Sunteți pe pagina 1din 142

DRAFT

PROGRAMUL OPERAIONAL
PENTRU PESCUIT I AFACERI
MARITIME (POPAM)
2014-2020

CUPRINS
1.

PREGTIREA PROGRAMULUI OPERAIONAL I IMPLICAREA PARTENERILOR .....................................................1


1.1.
PREGTIREA PROGRAMULUI OPERAIONAL I IMPLICAREA PARTENERILOR......................................................................... 1
1.2.
REZULTATUL EVALURII EX-ANTE.............................................................................................................................. 4
1.2.1. Descrierea procesului de evaluare ex-ante ................................................................................................. 4
1.2.2. Perspectiva de ansamblu a recomandrilor evaluatorilor ex-ante i scurt descriere a modului n care au
fost abordate acestea ............................................................................................................................................... 4

2.

ANALIZA SWOT I DENTIFICAREA NEVOILOR ......................................................................................................5


2.1.
2.2.

ANALIZA SWOT I DENTIFICAREA NEVOILOR .............................................................................................................. 5


INDICATORI CONTEXTUALI CARE PREZINT SITUAIA INIIAL ....................................................................................... 27

3.
DESCRIEREA STRATEGIEI PENTRU CONTRIBUIA PROGRAMELOR OPERAIONALE LA O CRETERE ECONOMIC
INTELIGENT, DURABIL I FAVORABIL INCLUZIUNII (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 27 DIN REGULAMENTUL
(UE) NR. 1303/2013) .................................................................................................................................................. 35
3.1.
DESCRIEREA STRATEGIEI ....................................................................................................................................... 35
3.2.
OBIECTIVE SPECIFICE I INDICATORI DE REZULTAT....................................................................................................... 45
3.3 MSURI RELEVANTE I INDICATORI DE REALIZARE ........................................................................................................... 50
3.4 DESCRIEREA COMPLEMENTARITII PROGRAMULUI CU ALTE FONDURI ESI .......................................................................... 69
3.4.1
Acordurile de complementaritate i de coordonare cu alte fonduri ESI i cu alte instrumente de finanare
relevante la nivel naional i la nivelul Uniunii ........................................................................................................ 69
3.4.2
Principalele aciuni planificate pentru a obine reducerea sarcinii administrative ................................... 73
3.5 INFORMAII PRIVIND STRATEGIILE MACROREGIONALE SAU DE BAZIN MARITIM (ACOLO UNDE SUNT RELEVANTE) .......................... 75
4

CERINE PRIVIND MSURI FEPAM SPECIFICE.................................................................................................... 77


4.1

DESCRIEREA NEVOILOR SPECIFICE ALE ZONELOR NATURA 2000 I CONTRIBUIA PROGRAMULUI LA STABILIREA UNEI REELE COERENTE

DE ZONE DE REFACERE A STOCURILOR DE PETE, ASTFEL CUM ESTE STABILIT LA ARTICOLUL 8 DIN REGULAMENTUL (UE) NR.1380/2013 AL

PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI ...................................................................................................................... 77


4.2 DESCRIEREA PLANULUI DE ACIUNE PENTRU DEZVOLTAREA, COMPETITIVITATEA I SUSTENABILITATEA PESCUITULUI COSTIER LA SCAR
MIC (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (I) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014) ............................... 81
4.3 DESCRIEREA METODEI DE CALCULARE A COSTURILOR SIMPLIFICATE N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 67 ALINEATUL(1) LITERELE(B) (D) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013. .................................................................................................................... 82
4.4 DESCRIEREA METODEI DE CALCULARE A COSTURILOR SUPLIMENTARE SAU A PIERDERILOR DE VENITURI N CONFORMITATE CU
ARTICOLUL 96 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 ........................................................................................................ 83
4.5 DESCRIEREA METODEI DE CALCULARE A COMPENSAIEI N CONFORMITATE CU ANUMITE CRITERII RELEVANTE IDENTIFICATE PENTRU
FIECARE DINTRE ACTIVITILE DESFURATE N TEMEIUL ARTICOLULUI 40 ALINEATUL (1), A ARTICOLELOR 53, 54, 55 I 67 DIN
REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014. ................................................................................................................................. 85
4.6 N CEEA CE PRIVETE MSURILE DE NCETARE DEFINITIV A ACTIVITILOR DE PESCUIT N TEMEIUL ARTICOLULUI 34 DIN
REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014, RESPECTIVA DESCRIERE INCLUDE OBIECTIVELE I MSURILE CARE TREBUIE LUATE N VEDEREA
REDUCERII CAPACITII DE PESCUIT N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 22 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1380/2013. DE ASEMENEA,
TREBUIE INCLUS O DESCRIERE A METODEI DE CALCULARE A SPRIJINULUI CARE URMEAZ A FI ACORDAT N CONFORMITATE CU ARTICOLELE 33
I 34 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014. ................................................................................................................... 87
4.7 FONDURI MUTUALE PENTRU FENOMENE CLIMATICE NEFAVORABILE I PENTRU INCIDENTE DE MEDIU (N CONFORMITATE CU
ARTICOLUL 35 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014). ...................................................................................................... 88
4.8 DESCRIEREA UTILIZRII ASISTENEI TEHNICE (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 78 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014) .... 89
4.8.1
Asisten tehnic la iniiativa statelor membre (n conformitate cu articolul 78 din Regulamentul (UE) nr.
508/2014). ............................................................................................................................................................... 89
4.8.2
Stabilirea reelelor naionale .................................................................................................................... 91
5

INFORMAII SPECIFICE PRIVIND DEZVOLTAREA TERITORIAL INTEGRAT ....................................................... 93


5.1 INFORMAII PRIVIND PUNEREA N APLICARE A DEZVOLTRII LOCALE PLASATE SUB RESPONSABILITATEA COMUNITII (CLLD). ........ 93
5.1.1
O descriere a strategiei privind CLLD ........................................................................................................ 93
5.1.2
O list a criteriilor aplicate n vederea selectrii zonelor de pescuit (n conformitate cu articolul 18
alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014) .................................................................................. 95
5.1.3
O list a criteriilor de selecie pentru strategiile de dezvoltare local (n conformitate cu articolul 18
alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014) .................................................................................. 96

5.1.4
O descriere clar a rolurilor respective al FLAG-ului, al autoritii de gestionare sau al organismului
desemnat cu privire la toate sarcinile de punere n aplicare legate de strategie (n conformitate cu articolul 18
alineatul (1) litera (m) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014) ............................................................... 98
5.1.5
Informaii privind plile n avans acordate FLAG-urilor (n conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 508/2014) ........................................................................................................................... 99
5.2 INFORMAII PRIVIND INVESTIIILE TERITORIALE INTEGRATE (ITI-URI) (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 36 DIN REGULAMENTUL
(UE) NR. 1303/2013) ................................................................................................................................................... 100
6
NDEPLINIREA CONDIIILOR EX-ANTE (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 55 DIN REGULAMENTUL (UE) NR.
1303/2013) .............................................................................................................................................................. 101
6.1 IDENTIFICAREA CONDIIILOR EX-ANTE APLICABILE I EVALUAREA NDEPLINIRII ACESTORA ...................................................... 101
6.1.1
Tabel: Condiiile ex-ante specifice FEPAM aplicabile i evaluarea ndeplinirii acestora ......................... 101
6.1.2
Tabel: Condiiile ex-ante generale aplicabile i evaluarea ndeplinirii acestora ..................................... 108
6.2 DESCRIEREA MSURILOR CARE TREBUIE ADOPTATE, ORGANISMELE RESPONSABILE I CALENDARUL PUNERII N APLICARE A ACESTORA
109
6.2.1
Tabel: Msuri preconizate pentru ndeplinirea condiiilor ex-ante specifice FEPAM .............................. 109
6.2.2
Tabel: Aciunile prevzute pentru ndeplinirea condiionalitilor ex-ante generale ............................. 111
7
DESCRIEREA CADRULUI DE PERFORMAN (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 22 I CU ANEXA II DIN
REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013) ..................................................................................................................... 112
7.1
7.2

TABEL: CADRUL DE PERFORMAN ........................................................................................................................... 112


TABEL: JUSTIFICAREA ALEGERII INDICATORILOR DE REALIZARE CE URMEAZ A FI INCLUI N CADRUL DE PERFORMAN ............... 114

8
PLAN DE FINANARE N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 20 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 I CU
ACTUL DE PUNERE N APLICARE AL COMISIEI MENIONAT LA ARTICOLUL 16 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL
(UE) NR. 508/2014] .................................................................................................................................................. 115
8.1
8.2
8.3
9

CONTRIBUIA FEPAM TOTAL PLANIFICAT PENTRU FIECARE AN, N EURO ....................................................................... 115
CONTRIBUIA I RATA COFINANARII PENTRU PRIORITILE UNIUNII, ASISTENA TEHNIC I ALTE FORME DE SPRIJIN (N EURO).... 116
CONTRIBUIA FEPAM LA OBIECTIVELE TEMATICE ALE FONDURILOR ESI ........................................................................... 119

PRINCIPII ORIZONTALE ................................................................................................................................... 120


9.1 DESCRIEREA ACIUNILOR CARE IN SEAMA DE PRINCIPIILE PREZENTATE LA ARTICOLELE 5 (*), 7 I 8 DIN REGULAMENTUL (UE) NR.
1303/2013) ................................................................................................................................................................ 120
9.1.1
Promovarea egalitii ntre brbai i femei i nediscriminarea [articolul 7 din Regulamentul (UE) nr.
1303/2013] ............................................................................................................................................................ 120
9.1.2
Dezvoltarea durabil ............................................................................................................................... 122
9.2 PRECIZAREA SUMEI INDICATIVE A SPRIJINULUI CARE URMEAZ A FI UTILIZAT PENTRU OBIECTIVELE LEGATE DE SCHIMBRILE CLIMATICE
[N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (A) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 ..................................... 124

10 PLANUL DE EVALUARE [N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 56 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 I


ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (J) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014] ................................................. 125
11 ACORDURI DE PUNERE N APLICARE A PROGRAMULUI N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1)
LITERA (M) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014] .............................................................................................. 127
12 INFORMAII PRIVIND ORGANISMELE RESPONSABILE PENTRU PUNEREA N APLICARE A SISTEMULUI DE
CONTROL, INSPECIE I EXECUTARE [N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (O) DIN
REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014]....................................................................................................................... 130
12.1 ORGANISMELE DE PUNERE N APLICARE A SISTEMULUI DE CONTROL, INSPECIE I EXECUTARE ..................... 130
13 COLECTAREA DE DATE N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (P) DIN REGULAMENTUL
(UE) NR. 508/2014] .................................................................................................................................................. 133
14 INSTRUMENTE FINANCIARE [N CONFORMITATE CU TITLUL IV DIN PARTEA A DOUA A REGULAMENTULUI (UE)
NR. 1303/2013] ....................................................................................................................................................... 136
14.1
14.2
14.3

DESCRIEREA UTILIZRII PLANIFICATE A INSTRUMENTELOR FINANCIARE.......................................................................... 136


SELECIA MSURILOR FEPAM PLANIFICATE PENTRU A FI PUSE N APLICARE CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE ...... 137
SUMELE INDICATIVE PLANIFICATE A FI UTILIZATE CU AJUTORUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE .......................................... 138

1.
1.1.

PREGTIREA
PROGRAMULUI
PARTENERILOR

OPERAIONAL

IMPLICAREA

Pregtirea programului operaional i implicarea partenerilor

n baza memorandumului cu tema "Aprobarea aciunilor i documentelor privind pregtirea


accesrii i implementrii fondurilor europene n perioada 2014-2020", aprobat de Guvern n data
de 13 iunie 2012, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (MADR) a fost desemnat autoritatea
public responsabil cu elaborarea i negocierea cu Comisia European, a documentelor de
programare privind interveniile pentru pescuit finanate din Fondul European pentru Pescuit i
Afaceri Maritime (FEPAM). Direcia General pentru Pescuit din cadrul MADR, desemnat ca
autoritate de management pentru Programul Operaional pentru Pescuit 2007-2013 prin Hotrrea
Guvernului nr. 442/2008, a coordonat elaborarea Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri
Maritime 2014-2020 n colaborare cu alte instituii publice centrale i actori implicai, cu sprijinul
acordat prin programul de asisten tehnic de Asocierea ROMPOP 2014.
Principalele etape de elaborare a PO au fost urmtoarele:
Adoptarea de ctre Ministerul Afacerilor Europene a documentului privind Aprobarea
aciunilor i documentelor privind pregtirea accesrii i implementrii fondurilor europene
n perioada 2014-2020, n iunie 2012, a implicat stabilirea unui parteneriat n vederea crerii
unui cadru pentru consultri, incluznd Comitetul Interinstituional pentru Acordul de
Parteneriat i 12 Comitete Consultative.
2. n cadrul MADR a fost nfiinat Comitetul Consultativ pentru Dezvoltare Rural, Agricultur
i Pescuit, precum i grupuri de lucru aferente, responsabile de tematici specifice. Printre
acestea se numr i Grupul de Lucru pentru Pescuit i Acvacultur (GLPA), coordonat de
DGP-AMPOP i format din reprezentani ai administraiei publice centrale, entitilor
interesate, institutelor de cercetare i nvmnt superior i organizaiilor nonguvernamentale relevante, implicate n domeniile social i de mediu (a se vedea Anexa 1).
3. Grupul de Lucru a aprobat o analiz socio-economic a sectorului de pescuit, elaborat de
ctre DGP-AMPOP. Acest raport a constituit baza versiunii preliminare a Strategiei Naionale
pentru Sectorul Pescresc 2014-2020 (SNSP), elaborat de DGP-AMPOP i discutat i
aprobat de GLPA.
4. SNSP continu Planul Naional Strategic 2007-2013 i ia n considerare politicile naionale i
Politica Comun n domeniul Pescuitului (PCP). SNSP a definit scopul strategic, obiectivele
i prioritile i intele identificate, indicatorii de realizare i sursele de verificare pentru
perioada 2014-20.
5. n cursul dezvoltrii POPAM, s-a asigurat deplina coordonare i cooperare cu celelalte
programe finanate prin FESI prin intermediul Grupului de Lucru pentru elaborarea POPAM
(GLPOPAM), ce reunete reprezentani ai instituiilor publice centrale cu atribuii n
realizarea bugetelor i programrii pentru perioada 2014-2020.
6. A fost semnat la nceputul lunii august 2014, cu Asocierea ROMPOP 2014, contractul avnd
ca obiect "Asisten tehnic pentru dezvoltarea i consolidarea capacitii instituionale a
DGP-AMPOP n vederea elaborrii i pregtirii implementrii POPAM 2014-2020"
7. n cadrul proiectului, a fost furnizat un studiu de pia detaliat la sfritul lunii august 2014,
Planul Strategic Multianual pentru Acvacultur, la sfritul lunii septembrie, iar n perioada
august septembrie, n paralel, pe baza datelor furnizate de acestea dou a nceput elaborarea
Programului Operaional pentru Pescuit i Afaceri Maritime 2014-2020, a crui finalizare este
n luna octombrie.
8. Echipa de evaluare ex-ante a fost contractat pe data de 29.10.2014.
1.

Strategia Nationala a Sectorului Pescaresc a identificat trei tipuri de msuri de utilizat n vederea
ndeplinirii obiectivelor:
-

masuri privind sprijinul financiar din surse publice;

masuri normative i organizaionale;

masuri privind lanul de aprovizionare.

Finanarea implementrii va fi asigurat prin FEPAM i co-finanare, n conformitate cu Bugetul


naional.
MADR va aduce schimbri cadrului de reglementare n sensul simplificrii procedurilor
administrative i reducerii costurilor de tranzacie ale prilor implicate. Autoritile administraiei
publice centrale vor asigura simplificarea procedurilor administrative i un cadru juridic stabil.
Msurile privind lanul de aprovizionare vor fi implementate de ctre sectorul privat, cu sprijinul
autoritilor publice.
Msurile privind acvacultura i cuprinse n Strategia Nationala a Sectorului Pescaresc vor fi n
coresponden cu Planul Strategic Naional Multianual pentru Acvacultur 2014-2020. Demersul de
ndeplinire a obiectivelor definite va fi completat cu detalii privind activitile specifice, instituiile
responsabile, termenele de realizare i resursele necesare.
Obiectivele specifice privind pescuitul vor fi realizate conform SNSP. Un aspect important va fi
reprezentat de msurile de conservare necesare mpiedicrii pescuitului excesiv i refacerea
stocurilor supra-exploatate pn la nivelul care permite obinerea produciei maxime sustenabile.
Implicarea actorilor relevani n vederea selectrii msurilor a fost ncurajat i organizat conform
urmtoarei metodologii:
Au fost identificate patru concluzii principale ale analizei SWOT:
1. Competitivitatea redus a sectorului pescresc romnesc exprimat printr-o cot de pia
redus a produselor de pescuit i de acvacultur realizate n Romnia (17% din pia).
2. Existena terenurilor disponibile pentru noi uniti de acvacultur.
3. Serviciile de mediu furnizate de unitile de acvacultur i calitatea superioar a produselor
ecologice.
4. Necesitatea ridicrii standardului de via n zonele pescreti.
Msurile au fost selectate iniial dup criteriul relevanei fa de situaia actual i fa de viziunea
strategic pentru sector.
Criteriile de prioritizare a msurilor relevante au fost ordonate n funcie de aspectele economice
(creterea produciei, competitivitate), dimensiunea social, respectiv protecia mediului:
1. Creterea produciei (valorificarea terenurilor disponibile).
2. Creterea eficienei operatorilor (modernizare, inovare).
3. Creterea viabilitii economice a ntreprinderii (valorificarea unor surse de venit
complementare, valoare adugat, comercializare mai eficient, asigurare).
4. Crearea de locuri de munc.
2

5. mbuntirea condiiilor de munc.


6. Sprijinul pentru conservarea biodiversitii sau producia certificat ecologic.
7. Limitarea impactului asupra mediului a activitilor de pescuit, de acvacultur sau de
procesare.
8. Diseminare know how (reele/ consiliere profesional pentru creterea performanei
economice sau protecia mediului).
Ordonarea msurilor s-a realizat pe prioriti ale Uniunii (PU), n considerarea faptului c POPAM
va cuprinde toate PU. Alocarea financiar pentru fiecare PU i pentru asisten tehnic se stabilete
separat.
Avnd n vedere criteriile de prioritizare, a fost realizat o prim selecie a msurilor, n urma unui
proces riguros de consultare cu GLPA si cu actorii din sector. Actorii implicai au contribuit cu
observaii de natur economic, juridic i tehnic privind selecia msurilor. Aceast procedur a
permis POPAM s armonizeze obiectivele de politici i instrumentele comunitare i naionale
(msurile FEPAM) cu situaia curent i nevoile relevante ale operatorilor i sectorului din
Romnia.

1.2.

Rezultatul evalurii ex-ante

Acest capitol va fi elaborat dup finalizarea evalurii ex-ante


1.2.1. Descrierea procesului de evaluare ex-ante

1.2.2. Perspectiva de ansamblu a recomandrilor evaluatorilor ex-ante i scurt descriere a


modului n care au fost abordate acestea
Subiect

[Predefinit de
COM]]

Modul n care a fost abordat


recomandarea sau motivul pentru care
aceasta nu a fost luat n considerare

Recomandare

2.

ANALIZA SWOT I DENTIFICAREA NEVOILOR


2.1.

Analiza SWOT i dentificarea nevoilor

Prioritate
Prioritatea 1 a Uniunii: Promovarea pescuitului durabil din punctul de
FEPAM la nivelul vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor,
Uniunii
inovator, competitiv i bazat pe cunoatere
Atuuri

P1T1 Existena unei resurse pescreti diversificate.


P1T2 Tradiie ndelungat n domeniul pescuitului de captur.
P1T3 Diversitatea ecosistemelor acvatice.
P1T4 Existena infrastructurii i a personalului de cercetare n domeniul
pescuitului.
P1S1 Tehnic neperformant (motoare, metode i unelte de pescuit).
P1S2 Nave vechi, ce nu respect standardele de baz privind condiiile de
siguran, de sntate i de lucru.
P1S3 Selectivitatea redus a uneltelor de pescuit
P1S4 Infrastructura specific slab dezvoltat (porturi, puncte de debarcare,
puncte de prim vnzare, adposturi).

Deficiene

P1S5 Profitabilitate
sczut
datorit
producie/exploatare i a restriciilor de mediu.

creterii

costurilor

de

P1S6 Existena perturbrilor privind prezena aglomerrilor de peti.


P1S7 Capacitate financiar limitat.
P1S8 Lipsa activitilor pentru crearea de valoare adugat.
P1S9 Lipsa contientizrii privind interaciunile nefavorabile dintre
pescuitul de captur i celelalte elemente ale ecosistemului (specii ce nu sunt
vizate, specii aflate n pericol, ameninate i protejate, habitat i ecosistem).
P1O1 Tradiie n consumul de pete (srbtori religioase, alte obiceiuri).
P1O2 Piaa intern cu mare potenial de absorbie.
P1O3 Suprafee semnificative de ape, favorabile dezvoltrii pescuitului de
captur.
Oportuniti

P1O4 Instituirea instrumentelor regionale pentru managementul resurselor


(convenii, expediii comune, metodologii standardizate pentru evaluarea
stocurilor i cercetare).
P1O5 Dezvoltarea turismului pentru pescuit, bazat pe observarea activitilor
de pescuit.
5

P1O6 Existena porturilor maritime Mangalia, Constanta, Midia i Sulina


care se pot amenaja pentru nave de pescuit marin.
P1A1 Valoarea de pia sczut a majoritii speciilor de peti din capturi.
P1A2 Instabilitatea administrativ i legislativ din domeniul pescresc.
P1A3 Lipsa unui management eficient la nivel internaional a stocurilor
comune de specii de peti pelagici migratori.
Ameninri

P1A4 Interdictii sau limitri ale pescuitului ca urmare a aplicarii


reglementrilor privind protecia habitatelor sau a speciilor prevzute n
reeaua Natura 2000.
P1A5 Capacitate administrativ redus i birocraie.
P1A6 Acces limitat la credite bancare.
AVANTAJ COMPARATIV
P1 T1O1 Creterea pe pia a cantitii de pete i produse pescreti obinute
prin pescuitul comercial
P1 T3O5 Dezvoltarea de activiti complementare pescuitului comercial, n
vederea diversificrii veniturilor
P1 T4O4 Dezvoltarea cooperrii regionale i crearea unor instrumente
comune pentru managementul resurselor
P1 T4A3 Armonizarea managementului stocurilor de peti la nivelul bazinului
Mrii Negre
POTENIAL

Identificarea
nevoilor pe baza
analizei SWOT

P1 S1O3 Exploatarea integral a resursei/suprafeelor de ap disponibile prin


mbuntirea uneltelor i tehnicii de pescuit
P1 S2O3 Valorificarea superioar a capturii prin Modernizarea vaselor de
pescuit, motoarelor i uneltelor aferente
P1 S3O4 Aciuni comune de control internaional asupra activitilor de
pescuit.
P1 S4O1 nfiinarea sau modernizarea centrelor de prim vnzare a petelui
P1 S4O2 Modernizarea infrastructurii specifice activitii de pescuit comercial
porturi, puncte de debarcare, depozite
P1 S4O3 nfiinarea sau modernizarea adposturilor pescreti
P1 S7O5 Creterea veniturilor pescarilor prin diversificarea de noi forme de
venit

Coerena analizei
SWOT cu
realizarea de
progrese pentru
atingerea bunei
stri ecologice
prin intermediul
dezvoltrii i
punerii n
aplicare a
Directivei-cadru
Strategia pentru
mediul marin
(MSFD)

Consolidarea cooperrii regionale n vederea realizrii unor programe de


monitorizare compatibile, a managementului stocurilor comune precum i, a
coordonrii aciunilor la nivelul bazinului Mrii Negre.

Nevoi specifice
privind locurile
de munc,
mediul, atenuarea
i adaptarea la
schimbrile
climatice i
promovarea
inovrii

Sustenabilitatea ecologic a activitilor economice desfurate prin abordarea


ecosistemic asupra, innd cont de impactul extins al pescuitului de captur.

Protecia, conservarea i refacerea biodiversitii mediului marin prin


stabilirea de arii protejate pentru a susine refacerea stocurilor i eliminarea
treptat a polurii.
Refacerea ecosistemelor acvatice i reducerea impactului pescuitului de
captur asupra acestora prin evitarea i reducerea, n msura posibilului, a
capturilor accidentale, reducerea cantitilor de deeuri i creterea implicrii
pescarilor n aciunile de protecie a mediului.
Aciuni comune de control internaional asupra activitilor de pescuit.
Dezvoltarea activitii de pescuit comercial prin implementarea unor noi
tehnici de pescuit, selectivitatea uneltelor de pescuit i dezvoltarea produselor,
a proceselor i managementului prin inovare.

Investiii n nave / ambarcaiuni i echipamente pentru creterea eficienei


energetice i reducerea impactului asupra schimbrilor climatice.
mbuntirea infrastructurii specifice activitii de pescuit porturi, puncte
de debarcare, centre de prim vnzare, puncte de depozitare, hale de licitaii,
adposturi pescreti, etc.
Meninerea i crearea locurilor de munc din sectorul pescresc, inclusiv prin
crearea de valoare adugat activitii sau prin diversificarea de noi venituri.

Prioritate
FEPAM la
nivelul Uniunii
Atuuri

Prioritatea 2 a Uniunii: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de


vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor,
inovatoare, competitive i bazate pe cunoatere
P2 T 1 Existena pe teritoriul Romniei a unor importante suprafee amenajate
pentru practicarea acvaculturii.
P2T 2 Existena unor capaciti de producie cu potenial de modernizare i
extindere.
P2T 3 Experiena n domeniul acvaculturii extensive tradiionale, dar i n
acvacultura bazat pe sisteme recirculante, nchise.
P2 T 4 Acvacultura creeaz produse care contribuie la securitatea alimentar.
P2 T 5 Acvacultura aplic tehnologii compatibile cu mediul.
P2T 6 P1T4 Existena infrastructurii i a personalului de cercetare n
domeniul pescuitului.
P2 T 7 Diversificarea produselor de acvacultur cu specii cu valoare economic
7

din ihtiofauna autohton .


P2 T 8 Existena arealelor favorabile dezvoltrii mariculturii.
P2 T9 Existena unor capaciti de producie a petelui ecologic.
P2T 10 Existena Studiului de pia la nivel naional.
P2T 11 Existena Planului Strategic Naional Multianual pentru Acvacultur.
Deficiene

P2 S 1 Echipamente tehnologice i dotri insuficiente i nvechite.


P2 S 2 Infrastructura specific insuficient dezvoltat (depozite furaje, magazii,
drumuri tehnologice etc).
P2 S 3 Acces limitat la credite formale, n condiiile unor proceduri de durat
pentru accesarea fondurilor.
P2 S 4 Lipsa activelor pentru asigurarea unor garanii acceptabile pentru
credite.
P2 S 5 Evidena incomplet a patrimoniului amenajat din acvacultur.
P2 S 6 Gradul redus de informare cu privire importana consumului de pete
pentru o alimentaie sntoas i echilibrat.
P2 S 7 Suprafaa destinat acvaculturii aflat n proprietatea statului nu este
dect parial intabulat.
P2 S 8 Slaba organizare a pieei lanul productor-procesator-comerciant slab
funcional.
P2 S 9 Instabilitatea cadrului legislativ i administrativ.
P2 S 10 Cost ridicat aferent asigurrii, stocului din acvacultur.

Oportuniti

P2O1 P1O1 Tradiie n consumul de pete (srbtori religioase, alte


obiceiuri).
P2 O 2 Suprafee disponibile pentru extinderea fermelor piscicole existente.
P2 O 3 P1O2 Piaa intern cu mare potenial de absorbie.
P2 O 4 Resurse de ap abundente i uniform distribuite.
P2 O 5 Gradul redus de ocupare al forei de munc n mediul rural.
P2 O 6 Perfecionarea tehnologiilor de producere a energiei regenerabile
P2 O 7 Posibilitatea asigurrii necesarului de furaje pentru ciprinicultur din
resurse interne.
P2 O 8 Disponibilitatea forei de munc la preuri competitive.

P2 O 9 Potenial pentru ecoturism i alte activiti conexe acvaculturii.


P2O 10 Nie de pia pentru anumite specii mai slab exploatate (ex: raci, scoici
etc).
P2O 11 Crearea de organizaii puternice ale productorilor, care pot negocia
achiziia de materii prime la un cost mai sczut.
Ameninri

P2A 1 Dependena de import n cazul furajelor granulate pentru acvacultur.


P2A 2 Proprietatea statului asupra terenului creeaz incertitudine privind
drepturile utilizatorilor pe termen mediu i lung, necesare pentru a justifica
investiiile de realizat.
P2A 3 Lipsa unui cadastru general al amenajrilor piscicole i zonelor
poteniale pentru acvacultur.
P2A 4 Lipsa drumurilor de acces n zonele cu cel mai bun potenial pentru
piscicultur.
P2A 5 Birocraie excesiv, cu impact asupra performanelor IMM-urilor i
ntreprinderilor familiale.
P2A 6 Pierderi de producie de acvacultur ca urmare a aplicrii unor
reglementri de mediu.
P2A 7 Pierderi de producie de acvacultur ca urmare a unor dezastre naturale,
fenomene meteorologice sau alte cauze antropice pentru care operatorul nu este
responsabil.
P2A 8 Dificulti n accesarea creditelor bancare.
P2A 9 Costuri ridicate de administrare i proceduri greoaie, ce reduc interesul
pentru noi investiii.
P2A 10 Creterea costurilor de producie ca urmare a crizei economice.
P2A 11 Impactul negativ al altor activiti economice (extragerea de agregate
minerale, exploatri forestiere etc).
P2A 12 Epizootii
P2A 13 Existena concurenei produselor din acvacultur din alte statele
membre UE nvecinate.

Identificarea
nevoilor pe baza
analizei SWOT

AVANTAJ COMPARATIV
Conservarea i mbuntirea mediului i a biodiversitii i gestionarea
peisajelor i a caracteristicilor tradiionale ale zonelor de acvacultur
Stabilirea unei reele, precum i schimbul de experien i de bune practici ntre
ntreprinderile din domeniul acvaculturii i organizaiile profesionale (institute
de cercetare, universiti, autoriti publice din domeniu etc.)
9

Conversia metodelor de producie ale acvaculturii convenionale la acvacultura


ecologic.
Sporirea competitivitii i a viabilitii ntreprinderilor din sectorul
acvaculturii, inclusiv mbuntirea siguranei sau a condiiilor de lucru, n
special ale IMM-urilor.
Accesul la terenuri de la malul mrii pentru a promova noi investiii n
maricultur.
Conformarea cu nevoile zonelor NATURA 2000 n condiiile Directivei 92/43/
CEE i Directivei 2009/147 / CE i utilizrii eficiente a energiei i resurselor.
Protejarea i refacerea biodiversitii acvatice i mbuntirea ecosistemelor
legate de acvacultur i promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizrii resurselor.
Diversificarea surselor de venituri i creterea profitabilitii n domeniile ecoturismului i pescuitului sportiv.
POTENIAL
ncurajarea noilor fermieri pentru acvacultur durabil.
Confirmarea drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru a promova noi
investiii n acvacultur.
OBSTACOLE
Sprijinirea consolidrii dezvoltrii tehnologice, a inovrii i a transferului de
cunotine.
Elaborarea unui ghid de bune practici att general, ct i specific pentru
anumite specii sau a unor coduri de conduit referitoare la biosecuritate sau la
necesitile n materie de sntate i bunstare a animalelor n acvacultur.
Cerine administrative i simplificate pentru piscicultori cu scopul de a ncuraja
interesul fa de noi investiii n IMM-uri i ntreprinderi familiale.
mbuntirea activitii de comercializare, cu sprijin pentru infrastructur,
procesare, ambalare i distribuie.
Consolidare instituional pentru gestionarea, monitorizarea i asigurarea
conformitii sectorului public.
DEFICIT STRUCTURAL
Identificarea i cartografierea celor mai potrivite zone pentru dezvoltarea
acvaculturii i, dup caz, luarea n considerare a proceselor de amenajare
spaial, precum i identificarea i cartografierea zonelor n care acvacultura ar
trebui exclus n vederea meninerii rolului acestor zone n funcionarea
ecosistemului
Asigurare a stocurilor din acvacultur care s acopere pierderile economice
10

generate de dezastre naturale, fenomene climatice, epizotii, sau alte activiti


antropice
Definirea cadrului legal, inclusiv privind extinderea concesiunilor pentru
fermele piscicole.
Coerena
analizei SWOT
cu planul
strategic
naional
multianual
pentru
acvacultur(*)

Accent pe beneficiile pe termen lung i strategiile privind acvacultura durabil.


Simplificarea procedurilor pentru reducerea sarcinilor administrative asupra
piscicultorilor, n special n cazul IMM-urilor i ntreprinderilor familiale.
Promovarea imaginii acvaculturii durabile, avnd standarde nalte de mediu i
de bunstare a animalelor.
Activiti de sprijin pentru o infrastructur mbuntit, un lan de
comercializare mai eficient i o capacitate crescut a forei de munc.
Susinerea inovrii i dezvoltrii tehnologice n piscicultur.
Implicarea actorilor relevani n dezvoltarea acvaculturii.

Coerena
analizei SWOT
cu realizarea de
progrese pentru
atingerea bunei
stri ecologice
prin intermediul
dezvoltrii i
punerii n
aplicare a
Directivei-cadru
Strategia
pentru mediul
marin (MSFD)

Investiii n echipamente pentru a reduce emisiile de poluani i de gaze cu efect


de ser.

Nevoi specifice
privind locurile
de munc,
mediul,
atenuarea
schimbrilor
climatice i
adaptarea i
promovarea
inovrii

Protejarea i refacerea biodiversitii acvatice i mbuntirea ecosistemelor


legate de acvacultur i promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizrii resurselor.

Investiii n echipamente cu consum redus de energie i n surse alternative de


energie.
Promovarea investiiilor n piscicultura organic.
Promovarea bunstrii animalelor.
Promovarea investiiilor n acvacultur, compatibile cu normele de mediu i
certificarea ecologic.
Conformarea cu nevoile zonelor NATURA 2000 n condiiile Directivei 92/43/
CEE i Directivei 2009/147 / CE i utilizrii eficiente a energiei i resurselor.
Consolidarea sistemelor de control pentru a reduce riscurile de contaminare i
poluare.

Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecie a mediului, de sntate


i bunstare a animalelor i de sntate i siguran public.
For de munc eficient i calificat.
Condiii de siguran i de lucru mbuntite, n special n cazul sectorului
IMM.
Sprijin pentru nfiinarea i extinderea fermelor piscicole ecologice.
Diversificarea surselor de venituri i creterea profitabilitii n domeniile ecoturismului i pescuitului sportiv.
Protejarea i restabilirea biodiversitii acvatice i protejarea ecosistemului
11

mpotriva riscurilor legate de dezvoltarea activitilor piscicole.


Acordarea de sprijin pentru fermele piscicole cu standarde nalte de mediu,
sanitare, privind bunstarea animalelor i de siguran.
Promovarea acvaculturii eficiente din perspectiva utilizrii resurselor i surselor
alternative de energie.
Sprijinirea inovrii i metodologiilor ecologice de producie.
ncurajarea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente
din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare, competitive i bazate
pe cunoatere. Pentru a fi competitivi pe piaa naional i cea internaional,
prelucrtorii i operatorii din lanul de aprovizionare au nevoie de sprijin
eficient i eficace din partea unui sector de acvacultur modern, capabil s
produc pete de calitate superioar i constant, n gama i cantitatea
corespunztoare, conform nevoilor pieei. Dezvoltarea cu accent pe pia va
mbunti viabilitatea ntreprinderilor de acvacultur, contribuind la
contientizarea faptului c exist consumatori din ce n ce mai sofisticai, care
msoar calitatea intrinsec a produselor, de exemplu: grija fa de mediu,
modul n care sunt tratai angajaii i modul de manipulare a petilor vii.
Punerea accentului pe aceste aspecte va necesita experi cu calificri specifice.

