungit de strdaniile tradi[ionalitilor, inclusiv ale lui
August i Tiberiu, au emers un nou climat mental, noi structuri mentale, o nou scar de valori,
adecvate anti-Cet[ii, mai sus men[ionate. S-a schimbat i atitudinea fa[ de provinciali. Romanii
consider c locuitorii provinciilor nu trebuie asupri[i fr mil. Cum am semnalat anterior, ntre
domnia lui Nero i cea a lui Hadrian s-au impus metavalori ca ,demnitatea", dignitas, i ,rolul" bine
jucat, persona, dup ce n-a dat rezultate tentativa ultimului dintre lulio-Claudieni de a inculca romanilor
un mod de via[ i o mentalitate ntemeiate pe o existen[ inimitabil, pe desftri i srbtoare, pe lux
i pe ntrecerile de talente, de tip elenistic. Oricum, pn la sfritul mperiului se men[ine o aspira[ie
ctre o adevrat ,dolce vita". 0 inscrip[ie foarte relevant declar c vntoarea, bile, jocurile i
umorul constituie adevrata via[
15
. Noi modalit[i de discurs mental au fost n cele din urm statuate
i ilustrate nu numai de Aelius Aristide, ci i de Tacit, Suetoniu, ca i de al[i scriitori, dar i de artele
plastice sau de ambientul secolului al ll-lea d.C.
Noul climat mental a nlesnit muta[ii substan[iale n domeniul religiei. Aproape nimeni nu mai credea n
vechile divinit[i romane ale Capitoliului; ns s-au men[inut mult vreme, mai cu seam n zonele
rurale din talia i din provincii, culte .populare,,, mai ales rustice, i unele credin[e n zei familiari, n
Esculap i zeit[ile tmduitoare, sau n divinit[i locale. Riturile tradi[ionale, ritualismul n general
rmn foarte vivace n gndirea religioas. Se dezvolt ca religie, mai ales politic, cultul imperial.
August, Claudiu, Vespasian, Titus, Traian, Hadrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius i rude ale lor au
fost trecu[i, dup moarte, n rndul zeilor, au devenit ,divini", diui. n provincii apar temple ale acestor
mpra[i-zei ori altare ale mpratului pe tron, asociat n Occident Romei personificate i divinizate,
unde slujeau ca sacerdo[i exponen[i importan[i ai ordinului decurional. La rndul lor, Augustalii
ntre[ineau n paralel un al doilea cult imperial, mai degrab oficios.
Dar fenomenul religios cel mai izbitor a fost difuzarea cultelor soteriologice, ndeobte de sorginte
oriental, care stimulau imagina[ia i sensibilitatea oamenilor. Se dezvolt ca unit[i autonome
adevrate secte religioase pgne, n condi[iile tensiunilor prilejuite de criza de cretere, de cutrile
de tip renascentist
402
MENTALT|LE, RELGA, FLOSOFA
ale secolului d.C. i chiar de expansiunea unei civiliza[ii universalizante n
veacul urmtor, ca i de muta[iile axiologice pe care le genera an@@-ciuitas,
contiin[ele nelinitite se adresau religiilor salvrii, i nu vechii religii contractualiste.
Mai cu seam femeile se sim[eau atrase de practicile soteriologice. Afl adep[i
cultul zei[elor Demeter i Cybele i se propag rapid culte siriene i microasiatice,
astrolatria i astrologia. Mai cu seam n timpul domniei lui Nero i sub Flavieni,
ca i n secolul Antoninilor, se difuzeaz polivalent cultul isiac i cel mitraic. sis,
divinitate sincretic de sorginte egiptean i adesea asociat zeului Serapis,
beneficiaz de o fervoare excep[ional de procesiuni somptuoase, ca i de
puritate moral, de ini[ieri complicate i impresionante. Transformat din religie
egiptean de stat n sect misteno, isianismul dobndete o remarcabil suple[e
doctrinal. Plutarh invit la o nou lectur, ndeobte alegorizant, a vechilor
mituri egiptene. Sacerdo[i! isiaci sunt adevra[i predicatori. Ei atest o abilitate
propagandistic semnificativ. Iseu' - templul zei[ei sis de la Pompei - nu
prezint o arhitectur orientalizant, dei niele sale adpostesc statuile unor zei
egipteni, ca i o statuie a lui Bacchus. Acest templu ilustreaz evolu[ia sectei
isiace, care a tiut s se adapteze structurilor mentale italice. Statuia zei[ei sis
constituie centrul principal al devo[iunii credincioilor. sis era celebrat prin
ceremonii cotidiene, ca i prin mai multe srbtori majore. Oameni de condi[ie
modest din porturile Mediteranei, mai ales liber[i i sclavi, cutau n isianism
tmduirea tuturor relelor, dei acest cult ncepe s atrag i exponen[i ai
categoriilor sociale opulente. Sub Severi, la nceputul secolului al lll-lea d.C,
isianismul va atinge vrful popularit[ii sale, care va diminua ulterior. Schimburile
comerciale, mentalitatea specific militarilor, sentimentele de solidaritate propagate
n interiorul microunit[ilor sociale, prin excelen[ al colegiilor, au favorizat difuzarea
mitraismului, care ajunge chiar mai influent dect isianismul. Numeroi meteugari
sraci devin mitraici. Cultul lui Mithra, zeu iranian, dar nvestit cu unele conota[ii
semitice i filtrat prin lumea elenistic, ajunge la sfritul secolului al ll-lea d.C.
una dintre cele mai importante religii din mperiu. Mithra aprea ntr-o postur
emo[ionant, ca zeu al luminii, al adevrului i al binelui, ca biruitor al rului. El
este identificat cu Soarele binefctor i cu Febus-Apollo. Mitraismul se propag
n talia i n Occident chiar mai intens dect n estul mperiului. mpresionau
ini[ierile severe, rigorismul etic i solidaritatea strns dintre mitraici. ntre un alt
mitraic i propriul frate nemitraic, orice adept al acestui cult trebuia s aleag
sprijinirea coreligionarului su. De unde i preferin[a artat mitraismului de
ctre militari. Dar cretinismul? Acesta se propag rapid, chiar n secolul d.C,
i nu numai n rndurile categoriilor sociale defavorizate, dup ce se desprinsese
definitiv de sectele mozaice. De asemenea, se rspndete n mperiu i
mozaismul, care, ns, rmne religia ,na[ional" a poporului iudeu. Noii mozaici
deveneau automat iudei. Totui, n primele dou secole d.C, cultele tradi[ionale,
publice i private, continu s ocupe primul loc n peisajul religios al mperiului.
Pe de alt parte, romanii asimilau divinit[ilor greco-romane zeit[ile locale, n
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE l-ll d.C.
virtutea interpretrii romane, interpretatio 4o'ana. Ceea ce a favorizat substan[ial procesul de
romanizare a provinciilor
16
.
Filosofia continu s se dezvolte n aceste prime dou secole d.C. Sectele i colile filosofice numr
mul[i adep[i, la Atena i la Roma, ns i n restul mperiului. Mai mult ca oricnd, filosofii profesioniti
duc mpreun cu adep[ii lor o existen[ comun i practic arta n[elepciunii ca un mod de via[, ca o
medicin a sufletului, 'edicina ani'i. Numeroi senatori romani i aveau filosoful profesionist al
familiei, tratat aproape ca un confesor. Totodat se amplific amatorismul filosofic.
Limba privilegiat a filosofiei rmne greaca, pe care o folosesc Musonius, Epictet i nsui mpratul
Marcus Aurelius. Totui Seneca scrie n latinete. Noua Academie i men[ine influen[a, cci
marcheaz gndirea unor autori cum au fost Quintilian, Pliniu, Suetoniu i mai ales Tacit. Totodat,
opera lui Apuleius i alte semne culturale ale secolului al ll-lea d.C. atest c academismul se orienta
spre o misteriofilosofie, spre pregtirea neoplatonismului. Dar, nlesnit de tensiunile vremii, de
represiunile declanate de absolutismul imperial, stoicismul tinde s devin filosofia preponderent. La
Atena i n mperiu subzist epicureismul, ,materialist" i antimistic. ,Grdina" i are la Atena
scolarhul su, care i exercit contiincios autoritatea. ar n secolul d.C. continu s fie practicat
cinismul. Demetrius, filosof cinic foarte reputat, n epoca lui Nero frecventeaz casele senatorilor i
cercurile cultural-politice i impresioneaz gnditori stoici, ca Thrasea i Seneca. Foarte revelator ns
pentru amplificarea soteriologiei i a misticismului, ca i pentru mpletirea acestora cu anumite curente
filosofice, se nvedereaz a fi demersul neopitagoreismului, care se deschide larg impactului religios.
lustrativ este, n acest sens, via[a lui Apollonios din Tyana, care, nc la mijlocul i spre sfritul
secolului d.C, se manifest ca un fel de Crist pgn, filosof, astrolog i taumaturg
17
. De altfel,
practicile misterice, divina[ia, magia i astrologia se afl n plin expansiune, n ambele veacuri ale
Principatului timpuriu.
A$"ele (la"ice ,i a$8i"ec")$a
n condi[iile expandrii civiliza[iei i amplificrii culturii, se dezvolt intensiv artele plastice i arhitectura. Ca i n alte secven[e
istorice ale antichit[ii, artitii plastici sunt considera[i simpli meseriai, care nu particip la dezbaterile de idei, la marile
evenimente politice. Ei exercit o influen[ foarte redus asupra centrelor, care focalizau op[iunile i controversele estetice.
Totui, asum i ei, chiar dac timid, opticile novatoare, tendin[ele estetice majore, nlesnite de noile climate, structuri i
discursuri mentale.
n majoritate greco-orientali, artitii plastici rmn fideli mult vreme formulelor artistice i motivelor elenistice idealizante. Totui
arta portretului comport un realism minu[ios. Fr a abandona stilizrile, care s sugereze mre[ia personajelor reprezentate,
sculptorii reproduc
404
ARTELE PLASTCE Sl ARHTECTURA
destul de exact chipul mpra[ilor pe care i nf[ieaz. n pictura parietal, nceputul secolului d.C. continu s fie marcat de
reac[ia preconizat de Vitruviu i de cel de-al treilea stil pictural. Elementele arhitectonice devin pur ornamentale i subiectele
decora[iilor denot tendin[e moralizatoare, realizate n naturi moarte, portrete, scene de via[, peisaje. Compozi[ia riguroas
este, n chip manifest, tributar clasicismului. Totui, cum am artat mai sus, nnoirea mentalit[ilor preconiza decorarea bogat
a unor locuin[e devenite mai somptuoase. Pe de alt parte, n pictura mural a epocii lui Nero se manifest tendin[e novatoare,
o contesta[ie a clasicismului, care corespund muta[iilor aprute n literatura stilului nou si noii micri literare. Se impune astfel
pe frescele care mpodobesc ,Casa aurit", do'us aurea, a lui Nero i o mare parte din locuin[ele de la Pompei al patrulea stil
pictural roman. Gra[ioasele fresce pictate de Fabullus n do'us aurea relev tendin[e romantice, pe cnd alte mrturii ale epocii
ilustreaz chiar un suprarealism ante littera'. Compozi[ia frescelor intens policrome sugereaz decoruri teatrale, o invita[ie spre
o lume iluzorie, care solicit permanent contemplatorul. Tendin[e baroce, care valorizeaz vechile tradi[ii ale expresionismului
italic i gustul pentru colosal, se exprim ns n arta realizat sub Flavieni. Grdinile neroniene ale ,Casei aurite" sunt
ngropate sub Termele lui Titus, cu o grab foarte semnificativ. Triumf i n artele plastice cel de-al doilea clasicism tradus de
basoreliefurile Columnei lui Traian. Gustul voin[ei i disciplinei clasice, propensiunea spre echilibru, spre o armonie vergilian,
spre verosimilitatea desenului se degaj clar din sculpturile Columnei. Dac Apollodor din Damasc i colaboratorii si, artitii
Columnei, reprezint inexact ntriturile fortre[elor dacice, n schimb ei redau corect vemintele dacilor i alte detalii
etnografice. Acelai echilibru clasic este ilustrat de cupola Panteonului lui Hadrian. n schimb, arta uriaului ansamblu (pentru
antichitate), care era "illa 9adriana, ansamblu ntins pe zece kilometri, ilustreaz mbinarea clasicismului sobru cu anumite
elemente arhaizante, de pus n legtur cu op[iunile literare ale epocii. n vreme ce basoreliefurile Columnei Aureliene, care
celebra rzboaiele marcomanice ale lui Marcus Aurelius, fac apel la o emo[ie puternic, valorific tendin[e expresioniste,
exprimate, de asemenea, de neoterismul i aticismul arhaizant al vremii. Formele alungite, convulsionate exprim cutarea
horificului
18
.
Pe de alt parte, secolele l-ll d.C. constituie vrsta de aur a arhitecturii romane, ale crei tendin[e pot fi puse n legtur, cum de
fapt am artat mai sus, cu esteticile literare clasicizante i neclasice ale timpului. Centrul Romei este n mare msur reconstruit
sub Nero, dup un mare incendiu (64 d.C), ntruct Capitala mperiului trebuia sa devin un ,ora nou", noua urs sau nea
pdlis, cel pu[in din punct de vedere axiologic. Am semnalat deja strlucirea faimoasei do'us aurea. Flavienii construiesc i ei
foarte mult, cci ridic Coloseul, imens amfiteatru destinat s gzduiasc ntre 50.000 i 100.000 de spectatori, ca i palatul lui
Domi[ian, do'us %lauiana, mrginit de un hipodrom. Domi[ian a nceput i construirea unui nou for, pe care l-a inaugurat Nerva.
ar Traian a cldit pretutindeni, la Roma, ca i n provincii. n Capital a nl[at un nou for, conceput ca un vast ansamblu, pe
care l domina Columna, un imens trg, terme etc. A ini[iat, de asemenea, ridicarea arcului de la Beneventum, n talia, i podul
de la Drobeta, construit de Apollodor, al crui geniu pluriform a prevalat n arhitectura i n artele plastice ale epocii.
S-a dezvoltat sensibil utilizarea inova[iilor tehnice, realizate n secolul d.C. i n epoca lui Traian! Crmida a nceput s fie
ntrebuin[at ca armtur exterioar. Totodat, s-au mbinat fericit tehnica blocajului, a boitei i cupolei, practicate n secolul
d.C. Hadrian a nl[at sau mai degrab a construit Panteonul, locaul tuturor zeilor, men[ionat mai sus, dar i templul Venerei i
al Romei, iar, la Tibur, palatul consemnat mai sus ca "illa 9adriana. Oraele Daciei romane, n special capitala provinciei create
de Traian, Ulpia Traiana, se mpodobesc cu numeroase construc[ii de o remarcabil strlucire.
405
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE l-ll d.C.
E&)ca+ia* c)l")$a ,i li"e$a")$a
nv[mntul i cultura se dezvolt spectaculos n ntreg mperiul. Vespasian creeaz chiar un
nv[mnt superior de stat, n care angajeaz pe Quintilian, retribuit cu un salariu anual de 100.000
de sester[i, sum imens pentru epoca respectiv. De asemenea, Vespasian nfiin[eaz i o catedr
de retoric elenic de stat. Hadrian construiete la Roma un Athenaeu', pus la dispozi[ia retorilor i
intelectualilor vremii. Marcus Aurelius creeaz la Atena o catedr de retoric i patru catedre de stat,
rezervate celor patru coli filosofice importante, care apar[ineau Academiei, Liceului peripatetician,
epicureismului i stoicismului. S-a dezvoltat obiceiul recita[iilor de opere literare din toate genurile i
speciile. Auzind din palatul su aplauzele care salutau recita[iile istoricului Servilius Nonianus,
mpratul Claudiu a alergat s asiste i el la lectura respectiv (PLN., 8p., 1, 13, 3). n secolul al ll-lea,
aceste recita[ii erau foarte frecvente. Necesitatea de a captiva urechile auditoriului i de a ob[ine
aplauze a nrurit substan[ial stilul operelor literare, care erau recitate. Filosofia i retorica sfresc
prin a se reconcilia n scrieri greceti, ca acelea ale lui Favorinus i Aelius Aristide, care promoveaz
un ideal umanist complex. Se generalizeaz un tip unitar de nv[mnt, bazat pe bilingvismul i
biculturalismul greco-latin, pe un ideal existen[ial, care imita modul de via[ al Capitalei. De altfel
operele literare, din aceste dou secole, comport, pe lng ,semnele poetice", expresia texturilor
intime, ,semne contextuale", n func[ie de cultura i de ,Weltanschauung" ale scriitorului, formate ntr-
un anumit mediu
19
, de mentalitatea i de condi[iile istorice ale timpului, marcate nu numai de
propensiunea pentru retoric i de reflec[ia filosofic, dar i de absolutismul imperial.
Condi[ia omului, raporturile sale cu structurile politice i morale nu mai pot fi dezbtute n for, din
pricina oprelitilor statuate de absolutism. Asemenea dezbateri s-au mutat n cmpul controverselor
teoretice i n cel al literaturii. Relaxarea i complicarea moravurilor au generat adesea reac[ii, nct
moralizarea s-a transformat n ax tematic al majorit[ii operelor literare ale vremii. Dar antilogia
,buni/ri", oniA'ali, a dobndit conota[ii politice evidente, la Tacit i la numeroi al[i scriitori. Nu se
putea discuta deschis despre politica mpra[ilor pe tron, ns, cum am artat, se delibera asupra
monarhului ideal, asupra statului desvrit, n cadrul opozi[iei dintre ,rege" i ,tiran". De altfel chiar i
principii, aproape to[i oameni nzestra[i cu o cultur remarcabil, particip la via[a intelectual. Ei au
continuat eforturile ntreprinse de August i de sfetnicii lui de a converti literatura ntr-un instrument de
propagand. De multe ori aceste strdanii n-au dat rezultatele scontate. Pu[ini scriitori au asumat o
atitudine ,cezarian", nct numai Nero, la nceputul domniei, i anumi[i Antonini, mai ales Traian i
Antoninus Pius, au ob[inut sprijinul majorit[ii litera[ilor epocilor respective.
406
EDUCA|A, CULTURA Sl LTERATURA
Discu[iile n jurul operelor literare, inclusiv n jurul conota[iilor lor politice, s-au desfurat mai ales n
reuniuni private, la curte i n mediile senatoriale, unde se dezbtea ,la ospe[e i n cercuri", in
conuiuiis et circulis (TAC, Ann., 3, 54, 1). Am semnalat deja proliferarea masiv a cercurilor cultural-
politice. Ele se manifest mai ales n momentele de scdere a tensiunii dintre mprat i for[ele
senatoriale, dar ac[ioneaz intens sub lulio-Claudieni, Tiberiu, Claudiu si Nero (cnd se dezvolt
cercurile fiicelor lui Germanicus, Annaeilor, Calpurniilor, lui Thrasea, lui Nero nsui), sub Flavieni
(cnd se detaeaz circuli ai Helvidiilor), sub Traian i Hadrian (care beneficiaz de expansiunea
cercurilor conduse de Pliniu cel Tnr, lunius Mauricus, Avidius Nigrinus, Hadrian nsui), sub ultimii
Antonini (cnd se dezvolt cercul condus de Fronto).
Pe lng factorii estetici interni, orizontul de ateptare, gustul publicului i preocuprile pentru
implica[iile etico-politice au contribuit la evolu[ia genurilor i speciilor literare. Se realizeaz, de altfel, o
unificare a gustului publicului, ntemeiat pe omogenizarea educa[iei i a modului de via[. O bogat i
variat literatur satiric i parasatiric se nscrie n cea mai mare parte din secven[a istoric la care
ne referim. Pe lng satira propriu-zis, care, datorit lui Persius i luvenal, se transform definitiv din
satura n satir i devine reprobarea sever a moravurilor, cum va fi totdeauna de acum nainte, se
dezvolt i alte specii literare cu un con[inut par[ial similar. La ce ne referim? La satira menippee, la
epigram, care asum cu prioritate o adres satiric, i la fabul, specie nou n literatura latin, ce
ngduia travestirea blamrii moravurilor. Literatura cu mesaj satiric se afirm drept cea mai deschis
poezie spre .praxis" i echivaleaz ntructva cu reportajul modern. Teatrul roman comport o evolu[ie
interesant. Comedia de sorginte literar dispare aproape complet. n schimb se dezvolt mimul i
atellana, devenite specii foarte literare, i mai ales pantomima, al crei text nu constituie dect un
libret. Foarte viguros se afirm tragedia, ca principala specie a teatrului roman. Conota[iile politice se
manifest abundent n tragediile secolului d.C, n care sunt reproba[i anumi[i mpra[i. Atreu este
structurat n tragedii ca modelul monarhului tiranic. Multe tragedii sunt convertite n exerci[ii retorice,
destinate recitrii publice. Totui altele sunt scrise n vederea punerii n scen
20
. Poezia liric intimist
numr numeroi exponen[i, ale cror opere s-au pierdut n marea lor majoritate; dar, din elementele
la dispozi[ia noastr, deducem c avea o valoare modest. Pe cnd eposul evolueaz de la poemul
mitologic la cel istorico-cet[enesc, de voca[ie modernizant, cum este Pharsalia lui Lucan, spre a se
ntoarce ulterior la tiparele homerico-vergiliene.
ns literatura acestor prime dou secole d.C. este dominat cu autoritate de proz. Este revelator
faptul c poetul cel mai valoros din vremea mperiului roman a fost luvenal, adic un satiric, deci un
autor de poezie relativ apropiat de substan[a prozei. Pe de alt parte, grani[ele cndva consacrate de
estetica clasic ntre proz i poezie sunt dezarticulate. Pe urmele experien[ei lui Titus Livius, n proz
ptrund tipare i cuvinte sau conota[ii poetice, pe cnd n poezie
407
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE l-ll d.C.
emerg vocabule prozaice ori provenite din sfera lexicului colocvial. Un nou limbaj, adesea mixt, tinde
s se impun att n proz, ct i n poezie. Pe de alt parte, apare acum romanul latin, categoric
superior ca valoare omologului su grec i nzestrat cu o structur i un mesaj mult mai complexe.
Petroniu i Apuleius introduc n proza latin fic[iunea pur, deoarece nareaz aventurile unor
personaje care nu sunt nici eroi de legend i nici personaje istorice autentice. n timp ce istoriografia,
ca federa[ie de specii literare, comport o expansiune notabil. Dei s-au pstrat pu[ine opere istorice
din epoca respectiv, secolul d.C. constituie aproape vrful dezvoltrii istoriografiei latine.
storiografia devine a doua practic literar a romanilor, ns mai coerent dect cea dinti, adic
retorica, la care ne vom referi mai jos. Din foarte variatele i numeroasele scrieri istoriografice, s-au
pstrat doar pu[ine fragmente, cu excep[ia textelor mai ntinse, pe care le-au alctuit Velleius
Paterculus, Valerius Maximus i Curtius Rufus. Dar n realitate au fost ilustrate cu strlucire aproape
toate speciile istoriografice, analele, historia n n[eles restrns, epitoma, monografia, memoriile,
biografiile, ntreaga aceast proliferare de discursuri istorice a pregtit i prilejuit, pn la un anumit
punct, excep[ionala manifestare a celui mai strlucit istoric i scriitor roman, adic a lui Tacit, cel pe
care, cu diferite prilejuri i avnd n vedere mai ales valoarea operei lui, l-am calificat ca Homerul
prozei antice. Totodat, contemporanul mai tnr al lui Tacit, adic Suetoniu, restructureaz profund
tiparele biografiei. n sfrit, o alt trstur definitorie a literaturii secolelor l-ll d.C. rezid n
accentuarea puternic a unui orizont de ateptare favorabil prozei i poeziei de erudi[ie sau
didascalice. Dar celelalte genuri i specii literare? Multe dintre ele nfloresc, de asemenea, n chip
vizibil. Am semnalat mai sus dezvoltarea literaturii i preocuprile filosofice.
Ritmul dezvoltrii literaturii n-a fost, desigur, egal, uniform n aceste dou prime secole d.C, dei, n
ansamblul ei, secven[a istoric respectiv este foarte rodnic pe planul crea[iei literare. Oricum, cele
dou momente de vrf ale activit[ii literare, epocile lui Nero i Traian, sunt tot att de importante din
punct de vedere literar, pe plan valoric, ca i pe alte planuri, ca ,secolul" lui August, momentul Caesar,
ca s nu ne mai referim la vrsta de aur a comediei latine. Pe de alt parte, e+perien!a lui 3ucan,
crearea satirei i a ro'anului re(lect tendin!a de a aandona li'a.ul 'iturilor i si'olurilor, )n
(avoarea celui al se'nelor i al anti'itului. Este relevant faptul c emerg concomitent pictura mural
neclasic, romanul lui Petroniu, Pharsalia lui Lucan, teatrul neclasic al lui Seneca, proza filosofic a
aceluiai autor, numeroase satire i parasatire.
Ac[ioneaz la nivelul acestei concomitente triumful antimitului, care nu poate fi explicat doar prin
afirmarea pregnant a stilului nou, la care ne vom referi mai jos, dat fiind c unele opere antimitice
relev mrci ale altor curente literare.
408
NOUA RETORC Sl CURENTELE LTERARE
)nc*t progresul anti'itului, de alt(el pe ur'ele lui Ovidiu, constituie unul dintre cele 'ai se'ni(icative
(eno'ene estetice ale secolului I d.$. ar reac[ia clasicizant, care se produce la sfritul veacului
respectiv i n cel urmtor, nu restabilete dect formal preeminen[a mitului i simbolurilor,
transformate acum n simple decoruri ale discursului literar.
9o)a $e"o$ic# ,i c)$e!"ele li"e$a$e
,Procesele" literar-culturale cele mai revelatoare ale mperiului timpuriu sunt expansiunea retoricii, a
noii retorici i a stilului nou, ca i a reac[iei fa[ de acestea. ,mpodobirea", ornatus, se afl pe primul
plan al eforturilor litera[ilor de toate voca[iile. Se accentueaz sim[itor transferul elocin[ei din For n
colile retorilor. Subzist procese i avoca[i buni, ns ei nu mai pot pleda de regul n litigii politice.
Dac elocin[a pierde virtu[ile sale ,utilitare", ea i sporete valen[ele culturale. Ea traduce o vie
curiozitate n legtur cu virtualit[ile limbajului. S-a remarcat o ntoarcere la surse, reflectat de
emergen[a celei de-a doua sofistici. Ca i Gorgias sau discipolii acestuia cndva, creatorii caut acum
s cizeleze cuvintele. Desigur, retorica nu se limita la ornarea cuvintelor, la sonorizarea lor spre a se
ob[ine efecte mirobolante cu prilejul recita[iilor, al controverselor i al suasorilor. Se concepeau
cuvintele ca integrate sistemului discursiv i concomitent se investiga evolu[ia structurilor literare,
dinamismul lor intern, nct se manifesta un ,structuralism istoric avnt la lettre"
21
.
Arta declama[iei se rafina progresiv: dincolo de simpla ornare a discursului, retorii caut retroscena
psihologic, fermen[ii ascuni sub aparen[e. Tendin[ele moralizatoare ale declama[iilor asigurau
contactul fertil cu satira i cu medita[ia filosofic. ns raporturile dintre retoric i restul culturii sunt
plurivalente. Prin recita[ii i stilul lor specific, prin elevii lor, ajuni scriitori reputa[i, profesorii de retoric
i subordoneaz ntreaga literatur. S-a reliefat c retorica devine patrimoniu expresiv comun,
Jangue", n sensul saussurian al termenului, din care fiecare autor selecta ceea ce i convenea, utiliza
o ,parole" individual
22
.
n rela[ie cu noua retoric, decantat n colile declamatorilor, emerge n literatur un stil nou care
ncepe s se afirme sub Tiberiu, dar devine predominant la mijlocul secolului d.C. Acest stil nou i
afl legitimarea teoretic n asianismul moderat, pe care l-a ilustrat n grecete Tratatul despre suli',
compus de un autor anonim, n secolul d.C. Se confer o interpretare specific esteticii aristoteliciene
i se profeseaz un neoasianism, fundat pe utilizarea mre[iei n expresie, a culorii i a patosului.
Adep[ii neoasianiti ai stilului nou resping totui perioadele ample, nflorate, ale asianismului din
veacul anterior i privilegiaz scriitura paratactic, limbajul tensionat, lapidar. Care sunt totui mrcile
cele mai
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE Ml d.C.
relevante ale stilului nou? ,Concizia", reuitas, ,vigoarea", uigor, ,culoarea poetic" a lexicului, color
poeticus, i ,varietatea", uarietas. nct lexicul stilului nou se remarc prin abunden[a termenilor
figura[i, prin utilizarea vocabulelor noi i a cuvintelor abstracte, prin ntrebuin[area perifrazei n locul
lexemului concret, prin privilegierea metalimbajelor, vocabularului special, chiar tehnic i prin recursul
la exprimarea colocvial, chiar dialectal. n discursul neoasianitilor prolifereaz verbele, ca mai
adecvate sugerrii dinamicii sentimentelor, i scade utilizarea adjectivelor. Normele sintaxei clasice
sunt neglijate, se asum anomalismul i se refuz analogismul. Prevaleaz tonul senten[ios, cci se
impun ,senten[a", sententia, (ra#a scurt, apoftegmatic, bazat adesea pe un paradox aparent, pe
culoarea violent, pe metaforizarea scriiturii, pe polisemie i pe ambivalen[a unor semnifica[ii.
Senten[a devine nucleul esen[ial al enun[ului, att n proz, ct i n poezie. De altfel, to[i autorii
mperiului timpuriu utilizeaz frecvent senten[e, indiferent de op[iunile lor estetice.
Pe de alt parte, autorii stilului nou, dei cultiv fantasticul, asum ostentativ antimitul, la care recurg
i al[i scriitori, introspecteaz eul, observ acut condi[ia uman i nu se mrginesc s nnoiasc
elocin[a. Stilul nou impunea, aadar, o ruptur, o poetic fundat pe inovare, pe inven[ie creatoare, pe
ingeniu', pe #elos, i nu pe imita[ie (mai ales a marilor modele), adic pe '('esis. n ultim instan[,
ei apar[in unui romantism ante littera' i caut febril ,noutatea", nouitas
BC
. n timpul domniei
mpra[ilor Claudiu i Nero, se afirm, sub egida acestui stil, o ,nou micare literar", ilustrat de
Seneca, Lucan, Cornutus, Remmius Palaemon i de al[ii. Totui, stilul nou nu trebuie echivalat cu
orientarea estetic general a secolului d.C., pe care o reprezenta numai ntr-o form acuzat,
oarecum exagerat.
Dar care sunt celelalte curente literare ale mperiului timpuriu? Dei ajuns minoritar la mijlocul
secolului , clasicismul nu a disprut niciodat. O adevrat rsturnare a raporturilor de for[e s-a
produs sub Flavieni, cnd Quintilian i-a nceput campania mpotriva stilului nou i pentru corectarea
n sens clasicizant a noii retorici. A luat astfel natere un al doilea clasicis'. Adep[ii acestui curent
admirau marile modele, ns le imitau doar par[ial, deoarece proconizau o fraz mai scurt, diferit de
perioada ciceronian i chiar de cea livian, fceau concesii stilului nou n materie de vocabular i nu
refuzau patosul, tensiunea ideatic. Ei s-au manifestat nu numai n proz, ci i n poezie, unde emerge
un epos care refuz inova[iile lui Lucan i se ntoarce la tiparele homerico-vergiliene. Cel de-al doilea
clasicism domin cu autoritate n epoca lui Traian, cnd estetica clasicizant prevaleaz i n artele
plastice, cum am artat. Stilul nou nu dispare ns complet i chiar mai trziu el este ilustrat de Florus
i ustin. Pe de alt parte, sub Hadrian i urmaii lui, se produce un fenomen literar surprinztor. Avem
n vedere preeminen[a temporar a unui aticism devenit arhaizant, deoarece n cutarea purismului,
aticitii urcaser n timp, pn la tiparele arhaice i se uniser cu arhaizan[ii, anii<uarii. Aticis'ul
arhai#ant se manifestase n secolul
410
NOUA RETORC Sl CURENTELE LTERARE
d.C, ca un curent conservator, obsedat de un analogism sever, dar numrase pu[ini adep[i, exclusiv
printre gramatici, cum a fost Valerius Probus. n secolul al ll-lea d.C, el a fost ns favorizat de uzura
clasicismului i stilului nou, istovite de lungi controverse estetice, ns i de aticismul grec, care triumfa
atunci n literatura elenic. De asemenea, cutarea struitoare a modelelor i reminiscen[elor literare
conducea ineluctabil pe filologi dincolo de Cicero i Vergiliu, pn la Cato cel Btrn i Ennius. n
ultim instan[, aticismul arhaizant evolueaz i i apropie unele mrci ale clasicismului i chiar ale
stilului nou. Astfel el devine o orientare stilistic formalist i manierist. Fronto a conferit acestui
manierism trsturile lui definitorii: arhaism, purism, pre[iozitate laborioas, cultul preclasicilor i al
formei n general. n acest fel, aticismul arhaizant a fost practicat ndeosebi de teoreticieni, ca Aulus
Gellius. ns i Apuleius i-a rmas ndatorat: de altfel tendin[ele expresioniste ale romanului latin se
conciliau lesne cu aticismul frontonian, cci nu trebuie uitat c autorii arhaici fuseser expresioniti. Pe
de alt parte, cei numi[i poe[i ,noi" sau ,tineri", poetae nouelli, dup formula lui Terentianus Maurus,
restaureaz neoterismul, ca pandantul aticismului arhaizant al prozatorilor, cum fusese el i pe timpul
Republicii. Expresionismul se men[ine, mai degrab ca o stare difuz, dect ca un curent stilistic, n
satir i n parasatir, n spe[ n epigrama cu un con[inut satiric, ca i n literatura comic a mperiului
timpuriu sau chiar n eposul lui Lucan. ar Petroniu este un autor expresionist prin excelen[, n vreme
ce Apuleius, cum am artat, contracteaz o datorie important fa[ de expresionism. De altminteri nu
to[i scriitorii aderau la curentele literare mai sus-men[ionate. Op[iunile scriitorilor romani nu erau
ndeobte programatice i moralmente obligatorii, ca acelea ale autorilor moderni. Geniul lui Tacit a
depit curentele stilistice i a nfptuit o sintez artistic fascinant, n general istoriografia i
conserv autonomia stilistic.
Am reliefat mai sus c literatura mperiului timpuriu nu ilustreaz o vrst ,de argint" i, cu att mai
pu[in, o ,decaden[". deea acestei ,decaden[e" este de fapt foarte veche. Dac anumi[i exponen[i ai
stilului nou au considerat epoca lor ca una dintre cele mai strlucite etape ale literaturii latine i au
afirmat c operele lor rivalizau cu cele ale lui Vergiliu i Homer, adversarii lor au sus[inut c literele
romane ar fi intrat n declin. i determinau s adopte un asemenea punct de vedere dificult[ile
ntmpinate de unele specii literare, ca eposul i oratoria tradi[ional, eclipsa temporar a
clasicismului, intensificarea moralizrii. Asemenea idei au fost asumate i de anumi[i conosctori si
chiar specialiti n literatur latin, din secolele al XV-lea i al XlX-lea i din primele decenii ale
veacului nostru. Ei plteau astfel un greu tribut idealurilor clasicizante i normelor estetice, pe care le
extrgeau din operele lui Cicero, Caesar i Hora[iu
24
. Desigur, poezia nu atinge o valoare comparabil
celei scrise n ,secolul" lui August, dar proza vehiculeaz o varietate i anumite talente superioare
celei din vremea lui Cicero i Titus Livius. Reamintim c n aceast secven[ istoric triete i scrie
cel mai valoros prozator i scriitor roman, adic Tacit. De asemenea, cum poate
-411 -
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE l-ll d.C.
fi etichetat ca decadent o perioad istoric n care creeaz cel mai talentat romancier al antichit[ii -
Petroniu - i cel mai fecund exponent al gndirii filosofice latine - Seneca? n paralel se afirma, de
altfel energic, i literatura greac a mperiului. De aceea, ni se pare foarte n[eleapt urmtoarea
reflec[ie a lui Seneca: ,stilul nu are o norm fix: l schimb modul de via[ al Cet[ii, care niciodat n-
a rmas n aceeai form mult vreme". =8p., 114, 13). ntr-adevr, literatura latin a evoluat i
nicidecum n-a deczut.
BBLOGRAFE: Eugen CZEK, 3Depo<ue de Neron etses controverses ideologi<ues, Leiden, 1971; 8poca lui
Traian. )'pre.urri istorice i prole'e ideologice, Bucureti, 1980; Neron, Paris, 1982, 1986, 1992; Andre
CHASTAGNOL, 3e s*nat ro'ain * lDepo<ue i'periale, Paris, 1992; Jean-Michel CROSLLE, Poesie et art (igure
de Neron au+ %laviens. 4echerches sur lDiconographie et la correspondance des arts * lDepo<ue i'periale, 3
tomuri, Bruxelles, 1982; Fabio CUPAUOLO, Itinerario della poesia latina nel I secolo dellDl'pero, retiprire,
Napoli, 1978; Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp. 5-38; Istoria literaturii latine =//2 d.$. - sec.
"I d.$>, V, Bucureti, 1986, pp. 5-51; Joel LE GALL - Marcel LE GLAY, 3D8'pire 4o'ain, voi. . 3e 9aut -
8'pire de la ataille dDActiu' =C/ av. F.$> * lDassassinat de Severe Ale+andre =BCG ap. F.$>, Paris, 1987;
Francois JACQUES - John SCHED, 4o'e et lDintegration de lD8'pire, EE av. F.$ - BHI ap. F.$, voi. , 3es
structures de lDe'pire ro'ain. Paris, 1990; Anton D. LEEMAN, Orationis 4atio. Teoria e pratica stilistica degli
oratori, storici e (iloso(i latini, trad. italian de Gian Carlo GARDNA -Rita CUCCOL MELLON, Bologna, 1974,
pp. 33l-524; Marcel LE GLAY, 3a religion ro'aine, Paris, 1971, pp. 58-83; Alain MCHEL, 3a philosophie
politi<ue a 4o'e dDAuguste * &arc Aurele, Paris, 1969; Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina, ed. a 8-
a, Firenze, 1967, pp. 52l-534; 649-659; 757-763; Paul PETT, 9istoire gen*rale de lD8'pire 4o'ain, Paris, 1974,
pp. 15-293; Rene PCHON, 9istoire de la litterature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924, pp. 433-450; 4o'e et nous.
&anuel dDinitiation * la litterature et * la civilisation latines, Paris, 1022, pp. 227-228; 281 -291; M. ROSTOVZEV,
Storia econo'ica e sociale dellD I'pero 4o'ana, Firenze, 1933, pp. 85-415; John Patrick SULLVAN, 3iterature
and Politics in the Age o( Nero, thaca - London, 1985.
412
NOTE
1. Pentru opozi[ia ntre secolul d.C, de voca[ie renascentist, i veacul urmtor, de tip clasic, vezi
Eugen CZEK, Neron. Paris, 1982, p. 15; Marcel LE GLAY, 4o'e. 5randeur et declin de la 4epuli<ue, Paris, 1990, pp. 366-
367; 38l-382 consider secolul .C. ca un veac af Renaterii.
2. Chester G. STARR, $ivilisation and the $aesares, London - New York, 1965, p. 255 sus[ine c,
dup moartea lui Traian, a urmat un .platou,, i o decaden[ mascat a civiliza[iei i culturii romane. Acceptm imaginea
platoului, dar nu i a unui declin general, chiar ascuns: vezi Eugen CZEK, 8poca lui Traian. )'pre.urri istorice i prole'e
ideologice. Bucureti, 1980, p. 483. Pentru mrcile fundamentale ale acestor dou secole, vezi i Id., Introducere, n Istoria
literaturii latine =/E-l/2d.$>, Bucureti, 1982, pp. 5-6; Pierre GRMA, Tacite, Paris, 1990, passi' consider ca renascentist i
,secolul" lui Traian. Desigur, unele fenomene renascentiste se prelungesc i sub Traian, secvan[ istoric de tranzi[ie spre
stabilitatea subsecvent i foarte clasic.
3. Vezi n aceast privin[ M. ROSTOVZEV, Storia econo'ica e sociale dellDl'pero 4o'ano, Rrenze,
1933, pp. 104-l16; dar i Paul PETT, 9istoire generale de lD8'pire 4o'ain, Paris, 1974, pp. 140-l41, pentru dezvoltarea
agriculturii i produc[iei manufacturiere n aceste dou secole; vezi i Francois JACQUES - John SCHEO, 4o'e et lDintegration
de lD8'pire =EE av. F.$. - BHI ap. F.$.>, voi . 3es structures de lD8'pire 4o'ain, Paris, 1990, pp. 38l-395.
4. Vezi mai ales Joe! LE GALL - Marcel LE GLAY, 3D8'pire 4o'ain, voi. i, 3e 9aut - 8'pire de la
ataiJe dDAct'' =C/ av. F.$.> * lDassassinat de Svere Ale+andre =BCG ap. F.$>, Paris, 1987, pp. 235-249; PETT, cp. cit, pp.
144-l49 semnaleaz creterea produc[iei de articole de metal i lemn i a stofelor n Gallii, a industriei alimentare, a metatelor i
a ceremicii n Hispania; vezi i J. LE GAL - M. LE GLAY, op. cit, pp. 279-281; 288-292; F. JACQUES - J. SCHEiD, op. cit, pp.
384; 390-392; Evan W. HALEY, &igration and 8cono'y in 4o'an I'perial Spain, Barcelona, 1991, passi'.
5. Pentru anti-cluitas i schimbarea mentalit[ilor, vezi Eugen CtZEK, Jniversul 'ental al ro'anilor,
n 4ev3ta de %iloso(ie, 34,1987, pp. 532-539, mai ales pp. 537-538; 3"nivers 'ental des 4o'ains, n 4evue des 8tudes Sud-
8st 8uropeennes, 26, 1988, pp. 215-227, mai ales p. 226; anterior i Introducere, n Istoria literaturii latine, p. 9 Pentru
problemele demografiei i ale organizrii oraelor mperiului vezi J. LE GALL - M. LE GLAY, op. cit, pp. 243-244; 249-255, F."
JACQUES - J. SCHED, op. cit, pp. 209-230; 294-30.
S. Pentru sodalit[i i colegii, vezi F.M. DE ROBERT'S, // (eno'eno associativo nel 'ondo ro'ano, dai collegi della 4epulica
alle corpora#ioni dei :asso I'pero, Napoli, 1955; Ramsey MAC MULLEN, 3es rapports entre les classes sociales dans
lD:'pire 4o'ain =GI av. F. $ - B1E ap. F.$>, trad. (rance# de Atain TACHET, Paris, 1986, pp. 24-26; 67-69; 71 -84; 116-l26;
137; 153-l54, F. JACQUES - J. SCHED, op. cit, pp. 333-336. Observm c, sub mperiu, au aprut n orae chiar colegii ale
imigran[iior, ale ceior care apar[inuser la origine aitor popula[ii i cet[i. Astfel, n Dacia s-au constituit colegii aie unor imigran[i
orientali, coloniza[i n aceast provincie =$D3, 3, 860; 870; 1394).
7. Pantiu amnunte, vezi M. ROSTOVZEV, op.cit, p. 483; Jean ROUGE, 3es institutions ro'aines de la 4o'e royale * la 4o'e
chretienne, Paris, 1969, pp. 185-l86; J. LE GALL - M. LE GLAY, op. cit, pp. 244; 254-255, F. JACQUES - J. SCHED, op. di, pp.
368-375. n privin[a condi[iei sclavilor, vezi
413
SOCETATEA Sl CULTURA N SECOLELE l-ll d.C.
R. MAC MULLEN, op. cit, p. 88; acelai autor se ocup de opozi[ia honestioresAhu'iliores la pp. 105-l07.
8. Z. YAVETZ, Ples and Princeps, Oxford, 1969, pp. 103-l40, mai ales pp. 135-l36 (pentru considera[iile
privind plebea ca o categorie social privilegiat); J. GERARD, Fuvenal et la realite conte'poraine, Paris, 1976, pp. 165-205
(pentru rela[iile clientelare). n ce privete activit[ile productive ale plebeilor sraci, vezi J. LE GALL - M. LE GLAY, op. cit, p.
244. F. JACQUES - J. SCHED, op. cit, p. 291 relev c n Roma antic n-au existat clase sociale, ci numai ordine i ,stri".
9. Pentru ordinul decurional sub mperiu, vezi R. MAC MULLEN, op. cit, pp. 86-87; 104-l05; 109; 129.
n ce privete everghetismul, philotimia, ,modelul parit[ii", n domeniul raporturilor cu oraele, competitivitatea, care afecta
binefacerile, vezi Peter BROWN, 5enese de lDanti<uite tardive, trad. francez de Aline ROUSSELLE, Paris, 1983, pp. 75-95.
10. n ce privete structurarea definitiv a ordinului senatorial, vezi D. MAC ALNDON, 8ntry to the Senate in the 8arly 8'pire,
n Fournal o( 4o'an Studies, 47, 1957, pp. 191 -l95; Segalene DEMOUGN, Jter<ue ordo. 3es rapports entre lDordre senatorial
et lDordre *<uestre sous Ies Fuiio-$laudiens, n Atti del $ollo<uio Interna#ionale AI853 su 8pigra(ia e Ordine Senatorio, 4o'a,
/E-BI 'aggio /01/, 2 voi., Roma, 1982, pp. 73-l04, mai ales pp. 79-86; Andre CHASTAGNOL, 3a naissance de lDvordo
senatorius-, n Des ordres * 4o'e, sub direc[ia lui Claude NCOLET, Paris, 1985, pp. 175-l98, mai ales pp. 178-l80; 190; R.
MAC MULLEN, op. cit, pp. 99; 169; p. 52; J. LE GALL - M. LE GLAY, op. cit, pp. 612-614; F. JACQUES - J. SCHED, op. cit,
pp. 303-305.
11. Cum a artat nc Jerome CARCOPNO, Passion et politi<ue che# les $esars, Paris, 1968, pp. 143-222 (capitolul 3e
atard dD9adrien et lDh*redite dynasti<ue che# les Antonins>7 i J. LE GALL - M. LE GLAY, op. cit, pp. 437-440; 463-464; 483-
488. Pentru teoria adop[iunii, vezi P. GRMAL, Tacite, p. 92. Pe de alt parte, s-a artat c Nerva a fost divinizat pentru a
conferi legitimitate sacr fiului lui adoptiv, adic Traian: iid., p. 91.
12. De aceea un istoriograf trziu, imitator i epitomator al lui Aurelius Victor, a afirmat c, pn la Constantin, nimeni n-a
modelat att de substan[ial via[a public i administra[ia statal ca Hadrian (PS - AUR. VCT., 8pit, 14, 11). Pentru via[a politic
intern, ideologia i orientarea mpra[ilor, vezi Eugen CZEK, 8poca lui Traian, passi'7 Introducere, n Istoria literaturii latine,
pp. 14-20; Introducere n Istoria literaturii latine =//2d.$. - sec. "I d.$>, voi. V, Bucureti, 1986, pp. 22-27; dar i J. GERARD,
op. cit, pp. 302-315; J. LE GALL - M. LE GLAY, op. cit, pp. 13l-523. Tiberiu era un auster, destul de supersti[ios, cum arat
Maurizio BETTN, ,Tiberio e le imagini proibite", Studi di %ilologia $lassica )n Onore di 5iusto &onaco, Palermo, 1991, , pp.
1067-l069.
13. ,Ziua imperiului", dies i'perii, adic aceea a proclamrii militare a mpratului, asum o importan[ decisiv n aniversrile
oficiale i oficioase, pe cnd ,ziua principatului", dies principatus, cea a nvestiturii senatoriale, dac nu coincidea cu prima, era
ndeobte neglijat. Francesco DE MARTNO, Storia della costitu#ione ro'ana, V, 1, Napoli, 1962, p. 340 observ c
Vespasian i calcula domnia de la 1 iulie 69, cnd fusese proclamat ca mprat de legiuni, i nu de la 22 decembrie din acelai
an, data nvestiturii senatoriale; vezi i E. CZEK, Introducere, n Istoria literaturii latine, p. 19. Cum arat P. GRMAL, Tacite, p.
90, totui Nerva a fost nti proclamat princeps, nainte de a deveni i'perator. Adoptarea lui Traian n 97 d.C. a [inut seama de
popularitatea printre solda[i a acestui senator, militar cu vechi state de serviciu. Acest act a contribuit n mare msur la evitarea
reiterrii evenimentelor destabilizatoare din 68-69 d.C. Pentru armata roman, vezi i J. LE GALL - M. LE GLAY, op. cit, pp. 26l-
262; F. JACQUES - J. SCHED, op. cit, pp. 129-l59.
14. Pentru evolu[ia atitudinii fa[ de ,cellalt", vezi Eugen CZEK, &entalit!ile ro'ane i repre#entarea strinului =I>, n "ia!a
4o'*neasc, 83, 1988, 6, pp. 32-36 i J. LE GALL - M. LE GLAY, op. cit, pp. 262-263.
15. Pentru proiectul neronian i eecul lui, vezi E. CZEK, Neron, passi', dar i YVES PERRN, 3e carnaval, la (ete et la
co''unication. 3a (ete neronienne, n Actes des Pre'ieres 4encontres Internationales de Nice, 1 au /I 'ar /01E, Nice,
1985, pp. 97-l09; Jean-Louis VOSN, 8+oriente sole =Suetone, Ner. H>. DAle+andrie * la Do'us Aurea, n 3DJrs. 8space
urain et histoire =l-er siecle av. I.$. - lll-e siecle ap. F.$.> n Actes $ollo<ue du International Organise par le $entre National de
la 4echerche Scienti(i<ue et de lD8cole %rangaise de 4o'e =4o'e, 1-lB 'ai /0BG>, pp. 509-543. Pentru muta[iile suferite de
atitudinea fa[ de provinciali. Vezi J. LE GALL - M. LE
414
%: TE
GLAY, op. cit, pp. 260-261. $I3, 8,17938, ilustreaz desftrile, care constituie adevrata ,via[": ,a vna, a se mbia, a
participa ia jocuri, a se amuza, iat ce nseamn a tri", uenari, lauari, ludere, ridere id est uiuere. Pentru aceast inscrip[ie, vezi
Henri-lrenee MARROU, Decadence ro'aine ou anti<uite tardiveK lll-e-"I-e siecle, Paris, 1977, p. 28. Noi considerm c
aceast inscrip[ie ilustreaz un element constant al utilajului mental antic, un adevrat mentalem, de fapt concep[ia
fundamental asupra vie[ii.
16. Pentru religiile secolelor l-ll d.C, vezi mai ales Marcel LE GLAY, 3a religion ro'aine, Paris, 1971, pp. 64-83; E. CZEK,
Introducere, n Istoria literaturii latine, p. 22; Introducere, n Istoria literaturii latine, V, pp. 34-36; pentru isianism, vezi mai ales
V. TRAN TAM TNH, 3e culte dDlsis * Po'pai, Paris, 1964; Anca FLPESCU, Isis - Do'ina i aleii eiL ,Philosophi platonici-, n
$ulegere de studii de civili#a!ie ro'an, Bucureti, 1979, pp. 47-65; pentru mitraism, vezi Robert-Alain TURCAN, &ithra et le
'ithriacis'e, Paris, 1981, pp. 17-l21; Marie-Laure FREYBURGER-GALLAND - Gerard FREYBURGER - Jean-Christian
TAUTL, Sectes religienses en 5rece et a 4o'e dans lDanti<uite paiDenne, Paris, 1986, pp. 244-338; Ramsay MAC MULLEN, 3e
paganis'e dans lD8'pire 4o'ain, trad. francez de Alain SPQUEL - Aline ROUSSELLE, Paris, 1987, pp. 180-206; F.
JACQUES
- J. SCHED, op. cit., pp. 11l-l28; pentru rezisten[ele fa[ de misticismul oriental, vezi Robert TURCAN, S*ne<ue et Ies religions
orientales, Bruxelles, 1967. Pentru interpretatio 4o'ana, vezi J. LE GALL - M. LE GLAY, op. cit, pp. 255-256.
17. Pentru Apollonios din Tyana i folosofia secolelor l-ll d.C, vezi Gheorghe VLDU|ESCU, %iloso(ia )n 5recia veche,
Bucureti, 1984, pp. 469-473.
18. n legtur cu artele plastice i arhitectura primelor dou secole d.C, vezi E. CZEK, 8poca lui Traian, pp. 53-54; 447-451;
Jean-Pierre NERAUDOU, 3Dart ro'ain, n 4o'e et nous. &anuel dDinitiation * la litterature et * la civilisation latines, Paris, 1977,
pp. 281 -291; Jean-Michel CROSLLE, Po*sie et art (igur de Neron au+ %laviens. 4echerches sur lDiconographie et la
correspondance des arts a lDepo<ue i'periale, 3 tomuri, Bruxelles, 1982, passi'7 E. CZEK, Introducere, n Istoria literaturii
latine, pp. 22-24; Introducere, )n Istoria literaturii latine, I", pp. 38-39. Totodat, ignorarea de ctre artitii Trofeului de la
Adamclisi a normelor clasice, tendin[ele lor spre o estetic rudimentar pot fi puse n rela[ie, dup opinia noastr, nu numai cu
pregtirea lor profesional, ci i cu poetica aticismului arhaizant al secolului al ll-lea d.C: vezi E. CZEK, 8poca lui Traian, pp.
459-460.
19. Cum reliefeaz Fabio CUPAUOLO, Itinerario della poesia latina nel I secolo dellD I'pero, reeditare, Napoli, 1978, p. 10.
Pentru omogenizarea educa[iei i a idealului existen[ial, vezi J. LE GALL - M. LE GLAY, op. $it, pp. 257-258.
20. Pentru dezvoltarea teatrului i a tragediei sub mperiu, vezi Florence DUPONT, 3e the*tre latin, Paris, 1988, pp. 27-28; 35-
41; J. GERARD, op. cit, pp. 86-l00.
21. Cum sublinia Alain MCHEL, 4h*tori<ue et philosophie che# Sene<ue =Ad &arcia', /2-l1>, n Actas del " $ongresso
8spahol de 8studios $lasicos, 1978, pp. 319-320; vezi i Rene MARTN
- Jacques GALLARD, 3es genres litt*raires * 4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , p. 186 (care subliniaz c nu poate fi vorba de
decaden[a elocin[ei. Totui, aceasta privilegiaz discursurile de aparat. Chiar n tribunale, avoca[ii pledau pentru plcerea
publicului alctuit din litera[i i tineri ,studen[i").
22. De ctre F. CUPAUOLO, op. cit, pp. 47-48. Pierre GRMAL, Sene<ue ou la conscience de lD8'pire, Paris, 1978, p. 31
noteaz c colile retorilor se transform din ateliere ,tehnice" n focare de cultur.
23. Pentru profilul stilului nou, vezi Eduard NORDEN, Die anti?e Munstprosa, ed. a 2-a, Leipzig-Berlin, 1909, pp. 252-300; Anton
D. LEEMAN, Orationis 4atio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e (iloso(i latini, trad. italian de Gian Carlo GARDNA
i Rita CUCCOL MELLON, Bologna, 1974, pp. 336-388; Eugen CZEK, 3Depo<ue de Neron et ses controverses ideologi<ues,
Leiden, 1972, pp. 274-365; F. CUPAUOLO, op. cit, pp. 13; 16; 18-48; 50-55.
24. nsui Rene PCHON, 9istoire de la litterature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924, p. 438 afirma c literatura latin a mperiului ar
fi ,sucombat" sub imperiul a trei flagele: cosmopolitismul, diletantismul i pre[iozitatea. De fapt, primele dou ,flagele" ilustreaz
un fenomen pozitiv, cum a fost extinderea literaturii pe noi areale geografice i sociale, n vreme ce ,pre[iozitatea" exprim
rafinarea subtil a artei literare, realizat de marii scriitori ai vremii. deea decaden[ei a aprut i la J.W.H. ATKNS, 3iterary
$riticis' in Anti<uity, London, 1934, , pp. 137; 143-l46. Pentru aceast problem i pentru curentele literare, vezi E. CZEK,
Introducere, n Istoria literaturii latine, pp. 30-36; Introducere, n Istoria literaturii latine, V, pp. 45-46.
415
XXI. POE;I Al SECOLULUI I &.C.: MA9ILIUS*
<EORU =l AL;II
Poe1)l l)i Ma!ili)
Via[a poetului &anilius este complet necunoscut. Se presupune ndeobte c se nscuse n talia i c a dus o existen[
retras la Roma, departe de misiunile publice i de via[a politic, n pofida accentelor adulatorii la adresa mpra[ilor, care apar
n opera lui. Nici numele nu este sigur, deoarece manuscrisele l numesc nu numai Manilius, ci i Manlius sau altfel. De
asemenea, ele i atribuie dou prenume diferite. n orice caz, Manilius este autorul unui poem, n cinci cr[i, intitulat ,Cr[i do
astronomie" sau .Astronomicele", n latinete Astrono'icon liri sau Astrono'ica. De fapt, numai cartea nti trateaz probleme
de astronomie, naterea cosmosului, aspectul constela[iilor etc. Cci celelalte cr[i abordeaz dimensiunile astrologiei. Astfel,
cartea a doua cuprinde o descrip[ie a firmamentului astrologie, a astrelor diurne sau nocturne, mobile sau imobile, masculine
sau feminine. Poetul subliniaz c astrele dirijeaz soarta omului; n vreme ce cartea a treia nf[ieaz zodiacul i modalit[ile
de a stabili horoscopul. n cartea a patra, Manilius abordeaz presupusa influen[ zodiacal asupra caracterului i atitudinilor
oamenilor, iar n cartea a cincea ofer o descrip[ie a constela[iilor extrazodiacale i a nruririi exercitate de ele asupra tipurilor
umane caracterologice. Unii cercettori consider c poemul trebuie s fi con[inut o alt carte sau chiar mai multe, care s-ar fi
pierdut. Dar este de crezut c Manilius n-a alctuit dect cinci cr[i. El a trebuit s-i opreasc redactarea operei n anul 16 d.C,
din pricina msurilor aspre, adoptate de mpratul Tiberiu mpotriva astrologilor. Poemul a fost definitivat sub Tiberiu, cruia i
este dedicat, dar a fost cu siguran[ nceput n vremea lui August, dup zdrobirea legiunilor romane ale lui Varus, n anul 9 d.C,
men[ionat de Manilius (1, vv. 874-875). Treptat ns poetul nu se mai refer la August, pe cnd zodia balan[ei, cea a lui
Tiberiu, trece pe primul plan (mai ales n ultimele dou cr[i)
1
.
U! a!"i%L)c$e+i)
Astrono'icele constituie un poem, care se nscrie n specia poeziei didactice sau didascalice. De
altfel, poetul atrage aten[ia asupra obiectivelor urmrite de el n prooemiile sau introducerile fiecrei
cr[i, dintre care cel mai relevant este prooemiul cr[ii nti. Si alte pasaje din poem ncorporeaz
digresiuni, hrzite
416 _
UN ANT - LUCRE|U
unor aluzii politice ori anumitor reflec[ii personale ale autorului. Materialul fiecrei cr[i este ncadrat
ntre un prooemiu i un epilog. De fapt Manilius rupe cu tradi[ia poetic a invoca[iei muzelor i, cum
am artat mai sus, i dedic opera mpratului Tiberiu (1, vv. 7-l0). El ne apare contient de
semnifica[ia acestei invoca[ii, deocamdat limitat la poezia didascalic, i crede n noutatea materiei
sale, astrele care cluzesc existen[a uman. Manilius contrapune aceast materie subiectelor
poemelor tradi[ionale spre a critica poezia mitologizanta prin excelen[ (1, w. l-6). De altfel, el
reitereaz mefien[a fa[ de poezia anterioar, nutrit de fic[iuni (4, vv. 436-443). Din primul prooemiu,
Manilius i propune cu pasiune s realizeze mpletirea ntre poezie i studiul concret al naturii, care
nchipuia, n ochii si, func[ia astrelor: ,M nchin la dou temple, mpresurat de o vpaie ndoit,
poezia i realit[ile" (1, vv. 2l-22).
n mare msur, Manilius adopt ca model opera lucre[ian, dar pentru a i se opune, pentru a se
manifesta ca un anti-Lucre[iu. Ca i Lucre[iu, autorul Astrono'icelor am remarcat c se proclam un
inovator i ncepe fiecare carte cu un prooemiu. De asemeaea, ntocmai ca celebrul su antecesor,
Manilius celebreaz for[a spiritului uman i valoarea deosebit a cunoaterii (4, vv. 387-408): ,ra[iunea
nvinge toate" (4, v. 930). Ca i marele poet epicureu, Manilius crede cu pasiune n concep[iile
profesate i asum un veritabil misionarism. Ca i Lucre[iu, autorul Astrono'icelor insera n poem
digresiuni i descrip[ii, care s nsufle[easc doctrina arid, iar episodul Andromedei i al lui Perseu
(5, vv. 538-631) amintete de cel lucre[ian al sacrificiului figeniei. Dar el nu-i poate vibra tririle ca
Lucre[iu i mai ales nu reprob oamenii pentru c s-ar lsa coplei[i de supersti[ii absurde i de mirajul
bog[iilor. Manilius blameaz ndeosebi eforturile celor ce vor s-i modifice propria condi[ie, cci via[a
muritorilor este stabilit de destin (4, w. 14-22). El adopt stoicismul posidonian, credin[a ntr-un destin
riguros, ncrederea n rela[ia obligatorie dintre soarta indivizilor sau popoarelor i mersul astrelor. Deci
el opune liberului arbitru epicureic, al lui Lucre[iu, determinismul stoic al lui Posidonius. Nu lipsesc din
mentalitatea manilian conota[iile de sorginte oriental. nct, ca un anti-Lucre[iu, autorul
Astrono'icelor se ridic mpotriva concep[iei despre lume a precursorului su i i propune s-l
combat, s-l zdrobeasc pe poetul epicureic, chiar pe terenul acestuia i folosind armele lui. De fapt,
Manilius penduleaz ntre glorificarea ra[iunii, ratio, i cea a destinului, (atu'.
De altfel Manilius cunoate profund 5eorgicele vergiliene. Pr[ii finale a cr[ii nti din 5eorgice, consacrate descrip[iei
prodigiilor, legate de moartea lui Caesar, i corespunde tema dezastrului suferit de Varus (1, vv. 892 i urm.). Numeroase
reminiscen[e vergiliene atest raporturile lui Manilius cu tradi[ia didascalic. Totui, am observat c, pe multiple planuri, Manilius
i propune rennoirea tiparelor didacticiste. Maniiius se ndatoreaz nu numai fa[a de Posidonius i Asklepiades din Myrlea, sau
fa[ de Vergiliu, ci i fa[ de Varro, Ovidiu i astrologii romani. i nsuete, de asemenea, idei platoniciene i neopitagoreice.
Dar, n ultim instan[, Astrono'icele constituie o replic stoic i astrologic dat marelui poem lucre[ian, de sorginte
epicureic. O replic sau mai degrab o sfidare
2
.
POE| Al SECOLULU d.C: MANLUS, FEDRU Sl AL|
A$"a l)i Ma!iii)
n centrul preocuprilor maniliene se afl omul i soarta iui. Antropologia ocup o pozi[ie
preponderent n Astrono'ice. De altfel, poetul atest o bun cunoatere a psihologiei umane, a
diferen[elor de caracter, i preconizeaz moralizarea n numele responsabilit[ii individuale, pe care
fatalismul astrologie n-ar exclude-o, dup prerea lui. Totodat, cu toat adularea mpra[ilor i
proclamarea adeziunii integrale la politica i la ideile Principatului, Maniiius strecoar n discursul su
poetic o umbr de amrciune: studiul astrologiei i servete s consoleze i s se autoconsoleze
3
.
Discursul poetic al lui Maniiius este foarte arid. Totui poetul se strduiete s-i mDog[easc
imagistica prin recursul la mituri, la legendele privitoare la zei i la eroii transforma[i n astre, la
,anecdote" organic captivante. Cum am artat mai sus, el utilizeaz descrip[ii i digresiuni, inclusiv
referitoare la o via[a i personaje cotidiene. Poezia manilian rmne ns mai ales abstrus i
cereoral. Emerg n Astrono'ice pasaje bogate n substan[ imagistic fecund n efecte artistice;
totui, n general, discursul manilian se nvedereaz a fi greoi, arid, fas
f;
1ios. Maniiius acumuleaz
adverbe i conjunc[ii, face apel la o scriitur alambicat, emfatic i retoric, abundent n platitudini;
se strduiete s frac[ioneze desfurarea normal a frazei. Poetul utilizeaz structuri aspre, cuvinte
insolite, forme arhaizante, stranii i enigmatice, ndeosebi n primele cr[i, cci finalt,
Astrono'icelorlustreaz un stil mai clar. Maniiius privilegiaz paralelismele i antit-zele, dar i
alitera[iile. Cutarea febril a varia[iei stilistice denot adeziunea poetului la stilul nou, pe atunci nc
n formare. El practic un hexametru dactilic curgc", armonios structurat. Totui, din punct de vedere
artistic, sfidarea lansat de Maniiius fascinantului demers lucre[ian a euat complet
4
.
Poe1)l Ae"!a
Poezia didascalic rspundea, desigur, unui activ orizont de ateptare. nsui 5er'anicus, nepot de snge i fiu adoptiv al lui
Tiberiu, a alctuit ,Fenomenele", Phaeno'ena, n dou cr[i. Acest poem a constituit mai degrab o echivalen[ latin dect o
traducere a operei lui Aratus. Ca scriitor, Germanicus a mai scris comedii n limba greac.
n manifeste raporturi de intertextualitate cu Maniiius, mai trziu, probabil n epoca lui Nero, a fost
redactat n 646 de hexametri dactilici poemul didascalic ,Etna", Aetna. Acest poem a fost atribuit lui
Vergiliu i altor poe[i ai ,secolului" lui August, dar factura lui stilistic i ideatic pledeaz pentru o
datare mai tardiv. Opinm c Aetna este opera lui 3ucilius, guvernator al Siciiiei sub Nero i prieten-
corespondent al lui Seneca.
Erup[iile vulcanice n general i mai cu seam cele ale muntelui Etna, n mruntaiele cruia erau situate cuptoarele zeului
Vulcan, i-au impresionat totdeauna pe antici. Lucilius ncearc s rspund acestei preocupri i utilizeaz ca izvoare textele
stoice ale lui Posidonius i Asclepiodot, ns i
418
POEMUL AETNA
cele ale lui Heraclit, Democrit i Seneca. El descrie muntele Etna i mprejurimile lui, erup[ia vulcanic, n diferitele ei etape, i
mai ales caut febril cauzele. l preocup cauzele producerii erup[iei, diminurii, accelerrii sau ncetrii ei. Rspunsurile sunt
naive, cci Lucilius crede c erup[ia Etnei era pricinuit de curen[ii de aer din interiorul muntelui (vv. 315-325; 356-359).
Dar important ni se pare faptul c, dup ce reprob, ca i Manilius, poezia mitologizant i miturile (w. 9-28; 74-77), autorul
acestui poem exprim pasionat dorin[a de cunoatere a adevrului, reiterat frecvent (vv. 9l-93; 219-229; 357-358). Asemenea
idei erau insistent propovduite de Seneca i circulau n cercul acestuia, n care Lucilius de[inea un statut privilegiat. Stoicismul
lui Lucilius nu era ostil ideilor epicureice, pe care le accept uneori. Autorul 8tnei reia, de fapt, anumite explica[ii lucre[iene ale
erup[iilor vulcanice i seismelor. De asemenea el denun[ agronomia. Lucilius afieaz un dispre[ evident fa[a de prosperitatea
agricol, nct Aetna comport anumite conota[ii demne de a fi socotite ca adevrate .Anti-Geo/g/ce"
5
.
Discursul poetului se nf[ieaz ca arid i bogat n descrip[ii i digresiuni. Prolifereaz compara[iile, anaforele i alitera[iile i
domin un ton retoric, care reliefeaz obedien[a poetului fa[a de stilul nou. Ni se pare evident c Aetna constituie un produs al
noii micri literare.
n aceeai epoc, "agellius a consacrat un poem exaltrii aventurii extraordinare a lui Phaeton. El a eroizat curajul lui Phaeton
ca simbol al virtu[ii, care aspir spre cele mai nalte culmi.
<e&$) ,i a(a$i+ia 0a>)lei
Creatorul, inuentor, al fabulei ca specie a literaturii latine a fost Fedru. Termenul latin de (aula, ca i
echivalentul lui grecesc apologos desemnau mai ales o nara[ie care comporta dialoguri ntre
personaje. Sensul ini[ial al acestui cuvnt latinesc fusese acela de ,conversa[ie", fapt care explic
specializarea lui cu n[elesul de ,pies de teatru". De unde i sintagmele men[ionate n alte capitole
(aula togata i (aula palliata. Fabula, n accep[ie modern, adic fabula-apolog (numit uneori de
romani (aella, adic povestioar), constituia o specie de literatur narativ minor. La Roma, o fabul
ncorpora n medie cincisprezece-douzeci de versuri, care cuprindeau o scurt nara[ie - aproape de
dimensiunile epigramei - i o ,moral", o concluzie uneori implicit, dar mai ales explicit. Aceast
concluzie conferea speciei literare respective un caracter manifest didacticist. Sau altfel spus, fabula
pendula ntre povestirea fantastic i cea didascalic.
Fabule izolate apruser n literatura greac n operele lui Hesiod i Arhiloh. Anterior fabula se dezvoltase n Orient, mai cu
seam n ndia. n mediul cultural elenic, circula o culegere de fabule, de scurte povestiri n proz, scenarii populate de animale,
care erau atribuite unui autor legendar, cunoscut sub numele de Esop. Acest scriitor ar fi trit n secolul al Vl-lea .C. Aceste
fabule relatau ndeobte un conflict dintre cei puternici i cei slabi i comportau o moral practic, ntemeiat pe bunul sim[, i
nu pe predicarea virtu[ii. La Roma, naintea lui Fedru, apruser fabule izolate, care erau inserate n ansambluri mai ample,
adic n saturele literare ale lui Ennius, Lucilius i mai ales ale lui Hora[iu. Acesta din urm narase cu umor povestea oarecelui
de la ora i a celui de la [ar NSat, 2, 6 vv. 80-l17). La Roma, ca i n Grecia, fabula era rezervat nv[mntului elementar.
Copiii se exercitau parafraznd n versuri fabule n proz sau invers, trecnd n versuri texte redactate n proz
6
.
419
POE| Al SECOLULU d.C: MANLUS, FEDRU Sl AL|
Bio/$a0ia l)i <e&$)
Numele latin al lui Fedru a fost, probabil, 5aius lulius Phaeder. $eea ce indica apartenen[a sa la categoria liber[ilor, care
adoptau de regul prenumele i numele gentilic al stpnului i transformau n supranume, cogno'en, numele pe care l
purtaser ca sclavi. Datele despre via[a lui Fedru, consemnate chiar de fabulele lui, sunt pu[in numeroase i nesigure. Astfel, nu
tim ia ce dat s-a nscut: poate pe la 15 .C. Cum ne reliefeaz prenumele i gentilicul fabulistului, ca i titlul operei, ,Fabulele
esopice ale lui Fedru, libert al lui August", Phaedri Augusti lierii %auiae Aesopiae, Fedru fusese sclav imperial, eliberat cndva
de August nsui. Fabulistul era destul de instruit, cunotea att literatura latin, ct i cea greac i dezvoltarea artelor plastice
antice. Dar ca sclav - i n copilrie - el trebuie s fi fost supus unor frustrri cumplite, s fi nutrit resentimente puternice, care se
reflect n fabulele sale. Sub Tiberiu, Fedru l-a persiflat necru[tor pe Seian, atotputernic favorit al mpratului i prefect al
pretorienilor. Acesta, dac ar fi s-l credem pe fabulist, i-a intentat un proces, n care a fost n acelai timp acuzator, martor i
judector (2, epil., vv; 17-20; 3, pr., w. 38 i urm.). nct Fedru a fost condamnat, probabil, la exil.
ntors la Roma, dup moartea lui Seian, fabulistul continu s-i publice opera i duce o existen[ relativ calm. El dedic
fabulele din cr[ile 3-5 unor personaje foarte influente, liber[i ai mpra[ilor Gaius-Caligula i Claudiu, dar are totui dumani
nveruna[i, critici ai operei sale, pe care i atac n unele din versurile alctuite n aceast vreme. Nu se tie cu exactitate cnd
a murit Fedru. Unii cercettori cred c s-a stins din via[ n timpul domniei lui Nero, dar este probabil c a murit n jurul anilor
50-53 d.C.
Opera
Discursul poetic al lui Fedru s-a cristalizat n 135 de poeme. Fabulele lui Fedru sunt grupate n cinci
cr[i, care cuprind respectiv 31, 8, 19, 26 i 10 fabule, la care se adaug cte un prolog i un epilog la
fiecare dintre ele. Distribu[ia inegal a fabulelor ntre aceste cinci cr[i atest c un numr destul de
mare de poeme ale lui Fedru s-au pierdut. Ni s-au conservat mai ales fabulele cele mai simple i mai
colare. De fapt, la poemele din cele cinci cr[i s-au adugat, n secolul al XV-lea, alte 31 de fabule,
descoperite de italianul Niccola Perotti. Acesta a ntocmit o culegere de fabule ale lui Fedru i
Avianus. Fabulele consemnate de Perotti sunt cunoscute de filologi sub numele de .Apendicele
Perottin", Appendi+ Perrotina. Ele au fost probabil desprinse cndva din manuscrisele care pstrau
diviziunea n cinci cr[i, de altfel foarte veche, deoarece este consemnat de Avianus. nct fabulele
perottine trebuie s fi provenit din cr[ile 2-5.
Poetul era trac de origine i se numise ini[ial Gaidreas. Ei nsui ne eviden[iaz c provenea din Macedonia, adic din regiunea muntoas a
Pieriei (3, pr., v. 17). Numele su trac fusese elenizat n Phaidros i ulterior, adaptat n latinete sub forma de Phaeder, mai Ssgrab dect
Phaedrus. n opera sa i ntr-o epigram a lui Mar[ial N8pigr., 3, 20, v. 9) apare numai forma de genitiv, adic Phaedri, Abia Avianus, fabulist din
secolul al V-lea d.C, consemneaz ca form de nominativ Phaedrus. Dar inscrip[iile latineti includ ca form de nominativ Phaeder =$I3, 3, 5802;
8562; 9958; 24057; 9, 466; 14,1232). Mai mult dect att, se semnaleaz c un fiu i o fiic consacr o inscrip[ie tumular tatlui lor, numit chiar
5aius lulius Phaeder =$I3, 6, 2031). nct poetul trebuie s se fi numit efectiv Phaeder i nu Phaedrus. De altfel, Mar[ial este singurul autor care
men[ioneaz ca fabulist pe Fedru. Cnd se refer la fabul, autori ca Seneca, Quintilian, Aulus Gellius i chiar tardivul Macrobiu ignor pur i
simplu existen[a lui Fedru.
420
OPERA
Se propune, dup tematica lor, structurarea fabulelor n patru categorii: 1. fabule propriu-zise, scurte, esopice prin excelen[ ca
3upul i 'ielul (1,1), "ulpea i corul (1,13), "ulpea i ar#a (1, 26) etc, 2. fabule mitologice sau cu implica[ii filosofice, ca
Pedepsele din In(ern (A., 5), lunona, "enus i gina (A., 9), $opacii su protec!ia #eilor NC,17) 3. apologuri, fabule cu oameni n
loc de animale, anecdote destul de dezvoltate, autentice nuvele, consacrate faptelor diverse, ca Din ci#'ar 'edic (1, 14),
Tieriu $aesar i sclavul p#itor al atriului (2, 5), Poetul sau Testa'entul e+plicat de 8sop (4, 5), "duva i soldatul (A., 13); 4.
apostrofe destinate criticilor invidioi ai autorului, detractorilor lui, avarilor etc, ca %edru sau )'potriva celor cu gust di(icil (4, 7),
%edru sau Invidia (4, 22)
7
.
U!i4e$)l l)i <e&$)
0 fabul a lui Fedru comport n general o nara[iune, 'ythos nHjrecete, adevrat scenariu, i o
moral, o nv[tur. ndeobte fabula debuteaz cu o maxim moralizatoare, un pro'yihiu',
prezentat sau urmat de formule fixe (de tipul ,aceast fabul arat..."). i succed o introducere i un
nucleu narativ, deci o nara[iune, narratio, dup care se situeaz replica final. Aceasta din urm este
adesea rostit de un personaj, aprut spre finalul nara[iunii, care poate debita un precept sau o
maxim moral, adic un epi'ythiu'. Astfel, replica final este incisiv i se convertete n veritabil
concluzie a poemului.
Principalul izvor de inspira[ie a fost Esop, cum subliniaz nsui Fedru (1, vv. l-2). Dar s-a remarcat c numai o treime din totalul
fabulelor, adic 47 din 135 de poeme, trateaz subiecte mprumutate din Esop. Originalitatea lui Fedru nu rezid ns numai n
inventarea unor subiecte inedite, consacrate fie lumii animalelor, fie celei a oamenilor. Chiar materia fabulelor pur esopice este
profund modificat. n vreme ce fabula lui Esop era o ,snoav", vehiculat prin timpuri i contexte sociale felurite, cea a lui
Fedru apare ca profund ancorat n problematica epocii, n Roma secolului d.C, ale crei moravuri, fapte politice i personaje
sunt inserate masiv n textura poemelor. n sfrit, Fedru este par[ial original i pentru c transfer materia discursului esopic
din proz n limbajul versurilor. Dei este adevrat c Fedru recurge la cel mai simplu i mai prozaic metru, adic la senarul
iambic. De altfel, poetul afirm, n epilogul cr[ii a doua, inten[ia de a face s rivalizeze Roma cu Grecia, n domeniul fabulei. Ca
i al[i autori latini, Fedru dorea s naturalizeze la Roma o specie literar pe care o ilustraser grecii. Totui el urmrea i
travestirea adresei satirice a poeziei sale
8
. De altfel, se poate constata o evolu[ie a atitudinii poetului fa[ de Esop. Astfel, dup
ce declarase, n versurile mai sus citate din prologul cr[ii nti, c nu fcuse dect s transpun n versuri iambice temele
esopice, ulterior Fedru afirm c fabulele sale sunt esopice i nu ale lui Esop, pentru c adugase multe elemente noi lumii
fabulistului grec. S-a folosit de un gen literar vechi pentru a introduce, n tiparele acestuia, realit[i noi (4, pr., w. 1l-l3). ar n
ultima carte de fabule, poetul sus[ine c numele lui Esop figureaz n opera sa spre a-i conferi prestigiu, dup exemplul artitilor
plastici, care pun nume celebre pe operele lor moderne, ca s le sporeasc valoarea (5, pr., w. l-7).
Poetica lui Fedru este programatic i foarte clar dezvluit de prologurile i epilogurile cr[ilor de
fabule. Mobilele sale ar fi mai ales s incite la rs i s instruiasc prin pilde edificatoare, e+e'plo
'onereL ,Ce merit are cartea?... Vrea s-ndrepte// Prin rs i prin pove[e n[elepte" (1, pr., vv. 3-4,
trad. de Aurel Tita i Gheorghe Moraru). Ulterior, Fedru precizeaz c [elul fabulelor este ndreptarea
greelilor comise de muritori, vrjindu-i prin farmecul lor (2, pr., w. l-7). El consider fabula ca o specie
literar serioas i sus[ine c nu dorete
421
POE| Al SECOLULU d.C: MANLUS, FEDRU Sl AL|
s ntruneasc aplauzelor celor incul[i (4, pr., v. 20). Astfel, fabulistul atrage aten[ia asupra faptului c
i-a codificat mesajul i invit cititorii s-l decodeze. De asemenea, subliniaz c se exprim
concentrat i preconizeaz concizia, reuitas, care ader perfect la tonul didascalic, pe care l-a
asumat (2, pr., vv. 1l-l2; 3, epil., v. 8; 4, epil., v. 7).
De fapt, universul imaginar al fabulelor lui Fedru este impregnat de o filosofie popular, ntemeiat pe
o etic simpl, eclectic, abundent n locuri comune, pe care o stimulase de mult vreme diatriba
cinico-stoic. De altfel, Fedru consemneaz numele lui Socrate i atest cunoaterea unor anecdote
i aser[iuni socratice
9
. Lumea lui Fedru nu se reduce ns la nregistrarea unor realit[i socio-politice i
la reprobarea defectelor morale. Acest univers este convertit n structur literar i depete simpla
colec[ie a defectelor i a vicioilor, sub influen[a sentimentelor fabulistului, simpatiei lui emo[ionante
fa[ de to[i cei nedrept[i[i i slabi. Relevant este n acest sens prima sa fabul, 3upul i 'ielul,
3upus et agnus, care denot i totodat conoteaz indignarea resim[it de poet fa[ de lipsa de
scrupule i de omenie, mila ncercat fa[ de oprimatul lipsit de aprare i naiv. Spre deosebire de al[i
liber[i, Fedru nu-i uit obria, intuiete i descrie comedia uman n perspectiva originii sale
modeste, sufer i se bucur alturi de to[i cei npstui[i, protesteaz mpotriva agresiunii. De fapt,
reprobarea asupririi de toate tipurile, mai ales moral, constituie etimonul, motivul generator al
discursului fabulistului, cu ndrituire caracterizat ca un ,poet al plebei"
10
.
S-a sus[inut, de ctre savantul danez Mortens Noejgaard, c Fedru transfigureaz conflictul esopic, pentru a-i conferi
ambivalen[, care s traduc nu numai o realitate fizic, ci i un sistem moral. Astfel, acest conflict ar implica dou opozi[ii
fundamentale: antiteza, de tip esopic, ntre cel puternic i cel slab, de fapt un conflict ,fizic", i antinomia, de tip etic, ntre un
personaj ru i o fiin[ inocent, aadar un conflict ,moral", deoarece personajul ru putea fi att slab, ct i puternic. Dar cei
puternici, potentes, sunt totdeauna nclina[i s-i persecute pe cei slabi. Caracteristic este n acest sens fabula $pri!a, vaca,
oaia i leul, care ncepe programatic: ,Devlmia cu cei tari nu-i bun,// Cum fabula, de jos o s v spun" (1, 5, w. l-2, trad. de
Aurel Tita i Gheorghe Moraru). Si, ntr-adevr, nucleul narativ ne arat cum leul priveaz pe alia[ii lui mai slabi de rezultatele
unei vntori i cum, sub diferite pretexte, i nsuete toat prada. Dar Fedru consider inutil i chiar condamnabil orice
revolt mpotriva condi[iei sociale date. Astfel, ntr-o fabul-apolog, nsui Esop convinge pe un sclav, fugit de la stpnul lui,
care l tortura, s se ntoarc acas i s ndure resemnat toate persecu[iile (A., 19). Fedru ajunge chiar s sus[in c statutul
social i uman modest este de preferat puterii i func[iilor de conducere, cci ofer un adpost sigur (4, 6). ns de cele mai
multe ori, Fedru adopt mai degrab postura unui povestitor agreabil, care exprim o ,contesta[ie" anarhizant a ordinii umane,
pentru a sfri prin a se consola i a se resemna s accepte n ultim instan[ ,.establishment"-ul
11
.
Totui, cum am artat de fapt, n cartea nti de fabule, care i-a pricinuit exilul, poetul atac violent n poeme cu cheie pe Tiberiu
i ndeosebi pe Seian*. Pe de alt parte, chiar i mai trziu, ntr-o fabul celebr, lupul intr ntr-o controvers cu un cine i
dispre[uiete starea de sclavie n care se afl acesta (3, 7). De fapt, Fedru face aluzie la o celebr discu[ie, survenit n anul 16
d.C, ntre doi fra[i: cpetenia germanic Hermann, numit de romani Arminius, brav lupttor pentru libertatea semin[iei lui, i
Flavius, trecut de partea Romei. Conota[iile acestei fabule sunt
* Broatele cer lui lupiter un rege i le este trimis o grind, firesc imobil i apatic, adic Tiberiu. ns pentru c ele protestau, lupiter le
expediaz un alt crmuitor, sub forma unei nprci, care este desigur Seian. Acest arpe nghite toate broatele (1, 2).
422
UNVERSUL LU FEDRU
complexe, cci nu numai c fabulistul elogiaz fierbinte libertatea (3, 7, v. 1), ci alude la statutul njositor impus de romani
popoarelor pe care le supuseser. Dei patriot roman, Fedru rmsese ntructva ataat de obria sa tracic. Totui, n
majoritatea fabulelor sale, Fedru prefer s nu critice indivizi sau stri politice concrete, ci s reprobe tipuri i categorii umane.
El denun[ impostura i arlatania (1,14), vanitatea gunoas (5, 7), nechibzuin[a (1, 20), fanfaronada etc.
S"$a"e/ia li"e$a$#
Fedru avea ncredere n talentul su artistic i, ca at[ia poe[i romani, utiliza armele autoelogiului (4,
epil. vv. 5-6). n realitate, valoarea artistic a fabulelor lui Fedru este foarte modest. Poetul nu
practic ndeobte o adevrat analiz psihologic. El nu dezvluie transformarea sentimentelor
acestor personaje, evolu[ia lor gradat. Personajele sunt rigid construite, imobile, fixate n gestul de a
revela o concluzie moralizatoare. Animalele sunt evocate n postura lor tradi[ional, esopic i
retorico-scolastic: mielul e timid, lupul abuziv i lacom, vulpea ireat, asinul fanfaron i josnic etc.
Fedru nu izbutete s transfere nara[iile sale, din dimensiunile simbolico-conven[ionale ale vie[ii
autentice, pe trmurile unei ,realit[i" fic[ionale, intrinsec constituite. Relevant este i compara[ia
dintre fabula "duva i soldatul (A., 13) i celebra anecdot, cu acelai subiect, pe care o realizeaz
Petroniu n povestirea aventurii matroanei din Efes =Satyr., 11l-l12). Nara[ia lui Fedru se relev
monocrom, incapabil s sugereze evolu[ia caracterelor, pe cnd Petroniu strlucete prin fabula[ia
bogat, efectele acumulate, progresiunea psihologic. De asemenea, fabulistul nu simte natura, nu
vibreaz naintea farmecului ei. El nu atest gra[ia fabulelor lui Esop i umorul lui Hora[iu.
Fr ndoial, Fedru era predispus la schematismul simplist de ctre voca[ia didascalic a discursului
su poetic. Pe de alt parte, cum am mai artat, ni s-au conservat ndeobte cele mai colare dintre
fabulele sale. ns poetul se emo[ioneaz sincer, cnd evoc umilin[ele ndurate de cei slabi. Nucleele
narative se convertesc n mici scenarii, iar dialogul dintre personaje, schi[at n stil direct, comport
uneori o oarecare vivacitate. Cnd fabula lui Fedru devine nara[ie cu subiect istoric, cum se ntmpl
uneori, ca n anecdota referitoare la Pompei i la soldatul care i-a jefuit bagajele (A., 9), discursul
poetului devine mai lung, mai bogat n detalii, amintind de saturele lui Hora[iu.
Tendin[a lui Fedru spre concizie a fost pus n legtur cu stilul nou. Totui, scriitura alegoriilor
fabulistului este auster, chiar arid, adesea stngace, lipsit de pitoresc i tributar, n chip manifest,
primului clasicism latin, nc puternic n vremea alctuirii fabulelor lui Fedru. Ne aflm ns n fa[a unui
clasicism nereuit din punct de vedere stilistic. Sunt foarte rari tropii, reprezenta[i mai ales de anumite
epitete. Limba este clasic, dar nvedereaz predilec[ia pentru substituirea termenilor concre[i prin
cuvinte abstracte. Metrica este impecabil, ns senarul iambic era concomitent simplu, prozaic i
colocvial. El era versul folosit n mimi de Laberius i Publilius Syrus, dar i de dramaturgi romani, care
l utilizaser n scenele vorbite pe tonul conversa[iei normale
12
.
423
POE| Al SECOLULU d.$L MANLUS, FEDRU Sl AL|
Rece("a$ea l)i <e&$)
Valoarea artistic sczut i clasicismul prea uscat al fabulelor lui Fedru au determinat, cum am artat mai sus, ignorarea lor,
probabil voluntar, de mul[i autori antici. Mai trziu, n evul mediu, unele fabule se studiau n coli, din pricina adresei lor
satirico-moralizatoare. Anumite fabule au fost prelucrate n proz, iar descoperirea efectuat de Perotti a stimulat interesul
pentru poemele lui Fedru. Raporturi complexe de intertex[ualitate s-au statornicit ntre fabulele lui Fedru i operele lui La
Fontaine, Florian, Lessing, Krlov. n ce privete fabulele lui la Fontaine, se poate constata, n opera celebrului autor francez,
scriitur variat, suple[e stilistic, umor i, desigur, sentimentul naturii i al pitorescului, pe care nu le ntlnim n discursul poetic
al lui Fedru. n schimb, La Fontaine convertete scenariile sale n dialoguri elegante, purtate de gentilomi.
n literatura romn, teme tratate de Fedru emerg, filtrate de intermediul lui La Fontaine i al altor
fabuliti europeni, n scrierife lui Gheorghe Asachi, Al. Donici i, mai ales, ale lui Grigore
Alexandrescu. Aurel Tita i Gheorghe Moraru au publicat traduceri ale ansamblului fabulelor lui Fedru,
n 1966 i, mai recent, n 1981 (n ,Biblioteca pentru to[i").
Cal()$!i) Sic)l) ,i al"e e/lo/e
Arcadia liric, n versiune vergilian, a obsedat pe unii dintre poe[ii secolului d.C. Ne referim mai ales
la poetul bucolic Titus $alpurnius Siculus, libert i protejat al familiei Calpurnilor i poate de origine
hispanic. Si el trebuie s fi fost supus unor frustrri puternice, depite numai cu ajutorul complex pe
care i l-a acordat ginta Calpurnilor. n pofida controverselor i ipotezelor ingenioase cu privire la
datarea vie[ii i activit[ii sale, acest poet trebuie s fi scris apte egloge sau bucolice, ntre 54 i 58
d.C.
13
. De altfel Calpurnius Siculus transfer Arcadia ntr-o Sicilie imaginar.
Cadrul tematic este cel tradi[ional, adic acela al ntrecerilor de cnt, practicate de nite pstori. Desigur, este vorba de poeme
,mascate", abundente n aluzii la personaje i evenimente contemporane. ntertextualitatea cu eglogele vergiliene este
subliniat ntr-un fel chiar de autor. Personajul Corydon, sub care se travestete Calpurnius, se declar urma direct al
pstorului Tityrus, adic al lui Vergiliu nsui =8gl., 4, vv. 62-72). Calpurnius Siculus restituie, de fapt, observarea vie[ii rurale i
ne plimb pe meleagurile rusticit[ii meridionale, unde vedem vinul nou care spumeg, vacile ce se culc la umbr, copacul
acoperind izvorul de la picioarele lui, contrastele vergiliene ntre soare i umbr, ntre cldura torid a verii i rcoarea apelor
etc. Calpurnius Siculus este un poet eminamente solar. De altfel n acest cadru bucolic pstorii, care i vzuser respins
iubirea, i deapn elegiile sau sus[in adevrate turniruri muzical-poetice. Deosebit de interesant se nvedereaz egloga a
cincea, care se singularizeaz, n discursul liric calpumian, pentru c echivaleaz cu o Georgic miniaturizat: btrnul Micon
d ndrumri agricole competente fiului su Canthus, i indic ngrijirile care trebuie date oilor dup tuns i ce trebuie fcut n
staule. De altfel Calpurnius Siculus a rmas ndatorat nu numai fa[ de :ucolicele i 5eorgicele vergiliene, ci i fa[ de 8neida
pentru a poten[a romanizarea speciei lirice bucolice i a o lega mai strns de vremea sa.
Dar cum travestete el realit[ile romane? Si ct de autentice sunt tririle calpurniene ale vie[ii rurale? Rspunsul la a doua
ntrebare ni se pare simplu de dat. Dac lsm deoparte mica Georgic mai sus evocat, unde aceste triri sunt genuine, n
celelalte egloge universul pastoral
424
CALPURNUS SCULUS Sl ALTE EGLOGE
imaginar se prezint conven[ional i comport numeroase anacronisme. ubirile pastorale, durerile, geloziile i speran[ele,
gesturile i faptele devin n ultim instan[ citadine, chiar rafinate, i dilueaz substan[a [rneasc. Se configureaz un
Roccoco ante littera'. Sentimentul viu al prieteniei, ncrederea n resursele naturii ilustreaz adeziunea poetului la epicureismul
preconizat n cercul Calpurnilor. Mul[i pstori camufleaz personaje ale Romei, a crei via[ galant este de fapt abordat de
Calpurnius Siculus. ar atunci cnd, prin intermediul lui Corydon, poetul cere personajului Meliboeus s-l introduc la curtea
imperial, adic n egloga nti, Calpurnius Siculus are n vedere pe protectorul su, Calpurnius Piso, nc n rela[ii excelente cu
Nero. Si, de fapt, Calpurnius Siculus introduce efectiv tema oraului mare n poezia pastoral. De altminteri, numai patru egloge
sunt ,bucolici pure", 'erae ucolicae, deoarece celelalte trei, adic nti, a patra i a aptea, comport o manifest inspira[ie
politic, sunt puse n serviciul mperiului i al lui Nero, con[in accente encomiastice la adresa regimului, chiar mai insistente
dect n alte opere literare ale vremii.
Calpurnius Siculus este adeptul clasicismului epocii, care dobndise unele trsturi barochizante.
Stilul poetului este marcat nu numai de experien[a vergilian, ci i de lirismul lui Proper[iu i lui
Ovidiu
14
. Nu lipsete o anumit gra[ie rafinat n aceast poezie calpurnian a galanteriei.
Dar opinm c i se poate atribui lui Calpurnius Siculus i un poem straniu, ,Elogiul lui Piso", 3aus Pisonis, care glorific meritele
lui Calpurnius Piso, n aproape 300 de versuri. Poemul pare anterior eglogelor, scrise spre sfritul domniei lui Claudiu, ns
atest aceeai op[iune pentru o scriitur clasicizant, pn la un punct concesiv fa[ de tendin[ele epocii. 3aus Pisonis nu
comport ,farmecul" suav al bucolicelor calpurniene, ns ncorporeaz o ardoare sincer, capabil s depeasc uneori
tiparele encomiastice conven[ionale'
5
.
n biblioteca din Einsideln s-au descoperit dou egloge, conservate fragmentar i alctuite probabil nu de unul, ci de doi autori
necunoscu[i. Filologii le cunosc sub numele de ,Poemele Einsidlensice", $ar'ina 8insidlensia. Ele sunt inspirate de nzuin[a de
a-l imita pe Calpurnius Siculus i chiar pe Vergiliu sau Ovidiu. Prima eglog pare alctuit la sfritul anului 64 sau la nceputul
anului urmtor i comport aluzii la reconstruirea Romei =$arrn. 8ins., 1, vv. 38-41). devastat de incendiul teribil, produs n 64
d.C. n vreme ce a doua eglog a putut fi scris n 65 sau n 66 d.C.
16
. Ambele poeme implic o deghizare pastoral chiar mai
transparent dect cea a eglogelor calpurniene. Peisajul pastoral se nf[ieaz ca foarte conven[ional, pentru a include un cnt
n serviciul mperiului. mitatorii se exprim ntr-un limbaj clasicizant i rigid, care nu poate egala gra[ia ntructva mai delicat a
modelului calpurnian.
Caei) Ba) ,i al+i (oe+i
nforma[iile noastre despre poezia secolului d.C. consemneaz numele a diveri poe[i lirici, epici, chiar satirici, din operele
crora nu s-au pstrat dect foarte pu[ine fragmente sau chiar nimic. Nero nsui a fost un poet de valoare medie, din opera
cruia s-a conservat cei pu[in un vers, alambicat compus. Dintre aceti poe[i se poate detaa totui $aesius :assus, elogiat de
altfel de contemporanul su Persius =Sat, 6, vv. 2-6). Poetul a frecventat foarte probabil cercul cultural-politic stoic al iui
Cornutus. Se pare c acest poet al anilor 60 d.C. ar fi scris dou tratate teoretice, consacrate versifica[iei, care nu ni s-au
pstrat: ,Despre metri", De 'etris, i un altul consacrat exclusiv iambului. n aceste lucrri, Caesius Bassus sus[inea c to[i
metrii ar proveni din hexametrul dactilic i din trimetrul iambic. ns Caesius Bassus a scris i o culegere de poeme ,Liricele",
3yrica sau ,Cr[i de lirice", 3yricoru' iiri, din care ni s-au conservat pu[ine
425
POE| Al SECOLULU d.C: MANLUS, FEDRU Sl AL|
fragmente. Cel mai lung dintre ele comport o rugciune liric, adresat zeului Bacchus. Poetul invoc trecerea menadelor i lui
Bacchus: ,linitit te apropii de altare// Bacche, Bacche, Bacche". Se pare c Caesius Bassus privilegia peisajul cmpenesc i
imagistica rapid, versul scurt, rafinat, care s regseasc, n pofida cutrilor savante, ritmuri italice spontane. Dei precursor
al neotericilor secolului al ll-lea d.C, Caesius Bassus a aderat la stilul nou, mai pregnant dect Manilius i n opozi[ie cu poezia
clasicizant mbr[iat de Fedru i de Calpurnius Siculus
17
.
T$a/icii 1i!o$i ,i Octavia
n timpul mperiului timpuriu, mai ales n secolul d.C, s-a desfurat o bogat activitate
tragediografic, reflex manifest al predilec[iei romanilor pentru teatru. Din pcate, din aceste tragedii,
cu o singur excep[ie, nu ni s-au pstrat textele, nct nu dispunem dect de numele autorilor i de
informa[ii rzle[e despre via[a lor. ns titlurile tragediilor eviden[iaz o preferin[ accentuat pentru
mitul Atrizilor.
Dar cine sunt aceti tragediografi? &a'ercus Ae'ilius Scaurus - autor al tragediilor Atreus i Aga'e'non, obligat s se
sinucid, deoarece piesele sale fceau aluzii critice la mpratul Tiberiu {TAC, Ann., 6, 29, 3) -, Pulius Po'ponius Secundus -
poet reputat (QUNT., Inst. Or., 10, 1, 98; TAC, Dial., 13,3; Ann., 5,8) - cruia i se atribuia, pe lng Atreus, i o tragedie
pretext etc. Cel mai important dintre aceti tragediografi minori fost ns $uriatius &aternus. Acest personaj al Dialogului
despre oratori taciteic se bucura de o reputa[ie deosebit (TAC, Dial., 11,l-3). Din informa[iile furnizate mai ales de Tacit, rezult
c Maternus alctuise tragedii cu subiect grecesc, precum &edea, Aga'e'non i Thyestes, ca i pretexte =Nero, unde era
atacat mai ales Vatinius, favorit al ultimului lulio-Claudian, Do'itius i $ato, elogiu vibrant adus lui Cato din Utica).
n schimb, ni s-a pstrat tragedia Octaviei, so[ia lui Nero, deci Octauia. nteresul principal al acestei
tragedii rezid n faptul c ea constituie singura pretext roman, conservat pn n zilele noastre.
Aceast tragedie comport numeroase enigme. Este ea oare o tragedie scris de Seneca, deoarece
figureaz n manuscrisele care con[in teatrul acestuia? ar dac rspunsul este negativ, cine i la ce
dat a alctuit-o? Pu[ini cercettori au atribuit-o lui Seneca, deoarece filosoful din Corduba n-ar fi putut
s-l reprobe vehement pe Nero, n timpul vie[ii acestuia. De altfel, dei autorul Octaviei se inspir din
dialogul De cle'entia i din alte lucrri ale cordubanului apar diferen[e ntre concep[iile personajului
Seneca i ideile autentice ale fostului consilier al iui Nero. Pe deasupra, Octavia comport aluzii clare
la moartea Poppeei, a doua so[ie a mpratului, i chiar a lui Nero nsui, survenit dup sinuciderea
obligat a lui Seneca. Diveri cercettori au plimbat datarea tragediei prin cele mai felurite epoci i au
atribuit-o diferi[ilor scriitori. Pare ns aproape sigur c Octavia a fost alctuit la sfritul anului 68
d.C. sau chiar la nceputul celui urmtor, n orice caz sub domnia lui Galba, de un entuziast promotor
al memoriei Annaeilor, mai degrab de ctre Annaeus $ornutus dect de Lucilius, pritenul i
corespondentul lui Seneca
18
.
426
TRAGC MNOR Sl O$TA"IA
n aceast tragedie, Pseudo-Seneca (nume conven[ional al autorului ei) nf[ieaz repudierea Octaviei, n urma intrigilor [esute
de Poppeea, care i va lua locul, n ciuda sfaturilor moderatoare ale lui Seneca. deile acestuia din urm sunt pasionat difuzate
n corpul tragediei. Dar Pseudo-Seneca se nveruneaz mpotriva ntregii dinastii iulio-claudiene. Visurile, fantasmele,
fantomele lugubre i frustrrile ocup un loc important n discursul tragediografului. Cele dou rivale, la statutul de so[ie a
mpratului, i contrapun nu numai interesele, ci i visele. Onirismul Octaviei, o anumit violen[, ca i alte elemente atest
adeziune ferm, curajoas, la poetica stilului nou, la contestarea tiparelor tragediei clasicizante. De aceea, personajele apar pe
scen mai ales pentru a debita monologuri. Sunt pu[in numeroase dialogurile ntre eroii i antieroii tragediei. nova[iile se afirm
chiar mai pregnant dect n teatrul senecan. Astfel, corul emerge scindat, cci e transformat n dou personaje colective,
antitetice: corul partizanilor Octaviei i cel al suporterilor Poppeei. La rndul su, este dedublat personajul doicii, nutri+,
sftuitoare tradi[ional a eroinei tragice. Octavia i Poppeea sunt asistate fiecare de ctre o doic. Limba tragediei este manifest
tributar tendin[elor stilului nou. Pseudo-Seneca nu atest talentul literar al lui Seneca. Octavia a fost ns totdeauna receptat
cu interes n literatura universal. n Romnia, ea a fost tradus de on Acsan, n volumul Teren[iu-Seneca, publicat la
Bucureti, 1965, n colec[ia ,Biblioteca pentru to[i"
19
.
BBLOGRAFE: Jacqueline AMAT, ntroducere i note la Calpumius Siculus, :ucoli<ues, Pseudo-Calpurnius,
8loge de Pison, Paris, Les Belles Lettres, 1994; Eugen CZEK, A propos de la litt*rature classi<ue au te'ps de
Neron, n Studii clasice, 10, 1968, pp. 147 i urm.; 3Depo<ue de Neron et ses controverses ideologi<ues, Leiden,
1972, passi'7 Istoria literaturii latine, I'periul, 2 voi., , Bucureti, 1975, pp. 92-l03; Fabio CUPAUOLO, Itinerario
della poesia latina nel I secolo dellD I'pero, retiprite, Napoli, 1978, passi'7 Francesco DELLA CORTE, %edro.
3e (avole, Genova, 1945; Pierre GRMAL, 3e lyris'e a 4o'e, Paris, 1978, pp. 163-l67; 246-251; Lean
HERRMAN, Octavie, tragedie prete+te, Paris, 1924; Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp. 39-
58; 100-l18; 293-306; 336-346; Patrick KRAGELUND, Prophecy, Populis' and Propaganda in the Octavia,
Copenhagen, 1982; Franz-Frieder LUHR, 4atio und %atu'. Dichtung und 3ehre ei &anilius, Frankfurt am Mein,
1969; Rene MARTN - Jacques GALLARD, 3esgenres litteraires * 4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , pp. 162-l64; 167-
l69; 204-205; , pp. 100; 106; Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, pp. 535-
539; 64l-642; Rene PCHON, 9istoire de la litt*rature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924, pp. 513-533; Gunther
SCHEDA, Studien #ur :u?olischen Dichtung der Neronischen 8poche, Bonn, 1969; Raoul VERDERE, 3e gen re
ucoli<ue a lDepo<ue de NeronL les ,:ucolica- de T. $alpu'ius Siculus et les ,$ar'ina 8insidlensia-. 8tat de la
<uestion et prospectives, n Au(stieg und Niedergang der ro'ischen Oelt, (32, 3), Berlin - New York, 1985, pp.
1846-l924.
9OTE
Pentru problemele alctuirii i datrii Astrono'icelor i ale biografiei lui Manilius, vezi E. GEBHARDT, Pur Datierungs(rage des
&anilius, n 4heinisches &useurn, 104, 1961, pp. 278-286; E. FLORES, Augusto nella visione astrologia di &anilio ed
ilp'ie'a delta cronologia degli Astrono'icon liri, Napoli, 1962, passi'7 Eugen CZEK, Poe!ii secolului I d.$, n Istoria
Mieraturii latine. I'periul, , Bucureti, 1975, pp. 92-94; Fabio CUPAUOLO, Itineraho della poesia latina nel I secolo dellD
I'pero, retiprire, Napoli, 1978, pp. 103-l04; Lucia WALD, &anilius, n Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp.
39-42.
Caracterizarea lui Manilius ca un anti-Lucre[iu apare ia Rene MARTN - Jacques GALLARD, 3es genres litteraires a 4o'e, 2
voi., Paris, 1981, , p. 204; vezi i B.R, VOSS, Die Andro'eda -8pisode des &anilius, n 9er'es, 100, 1972, pp. 413-434; E.
CZEK, Poe!i secolului I d.$, n I'periul, , pp. 93-94; F. CUPAUOLO, op. cit, pp. 10l-l04; L. WALD, &a'lius, n Istoria literatu'
latine, pp. 43-48. Pentru prooerniile lui Maniiius, vezi Peter DAMS, Dichtungs?riti? ei nachaugusteischen Dichtern, diserta[ie,
Marburg Lahn, 1970. pp. 15-37
Vezi n aceast privin[ Ettore PARATORE, S)ona delta letieratura latina, ed. a 8-a, Rrenze, 1967, p. 535. Pentru obedien[a lui
Maniiius fa[ de propaganda Principatului, vezi Franz-Frieder LUHR, 4atio und %atu'. Dichtung und 3ehre ei &anilius,
Frankfurl am Mein, 1969, pp. 70-71.
Cum subliniaz R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 205. Pentru scriitura naniiian, vezi i E. CiZEK, Poe!ii secolului I d.$,
n I'periul, i, p. 95; F. CUP/tiUOLO, op. cit, pp. 28-29 (care reliefeaz preferin[a lui Manilius pentru obscuritatea expreav); L
WALD, &ani9us. n Istoria literaturii latine, pp. 50-56. Dei Fr. LUHR, op, cit, p. "DA consider Astrono'icele ca un foarte
important poem tiin[ific, receptarea iui a fost modest. Doar autorul poemului Aetna l-a utilizat abundent. Apar totui
reminiscen[e maniliene la uvenai i la autori iatini de la sfritul mperiului. Evul mediu a ignorat Astrono'icele, dar umanitii
Renaterii s au ocupat oarecum de ele.
Cum eviden[iaz R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. ?15-216; vezi i p. 205. Pentru acest poem n general i stilul lui, vezi
Siegfrid SUDHAUS, introducere i Comentariu ia edi[ia Etnei, Leipzig, 1898; P. DAMS, op. cit, pp. 44-53; Eugen CZtK,
3Depo<ue de Neron etses ccntroverses ideologi<ues, Leiden, 1972, pp. 255 i 295; Poe!ii secolului I d.$, n i'periul, , 95-96;
Roxana ORDACHE, Poe'ul ,Aetna-, n istoria literaturiD Da!ine, pp 30l-306. n ce privete Germanicus, vezi i P. DAMS, op. cit.
pp. 37-40. Pentru poemul iui Vagellius, vezi Luc DURET, Neron-Pha*ton ou la te'*rit* du suli'e, ' 4evue des 8tudes
3atines. 6, 1968, pp. 139-l55.
Pentru trsturile i emergen[a fabulei in literatura antic, vezi E. CZEK, %edru, n I'penul. @, p. 37; F. CUPAUOLO, op. cit, p.
65; R. MARTN - J. SAfLLARD, op. cit, !, p. 162.
Cu privire ia acaast mpr[ire a fabuteior lui Fedru, vezi Janina VLAN-UNGURU, %edru, n Istoria literaturii latine, p. 103; vezi
i R. MARTN - J. 3Ml *RD, op. cit, p. 163.
Fedru nsui declar: ,Eu, ca s fiu ntiu!, nemaiavrtd putin[a,// S nu rmn singur Esop mi-am dat siiin[a.// Nu- pizm; e
doar rvna noi ticluiri s sa iu// iar dac-n lumea noastr latin o s fiu' ' Apreciat, puea-vom sta-n cumpn eu grecii" 2, epil.,
Q. 5-9, t.ad. de Aurel Tita i Gheorghe Moaru, Pentru originaliaSea lui Fedru, vezi Janna ViLAN-UNGURl
r
, Originalitatea lui
%edru, n Studii de literatur universal, 6, 1964, pp. 294-305, Id, %edru, n Isteria literaturii latino, pp.
428
NOTE
103-l04 (unde arat c Fedru a utilizat i scrierile lui Publilius Syrus, ale tragediografilor romani, ale lui Lucre[iu, Catul, Vergiliu
i Ovidiu); pp. 112-l14 (iar pentru structura fabulei, pp. 109-l10); P. DAMS, op. cit, pp. 94-98; E. CZEK, %edru, n I'periul, , pp.
38-39; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit., , p. 163. Pentru structura standardizat a fabulei, vezi i F. CUPAUOLO, op. cit, p.
67.
9. Cum reliefeaz Luigi ALFONS, ,Parva 'oraliaDin %edro, n 3ato'us, 23,1964, pp. 2l-29; pentru
universul lui Fedru i codificarea lui, vezi i Rene PCHON, 9istoire de la litt*rature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924, pp. 514-518;
E. CZEK, %edru, n I'periul, , pp. 39-46; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 163-l64 (care utilizeaz critic ideile
savantului danez Mortens NOEJGAARD); J. VLAN-UNGURU, %edru, n Istoria literaturii latine, pp. 104-l11. Pentru poetica lui
Fedru, vezi i P. DAMS, pp. 96-l13.
10. ,Poeta della plebe", dup formula lui Augusto ROSTAGN, Storia della letteratura latina, revzut i completat de talo
LNA, ed. a 3-a, 3 voi., Torino, 1964, , p. 379.
11. R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 164 exclam: ,Phedre est un conteur agreable, d'une inspiration volontiers
anarchisante. Est-il le penseur profond qu'on nous invite voir en lui? nous semble permis d'en douter".
12. Pentru stilul lui Fedru, vezi R. PCHON, op. cit., p. 518; E. CZEK, %edru, n I'periul, , pp. 46-48; Pierre GRMAL, 3e
lyris'e a 4o'e, Paris, 1978, pp. 246-247; F. CUPAUOLO, op. cit, pp. 65-69; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 163-l64;
167; J. VLAN-UNGURU, %edru, n Istoria literaturii latine, pp. 11l-l12 (aceeai autoare prezint pe larg receptarea lui Fedru:
iid., pp. 114-l15).
13. n privin[a datrii eglogelor calpurniene, vezi Raoul VERDERE, 3a ucoli<ue post-virgiliene, n 8os, 56,1967, pp. 161 -l85,
mai ales p. 167; 3e genre ucoli<ue * lDpo<ue de NronL Ies ,:ucolica- de T. $alpurnius Siculus et Ies ,$ar'ina 8insidlensia-.
8tat de la <uestion et prospectives, n Au(stieg und Niedergang der ro'ischen Oelt, 32,3, Berlin - New York, 1985, pp. 1846-
l924, mai ales p. 1872.
14. Pentru eglogele lui Calpurnius Siculus, vezi nu numai numeroasele lucrri ale lui Raoul VERDERE, din care am citat n
nota anterioar dou articole, ci i Gunther SCHEDA, Studien #ur :u?olischen Dichtung der Neronischen 8poche, Bonn, 1969,
passi'7 P. DAMS, op. cit, pp. 7l-83; Denise JOLY, 3a ucoli<ue au service de lD8'pire, n 3Dideologie de lDi'perialis'e 4o'ain,
Paris, 1974 (fr pagini); E. CZEK, Poe!ii secolului I d.$, n I'periul, , pp. 96-98; $alpurnius Siculus, $ar'ina 8insidlensia i
$aesius :assus, n Istoria literaturii latine, pp. 293-296; F. CUPAUOLO, op. cit, pp. 104-l05; P. GRMAL, 3e lyris'e * 4o'e,
pp. 163-l66; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 100; 106 (n aceast ultim pagin, cei doi autori francezi consider
egloga a patra ca pivotul ntregii culegeri de poeme i propun urmtoarele coresponden[e ntre :ucolicele calpurniene: l-7; 2-6;
3-5); Luigi CASTAGNA, // c*r'e a'eeo della I"8cloga di $alpurnio Siculo, n Neronia /022. Ades du B-e $ollo<ue de la
Sod*t* Internationale dD8tudes N*roniennes, Clermont-Ferrand, 1982, pp. 159-l69.
15. Pentru datarea i valen[ele poemului 3aus Pisonis, vezi P. DAMS, op. cit, pp. 87-94;, E. CZEK, 3Depo<ue de N*ron, pp. 67-
68; $alpurnius Siculus, $ar'ina 8insidlensia i $aesius :assus, n Istoria literaturii latine, pp. 296-297.
16. Pentru datarea acestor egloge, vezi E. CZEK, 3Depo<ue de N*ron, pp. 202-204; R. VERDERE, 3e genre ucoli<ue, pp.
191l-l913. n general, pentru $ar'ina 8insidlensia, vezi Dietmar KORZENEWSK, Die ,Panegyrische Tenden#Din $ar'ina
8insidlensia, n 9er'es, 94,1966, pp. 344-360; Gunther SCHEDA, Nero und der :rand 4o's, n 9istoria, 16, 1967, pp. 111'1t5;
F. CUPAUOLO, op. cit, p. 105; P. GRMAL, 3e lyris'e a 4o'e, pp. 166-l67.
17. Pentru Caesius Bassus, vezi H. KEL - G. JURGENS, Oseruationes in $aesiu' :assu' et Attiliu' %ortunatianu', Halle,
1880, passi'7 E. CZEK, Poe!ii secolului I d.$, n I'periul, , pp. 98-99; P. GRMAL, 3e lyris'e * 4o'e, pp. 248-251.
18. Atribuirea Octaviei lui Seneca a fost preconizat, ntre al[ii, de Ed. FLNCK, De Octaviae praete+tae auctore, Helsingsfors,
1919 i de Francesco GANCOTT, 3DOctavia attriuita a Seneca, Torino, 1954. Cele mai judicioase ipoteze privitoare la datare
i la autorul tragediei au fost enun[ate de Vincenzo CAFF, intorno allDOctavia, n 4ivista di %ilologia e di Istru#ione $lassica,
15,1937, pp.
429
POE| Al SECOLULU d.C: MANLUS, FEDRU Sl AL|
246-265 i de Patrick KRAGELUND, Prophecy, Populis' and Propaganda in the Octavia, Copenhagen, 1982, pp. 38-61. Acest
ultim cercettor consider cu sagacitate Octavia ca o da''atio 'e'oriae, ntreprins mpotriva lui Nero, i stabilete o rela[ie
organic ntre ideile lui Pseudo-Seneca i sloganurile propagandei lansate sub domnia mpratului Galba.
19. Pentru structura i trsturile cele mai pregnante ale Octaviei, vezi Jose Antonio SEGURADO CAMPOS, Seneca,
personage' da Octavia, n 8uphrosyne, 3, 1969, pp. 207-213; E. CZEK, 3Ddpo<ue de Neron, pp. 361 -365; Florica
DEMETRESCU-MATEESCU, Octavia, n Istoria literaturii latine, pp. 338-346 (la pp. 336-337 aceeai autoare prezint pe scurt
tragicii minori); Patrick KRAGELUND, op. cit., pp. 9-37; John Patrick SULLVAN, 3iterature and Politics in the Age o( Nero,
thaca - London, 1985, pp. 60-73; Pierre GRMAL, 3e traleau de la vie politi<ue * 4o'e en HB, dDapres 3DOctavie, n Studi di
%ilologia $lassica in Onore di 5iusto &onaco, Paiermo, 1991, , pp. 1149-l158.
430
v RL
TI
D R S o .
c
XXII. PRO?A DE ERUDI;IE =l
ISTORIO@RA<IA SECOLULUI I &.C.
@$a1a"ici ,i 0ilolo/i
Cercetrile de gramatic i filologie cunosc n secolul d.C. o amploare deosebit. Exponen[ii lor
predau de fapt elevilor gra''atica n sens antic, adic interpretarea plurivalent a textelor scriitorilor.
Ei particip ia eiaDorarea poeticelor vremii, la polemicile angajate ntre clasicisme i nonclasicisme,
ntre analogism i anomalism. Din lucrrile lor s-au pstrat numai fragmente, la care se adaug
referirile altor autori la operele lor, nct se pot reconstitui preocuprile cardinale ale gramaticilor i
filologilor.
Dintre gramaticii secolului, trebuie men[ionat ini[ial &arcus Po'ponius &arcellus, erudit prestigios, analogist fanatic i partizan
al aticismului. El l blama chiar pe mpratul Tiberiu, deoarece utilizase un neologism, i afirma c mpratul putea acorda
cet[enia roman unui peregrin, dar nu i unui cuvnt strin (SUET., De gra'., 22, 1). Dar cel mai cunoscut exponent al
analogismului i al aticismului arhaizant a fost un sirian, &arcus "alerius Prous :erytius, care, sub Nero, a condus o coal i
un cerc cultural aticist arhaizant, a alctuit un tratat de gramatic, dedicat promovrii analogiei, a comentat i editat pe Naevius,
Plaut, Teren[iu, Lucilius, Lucre[iu, Vergiliu i a redactat probabil biografia lui Persius, ce ni s-a conservat. El este primul editor
important de texte latine.
Dimpotriv, ;uintus 4e''ius Palae'on a codificat principiile stilului nou, tot n epoca lui Nero'. Libert, devenit profesor celebru
i foarte bogat, Palaemon l-a criticat violent pe Varro, pentru analogismul lui, calificndu-l drept ,porc" (SUET., De gra'., 23,10)
i a introdus n colile de gramatic interpretarea operei lui Vergiliu, n locul autorilor din vremea lui Ennius. n lucrarea sa, ,Arta
gramatic", Ars gra''atica, Palaemon a preconizat un anomalism clar, cnd a afirmat c ,este ridicol s propui o lege
mpotriva uzului curent, care domin exprimarea noastr" (H. KEL, 5ra''atici latini, ed. nou, Hildesheim, 1961, , p. 183).
;uintus Asconius Pedianus a fost cel mai nsemnat filolog al epocii Flavienilor. El a militat, ca i Quintilian, pentru restaurarea
tradi[iei ciceroniene i a legitimat cel de-al doilea clasicism. A comentat unele discursuri ale lui Cicero i a aprat cu pasiune
memoria lui Vergiliu
1
.
* Se poate afirma deci c Seneca a fost eful i filosoful noii micri literare, Lucan poetul ei epic, Caesius Bassus, poetul liric, Cornutus
tragediograful acestei orientri estetice (mai ales dac el a scris Octavia>, iar Palaemon filologul ei.
431
PROZA DE ERUD|E Sl STOROGRAFA SECOLULU d.C.
Cel)* Po1(o!i) Mela ,i Sc$i>o!i) La$/)6
n timpul lui Tiberiu, Aulus $ornelius $elsus a alctuit o enciclopedie n cei pu[in douzeci di cr[i, intitulat .Artele", Artes. n
aceast lucrare, Celsus aborda problemele artelor militar jurispruden[ei, retoricii, filosofiei, agriculturii i medicinei. De fapt, nu
ni s-au conservat dect celt opt cr[i referitoare la medicin. Numrul relativ mare de cr[i privind medicina atest, dups prerea
noastr, o preocupare specific pentru aceast tiin[. Cci oare numai hazardii conservrii textelor antice a pstrat tocmai
centrul de greutate al preocuprilor lui Celsus? Oricum, trebuie remarcat c enciclopedismul lui Celsus se delimita de
precedentul oferit de Varro. n materie de filosofie s-a manifestat ca un adept al Sextiilor. n cr[ile referitoare la medicin,
Celsus reia ideile lui Hipocrate cu privire la profilaxie, dietetic, farmacologie i chirurgie. n orice caz, Celsus pledeaz pentru o
medicin umanist. Se exprim clar, sobru, ntr-un stil clasicizant. De aceea, acest tratat complet de medicin i-a prilejuit lui
Celsus reputa[ia de Cicero al medicinei. Se pare c ar mai fi scris i alte lucrri.
