Sunteți pe pagina 1din 3

Lectia 1

Tablouri cu doua dimensiuni ( matrici ).


Un tablou cu doua dimensiuni, numit si matrice, contine o
succesiune de elemente plasate pe linii si coloane. Cu alte
cuvinte un astfel de tablou este un vector de vectori.
Fiecare element va fi identificat prin doua valori : prima
reprezinta numarul liniei ( numarul de ordine al unui
vector ) iar a doua valoare reprezinta numarul coloanei
( numarul de ordine al elementului in cadrul vectorului ).
Plecand de la un exermplu cu 3 vectori : a, b si c
a
13
0

7
1

100
2

5
3

44
4

117

44

50

14

21
0

27
1

490
2

150
3

113
4

b
c

putem sa transformam aceasta structura intr-o matrice,


numita sa zicem ma, in care datele pot fi plasate astfel:
13
1
21

7
117
27

100
44
490

5
50
150

44
14
113

Elementul 50 este plasat pe linia a doua si pe coloana a


patra, iar numarul 27 pe linia a treia si pe prima coloana. In
memorie numerotarea liniilor si coloanelor se face
incepand cu valoarea 0, iar in program la alegerea
programatorului. In exemplele urmatoare numerotarea se
face incepand cu valoarea 1.

Se citesc elementele unei matrici si se cere afisarea pe


linii a matricei:

int ma[20][10], i, j, n, m;
cin>>n>>m;
for (i=1; i<=n; i++)
for (j=1; j<=m; j++)
cin>>ma[i][j];
cout<<endl;
for(i=1; i<=n; i++)
{ for (j=1; j<=m; j++)
cout<<ma[i][j]<< ;
cout<<endl;}}

Iata si un exemplu in care se va afisa suma


elementelor din matrice pentru fiecare linie :

int i, j, x, n, ma[33][33];
main(){
cin>>n;
for(i=1; i<=n; i++)
for( j=1; j<=n; j++)
cin>>ma[i][j];
for( i=1; i<=n; i++)
{ x=0;
for ( j=1; j<=n; j++)
x=x+ma[i][j];
cout<< linia <<i<< suma=<<x;
cout<<endl; }
}