12

Prioritate
Prioritatea 3 a Uniunii: ncurajarea punerii n aplicare a PCP (control i
FEPAM la nivelul colectarea de date)
Uniunii
P3T1 Control:
Personal calificat cu experien profesional n domeniu

Atuuri

P3T2 Colaborare bun cu alte instituii implicate n activitile de control,


inspecie i punere n aplicare
P3T3 Colectare date:
Experiena acumulat din perioada anterioar n implementarea programului
de colectare date
P3T4 Acoperire teritorial bun i distribuia eficient n teritoriu a filialelor
ANPA
P3T5 Colaborare bun cu institutele de cercetare de profil, participante la
realizarea programului
P3T6 Experien n monitorizare internaional i controlul proiectelor,
precum MISIS (Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring
System)
P3S1 Numrul total de personal calificat insuficient
P3S2 Lipsa echipamentelor logistice necesare n activitatea de control i
inspecie, inclusiv cea pe timp de noapte (ambarcaiuni, autoturisme,
echipamente)
P3S3 Lipsa unei platforme electronice comune cu alte instituii implicate n
activitile de control i inspecie piscicol
P3S4 Colectare date:
Credibilitatea sczut a datelor raportate, generat de raportare incomplet sau
eronat

Deficiene

P3S5 Numr insuficient al personalului specializat n statistic i prelucrarea


electronic a datelor
P3S6 Lipsa echipamentelor tehnice necesare pentru derularea n bune
condiii a activitii de colectare date
P3S7 Numr insuficient de inspectori locali cu implicare n activitatea de
culegere a datelor
P3S8 Lipsa prevederilor n legislaia romneasc privind sprijinirea culegerii
datelor
P3S9 Actorii implicai autohtoni consider procedurile, procesele i regulile
13

privind culegerea datelor prea restrictive


P3S11 Reticen din partea pescarilor i ntreprinderilor din domeniul
pescuitului de a furniza date financiare.
P3O1 Control:
Sprijin tehnic oferit de Agenia European de Control al Pescuitului (EFCA)

Oportuniti

P3O4 Marj larg pentru simplificarea / mbuntirea procedurilor


administrative n vederea mbuntirii implicrii sectorului public i privat n
monitorizare, control i punerea n aplicare a reglementrilor.
P3O5 Colectare date:
Posibilitatea de Acces la sesiuni de instruire i perfecionare organizate de
ctre CE
P3O6 Posibilitatea de implicare a organizaiilor / asociaiilor n culegerea
datelor
P3A1 Control:
Instabilitatea administrativ i legislativ, cu efecte asupra domeniul de
pescuit i acvacultur i a cadrului instituional relevant pentru sector
P3A2 Fonduri insuficiente pentru o dotare corespunztoare i efectuarea
aciunilor de control i inspecie
P3A3 Dezvoltarea pieei negre a produselor obinute din pescuit i
acvacultur
P3A4 Colectare date:

Ameninri

Fonduri insuficiente pentru dotarea cu echipamente destinate colectrii i


prelucrrii electronice a datelor
P3A5 Colaborarea nesatisfctoare cu unii furnizori de date
P3A6 Nerespectarea acordurilor de colaborare dintre statele membre UE din
zona Mrii Negre, din cauza rilor tere
P3A7 Sarcini administrative crescute asupra operatorilor, date fiind cerinele
de colectare a datelor.
P3A8 Operatorii ameninai cu posibile sanciuni ar putea furniza date
nefiabile.

Identificarea
nevoilor pe baza
analizei SWOT

P3A9 Operatorii ameninai cu posibile sanciuni ar putea dezvolta o


percepie negativ asupra Reglementrilor i Politicilor UE.
AVANTAJ COMPARATIV
N 3.1 Susinerea stabilirii de parteneriate stabile i eficiente cu operatorii
locali i naionali i cu asociaiile pentru a mbunti monitorizarea, controlul
14

i aplicarea reglementrilor.
N 3.2 Susinerea stabilirii de parteneriate stabile i eficiente cu operatorii
locali i naionali i cu asociaiile pentru a mbunti colectarea datelor.
N 3.3 Susinerea implicrii operatorilor n culegerea datelor
N 3.4 Diseminarea cunotinelor tiinifice i consolidarea sprijinului reciproc
prin intermediul seminariilor, sesiunilor de instruire i schimbului de bune
practici ntre operatorii naionali i partenerii internaionali, precum Statele
Membre UE i Organizaiile Internaionale.
DEFICIT STRUCTURAL
Control:
N 3.5 ntrirea capacitii administrative prin achiziionarea de echipamente
specifice activitilor de inspecie i control (20 autoturisme, 20 de
ambarcaiuni, 20 de instrumente standardizate pentru inspecie i control, 40
de seturi echipamente IT&C, consumabile i asigurarea sesiunilor de instruire
pentru 100 de inspectori piscicoli ) i angajarea unui numr de 40 de persoane
care s asigure inspecia, controlul i colectarea datelor i a cel puin 10
inspectori piscicoli pentru activitatea la Marea Neagr
N 3.6 Dezvoltarea componentei web a site-ului ANPA prin care se va asigura
att componenta public, ct i cea securizat ce vor oferi informaii specifice
activitilor de inspecie i control.
Colectare date
N 3.7 mbuntirea culegerii i administrrii datelor prin asigurarea de
echipamente, resurse umane i instruire.
N 3.8 Asigurarea proteciei datelor sensibile cu caracter comercial pentru a
promova furnizarea de date fiabile
OBSTACOLE
N 3.9 Stimularea utilizrii TIC pentru a asigura interconectarea instituiilor cu
atribuii de control i n aplicarea reglementrilor i a iniia aciuni
coordonate.

Coerena analizei
SWOT cu
realizarea de
progrese pentru
atingerea bunei
stri ecologice
prin intermediul
dezvoltrii i

N 3.10 Stimularea utilizrii TIC n rndul operatorilor (introducerea direct a


datelor de la companiile de pescuit, acvacultur i prelucrare) i instituiilor n
scopul colectrii i schimbului de date.
Analiza ntreprins structureaz de o manier clar elementele de mediu intern
i extern care influeneaz procesul de implementare a DCSMM, contribuind
astfel la identificarea principalelor nevoi de dezvoltare din perspectiv
instituional, material i uman pentru asigurarea ndeplinirii obiectivelor
stabilite.
Principalele direcii de aciune preconizate se focalizeaz, n acest sens, pe
creterea capacitii instituionale a autoritilor implicate prin msuri legate
de:
15

punerii n
aplicare a
Directivei-cadru
Strategia pentru
mediul marin
(MSFD)

Consolidarea corpului de personal implicat prin proceduri eficiente de


recrutare i selecie, mbuntirea competenelor personalului prin activiti
de pregtire profesional formal sau la locul de munc
Asigurarea resurselor materiale necesare (dotri i echipamente)
pentru activitile de control i aplicare a reglementrilor, odat cu
consolidarea procedurilor administrative i cooperrii inter-instituionale
pentru reducerea activitilor ilegale.
Stimularea proceselor de comunicare inter-instituional ntre actorii
implicai i operatorii economici prin proceduri i instrumente noi, cu accent
pe reducerea sarcinilor administrative.
Promovarea inovrii tehnologice i sistemelor TIC pentru a furniza rezultatele
necesare n domeniul colectrii datelor, monitorizrii, controlului i punerii n
aplicare a reglementrilor, reducnd consumul de energie i impactul negativ
al activitilor asupra mediului vor constitui o prioritate absolut n
implementarea msurilor de reform.
Analizele ntreprinse au relevat faptul c autoritile naionale dispun de
personal bine pregtit i cu experien n domeniu pentru ndeplinirea
atribuiilor ce le revin, ns numrul total de personal calificat este insuficient.
Alte puncte slabe sunt numr insuficient al personalului specializat n
statistic i prelucrarea electronic a datelor i numrul insuficient de
inspectori locali cu implicare n activitatea de culegere a datelor. Prin urmare,
a fost identificat nevoia de suplimentare a numrului de persoane i
specializarea pentru colectarea datelor n sistem statistic i prelucrarea
electronic a datelor. Activitile de inspecie i control se efectueaz n
special de ctre inspectorii piscicoli ai ANPA, precum i n colaborare cu alte
entiti avnd atribuii de inspecie i control n sectorul piscicol.

Nevoi specifice
privind locurile
de munc,
mediul, atenuarea
schimbrilor
climatice i
adaptarea i
promovarea
inovrii

n plus, au fost identificate nevoi specifice precum:

Dezvoltarea i consolidarea cooperrii cu rile de la Marea Neagr n


vederea culegerii de date, controlului i punerii n aplicare a reglementrilor.

Seminarii i sesiuni de instruire pentru inspectorii locali i pescarii


care opereaz pe Marea Neagr.

Implicarea pescarilor / organizaiilor locale n activitile de


monitorizare i supraveghere.
Adoptarea unor msuri structurate de consolidare a capacitii instituionale a
autoritilor implicate n activitile de control, monitorizare i implementarea
reglementrilor n domeniu, precum i msurile de mbuntire a comunicrii
cu agenii economici vor contribui la diminuarea practicilor ilegale n sector,
respectarea reglementrilor n domeniul forei de munc, contribuind la
legalizarea locurilor de munc ocupate n prezent n economia neagr. De
asemenea, consolidarea activitilor sus menionate va conduce la dimunarea
practicilor ilegale n domeniul pescuitului, reducnd astfel i impactul asupra
mediului.
n ceea ce privete strict aspectele de mediu, atenuarea schimbrilor climatice
16

i inovare, promovarea utilizrii de IT ecologic pentru colectarea datelor,


monitorizrii, controlului i punerii n aplicare a reglementrilor reduce
energia total i suprafaa imobilelor destinate. Instituiile pot consolida
serverele, departamentele pot consolida centrele de date i pot partaja servicii,
contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon prin optimizarea utilizrii
centrului de date, dezafectarea serviciilor redundante i achiziionarea de
sisteme ecologice pentru reducerea consumului de energie.

17

Prioritate
FEPAM la
nivelul Uniunii

Prioritatea 4 a Uniunii: Creterea gradului de ocupare a forei de munc i


sporirea coeziunii teritoriale

Atuuri

P4T1 Existena grupurilor de aciune local din sectorul pescuitului (12


FLAG), a liderilor organizaiilor pescreti i a comunitilor locale, existena
strategiilor de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii.
P4T2 Potenial pentru noi investiii n pescuit i /sau acvacultur i/sau
industrializare i servicii conexe acestora (agricultur, zootehnie, artizanat,
turism).
P4T3 Tradiii locale specifice zonelor pescreti i activiti tradiionale diverse
(pescuit, piscicultur, agricultur, zootehnie, artizanat).
P4S1 Lipsa FLAG-urilor n unele zone dependente de acestea .
P4S2 Lipsa personalului cu capacitate administrativ i tehnic la nivelul
comunitilor rurale, necesar instituirii de FLAG-uri i dezvoltrii integrale a
unei strategii eficace.
P4 S3 Proceduri administrative ineficiente.

Deficiene

P4S4 Existena FLAG-urilor care nu cuprind toate domeniile cu oportuniti


privind dezvoltarea sectorului pescresc i a activitilor conexe.
P4S5 Lipsa de cooperare interteritorial i transnaional.
P4S6 Infrastructura slab dezvoltat (infrastructur pescreasc, rutier,
canalizare, ap potabil).
P4O1 Acordarea de spriin financiar pentru funcionarea grupurilor locale de
aciune pentru pescuit.

Oportuniti

P4O2 Potenial pentru ecoturism i alte activiti conexe pescuitului i


acvaculturii
P4O3 Abordarea integrat n elaborarea strategiilor locale de dezvoltare.

Ameninri

Identificarea
nevoilor pe
baza analizei
SWOT

P4O4 Oportuniti de dezvoltare teritorial din punct de vedere socioeconomic.


P4A1 Migrarea populaiei tinere spre zone mai dezvoltate din punct de vedere
economic
P4A2 Acces limitat la credite bancare i proceduri greoaie n accesarea
fondurilor.
AVANTAJ COMPARATIV
Consolidarea capacitii administrative a comunitilor locale de a prelua noi
responsabiliti n vederea planificrii i implementrii strategiilor relevante la
nivel local.

18

Integrarea activitii de pescuit cu alte sectoare ale economiei


Promovarea creterii economice, a crerii de locuri de munc i sprijinirea
inseriei profesionale i a mobilitii forei de munc n cadrul comunitilor
costiere i interioare care depind de pescuit i de acvacultur.
POTENIAL
Sinergii cu alte instrumente financiare
OBSTACOLE
Dezvoltarea teritorial din punct de vedere socio-economic
FLAG urile vor
asigura tratarea corespunztoare a problemelor de
sustenabilitate ecologic a activitilor economice prin promovarea pescriilor
i acvaculturii eficiente din punct de vedere al utilizrii resurselor, inclusiv a
prelucrrii conexe , i care sunt prietenoase cu mediul

Coerena
analizei SWOT
cu realizarea
de progrese
pentru
atingerea bunei Protecia i conservarea resurselor marine n zona FLAG-urilor costiere,
stri ecologice eliminarea treptat a polurii i instituirea de programe de monitorizare a
mediului la nivel tuturor comunitilor costire
prin
intermediul
dezvoltrii i
punerii n
aplicare a
Directiveicadru
Strategia
pentru mediul
marin
(MSFD)
Nevoi specifice
privind locurile
de munc,
mediul,
atenuarea i
adaptarea la
schimbrile
climatice i
promovarea
inovrii

Suport pentru asistarea pescriilor n diversificarea veniturilor prin accesarea de


noi oportuniti cum ar fi acvacultura marin i dulcicol, ecoturismul.
Creterea i protejarea resurselor piscicole naturale din zonele de aciune a
grupurilor locale inclusiv prevenirea schimbrilor climatice.
Crearea i meninerea locurilor de munc n toate etapele activitii de pescuit
comercial i acvacultur i a obinerii de produse din cadrul acestor activiti.

19

Prioritate
FEPAM la
nivelul Uniunii
Atuuri

Prioritatea 5 a Uniunii: Stimularea comercializrii i prelucrrii

P5T1 Fora de munc disponibil


P5T2 Costul sczut al forei de munc
P5T3 Posibilitatea lrgirii paletei de specii de cultur n acvacultur care s fie
disponibile pentru procesare
P5T4 Performanele solide i succesul recent al companiilor care au investit n noi
echipamente de prelucrare a petelui
P5T5 Companii deja existente cu capacitatea de a prelucra materie autohton i
importat
P5T6 Segment consacrat pentru produse cu valoare adugat pe piaa autohton

Deficiene

P5S1 Capaciti de producie insuficiente, n majoritate cu valoarea adugat


sczut, limitate sezonier, raportat la cerere i diversitatea cererii
P5S2 Tehnologii i dotri nvechite, cu consum mare de energie i lipsite de
flexibilitate.
P5S3 Infrastructura specific insuficient dezvoltat, privind inclusiv prima vnzare
P5S4 Mijloace de transport specializat insuficiente i nvechite.
P5S5 Nivel de trasabilitate sczut
P5S6 Organizaii de procesatori neconsolidate
P5S7 Lanul productor procesator - comerciant insuficient organizat
P5S8 Numrul ridicat de prelucrtori de mici dimensiuni cu acces limitat la
fonduri (pentru investiii i capital de exploatare)
P5S9 Capacitate limitat de a ptrunde pe pieele de export n contextul
problemelor de calitate, discontinuitii aprovizionrii i competitivitii reduse
P5S10 Lipsa speciilor cerute pe piaa de procesare n producia de acvacultur
tradiional autohton
P5O1 Piaa cu potenial mare de absorbie, din ce in ce mai sofisticat.

Oportuniti

P5O2 Marj larg pentru creterea valorii adugate a produselor pescreti prin
metode de procesare superioar, implementarea de procese noi/ mbuntite, sau
de sisteme de gestiune/ organizare noi sau mbuntite
P5O3 Posibilitate de valorificarea nielor de pia, inclusiv pentru produse
proaspete sau exemplare vii, ce pot fi furnizate de productorii din Romnia
20

P5O4 Cerere meninut la un nivel ridicat pentru produse cu preuri sczute i


medii
P5O5 Interes pentru noi investiii, cu integrarea vertical a activitilor de
producie, prelucrare, comercializare i distribuie
P5O6 (P1O1) Tradiie n consumul de pete (srbtori religioase, alte obiceiuri).
P5O7 Canale de distribuie deja stabilite prin supermarketuri
P5A1 Schimbarea opiunilor consumatorilor ctre alte produse.
P5A2 Acces limitat la credite bancare i proceduri greoaie n accesarea fondurilor
P5A3 Instabilitatea administrativ i legislativ din domeniul pescresc
P5A4 Concurena neloial
Ameninri

P5A5 Creterea preului petelui pe plan internaional


P5A6 Concurena cu produsele din import
P5A7 Necesitatea conformrii cu standarde i proceduri n vigoare
P5A8 Nivel sczut al consumului anual de pete i produse din pete per capita (45 kg de produs)
P5A9 Randament sczut al investiiilor, descurajnd realizarea de noi investiii.
OBSTACOLE
N5.1. ncurajarea investiiilor n sectorul prelucrrii i al comercializrii pentru
consolidarea actorilor consacrai

Identificarea
nevoilor pe
baza analizei
SWOT

DEFICIT STRUCTURAL
N5.2. ncurajarea investiiilor n sectorul prelucrrii i al comercializrii pentru
susinerea operatorilor de mici dimensiuni
POTENIAL
N5.3.mbuntirea organizrii pieelor produselor obinute din pescuit i din
acvacultur

Coerena
analizei SWOT
cu realizarea
de progrese
pentru
atingerea bunei
stri ecologice
prin
intermediul
dezvoltrii i
punerii n
aplicare a
Directiveicadru
Strategia
pentru mediul

Analiza SWOT indic n mod clar nevoia de a adopta o abordare holistic a


activitii de stimulare a sectorului de pescuit, cu accent pe dezvoltarea
componentelor de procesare i comercializare, prin exploatarea oportunitilor i
nielor identificate n analizele ntreprinse, ns innd cont de ameninrile
existente i constrngerile legate de nevoia de a rspunde obiectivului de
sustenabilitate pe termen lung, precum msurile privind protecia mediului i
eficiena energetic. Valorificarea oportunitilor identificate se va fundamenta pe
punctele forte existente n sector. Acestea vor fi direct corelate cu condiiile i
standardele generale stabilite prin DCSMM, din perspectiva modului de prelucrare a
materiei furnizate de segmentul de pescuit marin de captur i n msura n care
exist cretere n sectorul mariculturii, cu nevoile de procesare aferente, posibil la
nivel de ferme. Totodat, interveniile planificate vor pun accentul pe stimularea
inovrii tehnologice n domeniul reducerii i tratrii adecvate a deeurilor reduc
riscul unor eventuale contaminri ale apelor Mrii Negre.
Analiza SWOT identific, printre alte puncte slabe, i utilizarea de tehnologii i
21

marin
(MSFD)

dotri nvechite, cu consum mare de energie i lipsite de flexibilitate i mijloace de


transport specializat insuficiente i nvechite. Acestea pot pune n pericol starea
ecologic la nivelul regiunii sau subregiunii marine. n acelai timp, este important
ca firmele din sector, care vizeaz ndeosebi piaa produselor cu valoare adugat i
de export, s fie competitive n pia. Inovarea va permite mbuntirea poziiei lor
competitive, oferind totodat sisteme ecologice. n acest sens a fost identificat
nevoia N5.1. ncurajarea investiiilor n sectorul prelucrrii i al comercializrii
pentru consolidarea actorilor consacrai, care este susinut de oportunitatea oferit
de marja larg pentru creterea valorii adugate a produselor pescreti prin metode
de procesare superioar, implementarea de procese noi/ mbuntite, sau de
sisteme de gestiune/ organizare noi sau mbuntite.

Nevoia identificat n cadrul prezentei analize - N5.2. ncurajarea investiiilor n


sectorul prelucrrii i al comercializrii pentru susinerea operatorilor de mici
dimensiuni rspunde nevoii specifice privind locurile de munc, mediul, atenuarea
i adaptarea la schimbrile climatice i promovarea inovrii, avnd n vedere
potenialul de dezvoltare a domeniului, att din punct de vedere al crerii de locuri
de munc, ct i al crerii i dezvoltrii de companii prezentat de sectorul
Nevoi specifice
comercializrii i prelucrrii produselor piscicole.De aceea, o abordare eficace a
privind locurile
oportunitilor identificate vizeaz stimularea dezvoltrii acestor sectoare prin
de munc,
intervenii directe, ceea ce va conduce la o mai bun organizare a pieei de produse
mediul,
din pescuit i acvacultur i va ncuraja investiii semnificative n sectoarele de
atenuarea i
prelucrare i comercializare, nu doar n companiile de dimensiuni mari, ci i n
adaptarea la
IMM-uri i ntreprinderile familiale de dimensiuni reduse. Trebuie avute n vedere
schimbrile
oportunitile de dezvoltare ale acestor ntreprinderi, pentru c acestea prezint o
climatice i
important surs pentru stimularea forei de munc i creterea profitabilitii la
promovarea
inovrii
nivelul fermelor, chiar dac fora de munc disponibil a fost identificat n cadrul
analizei SWOT ca fiind un punct tare.
Combinarea msurilor care susin utilizarea unor echipamente i tehnologii
inovative n domeniu, cu randament energetic ridicat i productivitate crescut va
conduce i la realizarea obiectivelor legate de atenuarea impactului asupra mediului
i protejarea mediului marin.

22

Prioritate
Prioritatea 6 a Uniunii: Stimularea punerii n aplicare a politicii
FEPAM la nivelul maritime integrate.
Uniunii
P6T1 Expertiza personalului specializat din cadrul ANPA n cooperarea
privind supravegherea maritima integrat.
P6T2 Grad ridicat de acuratee a datelor colectate.
Atuuri

P6T3 Existena unei planificri a activitilor conform Programul de


Implementare la Nivel Naional a Foii de parcurs privind crearea mediului
comun de realizare a schimbului de informaii n vederea supravegherii
domeniului maritim al Uniunii Europene.
P6T4 Capacitate de realizare i implementare a proiectului CISEROM, de
tip Single Window cu acces la principalele baze de date, sisteme de
supraveghere.
P6T5 Experiena n derularea de programe de cooperare internaional n
Zona Mrii Negre, cu tematic similar.
P6S1 Insuficienta comunicare ntre autoritile publice responsabile cu
privire la datele de interes comun.
P6S2 Abordarea uni-sectorial a problemelor maritime de ctre instituiile
implicate.
P6S3 Lipsa interoperabilitii bazelor de date de la nivelul diferitelor
instituii

Deficiene

P6S4 Ineficiena n utilizarea resurselor umane i financiare cauzat de


duplicarea unor activiti similare n instituii diferite.
P6S5 Lipsa resurselor i problemele logistice limiteaz gradul de implicare a
operatorilor economici/ ONG-urilor/ autoritilor locale
P6S6 Lipsa expertizei n legislaia comunitar n ceea ce privete PMI i
SMI n cadrul ageniilor de implementare, din partea organizaiilor de
operatori, sectorului ONG i autoritilor locale.
P6O1 Posibilitate de proiectare i implementare a unei platforme pentru
interconectarea i coordonarea autoritilor i instituiilor implicate n SMI,
DCSMM.

Oportuniti

P6O2 Obligativitatea dezvoltrii i implementrii unor baze de date


cuprinztoare privind Art.58 Reg.1224/2009 (Trasabilitatea), Art.25
Reg.1380/2013 (Cerine privind datele pentru gestionarea pescuitului), Zonele
Natura2000, evaluarea stocurilor (PCP).
P6O3 Cooperare pentru schimbul de informaii i iniiative comune ntre
rile de la Marea Neagr, Instituiile UE i Organizaiile Internaionale
implicate n managementul de mediu al Mrii Negre.

Ameninri

P6A1 ntrzieri n realizarea obiectivelor asumate i n implementare


ntrzieri n implementare
P6A2 Nerespectarea conformitii cu cerinele Supravegherii Maritime
Integrate
P6A3 Complexitate ridicat a mecanismelor de colaborare interinstituional
23

AVANTAJ COMPARATIV
N 6.1. Implementarea DCSMM i a Programului aferent (ncepnd din 2016
Directiva 2008/56/CE) cu contribuii din partea platformei asigurate.
N 6.2 Elaborarea unui Ghid al CISEROM, cu contribuii coordonate din
partea tuturor ageniilor publice i private, inclusiv experii TIC ce vor
dezvolta platforma.
N 6.3. Asigurarea personalului calificat i confirmarea i continuitatea
resurselor financiare i tehnice necesare asigurrii unei Supravegheri
Maritime Integrate eficace.
N 6.4 Asigurarea personalului calificat i confirmarea i continuitatea
resurselor financiare i tehnice necesare planificrii i implementrii eficace a
DCSMM.
DEFICIT STRUCTURAL
Identificarea
nevoilor pe baza
analizei SWOT

N 6.5. Crearea unui sistem cuprinztor i clar pentru coordonarea i schimbul


de informaii la nivel intersectorial, pentru a reduce riscul de ineficien n
implementarea PMI, ca urmare a dilurii competenelor i suprapunerii
responsabilitilor ntre diferitele agenii (Supravegherea Maritim,
Managementul Integrat al Zonelor Costiere, Colectarea Datelor i
supravegherea n cadrul Natura2000).
POTENIAL
N 6.6 Asigurarea interoperabilitii ntre bazele de date.
N 6.7 Organizarea de seminarii / ateliere de lucru / sesiuni de instruire pentru
personalul desemnat ca utilizatori oficiali ai platformei n numele
administraiilor/instituiilor lor.
OBSTACOLE
N 6.8 Identificarea posibilelor ameninri privind CISEROM n condiiile
nerespectrii de ctre una sau mai multe agenii a msurilor asociate de
diminuare a riscurilor.

24

Nevoile identificate prin analiza SWOT contribuie la demersul de punere n


aplicare a DCSMM (Directiva 2008/56/CE), n special pregtirea i
implementarea Programului n conformitate cu Art.5, literele (a) i (b),
precum i n vederea aplicrii eficace a Art.17, Art.18 i Art.19. Acestea
constituie i un set de etape intermediare pentru obinerea unui instrument
integrat de lucru pentru implementarea msurilor stabilite prin SMM, care va
asigura coordonarea i comunicarea eficient ntre toi actorii implicai.

Coerena analizei
SWOT cu
realizarea de
progrese pentru
atingerea bunei
stri ecologice
prin intermediul
dezvoltrii i
punerii n
aplicare a
Directivei-cadru
Strategia pentru
mediul marin
(MSFD)

Crearea i administrarea platformei electronice (CISEROM) n vederea


interconectrii tuturor prilor implicate n punerea n aplicare a DCSMM,
SMI i PCP se va realiza pe baza pre-rechizitelor asigurate prin Programul de
implementare la nivel naional a Foii de parcurs privind crearea mediului
comun de realizare a schimbului de informaii n vederea supravegherii
domeniului maritim al Uniunii Europene i, n acelai timp, prin integrarea
documentelor existente la nivelul autoritilor precum i coordonrii de o
manier raional i eficace a prevederilor legislaiei comunitare cu privire la
DCSMM:

Directiva 92/43/CEE (Habitat Natura2000) Vers. Consolidat din


1.1.2007

Decizia 93/626/CEE (Diversitatea biologic)

Directiva 2000/60/CE (Domeniul apei)

Directiva 2003/4/CE (Accesul publicului la informaiile despre mediu)

Directiva 2006/7/CE (Apa pentru mbiere)

Directiva 2006/105/CE (Adaptarea anumitor Directive ca urmare a


aderrii la Uniunea European a Romniei si Bulgariei)

Directiva 2009/147/CE (Psrile)

Directiva 2011/484/UE (Formularul-tip pentru siturile Natura 2000)

Directiva 2013/17/UE (Adaptarea anumitor Directive ca urmare a


aderrii la Uniunea European a Croaiei )

25

ntreaga PMI este dedicat protejrii mediului i promovrii unui sistem


inovator de asigurare a monitorizrii, controlului i punerii n aplicare a
reglementrilor i Directivelor relevante, n special DCSMM, ce reprezint
pilonul de mediu al PCP.SMI va permite un control eficace al pescuitului INN
i va reduce riscul de activiti i practici ce pot reprezenta o ameninare
pentru speciile marine i biodiversitatea mediului marin i costier.
Lipsa expertizei n legislaia comunitar n ceea ce privete PMI i SMI n
cadrul ageniilor de implementare, din partea organizaiilor de operatori,
sectorului ONG i autoritilor locale a fost identificat ca un punct slab n
cadrul analizei SWOT, ns pentru a aborda aceast problem au fost
identificate nevoi ca:
Nevoi specifice
privind locurile
de munc,
mediul, atenuarea
i adaptarea la
schimbrile
climatice i
promovarea
inovrii

N 6.6. Asigurarea personalului calificat i confirmarea i continuitatea


resurselor financiare i tehnice necesare asigurrii unei Supravegheri
Maritime Integrate eficace.
N 6.7 Asigurarea personalului calificat i confirmarea i continuitatea
resurselor financiare i tehnice necesare planificrii i implementrii eficace a
DCSMM.
N 6.8 Organizarea de seminarii / ateliere de lucru / sesiuni de instruire
pentru personalul desemnat ca utilizatori oficiali ai platformei n numele
administraiilor/instituiilor lor
n plus, crearea unui sistem cuprinztor i clar pentru coordonarea i schimbul
de informaii la nivel intersectorial, pentru a reduce riscul de ineficien n
implementarea PMI, ca urmare a dilurii competenelor i suprapunerii
responsabilitilor ntre diferitele agenii (Supravegherea Maritim,
Managementul Integrat al Zonelor Costiere, Colectarea Datelor i
supravegherea n cadrul Natura2000) reprezint o soluie pentru punctele
slabe i ameninrile identificate.
Combinarea msurilor care susin utilizarea unor echipamente i tehnologii
inovative n domeniu, cu randament energetic ridicat i productivitate crescut
va conduce i la realizarea obiectivelor legate de atenuarea impactului asupra
mediului i protejarea mediului marin.

26

2.2.

Indicatori contextuali care prezint situaia iniial

Prioritate FEPAM la nivelul Uniunii


Indicator contextual care prezint
situaia iniial
Flota de pescuit
(a) Numrul de nave
(b) kW
(c) GT
Valoarea adugat brut pe salariat
ENI (n mii de euro pe salariat ENI)
Profit net (mii de euro)

27

Randamentul imobilizrilor corporale


( %)
Indicatori ai sustenabilitii biologice
(a) Indicator de exploatare sustenabil
a.1. Biomasa
a.2. Structura
(b) Indicator de stocuri cu risc
Eficiena consumului de combustibil
aferent capturilor de pete (litri de
combustibil / ton captur debarcat)
Indicatori de ecosisteme, astfel cum
sunt definii pentru punerea n
aplicare a Directivei 2008/56/CE a
Parlamentului
European
i
a
Consiliului
(a) Suprafaa de fund de mare afectat n
mod semnificativ de activitile umane
pentru diferitele tipuri de substraturi (%)

1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizrii
resurselor, inovator, competitiv i bazat pe cunoatere
An de
referin

Valoare

Unitatea de msur

2012
2012
2012
2012

261
5900
700
21.2

Buci
kW
Tone
Mii euro

2011

240

Mii Euro

2011
2011
2011
2011

92647
>20
90
400

Tone
Specii
%
Litri / tona

Sursa de informaii
2013 Annual Economic Report on the EU Fishing
Fleet
2013 Annual Economic
Report on the EU Fishing
Fleet
2013 Annual Economic
Report on the EU Fishing
Fleet

NIMRD
Report
for
Environment
Statement 2011, INCDM,
2012
2013 Annual Economic
Report on the EU Fishing
Fleet

NIMRD
Report
for
Environment
Statement 2011, INCDM,

Comentarii / justificare

28

- Impact antropic
- Impact de eroziune si acumulare
(b) Ratele capturilor accidentale de
cetacee n activitile de pescuit (capturi
accidentale pe unitate de efort)
Numrul de angajai (ENI)
(a) Numrul de angajai (ENI) brbai
i femei
(b) Numrul de angajai (ENI) femei
Incidena accidentelor i a rnirilor
legate de procesul de munc
(a) Numrul de accidente i rniri legate
de procesul de munc
(b) % n raport cu numrul total de
pescari
Acoperirea zonelor marine protejate
(ZMP)
(a) Acoperirea zonelor Natura 2000
desemnate n temeiul Directivelor
Psri i Habitate (km2)
(b) Acoperirea altor msuri de protecie
spaial n conformitate cu articolul 13
alineatul (4) din Directiva 2008/56/CE
(km2)

2013
2013

80
60

%
%

2013

33

2011

315

ENI

2011

ENI

2012
ACCOBAMS
National
Report
Romnia, 2013

of

2013 Annual Economic


Report on the EU Fishing
Fleet

0
2014

2013

2013

1.162,86

Km2

NIMRD
Report
for
Environment
Statement 2011, INCDM,
2012

Prioritate FEPAM la nivelul Uniunii


Indicator contextual care prezint
situaia iniial
Volumul produciei de acvacultur
(tone)
Valoarea produciei de acvacultur
(mii de euro)
Profit net (mii de euro)

29

Volumul produciei de acvacultur


ecologic (tone)
Volumul produciei cu sistem de
recirculare (tone)
Numrul de angajai (ENI)
(a) Numrul de angajai (ENI) brbai
i femei
(b) Numrul de angajai (ENI) femei

2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizrii
resurselor, inovatoare, competitive i bazate pe cunoatere
An de
Valoare
Unitate de
Sursa de informaii
Observaii / justificare
referin
msur

2013

10147

Tone

ANPA

Inclusiv maricultura

2013

20173,557

Mii euro

ANPA

Inclusiv maricultura

2013

7.500

Mii euro

2013

Tone

The Economic
Performance of the EU
Aquaculture Sector
(STECF 13-29)
ANPA

2013

Tone

ANPA

2523

ENI

ANPA

313

ENI

2013

Prioritate FEPAM la nivelul Uniunii


Indicator contextual care prezint
situaia iniial

30

A. Msuri de control
nclcri grave ale dispoziiilor n
statele membre (numr total n
ultimii 7 ani)
Debarcrile supuse unui control
fizic ( %)
Resursele existente, disponibile
pentru efectuarea controlului
(a) Nave i aeronave de control
disponibile (numr)
(b) Numrul de angajai (ENI)
(c) Alocare bugetar (evoluia n
ultimii 5 ani, mii de euro)
(d) Nave echipate cu ERS i/sau VMS
(numr)
B. Msuri de colectare a
datelor
ndeplinirea obligaiilor referitoare
la solicitrile de date n conformitate
cu DCF ( %)

3: ncurajarea punerii n aplicare a PCP (control i colectarea de date)


An de
Valoare
Unitate de msur
Sursa de informaii
referin
2013

Nr. de nclcri

2013

(?)

Nr de controale fizice

2014

Nave

ANPA

2014

94

ENI

ANPA

2012

37

ANPA

Observaii / justificare

Aeronave nu au fost achiziionate

Prioritate FEPAM la nivelul


Uniunii
Indicator contextual care prezint
situaia iniial
Lungimea litoralului, a cilor
navigabile principale i suprafaa
corpurilor de ap principale
(a) Lungimea litoralului (km)
(b) Lungimea cilor navigabile
principale (km)
(c) Suprafaa corpurilor de ap
principale (km2)

4: Creterea gradului de ocupare a forei de munc i sporirea coeziunii teritoriale


An de referin

Unitate de msur

Valoare

2013
2013

245
1075

Km
Km

2013

843.710

Ha

Sursa de
informaii

Observaii / justificare

31

32

Prioritate FEPAM la
5: Stimularea comercializrii i prelucrrii
nivelul Uniunii
Indicator contextual
An de referin
Valoare
Unitate de msur
care prezint situaia
iniial
Organizaiile
de
productori
(OP),
asociaiile
de
OP,
organizaii
interprofesionale
2013
1
Uniti
(a) Numrul de OP
2013
0
Uniti
(b) Numrul de asociaii
de OP
2013
0
(c)Numrul de
organizaii
interprofesionale
2013
(?)
(d)Numrul
de
productori
sau
operatori pe OP
(e)Numrul
de
productori
sau
operatori pe asociaie de
OP
(f)Numrul
de
productori
sau
operatori pe organizaie
interprofesional
2013
100
(g) % de productori sau
operatori membri ai unei
OP
(h) % de productori sau
operatori membri ai unei
asociaii de OP

Sursa de informaii

Studiul de pia
Studiul de pia

Observaii / justificare

33

(i) % de productori sau


operatori membri ai unei
organizaii
interprofesionale
Valoarea cifrei de
afaceri
anuale
a
produciei
comercializate in UE
(a) Valoarea cifrei de
afaceri
anuale
a
produciei
comercializate a UE
(mii de euro)
(b) % din producie
introdus
pe
pia
(valoare) de OP
(c) % din producie
introdus
pe
pia
(valoare) de asociaii de
OP
(d) % din producie
introdus
pe
pia
(valoare) de organizaii
interprofesionale
(e) % din producie
introdus
pe
pia
(volum) de OP
(f) % din producie
introdus
pe
pia
(volum) de asociaii de
OP
(g) % din producie
introdus
pe
pia
(volum) de organizaii
interprofesionale

42.280

Studiu de piata pentru sectorul


pescaresc din Romania.