La rndul su, Po'ponius &ela {deci numele acestui autor s-a conservat incomplet), originar din oraul Tingenera, din sudul
Hispaniei, probabil nrudit cu Seneca, alctuiete un tratat de geografie, n trei cr[i, intitulat ,Despre starea lumii", De situ oris,
sau ,Despre topografie", De chorographia. Acest prim tratat de geografie scris n latinete, care purcede de la nevoia
cunoaterii mperiului, a grani[elor lui, a fost redactat probabil dup 40 sau 44 d.C, ntruct men[ioneaz un triumf roman asupra
britannilor. Pomponius Mela a utilizat diferite izvoare ca Hiparh, Hanno, Eratosthene, Cornelius Nepos i, probabil, dei nu va
consemna printre surse, opera geografic a lui Strabon. De fapt, Mela urmrete zonele limitrofe Mediteranei, ,marea
interioar", 'are internu', cum o numeau romanii. Totui, Pomponius Mela este primul geograf antic care include n textul su
evocarea Mrii Baltice. El investigheaz moravurile popula[iilor care locuiau n [inuturile descrise: ntre altele laud pe sci[i
pentru puritatea lor moral. De fapt, Pomponius Mela face oper de retor mai degrab dect de savant i struie asupra
concluziilor moralizatoare. Dar etica sa este mai ales extrinsec, subordonat cutrii pitorescului i efectelor declamatorii.
Strategia sa apar[ine stilului nou i amintete, n unele privin[e, de Valerius Maximus, care va fi prezentat mai jos.
De asemenea, n vremea mpratului Claudiu, Scrionius 3argus Designatianus alctuiete o culegere de re[ete medicale, al
crei text s-a pstrat, chiar dac ntr-o form corupt. Autorul pare a fi fost un medic reputat, care, n textul su, i-a dispus
remediile sugerate dup bolile diverselor pr[i ale corpului omenesc, ncepnd de la cap
2
.
Col)1ella
Originar tot din Hispania, de fapt din Gades (azi Cadix) i admirator al filosofului Seneca, 3ucius lunius
&oderatus $olu'ella s-a stabilit n talia, unde a posedat sau a administrat moii. Aici, n epoca lui
Nero, a scris un mic tratat ,Despre cultura viilor i a arborilor", De cultura uinearu' et aroru', i o
oper mai ntins ,Despre agricultur", De agricultura sau De re rustica, n dousprezece cr[i. Din
primul tratat ni s-a pstrat doar cartea a doua, consacrat mai ales arborilor, care se pare c, ntr-o
prim edi[ie, ar fi fcut parte din De agricultura, ca o a treisprezecea carte.
Marele tratat despre agricultur este redactat n proz, cu excep[ia cr[ii a zecea, scris n hexametri dactilici i dedicat
grdinritului, pe care Vergiiiu l lsase pentru a fi prezentat de al[i
432
COLUMELLA
autori =5eorg., 4, v. 148). Columeiia abordeaz, n Despre agricultur, toate problemele importante ale economiei agrare a
secolului d.C, privitoare la semnifica[ia muncii cmpului i la organizarea gospodriei, la recolte i la variet[ile de sol agricol,
la cultivarea vi[ei de vie i a livezilor, la eptel i la psrile de curte, la grdini i la albine etc. Columeiia este un adevrat
specialist n rusticatio, termen care desemna n latin economia rural. El a utilizat nv[turile cartaginezului Mago, completate
ns cu numeroase alte lecturi i cu roadele experien[ei proprii.
Columeiia asum un militantism foarte pregnant n materie de agronomie. Despre agricultur se
deschide cu o ampl prefa[, care con[ine motivarea discursului scriitorului. Columeiia se pronun[
pentru o agricultur intensiv i chiar pentru dezvoltarea unor coli de agronomie. Columeiia, care
asum filosofia stoic a prietenului i contemporanului su Seneca, denun[ ceea ce consider a fi o
corupere a moravurilor, de pild dezvoltarea cametei, i preconizeaz recuperarea moralit[ii
desvrite a strmoilor. Columeiia nu se pronun[ mpotriva utilizrii sclavilor, dar propovduiete
ameliorarea condi[iei lor (De re rust, 1, 8; 12, 3). Columeiia a fost singurul economist antic care a
n[eles importan[a no[iunii de investi[ie i nu a ezitat s recomande o agricultur costisitoare, care
putea ns deveni foarte rentabil. Columeiia constat apari[ia colonatului, a muncii unor mici arendai
liberi. Preconizeaz ncurajarea acestui sistem de munc i ataarea coloniior de pmnt. Schimbarea
colonilor nu este deloc rentabil, afirm scriitorul =De re rust, 1, 7).
Acest precursor al fiziocra[ilor secolului al XV-lea era un adept al primului clasicism, n pofida
rela[iilor sale personale cu Seneca. Se exprima de altfel clar, elegant, chiar prea elegant pentru un
discurs tiin[ific. Versurile sale traduc propensiunea pentru descrip[ia suav i o sensibilitate autentic
fa[ de natur, mai ales fa[ de frumuse[ea florilor. Anumite fragmente din Despre agricultur
figureaz n antologii romneti de traduceri, cum ar fi cea ntocmit de G. Popa-Lisseanu
3
.
Pli!i) cel B#"$5!
Principalul exponent al tendin[elor didascalice i enciclopediste ale secolului d.C. a fost un scriitor cunoscut sub numele de
Pliniu cel Btrn, n opozi[ie cu nepotul su, Pliniu cel Tnr. 5aius Plinius Secundus, cum se numea n realitate, s-a nscut la
Navocomum, n 23 d.C. i ntr-o familie de cavaleri. De altfel, Pliniu cel Btrn a realizat o carier ecvestr tipic, de militar i
administrator n serviciul Principatului, mai ales sub Flavieni. Om de ac[iune, Pliniu cel Btrn a fost i un savant, nzestrat cu o
curiozitate ne[rmurit: citea i studia enorm. Punea s i se citeasc sau dicta texte chiar i n baie. Victim a curiozit[ii sale
neostoite el a pierit, n 79 d.C, sufocat de vaporii degaja[i de erup[ia Vezuviului.
Pliniu cel Btrn a alctuit o oper foarte ampl, n majoritate pierdut. mportant trebuie s fi fost
,De la sfritul lui Aufidius Bassus", A (ine Au(idii :assi, treizeci de cr[i de istorie roman, care
continuau opera unui istoric
-
433
PROZA DE ERUD|E Sl STOROGRAFA SECOLULU d.C.
anterior. Acesta historia, cronic a evenimentelor secolului, nara ncepnd din 31 sau chiar 54 d.C. A
constituit unul dintre cele mai importante izvoare ale lui Tacit*. Ni s-a pstrat, n schimb, vasta
enciclopedie, numit ,storia natural", Naturalis 9istoria, n treizeci i apte de cr[i. Aceast
enciclopedie, terminat n 77 d.C, a fost editat de Pliniu cel Tnr, care a redactat de altfel ultima
carte.
Sumarul acestei enciclopedii este urmtorul: probleme generale i izvoare (c. 1), cosmografie i astronomie (c. 2), geografie i
etnografie (c. 3-6), antropologie i zoologie (c. 7-l1), botanic (c. 12-l7), agricultur i medicin (c. 18-32), mineralogie i arte
plastice (c. 33-37). Lucrarea debuteaz cu o prefa[, dedicat lui Titus, fiul mpratului Vespasian, pentru a sublinia dificult[ile
misiunii asumate de autorul su, i se ncheie cu un elogiu al taliei. Fiecare carte ncepe cu o scurt introducere i se termin
cu lista autorilor folosi[i ca izvoare.
De altfel, n prefa[a general, Pliniu cel Btrn noteaz c a consemnat 20.000 de fapte, rod al lecturii
a 2.000 de volume, alctuite de ctre 100 de autori, la care ar fi adugat propriile cunotin[e =Nat.
9ist, prae(., 13). De fapt, Pliniu realizeaz o compila[ie livresc, tributar unui enciclopedism practic; i
lipsesc metodologia coerent i, de foarte multe ori, spiritul critic
4
. Este adevrat c Pliniu nsui se
considera nvestit cu o misiune civic i afirma c el scrie pentru nespecialiti, pentru marele public.
=Nat. 9ist, prae(., 6). Dar dac el se nvedereaz foarte sceptic fa[ de magie i de supersti[ie, n
schimb accept cu o naivitate stupefiant informa[ii funambuleti despre popula[iile ndiei. De fapt,
Pliniu cel Btrn i-a transformat opera ntr-o colec[ie de fie puse cap la cap i foarte pu[in prelucrate.
Pare adeptul unui adevrat eclectism filosofic, nct ovie ntre concluzii stoice i epicureice, asupra
aspectelor morale i moralizatoare ale fenomenelor. Totodat, n aceeai prefa[ programatic, Pliniu
cel Btrn schi[eaz un fel de poetic a istoriei. El arat c, n pofida titlului, Istoria natural nu
comport ornamentele unei lucrri istoriografice obinuite, de fapt tot ce constituie farmecul acesteia
din urm: digresiuni, cuvntri i conversa[ii, evenimente extraordinare i diferite aventuri =Nat. 9ist,
prae(., 13).
Autodidact confuz, dar profund ra[ionalist, Pliniu i supune scriitura stilului folosit de sursele
consultate: nct se exprim foarte variat. Nu apar[ine n nici un caz clasicismelor latine i utilizeaz un
vocabular foarte bogat, care contrasteaz cu lexicul relativ srac al prozei latine tradi[ionale. Discursul
plinian comport mai ales o foarte important min de informa[ii. Acest discurs ilustreaz nivelul
cunotin[elor epocii n diverse domenii, modul cum i reprezentau romanii lumea i ne ofer
numeroase date interesante. Printre altele, Pliniu trece n
' Pliniu cel Tnr (Ep., 3, 5, 3-5) consemneaz l alte lucrri pierdute ale unchiului su. Adic ,Despre aruncarea suli[ei de pe cal", De iaculatione
e<uestri, .Despre via[a lui Pomponius Secundus", De uita Po'ponii Secundi (biografie a fostului comandant al autorului), ,Rzboaiele Germaniei",
:ella 5er'aniae, n 20 de cr[i, i dou lucrri filologice: Studiosus, n 3 cr[i, i Duius ser'o, n 8 cr[i (consacrate controverselor, deci discu[iei
contradictorii, ntre anomaliti i analogiti, de fapt, problemelor de limb n general).
434
PLNU CEL BTRN
revist artitii plastici ai antichit[ii. Abund nota[iile pitoreti, care implic un anumit exotism, chiar un
suprarealism involuntar. Opera lui Pliniu a fost intens consultat n antichitate, iar n cursul evului
mediu a constituit o autoritate recunoscut n materie de tiin[, nct a oferit un model fundamental
pentru diverse lucrri enciclopedice. La noi n [ar, fragmente din opera pliniana au fost traduse i
incluse n diferite antologii, ndeosebi n cea dedicat de Alexandru Nicolae Cizek artelor plastice
5
.
<$o!"i!) ,i al+i e$)&i+i
Se+tus lulius %rontinus a ilustrat literatura tehnic, dezvoltat la sfritul secolului d.C. S-a nscut n jurul anului 35 C, a
parcurs o strlucit carier senatorial, marcat de trei consulate, i a murit n 104 d.C. Ni s-au pstrat dou opere, inspirate de
misiunile ndeplinite ca func[ionar important i ca militar al mperiului. ,Stratagemele" Stratage'ata, n patru cr[i, clasific n
mod sistematic tactici militare, folosite de comandan[i celebri romani i strini, sub forma unor mici povestiri. nceput n 97 d.C.
i terminat sub Traian, lucrarea ,Despre apele oraului Roma", De a<uis uris 4o'ae sau De a<uae ductu uris 4o'ae,
informeaz asupra tehnicii apeductelor Romei, pe baza func[iei de supraveghetor al lor, asumat de Frontinus. n dou cr[i,
Frontinus ofer un ,jurnal" al gestiunii sale, unde abund detaliile tehnice. Totodat, Frontinus admir cu mndrie calit[ile
poporului roman i, ca i n Stratege'ata, elogiaz virtu[ile romane. S-au conservat numai fragmente dintr-un tratat de
geometrie cadastral, alctuit n dou cr[i.
Lucrrile lui Frontinus reprezint modele de rapoarte administrative precise. Sunt redactate ntr-o scriitur foarte ilustrativ
pentru cel de-al doilea clasicism.
La sfritul secolului d.C, literatura didascalic se afl oarecum n retragere. Se men[ioneaz ns numele inginerului 9yginus,
geometrului :alus, agrimensorului Siculus %laccus. Tot n secolul d.C. sau, poate, la sfritul veacului anterior, un celebru
gastronom roman, &arcus 5avius Apicius, a alctuit un celebru tratat de buctrie roman, ulterior reeditat i remaniat. Aceast
lucrare con[ine cinci sute de re[ete culinare, bazate ndeobte pe sosuri picante i pe utilizarea rrtierei. Printre ele, se distinge
faimosul garu', sos preparat din intestine de pete, macerate n sare i condimentate cu piper. Tratatul lui Apicius este lipsit de
orice elaborare stilistic, de orice preten[ie literar. Ceea ce nu-l mpiedic s fie amuzant
6
.
Dez4ol"a$ea i"o$io/$a0iei
Cum am remarcat n alt capitol, istoriografia cunoate n secolul d.C. maxima ei expandare ca
federa[ie de specii literare, o nflorire i o efervescen[ stupefiant.
Foarte numeroii istorici din aceast vreme au profitat de experien[a acumulat de precursori ai lor,
precum Caesar, Salustiu i Titus Livius. Preocuprile lor se axeaz mai ales pe dezvoltarea unor
tipare, corelate personalizrii vie[ii politice, consecin[ a instaurrii mperiului. De aceea se dezvolt
ndeosebi biografiile i memoriile. Apare totodat ca subspecie nou, n cadrul biografiei, ,sfritul",
e+itus, consacrat narrii mor[ilor exemplare ale anumitor personalit[i celebre.
435
PROZA DE ERUD|E Sl STOROGRAFA SECOLULU d.C.
Tacit va utiliza abundent aceti e+itus. Totodat, sporete interesul pentru cronica unor evenimente
recente, n vreme ce ,arheologiile", care purtau asupra anumitor fapte istorice foarte vechi, se afl ntr-
o oarecare retragere. Pe de alt parte, s-a scris mai ales o istorie partizan, n func[ie de gruprile
politice si cercurile cultural-politice crora apar[ineau scriitorii. Unii istorici au sprijinit, cu un zel
deosebit, Principatul i politica mpra[ilor, adesea ei nii istoriografi. Dar cei mai mul[i istoriografi au
privilegiat cultul libert[ii: ntr-o prim etap republicani, ei au militat ulterior pentru un Principat
tradi[ionalist, ostil modelelor greco-orientale i eredit[ii dinastice. Mul[i istorici deplngeau obliga[ia
moral de a elogia mpratul pe tron i de a denigra predecesorii acestuia. nct losephus Flavius, n
grecete, se arta surprins c unii istorici blamau chiar mpra[i mor[i, pe care n-aveau motive
personale s-i deteste: par[ialitatea caracteriza asemenea autori =Ant. lud, 20, 8, 3).
Desigur, orizontul de ateptare al secolului, prielnic cultivrii erudi[iei, detaliilor exotice, ,curiozit[ilor",
curiositates, moralizrii, a marcat ntreaga istoriografie. Pasiunea pentru fenomenele pitoreti, ca i
reconstituirea mor[ilor celebre traduc, de altfel, o anumit frustrare intelectual. Concomitent,
istoriografia tinde s se converteasc ntr-o ampl rezerv de portrete vii ale viciului i ale virtu[ii.
Totodat, autonomia stilistic a istoriografiei se men[ine, dei numeroi istorici tind s adopte
structurile stilului nou. De fapt, unii dintre istoricii secolului d.C, ca i urmaii lor se divid n
,salustieni", Sallustiani, i Jivieni", 3iuiani, dup cum ncearc s imite fie stilul lui Salustiu, fie maniera
lui Titus Livius. Ambii istoriografi consacra[i beneficiaz de un adevrat cult ntre[inut de imitatorii lor.
De pild, istoriografi ca Servilius Nonianus i Curtius Rufus sunt livieni
7
. ,
Pe de alt parte, istoricii acord o important major figurii lui Cicero i mai ales discursului referitor la moartea lui, pe urmele
necrologiei exaltante a marelui orator i om politic, pe care o furise Titus Livius (SEN., Suas., 6,17-22=LV., 120). Noile
necrologii sunt articulate n func[ie de optica politic a istoriografilor respectivi. Dac pentru Titus Livius marele arpinat era
simbolul cet[eanului n general, unii istorici ai secolului d.C. l reprezint ca emblema libert[ii i a republicii, ucise de mravi
asasini, iar al[ii, ataa[i Principatului, l nchipuie ca victima lui Antonius, victim rzbunat de August, sau ca figura alegoric a
oratorului umilit i omort. Locul comun, relativ la moartea lui Cicero, va nruri literatura aa-numi[ilor e+itus.
I"o$io/$a0ii (ie$&)+i"
Sunt considera[i istorici minori anumi[i scriitori, ale cror opere nu ni s-au pstrat. n realitate, noi nu
avem posibilitatea de a judeca n mod adecvat valoarea scrierilor acestor istorici, care, de altfel, au
constituit izvoarele lui Tacit.
Dintre aceti istorici, mai degrab pierdu[i dect minori, desprindem n primul rnd numele lui Aulus $re'utius $ordus.
Republican convins, acestui istoric i s-a intentat un proces, tocmai din
436
STOROGRAF ,PERDU|"
cauza mesajului operei sale, inct, n anul 25 d.C., a trebuit s se sinucid pentru a evita condamnarea capital. Ceea ce a
prilejuit unele dintre cele mai frumoase pagini ale lui Tacit =Ann., 4, 34-35). De fapt, Cremutius Cordus alctuise nite anale,
Annales, care, dup o scurt istorie a Republicii, struiau, n spirit republican, asupra rzboaielor civile i domniei lui August.
Cremutius Cordus exalta memoria lui Brutus i l numea pe Cassius, cellalt cezaricid principal, ultimul dintre romani (TAC,
Ann., 4, 34, 1). Se exprima, de altfel, ntr-un stil patetic.
mpratul $laudiu s-a manifestat ca un erudit i ca un istoriograf relativ prolific. ntre altele, sub Tiberiu, el a scris o historia, o
cronic a evenimentelor recente. A trebuit s renun[e, la insistentele mamei i bunicii sale, a nara evenimentele subsecvente
uciderii lui Caesar. nct Ciaudiu a redactat o historia n patruzeci i una de cr[i, care nf[iau cei 41 de ani ai domniei lui
August, an de an (27 .C. -l4 d.C: SUET., $I., 41,4). Claudiu nutrea pasiunea detaliului exact i a stilului livian.
Mai important pare s fi fost Au(idius :assus, autor de lucrri istoriografice, dintre care se detaeaz jstorii", 9istoriae, pe lng
o monografie consacrat rzboaielor purtate mpotriva germanilor, sub domnia lui August. 9istoriae era o cronic a
evenimentelor petrecute ntre moartea lui Caesar i 31 sau chiar 53 d.C. Ni s-a conservat doar un fragment hrzit mor[ii lui
Cicero, elogiat ca victim a tiraniei (SEN., Suas., 6, 18 i 23). Dei raliat Principatului, acest istoric ntre[inea foarte probabil
cultul libert[ii i reproba sever pe Tiberiu i pe Seian. Pare s fi fost, de asemenea, un salustian, receptiv la inova[iile stilului
nou.
Mai tnr dect Aufidius Bassus, &arcus Servilius Nonianus, consul n 35 d.C, a compus, de asemenea, o historia, cronic a
evenimentelor recente, adic petrecute sub domniile mpratului Tiberiu i ale urmailor lui, mai ales a lui Claudiu. A pendulat
probabil ntre salustianism i livianism, n materie de scriitur. Tot ,storii", 9istoriae, a scris i $luvius 4u(us, om politic i
senator oportunist, fost partizan activ al lui Nero, raliat ulterior Flavienilor, n timpul crora i-a redactat opera. Acest istoric a
prezentat faptele survenite sub domniile lui Gaius-Caligula, Claudiu, Nero i ale mpra[ilor anilor 68-69 d.C.
O alt historia a compus %aius 4usticus. Adept fervent al lui Seneca i al Annaeilor n general (TAC, Ann., 13,20, 2; 14, 2, 2),
Fabius Rusticus a nf[iat, n lumina glorificrii idolilor si politici, faptele survenite sub Nero i succesorii lui imedia[i, adic
pn n 70 d.C. Nu numai Tacit, ci i al[i scriitori, mai ales Quintilian =Inst. Or., 10, 1, 104), l considerau ca un istoriograf de
mare valoare i foarte talentat. Fabius Rusticus a contribuit substan[ial la furirea unei adevrate hagiografii a Annaeilor. Dintre
autorii de e+itus, putem desprinde numele lui 5aius %annius i al lui Titinius $apito
1
. Totodat, au proliferat memoriile i
biografiile*.
Ni s-a conservat mare parte din opera lui Velleius Paterculus, cel mai important dintre discursurile
istoriografice ale secolului d.C, conservate pn astzi. n general, din operele istoricilor secolului
d.C. ni s-au pstrat numai mrturiile celor care sus[ineau activ cezarismul Principatului i ripostau
mpotriva sfidrii schi[ate de istoriografii libert[ii. Acest fapt este cel pu[in ciudat.
. * Astfel, i-au scris memoriile celebrul general al lui Nero, 5naeus Do'itius $oulo, dar i mprteasa Agrippina. De asemenea, au alctuit
memorii mpra[i ca "espasian i Traian, autor al unor comentarii hrzite rzboaielor dacice =Dacica>. n timpul lui Nero, senatorul Pulius
$lodius Paetus Thrasea i-a nf[iat discursul politic, stoic i antidespotic, ntr-o biografie a lui Cato din Uticu. Acelai spirit tradi[ionalist, profund
antiautoritar, a nsufle[it i alte biografii, alctuite sub Flavieni, precum cea a lui Thrasea nsui, datorat lui Arulenus 4usticus, sau cea a fui
Helvidius Priscus, ginerele lui Thrasea, redactat de 9erennius Senecio.
437
1
A
PROZA DE ERUD|E Sl STOROGRAFA SECOLULU d.C.
Via+a ,i o(e$a I)i Vel0ei) Pa"e$c)l)
&arcus (dar acest prenume nu este sigur) "elleius Paterculus s-a nscut probabil n 20-l9 .C., ntr-o familie campanian, care
intrase n ordinul ecvestru, dup ce slujise Roma totdeauna cu fidelitate. ar tatl lui Velleius servise ca ofi[er superior n
rndurile armatei lui August. Astfel, Velleius apar[inea acelei pr[i din elitele municipale ale taliei ce sprijinea activ Principatul,
datorit cruia a putut ptrunde n rndurile senatului.
Velleius Paterculus nsui realizase o carier militar strlucit, n subordinea lui Publius Vinicius (tatl celui cruia i va dedica
opera) i lui Tiberiu, viitorul mprat, n Pannonia i n Germania. El devine <uaestor i apoi praetor, accednd n acest mod n
rndurile senatorilor. Face parte din anturajul lui Seian, puternicul prefect al pretorienilor, sub Tiberiu. i pierdem urma dup 31
d.C, cci a pierit probabil mpreun cu Seian, dup cderea acestuia n dizgra[ie.
Dintre scrierile lui Velleius Paterculus ni s-a pstrat o epitom, un rezumat de istorie a Romei, dedicat
lui Marcus Vinicius, consul n 30 d.C, i publicat, dup o redactare rapid, chiar n anul mandatului
consular al protectorului autorului. Aceast epitom purta titlul de ,Dou cr[i ale lui Velleius
Paterculus adrsate lui Marcus Vinicius", "ellei Paterculi ad&arcu' "iniciu' liri duo. n chip
nejustificat s-a statuat ulterior, n mod conven[ional, un alt titlu, cel de ,storie roman". De fapt,
Velleius aduce o inova[ie fundamental n structura epitomei jucnd rolul de al doilea inuentor al
compendiului istoric. ntr-adevr, dac ncepnd cu rezumatele istorice ale lui Brutus, din secolul .C.,
epitom nu constituia dect o abreviere a unei opere istoriografice anterioare, de dimensiuni mai
ntinse, Velleius epitomeaz, rezum, nu o anumit lucrare istoriografic, ci istoria nsi a Romei i
altor popoare. Astfel nct alturi de o epitom ,tehnic", datorat lui Brutus i urmailor acestuia, prin
Velleius se dezvolt un fel de ,digest" antic.
n cartea nti, din care s-au pierdut prooemiul, adic prefa[a, i alte sec[iuni, autorul ,galopeaz" n optsprezece capitole prin
istoria roman i universal, pn n 146 .C., data cderii Cartaginei, considerat de Velleius, precum i de Salustiu, ca un
moment de cotitur fundamental. Cartea a doua, mult mai ampl (131 de capitole), n cadrul unei viziuni dezechilibrate asupra
evenimentelor istorice, n favoarea unor fapte mai recente, figureaz contingen[ele istorice ntre 146 .C. i data consulatului
asumat de Marcus Vinicius. Ca izvoare, Velleius a utilizat operele istorice ale lui Cato cel Btrn, Atticus, Cornelius, Nepos,
Salustiu, ca i tratatele de filosofie i retoric ale lui Cicero
9
.
De fapt, Velleius Paterculus structureaz istoricul Romei ca un episod al istoriei universale. n primele
capitole ale cr[ii nti, epitomatorul articuleaz sincronisme, urmrete mai multe tipuri de civiliza[ie,
italic, germanic, punic. El asum teoria celor patru imperii, care au de[inut succesiv conducerea
lumii: asirian, med, persan, macedonean. Dup aceasta, puterea universal a fost preluat de romani
(1, 6, 6). Pentru c istoria Romei nu constituie, n concep[ia lui Velleius Paterculus, o sec[iune
oarecare a diacroniei, ci episodul cel mai important al istoriei universale. Sensibil mai romanocentrist
dect Trogus Pompeius, epitomatorul crede n misiunea providen[ialist a Romei. De unde i
438
VA|A Sl OPERA LU VELLEUS PATERCULUS
preponderen[a, dobndit n opera sa, de politica extern roman i de aspectele militare fa[ de
politica intern a cet[ii de pe malurile Tibrului. Patriotismul roman velleian este ns ndeobte
convertit n patriotism italic. Astfel, istoricul consider cauza alia[ilor, socii, care luptaser pentru
egalitatea dintre Roma i restul taliei, ca ,foarte dreapt", iustissi'a (2, 15, 1).
Totodat, Velleius asum o abordare antropocentrist a istoriei. Nu numai c Velleius acord, n
epitoma sa, un spa[iu larg personalit[ilor care au animat istoria, aspectului biografic. Ceea ce
constituia, desigur, un semn al epocii. Dar istoricul, dei se refer frecvent la ,destin", (atu' sau
(ortuna (2, 75; 79; 110; 116 etc), consider c ac[iunea sor[ii nu se exercit dect prin medierea
demersului uman. Rivalitatea dintre Roma i Cartagina este reprezentat ca efectul voin[ei fiecrei
dintre aceste dou mari puteri de a-i impune domina[ia (1,12; 2,1 i 4). Cu toate c beneficiaz, n
concep[ia lui Velleius, de o anumit autonomie, soarta cet[ilor se schimb n func[ie de moravuri, de
starea moral, care, la rndul lor, determin structurilejsolitice. Progresul tehnic poate fi adesea
anihilat de o acut decaden[ moral. ns evolu[ia istoric atinge culmile cnd se realizeaz o
conjunc[ie fericit ntre virtute, uirtus, i soart, (ortuna. Care ar fi totui etapa istoric a nfptuirii unei
asemenea mpletiri? Desigur, vremea Principatului, a lui August i mai cu seam a lui Tiberiu (2, 97, 4;
121, 1).
Cci Velleius Paterculus se manifest ca un partizan sincer al Principatului. El nu este numai un
,curtean propagandist", cum s-a afirmat
10
, ci un convins sus[intor al regimului monarhic recent
instaurat. Astfel, istoricul ader la politica de restaurare a vechilor moravuri i de schi[are a idealului
mental de cet[ean activ i ncreztor n destinul Romei i al Principatului. Ceea ce nu exclude
adularea, uneori aproape delirant, a lui Tiberiu, proclamat ,cel mai bun principe", opti'us princeps
(2, 126, 5 i, n general, 2, 94-l26) i a lui Seian, ,ajutorul", adiutor, al acestui mprat, nzestrat cu
multiple calit[i (2, 127, 3-4). De altfel, Velleius crede sincer n capacit[ile politice ale lui Seian, pe
cnd elogiul .pamenilor noi", ho'ines npui, crora apar[inea istoricul, succede glorificrii prefectului
pretorienilor, ca pies esen[ial a op[iunilor politice promovate de grupurile politice ale noilor for[e,
ataate Principatului
11
.
ndeobte discursul istoric al lui Velleius constituie un izvor de importan[ primordial pentru
cunoaterea nceputurilor Principatului. El ne ofer o imagine total diferit de cea structurat de
ferven[ii libert[ii asupra domniilor lui August i Tiberiu. n acelai timp, el d seama de etapele
,cuceririi romane". n pofida patriotismului su roman, Velleius se strduiete uneori s n[eleag
motiva[iile vrjmailor Romei.
Di/$ei)!ile l)i Vellei) ,i i1(lica+iile lo$
Deosebit de relevante sunt digresiunile, e+cursus, ale lui Velleius Paterculus, care privesc cultura i
literatura (1, 5 i 7; 16-l8; 2, 9; 36; 66). Militar i func[ionar al mperiului, Velleius atest interes i
respect fa[ de cultur. ntr-un fel, el d seama de eforturile mpra[ilor i sus[intorilor lor de a
transforma literatura ntr-un eficace instrument propagandistic. Oricum, "elleius este pri'ul istoric
ro'an, dintre cei ale cror opere ni s-au conservat, ce include )n discursul su tratarea prole'elor
literaturii.
439
PROZA DE ERUD|E Sl STOROGRAFA SECOLULU d.C.
Velleius se refer att la literatura greac, ct i la cea roman. l admir pe Homer, drept cel mai valoros poet antic (1, 5, 1),
ns enun[ i observa[ii pertinente asupra altor autori greci, precum Hesiod (1, 7), Platon, Aristotel (1, 16, 3-5 etc). Dar
judec[ile sale subtile asupra literaturii nu se mrginesc numai la spa[iul elenic. Velleius reia necrologia relativ la Cicero,
considerat ca victim a lui Marcus Antonius, emblematic nu pentru Republic, ci pentru concordia civic i cultura umanistic
(2, 66, 3-5). Pertinente se dovedesc a fi i aprecierile velleiene asupra poe[ilor latini: Vergiliu este prezentat ca .principe al
poemelor", princeps car'inu', iar Catul este sincer admirat de istoric (2, 36, 2-3). Totui, Velleius se refer i la al[i autori,
arhaici sau mai recen[i: Salustiu i Titus Livius sunt socoti[i egali ca valoare (2, 36, 3). ns Velleius prefer contemporanii si i
se pronun[ clar asupra cuplului imita[ie-emula[ie, mult discutat n secolul d.C. El consider c un ,gen", genus, ajuns la
apogeu este condamnat la un declin ireversibil. Solu[ia rezid n trecerea la alt gen, n abandonarea imita[iei i n practicarea
emula[iei (1,17, 3-4). Rezult, prin urmare, limpede c Velleius n[elege prin ,gen" un anumit stil i c el se pronun[ pentru
practicarea stilului nou. El zbovete asupra ,genurilor", n pofida modului su concentrat de a-i structura discursul
istoriografie.
Totui, uneori, n discursul velleian, ,gen" desemneaz i o specie literar. Evolu[ia fiecrei specii se
desfoar sub semnul unei trihotomii biologice, care implic tinere[e, maturitate i btrne[e. Fiecare
genus ar constitui o structur nchis, bine delimitat, care i-ar atinge culmea dezvoltrii ntr-o
perioad scurt de timp i ntr-un spa[iu geografic strict limitat. Ca, de pild, tragedia greac,
nfloritoare doar la Atena i n vremea lui Eshil, Sofocle i Euripide (1, 16, 3). Similar s-ar fi dezvoltat
comedia, filosofia, chiar istoriografia, dup prerea istoricului. Trihotomia biologic ac[iona ns i n
cazul cet[ilor: al Cartaginei, ns i al Romei. Dup prerea noastr, Velleius concepea istoria Romei
n func[ie de dou genuri diferite, cel al Republicii i cel al mperiului. Republica roman ar fi evoluat
de la tinere[e, ncheiat n secolul al lll-lea .C, spre maturitate, pn la cderea Cartaginei, i spre
btrne[e, consecutiv celui de-al treilea rzboi punic. deile salustiene i polibiene despre dezvoltarea
cet[ilor interfereaz cu doctrina stoic relativ la palingeneza fenomenelor, ndeosebi profesat de
Posidonius, n constituirea acestei optici velleiene. Oricum, n interpretarea velleian a evolu[iei
cet[ilor pot fi detectate i anumite accente neopitagoreice, pendinte de teoria dezvoltrii ciclice a vie[ii
politice. Decaden[a moravurilor de[ine un loc important n viziunea lui Velleius asupra evolu[iei
structurilor politice. n orice caz, Velleius pare a ezita ntre identificarea decaden[ei i cea a progresului
n reconstituirea istoriei, pe care o propune. mperiul este reprezentat de Velleius ca un genus diferit,
care se supune unor tipare specifice. Dac adesea Velleius aplic istoriei Republicii o abordare
tradi[ionalist, altfel sunt judecate fenomenele petrecute sub mperiu. Pe cnd Pompei, ca i
exponen[ii optima[ilor n general sunt elogia[i de Velleius, Brutus i Cassius nu apar ca ultimii dintre
romani, ci sunt blama[i pentru asasinarea lui Caesar (2, 72,1). ns mai semnificativ emerge
aprecierea velleian asupra evolu[iei biologice a Principatului. Micarea istoriei romane s-ar opri n
vremea lui Tiberiu; datorit virtu[ilor mpratului, apogeul mperiului ar deveni permanent. storia nu se
va mai nnoi
12
.
440
STLUL LU VELLEUS
S"il)l l)i Vellei)
Am semnalat mai sus op[iunea teoretic a istoricului n sprijinul stilului nou, care tocmai emergea i,
totodat, admirarea lui Salustiu, de altfel proclamat emul al lui Tucidide (2, 36, 2). Conjugarea
salustianismului i a stilului nou determin gustul lui Velleius pentru condensarea faptelor i pentru
fraza scurt, abrupt, animat de reflec[ii moralizatoare. Discursul velleian privilegiaz racursiul
pregnant, ns nu recuz total fraza ampl, care s contrasteze cu cea condensat. De asemenea,
Velleius Paterculus recurge uneori la anecdote savuroase; el utilizeaz investiga[ia psihologic i
configureaz excelente portrete ale personajelor, pe care le men[ioneaz. Concomitent, Velleius
privilegiaz imagistica policrom i parataxa expresiv.
Velleius Paterculus pltete un important i uneori greu tribut retoricii. El caut cu febrilitate tiradele i
antitezele, prosopopeele i apostrofele, hiperbolele, interoga[iile i exclama[iile retorice. Discursul
velleian asupra performan[elor militare ale lui Tiberiu echivaleaz cu o lung suit de strigte de
entuziasm, de exclama[ii (2,129). Totui, retorica velleian nu apare totdeauna ca extrinsec.
Expitomatorul se strduiete s expun clar faptele i ideile. S-a remarcat, de altfel, preferin[a sa
pentru formulele stereotipizate de legtur ntre fraze i idei, care sunt convertite n cliee
caracteristice
13
.
Velleius Paterculus ateapt nc traductorul romn al ntregii sale opere. Publicul larg ar trebui s
poat consulta, chiar n versiune romneasc, mrturia nsemnat a acestui istoric. Confer o valoare
deosebit testimoniului velleian unele informa[ii istorice, ca i viziunea original asupra ,genurilor" i
evolu[iei fenomenelor. Din pcate, nu se poate aprecia la acelai nivel discursul istoriografie al lui
Valerius Maximus.
Vale$i) Ma7i1)
Datele privitoare la viata lui "alerius &a+i'us sunt foarte srace. Se pare c s-a nscut ntr-o familie modest pe la 27 .C. De
asemenea, a fost protejat de anumi[i senatori care sus[ineau incondi[ional pe August i pe Tiberiu. Si-a publicat opera, nceput
anterior, dup moartea lui Seian, probabil n 32 d.C.
Aceast oper constituie o monografie istoric de tip specific, deoarece se situeaz la limitele extreme ale speciei literare
respective i chiar ale istoriografiei, n general. Valerius Maximus nu este dect pe jumtate istoric, dei practic tehnica
monografic a selec[iei faptelor. Scrierea sa, intitulat ,Cr[i de fapte i vorbe memorabile", %actoru' etdictoru' 'e'orailiu'
liri, constituie n fond mai ales o enciclopedie de fapte atractive i instructive, nvestite cu un caracter istoric, n prezent,
materia acestui catalog de.,exemple", e+e'pla, celebre, este grupat n nou cr[i i n 95 de rubrici, n interiorul crora pildelor
romane le succed altele, culese din via[a popoarelor strine, tocmai pentru a eviden[ia superioritatea celor dinti. Rubricile sunt
intitulate dup o form de viat social sau dup o virtute. Lipsesc criteriile riguroase i ierarhizrile, iar Valerius Maximus se
refer dezordonat la religie, auspicii, visuri, cstorie, disciplin militar etc.
441
PROZA DE ERUD|E Sl STOROGRAFA SECOLULU d.C.
Care sunt ns obiectivele fundamentale urmrite de Valerius Maximus? Scriitorul nsui le definete
n prefa[a discursului su enciclopedico-istoric: alctuirea unei culegeri de fapte i anecdote celebre,
domestice, adic romane, i ,externe", n privin[a institu[iilor, moravurilor i virtu[ilor, situate sub egida
mpratului Tiberiu =prae(., 1). De fapt, Valerius Maximus urmrete ilustrarea istoric a eticii romane
oficiale. El se pune n slujba restaurrii metavalorilor de .pietate", pietas, i de ,lealitate", (ides, a
exaltrii ostenelii, parcimoniei i austerit[ii vechilor romani. Valerius Maximus exprim dispre[ fa[ de
morala atenienilor i altor greci (2, 6). deile politice ale lui Valerius Maximus coincid n mare msur
cu cele ale lui Velleius Paterculus. El sprijin Principatul, exalt pe Caesar, August i Tiberiu (prefe[ele
cr[ilor: 1, 6, 13; 7, l-2; 6, 2, 11 etc), reprob pe Brutus pentru ,ticloia" uciderii lui Caesar (1, 5, 7),
valorizeaz disciplina militar, ns nu-l elogiaz pe Seian, recent lichidat, ci l anatemizeaz pe un ton
violent (9, 11, 4).
Valerius Maximus nu este ns nici pe departe nzestrat cu discernmntul istoric adesea vizibil la Velleius Paterculus. Nu
sesizeaz n[elesurile mai profunde ale institu[iilor i moravurilor, pentru c acord prioritate absolut aspectului senza[ional,
curiozit[ii bizare i unei moralizri aferente, care rmne ns de regul extrinsec. Retorica stilului nou devine, n discursul lui
Valerius Maximus, sufocant, utilizat pn la satura[ie, n msur mult mai ampl dect n epitoma velleian. Acumuleaz
masiv efectele patetice i emfatice, personificrile, antitezele, interoga[iile retorice. Valerius Maximus apostrofeaz pe toat
lumea: generali i ofi[eri, obiectele materiale i focul, chiar manii, zeii mor[ilor celebri. Senten[ele abund pretutindeni. Valerius
Maximus ofer, de fapt, un exemplu gritor al exagerrilor i al prostului gust la care puteau ajunge exponen[ii netalenta[i ai
stilului nou. Totui, materialul utilizat de el a circulat intens n antichitate i ulterior. Elemente din culegerile rezumative,
ntocmite pe baza operei lui Valerius Maximus, s-au infiltrat n scrieri de ampl circula[ie popular i de voca[ie moralizatoare,
care s-au impus n diverse culturi postantice
14
.
C)$"i) R)0)
Nu dispunem de nici un fel de date privitoare la via[a acestui istoriograf. De aceea, Ouintus $urtius 4u(us a fost ,plimbat" de
cercettori prin toate secolele mperiului. Se pare ns c acest scriitor poate fi identificat n retorul cu acelai nume, pe care l
men[ioneaz Suetoniu (De gra'., 33). Curtius Rufus a scris ,Zece cr[i despre faptele lui Alexandru Macedon", De reus gestis
Ale+andri &acedonis liri decern, n vremea mpratului Claudiu. Exege[ii moderni s-au nverunat asupra unui pasaj din
aceast oper, care men[ioneaz un mprat strlucitor ca un nou astru: el ar fi dat lumin unei lumi copleite de ntuneric, ntr-
o noapte ce ar fi putut s fie ultima pentru mperiu (10, 9,3-4)*. Dar acest salvator a fost probabil Claudiu, venit la putere dup
noaptea din 24-25 ianuarie 41 d.C, cnd fusese asasinat Caligula
15
.
Discursul acestui autor constituie o foarte ampl biografie, n parte tributar structurilor monografiei istoriografice i altor specii
istorice. Din acest ios, adic ,via[" de tip elenistic, nu
n text apar cuvintele ,a redat lumin lumii, care se ntuneca", luce' caliganti reddidit 'undo. Verbul caligare, ,a se ntuneca", a fost apropiat de
numele mpratului Gaius - Caligula.
. 442
CURTUS RUFUS
ni s-au conservat primele dou cr[i, dei lacune apar i n cr[ile urmtoare. n forma actual, biografia lui Curtius Rufus
nareaz via[a lui Alexandru ntre 333 .C, dup lupta de la Granic, i moartea marelui erou, care a fost urmat de mpr[irea
imperiului macedonean, ntre generalii acestuia. Biograful s-a documentat destul de amplu: dintre numeroasele lucrri
consacrate lui Alexandru cel Mare, Curtius Rufus a a utilizat mai ales mrturiile oferite de Clitarh, cunoscut direct sau indirect,
prin intermediul lui Diodor, Ptolemeu, generalul cuceritorului, i Timagene (8, 15; 9, 5, 21). A acceptat, fr spirit critic,
informa[iile izvoarelor, cum precizeaz el nsui: ,eu mai mult transcriu dect cred, fiindc nu pot afirma lucruri de care m
ndoiesc, nici nu pot s omit ceea ce am aflat" (9, 1, 34).
Biografia alctuit de Curtius Rufus constituie una dintre Alexndriile culte cele mai importante ale
antichit[ii, chiar dac atest naivit[i suprtoare. Alegerea subiectului se reliefeaz ca semnificativ,
deoarece mpra[ii secolului d.C. se reclamau adesea de la Alexandru, pe care adversarii
consolidrii absolutismului l reprobau cu asprime. ntr-adevr, discursul biografic al lui Curtius Rufus
eviden[iaz o orientare n acelai timp cezarian (favorabil poten[rii absolutismului, dup model
greco-oriental), moralizatoare i retoric. De altfel, chiar naintea aluziei la Claudiu, biograful noteaz
c dezmembrarea imperiului macedonean s-a produs sub impactul divizrii puterii supreme, care nu
se poate mpr[i ntre mai mul[i", insociaile est (10, 9).
Performan[ele lui Alexandru sunt nf[iate n optica creat de orizontul de ateptare al secolului d.C.
Curtius Rufus celebreaz virtu[ile eroului, adesea supranaturale, situate ntr-o zarite romanesc,
curajul, tenacitatea, vitejia personajului. Totui, Curtius Rufus i recunoate i anumite defecte -
impulsivitate, abuz de putere - i comenteaz dispre[uitor cstoria lui Alexandru cu Roxana, o
asiatic (8, 4, 24-26). Totui, un adevrat preroman, n sens structural, se constituie n jurul gestei lui
Alexandru. Prolifereaz btliile i faptele de arme glorioase i totodat cavalereti, conspira[iile
spectaculoase, episoadele dramatice. ntr-adevr, Curtius Rufus atest un anumit sim[ al punerii n
scen, o anumit capacitate de a analiza psihologia personajelor sale, mai cu seam un talent pictural
notabil, tradus n descrierile unor meleaguri exotice, n figurarea trmurilor fabuloase. Biograful
descrie ruri, mun[i, animale, miracole de toate felurile. Curtius Rufus nf[ieaz sci[ii, dar i
Mesopotamia (5, 1), Persia (5, 4), mai ales ndia i moravurile ei (8, 9-l4). Din asemenea descrip[ii,
Curtius Rufus extrage concluzii moralizatoare. Astfel subliniaz c n ndia viciile abund, ns c
triete aici i o sect de n[elep[i. Se refer desigur la gymnosofiti i exclam retoric: ,Cine ar crede
c ntre aceste cusururi se ngrijete cineva de n[elepciune?" (8, 9). Pentru Curtius Rufus, istoria
constituie nu numai ilustra[ia eroilor excep[ionali, ci i un document moral i etnografic, impregnat de
retoric.
De altfel, amplifica[ia retoric nu se reduce la comentariile pregnante ale biografului. n stil direct,
personajele, ndeosebi comandan[ii militari, rostesc lungi cuvntri fastidioase, n fa[a solda[ilor sau
solilor trimii de alte popoare. Totodat, Curtius Rufus i presar propriul discurs cu anecdote
pitoreti, ncrcate
PROZA DE ERUD|E Sl STOROGRAFA SECOLULU d.C.
de conota[ii senza[ionale ori mcar bizare. Precum cele referitoare la nodul gordian (3, 1, 14 i urm.),
visul lui Darius (3, 3, 2 i urm.) etc. De altminteri se schi[eaz n %aptele lui Ale+andru &acedon o
adevrat saga a lui Darius, ncheiat prin moartea tragic a ultimului rege medo-persan. ar, n
anumite cazuri, anecdota dobndete caden[ele basmului, ca atunci cnd autorul evoc virtu[ile
mirifice ale calului Bucefal (6, 5). Curtius Rufus recurge, aadar, la strategia stilului nou i a noii
retorici spre a-i emo[iona i impulsiona cititorii. Totui el exagereaz, supraliciteaz, cnd
vehiculeaz toate ,floricelele", (losculi, ale retoricii. Abund, pn la saturarea lectorului, senten[ele,
care traduc interven[iile directe ale biografului, apostrofele, antitezele, hiperbolele, exclama[iile i
interoga[iile retorice. Lexicul i fraza sunt marcate de tendin[ele epocii imperiale. Curtius Rufus nu
refuz totui consecvent structurile clasice. Pe urmele lui Titus Livius, el recurge adesea ia termeni i
conota[ii poetice. Fiindc, dei tributar mai cu seam stilului nou, el nu este un salustian, ca Velleius
Paterculus, ci un livian.
Dar ce judecat de valoare general putem enun[a asupra straniei biografii scrise de Curtius Rufus?
Jean Bayet considera c eforturile biografului au fost ncununate de o reuit incontestabil, n ciuda
indulgen[ei suprtoare atestate fa[ de retoric
16
. Si, am aduga noi, de asemenea, fa[ de
platitudinile unui adevrat ,stil biografic", care prinsese contur n literatura latin, pe urmele lui
Cornelius Nepos. Oricum, nu poate fi considerat, credem noi, ca un mare talent, ns cteodat
discursul lui Curtius Rufus nu este lipsit de farmec.
Rece("a$ea l)i C)$"i) R)0)
n evul mediu, Alexandria lui Curtius Rufus s-a bucurat de o popularitate remarcabil i a inspirat pe
autorii care s-au ndeletnicit cu istoria lui Alexandru cel Mare. n [ara noastr, nc n secolul al XV-lea
circula o Alexandrie popular, alctuit dup o versiune srbeasc. Miron Costin i Dimitrie Cantemir
au consultat i citat opera lui Curtius Rufus, din care cel dinti a i tradus unele pasaje. n secolul al
XlX-lea, unul dintre ultimii cronicari, Nicolae Stoica din Ha[eg, a tradus n romnete biografia lui
Curtius Rufus, sub titlul de "ia!a lui Ale+andru cel &are. Ulterior, tlmcirile anumitor fragmente au
fost incluse n diverse antologii de literatur latin, pe care le-au alctuit G. Popa Lisseanu, Radu
Albala, Nicolae Lascu, . Teodorescu i al[ii. O traducere integral, datorat lui Constantin Gerota i
revzut de Paul H. Popescu-Glanu, a aprut la Bucureti, n 1970.
Este incontestabil c biografia lui Curtius Rufus reprezint una dintre piesele cele mai relevante ale
voluminosului dosar literar consacrat marelui rzboinic i om de stat macedonean. To[i cei ce se
intereseaz de acest dosar trebuie s-o cunoasc.
444
RECEPTAREA LU CURTUS RUFUS
BBLOGRAFE: Eugen CZEK, Istoria literaturii latine. I'periul, Bucureti, 1975,1, pp. 5l-91; S. DOSSON,
8tudes sur ;uinte-$urce, sa vie, son oeuvre, Paris, 1887; Joseph HELLEGOUARC'H, ntroducere la Velleius
Paterculus, 9istoire ro'aine, 2 voi., Paris, 1980; Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp. 59-99;
119-l58; 33l-335; 347-368; 499-504; talo LNA, "elteio Patercolo o della propaganda, Torino, 1952; Anton D.
LEEMAN, Orationis 4atio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e (iloso(i latini, trad. italian de Gian Carlo
GARONA - Rita CUCCiOL MELLON, Bologna, 1974, pp. 322-354; Rene MARTN - Jacques GALLARD, 3es
genres litteraires a 9o'e, 2 voi., Paris, 1981,1, pp. 128-l29; 176-l81; 188-l90; 192-l94; Francisco de OLVERA,
Ideias 'orais e politicas e' Plinio-o-Antigo, Coimbra, 1986; Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina, ed.
a 8-a, Firenze, 1967, pp. 540-552; 667-668; Rene PCHON, 9istoire de la litterature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924,
pp. 464-487; H.N. WETHERED, The &ind o( the Ancient Oorld. A $onsideration o( PlinyDs Natural 9istory,
London, 1937.
445
.t 5rr
. j
9OTE
1. n legtur cu aceti filologi, vezi G. PENNS, ,Ad grammaticos", 9eli?on, 1961, pp. 495-511;
E.CZEK, 3Depo<ue de N*ron et ses controverses ideologi<ues, Leiden, 1972, pp. 289, 355-356; 359; 367-369; ,Al[i prozatori ai
secolului d.C", Istoria literaturii latine. I'periul, , Bucureti, 1975, pp. 79-80; Anton D. LEEMAN, Orationis 4atio. Teoria e
pratica stilistica degli oratori, storici e (iloso(i latini, trad. italian de Gran Carlo GARDNA - Rita CUCCOL MELLON, Bologna,
1974, p. 323; Elena SLAVE, ,Erudi[ia i gramatica", Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp. 59-63; pentru
Palaemon, vezi K. BARWCK, 4e''ius Palae'on und die ro'ische Ars gra''atica, Leipzig, 1922; pentru Valerius Probus,
vezi Nino SCVOLETTO, Studi di letteratura latina i'periale, Napoli, 1963, pp. 155-221; Adriana DELLA CASA, ,La grammatica
di Valerio Probo", Argentea Aetas. In &e'oria' 8ntii &ar'orale, Genova, 1993, pp. 139-l60.
2. Pentru aceti trei autori, vezi Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina, ed. a 8-a, Firenze,
1967, pp. 546-548; Eugen CZEK, ,Al[i prozatori ai secolului d.C", I'periul, , pp. 80-81; Teodora POPA, ,Pomponius Mela,
Celsus, Scribonius Largus",, Istoria literaturii latine, pp. 119-l31; pentru Celsus, vezi i G. CATURELL, 3a (ar'acologia
$elsiana, Pisa, 1968, dar i Werner A. KRENKEL, ,A Cornelius Celsus", Argentea Aetas, pp. 17-28 sau Rene MARTN -
Jacques GALLARD, 3es genres litt*raires * 4o'e, 2 voi., Paris, 1981,1, pp. 179-l80; pentru Pomponius Mela rmne nc
valid J. FNK, Po'ponius &ela und seine $horographie, Rosenheim, 1881. n ce privete Celsus, au fost eviden[iate
observa[iile lui subtile relative la chirurgie, cci descrie cu mare precizie opera[ii delicate, precum cea de cataract. Si astzi se
vorbete de ,patrulaterul lui Celsus", adic de ansamblul celor patru simptome care caracterizeaz procesul inflamator; roea[,
tumoare, fierbin[eal, durere. Celsus s-a interesat, relativ pu[in, de filosofia medicinei i a preferat valorizarea unei experien[e
probabil personale. nct i-a centrat discursul literar pe observa[ii clinice i pe indica[ii terapeutice.
3. Jean BAYET, 3iteratura latin, trad. romneasc de Gabriela CRE|A, Bucureti, 1972, exclama,
n legtur cu opera lui Columella: ,tratatul lui cere o precizie i o abunden[ unice n antichitate". Pentru Columella, vezi V.
BARNARET, De $olu'ellae uita et scriptis, Nancy, 1887; Rene PCHON, 9istoire de la litterature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924,
pp. 483-484; W. RCHTER ,Der Liber de arboribus und Columella", Sit#ungserichte der :ayerischen A?ade'ie der
Oissenscha(ten, Munchen, 1972; E. PARATORE, op. cit, pp. 55l-552; E. CZEK, 3Depo<ue de Neron, p. 370; ,Al[i prozatori ai
secolului d.C", I'periul, , pp. 8l-83; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, pp. 176-l77; Teodora POPA, ,Columella", Istoria
literaturii latine, pp. 132-l45. Ct privete versurile lui Columella, vezi Peter DAMS, Dichtungs?riti? ei nachaugusteischen
Dichtern, diserta[ie, Marburg-Lahn, 1970, pp. 4l-44; John Patrick SULLVAN, 3iterature andPolitcs in theAge o(Nero, thaca -
London, 1985, pp. 83-84.
4. Cum arat J. BAYET, op. cit, p. 571, i E. CZEK, ,Al[i prozatori ai secolului d.C", I'periul, , p.
84; R. PCHON, op. cit, p. 487 semnaleaz c Pliniu n-a putut deveni un Lucre[iu al prozei latine. Pentru via[a lui Pliniu cel
Btrn, vezi Rene MARTN, ,La mort etrange de Pline PAncien ou l'art de la deformation historique chez Pline le Jeune", "ita
3atina, 73, 1979, pp. 12-21.
5. Pentru opera lui Pliniu cel Btrn, vezi J. MULLER, Der Stil des Alteren Plinius, nnsbruck, 1883;
446
BB
F. DANNEMANN, Plinius undseine Naturgeschichte in ihrer :edeutung (iirdie 5egenQart, Jena, 1921; H.N. WETHERED, The
&ind o( the Ancient Oorld. A $onsideration o( PlinyDs Natural 9isstory, London, 1937; Henri LE BONNEC, :iliographie de
lD9istoire Naturelle de Pline lDAncien, Paris, 1946; Francesco DELLA CORTE, Opuscuia, V, Genova, 1973, pp. 163-l99; dar i
R. PCHON, op. cit., pp. 484-487; E. PARATORE, op. cit, pp. 660-662; E. CZEK, ,Al[i prozatori ai secolului d.C", I'periul, ,
pp. 83-85; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit., , pp. 180-l81; 193-l94; Lucia WALD, ,Pliniu cel Btrn", Istoria literaturii latine,
pp. 347-368; Francisco de OLVERA, Ideias 'orais epoliticas e' Plinio-o-Antigo, Coimbra, 1986, passi'. Pentru elementele
de poetic a istoriei, vezi Pierre GRMAL, Tacite, Paris, 1990, pp. 249-250.
6. Pentru Frontinus, vezi R. PCHON, op. cit, pp. 48l-482; E. PARATORE, op. cit., pp. 667-668; E.
CZEK, ,Al[i prozatori ai secolului d.C", I'periul, , p. 85; 8poca lui Traian. )'pre.urri istorice i prole'e ideologice,
Bucureti, 1980, pp. 32; 442; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit., , pp. 178; 183; Mariana BLU|, ,Frontinus", Istoria
literaturii latine, pp. 499-504. Pentru Apicius, vezi R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 184.
7. Pentru op[iunile stilistice ale istoriografilor secolului d.C, vezi Santo MAZZARNO, // pensiero
storico classico, 3 voi., Bari, 1966, , 2 pp. 11; 70; 182; Anton D. LEEMAN, Orationis 4atio. Teoria e pratica stilistica degli
oratori.storici e (iloso(i latini, trad. italian de Gian Carlo GARDNA - Rita CUCCOL MELLON, Bologna, 1974, pp. 330; 353-
354; 457. ndeobte clasicizan[ii erau 3iuiani, pe cnd Sallustiani optau adesea pentru neoasianismul stilului nou.
8. Pentru to[i aceti istorici necunoscu[i, vezi Henry BARDON, 3a litt*rature latine inconnue, 2 voi.,
Paris, 1952-l956, , pp. 16l-204; F. KLNGNER, ,Tacitus und die Geschichtsschreiber des Jahrhunderts n. Chr.", &useu'
9elveticu', 15,1958, pp. 194-200; J. WLKES, ,The lulio-Claudians Historians", The $lassical Oorld, 65,1972, pp. 177-203;
Jean-Marie ANDRE - Alain HUS, 3D9istoire a 4o'e, Paris, 1974, pp. 105-l07; E. CZEK, ,storiografia secolului d.C", I'periul,
, pp. 68-70; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit., , pp. 128-l29; Elena SLAVE, ,storiografi minori", Istoria literaturii latine, pp.
33l-335. Sub pana lui Fannius i Tftinius Cap'rto e+itus s-au transformat n autentice pamflete politice.
9. Pentru izvoarele lui Velleius, vezi, printre al[ii, Joseph HELLEGOUARC'H, ,J_es Res Gestae d'Auguste
et iD9istoria 4o'ana de Velleius Paterculus", 3ato'us, 39, 1980, pp. 803-816; ntroducere la Velleius Paterculus, 9istoire
ro'aine, 2 voi., Paris, Les Belles Lettres, 1982, pp. XXX-XL; Roxana ORDACHE, ,Velleius Paterculus", Istoria literaturii latine,
pp. 67-68.
10. De ctre R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 129. Pentru op[iunile filosofico-istorice i politice ale lui Velleius
Paterculus, vezi talo LNA, "eileio Patercolo o della propaganda, Torino, 1952, passi'7 Joseph HELLEGOUARC'H,
,L'imperialisme romain d'apres l'oeuvre de Velleius Paterculus", culegerea 3DideOlogie de lDi'p*rialis'e ro'ain, Paris, 1974, pp.
69-90 (dar i alte lucrri ale acestui savant, inclusiv ntroducere la Velleius Paterculus, pp. XL-L); R. ORDACHE, ,Velleius
Paterculus", Istoria literaturii latine, pp. 68-82.
11. Pentru acest elogiu al lui Seian, vezi Joseph HELLEGOUARC'H, ,L'eloge de Sejan dans l'Histoire romaine de Velleius
Paterculus", $ollo<ue. 9istoire et 9istoriographie. $lio., Paris, 1980, pp. 143-l55, mai ales pp. 144-l52. Velleius confer o
valoare deosebit disciplinei militare i apreciaz otiu' ca rezervat mpratului, care singur tie s nu-l fac nociv Romei.
Pentru patriotismul roman i italic, vezi E. GARBA, ,talia e Roma nella Storia di Veileio Patercolo", $ritica Storica, 1,1962, pp. l-
9; pentru progres, vezi Felicita PORTALUP, ,Progresso e decadenza. Analisi dei luoghi velleiani", Studi di %ilologia $lassica in
Onore di 5iusto &onaco, Palermo, 1991, , pp. 1071 -l088.
12. Pentru perceperea istoriei pe genuri i pentru nnoirea acestora, vezi Eugen CZEK, ,L'image du renouvellement historique
cher Velleius Paterculus", Studii clasice, 14,1972, pp. 85-93; 3D*po<ue de Neron, pp. 274-277; ,storiografia secolului d.C",
I'periul, , pp. 54-60. Pentru observa[iile velleiene asupra literaturii, vezi i Francesco DELLA CORTE, , giudizi letterari di
Veileio Patercolo", 4ivista di %ilologia e di Istru#ione $lassica, 15, 1937, pp. 154-l59; A.D. LEEMAN, op. cit, pp. 337-339; F.
PORTALUP, op. cit, pp. 1082-l086. Pe lng ncrederea n eficacitatea propagadistic a literaturii, dup prerea noastr,
digresiunile istorico-literare au i alte mobiluri: experimentarea n spa[iul cultural a doctrinei ,genurilor", cu scopul de a o extinde
pe nesim[ite n cmpul istoriei
447
PROZA DE ERUD|E Sl STOROGRAFA SECOLULU d.C.
politice, ca i dorin[a de a dovedi complexitatea puterii romane, prezente i n domeniul literelor.
13. Eduard NORDEN, Die anti?e Munstprosa, Leipzig, 1915-l918,1, p. 302 afirma c Velleius a fost primul istoriograf antic care
ar fi alctuit o oper istoric din punct de vedere retoric. Dar Velleius a avut destul de mul[i precursori n aceast privin[. Pentru
stilul velleian, vezi ntre al[ii A.J. WOODMAN, ,Sallustian nfluence in Velleius Paterculus", 9o''ages * &arcel 4enard,
Bruxelles, 1968, pp. 785-799, A.D. LEEMAN, op. cit, pp. 339-341; J. HELLEGOUARC'H, ntroducere la Velleius Paterculus, pp.
LX-LXX; R. ORDACHE, ,Velleius Paterculus", Istoria literaturii latine, pp. 86-88; F. PORTALUP, op. cit, pp. 1075-l088.
14. Pentru Valerius Maximus, pe lng M. FLECK, Jntersuchungen #u den 8+e'pla des "alerius &a+i'us, Marburg, 1974,
vezi R. PCHON, op. cit, pp. 469-472; Jean-Marie ANDRE, ,L'otium chez Valere-Maxime et Velleius Paterculus ou la reaction
morale au debut du Principat", 4evue des 8tudes 3atines, 43, 1965, pp. 294-315; A.D. LEEMAN, op. cit, pp. 345-348; E.
CZEK, ,storiografia secolului d.C", I'periul, , pp. 6l-64; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 129; Gabriela CRE|A,
,Valerius Maximus", Istoria literaturii latine, pp. 90-97. S-a observat c prezentarea unei rubrici ncepe la Valerius Maximus
ndeobte printr-o scurt asociere teoretic cu ,exemplul" anterior. Urmeaz nararea faptelor i apoi comentarea lor.
15. Dintre numeroasele lucrri care ncearc stabilirea identit[ii lui Curtius Rufus, re[inem E.l. MAC QUEEN, ,Quintus Curtius
Rufus", 3atin :iography, culegere editat de T.A. DOREY, London, 1967, pp. 17-43 (pentru istoriograf i datare pp. 22-25), care
arat c numai trei mpra[i ar fi putut s fie viza[i de aluziile biografului: Claudiu, Vespasian i Septimius Severus.
16. Vezi n aceast privin[ J. BAYET, op. cit, p. 498. Pentru diversele aspecte ale operei acestui biograf vezi S. DOSSON,
8tudes sur ;uinte-$urce, sa vie etson oeuvre, Paris, 1887; E.l. MAC QUUEN op. cit, pp. 19-42; A.D. LEEMAN, op. cit, pp. 348-
351; E. CZEK, ,storiografia secolului d.C", I'periul, pp. 64-67; R. MARTN - J. GALLARD, op.cit, , p. 129; Janina VLAN-
UNGURU, ,Curtius Rufus", Istoria literaturii latine, pp. 146-l58.
448
XXIII. SE9ECA
Via+a
Una dintre cele mai controversate, mai seductoare i mai performante personalit[i literare i politice
ale secoluluil d.C. a fost Seneca filosoful (prin opozi[ie cu tatl lui, Seneca retorul) sau numai Seneca,
dat fiind diferen[a enorm dintre impactul exercitat de el i nrurirea care a revenit printelui acestui
scriitor. L-am calificat, n mai multe rnduri i n diverse lucrri, ca un Cicero al veacului sau mai
degrab un anti-Cicero, ca un Macchiavelli stoic
1
. A trit periculos aproape permanent, dat fiind c i-a
fost hrzit, pe crarea strmt, ngduit de absolutismul lulio-Claudienilor, o existen[ fascinant,
n care ascensiunile eclatante au alternat rapid - i n mai multe rnduri - cu declinurile primejdioase,
uneori copleitoare, n cele din urm fatale. Iar discursul su literar-(iloso(ic a )ncorporat o s(idare
plurivalent.
3ucius Annaeus Seneca, cum se numea, ntocmai ca i tatl su, s-a nscut la Corduba, n Hispania, ntr-o familie din elita
provincial, adic din ginta Annaeilor. Aceast familie provenea din rndurile unor coloniti romani, stabili[i de mult vreme n
sudul Hispaniei; ea ptrunsese de mult timp n ordinul ecvestru. Seneca, ajuns ulterior consul, a fost aadar i el un ,om nou",
ho'o nouus, precum Cicero i at[ia al[i litera[i romani. Am artat mai sus c tatl scriitorului era Seneca retorul. Helvia, mama
lui, era o matroan de nalt reputa[ie moral. A avut doi fra[i: unul mai vrstnic, Lucius Annaeus Novatus, ulterior adoptat de
senatorul lunius Gallio, i altul mai tnr, Marcus Annaeus Mela, rmas cavaler i tat al poetului Luian.
S-a nscut la o dat necunoscut, probabil n 1 .C. sau n 1 d.C.
2
. A fost ns adus la Roma, la o vrst foarte fraged. Aici a
primit o educa[ie complex, retoric, ns i filosofic. A practicat un timp vegetarianismul i s-a hrzit fiiosofiei mpotriva
voin[ei tatlui su. Seneca a fost crescut mai ales de femeile familiei i a avut rela[ii complexe cu printele su, n care revolta
mpotriva tatlui a alternat cu pasiunea i respectul. Refulrile consecutive acestor reia[ii, sau unui logos, care reprima sever
pulsiunile lui Lucius, ca i afec[iunea pentru mama i mtua lui, so[ia guvernatorului Egiptului, Gaius Galerius, i vor marca n
profunzime gndirea i opera. Personalitatea lui Seneca s-a dezvoltat sub semnul complexului lui Oedip. Chinuit de astm i
suspect n ochii regimului imperial, care se ,mefia" de cultele orientale i de practicile vegetariene, Seneca a rmas n Egipt,
ntre 25 i 31 d.C, unde a luat contact cu filosofia egiptean, cu riturile religioase locale, cu ideile lui Philon i ale greco-
egipteanului Chaeremon.
449
C
SENECA
ntors la Roma, Lucius ncepe di(icil o carier senatorial, din pricina rela[iilor familiei sale cu clanul lui Seian, lichidat n 31 d.C.
Este posibil ca el s se fi angajat ntr-o carier public tocmai pentru a-i salva familia, deoarece, personal, nu fusese implicat
n ac[iunile lui Seian i chiar fusese par[ial obligat s prseasc Roma din cauza lor. Oricum, devine orator celebru i
<uaestor' ultimii ani ai domniei lui Tiberiu. Dup ce supravie[uise represiunilor ntreprinse de Gaius-Caligula, Seneca a fost
exilat de Claudiu, n Corsica, i n anul 41 d.C. Seneca frecventa cu strlucire cercurile aristocra[iei senatoriale, a cror optic o
asuma, i mai ales clanul politic al familiei lui Germanicus, inclusiv pe Livilla, nepoata mpratului, n conflict violent cu
Messalina, so[ia mpratului. Dup ce ncercase zadarnic s-i scurteze exilul, se ntoarce la Roma, n 49 d.C., dup lichidarea
fizic a Messalinei.
n capital, Seneca i furete propriul cerc cultural-politic, care se distan[eaz de strategia i de optica poetic a fac[iunilor
aristocratice intransigente. Devine praetor, n 50 d.C, i preceptor al lui Nero, fiul adoptiv i succesorul desemnat al lui Claudiu.
El se lanseaz ntr-o carier politic major. Dup ce Nero ajunge mprat, Seneca, n calitate de ,prieten al mpratului",
a'icus principis, de unul dintre cei mai importan[i sfetnici ai puterii, influen[eaz masiv ideile i deciziile politice ale noului regim.
Dar, cum dup 61 d.C. Nero repudiaz strategia politic recomandat de Seneca, filosoful renun[ la angajarea civic activ.
ns, n 65 d.C, Seneca este implicat n reprimarea conjura[iei lui Piso i trebuie s se sinucid.
Seneca a marcat n profunzime via[a politic i cultural a secolului d.C. Compromisurile multiple n-
au lipsit din existen[a sa agitat; dar, printre ele, se desluete strdania acestui Machiavelli stoic ante
littera' de a descoperi i practica o solu[ie politic supl, func[ional, congruent procesului de
poten[are a absolutismului i de lent modificare a mentalit[ilor
3
. Sfritul tragic ilustreaz un eec,
dar ncrcat de reverbera[ii, de iradieri plurivalente, fertile, pentru dezvoltarea culturii romane.
Opera
Ca scriitor, Seneca a fost deosebit de prolific. El a alctuit o oper foarte ampl, n definitiv
comparabil ca ntindere cu scrierile redactate de Cicero i de Sfntul sau Fericitul Augustin. nc n
antichitate, Quintilian a eviden[iat c Seneca tratase aproape toate problemele i alctuise discursuri,
poeme, dialoguri i epistule =Inst. Or., 10, 1, 128)*.
Multe dintre lucrrile lui Seneca nu ni s-au conservat. Din altele nu ni s-au pstrat dect pu[ine fragmente. Trebuie mai ales s
deplngem pierderea unicului tratat sistematic de etic, ,Carte de filosofie moral", &oralis philosophiae lier, datat cu
certitudine n 63-65 d.C, a mai multor culegeri de scrisori, ca i a unei monografii asupra Egiptului, ,Despre aezarea i riturile
sacre ale egiptenilor", De situ et sacris Aegyptioru'. Aceast ultim oper ne-ar fi ngduit nu numai
Dar ce n[elege Quintilian prin dialogusL orice tratat filosofic n proz sau numai tiparul compozi[ional privilegiat de Seneca? nsui Seneca
utilizeaz termenul de dialogus pentru a desemna structura unei lucrri, care nu figureaz, cum vom vedea, n corpul dialogilor si (De enet, 5,
19, 8).
450 -----------
OPERA
s elucidm cunoaterea Egiptului de ctre Seneca, ci i inciden[a gndirii egiptene asupra ideilor i comportrii celui pe care l
vom numi cordubanul. Se pare, de asemenea, c Seneca ar fi i autorul unei opere n versuri, destul de vaste, foarte par[ial
conservate.
ns operele pstrate pn astzi ale lui Seneca rezid n primul rnd - sub forma unui corp de dialogi, conservat n reputatul
manuscris code+ A'rosianus -, n lucrri filosofice de dimensiuni mai reduse i redactate n proz. S-a artat, cu trei decenii n
urm, c ordinea n care se succed aceste opere n manuscris nu este ntmpltoare. Ea este foarte veche, poate chiar stabilit
de Seneca nsui
4
. n sfrit, s-au pstrat arte lucrri n proz, filosofice sau de erudi[ie, de dimensiuni mai ample, epistulele
adresate lui Lucilius, tragedii i epigrame. Cronologia majorit[ii lucrrilor lui Seneca formeaz obiect de aprige controverse
ntre cercettorii moderni. Pu[ine opere pot fi datate cu certitudine absolut.
P$oza ,i (oezia l)i Se!eca
Prima oper conservat este o consola[ie de mici dimensiuni. Specia consola[iilor ajunsese destul de
rspndit n antichitate. Pe urmele Noii Academii, care o promovase, i ale lui Crantor, exponent al
acesteia i maestru n arta consolrii, ea fusese ilustrat de Cicero: Tusculanele poart tfrmele
practicrii ei de ctre arpinat. n ce rezida o consola[ie, opuscul n principiu mai lung dect o scrisoare,
dar mai scurt dect un tratat? Cnd cinva pierdea o rud drag sau un prieten, consola[ia ncerca s-
i calmeze durerea i s-l mbrbteze, evocnd argumente filosofice diverse: inevitabilitatea mor[ii,
fragilitatea condi[iei umane etc. Seneca promoveaz ns trsturi originale: el va renun[a la
mgulirea i la disimularea durerii i va scruta trauma psihic, se va strdui s-o cunoasc i s-o
nfrng, conjugnd curajul i compasiunea. Seneca va opera cu tehnica suasoriilor, n acest tip de
dialogul.
,Consola[ie ctre Marcia", Ad &arcia' de consolatione, publicat probabil n 40 d.C, comport numai 26 de capitole i
consoleaz pe matroana Marcia, fiica lui Cremutius Cordus, pentru pierderea fiului ei, Metilius, pe care o ndura greu, chiar
dup trei ani de la decesul acestui tnr de douzeci de ani. De altfel Seneca face elogiul lui Cremutius i al comportrii
Marciei, cu prilejul mor[ii tatlui ei =Ad &arc, 1, 3); el ofer exemple de bun i de reprobabil conduit, cu prilejul anumitor
traumatisme psihice =Ad &arc, 2-5), spre a avansa idei stoice curente. Nu lipsesc aluziile la teroarea lui Seian i chiar la
tensiunea politic a vremii. Seneca reliefeaz ataamentul su fa[ de strategia politic senatorial.
,Despre mnie", De ira, dateaz probabil din 41 d.C. i constituie un dialog mult mai amplu, deoarece cuprinde trei cr[i, care
includ succesiv 21, 36 i 43 de capitole. Discursul senecan despre mnie este adresat fratelui mai mare al autorului, numit nc
Novatus, i denot utilizarea unor surse sextiene i stoice, ca i a scrierilor despre mnie ale epicureului Philodem din Gadara
i ale lui Aristotel. Exegeza modern a artat relativ recent c, de fapt, Seneca acord termenului de ,mnie", ira, un sens nou,
adic acela de agresiune, de atitudine distructiv, declanat n mai multe faze. Cordubanul monteaz un fel de proces fictiv, n
care ira apare ca acuzat. Seneca distinge ira de jrascibilitate", iracundia, ca i de ,slbtcie", (eritas, ori de ,cruzime",
crudelitas. Nu opineaz, precum Aristotel i epicureii, c mnia ar fi natural, i o declar contrar omului: ,ce este oare mai
cumplit dect mnia? Omul s-a nscut pentru ajutor reciproc, mnia pentru distrugere; omul caut societatea, mnia izolarea;
omul aduce foloase, mnia pagube" (De ira,
451
SENECA
1, 5, 2). l preocup nu numai aitiologia, ci i profilaxia acestei veritabile maladii. Privilegiaz o metod fenomenologic de
cercetare a mniei, dei nu ignor importan[a conceptelor. Dezvluie consecin[ele mniei colective, nct se refer frecvent la
rzboaiele civile, dar i la Principat. Relevant emerge condamnarea violent a lui Caligula, mprat stpnit de o mnie feroce
=De ira, 3, 18-l0). Cu abilitate, Seneca reprob tipul de monarhie greco-oriental, de inspira[ie ,antonian", i sugereaz lui
Claudiu o modera[ie politic global. Mai ales el statueaz o direc[ionare spiritual i psihoterapic
6
.
n schimb, ,Despre providen[", De prouidentia, nu comport dect 6 capitole. Este un opuscul dedicat lui Lucilius, prietenul
intim al autorului, i a fost probabil alctuit n primele luni ale surghiunului corsican, adic la sfritul anului 42 d.C, dei mai
mul[i savan[i l dateaz din 63 d.C. Problema cardinal a acestui opuscul nu rezid n dezbaterea privitoare la existen[a unei
providen[e, ci n ntrebarea urmtoare: de ce, n pofida acestei providen[e, se abat attea nenorociri asupra ,brba[ilor buni"
=Deprou., 1,1)? Seneca apreciaz c astfel providen[a pune la ncercare tria moral a ,brbatului bun", uironus, al crui
portret este schi[at pentru prima oar n acest dialog. ,Brbatul bun" este mai mult dect un zeu, deoarece el depete
loviturile sor[ii, care nu ating divinit[ile =Deprou., 6, 6). Seneca generalizeaz, dar are de fapt n vedere nenorocirile, care l
afectaser pe el personal: pierderea unicului fiu i a primei so[ii, procesul, exilul.
,Despre constan[a n[eleptului", De constantia sapientis, este un dialog dedicat epicureului Serenus, n 19 capitole. ntruct, n
acest dialog, continu discu[iile din dialogul despre providen[, noi l-am data n 42 d.C, dei nu putem exclude o datare mai
tardiv, propus de numeroi savan[i. Seneca sus[ine c n[eleptul, sapiens, acum diferen[iat de ,brbatul bun", nu poate fi
afectat nici de ultragiul premeditat i violent, iniuria, i nici de vtmarea involuntar, contu'elia, c el este invulnerabil la
nenorocire, la ,ru", 'alu'. Discursul senecan asum n acest opuscul, realizat n 19 capitole i pe baza unui plan foarte clar,
forma medicinei sufletului, 'edicina ani'i, pe care stoicii ar practica-o adecvat =De const. sap., 1,1). Este lucrarea cea mai
ortodox stoic a lui Seneca.
,Consola[ie ctre Helvia", Ad 9eluia' de consolatione, afirm, de asemenea, n 20 de capitole, redactate n 42 sau n 43 d.C,
att tribula[iile lui Seneca, ct i convingerea mndr c depirea lor este posibil. n mod explicit, Seneca i consoleaz
mama, afectat de surghiunirea fiului ei. ,Consola[ie ctre Polybius", Ad Polyiu' de consolatione, alctuit n 44 ori chiar la
sfritul anului 43 d.C, exprim ns nfrngerea acestei mndre ncrederi a cordubanului n capacitatea lui de a suporta exilul.
Seneca profit de animozit[ile care se manifest ntre Messalina i unii liber[i-minitri ai lui Claudiu, printre care se numra i
Polybius, pentru a deghiza o cerere neoficial de iertare, de rentoarcere din exil. Aparent, Seneca invoc locurile comune ale
literaturii consolrii, ca s-l mbrbteze pe Polybius, care i pierduse un frate. Dar uneori solicit direct lui Claudiu gra[ierea
=Ad Poly., 12-l3, 18). Aceast consola[ie constituie .pagina neagr" a operei lui Seneca. Totui, cordubanul aplic virtutea
stoic a eukairiei, adaptarea la mprejurri, care presupunea ideea c scopul scuz mijloacele. Totodat, el se strduia s-l
conving pe Claudiu s nu practice o politic antonian'.
,Despre scurtimea vie[ii", De reuitate uitae, n 20 de capitole, datea# mai degrab din 48 dect din 49 d.C. Se sim[ea n
mperiu iminen[a eliminrii Messalinei, nct Seneca, spernd s fie iertat, voia s demonstreze c pe viitor va fi inofensiv, din
punct de vedere politic. Dialogul este dedicat lui Pompeius Paulinus, prieten al autorului i viitorul lui socru, pe care l ndeamn
la dezangajare civic. Este clar totui c Seneca se gndete la el nsui: ceea ce nu-l mpiedic s ncerce din nou ctigarea
lui Claudiu pentru cauza filosofiei i a unei politologii antiantoniene. Filosoful purcede de la antiteza ntre valorile interne, ,ale
sale", sua, i cele externe, e+terna, ntre durata interioar, subiectiv, i cea exterioar a evenimentelor. Seneca reprob pe cei
care se consacr n exclusivitate ocupa[iilor externe - via[ modern, sport, petreceri, activit[i filologice =Dereu. uit, 12-l3) - i
propune ca remediu cultivarea ,tihnei", otiu', n vederea autodesvririi moral-filosofice
7
.
* Elocvent ni se pane faptul c Seneca n-a mai scris filosofie, pre[ de patru ori cinci ani. Scriitorul trebuia s nfrunte nsprirea politicii Messalinei
i lui Claudiu, vicisitudinile celor cinci ani cumpli[i, <uin<uenniu' negru al domniei.
452
PROZA Sl POEZA LU SENECA
,Despre linitea sufletului", De tran<uillitate ani'i, ilustreaz un punct de vedere diametral opus cu privire la statutul social-
politic al filosofiei. Acest dialog ncorporeaz 17 capitole i este dedicat iui Serenus, prieten al autorului. Datarea este foarte
dificil, dar Pierre Grimal a demonstrat c opusculul a fost alctuit n 53-54 d.C.
8
. De altfel acest opuscul reia ideile din dialogul
despre via[a scurt, dei, cum am artat, n alt optic. Dou probleme importante sunt tratate n Despre linitea su(letului. n
primul rnd, Seneca rspunde unui Serenus imaginar, care, n capitolul nti, se plnsese c n-a putut nc dobndi linitea,
ataraxia, i c este supus multor tenta[ii. De fapt, Seneca descrie o nelinite, care va face carier n literatura romantic, pentru
a propune dominarea ei prin stpnirea sufletului. n al doilea rnd, el respinge ideile lui Athenodorus, care recomandase
retragerea din via[a civic. Deci ntocmai ca Seneca nsui n De reuitate uitae. Dar statutul filosofului nu mai era cel din 48
d.C. Seneca exorteaz la exercitarea consecvent att a ndatoririlor umane, ct i a celor politico-cet[eneti, chiar dac
admite c uneori dezangajarea este necesar.
,Prefacerea n dovleac a divinului Claudiu", Apo?olo?yntosis diui $laudii, nu este un dialog filosofic, ci o satir menippee, n 15
capitole, care, n congruen[ cu tiparele speciei literare respective, amalgameaz versurile i proza, stilurile intens parodiate,
valen[e comice diverse. A fost publicat n primele luni ale anului 55 d.C, spre a riposta memoriilor Agrippinei. Titlul lucrrii a
nelinitit mul[i savan[i moderni. ns acest titlu alude probabil la presupusa prostie a lui Claudiu, recent decedat, cci dovleacul
simbolizeaz deficien[a mental a fostului mprat
9
. Seneca imagineaz aventurile postume ale cezarului, cndva elogiat de el,
n cer, de unde este alungat, dei fusese divinizat =Apo?., 5-l1), n infern, n care este condamnat pentru crimele sale s devin
slujitorul unui libert al lui Caligula =Apo?., 14-l5). Masca imperial czuse i Claudiu era descris cu toate slbiciunile lui,
personale i politice, deoarece Seneca reprob autoritarismul prea centralizator al defunctului principe. Concomitent, pe un ton
ditirambic, el celebreaz pe Nero, nct mistica noii domnii se configureaz, n temele ei centrale, nc din acest opuscul. De
asemenea, opinm c Seneca urmrete i combaterea strdaniilor Agrippinei n vederea continurii politicii lui Claudiu
10
.
,Despre clemen[", De cle'enta, reia seria dialogilor filosofici i realizeaz un tratat politologic, care a fost comparat cu II
principe al lui Machiavelli. Acest scurt tratat a fost probabil publicat n jurul lui 1 ianuarie 56 d.C.; n antichitate a comportat o
singur carte, n 33 de capitole, dei unii editori moderni l-au divizat n trei cr[i. Seneca adreseaz dialogul lui Nero i, de la
nceput, mrturisete clar finalitatea discursului su: ,am hotrt, mprate Nero, s scriu despre clemen[, ca s mplinesc ntr-
un fel sarcina de oglind i s-[i art c ai ajuns la cea mai mare desftare dintre toate" (De ci., prooe'., 1,1). Dar cum?
Structurnd, n corpul dialogului, o descriere a clemen[ei ca virtute stoic n general, ns mai ales ca o doctrin a despotismului
filosofic, ca ax ideologic a regimului sugerat lui Nero. Clemen[a trebuie s fie principalul atribut al ,regelui drept", iar Nero este
celebrat n termenii unei teologii solare, de inspira[ie mistico-egiptean
11
.
,Despre via[a fericit", De uita eata, constituie un dialog publicat cu certitudine n 58 d.C, n 28 de capitole i adresat fratelui
mai mare al lui Seneca, numit acum Gallio. Substratul real al lucrrii rezid n tentativa cordubanului de a se apra de nvinuirile
pe care i le aducea Suilius, delator al lui Claudiu, el nsui acuzat pentru trecutul lui. Suilius i reproa lui Seneca adunarea unei
bog[ii imense, practicarea pe scar larg a cametei n provincii. Totui, Suilius nu era singurul acuzator al lui Seneca. Mul[i
senatori fuseser contraria[i de sprijinul acordat de Seneca proiectului neronian de a desfiin[a impozitele indirecte, arendate
publicanilor, i de a statornici impozite directe pe latifundiile aristocratice
12
. Tema proclamat a dialogului consista ns n
raportul dintre fericire i virtute, cci acordul cu natura ar conduce omul la o via[ concomitent fericit i virtuoas =De u.., 3, 3;
4,2). n ultima parte a dialogului, cu amrciune, Seneca apr pe ,filosof" n genere, ns, de fapt, pe sine nsui, n cadrul unei
polemici aparent fictive, de incriminarea c n-ar tri conform preceptelor declarate. Seneca subliniaz c demonstreaz nu cum
triete el nsui, ci cum trebuie trit i arat c oricum i domin avu[iile, le [ine n sclavie =Deu.., 18, 1;26, 1).
,Despre binefaceri", De ene(iciis, constituie un amplu tratat, structurat n apte cr[i i dedicat lui Aebutius Liberalis. Acest
tratat a putut fi scris i publicat ntre 61 i 63 ori chiar ntre 61 i 65 d.C. Seneca se refer la schimbul de ene(icia, de servicii,
mai degrab dect de binefaceri,
SENECA
afirmat ca baz a raporturilor interumane i plasat pe un fundal doar aparent atemporal. ntruct Seneca are n vedere
umanizarea moravurilor societ[ii vremii sale, a rela[iilor din interiorul familiilor elitei romane, a celor dintre prin[i i copii, ca i
dintre stpni i sclavi
13
. El purcede de la ideea c oamenii nu tiu nici s aduc i nici s primeasc servicii =De ene(., 1, 1, 1).
Reiternd anumite idei, Seneca relev c valoarea unui serviciu rezid nu n expresia lui concret, ci n dispozi[ia intim, n
inten[ia celui care l realizeaz (De ene(., 1, 5, 2).
,Despre tihn" sau ,Despre via[a retras", De otio, reprezint un mic dialog, n 18 capitole, dedicat lui Serenus i publicat n 62
d.C. n acest opuscul, pstrat cu unele lacune, Seneca, n curs s se retrag din via[a politic, nu mai ndeamn la angajare
cet[eneasc. Dimpotriv, el recomand replierea contemplativ, cunoaterea naturii, pe care o consider pe deplin accesibil
gndirii omeneti =De otio, 5, 6-7).
Acestei cunoateri ,tiin[ifice" i este hrzit amplul tratat, adresat lui Lucilius, n apte sau mai degrab n opt cr[i (n func[ie de
op[iunile editorilor) i intitulat ,Problemele naturii", Naturales ;uaestiones. Acest tratat trebuie s fi fost scris i publicat, cel pu[in
par[ial, n anii 62-63 d.C.
14
. ntr-o asemenea lucrare, conservat cu anumite lacune, cordubanul se hrzete studierii naturii.
Dar prologurile i epilogurile cr[ilor, ca i anumite digresiuni, au un con[inut moralizator, generalizeaz pe plan filosofic. De
fapt, Seneca abordeaz succesiv toate cele patru ,regnuri" ale materiei: focul, n primele dou cr[i, apele, n cartea a treia i a
patra (n aceast ultim carte este prezentat i Nilul), aerul, n cartea a cincea, pmntul, n cartea a asea, spre a ncheia
contemplarea cercului universului prin cer, la care se refer cartea a aptea. Prole'ele naturii nglobeaz aproape ntreaga
sfer a cunotin[elor despre natur ale timpului i informeaz cititorii asupra ipotezelor tiin[ifice care erau vehiculate pe atunci,
exprim, de altfel, credin[a n dezvoltarea progresiv a adevrului tiin[ific, mbog[it de la o genera[ie la alta.
Dar cele 124 de ,Epistule ctre Lucilius", 8pistulae ad 3uciliu', formeaz opera cea mai important, opus 'aius, a lui Seneca.
Cele mai rspndite ipoteze n privin[a publicrii pledeaz fie pentru 62-64, fie pentru 63-64 d.C. Deoarece totui se realiza un
schimb de scrisori care nu putea fi rapid - autorul nsui afirm c ,rspund deosebit de trziu la scrisorile tale" =8p., 106, 1) -,
ca i pe baza unor aluzii din textul epistulelor, opinm totui c aceast coresponden[ a fost redactat ntre 61 i 65 d.C. Unii
cercettori au sus[inut c aceast coresponden[ ar fi artificial, c scrisorile n-ar fi fost niciodat expediate lui Lucilius. ns
unele aluzii la scrisorile primite de Seneca de la Lucilius, la fapte i evenimente contemporane, la incidente pur personale, ca i
anumite obscurit[i ori pasaje abrupte pledeaz pentru ipoteza unei coresponden[e reale, revizuite n vederea publicrii, prin
eliminarea unor scrisori prea intime i eventual prin adugirea ctorva epistule scrise exclusiv n vederea editrii culegerii.
Scrisorile au putut fi publicate pe trane, nct ultimul compartiment a fost editat postum, de ctre prietenii autorului, dup
moartea lui Seneca i Nero
15
.
Dou aspecte dimensioneaz aceast ampl culegere de scrisori: caracterul prevalent filosofic i implicarea vie[ii
contemporane, a autorului i a taliei antice, ndeosebi a naltei societ[i. Btrn i chinuit de vechea sa astm, dezamgit,
convins de euarea proiectului su politic, dispus spre renun[are i resemnare, Seneca combate mai struitor ca oricnd teama
de moarte, motiv care apare aproape n fiecare scrisoare. El lupt pentru ,tihn", otiu', n termeni militari, care implic o btlie
necontenit pentru stpnirea pasiunilor. Filosoful transform evenimentul n experien[ edificatoare: pleac de la exemplul
practic ctre generalizarea teoretic, pentru a se ntoarce din nou la implica[iile pragmatice. Totodat, dei minoritare n text,
apar destul de numeroase aluzii la via[a cotidian a filosofului i a romanilor, la realiile epocii: sub ochii notri defileaz strada i
coala roman, spectacolele i bile, chiar metodele antice de bronzare. |inta preferat a lui Seneca este societatea epocii lui
Nero, prezentat ntr-o pregnant lumin caricatural i satirizant. Ca n imaginile lui Goya ori n filmele lui Fellini, autorul
evoc noctambulii epocii, alcoolicii i efemina[ii, blama[i fr cru[are
16
. Problemele stilului operelor filosofice sau chiar literare,
inclusiv al autorului nsui, sunt abordate, pe ton adesea polemic, n scrisorile 38, 40, 58, 59, 75, 100, 114,115.
Cronologia teatrului senecan, aproape un ,loc disperat" al filologiei clasice, pune probleme foarte complicate, semi-insolubile.
ntr-adevr i se atribuie lui Seneca nou tragedii, care dau curs pasiunii scriitorului pentru poezie i teatru, mrturisit n scrisori
=8p., 108, 8-l0). Aceste
454
PROZA Sl POEZA LU SENECA
nou tragedii poart urmtoarele titluri, n conformitate cu cel mai bun manuscris al lor (dar n paranteze vom consemna i
titlurile indicate de un codice mai recent i mai pu[in fiabil): ,Hercule cuprins de nebunie", 9ercules (urens, ,Troienele", Troades,
,Fenicienele", Phoenissae =Theais>, &edea, Phaedra =9yppolitus>, Oedipus, Aga'e'non, Thyestes, ,Hercule pe muntele
Oeta", 9ercules OetaeusD. Motivele sunt motenite de la tragicii greci, mai ales Euripide, dar Seneca a [inut seama de
experien[a tragediografilor romani. Cordubanul a inserat n intrig detalii de via[ roman contemporan, care func[ioneaz ca
anacronisme voite: apar forul roman, acvilele Romei, iar corul corintienilor elogiaz progresele naviga[iei, tiin[ei i contactelor
umane, sub protec[ia mperiului N9erc. (ur., w. 173-l,76, pentru for; Phoen., v 390, pentru acvile; &ed., vv. 30l-379, pentru corul
corintienilor). Mai important se relev modificarea discursului tragediografic, sub inciden[a masiv a problematicii filosofice;
chiar personajele ,negative", de altfel cele mai fericit realizate, sprijin concep[iile stoice, deoarece comportarea lor, contrar
destinului, naturii i virtu[ii, declaneaz deznodmntul tragic. De asemenea, unele tragedii, ca Thyestes, dar i altele,
vehiculeaz antiteza ,regeTtiran", nvluie exorta[ii sau chiar critici adresate mpra[ilor vremii.
Cel pu[in o parte dintre cele aptezeci i trei de epigrame, atribuite lui Seneca i consemnate n Anthologia 3atina, ar putea fi
crea[ii ale lui Seneca. Ca i tragediile, aceste poeme scurte au fost, probabil, scrise n mai multe perioade din via[a autorului. S-
ar spune c Seneca a considerat poezia ca un joc, chiar dac impregnat de gravitate moralizatoare, cruia i s-a consacrat
aproape toat via[a. Pe lng medita[ii asupra unor probleme filosofice, care prefigureaz idei expuse n dialogi i epistule,
Seneca, evident inspirat de poemele pontice ale lui Ovidiu, deplnge, n unele epigrame, surghiunirea sa, i proclam inocen[a
i eviden[iaz asprimea climatului, a existen[ei duse n Corsica (ca n Anth., 236 i 137). Alte epigrame reprob dumani
personali ai lui Seneca, din timpul exilului sau de mai trziu, eventual din anii 60 d.C. Seneca riposteaz unui anumit Maximus
(probabil nume fictiv), care batjocorea reputa[ia sa =Anth., 416), dar i altui detractor, ce eventual ar putea fi Petroniu, cum vom
vedea mai jos =Anth., 412)
17
.
Aadar, nc din vremea lui Seneca, epigrama tinde s se orienteze spre persiflarea sarcastic a unor oameni sau defecte,
chiar dac nc era cantonat n sfera invectivei prin excelen[ personale. De altfel epoca lui Nero comport o notabil
expansiune a epigramei n limba greac, de asemenea centrat pe atacul dirijat mpotriva anumitor persoane.
Si"e1)l 0iloo0ic al l)i Se!eca
Se poate oare vorbi de un sistem senecan, cnd cordubanul i-a expus att de dezordonat ideile, cum
a rezultat par[ial din trecerea n revist a lucrrilor lui? Dac ne referim numai la structura de
adncime, la nivelul creia se reface o coeren[ fundamental a gndirii lui Seneca, rspunsul nu
poate fi dect afirmativ. Desigur, filosoful nu i-a conceput gndirea ca un dat rigid, ns, n acelai
timp, nu s-a limitat s asambleze haotic idei i precepte. Seneca i-a modelat reflec[iile n func[ie de o
strategie global i, dincolo de anumite discontinuit[i ale structurii de suprafa[ a discursului su
literar, a nchipuit stoicismul ca un ansamblu coerent, un continuu', din care pr[ile nu pot fi degajate
la ntmplare =De
Thyestes, Phaedra, Oedipus, &edea i Phoenissae dateaz, probabil, din ultimii ani ai vie[ii scriitorului, n vreme ce Aga'e'non trebuie s fie
contemporan cu De cle'entia. P. GRMAL, S*ne<ue, pp. 424-427 demonstreaz c cele dou tragedii consacrate lui Hercule i Troades au fost
alctuite nainte de 52 d.C, eventual n timpul surghiunului corsican. Nu credem ns c Thyestes i Aga'e'non ar data din aceeai epoc.
Practic, Seneca a scris tragedii aproape toat via[a. S-a artat c, sub Nero, a continuat s scrie tragedii, ntruct mpratului i plcea teatrul.
455
SENECA
prou., 1,1). Fizica, logica i etica se ntreptrund n gndirea lui Seneca: ns morala predomin n
semnifica[ia fundamental a mesajului elaborat de corduban. S-a artat c Seneca se simte intim
implicat n condi[ia moral a umanit[ii n general
18
. Dar, Seneca ajunge s-i mbine ideile n cadrul
unui sistem solid nchegat, care presupune o filosofie global. De altfel, Seneca nu adopt el nsui
trihotomia tradi[ional a filosofiei - fizic, logic, moral -, ci sugereaz o alt diviziune, relevant
pentru preeminen[a eticii. Ceea ce nu-l mpiedic s mpart filosofia tot n trei compartimente: a)
studiul valorilor fundamentale, temelia eticii; b) ansamblul fizicii, la care se ataeaz investigarea
psihologiei i restul moralei; c) dialectica, unde se adaug retorica, n fapt tot ce echivala cu logica
stoicilor preceden[i =8p., 89, 17; 90, 28; 95, 59)
19
.
Strategia filosofic a lui Seneca poate totui fi urmrit i n func[ie de triparti[ia consacrat de al[i
gnditori, ndeosebi stoici, care implica fizica, logica i morala. De fapt, Seneca nu respingea categoric
trihotomia tradi[ional, cum am artat n realitate, ns o adapta nzuin[ei sale de a conferi prioritate
eticii. De aceea, vom urmri sistemul senecan n func[ie de triparti[ia consacrat a filosofiei.
n fizica senecan, lumea constituie un tot unitar, de natur material i ra[ional structurat. n privin[a
susbtan[ei acestei ra[ionalit[i, Seneca oscileaz ntre panteismul stoic i un monoteism
cosmobiologic
20
. Cnd se refer la ,divinitate", deus, Seneca nu clarific dac el n[elege prin aceasta
esen[a ra[ional a universului, ,spiritul vital" al stoicilor, substan[ material mai fin, sau, a contrario,
o for[ transcendent i autonom, care ar guverna lumea (de pild Nat. ;uaest, 1, 13; 24, 45, 1).
Oricum, Seneca consider c universul ar fi cea mai ampl fiin[ =ani'aT>, populat de diverse
individualit[i =naturae>. Evolu[ia universului n-ar implica o interven[ie divin permanent, ci s-ar
realiza mai ales pe baza unui mecanism de autoreglare, fundat pe unitatea unui corp imens -
cosmosul -, cruia i s-ar subordona altele mai mici. O solidaritate funciar ar caracteriza universul:
,sunt membre ale unui corp mare. Natura ne-a fcut nrudi[i ntre noi, pentru c ne-a nscut din
aceleai elemente i cu aceleai [eluri". =8p., 95, 52). ntre fenomenele naturii, nchipuite ca
microcosmosuri, ca naturae, se produc fr ncetare schimburi, fiindc aceste organisme
,simpatizeaz" ntre ele i concomitent se opun unele altora. Tensiunea universului face ns cu
putin[ micarea tuturor corpurilor, n cadrul imensei cet[i cosmice, pe care o preconizeaz Seneca.
Micarea corpurilor se ntemeiaz deci pe solidaritate, ns i pe tensiune generatoare de conflicte.
Cunoaterea sau contemplarea naturii dobndesc la Seneca un pre[ deosebit; ele constituie o virtute
important, care completeaz, i nu substituie ac[iunea. Medita[ia asupra fizicii se integreaz n
n[elepciune i nu echivaleaz cu un refugiu, ci cu un sector fundamental al programului filosofiei
21
.
Gnoseologia i logica depind strns de fizica lui Seneca. Gnoseologia este conceput ca parte
integrant a logicii. Contiin[a uman, potrivit lui Seneca, cunoate prin percep[ii, nzestrate cu
posibilitatea oglindirii fidele a obiectelor
456
SSTEMUL FLOSOFC AL LU SENECA
exterioare. Ra[iunea omeneasc controleaz i disciplineaz via[a afectiv, n func[ie de percep[iile
care poart semnele adevrului, percep[ii numite de stoici ,reprezentri comprehensive". Mintea
omului recunoate aceste semne: de aceea momentul esen[ial al cunoaterii l constituie judecarea
reprezentrilor i reflexului lor. Numai judecata ngduie o cunoatere relevant, iar destabilizarea sa
duce la maladii morale grave. Potrivit cordubanului, conceptele n-ar fi corpuri, cum le considerau al[i
stoici, ci ordonri ale sufletului, nct virtutea nsi ar reprezenta un cuvnt, n grecete le?t*n, ce se
afl n legturi active cu trupul, pe care l-ar pune n micare =8p., 113 i 117). Propriet[ile no[iunii,
cercetarea lor descriptiv ar forma astfel obiectul prevalent al logicii. Conceptele n-ar reprezenta
adevrate ,corporale", ns ar beneficia de corporeitatea sufletului, dup Seneca de esen[ material,
ca i de materialitatea calit[ilor. Filosoful acord aten[ie att rela[iilor ntre no[iuni, ct i notelor
particulare, care exprim propriet[ile conceptelor. De aici, Seneca deduce o logic proprie, totdeauna
liber, ntemeiat pe demonstra[ia practic i ndreptat spre solicitarea afectelor cititorilor si, spre
captarea lor insidioas. El repet obsesiv argumentele, judec[ile fundamentale: de aceea d impresia
c ar anticipa unele tehnici ale publicit[ii i reclamelor moderne, care i propun s asedieze
subcontientul oamenilor. Seneca se preocup de precizarea i diferen[ierea sensurilor pe care le
asum cuvintele. Dispre[uiete subtilitatea silogismelor, dar admite teza ambiguit[ii limbajului i
trateaz anumite probleme de semantic (De enei, 2, 34-35; 8p., 89, 9-l7; 90, 29).
Dar, cum am eviden[iat mai sus, filosoful confer prioritate absolut anchetrii i mbunt[irii condi[iei
umane. Fizica, afirm Seneca, este contemplativ i opereaz cu decrete", decreta, pe cnd etica are
un caracter practic, ntruct opereaz cu .precepte", praecepta. ,Etica", declar el, ,ne nva[ ce
trebuie s se fac pe pmnt, fizica ce se face n cer" =Nat. ;uaest, 1, prae(., 2). Astfel, la Seneca
etica dobndete un caracter activ, imperios i prevalent - cnd scrie ,trebuie" -, fa[ de senina
cunoatere a naturii, totui important, cum am semnalat mai sus.
Timpul nsui, de fapt, durata interioar a evenimentelor, se structureaz n func[ie de ,moravuri",
'ores. Timpul ru consumat de oameni se comprim pn la neantizare =Phaedr., w. 773-776).
Numai prezen[a mor[ii, totdeauna ineluctabile, confer timpuiui pre[ul lui adevrat. Timpul este
,incorporai", ns se corporalizeaz prin trirea intens a prezentului. Virtutea poate domina durata,
dac filosofia i cluzete pe oameni: ,filosofia i exercit domnia; d timpul, nu-l primete" =8p., 53,
11). Pierre Grimal a demonstrat c medita[ia senecan asupra timpului, desfurat mai cu seam n
De reuitate uitae, se stratific pe dou niveluri fundamentale. Primul nivel este de inspira[ie
epicureic i nglobeaz refuzul trecutului, ateptrii anxioase a viitorului i scurgerii zadarnice a
prezentului. La un al doilea nivel, Seneca elimin idealul epicureic al plcerii - efectul disponibilit[ii
astfel ob[inute - i propune ac[iunea continu, care se contrapune timpului neantizat al inac[iunii,
ac[iune de inspira[ie stoic i capabil s conduc spre un autentic echilibru luntric
22
. Seneca admite
teoria ciclic i stoic a istoriei, potrivit creia un diluviu ori o conflagra[ie universal separ faze
absolut identice din via[a omenirii.
Echilibrul interior se dobndete n ciuda mortalit[ii omului, impus de ,condi[ia
457
SENECA
uman", condicio hu'ana. Aceast sintagm ilustreaz limita posibilit[ilor muritorilor, de altminteri
elastic. Seneca enun[ cu limpezime asemenea idei: ,mul[i oameni cred c noi (stoicii) fgduim mai
mult dect ngduie condi[ia uman i pe bun dreptate, cci se gndesc numai la limitele timpului. S
se ntoarc la suflet" =8p., 71, 6). Limitele sufletului par astfel foarte largi, dei nu sunt deschise la
infinit. Fiindc ra[iunea omeneasc nu constituie dect o parcel a ra[iunii universale, una dintre
manifestrile ei concrete. De aceea, este firesc ca oamenii s se supun legilor acestei ra[iuni. ns
legile ra[iunii universale alctuiesc tocmai ,destinul", (atu', pe care omul este obligat s-l urmeze.
Rzvrtirile mpotriva destinului sunt zadarnice i provoac tragedii, cum am vzut mai sus. Aadar,
Seneca ader la fatalismul stoic, ns consider c omul poate deveni liber i controla soarta, dac o
accept mpcat.
Pentru Seneca, acceptarea i controlarea ordinii universale echivaleaz cu ,a tri n conformitate cu
natura", secundu' natura' uiuere
BC
. Existen[a dreapt implic, n acelai timp, congruen[ cu ordinea
universului i cu propria natur. Con[inutul unei asemenea existen[e l formeaz ,virtutea", uirtus,
autonomia real a fiin[ei umane, unicul bun ,cinstit", honestu', deci ,supremul bine", su''u'
onu'. Se des(oar ast(el un )ntreg siste' de concepte per'utaileL ra!iunea dreapt 6 a tri )n
con(or'itate cu natura 6 ceea ce este cinstit 6 supre'ul ine 6 virtutea 6 via!a (ericit. Acest lan[ de
filosofeme elimin alienarea, adic tot ce este strin de autonomia contiin[ei, tot ce intervine sub
impactul pasiunilor, averilor, speran[elor i dezndejdii. Filosoful consider c uneori fericirea excesiv
poate ,s ia min[ile" oamenilor. N8p., 114, 8-9). Seneca nu preconizeaz extirparea complet a
pasiunilor, ci numai dominarea lor riguroas. Ceea ce se situeaz n exteriorul virtu[ilor apare ca
indiferent i nu este indispensabil unei vie[i fericite. Seneca tinde ast(el spre o asce# (oarte aspr,
)ns nu se 'rginete la a!ineri, la atara+ie. nterdic[iile, con[inutul negativ al unei asemenea
existen[e, sunt compensate de ,bucurie", gaudiu', care izvorte din mul[umirea plenar, dobndit
prin practicarea virtu[ii. Energia luntric, eliberat prin cultivarea virtu[ii, primete, gra[ie bucuriei,
adevrata ei valoare. Dac durerile devin insuportabile, dac ele strpung nveliul carnal, dac este
amenin[at autonomia sufletului care nu mai poate rmne nestrmutat), solu[ia poate fi cutat n
sinucidere, ns numai n ultim instan[.
Strategia moralizatoare a lui Seneca se polarizeaz n jurul ,n[eleptului", sapiens. Acesta este
perceput ca un atlet al vie[ii morale, ca un campion al virtu[ii, n[eleptul este cel care
dobndetejinitea perfect, ataraxia, i bucuria deplin, prin acceptarea ordinii universale. n[eleptul,
care nu poate fi cu adevrat atins de ,ru", 'alu', studiaz cauzele fenomenelor i ajunge s le
n[eleag perfect =8p., 88, 25-26). Portretizarea n[eleptului ncorporeaz principalele teze ale eticii lui
Seneca, ndeosebi n De constantia sapientis. Numai n[eleptul este bogat, fiindc nu-i lipsete numic,
numai n[eleptul este liber i deci superior regilor, care uneori pot fi sclavii propriei coroane. Seneca
admite c acest n[elept apare extrem de rar i confer statutul sapien[ial doar unor oameni ai
trecutului, ca Socrate i Stilpon, Laelius, Aelius Tubero i Cato din Utica. n[eleptul constituie o
imagine stimulativ, ca i o realitate istoric, pentru c Seneca nu-l echivaleaz, precum al[i stoici, cu
un mit al ra[iunii
24
. Oricum, i'aginea )n!eleptului incit oa'enii pe calea virtu!ii. Cu toate acestea, ntre
n[elept i omul supus pasiunilor, ,prostul", stultus, se intercaleaz o destul de larg serie de ini, care
tind spre
458
SSTEMUL FLOSOFC AL LU SENECA
n[elepciune i nainteaz spre ea. Acestor aspiran[i spre n[elepciune Seneca le acord diferite
denumiri, de fapt, comutabile precum ,brba[i buni", ns i altele. Aspiran[ii spre n[elepciune nu s-au
eliberat de vicii i de jugul pasiunilor, dar se ostenesc s-i dobndeasc eliberarea i ,constan[a"
judec[ii. Tensiunea major, care i caracterizeaz ndeobte, cura, i ,vindecarea sufletului",
'edicina ani'i, ajung s pre[uiasc la Seneca mai mult dect obiectivele ndeprtate ale eticii
teoretice.
ntr-adevr, Seneca apreciaz c indica[iile teoretice aspre i viziunea militar asupra existen[ei, la
care ajunge astfel, trebuie aplicate n practic, pe baza unor corective adecvate. El privete cu
ngduin[ mituirea unor oameni de mult vreme corup[i. Chiar n[eleptul poate cumpra bunvoin[a
paznicului, spre a ptrunde n casa unde trebuie s intre: ,tie s cumpere cele ce sunt de vnzare"
(De const. sap., 14, 2). 8u?airia, adaptarea la )'pre.urri, )n!elegerea con.uncturii, ocup o po#i!ie de
i'portan!a cardinal )n g*ndirea senecanL ,este nevoie s dovedim ndemnare: s nu ne nchinm
cu totul [elurilor noastre i s primim locul pe care ni-l d ntmplarea. S nu ne fie team s ne
schimbm gndurile sau atitudinea: numai s nu ne lsm prini de uurtate" (De tran<. ani'., 14, 1,
trad. de Svetlana Sterescu).
Pentru stoici, eu?airia era o virtute important. Un adevrat climax, o grada[ie ascendent ilustreaz
prioritatea practicii, exorta[iei vii, emo[ionante, suple i eminamente romane: ,decretele", decreta
(referitoare la structura universului) -,preceptele", praecepta (indica[iile practice) - exemplele, e+e'pla
(oferite datorit efortului personal al aspiran[ilor i n[elep[ilor). S-a reliefat c durerea ca atare este
totdeauna prezent n strategia moral senecan, c filosoful se emo[ioneaz n fa[a efectelor ei i se
strduiete s-o combat tot prin apelul la afecte, nobile, elevate. Realismul directe[ei i concrete[ei
interfereaz astfel cu reflec[ia asupra sublimului, asupra virtualit[ilor dragostei de oameni =8p., 9, 8)
25
.
De aceea, sistemul auster al lui Seneca ncearc s se ajusteze nevoilor unei pareneze utile, unui
discurs care ndeamn la o virtute accesibil. Seneca tie s asu'e co'portarea unui adevrat
pedagog.
S"oici1)l l)i Se!eca
Este oare Seneca promotorul unui stoicism ortodox? S-a sus[inut i se sus[ine nc uneori contrariul,
Seneca fiind proclamat eclectic
26
. Dar stoicismul fusese totdeauna o filosofie deschis, pe cnd
sincretismul moral a precedat cu mult scrierile lui Seneca. n structura de adncime, sistemul senecan
apare ca foarte stoic, nct ideile fundamentale ale Porticului i regsesc aici semnifica[ia lor genuin.
Ceea ce nu nseamn c Seneca n-ar fi mprumutat ideiprovenite din alte filosofii dect stoicismul.
Care sunt aceste doctrine nestoice? n primul rnd epicureismul, care, n 8pistulele ctre 3ucilius, este
convertit ntr-o propedeutic a stoicismului, pentru c predica limitarea dorin[elor i controlarea sever
a pasiunilor. Tezele despre nsemntatea prieteniei =8p., 6), despre structura duratei interioare, setea
de cunoatere i nzuin[a lucre[ian de a suprima temerile ce[oase, care cuprind psihicul, eviden[iaz
o anumit coloratur epicureic. Totui
459
-- 09?
LU O eoeue aieo d "eoiie easeii[eui[ uj i B 'jauaS ui jo|j[e}i;B}ruq s io|ioi;iruo B uEipE|8 sp wi|aepeds Baieuuiepuoo uj JBCJB inujsuEuBujn
gqejfep [eiu nes
ie
jesesBj[B n sruqAiOc! ini iBsejps BB|OSUOO u@ aiejdaooB ansaouoo M in| @e jansuoo :njBdpujd
Aipejs iusAap e eoauas 'nipneio ini je oiujajs u[ azefus as BS oituepBz aseojaoin ae Bdno ete[paj ui
jB[qo jouejfn 'sds u@ isainu O'p [?Q ep euireu!, Dstdpuud snoQ: ',jnisdpuud JB ueiaud" ap iaiizod
ainqujB J *jod |n| BaiBi[iiBSjaA JB|O 'sosuas @n@ e BoijeABiijOBUJ BaiBp.iiqeajBiA BiBnjis Bj
!di.i:i.ne BajsoiidB no JOJ iuini.BOjB injuatuoai ui in|njoso|i| no ejn[Sai ui esnd || od ajeo 'BHOSO
BOiidau 'ajBJOiu josn[deouoo aiBuopjoqns nidiouud ui 'ao[iiiod SJBS 8|[api -UBUJOJ OSOS ,ad.ouud
//" un [dBj ap Bjiodaioo luauis(o e.ds:; iap 'iaiGojOiifod aie[iAisnioxa u@ ajBJOni o piu ZBJBH B-N
zojd B6B34U| adeojde |edpuud u| ejoesuoo a| BJOJBO 'ajBOiBzijBJoai aijioajjaj ui e[Biasui Boep
JBiqo 'eonijod ii[daouoo e[dope Bosuag '?O!ia B| JBOP tuipuB.6 u n "iEioj USJJBUJBBJC un-j;ui
BZBauojuBO as nu Boauas BaisaoB aieoi no

82eoeuas |n( a|ejedo ui unsuas aj|nui JBU esui Boinse


B8)fi3iaqn "Bau8uio [Suiuu B ujeju[ ajcojBA o BD sap BU BaEvaqn gjap[suoo i JO||AB|DS BeaBjaqna gsu| iunuojd as nu o
sniipn-j no Bjuepuodssjoo u@ j ueoe(ou< e.dssg Dg 'uaqii [usa'eo i i.\Eps ajju; giejnprujs i BiBu6uo Bsie}i|B6a BiuB|ooj
juns iiAeps i eo jBpap Boaues 'eeaoe aQ _( 'S6 ''3) "Jc njjuad USJS n4Dn| un aisa inuio" OBO :euBiun BajBiuspijos uj |
eajBjfuujep ut apajo eoauas 'oinouo '!
9
P!
9
P aunisuaj Bi
p 'Bi|B ap ad 'EJUHSUOO ep joiinBuip inun BeiBiunjpui qns BBJB UO BiBmos BBJOU jiSjgAfsap mjuad zBapajd Boauas 'ausd o
ap aj 'Boauag in| a|B ajado aiaiun uj BjuBu6aJd BU auiAap a[UBUBAUi joiaquie B[uazaJd 'ausoauss a|Bioiu ia;Sa)Bj)s a|B
SJUBUBAU! ainiusuos inuisiuBiun i jo '|niusi|BnpjA|pti! JSV uinpmsjueuin e i ininuisijBnpiAipui B 'uauos a|aiui[|n uj EtuBas no
.EU BSU 'ir\|nuBqnpjoo E Bjedo eSsajiui u[ 'BaJBpasia}U| apundsajoo n ajuajBAiquiB uJnioAa lojsaoB '!njox -auEuin
Bjneuosjad lajuiouojnB | i[Bijjouajui B S}BJO[BUJ BaiBZU0|BA aids | EO 'injnmspio[s B9JB}ctepB S BajiBSoqtui ajds 'BSJB UB
uino 'jdBj ap - ([ i. 'e l DDC> ouaioxa 'unuioo JBU 'lejouoo |Biu fequi[i un ajds juajjiuoouoo iBidaipuj e-s Boauas 'ajado a|ss aiaiumn
uj
,!eaun
m[uad |a uip }|niu SBUBJ B po jBdnoo aisa nu eoui l|ioj njiuad sitiosap a[sa jnjBAapv 'lUBdEis nu i
aznjBO iuns au BJ;SBOU Baiureui BJOSOU no ipiuiaiapui nB-s 8JBO lao" :BJBpap puo 'pipis BS
[uosaoaiuB ap BBJ qjBO BajBiiiapsi aBuidsaj Boauas"(8 'C6
l-
c(3) BOiiuainB B[u!p, no BZBa|BAiqoa
nu BajBzuouuam OBO 'aji.ouui BOi|doii BOipsoiij Biionjisuoo JB 'BSBOU|nj ajsa jO||j;aEai uapsoiij
ui ajBAOu[ i aieiHBuiuo njjuad 3JEO6JA no BZBapaid puo 'i ie6oquii B ap |nuoja BZBaujiiiBai
inusqnpjoo idB aa zg!iioso|ij a;|B up aj[uaAOjd aiuauiaia i BSU aiBoiiiiuapi [so nv "te ' DDd> uiajdns
unq EO luaoBjd BiJoa[ juaioiA JBiqo a6uidsaj '|nsui jnojdg in| MJBJLUPB Bpijod ui 'Boauas
VO3N3S
CONCEP|LE POLTCE
stoicilor intransigen[i, lega[i de aristocra[ia tradi[ionalist. Ca rspuns, Seneca a prsit op[iunile
favorabile acesteia din urm i a asumat un mod de a gndi congruent statutului su de ,om nou",
ho'o nouus, i de provincial. Si-a propus furirea unor solu[ii i teorii politice func[ionale, acceptabile
att pentru senat, ct i pentru puterea imperial. Oricum, Francois-Regis Chaumartin arat c,
practic, toate scrierile lui Seneca includ o conota[ie politic.
Discursul politologic al lui Seneca a comportat, dup prerea noastr, patru momente importante,
ilustrate de urmtoarele opere: a) Despre '*nie, care atest nc adeziune la optica aristocra[iei, ca i
un embrion de doctrin a monarhiei; b) Despre scurti'ea vie!ii, unde se preconizeaz dezangajarea
civic, ns se ncearc i convertirea filosofic a lui Ciaudiu; c) Despre cle'en!, care, dup Despre
linitea su(letului Apo?olo?yntosis, cuprinde un program de guvernare; d) 8pistule ctre 3ucilius i
alte opere din ultima perioad, ce traduc retragerea definitiv din via[a politic, abandonarea
politologiei, nfrngerea filosofului politician.
Pareneza destinat principelui a dominat ntotdeauna medita[iile lui Seneca. Antinomia dintre ,regele
drept", re+ iustus, i ,Jiran", tyrannus, l-a preocupat permanent pe Seneca, n tragedii, n De ira, chiar
n consola[ia adresat lui Polybius, mai ales n Apo?olo?yntosis i n De cle'entia. Aceast
preocupare nu s-a estompat dect n ultimele lucrri. n De cle'entia, Seneca reneag op[iuni
anterioare, deoarece asuma valen[e ale doctrinei absolutiste, cndva preconizate de Marcus Antonius:
el compar pe mprat cu soarele, n formule de inspira[ie egiptean. n func[ie de o teorie a
despotismului filosofic, principele este nchipuit ca un kosmokrator, stpn al universului, situat
deasupra legilor. Acest suveran guverneaz pe baza dreptului divin al virtu[ii sale. El trebuie s-i
modereze, din proprie ini[iativ, puterile absolute, providen[iale, s se pun n serviciul statului.
Trebuie s tie c ,statul nu-i apar[ine, c el apar[ine statului" (De ci., 3, 17, 8). De altfel, nc n De
ira, Seneca afirmase c ,diriguitorul Cet[ii", rector ciuitatis (el utilizeaz o gam larg de termeni
pentru a desemna bunul suveran), trebuie s se comporte cu supuii ca un ,medic", 'edicus, al
sufletului, ca un filosof, care s ndrepte pe cei vtma[i de vicii =De ira, 1, 6, 8-9). Astfel, monarhul era
convertit n filosof sau n elev fidel al filosofilor. Dar n ultimele opere? n spatele elogiilor aduse lui
Nero i evident marcate de o pruden[ indispensabil, Seneca avertizeaz pe Nero s nu imite
despotismul lui Alexandru i s evite capcanele megalomaniei.
ii Despre ine(aceri, Seneca se declar n favoarea unui ,tratat", (oedus, social, care s atenueze conflictele morale i totodat
s conserve ordinea stabilit, desigur adaptat edificiului societ[ii epocii. Pe de alt parte, Pierre Grimal a artat c
preocuprile lui Seneca pentru Egipt i ndia devanseaz, anun[ ambi[iile de explorator geografic ale lui Nero
29
. Acest
Machiavelli stoic care a fost Seneca voia, prin urmare, s transforme stoicismul n filosofie de guvernmnt: ceea ce se va
realiza un secol mai trziu. Pe de alt parte, Seneca continu s strecoare ndemnuri discrete spre modera[ie, pentru uzul lui
Nero.
Este interesant c, ntr-o anumit msur, ideile morale i politice ale lui Seneca ilustreaz criza, chiar
sfritul vechilor mentalit[i romane, furite n
-
461
SENECA
vremea Republicii. ,Lealitatea",, (ides, i .pietatea", pietas, nu ocup n gndirea senecan o pozi[ie
privilegiat. n schimb, Seneca schi[eaz temeliile unei doctrine a demnit[ii, care, cteva decenii mai
trziu, va ilustra o ideologie politico-moral pus n serviciul noului discurs mental al mperiului.
