Sunteți pe pagina 1din 1

SE APROBA

Ing. Spuza Ioan

Domnule Director,

Subsemnatul, Macovei Gelu, angajat in functia de


muncitor necalificat la SC.COMCEREAL.SA Vaslui,
baza de receptie Codaesti , va rog a imi aproba
prelungirea contractului de munca pana la data de 15
martie 2015.

Domnului Directoar al SC.COMCEREAL.SA Vaslui