In Romania, OP de producatori nu
intoduc pe piata produse decat prin
membrii lor.

Prioritate FEPAM la
nivelul Uniunii
Indicator contextual
care prezint situaia
iniial

34

Mediu comun pentru


schimbul de informaii
(CISE) destinat
supravegherii
domeniului maritim al
UE ( %)
Acoperirea zonelor
marine protejate
(ZMP)
(a) Acoperirea zonelor
Natura 2000 desemnate
n temeiul Directivelor
Psri i Habitate
(km2)
(b) Acoperirea altor
msuri de protecie
spaial n conformitate
cu articolul 13 alineatul
(4) din Directiva
2008/56/CE (km2)

6: stimularea punerii n aplicare a politicii maritime integrate


An de referin

2013

2013

Valoare

1.162,86

Unitate de msur

Km2

Sursa de informaii

NIMRD
Report
for
Environment
Statement
2011,
INCDM, 2012

Observaii / justificare

3.

DESCRIEREA STRATEGIEI PENTRU CONTRIBUIA PROGRAMELOR


OPERAIONALE LA O CRETERE ECONOMIC INTELIGENT, DURABIL I
FAVORABIL INCLUZIUNII (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 27 DIN
REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013)

3.1. Descrierea strategiei


Context general i identificarea nevoilor pentru PU1
Activitile de pescuit comercial din Marea Neagr i apele interioare ntrebuineaz tehnologii de
nivel sczut pentru exploatarea unor resurse relativ limitate. Principalele specii marine sunt
transfrontaliere i, n contextul Mrii Negre, supra-exploatate. Volumul redus al capturilor afecteaz
competitivitatea i n contextul unui numr limitat de nave/ambarcaiuni de pescuit captura
medie relativ sczut, corelat cu costurile de exploatare ridicate, reduce nivelul de profitabilitate i
genereaz o barier important n calea realizrii de noi investiii pentru a asigura conformitatea cu
obiectivele UE i naionale.
Pescuitul comercial n ape interioare, prezint o productivitate sczut, iar structura de specii oferit
este limitat.
Preul de prim vnzare este sczut, ca urmare a valorii relativ sczute a speciilor capturate.
mbuntirea aspectelor de siguran i igien poate contribui la creterea gradului de trasabilitate.
Infrastructura de suport adecvat reprezint o problem major, dat fiind c porturile, locurile de
debarcare etc. nu rspund nevoilor sectorului, att din punct de vedere teritorial ct i tehnologic.
Aceasta afecteaz att costul de producie i implicit preul de vnzare, ct i posibilitile de
conformare cu reglementrile n domeniu. n trecut nu a fost acordat foarte mult atenie
oportunitilor oferite de diversificare n scopul creterii veniturilor i reducerii dependenei de
pescuitul comercial, precum i implementrii standardelor de mediu.
Pescarii au economii limitate din cauza profitabilitii sczute i acces redus la facilitile de
creditare, ca urmare a lipsei garaniilor i a cunotinelor limitate. n aceste condiii s-au manifestat
preocupri minime fa de normele de siguran i sntate la bord i de calitate a capturii.
Supra-exploatarea principalelor stocuri de peti sporete riscurile privind durabilitatea, iar resursele
limitate mpiedic o cretere semnificativ a debarcrilor.
Strategia Integrat privind Pescuitul
Modernizarea infrastructurii pescuitului la Marea Neagr i n apele interioare va permite
mbuntirea profitabilitii acestor activiti precum i mbuntirea calitii, a controlului i a
trasabilitii produselor debarcate, al sporirii eficienei energetice, al aducerii unei contribuii la
protecia mediului i al mbuntirii condiiilor de siguran i de munc.
Modernizarea flotei, prin investiii la bord in vederea mbuntirii valorii adugate , a calitii
produselor concomitent cu utilizarea de unelte selective n special n scopul reducerii la minimum a
capturilor nedorite, va mbunti condiiile de siguran i de munc i va limita impactul asupra
resursei piscicole i asupra celorlalte elemente ale ecosistemului.
mbuntirea profitabilitii se va susine prin reducerea costurilor de producie ca urmare a sporirii
eficienei energetice obtinuta prin inlocuirea sau modernizarea motoarelor, coroborat cu
diversificarea veniturilor pescarilor prin dezvoltarea de activitati complementare.
Pescuitul durabil va necesita sprijin pentru limitarea impactului pescuitului asupra mediului ct i
pentru aciunile de protecie i refacere a biodiversitii acvactice, conjugat cu un management
eficace, ntr-un context mai larg, ce cuprinde printre altele i aspectele legate de Natura 2000.U.
Managementul superior al activitilor pescreti poate fi realizat prin transferul de cunotine n
cadrul reelelor formate ntre pescari i oameni de tiin sau cu sprijinul serviciilor de consiliere n
domeniul economic sau al proteciei mediului. Aceste activiti sunt de natur a duce la creterea
35

gradului de conientizare a importanei sustenabilitii i proteciei mediului n rndul pescarilor,


familiilor i comunitilor acestora.
n vederea sprijinirii activitilor i maximizrii impactului asistenei prin FEPAM, este necesar
susinerea pescarilor n sensul conformrii cu cerinele administrative i de reglementare, prin
consolidarea organizaiilor de productori.
Obiective Specifice i prioritizarea Msurilor aferente PU1
Strategia integrat a Romniei privind pescuitul din cadrul PO FEPAM va urmri ndeplinirea
acelor Obiective Specifice aferente PU1 corespunztoare nevoilor identificate de analiza SWOT i
n acord cu Obiectivele Tematice relevante identificate i Prioritile de Finanare din cadrul
Acordului de Parteneriat, prin intermediul unei selecii i prioritizri a msurilor.
OS1.4.

OS1.5.

Creterea competitivitii i a viabilitii ntreprinderilor din


domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scar mic i
mbuntirea siguranei sau a condiiilor de lucru
Furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltrii tehnologice
i inovrii inclusiv a creterii eficienei energetice i a transferului
de cunotine

Au fost identificai i ali factori-cheie pentru succesul strategiei integrate pentru un sector pescresc
competitiv i durabil n Romnia: creterea capacitii administrative i tehnice a administraiei;
consolidarea rolului instituiilor tiinifice i de cercetare, ceea ce va permite mbuntirea
colectrii datelor, un element fundamental pentru monitorizarea, controlul i implementarea PO
FEPAM; rezultatele oferite de experiena anterioar cu Axa 4 a FEP pentru stimularea
oportunitilor de ocupare, diversificrii activitilor i mobilitii forei de munc n zonele
pescreti n cadrul FEPAM; mbuntirea modului de organizare a pieei interne n vederea
rspndirii i promovrii produciei din pescuit autohtone i competitivitatea produciei pe pieele
naional i internaional, n corelaie cu msurile pentru susinerea investiiilor n prelucrarea i
comercializarea produciei din pescuit.
Context general i identificarea nevoilor pentru PU2
Acvacultura autohton este o activitate tradiional, bazat pe o reea riveran extins i uniform
distribuit, cu potenial de obinere a unei producii substaniale la nivel total. Existena unor situri
adecvate, dar pe fondul unei disponibiliti reduse a capitalului de investiii i suportului limitat din
partea sectorului de cercetare, a determinat dezvoltarea unei acvaculturi extensive de specii
disponibile imediat (ciprinidele i pstrvii reprezint peste 90% din producia total), n cadrul
creia tehnologia n curs de dezvoltare era bine-cunoscut datorit experienei internaionale, n
condiiile investiiilor realizate de IMM-uri i ntreprinderile familiale.
Exploataiile de acvacultur sunt amplasate n zonele rurale, unde fora de munc disponibil este,
n general, fr calificare, iar costurile cu fora de munc sunt relativ sczute. Din punct de vedere
istoric, lanul de aprovizionare de la unitatile de acvacultura la consumator era scurt, ceea ce a
facilitat vnzrile de pete proaspt ntreg n pieele locale, cu o cerere stabil n mod tradiional, cu
excepia unor vrfuri puternice de consum n perioadele de srbtori. Absorbia potenial a
produciei de acvacultur este foarte ridicat, n special ca urmare a ponderii reduse a produciei
interne, pe fondul unui lan de valoare adugat subdezvoltat, al unui lan de aprovizionare
ameninat i al politicii comerciale a supermarketurilor, care prefer s se bazeze pe importurile de
pete n vederea creterii marjei de profit. Concurena extern n cazul produselor echivalente sau de
substituie este acerb, astfel nct exporturile sunt relativ limitate, n timp ce cea mai mare parte a
pieei interne se aprovizioneaz cu produse importate.
Aspectele fundamentale care afecteaz potenialul de cretere al sectorului de acvacultur sunt:
36

nivelul procedurilor administrative mpovrtoare din punct de vedere birocratic i al costurilor;


incertitudinea dat de lipsa de claritate a situaiei proprietii asupra terenurilor i accesul limitat la
credite pentru a susine noi proiecte de investiii i a finana creterea capitalului de lucru necesar
unei afaceri n dezvoltare.
Unitatile de acvacultura active prezint productivitate sczut, iar producia total este mult sub
nivelul optim asociat suprafeei exploatate. Se manifest o dependen mult prea puternic de un
numr limitat de specii. Sunt disponibile suprafete considerabile pentru a susine o cretere
semnificativ a nivelului i sferei de cuprindere a operaiunilor de acvacultur, precum si i o serie
de amplasamente costiere care permit dezvoltarea mariculturii. Este necesara si posibila
diversificarea surselor de venit la nivelul unitatilor de acvacultura.
Posibilitile de ameliorare a acestei situaii sunt afectate de infrastructura insuficient (de exemplu:
capacitatea de depozitare i unitile de prelucrare de dimensiuni reduse) la nivelul unitatilor de
acvacultura, infrastructura regional inadecvat pentru a putea susine ptrunderea pe pia,
capacitatea de management limitat, insuficiena informaiilor referitoare la pia i slaba nelegere
a nevoilor pieei. Pe scurt, producia autohton ntmpin dificulti n a concura cu importurile pe
piaa naional.
Strategia POPAM privind Acvacultura
n urma consultrilor cu un numr mare de actori relevani implicai n grupul de lucru constituit, n
contextul unei cercetri de pia riguroase i experienei cu FEP (2007-2013), analiza SWOT
confirm observaiile CSTEP privind acvacultura autohton [Raportul privind performana
economic a sectorului de acvacultur al UE 2013].
Realitatea actual i potenialul considerabil de dezvoltare a sectorului n numeroase domenii se
reflect n setul strategic de msuri ce in cont de nevoile i oportunitile asociate CLLD i Natura
2000 [Orientri privind acvacultura i Natura 2000], n condiiile planificrii spaiale integrate
pentru implementarea unui program de lucru cu scopul de a genera rezultate pozitive pe termen
scurt, mediu i lung, asigurnd baza pentru utilizarea durabil a resurselor i beneficii sociale prin
inovare, cretere, eficien, competitivitate, poziionare pe pia, protecia mediului i dezvoltarea
comunitilor locale.
Strategia Integrat a Romniei privind Acvacultura este n deplin concordan cu Orientrile
strategice pentru dezvoltarea sustenabil a acvaculturii n UE COM(2013) 229 Final i vizeaz cele
patru prioriti definite la nivel comunitar: (1) reducerea poverii administrative; (2) mbuntirea
accesului la spaiu i ap; (3) creterea competitivitii i (4) valorificarea avantajelor competitive
pe care ni le ofer standardele ridicate de calitate, sntate i mediu.
Sinergiile generate de msurile selectatate se vor concentra pe trei direcii principale: productivitate,
competitivitate i generarea de venit, pe fondul susinerii durabilitii activitilor de acvacultur.
Aceste direcii sunt interdependente, iar msurile selectate se completeaz reciproc, producnd un
impact general asupra sectorului: investiiile productive (n tehnologie, echipamente, eficien
energetic, sisteme recirculante etc) vor exploata potenialul de cretere cantitativ i calitativ a
fermelor de acvacultur existente i vor stimula nfiinarea de noi uniti de acvacultur. Msurile de
investiii se vor combina cu cele de asigurtare a stocurilor i cele de sntate animal, reducndu-se
astfel expunerea la risc n termeni de calitate i cantitate a produciei. Venitul generat astfel va fi
superior i mai stabil fa de cel actual, permind acumulare de capital pentru creterea produciei,
prin intensificarea activitilor sau prin realizarea de noi investiii, care va duce la creterea
competitivitii sectorului. Sustenabilitatea activitilor sectorului din punct de vedere al mediului,
sprijinit att prin msuri dedicate, ct i prin aportul inovrii, va fi n acelai timp i efect, dar i
cauz pentru un venit stabil generat de ferme, care se poate suplimenta din activiti diversificate,
legate de turism, protecia mediului sau educaie. Promovarea capitalului uman i a cunotinelor
tehnice, mpreun cu furnizarea serviciilor de consiliere, vor ntri capacitatea forei de munc i a
37

managementului fermelor de acvacultur de a atinge rezultate superioare, nchiznd cercul


msurilor care au ca scop creterea produciei, generarea de venit superior i, implicit, posibilitatea
realizrii unor noi investiii n sector.
Obiective Specifice i prioritizarea Msurilor aferente PU2
Strategia integrat a Romniei privind acvacultura din cadrul PO FEPAM va urmri ndeplinirea
acelor Obiective Specifice aferente PU2 corespunztoare nevoilor identificate de analiza SWOT i
n acord cu Obiectivele Tematice relevante identificate i Prioritile de Finanare din cadrul
Acordului de Parteneriat, prin intermediul unei selecii i prioritizri a msurilor.
1
2
3

Sprijinirea consolidrii dezvoltrii tehnologice, a inovrii i a transferului de


cunotine
Sporirea competitivitii i a viabilitii ntreprinderilor din sectorul
acvaculturii, inclusiv mbuntirea siguranei sau condiiilor de lucru, n
special ale ntreprinderilor mici i mijlocii
Protejarea i refacerea biodiversitii acvatice i mbuntirea ecosistemelor
legate de acvacultur i promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de
vedere al utilizrii resurselor
Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al proteciei mediului nconjurtor
i promovarea bunstrii i sntii animale precum i a siguranei i sntii
publice

Au fost identificai i ali factori-cheie pentru succesul strategiei integrate pentru o acvacultur
competitiv i durabil n Romnia i anume: creterea capacitii administrative i tehnice a
Administraiei consolidarea rolului instituiilor tiinifice i de cercetare, ceea ce va permite
mbuntirea colectrii datelor, un element fundamental pentru monitorizarea, controlul i
implementarea PO FEPAM [O.S.3]; coeziunea teritorial i politicile privind CLLD vor utiliza
rezultatele oferite de experiena anterioar cu Axa 4 a FEP pentru stimularea oportunitilor de
ocupare, diversificrii activitilor i mobilitii forei de munc n zonele de acvacultur n cadrul
FEPAM [O.S.4]; mbuntirea modului de organizare a pieei interne n vederea rspndirii i
promovrii produciei unitatilor de acvacultura autohtone [O.S.5.1] i competitivitatea produciei pe
pieele naional i internaional, n corelaie cu msurile pentru susinerea investiiilor n
prelucrarea i comercializarea produciei de acvacultur autohtone [O.S.5.2].
Context general i identificarea nevoilor pentru PU3
Scenariul actual privind realizarea Prioritii 3 a Uniunii n Romnia prezint o serie de aspecte
semnificative (existena personalului nalt specializat i calificat, cooperare strns cu instituiile de
cercetare i un efort susinut de a utiliza i mbunti platformele TIC i sistemele de guvernare
electronic). Aa cum reiese din perioada de programare anterioar, activitile necesare sunt
insuficient definite i implementate date fiind fondurile limitate i fragmentarea competenelor i
procedurilor ntre diferitele componente ale administraiei. Aceast situaie ar putea persista n
cadrul implementrii FEPAM, n ciuda eforturilor administraiei actuale. Deficitul considerabil de
resurse umane i tehnice, precum i participarea i cooperarea insuficient din partea operatorilor
din pescuitul de captur i acvacultur limiteaz eficacitatea activitilor de colectare a datelor, de
monitorizare, control i punere n aplicare a reglementrilor naionale i comunitare relevante.
ANPA este organismul public responsabil de colectarea datelor i monitorizare, control i punerea
n aplicare a reglementrilor. La momentul actual, resursele umane, financiare i tehnice aflate la
dispoziia ANPA sunt limitate i se va dovedi o provocare pentru Agenie de a rspunde sarcinilor
tot mai numeroase necesare punerii n aplicare n mod eficace a cadrelor de reglementare ale UE.
38

ANPA nu este specializat n colectarea i administrarea datelor i se bazeaz pe INCDM i


ICDEAPA n vederea culegerii i prelucrrii datelor necesare. Sunt necesare sesiuni de formare n
domeniul colectrii i administrrii datelor pentru personalul ANPA. n condiiile unei instruiri
corespunztoare, ar fi posibil implicarea unui numr mai mare de inspectori locali n activitatea de
culegere a datelor.
Strategia integrat pentru implementarea Obiectivelor Specifice 3.1 i 3.2.
Implementarea Msurii PU3 este obligatorie; cu toate acestea, scopul strategiei integrate pentru
ndeplinirea Obiectivelor Specifice 3.1 i 3.2 este de a dezvolta sinergii cu alte O.S. i Prioriti ale
Uniunii, contribuind la realizarea OT6 al strategiei Acordului de Parteneriat.
O.S. 3.1
O.S. 3.2

mbuntirea i furnizarea de cunotine tiinifice i mbuntirea colectrii


i a managementului datelor
Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control i aplicare, consolidarea
capacitii instituionale i a eficienei administraiei publice fr creterea
sarcinilor administrative.

Integrarea strategic a Obiectivelor Specifice 3.1 i 3.2 cu alte msuri i aciuni aferente FEPAM va
fi facilitat i accelerat prin implicarea direct a ICDEAPA i INCDM n cadrul Politicii Maritime
Integrate (PU6), prin realizarea politicilor i strategiilor de tip CLLD (S.O.4) i prin posibilitatea
sinergiilor cu diferitele Obiective Specifice i msuri aferente PU1, PU2 i PU5.
Cuantificarea activelor i aciunilor necesare ANPA pentru a atinge capacitatea administrativ
corespunztoare i de a desfura activiti eficiente de colectare a datelor i de control poate fi
prezentat astfel:

Ape interioare i teritorii rurale: 20 de automobile, 20 de ambarcaiuni, 20 de instrumente


standardizate pentru inspecie i control, 40 de seturi de echipamente IT&C, materiale, sesiuni
de instruire pentru 100 de inspectori n domeniul pescuitului i angajarea a 40 de persoane
pentru a asigura inspecia, testarea i culegerea datelor.

Marea Neagr: 2 ambarcaiuni, 5 automobile i 10 inspectori n domeniul pescuitului plus


instrumentele tehnice necesare.

Adoptarea msurilor legislative necesare susinerii pescarilor profesioniti, organizaiilor de


productori din domeniul pescuitului, acvaculturii i prelucrrii, inclusiv n ceea ce privete cota
de pia.

Sporirea finanrii pentru activitile institutelor de cercetare implicate n program, pentru a


optimiza fluxurile financiare la nivelul autoritii de management, n vederea asigurrii
continuitii activitilor specifice pentru a menine seriile de timp necesare, inclusiv achiziia
unei nave pentru cercetare.

Creterea activitilor de cooperare cu rile de la Marea Neagr pentru a extinde cadrul de


colectare a datelor, necesare evalurii situaiei stocurilor i pentru a permite adoptarea unor
msuri de consolidare a politicilor comune pentru pescuitul durabil al speciilor exploatabile din
punct de vedere economic i mbuntire a evalurii economiei pescuitului i acvaculturii,
precum i a prezenei pieei negre i a efectelor asupra mediului i asupra operatorilor conformi.

Context general i identificarea nevoilor pentru PU4


Conform datelor, multe zone rurale ale Romniei sunt lipsite de oportuniti economice durabile, cu
o dubl consecin venituri sczute i srcie, precum i presiune tot mai puternic n sensul
migraiei externe, reducnd astfel disponibilitatea resurselor umane i afectnd potenialul de a
ncuraja noi investiii n comunitile locale.
39

n consecin, varianta recomandat este aceea de a nu dispersa noile investiii n acvacultur pe tot
teritoriul rii, ci mai degrab de a dezvolta clustere de activiti, care vor avea un potenial mai
ridicat de a genera beneficii directe i indirecte n cadrul comunitilor locale i de a maximiza
beneficiile totale pentru Romnia ca ar.
Investiiile eficace i durabile n pescuit i acvacultur vor depinde, n mare, de gradul de participare
a comunelor i capacitatea lor de a vizualiza rolul acvaculturii n contextul unei strategii globale de
dezvoltare economic. Din acest motiv, strategia evideniaz importana entitilor de tip FLAG
grupuri de aciune local pentru pescuit n procesul de implementare, precum i necesitatea de
examinare a numrului i capacitii lor. Implicarea puternic a FLAG va permite luarea deciziilor
pe baza cunotinelor locale i punerea tuturor informaiilor la dispoziia prilor actorilor relevani.
n vederea stimulrii dezvoltrii entitilor de tip FLAG viabile i pentru a asigura ncrederea n
capacitatea acestora de a ndeplini sarcinile asumate, FEPAM prevede sprijin pregtitor, dezvoltarea
de reele i activiti de cooperare cu scopul de a depi eventualele reticene fa de constituirea
unor Grupuri funcionale.
Capacitatea de a gestiona acest proces, de a dezvolta aptitudini antreprenoriale i de a asigura un
efectiv de resurse umane calificate va depinde de contribuiile prin alte instrumente financiare ale
CE, astfel nct blocajele din piaa forei de munc s nu afecteze potenialul de dezvoltare al
activitilor piscicole.
Strategia Integrat pentru a spori gradul de ocupare i coeziunea teritorial
Analiza SWOT arat c este de ateptat ca orientarea cu precdere ctre consolidarea iniiativelor
sectorului privat din ultimii ani, n sensul adugrii de valoare produselor importate, s genereze
beneficii substaniale pentru economia naional creterea ocuprii forei de munc, diminuarea
valorii importurilor i perspectiva dezvoltrii unei piee de export.
n condiiile n care identificarea nevoilor pune accent pe preocuparea de a crete rata ocuprii forei
de munc, aceasta evideniaz totodat necesitatea de a mbunti calitatea locurilor de munc
actuale, prin consolidarea perspectivelor de angajare pe termen lung, furnizarea de locuri de munc
cu norm ntreag i creterea ctigurilor. Acest lucru va avea o importan deosebit n
mbuntirea condiiilor de via pentru familiile complet sau parial dependente de acvacultur sau
pescuit ca surs de venituri.
Astfel, strategia evideniaz nevoia de a crete att locurile de munc directe (pescari i
piscicultori), ct i cele indirecte (marketing, prelucrare, IT, asigurri etc.). Diversificarea spre
activiti alternative i complementare (precum eco-turismul) va contribui la consolidarea
economiilor locale, asigurnd n acelai timp un nivel mai ridicat de protecie a mediului.
Economiile locale mai solide, cu un nivel mai mare al ocuprii directe i indirecte, pot beneficia i
de efecte induse, precum locuri de munc n magazine, transport etc. datorit cheltuirii veniturilor
generate de locurile de munc directe i indirecte.
Obiectiv Specific i prioritizarea Msurilor aferente PU4
Scopul firesc al strategiei integrate pentru ndeplinirea Obiectivului Specific 4 este de a dezvolta
sinergii cu alte O.S. i Prioriti ale Uniunii (n special PU1, PU2 i PU5), contribuind la OT8 al
strategiei Acordului de Parteneriat, precum i la celelalte OT ce vor fi facilitate de iniiativele de tip
CLLD, prin implementarea msurilor i aciunilor pe care entitile FLAG le vor considera
corespunztoare n raport cu nevoile lor specifice.
1.

Promovarea creterii economice, a incluziunii sociale i a crerii de locuri de


munc i furnizarea de sprijin pentru creterea anselor de angajare i a
mobilitii forei de munc n cadrul comunitilor costiere i interioare,
dependente de pescuit i acvacultur, inclusiv diversificarea activitilor din
domeniul pescuitului i din alte sectoare ale economiei maritime
40

Context general i identificarea nevoilor pentru PU5


Din punct de vedere istoric, activitatea de prelucrare i comercializare a petelui n Romnia a fost
limitat de insuficiena aprovizionrii interne cu materii prime, lipsa fondurilor pentru investiii,
consumul redus de pete la nivel naional i lipsa competitivitii (pre, calitate, continuitatea
aprovizionrii i gama de specii) pe pieele de export. Ponderea importurilor pe piaa autohton
depete 80 %. Numeroi prelucrtori menin o abordare tradiional, avnd vnzri reduse,
profitabilitate sczut i oportuniti rare de cretere.
Sectorul de post-recoltare se confrunt cu o serie de provocri; o parte dintre acestea pot fi
soluionate prin implementarea unei strategii integrate, punnd accentul pe activitile specifice
desfurate de diferiii actori implicai n acest proces, n timp ce celelalte ar putea fi tratate prin
activiti finanate de FEPAM.
Sunt necesare o serie de activiti pentru a ndeplini diferitele obiective; acestea nu pot fi tratate n
mod independent, complementaritatea acestora fiind, mai degrab, aspectul esenial al abordrii. n
acest context, exist o dihotomie a abordrii n ceea ce privete prelucrarea n cadrul segmentului de
prelucrare i comercializare.
Se impune creterea competitivitii, ceea ce depinde de inovare, capitalul de investiie,
infrastructur, organizarea pieei, creterea produciei, eficien energetic, reducerea deeurilor i
un management mai eficace.
Strategia Integrat pentru Prelucrare i Comercializare
Se va acorda asisten pentru noi capaciti de prelucrare, care s permit companiilor s rspund
cerinelor pieei specificaiile supermarketurilor, precum i gusturile i preferinele
consumatorilor. Acest lucru presupune uniti, utilaje i msuri pentru a asigura un lan frigorific
eficient. Amprenta de carbon a sectorului va fi redus prin investiii n tehnologii cu consum redus
de energie, n contextul unor msuri mai solide de protecie mpotriva contaminrii i polurii.
Sistemele de management vor asigura trasabilitatea produselor finite, n raport cu data prelucrrii,
data recepionrii, transportul i ferma productoare sau ambarcaiunea surs, cu datele aferente.
Astfel, se va asigura protecia consumatorilor, meninnd totodat integritatea unui lan de
distribuie ce folosete numai materii prime produse conform reglementrilor.
Accentul trebuie pus n primul rnd pe susinerea strategiei de obinere a veniturilor a micilor
piscicultori, extinznd sfera activitilor cu prelucrarea la o scar redus (de exemplu: afumare,
filetare, congelare), unitile de depozitare i ncorporarea unor tehnici mbuntite de
comercializare, precum restaurantele operate de ferme i investiii n uniti mobile de vnzare cu
amnuntul. Se consider c acest mod de dezvoltare va promova consumul de pete, n condiiile n
care consumatorii din ariile neacoperite de sectorul comerului cu amnuntul modern vor avea
oportuniti sporite de procurare a petelui. Vnzrile crescute vor fi susinute de o extindere a
ofertei de specii, odat cu lrgirea gamei de specii din fermele piscicole.
n vederea valorificrii depline a oportunitilor identificate, dezvoltarea serviciilor publice de
consultan pentru afaceri va permite promovarea aptitudinilor antreprenoriale i cunotinelor de
marketing. Aceste servicii vor viza, de asemenea, reducerea costurilor de tranzacie pentru micile
ntreprinderi prin reducerea costurilor administrative. Dezvoltarea unei asociaii reprezentative
puternice va contribui considerabil la consolidarea sectorului, prin ncurajarea unei abordri
unificate la nivelul unui numr ridicat de mici ntreprinderi. O mai bun organizare a asociaiilor de
productori va determina achiziia de materii prime la preuri mai mari, n timp ce ncurajarea unor
sisteme de management mbuntite ar putea conduce la o reducere a costurilor de exploatare.
Sistemele de management vor asigura trasabilitatea produselor finite, n raport cu data prelucrrii,
data recepionrii, transportul i ferma productoare sau ambarcaiunea surs, cu datele aferente.
Astfel, se va asigura protecia consumatorilor, meninnd totodat integritatea unui lan de
41

distribuie ce folosete numai materii prime produse conform reglementrilor.


Implementarea cu succes a abordrii propuse va genera beneficii de sinergie n relaie cu alte
prioriti ale Uniunii: inovare i noi tehnologii capabile s susin un sector pescresc durabil din
punct de vedere al mediului i eficient din perspectiva utilizrii resurselor; conform celor
menionate mai sus o capacitate solid de prelucrare i comercializare poate determina schimbri
i investiii n acvacultur; eficiena trasabilitii va sprijini sustenabilitatea, asigurnd legalitatea
surselor de materii prime; activitile de prelucrare extinse i consolidate pot genera locuri de
munc directe i indirecte, precum i venituri, o mare parte dintre acestea fiind n zonele mai puin
dezvoltate; i organizarea pieei va fi considerabil consolidat.
Obiectiv Specific i prioritizarea Msurilor aferente PU5
Strategia integrat pentru PU5 va urmri ndeplinirea celor dou Obiective Specifice prin
intermediul unei selecii i prioritizri a msurilor corespunztoare nevoilor identificate de analiza
SWOT i n acord cu Obiectivele Tematice relevante identificate (OT3) i Prioritile de Finanare
din cadrul Acordului de Parteneriat.
1
2

mbuntirea organizaiilor de pia pentru produsele de pescuit i acvacultur


ncurajarea investiiilor n sectaorele de marketing i procesare

Sprijinul pentru O.S. 5.1 i 5.2 va aciona n sinergie cu Obiectivele Specifice i msurile aferente
PU1, PU2, i PU4, amplificnd rezultatele posibile, n condiiile n care strategia integrat pentru
prelucrare i comercializare va contribui la realizarea OT8 i OT4.
Context general si strategia pentru PU6
Supravegherea Maritim Integrat, dezvoltarea CISEROM, precum i promovarea i contribuiile
FEPAM n cadrul CSDMM (2008/56/CE) trebuie tratate att ca obiective specifice, ct i ca aspecte
transversale ale implementrii FEPAM cu privire la Marea Neagr.
Institutele de cercetare au colaborat cu ANPA pentru monitorizarea i controlul pescuitului de
captur i acvaculturii i au preluat un rol central n monitorizarea i evaluarea strii stocurilor de
pete din Marea Neagr.
MISIS (MSFD Guiding Improvements in the Black Sea Integrated Monitoring System
mbuntirea sistemului integrat de monitoring n Marea Neagr n conformitate cu DirectivaCadru Strategia pentru mediul marin) este un proiect de cercetare i monitorizare internaional,
finanat prin fonduri UE i coordonat de INCDM (Institutul Naional de Cercetare - Dezvoltare
Marin), dezvoltat n cooperare cu alte cinci institute de cercetare din Romnia (2) Bulgaria (1) i
Turcia (2). ntre 2012- 2014, acesta a promovat SMI printr-o serie de activiti coordonate.
Obiectivele proiectului includ: Evaluarea Integrat a strii Mediului din Marea Neagr (n
coresponden cu Anexele I i III ale DCSMM); contribuia Conveniei de la Bucureti (Protecia
Mrii Negre mpotriva Polurii); alinierea cu politicile i strategiile rilor Partenere privind
prevederile DCSMM i DCA prin: implementarea aciunilor de consolidare a capacitilor; sporirea
calitii i cantitii datelor disponibile; testarea unui sistem integrat de monitoring al strii Mrii
Negre; stimularea identificrii Zonelor Marine Protejate prin armonizarea legislaiilor naionale; i
sporind informaiile publice i gradul de contientizare asupra strii Mrii Negre.
Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin a fost transpus n legislaia naional prin OUG
71/2010, adoptat prin Legea 6/2011 i amendat prin Legea 205/2013. Odat i n coordonare cu
implementarea Planului de Aciuni pentru Biodiversitate 2013-2020 (ce vizeaz punerea n aplicare
a tuturor Directivelor UE n domeniul Mediului, inclusiv Directivele privind Habitatul, Psrile,
Apele i Biodiversitatea), Romnia sporete n mod progresiv i susinut eforturile de a realiza
42

aciuni i programe naionale i internaionale, inclusiv Planul de Aciune pentru DCSMM.


Romnia se afl n primul ciclu de implementare, care presupune urmtoarele etape:

Evaluarea strii iniiale a ecosistemului marin Marea Neagr (zona romneasc) (art.8). Sa fcut pe baza elementelor biologice, fizico-chimice, a presiunilor/impactelor (Anexa 3) i-a
evideniat caracteristicile strii ecologice a ecosistemului marin, inclusiv analiza socioeconomic a utilizrilor i a costurilor degradrii ecosistemului marin (raportare 2012).

Determinarea strii ecologice bune a ecosistemului marin (art.9). A constat n stabilirea


valorilor pentru starea ecologic bun (GES) pentru unii descriptorii (raportare 2012).

Stabilirea obiectivelor de mediu pentru atingerea strii ecologice bune (art.10) S-a realizat
pe baza rezultatelor obinute n urma evalurii iniiale i a valorilor strii ecologice bune (GES)
pentru descriptorii menionai anterior (raportare 2012).

Actualizarea programului de monitorizare (art. 11) (raportare 2014). Pe baza rezultatelor


obinute n urma primei raportri, Romnia a actualizat programul naional de monitoring,
conform cerinelor Directivei. Menionm c documentul este postat pe site Departamentului
pentru Ape, Pduri i Piscicultur aflndu-se n consultare public. Subliniem c pn la 15
octombrie a.c. Romnia trebuie s notifice Comisiei Europene c a actualizat programul
naional de monitoring.

Elaborarea programului de msuri (art.13) (raportare 2015) va urmri stabilirea msurilor


care s permit refacerea ecosistemului marin n aa fel nct pn n 2020 acesta s ating
starea ecologic bun.

Pe msur ce integrarea acestor programe va necesita contribuii i intervenii din partea mai multor
institute i autoriti, una dintre principalele provocri cu care se confrunt Administraia se refer
la coordonarea de o manier eficient i eficace a diferitelor activiti. Conexiunile puternice dintre
DAPP, ANPA, ICDEAPA i INCDM constituie baza de desfurare a activitilor ce vizeaz
strategiile de monitorizare i supraveghere pentru Marea Neagr, contribuind n mod direct la
implementarea Planului de Aciune pentru DCSMM.
Pe aceast baz i n contextul mai larg al Planului Naional Strategic Instituional 2014-2016,
Romnia ntreprinde n prezent proiectul Platform naional de interoperabilitate n domeniul
politicilor maritime integrate pentru realizarea unui mediu comun de comunicare, precum i
activitile desfurate la nivel naional pentru implementarea Foii de parcurs pentru realizarea unui
mediu comun de schimb de informaii (CISE). ncepnd din 2009, o serie de trei faze secveniale
planificate au contribuit la implementarea CISEROM la nivel naional i internaional (n special n
ceea ce privete Comisia European i Bulgaria). Ministerul Afacerilor Interne i Ministerul
Transporturilor sunt puternic implicate n implementarea proiectului CISE, alturi de o serie de
grupuri de lucru interministeriale ce beneficiaz de experiena dobndit n cadrul proiectelor-pilot
MARSUNO i BLUEMASSMED. n primul semestru al anului 2014 a fost demarat etapa final a
proiectului CISEROM. Msurile FEPAM aferente PMI se vor pune n aplicare n contextul
CISEROM, cu coordonarea activitilor ntre diferitele instituii i autoriti, n vederea unui efort
coerent de a consolida supravegherea maritim.