A$"a o>e$4a+iei ,i (a$e!ezei
Filosoful din Corduba, care milita pentru nnoirea mentalit[ilor i, cum vom vedea mai jos, a scriiturii,
nu era un admirator al trecutului, un laudator te'poris acti. El atesta sim[ul devenirii istorice i ironiza
pe paseiti. Seneca afirma c strmoii nu au fost mai buni dect romanii epocii sale, c viciile sunt
ale oamenilor, nu ale epocilor. Nu vremurile i comunit[ile umane sunt vicioase, ci numai anumi[i
indivizi =Nat. ;uaest, 5, 12, 5; 8p., 97, 1). ns tocmai pentru c trebuia s reconstituie condi[iile
psihologice ale unei vie[i fericite i inser[ia armonioas a omului n univers, cordubanul era obligat s
investigheze mecanismele profunde ale psihicului uman. Seneca este un excelent observator al
contemporanilor si, subtil, percutant, deosebit de acut. Anumite nota[ii depesc sfera preocuprilor
epocii i sunt valide pentru omul tuturor timpurilor.
Seneca prefigureaz anumite cuceriri ale psihopatologiei moderne, cnd observ pasiuni i resorturi psihice de mare
profunzime. Au fost degajate, din scrierile sale, psihologii ale angoaselor i fobiilor aparent inexplicabile, mhnirii,
susceptibilit[ii exagerate, culpabilit[ii, ingratitudinii, exhibi[ionismului. Numeroase fantasme i populeaz discursul parenetic
30
.
Cordubanul observ c anumi[i oameni se mbrac extravagant de team c altfel ar trece neremarca[i de semenii lor, pe care
astfel i irit. Acetia sunt contraria[i, ns se vd obliga[i s nu-i ignore =8p., 114, 21). Fr ndoial, anumite observa[ii se
limiteaz la ,blamul veacului", conuiciu' saeculi.
Pe de alt parte, demonstra[ia parenetic se realizeaz totdeauna liber, n cadrul unei compozi[ii laxe,
la nivelul unei fantasii debordante, iar contradic[iile, uneori stridente, ntre o idee i alta, n aceeai
problem, nu-l deranjeaz pe Seneca, adept al eu?airiei. Personajul principal al prozei senecane este
nsui filosoful din Corduba, stpnit de aspira[ia spre calm i desvrire moral, dar i de nzuin[a
ctre ameliorarea statutului politic al mperiului, de ambi[ii puternice, de gustul succeselor mondene i
performan[elor stilistice remarcabile. Totodat, Seneca practic tipare compozi[ionale adaptate
discursului su aparent dezordonate, cum erau satira menippee, epistula, centrat i ea pe
spontaneitate i improviza[ie, dialogul. De fapt, dialogul senecan descinde mai ales din diatriba cinico-
stoic, unde oratorul i dasclul de filosofie i mustra sever conlocuitorii sau discipolii. ntr-adevr,
Seneca utilizeaz metoda discu[iei incitante, chiar a polemicii cu un interlocutor imaginar, un obiector
sau contradictor fictiv, ale crui interven[ii sunt, de altfel, scurte, oferind un bun prilej lungilor
demonstra[ii pronun[ate de filosof. Oricum, dialogul senecan nu seamn prea mult cu cel
platoniciano-ciceronian. Cel pu[in la suprafa[, deoarece lipsesc lungile replici ale mai multor
conlocuitori. Numai n Despre via!a (ericit, n spatele
462
%
ARTA OBSERVA|E Sl PARENEZE
interlocutorului fictiv se disimuleaz, foarte par[ial, contradictori reali, adesea detractorii lui Seneca.
Totui, pretutindeni, Seneca vorbete i scrie pentru cellalt, pe care, ca i Platon cndva, se
strduiete s-l conving treptat. Adic ntr-un limbaj adecvat, impregnat de procedura declama[iei i
retoricii. ar acest ,cellalt" este ndeobte cititorul nedefinit, omul n general. Descrip[iile generale ale
comportamentului uman conoteaz aluzii la o conduit individual, n vreme ce atacurile satirice
mpotriva unor indivizi reali implic o valoare generalizatoare. ,Dialogismul" senecan a nlesnit o
macrosintax foarte labil a discursului literar. S-a su[inut c Seneca i-a construit stngaci strategia
parenetic
31
. Este oare adevrat? Dac am rspunde afirmativ, cum am putea explica seduc[ia
exercitat de cate expunerile lui Seneca? n realitate, Seneca alctuiete, cu mult pricepere,
autentice scenarii n jurul ideilor sale, ntemeiate pe varia[iuni pe o tem dat, pe care o trateaz pe
diferite planuri succesive. Fiecare dialog apare elaborat n jurul unui nucleu spiritual, care i asigur
unitatea n structura de profunzime: o dialectic progresiv conduce cititorii spre n[elegerea
globalizanta a conceptelor. Sunt puse la contribu[ie tehnicile suasoriilor, digresiunile ilustrative,
numeroasele exemple revelatoare, tiradele i amplificrile retorice. Totui, demonstrarea concret i
vibrant a ideilor transcende clieul retoric; limbajul sfidrii i elanul spre sublim i schimb locurile;
lirismul axat pe medita[ia interioar tinde s se impun n ultim instan[. n dialogi i mai ales n
coresponden[a cu Lucilius prevaleaz o imagistic dens, ns variat i direct, ndeobte incisiv,
asimetric, multicolor. ar, n Apo?olo?yntosis, ironia destins alterneaz cu satira corosiv, cu
sarcasmul feroce, de care nu este strin nici portretul lui Caligula din Despre constan!a )n!eleptului
=De const. sap., 18, l-5).
A$"a "$a/e&iilo$
Umanizarea personajelor tragice, ini[iat de Pacuvius i de Accius, progreseaz sim[itor n tragediile
senecane. Ca i nepotul su Lucan, dar i ca Petroniu, dumanul literar al Annaeilor, Seneca tinde s
abandoneze limbajul miturilor i simbolurilor, n favoarea celui al semnelor.
n plus, dei vehiculeaz un teatru ,literar" mai degrab dect ,teatral", tragediile lui Seneca nu
echivaleaz cu o culegere de teze filosofice. Dimpotriv, teatrul senecan revel un univers imaginar,
bogat n substan[, n scenarii emo[ionante, ntr-o fascinant analiz a pasiunilor i a caracterelor
perturbate de ele. Cu sagacitate, s-a afirmat c tragediile lui Seneca schi[eaz un teatru al imagina[iei,
i nu un teatru al imita[iei. Ca orice roman, Seneca nu percepea articula[iile fundamentale ale mitului
elenic, aflat la sursa tragediei greceti. Crima tragic este tributar no[iunii romane de ,nelegiuire
nefast", ne(as, nct personajele care o comit sunt scoase dintre limitele umanit[ii normale. Ele sunt
cuprinse de nebunie, de (uror, adic de starea care cuprinde orice om care nu se mai comport ca o
fiin[ uman. Unii dintre (urioi, adic cei cuprini de (uror, sunt
463
SENECA
personaje-clu, pe cnd al[i (urioi se nvedereaz a fi victime: dar to[i se mic ntre cadrele unei
psihologii inumane, care i transform n fiin[e monstruoase. La nceputul ac[iunii dramatice,
personajele sunt copleite de o ,durere", dolor, insolit, care ar putea s le zdrobeasc total. nct nu
le rmne dect sau s fie complet distruse, sub impactul abjec[iei, sau s recurg la (uror, pentru a
dobndi for[a necesar supravie[uirii lor. Ele se elibereaz de dolor, svrind o crim mpotriva
umanit[ii normale, adic un ne(as. Tragismul lui Seneca transgreseaz tiparele clasice i tinde s
abandoneze conflictul scenic, pentru a se muta n caracterele personajelor. Acestea din urm se
ntlnesc pe scen, dar se confrunt rar; ele debiteaz mai degrab monologuri dect replici, n
&edea, discu[iile dintre doic i Medeea se disloc pe parcurs, transformndu-se n monologuri sau
aparteuri. Scena vibrant a ntlnirii ntre Medeea i fratele ei se desfoar exclusiv n sufletul
antieroinei =&ed., 963-971). Monologul devine centrul de greutate al structurii tragediei senecane.
Dialogul se scindeaz n duete. Tririle personajelor sunt introspectate n plin scen. Tragediograful
ptrunde adnc n psihicul personajelor, la sursa diferitelor complexe, pe care le demistific.
Spectatorul urmrea n desfurarea intrigii nu att evenimente, ct pasiuni ca ignorarea
responsabilit[ii morale, ambi[ia, ura, patima sexual, gelozia, invidia, setea de rzbunare. Autorul le
situeaz n grosplan, n vederea elaborrii unui ,suspense" psihologic. Se configureaz astfel o
adevrat poezie a fantasmelor i a caracterelor, stpnite de ele, uneori goyesc, alt dat
shakespearian. S-a afirmat, cu ndrituire, c Seneca se nvedereaz a fi un precursor al psihanalizei.
Cele mai convingtoare se nvedereaz personajele feminine, ca Deianira, lunona, Clitemnestra,
locasta, Hecuba, mai ales Fedra i Medeea. Fedra se convertete n antieroin sub impactul
patologiei incestului, pe cnd Medeea devine demonic, sub inciden[a durerii, dolor, i a nebuniei,
(uror, ca un autentic personaj paranoic, dominat de un adevrat complex al lui luda. Pe lng
feminismul tradi[ional stoic, formarea specific a autorului, copilria lui pot explica privilegierea
personajelor feminine. De fapt, pretutindeni personajele graviteaz n jurul unuia sau mai multor
caractere-nucleu. ndeobte personajele tragediilor senecane schimb frecvent mtile. Aadar,
teatrul lui Seneca este un teatru al teratologicului, care prefigureaz parc pe cel foarte modern al
cruzimii, preconizat de Artaud
32
. Pe de alt parte, ponderea majorat a caracterelor i diminuarea
func[iei dramatice a ac[iunii contest normele esteticii clasice, cum fuseser ele schi[ate de Aristotel i
Hora[iu. Seneca implic violen[a n scenariile tragediilor sale, n care se descrie n detaliu orbirea
voluntar a lui Oedip sau unde Medeea i ucide copiii pe scen, n pofida interdic[iei lui Hora[iu,
anun[ate n mod foarte explicit =Ars., v. 125). Cordubanul diferen[iaz personajele n func[ie de
atitudinea lor fa[ de pasiune sau destin, i nu n congruen[ cu vrsta ori statutul lor social, cum
recomandaser exponen[ii clasicismului (ARST., Poet, 15, 145a, 16-31; HOR., Ars., vv. 105-l07; 114-
l73). Seneca transform aadar n profunzime arta tragediilor antice, lanseaz o sfidare mpotriva
tragediei de tip aristotelician. De fapt Seneca respect numai indica[ii pur tehnice, furnizate de
EHE
ARTA TRAGEDLOR
Hora[iu, n privin[a mpr[irii piesei de teatru n cinci acte ori a participrii a numai trei personaje la
desfurarea ac[iunii pe scen (HOR., Ars., w. 189-l92). Aplicarea acestor reguli pur tehnice, n
condi[iile n care Seneca ignor voluntar normele hora[iene fundamentale, traduce o ironie foarte
subtil, o persiflare iscusit a esteticii clasicizante.
Relevant ni se pare i rolul atribuit lirismului n tragedii de ctre Seneca. n aceast privin[, el a fost apropiat de Plaut. Dar am
vzut, n volumul anterior, c tragedia roman preclasic acorda o pondere deosebit lirismului. La Seneca nu numai c
interven[iile corului, prin cantica, devin secven[e autonome, care comenteaz patetic ac[iunea sau predic pe ton moralizator,
dar personajele debiteaz i ele lungi monologuri lirice. n %edra, cele 416 versuri lirice reprezint aproape o treime din tregedie,
care con[ine 1280 stihuri, iar n alte piese partea lirismului variaz ntre 20 i 30%. Secven[ele lirice permit autorului s
alctuiasc o poezie suav, care cnt frumuse[ile naturii, ca i anumite evenimente din tragedie, depind astfel
grandilocven[a. Totui, n numeroase pasaje, descrierea naturii n tragediile senecane atest violen[, patos. Pdurile, furtunile,
noaptea sunt figurate n culori sumbre, violente. Pe de alt parte, monologul cntat este indispensabil desfurrii intrigii
tragice. Cci teatrul lui Seneca se bazeaz pe dans i pe muzic, n congruen[ cu tradi[iile tragediei romane
33
.
Poe"ica" l)i Se!eca
Am artat c mai multe scrisori, adresate lui Lucilius, sunt hrzite problemelor stilului, definit de
Seneca prin termenul de oratio, adic discurs, n accep[iunea cea mai modern a cuvntului respectiv.
Dar i n dialogi apar referin[e la stil, ca atunci cnd Seneca mediteaz asupra compara[iei, metaforei
i hiperbolei =De enei, 7, 23, 3) sau cnd recomand o exprimare simpl, preocupat mai ales de
con[inutul de idei: ,scrie cu un condei simplu" (De tran<. ani'., 1, 14).
O adevrat ,poetica" ia astfel natere, preconizat ndeosebi n scrisorile 100,114 i 115. Aceast
.poetic" mbrac prin excelen[ haina polemicii acute, purtate mpotriva a patru adversari. Doi dintre
ei sunt reproba[i pe larg i cu o duritate necru[toare. Ne referim n primul rnd la Mecena i urmaii
si, adep[i ai efectelor muzicale i declamatorii n proz, ai rafinamentelor prea suave, incrimina[i
pentru o moliciune excesiv =8p., 114, l-9; 14-l6; 21; 115, 2); ns i la aticitii arhaizan[i, admiratorii lui
Salustiu, care privilegiau rupturile brutale ale frazei i vocabularul arhaizant, manierismul aticist =8p.,
100, 5-7; 114, 1; 1l-l4; 17-20; 115, 2). Mult mai discret sunt blama[i adep[ii clasicismului, crora
Seneca le reproeaz rapid cutarea exagerat a simetriei, concinnitas, ce n-ar fi un ornament viril al
stilului =8p., 115, 2), ca i Petroniu. Acestuia din urm, foarte pe scurt, Seneca i reproeaz
alunecarea n trivialit[i, sordes, subsecvent cutrii febrile a unui limbaj prea folosit i uzat =8p., 114,
13-l4). Discre[ia i concizia lui Seneca n aceste ultime dou cazuri au, dup prerea noastr, dou
465
SENECA
explica[ii. n primul rnd, att Petroniu, ct i clasicizan[ii erau n via[, chiar alturi de Seneca, n
vreme ce Mecena, Salustiu i traban[ii lor muriser*. n al doilea rnd, Seneca struie asupra acelor
defecte stilistice de care erau tenta[i adep[ii noii micri literare, conduse chiar de el, Lucilius, Lucan i
al[ii: rafinarea excesiv a scriiturii, declamatorismul accentuat, exagerarea stilului asimetric i abrupt.
Or, asemenea erori nu le comiteau Petroniu i ndeobte nici clasicizan[ii.
ntr-adevr, recomandarea modera[iei nu trebuie atribuit unei op[iuni clasicizante a lui Seneca, nici mcar din punct de vedere
teoretic. Am vzut, n alt capitol, c Seneca contientizeaz evolu[ia ineluctabil a discursului literar (care nu are norm fix), n
func[ie de moravuri. Pretutindeni el afirm c stilul reflect moravurile, c el este o .podoab a sufletului" =8p., 115, 2).
Cordubanul nu critic retorizarea stilului, pe gustul epocii, ci doar exagerarea ei. Scriitorii, ndeosebi partizanii noii micri
literare, trebuie s se exprime ntr-un limbaj care s plac publicului i s se preocupe mai pu[in de lefuirile expresiei.
Cordubanul nu reprob stilul atent lucrat, chiar rafinat, ci numai cutarea rafinamentului n sine, ca rafinament, fr nici o
legtur cu mesajul de idei =8p., 114, 22; 115,1). Dup prerea noastr, n pasajele n care recunoate unele defecte ale stilului
livian, practicat de Papirius Fabianus, de altfel n general admirat de el, Seneca i caracterizeaz propria scriitur i o
recomand cu discre[ie. El pledeaz aproape implicit pentru ,vigoare", uigor, pentru senten[e percutante, pentru un discurs
concis i pregnant, care ,va stimula aten[ia i va tulbura" =8p., 100, 8 i 11). nct .poetica" senecan este cea a unui Cicero
neclasic, a unui Anticicero. De altminteri, atitudinea fa[ de stilul ciceronian se reliefeaz ca fiind cel pu[in ambigu =8p., 100, 7;
dar i 114,16). Oricum, ntre teoria i practica stilistic senecan nu se manifest contradic[ii semnificative.
Sc$ii")$a l)i Se!eca
Am artat mai sus c tragediile lui Seneca sunt eminamente neclasice, chiar anticlasice. Dar stilul
scrierilor n proz? Si acesta este foarte diferit de limbajul clasic, ciceroniano-cezarian, dei nu
abandoneaz total procesul de matematizare al prozei latine. Scriitura prozei lui Seneca este, de fapt,
foarte revelatoare pentru stilul nou i pentru noua micare literar. Stilul lui Seneca a fost definit ca
,nflcrat" ori ca ,flamboiant" (,flamboyant")
34
. S-au gndit oare autorii acestui epitet, Rene Martin i
Jacques Gaillard, la o analogie cu goticul flamboiant? n orice caz, scriitura lui Seneca eviden[iaz
oricrui cititor propensiunea pentru expresivitate, pentru for[a i pregnan[a imaginii, cutarea
vocabularului patetic i rar - care va tulbura, ,va mpunge", <ui punget, cum spunea filosoful nsui -,
alternan[a, iscusit calculat, ntre un limbaj foarte sfidtor i altul elevat, chiar
* Foarte aluziv i rapid, Seneca atacase pe Petroniu i n epigrame, unde se referise la piepturile ,negre", nigra, ale unui detractor al su, care
vrsa veninuri ,ntunecate", atra =Anth., 412, w. l-2 i 13-l4). Dar Petroniu se numea foarte probabil Titus Petronius Niger. De asemenea, tot foarte
aluziv, Petroniu ar putea fi {inta tiradei ndreptate n 8p., 122 contra mul[imii celor ce fug de lumin, tura luci(ugaru', deoarece fac din noapte zi
(cci ei petrec pn n zori) i din zi noapte, deoarece dorm pn la cderea serii. Distan[area marcat a lui Seneca de epicureism, n ultima parte
a corespondentei cu Lucilius, ar putea, de asemenea, s ilustreze ostilitatea fa[ de epicureul Petroniu. S remarcm, n alt ordine de idei, c
Seneca relev diferen[ele ntre discursul oral i cel scris =8p., 100, 3). El admite c fiecare gen literar comport un stil specific: aprig pentru
oratorie, mre[ pentru tragedie, modest pentru comedie =8p., 100, 10).
SCRTURA LU SENECA
sublim. Seneca a fost, fr ndoial, un mare scriitor. Sau, cum am afirmat cndva, Seneca nu a (ost
un (iloso( care a scris i poe#ie, ci un poet, al versurilor, dar i al pro#ei, ce a (cut i (iloso(ie.
Abund, n proza lui Seneca, alegoriile menite dezvluirii i corectrii tulburrilor sufleteti,
paradoxurile foarte pregnante, senten[ele energice i incandescente. Diriguitor abil de contiin[e,
Seneca rspunde astfel par[ial unui anumit orizont de ateptare. Unii dintre cititorii si aveau nevoie
de pedagogia sa, de exorta[ia sa. Ei erau n cutarea noii mentalit[i, prefigurate, cum am artat, de
discursul mental al cordubanului. Dar al[ii se sim[eau profund perturba[i, n modul lor obinuit de via[,
de o strategie moral care preconiza fericirea n mijlocul celor mai dificile tribula[ii, chiar al supliciilor.
Pe ei i asalta un stil, impregnat de agresivitate, de polemic foarte acuzat, care simula
spontaneitatea, ndeosebi n genul epistular, att de adecvat timbrului asumat de ctre discursul
senecan. n scriitura senecan abund interjec[iile, interoga[iile i exclama[iile. Tensiunea emerge la
toate nivelurile discursului scriitorului. Nu numai la nivelul scenariilor consacrate dezbaterii de idei,
adic a ceea ce am numi macrotextul, ci i la cel al cuvintelor. Se pot cita antiteze surprinztoare, ca
,linitea nelinitit" =8p., 56, 8), menit s defineasc un calm fals, neautentic. Scriitorul privilegiaz,
de asemenea, rimele interioare, alitera[iile, hiperbolele, metaforele. Foarte relevant pentru discursul
su dens i exortativ este ,metafora verbal", adic utilizarea metaforic, la figurat, a verbelor. Chiar n
msur mai mare dect substantivul i adjectivul, verbul, foarte sugestiv utilizat, slujete exorta[iei
percutante a cordubanului. Frazele scurte alterneaz cu cele lungi; ns acestea din urm sunt
destinate s scoat n eviden[, prin contrast, formula lapidar, aforistic, care exprim esen[a
judec[ii lui Seneca. De aceea, scriitorul practic pe scar larg i parataxa. Pe de alt parte, chiar
frazele lungi nu sunt ndeobte dect iuxtapuneri de propozi[ii uor detaabile. De altfel, nc n
antichitate, Quintilian a remarcat tendin[a lui Seneca de a scinda fraza n propozi[ii scurte NInst. Or.,
10, 1, 130).
Lexicul prozei se distan[eaz limpede de standardele clasice. Frecvent, Seneca recurge la expresii i
cuvinte provenite din limbajul cojocvial, uneori chiar la termeni triviali, dar i la vocabule ori
conota[ii_poetice. n general, privilegiaz lexemele rare, pu[in ntlnite la autorii clasici. n acest scop,
Seneca apeleaz nu numai la cuvinte sau sintagme neatestate naintea epocii imperiale i la termeni
abstrac[i, ci i la diverse vocabulare tehnice, la metalimbaje speciale, care slujesc frecvent discursul
su metaforic i viguros, senten[ios. Pentru a reda lupta n[eleptului i a omului n general mpotriva
viciilor, Seneca face apel la termeni din limbajul militar sau din cel al gladiatorilor. ar ca s ilustreze
aiambicarea excesiv a stilului, scriitorul utilizeaz chiar cuvinte provenite dintr-un vocabular
cosmetico-vestimentar =8p., 114, 21). De asemenea, el mprumut termeni din lexicul agriculturii,
dreptului, religiei, arhitecturii i decora[iei interioare a locuin[elor. ndeosebi, n vederea analizrii
cusururilor psihice, nchipuite ca un morb sufletesc, i a corectrii lor i deoarece structureaz filosofia
ca o terapeutic, o 'edicin 'oral, Seneca extrage numeroase metafore din vocabularul medical.
467
SENECA
Astfel, chiar rul sufletesc este definit ca un ,morb", 'orus =8p., 114, 25). Scriitorul utilizeaz termeni
care ilustreaz ndeobte accesul de febr =De ene(., B, 14, 3; Nat. ;uaest, 6, 8; 8p., 72, 6),
alienarea, alienatio, n n[elesul ei modern =8p., 78, 0), sufocarea, angina =8p., 101, 3), faptul de ,a
febricita", (ericitare =8p., 85, 4), ,rana", ulcusculu' =8p., /B, 5). Ca orice antic, Seneca se descurc
greu cnd trebuie s utilizeze termeni filosofici abstrac[i. Dar, sub aparen[e foarte pu[in tehnice,
cordubanul conserv armtura lexical stoic. Ca i Cicero, el recurge la procedeul calcului lingvistic,
ns se strduiete s se apropie n msur mai mare de sensurile termenilor greceti.
Putem aadar constata o evolu[ie a scriiturii folosite n proza senecan. Distan[area de clasici,
recursul la experien[a lingvistic colocviai sau a poeziei, n vocabular, dar i n sintax - unde apar
structuri neclasice S se accentueaz n ultimele opere, n scrisori sau n cei din urm dialogi. n
tragedii, limba senecan se prezint ca mai clasic; vocabularul este mai pu[in modernizat, cci
tradi[iile speciei literare respective, tonul nalt frnau multiplicarea nnoirilor. Cercettorii au semnalat
chiar apelul la arhaisme, ca i o terminologie adecvat medita[iei violente asupra rului moral
35
.
Oricum, dialectica progresiv, de cele mai multe ori fascinant, a exorta[iei insistente se impune la
toate nivelurile discursului elaborat de Seneca, inclusiv la cel al vocabularului i al structurii frazei.
S(idrii i'plicate de 'esa.ul lui Seneca )i corespunde s(idarea stilistic.
Rece("a$ea l)i Se!eca
$ontriu!ia lui Seneca, i'pregnat de ro'antis', ca i de un anu'it aroc, a constituit una dintre cele 'ai tulurtoare 'rturii
ale antichit!ii. Aceast contribu[ie se reliefeaz ca profund contradictorie. %iloso( i 'ai ales artist, datorit (or!ei e+presive a
scriiturii sale, Seneca a (ost unul dintre 'arii 'aetri ai tradi!iei culturale europene, care a inspirat pe Petrarca i pe Calderon,
pe Shakespeare i pe Corneille, pe Rousseau, care i datoreaz nsi ideea confesiunii. Totodat, Seneca s-a manifestat i ca
un martor al propriilor sale slbiciuni, cum denot dialogul Despre via!a (ericit. Slbiciuni numai par[ial justificate de reflec[iile
asupra eu?airiei. Deosebit de relevant ne apare judecata lui Tacit, care, cu o uoar ironie, l prezenta ca un martor elegant i
exact al epocii neroniene: ,acel brbat a avut un talent fermector i pe msura urechii literare a vremii sale" =Ann., 133, 1).
Dar cum l-au judecat al[i antici? Foarte contradictoriu, pentru c adversarii stilului nou, precum Quintilian, Fronto, Aulus Gellius,
l-au criticat cu severitate, iar Cassius Dio l-a reprobat fr cru[are. Al[ii, n schimb, l-au exaltat pe un ton hagiografic. L-au
admirat chiar i ideologii cretini, care, n secolul al patrulea, au fabricat o fals coresponden[ ntre Seneca i Sfntul Pavel.
Evul mediu a pre[uit opera lui Seneca, mai ales Prole'ele naturii. Tragediile au intrat n complexe raporturi de
interdiscursivitate cu teatrul renascentist i postrenascentist. Renaterea nu a cunoscut teatrul grec, nct Seneca a fost unicul
autor tragic al antichit[ii citit de poe[ii vremii. n talia, Giraldi i Speroni, n Fran[a, Jodelle, Gavin i ulterior Corneille, Racine,
Crebillon i Voltaire au mprumutat motive i o anumit atmosfer din teatrul lui Seneca. mpactul tragediilor senecane s-a vdit
foarte puternic n teatrul elisabetan, marcat de gustul violen[ei i al grandorii. Depun mrturie n acest sens Kyd, Marlowe,
Webster i, mai ales, Shakespeare din Titus Andronicus. Olandezii ntrevedeau n Troienele lui Seneca imaginea represiunii
catolice dezln[uite
468
RECEPTAREA LU SENECA
mpotriva protestan[ilor. Dar ulterior absolutismul monarhic, ndeosebi cel al lui Ludovic al XlV-lea, a pus capt inspira[iei
senecane. n &edeea, publicat pentru prima oar de Pierre Corneille n 1635, marele dramaturg francez se reclama de la
Seneca, dar, dup 1660, autorii de tragedie neag orice rela[ie de intertextualitate cu poetul i filosoful din Corduba. Gnditorii
i moralitii au receptat proza filosofic. Nu trebuie uitat c Seneca a (ost un &achiavelli stoic. Calvin i-a ini[iat reforma prin
comentarea dialogului Despre cle'en!, iar Pascal s-a inspirat sensibil din morala lui Seneca. Secolul nostru a redescoperit
concomitent teatrul de idei i tragediile lui Seneca. S-au publicat numeroase edi[ii, traduceri, monografii i studii de amnunt.
Antonin Artaud l considera pe Seneca drept cel mai valoros tragediograf din literatura universal. La rndul su, Robert
Brasillach asemuia pe Seneca tragicul cu poetul francez Claudel i admira ' personajele paroxistice ale teatrului cordubanului.
Recent la Paris, punerea n scen a %edrei, traduse de Florence Dupont, a nregistrat un remarcabil succes
36
.
Seneca a aflat o semnificativ audien[ i n spa[iul cultural romnesc. Au vzut lumina tiparului
traduceri, edi[ii de text, articole tiin[ifice i cr[i consacrate lui Seneca. M.O. Licu a publicat n 1941,
n limba francez, o carte despre binele suprem la Seneca. Gheorghe Gu[u, n 1944, i autorul acestor
rnduri, n 1972, au publicat dou monografii despre Seneca. Numeroase alte investiga[ii au abordat
unele dimensiuni ale contribu[iei oferite de Seneca. n 1967, Gheorghe Gu[u a publicat tlmcirea
integral a scrisorilor lui Seneca. Tragediile au fost traduse de Traian Diaconescu, n 1979-l984. Un
grup de tineri traductori, compus din Paula Blaa, Elena Lazr, Nicolae Mircea Nstase i Svetlana
Sterescu, a alctuit o antologie de tlmciri ale unor pasaje din proza lui Seneca, antologie publicat
n 1981, n cadrul Bibliotecii pentru to[i.
BBLOGRAFE. Karlhans ABEL, :au(or'en in Senecas Dialogen. %un( Stru?turanalysen, Heidelberg, 1967; Abel
BOURGERY, Sen*<ue prosateur. 8tudes litteraires et gra''aticales sur la prose de Sen*<ue la ptiilosophe,
Paris, 1922; Franc. ois-Regis CHAUMARTN, 3e De :ene(iciis de Sen*<ue. Sa signi(ication philosophi<ue,
politi<ue et sociale, Paris, 1985; Eugen CZEK, Seneca, Bucureti, 1972; Florence DUPONT, 3e th**tre latin,
Paris, 1988, pp. 9-93; Miriam GRFFN, Seneca. A Philosopher in Politics, Oxford, 1976; Pierre GRMAL,
Sen*<ue ou la conscience de lD8'pire, Paris, 1978; trad. romneasc de Barbu i Dan Sluanschi, Bucureti,
1992; Gheorghe GU|U, 3ucius Annaeus Seneca, Bucureti, 1944; Leon HERMANN, 3e th**tre de Sen*<ue,
Paris, 1924; Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp. 159-227; talo LNA, 3ucioAnneo Seneca,
Torino, 1955; 3. Anneo Seneca e la posi#ione degli intellettuali ro'ani di (ronte al principato, Torino, 1964; Anton
D. LEEMANN, Orationis 4atio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e (iloso(i ro'ani, trad. italian de Gian
Carlo GARDNA - Rita CUCCOL MELLON, Bologna, 1974, pp. 35-388; M.O. LSCU, 3Didee du souverain ien
etson e+pression che# Sen*<ue, Bucureti, 1941; Rene MARTN - Jacques GALLARD, es genres litteraires *
4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , pp. 235-237; 248-251; , pp. 5l-54; 57-61; 212-214; 228-229; G. MAZZOL, Seneca
e la poesia, Milano, 1950; Ettore Paratore, Storia della letteratura latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, pp. 555-587;
Rene PCHON, 9istoire de la litt*rature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924, pp. 488-508; 4o'e et nous. &anuel
dDintiation * la litterature et * la civilisation latines. Paris, 1977, pp. 166-l74; Rene WALTZ, 3a vie politi<ue de
Sen*<ue, Faris, 1909.
469
NOTE
1. Vezi n ulti! in"t#n$! %u&en '(Z%)* Neron, +#ri"* 1982* ,,. 112 -i 368.
2. .i"/u$iile ,ri0ito#re l# 1#t# n#-terii lui 2ene/# #u 3o"t n0er-un#te. +entru 1i0er"e i,oteze* 0ezi 4ene
5678Z* La vie politique de Seneque, +#ri"* 1909* ,. 229 (t#lo 7:N6* Ludo nneo Sene!a, 8orino. 1955* ,. 759 ;r#n/oi" +4%'<6'* =7#
1#te 1e n#i""#n/e 1e 2ene>ue"* "evue de# Etude# Latine#, 12* 1934* ,,. 360-3759 =.eu? note" "ur 2ene>ue"* i$id., 15* 1937* ,,. 66-67 @/#re
,ro,une 1 1.'A9 Biri# C4(;;(N* Sene!a. %&ilo#op&er in %oliti!#, D?3or1* ,,. 35-369 +ierre C4(B67* Seneque ou la !on#!ien!e de
l'E(pire, +#ri"* 1978* ,,. 56-58 @/#re o,ine#z! ,entru 1 .'A.
3. 6l#in B('<%7* =7e lu?e* lEele&#n/e et l# "#&e""e"* "o(e nou#. )anuel d'initiation * la litterature
et * la !iinli#ation latine#, +#ri"* 1977* ,. 168 oF"er0! /! .i1erot elo&i# 3!r! rezer0e /on1uit# ,oliti/! # lui 2ene/#G 3ilo"o3ul treFuie "! i#
tir#nii /u "unt -i "! n/er/e* ,Hn! l# /#,!t* "! "e en$in! #,ro#,e 1e ,utere* /# "!-i liiteze e?/e"ele.
4. D,erele ,l#"#te l# e?treit!$ile /o1i/elui "unt -i /ele #i 0e/Ii* ,e /Hn1 /ele 1in /entrul #nu"/ri"ului
#u 3o"t #i tHrziu re1#/t#te 1e 2ene/#. +entru #/e"te oF"er0#$ii* 0ezi %rn"t CuntIer 2'<B(.8* =.ie 6nor1nun& 1er .i#lo&e 2ene/#""*
+eli,on, 1* 1961* ,,. 245-263- +entru li"t# o,erelor ,ier1ute -i /on"er0#te #le lui 2ene/#* 0ezi %u&en '(Z%)* =2ene/#"* I#toria literaturii
latine -14.l1/ d.C0, Ju/ure-ti* 1982* ,,. 163-l66. 'Ht ,ri0e-te /ronolo&i# -i re,ertoriul o,erelor ,ier1ute* 0ezi #i #le" B. 76K2J%4C*
Unter#u!&un1en 2u Sene!a# 3ra1(enten, Jerlin* 19709 +. C4(B67* Seneque, ,,. 306-3169 1#r -i 4oFert 8K4'6N* Seneque et Ie#
reli1ion# orietitale#, Jru?elle"* 1967* ,,. 12-l39 LoIn +#tri/M 2K77(V6N* Literature and %oliti!# in t&e 1e o4 Nerv, (tI#/#-7on1on* 1985*
,. 43* #i #le" n. 50 3urnize#z! un in0ent#r o#re/u 1i3erit #l o,erelor "ene/#ne ,ier1ute. +entru ,oezi# lui 2ene/#* 0ezi -i 7u/ .K4%8*
=Neron-+I#eton ou l# teerite 1u "uFlie"* "evue de# Etude# Latine#, 55, 1988* ,,. 139-l55.
5. 6/e#"t! #,l! "/ri"o#re 1e /on1ole#n$e* /#re er# /on"ol#$i#* ,ute# "! F!rF!teze -i ,e /ei /e
n/er/#"er! un e-e/* o ,#&uF! "#u #Nun"e"er! "! "u3ere 1in ,ri/in# unei in3irit!$i. +entru /on"ol#$ie n &ener#l -i !r/ile ei l# 2ene/#* 0ezi 6.
B('<%7* =7e lu?e* lEele&#n/e et l# "u&e""e"* "o(e et nou#, ,. 1729 4ene B648(N -L#/>ue" C6(7764.* Le# 1enre# litteraire# 6 "o(e, 7
0oi.* +#ri"* 1981* ,,. 235-2369 %. '(Z%)* =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,. 167* n.l.
6. +entru 1i#lo&ul 8e ira, iz0o#re -i i,li/#$ii* 0ezi #i #le" (. <6.D8* Sene!a und die 1rie!&i#!&.ro(i#!&e
9radition der Seelenleitun1, Jerlin* 1969* pa##i(: Cio0#nni 'K+6(KD7D* Introdu2ione al 8e ira di Sene!a, N#,oli* 1975* n1eo"eFi ,,.
88-l05 -i 118-l259 6nne JOKB%4* 8ie ;e#tie )en#!&. Sene!a# 11re##ion#t&eorie, i&rerp&ilo#op&i#!&en <or#tu4en und i&re literari#!&en
u#=ir,un1en, ;r#nM3urt # B#in* 1982* ,,. 72-219 @/#re #r#t! /! 2ene/# 1ez0olt# o #1e0!r#t! teorie # #&re"iuniiA9 6l1o 2%86(D7(*
='it#zioni 1# 6ri"totele e i ,eri,#teti/i nelle o,ere or#li 1i 2ene/#"* Studi di 3ilolo1ia Cla##i!a in >nore di Giu#to )ona!o, +#lero* 1991*
(((* ,,. 1107-l123* #i #le" 1107-l1159 ,entru /onot#$iile ,oliti/e #le 1i#lo&ului* 0ezi (t#lo 7:N6* L. nneo Sene!a e la po#i2ione de1li
intellettuali ro(ani di 4ronte al %rin!ipato, 8orino* 1964* ,,. 55-609 +ierre C4(B67* =7e" r#,,ort" 1e 2ene>ue et 1e lEe,ereur 'l#u1e"*
Co(pte# "endu# de# Sean!e# de l'!ade(ie de# In#!ription# et de# ;elle# Lettre#, 1978* ,,. 469-478* #i #le" ,. 470.
470
NOTE
7. 2toi/ul +#n#etiu" /on"tituie ,rin/i,#lul iz0or #l #/e"tui 1i#lo&* /u # 1eon"tr#t 6. 846(N6* Sene!a.
Letture !riti!&e, Bil#no* 1976* ,,. 57-67. +entru /onot#$iile #nti#ntoniene* 0ezi +. C4(B61* Le# rapport# de Seneque et de l'i(pereur
Claude, ,,. 474-476.
8. Knii /er/et!tori #u renun$#t l# ori/e 1#t#re* ,re/u )#rlI#n" 6J%7* ;au4or(en in Sene!a# 8ialo1en.
n 3iin4 Stru,turanal?#en, <ei1elFer&* 1967* ,. 162. 'ei #i ul$i "#0#n$i #u 1#t#t 1i#lo&ul n 59-60 1.'G 0ezi D. <%N2%* Sene!a und
t&enodoru#, ;reiFur&* 1893* ,. 189 +ierre 6KJ%NPK% - Le#n-B#rie N8@,Seneque, +#ri"* 1964* ,. 219 %u&en '(Z%)* Sene!a, Ju/ure-ti*
1972* ,. 90. n"! +ierre C4(B67* =7Ee?il 1u roi +toleee et l# 1#te 1u 8e tranquittitate ani(A, "evue de# Etude# Latine#, 50* 1972* ,,. 21l-
223* e0i1en$i#z! /! 1i#lo&ul n-# ,utut #,!re# n#inte 1e 51 1.'* /Hn1 # 3o"t r!"turn#t re&ele Bitri1#te 1e ,e tronul 6reniei B8e tranq. ani(.,
11* 12A -i ni/i ,o"terior #nului 55* /Hn1 2erenu" # 1oFHn1it un rol n"en#t l# ,#l#t. Dr* 1in 1i#lo& rezult! /! 2erenu" nu--i n/e,u"e /#rier#
B8e tranq. ani(., 1* 10A. '# iz0o#re* /or1uF#nul # utiliz#t o,ere #le lui +#n#etiu" -i .eo/rit. +entru re#/$i# lui 2ene/# 3#$! 1e "t#re# 1e
nelini-te* 0ezi 6. B('<%7* =7e lu?e* lEele&#n/e et l# "#&e""e"* "o(e et nou#, ,,. 172-l73* /#re* ntre #ltele* "en#le#z! /# +etr#r/# "-#
in",ir#t 1in 8e tranquillitate ani(i.
9. +entru "eni3i/#$i# titlului* /#re* 1u,! ,!rere# no#"tr!* nu 1oFHn1e-te /onot#$ii reli&io#"e* 0ezi
6u&u"to 4D286CN1* (ntro1u/ere l# po,olo,?nto#i# del divo Claudio, 8orino* 1944* ,,. 7-l29 4#oul V%4.(%4%* =Note" /riti>ue" "ur
lE6,o/olo/Qnto"i"". "ivi#ta di Studi Cla##i!i, 11* 1963* ,,. 6-l0. +entru 1#t#re# o,u"/ulului* 0ezi %u&en '(Z%)* =7E6,o/olo>uinto"e*
,#,Ilet 1e lE#ri"to/r#tie l#tine"* !ta ntiqua %&ilippopolitana. Studia +i#tori!a et %$ilolo1i!a, 2o3i#* 1963* ,,. 295-303- 2-# "u"$inut
eron#t /! o,u"/ulul n-#r 3i 3o"t "/ri" 1e 2ene/#. 4. 8K4'6N* op. !it., ,. 38 # relie3#t /! o,u"/ulul* 1#torit! uorului* # Fene3i/i#t 1e o
1i3uz#re #i i,ort#nt! 1e/Ht lu/r!rile 3ilo"o3i/e "ene/#ne.
10. +entru i,li/#$iile ,oliti/e #le "#tirei eni,,ee* n ",e/i#l ,entru /ele re3erito#re l# 'l#u1iu* 0ezi* n ulti! #n#liz!* B. C4(;;(N* op.
!it., ,,. 130-l339 +. C4(B67* Seneque, ,,. 107-l199 Le# rapport# de Seneque et de l'e(pereur Claude, ,,. 477-4789 %. '(Z%)* Neron, ,,.
105-l089 L.+. 2K(R(V6N* op. !it., ,. 117.
11. .#t#re# 1i#lo&ului # 3o"t "t#Filit! #i #le" 1e 6. C%4')%* Sene!a . Studien, 7ei,zi&* 1895* ,. 2939 +ierre C4(B67 =7e .e /leenti#
et l# roQ#ute "ol#ire 1e Neron"* "evue de# Etude# Latine#, 49, 1971* ,,. 205-2179 ,entru /on$inutul lu/r!rii* 0ezi #i #le" 4u3u" L. ;%642*
%rin!ep# 8ii# Ele!tu#C 9&e 8ivine Ele!tion o4 t&e E(peror a# a %oliti!al Con!ept at "o(e, 4o#* 1977* ,. 3259 +. C4(B67* Seneque, ,,.
119-l319 %. '(Z%)* Nervn, ,,. 109-l129 ;r#n/oi"-4e&i" '<6KB648(N* Le 8e ;ene4l!ii# de Seneque. Sa #i1ni4i!ation p&ilo#op&ique,
politique et #o!iale, +#ri"* 1985* ,,. 1l-l54.
12. Vezi* n #/e#"t! ,ri0in$!* %u&en '(Z%)* =.e",re re1#/t#re# 1i#lo&ului 8e uita $eataD, Studii !la#i!e, 5* 1963* ,,. 21l-2229 Neron, ,,.
139-l409 +. C4(B67. Seneque, ,,. 183-l87. +entru /on$inutul* i,li/#$iile -i "tru/tur# #/e"tui 1i#lo&* 0ezi -i L.+. 2K77(V6N* op. !it., ,,.
137-l41. Cr#0it#te# ,roFleelor tr#t#te rezult! -i 1in nuele 1e"tin#t#rului. %"te ,o"iFil /# n"u-i C#llio "! 3i 3o"t i,re"ion#t 1e /riti/ile
#1u"e 3r#telui #i tHn!r* i#r #/e"t# "i$e# ne0oi# "! "e #1re"eze nu unui ,rieten* /i unei ru1e.
13. 'u ,une n e0i1en$! +. C4(B67* Seneque, ,,. 172-l839 305-3069 0ezi -i %. '(Z%)* =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,,. 177-l78.
14. 2ene/# "e re3er! BNat. Euae#t., 6* 1* 13A l# un /utreur* /#re z&u1ui"e +o,eiul n 3eFru#rie 62 @86'* nn., 15* 22* 5A9 +. C4(B67*
Seneque, ,. 303 #,re/i#z! /! 2ene/# n-# izFutit "!--i terine tr#t#tul* l# /o,let#re# /!rui# #r 3i /ontinu#t "! lu/reze -i n oentul
"inu/i1erii oFli&#te. +entru "u#rul tr#t#tului* 0ezi i$id, ,. 7669 1#r -i %. '(Z%). =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,,. 179-l80.
15. +entru i1eile no#"tre* n 1et#liu* 0ezi %u&en '(Z%)* =.e",re re1#/t#re# "/ri"orilor lui 2ene/#"* Studii !la#i!e, 2* 1960* ,,. 257-276 -i
=2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,,. 120-l21. 'ontinu! "! /re1e /! ,riele -#,te e,i"tule "unt #nterio#re #nului 62* /Hn1 2ene/# -i-#
n/e,ut re,liere# 1in 0i#$# #/ti0!. %le ilu"tre#z! "t#re# 1e ",irit # unui o ,oliti/ - 2ene/# - Iot!rHt l# 1ez#n&#N#re* n"! /#re n/! nu
3orul#"e /erere# 1e retr#&ere 1e l# /urte. +e urele lui D. J(N.%4 -i %. 67J%48(N(* tez# re#lit!$ii "/ri"orilor # 3o"t Fr!$i-#t! 1e ).
6J%7* op. !it., ,. 107* -i 1e +.C4(B67*
471
SENECA
Seneque, ,,. 236 -i 44l-456. +entru #rti3i/i#lit#te "-#u ,ronun$#t #1e,$ii lui 6. JDK4C%4S* #i #le" C. B6K46'<* 8er ;au von Sene!a#
Epi#tulae )orale#, <ei1elFer&* 1970* ,. 21* -i B. C4(;;(N* op. !it., ,,. 416-419.
16. (n ,ri0in$# re#liilor* #luziilor l# 0i#$# /oti1i#n! # ro#nilor* 0ezi 7i0iu D/t#0 6N.4%(* <iaFa !otidian* Gn #!ri#orile lui Sene!a,
Ju/ure-ti* 1978. +entru #/e#"t! 0i#$# /oti1i#n!* 1#r -i ,entru te#ti/# e,i"tulelor* 0ezi -i 6. B('<%7* =7e lu?e* lEele&#n/e et l# "#&e""e"*
"o(e et nou#, ,. 1739 +. C4(B67* Seneque, ,,. 219-2399 4. B648(N - L. C6(7764.* op. !it. ((* ,,. 213-2149 L.+. 2K(R(V6N* op.
!it., ,,. 142-l43.
17. +entru e,i&r#ele lui 2ene/#* 0ezi '#rlo +468D* Gli epi1ra((i attri$uiti a L. nneo Sene!a. 4o#* 19649 +ierre C4(B67* Le
l?ri#(e * "o(e, +#ri"* 1978* ,,. 227-2309 L.+. 2K(R(V6N* op. !it., ,,. 119-l209 177-l78.
18. Vezi B. C4(;;(N* op. !it., ,,. 3 -i 20. +entru /on"tituire# unei 0iziuni /oerente "i "tru/tur#te # luii* 0ezi #i #le" +. C4(B67*
Seneque, ,,. 2469 323-343.
19. +entru #/e#"t! 1i0iziune # 3ilo"o3iei* 0ezi +. C4(B67* Seneque, ,,. 358-367.
20. Ciu"e,,e 2'64+68. Upen#iero reli1io#o di Sene!a e l'a($iente e$rai!o e !ri#tiano, Jre"/i#* H9n. ,,. 229 4l-43* /on"i1er! /! 2ene/#
er# ,#ntei"t. D,in! n"! /! "t#tutul re#l #l i1eilor reli&io#"e #le lui 2ene/# er# #i /o,le?. 4. 8K4'6N* op. !it., ,,. 1l-389 4l-65* #r#t! /!
2ene/# # 3o"t ntru/Ht0# "e1u" 1e #&i# litur&iei i"i#/e* n"! /! "-# o,u" ,ro,#&!rii /ultelor orient#le* ,e /#re le "o/ote# "u"/e,tiFile 1e #
tulFur# e/IiliFrul "u3lete"/.
21. Vezi n #/e#"t! ,ri0in$! +. C4(B67* Seneque, ,,. 217-2199 260* 1#r -i %. '(Z%)* =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,. 186.
22. +ierre C4(B67* =+l#/e et role 1u te," 1#n" l# ,Iilo"o,Iie 1e 2ene>ue"* "evue de# Etude# n!ienne#, 70* 1968* ,,. 92-l09.
23. +. 6KJ%NPK% - L.B. 6N.4%* op. !it., ,,. 7l-72 /on"t#t! /!* 1#t 3iin1 /! re/o#n1! "! "e tr!i#"/! n #/or1 /u n#tur# u#n!* e# n"!-i
n /on&ruen$! /u n#tur# uni0er"#l!* 2ene/# #"u! inter,ret#re# =n#tur#li"t!"* /on3erit! 1e 'ri"i, tezelor "toi/i"ului. Zenon 1in )ition*
3on1#torul +ortu/ului* nu "e re3eri"e l# n#tur!* /i 1o#r l# o e?i"ten$! r#$ion#l!* n #ronie /u e# n"!-i.
24. 'u "/o#te n e0i1en$! +. C4(B67* Seneque, ,,. 378-3799 38l-3829 40l-410. +entru /on"i1er#$iile ,ri0in1 n$ele,tul -i or#l# "ene/#n!
n &ener#l* 0ezi %. '(Z%)* =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,,. 188-l94.
25. 'u # #r!t#t 6l#in B('<%7* =4Ietori>ue et ,Iilo"o,Iie /Iez 2ene>ue @61. B#r/i#* 17-l8A"* !ta#
del < Con1re##o E#panol de E#tudio# Cla#i!o#, 1978* ,,. 319-3249 =7e lu?e* lEele&#n/e et l# "#&e""e"* "o(e et nou#, ,. 171. +entru eu,airia
l# 2ene/#* 0ezi +. C4(B67* Seneque, ,,. 1939 210-310. n /e ,ri0e-te ,o"tur# 1e ,e1#&o&* #rFor#t! 1e 2ene/#* 0ezi %li"# 4DB6ND* =7#
1e3inizione 1el 3ilolo&o in 2ene/# -epi#t., 108A"* Studi di 3ilolo1ia Cla##i!a in >nore di Giu#to )ona!o, (((* ,,. 1125-l130.
26. Vezi n ulti! in"t#n$! 4. B648(N - L. C6(7764.* op. !it., (* ,. 236. .eon"tre#z! n"! 3i1elit#te# lui 2ene/# 3#$! 1e "toi/i" "#u 6.
B('<%7* =7e lu?e* lEele&#n/e et l# "#&e""e"* "o(e et nou#, ,. 1729 +. C4(B67* Seneque, ,,. 4l-429 629 2439 330-3679 434-4399 %.
'(Z%)* =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,,. 194-l97-
27. 6"t3el* #"/ez# #r1ent!* i,l#/#Fil!* ,ro/l##t! /el ,u$in n teorie* ,o#te 3i #triFuit! -/olii "e?tiene. '# -i unele #",e/te #le 1i#le/ti/ii
"ene/#neG 0ezi B. C4(;;(N* op. !it., ,,. 38-40. +e /Hn1 re0olt# ,otri0# /on0en$iilor "o/i#le* #t#/#re# eru1i$iei en/i/lo,e1i/e* e?#lt#re# lui
<er/ule -i # un/ilor lui* /# -i #nuite 0iolen$e o"tent#ti0e 1e liF#N ,ot 3i ,u"e n le&!tur! /u i1eile /ini/ilor. .e #"eene# 2ene/# #te"t!
/uno#-tere# teoriilor lui .eo/rit* /# -i # #/#1ei"ului ,roF#Fili"t* 3iltr#t 1e e?,erien$# lui 'i/ero* ,e /#re l 1e,!-e-te* 1u,! /e utilize#z!
/Hteo1#t! 1uFit#$i# ,l#toni/i#n!G 0ezi 6. B('<%7* "&etorique et p&ilo#op&ie !&e2 Seneque, ,,. 322-3239 +. C4(B67* Seneque, ,,. 8-399
139-l499 162-l67. +e 1e #lt! ,#rte* C. 2'64+68* op. !it., ,,. 68-73* i1enti3i/! #3init!$i ntre 2ene/# -i +Iilon 1in 6le?#n1ri#. n "3Hr-it* #i
#le" n e,i"tule* 2ene/# ,#re # 3i utiliz#t un 3lorile&iu 1e "enten$e* 1e re3le/$ii or#liz#to#re /on/entr#te* 1#tor#te &noolo&ilor eleni -i
1i3uz#te n "e/olul ( 1.'G 0ezi Ciu"e,,in# J646J(ND* =2ene/# e &li &noolo&i &re/i "ull# ri//Iezz#"* r1entea eta#. In )e(oria( Entii
<. )ar(orale, Ceno0#* 1973* ,,. 67-82. +entru utiliz#re#
472
NOTE
e,i/urei"ului 1e /!tre 2ene/#* 0ezi C. B6K46'<* op. !it., ,,. 182-l88* /# -i 4. B648(N - L. C6<R64.* op. !it., ((* ,. 213 @/#re
o,ine#z! /! 3ilo"3ul "/Ii$# un 1i#lo& /u e,i/urei"ulA. 2-# #r!t#t /! 2ene/# re/ur&e# l# o-tenire# #ri"toteli/i#n!* /Ii#r 1#/! nu ,#re # 3i
/uno"/ut 1ire/t te?tele lui 6ri"totel* 1e-i re,roF# i1eile -/olii ,eri,#teti/ieneG 0ezi 6. 2%86(D7(* op. !it., ,,. 1108-l123.
28. Vezi n #/e#"t! ,ri0in$! Ni/ol#e Bir/e# NO2862%* ='on/e,tul 1e li$erta# l# 2ene/#"* Cule1ere de #tudii de !ivili2aFie ro(an*,
Ju/ure-ti* 1979* ,,. 77-93- +entru u#ni"ul lui 2ene/#* /on/retiz#t #i #le" n 8e $eneIG!ii#, 0ezi ;r.-4. '<6KB648(N* op. !it., ,,.
35l-355.
29. +entru ,olitolo&i# lui 2ene/#* 0ezi #i #le" +. C4(B67* =2ene>ue et l# ,oliti>ue #u te," 1e Neron" Kte(a, 1* 1976* ,,. 167-l779
Seneque, ,,. 102-2439 4369 B. C4(;;(N* op. !it., ,,. 67-3669 ;r.-4. '<6KB648(N* op. !it., ,,. 157-239 @/#re l# ,,. 185-l86 in"i"t!
#"u,r# #luziilor ,oliti/e 1in Naturale# Euae#tione#0: %. '(Z%)* =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,,. 200-203. +entru /onot#$iile ,oliti/e
#le tr#&e1iilor* 0ezi L.+. 2K(R(V6N* op. !it., ,,. 157-l58. n /e ,ri0e-te rel#$i# ntre ono&r#3iile etno&r#3i/e #le lui 2ene/# -i #Fi$iile lui
Nero* 0ezi +. C4(B67* =7u/#in et lE%,ire 1u 2oleil"* +o((a1e# * +enri Le ;onnie!, +#ri"* 1988* ,,. 146-2559 9a!ite, +#ri"* 1990* ,.
134.
30. +entru oF"er0#$iile "ene/#ne* 0ezi %u&ene 67J%48(N(* La !o(po#ition dan# Ie# ouvra1e#p&ilo#op&ique#
de Seneque, +#ri"* 1923* ,. 2319 +#ul# JO76T6* =DF"er0#$i# "o/i#l! n 8e $ene4i!ii#D, Cule1ere de #tudii de !ivili2aFie ro(an*, ,,. 7-289 4.
B648(N- L. C6(7764.* op. !it., (* ,. 2379 %. '(Z%)* =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,,. 203-206.
31. 'u #u o,in#t %. 67J%48(N(* op. !it., ,,. 103 -i 245-2979 6Fel JDK4C%4S* Seneque pro#ateur. Etude# litteraire# et 1ra((ati!ale#
#ur la pro#e de Seneque lep&ilo#op&e, +#ri"* 1922* ,. 999 n o1 "ur,rinz!tor #/e"t ,un/t 1e 0e1ere tin1e "! "e i,un! -i l# 4. B648(N - L.
C6(7764.* op. !it., (* ,,. 235-236. Contra, ). 6J%7* op. !it., pa##i(: 6. B('<%7* =7e lu?e* +ele&#n/e et l# "#&e""e"* "o(e et nou#, ,,.
17l-l729 +. C47B67* Seneque, ,,. 30-349 409 410-4219 %. '(Z%)* =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,,. 208-210. +entru #ltern#n$#
&ener#l-,#rti/ul#r n 1eon"tr#$i# "ene/#n!* 0ezi 5in3rie1 84(77182'<* Sene!a# ;e=ei##4u&run1, Jerlin* 1962* ,,. 12-l349 B. C4(;;(N*
op. !it., ,,. 13-20.
32. Vezi n #/e#"t! ,ri0in$! +. C4(B67* Seneque, ,. 429* 1#r -i ;#Fio 'K+6(KD7D* ttinerario della poe#ia latina nel I #e!olo dell'
I(pero, N#,oli* ree1it#re* 1978* ,,. 399 899 93-949 4. B648(N - L. C6(7764.* op. !it., ((* ,,. 53-549 %. '(Z%)* =2ene/#"* I#toria
literaturii latine, ,,. 210-213. +entru ,er"on#Nele lui 2ene/# 0ezi -i %ttore +6468D4%* lntrodu2ione atte tra1edie di Sene!a, 4o#* 1955*
,,. (-RRR((9 ;loren/e .K+DN8* =7e ,er"onn#&e et "on QtIe 1#n" (e" tr#&e1ie" 1e 2ene>ue"* !te# du LJ.e Con1re# de l'##o!iation
Guillau(e ;ude, 2 0oi.* +#ri"* 1975* (* ,,. 447-4489 +re3#$! l# 2ene>ue* 9&e6tre !o(plet, (* +#ri"* 1991* ,. 89 Lo"e 6. 2%CK46.D
%'6B+D2* =2ur l# tQ,olo&ie 1e" ,er"onn#&e" 1#n" (e" tr#&e1ie" 1e 2ene>ue"* Neronia, 19//. !te# du 7.e !olloque de la So!iete
InternaFionale d'Etude# Neronienne#, 'leront ;%446N.* 1982* ,,. 223-2329 Ciu"to +('DN%* =Cli ad?nata 1i 8ie"te @2en. 9&?,. 476-
82A"* Studi di 3ilolo1ia Cla##i!a in >nore di Giu#to )ona!o, (((* ,,. 113l-l141. +#to"ul* &r#n1ilo/0en$#* /Ii#r liit#te* /u # #r!t#t* #u
3o"t "en#l#te n/! 1e ;rie1ri/I 7%D* >$#eruatione# !riti!ae, Jerlin* 1878* (* ,,. 146 -i ur. @/#re /#r#/teriz# te#trul "ene/#n /# e?,re"i#
unei tra1edia r&etori!d0. +entru te#trul "ene/#n n &ener#l* 0ezi -i 8r#i#n .(6'DN%2'K* Sene!a Ki renovarea tra1ediei anti!e, 2tu1iu
intro1u/ti0 l# 2ene/#* 9ra1edii, (* Ju/ure-ti* 19799 #i #le" ;loren/e .K+DN8* Le t&e6tre latin, +#ri"* 1988* ,,. 36-93.
33. +entru 3un/$iile liri"ului* 0ezi +. C4(B67* Le l?ri#(e * "o(e, ,,. 240-2459 ;. 'K+6(KD7D* op. !it., ,,. 118-l199 ;. .K+DN8* Le
t&e6tre latin, ,,. 67-73. n /e ,ri0e-te 1e"/ri,$i# n#turii* 0ezi 4o""#n# BKC%77%2(* =(( "en"o 1ell# n#tur# in 2ene/# tr#&i/o"* r1entea
eta#. In )e(oria( Entii <. )ar(orate, Ceno0#* 1973* ,,. 29-66* #i #le" ,,. 4l-65. 6n#lo&ii ntre te#trul "ene/#n -i e,i&r#ele
/or1uF#nului #u 3o"t r#,i1 "en#l#te 1e /!tre .oeni/o 4DB6ND* =7# ,re"enz# 1i 6l/en# nel8 %r/ole %teo 1i 2ene/#"* Studi di
3ilolo1ia Cla##i!a, (((* ,,. 1143-l147.
34. .e /!tre 4. B648(N - L. C6(7764.* op. !it., (* ,. 2369 ,entru #lte oF"er0#$ii* i$id., ,,. 236-2379 249-2509 ((* ,,. 213-2149 ,entru
"/riitur# lui 2ene/#* 0ezi -i 6. JDK4C%4S* op. !it., ,,. 109-l289 206-3059 337-3889 6nton .. 7%%B6N* >rationi# "atio. 9eoria eprati!a
#tili#ti!a de1li oratori, #tori!i e 4ilo#o4i latini, tr#1. it#li#n! 1e Ci#n '#rlo C(64.(N6 - 4it# 'K''(D7( B%77DN(* Jolo&n#* 1974* ,,.
360-3889 6. B('<%7* =7e lu?e* lEele&#n/e et l# "#&e""e"* "o(e et nou#, ,,. 17l-l729 +. C4(B67* Seneque, ,,. 34-419 410-4249 %.
'(Z%)* =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,,. 213-216*
473
SENECA
1#r -i Sene!a, ,,. 145-l52.
35. 7eon <%44B6N* Le t&e*tre de Seneque, +#ri"* 1924* ,. 530* # nto/it un in0ent#r #l #rI#i"elor. B#i ul$i /er/et!tori #u oF"er0#t
,ri0ile&iere# #nuitor i#&ini-/IeieG 0ezi 6. B('<%7* =7e lu?e* lEele&#n/e et l# "#&e""e"* "o(e et nou#, ,,. 169-l70. +entru #"e!n!rile
/u 7u/#n* 0ezi 4. BKC%K%2(* op. !it., ,,. 4l-65.
36. B#r/ 4DZ%7664* Sene!a. Eine Ge#a(tdar#tellun1, 6"ter1#* 1976* pa##i(, # Nu1e/#t /ontriFu$i# lui 2ene/# n o,ti/#
,er",e/ti0i"ului* #3irHn1 /! 3ilo"o3ul* nto/#i /# ori/e o* # #0ut ,ro,riul "!u #1e0!r* ,ro,ri# "# ,er",e/ti0!. Nu ni "e ,#re /! o
inter,ret#re #tHt 1e ",e/io#"! ,o#te ,une /#,!t /ontro0er"elor "u"/it#te 1e ,er"on#lit#te# lui 2ene/#. +entru re/e,t#re# n liter#tur# uni0er"#l!*
0ezi 6. B('<%7* =7e lu?e* +ele&#n/e et l# "#&e""e"* "o(e et nou#, ,,. 168-l749 %. '(2%)* =2ene/#"* I#toria literaturii latine, ,,. 218-
2209 ;. .K+DN8* +re3#$!* ,,. 7-9.
474
XXIV. POE;II STOICI: PERSIUS =l LUCA9
Via+a ")i Pe$i)
iteratura de inspira[ie stoic a secolului d.C. n-a fost reprezentat numai de prozatori ca Seneca. Au
ilustrat-o i poe[i, nzestra[i cu un real talent i destul de diferi[i ntre ei, cum au fost Persius i Lucan.
Via[a lui Aulus Persius %laccus ne este relativ bine cunoscut, datorit lui Valerius Probus, care a alctuit o biografie a acestui
poet. Persius s-a nscut la 4 decembrie 34 d.C, n vechiul ora etrusc Volaterrae, ntr-o important i nstrit familie de
cavaleri, care avea legturi de rudenie i de prietenie cu marile familii romane, ndeosebi cu cea a Arriei, so[ia celebrului
senator stoic Paetus Thrasea. Rmas orfan de tat la vrsta de ase ani, Persius a fost adus la Roma, cnd avea doisprezece
ani. n Capital, Persius i-a fcut studiile n preajma unor profesori celebri, printre care se numrau Remmius Palaemon i
Annaeus Cornutus. El a frecventat pn la moarte cenaclul lui Cornutus, dar a aderat si la cercul cultural-politic al lui Thrasea.
S-a mprietenit cu Caesius Bassus i Lucan, ns a manifestat rezerve fa[ de Seneca. Dup o foarte scurt tinere[e, trit
sobru, n congruen[ cu cele mai austere norme stoice, s-a stins din via[ la 24 noiembrie 62 d.C, rpus de o maladie gastro-
intestinal.
O(e$a l)i Pe$i)
n momentul mor[ii, Persius nu publicase nimic, dei scrisese nc din copilrie. Cornutus i Caesius
Bassus, dup ce au eliminat lucrri mai pu[in importante, ca o tragedie praetext, un panegiric al
primei Arria, soacra lui Thrasea, i o nara[ie de cltorie, au remaniat i publicat, sub domnia lui Nero,
ase satire i paisprezece choliambi, care ni s-au pstrat.
Ca i al[i satiriti, Persius a conferit satirei nti un caracter programatic, adic eminamente literar. Discursul poetului asum
tiparul unui dialog desfurat ntre autor i un interlocutor imaginar, un obiector, care atrage aten[ia c nimeni nu-l va citi pe
Persius. Mai violent dect n celelalte satire, Persius riposteaz persiflnd mania versificrii, n general educa[ia i gustul literar
al
POE| STOC: PERSUS Sl LUCAN
epocii. n numele vechii austerit[i romane, Persius reprob stilul savant i nflorat. Choliambii implicau, de asemenea, polemic
literar i militau pentru arta viguroas a lui Persius.
Celelalte satire supun deriziunii anumite defecte umane i dezvolt o sever predica[ie moral. Astfel, satira a doua mbrac
tiparul unei epistule trimise lui Macrinus, prieten al poetului, reputat pentru onestitatea i puritatea lui. Persius reprob ipocrizia,
supersti[iile, falsa credin[ a celor ce solicit zeilor mplinirea unor dorin[e mrave. S-a sus[inut, de altfel, c Persius ar fi scris
satira a doua nainte de a fi redactat prima sa satir. Satira a treia ncorporeaz un dialog imaginar ntre dou personaje, greu
de determinat. Este vorba oare de o discu[ie ntre doi elevi, un profesor i discipolul su, Persius nsui, n postur de pedagog
stoic, i un prieten al lui cam lene? Oricum, unul dintre personaje l mustr pe cellalt pentru c nu studiaz. Mai ales, Persius
pledeaz pentru nsuirea filosofiei i combaterea pasiunilor. Satira a patra cuprinde un dialog fictiv ntre Socrate i Alcibiade.
Socrate reproeaz lui Alcibiade c se ocup de problemele Cet[ii, fr a avea maturitatea indispensabil. Poetul pledeaz
pentru principiul socratic, ,cunoate-te pe tine nsu[i". De altfel se pare c n secolul d.C. Socrate i dialogi socratici erau foarte
populari n mediile intelectuale stoice. Satira a cincea include o scrisoare adresat lui Cornutus, ale crui calit[i pedagogice
sunt vibrant celebrate. ns tema principal a poemului rezid n revelarea teoriei stoice a libert[ii. Statutul civil nu conteaz,
cci numai libertatea interioar are importan[. Nu lipsesc nici anumite accente de critic literar. Satira a asea ncorporeaz o
epistul trimis lui Caesius Bassus, al crui talent este elogiat. Persius struie ns asupra problemei utilizrii ra[ionale a averii,
a bunurilor materiale. El condamn att avari[ia, ct i risipa. Sfritul brusc al acestei satire pare s ateste c textul ei n-a fost
publicat integral de prietenii lui Persius.
MeaD)l
$ea 'ai i'portant contriu!ie a lui Persius re#id )n trans(or'area saturei )n satir. Desigur, poetul
dispunea de precedente, ndeosebi n saturele lui Lucilius. Dar el stabilete definitiv sfera de motive,
tematica fundamental a speciei satirice, care din amalgam de elemente diverse, implicnd o
conversa[ie amuzant ntre personaje, devine reprobarea sarcastic i, totodat sever, aproape
tragic, a unor defecte morale. Tnrul poet se situeaz departe de bonomia lui Hora[iu.
Nu cumva mnia lui Persius este livresc, chiar artificial, inspirat nu din observarea realit[ii ambiante, ci de marile teme
stoice? Nu este Persius un doctrinar, aa cum s-a sus[inut? Fr ndoial, Persius citise mult; cunotea opera lui Crisip, pe care
o poseda, i cea a lui Lucilius (PROB., "ita Pers., 2 i 10). El a vehiculat marile teme ale stoicismului, cnd a satirizat
destabilizarea moravurilor austere, sclavia fa[ de pasiuni, mai cumplit, dup prerea poetului, dect cea social-juridic,
prostia, neruinarea, ipocrizia i lipsa de pietate, lcomia, vanitatea. Sau cnd a pledat pentru libertatea interioar, pentru
autocunoatere i pentru autonomia moral a fiin[ei omeneti. Totui, pornind de la optica cercului cultural-politic al lui Thrasea,
ca i de la cel al lui Cornutus, mai rar frecventat de el
1
, Persius realizeaz un ,blam al secolului", conuiciu' saeculi, foarte
corosiv, chiar dac asum mai multe ,mti", personae, n func[ie de subiectele abordate i de felurite proceduri retorice.
Observ realitatea ambiant, supune deriziunii, dar i mniei incriminatorii, defectele contemporanilor. Moralizarea se
mpletete, n toate satirele, cu reprobarea intensiv, aspr i sincer, ntoars spre observa[ia concret, cci e ntemeiat pe
experien[a personal, ndeosebi n satira a patra
2
. Persius se manifest ca un militant al stoicismului, ns etica Porticului este
demonstrat mai ales pentru a blama pe cei ce nu-i respect preceptele. Tradi[ia diatribei stoice i implica[iile retoricii au
determinat exagerarea
476
MESAJUL
reac[iei critice a poetului, care are totui o baz foarte real, deloc livresc. De altfel Persius satirizeaz nu numai vicii, ci i
vicioi.
Persius blameaz liber[ii insolen[i i parveni[i =Sat., 5, w. 76-81), arivismul unor omologi ai lui Trimalchio =Sat. 5, w. 134-l36;
177-l79; 180-l88), plebea mrunt, sedus de adula[ie i diverse favoruri, precum i orgolioii aristocra[i de vi[ =Sat, B, w. 5 i
9-l4; 3, 73-76). El se adreseaz n felu! urmtor, cu ironie mnioas i dispre[, unui aristocrat, care-i umfl plmnii i se laud
cu arborele lui genealogic: ,sau, poate, te socoteti un om de seam,// C pe tulpina etrusc eti al o mie-lea vlstar?// C por[i
trabee i, clare, salu[i pe-un censor, vr primar?// Arunci cu praf n ochii lumii, dar eu nravul [i-l tiu bine;// S-ntreci pe Natta-
n desfrnare stricatule, nu [i-e ruine?" =Sat, 3, w 27-31, trad. de Tudor Minescu i Alexandru Hodos). Totodat poetul reproba
nemilos chiar sacerdo[ii romani corup[i =Sat, B, w. 68-70). S-ar spune c Persius nu cru[ nici o categorie social sau moral.
Centurionii, subofi[erii armatei romane, sunt ,neam de [api" =Sat, 3, v. 77). Satiristul i dispre[uiete, ns i centurionii vdesc
dispre[ fa[ de filosofii cu fa[a paHd i chipul trudit; nu n[eleg frumosul, sunt incul[i, confund stoicismul cu epicureismul i se
mndresc cu muchii lor, n prezen[a filosofiei =Sat, 3, w. 77-87; 5,189-l91). Este relevant faptul c satira a cihcea se ncheie
tocmai prin invectivarea sarcastic a centurionilor.
De altminteri, satiristul regret c nu poate utiliza invective mai concrete: ,dac ar fi ngduit s
vorbesc", si (as dicere, exclam poetul chiar n primele versuri ale satirei nti =Sat, 1 , v. 8). Dei nu
practic n principal satirizarea politic, Persius strecoar n versurile saie cteva accente de blam
mpotriva lui Nero. Sub impactul rezervei, chiar opozi[iei morale, vdite de cercul lui Thrasea fa[ de
regimul neronian, ca i al austerit[ii sale incondi[ionale, organic potrivnice discursului mental a!
mpratului i modului de via[ preconizat de el, Persius isum cu pruden[ nemul[umirea critic fa[
de personalitatea i guvernarea ultimului iulio Claudian. Reprobarea snobismului monden viza indirect
via[a inimitabil preconizat de Nero i de adep[ii !ui. De altfel Persius implor de la iupiter pedepsirea
tiranilor, care i-au abandonat virtutea NSat, 3, w. 35-38). ar cnd Socrite lui Persius ndeamn, n
satira a patra, pe Alcibiade s scruteze atent responsabilit[ile politice, nainte de a le asuma, Persius
are n vedere contemporani ai si, poate chiar pe Nero. Cteodat aluzia critic la personalitatea
mpratului era att de transparent, nct Cornutus i Caesius Bassus au trebuit s modifice textul lui
Persius, nainte de publicare (PROB., "ita Pers., 10). Astfei, ,regele Midas are urechiue de mgar" a
devenit ,cine nu are urechiue de mgar?" NSat, 1, v. 121). Totodat recent s-au identificat n acest
vers i n cele suOsecvene aluzii critice Sa Abrasax, zeu solar orfico-pitagorician, pe care ! adora
Nero
3
. Aadar, chiar dac satira lui Persius nu este n principal politic, aceste aluzii relev c el
n[elege s aplice la realit[ile contemporane lui marile teme ale predica[iei stoice.
n choliambi, satiristu contest orice legtur cu poezia elenic tradi[ional, cea a Parnasului i a
Heliconului =$ho3, w. l-6), ca s se proclame un ,pe jumtate [ran', se'ipaganus N$ho3, v. 6).
Persius semnalizeaz astfel romanitatea profund a artei sale, rela[ia cu modelele italice arhaice,
,[rneti", repulsia fa[ de poezia erudit, doct, ca i dorin[a sa de a expiora direct realitatea
referen[iai a epocii. Persius se pronun[ i n alte versuri pentru un
---------------------------_____------__---------------__------__,-----______ 477 _------------___
POE| STOC: PERSUS Sl LUCAN
discurs poetic energic, apropiat de ser'o cotidianus, limbajul cotidian al romanilor i subordonat
adresei satirice i moralizatoare =Sat, 5, w. 14-l6). El i admir pe anumi[i scriitori arhaci, ca Lucilius.
Unii cercettori au detectat n satirele lui Persius accente polemice ndreptate mpotriva lui Proper[iu i
Ennius, ori chiar mpotriva lui Vergiliu, Hora[iu i Ovidiu. Oricum, poetul se pronun[ mpotriva stilului
nou, ca i mpotriva clasicismului elenizant i barochizant, practicat la curtea imperial. Abuzul de
mitologie, utilizarea eposului i tragediei l contrariaz profund NSat, 1, w. 13-l06). Mai ales Persius
detest callimahismul roman i epigonii acestuia. De asemenea el pare a fi blamat exerci[iile artificiale,
care erau practicate n colile retorilor, n pofida propriei sale forma[ii retorice
4
.
Desigur corectarea moravurilor constituie etimonul, for[a motrice a mesajului emis de Persius. Cu
puternic ardoare juvenil poetul se convertete n militant al stoicismului. Totui doctrina Porticului
este cone+at reac!iei aprige (a! de cusururile unor conte'porani.
S"$)c")$a Sa"i$elo$
Orientarea spre referent, voca[ia de ,reportaj" moralizator-satiric al satirelor lui Persius nu exclud
configurarea unui univers imaginar, dezvoltarea unui discurs poetic, ntemeiat pe o poezie bizar,
alambicat, ns de considerabil densitate emo[ional. Realit[ile i reac[ia fa[ de ele se convertesc
ntr-o imagistic stranie i ntr-un limbaj polisemie, apte s transmit o vibrant trire artistic.
Mijloacele alegoriei i metaforismului asigur satirelor lui Persius numeroase dimensiuni poetice.
Persius este cel mai obscur, cel mai ermetic poet latin. Totui ncifrarea discursului su poetic traduce
nzuin[a spre o expresivitate aproape dureroas, spre ceea ce Ezra Pound denumea dansul
intelectului printre cuvinte, Jogopoieia". l obsedau pe Persius paradoxurile, iar aspira[ia, trudnic
schi[at, de a ilustra contrastul ntre aparen[a exterioar i realitatea esen[ial conduce la deirante
efecte de ruptur. Sfidarea stoic elaborat de Persius se conjug cu absorbirea moralit[ii Porticului
ntr-un stil i o imagistic insolite, chiar unice, care vor inspira poe[i ca Donne, Dryden, Pope. Sau,
altfel spus, Persius i propune s redea con[inuturi energice, viguroase i o combustie interioar
puternic prin utilizarea unor formule compozi[ionale i stilistice inedite. Sensibil nrurit de retoric,
Persius transform anumite expuneri ale sale n declama[ii versificate pe ton preceptistico-filosofic.
Totui uneori poetul se elibereaz de constrngerile schemelor retorice i se exprim cu o directe[e
stupefiant, ca atunci cnd manifest gratitudine fa[ de Annaeus Cornutus =Sat, 5, w. 2l-44)
5
.
Am observat mai sus c unele satire se prezint ca epistule fictive, iar altele ca dialoguri purtate cu un
interlocutor, mai ales imaginar. ns totdeauna Persius are n vedere o dezbatere, o polemic
strident, un dialog purtat cu cellalt, cu
478
STRUCTURA SATRELOR
receptorul situat n postura interlocutorului. El exploateaz n acest scop experien[a acumulat de
diatriba cinico-stoic i, mai ales, modelul oferit de satura tradi[ional. S-au stabilit, de altfel, analogii
ntre pasaje din saturele hora[iene i versuri din satirele lui Persius. ar admira[ia fa[ de Lucilius, cum
am vzut, este clamat de Persius nsui. Se ajunge astfel la o macrosintax a textului foarte lax,
inten[ional dezordonat i chiar dezlnat. Abund exclama[iile i interoga[iile retorice, monologurile
interioare, apostrofele subite, racursiurile pregnante. Poetul recurge la numeroase ntreruperi, la
pauze, la divaga[ii, la schimbri neateptate de subiect, la tranzi[ii i rupturi derutante, la ,flash"-uri
brutale, stupefiante. Ca i la aluzii obscure, la enigme voite, la descrip[ii i alegorii, la tirade
declamatorii. Se reproduc, astfel, micrile confuze ale unei conversa[ii disolute. n satira a treia, noi
nu n[elegem bine cnd se termin expunerea conlocutorului ,bun", elev sau profesor, iar n satira a
cincea se trece brusc de la scrisoarea ctre Comutus NSat, 5, w. l-51), la deliberarea pe tema libert[ii
NSat, 5, w. 73-790). Concretul i abstractul i schimb dezinvolt locurile, iar concizia si densitatea sunt
cutate cu febrilitate. Sim[ul deosebit al dramei, pe care l atest poetul, a fost pus n rela[ie cu tiparele
mimului i ale saturei dramatice ini[iale. Ritmul alert al conversa[iei, intercalarea replicilor diverselor
personaje sunt foarte relevante. magistica este adesea deosebit de plastic i concret, nct Persius
evoc, foarte vizualizant, poetul la mod, stranic pomdat, n vemnt alb, cu un rubin n deget i
rostogolind ochi de muribund n fa[a auditorului lui. La un nivel mai profund al universului imaginar al
lui Persius, se configureaz, totui, o veritabil unitate artistic
6
.
Sc$ii")$a l)i Pe$i)
Polisemia domin cu autoritate scriitura lui Persius. Satiristul jongleaz cu valorile semantice ale
cuvintelor, cu unele conota[ii surprinztoare, adesea inedite, cu sinonimia expresiv. Socul i sfidarea
sunt cutate i la nivelul scriiturii, microsintaxei discursului. Metaforismul straniu si limbajul sincer i
crud, care i subordoneaz retorica, dac o consider necesar, se mpletesc n efortul de a obliga
realitatea s se dezvluie cu toate nf[irile ei. Acelai metaforism realizeaz, de fapt, unitatea
profund a satirelor lui Persius. Poetul nsui i caracterizeaz stilul ntr-un vers programatic, unde i
atribuie practicarea vorbirii solemne, ca i capacitatea de a realiza asocierea energic a imaginilor:
,urmezi vorbele togei, priceput la mpletirea aprig", uera togae se<ueris iunctura callidus acri NSat,
5, vv. 14). Aceste ,mpletiri" sau asocieri imagistice, eventual metafore, iuncturae, confer culoarea
bizar, scrutarea ardent a posibilit[ilor semantice ale limbii, apropierile uluitoare ale anumitor
obiecte, imagini i gnduri, n principiu ndeprtate unele de altele i chiar discordante. Alegoria i
metaforele sunt
479 -
POE| STOC: PERSUS Sl LUCAN
utilizate ca elemente esen[iale ale discursului poetic pe care l practic Persius. Jocul acut al
imaginilor predomin n satire, ns i n choliambi. Sunt deosebit de insolite metafore ca os populi
'eruisse, ,a-i ctiga gura poporului", de fapt popularitatea =Sat, 1, v. 42) sau intus palleat, ,s
pleasc nuntru", adic s arate prin paloare o tulburare sufleteasc =Sat, 3, v. 42). De asemenea s-
a subliniat ciudata ngemnare care apare atunci cnd poetul declar c nu s-a adpat la ,izvorul
mr[oagei", literalmente ,mr[ogesc" sau ,cabalin", (onte... caallino =$hol., v. 1). ntr-adevr, ,izvorul"
face aluzie la tradi[ia poetic a inspirrii din sursa Hipocrene, de pe Helicon, la care se adap poe[ii.
Dar epitetul ce alude la ,mr[oag" transform calul naripat al muzelor, Pegas, care dintr-o lovitur de
copit fcuse s [neasc tocmai sursa Hipocrene, ntr-un animal de cea mai proast calitate,
caracterizat printr-un cuvnt de obrie rustic i vulgar
7
. Poetul nu se teme niciodat de termenii
vulgari, cruzi, chiar triviali sau obsceni. Prolifereaz combina[iile de cuvinte, din care se nasc n[elesuri
noi, diverse metasemene, ca metonimiile i compara[iile, feluritele perifraze. Fr tranzi[ie i spre a-i
incita i oca cititorul, Persius trece de la stilul nalt, de la vorbirea solemn a dreptului i religiei de
pild =Sat, B, w. 68-70), la exprimarea colocvial, la ceea ce se numea ser'o pedester sau
cotidianus. De aceea, dac emerg arhaisme, lexicale i gramaticale, ntlnim de asemenea nu numai
vocabule vulgare, ci i numeroase diminutive. Apar i sensuri noi: e+cutere primete ca i la Seneca
n[elesul de ,a examina" sau ,a perchezi[iona" =Sat, 4, w. 24 i 30). S-a artat c Persius trateaz
institu[iile lingvistice cu o libertate care i permite caracterizarea lumii cu ajutorul unor chei filosofice.
Sintaxa gramatical se dovedete a fi complicat, tensionat, cci o stpnete nzuin[a spre concizie
brutal i alambicat, spre cele mai stridente torsiuni, identic se prezint metrica. Hexametrii, n care
sunt scrise satirele, traduc evitarea inten[ionat a uniformit[ii i elegan[ei. Elev al lui Palaemon i
Cornutus, poetul se apropie de practicile stilului nou, dar nu ader deloc la programele neoasianitilor
din noua micare literar. n general, satiricii romani vor refuza op[iunile pentru curentele literare ale
epocii lor i vor prefera autonomia stilistic. Totui, scriitura lui Persius comport numeroase mrci ale
unui expresionism cteodat barochizant
8
.
Co!cl)zii ,i $ece("a$ea l)i Pe$i)
Consisten[a imagisticii, ardenta micrilor emo[ionale luntrice, sinceritatea poetului au impresionat totdeauna. Antichitatea i
evul mediu l-au pre[uit n mod deosebit, iar limbajul abstrus a nceput s stinghereasc pe cititori mai trziu, ncepnd din
secolul al XV-lea. Totui nu numai poe[ii englezi, ci i Boileau i Alphonse Daudet s-au inspirat din satirele lui Persius. Edi[ii,
traduceri, studii de specialitate au proliferat n diverse [ri, n secolele al XlX-lea i al XX-lea.
480
CONCLUZ Sl RECEPTAREA LU PERSUS
n [ara noastr, Petre Sta[i a tradus unele pasaje din opera lui Persius, iar Tudor Minescu i
Alexandru Hodos au alctuit tlmcirea integral a satirelor; n-au lsat la o parte dect choliambii.
Persius este prin urmare un poet autentic, de remarcabil densitate i tensiune emo[ional. De altfel el
nu a fost ntotdeauna dur i a tiut s ateste uneori buntate, duioie, mil, chiar blnde[e, sau cum
spune Jean Bayet ,entuziasmul lui, sinceritatea lui militant l capteaz cu totul pe cititor"
9
.
Via+a l)i L)ca!
Un alt poet stoic, dei mai pu[in ortodox, a fost Lucan. De altfel, n ciuda prieteniei care i lega pe cei
doi poe[i stoici, nu a survenit ntre ei o autentic interdiscursivitate.
Via[a lui &arcus Annaeus 3ucanus ne este bine cunoscut datorit numeroaselor date furnizate de diveri autori antici, ca i de
trei biografii, redactate n antichitate, respectiv de Vacca, probabil n secolul d.C, de Suetoniu i de un imitator tardiv al
acestuia. Toate mrturiile antice sunt impregnate de puternicele pasiuni suscitate de memoria Annaeilor n general, precum i
de legenda lui Lucan n special. Unii antici l-au reprobat cu vigoare, n vreme ce al[ii l-au exaltat, n biografia lui Vacca apare
una dintre cele mai relevante mrci hagiografice: ca i n cazul lui Hesiod, albinele se aaz pe buzele pruncului Lucan, nc din
leagn, ca s-i scoat dulcea[a spiritului i s prevesteasc talentul lui strlucit (VACCA, "ita 3ucan., 6)
10
. Lucan s-a nscut la 3
noiembrie 39 d.C, la Corduba, ca i unchiul su Seneca. Tatl poetului, Marcus Annaeus Mela, cavaler i om bogat, era fratele
filosofului scriitor i fiul lui Seneca Retorul. Mama lui Lucan, Acilia, era fiica oratorului Acilius Lucanus, de la care provine
cogno'en-u@ poetului. Cu c[iva ani nainte de moarte, poetul s-a cstorit cu Polla Argentaria, de care l-a legat o afec[iune
puternic. Lucan a fost adus la Roma, cnd avea nou luni; ns copilria i-a fost marcat de discordia dintre cei doi prin[i ai
si. A primit o educa[ie aleas, n preajma strlucitorului su unchi, nct copilria i adolescen[a sa s-au dezvoltat sub semnul
unui complex al lui Oedip inversat. ncepnd din 55 d.C, Lucan a fost instruit de Cornutus. Prin 58 d.C, tnrul Marcus se afl la
Atena, ca s-i desvreasc educa[ia; dar Nero, care i fusese condiscipol, l-a rechemat la Roma, pentru a-l transforma ntr-
unui dintre cei mai importan[i poe[i ai cur[ii imperiale. De altfel poetul ncepe o carier senatorial i devine <uaestor. El se
manifest ca un exponent foarte caracteristic al societ[ii neroniene. Curnd ns poetul intr n conflict cu mpratul nsui.
Rela[iile dintre Nero i Lucan se rup brusc n 63 sau 64 d.C. Pe lng rivalitatea literar i invidia ncercat de Nero fa[ de
fostul su coleg, exagerate de altminteri de izvoarele antice, au pricinuit acest conflict ndeosebi grave divergen[e estetice i
politice
11
. Dup 61 d.C, Nero se ndeprtase att de neoasianismul Annaeilor, ct i de optica lor politic. Oricum, mpratul a
interzis ui Lucan s continue recitrile publice ale Pharsaliei, care avuseser anterior mare succes. Dezamgit, poetul a aderat
la conspira[ia lui Piso, descoperit n 65 d.C. zvoarele literare ostile lui Lucan afirm c poetul i-ar fi denun[at mama n timpul
interogatoriului, afirmnd c-i fusese complice, dei era inocent (TAC, Ann., 15, 56, 4; SUET., "ita 3uc, 8). Acest denun[ nu
apare ns consemnat n nici un fel de izvoarele favorabile poetului. De fapt, credem c Lucan trebuie s fi revenit iute
481
POE| STOC: PERSUS Sl LUCAN
asupra incriminrii Aciliei, care, oricum, nici n-a fost interogat i arestat. Lucan a fost obligat s-i taie venele i a murit n
vrst de douzeci i ase de ani, recitnd versuri, n care descrisese moartea unui soldat (TAC, Ann., 15, 70, 1, care se refer
probabil la Phars., 3, w. 637-646). Mult vreme, Polla Argentaria a ntre[inut un adevrat cult al memoriei so[ului su.
O(e$a
Lucan a fost un adevrat copil-minune, un poet de o precocitate excep[ional, care ajunsese foarte
cunoscut cnd nu avea dect aisprezece ani. Cu o singur excep[ie notabil, operele lui Lucan s-au
pierdut. Dispunem ns de lista lucrrilor pierdute i de unele fragmente care provin din ele.
n aceast list figureaz n primul rnd un poem epic, consacrat rzboiului troian i intitulat Iliacon, pe care Lucan l-ar fi alctuit
fie nc n copilrie, prin 53-54, fie n 59-60 d.C. Se pare c Lucan cnta n acest poem moartea lui Hector i rscumprarea
leului viteazului erou troian de ctre Priam. Fragmentele conservate amintesc de timbrul marelui poem al lui Lucre[iu i evoc
incendiul universal, provocat de carul lui Phaeton.
Dintre celelalte opere pierdute, care comport declama[ii, epigrame, o tragedie, epistule etc, am detaa $atachtonion, poem
consacrat coborrii n nfern a lui Orfeu i descrierii meleagurilor subpmntene, i mai ales ,Laudele lui Nero", 3audes
Neronis, poem encomiastic, care elogia meritele mpratului. Lucan l-a prezentat n 60 d.C, cu prilejul jocurilor cvincvenale i a
ob[inut astfel premiul de poezie, decernat atunci*.
Totui, ni s-a conservat opera fundamental a lui Lucan, cunoscut mai ales sub numele de Pharsalia
i consacrat rzboiului civil ntre Caesar i Pompei, din secolul .C. Vacca numete acest poem epic
Pharsalia, dar i ,Rzboiul civil", :ellu' ciuile, ca de altfel i cele mai vechi manuscrise ale textului.
Lucan nsui se refer la ,Pharsaliile noastre", Pharsalia nostra NPhars., 9, v. 985), iar investiga[ii mai
recente pledeaz cu fervoare pentru opinia c titlul autentic al poemului ar fi fost Pharsalia
B
. Epopeea
nglobeaz zece cr[i sau cnturi i este neterminat, ntruct Lucan a proiectat-o n dousprezece
cr[i, dac nu n patrusprezece ori aisprezece. S-a semnalat, ,umflarea", amplificarea progresiv a
discursului epic, dat fiind c, n general, ultimele cr[i comport mai multe versuri dect primele. Lucan
urmrea, probabil, s-i ncheie epopeea cu evenimentele petrecute la 15 martie 44 .C.
Cartea nti anun[ subiectul, adic rzboiul civil i invoc pe Nero, intens elogiat (vv. 8-66). n continuare, sunt prezentate
cauzele rzboiului civil: gelozia destinului, dar i dou pasiuni devorante, aviditatea de putere, tradus prin ambi[ia triumvirilor,
i dorin[a de bog[ii, corelat
* Celelalte lucrri ar fi: Orpheus (poem liric), ,Despre incendierea Romei", De incendio uris (declamajie n proz), poate reprobatoare la adresa
lui Nero, .Discurs ctre Polla", Allocutio adPolla', Saturnalia (poem satiric), Siluae (zece cr[i de improviza[ii poetice), &edea (tragedie
neterminat), Salticae (aulae (paisprezece librete pentru pantomime, abordnd motive mitologice), 8pigra''ata (culegere de epigrame),
8pistulae e+ $a'pania (culegere de scrisori), un discurs mpotriva unui tribun al plebei, care-i ucisese so[ia, i un pamflet contra lui Nero.
Predominau aadar exerci[iile poetice liminare, de inspira[ie mitologic i elenizant, nrurite de tradi[ia vergilian, de fapt pe gustul lui Nero.
Factura lor se deosebea fundamental de cea privilegiat n
Pharsalia.
482
$
OPERA
coruperii moravurilor (w. 67-l82). Lucan alctuiete portretele conductorilor celor dou tabere angajate n conflict i arat cum
trece Caesar Rubiconul. Cu acest prilej, poetul atribuie patriei o prosopopee, n care aceasta ncearc n van s opreasc
naintarea armatei coborte din nord. n cr[ile urmtoare, Brutus i Cato se hotrsc s moar aprnd libertatea, n rndurile
pompeienilor (2, vv. 234-271). Caesar ocup Roma i trece apoi n Epir i n Thessalia, unde fiul lui Pompei, adic Sextus
Pompeius (n cartea a asea), consult pe necromanta Erichto. Aceasta nvie un cadavru i l oblig s prevesteasc viitorul.
Cartea a aptea, dup ce zugrvete visuri i profe[ii, prezint btlia de la Pharsalus, n care Pompei este nfrnt. Cartea a
opta urmrete soarta tragic a lui Pompei, ucis n Egipt, unde se refugiase. Cartea a noua comport omagiul adus de Cato lui
Pompei. Apoi poetul nareaz cumplita experien[ a lui Cato, care conduce armata republican n provincia Africa, prin Libia.
Caesar, ajuns n Asia Mic, viziteaz ruinele Troiei. Ultima carte nf[ieaz intrarea lui Caesar n Alexandria, unde aaz pe
Cleopatra n tronul Egiptului. Cele din urm versuri arat cum Caesar pleac spre flota sa; dar, n drum spre insula Pharos, este
atacat pe plaja de la Alexandria.
Alc#")i$ea Pharsaliei
Lucan a nceput s-i redacteze epopeea probabil ncepnd chiar din 60 d.C. ns n-a publicat i
recitat integral dect primele trei cr[i, nainte de interdic[ia oficial sau semioficial, survenit n 63 ori
n 64 d.C. Cci poetul i-a destinat textul epic n primul rnd recita[iilor i numai n al doilea rnd
publicrii. Nu este totui exclus ca, nainte de aceast interdic[ie, Lucan s fi recitat fragmente izolate
din celelalte cnturi.
Dar cum i-a alctuit Lucan epopeea? El a consultat numeroase izvoare i s-a documentat temeinic, sub inciden[a orizontului
de ateptare al epocii, prielnic erudi[iei, ca i spre a urma exemplul lui Manilius. Concomitent, Lucan traduce astfel o anumit
filosofie a istoriei i, mai ales, o concep[ie original despre epos, care comport ceea ce s-a definit ca o nou ,Kunstwollen".
Pharsalia denot o bogat deocumentare geografic i etnografic, cunotin[e de fiziologie i biologie, de astrologie i
ndeosebi de magie. De asemenea Lucan a consultat memoriile lui Caesar privitoare la rzboiul civil. Totui, poetul a modificat
radical optica asupra conflictului i a utilizat, de pild, pentru abandonarea taliei de ctre Pompei, un izvor mai favorabil cauzei
senatoriale, adic Titus Livius, care a constituit sursa sa cea mai important. Totodat Lucan a consultat scrierile lui Seneca
Retorul i lui Cicero, ca i alealtor autori, care se ocupaser de rzboiul civil.
Pentru c i-a ales un subiect istorico-politic, unii comentatori antici au sus[inut c Lucan a fost mai degrab istoric dect poet
(SERV., Ad "erg. Aen., 1, v. 382; $o''enta :e'ensia, 1,1). Cercettorii moderni au remarcat c, dei n structura de
suprafa[ urmeaz ordinea cronologic, poetul s-a distan[at de metodologia analitilor i s-a apropiat inten[ional de concep[ia
monografic, asumat de Salustiu, care a marcat i descrierea scenelor de btlie din Pharsalia. Oricum, btlia de la
Pharsalus constituie episodul spre care converge ntreg discursul epic
13
. Pe de alt parte, tonul oratoric eviden[iaz influen[a
exercitat de retoric asupra lui Lucan, care ns va ajunge la pararetoric. &eta'or(o#ele lui Ovidiu au avut ecou, n cartea a
noua a Pharsaliei, iar intertextualitatea cu Vergiliu este incontestabil; dei, zestrea mantuanului slujete unei noi concep[ii
despre epos. Morfologia epopeii lui Lucan comport temele tradi[ionale ale poemelor homerico-vergiliene: lupte i acte eroice,
naviga[ie i furtuni, osp[ oferit strinului, consiliu n care se delibereaz. ar revolta legiunilor lui Caesar amintete de cea a
femeilor troiene din
483
POE|! STOC: PERSUS Sl LUCAN
cartea a cincea a 8neidei. Pe cnd subiectul Pharsaliei i afl precedente n operele poe[ilor epici romani arhaici.
Cu toate acestea, Pharsalia comport un adevrat discurs epic, profund original, n care materialul
documentar i tematica tradi[ional sunt foarte liber prelucrate i integrate unei alctuiri manifest
personale, pe care o domin voca[ia antimitului. Materia istoric este ncorporat unei [ri a eposului
eroico-cet[enesc, care, n forma sa definitiv, nu existase nicieri
14
.
MeaD)l Pharsaliei
Care este ns semnifica[ia acestei [ri a unui epos eroico-cet[enesc? n func[ie de filosofia istoriei,
adoptat de autor, ea se bazeaz pe interpretarea personal i poetic a unor realit[i istorice pur
romane, virtualmente prielnice strecurrii de aluzii i referin[e la momentul redactrii Pharsaliei. |ara
epic a lui Lucan servea uneori referin[elor i reflec[iilor asupra statutului politico-ideologic al epocii lui
Nero. Discursul despre aceast [ar eroico-cet[eneasc nu putea fi dect pesimist, cci, cum am
vzut, ravagiile pasiunilor contribuiser la declanarea rzboiului civil
15
. Pentru Lucan, sfritul
rzboiului civil coincisese cu destrmarea [rii eposului su, condamnat s se dizolve n apele tulburi
ale unor noi mprejurri istorice.
n definitiv, ce mesaj voia astfel s transmit Lucan contemporanilor si? Era Lucan republican,
pladin al faimoasei liera res pulica, sau, dimpotriv, urmrea celebrarea faptelor lui Nero, chiar
dac a luat ulterior distan[ fa[ de ele? Desigur Lucan detest tirania i iubete libertatea, care nu
rezid doar n autonomia moral a ,brba[ilor buni", glorifica[i de stoici. Pasiunea pentru ,libertate",
liertas, se poten[eaz pe parcursul discursului epic i devine ,cimentul" acestuia, un adevrat
,Grundthema". Conota[iile termenului respectiv implic un climat demn, cndva decantat n cadrul
republicii romane, dar i eliberarea de tiparele epice homerico-vegiliene
16
. ns Lucan nu este un
autentic republican, ntruct n[elegea c, n anii 60 d.C restaurarea republicii devenise imposibil.
Tocmai din n[elegerea acestei imposibilit[i provine n parte i pesimismul relativ al lui Lucan. De
aceea, [ara eposului eroico-cet[enesc este mpins de poet spre pieire.
n relatarea evenimentelor petrecute n aceast [ar, Lucan statueaz dou planuri de desfurare:
primul conoteaz efortul omului n general, narmat cu virtutea stoic, de a combate injuste[ea i
opresiunea, iar al doilea este mobilizat de for[ele rului, declanatoare de conflict cet[enesc. La
nivelul structurii de adncime a discursului epic, pesimismul, care decurge din considerarea acestei
nfruntri, ncheiat cu izbnda for[elor rului, este totui abandonat, cnd se ajunge la judecata de
valoare stoic i cnd se cristalizeaz efectele ndeprtate
MESAJUL P9A4SA3I8I
ale celor dou planuri ale discursului. Lucan nsui elucideaz aceste efecte n invoca[ia poemului.
Crimele rzboaielor civile sunt de iertat, fiindc au oferit lui Nero prilejul s devin mprat =Phars., 1,
w. 33-38). Elogiul ini[ial al lui Nero nu trebuie considerat, n nici un caz, ironic. Lucan se strduiete s
scuze erorile militare, svrite de Domitius, pentru c acesta era strmoul lui Nero NPhars., 2, w.
487-525).
Dar oare n-a evoluat atitudinea lui Lucan fa[ de Nero? Anumi[i cercettori desluesc o muta[ie
radical n exprimarea acestei atitudini, a rupturii survenit dup primele cr[i ale Pharsaliei i dup
dizgra[ierea lui Lucan. Al[i cercettori pledeaz, dimpotriv, pentru unitatea ideologic de monolit i
coeren[a epopeii, pentru absen[a oricrei evolu[ii
17
. Noi considerm c strategia lui 3ucan co'port
un (ond de idei co'un, stail pe tot parcursul discursului epic, pe a#a cruia se schi!ea# o evolu!ie
clar a unor concep!ii ale poetului.
Astfei, stoicismul se men[ine ca baz ideologic permanent a epopeii. Desigur Lucan este mai pu[in
fidel armturii doctrinare a Porticului dect Persius, dar, cum am artat n alt capitol, stoicismul era o
filosofie deschis spre inova[ii. Chiar dac ar fi fost, cum s-a afirmat, un stoic pragmatic, Lucan nu i-a
cantonat filosofia numai n sfera politicului
18
. deile poetului despre evolu[ia universului NPhars., 1, w.
74-84), despre zei, nchipui[i ca simboluri ale for[elor naturii i ale unui suflet universal NPh,ars., 2, v. 4,
9; v. 580 etc), sunt foarte stoice. Ca i unchiul su, Lucan furnizeaz descrierea mre[iei sufleteti,
pledeaz pentru o demnitate, care va de[ine o pozi[e cheie n mentalitatea roman de la sfritul
secolului d.C, condamn frecvent luxul i luxuria, zugrvete istoria [rii sale epice, sub semnul
virtu[ii i dragostei de libertate. Poetul crede ferm n puterea constrngtoare a destinului stoic, (atu',
chiar dac fatalismul su, mai pu[in consecvent dect cel al altor adep[i ai Porticului, se mbin cu
ceea ce a fost definit drept antropocentrismul Pharsaliei. ntr-adevr, cum am artat, fatalitatea a
mpins Roma spre rzboiul civil, ns impactul ei s-a realizat numai prin intermediul demersului uman.
Cum trebuie ns interpretat un vers care a nedumerit mul[i cititori i cercettori? Ne referim la: ,cauza
nvingtorilor a plcut zeilor, cea a nvinilor lui Cato", uictri+ causa deis placuit, sed uicta $atoni
NPhars., 1, v. 128). S-a artat, de ctre cercettori italieni, c Lucan nu predic n acest vers teologia
victoriei, nu elogiaz pe nvingtori, ca Vergiliu, ci pe nvini i sugereaz solitudinea omului,
confruntat cu legea inflexibil a sor[ii. Dar Lucan n-a vrut s sus[in c vestitul erou stoic care a fos
Cato s-ar fi mpotrivit destinului, ci, a contrario, c el l-ar fi aplicat cum a crezut c reclam virtutea,
adic rmnnd solidar cu libertatea. Zeii au pedepsit laitatea muritorilor i au pus capt republicii, de
fapt [rii poeziei epice a lui Lucan. Totui, Cato, care nu era la, n-a abandonat libertatea! De fapt,
admira[ia fa[ de Cato - a crui imagine evolueaz n Pharsalia, cum vom vedea - i adoptarea unei
optici mai apropiate de standardele aristocra[iei romane, dect cea profesat de unchiul poetului,
rmn constante n toat
485
POE| STOC: PERSUS Sl LUCAN
desfurarea epopeii. Totodat deloc republican, cum am remarcat mai sus, Lucan a crezut
permanent n ineluctabilitatea Principatului. El a rmas fidel alega[iei din prima parte a poemului:
,pacea a venit numai mpreun cu un stpn" =Phars., 1, v. 670). Alega[ie care va influen[a o
apreciere similar enun[at mai trziu de Tacit. De asemenea s-a men[inut stabil ataamentul de
nezdruncinat fa[ de Roma i de romanitate. De altfel Lucan s-a referit uneori la politica extern
roman, inclusiv la problemele rela[iilor cu popula[iile danubiene
19
. Sub impactul situa[iei mperiului din
epoca lui Nero, conflictului cu pr[ii, ulterior planurilor semiexpansioniste ale regimului imperial, poetul
a resim[it presiunea Barbarilor ca o ncercuire a statului roman.
E4ol)+ia co!ce(+iilo$ l)i L)ca!
Evolueaz totui mesajul emis de Lucan, desigur pe baza fondului stabil de idei, concomitent stoic i
antropocentrist. n optica politic a lui Lucan se pot decodifica anumite modificri de accent. Cum am
artat, poetul din Corduba a fost de la nceput adeptul unei monarhii foarte tradi[ionaliste i romane
(ceea ce l-a nemul[umit pe Nero!), dar, n ultimele cr[i, s-a accentuat mpotrivirea sa fa[ de un
principat orientalizant. Relevant este atitudinea fa[ de Alexandru, vestitul cuceritor macedonean, pe
care Lucan l calific drept ,vlstarul nebun al lui Filip/ / i tlhar norocos" =Phars., 10, w. 20-21). ns
Alexandru constituia paradigma lui Caligula i Nero, simbolul despotismului orientalizant, teocratic, de
sorginte antonian, totui lipsit de conota[iile filosofice pe care zadarnic ncercase s i le imprime
Seneca. Pe de alt parte, se modific radical i atitudinea poetului fa[ de principalii antagoniti ai
epopeii, adic Caesar i Pompei. Niciodat ei nu devin adevra[i eroi, care ar trebui glorifica[i fr
rezerve. Cu toate acestea, n vreme ce, la nceputul discursului epic, ei sunt pui pe acelai plan,
ulterior Lucan propune o diferen[iere clar a valen[elor caracteristice lor. Dac, la nceputul Pharsaliei,
Pompei este prezentat n plin declin, doar ca ,umbra unui nume mare" =Phars., 1, v. 135), n partea a
doua a epopeii el devine cpetenia vrjmailor tiraniei, nzestrat cu virtu[i ca modera[ia, civismul,
sentimentul justi[iei =Phars., 8, vv. 553-879). Parc s-ar fi convertit n aspirantul spre n[elepciune,
preconizat de Seneca, i n salvatorul republicii, cndva reclamat de Cicero. n acelai timp, personaj
emblematic pentru for[ele distructive, Caesar devine tiranul prin excelen[. El are darul i voin[a de a
domina, pentru c este bntuit de o furie cumplit, care l transform ntr-un Ahile demonizat. Bucuria
ncercat de Caesar n fa[a capului retezat al lui Pompei =Phars., 9, vv. 1035-l062) se relev ca
deosebit de abominabil i denun[ pasiunile, care devastau caracterul lui viciat. Evolueaz ntructva
i imaginea lui Cato. El este conceput n permanen[ ca adevratul erou al epopeii, martirul sacru al
stoicismului, ncarnarea tuturor
486
EVOLU|A CONCEP|LOR LU LUCAN
virtu[ilor romane i tradi[ionale. ns admira[ia fa[ de calit[ile lui sporete dup cartea a treia a
Pharsaliei. n loc de n[elept hieratic, Cato devine adversarul militar destoinic al lui Caesar, paradigma
vie a autenticilor romani.
Pe de alt parte, chiar n cartea a patra, Lucan regret destabilizarea institu[iilor tradi[ionale i
blameaz ereditatea monarhic =Phars., 4, w. 799-809, 823). Poetul pare s asume ideile conspira[iei
lui Piso. De altfel tonul sumbru, romantismul dezndjduit dobndesc o pregnan[ accentuat
20
. |ara
eposului lui Lucan vibreaz adesea de sinceritate patetic, de umanism generos. Poetul este tulburat
de contrastul ntre inevitabilitatea monarhiei - acceptat parc mai greu dect n proza unchiului su -
i celebrarea nostalgic a unor idealuri revolute. Totui, ncrederea n demnitatea fiin[ei umane
depete aceast dilem tragic.
To!)l o$a"o$ic ,i 4oca+ia $o1a!"ic#
nc din antichitate, Quintilian l-a considerat pe Lucan orator mai degrab dect poet =Inst. Or., 10,1,190). Desigur Lucan era
poet, de fapt un poet nzestrat cu un talent notabil. Totui, cnd moralizeaz sau mediteaz asupra evenimentelor, cnd i
contrapune personajele, Lucan devine de regul declamatoriu. De altfel personajele epopeii rostesc numeroase cuvntri,
peste o sut n ansamblul Pharsaliei. n alctuirea acestor cuvntri, poetul renun[ la formulele introductive din discursurile
homerice i vergiliene, ns respect cu stricte[e structura, compartimentarea alocu[iunii antice, aa cum le concepeau retorii.
Anumite cuvntri se transform n controverse retorice, precum cele mai sus men[ionate ale lui Brutus i Cato. Controversa
lor, structurat la o nalt tensiune ideatic i emo[ional, conduce de fapt la angajarea celor doi eroi stoici n tabra
pompeienilor =Phars., 2, w. 242-325). ntreg poemul este, de altfel, structurat dup regulile declama[iei, cndva expuse de
Seneca Retorul, bunicul lui Lucan. Abund prin urmare tiradele declamatorii, senten[ele, prosopopeele, digresiunile, diverse
procedee de amplifica[ie oratoric. Totui, nsufle[it de mobilurile sale politico-filosofice i de o poetic nnoitoare, Lucan
transcende semnifica[ia tradi[ional a procedeelor declamatorii, opereaz tranzi[ia de la retoric la pararetoric. Sau, altfel spus,
poetul confer func[ionalitate epic emfazei retorice, o subordoneaz unei arte de remarcabil densitate emo[ional. Pe de alt
parte, s-a artat cu sagacitate c n spatele controversei mai sus citate ntre Cato i Brutus se aflau discu[iile ntre Seneca i
Lucan nsui, cuprini de ndoieli, dar nc decii s-i continue angajarea politic, n anii 6l-62 d.C. Poetul l concepea pe Cato
ca un arhetip al lui Seneca i tododat se considera un nou Brutus
21
.
Dar cum se realizeaz subordonarea emfazei fa[ de obiectivele politico-estetice ale PharsalieiK
Lucan devine oratoric din dorin[a de ,a spune ct mai mult", de a fi ct mai convingtor. Poetul
comenteaz permanent gesturile* eroilor epici, intervine n desfurarea ac[iunii, particip ncordat la
peripe[ii, ca un personaj suplimentar. El i transform discursul epic ntr-o confesiune. ntruziunea sa
n trama epic suprim ,distan[a" dintre narator i obiectul nara[iei, l diferen[iaz pe poet de Vergiliu i
mai cu seam de Homer. Lucan comenteaz direct, confesiv, emo[ionat, btlia de la Pharsalus
=Phars., 7, w. 492-497). Vocea auctoriala a lui Lucan se traduce n trei tipuri de interven[ie direct: a) a
naratorului
487
POE| STOSC: PERSUS Sl LUCAN
explicit, care recurge uneori la invectivarea unor personaje i la apostrof, adresndu-se, de pild,
Romei nsi NPhars., 1, w. 81 i 86) sau schimbnd rapid ntre ele persoanele verbelor, ca i cazurile
- nominativul i vocativul; b) cea a poetului nsui, om al epocii lui Nero, care comenteaz nemijlocit
situa[ia politic a timpului su NPhars., 7, w. 432; 440-459); c) cea a unei persoane nedefinite,
enigmatice, de fapt a unui cet[ean al [rii epice a Pharsaliei, care ignor viitorul i implor ncheierea
rzboiului civil =Phars., 5, w. 297-299), exprimnd totui optica politic a poetului
22
. Astfel Lucan
alterneaz cu iscusin[ falsa obiectivitate i exprimarea nemediat a propriilor idei, spre a comenta
evenimentele [rii eposului su i a inculca asculttorilor i cititorilor interpretarea pe care o confer
rzboiului civil. Astfel tonul poemului devine nu numai oratoric sau eventual dramatic, ci i liric. Se
impune, de altfel, antinomia angelic/demonic, antinomie care va juca un rol foarte important n istoria
romantismului. ntr-adevr, Pharsalia este un poe' ro'antic, ilustrativ pentru structurile vehiculate de
stilul nou. Am spune chiar mai romantic i mai neoasianist dect operele lui Seneca.
Re4ol)+ia a$"i"ic# a l)i L)ca!
Apartenen[a la stilul nou nu se reduce doar la voca[ia lirico-romantic i la func[ionalitatea retoricii.
Deoarece ea implic mai ales ceea ce se poate defini ca revolu[ia ntreprins de Lucan n evolu[ia
eposului, consecin[ a unor mentalit[i i problematici nnoite. Poetul s-a angajat ntr-o polemic
plurivalent, dirijat mpotriva despotismului orientalizant, ns i a epopeii homerico-vergiliene cu
subiect mitologic, ca i a poeticii convenien[ei clasicizante i a variet[ii metrice. S-au remarcat, totui,
filia[ii ntre Lucan i Ovidiu. Oricum, ns Pharsalia constituie o anti-Eneid, iar autorul su este un
anti-Vergiliu. Cci el pornete de la Vergiliu pentru a modifica n adncime semnifica[ia pasajelor din
8neida, la care se refer, printr-o abil tehnic aluziv, pentru a rsturna n[elesul focalizant ai
mesajului emis de poetul mantuan
23
.
Inova!ia cea 'ai radical re#id )n de'iti#area eposului, )n (urirea unui anti'it, )n e+pul#area
'itologiei i aparatului ei speci(ic, co'pus din #ei, se'i#ei etc, ,5otterappara(, din epopee. Divinit[ile
nu mai declaneaz ac[iunea epic. De altfel Lucan era contemporan cu Petroniu, care, n romanul lui,
nlocuia limbajul simbolurilor cu cel al semnelor. Dei, cum vom vedea, Petroniu l va critica pe Lucan.
S-a afirmat c revolu[ia lui Lucan afecteaz trei niveluri diferite ale textului epic: 1) subiectul; 2) eroul;
3) transcendentul. Lucan ar modifica tiparele referitoare la subiect nu numai pentru c ar aborda o
problematic roman, ci i deoarece s-ar referi la prezent, sub pretextul abordrii epice a trecutului.
De asemenea el elimin eroul unic sau cel pu[in principal, care s conduc poporul roman la o victorie
decisiv. n plus, zeii i pierd func[ia generativ de discurs epic, pe cnd, am aduga noi, destinul se
abstractizeaz, fr a-i pierde impactul asupra istoriei. Pentru noi, esen!iale pentru revolu!ia
lucaneic sunt sustituirea li'a.ului
488
REVOLU|A ARTSTCA A LU LUCAN
'itico-si'olic prin cel al se'nelor i cea a 'itului prin anti'it. Totodat, s-a remarcat c Lucan
recurge la amestecul de genuri literare. Nu numai c el apeleaz struitor la lirism, ci impactul
invectivei i al reac[iilor critico-moralizatoare l apropie de satira vremii. n afar de acestea, s-au
stabilit filia[ii ntre Pharsalia i Octavia. Lucan nsui semnalizeaz tragismul discursului su =Phars.,
7, w. 207-213)
24
.
Revolu[ia ncepe din invoca[ie, unde Lucan nu se mai adreseaz muzelor, ci lui Nero. mpratul i va
sluji ca divinitate i profet, nct poetul renun[ la invocarea lui Bacchus, dat fiind c principele poate
singur s inspire un poem roman =Phars., 1, w. 63-66). Astfel un tipar utilizat de Manilius ntr-un poem
didascalic este transferat n sfera epicului, n care ilustreaz o inova[ie iconoclast. Pe de alt parte,
nara[iile mitologice din Pharsalia devin amuzante, sunt desfurate cu un scepticism detaat.
Transgresarea motenirii vergiliene nu se reduce, cum am artat mai sus, la abandonarea
optimismului istoric. Atmosfera apollinic este inten[ional substituit de o ambian[ dionisiac. Pentru
bacchismul Pharsaliei, dup prerea noastr, relevant apare chiar invoca[ia. Am vzut c acolo
Lucan opune pe Nero lui Bacchus, declarnd c renun[ la invocarea marii divinit[i dionisiace. Dar de
ce Bacchus, i nu muzele? nsui Apollo este consemnat doar n treact =Phars., 1, v. 48). Astfel, la
modul aluziv, Lucan semnalizeaz prezen[a atmosferei dionisiaco-bacchice n textura discursului su
epic. De aceea, poetul afirm c renun[ ia Bacchus (i nu la alt zeu!), n favoarea lui Nero. Tehnica,
definit drept ,antifrastic" fa[ de Vergiliu, depete nivelul rsturnrii unor simple enun[uri ale
mantuanului. Foarte relevant este episodul deja men[ionat al consultrii necromantei Erichto =Phars.,
6, w. 413-830). Acest episod riposteaz narrii vergiliene a coborrii n nfern, realizate tot n cartea a
asea a unei epopei. ns n Pharsalia nu eroul coboar n nfern, ca n 8neida, ci acesta urc la
suprafa[, n vreme ce luna cade de pe cer. Sunt astfel practic eliminate elementele mitologice,
ntruct poetul nu mai este constrns s descrie meleagurile infernale. Distan[area fa[ de armonia
clasic i inser[ia unui ,romantism negru" sunt ilustrate de toate celelalte muta[ii, care privesc fie
personajul care solicit profe[ia, n Pharsalia un antierou ,nevolnic", adic Sextus Pompeius, i nu un
erou, ca Enea, fie prevestitoarea, adic Erichto, magcian sinistr, ce ia locul seninei Sibile, fie
instrumentul prevestirii, nu Anchise, ci un simplu soldat nviat. Cum este i firesc, degradarea
afecteaz i profe[ia: Romei i se prezice nu o soart glorioas, ci tragic, ndoliat
25
.
Mi$ac)lo)l laic"
Dar totui ce substituie n Pharsalia miraculosul tradi[ional homerico-vergilian, prezent ntr-un fel chiar
n primele epopei istorico-cet[eneti arhaice i romane? Succedaneele rezult chiar din prezentarea,
mai sus efectuat, a consultrii magicienei Erichto. Pentru a conferi mre[ie evenimentelor relatate,
pentru a
489
POE| STOC: PERSUS Sl LUCAN
[ese n jurul lor un univers imaginar, pentru a zmisli o [ar epic, s-a artat c Lucan a recurs la dou
proceduri esen[iale
26
. Astfel poetul a ngroat considerabil duetul liniar al imagisticii sale, prin utilizarea
amplifica[iei oratorice, conota[iilor lirice i altor mijloace mai sus evocate, care confer pitoresc artei
sale. n al doilea rnd, rmnnd ntre limitele antimitului, Lucan a operat cu un fel de miraculos ,laic",
care s substituie pe cel tradi[ional. Presagiile, visele, magia popular, apelul la diverse elemente ale
fantasticului mplinesc golul lsat de expulzarea gra[ioaselor fiin[e mitologice; supranaturalul transreal
substituie supranaturalul mitologic. Tocmai pasajele dominate de fantastic i adesea de macabru, n
orice caz de surprinztor, se dovedesc a fi cele mai izbutite din Pharsalia. Ca i unchiul su, Lucan, n
descrip[ia naturii, contrapune tradi[ionalului locus a'oenus un locus horridus. n ultim instan[,
miraculosul lugubru corecteaz antropocentrismul i fatalismul stoic, care, duse pn la capt, ar fi
devitalizat discursul epic de fantasia lui poetic. Rzboiul civil nsui este nvestit cu dimensiuni
cosmice i totodat horifice. Chiar ,aristia" lui Scaeva implic oroare: ,virtutea" acestui centurion
devine criminal i implic o pild de bravur nociv =Phars., 6, w. 118-l60). Revelatoare este i
descrip[ia unui crng damnat de lng Massilia (azi Marsilia), ca i a comportrii lui Caesar, cu acest
prilej =Phars., 3, w. 399-452). Caesar ordon tierea acestei pduri, populate de divinit[i
necunoscute, lugubre, care transform acest crng ntr-un peisaj fantastic, similar regatului vergilian al
mor[ilor. Cu toate acestea, ca un Don Juan ,avnt la lettre", Caesar sfideaz zeit[ile macabre i
dobndete, n ochii solda[ilor si, obliga[i s taie pdurea, dimensiuni supraumane.
Am artat c Caesar este un antierou, brutal, cinic, unilateral construit ca personaj, n vreme ce
Pompei evolueaz spre un anumit eroism. Apare arid construit nsui Cato, eroul privilegiat al epopeii
i arhetipul lui Seneca. Totui Lucan atest capacitate notabil de analiz psihologic n creionarea
personajelor secundare, dar i n structurarea lui Pompei i, n parte, chiar al lui Caesar, ins sfiat de
furtuni sufleteti teribile. Totodat mul[imile sunt evocate cu deosebit iscusin[.
