Sunteți pe pagina 1din 1

Angajarea personalului se face dupa criteriile stabilite de lege si conform conditiilor din

contractul colectiv de munca, pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale , in


functie de cerintele fisei postului in discutie .
Structura personalului in 2013 , impartita pe tipuri de personal este:
2013

Pondere

TOTAL PERSONAL

18

Director general

53.3 %

Director de productie

13.3 %

Director financiar

12.0 %

Director commercial

18.0%

Total muncitori din care:

12

46.7 %

Muncitori direct productivi

10

40.0 %

Muncitori indirect productivi

6.7%

Sistemul de salarizare se bazeaza pe competenta si importanta muncii fiecarui salariat in


cadrul societatii .
Salariul cuprinde : salariul de baza , adaosurile , si sporurile la salariul de baza.
Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat in raport cu calificarea , importanta
,complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat , cu pregatirea si
competenta profesionala. Formele de salarizare principale sunt in regie si in acord .
Sporurile ce se acorda in functie de conditiile de munca pentru timpul efectiv lucrat in
aceste conditii in cadrul societatii AGRAL STAR sunt :
- spor pentru vechime in munca 5 - 25%
- spor pentru ore lucrate peste program de catre conducatorii auto 10-25%
- spor pentru munca prestata in timpul noptii 25%
Adaosurile la salarii sunt formate din :
- adaosul privind plusul de acord
- premiile acordate din fondul de salarii
- ajutoare banesti de sarbatori