1.

Dezvoltarea i implementarea Politicii Maritime Integrate

Contribuia PO FEPAM la Strategia UE2020


Combinaia de Obiective Specifice i msuri selectate vizeaz promovarea productivitii, inovrii,
ocuprii, incluziunii sociale i sustenabilitii de mediu. mbuntirea simultan a tuturor aspectelor
43

relevante n cursul perioadei de programare va genera externaliti economice i sociale pozitive i


va contribui la protecia mediului. Programul va avea un impact pozitiv direct asupra urmtoarelor
Obiective ale Strategiei UE2020: atenuarea schimbrilor climatice, combaterea srciei,
mbuntirea nivelului de trai i, indirect, asupra oportunitilor de formare pentru tinerele
generaii, n special n zonele rurale, unde aceste nevoi se manifest mai acut i mai profund.
INVESTIIILE TERITORIALE INTEGRATE (ITI-URI)
n cazul n care o strategie de dezvoltare urban sau o alt strategie teritorial ori un pact teritorial,
menionate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul privind FSE, necesit o abordare integrata
care implic investiii din FSE, FEDR sau Fondul de coeziune n mai multe axe prioritare din unul
sau mai multe programe operaionale, aciunile relevante pot fi desfurate ca o investiie teritorial
integrate (ITI).
Aciunile desfurate ca o ITI pot fi completate cu sprijin financiar acordat si din FEPAM.
n cazul n care o investiie teritorial integrate este sprijinit din FSE, FEDR sau Fondul de
Coeziune, programul operaional (programele operaionale) relevant(e) descrie (descriu) abordarea
n materie de utilizare a instrumentului ITI i alocrile financiare orientative din fiecare ax
prioritar, n conformitate cu normele specifice fiecrui fond.
n cazul n care o investiie teritorial integrate este completat cu sprijin financiar din FEPAM,
alocarea financiar orientativ i msurile vizate se specific n programul relevant, n conformitate
cu normele specifice fiecrui fond.
Statul membru sau autoritatea de management poate desemna unul sau mai multe organisme
intermediare, inclusiv autoriti locale, organisme de dezvoltare regionale sau organizaiile
guvernamentale, care s gestioneze i s implementeze o ITI n conformitate cu normele specifice
fiecrui fond.
Statul membru sau autoritile de management relevante se asigur c sistemul de monitorizare
pentru program (e) prevede identificarea operaiunilor i a realizrilor unei prioriti care contribuie
la o ITI.

44

3.2.

Obiective specifice i indicatori de rezultat

Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific
Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM
Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific
Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM
Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific
Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM

1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului,


eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovator, competitiv i
bazat pe cunoatere
1.4 Creterea competitivitii i a viabilitii ntreprinderilor din domeniul
pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scar mic i mbuntirea
siguranei sau a condiiilor de lucru.
Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
pentru Unitatea
de
i unitatea de msur a 2023
msur
acestuia
Locuri de munc (ENI) create n
sectorul pescuitului sau activiti
complementare

100

Nr. locuri
munc create

Locuri de munc (ENI)


meninute n sectorul pescuitului
sau activiti complementare

200

Nr. locuri
munc
mentinute

1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului,


eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovator, competitiv i
bazat pe cunoatere
1.5 Furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltrii tehnologice i
inovrii, inclusiv a creterii eficienei energetice, i a transferului de
cunotine.
Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
pentru Unitatea
de
i unitatea de msur a 2023
msur
acestuia

Variaia eficienei consumului


de combustibil aferent
capturilor de pete

75

(litri de
combustibil/tone
captur
debarcat)

2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,


eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare,
competitive i bazate pe cunoatere
2.1 Sprijinirea consolidrii dezvoltrii tehnologice, a inovrii i a
transferului de cunotine.
Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
pentru Unitatea
de
i unitatea de msur a 2023
msur
acestuia

Variaia volumului produciei de


acvacultur (tone)

45

50

Tone

Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific
Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM
Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific
Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM

2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,


eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare,
competitive i bazate pe cunoatere
2.2 Sporirea competitivitii i a viabilitii ntreprinderilor din sectorul
acvaculturii, inclusiv mbuntirea siguranei sau a condiiilor de lucru, n
special ale IMM-urilor.
Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
pentru Unitatea
de
i unitatea de msur a 2023
msur
acestuia

Variaia volumului produciei de


acvacultur (tone)

7800

Tone

2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,


eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare,
competitive i bazate pe cunoatere
2.3 Protejarea i refacerea biodiversitii acvatice i mbuntirea
ecosistemelor legate de acvacultur i promovarea unei acvaculturi eficiente
din punctul de vedere al utilizrii resurselor.
Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
pentru Unitatea
de
i unitatea de msur a 2023
msur
acestuia
Variaia volumului produciei cu
sistem de recirculare (tone)

150

Tone

Variaia volumului produciei de


acvacultur ecologic (tone)

3500

Tone

Prioritatea la 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului,


nivelul
eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovatoare,
Uniunii
competitive i bazate pe cunoatere
Obiectiv
2.4 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al proteciei mediului
specific
nconjurtor i promovarea sntii animalelor, precum i a siguranei i
sntii publice.
Indicator de Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
pentru Unitatea
de
rezultat, i
i unitatea de msur a 2023
msur
anume,
acestuia
obiectiv pe
care statul
membru
Fermele de acvacultur care
Numr de
caut s-l
furnizeaz servicii de mediu
80
realizeze cu
ferme
(numr de ferme)
sprijinul
FEPAM
46

Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific
Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM
Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific
Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM
Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific

Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM

3: ncurajarea punerii n aplicare a PCP


3.1 mbuntirea i furnizarea de cunotine tiinifice i mbuntirea
colectrii i gestionrii datelor.
Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
pentru Unitatea
de
i unitatea de msur a 2023
msur
acestuia
Creterea procentului de
ndeplinire a obligaiilor
referitoare la solicitrile de date
( %)

0,00

3: ncurajarea punerii n aplicare a PCP


3.2 Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control i aplicare,
consolidarea capacitii instituionale i a eficienei administraiei publice,
fr creterea sarcinilor administrative.
Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
pentru Unitatea
de
i unitatea de msur a 2023
msur
acestuia

Debarcrile care au fost supuse


unui control fizic ( %)

20

4: Creterea gradului de ocupare a forei de munc i sporirea coeziunii


teritoriale
4.1 Promovarea creterii economice, a incluziunii sociale i a crerii de
locuri de munc i furnizarea de sprijin pentru creterea anselor de
angajare i a mobilitii forei de munc n cadrul comunitilor costiere i
interioare, dependente de pescuit i acvacultur, inclusiv diversificarea.
Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
pentru Unitatea
de
i unitatea de msur a 2023
msur
acestuia
Numr de locuri de munc
create (ENI)
Numr de locuri de munc
meninute (ENI)

47

Numr
75
Numr
150

Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific
Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM

Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific
Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM

Prioritatea la
nivelul
Uniunii
Obiectiv
specific
Indicator de
rezultat, i
anume,
obiectiv pe
care statul
membru
caut s-l
realizeze cu
sprijinul
FEPAM

5: Stimularea comercializrii i a prelucrrii


5.1 mbuntirea organizaiilor de pia pentru produselor de pescuit i
acvacultur
Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
pentru Unitatea
de
i unitatea de msur a 2023
msur
acestuia
Variaia produciei UE cu o
distincie ntre OP i restul
cazurilor
(c) variaia valorii primelor
1000
vnzri n restul cazurilor (mii
de euro)
(d) variaia volumului primelor
500
vnzri n restul cazurilor (tone)
5: Stimularea comercializrii i a prelucrrii

Mii euro

Tone

5.2 ncurajarea investiiilor n sectoarele de marketing i procesare.


Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
i unitatea de msur a 2023
acestuia
Variaia produciei UE cu o
distincie ntre OP i restul
cazurilor
(c) variaia valorii primelor
vnzri n restul cazurilor (mii
de euro)
(d) variaia volumului primelor
vnzri n restul cazurilor (tone)

pentru Unitatea
msur

3.000

mii de euro

700

tone

de

6: Stimularea punerii n aplicare a politicii maritime integrate


6.1: Dezvoltarea i implementarea Politicii Maritime Integrate
Titlul indicatorului de rezultat Valoarea-int
i unitatea de msur a 2023
acestuia

pentru Unitatea
msur
%

Consolidarea mediului comun


pentru schimbul de informaii
(CISE) destinat supravegherii
domeniului maritim al UE ( %)
48

de

49

3.3 Msuri relevante i indicatori de realizare


Prioritatea la nivelul 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor,
Uniunii
inovator, competitiv i bazat pe cunoatere
Obiectiv specific
1.4 Creterea competitivitii i a viabilitii ntreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scar
mic i mbuntirea siguranei sau a condiiilor de lucru.
Indicatori de realizare pentru fiecare
Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea exObiecTitlul msurii
msur
ante
i
de
analiza
SWOT)
tivul
relevante
temaselecionate
tic la

50

Articolul
43
alineatele (1) i (3) i
articolul 44 alineatul
(1) litera (f) Porturi
de pescuit, locuri de
debarcare, centre de
licitaii i adposturi

investiii
de
mbuntire
a
infrastructurii
porturilor de pescuit
i a centrelor de
licitaii
sau
a
locurilor
de
debarcare
i
a
adposturilor,
investiii
pentru
mbuntirea
siguranei pescarilor

n cazul n
care
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

Titlul
indicatorului de
realizare i
unitatea de
msur a
acestuia

Valoarea
adugat,
calitatea,
utilizarea
capturilor
nedorite i
porturile de
pescuit,
locurile de
debarcare,
halele i
adposturile.
Numr de
proiecte

Valoare Unitate de
-int
msur
pentru
2023

14

Numr
de
proiecte

care
contribuie
msura selecionat

Una dintre principalele preocupri la nivel naional se refer la TO3


viabilitatea i competitivitatea pescuitului de captur autohton, care n
prezent este nvechit, impunndu-se msuri de modernizare. De
asemenea, este important s se stimuleze profitabilitatea sectorului,
ceea ce se ateapt s determine o cretere a ctigurilor pescarilor. Se
anticipeaz c rentabilitatea sporit a activitii de pescuit va constitui
un stimulent major n favoarea pescuitului sustenabil i bunei gestionri
a resurselor.
n prezent, navele de pescuit costier de la Marea Neagr, au
echipamente i instalaii nvechite, care nu mai ofer siguran n
exploatare i nici nu mai corespund actualelor exigene privind
fiabilitatea, mentenana, manevrabilitatea, productivitatea i normele de
protecie a mediului nconjurtor, fiind necesar nlocuirea sau
refacerea lor complet. In porturi nu exist faciliti de deservire a
navelor de pescuit (descrcare, depozitare, vnzare, ntreinere i
reparaii nave, aprovizionare cu combustibil, ap, ghea).
Prin serviciile de consiliere se va furniza consultan pescarilor
individuali, care ar putea fi lipsii de instruire formal i obinuii s
opereze mai degrab intuitiv dect printr-o planificare serioas a

Articolul
42
i
articolul 44 alineatul
(1) litera (e) Valoare
adugat, calitatea
produselor
i
utilizarea capturilor
nedorite

51

Articolul
30
i
articolul 44 alineatul
(4) Diversificare i
noi
forme
de
venituri

Articolul
27
i
articolul 44 alineatul
(3)
Servicii
de
consiliere

Valoarea
adugat,
calitatea,
utilizarea
capturilor
nedorite i
porturile de
pescuit,
locurile de
debarcare,
halele i
adposturile.
Numr de
proiecte
Promovarea
capitalului
uman i a
dialogului
social,
diversificare
i noi forme
de venit,
ntreprinderi
nou nfiinate
pentru
pescari i
sntate/sigur
an.
Numr de
proiecte
Inovare,
servicii de
consiliere i
parteneriate

30

Numr
de
proiecte

55

Numr
de
proiecte

54

Numr
de
proiecte

activitii. Este important ca asistena FEPAM s genereze mai degrab TO3


beneficii pe termen lung, dect s rspund pur i simplu aspectelor i
problemelor pe termen scurt.
Sustenabilitatea presupune ca pescarii s aib la dispoziie un potenial
de capturi viabile din punct de vedere financiar, pe termen lung. Astfel,
se vor asigura beneficii permanente pentru pescari, familiile i
comunitile lor. Cu toate acestea, acest potenial ar putea fi limitat
dac tinerii nu sunt ncurajai s intre n sector din cauza condiiilor de
lucru inadecvate i ctigurilor reduse. Orientarea politicii asupra unei
serii de aspecte (de exemplu: sntate i siguran) poate asigura
condiiile necesare pentru a mbunti atractivitatea sectorului
pescresc ca mod de via, ns, n contextul unei noi abordri a
gestionrii pescuitului, interesele potenialilor noi-intrai trebuie luate
pe deplin n considerare.
Posibilitatea de a aborda i alte msuri va spori i mai mult potenialul TO3
de obinere a unor ctiguri care s rspund ateptrilor i nevoilor
pescarilor. Aciunile ntreprinse nu vor viza doar creterea veniturilor
(de exemplu: integrarea vertical), ci i reducerea costurilor prin
asigurarea condiiilor de eficien pentru activitile de pescuit
(infrastructur mbuntit).

TO3

cu
cercettorii
tiinifici.
Numr de
proiecte
Prioritatea
la 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor,
nivelul Uniunii
inovator, competitiv i bazat pe cunoatere
Obiectiv specific 1.5 Furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltrii tehnologice i inovrii, inclusiv a creterii eficienei energetice, i a
transferului de cunotine.
Indicatori de realizare pentru fiecare
Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea ex-ante i
ObiecTitlul msurii
msur
de
analiza
SWOT)
tivul
relevante
teman cazul n
Titlul
Valoare- Unitate
selecionate
tic la
care
indicatorului de
int
de
indicatorul realizare i
pentru
trebuie inclus unitatea de
2023
n cadrul de msur a acestuia
performan

msur

52

care
contribuie
msura selecionat

Articolul
41
alineatul (2) i
articolul
44
alineatul
(1)
litera
(d)
Eficiena
energetic
i
atenuarea
schimbrilor
climatice

nlocuirea
sau
modernizarea
motoarelor

Eficien
energetic i
atenuarea
schimbrilor
climatice.
nlocuirea
sau
modernizarea
motoarelor.
Numr de
proiecte

270

Numr Printre principalele tipuri de costuri suportate de pescari se numr i cele TO4
de
cu combustibilul i uleiul. Motoarele nvechite i ineficiente presupun
proiecte costuri de funcionare mult mai mari dect echivalentele moderne i
necesit mai puin ntreinere. Uneltele de pescuit tradiionale sporesc
cheltuielile cu combustibilul i timpul de ntrerupere a activitii.
Acest demers va susine eficiena sectorului pescresc i i va mbunti
credibilitatea de mediu.
(A se vedea i Analiza SWOT P1 S2O3, precum i Studiul de pia pentru
sectorul pescresc)

Prioritatea
la
nivelul Uniunii
Obiectiv specific
Titlul msurii
relevante
selecionate

53

Articolul
49
Servicii
de
gestionare,
de
nlocuire i de
consiliere pentru
fermele
de
acvacultur

2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor,
inovatoare, competitive i bazate pe cunoatere
2.1: Sprijinirea consolidrii dezvoltrii tehnologice, a inovrii i a transferului de cunotine.
n cazul n
care
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

Indicatori de realizare pentru fiecare


msur
Titlul
ValoareUnitate
indicatorului int
de
de realizare i pentru
msur
unitatea de
2023
msur a
acestuia

Inovare,
servicii de
consiliere.
Numr de
proiecte

12

Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea ex-ante i


de analiza SWOT)

Obiectivul
tematic la
care
contribuie
msura selecionat

Numr Analiza SWOT a identificat urmtoarele cerine: utilizarea tehnologiei TO 3


de
moderne, inovarea n producie i procese; diversificarea ofertei de pe
proiecte pia; lrgirea bazei de obinere a veniturilor pentru piscicultori i
implementarea deplin a standardelor UE de mediu i de siguran.
Inovarea va sprijini unitatile de acvacultura romneti prin: furnizarea
cunotinelor tehnice i tiinifice necesare diversificrii gamei de specii
oferite; evaluarea noilor tipuri de furaje pentru a reduce dependena de
fin i ulei de pete, genernd astfel beneficii pentru ecosistemele rilor
unde sunt produse i prelucrate materiile prime. mbuntirea organizrii
unitatilor de acvacultura va reduce riscul polurii i contaminrii la nivel
local, sporind astfel suprafaa disponibil pentru piscicultur.
Serviciile eficiente de consiliere pentru unitatile de acvacultura reprezint
o cerin de baz pentru a asigura succesul politicii naionale privind
creterea i diversificarea produciei piscicole autohtone. Majoritatea
unitatilor de acvacultura existente se bazeaz pe modelul extensiv de
funcionare, n condiiile unei productiviti sczute per hectar utilizat. n
consecin, i n contextul deficienelor de comercializare, acestea sunt
doar marginal rentabile i nu au un grad de rentabilitate suficient pentru a
justifica investiii suplimentare. Exploataiile sunt deinute de IMM-uri i

ntreprinderi familiale, care nu cunosc cerinele tehnice i de reglementare


ce stau la baza unei creteri durabile. Proprietarii i potenialele agenii de
credit vor trebui convini de fezabilitatea tehnic i financiar a noilor
investiii propuse n produse i procese inovatoare, demers ce va necesita
asisten specializat pentru a furniza studiile i suportul necesar. n faza
iniial, acestea se vor dovedi utile n furnizarea unor modele de noi
investiii, urmnd a fi substituite ulterior cu activitile de mentorat pentru
cei nou-intrai n sector.
Implementarea standardelor de mediu i de siguran necesare poate
reprezenta un cost semnificativ i un factor negativ pentru fermierii
interesai de adoptarea abordrilor moderne. Aceast msur va susine
beneficiarii n nelegerea cerinelor i va oferi cunotinele pentru o
aliniere eficient la legislaia UE, n condiiile minimizrii costurilor
asociate.
(A se vedea i Analiza SWOT P2T6 i P2A13)

54

Prioritatea la
nivelul Uniunii
Obiectiv
specific
Titlul msurii
relevante
selecionate

Articolul
48
alineatul
(1)
literele (a)-(d) i
(f)-(h) Investiii
productive n
acvacultur

2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor,
inovatoare, competitive i bazate pe cunoatere
2.2: Sporirea competitivitii i a viabilitii ntreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv mbuntirea siguranei sau a
condiiilor de lucru, n special ale IMM-urilor.
n cazul n
care
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

Indicatori de realizare pentru fiecare


msur
Titlul
Valoare Unitate
indicatorului
-int
de
de realizare i pentru
msur
unitatea de
2023
msur a
acestuia

Investiii
100
productive
n
acvacultur.
Numr de
proiecte

Numr
de
proiecte

Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea ex-ante i


de analiza SWOT)

Obiectivul
tematic la
care
contribuie
msura

55

Elementul fundamental al strategiei privind acvacultura este de a stimula TO 3


realizarea de noi investiii pentru extinderea unitatilor de acvacultura
existente i investiii n unitati de acvacultura noi, cu obiectivul de a crete
substanial producia. Cu toate c trebuie depite o serie de constrngeri
semnificative n ceea ce privete comercializarea, dac vnzrile unitatilor
de acvacultura sunt rentabile i la volumul necesar pentru a justifica
investiiile (n caz contrar, este probabil ca sporirea produciei s determine
o scdere corespunztoare n valoarea unitar i irosirea investiiei),
FEPAM va asigura o baz solid de sprijin pentru politicile ce vizeaz
asigurarea sustenabilitii financiare a noilor investiii prin reducerea
costurilor unitare concomitent cu creterea valorii unitare. Acest lucru se va
realiza prin vizarea diversificrii produciei de acvacultur i a speciilor
crescute, modernizarea unitatilor de acvacultura pentru a minimiza
consumul de ap, mbuntirea eficienei energetice i a calitii i sporirea
valorii adugate a produselor finale. Unitatile de acvacultura vor primi
asisten specific n cadrul msurii pentru diversificarea veniturilor proprii,
concomitent cu dezvoltarea activitilor complementare. Lrgirea bazei de
obinere a veniturilor generate de unitatile de acvacultura va reprezenta un
stimulent n favoarea noilor investiii i va modifica structura de costuri a
unitatilor de acvacultura existente. Noile investiii vor aduce beneficii
suplimentare prin mbuntirea condiiilor de munc i contribuind la
protecia mediului.

(A se vedea i Analiza SWOT P2T1, P2O3, P2T2, P2, O9)

56

Prioritatea
la 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor,
nivelul Uniunii
inovatoare, competitive i bazate pe cunoatere
Obiectiv specific
2.3: Protejarea i refacerea biodiversitii acvatice i mbuntirea ecosistemelor legate de acvacultur i promovarea unei
acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor.
Indicatori de realizare pentru fiecare
Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea ex-ante ObiecTitlul msurii
msur
i de analiza SWOT)
tivul
relevante
teman cazul n
Titlul
Valoare- Unitate
selecionate
tic la
care
indicatorului de int
de
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

57

Articolul
48
alineatul (1) litera
(k)
Investiii
productive
n
acvacultur

creterea eficienei
energetice, energie
regenerabil

realizare i
unitatea de
msur a
acestuia

Investiii
productive n
acvacultur.
Numr de
proiecte

pentru
2023

20

msur

care
contribuie
msura selecionat

Numr Analiza SWOT a identificat o serie de cerine specifice referitoare la TO 4


de
utilizarea eficient a resurselor i la compatibilitatea din punct de vedere
proiecte ecologic a sistemului de producie astfel nct s mbunteasc
rentabilitatea i s constituie baza pentru o dezvoltare durabil. Msurile
relevante vizeaz investiii n eficien energetic, promovnd utilizarea
surselor regenerabile de energie, ceea ce va ncuraja la rndul su noi
investiii n zonele rurale care nu au acces la servicii de baz la costuri
competitive. Demersurile favorabile mediului sunt mai rentabile dect
msurile de reducere a riscurilor de impact negativ asupra mediului
derivnd din operaiunile piscicole. O utilizare mai eficient a apei va
reduce costurile unitatilor de acvacultura i riscurile pentru noile
obiective de investiii, unde sursele de ap nu sunt continue i / sau
suficiente. Diminuarea utilizrii substanelor chimice i farmaceutice nu
doar c va limita potenialul de contaminare a resurselor de ap, dar va
reduce i costurile de producie. n concluzie, aceast msur va sprijini
acele activiti piscicole durabile din punct de vedere economic, financiar
i al ecosistemului.
Nevoile exploataiilor pot varia considerabil n funcie de speciile

58

Articolul
48
alineatul (1) literele
(e), (i) i (j)
Investiii
productive
n
acvacultur

eficiena utilizrii
resurselor,
reducerea utilizrii
apei
i
a
substanelor
chimice,
recirculare sisteme
de minimizare a
utilizrii apei
Articolul
51
Creterea
potenialului
siturilor
de
acvacultur

Articolul
53
Conversia
la
sistemele
de
management de
mediu i audit i
la
acvacultura
ecologic

Investiii
productive n
acvacultur.
Numr de
proiecte

Creterea
potenialului
siturilor de
acvacultur
i msuri
privind
sntatea
public i
sntatea
animalelor.
Numr de
proiecte
Reducerea
impactului
acvaculturii
asupra
mediului
(sistemele de
management

30

Numr adecvate pentru acvacultur, de exemplu: crap, pstrv i sturioni. TO 8


de
Orientarea catre policultura poate constitui un raspuns adecvat la cererea
proiecte pietei. Un pas important n dezvoltarea acestei abordri sustenabile
const n identificarea tuturor amplasamentelor propice unitatilor de
acvacultura, precum i speciile ce pot fi crescute n fiecare dintre acestea.
Acest exerciiu va permite, totodat, identificarea n mod precis a zonelor
unde nu trebuie desfurate activiti piscicole, din raiuni de mediu sau
de alt natur. Cu toate c o mare parte din teritoriul Romniei prezint
condiii favorabile pentru piscicultur, multe amplasamente poteniale ar
putea fi dezavantajate de lipsa infrastructurii de suport (energetic i
rutier). Acest aspect trebuie luat n considerare, n condiiile revizuirii
oportunitilor de dezvoltare a clusterelor pentru a maximiza beneficiile
generate de investiiile n infrastructura de suport. Dei factorii legai de
comercializare pot reprezenta o constrngere substanial pentru
investiiile n producia organic, ar putea exista oportuniti de ni
Numr pentru unitatilor de acvacultura specializate. Asistena acordat TO6
ntreprinderilor va permite o diversificare limitat fa de practicile
de
proiecte actuale, constituind totodat un model practic ce va putea fi adoptat
ulterior de ctre alte ferme, n condiiile n care o eventual cretere a
costurilor de producie va putea fi justificat de un pre la productor mai
ridicat.

Numr
de
proiecte

TO 6

de mediu i
de audit,
serviciile de
mediu
aferente
acvaculturii
ecologice)
Numr de
proiecte

59

Prioritatea
la 2: Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizrii resurselor,
nivelul Uniunii
inovatoare, competitive i bazate pe cunoatere
Obiectiv specific
2.4: Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al proteciei mediului nconjurtor i promovarea sntii animalelor,
precum i a siguranei i sntii publice.
Indicatori de realizare pentru fiecare
Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea ex-ante ObiecTitlul msurii
msur
i de analiza SWOT)
tivul
relevante
teman cazul n
Titlul
Valoare- Unitate
selecionate
tic la
care
indicatorului de int
de
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

Articolul
54
Acvacultura care
furnizeaz servicii
de mediu

realizare i
unitatea de
msur a
acestuia

Reducerea
impactului
acvaculturii
asupra
mediului
(sistemele de
management
de mediu i
de audit,
serviciile de

pentru
2023

80

msur

care
contribuie
msura selecionat

Numr Unele unitati de acvacultura sunt situate n zone rurale cu nevoi specifice TO6
de
(NATURA2000) i generale, pentru a rspunde condiiilor locale pentru
proiecte protecia mediului i ecosistemului. n anumite zone, acest fapt ar putea
determina o cretere substanial a costurilor unitatilor de acvacultura
individuale, iar resursele din cadrul FEPAM vor fi utilizate pentru a
sprijini unitatile de acvacultura care se angajeaz s ndeplineasc, timp
de cel puin cinci ani, cerine referitoare la mediul acvatic care depesc
simpla aplicare a dreptului Uniunii i a dreptului naional. n strns
legtur cu protecia i conservarea mediului. Acest aspect este foarte
relevant pentru exploataiile existente i poteniale din Delta Dunrii i

Articolul
56
Msuri
privind
sntatea
i
bunstarea
animalelor

60
Articolul
Asigurarea
stocurilor
acvacultur

57
din

mediu
aferente
acvaculturii
ecologice)
Numr de
proiecte
Creterea
potenialului
siturilor de
acvacultur
i msuri
privind
sntatea
public i
sntatea
animalelor.
Numr de
proiecte
Asigurarea
stocurilor din
acvacultur.
Numr de
proiecte

zonele Natura 2000.


Combinaia de msuri selectate va ncuraja modernizarea i integrarea
acvaculturii tradiionale cu cerinele de sntate public i de sntate a
animalelor, conferind stabilitate sporit sectorului.
2

20

Un aspect legat de capacitatea de a obine o cot mai mare de pia


Numr const n nevoia de a garanta sigurana consumatorilor, asigurnd o TO 3
ntrebuinare adecvat a produselor de uz veterinar, cu implicaii
de
proiecte puternice asupra costurilor directe de funcionare (costul produselor) i
rentabilitii (nivelul mortalitii pre-recoltare i mbuntirea
coeficientului de conversie a hranei). Se va acorda sprijin pentru
activitile desfurate de unitatile de acvacultura n sensul ndeplinirii
acestor cerine.

Numr
de
proiecte

Un aspect major cu implicaii asupra potenialului de cretere a


produciei piscicole va consta n reducerea riscurilor asociate investiiilor
din perspectiva condiiilor meteorologice adverse, dezastrelor naturale i
bolilor. Piscicultorii vor trebui s aib acces la polie de asigurare, care
dat fiind costul aferent ar putea reprezenta o cheltuial considerabil.
FEPAM va acorda stimulente pentru noile uniti de producie prin
reducerea riscurilor, concomitent cu diminuarea costurilor de exploatare. TO3

Prioritatea
la 3: ncurajarea punerii n aplicare a PCP
nivelul Uniunii
Obiectiv specific
3.1: mbuntirea i furnizarea de cunotine tiinifice i mbuntirea colectrii i gestionrii datelor.
Titlul msurii
relevante
selecionate

61

Articolul
Colectarea
datelor

n cazul n
care
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

77

Indicatori de realizare pentru fiecare


msur
Titlul
Valoare- Unitate de
indicatorului int
msur
de realizare pentru
i unitatea de 2023
msur a
acestuia

Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea ex-ante i


de analiza SWOT)

Sprijinirea
colectrii,
a
gestionrii
i a
utilizrii
datelor.
Numr de
proiecte

Scenariul actual privind realizarea PU3 n Romnia prezint o serie de TO6


aspecte pozitive semnificative (existena personalului nalt specializat i
calificat, cooperare strns cu instituiile de cercetare i un efort susinut
de a utiliza i mbunti platformele TIC i sistemele de guvernare
electronic). ANPA este organismul public responsabil de colectarea
datelor i monitorizare, control i punerea n aplicare a reglementrilor. La
momentul actual, resursele umane, financiare i tehnice aflate la dispoziia
ANPA sunt limitate i se va dovedi o provocare pentru Agenie de a
rspunde sarcinilor tot mai numeroase necesare punerii n aplicare n mod
eficace a cadrelor de reglementare ale UE. ANPA nu este specializat n
colectarea i administrarea datelor i se bazeaz pe INCDM i ICDEAPA
n vederea culegerii i prelucrrii datelor necesare.

Numr
de
proiecte

Obiectivul
tematic la
care
contribuie
msura selecionat

Prioritatea la
nivelul Uniunii
Obiectiv
specific
Titlul msurii
relevante
selecionate

Articolul
Control
executare

76
i

3: ncurajarea punerii n aplicare a PCP


3.2: Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control i aplicare, consolidarea capacitii instituionale i a eficienei
administraiei publice, fr creterea sarcinilor administrative
n cazul n
care
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

Indicatori de realizare pentru


fiecare msur
Titlul
Valoar Unitate
indicatorului e-int
de
de realizare i pentru msur
unitatea de
2023
msur a
acestuia

62

Punerea n
aplicare a
sistemului
de control,
inspecie i
executare
al Uniunii.
Numr de
proiecte

Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea ex-ante i de


analiza SWOT)

Obiectivul
tematic la
care
contribuie
msura selecionat

Numr Activitile de pescuit durabil se bazeaz pe respectarea Legii Pescuitului i a TO6


de
reglementrilor conexe, care prevd modalitile, perioadele i zonele n care
proiecte se pot pescui sau crete petii, precum i cerinele pe care trebuie s le
ndeplineasc produsele pentru a putea ptrunde n lanul de distribuie i
consum. Exist o serie de probleme conexe, pornind de la legalitatea sistemelor
de producie din sector (de exemplu: n ceea ce privete vasele caracteristicile
uneltelor de pescuit , iar n ceea ce privete fermele piscicole funcionarea
fermelor autorizate) pn la aspectele de trasabilitate a produselor.
Monitorizarea i conformitatea reprezint activiti specializate, aflate n
responsabilitatea mai multor agenii. Este important ca aceste entiti s
beneficieze de personal calificat, finanare i capacitate logistic pentru a-i
ndeplini atribuiile n vederea reducerii riscurilor activitilor nesustenabile.
Totodat, este necesar un sistem pentru monitorizarea activitilor desfurate
de ageniile de aplicare a reglementrilor i a rezultatelor obinute, pentru a
putea msura eficacitatea programelor i eficiena utilizrii resurselor. Actorii
implicai pot juca un rol important n combaterea activitilor ilegale, n
condiiile presiunilor exercitate n cadrul comunitii i politicilor informale,
care contribuie la respectarea reglementrilor. Potenialul acestei abordri
poate fi maximizat prin creterea, n rndul prilor implicate, a gradului de
contientizare privind necesitatea de reglementare i riscurile asociate
nerespectrii prevederilor.

Prioritatea
la 4: Creterea gradului de ocupare a forei de munc i sporirea coeziunii teritoriale
nivelul Uniunii
Obiectiv specific
4.1: Promovarea creterii economice, a incluziunii sociale i a crerii de locuri de munc i furnizarea de sprijin pentru
creterea anselor de angajare i a mobilitii forei de munc n cadrul comunitilor costiere i interioare, dependente de
pescuit i acvacultur, inclusiv diversificarea.
Indicatori de realizare pentru fiecare
Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea exObiecTitlul msurii
msur
ante
i
de
analiza
SWOT)
tivul
relevante
teman cazul n
Titlul
Valoare- Unitate de
selecionate
tic la
care
indicatorului
int
msur
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

63

Articolul
62
alineatul (1) litera
(a)
Sprijinul
pregtitor
Articolul
63
Punerea
n
aplicare
a
strategiilor
de
dezvoltare local
Articolul
Activitile
cooperare

64
de

de realizare i
unitatea de
msur a
acestuia

pentru
2023

Sprijin
pregtitor.
Numr de
proiecte
Numrul de
strategii
locale de
dezvoltare
selectate.
Numr de
strategii
Cooperare.
Numr de
proiecte

20

18

care
contribuie
msura selecionat

Numr de Nevoia de msuri n cadrul FEPAM pentru a rspunde acestei Prioriti TO8
proiecte
a Uniunii este accentuat de faptul c multe dintre comunitile
pescreti i zonele favorabile acvaculturii se regsesc pe 80% din
teritoriul rural al Romniei. Micile comuniti pescreti tradiionale
Numr de necesit sprijin eficient pentru a-i consolida sectorul de pescuit n TO8
contextul unei abordri strategice de cretere economic i incluziune
strategii
social ce presupune crearea i diversificarea locurilor de munc
dincolo de activitile tradiionale.
n aceast categorie de comune, care gzduiesc sau au potenialul de a
gzdui exploataii de acvacultur, scopul este de a sprijini economia
local prin generarea de oportuniti de angajare stabile i sustenabile.
Numr de Eforturile ntreprinse se vor concentra pe maximizarea ocuprii directe, TO8
indirecte i induse, avnd n vedere oportunitatea strategic de
proiecte
dezvoltare a clusterelor.
Iniial, sprijinul va viza cu prioritate entitile FLAG existente (14),
ns se vor ntreprinde eforturi pentru a le spori numrul i acoperirea
geografic. Eficiena acestora va fi asigurat prin stabilirea de reele de
cooperare pentru a maximiza beneficiile de sinergie generate de

dezvoltarea pisciculturii.
Cele trei msuri vor fi necesare pentru a asigura eficacitatea
implementrii strategiei, printr-o abordare de la baz spre vrf, n
vederea direcionrii asistenei prin FEPAM: sprijin pregtitor;
definirea i punerea n aplicare a strategiei; i consolidarea procesului
global i a rezultatelor generate, prin promovarea cooperrii la nivel
naional i internaional.