Li1>aD)l l)ca!eic
n pofida bunelor sale inten[ii, Lucan apare adesea cititorului modern ca prolix i obositor, practician al
unef scriituri hiperbolizante, sonore i adesea redundante. Fervoarea sa este ns autentic. Poetul
vibreaz intens fa[ de natur i de misterele ei. Lucan impresioneaz puternic orice cititor, cnd
evoc animalele, care vorbesc, naterile monstruoase, ,tehnica" magicienilor, ca de pild Erictho
mnuind leul soldatului, zngnitul armelor n vzduh, o lume chtonic, tradi[ional italic. Nu-i
lipsete darul descrip[iilor foarte plastice, minu[ios realizate. Lucan consacr descrierii furtunii pe mare
=Phars., 5, vv. 560-677) un spa[iu de 117 versuri, fa[ de 60 de stihuri la Vergiliu i 41 la Homer,
tocmai pentru a figura minu[ios fenomenul, ca i reac[iile umane pe care acesta le prilejuise.
490
LMBAJUL LUCANEC
Pe lng tiradele retorice, senten[ele sonore, prosopopeele i invectivele, Lucan utilizeaz numeroase
compara[ii i metafore, hiperbole i antiteze. Limbajul su dobndete astfel o somptuozitate
excep[ional, chiar excesiv. n acelai timp, poetul din Corduba i presar discursul cu asocia[ii
inedite de cuvinte, imagini noi, surprinztoare, i revalorizeaz valorile semantice periferice.
Paradoxurile abund ca s confere enun[urilor o dimensiune abrupt: n[elegerea triumvirilor este
,concordie discordant", concordia discors NPhars., 1, v. 98). Termenul de roora redobndete
sensul ini[ial de ,copaci", n timp ce unele epitete sunt pregnant nnoite. Dup tradi[ie, Rubiconul era
un ru destul de mare, ns Lucan l proclam ,mic", paruus. Adesea poetul vehiculeaz aproximarea
sugestiv, ambiguitatea sensurilor. Cteodat descompunerea imaginii n elemente multiple determin
complicarea topicii i a sensului enun[ului. Totui fraza lui Lucan este ndeobte scurt. Adept al
stilului nou, nepot al lui Seneca, poetul recurge frecvent la paratax, ca i la formulele intensive i la
superlative. Arhaismele se ntlnesc rar n vocabularul patetic al lui Lucan, n care domin lexicul
vremii. Emerg uneori chiar formule mprumutate prozei
27
.
Versul lui Lucan, hexametrul dactilic, curge larg, sonor, este uniform articulat, chiar rigid, n func[ie de
acelai ritm i de aceleai cezuri. Hexametrul lucaneic se deosebete sensibil de cel privilegiat de
Persius. Uneori Lucan desprinde cuvntul-cheie i l plaseaz la nceput de hexametru. ns astfel
poetul din Corduba confer o surprinztoare suple[e anumitor versuri, care, altfel, s-ar prezenta ca
rigid construite. De fapt, versifica[ia completeaz articularea complex a unei strategii artistice
pluridimensionale. Concep[iile politice, filosofice i estetice func[ioneaz n interconexiuni i se
legitimeaz reciproc.
Co!cl)zii ,i $ece("a$ea o(e$ei l)i L)ca!
Cu toate defectele sale, de altfel, cum am vzut, frnate de exorta[iile lui Seneca i explicabile prin
vrsta sa foarte tnr, prin dorin[a de a fi convingtor, Lucan este un poet de o notabil valoare. Ne
sim[im coplei[i i totodat fascina[i, cnd ne plimbm n [ara eposului lucaneic. Poetul a fost de
altminteri comparat cu Victor Hugo
28
. S nu uitm, repetm, c Pharsalia era n primul rnd destinat
recita[iilor, unde anumite cusururi nu erau percepute, iar efectele sonore aveau cutare. Oricum,
fervoarea juvenil a lui Lucan, pasiunea sincer pentru libertate, umanismul cald, generos, combustia
intensiv a imaginilor, vibra[ia liric autentic, romantismul plurivalent, vigurosul efort nnoitor, toate
aceste mrci ale epopeii lucaneie au impresionat adesea pe mul[i dintre cititorii Pharsaliei. Poetul
nsui avea ncredere n talentul su i se adresa n felul urmtor lui Caesar: ,Cci, dac este legiuit
s fgduiesc ceva muzelor latine, afirm c viitorimea va citi opera mea i faptele tale, ct va dura i
cinstirea adus poetului din Smyrna [Homer]; Pharsalia noastr va tri i n-o va cuprinde niciodat
ntunericul" =Phars., 9, w. 983-986). Prin urmare, Lucan clama romanitatea artei sale i caracterul ei
novator, suflul de emula[ie ce o mobiliza, pe lng o trinicie ce echivala cu
491
POE| STOC: PERSUS Sl LUCAN
eternitatea: se reliefa n acest fel chiar mai cuteztor dect Hora[iu i Vergiliu, care crezuser c
operele lor vor dura ct puterea roman.
Am artat c opiniile anticilor n privin[a lui Lucan erau mpr[ite, c anumi[i clasicizan[i, precum Quintilian i Servius, i erau
ostili. Cu toate c a adoptat o atitudine critic fa[a de comportarea politic a poetului din Corduba, marele Tacit se inspir din
imaginile lucaneice ale lui Pompei i Caesar, cnd articuleaz caracterele i reac[iile unor personaje aie sale, ca Otho i
Vitellius. Dar Lucan a fost admirat nu numai de Statius, ci i de Florus, pe cnd Ciaudian a exploatat filoane ale Pharsaliei.
Filologii au studiat opera iui Lucan i au alctuit scolii, n vreme ce marele numr de manuscrise ale Pharsaliei ilustreaz
interesul pe care i l-au artat evul mediu i Renaterea. Dante, Tasso, Petrarca i Corneiile l-au admirat. Cum era i firesc,
Bolteau i neoclasicii n-au gustat farmecul Pharsaliei. ins garda na[ional a revolu[iei franceze i-a nscris pe sbii cuvinte
inspirate dintr-un vers al epopeii iui Lucan. Ultimele decenii ale secolului nostru au comportat, n multe [ri, o adevrat explozie
bibliografic, tradus n numeroase cr[i i articole hrzite lui Lucan.
n diverse culegeri, n reviste mai vechi, ca Orpheus j Ausonia, au aprut pasaje tlmcite din opera
iui Lucan. Reiativ recent, asemenea pagini selec[ionate au aprut n I#voare privind istoria 4o'*niei,
vof. , Bucureti, 1964 i n Antologie de literatur universal, Bucureti, 1970 (n traducerea autorului
acestor rnduri). Recent a aprut o traducere integral a Pttarsaiiei.
Aadar, n pofida deosebirilor mari care i-au separat, Persius i Lucan se asemnau n unele privin[e.
i unea nu numai o reai prietenie, ci i tinere[ea fen/ent, stoicismul militant, tririle intensive,
imagistica vibrant, sinceritatea confesiv a mesajului tor. Discursurile ambilor poe[i stoici vor
emo[iona totdeauna.
BBLOGRAFE: Fredarick M. AHL, 3ucan. An Introduction, ithaca-London, 1976; Jacqueline BRSSET, 3es idees
politi<ues de 3uc1-n, Paris, 1964; Eugen CZEK, 3D*po<ue de Neron e) ses controverss sd*ologi<ues, Leiden..
19'-* pp. 168-l79; 18l-l34; 337-349; 38l-386; ,Persius" i ,Lucan", Istoria literaturii latine. I'penui, partea ,
Bucurai', 1975, pp. 104-l42; Fabio CUPAUOLO, lJnerario delta poesia latina nel I secolo deI" I'pero, reeditare
Napoii, 1978, passi'7 Cynthia S. DfcSSEN, lunctura callidus aer,. A Study o( Persius Sa)ires, Chicago - London,
1968; Donaio GAGLARD, 3ucano, poe)a delta liert, ed. a 2-a, Napoli, 1970; stvan K. HORVATH, ,Perse ef
Neron', Studii clasice, 3, 196 i, pp. 337 i urm.; Istoria literaturii latine N/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp. 226-260;
307-330; Rene MARTI9 - Jacques GALLARD, 3es genres litteraires * 4o'e, B voi., Paris, 1981, S, pp. 30-41;
60-33; II* pp. 14l-l42;
1
48-l49; Emmanuele NARDUCC, 3a ProQiden#a crudele. 3ucanc e la distru#ione dpi 'iti
augustei, Pisa, 1979; Neronia /022. Ades du B-e col(a<ue de la Societe Internationale dD8tudes Nero'ennes,
Cermon, f-erranci, /G1B, pp 75-l24; 15.-l55; 19l-213; Ettore PARATORE, Storis delia ietteratura latina, ed. a 8-a,
Rrenze, 1967, pp. 555-610; Rene PSCHOM, 9istoire de la litt*rature latine ud. a 9-a, Paris, 1924, pp. 550-582;
4o'e sinous. &anuel dDinitiation la littera)ure ei * ia civilisa)ion iatines, Paris, 1977, pp 1'4%l'.E Jonn Patrick
SULLIVA9* 3iterature and Politics in Ihe Age o( Nero, thaca-London, 1985, passi'7 Paolo TREMOL, &. Anneo
3ucano. 3Da'iente (a'iliare e letterario, Trtese, 1961; <$a!+o"e VLLE.'JEUV'E, 8ssai sur Perse, Paris, 1.1..
492 ___
NOTE
1. Pentru rela[iile poetului cu cercurile cultural-politice, prin excelen[ cu cel al ")i Thr asea, vezi Eugen
CZEK, Neron, Paris, 1982, p. 234. Pentru cunoaterea operei lui Lucilius de c tre Persius, vezi Domenico BO, ,Una
vexatissima quaestio: Lucilio, Lucrezio e Persio, , 1 -2", Studi di %ilologia $lassica in Onore di 5iusto &onaco, Palermo, 1991,
, pp. 1095-l105.
2. Pentru acest punct de vedere asupra izvoarelor de inspira[ie ale lui Persius , vezi G.S. FSKE,
,Lucilius, the Ans Poetica of Horace and Persius", 9arvard Studies in $iassical Philology, 24,1913, pp. 1 -36; Rene PCHON,
9istoire de la litterature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924 , pp. 551 -552; lancu FSCBER, Prefa[ ia Persius - luvenal - Mar[ial,
Satire i epigra'e, Bucure ti, 1967, pp. X-X; Eugen CZEK, ,Peisius", Istoria literaturii latine, I'periul, Partea nti, Bucurat
ti, 1975, pp. 106-l07; Fabio CUPAUOLO, Itinerario dellapoesia latina nellsecolo dellD I'pero, re editare, Napoli, 1978, p. 200.
Persius a fost prezentat ca un doctrinar, ndeprtat de observare?. vie[ii, de ctre Ulrich KNOGHE, Die 4o'ische Satire,
Gottingen, 957, p. 61. Cu unele nuan[e, a;;east apreciere apare i te Charles WTKE, 3atin Satire. The Structure o(
Persuasion, London, 1970, pp. 70; 110; 150-l51. Per.tru personae acioptae cfe Persius, vezi Cyntnia DESSEN, lunctura
esa*us acriL a Study o( Persius Satires, Chicago-London, 1958, p. 9. Astfel, n satira nti, care prelungete ideile din choliambi,
Persius asum peisona tnrului poet rebei, critic ia adresa anumitor confra[i ai si, fa[ de rnodelese greceti =iid., p. 38). n
vreme ce, n satira a doua, Persius ar adopta persona unui btrn moralist stoic =iid,, p. 40), iar n satira a treia se impunea o
persona stoic, mult mal convingtoare Niid., p. 49). rt sfrit, o persona foarte sincer emerge din satira a cincea =iid., pp. 7!
i 93). Ace'ai savant consider c satirele au fost scrise de poet ntr-o alt ordine dect cea a edi[iilor postuma. Aceast ordine
ar ncepe cu satira a asea i s-ar fi ncheiat cu satira nti =iid,, pp. 95-96). Popularitatea lui Socrate, printre stoicii vremii, este
reliefat de aceeai cercettoare =iid., pp. 97-l01). De altfel s-a demonstrat c Persius cunotea temeinic opera lui Platon: vezi
Antonio CARLN, ,La seconda satira di Persio e i'Afcibiade seconda", Studi di %ilologia $lassica in Or,ore di 5iusto &onaco,
pp. 1089-l093. n privin[a observrii realit[ilor literare i conectrii lui Persius la dezbaterile estetice ale epocii, vezi Nino
SCVOLETTO, ,La poetica di Persio", Argentea Aetas. iii &e'oria' 8ntii ". &ar'orate, Genova, 1973, pp. 83-l06, mai aes pp.
86-88; 105, dar i anterior Peter DAMS, Dichtungs?riti? ei Nachargeischen Dicntern, Marburg-Lahn, 1970, pp. _ 113-l26.
3. n latinete propozi[ia auricuias asini re+ &idas babei a fost schimbat n auriculas asini <uis non
haetK Pentru atitudinea lui Perssus fa[ de Nero, vezi Raou! VERDERE, ,Notes criiques sur Perse', 9o''ages*&,
Nieder'ann, Bruxelles, 1956, pp. 339-350; stvan K. HORVATH, ,Perse et Neron", Studii clasice, 3,1961, pp. 337-343; Eugen
CZEK, 3DHpo<ue de Neron et ses cor.trovenses ideologi<ues, Leiden, 1972, pp. 182-l84. n privin[a aluziilor la Abrasax-iao, vezi
Lucien JANSSENS, ,L'apport de Perse aux etudes neroniennes: Abrasax, ie dieu de Neron", Neronia /022. Ades du B-e
$ollo<ue de la Sociale Interna!ionale dD8tudes Neroniennes, Ciermopt-Ferrand, 1982, pp. 19l-222. Pentru mesajul lui Persius,
problematica satireloi lui, vezi C. DESSEN, op. cit, pp. 23-96;
493
POE| STOC: PERSUS Sl LUCAN
E. CZEK, ,Persius", I'periul, pp. 106-l10; Rene MARTN - Jacques GALLARD, 3es genres litteraires * 4o'e, B voi., Paris,
1981, , pp. 14l-l42; Mariana BLU|, ,Persius", Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp. 313-320.
4. Pentru poetica lui Persius, vezi mai ales N. SCVOLETTO, op. cit, pp. 25-86; 90-93; 104-l05 (care
repereaz accentele polemice); John Patrick SULLVAN, 3iterature and Politics in the Age o(Nero, thaca-London, 1985, pp. 92-
l14. Choliambii au fost considera[i prolog al satirelor de ctre Wendell V. CLAUSEN, ,Sabinus MS of Persius", 9er'es,
91,1963, pp. 254-255, dup ce fuseser declara[i poem independent al lui Persius de ctre Otto JAHN, n edi[ia Aulii Perii
%lacci Satiraru' 3ier cu' scholis anti<uis, Leipzig, 1843, p. 71. Ch. WTKE, ,The Function of Persius' Choliambics",
&ne'osyne, 4,15,1962, pp. 153-l58, socotea c, n choliambi, Persius asuma o persona cinica. Giovanni D'ANNA, ,Persio
semipaganus", 4ivista di $ultura $lassica e &edioevale, 6, 1964, pp. 18l-l84, semnala ecouri proper[iene n dou versuri (5-6)
din choliambi. Pentru antielenismul din choliambi, vezi i C. DESSEN, op. cit, pp. 18-23.
5. Pentru discu[ia n jurul limbajului abscons al lui Persius, vezi John Patrick SULLVAN, ,n Defence
of Persius", 4a'us, 1, 1972, pp. 48-68 (care la pp. 59-62 se refer i la Pound); J.P. CEBE, 3a caricature et la parodie dans le
'onde anti<ue des origines * Fuvenal, Paris, 1966, p. 206 (care arat c dorin[a de a fi expresiv l determin pe Persius la
obscuritate). Ch. WTKE, 3atin Satire, p. 112 exagereaz cnd exclam ,Persius speeking to be dramatic, become a obscure".
Pentru rela[iile cu retorica i alte probleme, vezi C. DESSEN, op. cit, pp. l-l4; 66-70 (Alcibiade comparat cu un pederast
prostituat; F. CUPAUOLO, op. cit, pp. 69-70; dar i E. CZEK, ,Persius", I'periul, pp. 110-l11; Alain MCHEL, ,Le luxe,
l'elegance et la sagesse", 4o'e et nous, p. 178.
6. Pentru sugestivitatea portretelor fizice i pentru raporturile cu mimul, vezi R. PCHON, op. cit, pp.
557-558. Cu privire la structura satirelor lui Persius n general, vezi E. CZEK, ,Persius", I'periul, pp. 111 -l12; M. BLU|
,Persius", Istoria literaturii latine, pp. 320-324. Alctuirea dialogului imaginar din unele satire este ndeobte foarte labil. nct
George HENRCKSON, ,The First Satire of Persius", $lassical Philology, 23,1928, pp. 102-l07, sus[inea, desigur exagernd, c
n satira nti dialogul nu constituie dect un monolog interior. Pentru contrastul ntre distorsiunile tematice i unitatea imagistic
a satirei a cincea, vezi William S. ANDERSON, ,Part Versus Whole in Persius Fifth Satire", Philological Ouarterly, 39,1960, pp.
66-81. Pentru datoria contractat fa[ de Hora[iu i alte tipare mai vechi, vezi Kenneth J. RECKFORD, ,Studies in Persius",
9er'es, 90, 1962, pp. 476-504, mai ales 497; C. DESSEN, op. cit, pp. 79-88; 94 (ultima satir este cea mai hora[ian, att
datorit vocabularului utilizat, ct i altor elemente, ndeosebi portretului atribuit lui Caesus Bassus; dar pot fi decelate ecouri nu
numai din Lucilius, ci i din Lucre[iu i Cicero); F. CUPAUOLO, op. cit. pp. 106-l08. n ce privete configurarea unit[ii artistice
profunde a satirelor, vezi C. DESSEN, op. cit, pp. 14; 75-78; 95-96.
7. Aceast ngemnare este semnalat de F. CUPAUOLO, op. cit, pp. 38-39; pentru scriitura lui
Persius n general, vezi iid., pp. 3l-39; Frangois VLLENEUVE, 8ssai sur Perse, Paris, 1918, passi'7 C. FARANDA,
,Caratteristiche dello stile e del linguagio poetico di Persio", 4endiconti dellD Istituto 3o'ardo di Sden#e e 3e(tere, 88, 1955, pp.
522-526; U. KNOCHE, op. cit, pp. 83-84; Giorgio BRUGNOL, ,Verba togae", 4ivista di $ultura $lassica e &edioevale, 10,1968,
pp. 190-l92; C. DESSEN, op. cit, pp. 1l-l2 (alegoria); 19 (choliambi, tradi[ia roman); 42-47 (satira a doua); Ch. WTKE, 3atin
Satire, pp. 150-l51; N. SCVOLETTO, op. cit., pp. 100-l05; M. BLU|, ,Persius", Istoria literaturii latine, pp. 324-327.
8. Pentru expresionism i baroc la Persius, vezi i N. SCVOLETTO, op. cit, pp. 100; 103-l05 (care
crede ns c Persius ajunge astfel la un anumit manierism).
9. Vezi Jean BAYET, 3iteratura latin, trad. romneasc de Gabriela CRE|A, Bucureti, 1972, p. 526;
i R. PCHON, op. cit, p. 560. Pentru receptare, vezi J.P. SULLVAN, In De(ence, pp. 48-56; E. CZEK, ,Persius", I'periul, p.
113; M. BLU|, ,Persius", Istoria literaturii latine, pp. 327-328.
10. Vacca, Statius i Mar[ial constituie cele mai importante izvoare favorabile, pe cnd Suetoniu, biograful trziu necunoscut i,
cu anumite nuan[e, Tacit i sunt ostili: vezi n aceast privin[ Eugen CZEK, ,Lucan", Istoria literaturii latine, pp. 228-229.
11. Donato GAGLARD, 3ucano, poeta della liert*, ed. a 2-a, Napoli, 1970, pp. 23-27, vede obria
contenciosului n poetica nou, antivergilian i antineronian, pe care o promovau primele cr[i din Pharsalia. Emmanuele
NARDUCC, 3a Provviden#a crudele. 3ucano e la distru#ione dei 'itl augustei, Pisa, 1979, p. 30, opineaz c Nero a fost ocat
de contrastul dintre elogiul ini[ial al Pharsaliei, consacrat lui, i timbrul pesimist, care prevala n discursul poetului din primele trei
cr[i. Lucan este declarat ,representant caracteristique de la societe neronienne" de ctre A. MCHEL, ,Le luxe, l'elegance et la
sagesse", 4o'e et nous, p. 174. Pentru detaliile referitoare la sfritul poetului, vezi E. CZEK, 3Depo<ue de N*ron, pp. 194-l95.
12. Ne referim mai ales la Frederick AHL, 3ucan. An Introduction, thaca-London, 1976, pp. 326-333. Totui, A. MCHEL, ,Le
luxe, l'elegance et la sagesse", 4o'e et nous, Paris, 1977, pp. 174-l75 prefer ca titlu ,Rzboiul civil". Pentru mrirea numrului
de versuri n ultimele cnturi, vezi R. MARTN -J.GALLARD, op. cit, , p. 60.
13. Cum a demonstrat Michel RAMBAUD, ,L'opposition de Lucain au Bellum Civile de Cesar", 3Dln(or'ation 3itteraire, 1960,
pp. 155-l62, ndeosebi pp. 156-l75.
14. Pentru izvoarele, modelele i documentarea lui Lucan, vezi Wolfgang Dieter LEBEK, 3ucans Pharsalia, Gottingen, 1976,
pp. 32-44; 297-307; F. CUPAUOLO, op. cit, p. 76; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 60-61; E. CZEK, ,Lucan", Istoria
literaturii latine, pp. 235-237. O list a autorilor consulta[i de Lucan, n fruntea crora figureaz, desigur, Titus Livius, apare la
Paul JAL, ,La place de Lucain dans la litterature antique des guerres civiles", Neronia /022, pp. 83-89.
15. Pentru pesimismul funciar al lui Lucan, vezi A. MCHEL, ,Le luxe, l'elegance et la sagesse", 4o'e et nous, p. 175 i mai
ales E. NARDUCC, op. cit, pp. 25-36; 66-73; 120-l21 etc; E. CZEK, ,Lucan", Istoria literaturii latine, p. 237. D. GAGLARD, op.
cit, p. 148, n. 85 semnaleaz c termenul de ,mhnit", 'aestus, i ntregul lui cmp semantic apar frecvent n Pharsalia.
16. Ct privete liertas la Lucan, vezi E.D. LEBEK, op. cit, pp. 279-283 (no[iunea ar conota libertatea poporului Romei); F.
AHL, op. cit, pp. 42-61; 279; 343-345 (care l consider republican pe Lucan).
D. GAGLARD, op. cit, pp. 92-l11; 166-l69, afirm c, fr a preconiza restaurarea republicii, Lucan opune liertas conceptului
de ,domnie", regnu'. Termenul de liertas apare de 30 de ori n Pharsalia. 8 ocuren[e se pot constata n cartea a noua, unde
poetul nchipuie libertatea ca ,un impeto furente di passione civile". Dar liertas ar semnifica la Lucan contestarea tradi[iilor
literare clasicizante, poeticii convenien[ei, pentru ca, prin stadiul intermediar al libert[ii de substan[ moral, poetul s ajung la
elogierea trecutului, reprobarea despotismului, voin[a i curajul de a fi liber. J.P. SULLVAN, 3iteratura and Politics, pp. 118-l19;
143-l65 l consider pe Lucan republican i afirm c pentru poet liertas, cuvnt crucial n Pharsalia, ar fi roman i
senatorial. Sulla i Marius nu rezult din poem ca ,mari cpitani", ci ca distrugtori ai libert[ii ,constitu[ionale" =Phars., 1, w.
58l-583; 2, vv. 84-88).
17. Pentru ipoteza rupturii, cndva arborat de Augusto ROSTAGN, s-au rostit printre al[ii Mario Attilio LEV, Nerone e i suoi
te'pi, reeditare, Milano, 1973, pp. 6l-65, F. AHL, op. cit, p. 353; F. CUPAUOLO, op. cit, pp. 206-213. poteza unit[ii
monolitice a fost adoptat de mai mul[i savan[i. Vezi printre al[ii Jacqueline BRSSET, 3es idees politi<ues de 3ucain, Paris,
1964, pp. 19l-l92; 217-218; Berthe MART, ,La structure de la Pharsale", 3ucain. Sept e+poses suivis de discussions
=8ntretiens sur lDAnti<uite $lassi<ue U">, Vandoeuvres-Geneve, Fondation HARDT, 1970, pp. l-50.
18. J.P. SULLVAN, 3iterature and Politics, pp. 118-l19; 143-l52, l prezint pe Lucan ca un stoic pragmatic. Pentru stoicismul
lui Lucan, cu toate inflexiunile lui, inclusiv antropocentriste, i interpretarea versului referitor la Cato din Utica i destin, vezi Ugo
PACENTN, Osserva#ionisulla tecnica epica di 3ucano, Berlin, 1963, passi'7 D. GAGLARD, op. cit, pp. 109-l10; 158; F. AHL,
op. cit, pp. 280-305; A. MCHEL, ,Le luxe, l'elegance et la sagesse", 4o'e et nous, pp. 175-l76;
E. CZEK, ,Lucan", Istoria literaturii latine, pp. 240-241. Chiar J.P. SULLVAN, 3iterature and Politics, p. 152, eviden[iaz c
viziunea lui Lucan asupra istoriei este dominat de concepte ca uirtus, pietas, liertas i de admirarea unor eroi ca Regulus i
Cato.
19. Vezi, pentru acest aspect al Pharsaliei, Dan SLUSANSCH, ,Lucan despre [inuturile pontice i dunrene", 4o'ano-Dacica
II. I#voarele antice ale istoriei 4o'*niei, Bucureti, 1989, pp. 29-69.
20. Dar, cu sagacitate, s-a stabilit o contradic[ie ntre accentele pesimiste, frecvente, cum am semnalat
495
POE| STOC: PERSUS Sl LUCAN
n treact, chiar n primele cr[i ale epopeii, i elogiul ini[ial optimist, pe care Lucan l-a hrzit lui Nero: vezi E. NARDUCC, op.
cit, pp. 29-30; J.P. SULLVAN, 3iterature and Politics, pp. 145-l46.
21. Pentru func[iile tonului oratoric n Pharsalia, vezi U. PACENTN, op. cit, pp. 43-53; A. MCHEL, ,Le luxe, Pelegance et la
sagesse", 4o'e etnous, p. 176; F. CUPAUOLO, op. cit, pp. 75-86; E. CZEK, ,Lucan", Istoria literaturii latine, pp. 244-246; dar
i W. RUTZ, ,Lucan und die Rhetorik", 3ucain. Sept e+poses, pp. 233-265; Berthe MART, ,Lucan's Narrative Techniques", 3a
Parola del Passato, 160,1975 =Neronia, 1974), pp. 74-90. Psntru ,grila" de lectur, care propune echivalarea cuplului Seneca -
Lucan cu cel Cato - Brutus, vezi Jean-Michel CROSLLE, ,Caton et Seneque face au pouvoir. Lucain, Pharsale, , 234-235; X,
186-217", Neronia, 1977, pp. 75-82.
22. n parte, caracteri#area vocilor auctoriaie ale lui Lucan se regsete la B. MART, 3ucanDs Narrative Techni<ues, pp. 78-88;
pentru Pharsalia ca o confesiune, vezi R. PCHON, op. cit, pp. 570-571.
23. D. GAGLARD, op. cit, pp. 7; 47-69; 95; 107 etc, definete pe Lucan ca un ,anti-Virgilio". Vezi i E. NARDUCC, op. cit, pp.
15-l18; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 40 (care utilizeaz formula ,anti-Eneid"); Ettore PARATORE, ,Neron et Lucain
dans l'exorde de la Pharsale", Neronia. /022, pp. 93-l01, sus[ine c opozi[ia manifestat de Lucan fa[ de Vergiliu n-ar fi
nceput din prologul Pharsaliei. Totui, din punct de vedere estetic, Lucan se distan[eaz de mantuan nc din primele versuri
ale epopeii sale. n definitiv, n prolog, Lucan se inspir att din apoteozrile lui August de ctre Vergiliu, n 5eorgice, ct i lui
Hercule de ctre Seneca, n tragedia 9ercule pe 'untele Oeta. n ce privete afinit[ile dintre Lucan i Ovidiu, vezi W. RUTZ,
Studien #ur Mo'positions?unst und #ur epischen Techni? 3ucans, diserta[ie, Kiel, 1950, passi'7 O.C. PHLLPS, The In(luence
o(Ovidon 3ucanDs :ellu' $ivile, diserta[ie, Chicago, 1962, passi'7 P. DAMS, op. cit, p. 56. Dar, nc n antichitate se
semnalase efortul lui Lucan de a-l depi pe Vergiliu: SUET., "ita 3uc, B. F. AHL, op. cit, pp. 8-l16 deceleaz n Pharsalia un
limbaj gladiatorial, ntemeiat pe ,sangre y arena".
24. Pentru cete trei niveluri, unde ar interveni revolu[ia lucaneic, vezi D. GAGLARD, op. cit, pp. 114-l30: pentru amestecul de
genuri i recursul la satir i tragedie, vezi B. MART, 3ucanDs Narrative Techni<ues, pp. 75-89.
25. Pentru semnifica[ia deosebit a acestui episod, care eviden[iaz refuzul vergilianismului, vezi E. CZEK, 3D*po<ue de
N*ron, pp. 345-348, ,Lucan", Istoria literaturii latine, pp. 25l-252; dar i F. AHL, op. cit, p. 143 (care observ c Enea e motivat
de pietas, iar Sextus Pompeius de spaim);
D. GAGLARD, op. cit, pp. 99-l00; 13l-l34; E. NARDUCC, op. cit, pp. 54-61. Vezi i Ettore PARATORE, Storia della letteratura
latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, pp. 603-608 (acest savant n Neron et 3ucain, p. 97, stabilete filia[ii ntre episodul referitor la
Erictho i &edea lui Seneca). S-au identificat i ritualuri egiptene n acest celebru episod, de ctre Josee VOLPLHAC, ,Lucain
et l'Egypte dans la scene de necromancie de la Pharsale, V, 413-830, la lumiere des papyri grecs magiques", Neronia 1977,
pp. 11l-l14.
26. Cum releva R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 40-41; 6l-63; E. PARATORE, Storia, p. 603, l calific pe Lucan, n
legtur cu acest miraculos ,laic", ca precursor al lui Goya; vezi i D. GAGLARD, op. cit, pp. 135-l36; Gian Biaggio CONTE,
Saggio di $o''ento a 3ucano, Pharsalia "I, //1-lHIL lDAristia di Sceva, Pisa, 1974, pp. 7 si 79; E. CZEK, ,Lucan", Istoria
literaturii latine, p. 252.
27. Pentru prozaisme, vezi F. CUPAUOLO, op. cit, p. 80. n general pentru scriitura lucaneic, vezi
E. CZEK, ,Lucan", Istoria literaturii latine, pp. 253-254. Cu privire la versifica[ie, vezi R. PCHON, op. cit, pp. 579-580; D.
GAGLARD, op. cit, pp. 148-l50. Pentru anumite dimensiuni ale metaforismului lucaneic, vezi Simone VARRE, ,Caton en
Libye: l'histoire et ? metaphore (Lucain, Pharsale, X, 294-949)", Neronia 1977, pp. 103-l10.
28. De ctre R. PCHON, op. cit, p. 581. Pentru receptarea Pharsaliei, vezi A. MCHEL, ,Le luxe, l'elegance et la sagesse",
4o'e etnous, pp. 174-l77; E. NARDUCC, op. cit, pp. 157-l62; E. CZEK, ,Lucan", Istoria literaturii latine, pp. 255-256. J.
BAYET, op. cit, p. 549 subliniaz c Pharsalia era n primul rnd destinat a fi declamat ntr-o lectur public.
496
XXV. PETRO9IU
E!i/1ele Satyricon-u\u\
Celebrul roman care este Satyricon-u@ a fost atribuit de manuscrise unui autor numit Petronius Ariter. Numeroase enigme
nconjoar att romanul, ct i autorul lui. Acesta din urm a fost, foarte probabil, cum a demonstrat, n ultim instan[,
regretatul savant american Kenneth Rose, un consul al anului 62 d.C, numit Titus Petronius Niger, pe care Tacit l men[ioneaz
sub forma 5aius Petronius, renumit arbitru al elegan[ei =Ann., 16, l-2). Pe urmele lui Niebuhr, mai mul[i cercettori s-au strduit
s deplaseze data redactrii Satyricon-u@ui n secolele - d.C. i mai ales n a doua jumtate a secolui d.C.
1
. n realitate,
romanul abund n aluzii, sim[ite ca vii, actuale, referitoare la contemporaneitate, adic la oameni i realit[i ale epocii lui Nero
sau la unele momente istorice imediat anterioare. Trimalchio, personaj al romanului, fredoneaz ariile lui Menecrates, cntre[
din vremea lui Nero =Sat, 73, 3, fa[ de SUET. Ner., 30, 5; DO, 63, 1, 1) i admir pe Petraites, gladiator al aceleiai epoci VSat,
52, 3, 71, 6). n roman, este men[ionat Apelles, actor al domniei lui Caligula =Sat, 64, 4, fa[a de SUET., $al., 33,1; PHLO, 3eg.
ad. $ai., 203). ar sclavii toarn mesenilor lui Trimalchio ap rcit n zpad, a<ua niuata, inven[ie personal a mpratului
Nero =Sat, 31, 3; fa[ de PLN., Nat. 9ist, 31,3). Supranumele de &aecenatianus, atribuit lui Trimalchio, n-ar fi putut s fie
utilizat dup 69 d.C. Pe de alt parte, Satyricon-ui se refer i se implic frecvent n polemicile literar-culturale ale epocii lui
Nero, nct se impregneaz masiv de mentalitatea i estetica timpului respectiv. Aadar, romanul a fost foarte probabil redactat
n anii 6l-66 d.C.
2
.
Dar cine era de fapt acest Petroniu? ntruct identificarea lui cu senatorul epicureu, men[ionat de
Tacit, este aproape sigur, el era un curtean al lui Nero, cunoscut pentru elegan[a i rafinamentul lui,
care a jucat un rol fundamental n cercul cultural-politic ai mpratului, n calitate de critic al gustului
cur[ii principelui, n materie de sibarism i estetic, drept factor de compensare a influen[ei exercitate
de cei ce stimulau pasiunile ignobile ale cezarului
3
. A fost constrns s se sinucid, printr-un ordin
imperial, n 66 d.C, cnd i-a furit un sfrit plcut, ostentativ opus tipului stoic de moarte =Ann., 16,
18-l9).
497
PETRONU
Dar sfresc astfel i enigmele Satyricon-u@uiK Firete c nu. Titlul operei apare sub diferite forme n manuscrise, ns trebuie
preferat grafia Satyricori. Acest cuvnt era, dup ct se pare, prescurtarea formei ,cr[i de satire", satyricon liri, n care primul
cuvnt ar constitui un genitiv plural grecesc al adjectivului satyricus, -a, -u'. Cu umor, Petroniu ar fi fcut astfei aluzie la satura,
ca i la satira, tocmai constituit. nct el s-ar fi gndit la ,.cr[i de amestecuri", deoarece practica amalgamul de versuri i de
proz, ntr-o sintax voit lax a textului, dar i la specia satirei, deoarece personajele sale duceau o existen[ liber, agitat, fi
sol. De asemenea, cercettoarea Luiza Campuzano crede c romancierul ar fi trimis la satyn?os, adic la ,trepdu al scenei",
pe baza unei filia[ii arbitrar sugerate ntre satura i satyn?os. De aceea, titlul romanului ar nsemna i ,cr[i cu trepdui ai
scenei". Oricum, titlul romanului este inten[ional ambiguu i plurivalent
4
.
Romanul ni s-a conservat n stare foarte fragmentar i cu multe lacune, care ntrerup desfurarea
ac[iunii. Unul dintre manuscrise =Tragurensis> i o mrturie a lui Fulgentius atest c fragmentele
conservate ar proveni din cr[ile a paisprezecea, a cincisprezecea i a aisprezecea ale SaQ//7con-
ului. Prin urmare, n starea sa ini[ial, aceast oper literar ar fi fost un roman-fluviu, fapt insolit n
antichitate, cnd predominau discursurile romaneti de propor[ii modeste. S-a calculat c noi nu
dispunem n prezent dect de 10% din ansamblul textului originar al Satyricon-u&. Ni se pare
hazardat s se sus[in c, n forma ini[ial, ac[iunea Satyricon-ului ncepea la Massilia (azi Marseille)
i se ncheia la Lampsacus, locul de natere a! zeului Priap.
Subiectul
u
De fapt, subiectul romanului apare ca neobinuit n literatura antic, ntruct nareaz, la persoana nti, peripe[iile extraordinare,
integral fictive, prin care trec Encolpius i alte personaje picareti, n edi[iile moderne, textul conservat apare divizat n 141 de
capitole. n mod tradi[ional, aceste aventuri sunt mpr[ite de cercettorii moderni n trei compartimente. Primele 25 ae capitole
ar constitui aa-numitele aventuri ale lui 8ncolpius, adic ale naratorului, care cutreier diverse locuri i ntmpin felurite
tribula[ii, petrecute succesiv ntr-o coal de retoric, ntr-un bordel, la o orgie etc. Episodul principal, ,osp[ul lui Trimalchio",
cena Tri'alchionis (capitolele 26-82), ne prezint alte aventuri ale naratorului i prietenilor lui, profesorul Agamemnon, tnrul
Ascyltos, copilul Giton, la un banchet baroc i demen[ial, organizat de un libert bogat, i osp[ul nsui. Ultima sec[iune,
aventurile lui 8u'olpus, desfoar peripe[iile cuplului Encolpius - Giton, separat temporar de Ascyltos, i ale lui Eumolpus,
btrn poet rtcitor, asociat binomului men[ionat imediat anterior. Dup o furtun pe mare, cele trei personaje ajung la
Crotona, unde triesc de pe urma credulit[ii captatorilor de testamente. Fragmentele conservate se ncheie senza[ional, dar
poate nu tocmai ntmpltor, cu o secven[ de un grotesc colosal. Pentru a liniti suspiciunile vntorilor de testamente,
Eumolpus, care se ddea drept un btrn i bogat naufragiat, fr copii, i citete testamentul n public: el declar c-i las
iluzoriile avu[ii numai celor ce, dup moarte, i vor mnca leul, tiat n buc[i i n fa[a mul[imii
5
.
* Cel mai bun manuscris (Bernensis) consemneaz forma Petronii Aritri Satiricon. Mai logic pare grafia Satyricon, men[ionat i de un autor
trziu, ca Marius Victorinus (Fragmente, 20). Alte manuscrise nregistreaz i titluri ca Satirae Petronii Aritri sau Satiraru' liri sau Petronii Aritri
Satyrl (rag'enta, care toate implic, aadar, no[iunea de satir.
498
TPARE ROMANEST Sl NON-ROMANEST
Ti(a$e $o1a!e,"i ,i !o!%$o1a!e,"i
Astfel desfurat, Satyricon-u@ ncorporeaz un scenariu, abundent n numeroase peripe[ii, care nu pot
sugera dect o modest mostr a masei de aventuri complicate, ce proliferau, ca ntr-o comedie
motorie i ntr-un ritm accelerat, n ntreg romanul-fluviu, cunoscut de antichitate. Chiar n forma
actual, Satyricon-u@ combin, cum s-a artat, o saga umoristic i elemente foarte diverse, vulgare,
chiar obscene, ns uneori purttoare de critic estetic i cultural elevat, ca i foarte numeroase
parodii
6
. Discursul romanesc se articuleaz ntr-o nara[ie-cadru, strlucitoare n inven[ie narativ, unde
se insera povestiri depnate de personaje. Nara[ia-cadru se desfoar pe .paliere", pe episoade, n
care Encolpius ntmpin personaje i evenimente specifice. Satyricon-ul constituie )n pri'ul r*nd un
adevrat ro'an, de (apt pri'ul 'are ro'an din istoria literaturii universale. El corespunde perfect
mrcilor ndeobte recunoscute ca revelatoare pentru discursul romanesc. Satyricon-u@ este un roman
pentru c include o nara[ie, de ntindere mult mai mare dect o nuvel, care se mic n lumea unei
fic[iuni, axate totui n sfera cotidianului i bazate pe o anumit viziune despre lume. De fapt, o
asemenea caracterizare corespunde, dup prerea noastr, celei mai simple defini[ii a romanului. Pe
de alt parte, pe urmele teoriei romanului elaborate de Georg Lukcs i de Lucien Goldmann,
cercettorul francez Rene Martin a artat c, ntocmai ca Don ;ui.ote i alte opere romaneti
,moderne", Satyricon-ul ilustreaz criza eposului, n cadrul creia eroii i pun ntrebri, la care nu
cunosc rspunsuri, i i problematizeaz cutrile, adesea ambigue. n vreme ce, cum am artat n
volumul anterior, eroii epopeii cunosc ndeobte numai rspunsuri, ac[ioneaz solidar cu acele
comunit[i din care fac parte i n virtutea imperativelor ce decurg din statutul lor. Desigur cu excep[ia
Pharsaliei. ns noi credem c asemenea caracterizare este pertinent numai pentru un anumit tip de
roman, cel al cutrilor, romanul ,recherche", i nu pentru romanul pur narativ, cel ,istorie" sau
,povestire". De altminteri, adecvarea Satyricon-u& la formula romanului ,recherche" implic i
emendrile teoriei lui Lukacs, propuse de M. Bahtin, care consider c romanul nu reflect o
descompunere a eposului, ci se opune acestuia n perspectiva demistificrii realit[ii trite. Bahtin
pornete de la literatura antic satiric, parasatiric i de la diverse parabole. Si, ntr-adevr,
Satyricon-u@ este un roman problematizant, un ro'an al condi!iei u'ane.
De altfel, regsim n Satyricon cele mai multe cliee ale acestui roman ,histoire", care apruse n
Grecia, nc din secolul .C. Tiparele romanelor greceti erotice, anterioare sau posterioare
discursului narativ petronian se pot recunoate lesne n Satyricon, unde interfereaz peregrinri
multiplicate, cltorii pe mare, ntrerupte de furtuni, ntlniri inopinate, dispute ale ndrgosti[ilor,
despr[iri i reconcilieri ale lor, scene de gelozie, lamente retorizante. n scenariul petronian, cuplul
Encolpius - Giton, doi tineri vicioi, parodiaz la nivelul homosexualit[ii
499
PETRONU
bine jmul sentimental i heterosexual din romanul grec, fata frumoas ca Venus, bi; atul desvrit
ca Apollo*. De fapt, Satyricon-ui conoteaz n acelai timp o par odie global de romane erotice i un
sistem ori, cel pu[in, un conglomerat de pai ,'odii. Nu este deloc necesar s postulm un model de
roman grec parodic, de care ar fi dispus Petroniu. De altminteri, existau pu[ine romane greceti i Pf
jtroniu a furit el nsui, aproape e+ nihilo, tiparele sale parodice, care r spundeau unui nou orizont de
ateptare, favorabil nlocuirii discursului si mbolurilor prin cel al semnelor
7
. Petroniu reac[iona att
mpotriva a entimentalismului prea serios i lacrimogen, dei nc incipient, din literatura (! omanesc
elen, ct i mpotriva discursului istoriografie latin i, n general, mpotriva prozei de la Roma, unde
fic[iunea era prea pu[in utilizat i unde (Jomina infla[ia moralizrii.
Caracterul profund novator al Satyricorhului nu nseamn c Petroniu n-ar fi recurs la materiale i tipare non-romaneti, adic
datorate altor specii i genuri literare mai vechi. Romancierul nsui pare a avertiza cititorul asupra mprumuturilor din alte genuri
literare i conota[iilor lor umoristice. Am artat c se apreciaz c, pn la un punct, Satyricon-ul ar fi un epos degradat. Motivul
mniei unei divinit[i descinde, fr ndoial, din epopee. De asemenea s-a opinat c diversele ipostaze n care apare
Encolpius parodiaz succesiv pe Ahile, Enea i Ulise. Deriziunea nvluie diverse elemente i episoade de sorginte epic.
Aceast deriziune trebuie, pe de alt parte, pus n rela[ie cu gustul pentru umorul acid, cu farsa popular italic, cu satura i
satira, cu tradi[ia fescenninilor, a atellanelor i a mimilor. Limbajul crud, savuros, pregnanta coloratur erotic a romanului, chiar
sadismul uneori practicat de Petroniu, impactul triunghiului ,bulevardier" (so[-so[ie-amant), ilustrat de Encolpius-Giton-Eumolpus
sau Ascyltos, prezint filia[ii evidente cu [estura mimilor
8
. Ni se pare important s semnalm filia[ii cu farsescul plautin, cu
face[iosul comediei antice, n fond cu ironia petulant, care o caracterizase. De altfel Joel Thomas a artat c romanul lui
Chariton, care l-a precedat pe Petroniu, prezenta afinit[i cu piesele de teatru ale comediografului elenistic Menandru. Petroniu
a utilizat, de asemenea, tiparele satirei menippee, aa cum le ilustraser anterior Varro, Mecena i Seneca. Lor li se datoreaz
amestecul de versuri i de proz =prosi'etru'>, privilegierea unei compozi[ii voit dezordonate, sinuoase, amalgamul de stiluri
lingvistice, recursul la proverbe i citate, dimensiunea caricatural a personajelor, chiar propensiunea spre o multivalent
parodiere. Cci s-au recunoscut n romanul petronian diverse parodii, pe lng cele amintite mai sus. Ne referim la parodii de
tragedie, de elegie erotic, de poezie bucolic, narativ sau a misterelor etc.
9
. Totui Satyricon-ul nu constituie, n principal, o
satir menippee sau o satura obinuit. Cci elementele satirice i saturice sunt integrate unei trame narative de larg
respira[ie, unde autorul, spre deosebire de satiriti, nu-i propune s-i educe i s-i moralizeze publicul.
Petroniu a fcut, de asemenea, apel la tiparele ,nuvelelor" sau novelelor mileziene, (aulae &ilesiae, specie literar introdus la
Roma de Cornelius Sisenna. Romancierul a inserat n nara[ia-cadru cel pu[in dou ,nuvele" mileziene, povestirea biatului din
Pergam i a matroanei din Efes. Aceasta din urm pare a prelucra una dintre milezienele latine ale lui Sisenna, care
* Divinitatea amorului, care, n romanul erotic grec, intervine n ac[iune i se rzbun pe personaje, replic parodic a Venerei,
dar i a lui Poseidon din Odiseea, este Priap, zeitate popular, licen[ioas, adevrat .demon", total diferit de zeii solemni ai
Olimpului, care populau epopeea i interveneau direct n expandarea scenariului epic. Pe cnd imixtiunea lui Priap este
indirect, viclean. ar frecventele infidelit[i ale personajelor lui Petroniu parodiaz castitatea eroilor romanului grec. Falsa
prietenie, ncrcat de ipocrizie, care l leag pe Encolpius nti de Ascyltos i ulterior de Eumolpus, parodiaz fidela i sincera
a'ici!ia din romanul grec i din epopeele homerice. Cci Ninopedia dateaz din 100 .C, iar romanul lui Chariton, contrar unor
ipoteze mai vechi, pare a fi fost scris n secolul .C.
U 500 -
TPARE ROMANEST Sl NON-RC
BBLOTECA JUDE|EAN
fusese preluat de Fedru i ntr-un discurs mult mai rigid. Am semnalat acest fapt ntr-un capitol anterior. Au fost de asemenea
ncadrate n nara[ia-cadru i alte povestiri populare italice. Oricum, apar larg utilizate, n ntreg romanul, tipare mileziene, ca
nara[ia la persoana nti (,ch-Erzhlung"), localizarea geografic precis, iretenia unor personaje, poanta subtil, tema
dragostei efebice, mediul citadin i tododat cotidian n care se desfoar intriga, caracterul senza[ional al unor peripe[ii
10
. n
acelai timp, Petroniu a recurs i la matricele unor povestiri de cltorie, mai ales greceti. Nara[iunea la persoana nti ar
putea descinde i din povestirile de cltorie. De fapt, tema cltoriei n talia meridional asigur unitatea discursului
romanesc. ndeosebi personajele Saiyr/con-ului se deplaseaz nencetat n spa[iu i manifest reac[ii de cltori
11
.
ns toate aceste mprumuturi de tipare sunt, repetm, organic integrate structurii romaneti
fundamentale. Tiparele non-romaneti sunt convertite n tipare romaneti. nct numai aparent
Satyricon-u@ ar fi o colec[ie de episoade, dezlnat asamblate. Episoadele picareti, pendinte de noua
comedie greac, de mim, de factura banchetului literar, recent identificate de Gareth Schmeling, se
subordoneaz alctuirii romaneti prioritare. ntr-un creuzet magic, Petroniu topete i retopete totul,
n vederea alctuirii unui scenariu romanesc genial, unei structuri concomitent unitare i foarte
complexe. Pentru Petroniu romanul constituie efectiv un ,antigen", nchipuit ca independent de reguli
i de canoane. O fic[iune deosebit de fascinant este, astfel, zmislit. Totui, n structura intrigii
fic[ionale exuberante a Satyricon-u@u@ se pot decela mai multe niveluri.
Structura Satyricon-ului
ncandescen[a narativ caracterizeaz, aadar, intriga Satyricon-u&. ncidentele stupefiante, care o
populeaz, au determinat pe unii cercettori s compare acest roman cu $andide al lui Voltaire
12
. Am
artat, de asemenea, c scenariul romanesc se realizeaz prin dou proceduri esen[iale: ncadrarea
n nara[ia-cadru a unor povestiri ale personajelor (n francez ,enchssement") i nln[uirea
episoadelor (n francez, ,enchanement"). Dar n structura de adncime a acestei intrigi poate (i
desluit o op!iune (iloso(ic, identi(icat )ntr-un epicureis' (unda'entaK
C
. De altfel, ntr-o declara[ie
programatic, echivalnd cu o declama[ie n versuri elegante, pe care contextul n-o reclam, Petroniu
nf[ieaz limpede adeziunea sa la doctrina lui Epicur: ,oare de ce ne privi[i voi, Catoni, cu o frunte
posac?// Scrierea mea condamnnd, simpl cum alta n-a fost?// Farmecul vesel al vorbei curate
surde ntr-nsa -// Faptele unui popor spuse n candid limbaj!// Cine nu tie, iubind, s se-nfrupte din
darul Venerei?// Cine ne poate opri s huzurim n pat cald?// Ne-ai poruncit-o, savant Epicur,
adevrului tat:/ / nv[tura-[i ne-a spus: via[a nu are alt [el!", NSat, 132, 15; trad. de Eugen Cizek).
Prin urmare, romancierul proclam noutatea i simplitatea propriei opere i speciei literare furite de el
Nnouae si'plicitatis opus>, propune - prin intermediul lui Encolpius - o poetic explicit, asupra creia
vom reveni i ader fe.rj epicureism, cruia i confer, cu o ngduita care i tindea aceast filosofie n
epoca imp
CLUJ
r. ..
c

;
yr '
PETRONU
Att n acest pasaj, ct'in rndurile subsecvente, Petroniu reprob pe stoici, Catonii (am vzut ct importan[ acordau Lucan
i al[i adep[i ai Porticului figurii lui Cato din Utica), i i acuz de ipocrizie =Sat, 132,16). ntr-un alt enun[, Eumolpus sus[ine c,
dimpotriv, Epicur ,este un om divin" =Sat, 104, 3). n sfrit, acelai Eumolpus preconizeaz o trire epicureic a clipei
prezente: ,eu am trit totdeauna i n orice loc, ca i cum mi-a petrece cea din urm zi dintr-o via[, care n-ar mai reveni
niciodat" =Sat, 99,1; trad. de Eugen Cizek). n numele epicureismului, sunt respinse nu numai ideile relative la transmigrarea
sufletelor, ci i cele la dezvoltarea ciclic a lumii. Sunt parodiate zeit[ile i miturile, este elogiat via[a simpl, retras, linitea
sau ataraxia epicureic i n[elepciunea, ,mintea bun", ona 'ens. Firete, n roman se pot descripta i unele valen[e cinice, n
legtur cu un comic violent, crud, cu privilegierea unor scene de banchet. De altfel Eumolpus a fost apropiat de tipul poetului
cinic rtcitor. S-a artat c Satyricon-u@ echivaleaz cu o cltorie ini[iatic sau mai degrab cu o anticltorie
14
. Fundamental
rmne, totui, adeziunea la epicureisrn, care nu se reduce la declara[iile anumitor personaje.
Oare nu trebuie s conexm op[iunii epicureice i trirea imanentist a peisajului constituit n discursul
romanesc, credin[a c locul omului se afl printre obiectele i rela[iile care l determin, absen[a unui
autentic factor transcendent n roman sau prezen[a unui element divin foarte degradat? Modelul de
roman preconizat de savantul francez Rene Martin pentru Satyricon i ntemeiat pe o percepere a
crizei valorilor, pe un anumit decep[ionism, resim[it de personaje, pe marginalitatea acestora, pe
ambiguitatea lor social i psihologic, ndeosebi pe problematizare - cci ele au probleme i creeaz
mereu probleme -, trebuie conexat, dup prerea noastr, epicureismului asumat de romancier. Ceea
ce nu nseamn c acest model este rezultatul inevitabil al op[iunii epicureice i nici c adeziunea la
doctrina Grdinii nu ar fi putut conduce i la o alt formul romanesc. Dar privilegierea unui ro'an
prole'ati#ant se corelea# )n Satyricon cu ade#iunea la epicureis'. S-a ntrevzut n ,fug" una
dintre structurile preeminente ale romanului scris de Petroniu
15
. ns, n realitate, personajele, de fapt
antieroii Satyricon-u@u@, fug de obstacolele de care se lovesc pentru a cuta. Dar ce anume caut
aceste personaje? Mijloace de subzisten[ i aventuri erotice. i petrec vremea ntr-o rtcire
permanent. Se caut i ntre ele, se pierd, se regsesc i apoi se pierd din nou. ns ele caut febril
i sensul obiectelor nconjurtoare, caut un stil adecvat de via[, n ultim instan[, semnifica[ia
condi[iei umane, chiar dac par a nu o afla vreodat. Pentru c se ajunge la refuzul realului, mai
degrab al valorilor ntmpinate, la oboseal n fa[a vie[ii, care succede furiei intense a tririi. De fapt,
cutrile eueaz n rs, n umor, care rezolva toate tribula[iile lor. Reac[ia prin rs, prin deriziune, prin
caricatur i parodie constituie un al doilea nivel al structurrii Satyricon-ului, ca intermediar ntre cel
profund, epicureic, i structura de suprafa[, articulat de peripe[iile narate de romancier. Petroniu
respinge lumea mitului i simbolului, cci el opereaz numai n spa[iul semnelor, vehiculeaz antimitul
exact n clipa cnd Lucan l introducea n epopee, cnd se realiza, cum am artat n mai multe
-*rnd,uri,,,tranziJja spre noi structuri i discursuri mentale ale societ[ii romane,
cpdfvecWte valpri i metavjori. pleau. De aceea, s-a afirmat c Satyricon-u@
STRUCTURA SATW4I$ON-J3J@
implic o anumit subversiune, desigur, ndreptat mpotriva vechilor mentalit[i i concep[ii, vechilor
forme de scriitur. De altfel, n vreme ce n mit desfurarea subiectului era predestinat, fixat de ia
nceput, n vederea realizrii unui anumit obiectiv, n Satyricon predomin ac[iunea imprevizibil,
suspensul. Nimic nu apare ca prestabilit, dirijat n vederea punerii n oper a unui [el fixat de mult
vreme. Gareth Schmeling eviden[iaz cu ndrituire aceast diferen[iere a romanului de textura
consacrat a mitului.
;a$a $o1a!)i)6
Pe de alt parte, cutrile personajelor petroniene implic i o descriere, o fresc a lumii, intens i
imanentist trit, pe care autorul o considera necesar i, cum am artat mai sus, o proclama ca atare
n declara[ia lui programatic. Petroniu figureaz ntr-adevr ,faptele unui popor", aa cum fgduise,
i alctuiete un adevrat roman de moravuri. De asemenea, Petroniu insist, am spune frenetic,
asupra ponderii att de importante a sexului n aceste moravuri, n existen[a general uman. Totui, el
nu a fost att un analist, ct un observator, ntruct a consemnat fenomenele sociale ca un dat i, cu
unele excep[ii, nu ca un rezultat. Universul imaginar al romancierului ncorporeaz, n mod obligatoriu,
obiecte reale. Chiar dac ele primesc, n organizarea intrigii, o func[ie particular, care totui nu le
poate modifica complet semnifica[ia genuin. De aceea, Satyhcon-u@ documenteaz asupra unor
aspecte ale societ[ii epocii, i nu numai asupra mentalit[ii ei. Se profileaz astfel parametrii unui
ntreg tip de civiliza[ie, cel al taliei greco-romane din secolul d.C. Anumite personaje ale romanului
reveleaz unele mrci ale unor categorii socio-morale autentice. S-a sus[inut c Satyricon-u@ n-ar
vehicula dect un discurs pur literar i fantasmatic, lipsit de orice valoare documentar, deoarece din
scenariul romanesc n-ar rezulta dect fantasmele autorului i poate cele ale epocii
16
. ns aceste
fantasme fceau parte din psihologia vremii, ilustrau mentalit[ile epocii. ar datele civiliza[iei erau
practic, cum am artat, captate de asemenea fantasme, care trebuiau s-i exercite impactul asupra
lor. Fr ndoial, s-a exagerat sensibil aa-numitul realism al lui Petroniu. 4o'ancierul este
e+presionist, i nu realist. Am spune chiar principalul exponent al expresionismului n secolul d.C. Nu
este o ntmplare faptul c Federico Fellini i-a intitulat // Satyricon unul dintre cele mai bune filme ale
sale. Dei Fellini n-a n[eles cu adevrat romanul lui Petroniu, care a fost judicios apropiat mai
degrab de produc[iile cinematografice ale lui Max Brothers, Jean Yanne i de o parte dintre cele ale
lui Bunuel
17
. Pentru c fresca petronian a moravurilor are o voca[ie categoric cinematografic,
desigur ,avnt la lettre". Oricum, exigen[ele structurilor literare i orientarea expresionist impun
personajelor petroniene rela[ii fr congruen[e n practica sociaMstoric, dar observarea realit[ilor
externe deschide universul imaginar al Satyhcon-u@ui spre
503
PETRONU
statutul autentic al categoriilor umane ale epocii. S-a artat c, exceptnd teatrul comic, pn la
Petroniu, literatura latin aducea n crea[iile ei doar grupuri sociale, limitate la cteva mii de oameni.
Pe cnd Satyricon-u@ se apleac asupra mul[imii, observ modul de a se comporta i de a vorbi al
liber[ilor, pe care scriitorii anteriori l ignoraser. Furtul i crima, arlatanismul, mai ales sexul
prevaleaz n aceast [ar a romanului petronian.
Realit[i socio-morale
Aceast mul[ime, expresionist conceput, ncorporeaz numeroase categorii ale unei lumi interlope,
oricum foarte pestri[e. Proaspt mbog[i[ii, arlatanii vicleni, dar proti i infatua[i, tot felul de pungai,
intelectuali declasa[i i perveri, matroane desfrnate i preotese destrblate, curtezane i proxene[i
colind prin case elegante, ca i prin coli, prin taverne, hanuri, pinacoteci i pie[e, anticipnd
experien[ele personajelor picareti. Viciile se concentreaz n Crotona, unde locuiete o matroan
pervers, adic Circe, i abund vntorii de testamente, heredipetae, ce copleesc cu aten[ii pe
celibatarii boga[i. De fapt, Roma nsi se travestete n aceast Croton, despre care romancierul
declar c a constituit odinioar primul ora al taliei =Sat, 116, 2). Petroniu consemneaz recesiunea
care atinsese anumite orae din sudul taliei =Sat, 44-45, 116), corup[ia care afecta unele administra[ii
locale =Sat, 14, 2).
Conota[iile politice sunt foarte limitate. Satyricon-ul nu constituie un roman-cheie al viciilor cur[ii lui Nero, ci un discurs romanesc
menit s amuze aceast curte, similar cu anumite poeme atribuite lui Petroniu de Anthologia 3atinaX. Astfel, Petroniu
exorcizeaz propriile fantasme, precum si cele ale cur[ii neroniene, cnd, prin descrierea unor gesturi ale lui Trimalchio, supune
deriziunii pe Pallas, cndva omnipotent libert al lui Claudiu. De asemenea, romancierul persifleaz efortul grotesc al familiilor
burgheze din talia i provincii de a mima existen[a rafinat dus de aristocra[ia Romei. Petroniu nregistreaz ironic ,la dolce
vita" a epocii sale.
Nu sunt cru[a[i nici oamenii de condi[ie modest: marinarii, prostituatele, solda[ii, preotesele, [ranii. La rndul lor, sclavii
alearg fr ncetare spre a satisface capriciile stpnilor i efilor lor. Romancierul consemneaz n treact ierarhizarea
sclavilor, marile diferen[e ntre masa acestora i efii lor, tot de condi[ie servil. ntendentul, dispensator, din casa lui Trimalchio
se laud c are clien[i, poart haine splate numai o singur dat i dispre[uiete sclavii de rnd =Sat, 30, 9-l1). Un uria
mecanism sociologic ia natere n Satyricon, ntructva omolog, ns nu identic, celui real. Ast(el, se constituie )n Satyricon o
!ar ro'anesc, o !ar a ro'anului. Dar n literatura latin nu existau oare de mult vreme o [ar a comediei i o [ar a poeziei
bucolice? Sau chiar o [ar a eposului? Apuleius va dezvolta aceast [ar a romanului. Petroniu nu numai c amuz pe al[ii,
cnd structureaz aceast [ar, ci se amuz i pe sine. Cum am artat, Petroniu nu-i propune s educe i s moralizeze, s
realizeze o revelatoare anchet asupra moravurilor, ci s noteze anumite fenomene. Exist ns i excep[ii. Petroniu
investigheaz n profunzime ascensiunea social a liber[ilor i dezbate, pe ton polemic, condi[ia intelectualilor i a culturii din
epoca sa.
504
REALT| SOCO-MORALE
ntr-adevr, observa[ia socio-moral petronian devine acut cnd se apleac asupra statutului
liber[ilor. nsui Trimalchio ntrunete mrcile relevante pentru un libert asiatic navu[it. Cariera sa
emerge ca deosebit de semnificativ. Din tnr sclav pletos, capillatus, prin etapa intermediar, dei
hotrtoare, de intendent, Trimalchio parvine la statutul de mare latifundiar i cmtar. Prietenii lui
Trimalchio sunt liber[i boga[i i industrioi, ho'ines negotiantes =Sat, 43, 6). O concuren[ aspr
domnete ntre aceti liber[i i duce la ruinarea unora dintre ei (Sa?., 38, 17-l6). Liber[ii i valorizeaz
prea zgomotos obria servil, pentru a nu suferi de complexe, i afirm dispre[ul fa[ de intelectuali
=Sat, 58-59), ns vor s par cultiva[i. Goana dup bani i dezumanizeaz i alieneaz, dar ei nutresc
pentru copiii lor o vie i sincer afec[iune, care recupereaz vestigii umane. Unul dintre liber[i vorbete
cu dragoste cald i tandr de .putiul meu", cicaro 'eus =Sat, 46, 3) i to[i viseaz ca fiii lor s devin
aristocra[i autentici. Mentalitatea liber[ilor este intens detaliat de romancier. El surprinde fenomenul
ascensiunii liber[ilor n evolu[ia lui. Tnrul sclav Massa, un cappadocian iret, apare ca un Trimalchio
n devenire: este mscrici priceput, imit vizitii, slujete stpnului su ca intermediar n rela[iile lui
amoroase, agaga, face pe recitatorul, dei, incult, amestec versuri din atellane n textul 8neidei =Sat,
68-69).
P$o>le1e ,i (ole1ici c)l")$al%e"e"ice
Am artat c saga umoristic petronian acord o importan[ deosebit problemelor culturii. Reflec[ia
sociologic a lui Petroniu, n msura n care se manifest, este dublat i aproape obnubilat de
reflec[ia asupra literaturii i culturii. Problemele culturii, discu[iile din colile de retoric sunt, de altfel,
amplu prezentate, iar personajele Satyricon-ului afirm decaden[a elocin[ei, picturii, filosofiei, poeziei.
n repetate rnduri, Petroniu a deplns fenomenul alienrii culturii din vremea sa, ndeosebi a culturii i
discursului literar clasic, chiar clasicizant. Opiniile autorului sunt emise de personaje caricaturale, mai
ales n primele cinci capitole pstrate i ntr-o parodie de controvers retoric, viznd probabil
prefe[ele $ontroverselor I)i Seneca Retorul, Cu toate acestea, prevaleaz argumentele de bun sim[:
blamarea nchistrii n locuri comune, a educa[iei prea rapide, unilaterale i a dilatrii exacerbate a
tonului. Encoipius asemuiete de altminteri arta din alambicurile retorilor cu cea a buctarilor,
sofisticat, rupt de exterior =Sat, B, 1). Encoipius i Agamemnon ajung la un consens semnificativ,
dei, n polemica lor, ei exprim puncte de vedere diferite. Encoipius, n acord cu op[iunile clasicizante
intransigente, care reprobau retorica, Agamemnon mai aproape de concep[iile asianitilor i de
condamnarea gustului general
19
, De altfel, n $ena Tri'alchionis, Hermeros reia condamnarea
retoricii, incapabile de utilitate practic =Sat, 58, 7-l4). Si Echion este pe punctul de a rencepe
discu[iile
505
PETRONU
asupra retoricii. Petroniu nclin mai clar spre punctul de vedere clasicizant n capitolul 118, unde
reprob inova[iile introduse - sau cu putin[ de a fi introduse n structura eposului.
n legtur cu aceste accente critice, se pune problema polemicii acuzate i plurivalente, chiar dac
relativ camuflate, pe care Petroniu o ntreprinde mpotriva altor scriitori i orientri literare ale epocii.
Foarte complex se prezint problema contenciosului estetic ntre Petroniu i Lucan. ncepnd cu J.G.
Mossler, numeroi cercettori moderni au sus[inut c, n capitolul mai sus men[ionat, ca i n propriul
su poem asupra rzboiului civil dintre Caesar i Pompei =Sat, 118 i 119-l24), Petroniu ar blama
aspru optica estetic asumat de Lucan n Pharsalia. Dei respinse uneori, ideile lui Mossler continu
s fie propagate de mai mul[i savan[i ai vremii noastre
20
. Astfel, se eviden[iaz c, n acest poem
petronian, atribuit lui Eumolpus, romancierul, dup ce pledase pentru men[inerea miraculosului
tradi[ional i a tiparelor homerico-vergiliene n epopee, ar fi alctuit o versiune epic proprie asupra
evenimentelor relatate n Pharsalia. El ar fi recuperat chiar anumite versuri din Pharsalia, pentru a
compune ns un poem clasicizant, inspirat de tradi[iile eposului roman, na[ional i eroic. Zeii intervin
activ n rzboiul civil i se divid ntre sus[intori ai lui Caesar, ca Venus, Minerva i Marte, i suporteri
ai lui Pompei, precum Apollo, Diana, Mercur i Hercule. ar zei[a destinului, %ortuna, ar fi tratat, n
poem, n termeni epicureici i nu stoici, ca o divinitate mali[ioas i capricioas. Totodat, romancierul
ar polemiza si mpotriva opticii politice lucaneice. El ar transforma pe Caesar n cel mai bun erou al
rzboiului civil i l-ar compara cu lupiter i Hercule =Sat., 123, v. 206). Dar Pierre Grimal a inversat
termenii acestei polemici. Celebrul savant francez consider c Lucan depinde de Petroniu, c
similitudinile dintre cele dou poeme s-ar datora i unor izvoare comune, ndeosebi lui Titus Livius.
Petroniu ar fi scris poemul despre rzboiul civil naintea restului Satyricon-ului. El l-ar fi recitat n cercul
cultural-politic neronian, din care fcea parte i Lucan. Acesta din urm ar fi ripostat prin Pharsalia
B/
.
Care este adevrul? Nu pare oare prea complicat aceast polemic, ntre savan[ii moderni, asupra
unei polemici ntre scriitori antici? Noi credem c efectiv poemul lui Petroniu a fost anterior Pharsaliei,
dar c, atunci cnd romancierul l-a inclus n Satyricon, i-a adugat o introducere programatic, unde
riposta lui Lucan, care, la rndul lui, l reprobase prin Pharsalia =Sat, 118). Eventual Petroniu a operat
i n discursul epic foarte pu[ine modificri, n sensul blamrii experien[ei ncercate de poetul stoic.
Oricum, poemul lui Petroniu este de o slab calitate literar. Ceea ce, desigur, l contrariase pe Lucan.
Nu am ntrevedea aici o critic foarte camuflat i mpotriva clasicizan[ilor
22
, ci persiflarea unui
personaj ca Eumolpus i, poate, incapacitatea lui Petroniu de a se descurca n epopeea tradi[ional.
Nu se epuizeaz astfel satirizarea de ctre Petroniu a unor autori ai vremii sale. S-a opinat cu
ndrituire c, spre a da satisfac[ie lui Nero, n alte pasaje din Satyricon, ar fi ironiza[i foti membri ai
cercului cultural-politic al mpratului,
506
PROBLEME Sl POLEMC CULTURAL-ESTETCE
cum erau Lucan i Seneca. n Ilioupersis, un poem mai ales vergilian ca factur, dar mai scurt, de 65
de versuri, acelai Eumolpus ar parodia epopeea Iliacon a lui Lucan. Dar o anumit lectur a
Satyricon-u@u@ demonstreaz c romancierul ar persifla, n alctuirea acestui poem, i pe Seneca*.
ndeobte, asianismul epocii este blamat de Petroniu. ar n alte pasaje, cnd s-ar referi la sclavi =Sat,
S 70-71), Petroniu ar zeflemisi medita[iile senecane asupra condi[iei servile. Chiar portretul lui
Trimalchio ar ncorpora, la modul ironic, material furnizat de Seneca
23
. Din punct de vedere cronologic,
Satyricon-u@ este contemporan - sau aproape - cu scrisorile lui Seneca adresate lui Lucilius, unde,
cum am artat n alt capitol, cordubanul l reproba pe Petroniu. Oricum, pole'ica dintre 3ucan i
Seneca, pe de o parte, si Petroniu, pe de alta, indi(erent cine ar (i )nceput-o =proail (iloso(ul din
$ordua>, constituie una dintre trsturile literare esen!iale ale secolului I d.$.
Pe$o!aDele $o1a!)l)i
Aceast polemic dezvluie cu pertinen[ seriozitatea de profunzime a romanului petronian.
Complexitatea discursului romanesc este strlucit ilustrat de structurarea personajelor Satyricon-u&.
Fresca moravurilor se constituie prin i pentru personaje, pentru antieroii romanului, deosebit de
mobil,- de consistent, de dinamic construite, bogate n substan[, atestnd de fapt stupefianta
capacitate de analiz psihologic a lui Petroniu. Fidel imanentismului epicureic i caracterului
problematizant al romanului, Petroniu le urmrete pas cu pas. Cci el i structureaz viziunea
romanesc la nivelul lor, nregistreaz aproape ca un reporter modern feluritele lor experien[e.
Regretatul savant britanic John Patrick Sullivan a descoperit, n comportarea antieroilor, o motiva[ie
psihanalitic: scopofilie i exhibi[ionism, atitudine de ,voyeur"
24
. Ei urmresc, efectiv cu o curiozitate de
,voyeur"-i, tot ceea ce se ntmpl. ns conduita lor reliefeaz i articularea materiei romaneti, n
func[ie de op[iuni epicureice i rafinament monden, de credin[a n pre[ul clipei de fa[ i de
problematizare.
Prin urmare, personajele Satyricon-u@ui observ realit[ile ambiante i sunt definite de conduita lor,
adesea aberant. Ele se dovedesc marginale i marginalizate, (iind a(ectate de o cri# puternic de
identitate. Lumea n acelai timp le apar[ine, ns totodat ea i respinge. Esen[ialmente picareti,
antieroii sunt adesea instrui[i i nscu[i liberi; Encolpius i Ascyltos se autodefinesc drept
S-a sus[inut c, n acest poem, Petroniu ar pastia medita[iile prozei senecane asupra vanit[ii oamenilor i dependen[ei lor de soart. De
asemenea, romancierul ar parodia stilul tragediilor lui Seneca, mai cu seama cel din Aga'e'non, vv. 406-457. n general, Petroniu ar ironiza
exuberan[a stilistic neoasianist a lui Seneca.
507
PETRONU
intelectuali sau ,oameni de litere", scholastici =Sat, 10, 6). Totodat, ei se dovedesc a fi problematici
ori problematiza[i, inautentici sau mai degrab ambigui, cum am artat neclasificabili i nu numai
declasa[i. Nu pot fi caracteriza[i printr-un epitet, ca eroii homerici, fiindc scap oricror ncercri de a-
i formaliza rapid. De altfel Encolpius realizeaz o adevrat Odisee, ca un revers comic al lui Ulise i
al lui Enea. Encolpius este un tnr intelectual, trind la marginea societ[ii, un adevrat ,beatnik
avnt la lettre". El caut febril mijloace de trai, cci triete din expediente, dar i un cod de existen[,
nct nu se reduce deioc la postura de simplu martor ori de ,raisonneur". Experien[ele trite l
dezvluie n aceeai msur ca pe personajele ntmpinate de ei. Este greu s n[elegem dac, n
realitate, n-ar fi dect un derbedeu imoral, un intelectual contestatar sau un romantic n cutarea iubirii
adevrate. Nu evolueaz Encolpius pe parcursul discursului romanesc? Probabil c trebuie rspuns
afirmativ, cci ntr-un fel se comport el ca talentat discipol al lui Agamemnon, ntr-altul ca un
comentator mali[ios al banchetului dat de Trimalchio i cu totul n alt mod ca Polyaenos,
pseudosclavul ghinionist n dragoste. Totodat, Encolpius naratorul romanului se opune lui Encoipius
actorul principal ai tramei narative, Numele su are o semnifica[ie, concomitent ironic i licen[ioas:
n grecete en?olpios nseamn ,cel [inut la sn" sau ,drgu[ul". De altfel aproape toate personajele
Satyricon-u& poart nume persiflante, asemntoare celor ae comediei paliiate: *s?yltos,
,neobositul" (n ale dragostei), gheiton, ,vecinul", de fapt ,amantul", eu'olpos, ,melodiosul" etc.
Antieroii, care i nso[esc pe Encolpius, emerg structurat! dup tipara similare. Triesc ntr-o nesiguran[ constant; de aceea nu
parvin s se realizeze dect pe plan erotic. Sexui co!"i")ie o surs important a bucuriilor
?
irbulajiUor ncercate de ei.
ndeobte apar ca escroci cinici, inteligen[i, dar ipocri[i i egoiti. Totui, Ascylfos, venic n cutare de expediente facile, pare
mai violent, 15l agresiv, pe cnd Gion, copilul frumos, care penduleaz nire Encolptus i Ascyos, este mai I(oc$i"* mai
,femrne fatale". Vii, suplu construite, se probeaz (e$o!aDF episodice, cum sunt Quartilla, Lichas, Tryphaena, Circe.
Principalele ,!"ie$ai!e feminine, Tryphaena i Circe, triesc n marginea naltei societ[i, creia Fi apar[in prin natere, cci
sunt supuse unui proces de alienare marcat aberant, Tryphaena se comport ca o aventurier, care cltorete numai spre a
cuta plcerea i, desigur, pentru a scpa de aiienare. =Sat, 101. 5).
Strlucit configurat se nf[ieaz Trimalchio, Foarte burlesc n multe privin[e, el este totui un om de
afacen deosebit d abil. Ambiguitatea nu este, aadar, i lotul su. Aspectul exterior conoteaz
grotescul acestui antlerou i co$e()!&e substan[ei lui morale. Numai apari[ia lui Trima!chio
declaneaz rsul intetectual'lor aventurieri, pentru ca se mbrac strident, preten[ios i esie ura.
4

=Sat, 32, 2-4). Chiar i defectele de pronun[ie ale acestui fcsrn libert, pricinuite de o dentr[ie
proast, de om btrn, suni semnalate oe $o1a!cie$
.3
* Trinnaichio nu izbutete s depeasc
marginaiitatea i inautenticitaea. Apar[ine unei categorii sociale nvestite cu un statut funeiarmente
ambiguu. 3 rimaichio nu-i gsete locul n lume, caut s par altceva dect ceea ce ?ealmene ese.
El ncearc s apar
508 -_
PERSONAJELE ROMANULU
n postura de om de calitate, cci nu reuete s guste cu mul[umire propria reuit economic. Totui
nu devine astfel dect fundamental mente caricatural. Lipsa de cultur i de msur se asociaz cu
alte defecte moral-intelectuale, ca prostia, ngmfarea, ipocrizia, fanfaronada. Recit fragmente de
vers vergilian, dei nu cunoate cu adevrat limba latin i comite gafe culturale irezistibile, ncurc
legenda ciclopului din Odiseea, introduce absurd pe Hannibal n cucerirea Troiei, l numete Hermeros
pe Hercule, lui Patroclu i spune Petraites: iar rzboiul troian ar fi avut loc ntre troieni i parentini =Sat,
48, 7; 50; 52, 3; 59, 4). Trimalchio braveaz i proclam competen[a sa nemrginit, ntr-un domeniu
care i era necunoscut, adic n cultur: ,priceperea mea n asemenea lucruri n-a vinde-o pentru tot
aurul din lume" =Sat, 52, 3, trad. de Eugen Cizek). Totui, cel mai problematizat i mai enigmatic
antierou al Satyricon-u@ui es Eumolpus, poetul rtcitor i definitiv ratat. Ridiculizat i el, coruptor de
minori i escroc, Eumolpus denun[ cu nverunare cupiditatea i decaden[a moravurilor i a culturii
=Sat, 89, 2-l0). Totui, nu este el, printre altele, i un dublet persiflant al lui Seneca? Credem c putem
rspunde afirmativ la aceast ntrebare, dei rspunsul nostru nu epuizeaz bogata substan[
conotativ a acestui personaj. El este greu de formalizat ntr-un mod oarecare. Foarte pervers, dar plin
de iluzii cu privire la virtu[ile artei sale, Eumolpus este semi-nebun, cci se crede un Vergiliu, cu toate
c nu are talent artistic. Eumolpus vdete un autentic talent de povestitor, de autor al unor excelente
povestiri mileziene i devine adesea purttorul de cuvnt al romancierului. Asculttorii exaspera[i ai
poemelor sale vor s-l lapideze, ns el atest o iretenie i o dibcie remarcabile i un umor
imbatabil, cnd trebuie s mistifice i s-i asigure unele expediente, care i realizeaz temporar
ndestularea.
U1o$)l e7"$a4a/a!" ,i e7)>e$a!"
Strategia compozi[ional a romancierului nu ne poate aprea dect ca admirabil. Nara[ia la persoana
nti i permite s se sustrag, cu o mirific detaare ironic, de discursul romanesc, pronun[at de
Encolpius. Petroniu pare a condamna universul conturat de ctre discursul romanesc. Excep[ie la
valen[ele normale ale acestui tip de discurs face doar declara[ia programatic mai sus men[ionat,
cnd romancierul l d la o parte pe Encolpius i, n mod inten[ional, cu ostenta[ie, i precizeaz
obiectele artei sale att de fascinante. Joel Thomas a desluit, n compozi[ia romanului, patru
modalit[i fundamentale de regrupare a imagisticii, n func[ie de viclenie sau de mascare a inten[iilor
reale (ca n cazul rela[iilor ntre Encolpius, Ascyltos i Giton), dar i de deghizare (cci Eumolpus se
travestete n naufragiat bogat), de quiproquo i de manipulare, de jocul
limbajelor.
' "
i
- ' -..!!.
509
PETRONU
Umoru!, extravagant, aberant, dar i exuberant, n fond expandat pe toate gamele posibile,
impregneaz ntregul discurs romanesc. Cum am eviden[iat, el asigur contactul ntre structura de
adncime i cea de suprafa[ a textului. Efectul intens, culoarea violent se nasc uneori din
desfurarea intrigii romaneti, ns, n cele din urm, se dizolv n rs ori mcar n surs. ,Tragedia"
se transform n melodram i eueaz lamentabil. Disputele aprige dintre Encolpius i Ascyltos se
sparg n vorbe de spirit, care destind brusc ac[iunea. ndignat de trdarea lui Ascyltos i a lui Giton,
Encolpius pleac s-i omoare. Pe fa[ i se citete mnia, dar o ntlnire incidental cu un biet borfa
destram orice hotrre serioas: la cea dinti soma[ie, ,viteazul" Encolpius pred tremurnd spada
=Sat, 82, l-4). Cedeaz destul de iute i momentele de ,suspense", cum ar fi btliile de pe corabie.
Salvat din naufragiu, Encolpius zrete un cadavru plutind n voia talazurilor, nct deapn gnduri
elevate asupra fragilit[ii existen[ei umane. Totui, cnd n[elege c pe valuri plutea leul lui Lichas,
dumanul su, Encolpius se bucur i melancolia se transform n rs NSat, 115, 7-20).
Petroniu i nvestete umorul cu multiple efecte incantatorii i l extinde, cum am artat, pe toate
registrele: de la deriziunea crud, la ironia dens, de la mali[ia amar, din ,nuvela" matroanei din Efes,
pn la grotescul deformat al falsei nmormntri a lui Trimalchio sau al aventurilor erotice, ncercate
de Encolpius-Polyaenos. Absurdul cel mai evident nu lipsete din numeroase pasaje ale romanului.
Petroniu face pe cititor s zmbeasc, ns adesea prilejuiete rsul gros, suculent, chiar sardonic.
Fa[ de tensiunile vremii, de criza de valori, de aventurile funambuleti ale antieroilor si, Petroniu
riposteaz prin rs, prin comic dezln[uit, prin burlesc ne[rmurit, n maniera celui mai autentic
expresionism. Astfel se justific, mcar par[ial, impactul n Satyricon al rsului ocant, crud i al
licen[iosului, cci abund detaliile obscene i scatologice. De fapt, Petroniu revalorizeaz tradi[iile
comicului italic, o[etului i srii italice. Comicul eliberator, adic susceptibil s elibereze, datorit
mnuirii deriziunii sau devalorizrii unei ordini morale desuete, constituie un autentic contrapunct al
cutrii eroice, odinioar practicate de Vergiliu n 8neida. Parodia desacralizant i iconoclast
riposteaz de altfel situa[iilor esen[iale, pe care le consacrase eposul eroic. Am artat, mai sus, ct de
importante sunt rela[iile parodizante cu epopeea.
Surprizele comice apar frecvent n scenariul romanesc. Unele dintre ele sunt aranjate ca surprize de
personaje, mai ales de Trimalchio, i devin comice prin absurditatea lor. Libertul mbog[it reliefeaz
propensiune accentuat pentru ceea ce se calific drept ,le trompe l'oeil". n felurile de mncare,
servite la banchet, abund ginile i oule false, care sunt desvrit executate, ca s dea impresia
realit[ii. Trimalchio i organizeaz banphetul ca un spectacol. De altminteri, nainte de desert,
tricliniul se transform ntr-un veritabil amfiteatru: podeaua este cur[at, ca n Circul din Roma.
Foarte numeroase se nvedereaz a fi surprizele furite de elaborarea nsi a intrigii, unde
imprevizibilul i suspensul interced frecvent. Encolpius peroreaz vehement, dar constat pe
neateptate fuga lui Ascyltos din coal: vrea s nimereasc la hanul unde locuia, ns se trezete
ntr-un lupanar =Sat, 6-7). Cteodat, surpriza [nete strlucitor dintr-un calambur i adopt
modalitatea quiproquo-ului. Encolpius aude de un embasicet, ateapt o cupa, pentru a se pomeni cu
un dansator desfrnat =Sat, 23-24). Rupturile de situa[ie presar discursul romanesc i se adecveaz,
n fond, rupturii personajelor de mediul n care se simt aliena[i
26
.
510 -
SCRTURA
Sc$ii")$a
ntr-adevr scriitura apare structurat astfel nct s declaneze permanent efectul comic. Autentice
hiperbole burleti, ironii, calambururi, expresii familiare i proverbiale, citate din poe[ii celebri, de
regul parodia[i, sunt amplu folosite de Petroniu spre a strni rsul. ntruct comicului de situa[ie i
corespunde cel de limbaj.
nteresante se dovedesc a fi hiperbolele i jocurile de cuvinte. ntr-una din tvile servite n timpul
banchetului dat de Trimalchio, abund sosul de pete numit garu' piperatu'. Dar, n acest sos, petii
noat ca ntr-un eurip =Sat, 36, 3). Hiperbola comic apare ca manifest, indiferent dac Petroniu se
refer la canalele care irigau grdinile romane i despr[eau arena de gradene la circ sau la
strmtoarea ce separa Eubeea de Attica: de unde i numele dat canalelor romane. Calambururile
burleti prolifereaz n Satyricon. Trimalchio sus[ine c posed vase autentice de Corint, fiindc
numele meterului, care i le fabrica, era $orinthus NSat, 50, 2-4). Cnd strig ,taie", c*rpe =Sat, 36, 5-
8), cu acelai cuvnt Trimalchio cheam sclavul nsrcinat s taie mistre[ii la mas i i indic sarcina
lui, dat fiind c forma n cauz putea constitui att un vocativ al substantivului =$arpus>, ct i un
imperativ al unui verb =c*rpo, -ere, care nseamn ,a tia"). Acest ,taie", aa cum s-a artat,
semnalizeaz faptul c banchetul lui Trimalchio dobndete dou dimensiuni: una culinar i alta
ludic
27
. Cum am artat mai sus, sclavul Massa recit detestabil stihuri din 8neida, n care amestec
versuri provenite din atellane. Encolpius observ c aceasta a fost prima oar cnd marele mantuan i-
a zgriat urechile =Sat, 68, 5). Astfel, Petroniu rmne credincios poeticii elaborate n capitolul 132. El
creeaz o ,noutate", un discurs literar de un gen nou, ntemeiat pe comic mrturisit i pe sinceritate,
pe simplitatea operei sale incantatorii: nouae si'plicitatis opus. Limbajul Satyricon-u@u@ rmne loial
antimitului. Noutatea i simplicitatea poeticii explicite oglindesc concomitent imanentismul antimitului,
fic[iunea pur, limbajul comic, ostentativ antiretoric.
Acest li'a. co'ic di(er de la persona. la persona. i servete caracteri#rii antieroilor. Admirator al
clasicilor, Petroniu purcede de la contiin[a unei limbi clasice cristalizate i chiar matematizate, ns i
de la cunoaterea adnc a exprimrii familiare, pentru a genera un limbaj foarte variat, voit eteroclit,
care ilustreaz caracterele personajelor: el a fost fericit comparat cu cel practicat de James Joyce
28
. n
realitate, analogia dintre Petroniu i Joyce poate fi extins asupra structurii operelor lor - Jlysses i
Satyricon (n pofida clasicismului teoretic, arborat de Petroniu, care ns valoriza filoane expresioniste)
-, asupra medita[iei comune, la ambii implicite, ce se refer la condi[ia uman. Limbajul lui Petroniu
penduleaz ntre lirismul gra[ios, elegant i exprimarea pur - cteodat aproape oratoric, precum n
unele versuri, cum sunt cele care descriu prul Circei =Sat, 131, 8), i n tiradele ini[iale ale lui
Encolpius i Agamemnon - i conversa[ia
511
PETRONU
sugestiv, popular i colorat cu vulgarisme sau expresii proverbiale. Nu lipsesc solecismele, lot al
liber[ilor participan[i la banchetul dat de Trimalchio. Totui nici limba lui Encolpius i Eumolpus nu este
ciceronian, pentru c frazele sunt relativ scurte. Enun[urile lor traduc privilegierea vorbirii directe, slab
matematizate =oratio reda>, i comport anumite expresii colocviale, ntruct reproduc par[ial
exprimarea oral a intelectualilor epocii. Pe de alt parte, nici limbajul liber[ilor nu echivaleaz perfect
cu latina vulgar a vremii sau cu varianta acesteia, vorbit de strinii de origine greco-oriental.
Exprimarea liber[ilor, presrat cu vulgarisme, mimeaz, sugereaz felul de a vorbi al oamenilor din
categoria lui Trimalchio. John Patrick Sullivan a artat c, n roman, se pot distinge trei modalit[i de
exprimare: o ,vorbire urban", ser'o uranus (utilizat n conversa[iile lor obinuite de Encolpius,
Eumolpus i de al[i intelectuali ori pseudo-intelectuali), o ,vorbire plebeian", chiar argotic, ser'o
pleeius (mimat de liber[ii din banchetul lui Trimalchio) i o ,vorbire literar", ser'o litterarius, n care
se reali#ea# elegan[a i corectitudinea manifest a digresiunilor asupra culturii i a unor pasaje n
versuri
29
. Oricum, varietatea limbajului reliefeaz nu numai clasicismul teoretic al romancierului, ci i
gustul inova[iei.
n Satyricon abund proverbele ca ,o mn spal pe alta" sau ,cel ce a fost broasc, acum e rege", ca i sintagme sau termeni
greceti, insera[i n textul latin ca phantasia, ,vis", sau sophos, ,formidabil" (n contextul respectiv, Sat., 40, 10). Abund i
cuvinte triviale, ca lupatria, literal ,lupoaic", dar cu valoarea lui ,c[ea" n romnete, 'atus, ,idiot", etc. n plin discurs popular,
se impun sufixele -i+ i -a+, ca n termeni ca astina+, ,sobru", sau 'isci+, ,schimbtor". Ca i diminutive, de asemenea
specifice exprimrii colocviale, ca ho'uncio, ,omule[", 'atella, ,oli[", catella, ,c[elu", chiar 'isella, ,srmnic". nteresante
sunt sintagme ca non 'ica, ,nici o buc[ic", ntruct cuvntul romnesc ni'ic provine din ne 'ica. Erorile liber[ilor, implicit
ironizate de Petroniu, ilustreaz cultura lor rudimentar i obria lor oriental, precum i noile tendin[e care i fceau loc n
latjna vorbit a epocii'.
Limba vorbit de liber[ii Satyricon-ului ajut la cunoaterea latinei vulgare, dei nu o ilustreaz cu
maxim fidelitate. Totui, prea frecvent, lingvitii au tratat limbajul romanului ca o colec[ie de exemple
ale limbii vorbite. 8+pri'area persona.elor este (oarte (unc!ional, ntruct se integreaz structurii de
ansamblu a Satyricon-u&, concomitent unitare i complexe
30
. Limbajul antieroilor servete diferen[ierii
lor, caracterizrii unui anumit mediu uman, declanrii rsului, realizrii unei viziuni imanentiste i
problematizante a lumii. Acest limbaj extinde la nivelul lingvistic fresca socio-moral pe care o
structureaz Petroniu. Metrica din versuri este variat, supl. Romancierul privilegiaz hexametrii
dactilici i distihurile elegiace.
" Trimalchio i traban[ii si zic caelus, ,cer" (i nu caelu'>, (atus, ,destin" (i nu (atu'>, uinus, ,vin* (i nu uinu'>. Deruta lor era nlesnit de
pierderea desinen[elor n latina vorbit, de confuzia genurilor i cazurilor. Apar i forme ca lo<uere, ,a vorbi" (n loc de lo<ut.. Amuzante i totodat
relevante sunt pleonasme ca (oras e+ierit, ,s ias afar" ori dezacorduri ca (aciatur... et trieAinia, .s se fac i sufragerii" (ca ,e i sufragerii"!).
Sub influen[a sintaxei populare, propozi[ia interogativ indirect apare cteodat construit cu indicativul, acuzativul cu infinitiv este evitat,
indicativul emerge n propozi[ii consecutive i concesive, unde conjunctivul era obligatoriu n latina corect.
512
CONCLUZ
Co!cl)zii
Pe bun dreptate s-a sus[inut c Satyricon-u@, i nu Don ;ui.ote, este primul roman problematizant din
literatura universal
31
. Sau, cum am spune noi, pri'ul ro'an al condi!iei u'ane. Totodat, Satyricon-
u@ constituie unul dintre cele mai valoroase i mai seductoare romane care s-au scris vreodat.
Petroniu exceleaz prin coeren[ artistic fundamental, prin talent excep[ional, prin inven[ie narativ
extraordinar, din toate punctele de vedere, printr-un discurs literar farsesc, care strlucete n
fabula[ie efervescent, n fantasie deosebit de fastuoas. n ciuda diversit[ii evenimentelor
consemnate n acest discurs, ca i a diversit[ii mijloacelor de expresie, Petroniu a furit o structur de
ansamblu unitar, de uimitoare suple[e. Nici digresiunile i nici lacunele, determinate de pierderea
celei mai mari pr[i din text, nici meandrele de tot felul ale strategiei romancierului nu-l obosesc pe
cititor, fascinat de for[a nara[iei, de abunden[a amrHjntelor relevante, selectate cu aten[ie. Petroniu a
transferat n sfera romanului diverse tipare compozi[ionale, cu o virtuozitate stupefiant, a creat un
univers imaginar original i coerent, o fascinant [ar a romanului. n acelai timp, dei clasicizant n
concep[ia despre limb i conservator n aprecierea destinului genurilor literare tradi[ionale i a culturii,
Petroniu s-a 'ani(estat ca un e+cep!ional novator, prin crearea unei noi specii literareL ro'anul latin.
Rece("a$ea Satyricon-u\u\
Cum a fost receptat Satyricon-u@2 gnorat ini[ial de teoreticienii antici, ca oper fcnd parte dintr-un ,gen umil", romanul lui
Petroniu a fost totui apreciat n ultimele secole ale Romei imperiale, cci Sidonius Apollinaris l men[ioneaz n secolul al V-lea
d.C. Evul mediu n-a cunoscut dect anumite excerpte, ca ,nuvela" matroanei din Efes, de altfel pre[uit. Descoperirea, n
secolul al XV-lea, a manuscrisului banchetului dat de Trimalchio a impulsionat interesul fa[ de Satyricon, care a ajuns repede o
oper literar iubit de mondeni. n latina secolului al XV-lea au aprut mai multe imita[ii, ca 8uphor'ionis 3usinni Satyricon,
publicat pe la 1605, care a nregistrat un imens succes de librrie, atestat de cele douzeci i opt de edi[ii succesive. Aceast
scriere a fost tradus n diferite limbi moderne. Dintre celelalte imita[ii, trebuie men[ionat 5aeo'e'phionis $antaliensis
Satyricon, care dateaz din 1628. n 1972, cercettoarea francez Juliette Desjardins a publicat la Geneva o traducere francez
a acestui roman. La rndul su, Scarron s-a inspirat din Satyricon pentru alctuirea romanului su comic. Oricum, n 1693,
ofi[erul francez Nodot a realizat un fals celebru, deoarece a publicat o edi[ie pretins integral a romanului, pe baza unui
manuscris, pe care l-ar fi descoperit n 1688, la Belgrad. Acest fals a nelat o vreme chiar pe anumi[i savan[i. n secolul al
XV-lea, Satyricon-ul petronian era dramatizat i pus n scen la curtea regilor Fran[ei.
Scriitori realiti ai secolului al XlX-lea, ndeosebi Stendhal i Balzac, l-au apreciat sincer pe Petroniu, n care vedeau un
precursor. La rndul su, Huysmans, portdrapelul ,decadentismului", i exprim entuziasmul fa[ de Satyricon, n romanul su
A reours. Sienkiewicz a fcut din Petroniu unul dintre eroii romanului ;uo vadis. Pierre Louys, James Joyce, Marcel Proust i
Scott Fitzgerald au intrat n complexe rela[ii de interdiscursivitate cu textul Satyricon-u@u@. Absurdul pe plan lingvistic, mnuirea
abil a construc[iilor discursului l consacr pe Petroniu ca un precursor
513
PETRONU
nu numai al lui Proust, ci i al altor autori ca Eugen lonescu, Dos Passos, Beckett. Celine nsui a alctuit un Satyricon modern
n romanul su &ort * credit. ar un personaj ca Sosthene din 3e pont de 3ondres constituie un Eumolpus abia modernizat,
fantast, obsedat de iluzii imposibile, supersti[ios, expus adesea oprobriului public, dar iret i pu[in escroc. nteresul sporit
pentru gramatica genului romanesc a sprijinit investigarea romanului petronian, cu toate c unii teoreticieni moderni au evitat s
se refere la Satyricon. Ultimele decenii au comportat o proliferare uimitoare a articolelor i cr[ilor hrzite lui Petroniu. La
Gainesville (Florida, SUA) s-a constituit o societate petronian, care public regulat un buletin bibliografic.
n spa[iul cultural romnesc, Petroniu a fost totdeauna receptat cu interes. Stabilirea unor rela[ii de
intertextualitate ori mai degrab a unor similitudini structurale ntre Petroniu, pe de o parte, i diveri
scriitori romni, cei doi Caragiale sau Nicolae Filimon i Hurmuz, de pild, constituie nc o problem
deschis, n orice caz s-au consacrat Satyricon-u@u@ studii, articole i dou traduceri aproape integrale:
cea datorat lui .M. Marinescu (Bucureti, 1923) i cea alctuit de autorul,acestei cr[i (Bucureti,
,Biblioteca pentru to[i", 1967). O nou edi[ie, mbunt[it, a acestei ultime traduceri, este n curs de
apari[ie la Editura Univers
32
. Este vorba de o tlmcire integral a Satyricon-u@u@.
BBLOGRAFE: Louis CALLEBAT, ,Structures narratives et modes de representation dans le Satiricon de
Petrone", 4evue des 8tudes 3atines, 52, 1974, pp. 881 i urm.; Eugen CZEK, 8volupa ro'anului antic,
Bucureti, 1970, pp. 97-l47; ,Le roman moderne et es structures du roman antique", :ulletin de lDAssociation
5uillau'e :ude, 33, 1974, pp. 421 i urm.; Eugen DOBROU, ,Formele insolite din vorbirea personajelor lui
Petronius", Studii clasice, 8, 1966, pp. 155 i urm.; ,Pour une edition du Satyricon", Studii clasice, 10, 1968, pp.
159 i urm.; 11, 1969, pp. 115 i urm.; 12,1970, pp. 79 i urm.; 8rotica Anti<ua. I$AN /02H. Actao(the
International $on(erence on the Ancient Novei, Bangor, 1977, passi'7 Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>,
Bucureti, 1982, pp. 26l-292; Thomas HGG, The Novei in Anti<uity, Berkeley - Los Angeles, 1983, pp. 166-l74;
Rene MARTN - Jacques GALLARD, ies genres litteraires * 4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , pp. 71 -80; 86-93;
Neronia /022. Actes du B-e $ollo<ue de la Societe Internationale dD8tudes Neroniennes, Clermont-
Ferrand, 1982, pp. 117-l55; Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, pp. 61l-
640; Paul PERROCHAT, Petrone. 3e %estin de Tri'alcion. $o''entaire e+egeti<ue et criti<ue, Paris, 1939;
Rene PCHON, 9istoire de la litt*rature latine, ed. a X-a, Paris, 1924, pp. 583-586; 4o'e et nous. &anuel
dDinitiation * la litt*rature et * la civilisation latines, Paris, 1977, pp. 178-l81; John Patrick SULLVAN, The
Satyricon o( Petronius. A 3iterary Study, London, 1968; 3iterature and Politlcs in the Age o(Nero, thaca-London,
1985, pp. 153-l79; Gareth SCHMELNG, ,The Satyricon: the Sense of an Ending", 4einisches &useu' (ur
Philologie, 134,1991, pp. 352 si urm.; E. THOMAS, Patrone,, ed. a 3-a, Paris, 1912; Joel THOMAS, 3e
depasse'ent du <uotidien dans lD8neide, Ies &eta'orphoses dDApulee etle Satiricon. 8ssai sur trois univers
i'aginaires, Paris, 1986; Paul VEYNE, ,Vie de Trimalcion", Annales N8cono'ie, Societes, $ivilisation>, 16, 1961,
pp. 213 i urm.; ,Le je dans le Satyricon", 4evue des 8tudes 3atines, 42, 1964, pp. 301 i urm.; Tudor VANU,
,nceputurile realismului n antichitate ntr-o interpretare modern", Studii clasice, 4, 1962, pp. 349 i urm.; P.G.
WALSH, The 4o'an Novei. The Satyricon o( Petronius and the &eta'orphoses o(Apuleius, Cambridge, 1970,
passi'7 P.G. WALSH, The 4o'an Novei. The Satyricon o( Petronius and the &eta'orphoses o( Apuleius,
Cambridge, 1970.
514
.._-.uu.-
U .LM i *
9OTE
1. Ne referim la eforturile ntreprinse de anumi[i savan[i, mai ales italieni, ca MARMORALE, RONCAOL,
PEPE, CASTORNA, RATT etc. O tentativ mai recent apar[ine lui Rene MARTN, ,Quelques remarques concernant la date
du Satiricon", 4evue des 8tudes 3atines, 53, 1975, pp. 182-224. n legtur cu aceste vane ncercri, Pierre GRMAL, ,Le
Bellum Civile de Petrone dans ses rapports avec la Pharsale", Neronia /022. Actes du B-e $olo<ue de la Socidte Internationale
dD8tudes N*roniennes, Clermont-Ferrand, 1982, pp. 117-l24; de fapt la p. 124 observ: ,ii est possible de continuer soutenir
que le soleil tourne autour de la terre, mais ii est plus simple d'admettre, tout bonnement, le contraire!". Pentru identificarea
aproape sigur a numelui autorului Satyricon-v@ui, vezi Kenneth F.C. ROSE, The Date and Author o( the Satyricon, Leiden,
1971, pp. 38-94.
2. K.F.C. ROSE, op. cit, pp. 20-94 se pronun[ pentru 65-66 d.C. Pentru 65 d.C. se declar i Thomas
HGG, The Novei in Anti<uity, Berkeley - Los Angeles, 1983, p. 166. Cndva am optat pentru 6l-63 d.C. (vezi Eugen CZEK,
.Autour de la date du Satyricon", Studii clasice, 7, 1965, pp. 199-207), dar, n prezent, preferm o ,furchet" mai larg.
3. Vezi n aceast privin[ T. HGG, op. cit, p. 166; mai ales John P. SULLVAN, 3iterature and
Politics in theAge o( Nero, thaca-London, 1985, pp. 159-l61.
4. Pentru titlul romanului i enigmele Sa/yr/con-ului, vezi mai ales Rene MARTN - Jacques GALLARD,
3es genres litteraires * 4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , pp. 72-73; Eugen CZEK, 8volu!ia ro'anului antic, Bucureti, 1970, pp.
105-l07; ,Petroniu", Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp. 26l-263; dar i Philip B. CORBETT, ,What is the
Satyricon?" 8rotica Antica, I$AN /02H, Bangor, 1977, pp. 84-85; Luiza CAMPUZANO, Novae si'plicitatis opus. Ideile literare
)n Satyricon, tez de doctorat, Bucureti, 1979, pp. 16-20; T. HGG, op. cit, pp. 170-l71. Pentru dimensiunile romanului i
starea actual a conservrii textului, vezi John P. SULLVAN, The Satyricon o( Petronius. A 3iterary Study, London, 1968, pp.
34-80; Gareth SCHMELNG, ,The SatyriconL the Sense of an Ending", 4einisches &useu' (iir Philologie, 134, 1991, pp. 352-
375, mai ales pp. 352-353; 375. ncercarea hazardat de a reconstitui trama originar a Satyricon-u@ui se datoreaz lui A.
DAVAULT, ,La destination d'Eumolpe et la structure du Satiricon: Conjectures", $ahiers des 8tudes Anciennes, 15, 1983, pp.
29-46.
5. Firete, textul romanului se poate diviza i altfel. L. CAMPUZANO, op. cit, pp. 40-43, n func[ie de
accentele puse succesiv pe retoric i pe poezie, propune mpr[irea discursului romanesc n secven[a Agamemnon (nceputul
i $ena> i secven[a Eumolpus (restul). De asemenea, G. SCHMELNG, op. cit, pp. 375-376, propune mpr[irea Satyricon-u@u@
n apte episoade.
6. Cum reliefeaz J.P. SULLVAN, 3iterature, p. 161. Pentru voca[ia de ,roman-recherche", vezi Eugen
CZEK, ,Le roman moderne et les structures du roman antique", :ulletin de lDAssociation 5uillau'e :ude, 33,1974, pp. 42l-
444 (ndeosebi pp. 435-439). n ce privete aplicarea teoriei romanului la discursul romanesc antic, vezi Rene MARTN, ,Le
roman de Petrone et la theorie du roman", Neronia /022, pp. 125-l38; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 7l-79; M.
BAHTN, Prole'e de literatur i estetic, trad. romneasc de Nicolae LESCU, Bucureti, 1982, pp. 293-574.
7. Destul de recent, s-a presupus descoperirea pe un papirus a unui Satyricon grecesc, lolaus. Stilul
515
PETRONU
i mesajul textului n cauz, ca i limba n care este scris, amintesc de Satyricon (este vorba de misterele zei[ei Cybele).
Fragmentul respectiv apar[ine unui text posterior - i nu anterior - romanului petronian: vezi i T. HGG, op. cit., p. 174. Pentru
integrarea i parodierea unor tipare romaneti greceti n Satyricon, vezi E. THOMAS, Patrone, ed. a 3-a, Paris, 1912, pp. 60-
61; L. CAMPUZANO, op. cit., pp. 107-l10; dar i E. CZEK, 8volu!ia ro'anului antic, pp. 109-l10; ,Petroniu", Istoria literaturii
latine, pp. 264-266; T. HGG, op. cit, pp. 17l-l74.
8. Pentru raporturile cu eposul, vezi R. MARTN, op. cit, pp. 127-l34; R. MARTN - J. GALLARD,
op. cit, , p. 78. Pentru rela[iile cu mimul i alte specii de umor italic, vezi Ph. CORBETT, op. cit, pp. 84-85; R. MARTN - J.
GALLARD, op. cit, , p. 78; T. HGG, op. cit, p. 171 (acest ultim cercettor semnaleaz i filia[iile dintre Chariton i Menandru:
iid., p. 16). Problema parodiilor este discutat i de G. SCHMELNG, op. cit, pp. 353-356; 360; 364.
9. ntertextualitatea cu satira menippee a fost semnalat nc de Erwin ROHDE, Der griechische
4o'an und seine "oriau(er, ed. a 2-a, Leipzig, 1914, pp. 251 -260; vezi i John Patrick SULLVAN, The Satyricon, pp. 89-91; E.
CZEK, ,Petroniu", Istoria literaturii latine, pp. 266-267; T.HGG, op. cit, p. 171. n ce privete parodierea diverselor specii de
poezie, vezi Raymond CAHEN, 3e Satyricon etses origines, Lyon-Paris, 1925, pp. 40-47; 89; R. MARTN - J. GALLARD, op.
cit. , pp. 9l-92.
10. Pentru milezienele ncadrate n trama narativ i tiparele provenite din (aulae &ilesiae, vezi Quintino CATAUDELLA, 3a
novella greca, Napoli, 1957, pp. 146-l47; Luigi PEPE, Per una storia della narrativa latina, Napoli, 1959, p. 189; ,La novella dei
romani fra realismo e cultura materiale", Studi di %ilologia $lassica in Onore di 5iusto &onaco, Palermo, 1991, , pp. 1159-
l162; E. CZEK, 8volu(ia ro'anului antic, pp. 110-l11; ,Petroniu", Istoria literaturii latine, p. 267; T. HGG, op. cit, p. 171; G.
SCHMELNG, op. cit, pp. 36l-369. Bibliografia relativ la episodul matroanei din Efes este foarte abundent: vezi O. PECERE,
PetronioL la novella della 'atrona di 8(eso, Padova, 1975, passi'. Povestiri cum sunt cea a pricoliciului, a strigiiior i a sticlei
incasabiie nu constituie autentice ,nuvele" mileziene.
11. Stupefac[ia ncercat de Encolpius fa[ de cele vzute n locuin[a lui Trimalchio amintete de mirarea cltorului aflat n
mijlocul unui peisaj insolit, pe care l ignorase pn atunci. Dup exemplul povestirilor de cltorie, fiecare loc geografic din
roman dobndete o valoare fizionomic, relev o calitate moral sau un prodigiu. Crotona este nchipuit ca o capital a
cupidit[ii: vezi Paul VEYNE, ,Le je dans le Satyricon", 4evue des 8tudes 3atines, 42,1964, pp. 301 -324, mai ales pp. 319-324;
R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 78. De asemenea, n exegeza actual se profileaz tendin[a de a corela osp[ul lui
Trimalchio tradi[iei literare antice a banchetelor.
12. Vezi n aceast privin[ R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 87. Pentru ipoteza asamblrii foarte libere a episoadelor i
tiparelor neromaneti, vezi G. SCHMELNG, op. cit, pp. 360-377.
13. n aceast privin[, vezi Gilbert HGHET, ,Petronius the Moralist", Transactions o( the A'erican Philological Associations,
1941, pp. 176-l94; Oskar RATH, Petronius. 8in 8pi?ureer, Nurnberg, 1963, passi'7 E. CZEK, 8volu(ia ro'anului antic, pp.
116-l20; ,Petroniu", Istoria literaturii latine, pp. 269-271; P.G. WALSH, The 4o'an Novei. The Satyricon o( Petronius and the
&eta'orphoses o( Apuleius, Cambridge, 1970, pp. 109-l10 (care se refer la un ,epicureism popular").
14. Pentru elementele cinice, vezi Ph. CORBETT, op. cit, p. 85. Voca[ia de anticltorie a fost pus n eviden[ de ctre Joel
THOMAS, 3e depasse'ent du <uotidien dans lD8n*ide, Ies &eta'orphoses dDApul*e et le Satiricon. 8ssai sur trois univers
i'aginaires, Paris, 1986, pp. 19-26. Desigur, motivul cltoriei, fie ea i constituit mai degrab ca o anticltorie, determin o
anumit percep[ie a timpului n Satyricon, cum arat Gianna PETRONE, ,Tempo e metamorfosi nel Satyricon di Petronio",
Studi di %ilologia $lassica, , pp. 1163-l173.
15. De ctre Louis CALLEBAT, ,Structures narratives et modes de representation dans le Satyricon de Petrone", 4evue des
8tudes 3atines, 52, 1974, pp. 281 -303, ndeosebi pp. 289-290; vezi i J. THOMAS, op. cit, pp. 90-l-3 (care reliefeaz si pre[ul
ridicat pe care Petroniu l acord cutrii ca parodie a cltoriei ini[iatice). Modelul de roman, men[ionat mai sus, apre ndeosebi
la R. MARTN, op. cit, pp. 128-l35. n legtur cu eviden[ierea dimensiunii subversive a Satyricon-ului, vezi R. MARTN - J.
GALLARD, op. cit, , pp. 77-78. n ce privete opozi[ia fa[a de voca[ia
516
NOTE
tradi[ional a mitului, centrat pe prestabilire i predestinare, vezi G. SCHMELNG, op. cit, pp. 360-364.
16. Pentru acest punct de vedere, vezi Florence DUPONT, 3e Plaisir et la 3oi, du :an<uet de Platon au ,Satiricon-, Paris, 1977,
pp. 10-l6. n ce privete fresca societ[ii taliei neroniene, vezi E. CZEK, 8volu!ia ro'anului antic, pp. 11l-l16; ,Petroniu", Istoria
literaturii latine, pp. 27l-275; Alain MCHEL, ,Le luxe, l'elegance et ia sagesse", 4o'e et nous. &anuel dDinitiation a la litterature
et * la civilisation latines, Paris, 1977, pp. 179-l81; T. HGG, op. cit., p. 170; J. THOMAS, op. cit., p. 97, deceleaz n Satyricon
prioritatea vie[ii citadine. Acelai cercettor degajeaz contrastul ntre aparen[ i realitate, ntre furia tririi i oboseala resim[it
n fa[a vie[ii: iid., pp. 51; 142; 157-l59; 200.
17. Pentru apropierea de acest tip de cinematograf, vezi R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 74. Pentru deschiderea spre
mul[imi i lumea liber[ilor, iid., pp. 74-77.
18. Cum reliefeaz J.P. SULLVAN, 3iterature, p. 161. L. CAMPUZANO, op. cit, pp. 82-83 semnaleaz c, n declara[ia sa
programatic, Petroniu sublinia c n opera lui ,rde un farmec deloc trist" (traducere apropiat de text), non tristis gratia ridet.
Astfel, Petroniu voia s se delimiteze de satira epocii sale, care devenise tristis, ca n poemele lui Persius.
19. Pentru controversa dintre Encolpius i Agamemnon, vezi Eugen CZEK, ,Face face eloquent: Encolpe et Agamemnon",
3a Parola del Passato. 4ivista di Studi Antichi, 160 =Neronia /02E>, pp. 9l-l01. Parodierea manierei lui Seneca Retorul a fost
identificat de J.P. SULLVAN, 3iterature, p. 173.
20. Vezi, n aceast privin[, J.G. MOSSLER, $o''entatio de Petronii poe'ate De ello civili, Breslau, 1842, i De ello ciuili
cu' Pharsalia 3ucani co'paratur, Hirschberg, 1857; foarte recent, vezi J.P. SULLVAN, 3iterature, pp. 16l-l72.
21. Pentru aceste idei, vezi Pierre GRMAL, 3a guerre civile de Patrone dans ses rapports avec la Pharsale, Paris, 1977; 3e
:ellu' $ivile, pp. 117-l24.
22. Cum opineaz Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, pp. 62l-622.
23. Pentru atacurile, relativ voalate (dar am vzut c i blamul lui Seneca mpotriva romancierului fusese discret! Pruden[a se
impunea de ambele pr[i!), pe care le lansa Petroniu mpotriva lui Seneca, vezi K.F.C. ROSE, op. cit, pp. 69-74 (care ntrevede,
n numeroase scrisori i pasaje din Satyricon, mrcile polemicii dintre cei doi mari scriitori); Edoardo RATT, ,Petronio e Nerone.
Difficolt e necessit dell' allusionismo nell' interpretazione del Satyricon", Neronia 1977, pp. 145-l50; J.P. SULLVAN,
3iterature and Politics, pp. 173-l76. n ce privete Iiioupersis, vezi Giulio PUCCON, ,,L' iioupersis di Petronio", Agentea Aetas.
In &e'oria' 8ntii ". &ar'orate, pp. 107-l38 (care consider c acest poem constituie un atac parodic ndreptat mptoriva
neoasianismului: vezi mai ales pp. 124; 136; 138. Acest cercettor italian a degajat din poem 35 de coinciden[e cu Vergiliu, fa[
de numai 15 cu Lucan, care, adugm noi, ar fi putut s fie mprumuturi n Pharsalia din Iiioupersis. Ca izvoare ale poemului
petronian, sunt identificate cartea a doua a 8neidei, dar i tragediile latine i greceti, chiar pictura mural a epocii, adesea
marcat de mitul cuceririi Troiei: iid. pp. 125-l37).
24. Vezi J.P. SULLVAN, The Satyricon, pp. 232-253. H.D. RANKN, Petronius, the Artist, Haga, 1971, p. 51 semnaleaz, n
Satyricon, privilegierea vie[ii nocturne, care anticipeaz anumite tendin[e, ulterior asumate de Marcel Proust.
25. Cum arat Eugen DOBROU, ,Formele insolite n vorbirea personajelor lui Petronius", Studii clasice, 8,1966, pp. 155-l64.
Pentru personajele lui Petroniu, vezi E. CZEK, 8volu!ia ro'anului antic, pp. 120-l26; ,Petroniu", Istoria literaturii latine, pp. 276-
278; R. MARTN, op. cit, pp. 130-l33; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 73-74; 87-91. Numele complet al lui Trimalchio
era 5aius Po'peius Tri'alchio &aecenatianus. Primele dou elemente - prenumele i numele gentilic - reprezint n principiu
pe fostul stpn, cum am artat n voi. . Dar sun pompos i ridicol, deoarece trimit, n mod absurd, la un celebru personaj
istoric. Al doilea supranume, cogno'en, ilustreaz ironic preten[iile lui Trimalchio de protector al culturii, de emul al lui Mecena.
n sfrit, chiar ,numele de sclav" implic deriziune, fiindc tri- constituie un prefix burlesc, n vreme ce
PETRONU
'alchio, de fapt atestat i de unele inscrip[ii ale epocii, poate nsemna ,prost i infatuat"; dup anumite glose, ns i ,stpn
bogat i arogant" sau chiar ,rege". n ce privete semnifica[ia personajelor romanului, vezi i T. HGG, op. cit, pp. 170-l71; J.
THOMAS, op. cit, pp. 162-l65. Pentru dualitate, caracteristic lui Encolpius, narator opus autorului, vezi G. SCHMELNG, op.
cit, p. 365.
26. Pentru umorul lui Petroniu, vezi E. CZEK, ,Petroniu", Istoria literaturii latine, pp. 279-281; i Paul VEYNE, ,Cave canem",
&elanges dDArcheologie et dD9istoire Puli*s par lD8cole %rangaise de 4o'e, 1963, pp. 62-66; T. HGG, op. cit, p. 174; J.
THOMAS, op. cit, pp. 101; 145-l54. Acelai autor semnaleaz cele patru teme, care orienteaz compozi[ia romanului: iid., pp.
5l-54; 14l-l42. Petroniu ar uzita compozi[ia deschis, menit interferen[ei ntre real i imaginar, cotidian i miraculos, chiar
fantastic (sensibil n povestirile mesenilor lui Trimalchio). n ce privete $ena Tri'alchionis ca spectacol, vezi Florica BECHET,
,Cena Trimalchionis, spectacol implicit i explicit", Studii clasice, 22, 1984, pp. 5l-55.
27. Fapt subliniat de F. BECHET, op. cit, p. 55, i de J. THOMAS, op. cit, pp. 10l-l02.
28. Asemnrile i intertextualitatea lingvistice au fost propuse i discutate de J.P. KLLEEN, ,James Joyce's Roman
Prototype", $o'parative 3iteraturo, 9,1957, pp. 193-203; Gilbert-Charles PCARD, Auguste et Neron, le secret de lD8'pire,
Paris, 1962, p. 197; H.D. RANKN, op. cit, pp. 86-87; E. CZEK, ,Petroniu", Istoria literaturii latine, p. 282, mai ales n. 1; J.
THOMAS, op. cit, pp. 143-l44.
29. Vezi J.P. SULLVAN, The Satyricon, pp. 103-l04. Pentru limbajele Satyricon-u@ui, vezi i G. PUCCON, op. cit, pp. 12l-
l24; A. MCHEL, ,Le luxe. l'elegance et la sagesse", 4o'e et nous, p. 181; E. CZEK, ,Petroniu", Istoria literaturii latine, pp. 28l-
285; T. HGG, op. cit, p. 171.
30. Cum arat F. BECHET, op. cit, pp. 54-55.
31. De ctre R. MARTN, op. cit, pp. 134-l36.
32. Pentru receptarea lui Petroniu, vezi E. PARATORE, op. cit, pp. 638-640; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 74; 79-
80; 91; J. THOMAS, op. cit, pp. 101; 140-l43; 156; E. CZEK, ,Petroniu", Istoria literaturii latine, pp. 285-287.
518
XXVI. POE;i CLASICI?A9;I =I MAR;IAL
Vale$i) <lacc)
Reacjia clasicizant fa[ de stilul nou s-a manifestat sub Flavieni cu deosebit vigoare, asumnd
uneori chiar accente de agresivitate, n domeniul poeziei epice. Autori ca Valerius Flaccus, Silius
talicus i chiar Statius au militat energic sub flamura celui de-al doilea clasicism. Ei au ncercat,
ndeobte fr s reueasc pe plan artistic, s recupereze limbajul mitului si simbolurilor, s alunge
pe cel al semnelor din epopee. Artificiosul i-a pndit ns la fiecare pas. Valerius Flaccus, n paralel
cu pledoariile i lec[iile clasicizante ale lui Quintilian, a elaborat minu[ios o epopee de tip homerico-
vergilian, ndreptat spre combaterea tiparelor structurate de Lucan. Acest poet a invocat, de altfel
adeseori, ajutorul Muzei.
Manuscrisele operei lui Valerius Flaccus i atribuie un nume mai lung, 5aius "alerius %laccus Setinus. Se pare c poetul era
originar din localitatea Setia (azi Sezza). A trit probabil ntre 45 i 90 sau 91 d.C, deoarece Quintilian l men[ioneazca mort de
curnd NInst. Or., 10, 1, 90). Poetul nsui declar c a fcut parte dintr-un colegiu sacerdotal roman (1, w. 5-6). Se formase
probabil n cercurile clasicizante de la curtea lui Nero i din preajma Calpurniilor, dar i-a nceput activitatea literar prin anii 72-
73 d.C.
