Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE INGINERIE MARINA

Nr. FIM 220 din 29.10.2014

ANUNȚ IMPORTANT ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR FIM ANII III ȘI IV

PROTOCOL DE COLABORARE PENTRU STAGII DE PRACTICĂ LA NAVE ANMB GSP

SELECȚIA PRELIMINARĂ A STUDENȚILOR DIN ANII III ȘI IV SE VA FACE ÎN ORDINEA MEDIILOR ANUALE.

SELECȚIA FINALĂ, ÎN VEDEREA SEMNĂRII CONTRACTELOR DE STAGII LA NAVE (CADET ELECTROMECANICĂ NAVALĂ, CADET ELECTROMECANIC – INGINERIE ELECTRICĂ) SE VA FACE LA SEDIUL GSP TRAINING GROUP.