64

65

Prioritatea
la
nivelul Uniunii
Obiectiv specific
Titlul msurii
relevante
selecionate

5: Stimularea comercializrii i prelucrrii

Articolul
66
Planurile
de
producie i de
comercializare

Msuri de
comercializare
i ajutor
pentru
depozitare.
Numr de
proiecte
Msuri de
comercializare
i ajutor
pentru
depozitare.
Numr de
proiecte

Articolul
Msuri
marketing

68
de

5.1: mbuntirea organizaiilor de pia pentru produselor de pescuit i acvacultur


n cazul n
care
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

Indicatori de realizare pentru fiecare


msur
Titlul
Valoare- Unitate
indicatorului de
int
de
realizare i
pentru
msur
unitatea de
2023
msur a
acestuia

Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea exante i de analiza SWOT)

Obiectivul
tematic la
care
contribuie
msura selecionat

Numr Analiza SWOT evideniaz necesitatea de a aplica msuri de tratare a TO3


de
nevoilor specifice n cadrul celor trei segmente distincte ale sectorului
proiecte de prelucrare i comercializare; structura i dinamica general a pieei
(standarde tehnice i de produs, distribuie, lanul frigorific i unitile
de comer cu amnuntul); consolidarea abilitii companiilor de mari
dimensiuni, avnd capacitatea de a importa cantiti semnificative de
materii prime procesate primar, n vederea concurrii n mod eficient pe
Numr pieele naional i de export; i pentru a rspunde nevoilor IMM-urilor TO3
implicate n comercializarea, manipularea i prelucrarea produciei
de
proiecte piscicole i din pescuitul de captur la nivel local.
Planurile de producie i comercializare vor stimula cooperarea ntre
companiile-membre, n sensul dezvoltrii de strategii comune pentru a
putea concura eficient pe pieele vizate de acestea. O condiie de baz
va consta n asigurarea prezenei i recunoaterii OP active.
Dat fiind nivelul sczut al capturii de specii pelagice, n contextul strii
biologice a stocurilor distincte, n acest moment nu vom lua n
considerare aplicarea msurii privind ajutorul de depozitare.
Msurile de marketing se vor dovedi importante n asigurarea prezenei
OP necesare, mbuntind informaiile referitoare la speciile foarte
rspndite n prezent (crap) i identificnd oportunitile de vnzare

pentru speciile crescute n ferme care prezint potenial semnificativ de


cretere i de diversificare a pisciculturii autohtone.
Msurile selectate n cadrul acestui Obiectiv Specific vor sprijini
sectorul naional de pescuit i acvacultur n tratarea, cu prioritate, a
primului aspect. Msurile vor viza n principal Organizaiile de
Productori i vor susine actorii Privai i Publici n procesul de
optimizare i modernizare a lanului de aprovizionare, promovnd
calitatea i compatibilitatea din punct de vedere ecologic a produselor i
abordnd n mod direct aspectele generale legate de competitivitatea i
sustenabilitatea sectorului, inclusiv n ceea ce privete trasabilitatea i
transparena pieei; identificarea nielor de pia de valoare mai mare
pentru producia organic; dezvoltarea unei abordri strategice pentru a
reduce dependena de importuri, n special pentru diminuarea valorii
totale prin nlocuirea produselor finite cu cele procesate primar;
promovarea vnzrilor prin creterea numrului unitilor de comer cu
amnuntul (fixe i mobile); i promovarea crapilor folosind activiti
indirecte (reete culinare etc.).
66

Prioritatea
la
nivelul Uniunii
Obiectiv specific
Titlul msurii
relevante
selecionate

67

Articolul
Prelucrarea
produselor
pescreti i
acvacultur

69
de

5: Stimularea comercializrii i prelucrrii


5.2: ncurajarea investiiilor n sectoarele de marketing i procesare
Indicatori de realizare pentru fiecare
Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de
msur
evaluarea ex-ante i de analiza SWOT)
n cazul n
care
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

Titlul
indicatorului
de realizare i
unitatea de
msur a
acestuia

Prelucrare.
Numr de
proiecte

Valoareint
pentru
2023

Unitate de
msur

15

Numr
de
proiecte

Obiectivul
tematic la
care
contribuie
msura selecionat

Pe lng aspectele menionate mai sus evideniind o abordare dual TO3


pentru a asigura oportuniti egale de a beneficia de asistena prin
FEPAM n rndul companiilor mari, pe de o parte, i al persoanelor
fizice i ntreprinderilor familiale, pe de alt parte, oferindu-le
posibilitatea de a-i crete baza de obinere a veniturilor, cu beneficiile
aferente n plan teritorial aceast msur se va concentra asupra
produselor noi sau mbuntite, proceselor noi sau mbuntite sau
sistemelor de management i de organizare noi sau mbuntite. Msura
selectat va reprezenta un element esenial n promovarea investiiilor
necesare pentru a crete competitivitatea marilor companii la nivelul
pieei naionale i de export, precum i a operatorilor mai puin
sofisticai, prin dezvoltarea i stimularea oportunitilor n pia. Noile
investiii, ce au ca principal scop mbuntirea perspectivelor pe pia,
vor determina totodat economii de energie (tehnologie modern i
forme alternative de energie) i vor diminua impactul asupra mediului
(de exemplu, prin procesarea la scar redus a deeurilor de pete).
Unitile moderne bazate pe procedurile HACCP vor mbunti
condiiile de munc, punnd accent totodat pe importana siguranei
consumatorilor.

Prioritatea
la
nivelul Uniunii
Obiectiv specific
Titlul msurii
relevante
selecionate

68

Articolul 80
alineatul (1) litera
(a) Supravegherea
maritim integrat
(SMI)

6: ncurajarea punerii n aplicare a PMI.


6.1: Dezvoltarea i implementarea Politicii Maritime Integrate
n cazul n
care
indicatorul
trebuie inclus
n cadrul de
performan

Indicatori de realizare pentru fiecare


msur
Titlul
Valoare- Unitate
indicatorului de
int
de
realizare i
pentru
msur
unitatea de
2023
msur a acestuia

Supravegherea
maritim
integrat.
Numr de
proiecte

Justificare pentru combinarea msurilor FEPAM (sprijinit de evaluarea exante i de analiza SWOT)

Obiectivul
tematic la
care
contribuie
msura selecionat

Numr Msurile au fost selectate pe baza analizei SWOT realizate i a nevoilor TO6
de
identificate. Eficacitatea punerii n aplicare a SMI, n contextul
proiecte protejrii Mediului Marin (n conformitate cu DCSMM), va fi
condiionat de: implementarea deplin a CISEROM, consolidarea
instituional a ageniilor responsabile, inclusiv platformele transsectoriale de guvernare electronic); sprijinul acordat pentru obinerea
calificrilor profesionale; instruirea actorilor implicai; promovarea
importanei protejrii mediului marin; consolidarea comunicrii i
planificrii comune la nivelul prilor interesate din sectoarele public i
privat; i abordarea iniiativelor aferente Natura 2000, MIZC i
Planificrii Spaiale.

3.4 Descrierea complementaritii programului cu alte fonduri ESI


3.4.1 Acordurile de complementaritate i de coordonare cu alte fonduri ESI i cu alte
instrumente de finanare relevante la nivel naional i la nivelul Uniunii
Asigurarea complementaritii i realizarea unor intervenii sinergice solicit existena i
funcionarea eficient a mecanismelor de coordonare i planificare strategic la nivel
interinstituional. Acordul de Parteneriat descrie un model de guvernan cu structuri pe 3
niveluri (coordonare strategic, la nivel tematic i operaional).
Mecanismul de coordonare va funciona n paralel cu cadrul instituional instituit pentru
implementarea fondurilor i va reuni experi, personal operaional i factori de decizie din diferite
AM-uri i OI-uri, dar i factori de decizie responsabili pentru elaborarea politicilor naionale i
regionale i parteneri socio-economici. Att Autoritatea de Management pentru POPAM ct i cea
mai mare parte a membrilor GL Pescuit i Acvacultur (stakeholderi relevani) vor fi implicai
direct n structurile de coordonare, la toate cele trei niveluri, asigurndu-se, astfel,
complementaritate i coordonare la nivel instituional.
n linie cu prevederile Acordului de Parteneriat, pe parcursul perioadei de programare 2014-2020,
msurile finanate prin FEPAM nu vor fi implementate n combinaie cu alte fonduri (cu alte
cuvinte, interveniile vor fi de tip mono-fond). Efectul sinergic anticipat n perioada de programare
se va realiza prin proiecte care se completeaz reciproc, finanate din celelalte fonduri (FEDR, FSE,
FEADR).
Acesta este i cazul interveniei teritoriale integrate (ITI Delta Dunrii), care grupeaz intervenii
din PO Regional, PO Infrastructura Mare, PO Competitivitate, PO Capital Uman, PO Capacitate
Administrativ i PN Dezvoltare Rural, n efortul de a susine dezvoltarea integrat i coordonat
la nivel regional i pentru a se evita finanarea unor proiecte disparate sau chiar divergente.
n ceea ce privete interveniile de tip CLLD finanate prin POPAM, acestea vor avea ca scop
ntrirea legturilor dintre agricultur, pescuit, acvacultur i cercetare dezvoltare - inovare, pentru
a crete potenialul zonelor de acvacultur, pentru a promova noi surse de venit n cadrul sectorului
(procesare, marketing) i n afara acestuia (mediu, turism, educaie), pentru a proteja i ncuraja
biodiversitatea, pentru a ncuraja nfiinarea, organizarea i funcionarea unitilor din cadrul
ntregului lan de producie/ procesare/ marketing. Interveniile CLLD vor fi folosite i pentru
combaterea condiiilor deficitare de munc, n special n ceea ce privete sntatea i sigurana la
bordul navelor de pescuit, dar i riscul de srcie i excluziune social a persoanelor care locuiesc n
regiuni i teritorii dezavantajate. [AP pag. 429]
Complementaritatea dintre finanrile prin FEPAM (POPAM) i celelalte fonduri n ceea ce privete
contribuia la obiectivele tematice ale UE se concretizeaz n urmtoarele direcii:
Msurile finanate prin POPAM vor fi corelate i completate cu interveniile din cadrul celorlalte
programe operaionale, pentru:
Obiectivul tematic 3 mbuntirea competitivitii ntreprinderilor mici i mijlocii, a sectorului
agricol i a sectorului de pescuit i acvacultur
POPAM sprijin creterea competitivitii i valorii adugate n sectorul de pescuit i
acvacultur, prin susinerea activitilor pe ntreg lanul valoric i consolidarea legturilor de la
producie la pia [inclusiv msuri de sprijinire orientate ctre blue growth, nfiinarea i
susinerea de servicii de consiliere pentru sectorul de pescuit i acvacultur, consolidarea colaborrii
ntre pescari/ fermieri din acvacultur i experi, inclusiv cu sectorul CDI i aciuni de tip partenerial
n cadrul msurilor care urmeaz a fi selectate.
Astfel, POPAM acioneaz n complementaritate cu PO Regional [care va asigura finanri
adresate ntreprinderilor mijlocii non-agricole n zonele rurale i IMM-urilor non-agricole n zonele
69

urbane (mai mari de un an)] i PNDR [care va asigura investiii n ntreprinderi agricole; procesarea
i marketingul produselor agricole, cu excepia produselor pescreti), nfiinarea de activiti nonagricole de ctre microntreprinderi i ntreprinderi mici nou-nfiinate n mediul rural; crearea i
dezvoltarea de activiti non-agricole de ctre microntreprinderi i ntreprinderi mici deja existente,
pe baza unui plan de afaceri].
POPAM sprijin diversificarea activitii economice n sectorul de pescuit i n zonele
pescreti n domeniul turistic, prin investiii pentru diversificarea activitilor de pescuit n ape
interioare ctre alte activiti n afara pescuitului (inclusiv turism). n complementaritate, PNDR
finaneaz proiecte care vizeaz infrastructura agro-turistic de cazare, servicii de agrement i
alimentaie public n spaiul rural iar PO Regional investiii la scar mare n infrastructura turistic
din spaiul urban, precum i n staiunile balneare i balneo-climaterice.
POPAM sprijin dezvoltarea de produse, practici i procese inovative n domeniul piscicol, cu
scopul creterii productivitii i valorii adugate n sectorul de pescuit i acvacultur. n
complementaritate cu aciunile finanate prin PO Competitivitate (FEDR) n cadrul OT1
activitile CDI pe baza domeniilor de dezvoltare inteligent, infrastructura de cercetare-inovare i
transfer tehnologic, activiti specifice entitilor de transfer tehnologic i ale centrelor de
competene regionale.
Aciunile sprijinite prin FEPAM (POPAM) sunt complementare celor Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rural (FEADR), care va susine aciuni de inovare n sectorul agro-alimentar i
forestier, prin sprijinirea nfiinrii de grupuri operaionale n cadrul PEI (proiecte-pilot, dezvoltarea
de noi produse, practici, procese i tehnologii, transferul de bune practici, inclusiv diseminarea
rezultatelor ctre toi actorii interesai).
Msurile sprijinite prin POPAM n cadrul OT 3, dedicate formrii adulilor n activiti specifice
domeniului pescuitului, acvaculturii i afacerilor maritime sunt complementare cu interveniile PO
Capital Uman n cadrul Axei Prioritare 3, dedicate sprijinirii angajatorilor n vederea formrii i
specializrii angajailor i mbuntirii sistemelor organizaionale i, de asemenea, prin aciuni de
informare, orientare i consiliere, precum i certificarea i validarea competenelor dobndite n
context non-formal sau informal. La acestea se adaug interveniile POCU din cadrul Axei
Prioritare 6, destinat educaiei i mbuntii competenelor forei de munc pe tot parcursul vieii
(LLL).
Obiectivul tematic 4 - Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de dioxid de carbon
n toate sectoarele
n cadrul acestui obiectiv tematic, POPAM sprijin fermele de acvacultur n vederea utilizrii
surselor regenerabile de energie, precum i investiii n cadrul unitilor de procesare a
produselor piscicole n surse regenerabile de energie (solar i eolian). POPAM promoveaz
msuri de sprijinire a investiiilor n mbuntirea eficienei energetice la nivelul navelor de pescuit
i a unitilor de procesare. Aceste investiii sunt n complementaritate cu finanrile prin FEDR i
FC privind valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei electrice i termice i cu
finanrile FEADR n exploataii agricole pentru producerea de biocombustibili i bioenergie din
culturi energetice i biomas, precum i investiii n procesarea biomasei i alte tipuri de energii
regenerabile.
Totodat, POPAM susine investiiile pentru reducerea consumului de energie n domeniul
piscicol i maritim, n complementaritate cu finanrile FEADR pentru reducerea consumului de
energie n sectorul agro-alimentar i creterea eficienei utilizrii apei n agricultur.
Obiectivul tematic 6 - Protecia mediului i promovarea utilizrii eficiente a resurselor
n cadrul acestui obiectiv tematic, POPAM sprijin protecia i restaurarea biodiversitii
70

marine, reducerea impactului negativ al pescuitului asupra mediului marin, reducerea


pescuitului, a capturilor nedorite i suprimarea deeurilor, precum i implementarea
sistemului CISE la Marea Neagr. POPAM sprijin exploatarea sustenabil a apelor marine i a
zonelor costiere, promovarea pescuitului sustenabil n apele interioare i n fermele de acvacultur,
aciuni de inspecie i control.
Aceste aciuni sunt complementare celor finanate prin FC i FEDR n ceea ce privete protecia
mediului i de FEADR n domeniul promovrii unei agriculturi sustenabile.
Obiectivul tematic 8 - Promovarea ocuprii forei de munc i sprijinirea mobilitii forei de
munc
n cadrul acestui obiectiv tematic POPAM sprijin creterea oportunitilor de angajare i
diversificarea activitii economice n sectorul pescuitului i acvaculturii, precum i susinerea
dezvoltrii economice n zonele pescreti. Crearea de noi locuri de munc, susinerea nfiinrii
de noi afaceri i promovarea dezvoltrii locale, pentru diversificarea surselor de venit sunt prioritare
n cadrul programului. Aceste msuri sunt complementare celor susinute prin PO Capital Uman, n
special n ceea ce privete creterea ocuprii forei de munc (AP 2, 3) dar i formrii pe tot
parcursul vieii (AP 6).
Programul ORIZONT 2020 reprezint programul-cadru al UE pentru cercetare i inovare pentru
ndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020. POPAM ncurajeaz dezvoltarea de produse,
practici i procese inovative n domeniul piscicol, cu scopul creterii productivitii i valorii
adugate n sectorul de pescuit i acvacultur. Totodat POPAM sprijin iniiativele de participare a
entitilor de CDI din sectorul de pescuit/acvacultur la programe de cercetare i susine
parteneriatele (inclusiv proiecte-pilot, iniiative transnaionale etc.) n acest sens.
Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forei de munc i inovare social (EaSI) ofer
sprijin financiar la nivelul UE pentru promovarea unui nivel ridicat de calitate i sustenabilitate a
ocuprii forei de munc, combaterea excluziunii sociale i srciei, mbuntirea condiiilor de
munc etc. Msurile finanate prin POPAM sprijin diversificarea activitii economice i creterea
nivelului de ocupare n comunitile pescreti, contribuind inclusiv la combaterea srciei i
excluziunii. Totodat, POPAM susine financiar mbuntirea condiiilor de munc n cadrul
sectorului de pescuit-acvacultur, n special pe navele de pescuit.
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) ofer sprijin financiar statelor membre care
sunt afectate de catastrofe naturale majore.
Se vor asigura sinergii dintre programul LIFE+ i FEPAM prin promovarea acelor activiti
finanate din FEPAM care completeaz proiectele integrate din cadrul LIFE n domeniul
biodiversitii, a apei, a atenurii i adaptrii la schimbrile climatice, etc. De asemenea, soluiile,
metodele i abordrile validate prin programul LIFE (de exemplu, n domeniul tehnologiilor
inovatoare) vor fi promovate prin intermediul POPAM, n acord cu Strategiile Europene n
domeniul proteciei mediului i schimbrilor climatice.
Interveniile finanate din FEPAM, n mod complementar cu investiiile din FEDR, FSE FC i
FEADR vor contribui la obiectivele stabilite prin Strategia de dezvoltare sustenabil integrat a
Deltei Dunrii 2030 printr-o alocare (buget FEPAM 2014-2020), care va viza investiii n msurile
selectate.
n mod complementar cu investiiile din FEDR, FC, FEADR, FSE, interveniile prin FEPAM vor
contribui la cei patru piloni ai Strategiei UE pentru Regiunea Dunrii (SUERD) prin investiii n
acest sens. De asemenea, interveniile din FEPAM pe judeele riverane Dunrii vor fi monitorizate
n mod distinct de ctre Autoritatea de Management.
Programul Operaional Comun ''Bazinul Mrii Negre 2014-2020'' susine financiar aciuni n
Bazinul Mrii Negre, existnd un vast potenial de complementaritate cu aciunile finanate prin
71

FEPAM. n afara msurilor orientate ctre protecia mediului i utilizrii sustenabile a resurselor,
POPAM sprijin dezvoltarea i implementarea sistemului CISE la Marea Neagr.
POPAM contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei UE pentru blue growth, prin msurile
dedicate susinerii proteciei mediului i protejrii resurselor, n contextul pescuitului durabil,
promovrii turismului de coast etc.

72

3.4.2 Principalele aciuni planificate pentru a obine reducerea sarcinii administrative


Reducerea sarcinii administrative pentru beneficiarii FESI este o nevoie cheie, evideniat la nivelul
numeroaselor studii realizate la nivel comunitar i naional i recunoscut de Guvernul Romniei i
de autoritile cu responsabiliti n acest sens.
innd seama de leciile nvate n actuala perioad de programare, Acordul de Parteneriat prevede
implementarea unor msuri de reducere a sarcinii administrative pentru beneficiari pornind de la
principalele etape din ciclul de implementare a proiectelor, completate de msuri orizontale, care s
faciliteze n ansamblu experiena gestionrii fondurilor. Acestea vor fi n egal msur preluate n
gestionarea POPAM.
Din perspectiva aspectelor specifice accesrii i gestionrii FEPAM/POPAM i n linie cu
regulamentele UE, se are n vedere introducerea urmtoarelor msuri, i anume:

Aplicarea unei rate fixe aferent costurilor indirecte; plile bazate pe costuri indirecte ar
putea fi prea complexe pentru unii beneficiari (de exemplu, autoriti locale, IMM-uri mici),
ns n cazul proiectelor mai mici, acestea ar putea contribui semnificativ la reducerea
costurilor administrative asociate pregtirii proiectelor i ntocmirii documentaiei justificative
pentru cererile de plat. De asemenea, va fi avut n vedere utilizarea de sume forfetare, ori de
cte ori va fi indicat;

Simplificarea i optimizarea mecanismelor de implementare, inclusiv acordarea de asisten


beneficiarilor pentru pregtirea proiectelor (n cazul CLLD);

Standardizarea i procedurilor i instruciunilor i evitarea modificrii frecvente a acestora,


precum i a cerinelor i condiiilor de implementare; n acest sens, AMPOP va proceda la
evaluarea periodic a procedurilor administrative aplicabile beneficiarilor;

Raionalizarea cerinelor n materie de monitorizare, raportare i control; evitarea


introducerii unor cerine suplimentare fa de cele impuse prin cadrul legal existent
(supra-reglementare);

Eliminarea aplicrii retroactive a regulilor i procedurilor nou introduse i asigurarea


unei perioade de adaptare i pregtire ntre momentul publicrii i momentul intrrii n
vigoare a noilor reguli i proceduri;

Echilibrarea relaiilor dintre beneficiari i AM, inclusiv n sensul n care un litigiu ajuns n
instan, dar generat de o situaie n care beneficiarul se consider nedreptit de ctre AM s nu
genereze declararea ca neeligibil a respectivului beneficiar;

mbuntirea comunicrii cu beneficiarii, pe tot ciclul de proiect, inclusiv prin: asigurarea


sprijinului tehnic de tip helpdesk, actualizarea coninutului informaional on-line i utilizarea
mediului virtual ca mijloc principal de transmitere a informaiilor; asigurarea unui numr
suficient de personal bine pregtit pentru toate etapele (evaluare/contractare/implementare)
astfel nct s se evite ntrzierile din partea AM;

Continuarea abordrii parteneriale i a dialogului dintre beneficiar i AM, inclusiv prin


organizarea de consultri periodice cu beneficiarii i colectarea de propuneri viznd
mbuntirea implementrii i reducerea costurilor administrative;

Promovarea principiului aprobrii tacite i continuarea utilizarea procedurii de notificare


(din partea beneficiarului) n legtur cu aspecte curente ale implementrii, acolo unde este
posibil.
73

Susinerea n continuare a procesului de eliminare a constrngerilor artificiale impuse


pentru achiziiile efectuate de ctre beneficiarii din sectorul privat, mpreun cu MFE i alte
instituii implicate;

Integrarea progresiv a managementului bazat pe riscuri, cu concentrarea verificrilor i a


auditului n zonele n care riscul este evaluat drept cel mai ridicat din punct de vedere al
aspectelor tehnice, al importanei financiare a proiectelor, al capacitii/istoricului
beneficiarului.

n prezent, se afl n curs de finalizare un studiu de evaluare a costurilor administrative pentru


beneficiarii FESI, scopul principal al acestuia fiind acela de a identifica posibile msuri de reducere
a sarcinilor administrative. Calcularea costurilor se va concentra pe costurile administrative pentru
beneficiarii privai ai FESI. n cadrul analizei se va face o selecie a celor mai mpovrtoare
obligaii de informare, pe baza dimensiunii atribuiilor administrative care trebuie executate i a
percepiei beneficiarilor intervievai. n funcie de rezultatele studiului, precum i innd seama de
studiul privind msurarea sarcinilor administrative la nivel de sector 1, se vor adopta msuri
punctuale, la nivelul ghidurilor solicitantului .

Msurarea costurilor administrative i identificarea sarcinilor administrative aferente legislaiei n domeniul


reglementat de Ministerul Agriculturii, 2012
74

Informaii privind strategiile macroregionale sau de bazin maritim (acolo unde sunt
relevante)

3.5

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunrii


Prin Acordul de Parteneriat, implementarea fondurilor ESI se realizeaz n deplin corelare cu
obiectivele i prioritile SUERD, strategie pe care Romnia a iniiat-o (mpreun cu Austria) i n
cadrul creia are o importan major, n primul rnd datorit poziionrii geografice n raport cu
Fluviul Dunrea i cu delta acestuia.
POPAM susine direct i indirect obiectivele de cretere economic i crearea de locuri de munc,
contribuind la valorificarea potenialului turistic, sporirea coeziunii sociale i diversificarea
activitilor n comunitile pescreti.
n mod particular, POPAM este direct corelat cu urmtorii piloni i domenii prioritare SUERD:

Interconectarea regiunii Dunrii - Pentru promovarea culturii i a turismului, a contactelor


directe ntre oameni;

Creterea prosperitii n regiunea Dunrii - Sprijinirea competitivitii ntreprinderilor,


inclusiv dezvoltarea grupurilor;

Creterea prosperitii n regiunea Dunrii - Investiia n oameni i capaciti.

n acest sens, POPAM va contribui la mbuntirea competitivitii ntreprinderilor mici i mijlocii


n domeniul pescuitului i al acvaculturii, i va sprijini ocuparea forei de munc durabile i de
calitate i mobilitatea forei de munc, inclusiv prin aciuni precum promovarea colaborrii dintre
pescari i fermieri din acvacultur i experi n domeniu; infiinarea unor servicii de consultan
pentru sectorul pescuitului; promovarea inovrii i a parteneriatelor n vederea creterii
competitivitii afacerilor marine i maritime; spijinirea mitigaiei i managementului riscului n
fermele de acvacultur; sau promovarea diversificrii i a dezvoltrii locale n zonele de pescuit.
n plus, prin msurile sprijinite, POPAM contribuie de o manier integrat la realizarea investiiilor
i prioritilor legate de protecia mediului (evaluarea de mediu din cadrul evalurii ex-ante i, n
special, evaluarea impactului asupra ariilor protejate Natura 2000 au un rol important, asigurnd
elementele de conformitate necesare), utilizarea sustenabil a resurselor, prevenirea pescuitului
excesiv, dezvoltarea sustenabil a comunitilor pescreti, contribuind la realizarea obiectivelor
SUERD.
Pentru asigurarea contribuiei finanrilor POPAM la prioritile SUERD, Acordul de Parteneriat
prevede o gril de conformitate, la nivel de proiect; aceasta va fi preluat i n apelurile de proiecte
POPAM, iar evaluarea va ine seama i de acest criteriu.
Strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagr. Sinergia Mrii Negre
n conformitate cu Acordul de Patreneriat, fondurile ESI vor fi de asemenea implementate n
corelare cu strategia Uniunii Europene pentru Marea Neagr. Romnia este un partener important i
sprijin abordarea strategic european n regiunea Mrii Negre, prin intermediul Sinergiei Mrii
Negre, cadru prin care Romnia promoveaz dezvoltarea i reforma economic i politic regional,
n complementaritate cu SUERD.
Printre domeniile prioritare de cooperare sunt incluse i domenii de intervenie aferente activitii de
dezvoltare economic costier i maritim identificate n Strategia UE de cretere albastr.
Implementarea acesteia ajut la valorificarea potenialului de dezvoltare durabil a bazinului Mrii
Negre innd cont de factorii economici, sociali, culturali, oceanografici i climaterici locali, astfel
contribuind la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru o cretere inteligent, durabil i
75

favorabil incluziunii. Acvacultura i pescuitul a fost identificat ca fiind unul din cele cinci domenii
prioritare ale strategiei de cretere albastr cu potenial de a genera cretere economic
sustenabil i locuri de munc.
n acest context, prin promovarea dezvoltrii activitii de pescuit i acvacultur ntr-un mod
sustenabil, eficient din punct de vedere al consumului de resurse, competitiv i inovator, POPAM
aduce o contribuie direct considerabil la Strategia UE de cretere albastr pentru bazinul Mrii
Negre.
Aciunile complementare din cadrul POPAM vor sprijini parteneriatele sectoriale din cadrul
Sinergiei Mrii Negre i o cretere albastr, inclusiv prin intervenii care promoveaz protecia
mediului i utilizarea sustenabil a resurselor, prevenirea pescuitului excesiv, creterea
competitivitii pescuitului marin, dezvoltarea durabil a comunitilor pescreti i sporirea
coeziunii teritoriale, dezvoltarea unei infrastructuri diversificate pentru maximizarea potenialul
marin.

76

CERINE PRIVIND MSURI FEPAM SPECIFICE


4.1 Descrierea nevoilor specifice ale zonelor Natura 2000 i contribuia programului la
stabilirea unei reele coerente de zone de refacere a stocurilor de pete, astfel cum este
stabilit la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr.1380/2013 al Parlamentului European i
al Consiliului 2

Natura 2000 este o reea european de zone naturale protejate creat n anul 1992 din necesitatea de
a proteja natura i de a menine pe termen lung resursele naturale necesare dezvoltrii socioeconomice.
Aceast reea este format din zone ale tipurilor de habitate naturale enumerate n anexa I i
habitatele speciilor enumerate n anexa II a Directivei Habitate 92/43/EEC faciliteaz meninerea
sau readucerea la o stare de conservare favorabil a tipurilor de habitate naturale sau specii n
mediul lor natural.
Reeaua Natura 2000 include arii speciale de protejare clasificate de statele membre n temeiul
Directivei Psri 2009/147/ CEE.
n legislaia romneasc directivele Habitate i Psri au fost adoptate prin OUG nr. 57/20.06.2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei
slbatice, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 49/2011.
Romnia a declarat 381 de situri Natura 2000 care ocup n total 17,89% din suprafaa rii dintre
care 108 SPA-uri (11,89% din suprafa) i 273 SCI-uri (13,21% din suprafa). O mare parte din
acestea se suprapun peste ariile naturale protejate de interes naional (parcuri naionale i naturale,
rezervaii). Reeaua Natura 2000 din Romnia este n extindere iar numrul siturilor precum i
limitele unora dintre acestea sunt n curs de revizuire. (Harta nr.1)
Romnia, n calitate de stat membru UE, are obligaia s realizeze un management corespunztor al
reelei Natura 2000 i al speciilor i habitatelor de interes comunitar. Pentru mbuntirea sau
meninerea strii actuale a biodiversitii, precum i pentru sustenabilitatea managementului
siturilor Natura 2000 este important implementarea planurilor de management/seturilor de msuri
de conservare/planurilor de aciune aprobate pentru situri/specii.
Comisia European s-a angajat s pun n aplicare un plan de management, care protejeaz att
stocurile de pete ct i ecosistemele acvatice, fr a compromite obiectivele Directivei Psri i
Directivei Habitate.
Msurile de conservare care urmeaz a fi instituite vor avea ca scop ntreinerea sau readucerea
speciilor i a habitatului, pentru care a fost desemnat situl, la un stadiu corespunztor de conservare.
Regulamentul CE privind conservarea i exploatarea durabil a resurselor piscicole n conformitate
cu politica comun n domeniul pescuitului ofer un instrument important pentru mbuntirea
proteciei naturii n mediul marin i atingerea obiectivelor din Directivele Psri i Habitate.

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comun n
domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 i (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului i de abrogare a
Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 i (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului i a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354,
28.12.2013, p. 22).
77

Scopul noii politici comune n domeniul pescuitului este de a asigura exploatarea resurselor acvatice
biologice ntr-un mod care s garanteze condiii economice, de mediu i sociale durabile. n acest
scop, se introduce principiul precauiei, se anticipeaz punerea n aplicare n mod progresiv a unei
abordri ecosistemice n domeniul gestionrii pescuitului, precum i necesitatea adoptrii unor
msuri coerente privind limitarea impactului asupra mediului exercitat de pescuit.
Actuala politic comun n domeniul pescuitului permite o mai bun integrare a cerinelor n
materie de protecie a mediului n gestionarea pescuitului. Aceasta contribuie, astfel, n mod direct
la atingerea obiectivelor ambelor Directive Psri i Habitate. Mai mult dect att, trebuie
prevzut un sistem de protecie a habitatelor i speciilor din apele marine i din apele dulcicole de
efectele duntoare ale activitilor de pescuit, chiar i n cazurile n care dispoziiile Natura 2000
nu se aplic.
Din Stategia UE privind Biodiversitatea pentru anul 2020, al 4-lea obiectiv se refer la
Asigurarea utilizrii durabile a resurselor piscicole.
Prin acest obiectiv se urmrete atingerea produciei maxime durabile pn n anul 2015.
Atingerea unei distribuii pe vrst i mrime indicativ pentru un stoc sntos, prin managementul
pescriei cu niciun impact advers semnificativ asupra altor stocuri, specii i ecosisteme, ca sprijin
pentru atingerea Situaiei de Mediu Bun pn n anul 2020.
Acest obiectiv are ca msuri:
1. mbuntirea gestionrii stocurilor de pete exploatate
Comisia i statele membre vor menine i reface stocurile de pete la nivelurile care s permit
obinerea produciei maxime durabile n toate zonele n care i desfoar activitatea de pescuit,
inclusiv n zonele reglementate de organizaiile regionale de gestionare a pescuitului i n apele
rilor tere cu care UE a ncheiat acorduri de parteneriat n domeniul pescuitului.
2. Eliminarea efectelor negative asupra stocurilor de pete, speciilor, habitatelor i ecosistemelor
UE va stabili msuri pentru a elimina gradual deversrile napoi n mare, pentru a evita prinderea
speciilor nedorite i pentru a proteja ecosistemele marine vulnerabile n concordan cu legislaia
UE i obligaiile internaionale.
Exist o preocupare deosebit privind posibilul impact negativ al pescuitului de captur (att n
mediul marin, ct i de ap dulce) asupra zonelor vulnerabile, precum siturile NATURA 2000.
Aceste preocupri nu vizeaz numai nevoia de a reduce riscul impactului continuu, ci i refacerea
ecosistemelor la starea iniial. Astfel, finanrile acordate pentru aciuni de remediere vor permite
consolidarea economiilor locale, odat cu creterea viitoare a bazei economice prin extinderea
oportunitilor de turism. n zonele protejate se va urmri, totodat, sigurana siturilor importante
din punct de vedere al posibilitilor de recuperare a stocurilor epuizate n prezent n special
habitatele pentru reproducere i puiet.
Comisia i Statele Membre vor sprijini implementarea Directivei Cadru a Strategiei Marine,
inclusiv prin asigurarea stimulentelor financiare prin viitoarele instrumente financiare pentru
pescrii i politica maritim pentru ariile protejate marine (incluznd ariile Natura 2000 i pe acelea
stabilite prin acorduri internaionale sau regionale).
Directiva Cadru Strategia pentru mediul marin a fost transpus n legislaia naional prin OUG
71/2010, adoptat prin Legea 6/2011 i amendat prin Legea 205/2013. Odat i n coordonare cu
implementarea Planului de Aciuni pentru Biodiversitate 2013-2020 (ce vizeaz punerea n aplicare
78

a tuturor Directivelor UE n domeniul Mediului, inclusiv Directivele privind Habitatul, Psrile,


Apele i Biodiversitatea), Romnia sporete n mod progresiv i susinut eforturile de a realiza
aciuni i programe naionale i internaionale, inclusiv Planul de Aciune pentru DCSMM.
Romnia se afl n primul ciclu de implementare.
1.
Pescuitul maritim
Activitate sustenabil n raport cu mediu.
Activitile umane la Marea Neagr, n general i cele de pescuit, n special, pun presiune pe resursa
piscicol. Viitorul pescuitului maritim depinde de protejarea biodiversitii i exploatarea
sustenabil a resursei piscicole.
n principiu, activitatea de pescuit maritim este considerat a fi sustenabil n raport cu mediu dac
ndeplinete dou condiii fundamentale:
a. limiteaz impactul nefavorabil asupra mediului;
b. asigur protecia biodiversitii marine i refacerea resursei piscicole exploatabile.
ndeplinirea acestor condiii se realizeaz prin:
exploatarea stocurilor de pete pe baza produciei maxime durabile stabilite de autoritatea
public competent. Respectarea limitelor se urmrete prin Rapoarte periodice.
evitarea capturilor nedorite. Aceste capturi, fr a prezenta un interes comercial, afecteaz
ecosistemul. In acest sens, autoritatea competent de pescuit stabilete categoriile de unelte
de pescuit care asigur selectivitatea speciilor int i dimensiunea capturilor.
diminuarea treptat a aruncrilor napoi n mare pn la ncetarea acestei practici, prevzut
pentru anul 2019. Acest deziderat oblig pescarii la extinderea aplicrii tehnicilor de pescuit
selectiv pentru a se evita capturile nedorite.
abordarea ecosistemic a pescuitului avut n vedere la elaborarea actelor administrative de
reglementare trebuie s aib n vedere nu doar o singur specie, ci toate speciile dintr-un
ecosistem maritim.
instituirea i managementul zonelor protejate.
abordarea internaional a aspectelor privind pescuitul prietenos cu mediu maritim, n spe,
Marea Neagr, date fiind caracterul migrator i caracterul distribuit al speciilor de peti.
reducerea impactului negativ asupra mediului n urma desfurrii activitilor de pescuit de
ctre navele maritime.
2.
Pescuitul comercial n apele interioare
Activitate sustenabil n raport cu mediul
n mare parte, aspectele privind abordarea ecosistemic a pescuitului la Marea Neagr se regsesc i
n cazul pescuitului n apele interioare
Viitorul pescuitului n apele interioare depinde de protejarea biodiversitii, cu accent pe
exploatarea echilibrat a resursei piscicole.
n principiu, activitatea de pescuit n ape interioare este considerat a fi durabil n raport cu mediul
dac ndeplinete dou condiii fundamentale:
a. limiteaz impactul nefavorabil asupra mediului;
b. asigur conservarea i meninerea biodiversitii biotopurilor precum i refacerea natural a
resursei piscicole exploatabile;

79

ndeplinirea acestor condiii se realizeaz prin:


exploatarea raional a stocurilor de pete prin monitorizare pe baza Planurilor de producie
i de comercializare ale organizaiilor de pescari coroborate cu rezultatul aciunilor de
inspecie i control privind drepturile de pescuit i starea resursei piscicole.
evitarea capturilor protejate sau neconforme, iar n caz de capturare nedorit, eliberarea
imediat a acestora n habitatul natural, dac se afl n stare vie.
utilizarea de unelte autorizate att ca numr ct i ca specificitate tehnic i selectivitate i
aplicarea numai a procedurilor tehnice de pescuit legale.
monitorizarea ecosistemic a biotopurilor, care s aib n vedere toate speciile dintr-un
ecosistem i instituirea de restricii pentru capturarea unor anumite specii i/sau refacerea
biodiversitii prin repopulare, iar n cazul Dunrii, abordarea trebuie s fie transfrontalier
dat fiind caracterul migrator i caracterul distribuit al speciilor de peti.
managementul zonelor protejate pe baza colaborrii strnse ntre pescari,
administratori/custozi i alte pri interesate.
limitarea impactului negativ asupra mediului n urma desfurrii activitilor de pescuit.