Opera lui Valerius Flaccus const ntr-o epopee n opt cr[i, ,Argonauticele", Argonautica, axat pe un subiect mitologic foarte
tradi[ional. Este aproape sigur c Valerius Flaccus i-a conceput poemul n dousprezece cr[i. ns sfritul epopeii a putut s
se piard n cursul zbuciumatei istorii a textelor latineti (de altfel, nici cartea a opta nu ni s-a pstrat integral). Este, totui, mai
probabil c poetul nsui n-a izbutit s-i termine opera nainte de moarte
1
. De fapt, Valerius Flaccus scria foarte ncet i i
recita periodic, n public, fragmente din textul redactat. Astfel, prooemiul epopeii, nchinat lui Vespasian, a fost alctuit la pu[in
vreme dup cucerirea erusalimului de ctre romani, n anul 70 d.C, pe cnd, n anul erup[iei Vezuviului, poetul lucra abia la
cartea a patra. Ca modele, Valerius Flaccus a utilizat poemul lui Apollonios din Rodos, consacrat legendei argonau[ilor, de care
ns s-a distan[at cteodat, dar i operele poe[ilor romani din ,secolul" lui August, ndeosebi ale lui Vergiliu, Hora[iu i Ovidiu.
Dar Vaierius Flaccus nu recupereaz fervoarea vibrant a arhetipului vergilian
2
.
n forma actual, Argonauticele cuprind dou mari compartimente. Prima sec[iune, care se
519
POE| CLASCZAN| Sl MAR|AL
ntinde pn la cartea a cincea, nareaz pregtirile de plecare i cltoria pe mare, spre Colchida caucazian, a 55 de eroi,
aa-numi[ii argonau[i, pe care i conducea lason i i ocroteau Minerva i lunona. Peregrinrile lor, n cutarea lnii de aur,
prefigureaz cutarea Graalului. A doua i ultima sec[iune nf[ieaz ederea argonau[ilor n Colchida, de unde iau lna de aur
a unui berbec sacru, cu ajutorul Medeei, fiica lui Aeetes, regele [rii respective. Medeea, care se ndrgostise de lason, pleac
pe mare mpreun cu argonau[ii. Poemul se ncheie la gurile Dunrii, unde Absyrtus, fratele Medeei, i cere lui lason s-i
restituie sora. lason nu se poate hotr ntre dragostea i obliga[iile contractate fa[ de Medeea, pe de o parte, i insisten[ele
prietenilor si, pe de alta, care sprijineau solicitrile lui Absyrtus.
Constituie Argonauticele o epopee de valoare artistic nalt? n pofida eforturilor pasionate,
ntreprinse de ,aprtorii" moderni ai lui Valerius Flaccus, rspundem mai degrab negativ la aceast
ntrebare. Zeii intervin permanent n desfurarea intrigii poemului i, de fapt, motiveaz ac[iunea
epic, dar Olimpul lui Valerius Flaccus este artificial i lupiter apare n posturi ridicole. Dedica[ia este,
de altfel, dubl, adic adresat, n congruen[ cu tiparele homerico-vergiliene, unui zeu, de fapt,
Febus Apollo, ns i, cum am artat mai sus, mpratului Vespasian. Totui, dac nararea cltoriei
pn n Colchida este lung i plictisitoare, aventurile argonau[ilor n Caucaz sunt figurate mai
dinamic, iar psihicul Medeei emerge n contururi interesante. O anumit dimensiune ,romanesc" este
implicat de dragostea dintre Medeea i lason. Domin pretutindeni figurarea aventurilor exotice i
violente, un patetism lugubru i nu lipsesc anumite ecouri ale experien[elor realizate de stilul nou.
Argonauticele sunt scrise ntr-un hexametru elegant construit i ntr-o limb foarte clasicizant, unde
pot fi decelate chiar stileme arhaizante. Valerius Flaccus se opune destul de limpede concep[iei
callirnahiene despre poezie
3
. Se ntmpl ns ca Valerius Flaccus, sub inciden[a performan[elor
stilului nou, s caute efectul de oc, epitete i metafore expresive. n ansamblu, el se dovedete a fi
cel mai fidel adept al poeticii clasicizante dintre exponen[ii eposului celui de-al doilea clasicism. Pasaje
interesante pentru istoria antic a patriei noastre au fost traduse n antologii specializate n aceast
direc[ie.
Si0i) I"a0ic)
Opera lui Silius taiicus se dovedete mai pu[in performant, din punct de vedere artistic, dect
Argonauticele lui Valerius Flaccus. Cum remarca mali[ios savantul italian Ettore Paratore, principalul
defect al lui Silius taiicus a fost acela de a scrie versuri
4
. De fapt, dup exemplul i, poate, la ndemnul
lui Nero, Silius taiicus a vrut s-l combat pe Lucan chiar pe propriul lui teren, adic acela al eposului
cu subiect roman sau istorico-cet[enesc, unde a ncercat - fr s reueasc - s consacre triumful
tiparelor homerico-vergiliene, structurilor tradi[ionale, inten[ional contrapuse demersului ini[iat de stilul
nou. El a vrut s asocieze mitul cu istoria.
520
SLUS TALCUS
Tierius $atius Silius Italicus, mai degrab campanian sau italic din centrul peninsulei dect hispano-roman, a beneficiat de o
via[ lung, care s-a ntins ntre 25 sau 35 d.C. i 101 d.C. Existen[a lui ne este bine cunoscut, datorit mrturiilor furnizate de
autori ca Mar[ial, Tacit, mai ales Pliniu cel Tnr =8p., 3, 7). n realitate, Silius talicus a dus o existen[ marcat de un
oportunism politic ct se poate de manifest. L-a slujit pe Nero ca orator, delator i chiar consul, n 68 d.C. Sub Vespasian, a fost
proconsul al provinciei Asia. Dar, ulterior, tot n vremea Flavienilor, pe care i-a adulat cu fervoare, s-a retras n Campania, unde
a ntre[inut un adevrat cult al lui Vergiliu. Chinuit de o tumoare malign, s-a lsat s moar de foame, la o vrst naintat.
Cam prin 25 d.C, a nceput s scrie epopeea ,Punicele", Punica, n aptesprezece cr[i*. n cursul poemului, Silius talicus face
aluzie la mpratul Nerva =Pun., 14, v 686). Oricum, n forma actual, epopeea prezint cel de-al doilea rzboi punic, asediul
Saguntului, de ctre Hannibal (219 .C.), i victoria roman decisiv de la Zarna (202 .C.). Structura epopeii reliefeaz
preocuparea de a concilia ntre ei pe Vergiliu i pe Titus Livius, principalul izvor al Punicelor. Dei Silius talicus trebuie s fi
consultat i al[i istoriografi romani, ca Fabius Pictor, Valerius Antias etc.
Mai ales Silius talicus i-a propus s celebreze suprema[ia taliei, ascensiunea poporului roman i
misiunea lui providen[ial. Eroii romani sunt structura[i dup modelul lui Enea, iar conductorii
cartaginezi ncheie un adevrat pact cu for[ele tenebrelor. Rzboaiele punice sunt convertite ntr-un
conflict ntre Bine i Ru, Dreptate i Nedreptate. Nu lipsete nici adresa politic de actualitate:
ntocmai ca la Vergiliu, lupiter profetizeaz zei[ei Venus un viitor glorios. Totui, nu August urmeaz
s-l mplineasc, ci Flavienii, Vespasian, Titus i Domi[ian =Pun., 3, vv. 593 i urm.) Re[etele vergiliene
sunt aplicate cu un zel demn de o cauz mai bun. Cauzalitatea rzboiului punic este cutat exclusiv
n lumea zeilor, iar mnia lunonei mpotriva romanilor constituie for[a motrice a ntregii trame epice.
Numeroase episoade sunt inspirate clar din Eneida i din poezia homeric. Nedibcia artistic a lui
Silius talicus apare ns cu deosebit pregnan[. nct Punicele devin o caricatur a 8neidei.
Compozi[ia Punicelor este confuz, atestnd lipsa sim[ului propor[iilor. Abund lungile digresiuni i
ac[iunea epic se desfoar greoi, plictisitor. Hexametrul dactilic este, totui, bine construit, nct
versifica[ia ne apare cursiv i animat de tendin[a ctre o anumit uniformitate. Limba Punicelor este,
desigur, clasic. Totui se pot detecta vestigii ale lecturii Pharsaliei, n pofida ostilit[ii vdite de Silius
talicus esteticii lui Lucan. Ca elev al retorilor, Silius talicus aglomereaz compara[iile i practic un
metaforism excesiv. Dilemele personajelor sunt cele dezvoltate adesea n exerci[iile efectuate n
colile retorilor
5
. Unele fragmente din epopeea acestui netalentat continuator al lui Vergiliu au fost
traduse n romnete i incluse n diverse antologii, mai ales atunci cnd prezint contingen[e cu
istoria antic a Romniei.
Iliada latin
Este foarte posibil ca Silius talicus s fi scris cndva i un alt poem, ,liada latin", Ilias 3atina, cci acrostihurile TALCVS...
SCRPST apar la nceputul i la sfritul acestui poem, autentic epiliu narativ, care rezum n 1070 de versuri ntreaga Iliada
homeric. Primele 537 de stihuri comenteaz primele cinci cr[i ale epopeii homerice, n timp ce restul Iliadei latine corespunde
urmtoarelor nousprezece cr[i ale marelui poem grec. Desigur, numeroase scene de btlie i
_-------------------------------
" Este posibil ca Silius talicus s fi conceput epopeea sa n optsprezece cr[i. Boala i moartea l-au putut
mpiedica s alctuiasc ultima carte. Epopeea con[ine aproximativ 12.000 de versuri.
POE| CLASCZAN| Sl MAR|AL
episoade celebre sunt complet omise. Se insist, n schimb, asupra rolului jucat de zei n ac[iunea epic. Iliada latin a fost cu
siguran[ scris nainte de 62 d.C, cci, spre sfritul poemului, autorul face elogiul lulio-Claudienilor i, implicit, al lui Nero
nsui (vv. 399-905): legendarul Enea i realizase performan[ele spre a permite cndva gloria lulio-Claudienilor. Mediocritatea
artistic a acestui poem clasicizant, dar marcat de callimahism, pledeaz pentru atribuirea sa lui Silius talicus
6
.
S"a"6). Via+a ,i o(e$a e(ic#
Nu putem enun[a o judecat tot att de sever asupra valorii literare a operei lui Statius, cel de-al
treilea poet clasicizant din epoca Flavienilor.
De fapt, Pulius Papinius Statius a fost un poet profesionist, care s-a nscut n sudul taliei, la Neapolis, ntre anii 40 i 45 d.C.,
i a murit, probabil, n 96 d.C, n oraul natal. Era fiul unui cunoscut profesor de elocin[ i poet, decedat curnd dup erup[ia
Vezuviului (STAT., Silu., 5, 3). La Neapolis =Silu., 5, 3, vv. 112 i urm.) i la Roma, unde s-a mutat dup 72 d.C, Statius a
ob[inut importante succese i premii, cu prilejul diverselor concursuri de poezie. Totui, dup nfrngerea suferit la concursurile
literare capitoline, Statius s-a ntors dezamgit i bolnav la Neapolis. A militat ns toat via[a n cohorta poe[ilor clasicizan[i,
care i slujeau pe Flavieni.
Statius a alctuit o oper bogat din care s-au pierdut unele lucrri, precum Agaue, libret de pantomim, sau epopeea
consacrat rzboiului purtat de Domi[ian mpotriva unor semin[ii germanice n anul 83 d.C. Ni s-au conservat dou epopei, cu
subiect mitologic, scrise n hexametri dactilici. Ne referim la ,Tebaida", Theais, n dousprezece cr[i, i la ,Ahileida", Achilleis,
poem la care poetul lucra n ultimii ani de via[. Ahileida era nceput n 95 d.C. =Silu., 4, 4, vv. 94), ns boala sau moartea l-a
obligat pe Statius s-o lase neterminat, adic ntrerupt la versul 167 al cr[ii a doua.
Teaida a fost scris i recitat pe fragmente, ntre 80 i 92 d.C. n aceast epopee, Statius nareaz rzboiul legendar purtat de
cei apte mpotriva Tebei. n conformitate cu tiparele homerico-vergiliene, poetul i divide materia n ase cr[i .pacifice",
urmate de alte ase ,rzboinice"
7
. Prima sec[iune nf[ieaz pregtirea campaniei duse mpotriva Tebei i a lui Eteocle, de
ctre fratele lui, Polinice, de asemenea fiu al lui Oedip. Partea a doua este consacrat luptelor din jurul Tebei, n care pier ambii
fii ai lui Oedip i ai locastei. n ultima carte, Teseu, n fruntea armatei atice, sosete la Teba i ucide pe Creon, unchiul celor doi
fra[i ucii, pentru a permite ngroparea celor czu[i n rzboiul fratricid i reconcilierea general. Pentru structurarea epopeii,
Statius a utilizat autori greci, care trataser aa-numitul ciclu teban.
A
Mai ales Teaida afirm limpede fidelitatea fa[ de arhetipul vergilian, fa[ de marele poet mantuan
=The., 12, vv. 816-817 i 10, vv. 445-448). Poetul i propune, de altfel, s rivalizeze cu marele su
model. Peregrinrile eroilor sta[ieni amintesc de cele ale precursorilor vergilieni, iar interven[ia
divinit[ilor constituie principala cauz a desfurrilor epice. Abund alegoriile i clieele epice,
inclusiv catalogul rzboinicilor, pentru a traduce op[iunea n favoarea celui de-al doilea clasicism. ns,
spre deosebire de Valerius Flavius i de Silius talicus, Statius se distan[eaz par[ial de zestrea
tradi[iei homerico-vergiliene i tinde s valorifice mai consistent experien[a acumulat de autorii stilului
nou. Gustul pentru teratologic i pentru horific, vdite de Lucan i de Seneca, ptrunde n subtextul
522 _
STATUS. VA|A Sl OPERA EPC
i chiar textul epopeii, n care i face loc o lume dur, foarte violent. O atmosfer shakespearian,
,avnt la lettre", impregneaz acest poem al cruzimii. Totodat, un personaj precum Capaneu, care,
de pe zidurile Tebei, n cartea a zecea, sfideaz i chiar persifleaz pe zei, atest o real autenticitate
psihologic
8
, n legtur cu deprinderea recitrii poemului pe fragmente, se manifest o tendin[ spre
episodicitate. ar descrierile de natur, compara[iile din regnul animal, frecventele discursuri rostite de
personaje trebuie puse n rela[ie cu retorica secolului d.C. S-a semnalat c relatarea unor cumpiite
lupte fratricide amintea romanilor de rzboiul civil din 69 d.C. Statius denun[ patima ira[ional pentru
puterea politic, sfetnic ru VThe., 11, v. 656), care conduce la crime abominabile. Poetul ofer astfel
cititorilor si romani putin[a de a descoperi o gril de lectur politic relativ camuflat, ce asigur
unitatea unei epopei altfel abundent n distorsiuni compozi[ionale. Desigur, regularitatea metric este
impecabil i sintaxa gramatical este foarte clasic; metaforismul Teaidei apare adesea straniu,
marcat de o policromie strident.
Ahileida traduce proiectul foarte ambi[ios de a figura performan[ele uluitoare pe care mitologia le atribuise lui Ahile. Se pare c o
tragedie pierdut a lui Euripide =S?yrioi> s-a aflat la baza compunerii acestei epopei. Dar Statius n-a apucat s nareze dect
via[a dus de Ahile, ascuns n haine femeieti, n insula Skyros, unde Ulise, folosindu-se de un vicleug, l descoper i-l
convinge s participe la rzboiul troian.
u
Ahileida pare mai convingtoare din punct de vedere artistic dect Teaida. Nu apar contradic[ii, nu se
recurge prea des la digresiuni. Statius pare n acest poem mai firesc, mai proaspt. ar dragostea
care, n insul, se nfiripase ntre Ahile i Deidamia, mama lui Pyrrhus-Neoptolem, feciorul eroului,
traduce o sensibilitate aproape romanesc. Fidelitatea fundamental fa[ de tiparele clasice este
atenuat de o infidelitate secundar
9
.
Silvele ,i a$"a l)i S"a"i)
Cu toate acestea, Statius ofer adevrata msur a talentului su ntr-o culegere specific de poeme,
prin excelen[ de factur liric, unde, dei ,poet doct", poeta doctus, i clasicizant, se nvedereaz
adesea capabil s depeasc clieele artistice tradi[ionale. Ne referim la ,Siive", Siluae, culegere n
cinci cr[i de poeme ocazionale*. Asemenea improviza[ii se alctuiau de altminteri foarte rapid.
Oricum, ntre 86 i 96 d.C, Statius a scris 32 de silve, grupate n cinci cr[i. Cea mai lung silv
comport 277 de versuri.
Specia respectiv de poezie liric era numit astfel prin analogie cu .pdurea", silua, unde abund tot felul de plante. ntervenea i modelul
termenului grecesc hyle, care desemna materialul din care se confec[ioneaz ceva, precum i varietatea inform. De altfel i Lucan scrisese silve.
POE| CLASCZAN| Sl MAR|AL
Cartea nti, dedicat lui Lucius Arruntius Stella, ncorporeaz 6 silve, n func[ie de motive foarte diferite: prima silv celebreaz
statuia ecvestr a lui Domi[ian. O alta cstoria lui Stella, iar o a treia srbtorirea Saturnalelor. Cartea a doua include 4 silve -
fiind dedicat lui Atedius Melior -i se refer, printre altele, la decesul unui prieten al destinatarului ei, la moartea unui papagal i
a unui leu din menajeria imperial, la aniversarea naterii lui Lucan. Cr[ile a treia i a patra, adresate respectiv lui Pollius Felix
i lui Victorinus Marcellus, cuprind poeme variate (5 n cartea a treia i 9 n cartea a patra); consola[ii, mul[umiri i elogii aduse
lui Domi[ian, ode, descrip[ii de opere de art i temple etc. Aceeai tematic prevaleaz n cartea a cincea (5 silve), unde
figureaz i celebra silv hrzit somnului =Silu., 5, 4). Cele mai lungi silve nu depesc 200 de versuri.
Absen[a tiparelor constrngtoare ale epopeii i unei materii gata formalizate a ngduit poetului s practice directe[ea
sentimentelor, s evite o retoric extrinsec. Pe de alt parte, s-a remarcat deja c, ntocmai ca Vergiliu i Ovidiu, Statius
combin poezia epic i cea liric, datorit alctuirii Silvelor. Statius se strduiete adesea s dobndeasc sprijinul puternicilor
zilei i mai cu seam al mpratului Domi[ian. nct unele silve rspund unei comenzi oficiale. Timbrul encomiastic ajunge,
astfel, la cele mai ridicole forme de adula[ie. Dar, cum am vzut mai sus, Statius evoc cele mai variate evenimente din via[a
romanilor: cstoria, bolile, moartea etc. El informeaz - cu detalii interesante - i asupra conflictelor dintre romani i daci.
Totodat, Statius descrie cu amnunte precise peisaje rustice, vilele, monumentele romanilor. n asemenea descrieri i, n
general, n materia silvelor el face apel, alturi de observa[ia direct, la mitologie. Descrierea unei osele a lui Domi[ian implic
recursul la alegorii, prosopopei. Deci i eroii mitologiei abund pretutindeni. Prolifereaz reminiscen[ele din Ovidiu, Hora[iu,
Catul i ndeosebi din Vergiliu.
Statius, chiar dac nu este un 'are artist, s-a )nvederat a (i un poet adevrat. Fr ndoial, Statius
purcede de la o ra[iune poetic, o ratio, care s explice structurile pe care !e vehiculeaz
10
i s
concilieze dorin[a de a restaura clasicismul cu orizontul de ateptare al publicului pentru hiperbolizare
i declamatorism. De aceea, n Silve se amalgameaz prospe[imea i spontaneitatea imagisticii
-foarte pregnante n silva dedicat somnului, so'nus -, gra[ia delicat a duetului liniar, arta pastelului
atent cizelat, suavitatea limbajului, cu propensiunea spre erudi[ie, ca i spre antiteze i metaforism
acuzat. Nu incidental Statius l elogiaz pe Lucan. Silvele sunt scrise n hexametri sau n al[i metri, ca
endecasilabul falecian, impecabil construi[i. Dar s-a remarcat c metrii lui Statius sunt pu[in adecva[i
materiei tratate sau, n orice caz, modului n care tradi[ia liric roman o lua n considerare. Se pare
ns c lirica sta[ian pierduse orice legtur cu muzica, care acompaniase cndva textul de factur
liric
11
.
De altfel Statius a inspirat par[ial arta poe[ilor romani ai secolelor al lll-lea i al V-lea d.C, ca i a unor barzi medievali. L-au
admirat Danto, Tasso, Malherbe, Corneille, Goethe, D'Anunzio (aproape obsedat de Capaneul sta[ian). Diverse fragmente din
opera sta[ian, ndeosebi din Silve, au fost traduse n romnete i au aprut n felurite antologii sau n reviste literare.
Ma$+ial. Via+a
&arcus "alerius &artialis s-a numrat printre cei mai strluci[i exponen[i ai literaturii latine create de
hispano-romani, n secolul d.C. Totodat, el s-a ilustrat, cu remarcabil art, pe trmul poeziei
parasatirice, care a nflorit n acelai veac.
524
MAR|AL. VA|A
S-a nscut n martie, cndva ntre 38 i 41 d.C. , la Bilbilis (azi Bilbao), n nordul Hispaniei, nct se poate afirma, cu'grano
salis, c Mar[ial a fost primul poet basc din literatura universal. Apar[inea unei familii de condi[ie modest, care ns s-a ngrijit
ca el s dobndeasc o educa[ie intelectual mul[umitoare (MART., 8pigr., 9, 73, vv. 7-8). Totui, nc din copilrie i din
tinere[e, Mar[ial trebuie s fi fost afectat de anumite frustrri, care s-au multiplicat la vrsta maturit[ii. ncontestabil, erosul
impetuos al poetului le va exagera gravitatea i va determina riposte ncrcate de ironie i chiar autoironie. Oricum, n 63-64
d.C, Mar[ial a ajuns la Roma, unde a cutat ocrotirea unor hispano-romani influen[i, cum erau Annaeii. De asemenea a
frecventat cercul Calpurniilor Pisoni N8pigr., 4, 40, w. l-2). El a suportat greu sfritul tragic al protectorilor si i a rmas fidel
memoriei lor. cum atest epigramele dedicate Pollei Argentaria, vduva lui Lucan. Entuziasmului ncercat de el, dup sosirea la
Roma, i-au succedat noi frustrri i deziluzii. Si-a cutat al[i protectori, printre care s-au numrat Silius talicus, Quintilian, Pliniu
cel Tnr, oratorul Regulus. A rmas ns toat via[a trioutar condi[iei de client, n goan dup remunera[ii i adesea dispus s
mustre ocrotitori prea pu[in zeloi. De fapt, Mar[ial i-a exagerat tribula[iile pecuniare, cci dobndise o locuin[ la Roma i o
moioar la Nomentum, n apropierea Capitalei. Lichidarea lui Domi[ian, n 96 d.C, pe care l adulase frenetic, pentru a ob[ine
efectiv unele privilegii din partea puterii imperiale, nu i-a fost prielnic. De aceea, s-a ntors la Bilbilis, ajutat de Pliniu cel Tnr,
care i subven[ionase cltoria (PLN., 8p., 2, 21, 2-3). Aici a murit nainte de 104 d.C, frmntat de nostalgia Romei, pe care
concomitent o detesta i o regreta cu pasiune.
Alctuirea epigramelor
Mar[ial s-a lansat ca poet n anul 80 d.C. i a compus toat via[a doar numeroase epigrame
(aproximativ 1.500 de poeme).
Aceast mas de epigrame este structurat n cincisprezece cr[i de poeme. Prima carte cuprinde 33 de epigrame i a fost
aproape n ntregime scris cu prilejul jocurilor care, n 80 d.C, au inaugurat amfiteatrul numit Colosseum. Este cunoscut sub
numele de ,Spectacole" sau ,Carte de spectacole", 3ier spectaculoru' (dei este intitulat uneori i ,Carte de epigrame",
8pigrairirvaton lier>. Ultima epigram, care include un atac violent ndreptat mpotriva lui Domi[ian, parc pentru a disculpa pe
autor de adula[iile lui anterioare, a fost, n chip manifest, ataat corpului acestor poeme, dup 98 d.C. Celelalte paisprezece
cr[i, intitulate ,Cr[i de epigrame", 8pigra''aton liri, au fost scrise ulterior i cronologia lor suscit aprige controverse ntre
cercettori. Primele dousprezece cr[i, precedate de o prefa[ programatic a lui Mar[ial, au fost probabil publicate, n mai
multe trane, ntre 84 i 102 d.C. Cr[ile a zecea, a unsprezecea i a dousprezecea au aprut dup moartea lui Domi[ian.
Cartea a dousprezecea trebuie s fi fost publicat chiar n primvara anului 102 d.C, la Bilbilis. n sfrit, cr[ile a
treisprezecea i a paisprezecea sunt de fapt anterioare celor ce le preced i trebuie s fi fost publicate ntre 83 i 85 d.C. Ele
reprezint poeme pentru darurile aduse cu prilejul Saturnaliilor gazdelor sau oaspe[ilor acestora
12
.
Am vzut de fapt, n volumul anterior, c Mar[ial n-a fost inventatorul epigramei la Roma. n prefa[a programatica a cr[ii nti,
Mar[ial nsui indic drept predecesori ai si pe Catul, Domitius Marsus, Albinovanus Pedo i Gnaeus Lentulus Gaetulicus
N8pigr., 1, praef., 4). De fapt, epigrama descindea din ,inscrip[ia" funerar sau votiv a grecilor i i-a conexat debuturile
distihului elegiac. Aprut nc din secolul al Vll-lea .C., epigrama s-a dezvoltat mai ales n epoca elenistic. Si la Roma
nceputurile epigramei au fost corelate poeziei scurte, nvestite cu un caracter omagial,
lat cele dou versuri ale acestei epigrame: ,Gint flavian, ct [i-a rpii din prestigiu ce! de-al treilea ./lstar al Su// Ar fi fost mai bine s nu fi
numrat dect doi exponen[i" =Spect, 33).
525
POE| CLASCZAN| Sl MAR|AL
ori mai ales epitafurilor. Poem de circumstan[, epigrama imortaliza un eveniment, un sentiment sau un obiect remarcabil.
Epigrama nu era, aadar, supus unor canoane estetice precise. Ca i n Grecia, epigrama a tins repede, n spa[iul literar
roman, s asume voca[ii satirice sau parasatirice. Prin excelen[ epigrama literar sau oral, anonim - i deci adesea scrijelat
pe zidurile caselor - comport o ecloziune fr precedent n epocile lui Nero i a Flavienilor. Mar[ial n-a fost dect vrful
expansiunii poeziei epigramatice, ,genului poetic scurt" n general. Cum am artat n alt capitol, numeroi epigramiti ai epocii
lui Nero, care au scris n grecete, ca Lukillos din Tarrha, Leonidas Alexandrinul sau Nikarchos, au oferit lui Mar[ial modele i
imbold. Totodat, s-a eviden[iat c Mar[ial a tras profit din*arta lui Petroniu, c lumea lui este n mare msur cea a Satyricon-
u@u"
C
.
ns Mar[ial a preluat o parte din tematica predecesorilor i contemporanilor si pentru a generaliza, a
conferi densitate con[inuturilor parasatirice, a lrgi aria observa[iei morale, a surprinde tipul uman n
spatele defectului individual. Astfel el a depersonalizat par[ial epigrama i i-a asigurat o clar
autonomie fa[ de izvoare i modele. De altminteri Mar[ial folosete nume fictive pentru personajele
sale.
U!i4e$)l i1a/i!a$ al e(i/$a1elo$
ntr-adevr, epigramele lui Mar[ial nu constituie o colec[ie dezordonat de realii, ci un univers artistic,
unde referentului evocat i corespunde o dens reac[ie personal, esen[ial pentru formarea
semnifica[iei poemelor. Vom vedea c evantaiul realit[ilor implicate de materia epigramelor se
prezint ca amplu: dar registrul reac[iilor autorului este tot att de variat. Dei, cum am artat n
capitolul introductiv al acestui volum, poezia satiric i parasatiric de tipul cele] realizate de Mar[ial
corespundea ntructva reportajului modern i era mai apropiat de via[a cotidian dect oricare alt
gen literar. Dar arta ,realist" a lui Mar[ial, impregnat de attea reziduuri expresioniste, de sorginte
tradi[ional italic, figureaz o vast fresc a lumii, [esut din nota!ii penetrante, foarte personale,
sclipitoare prin vivacitatea lor. O conota[ie epicureic a fost desluit n alctuirea acestei fresce.
De altfel Mar[ial nu s-a limitat ia arta persiflant. Nu lipsesc epigramele cu un con[inut ,serios". Mai
ales n 3ier spectaculoru' abund elogiile aduse Flavienilor, pentru exilarea anumitor delatori
=Spect, 4), descrip[ii ale reprezenta[iilor, n care apreau animale slbatice i domestice =Spect, 5-23)
ori n care luptau gladiatori =Spect, 29). Accentele encomiastice la adresa lui Domi[ian prolifereaz la
tot pasul. Poetul cere iertare mpratului pentru improviza[iile sale: nu merit s displac cel ce se
grbete s plac cezarului =Spect, 31). De altminteri, i n celelalte cr[i de epigrame, Mar[ial exalt
pe Domi[ian ca printe i conductor ori stpn al globului pmntesc, tutela i mntuirea tuturor
lucrurilor =8pigr., 5, 1, v. 7; 6, 4, v. 1; 7, 5, v. 5; 7, 7, v. 5 etc). Sunt glorificate construc[iile i
526
UNVERSUL MAGNAR AL EPGRAMELOR
legisla[ia lui Domi[ian =Spect, 2; 8pigr., 8, 80 i, respectiv, 6, 4 etc.)- Mar[ial devine ridicol cnd arat
c o gsc sacrificat zeului Marte pentru Domi[ian se aaz singur pe altarul jertfelor N8pigr., 9, 31,
vv. l-6). Chiar dacii l cinstesc pe ultimul dintre Flavieni =8pigr. 5, 3). Cu acest prilej, Mar[ial ofer
informa[ii privind istoria antic a meleagurilor noastre
14
. Pe de alt parte, nu lipsesc epigramele n care
poetul se refer la prietenii i protectorii lor, ia via[a, cltoriile i srbtorile de familie ale acestora.
Mar[ial nu ignor nici micile drame din via[a animalelor i uneori epigramele sale se convertesc n
autentice elegii. El descrie obiecte de art, precum cupe =8pigr, 8, 50-51), statui =8pigr., 10, 89) etc.
Contemplarea naturilor moarte ocup un loc important n universul imaginar al lui Mar[ial. Poetul
ncearc uneori nostalgia naturii genuine.
Celebrul istoric francez al literaturii latine care a fost Rene Pichon a eviden[iat c, poet al oraului, dei evoc i peisaje rustice,
Mar[ial a colindat neobosit via[a acestuia. El a surprins, a notat i a reac!ionat la existen[a citadinilor: a urmrit pe brutari
noaptea, pe profesori diminea[a, pe negustorii de mrun[iuri i pe ceretori. A scrutat micrile clien[ilor, veni[i n zori s-i
salute patronii i s capete ceva de la ei, ale avoca[ilor, care pledau pn trziu, ale participan[ilor la recita[ii, dar i la ospe[e.
Programul de via[ cotidian al contemporanilor poetului se configureaz astfel n numeroase epigrame
15
. Desigur, cronica
realit[ilor nu este complet, asumnd aspectul unui dat fugitiv, unui instantaneu. Cu toate acestea, epigramistul reprob
cruzimea inutil, exercitat fa[ de anumi[i sclavi N8pigr., 2, 82), ca i luxul de care beneficiaz sclavii ce servesc la banchete
=8pigr., 10, 98). Savantul britanic John Patrick Sullivan a scos n eviden[ preocuparea epigramistului pentru sex. Mar[ial ar fi
aproape un precursor al lui Freud. Totodat poetul ar atesta un misoginism acuzat. Mar[ial a fost pederast i n-a evitat
sistematic imaginea obscen. Pe de alt parte, el a condamnat masturba[ia i alte extravagan[e sexuale. Mai ales epigramistul
se nveruneaz mpotriva lipsei de gust i de msur, ca i a vanit[ii parveni[ilor; n anumite epigrame, un personaj, pe care l
numete Zoilus, apare ca prototip al pseudo-rafinatului (mai cu seam n 8pigr., 2, 16).
Pentru c totui deriziunea, ironizarea, adesea sardonic, parasatira i parasatirizarea prevaleaz n
universul epigramelor lui Mar[ial. Poetul nsui afirm, programatic, pasiunea pentru umorul corosiv,
pentru persiflarea defectelor umane, pentru tratarea pragmatic a realit[ii, nu numai n prefa[a scris
n proz a cr[ii nti de epigrame propriu-zise =8pigr., 1, praef., l-4), dar i n primul poem din acelai
corp de realizri artistice: ,acesta-i Mar[ial ce v-a plcut,/ / Poetul pretutindeni cunoscut// Prin acul
epigramei, iscusit,// Si cruia, lectori, i-a[i druit// O glorie de care-avur parte// Pu[ini poe[i, i numai
dup moarte" =8pigr. 1,1, trad. de Tudor Minescu i Alexandru Hodo). Prin urmare, Mar[ial asum
motivul autoelogiului propriului talent, vehiculat de at[ia al[i poe[i romani. De altfel Mar[ial reprob nu
numai pe poe[ii arhaici, ndeosebi Accius i Pacuvius =8pigr., 11, 90), ci i poezia epico-mitologizant
sau tragic =8pigr., 10, 4, w. 1 -9) i proclam prioritatea celei pragmatice =8pigr., 10, 4, v. 10). S-a
artat c el viza epopeea clasicizant a vremii, inclusiv i, mai ales, demersul lui Statius. Nu accepta
dect par[ial experien[a neotericilor romani. Deci, potrivit lui Mar[ial, epigrama trebuie s fie picant i
s musteze de umor =8pigr., 1, 35, w. 8-l5).
527
POE| CLASCZAN| Sl MAR|AL
De fapt, cercettorii moderni au ncercat, cu ajutorul prefe[ei n proz i diverselor epigrame, s
deceleze, la Mar[ial, o adevrat poetic a epigramei
16
.
De aceea, Mar[ial persifleaz tipuri moral-sociale deformate i promoveaz parasatira de ,caracter". De altminteri el nsui
declar explicit c vrea s cru[e indivizii i doar s satirizeze defectele lor i tipurile de vicioi crora acestea le apar[in N8pigr.,
10, 33, vv. 9-l0). Tipurile i situa[iile hidoase sunt ironizate fr cru[are de poet. Umilin[ele ndurate de clien[i i, n general, de
invita[ii la ospe[e aduc n grosplan gazde i patroni tiranici, dispre[uitori, pe care poetul i atac fr cru[are. Mar[ial nu cru[ nici
meschinria i lcomia anumitor clien[i sau unor musafiri hmesi[i. n epigramele sale, defileaz avocatul funambulesc,
vntorul de testamente avid, femeile care vor s par frumoase fr s fie, ca i cele impudice, cleptomanii, brbierii
nepricepu[i, snobii parfuma[i, medicii asasini, amatorii de cancanuri pitoreti, cei ce vor s se mbog[easc prin cstorii. O
viziune carnavalesc i saturnalic tinde s prevaleze n universul epigramelor lui Mar[ial. Cci Mar[ial reac[ioneaz fa[ de
frustrrile i defectele sale i ale altora, cum l caracterizeaz Pliniu. Sau altfel spus, ca un artist ptrunztor, iscusit, aprig, care
punea n scrisul su n acelai timp sare, fiere i o anumit puritate (PLN., 8p., 3, 21, 1)
17
.
A$"a 0)i Ma$+ial
Orict ar fi de centrat pe realit[i, orict ar avea aspect de cronic sau de suit de reportaje, universul
lui Mar[ial este imaginar. nstantaneele epigramistului surprind numai anumite aspecte ale actualit[ii
epocii, dei cu o precizie remarcabil i cu un sim[ al nota[iei deosebit de fermector. deile cele mai
abstracte sunt convertite n imagini concrete, n mici crochiuri pregnante, realizate aproape ntr-o
manier naturalist, chiar ocant, uneori obscen, cum au semnalat unii cercettori ai literaturii
latine
18
. Mar[ial exploateaz din plin filoanele vechiului expresionism italic. Am semnalat deja_
abunden[a descrip[iilor, deosebit de plastice, adesea emo[ionante i elegante. ns Mar[ial recurge cu
iscusin[ i la elemente de nara[ie i de dialog. De asemenea el adapteaz poeziei senten[ele de
sorginte retoric. Desigur el exceleaz n arta persiflrii, n ,comicul dinamic", care se ntinde pe un
amplu registru; pornete de la satira corosiv i ajunge nu numai pn la umorul funambulesc,
inten[ional absurd, ci i pn la sursul alegru, cteodat indulgent, complice. Chiar Xenia,
Apophoreta i 3ier spectaculoru' comport umor dezinvolt, ngduitor. Poetul reitereaz uneori
acelai motiv, n sistemele comice cele mai diverse, unde alterneaz rsul sardonic, verva sclipitoare
i pesimismul amar, ncrcat de frustrri reale sau imaginare, de fantasme aproape surprinztoare. Nu
lipsesc, cum am mai artat, accentele triviale, ca i blamarea crud, care deghizeaz ironizarea n
elogiu. Fie c epigramele sunt organizate n structuri binare sau ternare, poetul opereaz cu diverse
contraste, ndeosebi cu cel dintre aparen[ i realitate. Astfel, el identific viciul n spatele pozei afiate
de anumite tipuri morale. S-au detectat, n epigramele lui Mar[ial, valen[ele amoralismului i un anumit
sadism.
Prin excelen[, n epigramele parasatirice, Mar[ial se dovedete a fi un virtuos ai ,n[epturii" finale, al
poantei, acu'en. Ansamblul epigramei i este subordonat i diverse procedee sunt angajate pentru
realizarea poantei finale, la nivelul
528
ARTA LU MAR|AL
fonic, dar i la cel semantic. ndeobte poanta se bazeaz pe surpriz, pe paradox, pe jocuri de
cuvinte i antiteze verbale, pe adevrate senten[e. Cu ct finalul se las mai pu[in bnuit, cu att
poanta apare mai pregnant i mai amuzant. De aceea, s-a propus urmtoarea schem pentru a
explica structura epigramei lui Mar[ial: o ,Erwartung", pentru a stimula aten[ia i curiozitatea cititorului,
i o ,Aufschluss", concluzia, adic poanta surprinztoare. O epigram ni-l prezint pe Selius mhnit,
plimbndu-se mohort, chiar disperat, prin portic. Ce s-a ntmplat de fapt? Au survenit boli sau
decese n familie ori pierderi bneti considerabile? Nu, ns Selius cineaz acas, do'i cenat
=8pigr., 2,11, mai ales v. 10). O anumit form de parazitism este astfel incriminat. Adesea poanta se
reduce la un singur cuvnt-cheie, ultimul termen al epigramei, ca n poemul consacrat Maronillei i lui
Gemellus: ,Gemellus se nsoar i-o vrea pe Maronilla;// Cu daruri o rsfa[ i i implor mila.// - Att e
de frumoas? - Nici nu se pomenete!// - Atunci, cu ce-l ncnt att de mult? - Tuete" N8pigr., 1, 10,
trad. de Tudor Minescu i Alexandru Hodo). ,Tuete" tussit, constituie, aadar, poanta: Gemellus
spera s moteneasc o so[ie ftizic. Pe tema tusei, Mar[ial brodeaz i o alt epigram, a crei
poant este pregtit de la nceput: dou accese de tuse i-au luat Aeliei to[i din[ii. Poate, aadar, s
tueasc linitit i a treia oar =8pigr., 1, 19). Cteodat poanta [nete dintr-o antitez verbal:
Velox se plnge c Mar[ial compune epjgrame lungi, ns el nu scrie nimic. Le face deci mai scurte
=8pigr., 1, 110). n anumite epigrame, antiteza este ncorporat n poanta nsi: ,Thais are din[ii negri
i strica[i,// Ai Lecaniei, ns, albi sunt ca de nea.// Vezi c una are din[ii cumpra[i,// Alta cum natura
s-a-ndurat s-i dea" =8pigr., 5, 43, trad. de Tudor Minescu i Alexandru Hodo). Desigur, nu toate
epigramele sunt reuite. Mar[ial nsui recunoate c unele dintre epigramele sale sunt bune, pe cnd
altele sunt mediocre sau chiar proaste. Altfel nu se poate nchega o carte =8pigr., 1,16). ntr-adevr, n
unele epigrame nimic nu ni se pare comic, n pofida efortului poetului. Totui, Mar[ial i revine iute, n
epigramele urmtoare i redescoper umorul savuros. Ca n epigrama subsecvent: ,Poemul sta,
Fidentine,// l recunosc, e scris de mine.// Dar l citeti att de ru,// C-a nceput s fie-al tu" =8pigr.,
1, 38, trad. de Tudor Minescu i Alexandru Hodo)
19
.
Sc$ii")$a e(i/$a1elo$ ,i $ece("a$ea l)i Ma$+ial
Universului colorat, pe care Mar[ial l contureaz chiar numai prin crochiuri i nota[ii fulgurante, i
corespunde o scriitur variat, cteodat policrom. Cu toate acestea, Mar[ial privilegiaz directe[ea
exprimrii, vocabularul nefigurat, simplu, uneori sobru. De aceea, el spune unui plagiator: ,eti ho[",
(ures =8pigr., 1, 53, v. 12). Si acestea sunt chiar ultimele cuvinte ale epigramei. Antitezele verbale sunt
bine stpnite de Mar[ial. Caerellia se declar ,btrnic", ueiula, dei este nc aproape o feti[,
pupa.(Dimpotriv, Gellia afirm c este pupa,
529
POE| CLASCZAN| Sl MAR|AL
cu toate c e ,bab", anus. Dar Caerellia este ridicula, n vreme ce Gellia apare ca ,dezgusttoare",
putidula =8pigr., 4, 20). Limbajul poetului poate fi uneori crud, obscen, cum am artat, demn de
tradi[iile expresioniste consacrate. Mar[ial nu ezit s apeleze la exprimarea indirect, la sugestie, la
echivoc i, fr ndoial, la calambur. Lexicurile specializate sunt abil mnuite: pentru a incrimina pe
gurmandul Santra, poetul concentreaz termeni i conota[ii din limbajul culinar, din exprimarea
buctarilor =8pigr., 2, 20). ar cnd Mar[ial ironizeaz toaletele femeilor, abund vocabularul cosmetic.
n foarte pregnante sugestii senzoriale, sunt descrise bile lui Claudius Etruscus =8pigr., 6, 42). Mar[ial
nu ezit s practice, cum spune J.P. Sullivan, un umor sexual agresiv. Pastelele comport ndeobte
vocabular figurat, epitete i metasemene. Mar[ial tie s mnuiasc cu mult iste[ime limbajul
metaforic. Cnd elogiaz pe Domi[ian, Mar[ial recurge la hiperbolizarea limbajului i la arsenalul
retoric. nct directe[ea exprimrii, afectarea savant, vulgaritatea unor termeni alterneaz n scriitura
variat, att de divers a lui Mar[ial, mai degrab antiretoric, n pofida predilec[iei pentru poanta-
senten[. Cteodat, Mar[ial creeaz cu virtuozitate cuvinte noi, inexistente n latin
20
.
Fraza lui Mar[ial este ndeobte concis, nclinat spre privilegierea parataxei. Sintaxa poetului
rmne fidel tiparelor clasice. Anumite epigrame se rezum la un vers sau la dou stihuri, dar altele
sunt mai lungi. Se opereaz cu o metric supl, variat, unde se utilizeaz distihul elegiac, iambul,
coliambul, endecasilabul falecian etc.
21
. S-ar spune c varietatea, tendin!a spre pluridi'ensionalitate
caracteri#ea# discursul epigra'istului la toate nivelurile lui, 'erg*nd de la aunden!a diversi(icat a
'otivelor p*n la stilul i 'etrica at*t de diverse.
Mar[ial a nregistrat un succes notabil, chiar n timpul vie[ii. n secolul al ll-lea d.C, Aelius Verus, fiul adoptiv al mpratului
Hadrian, l-a citit cu pasiune i l-a asemuit cu Vergiliu. Autori precum Ausonius i Claudian au utilizat experien[a lui Mar[ial. L-au
studiat gramaticii, iar autorii cretini l-au citat uneori. n evul mediu, s-au ntocmit antologii ale poemelor lui Mar[ial, n vreme ce
ulterior s-au multiplicat edi[iile, traducerile, imita[iile. Epigramitii secolelor al XV-lea i al XV-lea l-au utilizat pe scar larg.
Lessing i-a ntemeiat teoria epigramei pe opera lui Mar[ial, pe cnd Goethe i Schiller l-au luat ca model n Ueniile lor.
Care a fost reac[ia spa[iului cultural romnesc? La noi, Mar[ial a fost totdeauna citit i studiat cu
interes. S-au realizat numeroase traduceri par[iale ale operei lui Mar[ial, alctuite de autori ca Anghel
Marinescu, Alexandru Graur, Gh. . Nenicescu, Theodor Naum etc. Petre Sta[i a publicat i el, n 1967
si 1973, izbutite tlmciri par[iale, iar Tudor Minescu i Alexandru Hodo au tradus majoritatea
epigramelor n antologia Persius-luvenal-Mar[ial, Satire i epigra'e, Bucureti, Biblioteca pentru to[i,
1967. Mar[ial i ateapt nc autorul unei traduceri integrale n limba romn
22
.
&ar!ial a (ost aadar poetul nota!iei (ulgurante, instantaneului pregnant, )ncrcate de reac!ie personal
(oarte vivace. 8l s-a 'ani(estat, (r )ndoial, drept cel 'ai
530
!
__________SCRTURA EPGRAMELOR Sl RECEPTAREA LU MAR|AL__________
valoros epigra'ist antic i, totodat, ca veritailul ctitor al epigra'ei 'oderne
BC
. Cititorul epocii noastre
l va citi totdeauna cu interes i plcere.
BBLOGRAFE: Michael von ALBRECHT, %reiheit und 5eundenheit 4o'ischer 8pi?, Amsterdam, 1964; ,Silius
talicus. Ein Vergessenes Kapitel Literaturgeschichte", Argentea Aetas. In &e'oria' 8ntii ". &ar'orate,
Genova, 1973, pp. 18l-l88; Giuseppe ARCO, 4icherche sta#iane, Palermo, 1972; Eugen CZEK, Istoria literaturii
latine. I'periul, partea nti, Bucureti, 1975, pp. 296-333; Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982,
pp. 369-457; Fernand DELARUE, ,Sur l'architecture des Punica de Silius talicus" 4evue des *tudes 3atines, 70,
1992, pp. 149 i urm.; B. KYRZLER, Statius-Studien, Berlin, 1955; P. LAURENS, ,Mar[ial et l'epigramme grec au
l-er siecle ap. J.C.", 4evue des I#tudes 3atines, 43, 1965, pp. 315 i urm.; Rene MARACHE, ,La poesie romaine
et le probleme social la fin du premier siecle", 3Dln(or'ation 3itteraire, 13, 1961, pp. 12-i urm.; Rene MARTN -
Jacques GALLARD, es genres litt*raires a 4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , pp. 157-l59; 162-l65; C.W. MENDELL,
,Silius the Reac[ionar/', Phil. ;uarteriy, 3, 1924, pp. 92 i urm.; Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina,
ed. a 8-a, Firenze, 1967, pp. 663-666; 669-670; 675-691; Luigi PEPE, &ar#iale, Napoli, 1950; Rene PCHON,
9istoire de la litterature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924, pp. 586-623; 4o'e et nous. &anuel dDinitiation * la
litterature et * la civilisation latines, Paris, 1977, pp. 158-l61; 183-l85; J. STRAND, Notes on "alenus %laccusD
Argonautica, Goteborg, 1972; W.C. SUMMERS, A Study o( the Argonautica o( "alerius %laccus, Cambridge,
1894; John-Patrick SULLVAN, &ar!ialL the Jne+pected $lassic. A 3iterary and 9istorical Study, Cambridge -
New York - Port Chester - Melbourne - Sydney, 1991; H. SZELEST, ,Problemes marginaux concernant
Poriginalite de Mar[ial", &eander, 24, 1969, [p. 392 i urm.; Otto WENRECH, Studien #u &ar#ial, Stuttgart,
1928; N.D. YOUNG, Inde+ ueroru' Silianus, lowa, 1939.
531
NOTE
1. Cum sus[ine Traian COSTA, ,Valerius Flaccus", Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti,
1982, pp. 370-371, pe urmele lui W.C. SUMMERS, A Study o( trie Argonautica o( "alerius %laccus, Cambridge, 1984 i J.
STRAND, Notes on "alerius %laccus, Gotteborg, 1972. Pentru aceast problem, vezi i Eugen CZEK, Istoria literaturii latine.
I'periul, partea , Bucureti, 1975, p. 297.
2. Problema modelelor este amplu tratat de Tr. COSTA, ,Valerius Flaccus", Istoria literaturii latine, pp.
375-383. Vezi ns i Rene PCHON, 9istoire de la litterature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924, pp. 594-597; Rene MARTN -
Jacques GALLARD, 3es genres litteraires * 4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , p. 37. Pentru anumite raporturi cu epopeea clasic,
vezi i Peter DAMS, Dichtungs?riti? ei nachaugusteischen Dichtern, diserta[ie, Marburg - Lahn, 1970, pp. 128-l33.
3. Se citeaz un imperativ (ace al verbului ,a face", (acio, -ere, un conjunctiv ca ausi' al verbului ,a
ndrzni", audeo, -ere sau dativul plural <uis, n loc de <uius, al pronumelui relativ etc: vezi Tr. COSTA, ,Valerius Flaccus",
Istoria literaturii latine, pp. 382-385. n ce privete strategia literar pe care o asum Valerius Flaccus, ca i pentru dimensiunile
romaneti i valen[ele unei anumite teologii filosofice, vezi Jean-Michel CROSLLE, Poesie et art (igur de Neron au+ %laviens.
4echerches sur lDiconographie etla correspondance des arts * lDepo<ue i'periale, 2 voi., Bruxelles, 1982, , pp. 447-461; R.
MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 37 i 59, ca i R. PCHON, op. D cit., pp. 595-599; Tr. COSTA, ,Valerius Flaccus", Istoria
literaturii latine, pp. 375-382.
4. Vezi Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, p. 663.
5. Pentru epopeea lui Silius taiicus, vezi mai ales Michael von ALBRECHT, Silius Itaiicus. %reiheit und
5eundenheit ro'ischer 8pi?, Amsterdam, 1964; ,Silius taiicus. Ein Vergessenes Kapitol Literaturgeschichte", Argentea Aetas.
In &e'oria' 8ntii &ar'orale, Genova, 1973, pp. 13l-l88; ,L'ltalia in Silio talico", Studi di %ilologia $lassica in Onore di 5iusto
&onaco, Palermo, 1991, , pp. 1179-l190; E. CZEK, I'periul, , pp. 299-303; Fabio CUPAUOLO, Itinerario della poesia latina
nel Isecolo dellD I'pero, retiprire, Napoli, 1978, pp. 127-l31; Eugen DOBROU, ,Silius taiicus", Istoria literaturii latine, pp. 389-
408. A se vedea i R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 4l-42; 63-64; J.M. CROSLLE, op. cit, , pp. 420-447; Paolo
VENN, ,Lo scudo di Annibale in Silio talico NPun., 2, 406-52), In Onore di 5iusto &onaco, , pp. 119l-l208; Fernand
DELARUE, ,Sur l'architecture des Punica de Silius taiicus", 4evue des 8tudes 3atines, 70,1992, pp. 149-l65 (care arat c
Punica se structureaz n func[ie de dou planuri: cel divin i cel uman. Planul divin comport dou ,eneade", una dominat de
lunona, ce favorizeaz izbnzile lui Hannibal, cealalt desfurat sub semnul lui lupiter, prielnic romanilor. Planul uman ar
implica trei hexade, dominate succesiv de ctre Hannibal, Fabius Maximus l Scipio).
6. Pentru atribuirea poemului Ilias 3atina lui Silius taiicus, pledeaz relativ recent John Patrick SULLVAN,
3iterature and Politics in the Age o( Nero, thaca-London, 1985, pp. 33-34; 87-89. Renun[m aadar s atribuim Ilias 3atina
poetului Baebius taiicus, care probabil nici n-a existat. Vezi n aceast privin[ Eugen CZEK, 3Dpo<ue de Neron et ses
controverses id*ologi<ues, Leiden, 1972, pp. 370-371; a se consulta i Gunther SCHEDA, ,Zur Datierung des lias Latina",
5y'nasiu', 72, 1965, pp. 303-307 i anterior Leon HERRMAN, ,Recherches sur l'llias Latina", Anti<uite $lassi<ue, 16, 1947,
pp. 24l-251; i P. DAMS, op. cit, pp. 54-55.
532
NOTE
10 11,
7. S-au propus i alte compartimentri ale Tehaidei, n func[ie de conflictul dintre ,pietate", pietas, i
,impietate", i'pietas. Vezi n aceast privin[ Giuseppe ARCO, 4icerche sta#iane, Palermo, 1972, p. 30.
8. Constatat nc de R. PiCHON, op. cit., p. 610; vezi i P. DAMS, op. cit., pp. 139-l45. Pentru
tendin[a spre episodicitate, vezi G. ARCO, op. cit., p. 34, iar pentru rela[iile cu retorica secolului Traian COSTA, ,Statius fiul",
Istoria literaturii latine, pp. 419-420. n ce privete subtextul politic al Teaidei i. n general, demersul sta[ian n acest poem,
vezi Jacques CHOMARAT, ,Les elegiaques et Stace", 4o'e et nous. &anuel dDinitiation a la litterature et * la civilisation
latines, Paris, 1977, pp. 159-l60; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 37-38; 57-58.
9. Pentru Ahileida, vezi P. DAMS, op. cit, pp. 146-l49; E. CZEK, I'periul, , pp. 305-306; Tr. COSTA,
,Statius fiul", Istoria literaturii latine, pp. 425-427. R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 39 consemneaz o ipotez
interesant, pe care a enun[at-o M.F. DELARUE: dup cum Homer alctuise dou epopei, relativ diferite ntre ele ca mesaj,
Statius ar fi vrut s contrapun Teaidei (poem ardent al pasiunilor care distrug fiin[a uman) Ahileida (poem moralizator, unde
omul nfrnge tribula[iile care l copleesc). Dar am conservat prea pu[in din Ahileida, ca s restaurm sensul fundamental al
demersului sta[ian din acest poem. Pentru eposul sta[ian n general, vezi i J.M. CROSLLE, op. cit, , pp. 462-491.
Cum eviden[iaz G. ARCO, op. cit, pp. 34-35. Pentru Statius, ca izvor referitor la daci i la conflictul cu ei, vezi Liviu FRNG,
,Statius: prezen[a dac n contiin[a Romei imperiale", 4o'ano-Dacica , II. I#voarele antice ale istoriei 4o'*niei, Bucureti,
1989, pp. 107-l27. Pentru poezia Silvelor i arta lui Statius n general, vezi R. PCHON, op. cit, pp. 601 -606; P. DAMS, op. cit,
pp. 150-l75; E. CZEK, I'periul, , pp. 306-309; F. CUPAUOLO, op.cit, pp. 137-l39; J. CHOMARAT, ,Les elegiaques et Stace",
4o'e et nous, pp. 158-l59; Tr. COSTA, ,Statius fiul", Istoria literaturii latine, pp. 42l-430. A se consulta, de asemenea, Pierre
GRMAL, 3e lyris'e * 4o'e, Paris, 1978, pp. 200-206 (care constat ruptura dintre poezia liric i muzic, evident n Silve, n
general modificarea valen[elor tradi[ionale ale ritmurilor lirice); i J.M. CROSLLE, op. cit, , pp. 575-603.
12. De aceea, primele, adic acelea din cartea a treisprezecea, se numesc Uenia (i nso[eau darurile expediate unor prieteni i
gazde, cu prilejul srbtorilor); celelalte, care figureaz n cartea a paisprezecea, se intituleaz Apophoreta (i constituie
etichete ale unor obiecte trase la sor[i de oaspe[i, n cadrul loteriei organizate de gazdele petrecerilor). Aceste titluri au fost date
poemelor respective de Mar[ial nsui. Pentru biografia lui Mar[ial i cronologia epigramelor, vezi John Patrick SULLVAN,
&ar!ialL the Jnspected $lassic. A 3iterary and 9istorical Study, Cambridge -New York - Port Chester - Melbourne - Sydney,
1991, pp. l-55; 170-l84.
13. Pentru modelele lui Mar[ial, vezi Pierre LAURENS, ,Mar[ial et l'epigramme grec au l-er siecle apres J.C.", 4evue des 8tudes
3atines, 43, 1965, pp. 315-358; Paolo FRASSNETT, ,Marziale, poeta serio", Argentea Aetas, pp. 16l-l80, mai ales pp. 167-l69;
E. CZEK, I'periul, , pp. 316-317; P. GRMAL, 3e lyris'e * 4o'e, p. 231; Alain MCHEL, ,De Vespasien Hadrien", 4o'e et
nous, p. 184; R. MARTN - J. GALALRD, op. cit, , p. 158; Mihai NCHTA, ,Mar[ial", Istoria literaturii latine, pp. 435-437; J.P.
SULLVAN, &ar!ial, pp. 78-l00. ns lancu FSCHER, Prefa[ la Persius - luvenal - Mar[ial, Satire i epigra'e, Bucureti, 1967,
p. XXXV observ c Mar[ial a valorificat i experien[a marilor poe[i latini clasici, Vergiliu i ndeosebi Ovidiu. J.P. SULLVAN,
&ar!ial, pp. 100-l14 adaug pe Hora[iu, Proper[iu, Tibul i chiar pe Fedru i pe Seneca.
14. Pentru aceste informa[ii, vezi Mihai NCHTA, ,Politica roman la Dunre din vremea lui Domi[ian n poezia lui Mar[ial",
4o'ano-Dacica, , pp. 7l-l05 i J.P. SULLVAN, &ar!ial, pp. 130-l55.
15. Vezi n aceast privin[ R. PCHON, op. cit, p. 617, dar i E. CZEK, I'periul, , pp. 317-318; A. MCHEL, ,De Vespasien
Hadrien", 4o'e etnous, pp. 184-l85; P. GRMAL, 3e lyris'e a 4o'e, p. 233.
16. R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 157, rezum aceast poetic n cinci puncte: 1) principalul merit al epigramei
rezid n concizia ei, n vreme ce amploarea epopeii descurajeaz lectura; 2) epigrama amuz, n vreme ce eposul plictisete;
3) epigrama asum o func[ie carnavalesc i saturnalic; 4) epigrama ignor pudoarea i decen[a exagerat; 5) epigrama
ader la realitatea imediat i are un caracter jurnalistic (ea refuz perspectiva moralizatoare i indignarea
533
POE| CLASCZAN| Sl MAR|AL
virtuoas a satirei propriu-zise). Astfel nct Mar[ial nu ar fi numai maestrul speciei literare a epigramei, ci i teoreticianul ei. n
anumite epigrame, poetul ar elabora un discurs teoretic asupra speciei literare pe care o practic. Pentru polemica ntreprins
de Mar[ial mpotriva genurilor literare nalte, vezi i P. FRASSNETT, op. cit, pp. 165-l66 (care semnaleaz totui digresiuni
mitologice n anumite epigrame). Acelai autor eviden[iaz vigoarea unui nucleu liric n unele epigrame: iid, p. 176. Pentru
,apologia" propriei opere i reprobarea altor tipuri de poezie, vezi, n ultim instan[, J.P. SULLVAN, &ar!ial, pp 56-77. n ce
privete atitudinea lui Mar[ial n problemele sexului, iid., pp. 185-210.
17. Pentru universul epigramelor lui Mar[ial, vezi P. DAMS, op. cit, pp. 175-210; E. CZEK, I'periul,
, pp. 315-324; P. GRMAL, 3e lyris'e * 4o'e, pp. 232-237; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit.,
, pp. 158-l59; 165; J.M. CROSLLE, op. cit, , pp. 53l-575; M. NCHTA, ,Mar[ial", Istoria literaturii latine, pp. 437-444. Pentru
coeren[a universului epigramelor i conota[ia epicureic, vezi J.P. SULLVAN, &ar!ial, p. 115. n privin[a rela[iilor de patronaj,
iid, pp. 116-l30; 155-l62; pentru tipologia socio-moral, iid, pp. 162-l70.
18. Ne referim, de pild, ia R. PCHON, op. cit, p. 617; la Jean BAYET, 3iteratura latin, trad. romneasc de Gabriela
CRE|A, Bucureti, 1972, p. 601; la R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 158-l59; J.P. SULLVAN, &ar!ial, pp. 21l-217.
19. Pentru arta i umorul lui Mar[ial, vezi P. FRASSNETT, op. cit, pp. 170-l79; E. CZEK, I'periul, , pp. 324-328; A. MCHEL,
,De Vespasien Hadrien", 4o'e et nous, p. 184; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit., , pp. 158-l59; M. NCHTA, ,Mar[ial",
Istoria literaturii latine, pp. 444-449; J.P. SULLVAN, &ar!ial, pp. 21l-230; 237-249.
20. Pentru limbajul metaforic al lui Mar[ial, vezi J.P. SULLVAN, &ar!ial, pp. 230-237.
21. Pentru stilul lui Mar[ial, vezi E. CZEK, I'periul, , p. 328; R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 159 i mai ales M.
NCHTA, ,Mar[ial", Istoria literaturii latine, pp. 449-454; J.P. SULLVAN, &ar!ial, pp. 227-230 (metrica).
22. Pentru receptarea lui Mar[ial, vezi E. PARATORE, op. cit, p. 682; E. CZEK, I'periul, , p. 329; mai ales J.P. SULLVAN,
&ar!ial, pp. 253-312.
23. Cum l caracterizeaz M. NCHTA, ,Mar[ial", Istoria literaturii latine, p. 454.
534
XXVII. GUI9TILIA9 =l PLI9IU CEL TH9R
G)i!"ilia!. Via+a
Dezvoltarea literaturii latine, reac[ia antiasianist i manifestarea celui de-al doilea clasicism,
ndeosebi n proz, sunt legate de via[a i crea[ia lui Piiniu cel Tnr, Frontinus i ndeosebi Quintilian.
Acesta din urm a ini[iat de fapt riposta clasicizant i a instruit pe cei ce o vor continua i n secolul al
ll-lea d.C. Dei Quintilian era hispano-roman, ca i Seneca i Lucan, corifeii stilului nou asianist.
&arcus %aius Ouintilianus s-a nscut n Calagurris (azi Calahorra), n Hispania, probabil prin 35-40 d.C. A studiat la Roma,
unde tatl su fusese cndva retor (SEN., $ontrou, 10, praef., 2), n jurul anului 57 d.C. Aici i-a avut ca profesori pe Palaemon
i pe Domitius Afer. A revenit pentru pu[in vreme n patrie, ca s se ntoarc n capital, prin 68 sau 69 d.C, i s se
stabileasc aici ca avocat de prestigiu. |inuta sobr a discursurilor sale a poten[at n chip decisiv reculul stilului nou i i-a
asigurat un succes notabil de public. nct mpratul Vespasian a creat un nv[mnt retoric de stat i i-a ncredin[at
conducerea lui Quintilian, probabil chiar n 70 d.C. (SUET. "esp., 18; De gra'., 40). Retribu[ia de 100.000 de sester[i, pe care o
primea anual Quintilian, era enorm fa[ de cea de 2.000 de sester[i, ob[inu[i de retorii colilor particulare. A numrat printre
elevii si pe Piiniu cel Tnr, Tacit, Suetoniu, luvenal. Mar[ial consemneaz, de altfel, gloria didactic a lui Quintilian V8pigr., B,
90). S-a ocupat i de educa[ia nepo[ilor i succesorilor prezumtivi ai lui Domi[ian. n 88 d.C, s-a retras din nv[mnt, ca s se
consacre scrisului. Exercita n continuare o influen[ considerabil la curtea imperial. Boli necru[toare i-au rpit so[ia i copiii.
A murit dup 96 d.C, probabil la scurt vreme dup ce i terminase scrierea capital.
O(e$a
Quintilian a alctuit o oper destul de ntins, din care s-a pstrat doar lucrarea lui fundamental, care va fi men[ionat mai jos.
S-au pierdut discursurile de avocat, precum cele n care aprase pe regina Berenice (QUNT., Inst. Or., 4, 1,19) i pe Naevius
Arpinianus, acuzat de a-i fi ucis
535
QUNTLAN Sl PLN) CEL TNR
so{ia =iid., 7, 2,24). Elevii lui i-au pubicat anumite discursuri, dup note de curs, ca i dou cr[i de ,art retoric", ars
rhetorica, repudiate ns de Quintilian. n timpul carierei de profesor, Quintilian nsui a publicat, probabil n 89 d.C, o lucrare
teoretic intitulat ,Despre cauzele elocin[ei corupte", De causis corruptae elo<uentiae, de asemenea pierdut. Se pare c, n
acest opuscul, Quintilian incrimina manierismul rspndit n colile retorilor, hiperboiizarea limbajului lor i imitarea stilului
practicat de Seneca. De asemenea, Quintilian pleda pentru prevalenta unei elocin[e de inspira[ie clasicizant. ntr-un fel
aceast scriere a pregtit opera fundamental a lui Quintilian. ntre 94 i 96 d.C, Quintilian a publicat ,Formarea oratoric"*,
Institutio oratoria, de fapt ,Dousprezece cr[i de formare oratoric", Institutionis oratoriae liri UII, adevrat manual de educare
a viitorului orator, dedicat unui avocat celebru, Victorius Marcellus, pentru a sluji la instruirea fiului acestuia, numit Geta.
Fiecare dintre cele dousprezece cr[i este precedat de o introducere, un prooe'iu', unde Quintilian indic problemele
principale pe care i propune s le trateze n continuare i comunic lui Marcelius anumite date i evenimente din propria-i
via[. Cele mai importante sunt cr[ile l-2 i 8-l2. De fapt, cartea nti ncorporeaz cel mai serios tratat de pedagogie, alctuit n
antichitate, dei de mici dimensiuni. Deoarece viitorul orator trebuie format nc din leagn, Quintilian arat cum s se aleag
doica i preceptorul. Se pronun[ pentru instruc[iunea n comun. Relev cum trebuie s se desfoare studiul efectuat n a doua
treapt a nv[mntului (pe lng gra''aticus>. Atest preocupri de psihologie pedagogic, se refer la rolul educativ al
gramaticii, muzicii, geometriei etc. n cartea a doua, Quintilian trece la ultima treapt a nv[mntului roman, definete func[ia
retorului, rhetor, subliniaz importan[a lecturilor din oratori i istorici, obiectul i implica[iile retoricii. n cr[ile 3-7, se preocup de
problemele inven[iei i structurrii materiei tratate de oratori. Astfel, n cartea a treia, Quintilian prezint cele trei genuri oratorice
(deliberativ, demonstrativ i judiciar), tipurile de procese etc, iar n cartea urmtoare sunt analizate pr[ile discursului. Cr[ile 8-
l1 sunt consacrate elocu[iei, pentru a trata succesiv: alegerea cuvintelor, tropii i senten[ele (cartea a opta), diferite tipuri de
figuri de stil, ritmul oratoric (cartea a noua), vocabularul n general (cartea a zecea). De fapt, n cartea a zecea, tocmai pentru a
da exemple de judicioas ntrebuin[are a cuvintelor, Quintilian se ocup de diveri autori greci i latini, n cadrul unor adevrate
pagini de microcriic literar. Dup ce n cartea a unsprezecea tratase diverse aspecte ale elocin[ei (memoria, pronun[area,
gestica), n ultima carte a %or'rii oratorice, Quintilian analizeaz personalitatea ideal a oratorului
1
.
MeaD)l l)i G)i!"ilia!
%or'area oratoric ilustrea#, aadar, (a#a ulti' i cea 'ai i'portant a discursului literar teoretic
pe care )l rostete ;uintilian. Era necesar alctuirea unui ndreptar care s arate cum poate fi
nlturat nrurirea, nc puternic, a stilului nou, n coli i n cultur, dar re[innd ceea ce prezenta
ca util experien[a declama[iei neoasianice. Astfel, Quintilian continua, la al[i parametri i la un nivel de
amploare deosebit, eforturile ntreprinse anterior n Despre cau#ele elocin!ei corupte. Anii trecuser
i retorica neoasianist - sau, altfel spus, noua retoric - suferise grele nfrngeri. Cel de-al doilea
clasicism dobndise o prevalent categoric, datorit, n mare msur, lui Quintilian. Sau, cum
spunea savantul
' Uneori se prefer traducerea .Arta oratoric"
536
MESAJUL LU QUNTLAN
olandez Anton D. Leeman, utiliznd formulri vergiliene, Quintilian trebuia s treac acum de la ,a
zdrobi pe cei trufai", deellare superos, la ,a cru[a pe cei supui", parcere suiec!ii. n orice caz,
Quintilian nu se putea limita la eliminarea discursului promovat de retorii neoasianiti. El era practic
constrns s realizeze sistematizarea nv[mntului clasicizant, s demonstreze cum poate i trebuie
s fie format un orator, concomitent clasic i adaptat exigen[elor sfritului secolului d.C. ar ntruct
formarea acestui orator nu se putea limita la asimilarea meteugului elocven[ei, Quintilian
propovduiete o educa[ie complex, plurivalent, care s conduc progresiv la modelarea
performan[elor declamatorii strlucite. Deprinderile corecte se cuvine s fie create chiar din primii ani
de via[, pentru c omul conserv primele obiceiuri, n special dac sunt rele =Inst. Or., 1, 1, 5).
ntr-adevr, ideile pedagogice i de psihologie pedagogic elaborate de Quintilian sunt deosebit de interesante i prefigureaz
doctrinele marilor pedagogi moderni
3
. Quintiiian crede, de altfel, n educa[ia nceput din copilrie i preconizeaz crearea unor
adevrate grdini[e de copii, cnd sprijin ideile autorilor, care ceruser ca nici o perioad din dezvoltarea copilului s nu
rmn necontrolat NInst. Or., 1, 1,16). n acelai timp el se pronun[ pentru principiul intuitiv. Copilul care nva[ s scrie i s
citeasc trebuie s ia n mn literele confec[ionate din filde =Inst. Or., 1,1, 24-26). Predarea cunotin[elor noi trebuie
ntreprins progresiv: s se lase copiilor anumite recrea[ii, utile asimilrii materiilor studiate. Profesorul se cuvine s se
adapteze permanent capacit[ii de n[elegere a elevilor si NInst. Or, 1, 2, 27). Quintilian, contrar primelor texte pedagogice
egiptene, care recomandau pedepse corporale, interzice profesorilor s-i bat elevii i le cere s inspire discipolilor stim i
afec[iune NInst. Or., 1, 3, 14-l7). El se pronun[ pentru ierarhizri i recompense acordate elevilor buni. Acas, i n primele
dou trepte ale unui nv[mnt pe care, cum am artat, l dorete practicat n comun, elevul trebuie modelat dup normele
timpului: s nve[e nti limba greac, s comenteze literatura elen i latin, s studieze probleme lingvistice i de matematic.
Dar Quintilian, care creeaz conceptul nsui de pedagogie, struie asupra educa[iei dobndite n
colile de retoric, asupra consolidrii acesteia n sens clasicizant. n acest mod, Quintilian
preconizeaz un umanism formalist de tip clasicizant. De aceea, consider c trebuie s se [in
seama de gustul secolului, nclinat spre patos i culoare, ns c este necesar revitalizarea defini[iei
catoniene a oratorului. Dup care adaug: ,Dac frumosul talent al oratoriei ar ajunge la dispozi[ia
rut[ii, nimic nu ar fi mai primejdios pentru interesele publice i private dect elocin[a; i eu nsumi,
care m-am silit s contribui cu ceva la formarea oratorului, a aduce cel mai ru serviciu omenirii, dac
a da aceste arme unui tlhar, nu unui osta" NIns). Or. 12, 1, 1, trad. de Mria Hetco). Spre deosebire
de al[i clasicizan[i ai vremii, pesimiti n privin[a viitorului eiocin[ei (punctul lor de vedere apare ilustrat
de Messala, personajul lui Tacit), Quintilian crede cu trie n viitorul retoricii, care trebuie ns
perfec[ionat i debarasat de modelele neoasianiste. El opineaz c fascina[iei exercitate de scriitura
ciceronian este necesar s i se adauge inova[ia interesant, nct jonc[iunea lor s se realizeze cu
modera[ie: toga s nu fie grosolan, dar nici de mtase
537
QUNTLAN Sl PLN) CEL TNR
=Inst. Or., 12,10, 47). S-a artat c el se inspir att din experien[a declamatorilor latini, ct i din noua
retoric elin, ce studia figurile de stil, exerci[iile preparatorii, ca i rela[iile dintre elocin[ i poetic,
preconiznd eleva[ia i mre[ia limbajului. Dar structurarea discursului teoretic al lui Quintilian se
inspir i din planul dialogului ciceronian Despre orator (definire i justificare a elocin[ei, inven[ie,
expresie). Totodat, Quintilian a utilizat i ideile lui Celsus. Astfel, ;uintilian nu e'erge ca un eclectic -
aa cum a fost uneori considerat n mod pripit -, ci drept un clasici#ant 'oderat. n func[ie de reflec[iile
asupra defini[iei catoniene a oratorului, crede c cel ce pledeaz trebuie s apere numai cauze drepte.
El ar putea s ncalce adevrul numai n procese judiciare i s salvgardeze, n definitiv, o justi[ie
fundamental NInst. Or., 12, 7, 7). Oricum, oratorul trebuie s cunoasc att dreptul civil, ct i istoria
i practica virtu[ii.
Quintilian admir programatic pe Cicero. Arpinatul trebuie s serveasc drept model de stil i drept
imbold =Inst. Or., 10, 1, 12). Quintilian apare ca un restaurator al clasicismului ciceronian. El nzuia s
formeze noi Cicero. Totui doctrina sa oratoric nu mai este integral ciceronizant i, de altfel, el face
elogiul unor oratori ai vremii sale ca Domitius Afer, lulius Africanus etc. Crede n virtu[ile experien[ei i
studiului =usus i doctrina>, fr a refuza aportul harului natural, ingeniu', ns confer acestuia din
urm o pondere diminuat, fa[ de nv[tura ciceronian. ndeobte Quintilian acord o importan[
sporit aspectului tehnic al artei oratorice i diminueaz rolul formativ al filosofiei, att de intens reliefat
de ctre Cicero. Quintilian consider c viitorul orator trebuie s cunoasc reflec[iile filosofilor, ns
fr a alege ntre doctrinele n[elep[ilor greci i romani =Inst. Or., 12, 2, 26-27). Quintilian are n vedere
mai ales oratorul activ, preocupat de practica activit[ii lui. Proclam limpede disjunc[ia oratoriei de
filosofie i consider pe oratori ca adevra[i n[elep[i, n vreme ce filosofii ar fi nite ipocri[i: ,sunt
dispus s cred c mul[i dintre vechii dascli ai n[elepciunii au dat precepte oneste i au trit conform
preceptelor; n zilele noastre, ns, sub acest nume, cei mai mul[i ascund foarte mari vicii; nu prin
virtute i studii se strduiesc ei s fie socoti[i filosofi, ci i acoper cele mai rele moravuri sub masca
unei figuri serioase i a unei nf[iri diferite de ceilal[i" =Inst. Or., 1, prooem., 15, trad. de Mria
Hetco). De aceea, fr a refuza materiei discursului o func[ie semnificativ, Quintilian acord o
importan[ considerabil arsenalului verbal. Dei oratorul trebuie s vorbeasc inspirat de binele
autentic, Quintilian confer senten[elor =sententiae> o importan[ sporit fa[ de arhetipul ciceronian i
examineaz cu aten[ie feluritele tipuri de asemenea formule-bilan[ apoftegmatice, inclusiv cele mai
noi, cum era noe'a, senten[a lapidar, paradoxal, aproape obscur =Inst. Or., 8, 5, 13-25).
Quintilian blameaz att pe aticitii arhaizan[i ai epocii sale, ct i pe neoasianiti, adep[ii stilului nou. Se declar pentru o
orientare stilistic medie, de sorginte ciceronian, i, n orice caz, clasicizant, cnd reprob att redundan[a i rafinamentul
asianic, ct i sobrietatea exagerat, ,srguin[a", diligentia, arid a aticizan[ilor. Mndru de succesele celui de-al doilea
clasicism, Quintilian apreciaz ca lesne eluctabile coruperile elocin[ei clasice. De altfel se declar partizan
538
T
MESAJUL LU QUNTLAN
ferm al monarhiei Flavienilor. Ostilitatea sa fa[ de filosofi se raliaz msurilor represive, ini[iate mpotriva acestora de ctre
Domi[ian. ndeobte Quintiiian nu se relev ca un gnditor foarte original, dar realizeaz o sintez i o evaluare interesant a
unor dezbateri mai vechi, n lumina experien[ei proprii i preferin[elor contemporanilor si
4
.
C$i"ica li"e$a$# a l)i G)i!"ilia!
ntruct consider indispensabil cunoaterea literaturii de ctre orator, Quintilian enun[ judec[i de
valoare i observa[ii asupra scriitorilor. Paginile de critic i de istorie literar ale lui Quintilian sunt
deosebit de interesante. Astfel, dac n cartea a asea emer[) remarci subtile asupra rsului, n cartea
a zecea, Quintilian dezbate, cum am artat, pasionante probleme relative la istoria literaturii. Nu numai
c l proclam pe Homer mare poet, ci i model de virtuozitate oratoric, deosebit de performant
=Inst. Or., 10,1, 46). li apreciaz i pe Vergiliu, considerat de el ca al doilea mare poet epic antic, ns
mai aproape de cel dinti - adic Homer - dect de cel de-al treilea =Inst. Or., 10, 1, 85-86). Se refer,
de asemenea, la Macer, Lucre[iu i Hora[iu =Inst. Or., 10, 1, 37, 96).
Ostil arhaizrii, Quintilian l admir nu numai pe Cato cel Btrn, ci i pe Ennius, dar nu recomand imitarea lor. Relativ la
Ennius, afirm c trebuie adorat ca acele btrne crnguri sacre, n care arborii pstreaz mai mult prestigiu dect for[ i
actualitate NInst. Or., 10,1, 28). i pre[uiete pe Lucilius i pe Persius i, cu evident mndrie patriotic, declar c ,satura.este
ntr-adevr n ntregime a noastr" =Inst. Or., 10, 1, 93). l elogiaz pe Tibul i apreciaz c, n materie de elegie, romanii pot s
rivalizeze cu grecii =Inst. Or., 10, 1, 93). n realitate, n volumul anterior, am vzut c, de fapt, adevrata elegie a aprut numai
n spa[iul cultural roman. n ce privete proza, elogiaz pe istoriografii greci - Tucidide, autor dens, concis, pregnant, n vreme
ce Herodot ar fi fost melodios, pur, amplu - ns i consider egalii lor pe istoricii romani: cci Salustiu se poate compara cu
Tucidide, iar Titus Livius cu Herodot =Inst. Or., 10,1, 73 i 101). Printre istoricii romani, consemneaz, de asemenea, pe
Servilius Nonianus i Aufidius Bassus =Inst. Or., 10,1102-l03). Fr ndoial, Quintilian acord prioritate evolu[iei i judecrii
genului oratoric. Se decide greu, n aceast privin[, ntre piscurile oratoriei greceti i ale celei romane. De altfel i consider
nrudi[i ntre ei pe Cicero i pe Demostene. lat ce observ Quintilian despre ei: ,Demostene e mai concis, Cicero mai
abundent; primul i restrnge fraza, al doilea o amplific...; de la primul nu po[i nltura nimic, la al doilea nu po[i aduga nimic;
la primul e mai mult munc, al doilea e mai natural" =Inst. Or., 10,1,106, trad. de Mria Hetco). n ultim instan[, preferin[ele
lui se ndreapt spre Cicero, care ar fi ntrunit, n virtu[ile discursului lui, for[a lui Demostene, avntul lui Platon i incanta[ia
verbal elaborat de socrate =Inst. Or., 10, 1, 102). ndeosebi, Quintilian reprob pe aticistul Calvus =Inst. Or., 10, 1, 115) i
critic sever pe neoasianistul Seneca: i reproeaz trdarea clasicilor, sofisticarea limbajului i frac[ionarea exagerat a
senten[elor =iid., 10,1,125-l31). Admiratorii lui Seneca i-au copiat excesiv defectele.
Astfel, o adevrat poetic, o doctrin a stilului n general prinde contur i transcende grani[ele
elocin[ei. De fapt, Quintilian pledeaz, cu pasiune, pentru imitarea nuan[at a marilor modele
consacrate, pentru un clasicism moderat
539
QUNTLAN Sl PLNU CEL TNR
i, am spune, func[ional, adic adaptat orizontului de ateptare a! epocii sale. Este semnificativ elogiul
nchinat tragediei Thyestes a lui Varius, comparabil, dup opinia lui Quintiiian, oricrei tragedii
greceti =Inst. Or., 10, 1, 98). Dar aceast tragedie trebuie s fi fost, n acelai timp, scris foarte clasic
i adaptat exigen[elor publicului ,secolului" augusteic
5
.
Strategia stilistic i receptarea lui Quintifian
Discursul teoretic al lui Quintiiian - care nu adopt forma dialogului, ci aspectul expunerii didactice -
abund n amnunte fastidioase, n clasificri, diviziuni, repeti[ii i digresiuni. Cu toate acestea, dup
lungi pasaje aride, brusc intervin remarci interesante, judicioase, chiar subtile, spre a re[ine interesul
cititorului. Perioada clasic este, de altminteri, aproape abandonat, nct frazele sunt mai scurte i
mai vibrante dect n discursul corifeilor celui dinti clasicism. Uneori emerg metafore alambicate,
exemple i compara[ii pregnante. Senten[ele apar frecvent i cteodat sunt afectate. Limba lui
Quintiiian este clasic, dar ajustat tendin[elor vremii. Adic, aadar, cum recomandau exorta[ile lui
teoretice. Totui Quintiiian se apropie de Cicero, idolul su, mai mult ca oricare alt prozator al ceiui de-
al doilea clasicism
6
. Ei se exprim limpede i respect normeie gramaticii ciceroniene. nfluen[at poate
- n pofida mefien[ei vdite fa[ de fiiosofie - de ideile Noii Academii, att de dragi lui Cicero i
mbr[iate de discipolii si, Tacit, Pliniu i Suetoniu, Quintiiian teoretizeaz op[iunea sa nuan[at,
adaptat orizontului de ateptare al vremii sale, cnd reliefeaz vanabilitatea impus de factorul uman
unui discurs ca ai su. Cci, afirm e! despre clasici, ,sunt foarte mari, dar totui oameni" =Ins). Or.,
10, 1, 25).
Cum am artat, sdeiie lui Quintiiian au avut un deosebit rsunet i au mobilizat resursele celui de-al doiiea clasicism, al crui
protagonist a i fost teoreticianul hfspano-roman. Eclipsa acestui curent literar va duna i lui Quin[ilian, care ns va reveni n
centrul aten[iei generale cnd se va impune un al treiiea clasicism. ! vor cita, printre al[ii, Hieronymus, Cassiodorus si sidorus
din Sevilia. Renaterea va primi cu entuziasm %or'area oratoric, dup ce Poggio Bracciolini i va descoper manuscrisul la St.
Gallen, n 1415. Erasmus i Luther vor cerceta cu asiduitate %or'area oratoric, iar neoclasicismul francez o va utiliza cu profit,
cum era i normai.
n spa[iu! nostru cultura!, ideile pedagogice ale lui Quin[ilian au fost apreciate i atent investigate. n
general, discursul teoretic al lui Quintifian a fos supus unei harnice cercetri. . Teodorescu i
Alexandru Cizek au tradus pasaje din 8i n antologiile publicate de ei in 197l-l972. Anterior Gheorghe
Gu[u tlmcise lungi fragmente din %or'area oratoric n Arte Poetica. Antichitatea, Bucureti, 1970.
iar Mria Heco a publicat n 1974 c traducere integral sub titlu! Arta oratoric, n colec[ia ,Biblioteca
pentru to[i".
540
STRATEGA STLSTC Sl RECEPTAREA LU QUNTLAN
Prin urmare, dei nu se ofer unei lecturi rapide i lesnicioase, opera lui Quintilian prezint o
importan[ incontestabil pentru publicul vremurilor noastre. deile pedagogice, datele despre
dezvoltarea literaturilor antice, teoria retoric elaborate de Quintilian con[in foarte numeroase
elemente interesante. Orice nou pedagogie, orice nou retoric i nou poetic ar trebui s [in
seama de ele.
Pli!i) cel T5!#$
Pliniu cel Tnr a fost, probabil, cel mai fidel elev al exorta[iei teoretice quintilianiene. Ca nimeni altul,
dei cu nuan[e care [in de o personalitate artistic specific, Pliniu cel Tnr s-a strduit s pun n
practic nv[tura maestrului su.
5aius Plinius $aecilius Secundus, cum s-a numit Pliniu cel Tnr, dup ce a fost adoptat de unchiul su, Pliniu cel Btrn, s-a
nscut, prin anii 6l-63 d.C, la Nouu' $o'u' (azi Como), n fosta Gallie Cisalpin, unde familia sa, de rang ecvestru, dispunea
de o situa[ie material i social foarte bun. S-a numit ini[ial Lucius sau Publius Caecilius Secundus. ns, cum tatl su a
murit cnd el avea doar opt ani, Pliniu a crescut la Roma, sub oblduirea fratelui mamei sale, Plinia. Dispunem, de altfel, de
suficient de numeroase date despre via[a lui Pliniu cel Tnr, consemnate de opera lui sau de anumite inscrip[ii. n copilrie i
n adolescen[ nu a fost, probabil, niciodat supus unor frustrri puternice sau unui regim educativ foarte sever. La Roma a avut
ca profesori pe Quintilian i Nicetas din Smyrna, ca i pe filosoful stoic Musonius Rufus. A fost cstorit de trei ori; ultima so[ie a
fost Calpurnia, te asemenea originar din Comum. A devenit foarte bogat, ca mare proprietar de pmnt, i a urcat cu
regularitate treptele unei cariere senatoriale. Ca ho'o nouus, i-a nceput aceast carier probabil n 89 d.C, cnd a devenit
<uaestor. A czut n dizgra[ie n ultimii ani ai domniei lui Domi[ian. N-a mai ndeplinit nici o func[ie n anii 96-97 d.C.
Dup moartea ultimului dintre Flavieni, a realizat o carier strlucit. A fost un avocat valoros i a pledat n fa[a lui Traian i
mpreun cu Tacit, fostul su condiscipol, mpotriva lui Marius Priscus, guvernatorul corupt al Africii. n acelai an 100 d.C,
Pliniu devine consul sufect, pentru lunile septembrie i octombrie ale aceluiai an, i rostete, naintea lui Traian, un discurs de
mul[umiri, mai jos analizat. A dus o variat existen[ monden i, raliat unui absolutism moderat, s-a manifestat ca un autentic
,om de legtur" ntre prietenul su, mpratul Traian, i opinia public senatorial. A fost, de fapt, principalul exponent al
contractului nescris, pe care l schi[aser, ntre ei, mpratul i senatul. Probabil n 111 d.C, Traian l-a trimis s guverneze
provincia Bithynia, una dintre bazele campaniei pe care acest principe o pregtea mpotriva pr[ilor. Aici a murit probabil la
nceputul anului 113 d.C.
Pliniu a realizat o carier tipic de senator al ,secolului" Antoninilor, ,om nou", care a asumat o mentalitate foarte senatorial.
Cum a ntre[inut multiple rela[ii de prietenie cu scriitori i diveri oameni influen[i, a concentrat n jurul su cel mai activ cerc
cultural-politic din istoria secolului al ll-lea d.C, care a numrat aproximativ cincizeci de persoane. n afar de el nsui, Tacit a
fost cel mai important membru al acestui cerc
7
. A fost generos, totdeauna dispus s-i ajute prietenii i oamenii de litere,
optimist, nzestrat cu un caracter luminos, dei destul de vanitos, n pofida declara[iilor sale de modestie.
541
QUNTLAN Sl PLNU CEL TNR
Opera. Pane; Icul lui Traian
u a fost un se-' astul de srguincios. Totui o mare parte din opera sa i s-a pstrat. Pli/ii. a alctuit o
serie de poeme scrise n hexametri i e asilabi, de fapt mai ales epigrame i elegii, foarte par[ial
conservate i n ate de o factur ,alexandrin" i o tragedie, compus n adolescen[. n ,)ortante par
s fi fost discursurile sale de avocat ca, de pild, pledoaria mpotriva lui feaebttis Massa, favorit al lui
Domi[ian (PLN., 8p., 7, 33, 4 - acest discurs i-a atras, de altfel, dizgra[ierea) sau cea rostit mpotriva
lui Marius Priscus N3p.. C, 29, 9), mai sus men[ionat etc.
8
.
S-au pstrat n schimb un singur discurs, care are la baz alocu[iunea rostit de Pliniu cu prilejul
inaugurrii mandatului su de consul, la 1 septembrie 100 d.C, cunorcu sub titlul de ,Panegiricul lui
Traian", Traiani Panegyricus, ca i o voluminoas ouiec[ie de ,Scrisori", 8pistulae, schimbate cu
prietenii autorului, ntre 97 d.C i moartea lui. Scrisorile constituie cea mai important oper plinian-;
Panegiricul a purces de la obiceiul consulilor de a rosti cteva cuvinte de mul[umire mpratului, n momentul asumrii
demnit[ii lor. Pliniu a [inut o alocu[iune mai lung, care, de fapt, a creat o specie literar nou, cea a panegiricelor latine, al
crei ,inventor" este scriitorul prezentat aici de noi*. Astfel elocin[a de aparat era pus n slujba absolutismului imperial. Este
cert c alocu[iunea, rostit de Pliniu n 100 d.C, era de dimensiuni mult mai modeste dect forma ulterioar, a crei recitare ar fi
durat prea mult i ar fi obosit mpratul. Deci, n vederea publicrii, Pliniu i-a remaniat i considerabil amplificat cuvntarea
pronun[at n 100 d.C. Editarea textului scris trebuie s fi survenit, dup opinia noastr, n 103 d.C, dup triumful repurtat de
Traian n urma primului rzboi dacic.
n forma publicat, Panegiricul lui Traian comport 95 de capitole. Dup o introducere, care nglobeaz o invoca[ie adresat lui
lupiter i prezentarea scopului i caracterului discursului (cap. l-3), urmeaz nf[iarea carierei lui Traian nainte de anul rostirii
alocu[iunii (cap. 4-24), misiunilor asumate de principe (cap. 25-55), celui de al treilea consulat al mpratului (cap. 56-80), vie[ii
lui private (cap. 8l-89), pentru ca sfritul discursului s con[in mul[umiri vibrante aduse cezarului, deoarece acceptase
desemnarea lui Pliniu ca magistrat suprem (cap. 90-95).
Panegiricul, ce l declar pe mprat, din capitolul nti, ,cel mai bun principe", opti'us princeps =Pan., 2, 7), titlu pe care senatul
i-l va conferi lui Traian, abia aproximativ un deceniu mai trziu, con[ine salve de elogii hiperbolizante aduse mpratului. Aceste
accente encomiastice nu sunt totui gratuite, cci Pliniu furnizeaz mrturii pre[ioase asupra politicii urmate de Traian, ca i
asupra reac[iei mentale a senatorilor la msurile i, n general, la personalitatea principelui. Pliniu evoc faptele de arme ale lui
Traian, subsidiile acordate de cezar pentru creterea copiilor -aa-numitele institu[ii alimentare -, diverse msuri politico-
administrative sau de ordin cultural. Pliniu insist asupra calit[ilor personale ale mpratului: modestia, bravura n rzboaie,
modera[ia
La obria termenului de panegiric se afl sintagma greceasc panegyri?ds lagos, care ar fi desemnat elogiul public, pronun[at inijial n adunarea
ntregului popor sau cu prilejul marilor srbtori elenice artistico-sportive. Modelul istoric al speciei panegiricelor era Panegiricul Atenei, rostit de
socrate n 380 ,C. Dup exemplu plinian, mai mul[i retori, din secolul al V-lea d.C, vor alctui panegirice latine ale mpra[ilor vremii. ntr-o
culegere de panegirice, ntocmite tot n secolul al V-lea d.C, panegiricul plinian a fost plasat la nceput, ca prim mrturie a speciei literare
respective.
542
OPERA. PANEGRCUL LU TRAAN
i pruden[a, calit[ile de bun administrator, spiritul de dreptate. Ca un leit-motiv, Pliniu contrapune permanent nsuirilor
benefice ale lui Traian defectele lui Domi[ian, concentrate ntr-o adevrat satir, pe care o ndreapt mpotriva ultimului dintre
Flavieni. Pliniu afirm c este sincer, deoarece romanii nu mai sunt obliga[i s nal[e elogii, sub puterea spaimei pricinuite de
mprat: nu mai vorbim ca nainte, zice scriitorul, ntruct nu mai suferim ca altdat =Pan., 2, 2). Aadar, un autoritarism
paternalistic, tolerant fa[ de senatori, substituie despotismul teocratic i antisenatorial, practicat de ctre Domi[ian. Pornind de
la unele realit[i ale politicii lui Traian, Pliniu creioneaz un adevrat program de guvernare. Totodat, cum anticii considerau c
un autentic ,rege", re+, opus ,tiranului", tyrannus, strlucete i prin frumuse[e fizic, Pliniu schi[eaz, de asemenea, un portret
elogios al lui Traian =Pan., 4, 7). S-a observat c, n reflec[iile pliniene asupra principatului sugerat lui Traian, opereaz unele
sugestii datorate lui Cicero. Desigur, principele elaboreaz legile i se afl la originea lor, ns, dup ce e-a promulgat, le
respect cu stricte[e. Sau, altfel spus, ,nu este principele deasupra legilor, ci legile deasupra principelui" =Pan., 65,1; dar i 60, l-
2). Dar i Cicero preconizase respectarea cu stricte[e a legilor. Desigur, Traian respect senatul =Pan., 69, 4), ns exercit i
trebuie s exercite o putere absolut. Porunceti, declar Pliniu, s fim liberi i vom fi. Libertatea senatorilor se realizeaz
numai la ordinul lui Traian
9
.
Dar Panegiricul informeaz i asupra conflictelor dintre romani i daci. De fapt, Pliniu ne ofer, n
aceast privin[, dou ,grile" de lectur. Aparent, el se refer numai la coliziunea dintre Domi[ian i
daci, ca i la turneul de inspec[ie, ntreprins de Traian pe Dunre, ntre 98-99 d.C. Si aceasta
deoarece, n principiu, forma scris a Panegiricului treuia s reproduc alocu[iunea rostit n 100
d.C. Totui, n realitate, Pliniu strecoar i aluzii, inteligibile pentru cititorii si, la evenimente
posterioare. Ce vizeaz aceste aluzii? Condi[iile pcii, ncheiate cu dacii n 102 d.C, cnd ei se
,supuseser" Romei, cel pu[in n aparen[, diversiunea ncercat de Decebal i alia[ii lui n primvara
anului 102 d.C. =Pan., 12, l-4), mai ales triumful srbtorit de Traian, n luna decembrie a aceluiai an
=Pan., 16-l7), figurat ca un fel de profe[ie, poate chiar pretextul invocat de romani pentru a declana
primul conflict cu dacii =Pan., 16, 2-5, 82, 4-5)
10
.
Stilul Panegiricului d seama de tendin[a lui Pliniu de a realiza o ,abunden[", uertas, ciceronian,
dei modernizat, dup formula fericit a savantului olandez Anton D. Leeman
11
. Cu toate c profund
clasicizant, Pliniu se inspir din tehnica retorilor i privilegiaz un stil fastuos, bogat n imagistic
energic, strlucitoare. Pliniu, n Panegiric, practic pe scar larg compara[iile strlucitoare,
antitezele, interoga[iile retorice, repeti[iile. Apeleaz la locuri comune i la reminiscen[ele lecturilor din
literatura clasic. Redundan[a, ,floricele" =(losculi> retorice, tiradele implic un discurs amplu, foarte
colorat. Nu lipsesc ns nici segmente ,severe" de discurs, adic sobre, concentrate. Frontierele ntre
proz i poezie sunt abolite, nct vocabularul se configureaz ca policrom, n cadrul unei proze
metrice unde clauzulele sunt abil structurate. Pe de alt parte, Pliniu se strduiete s elaboreze
imagini noi, alian[e de cuvinte, exemple inedite de brahilogie i de asimetrie
12
. Am putea, aadar,
caracteriza demersul stilistic ntreprins de Pliniu h Panegiric drept un clasicism adaptat mesajului
grandilocvent i strategiei literare inaugurate de stilul nou.
543
QUNTLAN Sl PLN) CEL TNR
Te1a"ica e(i")lelo$ (li!ie!e
Primele nou cr[i ale epistulelor pliniene cuprind 247 de scrisori, adresate diferi[ilor prieteni. Au fost probabil publicate de autor
nsui, ntre 97 i 110 d.C, care i-a dedicat ntreaga culegere cavalerului Gaius Septicius Clarus, membru important al cercului
plinian i viitor prefect al pretoriului. Cartea a zecea ncorporeaz coresponden[a ntre Pliniu i Traian i a aprut postum. Unele
scrisori sunt anterioare misiunii lui Pliniu n Bithynia; dar cele mai multe au fost scrise dup sosirea lui n Asia i n legtur cu
problemele ntmpinate de autor n provincia respectiv.
Tematica primelor nou cr[i de epistule se prezint ca foarte variat. Ea ilustreaz via[a roman a
epocii, mai ales cea social, alctuit ntr-o vast fresc, ca i reac[iile personale ale autorului la
mprejurrile n care era implicat. Scrisorile pliniene traduc mai cu seam caracterul autorului lor i
configureaz un model social de umanitate, ntemeiat pe cultur literar i pe un comportament
senatorial, preconizat de Traian, care dorea cooperarea cu exponen[ii primului ordin al statului.
Prevaleaz efortul lui Pliniu de a transforma via[a ntr-o academie literar, discursul mental al unui
literat pasionat, ef de cerc cultural-politic
13
. nct, n aceast coresponden[, se contureaz un
univers literar, cu toate c opera n cauz este mai apropiat de referent dect satira i parasatira.
Cci scrisorile pliniene aproape c echivaleaz cu articole de gazet i acoper toate domeniile vie[ii
sociale i culturale: ceea ce nu le mpiedic s constituie uneori mici poeme n proz
14
. Patru domenii
par a fi fost privilegiate de coresponden[a plinian: via[a social i economic, via[a cultural,
personajele epocii, problema cretinismului.
Pliniu se refer la cele mai felurite probleme, privind dezbaterile judiciare, deliberrile senatului, recita[iile i probleme morale i
literare: descrie opere de art, vile, peisaje i se refer la existen[a a numeroase personaje ale epocii. Senatorul scriitor
ncurajeaz activitatea literar a prietenilor si i exprim clar preocuprile unui ef de cenaclu. S-a artat c printre cei 99 de
prieteni ai lui Pliniu, men[iona[i de el nsui, figureaz 6 senatori, proveni[i din vechile familii aristocratice, 21 de cavaleri sau
senatori de origine ecvestr, 72 de persoane de obrie necunoscut, proveni[i probabil tot din ordinul ecvestru ori din
burghezia municipal. Majoritatea lor zdrobitoare provenea din nordul taliei sau din Gallia Narbonez. n alt ordine de idei,
trebuie men[ionat c pe Pliniu l preocup diferen[a ntre istoriografie i oratorie sau specia literar a epistulelor =8p., 5, 8, 9-l0;
6, 20, 20). l admir fervent pe Cicero, ,Marcus al nostru", &arcus noster=8p., 1, 2, 2-4) i declar foarte limpede: ,eu unul, am
adugat, m strduiesc s rivalizez cu Cicero i nu m mul[umesc cu elocin[a vremurilor noastre; cci socot o mare prostie s
nu-[i alegi cele mai bune modele, cnd vrei s imi[i" =8p., 1, 5,12-l3, trad. de Liana Manolache; vezi i 3, 21, 4; 4, 8, 4). Prin
urmare, n calitate de corifeu al celui de-al doilea clasicism, Pliniu vrea s rivalizeze cu Cicero, protagonistul prozei primului
clasicism! El prefer stilul amplu, plin i rotund, celui concis N8p., 1, 20). Pliniu este un clasicizant i un ciceronizant, dar adaptat
timpului su: ,sunt dintre aceia care admir antichitatea, dar nu dispre[uiesc, cum fac unii, talentele din vremea noastr. Cci nu
e adevrat c natura, ca i cum ar fi istovit i sectuit, nu mai creea# nimic vrednic de laud" =8p., 6, 21, 1, trad. de Liana
Manolache). Deci Pliniu, ca i magistrul su Quintilian, crede ferm n posibilitatea redresrii i dezvoltrii literaturii sau oratoriei
epocii sale. Reprob ns elocin[a moale, prea asianic, a unor avoca[i din tribunalele centumvirilor =8p., 2, 14, 12) i opineaz,
ntocmai ca personajele lui Petroniu i Tacit, c tinerii primesc o
544
TEMATCA EPSTULELOR PLNENE
pregtire prea sumar, rapid i unilateral =8p., 2,14, 2-4). Pe de alt parte, l admir pe retorul saios pentru bog[ia
vocabularului i uurin[a cu care improvizeaz =8p., 2, 3). De asemenea admite o scriitur elevat, chiar sublim, care s nu
ignore surpriza i riscul N8p., 9, 26, 4). Totodat Pliniu schi[eaz un vibrant elogiu al lui Silius talicus, cu toate c recunoate c
nu strlucea prin talent =8p., 3, 7), ca i lui Mar[ial =iid, 3, 21) i sprijin cariera lui Suetoniu, pe care l ncurajeaz s publice
=iid, 1,18; 24; 3, 8; 5, 10; 10, 94).
Pliniu ntre[ine un schimb sus[inut de scrisori cu Tacit, vioara a doua a cercului su cultural-politic.
Numeroase probleme survin n scrisorile trimise lui Tacit, pe lng cele ale optimizrii stilului literar n
general! i descrie prietenului su erup[ia Vezuviului i moartea unchiului su =8p., 6,16 i 20), de care
Tacit avea nevoie pentru alctuirea 9istoriilor, i citete i corecteaz Dialogul despre oratori =iid., 2,
20) i, la rndul su, i trimite lucrri, pe care acesta s le revizuiasc, cci viitorimea va conserva
amintirea prieteniei strnse, care i lega =iid., 7, 20, 2). Admira[ia lui Pliniu fa[ de Tacit sporete dup
a doua lectur a 9istoriilor =8p., 8, 7, 1; 9, 14). Ca i Quintilian i Tacit, Pliniu pare a fi un adept al Noii
Academii. De aceea el afirm: ,nu greete orice om cteodat? Unul i ngduie o slbiciune, altul
alta" =8p., 9, 12, 1, trad. de Liana Manolache).
Pliniu nu neglijeaz problemele politice nici n scrisori, unde militeaz permanent pentru concordia
dintre mprat i senat, ntre limitele statornicite de autoritarismul lui Traian. la atitudine clar mpotriva
represiunilor antisenatoriale, ntreprinse de Domi[ian i de complicii lui, ca i, desigur, n favoarea
victimelor terorii dezln[uite de ultimul dintre Flavieni, adic pentru eroii opozi[iei stoice, ca Helvidius
Priscus, Arulenus Rusticus, lunius Mauricus etc. =8p., 1, 14; 9, 13). Admir atitudinea Arriei, care
dduse exemplu nl[tor so[ului ei, condamnat la sinucidere obligat, cnd i nfipsese pumnalul n
piept, i apoi l ntinsese so[ului ei, exclamnd ,Nu doare, Paetus". Totui, n pofida rela[iilor sale
personale foarte strnse cu exponen[ii opozi[iei intransigente antifiaviene i admira[iei pe care o
nutrea fa[ de conduita lor, n aceeai scrisoare Pliniu recomand un comportament politic mai suplu,
conciliant fa[ de autoritarism, i se detaeaz de optica politic asumat cndva de eroii stoicismului
intolerant =8p., 3, 16, 6).
Pe de alt parte, Pliniu nu ignor nici politica extern a Romei. El d ndrumri literare prietenului su
Caninius Rufus, care i propunea alctuirea unei epopei consacrate rzboaielor dacice. Dup ce
constat virtualit[ile literare ale materialului furnizat de aceste rzboaie, Pliniu consemneaz
diversele aspecte ale campaniilor romane n Dacia, ca i rezisten[a eroic a lui Decebal. i precizeaz,
aadar, lui Caninius: ,vei vorbi despre fluvii noi, lsate s curg pe pmnturi, despre noi poduri
aruncate peste ruri, despre tabere militare c[rate pe povrniurile mun[ilor, despre un rege alungat
din capitala sa, izgonit chiar din via[, dar care nu i-a pierdut defel speran[a" =8p., 8, 4, 2)
15
.
Desigur, Pliniu se 'ani(est ca un cronicar co'plet al 4o'ei epocii saleX. Dar, )n acelai ti'p, el )i
relie(ea#, cu lu+ de a'nunte, propriul progra' cotidian de e+isten!7 la Roma - printre multiplele
obliga[ii civice i mondene,
545
QUNTLAN Sl PLN) CEL TNR
inclusiv cu prilejul numeroaselor recita[ii, al proceselor, edin[elor senatului sau interven[iilor n
favoarea unor prieteni -, la [ar, n vilele sale. Ca ntr-un film foarte realist, l vedem cum se odihnete,
vneaz, scrie sau citete. Se plnge insistent c ocupa[iile din Capital i rpesc prea mult timp i nu-
i permit s se dedice suficient activit[ilor literare =8p., 1,9). Totodat, epistulele scot n, eviden[
optimismul funciar al lui Piiniu, senintatea lui luntric, care nu putea dect s plac unui mprat ca
Traian, promotorul concilierii politice interne. Piiniu evoc mai ales aspectele agreabile din via[ i
alege ceea ce este bun i pilduitor n epoca sa. Totodat s-a artat c Piiniu se gndete adesea la
imaginea pe care o transmitea posterit[ii, c evit, n coresponden[a lui, ceea ce era prea banal
17
, n
ansamblul scrisorilor pliniene, coresponden[a purtat cu Traian (121 de " epistule) formeaz un capitol
autonom, foarte interesant. n primul rnd, figureaz aici i scurte bilete trimise de mprat nsui lui
Piiniu. Primele 14 scrisori sunt anterioare misiunii bithyniene a lui Piiniu. Dac prima dintre ele dateaz
din 98 d.C. i l felicit pe mprat pentru accesul la domnie (Ep., 10, 1), ultima, adic a paisprezecea,
glorific victoria dobndit de Traian n primul rzboi dacic i dateaz din 102 sau 103 d.C: ,aduc
felicitri, cel mai bun dintre mpra[i, victoriei tale foarte nsemnate, foarte frumoase i foarte vrednice
de tradi[iile strbune i, n numele tu i n cel al statului; rog pe zeii nemuritori ca toate gndurile tale
s aib o desvrire tot att de fericit, pentru c gloria imperiului se nnoiete i sporete datorit
virtu[ilor tale att de strlucite" N8p., 10, 14)
18
. Este ntmpltor faptul c acest grup de scrisori ncepe
i se ncheie cu felicitri aduse lui Traian? Credem c trebuie s rspundem negativ. Oricum, cele mai
multe scrisori din cartea a zecea privesc experien[a lui Piiniu ca guvernator al Bithyniei. Piiniu l
informeaz pe mprat asupra problemelor cu care era confruntat i i cere ndrumri chiar pentru
rezolvarea detaliilor mrunte ale administra[iei sale, cum ar fi deteriorarea unui teatru i a unui
gimnaziu. Dou scrisori celebre se refer la cretini, destui de numeroi n Bithynia. Piiniu este primul
autor latin pgn care atest progresele nregistrate de credin[a cretin. Totodat, el reprim
cretinismul sub presiunea fanatismului pgn. Traian cere pedepsirea celor dovedi[i cretini,
deoarece consider c ei nu se pot integra modului de via[ i de gndire tradi[ional al mperiului, dar
preconizeaz indulgen[a fa[ de ' cei ce-i abjur credin[a cea dreapt i interzice utilizarea
denun[urilor anonime fa[ de adep[ii noii religii =8p., 10, 97). Anumite scrisori relative la pregtirea
rzboiului mpotriva pr[ilor au fost eliminate sau amputate, astfel nct s devin aproape obscure
=8p., 10, 27; 28; 63; 64; 67). n sfrit, una dintre scrisori nareaz aventurile libertului roman
Callidromus, luat prizonier de daci, n cursul primului rzboi, purtat mpotriva romanilor, i trimis de
Decebal n dar, ca sclav, pr[ilor, cu prilejul unei ambasade, care urmrea njghebarea unei mari
alian[e antiromane =8p., 10, 74). Callidromus urma s-l informeze personal pe Traian de tot ce vzuse
n statul prtie.
546
TEMATCA EPSTULELOR PLNENE
Chiar dac rspunsurile lui Traian sunt nu numai concise ci i seci, traducnd faptul c mpratul prea plictisit de insisten[a lui
Pliniu asupra mruntelor detalii ale administra[iei Bithyniei, explica[ia c Pliniu guverna timorat nu pare a elucida numeroasele
cereri de ndrumri, care emerg n cartea a zecea a epistulelor pliniene
19
. Pliniu c.iult att de frecvent pe mprat, n privin[a
guvernrii Bithyniei, pe de o parte fiindc era foarte ataat de Traian i pentru c autoritarismul imperial, poten[at masV.
reclama ca un principe, chiar ,liberal", precum cel de-al doilea dintre Antonini, s controleze i s dirijeze ntreaga administra[ie
statal; iar, pe de alta, deoarece Bithynia era, cum am artat mai sus, una dintre bazele campaniei mpotriva pr[ilor, cu grij
pregtit.
S"il)l co$e(o!&e!+ei li"e$a$e (li!ie!e
nsui Pliniu i mrturisete lui Septicius Clarus c i-a revizuit scrisorile, trimise prietenilor, n vederea publicrii i c a selectat
din masa de epistule reale, pe cele scrise ,mai ngrijit", accuratius. Nu va respecta ordinea cronologic a expedierii scrisorilor
autentice, deoarece nu redacteaz o oper istoriografic. Va publica epistulele, dup cum le va avea n mn =8p., 1,1). Astfel,
el definete o adevrat poetic a modalit[ii sale epistulare. Totui unii savan[i au considerat c forma epistulara ar fi fictiv, c
de fapt scrisorile pliniene ar constitui epigrame n proz, nrudite cu cele compuse n versuri de Mar[ial, dedicate unor prieteni ai
autorului i nu expediate lor, c ar forma un manus! hrzit elitei socio-intelectuale a vremii. Dimpotriv, al[i exege[i opineaz c
e vorba de o coresponden[ foarte real. Un punct de vedere intermediar, la care ne raliem i noi, sugereaz c Pliniu a
selec[ionat n vederea publicrii numai anumite pr[i din scrisorile autentice, astfel nct fiecare scrisoare s comporte un singur
subiect i s se structureze n jurul unui eveniment bine determinat, n ciuda variet[ii tematice excep[ionale a ntregului corp
epistular. Numai moartea lui Pliniu cel Btrn a fost narat n dou epistule diferite. Astfel nct remanierea plinian a ajuns s
transforme aceste scrisori n ,concentrate" rafinat lefuite aproape ca un poem parnasian. De altfel, dei se sus[ine, n general,
c mcar scrisorile din cartea a zecea ar fi absolut autentice i nerevizuite n vederea publicrii, noi am constatat i aici anumite
remanieri ale coresponden[ei reale. Cci cum s-ar explica altfel c epistulele prebithyniene ncep i se sfresc prin felicitri i
c au fost modificate scrisorile referitoare la piepararea rzboiului prtie? Dar, dac Pliniu nu i-a publicat epistulele, cum le
scrisese prietenilor, i n-a urmat exemplul lui Cicero, remanierea sa trebuie s fi fost mai pu[in profund dect cea practicat de
Seneca
20
.
Fr ndoial, scrisorile pliniene sunt miglos structurate i cizelate. Sec[iunile fiecrei scrisori apar
precis delimitate, n paragrafe, formnd adevrate unit[i, care corespund, n poezie, strofelor. Pot fi
astfel identificate intertextualit[i ntre tehnica epistulara plinian i poezia callimahian sau tradi[ia
retoric
21
. Pliniu alterneaz, cu iscusin[, descrip[iile clare, nara[iile lefuite i chiar portretele precise
ale unor personaje, ca Regulus N8p., 1, 5) sau Pliniu cel Btrn =iid, 3, 5). Tonul scrisorilor
penduleaz ntre duioie meditativ, gra[ie ironic i chiar sarcasm. Nu lipsesc anecdotele savuroase,
precum cea care relateaz distrac[ia juristului lavoienus Priscus. Cu prilejul unei recita[ii obositoare,
poetul Passenus Paulus i ncepuse lectura public prin ,Prisce, vrei..." lavoienus Priscus,
nen[elegnd c poetul se adresase unui personaj al lui i creznd c este vorba de el nsui,
exclam: ,dar eu nu vreau nimic" =8p., 6, 15, trad. de Liliana
547
QUNTLAN Sl PLNU CEL TNR
Manolache). Confuzia este realmente amuzant: Priscus uitase de fic[iunea recita[iei.
Desigur, lui Pliniu i lipsesc densitatea emo[ional i vibra[ia dramatic. ns se exprim cu maxim
limpezime, elegant i dezinvolt. n mai multe rnduri, recomand epistolografiei un stil clar i concis.
De fapt, n epistule, el practic un limbaj alegru, mai oral i mai concis dect cel vehiculat de
Panegiric. Vocabularul plinian eviden[iaz privilegierea simetriei, echilibrului, gra[iei ncnttoare.
Pu[ine cuvinte i conota[ii apar ca strine lexicului preferat de autorii primului clasicism. Firete, Pliniu
recurge uneori la figuri retorice. Sintaxa este clasic. Frazele sunt scurte, cteodat eliptice, relevnd
preeminen[a parataxei i a coordonrii. Clasicismul plinian se traduce i prin adecvarea scriiturii la
subiect, datorit utilizrii unor tue uoare. Stilul nou preconiza scriitura omogen, indiferent de
subiect, pe cnd clasicismul recomanda modificarea expresiei literare n func[ie de materia tratat.
Cnd nareaz faptele infamante ale lui Regulus =8p., 2, 20), Pliniu privilegiaz stilul viu, rapid,
aproape n tehnica fabulei mileziene. ar cnd invoc motive alexandrine i conceptul de glorie, el
utilizeaz un vocabular mai elevat i o fraz mai ,nobil", n congruen[ cu subiectul ales =8p., 3, 16).
n orice caz, dac n primele nou cr[i de scrisori, Pliniu privilegiaz parataxa, n epistulele trimise lui
Traian nu poate fi evitat stilul hipotactic, expresiile de deferent i formulele stereotipizate. n general,
Pliniu pare a fi preferat anumi[i termeni abstrac[i, adjectivele n -osus, anumite adverbe rare
22
. n orice
caz, din toate punctele de vedere, 8pistulele par mai performante dect Panegiricul.
Rece("a$e ,i co!cl)zii a)($a l)i Pli!i)
Cum am artat, Panegiricul a realizat o specie nou n literatura latin, care va fi ilustrat de mai mul[i retori ai secolului al V-
lea d.C. ar autori ca Fronto, Symmachus i Sidonius Apollinaris au utilizat experien[a plinian n materie de epistolografie
literar. Reflec[iile lui Pliniu asupra rela[iilor dintre dreptul natural i monarhia absolut au influen[at doctrinele regilor Fran[ei,
mai ales ncepnd cu Jean Bodin.
n limba romn, au aprut mai multe traduceri ale operelor lui Pliniu. Prima tlmcire integral se
datoreaz Lianei Manolache i a fost publicat n 1977. Autorul acestui volum a studiat n mai multe
rnduri numeroasele informa[ii furnizate de Pliniu cel Tnr cu privire la rzboaiele romanilor cu
dacii
23
.
Dei ,om nou", Pliniu i-a nsuit perfect mentalitatea aristocra[iei senatoriale a vremii. Totodat, el a
spri.init activ poten!area autoritaris'ului, chiar precaut, )n rela!iile cu senatul, pe care )l statua Traian.
Nu este lipsit de semnifica[ie faptul c, n scrisorile adresate mpratului, Pliniu i se adreseaz
frecvent, spunndu-i ,stpne", do'ine (la vocativ). Pe de alt parte, Pliniu a condus cel
548
RECEPTARE Sl CONCLUZ ASUPRA LU PLNU
mai activ, cel mai fertil cerc cultural-politic al secolului al l-lea d.C, unde se vehiculau modelele de
gndire ale Noii Academii probabiliste. Discursul literar plinian traduce caracterul unui scriitor scutit de
frustrri i de complexe, optimist, ncreztor i blnd. S-a opinat adesea c, dac prietenul su Tacit
descoperea rul, acolo unde el nu se a(la, Pliniu decela inele, unde se gsea rul. Nu a practicat o
art dens i viguroas, dar s-a exprimat cu claritate, acurate[e, ntr-un stil suplu, adaptat subiectului
tratat.
BBLOGRAFE: Etienne AUBRON, ,La correspondance de Pline le Jeune. Problemes et orientations actuelles
de la recherche", Au(stieg und Niedergang der ro'ischen Oelt, , 33, 1, Berlin - New York, 1989, pp. 304 i urm.;
Constantin BALMUS, De ;uintiliani (ontius graeds, lai, 1927; G.C. BANCA, 3a pedagogia di ;uintiliano,
Padova, 1956; Eugen CZEK, Istoria literaturii latine. I'periul, partea , Bucureti, 1975, p. 279-295; partea a ll-a,
Bucureti, 1976, pp. 4l-64; ,Pliniu cel Tnr despre rzboaiele dacice ale lui Traian", 4o'ano-Dacica. .
I#voarele antice ale istoriei 4o'*niei, Bucureti, 1989, pp. 129 i urm.; Jean COUSN, *tudes sur Ouintilien, 2
voi., ed. a 2-a, Amsterdam, 1967; P.V. COVA, 3a critica letteraria di Plinio ii 5iovane, Brescia, 1966; F.
GAMBERLN, Stylistic Theory and Practice in the Wounger Pliny, Hildesheim - Ziirich - New York, 1983; Anne-
Marie GULLEMN, Pline et la vie litteraire de son te'ps, Paris, 1931; Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>,
Bucureti, 1982, pp. 458-498; X. JACQUES - J. VAN COTEGHEM, Inde+ de Pline le Feune, Bruxelles, 1965;
George KENNEDY, ;uintilian, New York, 1969; A.D. LEElvAN, Orationis 4atio. Teoria e pratica stilistica degli
oratori, storici e (iloso(i latini, trad. italian de Gian Carlo GARDNA - Rita CUCCOL MELLON, Bologna, 1974,
pp. 395-465; Rene MARTN - Jacques GALLARD, 3es genres litteraires a 4o'e, 2 voi., Paris, 1981,1, p. 184; ,
pp. 179,186-l87; 208-210; 223-226; Theodor MOMMSEN, 8tudes sur Pline le Feune, trad. francez, Paris, 1873;
Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, pp. 667-668; 67l-674; 717-724, Rene
PCHON, 9istoire de la litterature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924, pp. 643-674; 4o'e et nous. &anuel dDinitiation *
la litterature et * ia civilisation latines, Paris, 1977, pp. 185-l88; A.N. SHERWN - WHTE, The 3etters o( Pliny. A
9istorical and Social $o''entary, Oxford, 1966; Ladislav VDMAN, 8tudes sur la correspondance de Pline le
Feune avec Tra.an, Praha, 1960; L. WNNCZUK, ,Urbanitas nelle Leftere di Plinio ii Giovane", 8os, 56, 1966, pp.
198 i urm.
549
QUNTLAN Sl PLNU CEL TNR
'.' ., .N,D'O E- 9-
9OTE
1. Pentru via[a i opera lui Quintilian, vezi Jean COUSN, ,Problemes biographiques et litteraires
relatifs Quintilien", 4evue des 8tudes 3atines, 9, 19I1, ((. 62-76; 8tudes sur ;uintilien, 2 voi., Paris, 1936; M.St.A.
WOODSDE, ,Vespasian's Patronage of Education and the Arts", Transactions o( the A'erican Philological Associations,
73,1942, pp. 123-l29; George KENNEDY, ;uintilian, New York, 1969, pp. 1l-30; Mria HETCO, Studiu introductiv la Quintilian,
Arta oratoric, 2 voi., Bucureti, 1974,1, pp. V-XX; Rene MARTN - Jacques GALLARD, 3esgenres litt*raires a 4o'e, 2 voi.,
Paris, 1981, , p. 179; Eugen CZEK, ,Quintilian", Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp. 458-461.
2. Vezi Anton D. LEEMAN, Orationis 4atio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e (iloso(i latini,
trad. italian de Gian Carlo GARDNA - Rita CUCCOL MELLON, Bologna, 1974, p. 393; Ettore PARATORE, Storia della
letteratura latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, p. 673 preciza: , De causis corruptae elo<uentiae aveva presentato i suoi odi e
l'insieme di quel che gli riusciva agradito, lDlnstitutio presentava i fondamenti della sua fede e i suoi amori".