80

4.2

Descrierea planului de aciune pentru dezvoltarea, competitivitatea i sustenabilitatea


pescuitului costier la scar mic (n conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (i)
din Regulamentul (UE) nr. 508/2014)

Nu se aplic

81

4.3
Descrierea metodei de calculare a costurilor simplificate n conformitate cu articolul 67
alineatul(1) literele(b) - (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Nu se aplic

82

4.4

Descrierea metodei de calculare a costurilor suplimentare sau a pierderilor de venituri


n conformitate cu articolul 96 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014

Compensaii pentru prejudicii cauzate de psrile ihtiofage.

Nivelul compensaiei se calculeaz dup urmtoarea formul:

C = Pp/sp * Pm/sp
In care :
-Pp/sp =Producia pierdut/specie,
-Pm/sp = Pretul mediu/specie
Valoarea compensaiei nu va depi 50% din cifra de afaceri, calculat ca medie a ultimilor
3ani.

Pentru conversia metodelor de producie ale acvaculturii convenionale la acvacultura ecologic se


stabileste o compensaie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate pe parcursul
perioadei de tranziie la acvacultura ecologic , care se calculeaz astfel:

C = (V *S*Ia+K)*N a
V =(X-Y)* Pm
Unde:
-

C = valoarea compensaiei
V = valoarea pierderii de producie,
X = media produciei pe ultimii 3 ani la hectar luciu ap,
Y = producia propus a se realiza la hectar de luciu de apa in urma convrsiei,
P m = preul mediu al petelui,
S = suprafata luciului de apa,
Ia = indice de ajustare
K = suma cheltuielilor suplimentare,
N a = numr ani conversie;
83

Participarea la sistemele de management de mediu i audit ale Uniunii (EMAS) instituite de


Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European i al Consiliului (3), privind
participarea voluntar a organizaiilor la un sistem comunitar de management de mediu i audit
(EMAS).

84

Descrierea metodei de calculare a compensaiei n conformitate cu anumite criterii


relevante identificate pentru fiecare dintre activitile desfurate n temeiul articolului
40 alineatul (1), a articolelor 53, 54, 55 i 67 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

4.5

Pentru acvacultura care furnizeaz servicii de mediu, n baza art. 54, FEPAM poate sprijini:
(1) metodele de acvacultur compatibile cu necesitile specifice de mediu i care fac obiectul
cerinelor specifice de management rezultate n urma desemnrii zonelor Natura 2000 n
conformitate cu Directiva 92/43/CEE i cu Directiva 2009/147/CE;
(2) operaiunile de acvacultur care includ conservarea i mbuntirea mediului i a
biodiversitii i gestionarea peisajelor i a caracteristicilor tradiionale ale zonelor de
acvacultur.
Sprijinul se acord astfel: compensaii pentru prejudiciile cauzate de psrile ihtiofage, compensaii
pentru lucrrile realizate n scopul protejrii naturii .
Psrile ihtiofage provoac daune considerabile prin consumul de pete. Studiile efectuate de
organisme specializate ca Societatea Ornitologic Romn i WWF precum i studiile ce au nsoit
proiectele depuse n perioada 2009-2013 arat c pierderile de producie generate de psrile
ihtiofage pot fi cuprinse ntre 50 i 100%.
Valoarea compensaiei pentru prejudiciile cauzate de psrile ihtiofage unei anumite exploataii de
acvacultur va fi calculat pe baza urmtoarelor elemente:
- evaluarea cheltuielilor efectuate pentru fiecare categorie de material piscicol (vara I-a, a-IIa, a-III-a) dovedite prin documente contabile;
- determinarea pierderilor de material piscicol din total efectiv populat n baza evalurilor
efectuate de instituii autorizate;
- stabilirea despgubirilor prin cuantificarea produciei pierdute la preul mediu /specie
practicat la nivel naional (preul mediu calculat ca media ultimilor 3 ani, conform
raportrilor la organismele internaionale).
Pentru conversia metodelor de producie ale acvaculturii convenionale la acvacultura ecologic se
stabileste o compensaie pentru pierderile de venit si costurile suplimentare suportate pe parcursul
perioadei de tranziie la acvacultura ecologic , care se calculeaz astfel:
C = (V *S*Ia+K)*N a
V =(X-Y)* Pm

Unde:
-

C = valoarea compensaiei
V = valoarea pierderii de producie,
X = media produciei pe ultimii 3 ani la hectar luciu ap,
Y = producia propus a se realiza la hectar de luciu de apa in urma convrsiei,
P m = preul mediu al petelui,
S = suprafata luciului de apa,
Ia = indice de ajustare
K = suma cheltuielilor suplimentare,
N a = numr ani conversie;
85

Indicele de ajustare se aplica diferentiat in functie de marimea luciului de apa, dupa cum urmeaza
-

Ia=1 pt. suprafete pana la 150 ha;


Ia =0.85 pt. suprafete de la 150 pana la 300 ha;
Ia =0,75 pt. suprafete de la 350 pana la 500 ha;
Ia =0.5 pt. suprafete de peste 300 ha;

Pentru proiectele a cror perioad este mai mare de un an i a cror valoare depete
100.000 euro, compensaia se acord n numrul de trane egal cu numrul de ani de
conversie, odat cu obinerea cerificatului de conversie.
Cheltuielile suplimentare, estimate a fi efectuate n perioada conversie, pentru care se acord
compensaii, pot fi structurate astfel:
1. Cheltuieli cu certificarea i inspecia
2. Cheltuieli cu modificarea structurii produciei de pete ce se va produce n condiii ecologice:
diferena de pre la achiziia puietului ecologic de crap,
3. Cheltuieli cu diferena de pre pentru furajele ecologice
4. Cheltuieli privind igienizarea capacitilor de producie, cheltuieli privind analizele periodice ale
strii de sntate a petelui, analize ale apei i solului
5. Cheltuieli cu studii de marketing i promovarea consumului de pete ecologic
6. Cheltuieli cu perfecionarea personalului implicat n implementarea proiectului
7. Cheltuieli cu achiziia de utilaje specifice

86

4.6

n ceea ce privete msurile de ncetare definitiv a activitilor de pescuit n temeiul


articolului 34 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, respectiva descriere include
obiectivele i msurile care trebuie luate n vederea reducerii capacitii de pescuit n
conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. De asemenea, trebuie
inclus o descriere a metodei de calculare a sprijinului care urmeaz a fi acordat n
conformitate cu articolele 33 i 34 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

Nu se aplic

87

4.7

Fonduri mutuale pentru fenomene climatice nefavorabile i pentru incidente de mediu


(n conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014).

Nu se aplic

88

4.8 Descrierea utilizrii asistenei tehnice (n conformitate cu articolul 78 din


Regulamentul (UE) nr. 508/2014)
4.8.1

Asisten tehnic la iniiativa statelor membre (n conformitate cu articolul 78 din


Regulamentul (UE) nr. 508/2014).

Obiectivul principal al utilizrii asistenei tehnice l constituie mbuntirea capacitii Autoritii


de Management, a autoritilor implicate n implementarea programului i a beneficiarilor POPAM
de a gestiona i implementa n mod eficient i eficace programul operaional.
Aciunile aferente asistenei tehnice sunt menite s completeze i s sprijine interveniile finanate
prin POPAM, prin asigurarea unei comunicri adecvate referitoare la tipul i inta interveniilor
susinute, ct i prin sprijinirea beneficiarilor cu privire la elaborarea i implementarea cu succes a
proiectelor.
Urmtoarele tipuri de aciuni vor fi finanate n cadrul Axei Prioritare Asisten Tehnic:

Msuri pregtitoare;

Sprijin de natur administrativ i tehnic necesar asigurrii funcionrii n bune condiii a


autoritilor responsabile de managementul i implementarea POPAM, inclusiv costuri de
personal, achiziia i instalarea echipamentelor IT i birotice, pregtirea personalului,
sprijinirea organizatoric i logistic a Comitetului de Monitorizare etc;

Asigurarea implementrii n bune condiii a tuturor etapelor POPAM, inclusiv identificarea


i dezvoltarea proiectelor, pregtirea, selecia i monitorizarea acestora;

Monitorizarea i controlul ndeplinirii diferitelor msuri;

Aciuni de informare i publicitate, precum i alte activiti de comunicare;

Activiti specifice de evaluare, cf. Reg. 508/2014;

Alte aciuni necesare i utile pentru implementarea programului, cum ar fi elaborarea de


studii i analize, pregtirea i gestionarea schemelor de grant i a instrumentelor financiare,
pregtirea i implementarea CLLD etc. ;

Sprijinirea pregtirii viitoarei perioade de programare;

Audit.
Urmtoarele autoriti sunt eligibile pentru a primi finanare prin POPAM:
1. Autoritatea de management, responsabil pentru implementarea i managementul POPAM
2014-2020
2. Autoritatea de Certificare
3. Agenia de Plat
4. Autoritatea de audit
5. FLAGURILE, n vederea pregtirii i implementrii CLLD
6. Parteneriatele public-private selectate prin apel deschis de propuneri n scopul elaborrii
strategiilor locale de dezvoltare i dezvoltarea mecanismelor care s le permit funcionarea
89

ca Grupuri Locale de Aciune pentru Pescuit


7. Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur
Alte direcii din cadrul Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i din alte ministere cu
atribuii relevante n politica sectorului pescresc i pentru implementarea n bune condiii a
POPAM.

90

4.8.2

Stabilirea reelelor naionale

Obiectivul principal const n dezvoltarea unei reele care s prezinte urmtoarele caracteristici
STRUCTURALE:

O Unitate de Coordonare
(avnd Relaii Verticale cu entitile de tip FLAG i alte Entiti Naionale i Internaionale)

Participarea entitilor de tip FLAG


(avnd Relaii Orizontale Reciproce i Relaii Verticale cu Unitatea de Coordonare)

O Platform Web dedicat


(cu diferite niveluri de acces, de la intern la public)

Unitatea de Coordonare va fi format din:


Doi sau mai muli experi tehnici cu cunotine de specialitate specifice privind Reglementrile
aferente FEPAM/Procedurile administrative/Sectorul Pescresc i de Acvacultur (maximum
trei sau patru);
Doi reprezentani ai Autoritii de Management (un rep. principal i un rep. adjunct);
Doi reprezentani ai fiecrui FLAG participant (un rep. principal i un rep. adjunct);
Doi reprezentani ai ANPA (un rep. principal i un rep. adjunct);
Ali delegai din partea altor entiti, dac AM va considera necesar sau convenabil.
Caracteristicile FUNCIONALE ale reelei vor fi urmtoarele:
-

U.C. va opera ca organism de legtur ntre UE, entitile naionale i locale, strategii i
proceduri, transfernd cunotinele necesare orizontal i vertical.
U.C. va furniza consiliere i asisten tehnic, juridic i administrativ entitilor FLAG
existente.
U.C. va putea opera ca entitate de suport pentru viitoarele FLAG n contextul FEPAM.
U.C. va putea opera ca birou central n ceea ce privete procedurile administrative,
modelele/formatele documentelor, implementarea i programarea termenelor.
U.C. (cu sprijinul ANPA) poate avea un rol fundamental n colectarea datelor i privind
cerinele i procedurile de control.
U.C. poate avea un rol fundamental n dezvoltarea proiectelor de cooperare, att la nivel
naional, ct i internaional.
U.C. va putea stimula implementarea Bunelor Practici la nivel comunitar i va opera ca
organism de referin pentru oportunitile de creare de reele i implementare n contextul
FARNET.
n cazul implicrii n ITI, U.C. ar putea juca un rol n coordonarea i/sau armonizarea diferitelor
niveluri de politici i intervenii practice.
U.C. va putea elabora Orientri i Note de Implementare pentru FLAG existente i viitoare.
U.C. va putea elabora Rapoarte (ad-hoc sau periodice) privind implementarea PU4 FEPAM la
nivel general sau particular.
91

Unitatea de Coordonare va putea organiza edine/conferine virtuale ori de cte ori se va considera
necesar i se recomand edine cu prezen fizic la fiecare dou/trei luni. Municipiul Bucureti ar
putea fi amplasamentul ideal, dat fiind c este situat aproximativ n centrul distribuiei prezente a
FLAG-urilor, ns nu este exclus ca locul edinei periodice a Unitii de Coordonare s varieze
ntre reedinele diferitelor FLAG, cu posibilitatea orientrii anumitor subiecte de pe agenda
ntlnirii asupra aspectelor specifice referitoare la situaia entitilor-oaspete.
AVANTAJELE caracteristicilor STRUCTURALE i FUNCIONALE ale Reelei prevzute:
Primul i cel mai evident avantaj const n faptul c U.C. va opera ca structur de suport tehnic,
juridic i administrativ pentru entitile FLAG existente i viitoare. Caracterul su de entitate
structurat i permanent (cu suportul unei Platforme Web) va elimina eventualele neclariti,
ntrzieri, lipsa de coeren i discrepanele la nivel de documente n ceea ce privete strategiile i
aciunile FLAG.
Standardizarea formatelor i procedurilor va accelera punerea n aplicare a strategiilor (prin
facilitarea comparaiilor, legturilor i conexiunilor ntre acestea) i va nlesni activitatea
autoritilor naionale cu atribuii de management i control n cadrul FEPAM.
n timp ce entitile FLAG existente, beneficiind de experiena Axei 4 FEP, ar putea sprijini n mod
semnificativ, prin expertiza lor, FLAG-urile mai puin eficiente i nou-nfiinate (Integrare
Orizontal), aspectele legate de nivelul superior de interconectare a U.C. ar putea fi direcionate
ctre entitile Naionale i Internaionale, n contextul politicilor i strategiilor acestora (Integrare
Vertical).
Dezavantajul inerent al FLAG de mici dimensiuni n ceea ce privete sarcinile administrative
(complexitatea procedurilor i costul asistenei juridice i tehnice) ar putea fi neutralizat prin
participarea acestora la Reea la nivelul U.C. i prin integrarea orizontal cu FLAG de dimensiuni
mai mari. Este de menionat faptul c marile comuniti de pescuit i acvacultur au fost deja
identificate n cursul perioadei de programare anterioare i, n consecin, dimensiunea fireasc a
comunitilor de pescuit i acvacultur care vor tinde s devin FLAG n anii urmtori va fi mai
redus, att din punct de vedere al populaiei, ct i al capacitilor tehnice i administrative.
Platforma Web va aduga valoare demersului, constituind un instrument rapid i permanent pentru
consultare i coordonare. De asemenea, poate fi considerat drept un instrument de transparen
pentru informare extern i publicitate, att pentru instituiile UE i naionale, ct i pentru
potenialii beneficiari. Prezena unei reele colective i cu structur permanent va facilita i
multiplica n mod firesc oportunitile de cooperare la nivel naional i internaional.

92

INFORMAII
INTEGRAT

SPECIFICE

PRIVIND

DEZVOLTAREA

TERITORIAL

5.1 Informaii privind punerea n aplicare a dezvoltrii locale plasate sub responsabilitatea
comunitii (CLLD).
5.1.1

O descriere a strategiei privind CLLD

Strategia CLLD are la baz obiectivele vizate prin Regulamentul 508/2014, elementele relevante
evideniate prin analiza SWOT referitoare la Prioritatea Uniunii nr. 4, nevoile de finanare
identificate n seciunile anterioare, precum i leciile nvate n perioada de programare 20072013.
n conformitate cu articolul 60 aliniatul 1 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, strategiile de
dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii au rolul de a maximiza participarea
sectorului pescuitului i acvaculturii la dezvoltarea durabil a zonelor de pescuit i acvacultur
costiere i interioare. De asemenea, acestea garanteaz c oportunitile oferite de dezvoltarea
activitilor de pescuit i acvacultur, precum i a activitilor conexe acestora, sunt exploatate de
comunitile locale i c acestea sunt principalele beneficiare.
n confirmitate cu articolul 63, aliniatul 1 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, sprijinul pentru
implementarea strategiilor de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii se va
acorda pentru strategiile care urmresc urmtoarele obiective:

valoarea adugat, crearea de locuri de munc, atragerea tinerilor i promovarea inovrii n


toate etapele lanului de aprovizionare cu produse pescreti i din acvacultur;
sprijinirea diversificrii n cadrul sau n afara pescriilor comerciale, a nvrii pe tot
parcursul vieii i a crerii de locuri de munc n zonele de pescuit i acvacultur;
sporirea i capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit i de acvacultur, inclusiv
operaiunile care vizeaz atenuarea schimbrilor climatice;
promovarea bunstrii sociale i a patrimoniului cultural n zonele de pescuit i de
acvacultur, inclusiv a pescuitului, a acvaculturii i a patrimoniului cultural maritim;
consolidarea rolului comunitilor pescreti n ceea ce privete dezvoltarea local i
guvernana resurselor locale de pescuit i a activitilor maritime.

Interveniile de tip CLLD vor contribui la realizarea obiectivului specific 4, de cretere a gradului
de ocupare a forei de munc i sporire a coeziunii teritoriale. n acest sens n cadrul comunitilor
costiere i interioare care depind de pescuit i de a acvacultur se va urmri promovarea creterii
economice i a incluziunii sociale, crearea de locuri de munc i sprijinirea inseriei profesionale i
a mobilitii forei de munc, att n cadrul sectorului (procesare, marketing) ct i n afara lui
(activiti de mediu, turism, educaie).
Analiza SWOT evideniaz un context local marcat de lipsa oportunitilor economice n general,
investiii limitate att n sectorul de pescuit i acvacultur, ct i n comunitile pescreti,
infrastructur deficitar, tendine demografice nefavorabile i migraie extern. La acestea se adaug
lipsa de informare i de pregtire, att a comunitii locale, ct i a agenilor economici, n special
antreprenori i IMM, accesul limitat la resurse financiare, slaba capacitate de organizare i
cooperare, rupturile pe lanul valoric, care ngreuneaz sau fac imposibil accesul productorilor pe
pia. Lipsa locurilor de munc i veniturile sczute pentru comunitile pescreti sunt consecina
de ansamblu a deficienelor identificate.
Prin urmare, strategia CLLD vizeaz, n primul rnd, inversarea cercului vicios generat de lipsa
oportunitilor, prin susinerea crerii de noi locuri de munc, att directe (pescari i piscicultori),
93

ct i cele indirecte (marketing, prelucrare, IT, asigurri etc.).


Totodat, diversificarea spre activiti alternative i complementare (precum eco-turismul) va
contribui la consolidarea economiilor locale, asigurnd n acelai timp un nivel mai ridicat de
protecie a mediului. Economiile locale mai solide, cu un nivel mai mare al ocuprii directe i
indirecte, pot beneficia i de efecte induse, precum locuri de munc n magazine, transport etc.
datorit cheltuirii veniturilor generate de locurile de munc directe i indirecte. nfiinarea de noi
ntreprinderi, susinerea antreprenoriatului n comunitile vizate de interveniile CLLD reprezint a
doua mare prioritate strategic pentru DRLC.
Aceste obiective sunt reflectate n indicatorii de rezultat menionai n seciunea 3 (Locuri de munc
(ENI) create n sectorul acvaculturii, Locuri de munc (ENI) meninute n sectorul acvaculturii,
ntreprinderi create (numr)).
Obiectivul se va reflecta n numrul de FLAG-uri create, n numrul de proiecte depuse pentru
sprijin pregtitor i pentru punerea n aplicare a strategiilor, n numrul de activiti de cooperare.
Continund interveniile la nivelul FLAG-urilor i nvnd din experiena perioadei anterioare de
programare, comunitile locale vor fi ncurajate i susinute s se implice activ n planificarea,
elaborarea i implementarea unor strategii integrate ce vizeaz dezvoltarea economic local i
valorificarea potenialului n zonele de pescuit i acvacultur. Consolidarea capacitii
administrative a comunitilor locale de a prelua noi responsabiliti n vederea planificrii i
implementrii strategiilor relevante la nivel local, cea de-a treia prioritate pentru DRLC, vine s
acioneze ca factor facilitator pentru primele dou.
n cadrul strategiilor de dezvoltarea local plasat sub responsabilitatea comunitii, urmtoarele
operaiuni vor fi eligibile pentru sprijin:
5.1.1.1.1 sprijinul pregtitor;
5.1.1.1.2 punerea n aplicare a strategiilor de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea
comunitii;
5.1.1.1.3 activitile de cooperare;
5.1.1.1.4 costurile de funcionare i revigorare a iniiativelor locale.
FLAG-urile vor primi sprijin pentru pregtirea strategiilor locale n zonele de coast, Fluviul
Dunrea, Delta Dunrii i zone de pescuit i acvacultur interioare de pe teritoriul Romniei.
Activitile de cooperare ale grupurilor de aciune local n domeniul pescuitului sunt eligibile
pentru sprijin dac fac parte din cadrul proiectelor de cooperare inter-teritorial sau transnaional.
De asemenea se poate acorda i sprijin tehnic pentru pregtirea proiectelor de cooperare interteritorial i transnaional, cu condiia ca punerea n aplicare a unui proiect s poat fi demonstrat
de ctre FLAG-uri.
Punerea n aplicare a interveniilor de tip CLLD se va realiza n conformitate cu metodologia
stabilit pentru astfel de proiecte. Astfel, selecia strategiilor integrate va fi realizat n dou etape
de ctre un comitet alctuit din membrii Autoritii de Management. n prim etap vor fi evaluate
cererile de exprimare a interesului. Sprijinul pregtitor va fi disponibil n aceast faz pentru toi
solicitanii. Selecia final a strategiilor de dezvoltare local i a proiectelor la nivelul comunitii se
va realiza n etapa a doua, pe baza calitii acestora i a parteneriatului propus.
20% din FEPAM va fi alocat pentru interveniile de tip CLLD din zonele de pescuit.

94

5.1.2

O list a criteriilor aplicate n vederea selectrii zonelor de pescuit (n conformitate cu


articolul 18 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014)

Selectarea zonelor de pescuit i acvacultur costiere i interioare eligibile pentru desfurarea


strategiilor de dezvoltare local plasate sub responsabilitatea comunitii se va realiza pe baza unor
criterii de dimensiune i coerena, incluznd rata de ocupare a forei de munc, rata de participare n
nvmnt, mobilitatea forei de munc i accesul la servicii de baz.
Din punct de vedere al dimensiunii, parteneriatele locale (Grupurile de Aciune Local pentru
Pescuit - FLAG-uri) se pot organiza n zonele de pescuit i acvacultur cu o populaie cuprins ntre
10.000 i 150.000 de locuitori, conform articolului 33 alineatul 6 din Regulamentul (UE) nr.
1303/2013. Avnd n vedere faptul c unele zone-cheie pentru intervenii prin CLLD, aa cum este
Delta Dunrii, densitatea populaiei este sczut, se are n vedere reducerea pragului minim la 5000
locuitori.
Zonele vizate trebuie s fie coerente din punct de vedere economic, social i fizic, astfel nct
strategiile elaborate de FLAG-uri s rspund unor nevoi locale reale. Selectarea zonelor se va face
pe baza urmtoarelor tipuri de criterii:
- criterii prin care sunt descrise mrimea i importana sectorului de pescuit i agricultur (ocupare,
numr de nave sau ferme de acvacultur, tipul de pescuit, volumul i valoarea produciei etc.);
- criterii prin care este descris specificul zonei, din punct de vedere al cadrului natural favorabil
pentru activiti de pescuit i acvacultur (localizarea fermelor de acvacultur), existena zonelor
protejate, demografie (mrimea populaiei, densitatea, declinul demografic), zone defavorizate sau
periferice, etc. ;
- criterii prin care se descrie coerena ariei de intervenie.
Delimitarea geografic a zonelor vizate se va face de ctre FLAG-uri, respectndu-se circumstanele
locale i scopul strategiei de dezvoltare local.

95

O list a criteriilor de selecie pentru strategiile de dezvoltare local (n conformitate


cu articolul 18 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014)

5.1.3

Strategiile de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea comunitii (CLLD) vor trebui sa
contribuie la realizarea obiectivului de cretere a gradului de ocupare a forei de munc i sporire a
coeziunii teritoriale. Totodat, acestea trebuie s se subscrie obiectivelor menionate n articolul 63,
aliniatul 1 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.
Criteriile principale avute n vedere pentru selectarea strategiilor vizeaz elemente precum:

Definirea ariei i populaiei vizate prin strategie;


Analiza nevoilor de dezvoltare i a potenialului comunitii locale, inclusiv analiza SWOT,
i msura n care prioritile i obiectivele definite adreseaz aceste nevoi;
Descrierea strategiei i a obiectivelor precum i prioritizarea acestora, inclusiv existena
unor inte clar definite i msurabile pentru indicatorii de realizare imediat i de rezultat;
Concordana cu documentele strategice relevante (AP 2014-2020, Strategia Naional pentru
Dezvoltare Durabil a Romniei Orizonturi 2013-2020-2030, Strategia Naional pentru
Ocupare a Forei de Munc 2013 2020, Strategia Naional pentru Competitivitate 2014 2020, Strategia Naional pentru Dezvoltare Regional 2014 2020 etc.);
Descrierea procesului de implicare a comunitii locale n dezvoltarea strategiei;
Existena unui plan de aciuni coerent pentru implementarea strategiei, care s arate cum
obiectivele vor fi transpuse n aciuni;
Descrierea aranjamentelor de management i monitorizare, inclusiv a echilibrului ntre
diferitele tipuri de stakeholderi (public/privat);
Demonstrarea capacitii FLAG-ului de a implementa strategia;
Descrierea mecanismelor de evaluare;
Soliditatea planului financiar;
Descrierea modalitilor de asigurare a sustenabilitii investiii.

Pe baza principiilor enumerate mai sus se vor stabili i detalia n Ghidul Solicitantului criterii exacte
de evaluare i selecie pentru toate iniiativele. n consecin, n selecia strategiilor de dezvoltarea
local plasat sub responsabilitatea comunitii (CLLD) se va urmri n mod special modul n care
acestea adreseaz nevoilor reale ale comunitii locale prin susinerea i promovarea potenialului
local de o manier integrat, sustenabil i eficient.
Selecia strategiilor CLLD se va realiza n dou etape, n prima faz evalundu-se cererile de
exprimare a interesului, candidaii putnd beneficia de sprijin pregtitor. n cea de-a doua etap se
va realiza evaluarea final a strategiilor, pe baza principiilor de selecie, i se va face selecia
acestora n funcie de calitile demonstrate.
Pe baza leciilor nvate n perioada de programare 2007-2013, acordarea de sprijin pentru activiti
pregtitoare (preparatory support) este menit s sprijine coagularea i consolidarea iniiativei la
nivelul comunitilor locale, innd seama de faptul c, n prezent, potenialii beneficiari continu s
aib informaii i competene sczute n ceea ce privete elaborarea i implementarea unor astfel de
iniiative, iar resursele financiare i materiale disponibile sunt limitate. Avnd n vedere aceste
aspecte, sprijinul pregtitor va putea corecta punctele slabe, va contribui la diminuarea riscurilor i
la eliminarea anumitor obstacole nc dintr-o etap incipient. Aciunile finanate vor contribui la
crearea i motivarea iniiativei locale i vor permite tuturor comunitilor (att cele care sunt deja
organizate n FLAG-uri, ct i altora) s beneficieze de finanare FEPAM.

96

Sprijinul pregtitor are dou componente principale:


1. Componenta de iniiere (start-up package), destinat comunitilor care intenioneaz s se
organizeze ntr-o iniiativ FLAG i care nu au mai primit finanare n FLAG n perioada 20072013. n cadrul acestei componente vor fi susinte: dezvoltarea parteneriatelor locale i nfiinarea
FLAG-ului, informarea i contientizarea comunitii locale, instruirea liderilor locali, promovarea
iniiativelor locale.
Tot n cadrul acestei componente pot fi finanate scheme i iniiative pilot, inovatoare, de tip CLLD.
2. Componenta de consolidarea capacitii, instruire i networking n vederea pregtirii i
implementrii strategiei CLLD. Aceasta este destinat FLAG-urilor existente i are n vedere
acordarea de sprijin financiar pentru: instruirea liderilor locali, elaborarea studiilor i analizelor
necesare pregtirii strategiei, elaborarea strategiei de dezvoltare local, susinerea costurilor de
administrare.
n cadrul procesului de implementare POPAM, activitile pregtitoare pentru CLLD vor ncepe
imediat dup aprobarea programului.
Sprijinul acordat pentru implementarea CLLD vizeaz i iniiativele de cooperare ntre FLAG-uri.

97

5.1.4 O descriere clar a rolurilor respective al FLAG-ului, al autoritii de gestionare sau al


organismului desemnat cu privire la toate sarcinile de punere n aplicare legate de strategie
(n conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (m) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr.
508/2014)
Grupurile de Aciune Local n domeniul Pescuitului (FLAG-urile) au rolul de a prezenta o strategie
integrat pentru dezvoltarea propriei zone pescresti, incluznd aciuni pentru diversificarea
economiei locale, crearea de locuri de munc, promovarea calitii vieii i a proteciei mediului. n
conformitate cu Articolul 34 din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013, FLAG-urile au urmtoarele
sarcini:

s consolideze capacitatea actorilor locali de a dezvolta i implementa operaiunile, inclusiv


prin promovarea capacitilor lor de management al proiectelor;
s conceap o procedur de selecie nediscriminatoare i transparent mpreun cu criterii
obiective n ceea ce privete selectarea operaiunilor, care s evite conflictele de interese,
care garanteaz c cel puin 50 % din voturile privind deciziile de selecie sunt exprimate de
parteneri care nu au statutul de autoriti publice i permite selecia prin procedur scris;
s asigure coerena operaiunilor cu strategia de dezvoltare local plasat sub
responsabilitatea comunitii, prin acordarea de prioritate operaiunilor n funcie de
contribuia adus la atingerea obiectivelor i intelor strategiei;
s pregteasc i sa publice cereri de propuneri sau o procedur permanent de depunere de
proiecte i s defineasc criteriile de selecie;
s primeasc i s evalueze cererile de contribuii;
s selecteze operaiunile i s stabileasc cuantumul contribuiei;
s monitorizeze implementarea strategiei de dezvoltare local plasat sub responsabilitatea
comunitii i a operaiunilor sprijinite i efectuarea de activiti specifice de evaluare n
legtur cu strategia respectiv.

Autoritatea de Management este responsabil cu derularea de activiti curente de verificare a


conformitii administrative, a respectrii criteriilor de eligibilitate (documentare i n teren), a
criteriilor de selecie, emiterea deciziilor de finanare, autorizarea la plat i contabilizarea plilor.
n acest sens, Autoritatea de Management analizeaz, verific i coordoneaz elaborarea
procedurilor specifice FLAG de implementare a proiectelor finanate prin strategiile locale de
dezvoltare integrat a zonelor pescresti. De asemenea, se vor organiza periodic ntlniri de lucru
pentru coordonarea i monitorizarea activitii FLAG-urilor.

98

5.1.5 Informaii privind plile n avans acordate FLAG-urilor (n conformitate cu articolul


18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014)
Se are n vedere acordarea de avansuri n cuantum de pn la 50% din sprijinul public legat de
costurile de funcionare i de animare.

99

5.2 INFORMAII

PRIVIND
INVESTIIILE TERITORIALE INTEGRATE (ITI-URI)
CONFORMITATE CU ARTICOLUL 36 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013)

(N

Msurile FEPAM acoperite [a se seleciona dintr-o Alocaia financiar indicativ din FEPAM, n
list vertical]
euro

100

NDEPLINIREA CONDIIILOR EX-ANTE (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 55 DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013)
6.1 Identificarea condiiilor ex-ante aplicabile i evaluarea ndeplinirii acestora

6.1.1

Tabel: Condiiile ex-ante specifice FEPAM aplicabile i evaluarea ndeplinirii acestora

101

Condiie ex-ante
(CEA)

Prioritatea la nivelul
Uniunii sau prioritile
crora li se aplic condiia
aplicabil

Raportul privind
capacitatea de pescuit
a fost transmis n
conformitate cu
Articolul 22(2) al
Regulamentului (UE)
Nr. 1380/2013.

PU1
Promovarea pescuitului durabil
din punctul de vedere al
mediului, eficient din punctul de
vedere al utilizrii resurselor,
inovator, competitiv i bazat pe
cunoatere. Obiective specifice:
(a) - (f).

Formularea unui plan


strategic naional
multianual pentru
acvacultur, n
conformitate cu

PU2
ncurajarea acvaculturii durabile
din punctul de vedere al
mediului, eficiente din punctul
de vedere al utilizrii resurselor,

Condiia
aplicabil
este
ndeplinit
DA
/
NU
/
PARIAL

Criterii

Criteriile
ndeplinite
(Da/Nu)

Autoevaluare cu explicaia
ndeplinirii fiecrui criteriu al
condiiilor ex-ante aplicabile

ANPA
(1) Raportul este realizat n
conformitate cu orientrile comune
elaborate de Comisie

(2) Capacitatea de pescuit nu


depete plafonul privind
capacitatea de pescuit prevzut n
Anexa II a Regulamentului (UE) Nr.
1380/2013

DA

(1) Planul strategic naional


multianual pentru acvacultur este
transmis ctre Comisie cel trziu
pn la data transmiterii
programului operaional

ANPA

DA

Planul strategic naional multianual


pentru acvacultur este elaborat i este
in stadiul de analiza n vederea
validrii sau mbuntirii.

Trimiteri (la
strategii, acte juridice
sau alte documente
relevante, inclusiv la
seciunile, articolele
sau alineatele
relevante, nsoite de
linkuri la site- uri
internet sau acces la
textul complet)

prevederile
Articolului 34 al
Regulamentului (UE)
Nr. 1380/2013, pn
n 2014

inovatoare, competitive i bazate


pe cunoatere. Obiective
specifice: (a), (b) i (c).

(2) Programul operaional cuprinde


informaii privind
complementaritatea cu planul
strategic naional multianual pentru
acvacultur

DA

n vederea stabilirii complementaritii


dintre planul strategic
naional
multianual pentru acvacultur i PO, a
fost elaborat o Strategie Naional
pentru Sectorul Pescresc 2014-2020.
Ulterior elaborrii SNSP, a fost
elaborat Studiul de pia pentru
sectorul pescresc precum i Planul
Strategic Naional Multianual pentru
Acvacultur, care cuprinde informaii
i justificri care au stat la baza
eleborrii POPAM.

102

Msurile de finanare vor fi


implementate
n
principal
prin
intermediul PO pentru sectorul
pescresc,
iar
msurile
de
reglementare/administrative vor fi
implementate prin planul strategic
naional multianual pentru acvacultur,
n condiiile n care toate acestea vor
contribui la ndeplinirea obiectivelor
strategice privind PCP i Strategia UE
2020.
Capacitate
administrativ: exist
capacitatea
administrativ
necesar n vederea
respectrii cerinelor
de date pentru
administrarea
pescuitului conform
Articolului 25 al
Regulamentului (UE)
Nr. 1380/2013 i
Articolului 4 al

PU3
Stimularea punerii n aplicare a
PCP. Obiectiv specific (a).

DA

(1) O descriere a capacitii


administrative necesare elaborrii i
punerii n aplicare a unui program
multianual de colectare a datelor, n
vederea examinrii de ctre CSTEP i
acceptrii de ctre Comisie

DA

Fr ntrzieri n transmiterea
Programelor Naionale pentru anii
respectivi, a se vedea Deciziile
Comisiei menionate

Decizia
C(2009)7424
final/02.10.2009 privind
Programul anual pentru
2009, inclusiv Romnia
Decizia
2010/369/UE/18.06.2010
privind Programul anual
pentru 2010, inclusiv
Romnia
Decizia
C(2009)6778
final/11.09.2009
Decizia

C(2011)

941

Regulamentului (CE)
Nr. 199/2008.

final/16.02.2011
(2) O descriere a capacitii
administrative necesare elaborrii i
punerii n aplicare a planurilor de
lucru privind colectarea datelor, n
vederea examinrii de ctre CSTEP i
acceptrii de ctre Comisie

DA

Nu au fost transmise modificri la


Programul Naional privind colectarea
datelor 2011-2013.
Nu au fost aplicate reduceri financiare
pentru 2009 privind asistena financiar
din partea UE pentru nendeplinirea
corespunztoare a obligaiilor de
transmitere a datelor ctre utilizatorii
finali.
Nu au fost aplicate reduceri financiare
(ca procent din asistena financiar
total din partea UE pentru Programul
Naional 2009).

103

Nu au fost aplicate reduceri financiare


pentru 2011 privind asistena financiar
din partea UE pentru nendeplinirea
corespunztoare a obligaiilor de
transmitere a datelor ctre utilizatorii
finali.
Nu au fost aplicate reduceri financiare
(ca procent din asistena financiar
total din partea UE pentru Programul
Naional 2011).
Raportul tehnic anual pentru 2012 se
afl nc n curs de evaluare de ctre
Comisie.

Rapoartele
Anuale
privind anii 2009-2012
au fost transmise n
termenul prevzut n
mod legal 31 mai a
anului urmtor anului de
implementare
a
programului naional i
acceptate
de
ctre
Comisie.
Toate Rapoartele Anuale
au fost transmise, fr
depirea termenelor de
transmitere prevzute.
Toate datele din Cadrul
pentru colectarea datelor
(CCD) au fost transmise
tuturor
utilizatorilor
finali, conform cerinelor
n 2010.
http://datacollection.jrc.e
c.europa.eu/data-calls
Toate datele din CCD au
fost transmise tuturor
utilizatorilor
finali,
conform cerinelor n
2011 i 2012, n acord cu
prevederile
regulamentului.
http://datacollection.jrc.e
c.europa.eu/data-calls
Nu au existat cazuri de
netransmitere a datelor
din CCD ctre utilizatorii
finali.

http://datacollection.jrc.e
c.europa.eu/data-calls
(3) O descriere a capacitii din
perspectiva alocrii resurselor umane
n vederea asumrii acordurilor
bilaterale sau multilaterale cu alte
State Membre, n cazul n care
eforturile de implementare a
obligaiilor privind colectarea datelor
sunt partajate

DA

Acordul bilateral nu a fost implementat


pe deplin, fapt datorat exclusiv ANPA
Bulgaria, care nu i-a ndeplinit
angajamentele asumate fa de
Comisie, n conformitate cu Acordul,
ncepnd din 2010.

104

Romnia a solicitat intervenia


reprezentanilor CE, precum i sprijin
din partea directorului general al DG
(ultima
scrisoare
fiind
MARE
transmis cu nr. 1845/06.03.2013),
dup o serie de e-mail-uri, scrisori
transmise ctre ANPA Bulgaria i
discuii
n
cadrul
edinelor
RCMMed&BS. Urmtoarea edin n
vederea soluionrii problemelor ca
urmare a nendeplinirii obligaiilor de
ctre Bulgaria (fapt justificat de ctre
ANPA Bulgaria prin lipsa alocrilor
financiare necesare) a fost programat
de ctre DG MARE pentru data de
06.12.2013.

Romnia i-a ndeplinit


angajamentele
privind
colectarea
datelor
conform
acordului
bilateral
semnat
cu
Bulgaria privind apele
comune ale Mrii Negre,
cu ncepere din 2009.
Acordul dintre Romnia
i Bulgaria a fost
nregistrat n registrul
ANPA
nr.
6306/02.09.2010 pentru
perioada 2011 2013.
Anterior acestui interval,
n anii 2009 i 2010, n
cadrul
Reuniunii de
Coordonare Regional
privind
Marea
Mediteran i Marea
Neagr (Sofia, ianuarie
2009), a fost stabilit un
acord similar n vederea
armonizrii metodelor de
analiz n apele comune
ale UE n zona Mrii
Negre, executate cu
ajutorul
vaselor
de
cercetare ale fiecrei ri;
Romnia 2 studii n
fiecare an pentru speciile
demersale, iar Bulgaria
2 studii n fiecare an
pentru speciile pelagice,
cu asisten din partea
reprezentantului CE
DG MARE. n 2010 a

fost stabilit Acordul


bilateral pentru perioada
2011-2013.
http://datacollection.jrc.e
c.europa.eu/data-calls
Acordul cu Bulgaria
privind apele comunitare
Marea Neagr a fost
implementat n 2009.
http://datacollection.jrc.e
c.europa.eu/data-calls

105

Capacitate
administrativ: exist
capacitatea
administrativ
necesar n vederea
respectrii cerinei de
implementare a unui
sistem de control,
inspecie i executare
la nivelul Uniunii, n
conformitate cu
Articolul 36 al
Regulamentului (UE)
Nr. 1380/2013 i
prevederile
Regulamentului (CE)
Nr. 1224/2009.

PARTIAL
PU3.
Stimularea punerii n aplicare a
PCP. Obiectiv specific (b).

(1) O descriere a capacitii


administrative necesare elaborrii i
implementrii seciunii programului
operaional
privind
programul
naional de finanare a controlului n
perioada 2014-2020, n conformitate
cu punctul (o) al Articolului 18(1)

NU

Este necesar s se asigure schimbul de


date ntre Romnia i alte SM.
ANPA a instalat sistemul ERS pe 5
vase pentru a asigura funcionalitatea
sistemului de schimb de date n
conformitate cu prevederile art. 111 al
Regulamentului 1224/2009. Ulterior
procedurii de testare, se va obine
certificatul de producie.
Sistemul VMS este implementat parial
i a fost instalat pe 3 vase.

(2) O descriere a capacitii


administrative necesare elaborrii i
punerii n aplicare a programului
naional de aciune privind controlul
aferent planurilor multianuale, n
conformitate cu Articolul 46 al
Regulamentului (CE) Nr. 1224/2009

Da

Pe baza Planului Naional de Control


pentru Calcan deja implementat i a
experienei acumulate, ANPA
Romnia
deine
capacitatea
administrativ pentru a elabora i
implementa planurile multianuale.

Romnia a ndeplinit
aceste criterii privind
aplicarea n mod eficace
a regulilor UE n
domeniul
achiziiilor
publice n ceea ce
privete Planul Naional
de Control 2013
ANPA
a
asigurat
respectarea
regulilor
naionale n domeniul
achiziiilor publice; n
prezent, sistemul ERS i
aplicaia
VMS
sunt
parial implementate.
Pe pagina de Internet a
ANPA,
www.anpa.ro,
exist o seciune cu
nume de utilizator i
parol,
denumit
NATIONAL
CONTROL
ACTION
PROGRAMME

(3) O descriere a capacitii


administrative necesare elaborrii i
punerii n aplicare a unui program
comun de control ce ar putea fi
dezvoltat n colaborare cu alte State
Membre, n conformitate cu
Articolul 94 al Regulamentului (CE)
Nr. 1224/2009

106

(4) O descriere a capacitii


administrative necesare elaborrii i
punerii n aplicare a programelor
specifice de control i inspecie, n
conformitate cu Articolul 95 al
Regulamentului (CE) Nr.1224/2009

(5) O descriere a capacitii


administrative necesare implementrii
unui sistem de sanciuni eficace,
proporionale i disuasive aplicate
pentru nclcri grave, n conformitate
cu Articolul 90 al Regulamentului
(CE) Nr.1224/2009

DA

DA
(parial)

DA
(parial)

ANPA RO i ANPA BG au
implementat Programul Comun de
Control ncepnd din 2012. n cursul
anului 2013, numrul misiunilor
comune a crescut semnificativ, de la 3
la14. Acest program comun este
implementat n cadrul Planului
Naional pentru Calcan, de asemenea
aprobat de CE pentru 2014.
ANPA
deine
capacitatea
administrativ pentru a elabora
Programele Specifice de Control i
Inspecie. Obiectivele sunt stabilite n
cadrul Planului Naional pentru Calcan.
n ceea ce privete implementarea
date fiind constrngerile de buget i
termenele impuse aceste criterii nu au
putut fi ndeplinite integral. Este
necesar s se suplimenteze personalul
i mijloacele logistice pentru a
mbunti activitile de control i
inspecie.

La propunerea ANPA, Departamentul


pentru Ape, Pduri i Piscicultur va
actualiza legislaia corespunztoare n
vederea respectrii prevederilor UE n
acest domeniu.

Nivelurile de referin
sunt stabilite n cadrul
Planului Naional pentru
Calcan, cu aprobarea CE
i de implementat cu
ndrumarea AECP.
Date fiind problemele
tehnice i financiare
aprute, nivelurile de
referin nu pot fi atinse
ntotdeauna.

Este necesar s se
actualizeze
legislaia
naional n conformitate
cu sanciunile prevzute
n Capitolul IX al
Regulamentului
Consiliului (CE) Nr.
1005/2008

(6) O descriere a capacitii


administrative necesare aplicrii
sistemului bazat pe puncte pentru
nclcri grave, n conformitate cu
Articolul 92 al Regulamentului (CE)
Nr.1224/2009

DA

De mbuntit aplicarea sistemului


bazat pe puncte pentru nclcri grave
prin sporirea numrului de inspectori i
mijloacelor logistice n domeniul
pescuitului.

Ordinul
Ministrului
Delegat pentru Ape,
Pduri i Piscicultur nr.
43/2014
privind
pescuitul comercial

107

6.1.2

Tabel: Condiiile ex-ante generale aplicabile i evaluarea ndeplinirii acestora

1: Achiziii publice (Se aplic FEPAM n mod integral) 4 CRITERII

CEA G4-Existena unor msuri de aplicare eficace a legislaiei Uniunii privind achiziiile
publice n domeniul Fondurilor ESI. este tratat n Seciunea 2.3, pag.228-234 a A.P.
2: Ajutor de stat - 3 CRITERII (Se aplic tuturor prioritilor Uniunii, cu condiia ca
operaionile din cadrul acestora s nu se ncadreze n prevederile Articolului 42 din Tratat). CEA
G5- Existena unor msuri de aplicare eficace a regulilor Uniunii privind Ajutorul de stat n
domeniul Fondurilor ESI este tratat n seciunea 2.3, pag. 235-246 a A.P.
3: Evaluarea Impactului de Mediu i Evaluarea Strategic de Mediu 3 CRITERII
(Se aplic PU1 i PU2) CEA G6- Existena unor msuri de aplicare eficace a legislaiei de mediu
a Uniunii n ceea ce privete directivele EIM i ESM. este tratat n seciunea 2.3, pag 246-255 a
A.P.
4: Sisteme statistice i indicatori de rezultat
Aceast CEA general se aplic PO FEPAM. Cu toate acestea, ndeplinirea acestei CEA este
asigurat deja prin cadrul de colectare a datelor n sectorul pescuitului i sistemul de monitorizare
i evaluare a FEPAM cu indicatori (de rezultat) comuni.

108

6.2 Descrierea msurilor care trebuie adoptate, organismele responsabile i calendarul punerii n aplicare a acestora
6.2.1 Tabel: Msuri preconizate pentru ndeplinirea condiiilor ex-ante specifice FEPAM
Condiionalitatea ex-ante
1. Formularea unui plan
strategic naional multianual
pentru
acvacultur,
n
conformitate cu prevederile
Articolului
43
al
[Regulamentul privind politica
comun
n
domeniul
pescuitului]

Aciuni de ntreprins

Criterii nendeplinite
Planul strategic naional multianual
pentru acvacultur este transmis
ctre Comisie cel trziu pn la
data transmiterii programului
operaional

Aciunea 1:
Planul strategic naional multianual pentru
acvacultur este elaborat si este in stadiul de
analiza in vederea validarii sau imbunatatirii.

Termen (data)
Termenul de realizare a
aciunii 1:
10.10.2014

Organisme responsabile de
ndeplinire
Ministerul
Agriculturii
Dezvoltrii Rurale

(Autoritatea de Management
pentru Programul Operaional
pentru Pescuit)
Departamentul
pentru
Pduri i Piscicultur

Ape,

Agenia Naional pentru Pescuit


i Acvacultur

109

2.
Exist
capacitatea
administrativ necesar n
vederea respectrii cerinei de
implementare a unui sistem de
control, inspecie i executare
la
nivelul
Uniunii,
n
conformitate cu Articolul 36 al
[Regulamentul privind politica
comun
n
domeniul
pescuitului] i prevederile
Regulamentului
(CE)
Nr.
1224/2009

2.1 O descriere a capacitii


administrative necesare elaborrii
i implementrii seciunii PO
privind programul naional de
finanare a controlului n perioada
2014-2020, n conformitate cu
Articolul 20(l) (n)

Aciunea 1:

2.2 O descriere a capacitii


administrative necesare elaborrii
i punerii n aplicare a Programelor
Specifice de Control i Inspecie
(art. 95 al RC)

Aciunea 1

2.3 O descriere a capacitii


administrative
necesare
implementrii unui sistem de
sanciuni eficace, proporionale i

Aciunea 1
1. Departamentul pentru Ape, Pduri
i Piscicultur va actualiza legislaia

1.

Realizarea de teste mpreun cu alte


SM n vederea obinerii
certificatului de producie.

1.

Achiziia de vase pentru control cu


grad ridicat de autonomie

2.

Programare bugetar n
conformitate cu nevoile de control
i inspecie

Agenia Naional pentru Pescuit


i Acvacultur
De stabilit

31.12.2015

Departamentul
pentru
Pduri i Piscicultur

Ape,

Agenia Naional pentru Pescuit


i Acvacultur

31.12.2015

Departamentul
pentru
Pduri i Piscicultur

Ape,

disuasive aplicate pentru nclcri


grave (art. 90 al RC)

2.4 O descriere a capacitii


administrative necesare aplicrii
sistemului bazat pe puncte pentru
nclcri grave (art. 92 al RC):

Agenia Naional pentru Pescuit


i Acvacultur

corespunztoare n vederea
respectrii prevederilor UE n acest
domeniu.

Aciunea 1:
1.

Promovarea unui memorandum


pentru sporirea numrului de
inspectori n sectorul pescuitului

2.

Achiziia de vase pentru control cu


grad ridicat de autonomie (a se
vedea aciunea 1 de la criteriul 2.2)

31.12.2015

Departamentul
pentru
Pduri i Piscicultur

Ape,

Agenia Naional pentru Pescuit


i Acvacultur

110

6.2.2 Tabel: Aciunile prevzute pentru ndeplinirea condiionalitilor ex-ante generale


Referin: A.P. Sec.2.3 pag. 408
Pentru a identifica blocajele i a reduce riscurile de ntrziere, Ministerul Fondurilor Europene a stabilit un mecanism de monitorizare lunar a stadiului
de implementare a planului de aciune pentru ndeplinirea condiionalitilor ex-ante. Rapoartele lunare vor fi prezentate n cadrul edinelor de
Guvern, mpreun cu msurile de remediere necesare propuse.
Cancelaria Primului-Ministru i Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice vor sprijini proiectele strategice la nivelul ministerelor cu
responsabiliti privind condiionalitile ex-ante, n vederea dezvoltrii capacitii lor administrative de a implementa, monitoriza i evalua aciunile /
msurile cuprinse n strategii.

111

DESCRIEREA CADRULUI DE PERFORMAN (N CONFORMITATE CU


ARTICOLUL 22 I CU ANEXA II DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013)
7.1 Tabel: Cadrul de performan

Prioritatea la nivelul Uniunii

Indicator i unitate de msur,


dup caz [Indicatorii de realizare
dintre cei selecionai n prealabil n
seciunea 3.3 n temeiul prioritilor
la nivelul Uniunii care urmeaz a fi
inclui n cadrul de performan]
Indicator financiar

Prioritatea 1 a Uniunii: Promovarea pescuitului


durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din
punctul de vedere al utilizrii resurselor, inovator,
competitiv i bazat pe cunoatere
Etap pentru 2018
Obiective pentru 2023
[generate n mod
automat din capitolul
programului operaional
care se ocup cu
strategia programului
operaional]
2.000.000
6.480.000
4
14

Indicator de realizare 1
Prioritatea la nivelul Uniunii

Indicator i unitate de msur,


dup caz
Indicator financiar

Prioritatea 2 a Uniunii: Stimularea acvaculturii


durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente
din punctul de vedere al utilizrii resurselor,
inovatoare, competitive i bazate pe cunoatere
Etap pentru 2018
Obiective pentru 2023
15.000.000
25

57.814.801,50
100

Indicator de realizare 1
Prioritatea la nivelul Uniunii
Indicator i unitate de msur,
dup caz
Indicator financiar

Prioritatea 3 a Uniunii: ncurajarea punerii n


aplicare a PCP (control i colectarea de date)
Etap pentru 2018
Obiective pentru 2023
3.000.000
2

Indicator de realizare 1

112

9.387.111,00
7

Prioritatea la nivelul Uniunii


Indicator i unitate de msur,
dup caz
Indicator financiar

Prioritatea 4 a Uniunii: Creterea gradului de ocupare


a forei de munc i sporirea coeziunii teritoriale
Etap pentru 2018
Obiective pentru 2023
2.000.000
18

32.384.374,20
18

Indicator de realizare 1
Prioritatea la nivelul Uniunii
Indicator i unitate de msur,
dup caz
Indicator financiar

Prioritatea 5 a Uniunii: Stimularea comercializrii i


prelucrrii
Etap pentru 2018
Obiective pentru 2023
2.000.000,00
3

Indicator de realizare 1

113

10.200.000,00
15

7.2 Tabel: Justificarea alegerii indicatorilor de realizare ce urmeaz a fi inclui n cadrul

de performan

Prioritatea la nivelul Uniunii


Justificarea alegerii indicatorilor de realizare <7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">
inclui n cadrul de performan, inclusiv o
explicaie privind partea din alocaia financiar
reprezentat de operaiunile care vor duce la
obinerea realizrilor, precum i metoda
aplicat pentru a calcula aceast parte, care
trebuie s depeasc 50 % din alocaia
financiar acordat prioritii
Date sau elemente de prob folosite pentru a <7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">
estima valoarea obiectivelor de etap i a
intelor i metoda de calcul (de exemplu,
costurile unitare, criteriile de referin, o rat
de aplicare standard sau deja nregistrat,
sfaturile experilor, concluziile evalurii ex
ante)
Informaii privind modul n care metodologia <7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">
i mecanismele de asigurare a coerenei n
funcionarea cadrului de performan au fost
aplicate n concordan cu dispoziiile
acordului de parteneriat

114

8 PLAN DE FINANARE N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 20 DIN


REGULAMENTUL (UE) nr. 1303/2013 I CU ACTUL DE PUNERE N APLICARE AL
COMISIEI MENIONAT LA ARTICOLUL 16 ALINEATUL (2) DIN
REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]
8.1 Contribuia FEPAM total planificat pentru fiecare an, n euro

Alocaia principal FEPAM 3

Anul

Rezerva de performan FEPAM

2014

21.700.381,28

1.385.130,72

2015

21.977.599,5

1.402.825,5

2016

22.178.501

1.415.649

2017

22.537.968,28

1.438.593,72

2018

23.062.402,74

1.472.068,26

2019

23.220.098,08

1.482.133,92

2020

23.639.137,86

1.508.881,14

158.316.088,74

10.105.282,26

Total

n conformitate cu prevederile Articolului 20 din Reg.1303/2013, rezerva de performan se


calculeaz n proportie de 6% din alocarea anual.

Alocare principal FEPAM = Alocarea total a Uniunii minus alocarea aferent rezervei de performan.
115

8.2 Contribuia i rata cofinanarii pentru prioritile Uniunii, asistena tehnic i alte forme de sprijin (n euro)
Sprijin total
Prioritile Uniunii

116

1. Promovarea
pescuitului sustenabil
din punct de vedere
al mediului, eficient
din punct de vedere
al utilizrii
resurselor, inovator,
competitiv i bazat pe
cunoatere

Msur (msuri) n
temeiul prioritilor
Uniunii

Articolul 33,
Articolul 34 i
Articolul 41
alineatul(2) (Articolul
13 alineatul(2) din
FEPAM)
Alocaia financiar
pentru restul
Prioritii 1 la nivelul
Uniunii (Articolul 13
alineatul (2) al
FEPAM)
2. ncurajarea acvaculturii sustenabile din
punct de vedere al mediului, eficiente din
punct de vedere al utilizrii resurselor,
inovatoare, competitive i bazate pe
cunoatere [articolul 13 alineatul (2) din
FEPAM]
3. Stimularea punerii Ameliorarea i
n aplicare a PCP
furnizarea de
cunotine tiinifice
i colectarea i
gestionarea datelor
[articolul 13 alineatul
(4) din FEPAM]

Contribuia
FEPAM
(inclusiv
rezerva de
performan)

Contrapartida
naional
(inclusiv
rezerva de
performan)

Rata de cofinanare
FEPAM

c = a / (a + b)
* 100
50%

Alocaie principal (finanarea


total, cu excepia rezervei de
performan)
Sprijinul din
Contrapartida
FEPAM
naional

d=a-f

e=b-g

Rezerva de performan

Rezerva de
performan
FEPAM

Contrapartida
naional 4

g = b * (f / a)

400.000,00

400.000,00

1.2340.020,00

4.113.340,00

max 75%,
min 20%

<8.2 type="N"
input="M">

84.683.264,54

28.227.754,85

max 75%,
min 20%

<8.2 type="N"
input="M">

3.555.675,00

888.918,75

80%

<8.2 type="N"
input="M">

Contrapartida naional este mprit pro-rata ntre alocarea principal i rezerva de performan

<8.2 type="N"
input="M">

Suma rezervei
de performan
ca proporie
din sprijinul
total din partea
Uniunii

h = f / a *100

117

Sprijinirea
monitorizrii, a
controlului i a
executrii, prin
consolidarea
capacitii
instituionale i
printr-o administraie
public eficace fr
creterea sarcinii
administrative
[articolul 76 alineatul
(2) literele (a)-(d) i
(f)-(l)] [articolul 13
alineatul (3) din
FEPAM]
Sprijinirea
monitorizrii, a
controlului i a
executrii, prin
consolidarea
capacitii
instituionale i o
administraie public
eficace fr creterea
sarcinii
administrative
[articolul 76 alineatul
(2) litera (e)]
[articolul 13 alineatul
(3) din FEPAM]
4. Sporirea ocuprii forei de munc i a
coeziunii teritoriale [articolul 13 alineatul (2)
din FEPAM]
5. Stimularea
Ajutorul pentru
comercializrii i
depozitare (Articolul
prelucrrii
67) (Articolul 13
alineatul(6) al
FEPAM)
Compensaie pentru
regiunile
ultraperiferice

4.500.000,00

500.000,00

90%

<8.2 type="N"
input="M">

4.887.111,00

2.094.476,14

70%

<8.2 type="N"
input="M">

33.684.274,20

11.228.091,40

max 85%,
min 20%

<8.2 type="N"
input="M">

100%

100%

<8.2 type="N"
input="M">

(Articolul 70)
(Articolul 13
alineatul(5) din
FEPAM)
Alocaia financiar
pentru restul
prioritii 5 la nivelul
Uniunii [articolul 13
alineatul (2) din
FEPAM]
6. Stimularea punerii n aplicare a politicii
maritime integrate [articolul 13 alineatul (7)
din FEPAM]
Asisten tehnic (Articolul 13 alineatul(2) al
FEPAM)
Total [calculat n mod automat]:

10.900.110,00

3.633.370,00

max 75%,
min 20%

<8.2 type="N"
input="M">

2.499.990,00

833.330,00

max 75%,
min 20%

<8.2 type="N"
input="M">

10.105.282,26

3.368.427,42

max 75%,
min 20%

167.555.727,00

55.287.708,56

nu este cazul

<8.2 type="N"
input="G">

<8.2 type="N"
input="G">

nu este cazul

<8.2
type="N"
input="G">

<8.2 type="N"
input="G">

118

8.3 Contribuia FEPAM la obiectivele tematice ale fondurilor ESI

Obiectiv tematic
OT 3 Sporirea competitivitii IMM-urilor, a sectorului agricol (n
cazul FEADR) i a sectorului pescuitului i acvaculturii (n cazul
FEPAM).

Contribuia
FEPAM, euro
84.210.685,50

OT 4 Sprijinirea tranziiei ctre o economie cu emisii sczute de


dioxid de carbon n toate sectoarele.

3.368.427,42

OT 6 Conservarea i protecia mediului i promovarea utilizrii


eficiente a resurselor.

37.052.701,60

OT 8 Promovarea unei ocupri sustenabile i de calitate a forei de


munc i sprijinirea mobilitii forei de munc.

33.684.274,00

119

PRINCIPII ORIZONTALE

9.1

Descrierea aciunilor care in seama de principiile prezentate la articolele 5 (*), 7 i 8


din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)

9.1.1

Promovarea egalitii ntre brbai i femei i nediscriminarea [articolul 7 din


Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

Promovarea egalitii ntre brbai i femei, precum i combaterea discriminrii pe criterii de


origine rasial sau etnic, religie sau credin, handicap, vrst sau orientare sexual sunt principii
de baz care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. POPAM integreaz aceste
principii n mod orizontal, promovnd tratamentul egal i combaterea discriminrii n toate aciunile
sale.
n contextul n care pescuitul este, prin tradiie, o activitate specific masculin, asigurarea accesului
egal i nediscriminatoriu pentru femei este un demers dificil, care se lovete nu numai de bariere de
mentalitate n rndul brbailor, ci i de o atitudine de refuz din partea femeilor. Este de ateptat,
aadar, ca promovarea egalitii de anse ntre sexe n cadrul POPAM s aib dou valene: pe de o
parte, una a nediscriminrii, prin eliminarea oricror restricii de acces la oportunitile oferite de
program, att pentru femei, ct i pentru brbai; pe de alt parte, de promovare a participrii
femeilor pe piaa muncii n sectorul de pescuit i acvacultur, n special n activitile conexe
acestora, cu scopul dobndirii/consolidrii independenei financiare i diversificrii surselor de
venit n cadrul comunitilor pescreti.
n materie de aciuni orizontale la nivelul POPAM (streamlining), egalitatea de anse intre brbai i
femei i nediscriminarea vor fi integrate sistematic, la toate nivelurile de guvernan i
management, i promovate n cadrul tuturor etapelor implementrii: popularizarea Programului
Operaional i a condiiilor de finanare, pregtirea i verificarea cererilor de finanare i respectiv
implementarea proiectelor selectate.
ntr-o prim etap, care vizeaz popularizarea POPAM i contientizarea potenialilor beneficiari
prin elaborarea de ghiduri i lansarea apelurilor, este foarte important s se pun accentul pe o
comunicare inclusiv i nediscriminatorie. Astfel, trebuie s se asigure informarea corect i
complet a tuturor potenialilor beneficiari, indiferent de sex sau de alte criterii enumerate mai sus.
De asemenea, promovarea acestor principii va fi realizat i la nivel teoretic, prin materiale
informative despre POPAM i materiale de prezentare a condiiilor de conformitate i eligibilitate
care vor conine detalii cu privire la transpunerea n practic a principiilor egalitii ntre brbai i
femei i combaterii discriminrii, inclusiv exemple de bun practic sau situaii de evitat.
Autoritatea de Management va sprijini potenialii beneficiari POPAM n ceea ce privete integrarea
acestor principii n cadrul strategiilor elaborate i a proiectelor aferente, inclusiv referitor la
stabilirea unor obiective adecvate n domeniul egalitii de gen.
n etapa de verificare a cererilor de finanare depuse, va fi verificat i respectarea acestor principii,
reprezentnd una dintre condiiile generale de conformitate/ eligibilitate. n procesul de selecie se
vor aplica proceduri i criterii de selecie adecvate, urmrindu-se existena unor prevederi, adaptate
n funcie de specificul proiectului, privind promovarea egalitii de anse ntre femei i brbai.
n funcie de relevana proiectului vizavi de obiectivele de promovare a egalitii de gen, vor fi
urmrite aspecte precum:

descrierea, cuantificarea i analiza aspectelor specifice legate de egalitatea de gen n cadrul


grupului int/ comunitii vizate;

descrierea i modalitile de adresare a diferenele dintre brbai i femei n ceea ce privete


aspecte precum vulnerabiliti, faciliti i barierele n calea accesului la resurse;

soluii propuse pentru rezolvarea/ameliorarea problemelor, innd seama de contextul local,


120

constrngeri de ordin socio-economic i cultural etc.


Se va evita acordarea de finanare i implementarea acelor proiecte care au efecte adverse sau
consecine negative asupra accesului egal. Toi solicitanii se vor angaja astfel c, pe ntreg
parcursul proiectului, s promoveze principiile de egalitate de anse ntre brbai i femei i de
nediscriminare i s nu impun sau s aplice condiii care contravin acestora.
n etapa implementrii proiectelor selectate, atingerea obiectivelor la nivel de program operaional
se va transpune la nivelul proiectelor individuale. Autoritatea de Management se va asigura
permanent c principiile egalitii ntre brbai i femei i nediscriminrii sunt respectate de ctre
beneficiar. Ele vor fi urmrite i n procesul de evaluare, n contextul evalurilor de program.

121

9.1.2

Dezvoltarea durabil

Dezvoltarea durabil reprezint o prioritate strategic la nivel european, detaliat n documente


precum Strategia de dezvoltare durabil a UE, sau Strategia Europa 2020 care include n mod
expres creterea durabil - viznd o economie mai eficient din punctul de vedere al utilizrii
resurselor, mai ecologic i mai competitiv. n acest sens, elementele eseniale unei dezvoltri
durabile includ promovarea unor politici i mijloace pentru prevenirea degradrii mediului i
stoparea pierderii biodiversitii i utilizrii nedurabile a resurselor, alturi de reducerea emisiilor de
dioxid de carbon i de creterea competitivitii economice.
Pescuitul i afacerile maritime sunt puternic interconectate i au un impact direct asupra mediului
nconjurtor i a resurselor naturale, astfel nct dezvoltarea durabil a acestui sector este integrat
i promovat n toate activitile POPAM. Programul operaional este corelat cu directivele UE i
reglementrile comunitare, precum i cu strategiile naionale i programele sectoriale ale Romniei,
i cu dispoziiile legale i deciziile executive n acest domeniu.
La nivel naional, Strategia Naional pentru Dezvoltare Durabil a Romniei Orizonturi 20132020-2030 traseaz direciile strategice n domeniul dezvoltrii durabile, pe baza orientrilor
strategice ale Uniunii Europene. Astfel, printre obiectivele int se numr producia i consumul
durabile i conservarea i gestionarea resurselor naturale, astfel nct s se evite exploatarea lor
excesiv i s se promoveze protejarea ecosistemelor. Documentul definete ca problematic
specific Dezvoltarea rural, agricultura, silvicultura i pescuitul, inclusiv a industriilor
procesatoare aferente, urmrind satisfacerea nevoii de hran a populaiei, concomitent cu asigurarea
conservrii i mbuntirii resurselor naturale. Obiectivul strategic final pentru 2030 este adoptarea
n totalitate a politicilor i practicilor UE n domeniu.
n acest context, POPAM va contribui la dezvoltarea durabil i protecia mediului i a resurselor
naturale n zonele pescreti i costiere: Marea Neagr, ruri i lacuri interioare i de-a lungul
fluviului Dunrea. De asemenea, o atenie sporit va fi acordat ariilor protejate, o parte, precum
Delta Dunrii.
n linie cu prevederile Legii Pescuitului i Acvaculturii 5, POPAM recunoate c dezvoltarea
durabil a pescuitului i acvaculturii reprezint o necesitate socio-economic pe termen mediu i
lung, implicnd:

promovarea pescriilor, sprijinirea organizaiilor de productori i a fermelor piscicole


viabile din punct de vedere economic i sustenabile din punct de vedere social i al
mediului;

promovarea unei politici favorabile incluziunii i dezvoltrii echilibrate a zonelor de pescuit,


eficientizrii administrrii i exploatrii durabile a resurselor acvatice vii;

ncurajarea dezvoltrii i punerii n aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii


Europene ntr-o manier complementar fa de politica de coeziune i de politica comun
n domeniul pescuitului;

realizarea obiectivelor privind politica comun n domeniul pescuitului pentru asigurarea


conservrii resurselor acvatice i exploatrii durabile a acestora;

creterea rolului acvaculturii tradiionale ca o activitate generatoare de valori de mediu i


economice durabile;

n curs de adoptare
122

Un accent deosebit n cadrul POPAM se va pune pe sprijinirea msurilor ce promoveaz i susin n


mod direct pescuitul durabil, cu scopul meninerii unui echilibru ntre creterea capacitii de
pescuit i resursele disponibile. Viznd att pescuitul comercial dar i cel recreativ / sportiv, se va
urmri stoparea pescuitului excesiv care duce la declinul resurselor de pete i afecteaz negativ
ecosistemele, cu un impact ce va fi resimit pe parcursul unor zeci sau chiar sute de ani. Alturi de
interveniile cu efecte directe asupra proteciei mediului POPAM va avea n vedere inclusiv
derularea de activiti de contientizare i instruire/consiliere a pescarilor n ceea ce privete
adoptarea unor practici prietenoase cu mediul.
n ceea ce privete aciunile orizontale (streamlining), POPAM va promova o economie verde,
prietenoas cu mediul i eficiena n utilizarea resurselor n cadrul tuturor etapelor de implementare
ale programului. Potenialii beneficiari vor fi evaluai lundu-se n considerare contribuia lor la
dezvoltarea durabil i nu se vor acorda finanri proiectelor care au efecte adverse sau consecine
negative asupra mediului nconjurtor. Totodat, Autoritatea de Management va asigura sprijin
beneficiarilor n implementarea de aciuni pentru promovarea dezvoltrii durabile. Astfel, principiul
dezvoltrii durabile va fi integrat de o manier orizontal la nivelul tuturor proiectelor finanate,
inclusiv prin urmtoarele msuri:

n procesul de selecie, se va urmri existena unor prevederi, adaptate n funcie de


specificul proiectului, privind protecia mediului i eficientizarea utilizrii resurselor
naturale, precum i implementarea de aciuni de reducere a costurilor prin minimizarea
cantitii de deeuri, i managementul apei.

Totodat, la nivelul autoritii responsabile cu gestionarea POPAM se vor promova aciuni


de cretere a gradului de contientizare privind importana proteciei mediului i promovrii
dezvoltrii durabile i se va oferi sprijin i consiliere beneficiarilor n definirea i integrarea
de aciuni specifice n proiectele lor.