3. n aceast privin[, vezi Nicolae . BARBU, Istoria literaturii latine de la H0-E2 d.$, Bucureti, 1962,
pp. 28l-283; G. KENNEDY, op. cit, pp. 3l-54; Mria HETCO, op. cit, pp. XX-XXV; Alain MCHEL, ,De Vespasien Hadrien",
4o'e et nous. &anuel dDinitiation * la litterature et * la civilisation latines. Paris, 1077, p. 186 (care eviden[iaz punerea n
cauz a no[iunii nsi de educa[ie i conceperea formrii oratorului ca un veritabil ciclu de educa[ie).
4. Pentru esen[ialul mesajului emis de Quintilian, vezi G. KENNEDY, op. cit, pp. 54-l00; 123-l32; dar
i A.D. LEEMAN, op. cit, pp. 393-423; E. CZEK, ,Quintilian", Istoria literaturii latine, pp. 46l-468; A. MCHEL, ,De Vespasien
Hadrien", 4o'e et nous, pp. 185-l86; Pierre GRMAL, Tacite, Paris, 1990, pp. 45; 155-l56.
5. Pentru discursul critic al lui Quintilian asupra literaturii antice, vezi G. KENNEDY, op. cit, pp.
10l-l22; A.D. LEEMAN, op. cit, pp. 425-439; E. CZEK, ,Quintilian", Istoria literaturii latine, pp. 468-470; P. GRMAL, Tacite, p.
155.
6. nct R. PCHON, op. cit, p. 625 greete cnd afirm despre Quintilian c ,ii est plus pre de
Seneque que de Ciceron". Pentru stilul lui Quintilian, vezi X. GABER, De elocutione &.%. Ouintiliani, Boma-Leipzig, 1910; A.D.
LEEMAN, op.cit, pp. 423-424; E. CZEK, ,Quintilian", Istoria literaturii latine, pp. 470-472.
7. Cum a semnalat Anne-Marie GULLEMN, Pline et la vie litteraire de son te'ps, Paris, 1929, pp.
23-29. Pentru via[a lui Pliniu cel Tnr, vezi G. GALEAZZO TSSON, Sul ,consilium principis" in et traianea (. L'attivit di
Plinio ii Giovane in senato e la sua funzione di .portavoce", Studia et Docu'enta 9istoriae et Iuris, 32, 1966, pp. 129-l52; Luigi
RUSCA, Plinio ii 5iovane attraverso le sue le(tere, Como, 1967, pp. 5-20; Eugen CZEK, Istoria literaturii latine. I'periul, partea
a ll-a, Bucureti, 1976, pp. 41 -43; R.J.A. TALBERT, ,Pliny the Younger as Governor of Bithynia - Pontus", Studies in 3atin
3iterature and 4o'an 9istory, , ed. de C. DEROUX, Bruxelles, 1980, pp. 412-435; Janina VLAN-UNGURU, ,Pliniu cel Tnr",
Istoria literaturii latine, pp. 476-480. Pentru cariera politic a lui Pliniu, vezi Etienne AUBRON, ,La correspondence de Pline le
Jeune. Problemes et orientations actuelles de la recherche", Au(stieg und Niedergang der ro'ischen Oelt =AN4O>, ,
550
NOTE
33,1, Berlin -New York, 1989, pp. 304 i urm., ndeosebi pp. 306-310 i 341 -345; Paolo SOVERN, ,mpero e imperatori
nell'opera di Plinio ii Giovane. Aspetti e problemi del rapporto con Domiziano eTraiano", AN4O, , 33, 1, pp. 515-554,
ndeosebi pp. 516-533.
8. Repertorii ale acestor discursuri de avocat sunt nregistrate de N.l. BARBU, op. cit, p. 294 i de
J. VLAN-UNGURU, ,Piiniu cel Tnr", Istoria literaturii latine, pp. 480-481. Probleme puse de poemele i de oratoria plinian
pierdut sunt discutate de ctre E. AUBRON, op. cit., pp. 31l-314.
9. Pentru datarea Panegiricului n 103 d.C, vezi Jerome CARCOPNO, ,L'heredite dynastique chez
es Antonins", 4evue des 8tudes Anciennes, 51, 1949, pp. 277 i urm. i mai ales J. ZARANKA, De Plinii 8pistularu' noue'
liris <uaestiones chronologicae, diserta[ie, Louvain, 1949, pp. 85-93; Paolo FEDEL, , Panegirico di Plinio nella critica
moderna", AN4O, , 33,1, pp. 387-514, ndeosebi pp. 408-411 =iid., pp. 400-408, pentru reelaborarea discursului epideictic
plinian, n vederea publicrii). Pentru rela[iile dintre Panegiric i tradi[iile genului, iid, pp. 41l-416; 503-504. Pentru doctrina
autoritarismului paternalistic, recomandat de Piiniu, ca i pentru alte implica[ii ale mesajului emis n Panegiric, vezi E. CZEK,
I'periul, , pp. 44-46; 8poca lui Traian. )'pre.urri istorice i prole'e ideologice, Bucureti, 1980, pp. 204-212; A. MCHEL,
,De Vespasien Hadrien", 4o'e et nous, p. 188; J. VLAN-UNGURU, ,Piiniu cel Tnr", Istoria literaturii latine, pp. 48l-482; P.
FEDEL, op. cit., pp. 435-501; 509-513.
10. Pentru informa[iile referitoare la problemele dacice, vezi n ultim instan[ Eugen CZEK, ,Plinio ii Giovane e la conquista
della Dacia", ;uaderni $atanesi di Studi $lassici e &edievali, 3,1981, pp. 63-76; ,Piiniu cel Tnr despre rzboaiele dacice ale
lui Traian", 4o'ano-Dacica II. I#voarele antice ale Istoriei 4o'*niei, Bucureti, 1989, pp. 129-l72. Piiniu, care n 103 d.C.
cunotea planurile lui Traian de cucerire i colonizare a Daciei, formuleaz chiar unele aluzii, bine camuflate, la ele.
11. A.D. LEEMAN, op. cit, p. 442; vezi i F. QUADLBUER, Plinius derFugere uerden :egri((der erhaene 4ede, diserta[ie,
Graz, 1949, passi'.
12. Cum releva Marcel DURRY, ntroducere la Pline le Jeune, Panegyri<ue de Tra.an, Paris, 1938, pp. 47-49. Pentru
slOu(DPanegiricului, vezi A.D. LEEMAN, op. cit, pp. 449-451; E. CZEK, I'periul, , pp. 46-47; R. MARTN - J. GALLARD, op.
cit, , p. 187; J. VLAN-UNGURU, ,Piiniu cel Tnr", Istoria literaturii latine, pp. 483-484; P. FEDEL, op. cit., pp. 41l-421.
13. Vezi n aceast privin[ E. PARATORE, op. cit, p. 723; L. RUSCA, op. cit, pp. 19-22; A.N. SHERWN-WHTE, ,Pline, the
Man of Letters", 5reece and 4o'e, Seria a 2-a, 16, 1969, pp. 76-90; H.P. BUTTLER, Die 5eistige Oelt des Fungeren Plinius.
Studien #ur Te'ati?seiner :rie(e, Heidelberg, 1970; A. MCHEL, ,De Vespasien Hadrien", 4o'e et nous, pp. 186-l87; E.
CZEK, I'periul, p. 48; E. AUBRON, op. cit., pp. 345-352. n privin[a numeroaselor discu[ii prilejuite de ctre datarea
coresponden[ei, vezi J. ZARANKA, op. cit.7 passi'7 G. MERWALD, Die :uch?o'position des .ungeren Plinius, diserta[ie,
Erlangen-Niirnberg, 1964; sir Ronld SYME, ,The Dating of Pliny's Latest Letters", $lassical ;uarterly, 35, 1985, pp. 176-l85; E.
AUBRON, op. cit, pp. 316-323. '
14. Cum eviden[iaz R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 210-224.
15. Pentru implica[iile scrisorii ctre Caninius Rufus, vezi E. CZEK, Piiniu cel T*nr despre r#oaiele dacice, pp. 129-l41.
16. R. MARTN - J. GALLARD, op. cit, , p. 210 constat: ,Pline appartient au ,Tout-Rome", comme on appartient aujourd'hui
au ,Tout-Paris"; ii y est l'aise comme un poisson dans l'eau... Nul doute que ce grand bourgeois, l'exquise culture, serait
aujourd'hui chroniqueur au %igaro7 sa $orrespondance n'est-elle pas, tout prendre, la %igaro de la periode flavienne?" n ce
privete intertextualitatea cu opera ciceronian vezi Alfons WESCHE, ,Plinius d.J. und Cicero. Untersuchungen zur romischen
Epistolographie in Republik und Kaiserzeit", AN4O, , 33, pp. 375-386.
17. Pentru tematica i mesajul primelor nou cr[i de epistule pliniene, vezi printre al[ii Theodor A. NAUM, 3e senti'ent de la
nature dans Ies lettres de Pline, Bucureti, 1927; A.M. GULLEMN, op. cit, passi'7 L. POLVERN, ,Le citt del'lmpero
nell'epistolario di Plinio", $ontriuti dellDlstituto di %ilologia $lassica. Jniversit* del Sacro $uore, Milano, 1963, pp. 137-236; L.
RUSCA, op. cit, pp.
QUNTLAN Sl PLNU CEL TNR
2l-l30; E. CZEK, I'periul, , pp. 48-57; A. MCHEL, ,De Vespasien Hadrien", 4o'e etnous, pp. 186-l88; R. MARTN -
J.GALLARD, op. cit, , pp. 209-210; J. VLAN-UNGURU, ,Pliniu cel Tnr", Istoria literaturii latine, pp. 485-489; P. GRMAL,
Tacite, p. 83; E. AUBRON, op. cit. pp. 323-340; P. SOVERN, op. cit, pp. 522-535; Dennis P. KEHOE, ,Approach to Economic
Problems in the Letters of Pliny the Younger: the Question of Risk in Agriculture", AN4O, , 33, 1, pp. 555-590.
18. Pentru implica[iile acestei scrisori, vezi E. CZEK, Pliniu cel T*nr despre r#oaiele dacice, pp. 168-l71.
19. Aceast explica[ie a fost propus de R. PCHON, op. cit. p. 666. Pentru tematica i implica[iile coresponden[ei dintre Pliniu
i Traian, vezi Otto CUNTZ, ,Zum Briefwechsel des Plinius mit Trajan", 9er'es, 61,1926, pp. 192-207; Ladislav VDMAN,
8tude sur la correspondance de Pline le Feune avec Tra.an, Praha, 1960, passi'7 E. CZEK, I'periul, , pp. 53-54; 8poca lui
Traian, pp. 37l-374; Pliniu cel T*nr despre r#oaiele dacice, pp. 172; P.V. COVA, ,Plinio ii Giovane e ii problema della
persecuzione", :olletino di Studi 3atini, 5, 1975, pp. 293-314. Se pot consulta cu folos i JuienGUEY, 8ssai sur la guerre
parthi<ue de Tra.an =//E-l/2>, Bucureti, 1937, pp. 28-29 i P. SOVERN, op. cit., pp. 535-553.
20. Teza artificialit[ii scrisorilor pliniene a fost sus[inut, pe lng Theodor MOMMSEN =I#tudes sur Pline le Feune, trad.
francez, Paris, 1873, pp. 2-5), de ctre A.M. GULLEMN, op. cit, pp. 146-l51; Jean BAYET, 3iteratura latin, trad. romneasc
de Gabriela CRE|A, Bucureti, 1972, p. 645; pentru discutarea problemei realit[ii sau artificialit[ii epistularului plinian, vezi R.
MARTN - J. GALLARD, op.cit, , pp. 208-209 (punctul de vedere intermediar a fost enun[at de sir Ronald SYME). Absen[a
datrii scrisorilor nu demonstreaz nimic: epistule autentice pot s nu fie datate, iar altele, care sunt fictive, pot s primeasc
date false. Nu a procedat astfel Choderlos de Laclos n Les liaisons dangereusesK De asemenea faptul c cele mai multe
scrisori nu par a atepta rspuns nu nseamn c Pliniu n-ar fi primit epistule ale prietenilor lui, care s fi reluat problemele
tratate de el. n favoarea autenticit[ii epistularului plinian, totui remaniat n vederea publicrii, se pronun[ i E. AUBRON, op.
cit., pp. 315-316.
21. Cum semnaleaz A.M. GULLEMN, op.cit, pp. 113-l51; i Janina VLAN-UNGURU, ,Pliniu cel Tnr", Istoria literaturii
latine, pp. 490-493. Pentru intertextualit[ile realizate ntre opera plinian i diverse tradi[ii literare, vezi G. PCONE,
3Delo<uen#a di Plinio. Teoria eprassi, Palermo, 1978, mai ales pp. 124-l46; 170; E. AUBRON, op. cit, pp. 352-356.
22. Pentru scriitura 8pistulelor, vezi . LAGERGEN, De uita et elocutione 3. Plinii Secundi, Uppsala, 1872, passi'7 J.
NEMRSKA - PLSZCZYNSKA, De elocutione plinian in 8pistularu' liris IU conspicua ;uaestiones selectae, Lublin,
1955; R. HANSLK, ,Plinius der Jungere", %orschungsericht, An#eiger (ur die Altertu'sQissenscha(ten, 17, 1964, pp. l-l6;
A.D. LEEMAN, op. cit, pp. 444-449; E. CZEK, I'periul, , pp. 57-59; R. MARTN - J. GALALRD, op. cit., , p. 209 (care ns
exagereaz cnd proclam aticismul scrisorilor pliniene); F. GAMBERN, Stylistic Theories and Practice in the Wounger Pliny,
Hildesheim - Zurich - New York, 1983, pp. 170 i urm.; E. AUBRON, op. cit, pp. 358-363.
23. Pentru receptarea operei lui Pliniu, vezi E. PARATORE, op. cit., p. 724; A. MCHEL, ,De Vespasien Hadrien", 4o'e
etnous, p. 188; J. VLAN-UNGURU, ,Pliniu cel Tnr", Istoria literaturii latine, p. 496; E. AUBRON, op. cit, pp. 372-374.
552
XXVIH. TACIT
I1(o$"a!+a l)i Taci"
Nu i se poate tgdui lui Tacit calitatea de cel mai valoros scriitor roman. Scriam cndva c ntreaga
istoriografie latin constituie un monument nl[at n gloria lui Tacit, c to[i istoricii care l-au precedat n-
au fcut dect s-i pregteasc discursul fascinant, c to[i cei ce l-au urmat s-au strduit s-i
prelungeasc strlucirea
1
. Aceste observa[ii sunt valide pentru ntreaga literatur latin, n cadrul
creia, precum Tucidide cndva n Hellada, Tacit a realizat un ctig pentru eternitate, ?te'a eis ae(,
cum ziceau grecii. L-am calificat cndva drept Homerul prozei antice, gndindu-ne n primul rnd la
valoare, ns poate i la for[a narativ extraordinar. Chiar dac Tucidide sau Platon ar fi contraria[i -
i, desigur, admiratorii lor moderni - ni se pare c Tacit a fost cel mai mare, cel mai performant
prozator al antichit[ii greco-romane. Cci Tacit strlucete nu numai prin virtu[ile captivante ale
discursului su literar, ci i prin capacitatea minunat de a medita asupra condi[iei umane, de a se
erija ntr-un martor excep[ional i, totodat, ntr-un judector al omului. Ca s nu ne mai referim la
judecarea i ilustrarea fenomenelor istorice, pe care le nareaz, n discursul elaborat de Tacit se pot
detecta foarte numeroase probleme i rezolvrile lor judicioase. 3a Tacit se a(l totul. nct Tacit este
nu numai cel mai valoros prozator antic, ci i unul dintre primii zece, poate chiar dintre primii cinci
prozatori ai lumii. Mrturia taciteic i pstreaz ntreaga validitate, ntreaga actualitate la sfritul
secolului n care ne aflm. Si suntem convini c i-o va conserva intact n veacurile ce se vor
succede.
Via+a
Pulius $o'eiius Tacitus apar[inea foarte probabil unei familii de cavaleri din Gallia Narbonez, care adoptase cndva numele
gerrtilic al familiei Corneliilor, luat de la un guvernator ce i acordase cet[enia roman. Aceast familie locuia probabil pe
meleagurile actualei localit[i Vaison la
553
86'(8
Romaine, numit Vasio n antichitate. Tatl sau unchiul scriitorului servise ca procurator imperial n provincia gallic Belgica
(PLN., Nat. 9ist, 2, 76). n orice caz, Tacit trebuie s se fi nscut cndva ntre 55 i 58 d.C, mai degrab n 57 d.C.
2
. n familia
sa, de cavaleri provinciali, Tacit a primit o educa[ie sever, care i-a cenzurat puternicele pulsiuni nnscute. S-a dezvoltat ca un
trir auster i tcut, parc pe msura supranumelui su, cci Tacitus nseamn n latin tocmai ,tcutul"
3
. Oricum, prin 75 d.C,
Tacit era, la Roma, coleg al lui Pliniu cel Tnr, deoarece urmau amndoi cursurile unor profesori de arta declama[iei, printre
care se afla Quintilian (PLN., 8p., 2, 20,2-7; TAC, Dial., 1, 2). A frecventat, de asemenea, cele mai impor[an[g_cercuri cultural-
politine ale vremii i i-a cunoscut pe stoicii Musonius Rufus i Epfctet. Datorit ocrotirii socrului su, lulius Agricola, a nceput
spre sfritul domniei lui Vespasian ccarjer_ena[orial, pe care a continuat-o sub ceilal[i Flavieni. Tacit nsui evoc rapid
aceast carier =9ist, 1,1, 50) ntreprins ca ,om nou". A fost unul dintre cei ce au prezidat, sub Domi[ian, comemorarea fondrii
Romei. De altfel Tacit fcea parte dintr-un colegiu sacerdotal. Dup o misiune n provincii, probabil n Germania i n 93 d.C, s-a
ntors la Roma, unde a trebuit s asiste neputincios, aparent chiar aprobativ, la excesele tiraniei lui Domi[ian. n septembrie 97
d.C, adic sub domnia lui Nerva, devine consul sufect. Dup ce n ianuarie 100 d.C, Tacit, mpreun cu Pliniu cel Tnr,
pledeaz mpotriva lui Marius Priscus, fost guvernator corupt al Africii (PLN., 8p., 2,11, 7), este probabil c el n-a mai primit
mult vreme nici o misiune oficial important. Dup opinia noastr, nici Tacit nu dorea s-l serveasc pe Traian, nici mpratul
nu digera uor criticile strecurate de scriitor mpotriva politicii lui, ndeosebi externe, n opusculele publicate n 98-99 d.C. n
schimb, Tacit frecventeaz cu strlucire cercul cultural-politic al lui Pliniu, unde se afirm ca o vioar a doua a cenaclului. Tacit
nsui i-a povestit lui Pliniu c, ntr-o conversa[ie erudit cu un cavaler, acesta, aflnd c interlocutorul lui era scriitor celebru, -a
ntrebat dac era Tacit sau Pliniu (PLN., 8p., 9, 23, 2). Dar, n 112 d.C, Traian a avut nevoie de serviciile lui Tacit, care a
devenit, pentru doi ani, proconsul al provinciei Asia =O5IS, 437). Pe de o parte, mpratul dorea s dispun de oameni
competen[i n fruntea provinciilor care asigurau spatele viitoarei campanii mpotriva pr[ilor i de aceea trimisese pe Pliniu s
guverneze Bithynia i pe Avidius Nigrinus la conducerea Daciei recent cucerite. Pe de alt parte, mpratul prefera s-l [in pe
Tacit, nemul[umit i de ascensiunea politic a lui Hadrian, ca i de poten[area autoritarismului practicat de Traian, departe de
Roma, pentru ctva timp. Rentors n 114 d.C. la Roma, Tacit i accentueaz atitudinea critic. El a fost profund nemul[umit i
ntristat de accesul lui Hadrian la puterea imperial, n 117 d.C, ca i de lichidarea fizic a lui Avidius Nigrinus, care, dup
prerea sa, ar fi trebuit s-i urmeze lui Traian, precum i a altor generali ai mpratului defunct. Nu tim dac nsui Tacit n-a
avut de suferit dup ntronarea lui Hadrian, dar el trebuie s fi murit pu[in dup 120 d.C.
4
.
Via[a i opera lui Tacit au fost profund marcate de educa[ia auster, primit n copilrie, de supraeul riguros i exigent al
scriitorului. Coresponden[a lui Pliniu cel Tnr ni-l prezint pe Tacit ca pe un om deosebit de muncitor =8p., 8, 7, 1). Totodatf
Tacit nu a fost un literat de cabinet, ca Titus Livius, ci un om de ac[iune, care a participat intensia via[a politic i cultural a
epocii sale. Cercetri amnun[ite, inspirate de psihanaliz, au descoperit, n opera sa, vestigiile reprimrii sistematice a unor
violente impulsuri, pe care Tacit e-a refulat n tot cursul vie[ii. De aceea, el a ncercat sentimente de ruine confuz fa[ de
crime i de prostia omeneasc. S-a constatat, n discursul lui Tacit, o anumit fascina[ie fa[ de rul, care ndeobte, dup
prerea lui, biruia binele i o anumit nostalgie a agresivit[ii =9ist, 1, 80, 5; 4, 36, 4; Ann., 13, 15; 14, 20 etc). ,Cei ri", 'ali, i
ndeosebi Tiberiu, l-au tulburat, n timp ce moartea, noaptea, n care a ntrevzut un loca al gndurilor i ac[iunior funeste, l-au
obsedat cumplit. n opera sa, mbibat de ndoieli, insinuri, sinuozit[i i aluzii, s-au statornicit complexe complicit[i ntre autor
i faptele sau personajele men[ionate, care presupun o puternic participare afectiv i intelectual. De aceea, asemenea
complicit[i l-au convertit n principalul personaj al acestei opere, care a implicat via[a i preocuprile autorului ei. n acest fel,
Tacit i-a stpnit frustrrile, pentru a elabora o oper admirabil, scris ntr-unui dintre cele mai strlucitoare stiluri, cunoscute
de literatura universal
5
.]
554
OPUSCULELE LU TACT
O()c)lele l)i Taci"
Uneie lucrri ale lui Tacit nu s-au conservat. Este cazul discursurilor judiciare i de alt natur. S-au
pstrat, n parte, lucrrile istoriograficeye de alt parte, Tacit a debutat ca istoriograf la vrsta de
patruzeci de ani,'cnd optica sa politic se cristalizase.
Prima lucrare conservat o constituie o biografie, al crei titlu pare s fi fost ,Despre via[a i
moravurile lui lulius AgricolaTDe uita ei 'orius lulii Agricolae, cunoscut mai ales sub denumirea de
Agricola, opuscul n 46 de capitole. Acest opuscul a fost publicat n ultimul trimestru al anului 97 d.C.
(sau cel mai trziu n prima lun a anului 98 d.C), cum atest aluziile la evenimentele petrecute sub
domnia lui Nerva.
Opusculul debuteaz cu evocarea muta[iilor, prilejuite de ntronarea Antoninilor (cap. 1 -2), spre a nara, n continuare, formarea,
cstoria i cariera lui Agricola (cap. 3-9). Dup o digresiune, referitoare la statutul geografico-etnografic al Britanniei, la situa[ia
domina[iei romane n aceast [ar (cap. 10-l7), Tacit nf[ieaz elementele esen[iale ale guvernrii Britanniei de ctre Agricola,
inclusiv confruntarea cu triburile caledoniene (cap. 18-38). Sfritul lucrrii figureaz revenirea lui Agricola la Roma i existen[a
modest, dus de el aici (cap. 39-46).
-teroblema speciei sau genului acestui opuscul a tulburat considerabil pe cercettori. n realitate, Joe
aflm n prezen[a unei biografii de tip special, destul de diferit de alte biografii, anterioare ori
posterioare. De fapt, Tacit situeaz i descrie existen[a lui Agricola n toate contextele n care s-a
realizat. El reprob insistent domnia lui Domi[ian i regret slbiciunile manifestate de el nsui i de
ntregul senat cu prilejul terorii declanate de acest mprat. n definitiv, Tacit evoc, n acest opuscul,
problemele esen[iale ale politicii interne i externe ale Romei imperiajeTscriitorul mobilizeaz, n acest
scop, structurile a diverse specii literare, ca s ajung la un tipar, care, ndeobte, refuz rubricile
standardizate ale biografiei antice. Unele matrice ncadreaz altele ntr-o structur destul de simetric,
ntruct ele se pot decela la nceputul i la sfritul biografiei. Astfel, de fapt Tacit nu consacr dect o
parte din discursul su narrii vie[ii lui Agricola, situat ntre un elogiu funebru, laudatlo (uneris, i o
condamnare a lui Domi[ian, precum i o descrip[ie a Britanniei
6
. Schematic alctuirea biografiei se
prezint n felul urmtor:
/#,. 1 /#,. 2-3 /#,. 4-9 /#,. 10-l7 /#,. 18-38 /#,. 39-44 /#,. 45-46
descrip[ia Britanniei
via[a lui Agricola
condamnarea lui Domi[ian
elogiul funebru
555
TACT
Acestei abile combina[ii de tipare i corespunde un amalgam de obiective ideologice complexe. De
aceea, autentica biografie a lui Agricola nu ocup dect o parte din spa[iul ntregului text al
opusculului. Descrip[ia Britanniei se afl ns n pozi[ie central prin excelen[, pentru c, mai ales n
aceast [ar, se revelaser virtu[ile pilduitoare ale lui lulius Agricola. at de ce aceast descrip[ie
geografic, etnografic i istoric asum un caracter biografic subiacent, ca s ateste adevrata
msur a personajelor lui Tacit. n ultim analiz, caracterul lui Agricola domin substan[a opusculului.
Pe de o parteiistoricul blameaz nu numai tirania dezln[uit, pe care o atribuie lui Domi[ian, ci i
sfidarea acesteia de ctre eroii opozi[iei stoice, sfidare nemprtit de lulius Agricola. De asemenea,
Tacit confer discursului su biografic o voca[ie romanesc. Prin ur'areAAgricola constituie, la njvelul
unui stil fascinant, att o biografie de tip special, ct i un mic preromanX
Dup aceasta biografie de tip special, Tacit a alctuit o monografie nvestit cu o structur foarte
specific, de fapt situat spre frontierele istoriogrfice. Ne referim la Cbespre originea i aezarea
germanilor De origine et situ 5er'anoru', sau, pe scurt, 5er'ania. Acest opuscul comport tot 46 de
capitole i a fost publicat n cursul anului 98 d.C, cteva luni dup editarea lucrrii consacrate lui
Agricola.
5er'ania nu con[ine prolog i nici epilog. Structura de suprafa[ a opusculului ncorporeaz dou mari sec[iuni. Prima este
consacrat unei descrieri tematice, referitoare la to[i germanii (cap. l-27), la frontierele (cap. l-2), originile lor (cap. 2-6), la
etnologia, alctuirile politice, moravurile, via[a de familie din Germania (cap. 7-27). Dup ce previne cititorul c i va schimba
metoda i va prezenta ,institu[iile i riturile", instituia ritus<ue, ale germanilor pe semin[ii i triburi =5er'., 27, 2), Tacit
nf[ieaz sistematic, la nivelul unei sec[iuni eminamente etnografice, popula[iile Germaniei, vangionii, ubii, batavii, chattii,
cheruscii, suebii, marcomanii etc. (cap. 28-46). Spre a-i alctui discursul monografic, Tacit a utilizat nu numai o probabil
experien[ personal a meleagurilor figurate, ci i informa[ii oferite de martori oculari, precum negustorii romani, care
frecventaser Germania, memoriile lui Caesar, monografia lui Pliniu cel Btrn i, n msur mai redus, lucrrile lui
Posidonius, Salustiu, Titus Livius, Aufidius Bassus i Pomponius Mela.
Structura de adncime a 5er'aniei nglobeaz o diversitate de elemente, nct cercettorii au ezitat
ntre a o considera un e+cursus ori un exerci[iu de stil, n vederea compunerii Istoriilor, o monografie
etnografic sau o satirizare a moravurilor romane. De fapt, toate aceste valen[e pot fi decelate n
[estura 5er'aniei, monografie complex, dei lipsit de planul complicat al alctuirii biografiei lui
Agricola. Oricum, 5er'ania valorific anumite voca[ii caracteristice unui preroman utopic. Astfel,
elogiul ,bunului slbatic", care transforma pe germani n nite amerindieni ai antichit[ii, anticipnd
discursul avntat al lui Chateaubriand, ncorporeaz o semnifica[ie precis. Germanii emerg ca
autentice paradigme ale celor mai elevate virtu[i, spre a incita la redresarea moravurilor Romei. Tacit
reprob confortul exagerat, laud puritatea moral, mediteaz asupra condi[iei umane. S-a artat c
5er'ania echivaleaz par[ial cu o pledoarie declamatorie,
556
OPUSCULELE LU TACT
cu o -suasoria, menit glorificrii virtu[ilor umane./Structura de adncime a monografiei dezvluie
antinomia fundamental dintre germani i romani. Tacit blameaz moravurile romanilor i i atrage
aten[ia lui Traian asupra primejdiei militar-politice pe care o reprezentau germanii/jstoricui este
scandalizat de faptul c, pe Rin, romanii se aflau n defensiv. storicul nu prevede deloc o criz a
mperiului, cum au interpretat unii cercettori avertismentul su. Totui, n momentul cnd
expansiunea roman tindea s se desfoare spre rsrit, mpotriva dacilor i pr[ilor, Tacit opineaz
c trebuia s se riposteze mai energic, dect o fcea Traian, sfidrii germanice preocupante. Chiar
numele zeilor germani sunt traduse n latinete, traducnd o ,interpretare roman", interpretatio
4o'ana, a fenomenului respectiv. nteresele Romei constituie etimonul discursului taciteic rostit n
5er'ania. S-ar putea ca Tacit s fi sperat efectiv c germanii ar putea cndva fi integra[i lumii romane
ori civiliza[iei ei. Si n orice caz, el ncerca s rspund curiozit[ii publicului roman fa[ de moravurile
germanice
7
.
Dei unii cercettori au refuzat lui Tacit paternitatea unui opuscul hrzit problemelor elocin[ei,
aceast lucrare, numit ,Dialogul despre oratori", Dialogus de oratorius, a fost cu certitudine
alctuit" de mWele istorc". S-a invocat argumentul stilistic, ntruct opusculul este scris ntr-o
manier prin excelen[ ciceronian. Totui era firesc ca Tacit s imite par[ial stilul unui scriitor, care
ilustrase cu atta strlucire arta elocin[ei. Pe de alt parte, scriitura Dialogului despre oratori comport
unele mrci ale stilului istoric, pe care l practic Tacit.
Tocmai pentru c Dialogul despre oratori se diferen[iaz, pe plan stilistic, de celelalte opere ale lui Tacit, s-a presupus mult
vreme c a constituit prima lucrare a marelui scriitor, eventual scris n vremea Flavienilor. Mai recent s-a demonstrat c
Dialogus dateaz din 100-l05 d.C, probabil chiar din ultimul an men[ionat
8
. Modelele literare ale Dialogului pot fi reperate n
operele lui Platon i Cicero. n forma actual, adic [innd seama de o lacun, care apare n capitolul 35, Dialogul despre
oratori con[ine 42 de capitole. Cu excep[ia primelor dou capitole i a ultimului, unde vorbete Tacit, opusculul se prezint ca o
conversa[ie purtat de trei oratori i oameni de litere: Marcus Aper (nscut n Gallia), Vipstanus Messala (fratele lui Regulus,
dar descendent al lui Messala Corvinus) i Maternus (poet i tragediograf strlucit). Un al patrulea personaj, lulius Secundus, a
putut s se pronun[e tocmai n pasajele care nu ni s-au conservat. Aper ncepe prin a prefera oratoriei poezia (cap. 5-l0), n
vreme ce Maternus pledeaz pentru punctul de vedere opus (cap. 1l-l3). Aper proclam superioritatea oratoriei recente asupra
celei vechi (cap. 16-23), pe cnd Messala adopt o concep[ie diametral opus, n privin[a raportului ntre elocin[a strmoilor i
cea contemporan lui (cap. 25-35). Maternus accept teza decaden[ei elocin[ei, ns consider c arta oratoric nu mai este
necesar sub regimul imperial (cap. 35-41). Gritor este urmtorul enun[: ,ee nevoie este de numeroase discursuri n fa[a
poporului, cnd privitor la afacerile statului nu cei nepricepu[i i mul[imea, ci cel mai n[elept i numai el singur hotrte?"
=Dial., 41, 4, trad. de H. Mihescu).
De fapt, Tacit definete o ntreag metod de investiga[ie, de sorginte probabilist-carneadeic. nc
din primul capitol, Tacit nsui declar c n fiecare op[iune serioas se afl o marj de probabilitate,
c puncte de vedere antagoniste pot fi plauzibile =Dial., 1, 3). Tacit nclin spre op[iunea lui Maternus,
spre elogiul unei monarhii conduse de ,unul singur i foarte n[elept", sapientissi'us et unus.
557
TACT
Dar, n finalul dialogului, nimeni nu nvinge i controversa se ncheie n rs, nct fiecare rmne pe
pozi[ia sa. Pe de alt parte, Tacit subscrie i la unele op[iuni ale celorlalte personajeQrin intermediul
lui Messala, rspunde ntrebrilor puse de Quintilian n legtur cu pricinile declinului oratoriei.
Messala ofer o miniteorie a educa[iei i eviden[iaz patru cauze ale coruperii elocin[ei: ignoran[a
profesorilor, lenevia elevilor, neglijen[a prin[ilor, uitarea aternut peste vechile moravuri romanens
am constatat c Maternus deplaseaz deliberarea pe plan politic. Oricum/unele idei dii=.Dialogul
despre oratoripU fi apropiate de optica asumat n Tratatul despre suli', scris n grecete, n cursul
secolului d.C, de un autor cunoscut sub numele de Pseudo-Longin. Privilegierea poeziei de ctre
Maternus explic utilizarea substan[ial a experien[ei vergiliene de ctre Tacit n operele lui istorice,
dar conoteaz, dac nu exprim explicit, i pasiunea vdit de autorul dialogului pentru istoriografie.
Totodat, dup o formul a lui sir Ronald Syme, Tacit valorizeaz pretutindeni vasta lui experien[ de
,great speaker", pe care o dobndise datorit discursurilor de avocat.
Istoriile
Prima oper major a lui Tacit o constituie ns ,storiile" sau ,Historiile", 9istoriae, n care el i
ncearc for[ele n domeniul istoriografiei panoramice, mai exact n cel al speciei calificat drept
historia n n[eles restrns, adic mbr[ind evenimente apropiate de momentul redactrii lucrrii
respective. De altfel, n Agricola, Tacit fgduise s nareze istoricul domniei lui Domi[ian i al
succesorilor lui. Istoriile nf[ieaz criza anului 69 d.C. i domniile Flavienilor, pentru a lsa altui
moment al vie[ii zugrvirea istoriei Antoninilor =9ist, 1,1,6). nct Tacit relateaz, ntr-o perspectiv
istoric pregnant, ascensiunea i prbuirea unei dinastii {Discursul su debuteaz pu[in dup
moartea dramatic a unui ,tiran" (Nero) i se ncheie cu sfritul violent al altui despot (Domi[ianDe
fapt, nu tim cte cr[i au avut Istoriile, cci nu ni s-au conservat dect primele patru cr[i i nceputul
celei de a cincea, adic prezentarea anilor 69 i 70 d.C, n vreme ce figurarea evenimentelor petrecute
ntre 70 i 96 d.C. s-a pierdut.
n realitate, Hieronymus ne informeaz c Tacit a nf[iat vie[ile cezarilor, de la moartea lui August pn la cea a lui Domi[ian
n treizeci de cr[i =$o''ent. ad Pach, 3, 14). Unii savan[i au presupus c Istoriile s-au ntins pe 12 cr[i, n vreme ce Analele
ar fi con[inut 18. Noi considerm c Analele n-au avut dect 16 cr[i. Totui, doar 14 cr[i ni se par prea pu[ine pentru epoca 69-
96 d.C, dac [inem seama de faptul c cinci sunt hrzite numai primilor doi ani (e adevrat, socoti[i de Tacit ca foarte
relevan[i). nct opinm c informa[ia lui Hieronymus este eronat i c Istoriile trebuie s fi cuprins cel pu[in 18 cr[i". Pe de
alt parte, Tacit a lucrat mult vreme la alctuirea Istoriilor. Cci, n 106 d.C, Pliniu cel Tnr l informa cu privire la erup[ia
" Dac nu cumva numai ele singure con[ineau treizeci de cr[i, cifr atribuit greit att lor ct i Analelor.
558
ISTO4II38
Vezuviuiui, cum am artat n capitolul anterior, pe cnd, n 109 d.C., i oferea date referitoare la teroarea lui Domi[ian i i ura ca
Istoriile s fie nemuritoare (p., 7, 33). Dar, n 110-l11 d.C, Istoriile erau publicate, ntruct dup ce consemnase gloria lui Tacit
(p., 9,23), Pliniu alude la o scriere ,foarte sincer", uerissi'us, a prietenului lui =8p.,0, 27, 1), care nu poate fi dect 9istoriae.
.$ izvoare, Tacit trebuie s fi utilizat, pe lng amintirile personale i relatrile unor martori oculari, scrierile unor istorici ca
Vipstanus Messala, Cluvius Rufus i Pliniu cel Btrn, cteodat men[ionate de el nsui, memoriile lui Vespasian i Mucianus,
opusculele hrzite martirilor libert[ii, asasina[i sub Flavieni. storicul a compulsat,_de asemenea, drile de seam ale
dezbaterilor senatului i ale evenimentelor petrecute la Roma'fpentru c Pliniu cel Tnr eviden[iaz c Tacit consulta cu
srguin[ ,actele zilnice ale poporului roman": 8p., 7, 33, 3).
Utiliznd o metodologie analistic, eviden[iat de el nsui =9ist, 1, 1, 1), dar fr rigoare excesiv,
Tacit se las cuprins de euforia general, subsecvent cuceririi Daciei i somptuoaselor triumfuri,
organizate de Traian. De altfel i reliefarea superiorit[ii sistemului monarhic din Dialogul despre
oratori trebuie pus n rela[ie cu victoriile repurtate de Traian n primul rzboi dacic. Efectiv, Tacit
ncerca s se reapropie de Traian i arta c va nara cndva istoria Antoninilor de ,o rar fericire a
vremurilor, cnd este ngduit s gndeti ce doreti i s spui ceea ce gndeti" N9ist, 1, 1,6). Alte
enun[uri proclam, de altfel, ineluctabilitatea regimului politic monarhic =9ist, 1, 16, 1). Totui istoricul
nu renun[ la o anumit mefien[ fa[ de Traian i, mai ales, de Hadrian, devenit succesor prezumtiv
al marelui mprat. Astfel, n maniera sa aluziv, Tacit struie asupra rolului politic mplinit de sfetnicul
i ,locotenentul" lui Vespasian, care fusese Mucianus, pe care uneori l critic. Totui aceste critici par
a viza influen[a exercitat de generalul Licinius Sura, n anturajul lui Traian. De asemenea nsui
Vespasian, cu umbrele i luminile sale, este par[ial conceput ca un Traian ante littera'. ndeosebi
istoricul reprob manevrele hrzite a asigura transmiterea puterii imperiale lui Hadrian, rud de
snge cu Traian, cnd condamn ereditatea monarhiei romane. De aceea, el atribuie lui Galba teoria
adoptrii de ctre mprat a celui mai bun cet[ean: .August, exclam acesta, i-a cutat urmaul n
casa sa, eu l-am cutat n inima statului" =9ist, 1, 15, 3). Totodat, cnd descrie evenimentele
cumplitului an 69 d.C, Tacit are n vedere evitarea lor dificil n 97 d.C. storicul asistase, cu pu[in
naintea asumrii consulatului, la o lovitur de stat pretorian, care amenin[ase mecanismele puterii
imperiale cu o grav destabilizareVTacit este nelinitit att pentru prezent, ct i pentru viitor. De
aceea, el subliniaz dezintegrarea moravurilor n 69 d.C. =9ist, 1, 2-4) i ntocmete un bilan[
nspimnttor al crimelor svrite. Angoasa, care [inea i de psihicul lui, cum am artat, pndete
adesea pe retroscena IstoriiloPF
n Istorii, geniul lui Tacit se desfoar n faldurile sale cele mai semnificative. Cercettorii moderni au reliefat continuitatea,
care func[ioneaz ntre prologul acestei opere i restul discursului taciteic./Totui, portretele colective, structurate la nceputul
Istoriilor, sunt sustrase temporalit[ii, spre a fi situate ntr-un spa[iu imaginar, ce ngduie detalierea trsturilor/ maginea se
constituie pretutindeni ca prezentare i reprezentare, nct nsei peisajele sunt convertite n stri de spirit, deoarece asum
func[ia de a semnaliza psihologia unei civiliza[ii.
559
TACT
) ( U
G
"
G
UUG9
Dar opera cea mai valoroas i mai important a iui Tacit o constituie ,Analele", Annales. Acest titlu
nu pare sigur, dat fiind c unul dintre manuscrisele acestei opere =&ediceus prio(y nregistreaz ca
titlu ,De la moartea lui August", A e+cessu diui Augusti. n favoarea unui asemenea titlu pledeaz i
denumirile operelor lui Titus Livius i Aufidius Bassus. Tacit nsui utilizeaz termenul de ,anale",
annales, dar nu ca s-i intituleze opera, ci spre a-i defini metoda i a eviden[ia apartenen[a ei la
specia istoriografic a analisticii. Deosebit de semnificativ apare urmtorul enun[: ,nimeni s nu
asemuie analele noastre cu scrierea celor ce au zugrvit vechile fapte ale poporului roman" =Ann., 4,
32, 1). Si n alte pasaje, Tacit recurge la lexemul ,anale", pentru a defini o specie istoriografic i o
metod de investigare a istoriei practicate de el i de ai[ii NAnn., 3, 65, 1; 4, 34, 1; 4, 53, 2; 13, 3, 1).
ns cum autorul nsui, oricare ar fi fost titlul originar al operei sale, se reclam de la analistic,
putem, fr a grei, s-o numim AnaleX.
Pare cert c Tacit a[jnten[ionat s realizeze o cronic complet a lulio-Claudienilor, de la moartea lui August, pn la 31
decembrie 68 d.C, adic pn n preziua debutului Istoriilor. Planul su era structurat pe trei hexade, hrzite cea dinti lui
Tiberiu, a doua lui Caligulaji lui Claudiu i a treia lui Nero. ns, cum am men[ionat mai sus n treact, consideram c Tacit
nsui obligat de boalsau de vreo msur imperial, corelat lichidrii lui Avidius Nigrinus, i-a ntrerupt discursul istoriografie
la nararea mor[ii lui Thrasea =Ann., 16, 35). Ni se pare relevant faptul c, n forma actual, finalul Analelor coincide cu una dintre
cele mai frumoase pagini scrise vreodat de Tacit. De fapt, astfel voalul a czut n acelai timp peste via[a lui Tacit i peste unul
dintre cele mai strlucitoare texte, pe care e-a produs vreodat literatura universal
11
.
nct Tacit nu a scris dect 16 cr[i de Anale, care, dup opinia noastr, au fost publicate, n timpul domniei lui Hadrian, ntr-o
singur tran de ctre prietenii istoricului. Totui, anterior, Tacit recitase n public sau n cercurile cultural-politice ale vremii
anumite pasaje din Anale'. Cci o parte din Anale a fost redactat sub Traian. Astfel, Tacit trebuie s fi scris prima hexad n
vremea lui Traian, probabil dup ncheierea mandatului de proconsul al Asiei. Totui sfritul primei hexade i textul celorlalte
dou hexade trebuie s fi fost redactate sub domnia lui Hadrian. Cci Hadrian btuse o moned cu emblema psrii fenix, n
onoarea lui Traian; or, Tacit consemneaz la un moment dat legenda acestei ciudate apari[ii =Ann., 6, 34). Tacit trebuie s fi
consultat destul de numeroase izyoaxenct azi nu se mai poate accepta ipoteza sursei unice sau principale, eventual
completate in anumite detalii. Tacit nsui proclam nzuin[a de a confrunta ntre ele mai mult izvoare =Ann., 14,l-3)Cfeentru
domnia lui Tiberiu i secven[ele istorice imediat urmtoare, Tacit a utilizat cronicile lui Aufidius Bassus i Servilius Nonianus. ar,
pentru domnia lui Nero, operele lui Cluvius Rufus, Fabius Rusticus i Pliniu cel Btrn. De asemenea Tacit a consultat tragedia
Octavia, scrieri biografice, consacrate vie[ii sau mor[ilor unor personaje celebre ale secolului d.C. =e+itus> i mai ales memorii.
A recurs la memoriile Agrippinei i generalilor Corbulo i Suetonius Paulinus. Totodat istoricul a apelat i la drile de seam
ale senatului i la ,actele" poporului roman =Ann., 3,3, 2; 13,31,1; 15, 74,3; 16,22,3) i a consultat srguincios
' Cci Suetoniu respinge dou alega[ii din Anale, referitoare la poemele lui Nero i la o comet =Ner., 52 i 36, 1 fa[ de Ann., 14, 16, 1 i 15, 47,
1). ar luvenal era la curent cu apari[ia Istoriilor i cu proiectul alctuirii Analelor =B, v 102).
560
ANA3838
arhivele senatului i ale puterii imperiale, de unde a extras scrisori i discursuri, care i s-au prut importante. Pe de alt parte, n
senat a cunoscut btrni, care triser i ac[ionaser n vremurile lui Claudiu i Nero, pe care i-a consultat
12
. n orice caz, Tacit
nu numai c a utilizat materiale provenite din numeroase izvoare, dar a adaptat toate informa[iile culese opticii sale personale i
e-a transformat n profunzimeT a distilat totul n alambicul sau genial
13
.
Textul Analelor nu ni s-a pstrat dect par[ial. Dispunem de cr[ile 1 -4 i de segmente din 5-6, adic
de hexada consacrat lui Tiberiu, precum i - cu unele lacune - de cr[ile 1l-l2, hrzite unei pr[i a
domniei lui Claudiu, ca i de cele dedicate lui Nero, adic 13-l6. n principiu, Tacit respect regula
analistic, adic a expunerii evenimentelor an de an, mai riguros dect n Istorii. De altfel el i afirm
aceast respectare =Ann., 4, 71, 1), care i permitea s evite transformarea discursului su ntr-o
culegere de biografii imperiale. De aceea, istoricul trateaz numeroase aspecte ale diacroniei Romei.
De altfel el consemneaz scrupulos numele consulilor care i preiau atribu[iile la nceputul fiecrui an.
Totui, n realitate, fidelitatea sa fa[ de normele analistice nu este dect foarte par[ial. Sau, altfel
spus, Tacit [ine seama de regula analistic numai atunci cnd i convine. Scriitorul recurge la
trihotomia tradi[ional a anului roman (probleme interne - probleme externe - probleme interne), dar
atribuie fiecrui element un rol diferit de cel pe care l mplinise n discursul istoric al lui Titus Livius.
Politica extern este adesea nf[iat cu anticipa[ie sau, invers, cu ntrziere. Tacit tia c
evenimentele militare i faptele oficiale, desfurate la Roma i la nceputul anului, nu mai aveau
nsemntatea din vremea Republicii, c totul depindea de persoana principelui. storicul apeleaz
frecvent la gruparea logic a faptelor, la rnduirea dramatic a evenimentelor i pune adesea n
contrast fenomene petrecute, de fapt, n momente diferite. Scuzele sale de transgresare a regulei
analistice NAnn., 6, 38, 1; 12, 40, 5; 13, 9, 5) au un caracter foarte conven[ional. De altfel cele mai
multe cr[i ale Analelor ncep sau se sfresc n cursul unui anumit an i nu la 1 ianuarie sau la 31
decembrie, nct Tacit practic o co'po#i!ie (oarte supl, )n (unc!ie de oiectivele 'esa.ului su ori
ale e(ectelor artistice ur'rite. Pe de alt parte, spre deosebire de Istorii, opera analistic taciteic se
concentreaz asupra politicii interne. Via[a Capitalei devine principalul centru de interes. Cu
sagacitate, Pierre Grimal observa c Tacit conserv totui tiparele analistice pentru c el axa istoria
Romei pe continuitatea statului, marcat anual de rugciunea adresat de ctre consuli lui lupiter, la
nceputul lunii ianuarie. Aceast explica[ie ni se pare foarte important
14
.
Oricum, materia Analelor reliefeaz c Tacit nu respect fgduiala, avansat cndva, de a nara
epoca Antoninilor i prefer s se ntoarc spre o vreme mai ndeprtat. Dorin[a de a scrie i
analistic, ndeobte consacrat unui trecut mai ndeprtat, nu explic nimic, fiindc am remarcat
distan[area par[ial a istoricului de tiparele consacrate ale speciei istoriografice respective. n realitate
Antoninii l dezamgiser, iar ,mhnirea", 'aestitia, lui Tacit atinsese nivelul ei cel mai nalt. De
aceea, preferase s nu se mai refere explicit la ei. Spunem
561
TACT
explicit, deoarece Tacit face aluzie destul de des la Antonini i scrie sub impactul amrciunii resim[ite
de el. ndeosebi ultima hexad este marcat de experien[a tragic a anilor 117-l18 d.C. Am artat
cndva c nararea mor[ii lui Thrasea, de la finele Analelor, conoteaz durerea sim[it de Tacit cu
prilejul sfritului tragic al lui Avidius Nigrinus, a crui lichidare fizic apare, ca ntr-un palimpsest, sub
textul hrzit victimei lui Nero. De fapt, Nero al lui Tacit subn[elege pe Hadrian, iar favori[ii ultimului
lulio-Claudian implic pe consilierii succesorului mpratului Traian. Reprobarea taciteic a mentalit[ii
elenistice, preconizate de Nero, vizeaz i unele practici ale lui Hadrian. Tacit nu mai crede ntr-o
monarhie bun, foarte n[eleapt i respectuoas fa[ de tradi[ii. Cu sagacitate, Ronald Martin a
observat c, potrivit lui Tacit, puterea absolut corupe absolut. Marele istoric devanseaz astfel
reflec[ia modern, care afirm c dac orice putere corupe, puterea absolut corupe n chip absolut.
8sen!ialul 'esa.ului tacitele re#id )ntr-o s(idare lansat )'potriva asolutis'ului, )ntr-o s(idare
conda'nat eecului, cu' )n!elegea )nsui creatorul ei. De unde i reac[ia dezabuzat, care
impregneaz strlucitorul, am spune magicul discurs al Analelor. Ceea ce nu nseamn c Tacit n-ar
nara cu aten[ie evenimentele petrecute sub lulio-Claudieni. Dar, cum s-a remarcat, Tacit are tendin[a
de a-i deplasa interesul de la motivul coral, foarte pregnant n Istorii, spre analiza unor personalit[i
istorice de excep[ie
15
. n bine i mai cu seam n ru.
<#$# 15!ie ,i (#$"i!i$e"
Tacit d seama uneori - este adevrat, foarte rar - de obiectivele urmrite de discursul su istoric. El
i constituie o poetic a istoriei, pornind de la clieele istoriografiei antice, dar i de la reflec[iile lui
Cicero, Quintilian i Pliniu cel Tnr.
nc n opuscule, Tacit proclamase nzuin[a sa de a relata ,obiectiv" evenimentele, sprijinindu-se pe
fapte NAgr., 1, 2; 10, 1; Dial., 1, 3). ar, n Istorii, declarase c va nara istoria ,fr dragoste i fr ur",
ne<ue a'ore... et sine odio =9ist., 1, 1,5). Principala declara[ie n acest sens figureaz totui n AnaleL
,de aici inten[ia mea de a hrzi pu[ine cuvinte lui August i numai sfritului acestuia, apoi de a
nf[ia principatul lui Tiberiu i celelalte domnii, fr mnie i prtinire favorabil =sine ira et studio>,
ale cror pricini le am departe de mine" =Ann., 1,1,3).
Aceste rnduri au fcut s curg enorme cantit[i de cerneal printre cercettorii moderni. Unii au luat
n serios aceste declara[ii - de altfel, banalizate n istoriografia antic, dup cum am artat - i au
proclamat obiectivitatea absolut a lui Tacit. Al[ii, dimpotriv, l-au acuzat de ipocrizie i de deformarea
monstruoas a adevrului istoric. n sfrit, numeroi savan[i au privilegiat o atitudine nuan[at fa[ de
asemenea alega[ii. Emanuele Ciuceri l-a ludat pe Tacit pentru
562
$
,FR MNE Sl PRTNRE"
,obiectivitatea" lui, dar a recunoscut c marele istoric a prezentat, n discursul lui, dou elemente
diferite: evenimentul propriu-zis i viziunea spiritual a scriitorului despre acesta, care nu putea fi
dect personal i deci ntructva deformant. O op[iune similar emerge din considera[iile unor
cercettori anglo-saxoni, care nu i-au atribuit lui Tacit impar[ialitate, ci numai onestitate, ,historical
integrity". n sfrit, mai recent, cercettorul francez Etienne Aubrion sus[ine c nu trebuie s ne
ndoim de sinceritatea lui Tacit. Se cuvine totui s nu-i atribuim o concep[ie tiin[ific modern, pe
care nu avea cum s-o mprteasc. Ar trebui s judecm alega[iile lui Tacjt n func[ie de forma[ia lui
retoric i de rela[iile istoriografiei romane cu arta oratorilor. ,mpar[ialitatea" lui Tacit s-ar confunda cu
tehnicile persuasiunii, cci maniera sa de a lua n considerare i de a interpreta evenimentele istorice
este cea a unui avocat. Dar n acest fel Tacit credea c accede la un adevr mai profund i la
capacit[ile de a analiza fenomenele sub multiple aspecte
16
.
Ce spune nsui Tacit? Nu-i explic el declara[ia programatic, din prologurile Istoriilor j AnalelorT Nu
completeaz deloc aceste alega[ii? De fapt, Tacit elucideaz destul de pregnant aser[iunile, care i
servesc drept baze ale poeticii istoriei. storicul i prezint demersul istoric ca o ntoarcere la
metodologia istoriografiei din timpul Republicii. Scriitorul eviden[iaz elocin[a i lealitatea, integritatea
vechii istoriografii. Cci, dup Actium i ndeosebi dup moartea lui August, relatrile istoricilor ar fi
fost deformate de adula[ie sau de ur fa[ de mpra[ii defunc[i =9ist, 1,1,2; Ann., 1, 1, 2). Pe de o
parte, Tacit d seama de prtinirea excesiv a istoriografilor din vremea mperiului i de utilizarea
critic a izvoarelor sale, iar, pe de alt parte, el nu pledeaz niciodat pentru impar[ialitatea absolut.
Vrea doar s se fereasc de pasiunile excesive i nu recuz preferin[ele ori aversiunile ra[ionale, bine
ntemeiate. Pe urmele lui Cicero, marele istoric pledeaz doar pentru verosimilitate, pentru veracitate.
Mai mult dect att, el pune n lumin chiar limitele veracit[ii i integrit[ii sale: ,socot c cea mai de
seam sarcin a analelor este s nu lase trecute sub tcere virtu[ile; de asemenea, s inspire team
vorbelor i faptelor strmbe de viitorime i de hul" =Ann., 3, 65, 1). Prin urmare, care ar fi misiunea
AnalelorK Desigur, laude virtu[ile, s condamne viciile i s instruiascfbamenii. sTel procedaser i
istoricii din trecut NAgr., 1, 2). nct Tacit consider esen[ial misiunea ='unus> educativ a strategiei
sale istoriografice. Tacit se mul[umete doar s fie echitabil i credibil, cci, pentru a-i instrui cititorii,
el trebuie s se manifeste ca un martor al comportamentelor naintailor, al omului n general. &area
(or! a discursului tacitele re#id toc'ai )n (aptul c el nu este nu'ai 'artorul unei anu'ite secven!e
istorice, ci al o'ului, al u'anit!ii )n general. Tacit nu n[elege s fie un martor rece, impasibil.
Scriitorul pune pasiune n demersul su, distribuie recompense i pedepse, se comport nu numai ca
un martor, ci i ca un .udector i un Fusti!iar. storicul intenteaz adevrate procese unora dintre
personajele saleA
u
TACIT
Tacit evoc i al[i factori, care i limiteaz veridicitatea. Absolutismul imperial i atmosfera de la Roma
l mpiedicau s pronun[e anumite alega[ii: ,misiunea noastr este la strmtoare i truda ne este fr
glorie" =Ann., 4, 32, 2). Astfel, mrturisete Tacit de asemenea caracterul aluziv al discursului su
istoric. El adaug c nu dorete s vexeze pe descenden[ii ceior ce se njosiser n vremea lui Tiberiu,
n vreme ce un elogiu prea struitor al virtu[ii ar putea contraria pe romanii ce sunt cuprini de
remucri i se simt stnjeni[i, cnd este ludat o performan[ de seam =Ann., 4, 33, 4). nc n
primul su opuscul, Tacit declarase c oamenii vremii sale accept mai lesne reprobarea viciilor dect
elogierea virtu[ii: ,att de crude i de vrjmae virtu[ilor ne sunt timpurile" =Agr., 1, 4), exclamase el.
Astfel, istoricul nsui explic de ce struie asupra rului i anticipeaz idei ale lui Freud. Pe lng
psihismul su, l obligau la privilegierea virulen[ei critice orizontul de ateptare al contemporanilor si,
ca i nzuin[a de a-i corecta, a-i instrui i ameliora.
Tacit consider c pentru a-i realiza obiectivele strategico-educative este necesar s-i emo[ioneze
cititorii. Am observat mai sus c el atribuie ,elocin[a", elo<uentia, istoriografilor republicani, pe care i
elogiaz. Or pentru el, ca i pentru Quintilian =Inst. Or., 10, 2, 7), elocin[a echivaleaz cu geniul literar,
cu o elaborare artistic, de fapt comun tuturor genurilor i speciilor scrisului. De aceea, Tacit calific
adesea drept ,elocven[i" diveri istoriografi anteriori =Agr., 10, 1; 9ist, 1, 8, 1; 4, 43, 2 etc). Aceast
,elocin[a" nu se contrapune, ci, dimpotriv, este imaginat de Tacit drept complementar no[iunii de
(ides, nchipuit la el ca lealitatea, buna credin[, credibilitatea, veracitatea unor istorici ca Titus Livius
=Ann., 4, 34, 3). Marele istoric excelase att prin ,elocin[", ct i prin (ides. De aceea, Ronald Martin
socoate c Tacit ncearc s concilize ntre ele tradi[ia istoriografiei ,serioase", prag'ati?e n
grecete, pe care o ilustraser Polibiu i Sempronius Asellio, i orientarea istoricilor isocratici,
retorizant i patetic, odinioar reprezentat de Caelius Antipater. Desigur, grija lui Tacit pentru
veracitate nu-lpoate mpiedica s judece oamenii i faptele cu o anumit prtinire i cu destul de mult
mnie. Dar att ira ct i studiu' sunt men[inute ntre limite rezonabile, lat, aadar, n ce consist
poetica taciteic a istoriei. n sinceritate, n sim[ul echit[ii i credibilit[ii, n orientarea educativ a unui
discurs, de altfel menit s emo[ioneze, s strluceasc prin talent literar. Tacit dorete s judece
oamenii cu pasiune atent limitat i cu virtu[i artistice strlucitoare. n vreme ce viziunea retoric
asupra lucrurilor i nu numai utilizarea anumitor procedee ale declamatorilor - care, cum am vzut, a
fost judicios eviden[iat de ctre Etienne Aubrion - se integreaz perfect acestei poetici a istoriei
17
.
Sau altfel spus, TaciQiare nclinat s neglijeze adevrul exterior, de suprafa[, al evenimentelor pentru
a descoperi ceea ce el considera a reprezenta un adevr mai profund, moral i moralizator, organic
literar.X
storicul se consacr istoriografiei i ca s-i elucteze frustrarile ncercate sub domnia lui Domi[ian. S
nu uitm c-i inaugureaz discursul istoriografie, cnd
564
,FR MNE Sl PRTNRE"
depise vrsta de 40 de ani! Cutarea frumuse[ii artistice ncununeaz la el cutarea, fie i par[ial,
convertit ntre parametrii retoricii, a adevrului moral profund. Chiar n Anale unde, cum am vzut, se
concentreaz asupra rela[iilor dintre principi i clasa politic, Tacit se preocup totui de avatarurile
absolutismului, de revoltele provinciale i de rzboaie. S-a artat cu judiciozitate c primele cuvinte din
Anale comport un adevrat program istoriografie: ,Oraul Roma l-au stpnit de la nceput regii"
=Ann., 1, 1, 1). Prin urmare, Tacit vrea s realizeze istoria Romei, i nu att a mpra[ilor
18
. De unde,
adugm noi, i trecerea de la biografie i monografie la historia i la analistic, specii istoriografice
nzestrate cu un spectru mai larg de investiga[ie. ,Romanocentrismul" lui Tacit emerge pretutindeni. El
asum un adevrat cult al Romei, ncarnat, n concep[ia lui, n mre[ia imperiului ei. Roma este
,capul" sau cpetenia", caput, a tuturor lucrurilor =Ann., 1, 47, 1), ea conduce totul =Ann., 3, 47, 2). Dar
cum consider Tacit c se produc fenomenele istorice? n ce rezid cauzalitatea lor?
Ca)zali"a"ea i"o$ic#
Tacit acord o importan[ major cauzalit[ii istorice. Nici un alt roman nu nvederase o asemenea
preocupare pentru decelarea factorilor cauzali. De altfel el consider c mruntele fapte reveleaz
micrile de profunzime ale istoriei =Ann., 4, 32, 4) i c oamenii extrag lec[ii utile lor din ceea ce se
ntmpl altora =Ann., 4, 33, 2). n Istorii, unde carcanele analistice l apsau n msur mai redus,
marele scriitor i proclam limpede interesul pentru cauzele profunde ale fenomenelor istorice i
,dezvluie substan[a lor: ,ns nainte de a scrie despre ce mi-am propus, mi se pare c trebuie s
amintesc care erau starea Romei, gndul armatelor, atitudinea provinciilor, ce era sntos i ce era
bolnav pe globul pmntesc, nct s se cunoasc nu numai peripe[iile i efectele lucrurilor, care de
cele mai multe ori sunt ntmpltoare, ci chiar structura i cauzele fenomenelor" =9ist, 1,4, 1). Prin
urmare, Tacit nzuiete s detecteze cauzele profunde i logica, mai degrab structura, ratio n textul
latin, ale istoriei. ar substan[a profunzimilor, cutate de Tacit, denot boala i sntatea spiritual a
oamenilor. storicul preconizeaz trei repere - Roma, armata i provinciile -pentru a subordona totul
criteriului moral i dihotomiei, implicate de el. Binele i rul sunt transferate, n virtutea unei duble
metafore medicale, n sfera civiliza[iei romane, concepute n cadrul unui adevrat anticlimax, nceput
cu Roma i terminat cu provinciile. Tacit statueaz semnifica[ia moral, am spune 'etapolitic,
deoarece din perspectiva eticului i propune s judece fenomenele politice.
Pe de alt parte, noi credem c pentru a deslui cauzele profunde ale fenomenelor istorice, Tacit
mprumut lui Polibiu trihotomia factorilor cauzali, preconizat de marele istoric grec. Aceast
trihotomie rezid n cauza fenomenelor - a///an grecete -, n nceputul lor - arene - i n pretext -
pro(asis. Referindu-se
565
TACT
la rebeliunea militar, care adusese pe Vitellius la conducerea mperiului, istoricul reliefeaz c
micarea respectiv ncepuse prin expedi[ia victorioas a legiunilor Rinului mpotriva lui Vindex,
rzvrtit contra lui Nero. Acesta este deci ,nceputul". Dar esen[iale au fost resentimentele solda[ilor,
arogan[a i setea lor de avu[ii, ca i teama prilejuite de ntoarcerea lui Galba. La acest nivel se afl
deci cauza profund, mai ales moral-psihologic i metapolitic. n vreme ce pretextul l-au constituit
zvonurile, ru'ores, potrivit crora Galba ar fi inten[ionat s decimeze legiunile din Germania =9ist, 1,
51, 2-9). Tacit se refer, aadar, i la setea de bog[ii. Uneori istoricul pune importante probleme ale
economiei de rzboi =9ist, 2, 82-84). De aceea, nu este adevrat c el ar neglija faptele de civiliza[ie,
cum afirm unii cercettori. ns Tacit acord prioritate asolut (actorului 'oral, )nchipuit ca
'etapolitic.
Reduce totui Tacit cauzalitatea istoric la determinismul uman? Nu atribuie el nici un rol cauzal factorilor transcenden[i,
destinului i zeilor? Chiar din ceea ce am artat mai sus, rezult c el emerge ca mult mai antropocentrist dect Titus Livius.
Savan[ii au inventariat scrupulos enun[uri taciteice, care proclam rolul activ al transcendentului, contrapuse categoric altor
pasaje, unde Tacit i afirm scepticismul. Contradic[ia ni se pare relevant. Opinm c ea poate fi rezolvat dac lum n
considerare enun[ul unde, n legtur cu nenorocirile abtute asupra romanilor n 68-70 d.C, Tacit exclam: ,zeii nu se ngrijesc
de siguran[a noastr, ci s se rzbune pe noi" =9ist, 1, 3, 2,). Si alte enun[uri relev mnia ori rzbunarea zeilor asupra
oamenilor =9ist, 2, 38, 5; Ann., 4,1, 2; 14, 5,1; 16,1 -3 etc). n contrapartid, bravura constituie apanajul exclusiv al oamenilor:
zeii se afl de partea celor curajoi =9ist, 4, 17, 10). Cum s-ar putea explica aceast optic taciteic? Prin intropatia
fenomenelor istorice. ntr-adevr, Tacit se implic personal - i total - n evenimentele pe care le nareaz, practic o adevrat
trire a istoriei. Sacerdot roman, el ezita totui n privin[a existen[ei i inciden[ei zeilor, destinului n via[a oamenilor.
n orice caz, rolul transcendentului n cauzalitatea taciteic a istoriei apare ca relativ modest. Cci
calamit[ile i reac[ia zeilor sunt declanate tot de ,moravurile", 'ores, ale oamenilor, desigur de
relele lor obiceiuri. De aceea, determinismul uman diminueaz func[ia cauzal a transcendentului, pe
cnd rolul acesteia poten[eaz impactul faptului omenesc. Tocmai pentru a diseca actul omenesc,
Tacit scruteaz cele mai profunde cute ale psihicului uman
19
. n acelai timp, ovielile lui Tacit n
privin[a func[iei cauzale a transcendentului traduc i filosofia lui, probabilismul Noii Academii.
<iloo0ia ,i 1e!"ali"a"ea l)i Taci"
ntr-adevr Tacit n-a fost deloc ostil filosofiei, cum au crezut unii cercettori. 8 contrario, el n-a (ost
nu'ai un 'are istoric i un 'are artist, ci i un adevrat (iloso(. Dar Tacit a apar[inut acelei
antifilosofii, profund antidogmatice i antisistematice, care a fost Noua Acade'ie, prezentat adesea
de noi n capitolele
.566
FLOSOFA Sl MENTALTATEA LU TACT
anterioare. Pe de alt parte, am semnalat mai sus cum i proclam nsui Tacit adeziunea la
probabilismul Noii Academii. De altfel, tocmai n virtutea unei asemenea filosofii pragmatice - care ns
nu era i eclectic! -, Tacit se hrzete investigrii moravurilor, abordrii concrete, fenomenologice a
problemelor. Marele scriitor elogiaz o asemenea metodologie ntr-un enun[, care a fost de regul
greit interpretat. Referindu-se la educarea lui Agricola, istoricul eviden[iaz c acesta ,a re[inut din
n[elepciune sim[ul msurii: ceea ce este foarte dificil" =Agr., 4, 6). nct Tacit n-a vrut s afirme astfel
c este greu s dobndeti sim[ul msurii, dac te consacri filosofiei, ci, dimpotriv, c filosofia ne
nzestreaz cu un asemenea sim[, dac ostenim cu ardoare, cu pasiune, ca s-i adncim nv[tura.
ns o astfel de trud este, firete, dificil. De altfel principiile politice, aplicate de Agricola n Britannia,
erau inspirate din 4epulica lui Platon. Tacit nsui l-a proclamat pe marele filosof atenian ,cel mai de
seam dintre n[elep[i" =Ann., 6, 6, 2).
Noua Academie, care, reamintim, descindea din Platon i inspir lui Tacit o metod specific de
cercetare a evenimentelor i ndeosebi a mobilurilor psihice aflate la baza lor: dezbaterea unor
interpretri contrarii, disputatio in utra'<ue parte', cndva practicat i de Cicero, de la care istoricul
mprumut op[iunea lui filosofic. De aceea, Tacit propune foarte frecvent mai multe explica[ii
-contradictorii ntre ele - pentru un comportament uman i ncearc s penetreze, n complexitatea ei,
incoeren[a conduitei omeneti. Pentru i contra, discursurile i interpretrile antitetice, ndoiala,
probabilitatea, opinia (i nu certitudinea!) se ciocnesc ntre ele n textul taciteic, aproape n fiecare
capitol i aproape n legtur cu fiecare problem abordat de scriitor. Cteodat Tacit etaleaz chiar
trei explica[ii posibile. Astfel, pentru a elucida de ce Tiberiu men[inea mult vreme guvernatorii de
provincie n sarcina lor, Tacit invoc trei explica[ii: fie c mpratul nu voia s-i creeze noi probleme,
fie c era invidios, nedorind ca prea mul[i senatori s ocupe promagistraturile, fie pentru c era
organic un nehotrt =Ann., 1, 80, 2-3). Ca s-i exprime ndoielile i s sugereze pluralitatea
explica[iilor, Tacit mobilizeaz construc[ii disjunctive, de tipul ,fie... fie", ,sau... sau" etc. Fr ndoial,
de multe ori ndoiala lui Tacit nu este dect par[ial, cci el nclin n favoarea uneia dintre aceste
explica[ii, ndeobte ultima furnizat. El invoc adesea .zvonurile", ru'ores, spre a sprijini una dintre
explica[ii. Contextul comport diverse elemente spre a nclina balan[a n favoarea uneia dintre
interpretri, dar fr a o exclude complet pe cealalt. Presupunnd c nu emerg dect dou solu[ii. n
dizgra[ia sa, Agrippina se vede abandonat de majoritatea acoli[ilor si, cu cteva excep[ii. Aceti
prieteni constan[i rmn pe lng ea, fie din afec[iune, fie mna[i de ur =Ann., 13, 19, 2). Tot
contextul i mai cu seam cazul luliei Silana, rmase n preajma Agrippinei ca s-o spioneze, pledeaz
pentru a doua explica[ie. n acest mod, Tacit construiete o foarte iscusit i complex art a
insinurii. Cu toate acestea, fie c nclin vizibil ctre una dintre explica[ii, fie c nu privilegiaz nici
una, Tacit strecoar totdeauna n text o
567
TACT
anumit incertitudine i incit imagina[ia cititorului su. O asemenea metod traduce limpede op[iunea
n favoarea Noii Academii, chiar dac nu lipsete cteodat o coloratur stoic, cristalizat n cultul
virtu[ii, al austerit[ii i al nobilei conduite... Totui aceste conota[ii stoice ilustreaz mai degrab
fidelitatea taciteic fa[ de tradi[ia morai roman, de particularit[ile etnostilului roman, dect simpatia
pentru nv[turile Porticului. Cci, dac uneori Tacit elogiaz anumi[i stoici, ca Thrasea, Heividius
Priscus i Musonius Rufus, ndeobte el incrimineaz adep[ii Porticului pentru ipocrizie i exhibi[ionism
intelectual =Agr., 29, 1; Ann., 15, 45; 16, 32). ar atitudinea lui Tacit fa[ de Seneca este mai degrab
echivoc
20
.
Fervent al Noii Academii, Tacit ajunge s aplice, dup prerea noastr, dialectica carneadeic
probabilismului nsui. Astfel, cteodat probabilismul este el nsui doar plauzibil i probabil, deci
supus ndoielii. nct Tacit i permite s asume cteva certitudini, anumite invariante. Si acestea sunt
subordonate bunei serviri a statului roman. Fost magistrat i nalt func[ionar, Tacit confer servirii
statului o pozi[ie central, n cadrul mentalit[ii sale, i o valoare absolut. El ader, cu anumite
nuan[e, la codul socio-cultural, care ncerca s inculce romanilor o nou identitate. Deoarece Tacit
percepe n profunzime criza vechii identit[i a romanilor. De fapt, marele gnditor abordeaz universul
uman n func[ie de patru no[iuni: ,rol", persona, ,demnitate", dignitas, ,libertate", liertas i disciplina.
Persona apare rar n textul taciteic, deoarece era un lexem ,tabu", din pricina originilor sale. Am vzut,
n volumul anterior, ct era de important acest concept n ochii romanilor. La Tacit persona nseamn
,masc", dar mai ales rol social i uman bine mplinit, competen[ uman, ns i profesional. El l
evoc pe Agricola, prsind rolul de personaj oficial, masca puterii, cnd se ntorcea n snul familiei
NAgr., 9, 4). n alt enun[, persona desemneaz rolul, personajul oratorului autentic =Dial., 10, 6). ns
persona nu apare niciodat n operele majore ale lui Tacit. n schimb, dignitas emerge frecvent din
discursul taciteic. Acest cuvnt ilustreaz att demnitatea, [inuta elevat, chiar aparen[a distins (ca n
Ann., 1, 11, 2), ct i magistratura, cariera onorurilor, n slujba statului, care ngduie buna servire a
statului cu demnitate. Apreciem c dignitas este cuvntul-cheie pentru n[elegerea mentalit[ii lui Tacit,
principala lui metavaloare, axa gndirii metapolitice a scriitorului. ns i liertas constituie un concept
deosebit de nsemnat pentru Tacit. storicul nu are n vedere libertatea interioar a stoicilor, ci
gndirea i demersul liber, expresia slobod a propriei ra[iuni, n orice caz motivat. Cteodat
liertas indic republica i via[a ei liber =9ist., 2, 37, 2; Ann., 1, 1, 1; 33, 3 etc), pe care Tacit le
admira vibrant; ,dup cum vechea vreme a vzut care este limita libert[ii, noi am vzut culmea
sclaviei" =Agr., 2, 3). De altfel Tacit admir i libertatea, de care beneficiaz popoarele barbare
primitive, ca britannii i germanii. n ultim instan[, elogiul libert[ii germanilor conoteaz, implic,
subn[elege pledoaria pentru libertatea romanilor. Pu[ini scriitori s-au manifestat, n literatura
universal, ca paladini ai liert!ii, la
568
FLOSOFA Sl MENTALTATEA LU TACT
nivelul atins de Tacit. Exacerbarea despotismului l tulbur profund pe Tacit! Pretinsa rivalitate dintre
Germanicus i ambi[ia lui Seian se desfoar n cadrul mai larg al confruntrii dintre partizanii
libert[ii i cei ai despotismului. Pentru c Tacit consider c liertas subzist i n absolutism:
,libertatea lui Thrasea a sfrmat sclavia altora" NAnn., 14, 49, 1). Deci liertas conoteaz, la Tacit, de
asemenea, independen[a gndirii. Ea se contrapune ,dezm[ului" sau ,licen[ei", licen!ia, adesea
declanate n vremea Republicii =Dial., 40, 2). De aceea, Tacit consider necesar disciplina. Militar,
ns i civic. Cci disciplina, mpreun cu (ortuna au asigurat permanent existen[a statului roman
=9ist, 4, 58; 73-74)
21
. Astfel, aceste patru no[iuni devin la Tacit permutabile.
ndubitabil Tacit nu pare a accepta tendin[ele universalizante, vizibile n discursul mental al
contemporanilor si. El rmne ,cet[ean roman" mai degrab dect ,om roman". Pentru istoricul
politolog, invariantele gndirii sale, bazele mentalit[ii sale de ,cet[ean", ce accepta par[ial noua
axiologie a romanilor, configureaz tocmai demnitatea, datorit creia se ndeplinete rolul social i
profesional liber, adic n virtutea unei motiva[ii personale, implicnd, la rndul ei, o riguroas
disciplin. n timp ce Tacit judec sever pe cel ce servete statul, nenzestrat cu roadele unei
asemenea mentalit[i. Tacit scoate n relief propriul su sistem axiologic, cnd - chiar n prima sa
scriere! - opune demnul, competentul, liberul i disciplinatul Agricola, adic ncarnarea metavalorilor
taciteice, nefolositorilor martiri ai opozi[iei stoice: ,s tie cei ce au obiceiul s admire numai cele
nengduite c pot s existe brba[i mari chiar sub principii ri, c respectul i msura, dac se
adaug hrnicia i vigoarea, ajung s se bucure de lauda prin care foarte mul[i au strlucit datorit
unei mor[i spectaculoase i pe ci abrupte, dar fr nici un folos pentru stat" VAgr., 42, 6). Prin urmare,
mpotriva principilor ,ri" nu ac[ioneaz brba[ii ,buni", ci cei ,mari", 'agni, n text. Dihotomia Jbuni"/
versusAi", att de frecvent evocat de Tacit, este astfel depit. Cci, n discursul taciteic, adesea
cei ,ri" nfrng pe cei ,buni". ns brba[ii ,mari" nving ,rii" monarhi, n virtutea demnit[ii lor,
ntruct ei ac[ioneaz pentru servirea sau ,folosul" statului; usus rei pulicae, n textul istoricului.
Cuvintele esen[iale sunt rostite, chiar din prima oper a lui Tacit: etimoanele gndirii istorico-politice
taciteice emerg n acest fel. Urmtoarea schem va da seama de raporturile dintre ele:
Rdignitas-
persona
liertas
disciplina
usus rei pulicae
principes
ciues 4o'ani
569 ----------------
TACT
Servirea statului este, aadar, clar privilegiat de ctre Tacit. Ea este util, chiar indispensabil, n
vremea unei crize moral-axiologice, care schimb identitatea romanilor, i mai ales sub principii cei
mai ,ri". Pe de alt parte, Tacit, n virtutea modului su de a gndi, metapolitic, asum ceea ce a fost
definit drept o concep[ie etico-juridic. Astfel, s-a artat c el refuz legilor eficacitatea practic n
privin[a corectrii distorsiunilor social-morale. Chiar cnd legile sunt bune, ele nu pot func[iona
satisfctor din pricina interven[iei for[ei brute, intrigilor i venalit[ii =Ann., 1, 2, 1; 3, 27, 1). Chiar dac
ini[ial sunt corect aplicate, n cele din urm sunt neglijate =Ann., 6,17, 4). De aceea, Tacit proclam
prevalenta bunelor moravuri i crede, mai ales, n n[elepciunea codului legislativ arhaic al celor
dousprezece Tabule =Ann., 3, 27, 1). Multiplicarea ulterioar a legilor a fost semnul coruperii statului
=Ann., 3, 27, 3). S-a sus[inut c astfel Tacit asum punctul de vedere al patricienilor de la nceputurile
Republicii!
22
. n realitate, dup prerea noastr, Tacit preconizeaz mai ales ntietatea cutumei i
moravurilor fa[ de legisla[ia statal. Cnd elogiaz codul decemviral, Tacit afirm c acesta excela
pentru c fusese alctuit ntr-o vreme a moravurilor sntoase. Dei Tacit n-a arborat niciodat
paseism i pesimism total, n pofida alega[iilor anumitor exege[i ai operelor lui. El consider c trebuie
totdeauna s se ndjduiasc, cci virtutea nu moare niciodat. Sau altfel spus: ,nu toate au fost mai
bune n vremea naintailor notri, iar chiar timpurile noastre au dat la iveal multe vrednice de laud
i talente, care trebuie s fie imitate de urmaii notri". =Ann., 3, 55, 5).
Prin urmare, nu trebuie pierdut speran[a nici n viitorul Romei. De fapt, Tacit n[elege c for[a
mperiului ajunsese la apogeu i c Roma relansa expansiunea. Chiar dac nu mpotriva germanilor,
cum credea el, ntre altele, c ar fi fost oportun. De aceea, s-a interpretat adesea greit un ablativ
absolut celebru din 5er'ania, care a fcut s curg mult cerneal n secolul nostru. ntr-adevr, pe
Tacit l bucur discordia, care submineaz pe germani ,n vreme ce destinele mperiului se grbesc",
urgentius I'perii (atis =5er'., 33, 2). Nu se afl n cauz destine, ce s-ar grbi spre sfritul
mperiului, pe care Tacit l-ar fi presim[it. Ci o soart care ,preseaz", care mpinge, nainteaz i
grbete Roma spre noi cuceriri, n ajunul expansiunii lui Traian pe Dunre i n Orient
23
.
Este ns adevrat c discursul taciteic reliefeaz n special o ,comedie inuman". Reflexe ale unei
societ[i degradate, principii emerg ca ri prin excelen[. Perspicacitatea acut pare s-l fi ajutat pe
istoricul politolog s n[eleag c poten[area absolutismului se realizase att sub domniile mpra[ilor
inspira[i de modelele despotismului elenistic, ct i n vremea celor considera[i ,buni", toleran[i i
tradi[ionaliti. ns Tacit are tendin[a s reduc totul, conduita i strategia politic a cezarilor, la
caracterul lor. El este nefavorabil chiar lui August, cci reproduce att elogiile, ct i criticile ndreptate
mpotriva fondatorului Principatului, ca s ncline spre cele din urm =Ann., 1, 9-l0). Pornind de la
izvoarele sale, l consider pe Tiberiu ca pe un ipocrit i un monstru, avid de
570
RDL
FLOSOFA Sl MENTALTATEA LU TACT
putere, ca pe cel mai ru dintre cezari". Este, de asemenea, ostil lui Gaius -Caligula, Claudiu i Nero.
n sfrit, Galba ar fi fost inapt s crmuiasc mperiul =9ist, 1, 49), iar Otho i Vitellius sunt, de
asemenea, blama[i. Atitudinea taciteic fa[ de Vespasian pare echivoc, fiind de fapt nefavorabil lui.
Cum am vzut, Domi[ian este aspru incriminat. Totodat, Tacit este deosebit de sever fa[ de femeile
casei imperiale, ca Livia, Messalina sau Agrippina.
Pasionate i vicioase, ele sunt parc structurate dup standardele tragediilor lui Seneca, traduse n caracterele atribuite Fedrei
i Medeei. Setea de putere se amalgameaz cu patima sexual, cu adulterul i incestul. Cum s-a artat, Tacit conexeaz ntre
ele pulsiunile carnale, aviditatea de putere i instinctul mor[ii. Singurul membru al familiilor imperiale, pe care l elogiaz Tacit
este Germanicus, fiul adoptiv al lui Tiberiu. Dar, pe de o parte, Germanicus nu domnise niciodat, iar, pe de alta, calit[ile,
conferite lui, i ngduiau istoricului s-l blameze mai accentuat pe Tiberiu. Cci, Germanicus emerge din discursul taciteic ca un
anti-Tiberiu, strlucitor, generos i brav. Poate c Tacit credea c un om ca Germanicus n-ar fi putut niciodat deveni mprat.
El era prea onest pentru tronul imperial. Gesta lui Germanicus peste Rin culmineaz n ceremonia care tersese urmele
dezastrului lui Varus =Ann., 1, 60-62). Tacit nu men[ioneaz erorile comise de Germanicus peste Rin i nici politica n[eleapt,
pe care o practicase acolo Tiberiu. De altfel nu elogiaz Tacit pe Germanicus i pentru c acesta combtuse aprig pe germani,
spre deosebire de Traian? Oricum, Germanicus constituie dubletul moral i narativ a lui lulius Agricola, eroul cel mai ndrgit de
Tacit. Este relevant faptul c, ntr-un succint portret direct, istoricul atribuie lui Germanicus ,caracter cet[enesc", ciuile
ingeniu', i o ,uimitoare amabilitate", 'ira co'itas, care se opuneau viciilor lui Tiberiu =Ann., 1, 33, 2). Germanicus arbora, prin
urmare, atitudine cet[eneasc, ciuilitas, virtute atribuit n mod curent lui Traian, i se purta cu romanii ca un egal al lor sau
,nso[itor", co'es.
Oricum, Tacit pare a adera la faimoasa exclama[ie a lui Montanus: ,cea mai bun zi dup un principe
ru este cea dinti" (a domniei urmtoare, 9ist, 4, 42, 13). ns, dac to[i mpra[ii sunt sau devin ri,
n virtutea logicii ineluctabile a absolutismului, statul le este superior. El trebuie servit cci ,principii
sunt muritori, iar statul este etern" =Ann., 3, 6, 3). Statul, adic orice stat, dac este roman. De
altminteri, cu intui[ia sa genial, Tacit observ c principii, orict de ri ar fi, nu pun n primejdie
mperiul i via[a provinciilor, deoarece ei reprim nemilos doar n Capital =9ist, 4, 74, 4)
24
.
Tacit este un nostalgic al vechii republici romane, dar n[elegea c restaurarea ei devenise imposibil.
Condi[ia puterii, n anti-Cetatea, care era mperiul, rezida n autoritatea unui singur om =Ann., 1, 6, 7).
Marele scriitor sesiza c devenise imposibil furirea constitu[iei mixte, 'i?te, cndva preconizate de
Cicero =Ann., 4, 33,1). Tacit percepea, de asemenea, voca[ia militar a Principatului. Sfritul lui Nero,
afirm istoricul, dezvluise secretul mperiului, arcanu' i'periiL posibilitatea crerii unui principe nou
n alt parte dect la Roma, datorit ac[iunii militarilor din provincii =9ist, 1, 4, 2). Firete, Tacit se
opune autoritarismului
' Tacit este, de fapt, fascinat de personalitatea lui Tiberiu. Fr s-l converteasc ntr-un alterego al su, cum afirm unii cercettori, i transfer
unele dintre propriile sale pulsiuni.
571
TACT________________
excesiv. S-a artat c o serie de termeni taciteici incrimineaz puterea abuziv ca ,domina[ie",
do'ina!iei, ce se opune conceptului de liertas (de pild, n Ann., 1,1,1), .puterea ilegal", potentia
=Ann., 1,1,1), ,armele", ar'a, chiar i'periun(
G
. n discursul istoric taciteic, se manifest, de altfel, o
evolu[ie n privin[a monarhiei inevitabile. Mult vreme - practic, pn n 112 d.C. i la cotitura
absolutist a politicii lui Traian -, mai pu[in n Agricola i n 5er'ania, n msur mai sensibil n
Dialogul despre oratori i, cu unele reticen[e, n /stor/7, Tacit a ndjduit n concilierea dintre Principat
i libertate, adic ntr-un regim monarhic tolerant fa[ de clasa politic roman =Agr,, 3, 1). n Istorii, el
arat c monarhul n[elept trebuie s [in egal balan[a ntre o republic imposibil i servitute, care
caracterizeaz statele prea autoritare, precum cele din Orient. De aceea, Galba declar succesorului
su desemnat: ,vei crmui oameni care nu pot suporta nici ntreaga servitute i nici ntreaga libertate"
=9ist, 1, 16, 9). Teribil constatare! Am artat c, pentru Tacit, un bun principat presupunea, n primul
rnd, nlocuirea eredit[ii dinastice prin adoptarea celui mai bun senator ca succesor desemnat =9ist,
1, 15-l6). Am relevat mai sus acest lucru. Dup 112 i, mai ales, dup 117 d.C, data accesului lui
Hadrian la puterea imperial, fr a renega filosofia sa politic, Tacit pare a pierde speran[a n
punerea ei n oper. Decep[ionismul, mai degrab dect pesimismul lui Tacit, pare incontestabil.
Schema urmtoare poate da seama de evolu[ia concep[iilor taciteice despre monarhie:
I
RR
Ann. DECEP|E
Aar. - 5er'. A
4
A
9YS3
y
SPERAN|
J y
Diai.
f
Tacit nu devine ns republican. Pare a crede c numai Germanicus ar fi putut restaura republica
=Ann., 1, 33, 2). Totui, dup moartea lui Germanicus, restaurarea republicii ajunsese imposibil de
realizat. storicul continua s cread n libertatea intelectual, pe care tiranii nu puteau s-o nimiceasc
=Ann., 4, 35, 6-7). Aplicarea unui nou cod socio-cultural continua, aadar, s fie cu putin[. Chiar n
pasajul unde reliefeaz c vor exista totdeauna virtu[i, Tacit sus[ine c fenomenele naturii i istoriei
evolueaz ciclic. Prin urmare, virtu[ile organice ale romanilor ar putea triumfa cndva. Via[a este
etern, ca i oamenii, ale cror virtu[i vor putea totdeauna birui.
572
POLTCA ROME Sl OBSERVA|A SOCO-POLTC
Poli"ica Ro1ei ,i o>e$4a+ia ocio%(oli"ic#
Tacit d seama, cu o sagacitate uluitoare, de marile tendin[e politice ale Romei epocii sale i ale
secolului d.C, de poten[area ineluctabil a monarhiei, de riscurile i de ecourile puternice, pe care le
implica o conduit demn. Tacit contientizeaz muta[iile suferite de moravuri, emergen[a unui nou tip
de societate. Totui Tacit a fost un istoric senatorial, exponentul unui mod de a gndi .patrician",
impregnat de conflictul, petrecut n psihicul su, ntre violen[ele instinctuale i o cenzur sever, ntre
frustra[ii i o optic elevat. Tacit este obsedat nu numai de constrngerile tiraniei, ci i de discordia
social. l preocup mecanismele colective, n Istorii, dar i n Anale. El relev c rebeliunea legiunilor,
din 14 d.C, se exprima prin mii de guri i de glasuri, astfel nct o asemenea solidaritate spontan era
foarte primejdioas =Ann., 1, 32, 3). De altfel starea de spirit a solda[ilor s-a modificat iute i cei mai
activi dintre ei s-au ridicat mpotriva principalilor rebeli =Ann., 1, 44, 2-3). Aadar Tacit incrimineaz
furia mul[imilor, crora le atribuie gustul pentru dezordine, instinctul gregar. se ntmpl uneori s
recunoasc mul[imii reac[ii generoase =Ann., 2, 82; 3, 1; 14, 60-64). Semnaleaz, astfel, solidaritatea
plebei cu sclavii nevinova[i, condamna[i dup uciderea lui Pedanius Secundus =Ann., 14, 42, 2). Tacit
elogiaz sclavii rmai credincioi stpnilor =9ist, 1,3, 1; Ann., 14, 60, 3) i reprob sever pe cei ce
se revolt mpotriva condi[iei lor =9ist, 1, 4, 3; Ann., 4, 27). Prejudec[ile sale sunt doar par[ial
compensate. Dispre[uiete pe liber[i i nu aprob ascensiunea lor social =Ann., B, 12, 3; 3, 61, 1; 11,
35, 1; 13, 19, 4; 26-27; 14, 39; 15, 54), dar nu subscrie tendin[ei de a li se deteriora statutul social
=Ann., 13, 26-27) i elogiaz, cum vom vedea, comportamentul unei liberte. n pofida
romanocentrismului su, al faptului c primele cuvinte din Anale sunt ,oraul Roma", Tacit privete
favorabil ascensiunea social a burgheziei italice i provinciale, a ,oamenilor noi", ale cror merite le
elogiaz =Ann., 3, 55, 3). Desigur, consider c provincialii nu au dreptul s se revolte mpr triva
administra[iei romane, orict de rea ar fi fost ea =Ann., 3, 40-47; 15, 20-22 e':.), ns pledeaz pentru o
gestiune moderat a lor, competent, tolerant, n rice caz dreapt. Erorile administra[iei romane se
afl la obria rscoalelor provir ale =Ann., 14, 35). )n#estrat cu o capacitate re'arcail de
oserva!ie social, istoricul semnaleaz solidarit[ile furite ntre provinciali i militari, care triesc
printre ei =9ist, B, 80, 5).
Fost soldat, Tacit iubete armata i se apleac atent asupra faptului militar. Dac n[elege pricinile nemul[umirii legiunilor dup
moartea lui August - serviciu militar excesiv prelungit, abuzuri comise de unii ofi[eri, sold insuficient etc. - dezaprob cu
severitate rzvrtirea lor NAnn., 1, 16 i urm.). ndeosebi armata trebuie s vegheze asupra concordiei sociale i asupra
disciplinei, l felicit pe Corbulo de a fi impus trupelor lui un antrenament riguros i o disciplin aspr =Ann., 13,35). n Istorii,
generalii romani vorbesc adesea ostailor de necesitatea respectrii jurmntului fa[ de Roma. Tacit se bucur cnd armata,
redisciplinat de Germanicus, masacreaz pe
573
TACT
germani =Ann., 1,51,1). $ci Tacit sesi#ea# cu .udicio#itate interac!iunea survenit )ntre (actorii e+terni i cei interni. Rzboiul
de cucerire n exterior poate aduce pacea i concordia n interior. Ce atitudine adopt Tacit fa[ de principalele ordine sociale?
Crede c ele trebuie s fie solidare ntre ele =Ann., 12, 60, 4). Privete cu simpatie ascensiunea social a cavalerilor, dar
blameaz pe cei ce aduleaz excesiv principii. Se vdete chiar mai sever fa[ de vechiul senat, cel al lulio-Claudienilor i
Flavienilor. Tacit este mndru de a fi senator, ns nu iart colegilor si incapacitatea de a-i men[ine rolul social, starea lor,
status. Condamn laitatea i versatilitatea unor senatori, ca i a ntregului lor ordin =9ist., 1, 45, 1; 3, 37,1 -3; Ann., 1, 21,1; 38;
3, 25; 65; 14, 12 etc). Cu deosebit indignare, Tacit reprob att senatori, ct i cavaleri nedemni, cnd relateaz nceputurile
domniei lui Tiberiu: ,dar la Roma s-au prvlit n sclavie consulii, senatorii, cavalerii" =Ann., 1, 7,1). Luciditatea sa istoric se
eviden[iaz cnd n[elege diminuarea ineluctabil a rolului senatului, chiar sub Antonini, i rennoirea familiilor, care l
alctuiesc. S-a subliniat c atunci cnd utilizeaz un material tratat de alte izvoare, ca Plutarh, Suetoniu i Cassius Dio, Tacit
atest o judecat istoric mai profund i mai judicioas
26
.
Tacit acord o aten[ie deosebit politicii externe romane i avatarurilor ei n secolul d.C: defensiv,
semiexpansionism, n vederea relansrii ofensivei romane. El condamn pe Tiberiu pentru c ar fi fost
,un principe nepreocupat de extinderea mperiului" NAnn., 4, 32, 2). Am vzut c Tacit consemneaz
utilitatea discordiei ntre vrjmaii Romei i raporturile bilaterale ntre factorii politici interni i externi.
S-a reliefat c trei popoare strine atrag n mod deosebit aten[ia scriitorului: germanii, pr[ii i britannii.
Am vzut mai sus cum nf[ieaz Tacit pe germani i ct importan[ acord el primejdiei
reprezentate de acetia. storicul semnaleaz c ,nici chiar pr[ii", ne Parthi <uide' =5er'., 37, 1), nu
s-au nvederat att de periculoi pentru imperiul Romei. Ceea ce vrea s spun c, potrivit lui Tacit,
dup germani, pr[ii sunt dumanii Romei cei mai primejdioi. Dar, cum am artat, n alte capitole,
romanii i considerau pe pr[i adversarul lor cel mai aprig i principalul rival la stpnirea ,lumii
locuite", adic civilizate. Tacit nu numai c figureaz pe larg conflictele dintre romani i pr[i,
ndeosebi pentru dominarea Armeniei, ci i consider i el emulii Romei: imperiile celor dou popoare
rivale sunt ,cele mai mari" de pe pmnt =Ann., 2, 56, 1; 60, 4). Aadar, Tacit recentreaz pu[in
imaginea pe care romanii i-o fureau despre inamicii lor i i mut pe pr[i de pe primul pe al doilea
loc n ierarhia popoarelor strine. Pe de alt parte, Tacit nareaz progresul cuceririi romane n
Britannia, reprimarea rebeliunilor grave, nfrngerea britannilor liberi din nordul insulei. Dei l bucur
supunerea celor mai mul[i britanni, admir dragostea lor i a germanilor de libertate. El atribuie
cpeteniei britanno-caledoniene un foarte sever rechizitoriu mptoriva cuceririi romane, un nflcrat
apel la aprarea patriei =Agr., 30-31). Galgacus demasc virulent faimoasa ,pace roman", pa+
ro'ana, cnd arat c romanii ,numesc imperiu ho[ia, masacrul, jaful; cnd fac gol n jurul lor, spun c
aduc pace" =Agr., 30, 6). Admira[ia fa[ de bravura britannilor i de dragostea lor de libertate, nzuin[a
de a majora semnifica[ia victoriei finale, repurtate de Agricola asupra unui duman att de drz,
explic de ce Tacit pare a subscrie temporar incriminrii pacificrii i cuceririi romane. Se adaug
considerente retorice, dorin[a de a utiliza procedeul prosopopeii i procedura ,colorrii"
574
POLTCA ROME Sl OBSERVA|A SOCO-POLTC
discursurilor, dar mai ales acea dezbatere n contradictoriu, disputatio in utra'<ue parte', mai sus
consemnat. Prin rechizitoriul lui Gaigacus, Tacit dorete s prezinte ambele puncte de vedere n
privin[a imperialismului roman, al cuceritorilor i al dumanilor.
Pe de alt parte, Tacit se refer i la alte popoare, ca de pild, la traci i la rebeliunile lor mpotriva
Romei - n Anale -, ca i la daci. El admir dacul ,reputat", ns i ,nnobilat", noilitatus, prin victorii i
nfrngeri n rzboaiele cu romanii =9ist, 1, 2, 1). ns, n legtur cu ruperea unui tratat ncheiat cu
romanii n 69 d.C, ca i cu justificarea politicii de romanizare masiv a Daciei, recent cucerite de
Traian, consider c semin[ia dacic era ,neleal" N9ist, 3, 46,3). De aceea, pare a spune Tacit, Dacia
a trebuit cucerit i intens colonizat
27
. Tacit vdete o real curiozitate pentru alte tipuri de civiliza[ie
dect cea roman, cu toate c, n general, pledeaz pentru romanizare, pentru ordinea i for[a
mperiului, uis i'perii (de pild, n Ann., 13, 56, 1; 15, 31). n acest fel, se configureaz, n operele
sale, o observa[ie socio-politic foarte lucid, care implic att mprejurrile politice, ct i unele
realit[i sociale, n ciuda unor erori i prejudec[i. $u toate ,prtinirile- sale, Tacit este, (r )ndoial,
un 'are istoric, capail s sesi#e#e nu detaliile politicii curente, ci 'arile curente ale devenirii
(eno'enelor. ns pretutindeni Tacit caut febril sufletul, al indivizilor, ca i al mul[imilor, pentru a-l
scruta cu severitate.
O>e$4a+ia (i8olo/ic# ,i )1a!i1)l
Dup prerea noastr, Tacit n-a fost pesimist n privin[a viitorului Romei, ci doar relativ la oameni, mai
ales la unii oameni. Adic invers dect Salustiu. Cum am artat mai sus, Tacit ,vneaz" perversiunile
i are tendin[a de a reduce toate tribula[iile istoriei la viciile oamenilor. Virtutea poate triumfa, dar omul
este fascinat de viciu: ,vor fi vicii ct timp vor fi oameni, ns ele nu sunt nentrerupte i sunt
compensate de interven[ia binelui" =9ist, 4, 74, 6). Un asemenea enun[ reveleaz sufletul tulburat al
lui Tacit nsui, suflet obsedat de strlucirea viciului, cu toate c aspirnd spre o conduit nobil i
demn{ Cnd se afl n fa[a a dou explica[ii ce ar putea fi acordate unui act uman, dintre care una
ilustra o inten[ie bun i nobil, iar cealalt o perfidie camuflat, Tacit alege, de regul, interpretarea
,rea", nefavorabil fiin[ei omeneti. El i propune s surprind contradic[iile ntre declara[iile
oamenilor i adevratele lor [eluri. Adesea virtutea n-ar fi, dup prerea istoricului, dect un viciu
deghizat. Sau, altfel spus, de ctre Ronald Martin, Tacit ncearc s surprind contradic[ia ntre
persona public i gndurile intime ale personajelor sale. 1
n orice caz, faptele istorice reveleaz totdeauna, la Tacit, calcule i sentimente omeneti. Filosofia i
gndirea metapolitic taciteic, axat pe explorarea moravurilor, l determin s investigheze, mai
profund ca oricare alt scriitor
575
TACT
roman, psihicul indivizilor i comunit[ilor. Tacit atest o stupefiant fine[e psihologic i un sim[ acut
al complexit[ii fiin[ei umane. Dac ndeobte istoricul generalizeaz i extrage concluzii asupra naturii
umane, pornind de la un caz particular, el supune unei analize plurivalente fiecare personaj,
ntmpinat de discursul su istoric. Comportamentele, mecanismele i cauzele lor sunt atent disecate.
Nu numai contiin[ele, ci i zonele subliminare lor, largi felii din subcontient, emerg din observa[ia
psihologic taciteic.
Pe de alt parte, dac observa[ia psihologic este aproape totdeauna nvestit de Tacit cu valen[e
moralizatoare, nu trebuie s credem c ea este totdeauna crud, nemiloas fa[ de obiectul su. Tacit
atest adesea un umanism vibrant. Dei l-a detestat pe Seian, suferin[ele ndurate de partizanii lui i-au
inspirat o profund compasiune =Ann., 6, 25, 5). Executarea copiilor lui Seian este figurat cu oroare
=Ann., 6, 25, 3-40). De asemenea, Tacit tie s-i depeasc prejudec[ile, cnd exalt nobilul sfrit
al libertei Epicharis, dispre[ul ei fa[ de tortur, comportarea pilduitoare a acestei fiin[e demne =Ann.,
15, 57). Umanismul lui Tacit se reliefeaz i n elogierea vie[ii de familie, la sfritul biografiei lui
Agricola, n emo[ia pe care i-o suscit legturile de snge =9ist, 3, 67; Ann., 11, 37). Umanismul
taciteic se extinde chiar i asupra Barbarilor: cu negrit emo[ie, istoricul contempl so[ia lui Arminius,
mndrul duman al Romei, care, prizonier, nainteaz fr s plng i s se vaiete, dar cu minile
pe piept i cu privirea a[intit spre pntecul, unde purta vlstarul brbatului ei =Ann., 1, 57)
28
.
De aceea, am sus[inut c=.acit nu este doar un 'artor al istoriei, ci i un 'artor al o'ului. Nici un alt
prozator antic n-a oferit o mrturie att de ptrunztoare asupra omului. Asupra omului i asupra
sufletului uman, contradictoriu, variabil. Asupra condi[iei acetuia i a strdaniei lui de a conjura grelele
amenin[ri, pe care soarta ei le impuneaTtns perceperea spa[iului i timpului uneori denot i
altdat conoteaz istoria psihologic, metapolitic, moralizatoare a lui Tacit, opernd totodat
jonc[iunea ntre concep[iile i arta lui, sugernd un univers imaginar foarte bogat n multiple
reverbera[ii.
S(a+i)l ,i "i1()l
Tacit se intereseaz cteodat de spa[iul i timpul enun[rii, al cititorului. Datorit densit[ii lor remarcabile, operele lui Tacit
prelungesc timpul cititorului. Pe de alt parte, istoricul consemneaz c trebuie s insiste asupra situa[iei din Roma, nainte de a
reiata ce nzuia s dezvluie =9ist., 1,4,1) sau c se refer, pe scurt, la un eveniment oarecare =Ann., 1,1,4). De fapt, Tacit
atribuie o anumit nsemntate timpului i spa[iului enun[rii, pentru c el vrea s stimuleze puternic participarea cititorului la
desfurarea discursului su istoric, trirea evenimentelor, intropatia nu numai a sa, ci i a lectorului. Enun[area se nvedereaz
ndeobte mai lung n momentele cele mai relevante ale expunerii faptelor.
576
SPA|UL Sl TMPUL
Desigur c Tacit, n buna tradi[ie a istoriografiei romane, confer o aten[ie sporit timpului i spa[iului
enun[ului, adic al autorului, spa[io-temporalita[ii reprezentate. n aceast privin[, decisiv se
nvedereaz a fi interesul Romei. Faptul de a sluji bine Roma scurteaz timpul i spa[iul enun[ului.
Trecutul glorios al romanilor este perceput de scriitor ca scurt, clar =Agr., 1, 2). n schimb, vremea
domniei lui Domi[ian fusese lung, cci smulsese at[ia ani vie[ii normale a oamenilor VAgr., 3, 2).
ndeosebi ultimii trei ani ai acestei domnii sunt resim[i[i de Tacit ca foarte lungi, dat fiind c Domi[ian
reprimase senatul fr cru[are VAgr., 44, 6). n schimb, lulius Agricola scurtase distan[ele n Britannia,
ntruct implantase acolo limba i moravurile romane =Agr., 30, 4-5; 33, 4). Spa[iul britannic apare
scurt romanilor din pricina vitejiei lor, ns distan[ele ar putea s se lungeasc excesiv, dac ei i-ar
pierde virtu[ile =Agr., 33, 5-6). ar cnd se refer, n pasajul analizat mai sus, la destinele mperiului,
care preseaz i mping nainte pe romani, Tacit percepe timpul ca mai scurt, de fapt mai scurtat,
deoarece Roma se apropie de apogeul ei =5er'., 37, 3-5). A contrario, Tacit i reprezint cumplitul
an 68-69 d.C, ca ,lung, dei unul singur", longus et unus annus =Dial., 17,3). Aceast sintagm include
cea mai clar mrturisire a varia[iilor subiective ale timpului enun[ului i ale explica[iei lui: statutul
Romei.
Operele majore comport o structur relativ similar a spa[io-temporalit[ii enun[ului. Cei paisprezece
ani ai domniei lui Nero au fost lungi, pentru c au ruinat disciplina militar =9ist, 1, 5, 3). Spa[iile se
dezarticuleaz n vremea anului cel lung, dei unul singur, cnd solda[ii lui Otho lupt mpotriva
concet[enilor, ca i cnd ar fi nu romani, ci pr[i =9ist., 1, 40, 4-5). Totui, o dilatare exagerat a
spa[io-temporalit[ii, sub inciden[a diverselor tribula[ii pe care le ncearc Roma, poate determina un
efect contrariu. Adic abrevierea brusc, amenin[nd cu anihilarea timpului, ntruct anii 68-69 d.C. ar
fi putut s implice sfritul Romei =9ist, 1, 11, 6). Dar timpul i spa[iul enun[ului n AnaleK Tacit
percepe ca scurt timpul Republicii i ca lungi anii dictaturilor primului secol .C, ca scurt domnia lui
August, pentru a ajunge apoi la lunga durat a succesorilor ntemeietorului Principatului =Ann., 1,1).
Anul 65 d.C, cel al crudelor represiuni, pngrite de numeroase crime, cum afirm istoricul, este
deosebit de lung =Ann., 16,13,1). Totodat, n Anale, excesul de tensiune nu comport doar pericolul
prelungirii timpului. Zvonurile, ru'ores, acumulate la moartea lui Germanicus, scurteaz i apoi
suspend pur i simplu durata =Ann., B, 82, 3-5)
29
.
Aceast percepere elastic a spa[io-temporalit[ii reprezentate traduce un univers interior zmislit din
tensiuni i discontinuit[i. nct tensiunilor i discontinuit[ilor universului taciteic interior le corespund
tensiunile i discontinuit[ile discursului autorului.
577
TACT
S"$a"e/ia li"e$a$#
Alctuirea textului taciteic nu este niciodat ntmpltoare ori gratuit. Ea sugereaz un univers
imaginar, furit din gravitate, ton solemn, tributar esteticii sublimului, ca i din ironie, din umbre i
lumini, din clarobscur tulburtor, din polisemie fascinant. Acest univers este prin e+celen! conotativ.
Am relevat mai sus cum se ajusteaz structurile analistice mesajului emis de istoric, mentalit[ii sale.
&acrosinta+a te+tului, ca i scriitura sunt, )n operele sale, totdeauna (unc!ionale, cci Tacit se pricepe
s aleag cele mai apropiate mijloace n vederea transmiterii mesajului su. Se putea transmite i
altfel, prin alte mijloace, mesajul taciteic, dar Tacit, ca nimeni altul, tie s adapteze perfect procedeele
sale compozi[ionale i stilistice universului su imaginar, ca s transmit substan[a acestuia.
Pe de o parte, Tacit, ncercnd s prezinte onest procesul devenirii istorice, i transform discursul
ntr-o magic fic[iune, iar pe de alt parte, el i confer acestuia multiple valen[e romaneti. ntruct
istoricul artist practic trirea plenar a faptelor relatate, el nu se situeaz ndeobte n spatele lor, nu
asum statutul naratorului omniscient, ci evolueaz o dat cu ele. Tacit practic viziunea ,avec", cum
spun francezii, ntruct triete o dat cu evenimentele relatate i cu personajele implicate de ele. Si,
desigur, cu personajul principal al discursului general, care este Tacit nsui. nct el se dedubleaz,
se scindeaz n doi factori, dintre care unul reprezint autorul exterior, ce intervine rar, ca n pasajele
unde elucideaz timpul enun[rii, i un autor trind din interior tot ce relateaz. Prin urmare, dou voci
auctoriale primeaz n discursul taciteic, dintre care cea mai semnificativ i mai frecvent exprimat se
nvedereaz a fi cea a autorului-personaj. Ca un operator, care transmite n direct filmul realizat. Tacit
nareaz parc fr a cunoate efectul faptelor figurate. De altfel analogia cu cinematograful nu este
incidental, deoarece marele scriitor practic arta filmului ,avnt la lettre". Cci el plimb viziunea
lucrurilor i i mic imaginile, ca i cnd ar fi narmat cu o camer de filmat. Racine a intuit
asemenea calit[i ale lui Tacit, cnd l-a proclamat cel mai mare pictor al antichit[ii. Nu exist o [ar a
istoriografiei, n literatura latin, precum {ara romanului sau a comediei; dar Tacit a configurat, n
discursul su, o veritabil [ar romanesc i cinematografic. Pe lng aceasta, s-a artat c Tacit n-a
fost doar un mare romancier i, adugm noi, un strlucit cineast in spe, ci i un poet i dramaturg de
seam. S-a artat c Tacit pare a aplica istoriografiei estetica eposului, atribuit de Petroniu lui
Eumolpus, c el confer discursului su o voca[ie oracular i opereaz cu simboluri i un
supraadevr alegoric, ntocmai ca poe[ii epici i mai ales cu Vergiliu, pe care l admira. Dar eposul
taciteic se prezint ca o epopee concentrat, crispat, dramatizat, pe scurt ca un antiepos. Cci,
Tacit dramatizeaz discursul su, l convertete ntr-un lan[ de tragedii. Vom reveni mai jos asupra
acestui subiect. Pe deasupra, multe descrip[ii taciteice ating
578
STRATEGA LTERARA
culmile sublimului, datorit ororii tragice pe care o inspir. Cercettorii au statuat nu numai afinit[i
ntre ideile expuse n Dialogul despre oratori i estetica lui Pseudo-Longin, autorul Tratatului despre
suli', scris n grecete n cursul secolului d.C, ci i voca[ia sublimului a textului taciteic, impregnat
de attea discontinuit[i, rupturi i orori tragice. Pe bun dreptate, Pierre Grimal a apropiat discursul
taciteic de tragedia antic i a decupat textul lui n adevrate secven[e dramatice
30
. Oricum, atunci
cnd personajele sale se emo[ioneaz, Tacit le mprtete sentimentele, cci statornicete o
adevrat comuniune cu ele. Tacit sau mai degrab vocea autorului-personaj. Scriitorul reuete s
transmit aceast emo[ie cititorului. Emblematic ni se pare descrierea solda[ilor romani, care
ngroap i plng osemintele lsate de nefericitele legiuni ale lui Varus =Ann., 1, 6l-62). Emo[ia i
durerea se propag pretutindeni, cuprinznd concomitent pe solda[i, personajul-autor i pe cititor.
nzestrat cu o art complex, plurivalent, de cineast ante littera', romancier i poet, Tacit utilizeaz
un joc abil al palierelor. n /stor/7, ac[iunilor, care se desfoar n palatul imperial, li se opun, pe alt
palier, cele ce au loc n mediile politice ale pretenden[ilor, la Roma sau n provincii. ar, n prima carte
a Analelor, discursul taciteic penduleaz rapid ntre palierul Romei i cel din Germania, sugernd
interac[iunea factorilor politici interni i externi. Tocmai datorit jocului palierelor, asumat de Tacit
autor-personaj, n virtutea viziunii sale ,cu" (,avec") evenimentele, se structureaz contrastul
fundamental al nceputului Analelor, cel ntre Tiberiu i Germanicus. Universul conotativ, arta insinurii
i a sugestiilor subtile rezult, mai ales, din tehnica manipulrii zvonurilor, ru'ores, la care ne-am
referit mai sus, n legtur cu filosofia i metodologia taciteic. ,Rumorile" slujesc adesea sugerrii
unei incertitudini tulburtoare i, deci, cu att mai fascinante. Concomitent ,rumorile" pun n relief
opinia public, motivul coral, masa celor ce gndesc i vorbesc, dup regulile marilor ansambluri. De
altfel Tacit subliniaz c mul[i oameni sunt ,lacomi de zvonuri", ru'oru' auidi =9ist, 1, 4, 3). La nici un
alt istoric, ,rumorile" n-au jucat vreodat un rol att de important. mpactul ,rumorilor" trebuie ns pus
n rela[ie cu utilizarea ironiei de ctre marele scriitor. 5ravitatea sole'n, implicnd elanul spre
sublim, alterneaz n discursul taciteic cu ironia, care func[ioneaz ca un sublim inversat. Contrastele
ce populeaz lumea taciteic exorteaz la deriziune i la ironie. De altminteri demersul ironic
eviden[iaz voca[ia mai degrab antiepic a strategiei literare a lui Tacit, faptul c el structureaz
ndeosebi o fresc antiepic i antitriumfal.
Este ns blocat utilizarea procedurilor retorice de ctre difuzarea ironiei? Rspunsul nu poate fi dect negativ. S-a demonstrat
cum utilizeaz Tacit, pornind de la experien[a sa retoric, procedeul denumit de greci en*rgheia, care vizualizeaz puternic
descrip[iile, animate, deosebit de clare, ca i *'phasis, arta sugestiei discrete, conotative, la care ne-am referit mai sus.
Totodat istoricul artist tie s ngroae duetul liniar, s poten[eze expresia, s exagereze emo[ia, ntr-un cuvnt s amplifice
retoric liniile de for[ ale discursului su. Discre[ia implicat de *'phasis construiete umbrele i clarobscurul expunerii
taciteice, alternnd cu lumina intens, pe care o declaneaz amplificarea retoric
31
.
579
TACT
Ti()$ile &e &ic)$ ,i ($oce&eele co1(ozi+io!ale
Discursul taciteic implic modalit[i diverse. De aceea, tienne Aubrion crede c poate decela, n
opera lui Tacit, mai multe tipuri de discurs
32
.
Se poate degaja n primul rnd aa-numitul discurs al autorului, adic al autorului-personaj, care
intervine frecvent n text, comenteaz evenimentele i participan[ii la ac[iune, n optica propriei triri,
caut s asigure adeziunea ori complicitatea activ, emo[ionat, a cititorului la derularea faptelor.
Secven[ele interpretative sunt foarte numeroase la Tacit. Chiar cele ce nu implic o interpretare
explicit au tendin[a de a comporta interven[ia autorului-personaj, mcar la nivelul subtextului. Cu
excep[ia 5er'aniei, toate operele lui Tacit con[in prologuri sau introduceri, n care istoricul i expune
destul de limpede concep[iile istorice sau propria poetic a speciei literare abordate de el n lucrarea
respectiv. Pe cnd prologul Analelor, n func[ie de tiparele tradi[ionale ale istoriografiei latine,
ncorporeaz i o mic ,arheologie", adic un scurt istoric al devenirii Romei NAnn., 1, 1, 1). ndeosebi
autorul-personaj comenteaz direct faptele, gesturile i inten[ia celor ce-i populeaz bogatul univers
construit. Glosele lui Tacit variaz ntre un singur cuvnt i un enun[ destul de ntins. Glosele taciteice
insinueaz semnifica[ii complexe textului i i confer o adncime mbog[it de variate conota[ii.
Adesea ele adopt aspectul unor formule apoftegmatice percutante, aa-numitele senten[e. De regul,
senten[ele sunt aezate la sfritul capitolelor, asumnd func[iile concluziei autorului. Astfel, primul
capitol al Analelor se ncheie cu glosa-senten[ asupra impar[ialit[ii autorului, n timp ce al doilea
sfrete cu o constatare generalizatoare asupra degradrii aparatului administrativ senatorial din
provincii
33
.
Fr ndoial, Tacit utilizeaz pe scar larg discursul narativ. El penduleaz ntre nara[ia simpl,
afectat relatrii unor evenimente banale, cu enumerrile de prodigii sau detaliile administra[iei
romane, i nara[ia dramatizat ori romanesc, abundent n scenarii pline de relief i de micare. n
astfel de scenarii, Tacit nareaz btliile, fr a insista asupra aspectelor tehnice, ns preocupat s
redea esen[ialul i s eviden[ieze conota[iile psihologice. Vivacitatea dramatic se ob[ine adesea prin
inser[ia n nara[ie a unor mici descrip[ii sau a anumitor discursuri n stil indirect, atribuite diverselor
personaje evocate.
Tacit acord importan[ major discursului descriptiv. Astfel, s-a artat de mult vreme c el
privilegiaz ,tabloul", descrip[ia n mar, am spune scenariul descriptiv. Acest scenariu descriptiv i
ofer putin[a de a scruta mobilurile psihologice ale faptelor petrecute i de a insera numeroase glose
i secven[e interpretative. Tocmai scenariul descriptiv, ,tabloul", inculc artei taciteice acel caracter
cinematografic, furit din micare lent sau rapid, pe care l-am consemnat mai sus. Cu oarecare
exagerare, s-a afirmat c Istoriile i Analele
580
TPURLE DE DSCURS Sl PROCEDEELE COMPOZ|ONALE
echivaleaz cu o suit de ,tablouri"*. Moartea lui Agricola, masacrarea solda[ilor rebeli din tabra lui
Germanicus, sfritul Agrippinei, mama lui Nero, prilejuiesc tablouri celebre =Agr., 44,l-2; Ann., 1,49;
14,8). Pretutindeni Tacit investigheaz via[a oamenilor, n dinamica ei specific, motiva[iile profunde i
tulburtoare ale gesturilor i actelor omeneti.
Discursul descriptiv al lui Tacit asum i arta portretului, cci marele scriitor este i un excelent
portretist. Astfel, emerg din textul taciteic att portrete de grup, ct i ale unor indivizi. n msur mai
sensibil n Anale dect n Istorii, Tacit privilegiaz portretele indirecte, n raport cu cel direct. Astfel,
Agrippina nu este niciodat direct portretizat. Acelai statut revine unor personaje ca Thrasea, Burrus
i Seneca. n toate aceste cazuri, ca i n altele, Tacit recurge la portretul ,n mar", la acumularea de
tue succesive, care conduc la o anumit imagine a personajului respectiv. Dou maniere specifice
caracterizeaz portretul indirect, ntruct Tacit fie purcede de la o concep[ie precis despre personajul
respectiv i o inculc progresiv cititorului prin diverse elemente, fie noteaz succesiv comportamentele
celui descris, fr a se preocupa de coeren[a picturii sale. Mai frecvent dect Titus Livius, marele
istoric artist practic i portretul direct, care struie totdeauna asupra substan[ei morale a personajului
descris. De cele mai multe ori, portretul direct, de fapt portretul-medalion, intervine cnd personajul
iese din scen, ca n cazurile lui Galba, Otho i Tiberiu =9ist, 1, 49; 2, 50; Ann., 6, 51). ns, ca atunci
cnd l figureaz pe Seian, Tacit poate insera portretul direct n momentul cnd personajul ajunge s
domine scena politic roman =Ann., E, 1, 2-4). S-au detectat analogii ntre portretul lui Seian i cel
salustian al lui Catilina. Veritabile miniaturi sunt alctuite pentru a fi figurate personaje secundare, ca
Hordeonius Flaccus de exemplu =9ist, 1, 9, 1). Uneori, ntr-un portret mai amplu, Tacit ncorporeaz
alte portrete, mai modeste, mai concentrate.