123

9.2

Precizarea sumei indicative a sprijinului care urmeaz a fi utilizat pentru obiectivele


legate de schimbrile climatice [n conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (a)
din Regulamentul (UE) nr. 508/2014

Msurile FEPAM care contribuie la


realizarea obiectivelor legate de
schimbrile climatice [msurile FEPAM
relevante incluse de ctre statele membre n
capitolul din programul operaional intitulat
Descrierea strategiei]

Coeficient*

Contribuia
FEPAM
indicativ, n
euro (o sum
calculat pentru
fiecare msur)

Procentul
alocaiei totale
FEPAM pentru
programul
operaional (%)

Articolul 41 alineatul (2) i articolul 44


100
alineatul (1) litera (d) Eficiena energetic
760.000
i atenuarea schimbrilor climatice
nlocuirea sau modernizarea motoarelor
Articolul 51 Creterea potenialului
40
1.043.962,24
siturilor de acvacultur
Articolul 53 Conversia la sistemele de
40
2.800.008,00
management de mediu i audit i la
acvacultura ecologic
14,93
Articolul 54 Acvacultura care furnizeaz
40
3.199.920,00
servicii de mediu
Articolul 57 Asigurarea stocurilor din
40
180.000,00
acvacultur
Articolul 63 Punerea n aplicare a
40
12.953.749,68
strategiilor de dezvoltare local
Articolul 69 Prelucrarea produselor
40
4.080000
pescreti i de acvacultur
* n cazul anumitor msuri, SM poate modifica procentajul propus de la '0%' la '40%'.

124

10 PLANUL DE EVALUARE [N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 56 DIN


REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2013 I ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA
(j) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]
Obiectivele
i scopurile
planului de
evaluare

Planul de evaluare are rolul de a asigura cadrul necesar pentru efectuarea diferitelor
evaluri din cadrul implementrii POPAM, urmrindu-se asigurarea unei nelegeri
comune asupra rolului evalurilor n implementarea programului, asigurarea
disponibilitii resurselor necesare i consolidarea capacitii diferitelor pri
interesate.
Activitile de evaluare din cadrul POPAM sunt eseniale managementului general al
programului. Evalurile efectuate pe parcursul implementrii POPAM vor identifica i
analiza problemele i devierile ce apar i vor nainta soluii specifice, pentru o mai
bun derulare a programului n vederea obinerii obiectivelor.
Scopul planului de evaluare este acela de a mbunti designul i implementarea
programului n ceea ce privete eficacitatea msurilor i ndeplinirea indicatorilor,
eficiena utilizrii resurselor, relevana vizavi de nevoile identificate n etapa de
programare i impactul (contribuia la mbuntirea situaiei n teritoriul sprijinit).
n cadrul POPAM se vor efectua patru tipuri de evaluri: evaluarea ex-ante (inclusiv
evaluarea de mediu i cea referitoare la utilizarea instrumentelor financiare), evaluri
intermediare, evaluri ad-hoc, evaluarea ex-post.
Pe parcursul programrii, evaluatorul ex-ante a fost implicat dintr-un stadiu incipient
n procesul de elaborare a programului operaional, inclusiv n elaborarea analizei
menionate la articolul 18 alineatul (1) litera (a), al Reg. 508/2014 n stabilirea logicii
de intervenie a programului i n stabilirea intelor acestuia.
Conform articolului 56 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, evalurile intermediare
nu mai trebuie desfurate la o dat precis, ci vor fi parte integrant a ciclului de
programare i pot fi realizate la orice interval de timp n cadrul perioadei de
programare. Acestea vor sprijini procesul de management al POPAM, oferind
posibilitatea unei analize timpurii a problemelor ce apar n implementarea
programului, nsoite de soluii adecvate pentru rectificarea acestora i mbuntirea
eficienei programului i al impactului pe care acesta l va avea n realizarea
obiectivelor. Evalurile ad-hoc se vor realiza dup caz, unde se va identifica o deviere
clar n implementarea programului de la obiectivele iniiale.
Evalurile care se vor realiza pe parcursul implementrii POPAM vor msura
eficacitatea i eficiena programului, impactul social, economic i de mediu al acestuia,
gradul de utilizare a resurselor i contribuia la realizarea prioritailor comunitare.
Obiectivele specifice fiecrei evaluri se vor defini separat, n funcie de tema i de
momentul efecturii acesteia pe parcursul implementrii programului.
n conformitate cu articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, evaluarea expost va fi elaborat de ctre Comisie n strns colaborare cu Autoritatea de
Management, cu scopul de a analiza eficacitatea i eficiena FEPAM i contribuia
acestuia la strategia Uniunii pentru o cretere inteligent, durabil i favorabil
incluziunii.

Guvernan Comitetul de Monitorizare (CM) reprezint organismul principal decizional i de


i
coordonare din cadrul POPAM, responsabil cu asigurarea calitii, eficienei i
coordonare eficacitii implementrii programului. Comitetul de Monitorizare va fi nfiinat n

termen de trei luni de la aprobarea POPAM prin Decizia Comisiei Europene, n cadrul
125

unui parteneriat ntre autoritile naionale, regionale i locale, parteneri economici i


sociali i alte organisme competente. Conducerea i secretariatul CM vor fi asigurate
de ctre Autoritatea de Management. Regulamentul de funcionare va fi elaborat si
aprobat de ctre CM i va cuprinde prevederi cu privire la obiective i responsabiliti,
componen, preedinie, secretariat, procesul de luare a deciziei, etc.
n urma evalurilor ntreprinse pe parcursul implementrii programului, Autoritatea de
Management POPAM va evalua aciunile necesare n urma recomandrilor evalurii i
va decide n privina necesitii unor amendamente la POPAM, n vederea
mbuntirii calitii programului.
Subiecte i
activiti
de
evaluare

Evalurile ntreprinse pe parcursul implementrii POPAM vor fi organizate pentru a


urmrii teme precum contribuia fiecrei axe prioritare/msuri la realizarea
obiectivelor specifice i la ndeplinirea prioritilor UE, evaluarea gradului de
ndeplinire a indicatorilor de realizare i de rezultat, utilizarea asistenei tehnice,
funcionarea sistemului de management i control i respectarea i promovarea
principiilor orizontale de egalitate ntre femei i brbai, nediscriminare i dezvoltare
durabil.
ndeplinirea intelor asociate cadrului de performan va constitui un subiect specific al
evalurii intermediare 2019.

Datele necesare evalurilor vor fi preluate din surse oficiale (Institutul Naional de
Statistic, Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurule, ANPA etc.), precum i de la
nivelul proiectelor finanate, prin intermediul rapoartelor de progres la nivel de proiect.
Datele vor fi stocate prin sistemul informatic dedicat implementrii POPAM,
funcional la nivelul AM POPAM.
Planificare Cel puin o evaluare intermediar va fi elaborat n 2016, urmat de evaluarea
obligatorie asociat cadrului de performan care va avea loc n 2019.
Datele i
strategia
de
informare

Conform articolului 57, aliniatul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 evaluarea expost trebuie finalizat pn la 31 decembrie 2024.
Cerine
specifice
pentru
evaluarea
CLLD

Avnd n vedere lipsa de experien a reprezentanilor FLAG privind elaborarea


procedurilor proprii de lucru, n sprijinul acordat de Autoritatea de Management pentru
implementarea proiectelor de dezvoltare local plasata sub responsabilitatea
comunitii va fi inclus i sprijin n elaborarea i utilizarea de metode de auto-evaluare.
FLAG-urile vor primi sprijin i ndrumare n demonstrarea rezultatelor obinute n
cadrul programului.

Comunicare Rezumatul rapoartelor de evaluare vor fi puse la dispoziia publicului, inclusiv tuturor
Resurse

prilor interesate i factorilor de decizie politic.


Compartimentul cu atribuii n evaluarea POPAM din cadrul Autoritaii de
Management va elabora planul cu privire la capacitatea administrativ i resursele
umane, financiare i IT necesare activitii de evaluare, n vederea asigurrii cadrului
necesar realizrii planului de evaluare.

126

11 ACORDURI DE PUNERE N APLICARE A PROGRAMULUI N CONFORMITATE CU


ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (m) DIN REGULAMENTUL (UE) nr.
508/2014]
11.1.

Identificarea autoritilor i a organismelor intermediare

n conformitate cu Articolul 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European
i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul
european de dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de
stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social
european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, statele membre
trebuie sa desemneze o Autoritate de Management (AM), o Autoritate de Certificare i o Autoritate
de Audit independent pentru fiecare Program Operaional.
Pentru POPAM, Romnia a desemnat urmtoarele autoriti publice:
Autoritate/organism
Autoritatea de gestionare
(AG)
Organism intermediar al
AG (dup caz)
Organism intermediar al
AG (dup caz)
Organism intermediar al
AG (dup caz)
Autoritatea de certificare
(AC) (dup caz)
Autoritatea de audit

Denumirea autoritii/organismului
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, prin Direcia General
Pescuit

Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur (ANPA),

Direcia general buget finane i fonduri europene (DGBFFE)


Direcia general control, antifraud i inspecii (DGCAI)
Direcia General Autoritatea de Certificare i Plat din cadrul
Ministerului Finanelor Publice
Autoritatea de Audit din cadrul Curii de Conturi a Romniei, ce
opereaz n baza prevederilor Legii nr. 94/92, republicat,
referitoare la organizarea i funcionarea Curii de Conturi

ntre instituiile implicate n gestionarea programului operational nu exist nici un raport de


subordonare avnd n vedere c sunt subordonate unor organisme publice distincte.
Autoritatea de Management a delegat implementarea strategiei de dezvoltare local plasat sub
responsabilitatea comunitii catre Grupurile Locale de Aciune pentru Pescuit (FLAG). Acestea
sunt responsabile de pregtirea i executarea de strategii de dezvoltare local nsoite de proiecte la
nivelul comunitii de provenien. Autoritatea de Management este responsabil cu facilitarea
sprijinului pregtitor i de punere n aplicare a strategiilor de dezvoltare local pe toat durata
procesului. Pn n prezent, n perioada de programare 2007-2013, au fost selectate 14 FLAG-uri,
urmnd ca alte grupuri s fie desemnate prin procedur competitiv.
11.2.

Descrierea procedurilor de monitorizare i evaluare

Sistemul de monitorizare din cadrul POPAM urmrete progresul realizat n implementarea


programului i faciliteaz un proces de evaluare corect i de succes. n acest sens, pe parcursul
desfurrii POPAM, se va urmrii dac rezultatele scontate sunt livrate i dac indicatorii de
rezultat evolueaz n direcia ateptat.

127

Principalele obiective ale sistemului de monitorizare sunt colectarea de date cu privire la


operaiunile finanate, stocarea acestora ntr-un sistem electronic de informare care s permit
nregistrarea, pstrarea, gestionarea i raportarea informaiilor eseniale, precum i pregtirea
raportrilor obligatorii.
Activitatea de monitorizare a programului operaional este n respunderea Autoritii de
Management i a Comitetului de Monitorizare. Conform Articolului 109 din Regulamentul (UE) nr.
508/2014, n cadrul POPAM se va stabili o lista de indicatori comuni privind situaia iniial,
precum i execuia financiar, realizrile i rezultatele programului operaional, cu ajutorul creia se
va supraveghea calitatea punerii n aplicare a programului.
Autoritatea de Management este nsrcinat cu colectarea de date necesare procesului de
monitorizare la nivelul fiecrei operaiuni. Informaiile eseniale despre fiecare operaiune i grup
de beneficiari POPAM n parte, inclusiv FLAG-uri, vor fi nregistrate i pstrate ntr-o baz de date
electronic. n cursul fiecrei operaiuni. date financiare i de realizare vor fi colectate periodic i
introduse n baza de date, iar la finalul operaiunilor beneficiarii finali vor furniza informaiile
referitoare la rezultat. Informaiile vor fi validate de ctre Autoritatea de Management prin verificri
fizice la faa locului sau prin cercetare de birou.
Pe baza acestor informaii, Autoritatea de Management va pregti Raportul anual de punere n
aplicare, incluznd informaii financiare cu privire la angajamente i pli efectuate i progresul
realizat n atingerea obiectivelor POPAM pentru fiecare ax prioritar n parte.
Comitetul de Monitorizare este organismul care examineaz, pe baza indicatorilor financiari, de
realizare i de resultat, progresul realizat, n special gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru
fiecare ax prioritar. De asemenea, Comitetul de Monitorizare analizeaz i aprob rapoartele
anuale i raportul final privind implementarea programului.
Un principiu esenial n funcionarea Comitetului de Monitorizare este transparena. Secretariatul
Comitetului solicit tuturor membrilor s informeze grupurile pe care le reprezint cu privire la
procedurile stabilite, activitatea curent i rapoarte referitoare la implementarea acestor proceduri.
Evalurile programului se realizeaz nainte de iniierea acestuia (ex-ante) i pe parcursul derulrii,
n momentele potrivite conform Planului de Evaluare, pentru a mbuntii eficacitatea, eficiena i
impactul programului.
11.3. Componena general a comitetului de monitorizare
Comitetul de Monitorizare se nfiineaz n conformitate cu prevederile legale i instituionale
naionale, n termen de trei luni de la aprobarea POPAM prin Decizia Comisiei Europene. n
conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, Comitetul de Monitorizare va fi
alctuit sub forma unui parteneriat ntre autoritile naionale, regionale i locale, partenerii
economici i sociali i alte organisme relevante. Autoritatea de Management prezideaz Comitetul
de Monitorizare i asigur secretariatul.
n componena Comitetului de Monitorizare vor fi incluse organismele cele mai relevante i
reprezentative care pot avea o influen semnificativ n sau pot fi semnificativ influenate de
implementarea programului. Astfel, Comitetul de Monitorizare al POPAM va avea n componen
reprezentani ai Autoritii de Management, Autoritii de Certificare, Ageniei de Plat, Autoritii
de Audit (cu rol de observator), Comisia European (cu rol consultativ), Ageniei Naionale pentru
Pescuit i Acvacultur, Ministerului Mediului, Ministerului Finanelor Publice, Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, Ministerul Dezvoltrii Regionale, Ministerului
Transporturilor, patronatelor, sindicatelor, instituii de cercetare tiinific din domeniu i ONGurilor.

128

Reprezentanii organismenlor partenere n Comitetul de Monitorizare sunt desemnai printr-un


proces transparent de ctre organizaiile respective. Componena nominal a Comitetului se aprob
prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale i lista membrilor este publicat.

11.4.

O descriere sumar a msurilor de informare i de publicitate care trebuie adoptate

Autoritatea de Management este nsrcinat cu asigurarea informrii i publicitii programului


operaional ctre toate prile interesate, inclusiv beneficiarii i potenialii beneficiari, organizaiile
profesionale, partenerii economici i sociali, organismele implicate n promovarea egalitii de
anse ntre femei i brbai i organizaiile de mediu. De asemenea Autoritatea de Mediu asigur
informarea publicului larg cu privire la rolul pe care l are Uniunea n cadrul POPAM.
n acest sens, pentru perioada de programare 2007-2013, Autoritatea de Management a creat un site
internet unic, www.ampeste.ro, care s ofere accesul i informaiile relevante referitoare la
programul operaional, inclusiv evidena cererilor de finanare, ghidul solicitantului, lista
beneficiarilor, grupurile locale, stadiul implementrii i alte materiale. Site-ul internet va fi extins i
pentru perioada de programare 2014-2020.
n complementaritate cu crearea i meninerea site-ului internet, Autoritatea de Management va
utiliza metode i canale de comunicare adiionale pentru asigurarea publicitii POPAM, inclusiv
elaborarea de ghiduri, de materiale informative despre POPAM i materiale de prezentare a
condiiilor de conformitate i eligibilitate i organizarea de sesiuni de informare, seminarii tematice
i conferine organizate la nivel naional i regional pentru prile interesate, cu asigurarea unei
participri reprezentative. n aciunile de informare i publicitate, Autoritatea de Management va
asigura o comunicare inclusiv i nediscriminatoare, i o informarea corect i complet a tuturor
prilor interesate.
Prin msurile de informare i publicitate ntreprinse n cadrul programului operaional, Autoritatea
de Management va urmri att informarea potenialilor beneficiari despre oportunitile de finanare
oferite de POPAM ct i informarea cetenilor Uniunii asupra rolului i realizrilor FEPAM.

129

12 INFORMAII PRIVIND ORGANISMELE RESPONSABILE PENTRU PUNEREA N


APLICARE A SISTEMULUI DE CONTROL, INSPECIE I EXECUTARE [N
CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (o) DIN
REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]
12.1 Organismele de punere n aplicare a sistemului de control, inspecie i executare
Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur (ANPA) din subordinea Ministerului Mediului i
Schimbrilor Climatice este organismul administrativ principal care pune n aplicare sistemul de
control al activitii de pescuit. Pe lng elaborarea strategiei naionale i a reglementrilor specifice
n domeniul pescuitului, acvaculturii i organizrii pieei produselor pescreti, Agenia are ca
atribut principal i controlul aplicrii i respectrii acestora. Funciile de control i inspecie sunt
mprite n dou direcii dup cum urmeaz:
Direcia politici i inspecii maritime care cuprinde Serviciul Inspecii Delta Dunrii i
Compartimentul Constana
Direcia Inspecii Ape Interioare care curpinde Compartimentulul VMS (Sistem de
Monitorizare a Vaselor) i filialele regionale n Moldova, Muntenia, Oltenia i Transilvania
Activitile de control, inspecie i executare sunt, de asemenea, efectuate in comun cu alte
organisme, precum: Inspectoratul General al Poliiei de Frontier (Garda de Coast), Jandarmeria
Romn, etc. Misiunile comune sunt efectuate n baza unui protocol anual ncheiat ntre
administraiile partenere implicate n activiti de inspecie i control.
Numele autoritii/organismului
Organism Nr.1

Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur

Organism Nr.2

Inspectoratul General al Poliiei de Frontier

Organism Nr.3

Jandarmeria Romn

12.2.

Scurt descriere a resurselor umane i financiare disponibile pentru controlul,


inspecia i executarea activitilor de pescuit

Resurse umane
Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur este condus de un Preedinte care este responsabil
de ntreaga activitate a Ageniei. Preedintele este asistat de Cabinetul preedintelui, ce include dou
posturi.
Din ianuarie 2014, Agentia Naional pentru Pescuit i Acvacultur include 94 de posturi, dintre
care 11 funcii de conducere. Direciile direct implicate n activitile de control, inspecie i
executare cuprind urmtoarea capacitate din punct de vedere al resurselor umane:
Direcia politici i inspecii maritime include 17 posturi
Direcia Inspecii Ape Interioare - include 36 de posturi
Resurse financiare
Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur este finanat integral de la bugetul de stat. Planul
bugetar ANPA, aprobat de catre Departamentul pentru Ape, Pduri i Piscicultur, include buget
pentru de ntreinerea vehiculelor de inspecie i a navelor de patrulare i pentru furnizarea de
combustibil, lubrifiani i materiale.
12.3. Echipamentele principale disponibile, n special navele, aeronavele i elicopterele
Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur deine nave de patrulare (conform tabelului de mai
jos) i vehicule de teren. Avioane sau elicoptere nu au fost achiziionate, ns Ministerul de Interne
130

poate oferi supraveghere aerian la cerere, n baza protocolului (n funcie de disponibilitatea


combustibilului).
Faciliti

Nr.
crt.

Nave de patrulare

Lungime
(M)

Motor

Autonomie
(ore / distan)

Menorquin
Yacht
120 (Constanta)

11.85

2 * 191 kW

15 ore

Radar, GPS;

20 MM

Proiector de vizibilitate;

Lansarea
"Prof.
Bogatu"
2

maritim
Dumitru

Phaeton
Moraga
Nucet 850 - 2514 TL

4 paturi;
Capacitate max. - 12
persoane.
8.40

221 kw

12 ore

Radar, GPS;

6 mm

Proiector de vizibilitate;

Constana

1 pat;
Capacitate max. - 8
persoane.

Targa 27.1 - Trydent


2 (0749 TO)

8.21

221 kw

20 ore

Radar, GPS;

20 MM

Proiector de vizibilitate;

Constana

2 paturi;
Capacitate max. - 8
persoane.

Targa 27.1 - Trydent


1 (0748 TO)

8.21

221 kw

20 ore

Radar, GPS;

6 mm

Proiector de vizibilitate;

Sulina

2 paturi;
Capacitate max. - 8
persoane.

Phaeton Moraga
Stor

8.40

221 kw

10 ore

Radar, GPS;

20 MM

Proiector de vizibilitate;

Sulina

2 paturi;
Capacitate max. - 8
persoane.

Barc gonflabil cu
motor i coc rigid
6C1-1026438 TL

5.20

36.80 kW

6 ore

1 MM

Tulcea
7

Barc gonflabil cu
motor i coc rigid
6C1-1027045 TL

5.20

36.80 kW

6 ore

1 MM

Tulcea
8

Barc gonflabil cu
motor i coc rigid

5.20

36.80 kW

6 ore
1 MM

131

6C11-1027259 TL
Tulcea
Barc gonflabil cu
motor i coc rigid
TL

5.20

36.80 kW

6 ore

1 MM

Tulcea
12.4.

Lista tipurilor de operaiuni selectate

Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur are ca obiectiv creterea msurilor de control i
inspecie pentru a asigura o mai bun implementare. n acest sens, ANPA plnuiete s finaneze
urmtoarele operaiuni:

achiziionarea de hardware i software informatic i reele informatice care s fac posibil


colectarea, gestionarea, validarea, analizarea, gestionarea riscurilor, prezentarea (prin site-uri
internet referitoare la control), schimbul de date n domeniul pescuitului, dezvoltarea unor
metode de eantionare a acestor date, precum i interconectarea la sistemele trans-sectoriale
de schimburi de date; aceast baz de date va fi folosit i de Inspectoratul General al
Poliiei de Frontier, Inspectoratul General al Poliiei Romne, Inspectoratul General al
Jandarmeriei i alte organisme de punerea n aplicare a legislaiei naionale;

achiziionarea de hardware i software necesare pentru a se asigura transmiterea de date


dinspre actorii implicai n activitile de pescuit i de comercializare a produselor pescreti
spre autoritile relevante naionale i ale Uniunii, inclusiv componente necesare pentru
sistemele electronice de nregistrare i raportare (ERS) i sistemele de monitorizare a
navelor (VMS);

achiziionarea i instalarea de hardware i software necesare pentru a se asigura trasabilitatea


produselor pescreti i de acvacultur;

punerea n aplicare a unor programe pentru schimbul de date ntre statele membre i pentru
analiza acestora;

achiziionarea de nave de patrul;

achiziionarea altor mijloace de control, inclusiv a unor dispozitive care permit msurarea
puterii motorului i a echipamentelor de cntrit;

programele de formare pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul i


supravegherea activitilor din domeniul pescuitului;

iniiativele, inclusiv organizarea de seminare i elaborarea de suporturi informaionale, care


vizeaz sporirea gradului de sensibilizare att n rndul pescarilor i al altor pri interesate,
precum inspectori, procurori i judectori, ct i n rndul publicului, privind necesitatea de
a combate pescuitul ilegal, nedeclarat i nereglementat i de a pune n aplicare normele PCP.

12.5. Legtura cu prioritile definite de ctre Comisie, astfel cum sunt prezentate la
articolul 20 alineatul (3) din FEPAM
Prioritile Uniunii privind politica de executare i control, menionate la articolul 17 alineatul (3)
din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, sunt urmtoarele:
(a)punerea n aplicare a planurilor de aciune adoptate n conformitate cu articolul 102 alineatul (4)
din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 pentru eliminarea deficienelor din cadrul sistemelor de
132

control ale statelor membre;


(b)punerea n aplicare a unor msuri definite n temeiul articolului 19 alineatul (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, pentru a se asigura disponibilitatea capacitii administrative
de punere n aplicare a unui sistem de control, inspecie i executare al Uniunii, astfel cum se
prevede n anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 508/2014;
(c)punerea n aplicare a sistemelor de validare a datelor menionate la articolul 109 din
Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 i, n special, punerea n aplicare a unor proiecte care
utilizeaz formate standard comune sau care consolideaz interoperabilitatea ntre sistemele
statelor membre;
(d)controlul i punerea n aplicare a obligaiei de a debarca toate capturile, n conformitate cu
articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, inclusiv adaptrile sistemelor de control ale
statelor membre legate de punerea n aplicare a acestei obligaii;
(e)controlul i punerea n aplicare a regimului de certificare a capturii prevzut la capitolul III din
Regulamentul (CE) nr. 1005/2008;
(f)punerea n aplicare a unor proiecte care vizeaz certificarea, verificarea i msurarea puterii
motorului;
(g)punerea n aplicare a programelor specifice de control i inspecie stabilite n conformitate cu
articolul 95 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
(h) coordonarea controalelor n conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 768/2005;
(i)controlul i punerea n aplicare a cerinelor de trasabilitate, inclusiv a sistemelor de etichetare,
pentru a se asigura furnizarea de informaii fiabile consumatorilor, astfel cum se prevede la
articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 i la articolul 67 alineatul (6) din
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 404/2011.
n acest sens Planul de Inspecie i Control elaborat de ANPA va respecta aceste cerine.
13 COLECTAREA DE DATE N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1)
LITERA (p) DIN REGULAMENTUL (UE) nr. 508/2014]
13.1.

O DESCRIERE GENERAL A ACTIVITILOR DE COLECTARE A DATELOR


PREVZUTE PENTRU PERIOADA 2014-2020

Activitile de colectare a datelor n domeniul pescuitului se vor desfura conform Programului


naional de colectare i gestionare a datelor n domeniul pescuitului pentru 2011-2013, prelungit
pentru perioada 2014-2016. Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur (ANPA) este
desemnat s pun n aplicare Programul Naional. n conformitate cu decizia Comisiei C(2013)
5568 din 30.08.2013 i pe baza experienei acumulate n ultimii ani, in vederea punerii n aplicare a
programului, ANAF acioneaz n parteneriat cu dou institute de cercetare participante:
1. Institutul Naional de Cercetare - Dezvoltare Marin Grigore Antipa (INCDM), organism de
drept public, n subordinea Institutului Naional de Cercetare i Dezvoltare pentru Protecia
Mediului (INCDPM) din Ministerul Educaiei. INCDM ofer spijin pentru pentru activitatea de
pescuit comercial la Marea Neagr, fiind implicat n urmtoarele activiti:
-

evaluarea sectorului pescuitului;


colectarea i prelucrarea de date privind variabilele economice;
colectarea i prelucrarea de date privind variabilele biologice;
colectarea i prelucrarea de date privind pescuitul de agrement;
colectarea i prelucrarea de date privind stocurile de peste;
colectarea i prelucrarea de date privind variabilele transversale;
133

studii de cercetare pe mare;


evaluarea efectelor sectorului pescuitului asupra ecosistemului marin;
gestionarea i utilizarea datelor;
participarea n cadrul ntlnirilor de coordonare, grupurilor de planificare a colectrii de
date, grupurilor de planificare a studiilor pe mare i grupurilor de lucru pentru evaluarea
stocului de peti.

2. Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Ecologie Acvatic, Pescuit i Acvacultur Galai


(ICDEAPA), subordonat Academiei de tiine Agricole i Silvice Gheorghe Ionescu-ieti
din Romnia, pentru acvacultur, procesare i realizarea bazei de date la nivel naional.
ICDEAPA este implicat n urmtoarele activiti:
-

evaluarea sectorului acvaculturii i industriei de prelucrare;


colectarea i prelucrarea de date privind variabilele economice;
colectarea i prelucrarea de date privind variabilele transversale;
coordonarea echipelor specializate pentru colectare de date pentru sistemele informatice;
dezvoltarea i reproiectarea sistemului de baze de date i a software-ului asociat;
implementarea de noi funcionaliti;
dezvoltarea sistemului de securitate pentru baza de date;
esantionarea i manipularea datelor.

n vederea unei bune coordonri i desfurri a procesului de colectare de date se vor organiza
periodic ntlniri de cordonare, grupuri de planificare i de lucru n vederea colectrii de date,
grupuri de planificare pentru studiile pe mare i grupuri de lucru pentru evaluarea stocului de peti.
Colectarea datelor se realizeaz de ctre Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur prin
chestionare transmise asociaiilor de productori/pescari profesioniti, societilor comerciale,
persoanelor fizice, entitilor autorizate s desfoare activiti de pescuit comercial, acvacultur i
procesarea petelui.
Pentru perioada de programare 2014-2020, n vederea mbuntirii rezultatelor activitii de
colectare de date, se are in vedere adoptarea unor msuri adecvate care s permit creterea
capacitii administrative a Romniei, precum:
-

13.2.

creterea numrului de persoane specializate n colectarea datelor n sistem statistic i


prelucrarea electronic a datelor;
dotarea cu echipamente electronice adecvate;
adoptarea msurilor legislative necesare sprijinirii procesului de colectare de date de ctre
persoanele i organizatiile direct implicate n activitile de pescuit, acvacultur i procesare
(ex.: pescari profesioniti, productori, etc.);
asigurarea finanrii activitii institutelor de cercetare participante si a optimizarii fluxurile
financiare in vederea asigurarii continuitii activitii de cercetare i pstrare a datelor;
achiziionarea echipamentelor i dotrilor (inclusiv a unei nave de cercetare) la nivel
competitiv;
susinerea activitilor de cooperare cu statele riverane Mrii Negre n vederea lrgirii
cadrului de colectare a datelor.
O DESCRIERE A METODELOR DE STOCARE A DATELOR, A GESTIONRII
DATELOR I A UTILIZRII DATELOR

Datele privind sectorul pescuitului n Romnia sunt arhivate ntr-o baz de date naional dezvoltat
de ICDEAPA - Galati. ICDEAPA colecteaz att datele transmise de ctre INCDM Constana ct i
propriile date.
ICDEAPA urmeaz s mbunteasc sistemul de baze de date i software-ul asociat prin
implementarea de funcionaliti noi, n vederea asigurrii nivelului calitativ solicitat de ctre CE i
134

a integrrii noilor standarde cu privire la indicatori, seturi de date, etc. Dezvoltarea sistemului nu va
afecta utilizarea i operarea zilnic.
Pentru realizarea bazei de date naionale mbuntite vor fi necesare 4 tipuri de elemente:
-

aplicaii pentru colectarea de date i baze de date care vor fi distribuite pe calculatoarele
membrilor personalului responsabili cu colectarea de date i chestionare de completare;
server de baze de date, aplicaii de colectare a datelor i actualizarea pe server, aplicatii de
sincronizare a datelor ntre calculatoarele membrilor personalului si server;
sistemul de securitate a datelor de pe server si calculatoare si securitatea comunicaiilor;
rapoartele i sistemul de raportare.

Datele colectate cu privire la pescuit, acvacultur i procesare vor fi stocate ntr-o baz de date prin
intermediul unei aplicaii de pe calculatoarele utilizatorilor. Aceste aplicaii vor fi conectate la baza
de date de pe server, vor fi actualizate i vor permite adugarea de noi informaii, schimbarea
informaiei i afiarea de rapoarte. Legtura dintre utilizatori i serverul de baze de date se va face
prin intermediul internetului, sistemul fiind securizat pentru a preveni alterarea datelor.
Pentru mbuntirea i dezvoltarea continu a sistemul de stocare, gestiune i utilizare a datelor, se
mai urmrete armonizarea bazelor de date naionale cu cerintele ICES i RCM, punerea n aplicare
a unei soluii de rezerv pentru prevenirea pierderii datelor i mbuntirea sistemului de securitate,
a modului de extragere a informaiilor i de creare de rapoarte i mbuntirea mecanismelor de
administrare a datelor.
13.3.

O DESCRIERE A MODULUI N CARE SE VA REALIZA BUNA GESTIUNE


FINANCIAR I ADMINISTRATIV A PROCESULUI DE COLECTARE A
DATELOR

Agenia Naional pentru Pescuit i Acvacultur (ANPA) este responsabil cu coordonarea la nivel
naional a aspectelor tiinifice i tehnice cu privire la activitatea de colectare de date i a
partenerilor implicai n activitatea de colectare de date. Agenia elaboreaz Programul de colectare
si gestionare a datelor necesare desfurrii politicii comune in domeniul pescuitului i Programul
de control, inspecie i supraveghere in domeniul pescuitului i utilizeaz i gestioneaz fonduri
nerambursabile alocate de la Comunitatea European i fonduri alocate de la bugetul de stat
aferente acestor programe.
ANPA lucreaz n strns colaborare cu Autoritatea de Management i cu Autoritatea de Certificare
n vederea unei bune desfurri a programului operaional, organismele fiind membre n Comitetul
de Monitorizare POPAM. n Raportul anual de punere n aplicare elaborat de Autoritatea de
Management i aprobat de Comitetul de Monitorizare, vor fi incluse i informaii cu privire la
activitatea de colectare de date n domeniul pescuitului.
ANPA dispune de o capacitate administrativ i financiar limitat i exist loc de mbuntire
pentru a asigura calitatea activitii de colectare de date i a rspunde cerinelor CE. n prezent
resursele umane ANPA nu au specializarea necesar pentru gestionarea datelor necesare i calculul
tuturor indicatorilor relevani. n acest sens este necesar angajarea sau contractarea de personal
extern specializat n statistic, sisteme informatice i procesare de date, precum i organizarea
periodic a sesiunilor de formare n tehnici de statistica i procesare de date.
De asemenea, participarea la ntlnirile grupurile de lucru regionale referitoare la colectarea de date
i participarea la reuniunile de specialiti n domeniul colectrii, prelucrrii i transmiterii de date
vor contribui la mbuntirea activitii de colectare de date.

135

14

INSTRUMENTE FINANCIARE [N CONFORMITATE CU TITLUL IV DIN


PARTEA A DOUA A REGULAMENTULUI (UE) nr. 1303/2013]
14.1

Descrierea utilizrii planificate a instrumentelor financiare

n linie cu noile coordonate impuse de cadrul financiar pentru perioada 2014-2020, importana
instrumentelor financiare a crescut semnificativ fa de perioada anterioar. Prin urmare, utilizarea
acestor mecanisme inovative va fi ncurajat prin intermediul POPAM, n vederea facilitrii
accesului la finanare a beneficiarilor.
Conform Art. 37(2) CPR, instrumentele financiare vor fi stabilite n baza unei evalurii ex-ante care
urmeaz a se desfura i care va furniza informaii cu privire la: zonele de eec de pia i investiii
suboptimale, nevoile de finanare etc.. Rezultatele evalurii ex-ante vor permite selectarea i acelor
instrumente financiare care rspund cel mai bine nevoilor beneficiarilor avui n vedere, precum i
stabilirea detaliilor de implementare.
Rezultatele studiului de pia, precum i a celorlalte analize realizate pentru fundamentarea nevoilor
sectorului, au evideniat similariti ntre nevoile beneficiarilor POPAM i ai celorlalte programe
operaionale, n special n ceea ce privete IMM-urile i micii ntreprinztori. Pescarii, productorii
i ntreprinztorii din zonele pescreti se confrunt cu dificulti n accesarea creditelor pentru
dezvoltarea sau chiar pentru derularea afacerii dar i pentru asigurarea cofinanarea proiectelor
contractate. Printre problemele frecvente se numr condiiile de creditare i lipsa garaniilor.
Aceste nevoi, precum i oportunitatea utilizrii instrumentelor financiare de creditare i de garantare
pentru pescari, procesatori i micii ntreprinztori din zonele pescreti a fost confirmat i n
consultrile cu beneficiarii i n discuiile din cadrul Grupului de Lucru pentru Pescuit i
Acvacultur avute n perioada de programare. Modalitatea efectiv de implementare, inclusiv
gestionarul/gestionarii de fond, beneficiarii eligibili, precum i mecanismele /entitile propriu-zise
urmeaz a fi stabilite prin evaluarea ex-ante, care se afl n curs de contractare.

136

Selecia msurilor FEPAM planificate pentru a fi puse n aplicare cu ajutorul


instrumentelor financiare

14.2

Msura FEPAM [selectai msurile dintr-o list


vertical predefinit de COM]

<14.2 type="S" input="S">

137

14.3

Sumele indicative planificate a fi utilizate cu ajutorul instrumentelor financiare

Suma total a FEPAM pentru 20142020, n euro


168.421.371 euro

138

ANEXE LA PROGRAM
Harta nr. 1 ZONE PROTEJATE DIN ROMNIA NATURA 2000

ARII DE PROTECIE SPECIAL AVIFAUNISTIC (SPA)

SITURI DE IMPORTAN COMUNITAR (SCI)

139