Caracteristice pentru arta acestor portrete n portret sunt cele ale lui Tiberiu, miniaturizat i anticipnd un alt mare portret =Ann.,
1, 33, 2), primei Agrippine i Liviei =Ann., 1, 33,1), inserate toate n portretul exaltant al lui Germanicus, acest anti-Tiberiu =Ann.,
1,33-34). Excelentul psiholog, care a fost Tacit, evoc, de regul, ,chipul", uultus, al personajelor, fiindc acesta traduce sau
ascunde substan[a lor moral autentic. S-au propus trei func[ii prevalente ale portretului taciteic: reliefarea rolului oamenilor ca
agen[i ai istoriei, perpetuarea reputa[iilor dobndite de ei, ilustrarea
" Un asemenea scenariu descriptiv ritmat figureaz plecarea din tabra solda[ilor rzvrti[i a Agrippinei, so)ia lui Germanicus i mama celei ce va
deveni so[ia lui Claudiu: .Pea un alai femeiesc i nefericit, nevasta fugar a comandantului, purtnd la sn fiul ei nevrstnic, so[iile jeluitoare i
care se trau n jurul ei, ale prietenilor; nu erau mai pu[jn mhni[i cei ce rmneau n tabr" =Ann., 1, 40, 4). Aadar, aceast descrip[ie, acuzat
vizualizat, de fapt nchipuit ca o secven[ cinematografic, se bazeaz pe o grada[ie ascendent, pe un anticlimax. Deoarece ncepe cu
elementul cel mai izbitor - cortegiul femeilor - i sfrete cu cei care rmn n tabr, trecnd prin men[ionarea Agrippinei (al doilea element al
grada[iei), a lui Gaius - Caligula copil (al treilea element), a femeilor ce se lamenteaz (al patrulea element). Epitetele confer acestui scenariu
concentrat culoarea i adncimea necesare: dou pentru primul ealon al grada[iei - ,femeiesc" i .nefericit", comportnd n textul latin i o
alitera[ie -, unul pentru celelalte: .fugar" pentru Agrippina, .nevrstnic" pentru Caligula, jeluitoare" pentru femeile din suit, ,mhni[i", pentru so[ii
lor. Elemente vizuale i a)&i"i4e )!" mobilizate pentru realizarea tensiunii dramatice.
581
TACT
concep[iei lui Tacit despre bine i ru, deoarece el contrapunea conduita celor virtuoi comportrii vicioilor. De regul, este
ns febril cutat bog[ia psihologic, organic conotativ, complexitatea personajelor istoriei.
De altfel portretele sunt prelungite de cuvntrile atribuite lui Tacit personajelor sale, ca o completare
a discursului autorului-personaj. Ele ilustreaz ceea ce s-a calificat drept ,discursul raportat". Acest
discurs raportat apare i n ,rumorile" mai sus consemnate, n vocile opiniei publice, n remarcile
enun[ate de observatori anonimi. Mai ales ns Tacit proiecteaz ac[iunea operelor sale n grosplan i
statueaz o comuniune dramatizat ntre cititor i intriga textului su cu ajutorul discursurilor,
contiones, pronun[ate de personaje nominalizate. El adaug func[iilor tradi[ionale ale discursului
atribuit personajelor operelor istoriografice - explorarea psihologiei eroilor, cu economie de mijloace
materiale, i dramatizarea ac[iunii - o nou voca[ie, o nou func[ionalitate. Pentru c, prudent,
determinat de gustul de a paria pe concluzia cititorului, Tacit sugereaz propriile opinii prin intermediul
cuvntrilor, pe care le atribuie personajelor textului su. O asemenea func[ie revine prin excelen[
discursului rostit de Galba cu prilejul adoptrii lui Piso Licinianus, discurs men[ionat mai sus. Ca i
cuvntrii pronun[ate de Vocula, care ndeamn solda[ii romani la patriotism i solidaritate cu Roma
=9ist, 4, 58), opernd cu anumite caden[e ciceroniene.
Cteodat alocu[iunile personajelor sunt antitetice, relevnd o veritabil controvers retoric. S-a demonstrat c discursului
atribuit lui Galgacus, care condamn aspru expansiunea roman, i riposteaz, n Istorii, alocu[iunea pronun[at de Cerialis n
fa[a trevirilor =9ist., 4, 73-74), care exalt binefacerile stpnirii romane. Se pare c Tacit vrea s spun c dac este de
admirat idealul semin[iilor barbare, care voiau s-i conserve independen[a, ele ar trebui s fie realiste, s accepte domina[ia
Romei i s participe la binefacerile pcii universale
34
. Alocu[iunile conferite personajelor comport n general diviziunile
discursului oratoric roman tipic, ca i compartimentrile tragediei antice. Discursuri, precum cele al lui Germanicus, n stil direct
=Ann., 1, 42-43), con[in concomitent mpr[irile cuvntrii romane tradi[ionale i compartimentele dramei antice. Deoarece
discursurile personajelor taciteice opereaz att cu stilul direct, ct i cu cel indirect.
Lipsesc oare momentele de dialog? Firete, c ele apar uneori, ca i monologurile interioare, utilizate
mai amplu dect n discursurile istoriografice ale altor autori romani. La care monologuri ne referim?
La cele ale unor personaje, ca Agrippina, care discut cu sine nsui, cnd i ateapt moartea ori
salvarea NAnn., 14, 8, 3). O psihologie delirant emerge cteodat din asemenea monologuri
interioare. Tacit recurge i la un monolog ,colectiv", la dezbaterile, adesea contradictorii, care au loc n
diverse grupuri umane. Ca n cazul anturajului celebrului Germanicus, confruntat cu rebeliunea
solda[ilor =Ann., 1, 36,l-20). Se ajunge la o concluzie, ,dup ce se frmntaser ntre ele toate
ra[iunile" =Ann., 1, 36, 3). Foarte caracteristic pentru macrosintaxa textului taciteic se vdete tehnica
racursiului, cinematografic prin excelen[. ntruct Tacit caut )n acelai ti'p suspensul dra'ati#ant,
conci#ia i detaliul revelator, concentrarea i
582
TPURLE DE DSCURS Sl PROCEDEELE COMPOZ|ONALE
persuasiunea. El se strduiete s stimuleze imagina[ia cititorului, cnd i furnizeaz ct mai pu[ine
detalii, dar i repere adecvate.
Esen[ializarea imagisticii se dezvluie tocmai prin cristalizarea ctorva detalii relevante, prin mnuirea, am spune mirific, a
artei racursiului, prin furirea atmosferei de suspens'. Exemplele sunt foarte numeroase. Astfel, l ,vedem" pe Germanicus
ptrunznd n tabra solda[ilor rebeli. El nu zrete dect priviri coborte spre pmnt, parc inspirate de remucri =Ann., 1,
34, 1). Nu urmeaz nici un alt amnunt. Nu aflm cum nainteaz Germanicus n tabra solda[ilor i cum reac[ioneaz militarii.
Nu se aud dect ,vaietele lor confuze". Cci Tacit nu evoc doar obiectele vzute, ci i sunetele. n sfrit, i ,zrim" pe solda[i
nconjurndu-l pe Germanicus. Tacit nu ne spune nimic de frmntrile lor sufleteti. Nu surprinde n racursiu dect o scen
foarte relevant; ,i unii, lundu-i mna, chipurile pentru a o sruta, i vr degetele n gura lor, ca s ating locurile goale de
din[i; al[ii i artau mdularele ndoite de btrne[e" =Ann., 1, 34, 2). Otenii doreau astfel s demonstreze c nu mai au vrsta
adecvat ndeplinirii serviciului militar.
Sub suprafa[a lis, unitar a lucrurilor, Tacit se strduiete s descopere contradic[iile i s
semnalizeze ambiguit[ile. Tehnici diverse ale suspensului sunt adesea utilizate, nct cititorul
progreseaz, n parcurgerea textului, din surpriz n surpriz
35
. ar tensiunii ideatice i corespunde
perfect tensiunea semnifican[ilor, desfura[i n text.
Sc$ii")$a "aci"eic#
Func[ionalitatea strlucitoare a stilului taciteic se reveleaz plenar la nivelul scriiturii. n pofida
varia[iilor stilistice, determinate de diversitatea tiparelor narrii, gravitatea solemn impregneaz
ntregul discurs al lui Tacit. Cci scriitura naratiilor se deosebete de cea a cuvntrilor atribuite
personajelor. Diferen[e sensibile separ ntre ele scriiturile acestor cuvntri. Nici un alt scriitor al
literaturii universale n-a tiut ns s fie tot att de grav, de solemn, de mndru ca Tacit, fr a cdea
n ridicol. 5rauitas, caracterul elevat al expresiei scriitorului nostru au fost remarcate nc din
antichitate de prietenul lui, adic Pliniu cel Tnr. Acesta a recurs la un adverb grecesc, se'nos,
pentru a defini gravitatea taciteic =8p., B, 11, 17). Dar Quintilian traducea adjectivul se'nos, din
acelai cmp semantic, prin sanc)us, care implica energie, sublim, mre[ie, capacitate de a emo[iona
puternic =Inst. Or., 8, 3, 5-6). Tacit nsui atribuia grauitas discursului su istoriografie =9ist, B, 50, 4).
Marele artist semnaliza astfel autoritatea ideilor sale, dorin[a de a-i instrui cititorul, densitatea narrii.
ntr-adevr gravitatea ,se'notic-, densitatea, sorietatea, utili#area asi'etriei i a antite#elor, a
arhais'elor i a vocaularului poetic e'erg clar din parcurgerea te+telor taciteice.
D Cci n nici o limb din lume nu se spune ,suspans", cum cred, eronat, unii gazetari ai notri.
583
TACT
Polise'ia per'ite scriitorului s sugere#e un univers per'anent deschis, susceptibil a fi supus unei
multitudini de grile de lectur, unei citiri multiple, programatic deschise.
Arsenalul stilistic att de variat al lui Tacit nu poate fi prezentat i analizat n cteva pagini. Am
consemnat mai sus utilizarea unor proceduri retorice consacrate. Adugm aici c intensul recurs la
procedeul oratoric numit ,culoare", color, care imprima materialului faptic dat orientarea dorit de ctre
declamator, incitarea auditoriului sau lectorului spre indignare ori compasiune nu apare numai n
cuvntarea rostit de Galgacus, ci i n felurite insinuri, care emerg din diverse enun[uri, ca atunci
cnd istoricul denun[ inten[iile i actele malefice ale lui Tiberiu fa[ de Germanicus
36
. Cteodat Tacit
urc pn la sensurile ini[iale ale unui cuvnt. Patina arhaizant, vocabulele i conota[iile poetice,
preluate din industria stilistic vergilian, ca i din poemele altor poe[i, de la Lucre[iu la Lucan,
prolifereaz n lexicul taciteic. O un .u'tate a (or'elor verale, )ntreuin!ate de scriitor, asu' un
sens (igurat, o valoare poetic. Orice statistic a verelor utili#ate de Tacit poate (i revelatoare )n
aceast direc!ie.
Fraza taciteic exceleaz prin concizie i densitate, nct este necesar ca cititorul s adauge de la el
anumite lexeme, s completeze enun[urile scriitorului*. Concizia se realizeaz adesea datorit utilizrii
multivalente a elipsei. De fapt, abund, n textul taciteic, toate tipurile de elips: a propozi[iilor, a
substantivelor i adjectivelor, mai ales a verbelor. ndeosebi formele verbului auxiliar ,a fi", esse, sunt
omise. S-a artat c astfel Tacit arunc n umbr segmentul din fraz, unde verbul este omis, ca s
pun n lumin un altul, ndeobte al doilea din enun[. Uneori elipsa verbului sugereaz judecata
amar a istoricului moralist. Totui, cnd Tacit vrea s-i mite rapid scenariile descriptive, recurge la
o cascad de verbe (ca n Ann., 1, 64, 1). n orice caz, Tacit se strduiete s transmit ct mai multe
informa[ii prin ct mai pu[ine cuvinte. Se sugereaz, astfel, densitatea unei lumi populate de tensiuni,
contraste i varia[ii. n acelai scop, scriitorul apeleaz la asindeton i la zeugm. Mai ales ns Tacit
utilizeaz litota, ca s sugereze incertitudinile, ambiguit[ile, nuan[ele. Pn la un punct, Germanicus
este i el o litot, adic un anti-fiberiu, cum am artat mai sus. Totodat, litota i permite scriitorului s
insinueze i expansiunea universului, care i este specific. Lumea se deschide conota[iiior textului.
Totui credem c Tacit se reliefeaz ndeosebi ca un poet al metonimiei, principalul trop folosit de el.
Ceea ce nu nseamn c el n-ar utiliza metafore, compara[ii i epitete, mai sus consemnate. ar
epitetele, adjectivele colorate, deosebit de pregnante, sunt puse adesea n serviciul unei strlucitoare
sinonimii expresive. ns, dup prerea noastr, mai ales metonimia slujete scriitorului pentru
eviden[ierea ideilor, datorit for[ei intrinseci a poeziei asocia[iei prin contiguitate. Abstractul i
concretul i schimb locurile. Exilurile sunt men[ionate
' S-a afirmat cndva c Tacit scria ca un poet sau un gazetar de cafenea. Care n graba i n febra redactrii, nu-i ddea seama c uneori trecea
de marginea hrtiei i deci lsa unele cuvinte scrise pe mas! Acestea n-aveau cum aprea n textul editat...
584
$
SCRTURA TACTEC
n text n locul exila[ilor =9ist, 1, 2, 3), dar se ntmpl i invers: surghiuni[ii exprim ideea de exil =9ist,
1,10, 3). Prieteniile substituie prietenii, cstoriile so[iile, acuza[iile acuza[ii. Pluralul i singularul i
schimb locurile. Tacit nu evoc ura lui Tiberiu, ci urile acestuia =Ann., 1, 69, 5). La verbe ca i la
adjective, se intervertesc formele simple i cele compuse. Tacit utilizeaz, de asemenea, sinecdoca:
stncile, n loc de insulele pe care se afl, sunt mnjite de crime =9ist, 1, 2, 3). Astfel orizontul se
deschide i se sugereaz expansiunea lui. Nu curioii nconjoar palatul lui Galba, ci curiozit[ile
=9ist, 1,17, 5). Concizia, distorsiunile i echilibrele, continuitatea i discontinuitatea ajung echivalente
ntre ele.
Varia[ia, uariatio, disimetriile apar frecvent n desfurarea discursului taciteic. Se sugereaz, astfel, nu numai tensiunea
ideatic, ci i deplasarea de perspectiv, care prepar rsturnarea situa[iei, tranzi[ia de la judecarea realit[ii la judecata de
valoare, cu evident finalitate moralizatoare, n orice caz metapolitic. n acest scop, construc[iile cu prepozi[ie sunt asociate
celor unde se utilizeaz ablativul fr prepozi[ie. Dar tensiunea este pregnant revelat ndeosebi de excep[ionala abunden[ a
antitezelor. Opozi[iilor ntre discursuri, personaje i idei le corespund diverse antiteze, realizate la nivelul microsintaxei textului.
Astfel, semnifica[iile ascunse [nesc dincolo de carcasa aparen[elor. n acest fel, faptele emblematice parvin la suprafa[a
fenomenelor. Otho ador mul[imile i gesturile sale sunt pline de servilism, ca s dobndeasc domina[ia N9ist, 1, 36, 4). Prin
urmare, pofta de do'inatio triumf sub aparentul servilism, cruia i se contrapune la nivelul frazei.
Cum am reliefat mai sus, Tacit caut cu febrilitate cuvntul rar, insolit, ca i construc[ia neobinuit a
frazei. Asemenea cutri ilustreaz privilegierea conjunc[iilor rar folosite de al[i autori, pentru a
introduce diverse propozi[ii subordonate. Utilizarea ritmului, abil manevrat, a construc[iilor participiale,
inedit situate n fraz, structurarea iscusit i condensat a enun[urilor traduc aceeai preocupare,
pentru densitatea tensionat i varietatea semantic. Pe cnd aura poetic a discursului taciteic este
semnalizat de Tacit nsui. Dac Titus Livius i ncepuse opera printr-un pentametru, Tacit
declaneaz discursul Analelor printr-un hexametru. ntr-adevr, s-a demonstrat c prima propozi[ie a
Analelor con[ine un hexametru, chiar dac nu prea izbutit construit: ,oraul Roma l-au stpnit de la
nceput regi", Jre' 4o'a' a principio reges hauere =Ann., 1, 1,1). Acest fapt este deosebit de
relevant
37
. Opinm c valen[ele stilului func[ional, pe care l-a practicat Tacit, pot fi formalizate prin
urmtoarea schem:
Litote
6
Metonimii
Elipse Disimetrii
6.
Antiteze
>ncertitudine
Tensiune
- 585
TACT
Metonimia de[ine, aadar, o pozi[ie aproape central, pe cnd tensiunea se afl la baza montajului
compozi[ional-stilistic, pe care l-a construit Tacit.
Si!"eza "ili"ic#
Un geniu artistic de valoarea lui Tacit n-a apar[inut, de fapt, nici unui curent stilistic al vremii. S-a
ncercat s se msoare distan[area sa de paradigmele clasice. Totui, apare acum cu eviden[ c el
n-a evoluat de la o scriitur mai clasic spre un stil personal. S-a propus ns o curb a stilului taciteic,
potrivit creia Tacit a atins maxima sa specificitate n prima hexad a Analelor. Ca s ajung apoi la o
moderare a limbajului spre sfritul aceleiai opere. De fapt, n ce privete structura frazei, ansamblul
Analelor traduce etapa cea mai original, cea mai specific marcat. De aceea, n locul faimoasei curbe
stilistice noi propunem urmtoarea schem, care s modeleze evolu[ia stilului taciteic:
Originalitate Sintez Experien[a clasic
v Anale
i Istorii
V- Dialogul
A despre oratori
A 5er'ania
Agricola
De fapt, mai mult ca oricare alt scriitor latin, Tacit d seama clar de autonomia stilistic a istoriografiei
romane
38
. Marele scriitor realizeaz o strlucit sintez stilistic, n care converg diverse tradi[ii,
distilate n retorta sa genial.
Este Tacit un salustian ori un tuddidian? Pn la un punct trebuie s rspundem afirmativ. S-a artat
c chiar prima fraz a Analelor mprumut n mod deliberat alura unui enun[ salustian: ,oraul Roma,
cum am aflat eu, l-au ntemeiat i l-au stpnit la nceput troienii" =$at, 6, 1). Tacit nsui s-ar
proclama astfel un urma al lui Salustiu. Severitatea, gustul rupturilor i tensiunilor stilistice,
,semiologia" apruser i la Salustiu, pe care Tacit l elogiaz i direct NAnn., 3,
586
SNTEZA STLSTCA
30, 2). Salustianismul tacitele a fost minu[ios analizat de ctre Ronald Martin. Dar Tacit este mai
subtil, mai emfatic i mai grav, n orice caz mai valoros dect Salustiu. Se pot, de asemenea, identifica
vestigii de tucididism n textul taciteic. n ultim instan[ salustianismul tucididian al lui Tacit sprijin
unele tendin[e ale aticismului arhaizant al epocii marelui istoric artist. Pe de alt parte, Tacit
amalgameaz concizia salustian cu stilul curgtor al lui Titus Livius. Tacit l admir pe acesta mai
mult ca pe oricare alt istoric roman i regret c nu-i poate fi similar =Ann., 1,1 i 4, 34). Totui, el i
recupereaz for[a narativ, caden[ele alocu[iunilor atribuite personajelor, viziunea interioar a actului
narrii. Desigur ns c Titus Livius nu operase niciodat cu profunda interpretare a omului i istoriei,
care i este proprie lui Tacit. Concomitent, cum am artat mai sus, Tacit transcende optica analistic
livian.
nct livianismul par[ial al lui Tacit poate fi pus n rela[ie cu acele elemente clasice, care pot fi, totui, decelate n operele marelui
scriitor. Asemenea elemente pot fi reperate nu numai n Dialogul despre oratori - text ciceronian, dei nu lipsesc nici aici
anumite tue taciteice -, dar i n celelalte opuscule, n 5er'ania mai mult dect n Agricola. Pe cnd discursul lui Vocula, mai
sus men[ionat, atest prezen[a lor chiar n Istorii. Care sunt ns rela[iile ntre discursul taciteic i stilul nou? Este cert c ele se
prezint complexe i destul de strnse. Scriitura lui Tacit se apropie, n msur destul de sensibil, de cea practicat de
Seneca. n pofida rezervelor manifestate de Tacit fa[ de marele filosof stoic.
Propensiunea spre ruptura expresiei, spre ocul lingvistic, spre densificarea imagisticii, ca i spre
rafinarea scriiturii l nrudesc pe Tacit cu exponen[ii stilului nou. Prin urmare, stilul nou, dar i
clasicismul i aticismul arhaizant se regsesc n uimitoarea sintez nfptuit de Tacit
39
. Recursul la
poezie, mai ales la poezia vergilian a poten[at voca[iile acestei sinteze
40
. Pe de alt parte, dac
trebuie neaprat s-l apropiem pe Tacit de marile orientri estetice ale literaturii universale, putem s
ne gndim i la expresionism. Cci Tacit valorific i vechile filoane ale expresionismului romano-italic.
De aceea, identificm, n discursul su, att un expresionism al suferin[ei, ct i un altul, al mre[iei. Este oare o ntmplare c
expresionistul italian Federico Fellini a ncercat s amalgameze n filmul su dedicat Satyricon-u@ui valen[e petroniene cu
elemente i scene din operele taciteice?
Oricum, sinteza stilistic efectuat de Tacit se ncadreaz ntr-o strategie global, ntr-un sistem sau
mai degrab un antisistem, unde scriitura, tehnica montajului compozi[ional ader i ilustreaz
mesajul scriitorului, semnifica[ia discursului istoric. n acest fel i-a ridicat Tacit pentru eternitate
mirificul su monument.
-------- 587
TACT
Rec
n pofida gloriei, dobndite nc n timpul vie[ii, mult vreme Tacit n-a avut urmai. Prevalenta biografiilor i epitomelor, n
peisajul istoriografie roman, nu poate explica dect par[ial acest fenomen. Dat fiindc Tacit fusese un solitar i valoarea
orbitoare a operelor sale descuraja orice imita[ie. Totui, aceste opere erau citite i la sfritul secolului ai lll-lea d.C. mpratul
Tacitus, care pretindea c descinde din genialul scriitor, a dispus copierea sistematic a crea[iilor magnificului istoric. ar, n
secolul al V-lea, Amian s-a strduit s continue, pe multiple planuri, eforturile lui Tacit. Scriitorii cretini, ndeosebi Orosius, au
polemizat ns mpotriva lui Tacit.
n epoca lui Carol cel Mare, scrierile taciteice erau citite cu nesa[, pe cnd ulterior Bocaccio a cunoscut ultimele cr[i din Anale
i nceputul Istoriilor. Umanitii Renaterii au descoperit i valorificat manuscrisele taciteice, care au nceput s fie publicate la
Vene[ia, n 1470. Contrareforma i dezbaterile asupra absolutismului au generat un puternic interes fa[ de ele. Machiavelli s-a
referit frecvent la ele, nct s-a decantat un adevrat curent al tacitismului. Corneille, Racine i Alfieri s-au inspirat din texte
taciteice pentru alctuirea anumitor opere ale lor. Secolul al XV-lea i mai ales revolu[ia francez au prilejuit un adevrat cult
al marelui istoric: Ludovic al XV-lea era echivalat cu Tiberiu, iar Robespierre cu Tacit. Napoleon i-a reproat ns denigrarea
mpra[ilor i a discutat aprins, pe aceast tem, cu academicienii francezi i cu poetul german Wieland, la Erfurt i n 1808.
Savan[ii germani monarhiti ai secolului al XlX-lea s-au strduit s combat admirarea lui Tacit, pe care dimpotriv au
preconizat-o cercettorii francezi, ini[ial liberali i apoi republicani. Friedrich Leo a ncercat s depeasc acest impas, acest
caput 'ortuu', cnd a lansat formula ,Tacit poet al istoriei", care n-a putut satisface pe mul[i. n vremurile noastre aceste
dispute s-au stins i nenumratele studii, edi[ii, comentarii, chiar dic[ionare, consacrate lui Tacit, au pus n lumin toat
complexitatea geniului marelui scriitor
41
.
n [ara noastr, interesul fa[ de Tacit a fost totdeauna foarte viu. s-au consacrat numeroase studii.
Regretatul D.M. Pippidi a analizat tehnica n care este prezentat de Tacit mpratul Tiberiu, iar autorul
acestor rnduri a publicat o monografie n 1974. S-a ncercat de multe ori traducerea operelor
taciteice. Semnalm ndeosebi tlmcirea i edi[ia 5er'aniei, publicat de mai multe ori de Teodor
Naum. Cea mai reuit traducere a Analelor a fost realizat de Eugen Lovinescu, n 1916 i 1922.
ntre 1958 i 1964, Editura Stiin[ific a publicat tlmcirea integral a lucrrilor lui Tacit, datorat mai
multor autori. Totui, cu unele excep[ii, aceast traducere n-a reuit s redea geniul artistic al lui Tacit,
cci este greoaie i mult prea rigid. Publicul romnesc ateapt cu rbdare acele tlmciri care s
ilustreze, fie i par[ial, uimitorul talent literar al unui scriitor att de apropiat de inima sa, de intensa sa
pasiune pentru libertate i demnitate. Men[ionm c n 1992 Gheorghe Ceauescu a publicat o foarte
bun tlmcire a Istoriilor.
Co!cl)zii
Tacit este, n orice caz, cel mai valoros scriitor roman. De aceea, l-am numit
Homerul prozei antice. Discursul lui Tacit exceleaz prin plurivalent i polisemie.
Istoric ptrun#tor, e+tre' de lucid, capail s depeasc pre.udec!ile sale,
588
CONCLUZ
Tacit percepe i )n!elege 'arile 'icri ale devenirii 4o'ei. Tacit detest profund tirania, arbitrariul n
general. Concomitent, el se nvedereaz politolog subtil, ca i filosof iscusit, adept al Noii Academii
probabiliste, creia i aplic propria-i metod pentru a degaja, totui, op[iuni ferme n legtur cu
aceeai devenire. Servirea statului i apare ca o necesitate primordial a vie[ii politice romane, de pus
n practic n orice condi[ii. Tacit se adreseaz unui public format din slujitori ai statului roman, din
oameni austeri, care chiar dac acceptau noul cod socio-cultural, respingeau moravurile laxe, prea
rafinate i poten[area absolutismului. Moralist nveterat, el abordeaz dintr-un punct de vedere
metapolitic fenomenele istoriei romane. Totodat Tacit strlucete nu numai ca un martor al istoriei, ci
i ca un martor, judector i justi[iar al omului. Pentru a-i construi discursul, Tacit utilizeaz o
strategie stilistic globalizant, n care tensiunii ideatice i corespunde un univers inevitabil fic[ional,
alctuit din densitate imagistic excep[ional, din tensiuni, discontinuit[i, ambiguit[i, ca"e se deschid
unei lecturi plurale. O scriitur fascinant, ader perfect la substan[a gndirii i montajului
compozi[ional. &are scriitor, Tacit este )n acelai ti'p ro'ancier, cineast ,av*nt la lettre-, dra'aturg,
poet i pictor, )n#estrat cu un talent e+cep!ional.
n discursul su, alterneaz cu strlucire ardenta unui Aper cu blnde[ea i elegan[a practic a lui
Maternus (personajele sale). Temperament vulcanic, marele scriitor s-a stpnit cu multiple eforturi i,
datorit unui talent unic, a extras din strduin[ele sale o oper care reprezint unul dintre cele 'ai
)nalte 'onu'ente ale artei universale. Tacit lanseaz cititorului su o sfidare, cci l oblig la una
dintre ceie mai complexe lecturi posibile. De altfel nici un fel de analiz a discursului taciteic, orict de
complex, nu va putea vreodat reconstitui magia lui fermectoare. Tacit trebuie n primul rnd citit i
apoi explicat. El va oferi totdeauna cititorului un mesaj n[elept, ptrunztor, mereu actual i o art
care va captiva fr limite. O surs de reflec[ii elevate, organic nobile, i o art permanent
emo[ionant, sclipitoare prin miile ei de fa[ete. Cine va ridica vreodat un imn att de magnific n
cinstea demnit[ii umane? NJ 8ST8 OA48 TA$IT S$4IITO4J3 $A48 A P38DAT $J $8A &AI
INT8NSZ PASIJN8 P8NT4J 3I:84TAT8, P8NT4J AD8"Z4ATA 3I:84TAT8K
BBLOGRAFE: Etienne AUBRON, 4h*tori<ue ethistoire che# Tacite, Metz, 1985; Herbert W. BENARO,
Introduction to Tacitus, Athens, 1975; Emanuele CACER, Tacito, Torino, 1941; Eugen CZEK, Tacit, Bucureti,
1974; ,Sine ira et studio et l'image de 1'homme chez Tacite", Studii $lasice, 18, 1979, pp. 103 i urm.: ,L'eloge de
Caius Avidius Nigrinus chez Tacite et le ,complot" des consulaires", :ulletin de lDAssociation 5uillau'e :ud*,
1.980, pp. 276 i urm.; ,Pour un Tacite nouveau", 3ato'us, 40,1981, pp. 21 i urm.; Emile COURBAUD, 3es
procedes dDartde Tacite dans Ies 9istoires, Paris, 1918; Jean-Marie ENGEL, Tacite et lDetude du co'porte'ent
collecti(, Lille, 1972; Philippe FABA, es sources de Tacite dans les 9istoires et les Annales, Paris, 1893; Pierre
GRMAL, Tacite, Paris, 1990; A. GERBER - A. GREEF, 3e+icon Taciteu', Leipzig, 1903; Heinz HEUBNER,
Comentariu la P. Cornelius
589
TACIT
Tacitus, Die 9istorien, 3 voi., Heidefberg, 1963; Alain HOULOU, ,Urgentibus imperii fatis: propos d'un passage
controverse de Tacite", Germanie, 33, &elanges du $entre Fean Paterne (Saint-Etienne), 1,1978, pp. 59 i urm.;
Istoria literaturii latine =/E-l/2 d.$>, Bucureti, 1982, pp. 305-599; Erich KOESTERMANN, Comentariu la
Cornelius Tacitus, Annalen, Heidelberg, 1963; G.S. KNABE, Mo'elii Ta#it. "re'ia, D.i#n, Mnigi, Moskva, 1981;
J.L. LAUGER, Tacite, Paris, 1969; Friedrich LEO, Tacitus, Gottingen, 1896; Anton D. LEEMAN, Orationis 4atio.
Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e (iloso(i latini, trad. italian de Gian Carlo GARDNA - Rita
CUCCOL MELLON, Bologna, 1974, pp. 439-498; ,Tacite, Histoire, 1,1, veritas", Ades de la Ull-e $on(erence
8irene, Bucureti - Amsterdam, 1975, pp. 377 i urm.; Joseph Lucas, 3es osessions de Tacite, Leiden, 1974;
Ronald MARTN, Tacitus, ed. a 2-a, London, 1989; Ren MARTN - Jacques GALLARD, 3es genres litteraires *
4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , pp. 130-l37; 154-l57; 237-239; Alain MCHEL, 3e Dialogue des orateurs de Tacite et
la philosophie de $icron, Paris, 1962; Tacite et le destin de lD8'pire, Paris, 1966; Cesare QUESTA, Studi sulle
(onti degli Annales di Tacito, Roma, 1960; Ettore PARATORE, Tacito, ed. a 2-a, Roma, 1962; Storia della
letteratura latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, pp. 692-716; Rene PCHON, 9istoire de la litterature latine, ed. a 9-a,
Paris, 1924, pp. 675-698; Dionis M. PPPD, Autour de Tiere, Bucureti, 1944; Viktor POSCHL, Tacitus als
Politologe, Peit?riti? ei Tacitus, Heidelberg, 1972, p. 5 i urm.; 4o'e et nous. &anuel dDinitiation * la litterature et
a ia civilisation latines, Paris, 1977, pp. 188-l94; Armando SALVATORE, Stilo e rit'o in Tacito, Napoli, 1950; sir
Ronald SYME, Tacito, trad. italian de Caria MAROCCH SANTANDREA, 2 voi., Brescia, 1967-l971; Ten Studies
in Tacitus, Oxford, 1970; Tacitus, lucrare colectiv editat de T.A. DOREY, London, 1969; Rossana VALENT
PAGNN, // potere e la sua i'agine. Se'antica di species in Tacito, Napoli, 1987; Meinlof VELBERG, P(lichten,
Oerte, Ideale. 8in Jntersuchung #u den Oertvorstellungen des Tacitus, Heft, 52, 9er'es, Stuttgart, 1987; Pierre
WULLEUMER, ntroducere i note la Tacite, Annales, al 2-lea tiraj, 4 voi., Paris, 1978; Ugo ZUCCARELL,
Psicologia e se'antica in Tacito, Brescia, 1967.
u
u
590
u
u
I
9OTE
1. Vezi Eugen CZEK, 9istoire de lDhistoriographie a 4o'e, sub tipar.
2. Prenumele de Publius nu este absolut sigur. Totui, el apare ntr-unui dintre manuscrisele operei
lui Tacit =&ediceus ). Aceast mrturie este mai important dect cea furnizat de Sidonius Apollinaris, care nregistreaz
numele istoricului sub forma de 5aius $ornelius Tacitus =8p., 4,14, 1; 22,1): pentru discu[ia problemei prenumelui, vezi Erich
KOESTERMANN, Comentariu la Cornelius Tacitus, Annalen, 4 voi., Heidelberg, 1963, , p. 55. Diverse inscrip[ii din Gailia
Narbonez consemneaz personaje care au fie numele gentilic de $ornelius, fie supranumele, cogno'en, de Tacitus. Un
asemenea Tacitus i elogiaz cetatea natal, adic Vasio =$I3, 12,1301). O origine aristocratic, senatorial i italic a fost
atribuit lui Tacit de diferi[i savan[i italieni, ca Emanuele CACER, Tacito, Torino, 1941, pp. 47-50. Problema pare a fi fost
rezolvata de L. GORDON, ,The Patria of Tacitus", Fournal o( 4o'an Studies, 26, 1936, pp. 145-l51. Acelai punct de vedere a
fost adoptat de Ettore PARATORE, Tacito, ed. a 2-a, Roma, 1962, pp. 28-35; Alain MCHEL, Tacite et le destin de lD8'pire,
Paris, 1966, pp. 24-31; sir Ronald SYME, Tacito, trad. italian de Carlo MAROCCH SANTANDREA, 2 voi., Brescia, 1967-l971,
pp. 87-92; 801 -817; Eugen CZEK, Tacit, Bucureti, 1974, p. 15; G.S. KNABE, Mornelii Ta#it. "re'ia, D.i#n, Mnigi, Moskva,
1981, pp. 56-62, precum i de al[i savan[i. De altfel s-a remarcat c socrul lui Tacit i mul[i prieteni ai istoricului erau originari din
Gailia Narbonez, vibrant elogiat de nsui scriitorul =Agr., 4, 4). n ultim instan[, vezi Pierre GRMAL, Tacite, Paris, 1990,
pp. 23; 33; 49-52.
3. Cum observ cu fine[e Ren MARTN - Jacques GALLARD, 3es genres litteraires * 4o'e, 2 voi.,
Paris, 1981, , p. 131.
4. Bibliografia referitoare la formarea i cariera lui Tacit este imens; vezi, ntre al[ii, A. MCHEL,
Tacite, pp. 37-98; T.A. DOREY, ,Agricola and Germania", Tacitus, lucrare colectiv editat de T.A. DOREY, London, 1969, pp.
5-7; R. SYME, Tacito, pp. 93-l06; 620-625, Ten Studies in Tacitus, Oxford, 1970, pp. 110-l28; Anton D. LEEMAN, Orationis
4atio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e (iloso(i latini, trad. italian de Gian Carlo GARDNA - Rita CUCCOL
MELLON, Bologna, 1974, pp. 440-456; E. CZEK, Tacit, pp. 20-23; Ronald MARTN, Tacitus, ed. a 2-a, London, 1989, pp. 26-
38; P. GRMAL, Tacite, pp. 49-71; 80-85; 95-99; 188 (care consider c Tacit ar fi primit misiuni oficiale i ntre 100 i 112 d.C).
Pentru atitudinea adoptat de Tacit, ncepnd din 112 d.C. i, mai ales, cu prilejul executrii lui Avidius Nigrinus, vezi Eugen
CZEK, ,L'eloge de Caius Avidius Nigrinus chez Tacite et le ,complot" des consulaires", :ulletin de lDAssociation 5uillau'e
:ud*, 1980, pp. 276-294; ,Cotitura lui Traian din 112 d.C", 4evista de Istorie, 36,1983, pp. 372-383, mai ales pp. 380-381.
5. Pentru personalitatea lui Tacit, vezi A. MCHEL, Tacite, pp. 32; 87; 235; 244-247; ndeosebi, pe baza
aplicrii metodelor psihanalizei, Joseph LUCAS, Les osessions de Tacite, Leiden, 1974; F. SEM, 3a 'aschera e ii volto di
Tacito, Pisa, 1974, dar i rapidele observa[ii din E. CZEK, Tacit, pp. 16 i 263.
6. Agricola a fost considerat ca biografie de tip special de ctre diveri savan[i. P. GRMAL, Tacite,
pp. 114-l18; 124-l25, 152; 250, considera Agricola mai ales ca o laudatio (uneris. n privin[a schemei care d seama de
amestecul de tipare, vezi Eugen CZEK, ,La structure du temps et de
591
TACT
l'espace dans 'Agricola de Tacite", 9elicon, 2, 1968, pp. 238-249, ndeosebi p. 241. Totui, simetria ncadrrilor nu este
perfect: astfel, n capitolul 24, apare o descrip[ie a rlandei. Nu putem, aadar, subscrie tezei simetriei desvrite, asumate de
Francesco GANCOTT, Strutture delle 'onogra(ie di Sallustio e di Tadto, Firenze, 1971, pp. 231 -342 (mai ales p. 337). Pentru
obiectivele opusculului, vezi, ntre al[ii, W. LEBESCHUETZ, ,The Theme of Liberty in the Agricola of Tacitus", $lassical
;uarterly, 16,1966, pp. 126-l39; Ugo ZUCCARELL, Psicologia e se'antica in Tacito, Brescia, 1967, pp. 105-l15; 228; A.
MCHEL, Tacite, p. 53; E. CZEK, Tacit, p. 24; Gunther WLLE, Der Au(au des Oer?e des Tacitus, Amsterdam, 1983, pp. 5-45.
E. CACER, op. cit., p. 15 constata c, nc n Agricola, apar tendin[ele i concep[iile istorice majore ale lui Tacit, bazele
programului etico-istoric ale scriitorului: dragostea ardent pentru libertate, simpatia fa[ de senat, entuziasmul suscitat de gloria
militar, dorin[a de a elogia virtutea i de a condamna viciul, adic finalitatea moralizatoare a istoriei. R. MARTN, op. cit., p. 48
consider c epilogul opusculului echivaleaz cu o consolatio.
2. Pentru prezentarea rezumativ a con[inutului celor dou opuscule - Agricola i 5er'ania -, vezi
Eugen CZEK, ,Tacit", Istoria literaturii latine. I'periul, partea a ll-a, Bucureti, 1976, pp. 68-78. Pentru obiectivele, caracterul
literar, semnifica[ia 5er'aniei, ve#i E. CACER, op. cit, pp. 85-88; E. PARATORE, op. cit., pp. 205-228; Storia della letteratura
latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, pp. 699-700; A. MCHEL, Tacite, pp. 63-66; T.A. DOREY, op. cit, pp. 12-l3; A.D. LEEMAN, op.
cit, p. 470; R. MARTN, op. cit, pp. 5l-58; P. GRMAL, Tacite, pp. 127-l49. Pentru structura compozi[ional a 5er'aniei, vezi
Eugen CZEK, ,Structure du temps et de l'espace dans la Germanie et dans le Dialogue des orateurs de Tacite", Analele
Jniversit!ii :ucureti, seria Limbi Clasice i Orientale, 20, 1971, pp. 15-26 (mai ales pp. 16-22).
8. F. GANCOTT, op. cit, pp. 343-471; G. WLLE, op. cit, pp. 46-l13. Pliniu cel Tnr citea probabil
acest opuscul n 105 d.C., cci se refer la o oper pe care Tacit o trimisese spre corectare. n alt pasaj, citeaz chiar o
sintagm din Dialogus, adic ,ntre codri i crnguri", inter ne'ota et lucos. Dezbaterea n jurul autorului i datei Dialogului
despre oratori a fost lung i acerb, mpotriva paternit[ii taciteice s-au pronun[at diveri cercettori, ca E. PARATORE, Tacito,
pp. 10l-l69; 583-628 i Antonio MAZZARNO, ,Brevissime sul Dialogus de oratoribus", 9elicon, 1,
1961, pp. 165-l66; 2, 1962, pp. 27l-274. Paternitatea taciteic a fost demonstrat, ntre al[ii, de Henry BARDON, ,Tacite et le
Dialogue des orateurs", 3ato'us, 12, 1953, pp. 166-l67; ,De nouveau sur Tacite et le Dialogue des orateurs: es criteres
grammaticaux et stylistiques", iid. pp. 485-495; Alain MCHEL, 3e Dialogue des orateurs de Tacite et la philosophie de
$iceron, Paris,
1962, pp. 195-l98; R. SYME, Tacito, pp. 9l-94; 143-l58; 805-896; F. ARNALD, Tacito, Napoli, 1973, pp. 13-l4. n privin[a datei
publicrii Dialogului, ve#i A. MCHEL, Tacite, pp. 70-78; R. SYME, Tacito, pp. 91 -92; 153-l59; 713-714; Ten Studies, p. 128; P.
GRMAL, Tacite, pp. 81; 152-l56. R. MARTN, op. cit, p. 60 opineaz c Dialogus trebuie s fi fost scris i publicat ntre 102 i
109 d.C. n 109, Fabius lustus a devenit guvernator al Syriei. Pentru tematica opusculului, vezi A. MCHEL, ,De Vespasien
Hadrien", 4o'e etnous, p. 189; E. CZEK, ,Tacit", I'periul, pp. 78-82.
9. Pentru implica[iile mesajului emis n Istorii, inclusiv pentru aluzivismul lor, vezi mai cu seam R.
SYME, Tacito, pp. 163; 174-l77; 203-204; 210-211; 274-278; Erich KOESTERMANN, ,Der Ruckblich Tacitus: Hist, , 4-l1",
9istoria, 5, 1956, pp. 213-237; A. MCHEL, Tacite, pp. 72-73; 8l-84; F. ARNALD, op. cit, pp. 34-36; E. CZEK, Tacit, p. 27;
,Tacit", I'periul, , pp. 84-87; Anton D. LEEMAN, ,Tacite, Histoires, 1, 1 veritas", Actes de la Ull-e $on(erence 8irene, Bucureti
-Amsterdam, 1975, pp. 377-380; R. MARTN, op. cit, pp. 67-69; P.GRMAL, Tacite, pp. 169-225.
10. Pentru discu[ia asupra titlului, vezi E. KOESTERMANN, Comentariu, p. 5, care observ c i Titus Livius i definise opera
identic, cnd se referise la fapte, care apar ,n analele mele", in 'eos annales (43, 13, 2); vezi i P. GRMAL, Tacite, pp. 257-
258.
11. ndoieli n privin[a numrului de cr[i al Analelor apar la J.L. LAUGER, Tacite, Paris, 1969, p. 163 i la Revilo P. OLVER,
,Did Tacitus finish the Annales?", Illinois $lassical Studies, 2, 1977, pp. 289-314. Pentru problema ,genului" Analelor, datei lor
etc, vezi C. BRETSCHNEDER, ;uo ordine ediderit Tacitus singulas Annales partes, Strassburg, 1905; R. SYME, Tacito, pp.
280; 337-354; 469-471; 625-630; 101l-l014; Ten Studies, pp. 129; 144; ,How Tacitus wrote Annals -", 9istoriographia
Anti<ua. Sy'olae, Seria A, 6, Leuven, 1977, pp. 23l-263; Jean BEAUJEU, ,Le
592
NOTE
Mare Rubrum de Tacite et le probleme de la chronologie des Annales", 4evue des *tudes 3atines, 38, 1960, pp. 200-235; A.
MCHEL, Tacite, pp. 91, 95-99; 184; E. CZEK, Tacit, pp. 27-29; J.N. ADAMS, ,Were the Later Books of Tacitus Revised",
4heinisches &useu', 117,1974, pp. 323-344 (care arat c Tacit n-a avut rgazul s revizuiasc textul ultimelor cr[i din
Anale7 nct noi nu dispunem dect de prima lor form); Pierre WULLEUMER, ntroducere la Tacite, Annales, al 2-lea tiraj,
Paris, 1978, pp. X-XV.
12. Teoria izvorului unic sau principal a fost elaborat, sub forma unei ,legi", de Heinrich NSSEN, Jntersuchungen Oer die
;uellen der vierten und (un(ten De?ade des 3ivius, Berlin, 1863, pp. 77-78, urmat de diveri savan[i. Aceast teorie a fost cu
ndrituire criticat de F. Burr MARSH, The 4eign o(Tierius, Oxford, 1931, p. 266 i de mul[i al[i cercettori. Men[ionm mai ales
E. CACER, op. cit, pp. 146-l48; Cesare QUESTA, Studi sulle (onti degli Annales di 7ac/fo,Roma, 1960, passi'7 A. MCHEL,
Tacite, pp. 115; 148-l50; 248; E. CZEK, Tacit, pp. 19l-l893. Pluralitatea surselor lui Tacit a fost clar demonstrat recent de P.
WULLEUMER, op.cit., pp. XV-XV, ca i de P. GRMAL, Tacite, pp. 76-77; 266-267; 277-278; 288; 303; 343-345; (ca
1
*
atrage aten[ia asupra faptului c, n ultima parte a Analelor, Tacit tinde s men[ioneze no'inati' izvoarele sale)
13. Concludent este compara[ia care s-a fcut n privin[a unui discurs al mpratului Ciaudiu, conservat pe o inscrip[ie aflat ia
Lyon, pe faimoasa Tabul Claudian. Tacit reproduce i el acest discurs =Ann., 11,24), dar conserv numai marile linii ale
cuvntrii autentice. El introduce n pledoaria lui Ciaudiu exemple pe care mpratul nu le utilizase, strecoar accente ce
modific sensul ideilor cezarului, sugereaz semnifica[ii strine de afirma[iile discursului. Pentru modificarea acestui discurs al
lui Ciaudiu i a altor cuvntri de ctre Tacit, vezi E. CACER, op. cit., pp. 11l-l12; 135-l39; P. GRMAL, Tacit, pp. 30-31.
14. Pentru utilizarea foarte supl a regulei analistice, vezi P. WULLEUMER, op. cit, pp. XXXV-XL (care subliniaz c
hexadele taciteice sunt divizate n triade); Judith GNSBURG, Tradition and The'e in the Annals o( Tacitus, New York, 1981,
pp. 5-99; 120 etc; R. MARTN -J. GALLARD, op. cit, , p. 135; G. WLLE, op. cit, pp. 342-367; Etienne AUBRON, 4h*tori<ue et
histoire che# Tacite, Metz, 1985, pp. 31; 704; 713-714; R.MARTN, op. cit, pp. 104-l06; P. GRMAL, Tacite, p. 262.
15. Cum eviden[iaz E. PARATORE, op. cit, pp. 415-554; vezi i U. ZUCCARELL, op. cit, p. 161. n privin[a aluziilor la epoca
Antoninilor, vezi R. SYME, Tacito, pp. 396-399; 579-581; 625-659; 691 -692; A. MCHEL, Tacite, pp. 89-99; E. CZEK, 3D*loge
de $aius Avidius Nigrinus, pp. 276-294. Pentru detaarea sceptic profesat de Tacit, vezi F. ARNALD, op. cit, pp. 46-80 (dar
noi nu credem c aceast dezabuzare ar exclude tonul ncordat, tensiunea i ele manifeste n Anale>7 R. MARTN, op.cit, p. 143
afirm c, dup Tacit, ,absolute power corrupts absolutely".
16. Pentru dezbaterea n jurul celebrei sintagme sine ira et studio, vezi E. CACER, op. cit, pp. 112-l13; 139-l45; A. MCHEL,
Tacite, pp. 13-l7; 135; Norma P. MLLER, ,Style and Content in Tacitus", Tacitus, lucrare colectiv editat de T.A. DOREY,
London, 1969, pp. 99-l16, mai ales 99-l07; A.D. LEEMAN, Orationis 4atio, pp. 471; 478-479; Tacite, 9istoires, /, /L veritas, p.
379; E. CZEK, Tacit, pp. 191 -l96; ,Sine ira et studio et l'image de l'homme chez Tacite", Studii $lasice, 18,1979, pp. 103-l13;
Herbert W. BENARO, Introduction to Tacitus, Athens, 1975, pp. 148-l58; R. SCHOTLANDER, ,Sine ira et studio. Ein
Tacituswort im Lichte der rdmischen Prozessordhung", Mlio, 57,1975, pp. 217-226; E. AUBRON, op. cit, pp. 2-5; 19-30; 55-56;
680; 693; 697; 712-725. R. MARTN, op.cit, p. 25 arat c Tacit ncearc s n[eleag fenomenele relatate de el, dar cu pasiune
ardent; P. GRMAL, Tacite, pp. 82; 171; 31l-313 eviden[iaz faptul c opera lui Tacit, organic moralizatoare, nu putea echivala
cu o istoriografie perfect obiectiv, dar c autorul ei trebuia s [in seama de judecata posterit[ii.
17. Pentru Tacit ca martor i judector al oamenilor, pentru poetica taciteic a istoriei, inclusiv pentru concep[iile-cheie de
elo<uentia i (ides, vezi Eugen CZEK, ,Pour un Tacite nouveau", 3ato'us, 40,1981, pp. 2l-36; 9istoire de lDhistoriographie a
4o'e, passi'7 E. AUBRON, op. cit, pp. 2-32; 712-725; dar vezi i E. CACER, op.cit, pp. 169-l74. R. MARTN, op. cit, p. 24 l
situeaz pe Tacit la interferen[a tradi[iei polibiene cu cea isocratic.
18. Cum reliefa E. KOESTERMANN, op.cit, , p. 56; pentru obiectivele lui Tacit, vezi i E. CACER,
593
TACJT
op+it, pp. 174-l79; E. AUBRON, op. cit., pp. 8-l1; 32; 56; 697; P. GRMAL, Tacite, pp. 19; 266-269 subliniaz c Tacit dorea
concomitent s nu violenteze adevrul faptului istoric i s-l adapteze inten[iilor lui esen[iale, de fapt unei istoriografii ,interioare"
i nu ,exterioare" a fenomenelor.
19. Pentru cauzalitatea istoric la Tacit, vezi, ntre mul[i al[ii, E. CACER, op. cit, pp. 89-l30; Jean COUSN, ,Rhetorique et
psychologie chez Tacite", 4evue des 8tudes 3atines, B0, 1951, pp. 229-237; A. MCHEL, Tacite, pp. 13-l7; 46; 110-l12; 163;
177; 239; Eugen CZEK, ,Autour de la causalite historique chez Tacite", Studien #ur 5eschichte und Philosophie des Altertu's,
Budapest, 1968, pp. 18l-l90; Tacit, pp. 183-l91; P. GRMAL, Tacite, pp. 10l-8; 113; 173-207; 232-271; 310-337 (care ns are
tendin[a de a majora excesiv func[ia transcendentului n gndirea lui Tacit i credin[a istoricului n ciclicitatea fenomenlor
istorice). Pentru rolul civiliza[iei n gndirea istoric taciteic, vezi P. DELPUECH, ,Jrgentius i'perii (atisLTacite et la fin de
l'Empire", Actes du IU-e $ongres de lDAssociation 5uittau'e :ade, 4o'e, /C-l1 avril /02C, B voi., Paris, 1975, , pp. 995-l018 i
Jean-Marie ENGEL, Tacite et lD*tude du co'porte'ent collecti(, Lilte, 1972, p. 755. Pentru intropatie la Tacit, vezi E.
AUBRJON, op. cit., pp. 708-709.
20. Mul[i savan[i, ndeosebi italieni, i-au refuzat iui Tacit orice op[iune filosofic: vezi, de pild, E. CJACER, op. cit, pp. 76; 90;
95; 110. De asemenea a sus[inut, pe nedrept, c Tacit ar fi fost stoic John Paul ARMLEDER, ,Tacitus and Professional
Philosophers", The $lassical :ullet' (Saint-Louis), 37, 1961, pp. 90-93 i ,Tacitus' Attitude to Philosophy", iid., 38, 1962, pp.
89-91. Adeziunea la Noua Academie a fost eviden[iat de A. MCHEL, 3e Dialogue des orateurs de Tacite, pp. 32, 138-l52 etc;
Tacite, pp. 108; 122; 189; 216-231 etc; E. AUBRON, op. cit, pp. 29-30; 695; 719-723. Pentru explica[iile dubitative ale faptelor
i mobilelor istorice, vezi mai ales Dionis M. PPPD, Autour de Ti*re, Bucureti, 1944, pp. 30-33; dar i A.D. LEEMAN.
Orationis 4atio, p. 465.
21. Pentru accep[iile no[iunilor de persona i de dignitas la Tacit, vezi A. GERBER - A. GREEF, 3e+icon Tadteu', Leipzig,
1903, pp. 1111 i 293; i E. CACER, op.cit., p. 173. Pentru liertas la Tacit, vezi A. GERBER - A. GREEF, op. cit., pp. 767-
769; E. CJACER, op. cit, pp. 173-l79 (mai ales p. 176, unde exclam: ,La libert! Parola magica che infiamma l'anima dello
storico..."); Walter JENS, ,Libertas bei Tacitus", 9er'es, 84,1956, pp. 331 -352; E. CZEK, Sine ira et studio, pp 103-l13; Pour
un Tacite nouveau, pp. 2l-36; E. AUBRON, op. cit, p. 707. n legtur cu disciplina i cu ideile clin Agrico.a, W. JENS, cp. cit, p.
338 observ: ,der britannischen Freiheit fehtt disciplina-. Pentru ose<uiu' i liertas, vezi mai recent i Meinlof VELBERG,
P(lichten, Oerte, Ideale. 8ine Jntersuchung #u den Oertvorstellungen des Tacitus, Heft 52, 9er'es, Stuttgart, 1987, pp. 128-
l68.
22. Pentru aceast aa-numit concep[ie etico-juridic, vezi E. CACER, op. cit, pp. 36-45. Pasiunea pus n servirea statului,
de ctre Tacit, elimin ceea ce R. MARTN, op. cit, p. 38 a considerat ca paradox: un istoric, care prosperase sub mpra[i,
reliefeaz c rela[iile ntre principe i senat e deteriorau. Tacit aprecia c trebuie slujit statul i nu un mprat oarecare. P.
GRMAL, Tacite, pp. 46-47; 87; 110-l13; 213; 262, subliniaz c participarea la via[a civic reprezenta pentru Tacit cea mai
important dintre obliga[iile romanilor, c servirea statului era prioritar n concep[ia lui.
23. interpretarea tradi[ional a acestui ablativ absolut, pentru care am optat i noi cndva, interpretare ce afirm c Tacit ar fi
prevzut cderea mperiului, cu patru secole nainte de producerea ei, apare la mai mul[i cercettori. Men[ionm numai E.
PARATORE, Tacito, pp. 239-241 i Viktor POSCHL, ,Tacitus und der Untergang des romischen Reiches", Oiener Studien, 59,
1956, pp. 310-320. Preferm acum traducerea i explica[iile date de Alain HOULOU, ,Jrgentius i'perii (atisL propos d'un
passage controverse de Tacite, Germanie, 33", &elanges du $entre Fean Pale'e (Saint-Etienne), 1, 1972, pp. 59-66; vezi i P.
DELPUECH, op. cit, pp. 995-l001; H. BENARO, op. cit, pp. 36-37; E. CZEK, Pour un Tacite nouveau, p. 34; mai ales P.
GRMAL, Tacite, pp. 136-l40; 195 (care crede c Tacit ndjduia c germanii ar putea fi integra[i culturii mperiului). n ce
privete persisten[a speran[ei morale la Tacit, se poate men[iona i enun[ul urmtor: ,totui nu a fost veacul att de steril n
virtu[i, ca s nu fi oferit i pilde bune" N9ist, 1, 3,1).
24. Pentru ,bulevardul crimei" sau ,comedia inuman", care se degajeaz din textul taciteic, vezi R.MARTN - J. GALLARD,
op. cit, , pp. 135-l37. Pentru atitudinea istoricului fa[ de cezari, de
594
NOTE
so[iile lor i de Germanicus, vezi E. CACEFH, op. cit., pp. 61 -65; D.M. PPPD, op. cit., pp. 37-38; 75-76; A. MCHEL, Tacite,
pp. 135-l53; ,De Vespasien Hadrien", 4o'e etnous, p. 191; D.C.A. SHOTTER, ,The Debate on Augustus (Tacitus, Annals, 1,
9-l0), &ne'osyne, 20, 1967, pp. 17l-l74; ,Tacitus, Tiberius and Germanicus", 9istoria, 17,1962, pp. 194-214; stvan BORZSAK,
,Das Germanicus bild des Tacitus", 3ato'us, 28,1969, pp. 588-600; Petre CEAUSESCU, X'image d'Auguste chez Tacite", Mlio,
56,1974, pp. 183-l98; E. CZEK, Tacit, pp. 219-228; Pourun Tacite nouveau, pp. 32-33; J. WANKENNE, ,Germanicus, ideal du
prince selon Tacite", 3es 8tudes $lassi<ues, 43, 1975, pp. 270-277; P. WULLEUMER, op. cit, pp. XXV-XXX; E.
KORNEMANN, Tierius, Frankfurt, 1960, passiirr, R. MARTN - J. GALARD, op.cit, , p. 136; E. AUBRON, op.cit, pp. 419-430.
25. Vezi n aceast privin[ E. KOESTERMANN, op. cit., , pp. 55-58. Pentru atitudinea lui Tacit fa[ de Principat i formele de
stat, vezi E. CACER, op. cit, pp. 43-65 (care are ns tendin[a s-l considere republican!); E. PARATORE, Tatito,pp. 190-l94;
308-311; 327-371; 424-537; A. MCHEL, 3e Dialogue des orateurs de Tacite, pp. 56-60; 73-98; Tacite, pp. 12l-207; 3a
philosophie politi<ue * 4o'e dDAuguste * &arc Aur*le, Paris, 1969, pp. 25-46; 72-78; 103-l08; Karl BUCHNER, ,mperium
nullum nisi unum", 3DideDologie de lDi'perialis'e ro'ain (colocviu de la Dijon), Paris, 1974, pp. 134-l45; J.M. ENGEL, op. cit, pp.
326-427; E. CZEK, Tacit, pp. 210-219; Pour un Tacite nouveau, pp. 32-33; H. BENARO, op.cit, pp. 88-l47; Cornelia
COGROSS, , problemi del discorso di Galba sulf adozione di Pisone nelle ,Historiae" di Tacito e la propaganda monetale",
$ontriuti dellD Istituto di Storia Antica, ed. de Marta SORD, Milano, 1975, pp. 115-l22; P. WULLEUMER, op. cit., pp. XX-
XXV; P. GRMAL, Tacite, pp. 106-l93; 262-263. Pentru aa-numitul pesimism al lui Tacit, vezi E. CACER, op. cit, pp. 89-l29;
P. GRMAL, Tacite, pp. 16; 18; 100; 122-l23; 137; 192-l99; 231; 241; 252-256; 348 sus[ine dimpotriv c Tacit era foarte
optimist. Considerm c o asemenea apreciere trebuie acceptat cu nuan[ele de rigoare.
26. Pentru politica intern roman i observa[ia socio-politic taciteic, vezi E. CACER, op.cit, pp. 53-72; D.M. PPPD, op.
cit., p. 24; R. SYME, Tacito, pp. 212-235; 743-800; 834-881; Ten Studies, pp. 10; 140 etc; A. MCHEL, Tacite, pp. 15-202; ,De
Vespasien a Hadrien", 4o'e etnous, pp. 190-l91; Gheorghe CEAUSESCU, ,Concep[iile lui Tacit asupra politicii externe
romane", Studii $lasice, 11, 1969, pp. 145-l55 (pentru dialectica extern-intern); J.M. ENGEL, op. cit, pp. l-l51; 17l-326; 429-430;
E. CZEK, Tacit, pp. 202-210; R.F. NEWBOLD, ,The Vulgus in Tacitus", 4heinisches &useu', 119,1976, pp. 85-92.
Compara[ia cu alte izvoare antice este practicat de Fi. MARTN, op. cit, pp. 75; 87; 101; 181; 189-213; P. GRMAL, Tacite,
passi'.
27. n privin[a atitudinii lui Tacit fa[ de daci, vezi Eugen CZEK, 8poca lui Traian. )'pre.urri istorice i prole'e ideologice.
Bucureti, 1980, p. 318; ,ntroducere. Sinteza daco-roman", n Eugen CZEK - Dan SLUSANSCH - Mariana BLU|,
4o'ano-Dacica, I, I#voarele antice ale istoriei 4o'*niei, Bucureti, 1986, p. 29. Pentru politica extern roman la Tacit, vezi E.
CACER, op. dt pp. 72-88. Pentru discursul lui Galgacus, vezi i E. AUBRON, op.cit., pp. 29; 691; 694.
28. Bibliografia referitoare la analiza psihologic taciteic este imens. ntre al[ii.vezi E. CACER, op. cit, pp. 75-76; 179-l80; J.
LUCAS, op. cit, pp. 14-l6; 193-207 (care arat c Tacit analizeaz ptrunztor nu numai brba[ii, ci i femeile); Jean-Marie
ANDRE - Alain HUS, 3Dhistoire * 4o'e. 9istoriens et iographes dans ia litterature latine, Paris, 1974, pp. 139-l41; E.
AUBRON, op. cit, pp. 608-690; 705-706; 718. R. MARTN, op. cit, pp. 101 i 243 insist aaupra credin[ei lui Tacit n contradic[ia
dintre persona public i inten[iile ascunse ale antieroilor lui.
29. Dup tiin[a noastr, considera[iile referitoare la structurarea timpului i a spa[iului enun[rii i enun[ului n operele lui Tacit
ne apar[in integral: vezi E. CZEK, 3a structura du te'ps et de lDespace dans lDAgricola, pp. 242-249; Structure du te'ps et de
lDespace dans la 5er'anie et le Dialogue des orateurs, pp. 15-21; mai ales Tacit, pp. 15l-l74. Dar disjunc[ia celor dou tipuri de
spa[io-temporalitate (considera[iile foarte generale) provin din DUCROT - TODOROV - SPERBER - SAFOUAN - WAHL, ;uDest-
ce <ue le structuralis'eK. Paris, 1968, pp. 198-l31.
30. Pentru teoria general a viziunii romancierului narator n general, vezi nc Jean POULLON,
595
TACT
Te'ps et ro'an. Paris, 1940, pp. 69-l51. Aplicarea acestei teorii la discursul taciteic am realizat-o n Tacit, pp. 98-l01; 112-l16.
Pentru raporturile cu eposul i tragedia, pentru filia[iile cu estetica sublimului, vezi A. MCHEL, ,De Vespasien Hadrien", 4o'e
etnous, pp. 189-l93; E. AUBRON, op. cit, pp. 52-53; 700-712; P.GRMAL, Tacite, pp. 12-l8; 57; 77; 204; 220; 225; 238-243;
276; 293-297; 30l-304. Func[ionalitatea desvrit a strategiei literare taciteice este struitor pus n relief de ctre R.
MARTN, op. cit., pp. 11; 102; 231 -235; 243 (nu ar exista o dihotomie ntre Tacit istoricul si Tacit scriitorul).
31. Pentru ru'ores la Tacit, vezi D.M. PPPD, op. cit, pp. 36-50; E. CZEK, Tacit, pp. 105-l08; . SHATZMANN, ,Tacitean
Rumores" 3ato'us, 33,1974, pp. 549-578. Pentru ironie ia Tacit, vezi A. MCHEL, Tacite, p. 225; ,De Vespasien Hadrien",
4o'e etnous, p. 194; R. SYME, Ten Studies, p. 139 (unde se afirm c ,the irony is typical of Cornelius Tacitus"); P. ROBN,
3Dironie che# Tacite, Lille, 1973. Pentru amplificare i alte procedee retorice, vezi E. AUBRON, op. cit, pp. 34-37; 686-688; P.
GRMAL, Tacite, pp. 242; 322-324.
32. Pentru teoria acestor tipuri de discurs, vezi E. AUBRON, op. cit, pp. 6l-678; aceeai idee apare la R. MARTN, op. cit, pp.
232-233.
33. Pentru discursul autorului, vezi E. AUBRON, op. cit., pp. 6l-l30; pentru glose i senten[e, vezi E. CZEK, Tacit, p. 63; P.
GRMAL, Tacite, pp. 114-l15; 119; 205-222; 297; 308.
34. Pentru aceast controvers imaginar i concluziile ei, vezi E. AUBRON, op. cit, pp. 637-644; anterior Philippe FABA -
Pierre WULLEUMER, Tacite, lDho''e et lDoeuvre, Paris, 1949, p. 134. Pentru nararea btliilor, vezi E. CACER, op. cit, pp.
72-75. Pentru arta ,tabloului", vezi lucrarea clasic datorat lui Emile COURBAUD, 3es proceds dDart de Tacite dans Ies
9istoires, Paris, 1918, pp. 28-30; 121 -l69; Armando SALVATORE, Stilo e rit'o di Tadto, Napoli, 1950, pp. 192-l98, pentru arta
portretului, vezi E. COURBAUD, op. cit. pp. 167-l98; D.M. PPPD, op.cit, pp. 27-l09; J. LUCAS, op. dt, pp. 28-30; U.
RADEMACHER, Die :ild?unst des Tacitus, Hildesheim, 1974; R. MARTN, op. cit., pp. 106-l07 (pentru portretul lui Seian);
pentru alocu[iunile atribuite personajelor, vezi E. COURBAUD, op. dt, pp. 200-228; D.M. PPPD, op. cit. pp. 27-28; A.
SALVATORE, op.cit, pp. 120-l29; 143-l68; J. LUCAS, op. cit, pp. 50-73. Pentru procedeele compozi[ionale taciteice n general,
vezi E. CZEK, Tadt, pp. 75-98; E. AUBRON, op. cit, pp. 13l-678; Manfred Joachim LOSAU, ,Amartia, Anagnorisis, Peripeteia:
Tacite sur Tibere", 4evue des [tudes 3atines, 70, 1992, pp. 37-42.
35. Pentru ambiguitate, surpriz i suspens, vezi E. AUBRON, op. cit., pp. 46-49. Pentru unitatea desvrit a structurrii
discursului, pentru coresponden[ele dintre nivelul semnifican[ilor i cel al semnificatelor, vezi N.P. MLLER, op. cit., pp. 99-l06;
Kristine GLMARTN, ,Tacitean Evidence for Tacitean Style", The $iassical Fournal, 69,1974, pp. 216-222; E. CZEK, Pourun
Tacite nouveau, pp. 28-36; R. MARTN, op. cit, pp. 23l-243. Oscila[iile scriiturii, n func[ie de tiparele utilizate i de mesaj, sunt
reliefate de aceiai ultim cercettor, op. cit, pp. 39; 161; 232-233.
36. Pentru colores la Tacit, vezi E. AUBRON, op. cit, pp. 34-35. n acelai discurs ai lui Galgacus i n alte pasaje, Tacit
opereaz i cu valorile prosopopeii.
37. Cum demonstreaz E. KOESTERMANN, op. dt , p. 56. Tacit utilizeaz de asemenea - i pe scar larg - alitera[ia. Nivelul
fonic al limbajului taciteic ader i el la voca[iile cele mai pregnante ale discursului scriitorului. Totodat, senten[ele i alte
mijloace stilistice confer acestui limbaj virtu[ile poantei revelatoare. Exegeza asupra scriiturii taciteice con[ine nenumrate
lucrri. Nu men[ionm dect E. CACER, op. cit, pp. 19l-l93; R.H. MARTN, ,Variatio and Development of Tacitus Style",
8ranos, 51,1953, pp. 89-96 i Tadtus pp. 214-235 (pentru care stilul taciteic este ,elisabetan" i antfciceronian), Janet BEWS,
,Virgil, Tacitus, Tiberius and Germanicus", Proceedings o( the "irgil Sodety, 12,1972, pp. 107-l26; J. LUCAS, op. cit, pp. 22l-
248; E. CZEK, Tadt, pp. 36-68; Alain MCHEL, ,Le style de Tacite", $ollo<ue. 9istoire et historiographie, lucrare colectiv ed.
de R. CHEVALLER, Paris, 1980, pp. 157-l83 (care demonstreaz c stilul lui Tacit nglobeaz att forma ct i con[inutul); R.
MARTN - J. GALLARD, op. cit, , pp. 130-l31; E. AUBRON, op.cit., pp. 37-51; 683-696; 701; P. GRMAL, Tacite, pp. 65; 84-
85; 260; 299.
596
NOTE
38. lat cum se prezenta curba stilistic, ,die Eniwickiungskurwe":
Anale, l-6
Anale 1l-l6
Istorii
5er'ania
Agricola
Dialogul despre oratori
Pentru aceast curb, pe urmele iui E. WOLFFLN, vezi N. ERKSSON, Studieri #u den Annalen des Tadtus, Lund, 1934, pp. 1
-l08; E. LOFSTEDT, ,On the Style of Tacitus", Fournal o( 4o'an Studies, 38,1948, pp. 1 i urm.; E. PARATORE, op. cit., pp. 3-
5; 569. Pentru criticarea acestei teorii, vezi R.H. MARTN, ,Quibus and quis in Tacitus", $lassicai 4evieQ, 18, 1968, pp. 144-l46;
F.R.D. GOODYEAR, ,Development of Language and Styie in the Annaies of Tacitus", Fournal o( 4o'an Studies, 58, 1968, pp.
22-31.
39. Pentru salustianism i semnifica[ia primului enun[ al Analelor, vezi E. KOESTERMANN, op. cit, , p. 56; vezi i Ph. FABA -
P. WULLEUMER, op. cit. p. 150; A. SALVATORE, op. cit., pp. 33-51; A.D. LEEMAN, op. cit. pp. 472-490; R. MARTN,
Tacitus, pp. 25; 74; 10l-l09 etc. (acelai cercettor identific totui livianisme n stilul tacfteie: t?i., pp. 23; 98; 109). Pentru
sinteza efectuat de Tacit, vezi E. CZEK, Tacit, pp. 135-l42, cfar i A. MCHEL, 3e style de Tacite, pp. 157-l58.
40. Pentru recursul la motenirea vergilian, vezi, n ultima instan[, R. MARTN, Tacitus, p. 257. Afinit[ile cu expresionismul
petrorsian sunt eviden[iate de R. MARTN - J. GALLARD, op.dt, , pp. 136-l37.
41. Receptarea lui Tacit este prezentat, ntre ap, de E. CtACER, op. cit., pp. 194-208; E. PARATORE, Storia delta letteratura
latina, pp. 715-716; F. WUiLLEUMER, op. cit., pp. -V; R. MARTN, Tacitus, pp. 236-243; P. GRfcJAL, Tacite, passi'.
597
XXIX. SUETO9IU* <LORUS =l AL;I
PRO?ATORI
S)e"o!i). Via+a
5aius Suetonius Tran<uillus aduce numeroase valen[e noi peisajului literaturii i istoriografiei latine (n
sensul ei cel mai larg). El abordeaz o materie pe care o tratase i Tacit, contemporanul su mai
vrstnic, ntr-o alt manier i ntr-o alt metod dect cele practicate de celebrul autor al Analelor.
Nu se tie exact nici cnd i nici unde s-a nscut Suetoniu. Stim sigur c apar[inea ordinului ecvestru, ca i tatl lui, care servise
ca ofi[er-cavaler =triunus 'ilitu' angusticlauius> n for[ele militare ale mpratului Otho =SJ8T., Otho, 10,1). i petrecuse
adolescen[a i tinere[ea n Roma, cum eviden[iaz el nsui =Ner., 57, 4; Do'., 12,6). S-a nscut probabil ntre 69 i 75 d.C,
poate chiar n 70 d.C, mai degrab la Ostia, portul Romei - unde va ndeplini i func[ia de pontif al zeului Vulcan - dect la Hippo
Regius, ora din Africa de Nord, care l va celebra mai trziu. Trebuie s fi suferit de anumite complexe i s-i fi cenzurat
pulsiunile, cci operele sale atest comportamente de ,voyeur", de om foarte curios, ho'o curiosissi'us, cum a fost
caracterizat. Cci interesul su pentru curiozit[i a explorat avid viciile i deformrile de toate tipurile, inclusiv sexuale. A
dobndit ns o cultur erudit i a beneficiat de sprijinul lui Pliniu cel Tnr, care l considera un intim al lui =8p., 1, 18; 24, l-4;
3, 8; 5, 10). Este probabil c l-a nso[it pe Pliniu n Bithynia, ntruct i plcea s cltoreasc. Dup moartea lui Pliniu, a
frecventat cercul cultural-politic ai lui Septicius Clarus, datorit cruia cariera sa ecvestr a progresat spre culmi foarte nalte,
cum reliefeaz o inscrip[ie descoperit la Hippo Regius
1
. Astfel a devenit procurator i conductor al biroului documentelor
imperiale -a studiis- i al bibliotecilor principelui -a iliothecis-, ca s dirijeze, sub Hadrian, ncepnd din 118 d.C,
coresponden[a n latin a cezarului, n calitate de procurator a epistulis latinis. Astfel, el a devenit membru de frunte al
consiliului principelui, a controlat cancelaria imperial, arhivele, i a redactat sintezele necesare lui Hadrian. Astfel, Suetoniu
devine unul dintre cei mai importan[i sfetnici ai lui Hadrian. Brusc, n 122 d.C, dup cinci ani de carier fulgurant, a intrat n
dizgra[ie, ca i Septicius Clarus, prefectul pretorienilor. S-a afirmat c cei doi se purtau prea familiar cu mprteasa Sabina
(HST. AUG., 9adr., 11, 3); ns, pe lng o intrig politic, Hadrian trebuie s fi fost contrariat de sfaturile pe care, discret, i le
oferea Suetoniu n biografiile lui. Nu se tie ce s-a mai ntmplat cu Suetoniu. El a murit, poate, la Hippo Regius (unde se
stabilise), prin 130 d.C.
2
.
598
OPERA. D8SP48 :Z4:A\II I3J]T4I
O(e$a. Desre brba!ii iiu"tri
t i intelectual de cabinet - literar, dar i administrativ -, om de studii temeinice, scholasticus, dup cum
l caracteriza Pliniu cel Tnr =8p., 1, 24, 4), Suetoniu a alctuit o oper vast, att n latin, ct i n
greac, din care nu s-a conservat dect o mare parte dintre biografiile sale.
Diverse mrturii antice i posterioare nregistreaz liste de numeroase lucrri suetoniene. n grecete, Suetoniu ar fi scris
despre glumele de la eleni, ca i despre injuriHe lor, despre politica lui Cicero, despre obiceiurile, legile i spectacolele romane
etc. S-au pierdut i lucrri redactate n latin, ca vasta enciclopedie numit ,Puni" sau ,erburi (diverse)", Prata, n nou sau
zece cr[i, probabil reduc[ie a unei voluminoase opere cu titlu similar, alctuit n grecete, ctre 90 d.C, de ctre Pamphilos din
Alexandria. Nu cumva alte titluri de lucrri suetoniene, scrise n latin, se refer nu la opuscule independente, ci doar la capitole
din PrataK Unele dintre aceste titluri par foarte interesante, ca ,Despre regi", De regius, probabil un istoric al regilor, sau
.Despre organizarea ndatoririlor", De institutione o((icioru', relevant pentru experien[a administrativ i pentru concep[iile
suetoniene cu privire la structura statului roman. De asemenea, Suetoniu a scris i despre curtezanele celebre, De claris
'eretricius.
\_S-a pstrat par[iar o ampl culegere de biografii intitulat ,Despre brba[ii ilutri", De uiris 9lustrius,
publicat prin 113 d.C. i hrzit unor vesti[i oameni de cultur. De fapt, Suetoniu a operat aici o
selec[ie, un canon, i a preconizat prevalenta factorului cultural asupra celui politic, concep[ia
elenistic despre paideia, hu'anitaK tocmai pentru c nu a adugat n titlu Jn litere", in litteris
C
.
Pe sec[iuni, Suetoniu trata despre istorici, oratori, filosofi, poe[i, gramatici i retori. Cu excep[ia ultimelor dou compartimente,
nu ni s-au conservat dect pu[ine biografii, de altfel mutilate, precum cele ale lui Teren[iu, Horatfu, Vergiliu i Lucan din Despre
poe!i - Pliniu cel Btrn - din Despre istorici- i Passienus Crispus - din Despre oratori. Biografiile poe[ilor au fost ulterior folosite
i remaniate de filologii posteriori. Oricum, Suetoniu pare a fi fost favorabil lui Teren[iu i Hora[iu, ns ostil lui Lucan. S-au
conservat, aadar, mai bine compartimentele care poart astzi ca titlu de opuscul independent ,Despre gramatici i retori", De
gra''aticis et 'etorius. Se pare c Suetoniu a alctuit, ca ultim compartiment al culegerii de litera[i celebri, tocmai cel
consacrat gramaticilor, cci n prezentarea vie[ilor acestora ei avanseaz mai profund n istoria recent a Romei, dect n alte
sec[iuni. Ca modele pentru acest compartiment, Suetoniu a utilizat texte din Varro, Nepos i Hyginus, iar ca izvoare de
informa[ie a recurs la Cicero, Seneca Retorul i Quintilian. n realitate, nu ni s-au pstrat dect douzeci de noti[e biografice i
patru scurte capitole introductive din Despre gra'atici, ca i prologul i cinci scurte biografii de retori, la care se adaug, n
Despre retori, doar numele ceior prezenta[i ori succinte fragmente din nc zece medalioane biografice. De asemenea, Suetoniu
se limiteaz numai la biografii de profesori (De gra'., 4, 11; 25, 19) i las deoparte pe cei ce nu predaser interpretarea
complex, literar-lingvistic, a textelor sau arta declama[iei, chiar dac se numeau Varro sau Caesar.
@h aceste minibiog rafii, Suetoniu ofer mai ales detalii pre[ioase asupra vie[ii particulare a gramaticilor
i retorilor, ca i despre nv[mntul realizat de ei.) El i ncepe concisele medalioane biografice prin
date cu privire la originea profesorului respectiv i trece n continuare la anecdote relative la existen[a
acestuiaS[Timbrul general este neutru doar n aparen[. *\
599
SUETONU, FLORUS Sl AL| PROZATOR
Cci materia biografiilor, orict de concentrat, ca i structurarea ei, comport o anumit atitudine.
Saisprezece noti[e biografice se nvedereaz favorabile personajelor figurate, cinci mai degrab ostile,
iar apte apar ezitante. nct acest biian[ general, dei bazat pe un text fragmentar, reliefeaz
umanismul biografului, ncrederea lui n potentele culturii, care l-au determinat s selecteze mai ales
personaje elogiabiie. Amprenta Noii Academii, la care ne vom referi mai jos, l-a determinat totui s
insere i profesori reprobabili. Suetoniu pare a blama mai cu seam gramatici favorabili stilului nou i
chiar unii aticiti arhaizan[i. Biograful opteaz limpede pentru clasicismul ciceronizant
4
.
Vie!ile celor doisre#ece ce#ari
Q)ar ,opera major", opus 'aius, a lui Suetoniu a fost culegerea de biografii intitulat ,Vie[ile celor
doisprezece cezari" "itae duodeci' $aesaru', dedicat lui Septicius Clarus. Dei nu se poate
exclude o datare mai tardiv a acestei culegeri biografice, eventual pn n.128 d.C, noi credem c
Suetoniu a publicat-o la sfritul anului 121 sau la nceputul lui 122 d.C. Desigur c materialul necesar
ntocmirii ei a fost par[ial strns nc din timpul domniei lui Traian
5
. Despre ra!ii ilutri constituise
mai ales un antrenament n vederea alctuirii unor biografii politice.
n evul mediu, "ieple celor doispre#ece ce#ari au fost divizate n opt cr[i. Dar noi vom neglija aceast mpr[ire, dat fiind c
fiecare biografie constituie o unitate autonom. Suetoniu nu a putut efectua o selec[ie a personajelor prezentate, ca n Despre
ra!ii ilutrii a trebuit s nareze n ordine vie[ile urmtorilor: lulius Caesar, August, Tiberiu, Gaius-Caligula, Claudiu, Nero,
Galba, Oho, Vitellius, Vespasian, Titus, Domi[ian. Dedica[ia, ca i nceputul biografiei lui lulius Caesar, unde figura, poate, un
arbore genealogic al lulWor, s-au pierdut.a demonstrat contiinciozitatea depus de Suetoniu n consultarea unui mare numr
de izvoare. Biograful n-a operat niciodat cu un izvor unic sau principal. El a consultat un mare numr de surse literare n
primele dou biografii, unde men[ioneaz numele a douzeci i cinci de autori, dar i n celelalte, unde referin[ele la surse sunt
mai rare. Unele din aceste izvoare au fost utilizate i de Tacit, Plutarh i Cassius Dio. Suetoniu i-a consultat pe Titus Livius,
Asinius Poliio, Aufidius Bassus, Pliniu cel Btrn, Seneca Retorul, Servilius Nonianus, Cluvius Rufus, Fabius Rusticus, chiar
Seneca Filosoful, ns i numeroi erudi[i. El a recurs abundent i la izvoare .primare", la pamflete sau elogii, realizate n
mediile senatoriale, la scrisorile, operele literare ale mpra[ilor, la diverse documente de arhiv cunoscute temeinic, dat fiind
sarcinile ndeplinite de el n administra[ia imperial. A consultat actele senatului i ale poporului roman, diverse materiale din
arhivele locale sau ale marilor familii, testamente, inscrip[ii. S-a constatat la Suetoniu chiar primatul documentelor directe
asupra izvoarelor literare. De altfel biograful a recurs i la informa[iile unor martori oculari sau la experien[a sa personal.
Suetoniu a combinat sistematic informa[iile provenite din cele mai diverse surse pentru c lucra pe ,fie", unde introducea
succesiv datele culese din lecturile sale ori din investiga[iile meticuloase pe care le ntreprinsese. El s-a documentat mai
scrupulos ca al[i istorici i n-a realizat o ierarhizare a izvoarelor sale, nct a apelat la multe surse de o calitate ndoielnic.
Totui, el nu a fost un prizonier al surselor sale: a manipulat adesea materialul oferit de izvoare, omi[nd ceea ce nu
corespundea imaginii pe care i-o furise despre cezarul prezentat n biografia respectiv. Cu toate c uneori gustul pentru
curiozit[ile picante i cancanuri l-a mpins
600
T
"I8\I38 $83O4 DOISP48P8$8 $8PA4I
s relateze detalii care nu sprijineau aceast imagine. n principal, Suetoniu a adoptat totui, destul de frecvent, atitudini precise
fa[ de izvoarele utilizate
6
.
Dar care sunt modelele literare ale lui Suetoniu, sursele de inspira[ie ale tiparelor folosite, ale strategiei biografice? Celebrul
savant german Friedrich Leo i al[i cercettori i-au atribuit mai cu seam filia[ii cu biografia elenistic de tip alexandrin, care
privilegia discursul erudit, rece. Descoperirea unui papir, care con[ine biografia lui Euripide, datorat lui Satyros, pare ns a
anula opozi[ia, cndva preconizat, ntre biografiile de tip alexandrin i cele de tip peripatetician. n orice caz, Suetoniu descinde
prin excelen[ din Cornelius Nepos, care legitimase biografia politic i detaliul cancanier, din autobiografia lui August,
ndeosebi din elogiile funebre romane, ce vehiculaser analiza personajelor pe rubrici. Trebuie s se fi inspirat, de asemenea,
din scenele reprezentate pe Columna lui Traian i pe arcul de la Benevent.
MeaD)l )e"o!ia!
Am artat c Suetoniu nu nutrea doar cultul cancanului pitoresc, ci i cel a! documentului, al detaliului
precis, dei i-a filtrat destul de abil materialul oferit de izvoarele lui. De altfel, Suetoniu era nzestrat
cu o autentic sensibilitate de istoric. Ulbrich Lambrecht a eviden[iat c Suetoniu prezint istoria
Romei sub form de biografii, mai ales deoarece n[elesese c toat puterea se afla n mna
principilor. Si, adugm noi, pentru c biografia i permitea explorarea vie[ii particulare a oamenilor, a
cancanurilor pitoreti n general. S-a relevat, de altfel, c el trateaz domenii istorice rar sau deloc
abordate de istoriografia analistic: realit[i administrative i juridice, jocurile, construc[iile imperiale,
aspecte ale ,evergethismului" principilor, care acordau generos avantaje popula[iei, cultura vremii i
gusturile intelectuale ale cezarilor, via[a cotidian a romanilor
7
.
Am artat mai sus c Suetoniu i manevra cu iscusin[ informa[iile de care dispunea. Cndva, Wolf
Steide, printele /evolu[iei suetoniene", a demolat vechea imagine a unui Suetoniu iresponsabil fa[
de sursele lui; savantul german a demonstrat c biograful a utilizat mentalitatea roman a vremii,
ntemeiat, am spune noi, pe demnitate, dignitas, i pe persona, pentru a explora aplicarea social a
viciilor i virtu[ilor, expresia exterioar a personalit[ilor, faptele concrete ale mpra[ilor. nct
Suetoniu a vrut s sugereze monstruozitatea sau, dimpotriv, elevata calitate moral a unor cezari. El
a scris n func[ie de anumite op[iuni morale i politice, de unde i recuren[a unor teme i idei. Biograful
a atestat moralism autentic i, cteodat, a dat note bune i rele, aproape ca un judector, a realizat
istorie moralizatoare
8
. De fapt, mai ales n "ie!ile celor doispre#ece ce#ari, Suetoniu asum optica
birocra[ilor, nal[ilor func[ionari care frecventau curtea imperial. El fusese ns prietenul lui Pliniu i
mprtea opiniile acelor cavaleri doritori s colaboreze cu senatorii. Sau altfel spus, ciceronianul
Suetoniu nzuia s aplice vremii sale concep[ia relativ la ,n[elegerea ordinelor", concordia ordinu',
pe baza unui contract, unei cooperri ntre senatori, cavaleri i curtea imperial, n interiorul unui stat
monarhic, temeinic guvernat de mpra[i. Biograful atribuie lui Vespasian opinia c senatorii trebuie s
de[in un statut privilegiat,
601
SUETONU, FLORUS Sl AL PROZATOR
dar c se cuvine ca ei s respecte pe ceilal[i cet[eni, mai cu seam pe cavaleri (Vesp., 9, 3).
Suetoniu dispre[uiete pe liber[i i preconizeaz un paternalism imperial riguros fa[ de plebe, o
discipKn sever a militarilor, a cror importan[ politic o recunoate. Predic, de asemenea, un
,evergethism" ponderat. Esen[ial i apare buna servire a statului, ameliorarea administra[iei imperiale,
nct judec cezarii mai ales n func[ie de modul n care se achitaser de gestiunea lor, ce nu
constituia o sinecur. Cci Suetoniu este un monarhist, chiar un partizan al unui absolutism relativ
moderat, n orice caz moralizant. Pentru c el nu crede, precum Tacit, n posibilitatea concilierii ntre
Principat i libertate. De aceea, elogiaz pe August fiindc nu restabilise republica =Aug., 28, 2),
ridiculizeaz vanele tentative de restaurare a regimului republican la moartea lui Gaius-Caligula =$I.,
10, 2-7), blameaz pe Helvidius Priscus, erou taciteic i martir al libert[ii, ntruct l sfidase pe
Vespasian ="esp., 15, 2-3). De altfel, Jacques Gascou a degajat din discursul biografic suetonian un
ideal de principe, fondat pe practicarea unor virtu[i ca modera[ia, 'oderatio, i cinstea dezinteresat,
astinentia, crora asociaz atitudinea cet[eneasc, duilitas, clemen[a, cle'entia, mai ales pietatea,
pietas, i mre[ia, 'aiestas. Acestor virtu[i se opun viciile despo[ilor, cci principele autoritar nu
trebuie s fie nici tiran i nici stpn, do'inus
0
.
La rndul nostru, am reliefat cndva c Suetoniu, pu[in preocupat de personajele secundare ale
biografiilor - numai primele 7 capitole din biografia lui Gaius-Caligula comport o scurt biografie
elogioas a lui Germanicus -, i mparte cezarii n patru categorii, pendinte de patru paradigme:
montri imperiali (Gaius-Caligula, Nero i, mai ales, Vitellius, mpratul cel mai detestat de el),
mpra[i ri i vicioi (Tiberiu, Galba, Domi[ian), cezari buni, dar cu defecte (lulius Caesar, Vespasian),
cei mai buni principi (August, Otho, Titus). Claudiu perturb simetria, cci el se apropie sim[itor de a
doua categorie i nu de a treia, cum era normal, nct bilan[ul general pare uor nefavorabil cezarilor,
n vreme ce fusese favorabil profesorilor, n Despre gra'atici i retori. Pe de alt parte, cezari ca Otho
i Titus domniser foarte pu[in. Atitudinea ostil fa[ de Galba i, mai ales, fa[ de Vitellius, ucigaul
lui Otho, este declanat de simpatia fa[ de acesta din urm, pe care l servise tatl scriitorului.
Oricum, bilan[ul este nefavorabil cezarilor secolelor anterioare i nu Principatului, care transcende
mpra[ii!
10
Astfel, Suetoniu i propune s ofere o lec[ie moralizatoare mpra[ilor prezentului i
viitorului, s le arate ce trebuie i, mai ales, ce nu trebuie s f Dar care este atitudinea sa fa[ de
Antonini? Mai degrab favorabil, cum reliefeaz el nsui, de altfel, ntr-un enun[: ,Spun unii c chiar
nsui Domi[ian a visat c i crescuse o cocoa de aur pe grumaz i a fost ferm convins c astfel se
prevestea, dup moartea lui, o stare mai fericit i mai prosper a statului; ceea ce, desigur, s-a i
petrecut n scurt vreme, datorit cinstei dezinteresate i modera[iei =astinentia et 'oderatione>
principilor care i-au urmaf =Do'., 23,4). Dar acest enun[ constituie ultima fraz din "ie!ile celor
doispre#ece ce#ari, fiind investit aadar cu un caracter programatic. Or, Antoninilor li se
602
MESAJUL SUETONAN
confereau tocmai virtu[ile cardinale ale principelui ideal, aa cum l nchipuia Suetoniu. De aceea, nu
se poate considera c Suetoniu ar fi reprobat politica lui Hadrian. Nu credem ns nici c el l elogia
fr limite; se strduia, mai degrab, s-i ndemne la 'oderatio i a astinentia. Cum am artat,
Hadrian, care tindea spre un autoritarism poten[at, s-a sim[it contrariat i din pricina intrigii politice, prin
care Suetoniu i Septicius, asocia[i cu mprteasa Sabina, au ncercat s influen[eze masiv politica i
conduita sa
11
. Este oare ntmpltor faptul c Suetoniu nu a narat biografiile primilor Antonini?
Muta[iile ntreprinse de Hadrian n politica imperial, ca i anumite reticen[e fa[ de Nerva i Traian, au
putut s-l determine s evite prezentarea vie[ii acestora.
Prin urmare, discursul iogra(ic suetonian d sea'a nu nu'ai de o docu'entare te'einic i de
elucidarea anu'itor aspecte 'ai pu!in cunoscute ale politicii i vie!ii I'periului, )ndeosei ale
$apitalei, ci i de o .udecare ptrun#toare a 'arilor orientri ale gestiunii i'periale. Ca s nu ne mai
limitm dect la un singur exemplu, Suetoniu a n[eles c bazele sistemului monarhic au fost aezate
de lulius Caesar i nu numai de August, lat de ce i-a nceput biografiile politice prin nararea vie[ii lui
Caesar. Deoarece nu a contat doar faptul c numele acestuia a devenit un element fundamental al
titulaturii principilor romani
12
, (ba i Pliniu cel Tnr, biograful militeaz pentru metavalorile noi, adic
pentru demnitate, dignitas, i rol bine mplinit, persona profund, autentic. Ins Suetoniu i-a diri.at
aten!ia 'ai ales spre via!a particular a principilor, cu' recla'au de alt(el tradi!iile iogra(iei. 8l s-a
)nvederat 'ali!ios (a! de principii secolului I d.$.l
Mali+io)l S)e"o!i)
Aceast mali[ie n-a fost totui gratuit. Suetoniu voia s destabilizeze structurile i modalit[ile
biografiilor encomiastice, triumfaleE voia s demistifice cezarii, s le smulg de pe chip masca
oficial, s-i coboare de pe piedestalele solemne pe care i aezase propaganda imperial. Or, via[a
particular i oferea un teren prielnic explorrii aspectelor celor mai sordide ale personalit[ii cezarilor.
Dar, astfel, imaginile tuturor cezarilor deveneau mai nuan[ate, mai umanizate7)nsui Domi[ian este
umanizat. Suetoniu arat c acest cezar era uneori auster, c nu-i plceau banchetele prelungite i
nop[ile albe; dormea contiincios, dup o scurt plimbare solitar NDo'., 21, 2).
Desigur Suetoniu privilegia detaliul picant sau bizar. El rspundea astfel nu numai tendin[ei de a
demistifica cezarii, ci i unui orizont de ateptare al publicului
' Nu putem ti dac Suetoniu n-a fost i el ru impresionat de eliminarea fizic a lui Avidius Nigrinus i a generalilor lui Traian, la exigentele lui
Hadrian. El critic adesea mpra[ii care se purtau crud cu senatorii. Oricum, pare a recomanda lui Hadrian evitarea absolutismului represiv,
violent al unor cezari anteriori.
603
SUETONU, FLORUS Sl AL|! PROZATOR!
roman, avid de curiozit[i i amnunte stranii, precum i, firete, tendin[elor propriului su psihic.
Biograful prefera s dezvluie rul cu o mali[ie serioas, cu o gravitate simpl. A fost un mali[ios
,pince-sans-rire". O adevrat polemic? - relativ discret - s-a ncins ntre Suetoniu i Tacit. Cnd
marele istoric artist persifla scriitorii care i delectau cititorii cu ajutorul unor poveti fabuloase i a
anumitor anecdote stranii =9ist, 2,50,4), nu se referea el oare la Suetoniu, la lucrrile de tinere[e ale
acestuia, cci biografiile politice nu erau scrise? La rndul su, biograful critic documentarea fui
Tacit, serioas, dar mai pu[in meticuloas dect a sa, cnd afirm c greesc cei ce sus[in c Nero i-
ar fi scris versurile ajutat de al[ii, cum sus[inuse Tacit =Arin., 14, 16, 1). El nsui consultase n arhivele
imperiale bruioanele poemelor ultimului iuiio-Claudian, pline de tersturi i adaosuri, care atestau o
trud personal foarte serioas NNer., 52, 2-3). Oricum, Tacit putuse s reprobe nu numai
propensiunea suetonian pentru cancanuri, ci i cea pentru prodigii, pentru semne miraculoase. De
altfei Suetoniu se strduiete s generalizeze valoarea cancanului, ca i semnifica[ia prodgiului. E!
convertete detaliul n manifestare sau exemplu ale unei importante trsturi de caracter.
Antiteza ntre via[a public, uita pulica, i via[a particular, uita priuata, a cezarilor nu coincide
totdeauna cu o alt opozi[ie fundamental, pe care o vehiculeaz discursul suetonian; adic ntre vicii,
uitia, i virtu[i, uirtutes. Dar cnd caut pretutindeni att binele ct i rul, cnd reveleaz caractere
umanizate, Suetoniu ader ia proailis'ul Noii Acade'ii. Ca i Cicero, pe care l admira att de mult,
ca i Quinilian, profesorul su, sau Pliniu cel Tnr, protectorul su, ca i Tacit. Numai dozarea viciilor
i virtu[ilor difer de la o biografie la alta, sugernd o impresie de ansamblu. Probabilismu! explic i
de ce Suetoniu evit termeni polarizan[i, ca ,bun" i ,r*u-, ,harnic" i ,lene". Precum i utilizarea
precis a terminologiei politice
13
. Desigur, ca i Tacit, biograful se dovedete probabilist i fa[ de
probabilism, cci tinde destul de limpede spre anumite op[iuni politice i spre o judecare a cezarilor.
Las ns totdeauna cititorului putin[a de a opta i pentru alt prere, propunnd mai multe grile de
lectur. n stri, probabilismul se adapteaz foarte bine tonului aparent rece, impersonal, pe care
ndeobte l vehiculeaz scriitorul. Vom vedea c Suetoniu, ca i Tacit, pariaz pe aprecierea
cititorului i, totodat, i caut un alibi pentru sine.
Mac$oi!"a7a "e7")l)i a) co1(ozi+ia
ntr-adevr\Suetoniu prefer caracterizarea indirect a personajelor sale, prin utilizarea acteTor
svrite de ele, nvestite ndeobte cu o semnifica[ie moral."] Dei caracterizrile drecte emerg
uneori din discursul biografic =$aes., 75, 1; 76, 1; $ai., 22, 1; Ner., 19, 5; Tit, 1, 1 etc). Dar aceste
interven!ii directe
604
MACROSNTAXA TEXTULU SAU COMPOZ|A
ilustrea# tendin!a de a spri.ini orientarea general a unui discurs aparent i'personal. Pe de alt
parte, Suetoniu nu recurge la analiza direct a interiorului psihicului personajelor, precum Tacit, ci
prefer s urmreasc atent comportamentul lor, n cadrul unui behaviorism ,avnt la lettre". n afar
de aceasta, dozajul virtu[ilor, viciilor i faptelor neutre, de asemenea existente n textele suetoniene,
pe care cndva le-am notat cu +, - i 0, este coroborat de alte mijloace, cum ar fi grada[ia efectelor.
Acestea se constituie n grada[ii ascendente ori descendente, climaxuri i anticlimaxuri. Ele sunt
nefavorabile unor cezari - lulius Caesar, Tiberiu, Gaius-Caligula, Nero, Vitellius - i favorabile altor
principi - August, Otho, Titus. n afar de aceasta, discursul biografic comport adesea opozi[ia ntre
,timpurile tari" ale textului, unde nara[ia devine intensiv i deosebit de semnificativ, i ,timpurile
slabe", n care for[a narrii apare sensibil diminuat. Cercettorii au artat c chiar citatele, ndeosebi
n versuri, adic alega[iile atribuite personajelor evocate, mai ales glumele i calambururile, survin n
momentele decisive ale ,intrigii" biografice, ca s sprijine tendin[a general a discursului, manipularea
materiei. Portretele fizice dobndesc aceeai func[ie. Ele sunt structurate dup normele
fiziognomoniei, aplicate cu suple[e, cci biograful respect par[ial mrturiile sculptorilor. Totui,
trsturile fizice sunt imaginate ca nite complemente ale calit[ilor morale
14
.
Macrosintaxa textului suetonian se deosebete fundamental de cea practicat de Tacit, de analitii i
autorii de istoriografie panoramic. Nu numai c discursul este focalizat n jurul personajelor
principale, ns evenimentele sunt prezentate frac[ionat, n func[ie de ,categorii" care nu au nimic
comun cu redarea fluxului temporal. Factorul cronologic este ndeobte neglijat, iar cel ,eidologic",
adic descrierea caracterelor pe categorii i rubrici, prevaleaz n chip manifest. ntr-un pasaj relevant
pentru poetica prozei suetoniene, biograful nsui i definete programatic metodologia. Referindu-se
la figurarea vie[ii lui August, el exclam: ,Dup ce am nf[iat ca i esen[ialul vie[ii lui, voi urmri
pr[ile ei nu n func[ie de timp, ci pe rubrici, ca s poat s fie artate i cunoscute mai limpede"
=Aug., 9, 1). Este regratabil c nu ni s-a conservat prologul "ie!ilor celor doispre#ece ce#ari, unde
poetica biografiei era, probabil, mai amplu expus, dar chiar din acest enun[ rezult c Suetoniu
structureaz concis sectorul cronologic -su''a=ti'> -, n vreme ce prevaleaz compartimentul
eidologic, alctuit sincronic i n detalii - singillati'. Suetoniu se manifest ca un precursor al analizei
sincronice a structuralitilor. Oricum, revelarea caracterelor personajelor se realizeaz pe ,rubrici", per
species, care cteodat au chiar un titlu indicat la amorsarea lor: ,frumuse[e", (or'a, ,sntate",
ualetudo, statura etc. S-a remarcat c, n vreme ce al[i istorici alocau un spa[iu de scriitur mai amplu
evenimentelor recente, Suetoniu insist, dimpotriv, asupra celei mai vechi secven[e, deoarece
biografiile lui lulius Caesar i August sunt concomitent cele mai lungi i cele mai minu[ios compuse.
Oar, pe de o parte, Suetoniu sublinia astfel c orientrile Principatului se datorau primilor doi cezari,
iar, pe de alta, el era grbit: voia s publice mai repede culegerea sa de biografii. nct a compus mai
iute i mai neglijent ultimele ,vie[i" ale cezarilor.
605
SUETONU, FLORUS Sl AL| PROZATOR
Survine, firesc, ntrebarea urmtoare: exist sau nu o ,schem", un tipar unitar al biografiilor suetoniene, cum opina cndva
Friedrich Leo? poteza lui Leo a fost aspru i chiar exagerat criticat, n repetate rnduri. S-a reliefat c ea este valabil numai
pentru o minoritate a biografiilor cezarilor
15
. Credem, totui, c se poate degaja un tipar biografic, aplicat cu suple[e de autor, n
func[ie de specificul fiecrei ,vie[i" i de inten[iile moral-politice, am spune din nou metapolitice, ale lui Suetoniu. De regul,
biograful i ncepe expunerea pe plan cronologic i prezint succesiv familia cezarului nf[iat, naterea lui, etapele carierei,
accesul la puterea imperial, existen[a pn la apogeul ei. Urmeaz un foarte important sector eidologic, centrul real al
biografiei, la rndul lui divizat n fapte, (acta, sau calit[i bune, ludabile i fapte sau calit[i reprobabile, pe scurt n virtu[i i vicii.
Ultimul compartiment ncorporeaz portretul restrns al personajului figurat - fizic, sntate, moravuri, cultur etc. -, ntotdeauna
conceput ca eidologic, precum i moartea, cronologic narat. Uneori, n func[ie de semnifica[ia moral a biografiei i de
nzuin[a suetonian de a mnui mai adecvat materialul ei, Suetoniu inverseaz aceast ordine. n acest caz, de exemplu n
biografiile lui Nero i Domi[ian, moartea, consecin[ a evolu[iei viciilor, precede portretul restrns. Biografia lui Domi[ian,
men[ionat n fraza anterioar, implic un joc subtil al factorilor cronologici i eidologici. Acestui catalog de virtu[i, fapte neutre i
vicii, parc impersonal alctuit i de factur comportamentalist, i se ajusteaz o scriitur rece, ostentativ antiretoric.
Sc$ii")$a ,i i1a/i"ica )e"o!ia!#
Cercettorii moderni au constatat, n discursul biografic suetonian, alternan[a ntre un stil narativ mai
amplu, de fapt discursiv, i un stil de ,catalog" foarte concentrat, care era axat pe enumerarea rapid
a unor detalii sau exemple de mrci morale. Totui, scriitura suetonian se eviden[iaz pretutindeni
prin austeritatea sa rece. S-ar spune c Suetoniu voia s urmeze pilda lui Caesar i, mai ales, s
reabiliteze stilul vechilor cronici latine, pe care l persiflase Cicero. Structura suetonian traduce stilul
unui nalt func[ionar. De fapt, n Despre gra'atici i retori, ca i n "ie!ile celor doispre#ece ce#ari,
Suetoniu utilizeaz un stil de cancelarie, desigur perfec[ionat. Lipsesc discursurile, cadrul poetic,
dialogurile i, cum am artat, analizele psihologice. Emerg totui adevrate scenarii, uneori romaneti,
alt dat dramatizate. ntruct chiar sobrietatea stilistic poate comporta un tragism intrinsec. Mor[ile
lui Nero i lui Vitellius prilejuiesc biografului o anumit art a mizanscenei. Pe cnd semnele
prevestitoare, alega[iile personajelor i unele efecte dramatice anim sensibil discursul biografului. Pe
lng grada[iile mai sus consemnate, Suetoniu strecoar discrete efecte dramatice n biografiile
consacrate cezarilor interesa[i de teatru!
Abund micile detalii pitoreti, faptele diverse. n aceast privin[, Petroniu i-a servit drept precursor.
Astfel, Suetoniu oblig cititorul s-i contemple personajele parc sub lup. Nu este nzestrat cu sim[ul
umorului savuros, ns atest pe cel al absurdului grotesc, al deriziunii reci. nregistreaz scene de un
colosal comic negru, ca n urmtoarea secven[ referitoare la Domi[ian: ,La nceputul Principatului
su, se izola de obicei cteva ore i ctva timp nu prindea dect mute, pe care le strpungea cu un
condei foarte ascu[it. nct, cnd -a ntrebat cineva dac se afla o persoan mpreun cu cezarul,
Vibius Crispus a rspuns
606
SCRTURA Sl MAGSTCA SUETONAN
cu umor: nici mcar o musc" =Do'., 3, 1)*. Aviditatea suetonian de cancanuri i anecdote l
conduce, prin urmare, spre absurdul funambulesc. Suetoniu a inspirat portretul pe care Albert Camus
l-a furit lui Gaius-Caligula. A stimulat filme recente, nct s-a afirmat cu sagacitate c face o frumoas
carier postum de scenarist.
De altfel, Suetoniu era un adept al scriiturii ciceroniene i al celui de al doilea clasicism. Atest
aceast op[iune nu numai considera[ii din Despre gra'atici i retori, ci i proza sa metric, sintaxa
gramatical, vocabularul clasic. Desigur ns c Suetoniu privilegiaz concizia, economia de mijloace
lingvistice, fraza scurt. De aceea, Istoria August l proclama ,scriitor foarte curat i foarte limpede,
care iubea stranic concizia" (HST. AUG., %ir'us, 1). Frazele lungi din discursul su auctorial
consist ntr-o aglomerare de idei i de propozi[ii arbitrar reunite. Evita propozi[iile relative i privilegia
construc[iile participiale sau adverbele (mai ales cele terminate n sufixul i'>, care i ngduiau s
condenseze enun[urile, fr a recurge, ca Tacit, la elipse i disimetrii. Nu apela, dect foarte rar, la
metafore i la termeni figura[i, cci privilegia un limbaj denotativ i nu unul conotativ. Apar, totui, n
limba sa termeni i conota[ii nepoetice, consacrate n epoca imperial. n acest mod, biograful anun[
expansiunea aticismului arhaizant. Dac Tacit practicase mai ales imaginea n micare, Suetoniu
privilegia imagistica de asemenea vizualizant, ns static. Scenariile sale echivaleaz adesea cu
benzile desenate. Ca n cazul descrip[iei reac[iilor senatorilor la rspndirea tirii c Domi[ian murise
NDo'., 23, 2). De altfel tehnica sa compozi[ional ,behaviorist" reclama o asemenea imagistic
static. Scriitura arid, sobr, impersonal face parte, aadar, dintr-o strategie global, pe care o
asum biograful. Firete ns c, uneori, ariditatea imagistic i a scriiturii l conduce pe Suetoniu la o
anumit stngcie stilistic
16
.
Rece("a$ea ,i co!cl)zii a)($a l)i S)e"o!i)
Contribu[ia suetonian la dezvoltarea speciei biografice a fost considerabil. Scriitorul a furit, de fapt, o nou orientare a
biografiei antice. El a avut numeroi urmai, cci discursul su rspundea unui orizont de ateptare diferit de cel al lui Tacit,
autorul privilegiat de un public auster. To[i cei pasiona[i de curiozit[i, de altfel foarte numeroi, citeau cu nesa[ opera lui
Suetoniu. ar poten[area absolutismului nu putea dect s impulsioneze gustul pentru lectura unor biografii. Expansiunea
biografiei, specie literar intens practicat n secolele al lll-lea i al V-lea d.C, purcede de la exemplul suetonian i vehiculeaz
tiparele create de biograf. Practic, pn la Amian, istoricii romani au scris mai ales n manier suetonian. Chiar un istoriograf
att
n alte pasaje, l vedem pe Claudiu tremurnd de fric sub o perdea, de sub care i ieeau ncl[rile, n vreme ce solda[ii l cutau ca s-l
proclame mprat, sau uitnd n plin conversa[ie cine era N$I., 10, 2-3 i 40,1). Lui Gaius-Caligula, biograful i atribuie gesturi funambuleti, ca de
pild cel prin care invit luna s-i vin n bra[e =$al., 22, 8). Acelai principe nchidea ochii i i acoperea capul cnd auzea zgomotul tunetului
sau vedea un fulger; dac furtuna cretea n intensitate, Caligula se ascundea sub pat =$al., 51, 2).
607
SUETONU, FLORUS Sl AL| PROZATOR
de diferit de Suetoniu cum a fost Rorus a rmas ndatorat metodologiei vestitului biograf. Pe cnd biografia medieval a fost i
ea tributar tiparelor suetoniene. Eginhard, autorul "ie!ii lui $arol cel &are, a utilizat pe scar larg structuri biografice preluate
din Suetoniu. n 1670, Henriette, fiica lui Carol Stuart al Angliei, vara lui Ludovic al Xll-lea, a organizat o ntrecere ntre
Corneille i Racine pe tema Berenicei, regin oriental, men[ionat n biografia lui Titus. Metastasio s-a inspirat din Suetoniu n
melodrama 3a cle'en#a di Tito, a crei tem a fost ulterior transpus pe muzic de ctre Mozart. n vremurile noastre, se
observ o accentuare marcat a interesului pentru operele lui Suetoniu. Cum am artat, Camus i diveri cineati ai anilor notri
i extrag materialul din ele. Comportamentalismul, sincronismul i anecdoticul suetonian atrag masiv interesul cititorului
contemporan. ar exegeza tiin[ific mai recent a contestat total imaginea unui Suetoniu care i-ar fi alctuit fr discernmnt
biografiile.
n spa[iul cultural romnesc, Suetoniu ocup un loc important. Gavrilu . Munteanu a publicat prima
tlmcire romneasc a biografiilor cezarilor, de altminteri premiat la Braov, n 1867. Diferite pasaje
au fost traduse i publicate n antologii mai recente. n 1958, a aprut la Bucureti traducerea integral
a vie[ilor cezarilor, semnat de David Popescu i CV. Geroc. Se impune ns cu stringen[ o nou
tlmcire, care s cuprind i ceea ce a rmas din Despre ra!ii ilutri i s fie concomitent mai
supl i mai modern. s-au consacrat lui Suetoniu numeroase studii, inclusiv o carte datorat
autorului acestor rnduri
17
.
De fapt, Suetoniu a completat cu srguin[ discursul fascinant asupra secolului d.C, pe care l-a
alctuit Tacit. El se afl departe de valoarea artistic a marelui geniu istoric roman, ns a constituit un
autentic anti-Tacit. n pofida punctelor de interferen[ dintre cei doi istoriografi, ambii prieteni ai lui
Pliniu, ambii adep[i ai Noii Academii i dispui s deformeze istoria, dar n maniere total diferite, Tacit
i Suetoniu se detestau reciproc i vehiculau strategii literare foarte deosebite una de alta. S-a artat
c Suetoniu se a(l 'ai aproape de 'etodologia istoricilor 'oderni ca 'ul!i istoriogra(i antici. Totui,
el practic arta istoricilor romani cnd deformeaz cu inten[ii tenden[ioase, ns legitimate de op[iuni
metapolitice clare, figurarea Romei secolelor anterioare
18
. Suetoniu a fost un erudit, dar nu i o minte
mrginit. Desigur, pasiunea pentru anecdotic, pentru detaliul insolit i mali[ios, precumpnete n
biografiile suetoniene, culturale, ca i politice; totui, scriitorul i-a propus s demistifice cezarii,
preconiznd un absolutism imperial, pe care i voia umanist. Este relevant faptul c ilan!ul iogra(iilor
culturale apare (avorail persona.elor pre#entate, pe c*nd cel al vie!ilor ce#arilor se reali#ea#
)ndeosei ca negativ, ostil principilor. Suetoniu atest, n pofida tonului su aparent egal i stilului de
cancelarie, o art combinatorie foarte abil. Grada[iile i combina[iile subtile se las decelate n textul
suetonian. Acesta din urm ofer cititorului prilejul unei lecturi plcute, interesante, uneori chiar
pasionante.
<lo$). Via+a ,i o(e$a
n vreme ce Suetoniu hrzea biografiei o carier strlucit, ntr-o literatur latin pn atunci numai
moderat preocupat de dezvoltarea ei, Florus exprima creterea interesului pentru istoria scurt,
pentru epitom i totodat accelera
608
FLORUS. VA|A Sl OPERA
expansiunea compendiilor istoriografice. Florus a fost, poate, cel mai semnificativ exponent al
epitomei din evolu[ia literaturii latine, dei n-a atins nivelul la care a parvenit Velleius Paterculus, din
punctul de vedere al valorii.
Numeroase enigme nconjoar existen[a i personalitatea acestui scriitor. Sigur este doar supranumele de %lorus, ilustrat de
mai multe mrturii, care apar[in domniilor primilor Antonini sau se refer la ele. Nu este exclus ca n aceast vreme s fi trit trei
sau chiar cinci Florus, dei probabil n spatele acestor personaje se ascundea un singur scriitor, surprins n diferite etape ale
unei singure existen[e. Se numea mai degrab Pulius Annius %lorus, dect Lucius Annaeus Florus, i s-a nscut n Africa sau
n Hispania pe la 78 d.C, ca vlstar al unei familii opulente, care i-a asigurat o educa[ie aleas
19
. Ca urmare a unui eec suferit
la un concurs de poezie, organizat n Capital, Florus a colindat [rmurile Mediteranei, pentru a se stabili la Tarraco, n
Hispania, unde a profesat o vreme ca retor. n timpul domniei lui Hadrian, poate fi regsit la Roma, ca membru al cercului
cultural-politic al cur[ii. Schimburi de ironii au caracterizat rela[iile dintre mprat i scriitor. Ctre sfritul domniei lui Hadrian,
cnd avea aizeci de ani, Florus i-a publicat opera istoric.
Cea mai veche oper a lui Florus, pstrat foarte fragmentar, ar putea fi dialogul ,Vergiliu orator sau poet", "ergilius orator an
poeta. Ac[iunea dialogului se petrece n anii 102-l05 d.C. Ni s-au pstrat doar primele 3 capitole, n care Vergiliu nici nu este
men[ionat. nterlocutorii sunt nsui autorul i un hispano-roman, care provenea dintr-un grup de naufragia[i n zona oraului
Tarraco. Florus furnizeaz unele detalii autobiografice i considera[ii asupra retoricii. Este probabil ca, n secven[ele ce nu ni s-
au conservat, Florus s fi analizat rela[iile dintre retoric i poezie, n legtur cu opera lui Vergiliu.
nteresul fragmentului pstrat rezid n pledoaria fervent n favoarea retoricii de coal. Optica lui
Florus coincide cu cea asumat de Aper n Dialogul despre oratori al lui Tacit. Nu este o ntmplare
faptul c ac[iunea dialogului scris de Florus este plasat tocmai n vremea publicrii opusculului
taciteic. Oricum, Florus riposteaz vehement criticilor aduse retoricii de personaje ale lui Petroniu i
Tacit, ca i, pn la un punct, de Quintilian. El i apr cu pasiune meseria, pe care o practica n
Hispania. n coala sa, retorul ar fi un adevrat rege: el i deprinde elevii cu morala i cu studiul sacru
al literaturii. Citete cu discipolii poeme ,prin care se formeaz rostirile i min[ile" ="OAP, 3, 8).
Desigur, Florus are n vedere reprourile aduse retorilor c ar fi neglijat cultura general i valen[ele
educative n formarea elevilor lor. Pierre Grimal eviden[iaz faptul c nsui titlul acestui dialog este
semnificativ, ntruct ilustreaz apropierea ntre poezie i elocin[. Astfel se legitima tendin[a
prozatorilor epocii spre tensiune narativ i concizie ferm. Pe de alt parte, Florus pregtete astfel
factura retorizant a operei sale istorice. Se exprim alegru, colorat, ntr-un limbaj neclasic, ncrcat
de epitete i metafore, deci, n chip manifest, tributar stilului nou.
Din vremea lui Hadrian dateaz zece ,Poeme", Poe'ata, foarte scurte - de cteva versuri fiecare - i pe temele cele mai
diverse. Florus ironizeaz pasiunea pentru cltorii a mpratului Hadrian NPoe'., 1), dar n alte versuri cnt nflorirea
trandafirilor NPoe'., 2), darurile aduse de Bacchus muritorilor NPoe'.,C i 5), propria iubire NPoe'., 6) etc. Pretutindeni el
practic o art facil, spumoas, ns inteligent, care penduleaz ntre ironie, chiar sarcasm, i melancolie dezabuzat.
Utilizeaz o metric variat, n care predomin tetrametrul trohaic, vers mai degrab
609
SUETONU, FLORUS Sl AL| PROZATOR
popular i lsat n uitare de poe[ii clasici. Prin tematica, metrica i chiar privilegierea poeziei scurte, Florus se nrudete cu cel
de al doilea neoterism roman, care va fi analizat n alt capitol. Nu trebuie s ne surprind o asemenea op[iune la un adept al
stilului nou. Considerm c trebuie s avem n vedere faptul c adep[ii manierismului frantonian i ai neoterismului n[elegeau
s fac anumite concesii stilului nou i s utilizeze experien[a lui.
Dou poeme ni se par deosebit de semnificative. n ultimul poem conservat, Florus afirm c, n vreme ce magistra[ii romani
sunt crea[i anual, ,numai regele i poetul nu se nasc n fiecare an" =Poe'., 10). Astfel, Florus aduce artei stihurilor un scurt
elogiu vibrant. nc mai relevant apare poemul n care Florus persifleaz mania celor ce blameaz moravurile greco-orientale i
se mndresc cu o fals austeritate roman. Cci, de fapt, nu triesc dup standardele lui Cato i vechilor romani =Poe'., 8).
Poetul vizeaz, probabil, pe luvenal, dac nu i pe Tacit nsui, ndeobte pe adversarii, considera[i ipocri[i, ai politicii de
elenizare pe care o ini[iase Hadrian. Acest fapt atest c, n pofida ironizrii uoare a mpratului, Florus sus[inea aspectele
esen[iale ale strategiei cultural-politice adoptate de Hadrian
20
. s-au atribuit lui Florus i dou epistule adresate lui Hadrian, din
care s-au conservat numai cteva cuvinte.
Chiar i titlul principalei opere a lui Florus este nesigur. Se pare ns c aceast lucrare de btrne[e,
care era o epitom, se intitula ,Tabloul faptelor romane", Taella reru' ro'anaru', dac nu chiar
Taella. Dup toate probabilit[ile, Taella comporta dou cr[i nc din antichitate
21
.
Taella prezint pe scurt istoria Romei, pn la campaniile victorioase ale lui August i la dezastrul suferit de Varus. Se insist
asupra rzboaielor externe i civile. ntr-adevr, cartea nti se concentreaz asupra rzboaielor exterioare, adic purtate
mpotriva altor popoare dect cel al Romei, n vreme ce cartea a doua nareaz n principal rzboaiele interne. Totui, n cartea
nti sunt figurate i unele tulburri survenite la Roma, iar n cartea a doua sunt prezentate i rzboaiele purtate de August. De
altfel, Florus nu respect cu stricte[e ordinea cronologic, dat fiind c istoricul utilizeaz i criterii geografice - cnd relateaz
evenimente petrecute n aceeai zon, la date diferite - sau morale - pentru a denun[a corup[ia moravurilor - ori logice. Atunci
cnd recurge la intervertiri cronologice, Florus urmeaz exemplul biografiei n general i al lui Suetoniu n special. Principalul
izvor i chiar model este Titus Livius. Cci altfel nu se explic de ce Florus i oprete epitoma la domnia lui August, pe cnd cei
mai mul[i istoriografi struiau asupra evenimentelor mai apropiate de epoca n care scriau. Totui, el nu adopt metoda
analistic i opereaz o recentrare ideologic i axiologic, n raport cu modelul su. De multe ori, ofer o versiune a
evenimentelor diferit de cea livian
22
. ntruct Florus apeleaz i la informa[ii date de alte izvoare, precum: Cato cel Btrn,
Salustiu, Caesar, Hyginus, Vergiliu, cei doi Seneca, Lucan i, n msur foarte limitat, Suetoniu. Romanocentrismul a fost pus
n legtur cu lec[ia lui Tacit, la care Florus nu rmsese insensibil. Pe cnd Velleius Paterculus i-a furnizat pilda epitomrii
istoriei i anumite idei. De aceea, Florus i-a organizat materia cum a crezut de cuviin[, adaptnd-o obiectivelor sale, dorin[ei
de a ob[ine efecte retorice. El n-a rezumat opera lui Titus Livius, ci istoria Romei.
u
MeaD)l o(e$ei i"o$ice a l)i <lo$)
De fapt, Florus dorea, concomitent, s elogieze faptele glorioase ale lui Traian i s avertizeze opinia
public asupra imposibilit[ii relurii politicii expansioniste a acestui mprat. El voia s dezarmeze pe
cei care erau alarma[i din pricina
610
MESAJUL OPERE STORCE A LU FLORUS
pacifismului lui Hadrian. Se pare c el considera c fiecrei etape a secolului Antoninilor i era
adecvat o politic specific: nct, n definitiv, ar exista o continuitate n*! e domnia lui Traian i cea a
lui Hadrian. n acest mod, el n[elegea s arunce o punte de legtur ntre strategiile politice urmate de
cei doi mpra[i, s elogieze pe to[i Antoninii, privilegiind, firete, pe Hadrian. Am artat mai sus c i
poemele sprijin, n fond, bazele politicii lui Hadrian.
Cum nchipuia Florus dinamica istoriei? Oprit nu n vremea lui Tiberiu, cum afirmase Velleius, ci la
nivelul performan[elor lui Traian. Florus se refer la mbtrnirea Romei ,n care, din pricina iner[iei
cezarilor, mperiul a mbtrnit i s-a zbrcit ntructva, pn cnd, sub domnia lui Traian, i-a umflat
muchii i, mpotriva ateptrii tuturor, btrne[ea lui a redevenit verde, ca i cum i-ar fi redobndit
tinere[ea" =Tael., praef., 8). n vreme ce Hadrian, n felul su, ar desvri opera unchiului su,
mpratul Traian.
ndeosebi n prefa[a programatic a epitomei, Florus mediteaz asupra istoriei i proclam inten[ia sa
de a prezenta condensat gesta romanilor, ,poporul frunta", princeps populus =Tael., prae(., 3). Nu
vrea astfel scriitorul s sus[in c el a ales structurile comprimate ale epitomei tocmai pentru a reliefa
mai clar ,panegiricul" consacrat poporului roman? Oricum, n discursul epitomatic al lui Florus se
configureaz o adevrat personalizare a poporului roman, conceput de el ca fiin[ vie, de cincizeci de
ori n cuprinsul Taloului. Generalii i consulii n-ar fi fost dect agen[i de execu[ie ai poporului Romei*.
Romanocentrismul lui Florus este impregnat de optimism: romanii i-au biruit vrjmaii datorit fericitei
conjunc[ii ntre Virtute i Soart, (ortuna =Tael., prae(., 2). Pe urmele lui Velleius Paterculus, dar i a
altor autori ca Polibiu, Posidonius, Cicero, chiar Seneca filosoful, Florus asum teoria celor patru
vrste ale poporului roman: copilria (754-510 .C.), adolescen[a (510-264 .C), tinere[ea robust (264-
43 .C), btrne[ea (43 .C.-98 d.C). Cci, aa cum am artat, Antoninii ar fi anihilat aceast autentic
,schem biologic". Oricum, ,schema biologic" constituie fundamentul, etimonul, mesajului profund al
Taloului. Semnifica[ia sa rezult chiar din alega[iile lui Florus =Tael., prae(., 4-8 i ntreg textul)
23
.
Cauzalitatea istoric nu-l preocup sensibil pe Florus, dei d seama de unele fenomene istorice semnificative. El relateaz
conflictele dintre cet[eni i pledeaz pentru concordia social, adecvat mentalit[ii preconizate de Antonini, n func[ie de o
politic a contractului ntre for[ele principale ale statului. Romanii au luptat_totdeauna pentru demnitatea lor, ntruct au fost un
popor ,demn", dignus =Tael., 1, 22,43). nct Florus ader la codul socio-cultural al epocii sale, la o mentalitate ntemeiat pe
exaltarea demnit[ii i bunei mpliniri a rolului obtesc i profesional. De altfel istoricul concede vitejie anumitor inamici ai Romei,
ca macedonenii i iberii =Tael., 1, 28 i 33). Totodat, dac Florus l elogiaz pe August, n schimb l critic sever pe Marcus
Antonius i se nvedereaz mult mai reticent fa[ de Caesar dect Suetoniu =Tael., 2, 13-l5).
* Este revelator faptul c Florus nu-i ncepe discursul de la rzboiul troian ori de la sosirea lui Enea n talia, ci din momentul intrrii n scena
istoriei a poporului roman. ar nararea sa se ncheie cnd poporul roman i ncredin[eaz puterile lui August, pentru a redresa o situa[ie degradat
n urma rzboaielor civile.
611
SUETONU, FLORUS Sl AL| PROZATOR
Refutarea cezarismului este relevant, pentru c traduce o tentativ de a reconcilia ntre ele idealurile tradi[ionaliste i strategiile
politice ale Antoninilor. Parc dup exemplul lui Tacit, cel din
Dialogul despre oratori i din Istorii.
S"$a"e/ia li"e$a$# $e"o$ico%&$a1a"ic#
Cum am artat, oiectivele prioritare ale lui %lorus re#id )n ,panegiricul- 4o'ei i )n pledoaria pentru
e(orturile Antoninilor, pentru concilierea e+pansionis'ului lui Traian cu paci(is'ul lui 9adrian. Dar
epitomatorui consider c unor asemenea [eluri i tehnicii abrevierii le erau congruente structuri
declamatorii i dramatizante. El exacerbeaz pretutindeni efectul retoric. n pofida diferen[elor care l
separau de Suetoniu, i ordoneaz materia pe rubrici, dup exemplul biografului. Am artat, cu mult
vreme n urm, c Florus transform aceste rubrici sau episoade n mici discursuri de aparat sau chiar
suasorii rostite de el nsui, ca i n drame miniaturizate care comport acumulri, puncte culminante
i deznodminte. nct, ca uneori n opera lui Tacit nsui, acelai episod, care este i un scenariu,
constituie concomitent o dram i un discurs de orator, nzestrat cu toate compartimentrile acestuia.
Astfel, de pild, relatarea rzboiului dintre triumviri i ucigaii lui Caesar comport att diviziunile
tragediei, ct i cele ale unui discurs oratoric. Finalul se ncheie, de regul, printr-o poant, nvestit
cu multiple reverbera[ii
24
.
Cum era normal ntr-un compendiu, nara[ia domin cu autoritate peisajul tiparelor compozi[ionale.
Florus recurge ns i la digresiuni moralizatoare sau la descrip[ii, mai ales etnografice i geografice.
El nu reproduce alocu[iunile personajelor, ns citeaz unele enun[uri ale lor. Astfel, Vercingetorix nu
se pred simplu i sobru lui Caesar, ca n textul comentariilor acestuia, ci exclam declamatoriu:
,[ine...un brbat viteaz: ai nvins tu, brbatul cel mai viteaz" =Tael., 1, 45, 26). Orice mijloc i apare
bun lui Florus pentru a-i colora propriul discurs, pentru a-i conferi patos declamatoriu. storicul retor
ntrerupe frecvent secven[ele narative, pentru a interveni pe axul paradigmatic, pentru a comenta
retoric i a interpreta fenomenele. se ntmpl s dialogheze direct cu cititorul, s i se adreseze
acestuia la persoana a doua singular.
S-a artat c pasiunea pentru retorizare l mpinge pe Florus ctre o adevrat euforie a limbajului, ctre un narcisism stilistic.
JE acumuleaz excesiv grada[iile ascendente i descendente, exclama[iile i interoga[iile retorice. n unele capitole, jumtate
din fraze echivaleaz cu ntrebri retorice. Abund, pn la refuz, senten[ele de toate tipurile, ndeosebi tipul de senten!ia
paradoxal =noe'a>, blamat de Quintilian, ca i antitezele i chiasmele. De asemenea, prolifereaz metasemenele, metaforele
i metonimiile. Zeugmele, anaforele i, mai ales, hiperbolele impregneaz ntreg textul lui Florus. Rzboaiele i rscoalele sunt
comparate cu un incendiu sau cu o ,fclie", (a+. De asemenea, apar numeroase alitera[ii, ca n enun[ul atribuit lui Vercingetorix,
mai sus consemnat, dar i n alte pasaje. Florus utilizeaz frecvent construc[ii disimetrice ale frazei, termeni i conota[ii poetice,
vocabule recent rspndite n proza mperiului i structuri metrice, ndeosebi de obedien[ ciceronian
25
.
612
T
STRATEGA LTERAR RETORCO-DRAMATCA
Cteodat, Florus este pregnant i convingtor. Totui, de cele mai multe ori ,exceleaz" printr-un
declamatorism extrinsec, care plictisete cititorul vremurilor noastre i frizeaz ridicolul. Chiar la
vremea sa, discursul lui Florus trebuie s fi aprut ca pu[in straniu. El se adresa ns acelei pr[i din
public, nc favorabile stilului nou i retoricii neoasianiste, pe care o emo[ionase profund verbul magic
al lui Tacit. Cci Florus este un exponent foarte caracteristic al stilului nou. N-a fost un mare scriitor,
ns a oferit unele informa[ii interesante i a deschis calea expansiunii accelerate a ,digest"-ului n
faza trzie a dezvoltrii culturii romane. Taella constituie un punct nodal n evolu[ia breviarului istoric.
,Schema" biologic i alte valen[e aie discursului epitomatorului au intrat n rela[ii de intertextualitate
cu autori trzii, precum cel al Istoriei Auguste, Amian i al[ii. n Evul Mediu, Taella a devenit un
adevrat manual de istorie roman i s-a bucurat de un succes notabil, atestat i de proliferarea
manuscriselor ei. n [ara noastr, nu s-a realizat nc o traducere integral a operelor lui Florus. n
antologii s-au tlmcit numai unele pasaje, cci Florus furnizeaz detalii relevante cu privire la istoria
strbunilor notri. Strdaniile iui Florus au fost continuate, oarecum n alte modalit[i, de ctre ustin,
contemporan mai tnr al autorului Taloului.
I)"i!
Spre deosebire de Velleius i de Florus, ustin nu rezum o larg secven[ de istorie roman, ci un
singur autor. ustin a epitomat mai ales Istoriile %ilipice ale lui Pompeius Trogus, cruia i-a mprumutat
i titlul operei sale, ,storii Filipice", 9istoriae Philippicae.
Via[a i personalitatea lui ustin sunt nconjurate de enigme mult mai numeroase i mai dense dect cele legate de existen[a i
de opera lui Florus. Autorul nsui nu afirm dect c i-a scris opera la Roma, n tihna Capitalei (praef., 4). nct cercettorii
moderni l-au plimbat prin toate secolele mperiului. Noi opinm - pe baza aluziilor lui ustin nsui la stabilitatea vie[ii din Capital
i a interesului pentru istoria universal, corelat politicii universalizante a Antoninilor - c ustin i-a scris opera pe la nceputul
domniei lui Antoninus Pius, n jurul anului 140 d.C.
26
. Dac trebuie s dm crezare manuscriselor, care, de altfel, nu folosesc
dect o form de genitiv, numele autorului acestei epitome n patruzeci i patru de cr[i a fost &arcus lunianus (sau lunianius>
lustinus.
Ca i Pompeius Trogus, panorama lui ustin mbr[ieaz civiliza[iile Mediteranei, de la mirificul Orient (Babilon, Egipt etc), pn
n Occident (Grecia, Cartagina, Roma, Hispania) sau, altfel spus, de la despo[iile rsritene pn la structuri bazate pe oraul-
stat, polis, la greci, ciuitas, la romani. ustin opereaz o restructurare par[ial a semnifica[iilor ideologice ale discursului redactat
de Pompeius Trogus, n favoarea Romei, n discursul su devenit factor focalizator mai important dect gesta lui Filip i
Alexandru, care creaser i ei un imperiu universal NIJST., 9, 8, 21). Din textul lui Trogus el re[ine ndeosebi relatrile
rzboaielor.
613
SUETONU, FLORUS Sl AL| PROZATOR
Totui, nu se exprim ustin niciodat independent? Desigur, procedeaz astfel n prefa[a sa absolut
original, unde, dup ce elogiaz pe Pompeius Trogus =prae(., 1), critic istoricii greci, dar, probabil, i
pe Salustiu, pentru practicarea monografiei, scrierea istoriei pe felii, pe pr[i izolate, segregati', pe
cnd marele su nainta privilegiase ntregul, totul unitar, faptele semnificative. De aceea, referindu-
se la condensarea operei lui Trogus, ustin adaug: ,Am extras cele mai de seam lucruri i, lsnd la
o parte cele care nici nu erau plcute, de dragul cunoaterii nsei, nici trebuincioase drept pild, am
ntocmit un fel de mic antologie" =prae(., 4, trad. de Liviu Franga). Noi credem c atunci cnd
men[ioneaz ,mica antologie", literalmente ,trupule[ de flori", (loru' corpusculu', ustin alude la
numele lui Florus, astfel implicit asumat ca antecesor i model. Pe de alt parte, ustin i precizeaz
obiectivele fundamentale: instruirea cititorului, prin etalarea unor exemple de virtute i, totodat,
delectarea lui. De aceea, nu se poate afirma c ustin a epitomat mecanic amplul discurs istorico-
universal al lui Pompeius Trogus ci, dimpotriv, trebuie s credem c el a extras din opera
antecesorului su mai ales acele elemente care prezentau interes moralizator, retoric i dramatic.
Epitomatorul s-a strduit chiar s transforme unele personaje ale discursului su concentrat n modele
de conduit, n eroi-simboluri ai devenirii anumitor popoare: Cyrus pentru peri, Alexandru pentru
macedoneni, Romulus pentru romani, Mitridate pentru Pont i sirieni etc. Dup exemplul lui Florus, el
a manifestat interes pentru detaliile etnografice i geografice. De aceea a alctuit adevrate
micromonografii hrzite unor semin[ii. Printre altele, i-a figurat pe sci[i (UST., 1, 8, 2, 2-) i a
furnizat informa[ii importante pentru istoria spa[iului carpato-danubiano-pontic. A privilegiat fraza
scurt.
Chiar dac se exprim mai pu[in declamator i nflorat dect Florus, ustin imprim discursului su o
coloratur retoric manifest. Epitomatorul apar[ine i el stilului nou. mportant este faptul c ustin s-a
distan[at oarecum de epitoma tehnic a secolului d.C, fondat pe o arid rezumare a istoriei, i a
ncercat s preconizeze o concep[ie personal asupra devenirii popoarelor
27
. Desigur, nu a recuperat
talentul i intui[ia istoric a lui Pompeius Trogus. Tendin[a sa spre autonomizarea speciei istoriografice
a epitomei va afla urmai n literatura veacurilor subsecvente, iar opera sa va fi receptat favorabil n
culturile medievale i moderne. Din pcate, nici opera lui ustin nu a fost integral tlmcit n limba
romn, dar anumite fragmente au fost incluse n diverse traduceri antologice de texte antice.
@$a!i) Lici!ia!) ,i al+i i"o$io/$a0i
Pasiunea pentru ,digest", ndeosebi pentru compendiul istoric, rspundea unui orizont de ateptare
favorabil lui, care se va accentua n secolele urmtoare. Concomitent, aceast propensiune era
ncurajat de gustul pentru curiozit[i,
614 -
GRANUS LCNANUS Sl AL| STOROGRAF
stimulat de Suetoniu, ca i de discursurile epitomatice ale lui Florus i ustin. Cci secolul al ll-lea d.C.
a nregistrat i al[i epitomatori, printre care s-a distins Granius Licinianus.
n vremea lui Antoninus Pius, 5ranius 3icinianus a alctuit o epitom a istoriei Republicii, din care s-au pstrat numai anumite
fragmente, n stare deplorabil. Nu este vorba de un rezumat al marii opere liviene, cum au crezut o vreme cercettorii. Granius
Licinianus, care era un erudit, a utilizat i alte izvoare, mai ales greceti. Subiectul nsui al epitomei, precum i atitudinea fa[
de Salustiu, declarat mai degrab orator dect istoric (datorit atacurilor mpotriva propriei epoci, alocu[iunilor atribuite
personajelor i detaliilor geografice: 36, 30-32), atest totui livianismul programatic al acestui epitomator. Pare a fi preferat
fraza scurt i un vocabular marcat de patina aticismului arhaizant al vremii.
n aceeai epoc, 3ucius A'pelius redacteaz o epitom istoric i cronologic asupra istoriei universale, care se ntindea pn
la domnia lui Traian. Spre deosebire de Granius Licinianus, Ampelius pare s nu fi fost prea cultivat, deoarece vulgarismele,
elementele de exprimare colocvial abund n textul su. n acelai secol, se execut diverse rezumate aie monumentalei
opere a lui Titus Livius. Printre acestea, se diferen[iaz ,periohele", periochae, sumare ale textului livian, ntocmite pe cr[i de
mai mul[i autori anonimi. Ei se exprim foarte concentrat, dar fr a lsa de o parte unele dintre anecdotele care emergeau din
textul livian original
28
.
D$e(")l ,i @ai)
Secolul al ll-lea d.C. comport o foarte relevant expansiune a dreptului, n func[ie de sistematizrile
juridice ntreprinse de Hadrian, n direc[ia alctuirii codurilor imperiale, i de Antoninii subsecven[i, ca
i de politica lor universalizant, de stabilitatea politic dobndit de mperiu. Dintre juriti, cel mai
important a fost Gaius.
Anterior lui Gaius, strbunul mpratului Didius lulianus, numit Saivius lulianus, adunase edictele praetorilor i edililor ntr-o
culegere ratificat de Hadrian i cunoscut sub numele de ,edictul perpetuu", 8dictu' perpetuu'. Acest ,edict" era studiat n
nv[mntul juridic i a devenit una dintre bazele dreptului roman. Saivius lulianus a redactat i nouzeci de cr[i de digeste,
ulterior nglobate fragmentar n Digestele lui lustinian. S-au distins i al[i juriti ai secolului al ll-lea d.C.
Nu cunoatem dect un singur element din numele juristului 5aius. Se pare c s-ar fi nscut prin 105-l10 d.C, c ar fi profesat
dreptul la Roma i apoi n Orient. Sub ultimii patru mpra[i ai secolului al ll-lea d.C, a alctuit aproximativ douzeci de lucrri.
Nousprezece din aceste opere purtau asupra unor probleme de drept privat. Nu s-au conservat dect fragmente din aceste
opere. S-a pstrat ns opera fundamental a lui Gaius, intitulat ,nstitu[iile", Institutiones, publicat dup 161 d.C. S-a artat
c Institu!iile alctuiesc prima i singura lucrare conservat, care s cuprind o sistematizare fundamental a dreptului privat
roman; ,pn astzi nu a fost aflat o alta mai bun a acestui drept"
29
. Gaius utilizeaz un sistem de clasificare a dreptului n
virtutea statutului social. Se refer, de asemenea, la tutel, ,eliberri de sclavi, proprietate, testamente, vnzri, contracte,
procese". Recurge la o scriitur clar, precis, bazat pe formulri laconice i pe o op[iune stilistic mai degrab clasicizant,
dac nu i tributar aticismului arhaizant.
n secolele al V-lea i al Vl-lea d.C, Institu!iile au devenit manual obligatoriu n colile juridice ale mperiului. Legisla[ia statelor
barbare, instalate pe teritoriul mperiului, a utilizat materialul
615
SUETONU, FLORUS Sl AL| PROZATOR
oferit de Institu!iile. Juritii notri au studiat cu aten[ie acest discurs fundamental asupra dreptului roman. Traducerea integral a
Institu!iilor, nso[it de un amplu comentariu i datorat regretatului Aurel N. Popescu, a aprut la Bucureti, n 1982.
.
BBLOGRAFE: B. BALDWN, Suetonius, Amsterdam, 1983; Giorgio BRUGNOL, ,Suetoniana . De grammaticis
et rhetoribus", Annali della %acolt* di 3e(tere, %iloso(ia e &agistero dellD Jniversit* di $agliari, 38, 1960, pp.337 i
urm.; ,Suetoniana . titola de uiris illustribus", iid., pp.363 i urm.; Studi suetoniani, Lecce, 1968; T.F.
CARNEY, ,How Suetonius' Lives Reflect on Hadrian", Proceedings o( the A(rican $lassical Associations, B, 1968,
pp. 7 i urm.; Eugen CZEK, ,Sur la composition des Vitae Caesarum de Suetone", Studii Clasice, 3, 1961, pp.
355 i urm., ,Suetone et le the*tre-, Actes du IU-e $ongres de lDAssociation 5uillau'e :ude, 4o'e, /C-l1 avril
/02C, Paris, 1975, pp. 480 i urm.; ,Structure du De grammaticis et rhetoribus", 4evue des 8tudes 3atines, 52,
1974, pp.303 i urm.; Structures et ideologie dans Ies "ies des dou#e $esars de Suetone, Bucureti-Paris, 1977;
Francesco DELLA CORTE, Suetonio e<ues 4o'anus, ed. a 2-a, Firenze, 1967; L. FERRERO, Struttura e
'etodo dellD8pito'e di 5iustino, Torino, 1957; Albino GARZETT, ,Floro e l'et adrianea", Athenaeu', 42, 1964,
pp. 136-l56; Jacques GASCOU, Suetone historien, Roma, 1984; A.A. HOWARD-Ch.N. JACKSON, Inde+
"eroru' $.Suetonii Tran<uilli stili<ue eius proprietatu' nounullaru', Cambridge, 1922; Istoria literaturii latine
=//2 e.n.-sec."I e.n.>, voi.V, Bucureti, 1986, pp. 52-l02; 257-275; Wilhelm KERDORF, SuetonL 3een des
$laudius und Nero. Te+tausgae 'it 8inleitung, ?ritischen Apparat und Mo''entar, Padeborn-Munchen-Wien-
Zurich, 1992; Ulrich LAMBRECHT, 9errscherild und Principatsidee in Suetons Maiseriographien, Bonn, 1984;
Anton D. LEEMAN, Orationis 4atio. Teoria e pratica stilistica degli oratori, storici e (iloso(i latini, trad. italian de
Gian Carlo GARDNA-Rita CUCCOL MELLON, Bologna, 1974, pp. 492-499; 503-506; 515-516; Alcide MACE,
8ssai sur Suetone, Paris, 1900; R.C. LOUNSBORY, TheArts o( Suetonius. An Introduc9on, New York-Frankfurt,
1987; Rene MARTN-Jacques GALLARD, 3es genres litteraires * 4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , pp.137-l39;
Bohumila MOUCHOVA, Studie #u Maiseriographien Suetons, Praha, 1968; ,Einige technische Termine bei
Sueton", Acta Jniversitatis $arolinae. Philologica I. 5raeco-3atina UI, /012, pp.49 i urm.; Ettore PARATORE,
Storia della letteratura latina, Firenze, 1967, pp. 739-766; Rene PCHON, 9istoire de la litterature latine, ed. a 9-
a, Paris, 1924, pp. 698-706; Wilhelm SCHMDT, De 4o'anoru' i'pri'is Suetonii arte iographica, Marburg,
1891; Otto SEEL, 8ine ro'ische Oeltgeschichte. Studien #u' Te+t der 8pito'e des lustinus und 9istori? des
Po'peius Trogus, Nurnberg, 1972; Wolf STEDLE, Sueton und die anti?e :iographie, ed. a 2-a, Miinchen, 1963;
P. VENN, Sulla tecnica co'positiva suetoniana, Pavia, 1975; A. WALLACE-HADRLL, Suetonius. The Scholar
and his $aesares, London, 1983; Marie-Claude VACHER, ntroducere i note la Suetone, 5ra''airiens et
rheteurs, Paris, Les Belles Lettres, 1993.
..-,*u'
616
9OTE
1. Aceast inscrip[ie, care descrie cu certitudine cariera scriitorului - sacerdot, (la'en al Antoninilor,
pontif al lui Vulcan, apoi ef de birouri imperiale, scrinia, men[ionate n text - a fost publicat de E. MAREC-H.G. PFLAUM,
,Nouvelie inscription sur la carriere de Suetone l'historien, $o'ptes 4endus de ADAcade'ie des Inscriptions et :elles 3ettres,
1952, pp. 76-85. Diveri cercettori au comentat amplu con[inutul acestei inscrip[ii: vezi, printre al[ii, Fulvio GROSSO,
,L'epigrafe di ppona e la Vita di Suetonio. Con i fasti dei pontifici di Volcano a Ostia", Ani dellDAccade'ia Na#ionale dei 3incei,
seria a 8-a, $lasse di Scien#e &orali, Storiche e %ilologiche, 14, 1959, pp. 253-282. Formula ho'o curiosissi'us apare la Rene
MARTN-Jacques GALLARD, 3es genres litteraires 4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , p. 137.
2. Pentru biografia lui Suetoniu i cauzele dizgra[ierii, vezi Alcide MACE, 8ssai sur Sutone, Paris,
1900, p. 34; Eugen CZEK, Structure et id*ologie dans les "ies des dou#e $esars de Suetone, Bucarest-Paris, 1977, pp. 7-l2
(dar am renun[at la ideea c Suetoniu s-ar fi nscut la Roma); ,Suetoniu", Istoria literaturii latine =//2e.n.-sec."I e.n>, Bucureti,
1986, V, pp. 52-54; sir Ronald SYME, ,The Travels of Suetonius Tranquillus", 9er'es, 109,1981, pp. 105-l17; Ulrich
LAMBRECHT, 9errscherild und Principatsidee in Suetons Maiseriographien, Bonn, 1984, pp. 22-23; Wilhelm KERDORF,
ntroducere la SuetonL 3een des $laudius und Nero. Te+tausgae 'it 8inleitung, ?ritischen Apparat und Mo''entar,
Padeborn-Munchen-Wien-Zurich, 1992, pp. 1l-l4. Este posibil ca Suetoniu s fi fost unul dintre func[ionarii lui Pliniu cel Tnr n
Bithynia, cum sus[inea G. BAURAN, ,Suetone et l'inscription d'Hippone" (Suetonius praefectus fabrum de Pline en Bithynie).
Les 8tudes $lassi<ues, 44, 1976, pp. 124-l44.
3. Cum a remarcat Augusto ROSTAGN, Storia della letteratura latina, 3 voi., revzut i completat
de talo LNA, ed. a 3-a, Torino, 1964, , p. 256; Giorgio BRUGNOL, ,Suetoniania . titolo de uiris illustribus", Annali della
%acolt di 3ettere, %iloso(ia e &agistero deliDJniversit* di $agliari, 38, 1960, pp. 363-380, considera c autenticul titlu al lucrrii
ar fi fost ,Catalog al brba[ilor ilutri", $atalogus uiroru' illustriu'. Ceea ce ni se pare foarte posibil. Pentru alte lucrri aie lui
Suetoniu vezi C.L. ROTH, $.Suetonii Tran<uilli <uae supersunt o'nia, Leipzig, 1858; A. REFFERSCHED, $.Suetonii
Tran<uillipraeter $aesaru' liros reli<uiae, Leipzig, 1860; Giorgio BRUGNOL, ,Sulle possibilrt di una ricostruzione dei Prata e
della loro attribuzione a Suetonio", &e'. di Accade'ia Na#ionale dei 3incei, $lass. Scien#e &orali, Storiche, %ilologiche, seria
a 8-a, 6, 1954, pp. 27 i urm.
4. Pentru detalii, vezi Eugen CZEK, ,Structure du De grammaticis et rhetoribus", 4evue des 8tudes
3atines, 52,1974, pp. 304-315; i ,Suetoniu", istoria literaturii latine, V, pp. 55-58.
5. Datarea timpurie a "ie!ilor celor doispre#ece ce#ari apare, ntre al[ii, la A. MACE, op. cit, PP-
197-212; Cesare GRASS, ntroducere ia Suetoniu, Testo, Tradu#ione e $o''ento, Breacia, 1972, p. 13, n.18; E. CZEK,
Structures et id*ologie, pp. 13-l4; Geza ALFOLD, ,Marcius Turbo, Septicius Clarus, Sueton und die Historia Augusta",
Peitschri(t (ur Papyrologie und 8pigraphie, 36, 1979, pp. 233-253. n schimb, al[i savan[i se pronun[ pentru o publicare pe
trane a biografiilor cezarilor, ntre 119 (cnd ar fi aprut primele dou uitae> i 128 d.C: vezi mai ales G.B. TOWNEND, ,The
Date of Composition of Suetonius Caesares", $lassical ;uarteriy, 9, 1959, pp. 285-293; R.SYME, op. cit, pp. 116-l17; W.
KERDORF, op. cit, pp. 13-l4 (care crede c ultima sec[iune
617
SUETONU, FLORUS Sl AL| PROZATOR
din oper a aprut dup 122 d.C, dar c documentarea de baz se realizase naintea dizgra[iei). Referin[a la dedicarea operei
lui Septicius Clarus apare la un autor din secolul al Vl-lea d.C. (Lydus n De 'agistratius, 2,6). n Evul Mediu, pentru culegerea
biografic s-a propus i un titlu pu[in diferit de cel consacrat.
6. Pentru izvoarele lui Suetoniu i utilizarea lor, vezi A. MACE, op. cit, p. 360; C. GRASS, op. cit,
pp. 13-l4; Jean-Marie ANDRE-Alain HUS, 3Dhistoire * 4o'e. 9istoriens et iographes dans la litterature latine, Paris, 1974, pp.
145-l53; K.R. BRADLEY, SuetoniusD3i(e o( Nero. An 9istorical $o''entary, Bruxelles, 1978, pp. 148; 163; 227; 232-235; 241;
267; 272-273; dar mai ales Jacques GASCOU, Suetone historien, Roma, 1984, pp.3-339; 457-668; 707-708; 801 (care a
subliniat, n repetate rnduri, c biograful i filtra atent informa[iile culese, c n-a fost neutru sau indiferent fa[ de materialul
oferit de ele). Pentru modele literare utilizate de biograf, vezi Pierre GRMAL, ntroducere la Suetone. "ies des dou#e $esars,
Paris, 1973,pp. XX-XX; XXXV; E. CZEK, Structures et ideologie pp. 25-28; J. GASCOU, op. cit, pp. X-X. n ce privete
arhetipurile tehnicii biografice suetoniene, vexi W. KERDORF, op. cit, pp. 14-l8.
7. Cum pune n eviden[ J. GASCOU, op. cit, pp. X-XV; 338-339; 345; 707-708; vezi i U.
LAMBRECHT, op. cit, pp. 156-l57.
8. Cum arat tot J. GASCOU, op. cit, pp. XV; 708; 711. Dar anterior, puncte de vedere similare
enun[aser Wolf STEDLE, Sueton und die anti?e :iographie, ed. a 2-a, Miinchen, /0HC,passi' (dar ed. , 1951: el revelase c
biograful mobiliza ,den spezifische romischen Sinn", c antiteza vicii-virtu[i era inten[ional pentru a caracteriza cezarii); fr a
cunoate contribu[ia lui Steidle, opinii asemntoare apar la Eugen CZEK, ,Sur la composition des Vitae Caesarum", Studii
clasice, 3, 1961, pp. 355-360 (ulterior, dup lectura lui Steidle, Structures et ideologie, pp. 32-44). Aceeai orientare apare la
Bohumila MOUCHOVA, Studie #u Maiseriographien Suetons, Praha, 1968; Jean-Michel CROSLLE, ,L'art de la composition
chez Suetone, d'apres es Vies de Claude et de Neron", Annali dellDlstituto Italiano per gli Studi Storici, 2, 1970, pp. 73-87; P.
GRMAL, op. cit, p. XXV; K.R. BRADLEY, op. cit, pp. 171; 242-243 etc. Vechea optic apruse la Martin SCHANZ-Karl
HOSUS, 5eschichte der ro'ischen 3iteratur, ed. a 4-a, Miinchen, 1935, , p. 41 (care sus[ineau c Suetoniu scria ,cu minile
i nu cu capul"); G. FUNAOL, , Cesari di Suetonio", 4accolta di Scritti in Onore di %elice 4a'orino, Milano, 1927, pp. l-26;
Ettore PARATORE, ,Ciaude et Neron chez Suetone", Tacito, ed. a 2-a, Roma, 1962, pp. 713-727.
9. Pentru idealul de principe la Suetoniu, vezi J. GASCOU, op. cit, pp. 717-784. Afinit[ile dintre biograf
i ordinul cavalerilor, cruia apar[inea prin origine, au fost eviden[iate de Francesco DELLA CORTE, Suetonio, e<ues
4o'anus, Milano, 1958, pp. 159-l68; 195-l98 (dar nu credem c Suetoniu a fost un exponent nu'ai sS acestui ordin i cu att
mai pu[in al micilor cavaleri); vezi i U. LAMBRECHT, op. cit, pp. 24; 157. Filia[iile cu mediile cur[ii imperiale au fost relevate de
P. GRMAL, op. cit, pp. XV-XV, iar cele cu birocra[ia de J.M. ANDRE-A. HUS., op. cit, p. 145. Pentru monarhismul suetonian,
vezi i C. GRASS, op. cit, pp. 1l-l2 (biograful se pronun[ pentru ,un impero moderato, non tiranico"); U. LAMBRECHT, op. cit,
pp. 24; 32; 78-83; 147-l58.
10. Pentru aceste patru categorii de cezari, vezi E. CZEK, Structures et ideologie, pp. 65-l55; ,Suetoniu", Istoria literaturii latine,
pp. 66-67. C. GRASS, op. cit, p. 19, se refer la un ,bilancio" suetonian, dar nu arat n ce rezid el. Pentru Vitellius, ca cel mai
,monstruos" principe, vezi Eugen CZEK, ,La mort de Vitellius dans es Vies des douze Cesars de Suetone", 4evue des 8tudes
Anciennes, 57, 1975, pp. 125-l30. Pentru imperiul care transcende principilor, vezi J. GASCOU, op. cit, pp. 775-785.
11. Punctul de vedere potrivit cruia Suetoniu l-ar blama pe Hadrian, fcnd aluzie la comportamentul lui politic i privat n
biografiile lui Tiberiu, Gaius-Caligula i Nero, a fost profesat de T.F. CARNEY, ,How Suetonius'Lives Reflect on Hadrian",
Proceedings o( the A(rican $lassical Associations, 11, 1968, pp. 7-21. 8 contrarie, sus[ine c Suetoniu ar fi elogiat ditirambic pe
Hadrian J. GASCOU, op. cit, pp. 758-773.
12. Motiva[ia noastr a includerii vie[ii lui Caesar printre biografiile imperiale apare la E. CZEK, Structures et id*ologie, p. 37;
vezi i U. LAMBRECHT, op. cit, pp. 158-l59. Pe de alt parte Suetoniu tia, pe urmele lui Polibiu, s fac diferen[a ntre cauza
real a unui fapt istoric i pretextul lui =$aes., 30,2).
618
NOTE
13. Evitarea termenilor polarizan[i, din punct de vedere moral, a fost consemnat de T.F. CARNEY, op. cit, p. 11. Pentru
imprecizia vocabularului politic, vezi Bohumila MOUCHOVA, ,Einige technische Termine bei Sueton", Acta Jniversitatis
$arolinae. Philologica I. 5raeco-3atina UI, 1987, pp. 49-62. J.M. ANDRE-A. HUS, op. cit, p. 145, se strduiesc n zadar s
identifice un stoicism mistic n biografiile suetoniene. Dar ei recunosc c Suetoniu evit rostirea sentin[elor categorice i las
cititorului grija de a trage concluziile =iid., p. 151). Pentru op[iunea n favoarea Noii Academii vezi E. CZEK, Structuress et
ideologie, pp. 156-l65; ,Suetoniu", Istoria literaturii latine, pp. 67-72. J. GASCOU, op. cit., pp. 714-716, cnd critic interpretarea
noastr a op[iunii filosofice suetoniene, pare a nu n[elege c nv[tura Noii Academii era antidogmatic i antisistematic,
tributar mai degrab unei antifilosofii dect unei filosofii. Strdania lui Suetoniu de a demistifica cezarii a fost pus n valoare
de C. GRASS, op. cit., p. 21 i mai ales de P. GRMAL, op. cit, pp. XV-XXXV. U. LAMBRECHT, op. cit, p. 20 sus[ine c
Suetoniu se refer mai ales la virtu[ile care, precizm noi, dominau codul moral conferit principelui ideal i la vicii ca: ,arogan[a",
arrogantia, ,zgrcenia", auaritia, ,lcomia", cupiditas, ,pofta erotic", liido, ,destrblarea", lu+uria, ,cruzimea", saeuitia, ,trufia",
superia.
14. Pentru rolul portretelor fizice, vezi E.C.EVANS, ,Roman Description of Personal Appearence in History and Biography",
9arvard Studies in $lassical Philology, 46,1935, pp. 43-84; J. COUSSN, ,Suetone physiognomoniste dans es Vies des X
Cesars", %tevue des 8tudes 3atines, 31,1953, pp. 234-256. Pentru func[ia care revine cuvintelor de spirit, alega[iilor
personajelor, vezi Werner MULLER, ,Sueton und seine Zitierweise im Divus lulius", Sy'oiae Osloenses, 47, 1972, pp. 95-l08.
Pentru structura compozi[ional, statistica trsturilor morale, grada[iile efectelor, ,behaviorismul" suetonian, vezi E.CZEK,
Structure du De gra''aticis, p. 306; Structures et ideologie, pp. 35-l55; 199-245; Helmut GUGEL, ,Studien zur biographischen
Technik Suetons", OienerStudien, :eihe(t@a 7, Wien-Koln-Graz 1977; J. GASCOU, op. cit, pp. X; 344-349; 390-392; 802.
15. ,Schema" biografic a fost reconstituit de Friedrich LEO, Die griechisch-ro'ische :iographie nach ihrer literarischen %or',
Leipzig, 1901, pp. 2-34; 134-321. A fost criticat, ntre al[ii, de D.R. STUART, 8pochs o( 5ree? and 4o'an :iography,
Berkeley-London, 1928, pp. 189-200; 22l-253, etc; Henri ALLOUD, ntroducere la Suetone, "ies des dou#e $esars, al 4-lea
tiraj, Paris, 1967, pp. XXV-XXV; J. GASCOU, op. cit, p. X. O succint prezentare a acestei polemici se poate decela la J.M.
ANDRE-A. HUS, op. cit, pp. 147-l54.
16. Pentru scriitura suetonian, pentru constituirea imaginarului i a vocabularului, vezi A. MACE, op. cit, pp. 56-57; 379-398;
Giovanni D'ANNA, 3e idee letterarie di Suetonio, Firenze, 1954; Anton D. LEEMAN, Orationis 4atio. Teoria e pratica stilistica
degli oratori, storici e (iloso(i latini, trad. italian de Gian Carlo GARDNA-Rita CUCCOL MELLON, Bologna, 1974, pp. 498-
499; 505; J.M. ANDRE-A. HUS, op. cit, pp. 154-l55; E. CZEK, Structures et ideologie, pp. 18-25; ,Suetoniu", Istoria literaturii
latine, pp. 72-78; Dan SLUSANSCH, ,Suetone critique litteraire. Problemes du vocabulaire", Actes de la Ull-e $on(erence
Internationale dD*tudes $lassi<ues 8irene, Bucureti-Amsterdam, 1975, pp. 115-l19; Alain MCHEL, ,De Vespasien
Hadrien", 4o'e et nous. &anuel dDinitiation * la litterature et * la civilisation latines, Paris, 1977, pp. 195-l96 (care men[ioneaz
,la derision historique sans la grandeur"); R. MARTN-J. GALLARD, op. cit, , p. 138 (unde se afirm cu umor c ,Suetone a
pris la rhetorique et lui a tordu le cou'); J. GASCOU, op. cit, pp. 572-582. Pentru pluralitatea stilurilor - discursiv, de catalog -
vezi C. GRASS, op. cit, pp. 23-24; K.R. BRADLEY, op. cit, pp. 19; 143; 200-201; 268. Pentru impactul efectelor dramatice n
vie[ile cezarilor preocupa[i de teatru, vezi Eugen CZEK, ,Suetone et le thetre, Actes du IU-e $ongres de lDAssociation
5uillau'e :ude, 4o'e, /C-l1 avril /02C, 2 voi., Paris, 1975, , pp. 480-485.
17. Pentru receptarea lui Suetoniu, vezi Radu SNDULESCU, ,Tipare biografice suetoniene n "ita $aroli &agni a lui
Eginhard", $ulegere de studii de civili#a!ie ro'an, Bucureti, 1979, pp. 95-l11; R. MARTN-J. GALLARD, op. cit, , p. 138; E.
CZEK, ,Suetoniu", Istoria literaturii latine, pp. 78-80.
18. Cum reliefeaz J. GASCOU, op. cit, pp. 345; 802-803.
619
SUETONU, FLORUS Sl AL| PROZATOR
19.
20.
21.
22.
23
24
25.
26.
Controversele savan[ilor asupra numelui i personalit[ii lui Florus au fost lungi i nverunate. O. JAHN, ntroducere la edi[ia
operelor lui Florus, Leipzig, 1852, p. XV, a fost foarte ezitant. O. ROSSBACH, ntroducere la 3Annaei %lori epito'ae liri II et
P.Annii %lori (rag'entu' de "ergilio oratore anpoeta, Leipzig, 1896, pp. XL-XLV, disocia un istoriograf numit Publius Annaeus
Florus de autorul dialogului despre retoric, care ar fi fost Publius Annius Florus. Aderm la interpretarea unificatoare a lui Paul
JAL, ntroducere la Florus, Oeuvres, 2 voi., Paris, 1967,1, pp. LXXXV-CXV i Note, , pp. 13l-l36.
Pentru dialogul i poemele scrise de Florus, vezi D. MULLER, De P.Annio %loro poeta et car'ine <uod Peruigiliu' "eneris
inscriptu' est, diserta[ie, Berlin, 1855; G. COSTA, ,Floro e Adriano", :olletino di %ilologia $lassica, 14, 1907, pp. 252-255;
Albino GARZETT, ,Floro e l'eta adrianea", Athenaeu', 42, 1964, pp. 136-l56; Eugen CZEK, ,Florus", Istoria literaturii latine,
pp. 96-99; Pierre GRMAL, Tacite, Paris, 1990, pp. 57 i 359, n.28.
Manuscrisele operei istorice a lui Florus indic diferite titluri. Cele mai multe con[in titlu! ,Epitoma despre Titus Livius", 8pito'a
(sau 8pito'ae> de Tito 3ivio. S-a demonstrat c Florus nu i-a putut intitula astfel o lucrare n care nu folosete termenul de
epito'a i nici nu-l rezum pe Titus Livius. ns Florus, n prefa[a operei istorice, declar: ,Voi cuprinde ntr-un tablou
concentrat ntreaga imagine a acestuia", adic a poporului roman NTael., praef., 3). De aceea P. JAL, op. cit, pp. XV-XX i
J.M. ANDRE-A. HUS, op. cit, p. 156, consider c epitoma lui Florus se intitula Taella. Noi am opinat ns c, probabil, acest
,tablou" trebuia s aib o completare, o explica[ie i, deci, c se intitula probabil Taella reru' ro'anaru'L vezi E. CZEK,
,Florus", Istoria literaturii latine, pp. 87. Unele manuscrise, influen[ate de teoria celor patru vrste ale poporului roman, enun[at
de Florus n prefa[, mpart Taella n patru cr[i. Dar cel mai bun manuscris al Taloului comport o diviziune binar, n
prezent acceptat de majoritatea cercettorilor. Aceast dihotomie, chiar dac n-a fost realizat de nsui Florus, corespunde
planului sugerat de acest autor, cum eviden[iaz P.JAL, op. cit, pp. X-XV.
Ca s ne limitm la un singur exemplu, n discursul istorioriografic livian, fiul lui Tarquinius i Brutus se nfrunt pe cmpul de
lupt i mor, naintea invaziei lui Porsenna NTael., 2,6). Florus situeaz acest duel, dup ,eecul" lui Porsenna, ca o
ncununare a cderii regalit[ii =Tael., 1,4). Pentru izvoarele lui Florus i voca[iile fundamentale ale operei lui istorice, vezi A.
KLOTZ, ,Die Epitoma des Livius", 9er'es, 48, 1913, pp. 542 i urm.; Paoia ZANCAN, ,Floro e Livio", Padova, 1942, passi'7
Albino GARZETT, ,Floro e l'et adrianea", Athenaeu', 42, 1964, pp. 136-l56; P.JAL, op. cit, pp. XX-LV; A. MCHEL, ,De
Vespasian Hadrien", 4o'e et nous, p. 196; E. CZEK, ,Florus", Istoria literaturii latine, pp. 88-89; J. GASCOU, op. cit, pp. 147-
l58. Noi nu-l considerm pe Florus nici un partizan fanatic al lui Hadrian i nici un opozant mpotriva acestuia, cum l concep
J.M. ANDRE-A. HUS, op. cit, p. 156. El s-a strduit s arunce o punte ntre gestiunile i strategiile politice practicate de Traian
i de Hadrian.
Pentru doctrina celor patru vrste i panegiricul nchinat poporului roman, vezi O.JAHN, op. cit, p. XXXV; P. MONCEAUX, 3es
A(ricains. 8tude sur la litterature latine dDA(ri<ue. 3es pa)ens, Paris, 1894, pp. 193-209; W.DEN BOER, ,Ftorus und die rdmische
Geschichte", &ne'osyne, 18, 1955, pp. 366-387; P. JAL, op. cit, pp. XXXX-XL; LXX-C; A. MCHEL, De Vespasian
Hadrien", 4o'e et nous, p. 196; R. MARTN-J. GALLARD, op. cit, , pp. 138-l39. Pentru episodul lui Florus ca mic dram i
discurs de aparat, vezi Eugen CZEK, ,Observa[ii asupra compozi[iei i stilului din opera lui Ficrus" =8pito'e 4eru'
4o'anaru'>, Analele Jniversit!ii $i. PA49ON, seria Stiin[e Sociale, Filologie, 15,1959, pp. 451 -463, mai ales pp. 460-461. n
ce privete tendin[a spre rubrici, vezi P.JAL, op. cit, pp XVfl-XX; XXXV!; LV-LV; J.M. ANDRE-A. HUS, op. cit, p. 156.
Pentru stilul, scriitura i metrica lui Frorus, vezi P.JAL, op. cit, pp. XXXV-LX; A.D. LEEMAN, op. cit, pp. 515-516; R. MARTN-J
GALLARD, op. dl, pp. 138-l39; E. CZEK, ,Florus", Istoria literaturii latine, pp. 92-l00.
Pentru aceast datare t alte elemente de interes filologic, vezi E. CHAMBRY-L. THELY-CHAMBRY, ntroducere ia ustin,
Arege des 9istoires Philippi<ues de Trogue Po'pe, Paris, 1936, pp. -X; Eugen CZEK, ,Florus i ustin", Istoria literaturii
latine. I'periul, Bucureti, 1976, partea a ll-a, p. 155. Liviu FRANGA, , propos de fepitome de Justin", 3ato'us, 47,1988, pp.
868-874, n spe[
620
NOTE
p. 8688, n.1, are tendin[a s situeze opera lui ustin la sfritul secolului al ll-lea e.n.
27. Pentru mesajul i arta lui ustin, vezi Luigi CASTGLONE, Studi intorno alle Storie %ilippiche di 5iustino, Napoli, 1925; L.
FERRERO, Struttura e 'etodo dellD 8pito'e di 5iustino, Torino, 1957; Otto SEEL, 8ine ro'ische Oeltgeschichte. Studien #u'
Te+t der 8pito'e des lustinus und 9istori? des Po'peius Trogus, Nurnberg, 1972; L.FRANGA, op. cit, pp. 869-874; ,ustin",
Istoria literaturii latine, V, pp. 257-275.
28. Pentru Granius Licinianus, vezi Gino FUNAOL, ,Granius Licinianus", 4ealencyclopdie der ?lassichen
Altertu'sQissenschait, V, col.1819-l822; R. ELLS, The Annalist 3icinianus, London, 1908; Nicola CRNTT, Prefa[ la 5rani
3iciniani 4eli<uiae, Leipzig, 1981; pentru acest autor i ceilal[i, vezi E. CZEK, ,Fronto i micarea frontonian. Al[i prozatori",
I'periul, , p. 190; 9istoire de lDhistoriographie 4o'e, sub tipar.
29. Citatul provine din Aurel N. POPESCU, Studiu introductiv la Gaius, Institu!iunile, Bucureti, 1982, p. 40. Pentru opera lui
Gaius, vezi A. HONORE, :iography o( 5aius, Oxford, 1962, ca i notele i studiul introductiv ale lui A.N. POPESCU; a se
vedea, de asemenea, Janina VLAN-UNGURU, ,Dreptul n secolele l-V e.n.", Istoria literaturii latine, V, pp. 276-278.
621
XXX. IUVE9AL =l POE?IA SECOLULUI AL II%
LEA D.C.
Via+a l)i l)4e!al
Cum am artat ntr-un alt capitol, este foarte revelator faptul c cel mai valoros poet al mperiului a fost
luvenal. Revelator 1 pentru statutul poeziei, oarecum pus n umbr de masiva dezvoltare a prozei -
cci luvenal scrie poeme, care nu sunt cnturi, ci un fel de proz versificat -, dar i pentru situa[ia
satirei, n plin expansiune pe timpul mperiului.
Ce fel de existen[ a dus luvenal? Se crede c Deci'us lunius luuenalis era originar din orelul Aquinum, din La[iu. O
inscrip[ie din aceast localitate, astzi pierdut, dar bine cunoscut exege[ilor operei lui luvenal, ne prezint un personaj cu
numele poetului, care ncepuse aici o solid carier ecvestr i municipal. Acest personaj ar putea fi poetul nsui, care oricum
primise o educa[ie ngrijit, consemnat n unele dintre poemele lui. De fapt, noi dispunem de numeroase ,vie[i", uitae, ale
poetului, dintre care apte sunt mai importante. Dar n aceste biografii abund informa[iile contradictorii, luvenal trebuie s se fi
nscut pe la 60-65 d.C. Poetul i-a impus o cenzurare sever a propriilor pulsiuni, nc din copilrie i din adolescen[. n orice
caz, primele satire iuvenaliene, alctuite n vremea lui Traian, ne nf[ieaz un luvenal dezabuzat, frustrat, srcit, chiar
dezndjduit. Ce se ntmplase? O scolie i unele biografii afirm c luvenal fusese exilat de Domi[ian n Egipt =Schol. ad luu.
1,1; "ita luu., 4 i 5). De aceea, relund o ipotez a lui Ludwig Friediander, savantul britanic Gilbert Highet a presupus c
luvenal ar fi fost exilat din ordinul lui Domi[ian, ntre 93 i 96 d.C. Condamnarea la exil ar fi implicat i confiscarea averii; ceea ce
ar explica pauperizarea poetului, ntors la Roma dup moartea lui Domi[ian, cnd ns n-a putut ob[ine recuperarea averii
1
.
Biografiile la care ne-am referit afirm ns c luvenal fusese trimis n Egipt ntr-o misiune militar, care ns ar fi camuflat un
surghiun. Dar alte biografii situeaz data exilului mai trziu, sub Traian i mai ales sub Hadrian
2
. Unii cercettori moderni au
optat pentru un exil sub Domi[ian, al[ii pentru surghiunul n vremea lui Hadrian, pentru ca o parte dintre savan[i s sus[in c
luvenal n-a fost niciodat exilat. Care este adevrul? El este greu de restaurat, dar noi opinm c luvenal a fost ndeprtat de
dou ori din capital. Prima oar, luvenal ar fi fost supus de Domi[ian unui exil sever, tocmai n perioada reprimrii crunte a
opozan[ilor de care viitorul poet era legat. A doua oar, Hadrian l-ar fi trimis n Egipt i ntr-o misiune militar ridicol, dat fiind
vrsta naintat a poetului, din pricina criticilor enun[ate de acesta la adresa politicii mpratului fa[ de armat i, poate, din
cauza ironiilor care vizaser greco-orientali foarte influen[i la curte, precum sacerdotul-actor Titus Aelius Alcibiades i Gaius
Avidius Heliodorus.
-------------------622 ---------------------------------------------------------------------------------------------
VA|A LU UVENAL
Oricum, dac dm crezare primelor ase satire, luvenal a trit n condi[ii materiale penibile sub Traian,
departe de cenaclurile aristocratice, inclusiv de cercul lui Pliniu cel Tnr, pe care poetul nu l-a iubit.
Hadrian, elogiat de luvenal la nceputul domniei lui, i-a acordat sprijin pecuniar, nct statutul social al
poetului s-a ameliorat, cum reliefeaz satirele opt-dousprezece. Satira a cincisprezecea pare s fi
fost elaborat prin 122-l30 d.C, deoarece men[ioneaz consulatul lui Lucius Aemilius luncus, survenit
n 127 d.C. NSat, 15, v. 27). Ulterior, au survenit probabil ruptura cu mpratul, rocambolesca misiune a
lui luvenal n Egipt, unde luvenal trebuie s fi murit prin 135 d.C, ndurerat i amrt ="ita luu., 1; 2; 5;
6; 7).
O(e$a
Opera lui luvenal rezid n aisprezece satire, grupate n cinci cr[i.
Cronologia, condi[ia redactrii i compartimentarea satirelor iuvenaliene au suscitat aprige controverse ntre savan[i. Se pare c
poetul nsui i-a elaborat ndelung i n diferite variante opera satiric, care a putut cuprinde chiar de dou ori mai multe edi[ii.
Uneori, poetul a putut include n satirele saje pasaje redactate nainte de compunerea celei mai mari pr[i din poemul respectiv.
Cartea nti cuprinde primele 5 satire, cartea a doua consist din satira a 6-a, cartea a treia ncorporeaz satirele 7-9, cartea a
patra satirele 10-l2, iar cartea a cincea satirele 13-l6. Primele dou cr[i trebuie s fi aprut n vremea lui Traian, n vreme ce
celelalte au fost publicate sub domnia lui Hadrian. ntr-adevr, cartea nti a fost editat pu[in dup 100 d.C, cci include o
aluzie la procesul lui Marius Priscus, proconsulul Africii, condamnat chiar n acel an =Sat, 1, v. 49). Cartea a doua men[ioneaz
o comet i un cutremur survenite n 115 d.C. =Sat., 6, vv. 407-412), nct a putut fi publicat n 116-l17 d.C. Cartea a treia,
ntruct alude la noua politic a lui Hadrian n materie de cultur, n satira a 7-a, trebuie s fi fost editat prin 118 d.C. Cartea a
patra, care nu con[ine repere cronologice, a aprut probabil prin 120 d.C, iar cartea a cincea, cum am artat mai sus, dup 127
d.C. i, probabil, nainte de 131 d.C
3
. n continuare, ne vom referi numai la satirele iuvenaliene ca ansambluri autonome, i nu la
cr[ile din care fac parte ele.
Totui, primele cinci satire constituie o unitate incontestabil, dominat de complexele poetului i de o vehemen[ critic foarte
accentuat. Satira nti echivaleaz cu un prolog general i prezint poetica iuvenalian a speciei literare abordate de autor,
care ar trebui s denun[e injusti[iile i corup[ia moravurilor. De aceea, n satirele urmtoare, defileaz sub ochii cititorilor
exemple ale destabilizrii morale acute =Sat, 2), mizeria i tribula[iile ntmpinate de locuitorii capitalei =Sat, 3), josnicia cur[ii
mpratului Domi[ian =Sat, 4), condi[ia penibil a clien[ilor din Roma imperial =Sat, 5). Lunga satir a asea nf[ieaz
imoralitatea unor categorii de femei din nalta societate, n vreme ce poemele urmtoare evoc succesiv situa[ia material
precar a intelectualilor vremii, pe care numai mpratul - desigur Hadrian - se strduiete s-o corecteze =Sat, 7), viciile
aristocra[ilor de vi[ veche, crora se opune noble[ea moral, singura cu adevrat autentic =Sat, 8), defectele observate la
favori[ii potenta[ilor epocii =Sat, 9, unica ce mbrac forma unui dialog de factur hora[ian). Satirele urmtoare oarecum reiau,
pe un timbru mai senin, problemele anterior tratate i implic: tribula[iile i suferin[ele pricinuite de acumularea bog[iilor i de
ambi[iile excesive =Sat 10), plcerile aduse de o mas frugal mpr[it cu un prieten =Sat, 11), comportarea detestabil a
vntorilor de testamente =Sat, 12). Ultimele satire par a ilustra o nou ncrncenare a atitudinii poetului, cci, dup ce
reliefeaz c o justi[ie superioar pedepsete crimele lsate nepenalizate de tribunale =Sat, 13) i condamn educa[ia
623
UVENAL Sl POEZA SECOLULU AL -LEA D.C.
defectuoas, pe care unii prin[i o dau vlstarelor lor =Sat, 14), reprob cu vehemen[ infiltrarea fanatismului i supersti[iilor
egiptene n Roma =Sat, 15), pentru a persifla - ntr-un poem conservat fragmentar - privilegiile conferite de mprat militarilor
=Sat, 16). Tocmai aceast ultim satir a prilejuit ndeprtarea lui luvenal din Roma.
Iat, aadar, (ascinanta i viguroasa crea!ie satiric a lui luvenal, cea 'ai se'ni(icativ oper )n
versuri, (urit )n cursul evolu!iei I'periului ro'an.
<$)"$a$e ,i i!&i/!a$e. P$o>le1a"ica a"i$elo$
Prezentarea succint a con[inutului satirelor a eviden[iat, sperm, excep[ionala, stufoasa diversitate
tematic a universului imaginar iuvenaiian. Nu exist ns nici un fir conductor, nici un fel de
elemente focalizante n interiorul acestui univers? Opinm c se pot lesne decela asemenea
elemente. n primul rnd, discursul satiric i prezint autorul ca pe un frustrat, ca pe un traumatizat.
Fantasmele satiristului, care populeaz universul imaginar al poemelor lui luvenal, rspund unei
frustrri cu adevrat organice discursului literar, adic unei (rustrri ce constituie eti'onul acestui
discurs. Iar acestei (rustrri poetul )i rspunde printr-o indignare, ,indignatio-, colosal, )ndeote
tragic, ncrncenat, nemiloas, susceptibil s provoace doar un rs amar, fuhciarmente sardonic.
Victor Hugo i considera pe luvenal i adep[ii lui ca pe zelatorii unei muze, care nu existase pn
atunci: Indignarea. ar, mai recent, Rene Martin i Jacques Gaillard l caracterizau pe luvenal ca pe
,omul mnios", J'homme en colere", i sugerau ca titlu al culegerii celor aisprezece satire ,Je courrier
de la colere". Este limpede c, aa cum arat Rene Marache, luvenal se opune contient,
programatic, punct dup punct, satirei tradi[ionale, luciliano-hora[iene, ,conversa[ie", ser'o, bazat pe
gluma generoas", iocus Iieralis
E
. De altfel nsui luvenal, chiar n satira nti, programatic, cum am
artat mai sus i cum reclamau tradi[iile speciei literare respective, proclam prioritatea absolut a
indignrii fa[ de alte aspecte ale discursului su. Oupa ce incriminase, pe un timbru permanent
sarcastic, metromania epocii sale i viciile semenilor si, luvenal reliefeaz motivul central al strategiei
sale literare: ,dac talentul din nscare nu te-ajut, [i face versul indignarea, aa cum poate ea, cum l
fac eu sau Cluvienus" =Sat, 1, w. 79-80, trad. de G. Gu[u)\ Vom reveni mai jos asupra lui Cluvienus.
Deocamdat este suficient s subliniem c indignatio, contrapus acelui iocus Iieralis, practicat de
Lucilius i de Hora[iu, constituie prindpaiul concept iuvenaiian, o(erind cheia de )n!elegere a
discursului elaorat de poe(.
n aceeai satir programatic, luvenal i dezvluie problematica prin versuri subsecvente celor n
care clama prevalenta indignpi. El arat c l preocup
n latinete, aceste versuri esen[iale sun n felul urmtor: Si natura negat, (acit indignatio uersu'AA ;ualecu'<ue potest, <uales ego uel
$luuienus.
-------------624 ---------------------------------------------------------------------------------------------
FRUSTRARE Sl NDGNARE. PROBLEMATCA SATRELOR
actele oamenilor, ns i pasiunile lor, strile de spirit preeminente, p*the, cum le numeau stoicii greci.
Cci pasiunile determin faptele oamenilor. Sau cum declar nsui poetul: ,tot ce fac oamenii de
cnd, ploile umflnd apele mrii, Deucalion s-a urcat cu luntrea pe muntele Parnas... dorin[e, temeri,
mnie, voluptate, bucurie, agita[ie, n fine tot acest amestec este materia cr[ii mele" =Sat., 1, w. 8l-86,
trad. de G. Gu[u). Este ns autentic resim[it frustrarea ilustrat de satirele iuvenaliene, este cu
adevrat sincer indignarea poetului? Rspunsurile exege[ilor moderni au fost foarte diferite. Unii au
eviden[iat impactul retoricii i locurilor comune asupra discursului iuvenalian. S-a afirmat c luvenal
asuma persona unui roman indignat, de fapt o persona literar, esen[ialmente retoric. Al[ii,
dimpotriv, s-au strduit s dovedeasc valoarea documentar a satirelor lui luvenal, aderen[a lor
desvrit i complex la realitatea contemporan poetului, actualitatea lor relevant. n sfrit, un
punct de vedere intermediar a fost adoptat de cei ce ntrevd n strategia lui luvenal o peac[ie afectiv
pendinte de un grup social nemul[umit de existen[a sa cotidian i o utilizare original a unor locuri
comune, topoi, ale retoricii
6
. Nou ni se pare c dincolo de o persona literar, de un ,dublu" poetic
asumat de luvenal, de o indignare declamatorie, se situeaz un autentic i sincer ,blam al secolului",
conuiciu' saeculi. luvenal nsui este contient de coloratura retoric a discursului su satiric, ns
afirm c se afl n cauz o problem de limbaj, de structur de suprafa[, c el transcende schemele
oratorice. De aceea, sus[ine: ,ce [i-am spus adineauri nu sunt doar fraze, ci numai adevrul; crede[i-
m, eu v recit oracolul Sibilei" =Sat, 8, w. 125-l26, trad. de G. Gu[u). luvenal proclam i n alte
pasaje combustia sa interioar, indignarea, sfidarea lansat moravurilor corupte, actualitatea
discursului su satiric =Sat, 1, v. 45; 4, w. 34-35). Cu ndrituire, Rene Marache reliefeaz c
performan[ele retorice nu au cum atesta lipsa de sinceritate a lui luvenal.
Satira iuvenalian comport, dincolo de exagerri importante, asupra crora vom reveni, angajare
plenar, deschidere programatic spre referent. Exegeza modern a pus adesea problema fidelit[ii
reprezentrii epocii scriitorului i a limitelor realit[ilor morale i politice, care configureaz substan[a
satirelor iuvenaliene. ntr-adevr, numeroase personaje, moravuri, realit[i politice consemnate de
luvenal apar[in trecutului. Sunt evocate personaje mitologice i realit[i ale Republicii, ns luvenal
struie asupra secolului i d.C, ndeosebi asupra domniilor lui Nero i Domi[ian, ,Nero cel chel", cum l
calific poetul =Sat, 4, v. 38). Astfel, vedem cum Domi[ian convoac consiliul principelui pentru a
dezbate cum ar trebui gtit un barbun uria, care i fusese oferit =Sat, 4, w. 37-l43). nct o bun
jumtate din universul iuvenalian este populat de oameni i fapte ale secolului d.C. S-a observat
ns, de mult vreme, c numele personajelor veacului anterior pot s camufleze contemporani ai
satirelor. De altfel nsui poetul atrage aten[ia, la sfritul satirei nti, asupra faptului c este
primejdios s nfrun[i mnia celor puternici, pe care totui o va combate =Sat,
625
UVENAL Sl POEZA SECOLULU AL -LEA D.C.
1, w. 160-l71). Totui, pe de o parte, luvenal invectiva uneori tipuri morale, iar, pe de alta, chiar cnd
viza indivizi ai vremii redactrii satirelor, lua tot felul de precau[ii. Astfel, s-a remarcat c el nu
utilizeaz ndeobte cele trei nume ale cet[enilor romani, ci numai unul, care se putea potrivi att
unor personaje ale trecutului, ct i anumitor contemporani. Pe lng aceasta, cteodat el nici nu-i
numete personajele ori recurge la nume evident fictive. Mai multe asemenea nume de personaje au
fost purtate de membri ai cercului patronat de Pliniu cel Tnr, pentru care poetul, de altminteri strin
de to[i circuli ai vremii, nu vdea nici o simpatie. Ambiguitatea subzist totdeauna, luvenal utilizeaz
doar numele unor contemporani pu[in importan[i, precum cel al medicului Archigenes, reputat n
vremea lui Traian NSat, 6, v. 236; 13, v. 98; 14, v. 252) sau ale anumitor citarezi, actori etc, precum
Chrysogonus NSat, 6, v. 74; 7, v. 176), Echion NSat, 6, v. 76), Glaphyrus i Ambrosius NSat, 6, v. 77).
ar dintre prietenii lui luvenal, men[iona[i n satire, numai Umbricius, eroul satirei a treia, nu constituie o
fic[iune literar
7
. S-a observat c realit[ile epocii lui Domi[ian reprezentau sub Traian o actualitate vie,
deoarece amintirea lor era proaspt i consecin[ele lor erau nc intens resim[ite de romanii primelor
decenii ale secolului al ll-lea d.C. Pe de alt parte, recursul frecvent la personaje i fenomene ale
epocii lui Nero se poate explica datorit echivalen[elor uor de stabilit cu domnia lui Domi[ian i,
aadar, cu triri nc vivace la nceputul secolului al ll-lea d.C. Totodat, discursul iuvenalian atac n
mult mai mare msur o problematic general-moral i politic, legat de timpul redactrii sale, dect
persoane i fapte bine determinate. Cu sagacitate s-a reliefat c, n universul imaginar iuvenalian,
trecutul exist mai ales n func[ie de prezent. Precau[ii elementare i pasiunea moral-satiric l-au
determinat s utilizeze exemple culese din istorie, pentru a blama mai ales prezentul
8
.
nct cel pu[in jumtate din materia satirelor iuvenaliene apar[ine nemijlocit epocii redactrii lor. Totui,
att n privin[a actualit[ii, ct i n cea a secolului d.C, luvenal emite un mesaj sumbru, arjant,
determinat nu numai de voca[iile satirei, de altfel recent statuate, ct i de frustrrile i de indignarea
poetului. Satiristul arjeaz, ns purcede de la aspecte foarte autentice ale realit[ilor consemnate.
ns nu este cu adevrat corect i pertinent imaginea de ansamblu, relativ la primele dou veacuri
d.C, pe care o furnizeaz luvenal. luvenal selecteaz din substan[a istoriei aspectele cele mai
ntunecate, cele mai negative, mul[umindu-se doar s exacerbeze, s intensifice orientrile lor
fundamentale. Oricum, luvenal elaboreaz o mrturie de autentic valoare documentar asupra epocii
lui Traian i antecedentelor ei, dei prtinitoare, dei limitat la deficien[ele hde, inevitabile chiar la
nivelul apogeului mperiului i civiliza[iei antice. Fr ndoial, el ofer o mrturie mult mai profund,
mai consistent dect instantaneele gra[ioase i savuroase ale lui Mar[ial. Sau, cum a fost definit, o
,Zeit und Gesellschaftskritik".
Jean Gerard, autorul unei ample teze de doctorat asupra mesajului elaborat
626
FRUSTRARE Sl NDGNARE. PROBLEMATCA SATRELOR
de luvenal, eviden[iaz c discursul lui luvenal comport, n acelai timp, o satir de moravuri, politic
i moral, ntemeiat pe o abil politic a aluziilor. De fapt, luvenal elaboreaz o satir tragic, ntruct
se nveruneaz cumplit, tensionat, n permanen[ ncrncenat, mpotriva viciilor oamenilor
Principatului. Rene Marache a subliniat c nu att viciul l indigneaz pe luvenal, ct reuita social a
celor ce l practic
9
. Poetul nsui se nf[ieaz stnd la rscruce, ntocmai ca un reporter modern,
pentru a conserva i transcrie pe tbli[ele sale viciile romanilor =Sat, 1. vv. 63-68). El se refer n
primul rnd la corup[ie, venalitate, setea de navu[ire (ca n Sat, 3. w. 49-53; 14, w. 86-95; 165-l49).
De aceea, exclam: ,totul la Roma e pe bani", o'nia 4o'aeAAcu' pretio =Sat, 3, w. 183-l84, trad. de
G. Gu[u). Corosivitatea satirei iuvenaliene [intete viguros diferitele procedee de navu[ire, cum ar fi
captarea testamentelor celor boga[i i fr copii, egoismul opulen[ilor, tendin[a lor de a se ajuta numai
ntre ei =Sat.,C, vv. 203-220; 5, v. 140). Poetul este aspru fa[ de cei ce i cheltuiesc averea la jocurile
de noroc, dar fac economii pentru tunica de care au nevoie sclavii lor =Sat, 1, w. 92-93). n definitiv,
luvenal satirizeaz nu numai morga i moravurile corupte ale parveni[ilor, ale liber[ilor i celor proaspt
mbog[i[i n general, ci i trufia gunoas a anumitor aristocra[i de vi[ veche, crora le consacr
esen[ialul din satira a opta. Totui, satiristul n-a fost un critic al aristocra[iei n general. El reprob mai
ales pe acei senatori i nobili nedemni de statutul lor social. Totodat desfrul, obsesiile sexuale,
depravrile generate de ele prilejuiesc mnia sarcastic a satiristului. Satira a asea figureaz viciile
femeilor Romei cu deosebit cruzime. Totui, luvenal nu pare a fi misogin, ci numai indignat din pricina
destabilizrii vechilor moravuri ale matroanelor romane virtuoase i, poate, de creterea exagerat a
influen[ei politice a femeilor care triau la curtea imperial. S-ar spune totui c fascina[ia viciului
crnii nu rmnea fr impact asupra austerului satirist. luvenal n-a fost probabil un adevrat xenofob.
Dar el se nveruna mpotriva greco-orientalilor i a influen[ei exercitate de ei la Roma. luvenal
satirizeaz nu numai fanatismul i obiceiurile cumplite, inclusiv antropofagia, pe care le atribuie
egiptenilor, n satira a cincisprezecea, ci i infiltrarea grecilor i a orientalilor n toate meseriile de la
Roma. De aceea Umbricius, prietenul satiristului, declar: ,nu mai pot suferi, cet[eni, o Rom
grecizat. Dei, la drept vorbind, a cta parte din drojdia asta este aheic? E mult de cnd sirianul
Oronte s-a revrsat n Tibru i ne-a adus cu el i limb i moravuri i, o dat cu flautistul, coardele
oblice ale [imbalei, tamburinele i ,fetele" puse s vneze clien[i pe lng circ" =Sat, 3, w. 60-65, trad.
de G. Gu[u). Ceea ce l stnjenete pe luvenal este degradarea statutului vechilor italici, ca fireasc
urmare a ascensiunii greco-orientalilor.
Sarcasmul tragic al lui luvenal struie asupra deteriorrii moravurilor din ,nalta societate", ns exploreaz toate mediile sociale.
Nici un col[ din Roma nu rmne neatins: ,reportajul critic" al poetului ncorporeaz nu numai palatul imperial i templele zeilor,
ci i lupanarele, locuin[ele foarte modeste, blocurile vremii =insulae> din cartierele srace ale capitalei. Chiar unele fenomene
627
UVENAL Sl POEZA SECOLULU AL -LEA D.C.
economice relevante ale timpului ca infla[ia, demarat sub Nero, pentru a se propaga intens n vremea lui Traian i mai ales lui
Hadrian, sunt consemnate de ctre luvenal =Sat, 3, vv. 22-23). Exegeza modern a subliniat de mult vreme c discursul
iuvenalian poart asupra vie[ii cotidiene a romanilor, surprins n variate aspecte dei, fr ndoial, ntre limitele mesajului
sumbru, decep[ionist i amar, pe care l vehiculeaz. Totui, luvenal struie ndeosebi asupra unor probleme pe care le
consider majore
10
. Unele dintre ele au fost evocate de noi mai sus.
ns luvenal incrimineaz i alte moravuri sau stri de lucruri, selectate n virtutea imaginii specific iuvenaliene asupra epocii
scriitorului. El mparte pe sclavi n dou categorii diametral opuse: slujitorii celor boga[i, instrumente ale unui lux aspru
invectivat, a cror trufie o satirizeaz =Sat, 3, w. 184-l89; 5, w. 40-74, etc), i sclavii de pe micile propriet[i rurale, mpodobi[i de
el cu virtu[ile onestit[ii i vie[ii simple. Oricum, luvenal eviden[iaz c sclavii sunt oameni i condamn stpnii care i trateaz
cu o cruzime de altfel reprobat de autorit[ile imperiale =Sat, 6, vv. 219-223; 14, vv. 15-l8, etc). n schimb, aproape toate
satirele incrimineaz vanitatea arogant a liber[ilor mbog[i[i. Satiristul reprob degradarea raporturilor dintre clien[i i patroni,
umilin[ele ndurate de cei dinti ca s ob[in sportula, coule[ul cu daruri, acordat lor de proteguitori, ori vexa[iunile, tratamentul
detestabil aplicat cu prilejul ospe[elor, practic obligatorii pentru pat'nus, la care participau clien[ii =Sat, 1, w. 95-l25; 10, w. 45-
46 i 1, w. 94-95; 135-l41; 5, w. 25-l55; , v. 58 etc). De asemenea, dac luvenal pare favorabil religiei romane tradi[ionale, cu
toate c uneori i ngduie anumite glume cu privire la zeit[ile panteonului greco-roman, el reprob cu deosebit severitate
difuzarea masiv a cultelor i supersti[iilor orientale. Satiristul blameaz credulitatea unor contemporani ai si, arlatania
sacerdo[iior i profe[ilor veni[i din Orient, practicile stranii aduse de acetia. ndeosebi satira a cincisprezecea i propune s
dezvluie supersti[iile egiptene. Dar, n mai multe satire i cu diverse prilejuri, luvenal reprob isianismul, cultele siriene i
microasiatice. Concomitent, el ne ofer o documenta[ie pre[ioas asupra diseminrii lor, n special asupra practicilor i
supersti[iilor populare
11
.
luvenal se nvedereaz preocupat de via[a cultural a Romei i de statutul social al intelectualului
12
. El
ofer informa[ii pre[ioase asupra organizrii colii romane i con[inutului nv[mntului =Sat, 2, vv.
225-241; 10, w. 116-l17). Dei condamn anumite exerci[ii sterile de retoric NSat, 2, vv. 150-l70), nu
se pronun[ mpotriva formrii elevilor pe baza nsuirii artei declama[iei. Poetul se refer cteodat la
lecturile publice, la recita[ii, deoarece asist la unele dintre ele. Nu este imposibil ca luvenal s fi
frecventat mediile literare grupate n jurul vduvei lui Lucan, ns, cum am semnalat mai sus, n-a
activat n nici un cerc cultural-politic al vremii*. A deplns i a reprobat cu vehemen[ condi[ia
material penibil a intelectualilor vremii, care nu mai pot beneficia dect de mecenatul mpratului
=Sat, 2, v. 1). Sub ochii cititorului defileaz statutul precar al poe[ilor =Sat, 2, vv. 36-97), istoricilor =Sat,
2, vv. 98-l04), avoca[ilor =Sat, 2, w. 105-l49), retorilor =Sat, 2, vv. 150-214), gramaticilor =Sat, 2, w.
215-243). De asemenea, luvenal se refer ndeobte reprobator la genurile i curentele literare ale
secolelor l-ll d.C, pentru a blama, cum am notat mai sus, metromania. Este dificil de identificat o
adevrat doctrin literar printre accentele critice ale ui luvenal. El i admir totui pe marii clasici,
elogiaz pe Homer =Sat, 10, v. 248)
* Cu o verv satiric remarcabil, printre crochiurile femeilor vicioase, luvenal strecoar i portretul pedantei, femeii savante =Sat, 6, w. 434-456).
Aceasta are mania efectului retoric, calofiliei, discu[iilor erudite i plictisitoare, comparrii meritelor iui Vergiliu cu virtu[ile epice ale lui Homer etc.
628
FRUSTRARE Sl NDGNARE. PROBLEMATCA SATRELOR
i pe Vergiliu =Sat, 2, w. 66-71), dei l parodiaz clar pe Statius, care, probabil, i fusese prieten =Sat,
2, w. 82-86). Afinit[ile cu parasatira lui Mar[ial apar ca manifeste, dei luvenal practic un blam al
secolului mult mai profund.
Totui, cum am observat mai sus, vehemen[a critic, indignarea acerb diminueaz ncepnd cu
satira a aptea. Dei nu dispar niciodat complet nota[iile sarcastice. n ultimele satire, tonul
iuvenalian devine mai aspru. Rene Marache a artat c indignatio poate deveni mai discret, dar nu
dispare niciodat din universul iuvenalian. n general, rela[ia cu actualitatea stringent se estompeaz
i poetul pare a tinde spre o satir pur moral, adesea cantonat n generalit[i, n locuri comune
13
. Cu
o autentic senintate, uneori parc pe un timbru liric, luvenal elogiaz virtu[ile unei mese modeste,
dup exemplul vechilor romani, din care lipsete fastul inutil al banchetelor luxoase =Sat, 11, w. 64-
208). S-ar spune c luvenal nzuiete s recupereze sursul n[elept al satirelor i odelor hora[iene!
O(+i)!ile (oli"ice ,i 0i6oo0ia
Dup ntoarcerea din exilul unde l trimisese Domi[ian, luvenal nu i-a recuperat averea relativ confortabil de care dispusese la
Aquinum: de unde frustrri manifeste i ranchiuna purtat celor care nu-l ajutaser. Totui i invidia, gelozia manifestate fa[ de
for[ele sociale noi, provenite din provincii, ar fi relevante, luvenal ar fi asumat mentalitatea tradi[ionalist, nc fidel valorilor i
metavalorilor strvechi, (ides i pietas, aflate la sfritul crepusculului lor. El ar fi exprimat discursul mental al grupurilor mijlocii
din La[iu, mortificate de pierderea prestigiului i condi[iei lor materiale ndestultoare
14
. Jean Gerard l-a calificat drept un
exponent al clien[ilor proveni[i din rndul grupurilor sociale mijlocii, luvenal ar exprima punctul de vedere al clien[ilor de veche
sorginte italic, dispui s dispre[uiasc banul, ns i munca activ, prestat adesea de exponen[ii noilor for[e sociale
15
. Astfel
s-ar explica lamentele sale cu privire la condi[ia clien[ilor, la umilirea lor de ctre liber[i sau de ctre sclavii arogan[i =Sat, 5, w.
59-65). lat de ce satiristul admira existen[a simpl dus de primii romani =Sat, 14, w. 160-l72). luvenal i-a proclamat
ataamentul fa[ de vechiul mod de via[, 'os 'aioru'. El regret c poporul roman nu-i mai alege crmuitorii, nu mai are
nici voturi de vnzare i c nu dorete dect dou lucruri: ,pine i jocuri", pane' et drcenses =Sat, 10, w. 77-81).
Totui luvenal nu a fost republican, partizan al restaurrii statului roman liber. Am vzut imediat mai
sus c el persifla i pe romanii Republicii, care vindeau voturi. De altfel se proclam partizan al
mperiului, care salveaz cultura: ,n cezar doar mai sper literele noastre i-i pot gsi o ra[iune"
=Sat, 7, v. 1, trad. de G. Gu[u). Satira sa politic comport o gndire coerent, dei opiniile poetului
sunt dispersate n diverse pasaje i poeme, luvenal condamn cu o indignare deosebit de acerb
aproape to[i cezarii secolului d.C, ncepnd cu August nsui, pentru c nu se mul[umete s-i
nfiereze doar pe Nero =Sat, 8, vv. 21l-230) i pe Domi[ian. Doar Galba pare s fi aflat oarecare
ngduin[ n ochii satiristului =Sat, B, vv. 104-l05). S-a sus[inut ns c, astfel, luvenal alctuiete
UVENAL Sl POEZA SECOLULU AL -LEA D.C.
portretul robot al mpratului detestabil, al tiranului, spre a sugera o defini[ie teoretic, pozitiv, a
bunului suveran i chiar pentru a furi elogiul optimului principe, adic al lui Traian. Satirele
iuvenaliene ar constitui un fel de pandant al Panegiricului plinian
16
. Numai c atitudinea asumat fa[
de Traian este cel pu[in ambigu. Este adevrat c luvenal pare a elogia construc[iile masive, pe care
le realizase Traian =Sat, 12, vv. 75-81) sau politica lui de expansiune militar =Sat, 6, w. 204-205). Dar,
pe de o parte, luvenal nu men[ioneaz nicieri numele lui Traian; ceea ce poate aprea ca cel pu[in
tulburtor. Pe de alt parte, cnd arunc o sgeat mpotriva moravurilor destrblate ale unui ofi[er
roman, )riunus 'ilitu', care activase n Orient, satiristul avusese n vedere nceputurile carierei lui
Traian =Sat, 2, vv. 163-l65)
17
. De remarcat c astfel luvenal riposta de fapt lui Pliniu cel Tnr, care
elogiase tribunatul militar al lui Traian (PLN., Pan., 13-l5). Concomitent, atacurile lansate mpotriva
ascensiunii greco-orientalilor pot viza i favorizarea acestora, pe care o practicase Traian. De aceea,
portretul subn[eles al bunului principe reprezenta mai ales o exorta[ie spre o conduit mul[umitoare,
sugerat lui Traian i, mai cu seam, eventualilor lui succesori. Cci mpratul cu adevrat elogiat de
luvenal, n primul vers al satirei a aptea, cel n care el i pusese speran[ele de a realiza un principat
ideal, nu poate fi dect Hadrian. Cnd nfiera aristocra[ia de vi[, luvenal nu fcea dect s sus[in
politica de remodelare a ,lumii" politice, pe care o preconiza Hadrian. Satiristul ncuraja activ
nzuin[ele lui Hadrian de a stimula eflorescenta culturii. n acelai timp, n satira a opta, poetul
reproba, pe un ton acerb, deficien[ele moral-politice ale aristocra[iei romane i justifica poten[area
autoritarismului. Dup prerea noastr, luvenal nu numai c nu regreta eliminarea fizic a lui Avidius
Nigrinus, ci ncerca chiar s-o legitimeze. Dar, ulterior, a intervenit o ruptur tragic ntre luvenal i
Hadrian. Severul, asprul, frustratul satirist nu i-a iertat mpratului favorizarea militarilor i ncurajarea
accelerat a infiltrrii greco-orientalilor la Roma: de unde ultimele satire i surghiunul camuflat, care i-a
fost impus.
Totui, reflec[iile i criticile politice ale lui luvenal nu s-au limitat la structura i ia istoria Principatului. El respect institu[ia
venerabil a senatului, ns pare a condamna degradarea suferit de ctre dezbaterile curiei. Satira a patra con[ine o virulent
persiflare a deteriorrii suferit sub Domi[ian de noul organ de guvernare, pe care l reprezenta consiliul principelui. n acelai
timp, luvenal reprob caren[ele justi[iei, mai ales senatoriale, i reflecteaz asupra administra[iei provinciilor. Nu numai c ei
deplnge i nfiereaz reaua administra[ie a provinciilor, ns pare a recomanda o restructurare a modalit[ilor de a le guverna
=Sat, 3, w. 46-47; 8, w. 87-l26). nct luvenal pare a preconiza un Principat absolutist, dar fidel vechilor moravuri, prin urmare
capabil s realizeze o moralizare a societ[ii. Sau, altfel spus, un nou secol al lui August, ntemeiat pe recuperarea vechilor
valori, ns i pe o poten[are a sistemului monarhic, mult mai acuzat dect cea cndva promovat de ntemeietorul mperiului.
Ca i Salustiu sau al[i istoriografi romani, luvenal credea c moravurile, 'ores, mic sau determin procesul istoric.
Privirea sever pe care luvenal o arunc asupra problemelor epocii sale i asupra veacului anterior a
fost adesea comparat cu reflec[ia lui Tacit cu privire
630
$
OP|UNLE POLTCE Sl FLOSOFA
la aceleai evenimente
18
. Unele analogii par a se justifica: cu toate acestea, o prpastie despr[ea pe
senatorul mndru i extrem de lucid, capabil de o considerare multidimensional a fenomenelor, de
intelectualul client venic indignat, deliberat sumbru i prtinitor, dei priceput s ptrund n
substan[a profund a attor moravuri. S men[ionm doar atitudinea diametral opus pe care cei doi
au adoptat-o fa[ de nceputurile lui Hadrian i fa[ de lichidarea lui Avidius Nigrinus. Dar strategia
satiric foarte complex a lui luvenal este cumva ndatorat unei anumite doctrine filosofice? nterpre[ii
discursului satiric iuvenalian au rspuns n felurite moduri la aceast ntrebare. Se pot decela chiar
op[iuni diametral opuse, care penduleaz ntre negarea oricrei rela[ii cu vreo filosofie i teza
obedien[ei aproape doctrinare fa[ de epicureism - ndeosebi n ultimele satire - sau, mai ales, fa[ de
stoicism. n sfrit, s-a preconizat i o interpretare intermediar: luvenal ar fi fost adeptul unui stoicism
politic i popular. Poetul ar fi furnizat o interpretare popular a stoicismului i ar fi fost interesat mai
ales de nv[tura Porticului despre suflet, consemnat ca o concluzie a penultimei satire =Sat, 15, w.
142-l58)
19
.
Cercettorii care i refuz lui luvenal orice op[iune filosofic se reclam de la un pasaj unde satiristul
pare a afirma ignorarea tuturor doctrinelor filosofice: cinismul, stoicismul i epicureismul =Sat, 13, vv.
12l-l23). Totui de fapt aici luvenal se mul[umete s glumeasc uor frivol. Ceea ce i se ntmpl
destul de rar. n schimb, ulterior el va celebra pe Zenon din Kition, ntemeietorul stoicismului: ,mai
bune sunt, firete, nv[turile date nou de Zenon; unii filosofi cred c nu trebuie s facem orice ca s
trim" =Sat, 15, w. 106-l08, trad. de G. Gu[u). ar anterior, pe urmele lui Persius, satiristul nfiereaz pe
cei care reclam de la zei bunuri iluzorii, cum sunt banii, demnit[ile, gloria etc. i elogiaz virtutea
care nfrnge capriciile sor[ii =Sat, 10, vv. l-366). Este probabil c, efectiv, luvenal se nchipuia pe sine
ca un profesor de virtute. Deosebit de gritoare ni se par versurile programatice, n care luvenal
declar c indignarea furete stihuri, cum sunt cele ale sale sau ale lui Cluvienus. Cine putea fi acest
Cluvienus? Desigur, nu un poet necunoscut, cum s-a presupus cteodat, ci Helvidius Priscus cel
Tnr, erou al opozi[iei stoice mpotriva lui Domi[ian. Cci Helvidius apar[inea unei familii care
provenea din localitatea Cluuiae. El este deci ,cluvianul", autorul unui poem satiric care persiflase
divor[ul lui Domi[ian. Din aceast pricin, mpratul l condamnase la moarte
20
. Prin urmare, ca s-i
legitimeze demersul satiric, luvenal nu se reclam att de la Lucilius, Hora[iu sau Persius, ct de la
protagonistul micrii stoice antiflaviene (dei Lucilius i Hora[iu sunt proclama[i anterior ca modele:
Sat, 1, vv. 19-20 i 1, v. 51). Satiristul pare, aadar, s recunoasc aproape explicit o baz stoic
pentru strategia sa literar, esen[ialmente aluziv. Totui, luvenal nu s-a manifestat niciodat ca un
poet filosof, precum Lucan sau Persius. Satiristul utilizeaz idei stoice pe care le admir, dar
consider fundamental o indignare prilejuit de frustrrile suportate de el, ca i de viciile i injusti[iile
din jurul su. Structura de
631
UVENAL Sl POEZA SECOLULU AL -LEA D.C.
adncime a discursului su poetic rmne dominat de o satirizare acut, vehement a moravurilor,
luvenal nsui atrage aten[ia cititorului asupra mpletirii ntre preceptele filosofice i reac[ia spontan
fa[ de tribula[iile existen[iale. Si aceasta tocmai n satira unde va afirma glumind c nu-i citise pe
filosofi! lat ce ne spune poetul: ,E mare, ntr-adevr, Filosofia ce d precepte n cr[ile divine i
soarta o nvinge, dar eu socot c-s ferici[i i-aceia ce-au nv[at, din ce-i nva[ via[a, s sufere
necazurile vie[ii, s nu-i arunce jugul" =Sat, 13, w. 19-22, trad. de G. Gu[u).
Satira tragic a lui luvenal, fundat pe sarcasmul corosiv, dirijat mpotriva attor defecte, atest, n
orice caz, desv*rirea strlucit a procesului de trans(or'are a saturei )n satir, ntreprins de
Persius. Arta magistral a lui luvenal o demonstreaz.
S"$a"e/ia a$"i"ic#
Bogata ncrctur ideatic a satirelor iuvenaliene se ncorporeaz organic unui fascinant univers
imaginar. Datele morale evocate de satirist i impregnate de mesajul su sumbru, mnios, se
integreaz unui abil sistem de structuri literare. Cci, orict s-ar situa aproape de referent, de via[a
istoriei i a actualit[ii stringente, ntocmai ca ntr-un reportaj modern, discursul lui luvenal se constituie
ntr-un univers literar. Totodat, cum am artat, poetul rspunde mentalit[ii, universului de ateptare
al unui anumit public, nemul[umit din pricina eroziunii suferite de vechile valori i moravuri. Aceste
satire tragice, cum e-a definit nc Scaliger, din pricina seriozit[ii, grauitas, alctuiesc poeme nu
numai datorit respectrii normelor de versifica[ie, ci i din cauza artei grave, mbibate de indignare,
care alterneaz cu sarcasmul feroce. ronia acerb, mai frecvent dect cea sub[ire i spumoas,
prevaleaz aproape pretutindeni, ptrunde n ilustrarea unui defect ori unui tip uman. Aceast ironie
(eroce constituie, probabil, marca fundamental a strategiei literare iuvenaliene. Ea hrnete o fresc
goyesc a hibelor morale, descompus n mici descrip[ii, n adevrate crochiuri, dei reconstituit
ulterior n ample dezvoltri ale imagisticii. Stupefianta bog[ie a limbajului iuvenalian, cruditatea
imagisticii au determinat cercettorii moderni s caute analogii n discursul lui Giono sau al filmelor lui
Fellini
21
. Noi am ntrevedea afinit[i mai ales cu discursul att de variat i de ncrncenat al lui Caline,
men[ionat de noi n alt capitol i n legtur cu Petroniu. Cci luvenal, considerat adesea ca ,realist"
de exegeza modern i de fapt strin de marile op[iuni sau curente estetice ale vremii sale, ne apare
ndeosebi ca un expresionist, ca unul dintre cei mai talenta[i i mai semnificativi scriitori pe care i-a
produs literatura latin. El valorizeaz cu succes deosebit vechiul filon expresionist al discursului
mental italic, resursele abundente ale tradi[ionalei ,ironii n[eptoare", dicacitas. Universul iuvenalian
este eminamente hiperbolic, impregnat de ironia intensiv, deliberat exagerat.
632
STRATEGA ARTSTCA
Am artat c emfaza, retorica, abunden[a declamatorie nu constituie pentru luvenal un scop n sine. ns ele alctuiesc n
strategia poetului instrumente de importan[ primordial. Chiar marile teme iuvenaliene asum tiparele locurilor comune ale
declamatorilor. nsi cenzura moravurilor mbrac formele Jocului despre secol", locus de saeculo, frecvent uzitat de ctre
retori. Tehnicile suasoriilor emerg, destoinic folosite, din numeroase pasaje, n vreme ce tiradele declamatorii i procedee
stilistice, asupra crora vom strui mai jos, se ntlnesc frecvent n discursul satiric iuvenalian. ar n satira a zecea au fost
reperate compartimentele tradi[ionale ale discursului practicat n cadrul genului retoric deliberativ. Dar, desigur, arsenalul
retoricii este original utilizat de ctre satirist. Totodat, luvenal i ngduie s parodieze, n modalit[ile hiperbolizrii sarcastice,
versuri i motive de sorginte vergilian. Aria parodierii din satirele iuvenaliene pare ns a fi fost mult mai ntins. Astfel, tema
,furiei" (sau ,delirului"), (uror, necontrolat, este preluat din tragedia i din eposul greco-roman. luvenal parodiaz pe Enncius,
Pacuvius, Accius, Seneca, dar i tragedia greac sau poezia lui Ovidiu
22
.
Macrosintaxa textului iuvenalian eviden[iaz utilizarea abil a tehnicii saturice tradi[ionale, n func[ie de
modelele oferite de Hora[iu i de Persius, dar i ale performan[elor retorilor, pu[in preocupa[i de
rigoarea compozi[iei discursului. De aceea, compozi[ia satirelor lui luvenal se prezint ca relativ
dezordonat, obsedat de ideile convingerii cititorului, argumentrii i exemplificrii. Totui, cum am
semnalat mai sus, numai o singur satir, adic a noua, mbrac forma unui lung dialog purtat de poet
cu Naevolus. Desigur ns c i n alte poeme se pot deslui mici dialoguri sclipitoare. Foarte revelator
se prezint dialogul pe care satiristul l poart aproape permanent cu cititorul. Prin cele mai diverse
mijloace, poetul i asigur complicitatea lectorilor si, parc amintind de tehnicile metateatrului
plautin. Dar comedia roman i trgea seva din satura dramatic popular, esen[ialmente
metateatral. n orice caz, abund n discursul iuvenalian reiteratele interoga[ii retorice, exclama[iile
vehemente, apostrofele, discu[iile cu un interlocutor fictiv, lungile invective, digresiunile, nota[iile
incandescente, anecdotele i descrip[iile picturale, tablourile de neuitat, precum cele ce incrimineaz
diferitele categorii de femei, din satira a asea, inclusiv mprteasa Messalina =Sat, 6, w. 114-l32)
sau tabloul ce figureaz reac[ia mul[imii dup condamnarea la moarte a lui Seian =Sat, 10, w. 56-89).
Rapiditatea uluitoare, totdeauna pregnant, susceptibil s valorifice racursiuri strlucitoare,
caracterizeaz ndeobte desfurarea acestor adevrate scenarii, formate n cursul alctuirii satirelor.
Legturile dintre diversele fragmente ale scenariilor sunt ndeobte operate, parc n virtutea
asocia[iilor spontane de idei; tranzi[iile se realizeaz adesea brusc. Cu toate acestea, construirea
scenariilor iuvenaliene nu comport aproape niciodat ncifrarea textului, ermetismul practicat anterior
de ctre Persius.
luvenal nu este un liric i nu cunoate vibra[ia sentimentelor calde, umane. Dei, de pild, n satira a
unsprezecea, apar unele unde de tandre[e melancolic, ns articula[iile esen[iale ale scenariilor sunt
impregnate de un umor negru, care exclude orice autentic destindere. Ca nimeni altul, luvenal se
pricepe s pastieze tiradele declamatorilor. Vigoarea, precizia contururilor se afirm pretutindeni n
discursul iuvenalian. luvenal spune lucrurilor pe nume, cum se zice, cu o for[
633
1UVENAL Sl POEZA SECOLULU AL -LEA D.C.
practic nentlnit la al[i autori latini. To[i cercettorii operei sale au reliefat n primul rnd imagistica sa
vizualizant, picturalitatea, plasticitatea discursului su. 8l se ucur c*nd intr )n contact cu realul i
trans(or' ideile cele 'ai astracte )n i'agini (oarte concrete, mbibate de varia[ie, pregnan[,
picturalitate. Striden[ele nu-l stingheresc", dimpotriv, poetul le privilegiaz pentru a construi un
univers policrom i pitoresc. S-a artat c, n satira a patra, cnd portretizeaz pe Catullus
Messalinus, cunoscut delator al lui Domi[ian, el i-l imagineaz sub aspectul unuia dintre ceretorii
posta[i n mprejurimile Romei, pentru a mul[umi umil celor ce, din vehiculele lor, i aruncau c[iva
bnu[i =Sat, 4, w. 114-l18). Totul devine material i cinematografic n satirele sale. Materialitatea cald,
grea, adesea metalic, a imagisticii lui luvenal vibreaz totdeauna intens, cteodat chiar greoi
23
.
Sc$ii")$a l)i l)4e!al
ndignarea, vigoarea, plasticitatea i varietatea imagisticii iuvenaliene sunt realizate mai ales datorit
unei scriituri i unui lexic adecvate. Aceast scriitur exceleaz printr-o verv lingvistic excep[ional,
printr-un limbaj concomitent precis i percutant, eteroclit i caustic. Stilul nalt, termenii solemni se
amalgameaz cu vocabularul deriziunii; vocabulele emfatice i cele familiare, chiar triviale, de multe
ori obscene, alterneaz ntr-un alambic de o stupefiant bog[ie lingvistic. Cutarea cuvntului precis
coexist cu exprimarea conotativ, bogat n reverbera[ii de maxim varietate. Prolifereaz
senten[ele, formulele percutante i adesea ntemeiate pe un paradox. Unele dintre acestea mbrac
vemntul preceptelor morale cu valoare general nct devin autentice proverbe: ,socotete c
nelegiurea cea mai mare e s pui via[a mai presus dect onoarea i s pierzi, ca s trieti, oriice
ra[iune de a tri" VSat, 8, vv. 83-84, trad. de G. Gu[u). Se ajunge astfel la maxime, ca vestitul enun[
mai sus consemnat, privitor la mintea sntoas n trup sntos, care de altfel a primit o alt
accep[iune dect cea conferit lui de luvenal. Anumite senten[e sunt foarte concis i foarte insolit
formulate, traducnd desigur efortul spre noe'a, spre concluzia paradoxal, ca n ,cinstea e ludat,
dar tremur de frig" NSat, 1, v. 74, trad. de G. Gu[u) sau n ,cenzura voastr iart corbii i prigonete
porumbeii" =Sat, 2, v. 63, trad. de G. Gu[u). Dar ntotdeauna generalizarea este precedat sau urmat,
eventual nso[it, de o referin[ precis la concret, la o imagine puternic vizualizant.
Pentru plasticizarea discursului, luvenal apeleaz intens la compara[ii variate, la metafore i hiperbole
comice, la prosopopei, apostrofe i interoga[ii retorice, la acumularea de adjective, epitete, diminutive,
la mprumuturi lexicale din limba greac. De asemenea, luvenal recurge la repeti[ii de cuvinte,
anafore, personificri. Adesea, el se nvedereaz a fi inten[ional redundant. Desigur, aceast
supraabundent palet lingvistic ilustreaz un expresionism ostentativ al scriiturii.
634
SCRTURA LU UVENAL
Sintaxa gramatical este variat, iar frazele ample alterneaz cu cele inten[ional concentrate, de
maxim densitate, unde se utilizeaz cu dezinvoltur parataxa. S-a reliefat chiar uzitarea unor
mijloace fonetice pertinente. Ca s sugereze rsul, luvenal utilizeaz lexeme n care abund
consoanele c j t, pe cnd spaima implic reiterarea lui p. Versurile sunt construite ntr-un hexametru
foarte suplu i foarte ndrzne[ utilizat. Prin urmare, scriitura variat, dens, de strlucit plasticitate,
contriuie sustan!ial la reali#area vigorii at*t de e+presive a universului i'aginar al satirelor lui
luvenar
BE
.
Co!cl)zii ,i $ece("a$ea l)i l)4e!al
luvenal este, aadar, cel 'ai valoros poet al I'periului ro'an. Arta sa se nstrineaz inten[ional de
lirismul suav, pentru a practica un reportaj iscusit versificat. Satira iuvenalian, ndeobte violen[a
incisiv, chiar strident, adesea arjant, se subordoneaz unei indignri funciare, care transcende
tiparele retorice, totui amplu utilizate. Limbajul iuvenalian multicolor, deliberat expresionist, comport
o documentare pre[ioas asupra secolului d.C. i asupra primelor decenii ale veacului subsecvent.
Mrturia satiristului este par[ial, voit sumbr, ns surprinde hibe morale i politice, care
caracterizeaz fa[a mai pu[in onorabil a unui veac renascentist, deci contradictoriu, i chiar a
magnificului apogeu al mperiului.
Mrturiile secolului al ll-lea d.C. au ignorat opera lui luvenal. Totui autorii cretini din veacurile urmtoare au citit-o i utilizat-o.
Claudian a intrat ntr-o manifest intertextualitate cu verva satiric iuvenalian, pe cnd Amian a consemnat succesul de public
repurtat n secolul al V-lea d.C. de marele poet. Atunci a aprut i prima edi[ie comentat a satirelor lui luvenal, datorat lui
Nicaeus, elev al lui Servius. Evul mediu i Renaterea au apreciat n mod deosebit aceste satire. Reminiscen[e iuvenaliene
apar n operele poe[ilor satirici i ale altor autori cum au fost Rabelais, Shakespeare, Quevedo, Corneille, Moliere, Dryden,
Boileau. Ulterior, l-au admirat i utilizat Salvator Roa, Menzini, Schiller, Foscolo, Alfieri, Byron, Flaubert. Victor Hugo i-a
descoperit numeroase afinit[i cu bogata vn satiric a lui luvenal, care i-a inspirat, n parte, ciclul de poeme intitulat 3es
$h*ti'ents. Ulterior, luvenal a continuat s fie pre[uit, dei n-ati lipsit anumi[i detractori cu totul neinspira[i. Dup ultimul rzboi
mondial, mai mul[i cercettori au hrzit lui luvenal dense monografii i articole tiin[ifice serioase.
n spa[iul cultural romnesc, luvenal a fost totdeauna apreciat. Odobescu, Hasdeu i Sadoveanu l-au
citit cu interes. O prim traducere par[ial (a satirei nti) se datoreaz unui autor anonim, care a
publicat-o la lai, n Ateneul ro'*n i n 1861. Au urmat numeroase alte tlmciri par[iale. Anghel
Marinescu a oferit, n 1916, o prim traducere integral n versuri, urmat de tlmcirile n versuri
moderne i cu rim, datorate lui .M. Marinescu (1928) i altor doi autori: Tudor Minescu i Al. Hodo
(1966). n 1986, G. Gu[u a publicat la Bucureti i n proz cea mai valoroas tlmcire romneasc a
satirelor iuvenaliene. Mai
635
UVENAL Sl POEZA SECOLULU AL -LEA D.C.
mul[i cercettori au consacrat operei lui luvenal diferite articole tiin[ifice, dar lipsete nc o ampl
sintez romneasc asupra ei. O asemenea lucrare este necesar, cci datorit lui luvenal satira i
atinge n literatura universal culmea sa cea mai nalt. Marele satirist i va impresiona mereu cititorii
prin directe[ea i pregnan[a discursului. El a fost un poet de mare talent i un observator iscusit al
defectelor umane, nu totdeauna cantonate n veacurile de care sa ocupat
26
.
Poe+ii cel)i &e%al &oilea !eo"e$i1
n cursul secolului al ll-lea d.C, probabil dup moartea lui Hadrian, se formeaz un curent literar
specific, care i propunea restaurarea neoterismului. Poe[ii lirici respectivi, exponen[i ai aceluiai grup
literar ori chiar cerc cultural-politic, au fost numi[i de metrologul Terentianus Maurus .poe[ii noi" sau
,tineri", poetae nouelli. Am semnalat acest fapt n capitolul introductiv al acestui volum. Dar au fost
califica[i i drept poetae neoterici (ndeosebi de gramaticul Diomedes). Reprezentan[ii acestui curent
liric i propuneau revivificarea neoterismului, corelat, ca i n secolul .C, unui anumit tip de aticism.
Ne referim, n cazul acestor poe[i nouelli, la aticismul arhaizant de obedien[ frontonian, despre care
vom discuta n capitolul urmtor. ntr-adevr, lirica neoteric a vremii este de factur arhaizant,
deoarece corifeii si nu numai c se las influen[a[i de arhaismul micrii frontoniene, ci se strduiesc
i s recupereze izvoarele ndeprtate ale culturii italice. Totodat, aceti neoterici denot o erudi[ie
remarcabil, dei cam pre[ioas, tradus ntr-o veritabil virtuozitate metric, care era destinat s
[in seama de experien[a poe[ilor clasici i nu numai a celor arhaici. Neotericii mperiului creeaz metri
neobinui[i i revalorizeaz filoanele unei prospe[imi lirice populare. Poe[ii acestui callimahism rennoit
- i adaptat epocii lor -privilegiaz n mod special diminutivele. Ei se conectau astfel tendin[elor limbii
latine populare spre dezvoltarea derivrii cu ajutorul sufixelor i spre diminutive. Un asemenea limbaj
se opunea stilului sublim i utilizrii cuvintelor grave, adernd ns perfect a utilizarea versurilor scurte
i sltre[e. Pe neoterici i preocup suavitatea discursului lor liric, muzicalitatea lui. Lirismul acestor
neoterici este recitat i citit, fiind strin de orice acompaniament muzical. Cci poetul neoteric nsui i
creeaz muzica, prin ritmurile i sonorit[ile versului su. Aceast nevoie de muzic intrinsec explic
cutrile febrile, de multe ori pedante, din domeniul metricii, pe care le ntreprind adep[ii celui de al
doilea neoterism i urmaii lor din secolele subsecvente. Oricum, poe[ii nouelli opereaz cu versuri
precum cel echoic, n cadrul distihului elegiac. ns versul echoic reclama ca primul hemistih al
hexametrului s fie repetat ntocmai ca al doilea hemistih al pentametrului. De asemenea, apar acum
versuri numite reciproce, care se citeau de la nceput pn la sfrit i invers, fr schimbare de sens
ori de metric. Precum n urmtoarele stihuri: ,vreau prin vers, (zeu) Liber, s fie prezise faptele
636
POE| CELU DE-AL DOLEA NEOTERSM
tale//Faptele tale, s fie prezise (zeu) Liber, vreau prin vers". Curentul poe[ilor nouelli i-a avut
precursorii si, n timpul domniei lui Hadrian
26
. nsui mpratul Hadrian a fost un antecesor al celui de-
al doilea neoterism.
Pulius Aelius 9adrianus, cum se numea mpratul Hadrian, favoriza dezvoltarea unei retorici arhaizante i revalorizarea
tradi[iilor callimahismului roman, fertilizate de experien[ele poeziei clasicizante. se atribuie o culegere de scurte poeme pe
teme variate, $atachannae, impregnate de o ironie fluid i de cutri ale unei arte docte i totodat condensate. S-a pstrat o
epigram n cinci versuri iambice, dictat de el pe patul de moarte (HST. AUG., 9adr., 25,9). mpratul-poet i ntmpin
moartea cu o angoas camuflat de un umor pu[in frivol i de o ironie uor melancolic. El i ntreab sufletul - de fapt
sufle[elul rtcitor i calin, ani'ula uagula, landula S unde va pleca, prsind trupul, palid i gol, fr a debita glume, ca de
obicei*. Tinde, astfel, s se impun un lirism doct, ns gra[ios, proaspt i ntructva frivol. Acest tip de discurs liric era
practicat de unii gramatici ai vremii, care scriau epigrame, i de feluri[i poe[i, grupa[i n jurul lui Hadrian. Chiar Florus, ca poet -
dei adept al stilului nou - se reliefeaz a fi un precursor al neoterism ului.
Aceeai strategie poetic emerge din versurile celor ce au apar[inut clar grupului poe[ilor nouelli,
condus de Annianus %aliscus, reputat pentru talentul lui elegant, pentru cultivarea vechilor poe[i i
pentru erudi[ia sa n materie de poezie.
Annianus Faliscus s-a nscut cndva ntre 85 i 100 d.C. i a fost proprietarul unei vii n [inutul flise, unde i invita prietenii. S-
au pstrat din operele sale lirice, intitulate ,Poeme falisce", $ar'ina %alissa, dou fragmente, care laud virtu[ile strugurelui
flise. nflexiunile populare, tendinja spre valorificarea accentuat a filoanelor de sorginte italic, par a se asocia, n versurile
conservate, inova[iilor metrice savante, care s-au tradus n furirea unui metru numit flise sau uersus paroe'iacus. Se pare c
acest poet a scris i versuri fescennine, de un con[inut licen[ios i destinate a fi recitate la serbri populare. Dintre adep[ii si
mai tineri s-a distins Septi'ius Serenus, autor al unor poeme, cel pu[in n dou cr[i, care se numeau ,Opuscule rurale",
Opuscula ruralia sau 4uris opuscula. S-au conservat cam 30 de stihuri, alctuite n diveri metri i consacrate unor episoade
ale calendarului rustic. Serenus descria scene din via[a rustic ([ranul ndreptndu-se spre trg, feti[a care se plimb pe cmp,
btrnii aduna[i n jurul unei cni de vin etc.) i adresa o rugciune zeului lanus. Gra[ia spumoas, privilegierea diminutivelor,
dar i a unor elenisme i arhaisme, imagistica pitoresc i virtuozit[ile unei metrici erudite iar a caracteriza stihurile lui Serenus.
Printre adep[ii celui de al doilea neoterism s-au num- at i &arianus, autorul unor 3upercalia, menite a cnta riturile unor
srbtori populare italice i ow iile Romei, cum ilustreaz unicul fragment conservat, lulius Paulus, probabil mai ales grama L, i
Al(ius Avitus. Acest ultim poet alctuise, n mai multe cr[i, medalioane consacrate bri i[ilor ilutri ai nceputurilor Romei,
intitulate ,Minuna[ii", 8+cellentes, sau ,Cr[i ale faptelor ni[te we", 3iri reru' e+cellentiu'. Cele trei fragmente pstrate
atest utilizarea unei metrici de sorginte popular
27
.
Prin urmare, dac luvenal se distinsese printr-o poezie viguroas, ostentativ satiric, am spune
antiliric, al[i poe[i, ndeobte mai tineri dect el, ncercau s resuscite un lirism pu[in arhaizant, doct,
dar suav i orientat ctre utilizarea filoanelor poeziei populare italice. Poe[ii celui de al doilea
neoterism par a glorifica
S-a remarcat n aceste versuri frecventa vocalelor a, o, / i a consoanelor /, ', n, g, i d.
637
lUVENAL Sl POEZA SECOLULU AL -LEA D.C.
binefacerile apogeului mperiului, pe care luvenal le contestase sau le ignorase. Ei semnific cealalt
fa[ a poeziei secolului al ll-lea d.C.
BBLOGRAFE: W.S. ANDERSON, ,Juvenal and Quintilian", Wale $lassical Studies, 17, 1961, pp. 3 i urm.; E.
CASTORNA, ;uestioni neoteriche (V.1, Poetae novelli>, Firenze, 1968; Eugen CZEK, Istoria literaturii latine.
I'periul, partea a ll-a, Bucureti, 1976, pp. 159-l83; 226-228; ,Juvenal et certains problemes de son temps",
9er'es, 105,1977, pp. 80 i urm.; E. COURTNEY, A $o''entary an the Satires o(Fuvenal, London, 1980; J. DE
DECKER, luvenalis decla'ans. *tude sur la rhetori<ue decla'atoire dans Ies satires de Fuvenal, Gnd, 1913;
Jean GERARD, Fuvenal et la r*alite conte'poraine, Paris, 1976; Gilbert HGHET, Fuvenal the Satirist, Oxford,
1955; Istoria literaturii latine =//2 e.n.-sec."I e.n.>, Bucureti, 1986, pp. 113-l59; L.A. MACKAY, ,Notes ou
Juvenal", $lassical Fournal o( Philology, 53, 1958, pp. 236 i urm.; Rene MARACHE, Juvenal, peintre de la
societe de son temps", Au(stieg und Niedergang der rd'ischen Oelt, Berlin-New York, 1989, , 33, 1, pp. 592 i
urm.; Rene MARTN-Jacques GALLARD, 3es genres litteraires * 4o'e, 2 voi., Paris, 1981, , pp. 142-l52; Alain
MCHEL, ,La date des Satires: Juvenal, Heliodore et le tribun d'Armenie", 4evue des S#tudes 3atines, 41, 1963,
pp. 315 i urm.; Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina, ed. a 8-a, Firenze, 1967, pp. 725-738; 794-796;
Rene PCHON, 9istoire de la litterature latine, ed. a 9-a, Paris, 1924, pp. 623-642; 4o'e et nous. &anuel
dDinitiation * la litterature et * la civilisation latines, Paris, 1977, pp. 197-l99; Augusto SERAFN, Studio sulla
satira di 5iovenale, Firenze, 1957; Peter STENMETZ, ,Lyrische Dichtung im 2 ahrhundert n.Chr", Au(stieg und
Niedergang der rd'ischen Oelt, , 33, 1, Berlin-New York, 1989, pp. 259 i urm.; Erich TENGSTROM, A Study
o( FuvenalDs Tenth Satire, Goteborg, 1980.
u,. .
9OTE
1. Vezi Gilbert HGHET, Fuvenal, the Satirist, Oxford, 1955, pp. 20-41. nscrip[ia relativ la cariera lui
luvenal, naintea acestui exil, apare n $I3, 10, GCB16I3S, 2986. Onoruri decernate de cet[enii din Aquinum lui luvenal se
degaj din $I3, 10, 5420. Pentru biografia lui luvenal, vicisitudinile ntmpinate de el, vezi Eugen CZEK, ,luvenal", Istoria
literaturii latine. I'periul, partea a ll-a, Bucureti, 1976, pp. 159-l62; Juvenal et certains problemes de son temps", 9er'es,
105,1977, pp. 80-l01; Jean GERARD, Fuv*nai et la ralite conte'poraine, Paris, 1976, pp. 6-l3 (care vdete un scepticism
exagerat, dup prerea noastr, fa[ de valoarea documentar a inscrip[iilor de la Aquinum; supune ns unei analize riguroase
toate datele referitoare la biografia lui luvenal); Alain MCHEL, ,De Vespasien Hadrien", 4o'e et nous. &anuel dDinitiation a la
littrature et a la civilisation latines, Paris, 1977, p. 197; sir R2onald SYME, 4o'an Papers, , Oxford, 1984, pp. 1120-l134;
lancu FSCHER, ,luvenal", Istoria literaturii latine =//2e.n.-sec."I e.n.>, vol.V, Bucureti, 1986, pp. 113-l18 (care adopt, ca i
R. SYME, o atitudine sceptic fa[ de inscrip[iile referitoare la cariera lui luvenal i la exilarea poetului); G. GU|U, Prefa[ la
luvenal, Satire, Bucureti, 1986, pp. 5-9. Pentru exilarea lui luvenal sub Hadrian s-au pronun[at, printre al[ii, Gheorghe COSO,
,Exilul poetului luvenal", Analele Jniversit!ii din lai. 3iteratur, 19,1973, pp. 55-68 i D. GERARD, op. c/r., pp. 103-l15.
2. Prima biografie, considerat cea mai serioas, afirm c luvenal criticase pe unul dintre favori[ii lui
Domi[ian i, din aceast cauz, fusese pedepsit abia sub Hadrian, care l ndeprtase din Capital i i ncredin[ase o fals
misiune militar n Egipt! ="ita luu., 1). Nu este ns imposibil ca, prin Paris, favoritul lui Domi[ian, luvenal, s fi vizat sacerdotul-
actor-dansator Titus Alcibiades, favorit al lui Hadrian. Contradic[iile privind exilul i data mor[ii abund n "ie!ile lui luvenal; vezi
i J. GERARD, op. cit, pp. 7-9; 106-l14.
3. Pentru cronologia i condi[iile editrii satirelor, vezi, pe urmele comentariului la aceste poeme
ntocmit de Ludwig FREDLANDER, Leipzig, 1895, G. HGHET, op. cit., pp. 5-40; E. CZEK, ,luvenal", I'periul, , p. 163; J.
GERARD, op. cit, pp. 13-l9; Rene MARACHE, Juvenal - peintre de la societe de son temps", Au(stieg und Niedergang der
ro'ischen Oelt, , 33, 1, Berlin-New York, 1989, pp. 592-639, de fapt pp. 593-594; . FSCHER, ,luvenal", Istoria literaturii
latine, pp. 118-l19; G. GU|U, op. cit, pp. 9-l0.
4. Vezi n aceast privin[ Rene MARTN-Jacques GALLARD, 3es genres litteraires * 4o'e, 2 voi.,
Paris, 1981, , p. 142, dar i R. MARACHE, op. cit, pp. 594-595.
5. Pentru importan[a major a no[iunii iuvenaliene de indignatio, vezi mai ales E. CZEK, ,luvenal",
I'periul, , p. 165; R. MARTN-J. GALLARD, op. cit, , p. 142; dar i Ettore PARATORE, Storia della letteratura latina, ed. a 8-
a, Firenze, 1967, p. 731; J. GERARD, op. cit, p. 22; G. GU|U, op. cit, p. 14; . FSCHER, ,luvenal", Istoria literaturii latine, p.
121; Anne BAUMER, Die :estie
UVENAL Sl POEZA SECOLULU AL -LEA D.C.
&ensch. Senecas Agressionstheorie ihrer philosophischen "orstu(en und ihre literarischen AusQir?ungen, Frankfurt am Main,
1982, pp. 20l-215, definete discursul iuvenalian ca o poezie a agresiunii, dominat de indignatio. Aceast indignatio ar constitui
o form de ,mnie", ira, dirijat mpotriva unei mnii inferioare, bestiale. Satira a cincisprezecea ar eviden[ia regresiunea atavic
a oamenilor, revenirea la nivelul animalelor. Pentru ponderea major, asumat de indignatio n discursul satiric iuvenalian, vezi
i R. MARACHE, op. cit, pp. 595-596.
6. Un inventar contiincios al locurilor comune declamatorii i al inciden[elor retoricii asupra viziunii lui
uvenai a fost ntocmit de J. DE DECKER, luvenalis decla'ans. *tude surla rh*tori<ue deda'atoire dans Ies Satires de
Fuv*nal, Gnd, 1913. mpactul retoricii a fost eviden[iat i de R. MARACHE, op. cit, pp. 596-598. Asumarea unei persona
retorice a fost preconizat de W. S. ANDERSON, ,Juvenal and Quintilian", Wale $lassical Studies, 17,1961, pp. 3-93, mai ales
pp. 30-36; 51 -52; 57; 92-93. O interpretare similar, favorabil nesincerit[ii, a fost sugerat de R. ZUBER, care arat c ,je" al
scriitorului nu ar echivala cu ,moi". Acest eu, je", ar fi cel al unui actor n cursul unei reprezenta[ii. Si acest actor ar fi de
asemenea orator. O asemenea interpretare este prezentat de R. MARTN-J. GALLARD, op. cit., , pp. 143-l44, care par a
adera la ea. A cont'rio, congruen[a ntre universul lui uvenai i referentul istoric este insistent proclamat de J. GERARD, op.
cit (care foarte rar, ca la p. 268, admite c uneori uvenai ar putea exagera); vezi i G. GU|U, op. cit., pp. 14-l9. Pozi[ia
intermediar este ilustrat de Mario Attilio LEV, ,Aspetti sociali della poesia di Giovenale", Studi in Onore di 5ino %unaioli,
Roma, 1955, pp. 170-l80 (care discerne reac[ia afectiv a unui exponent al for[elor sociale tradi[ionale, aflate n retragere); de
David S. WESEN, Juvenal's Moral Character", 3ato'us, 22,1963, pp. 440-471 (care desluete folosirea original atopoilor.
retorici); de . FSCHER, ,uvenai", Istoria literaturii latine, V, pp. 12l-l22 (care admite exagerarea i selec[ia materialului n
legtur cu legile speciei literare a satirei, ns crede n sinceritatea sentimentelor satiristului) i de Ludwig BRAUN, ,Juvenal
und die Uberredungskunst", A.N.4.O., , 33, 1, pp. 770-810.
7. Pentru Umbricius, vezi M. SCHUSTER, ,Umbricius, ein Freund des Dichters luvenalis",
4ealencyclopdie der classischen Altertu'sQissenscha(t, 9, col. 594-595. Pentru personajele lui uvenai i rela[ia lor cu
actualitatea vremii, vezi mai ales J. GERARD, op. cit, pp. 257-269; 457-471; ca i E. CZEK, Juvenal", I'periul, , pp. 167-l68;
R. MARTN-J. GALLARD, op. cit., . , p. 143.
8. Cum subliniaz R. MARACHE, op. cit, p. 606; vezi i J. GERARD, op. cit, p. 260, care reliefeaz,
n repetate rnduri, actualitatea fierbinte a problematicii domniei lui Domi[ian i chiar a lui Nero, la nceputul secolului al ll-lea
d.C; iid., p. 284 i altele; vezi i . FSCHER, Juvenal", Istoria literaturii latine, p. 122.
9. J. GERARD, op. cit., mai ales pp. 450-463; R. MARACHE, op. cit, pp. 60l-603.
10. Pentru cele mai importante teme ale satirelor lui uvenai, vezi, printre al[ii, J. GERARD, op. cit, pp. 56-472; A. MCHEL, ,De
Vespasien Hadrien", 4o'e et nous, pp. 197-l98; R. MARTNE. GALLARD, op. cit, , pp. 142-l43; 150-l51; G. GU|U, op. cit,
pp. 14-l9; . FSCHER, Juvenal", Istoria literaturii latine, pp. 122-l34; R. MARACHE, op. cit, pp. 61l-629. Pentru atitudinea fa[ade
greco-orientali, vezi i M. A. LEV, op. cit, pp. 17l-l78. Pentru tonul tragic, chiar tragediografic, adoptat de uvenai, vezi Warren
S. SMTH, ,Heroic Models for the Sordid Present: luvenal's View of Tragedy", A.N.4.O., , 33, 1, pp. 81l-823, dar i anterior .
SCOTT, The 5rand Style in the Satires o( Fuvenal, Northampton, 1927, passi'.
11. Pentru atitudin