Sunteți pe pagina 1din 577
| FLAVIUS JOSEPHUS Isrorma Razpomiutllupeor Lbworais Louuston FLAVIUS IOSEPHUS ISTORIA RAZBOIULUI IUDEILOR IMPOTRIVA ROMANILOR Prefayd de RAZVAN THEODORESCU ‘Traducere de GHENELI WOLF si ION ACSAN (Cuvant asupraeditie si note explicative de ION ACSAN PREFATA, (Cuca in ur inte orl dead a fa Ia Mas, impundtares orga dele ht iran al rc rie pe 9 ‘ct [a 500 de met dessa cele ma jos Toe in fame, Lal. Ta as Mares Moa ‘Aorope obit de sare, mi struim s cupind ca hl pind de part, pela linn! fe posttaten sa, desert ples Tad Prelingt sre frdanin cu focurt lege de-amintie bbc rege ‘avi'san de tcepaile ceeine, preci Qual seer $a ‘clcbeorunscrse excperic etn Priind scagul all-abast ured sass bia amin rege evr amis cil sla Masa, depanjanital soldts int fete Hinde ale wattle natn Cite gid, le vocal momen al enisnt nie or omane cae se consume incest decor init hy pevar ul 73, dpa ce Teer emi yep gaa a Hees {at pe eel cel aprospelegendan a Saemon ra poveniea ind! gon eri, axalilr de a Mss condi de Etezn be Tay spiro isc ultme col independents vec Ini ioct~ iuitsspufberineveor tone peoetecarnale ce rapes pn ce re a fs fap sone pe care mim ein brose ati — einen cx sen, comparina sfarial tdelr de a Mawes Monica cel ‘Labcor in Capo nas sel oman, clteva decent es ‘Aga mis rover mite Graal Résboult ladies Tsepbs [Riviue manor al iningeioe series de scum sprospe dou mlen incense a Mar. ar tle cl ma bine poate, ule mera. Feta celia uel deat Th fault Fvcpns Flavin 4 fst un perona rg, Mens al one fli preste Temples ads cu Ua eleratca = Hage ter, cunowitor al Tor fal prctclor sceice in eye, prop Fase dn lms calor sem, Tne bon Mas = ft stag tmp, rosin an neem clr, admiind reo. romans foe inter rome ‘Un unpere caer infant fini pia dar despre care cvrecl set in aomaicd imac opera In rece adopting iar model Toe, ecaoscet I dcrsurle pes prin to ext fs sft st verbeasctea epee. Ca Heroes audio 2 empl $ fsufesre unde o fos ia stk ne alla, eb Ul, line unde lesea mosaic itrices ipl cop, Iseps Fats =| {Gatun oder an om a inp Comdeal de wai ais tm ptt gun roy, stn fe un oid ne mal fanatet Su ep al Msi. Afostun om a pc In-oweme a raboi- Ia elas ind bem de crema gazes muple eve tis Gales, ce at opus zadaric hu Flavin Vespsinun general Bi [Nero ever sandra in le 69. Era acing Versions ce [nll przone ge asiorl pose dap ae ea Totapar, ee ae Iiert apt dnd ¢ nomele genetic Flavio, care a Gat fran ell Si Tis. Oran ca a Rom Asta se Tosepis, be 5 9 coca ce romana ut Belly fui ‘Soe nee cre 98.98, agora In grcot, Aichi ada Inspr ealorromane sree de Donic in Halcamas —y oper in fe gusl pent precize si dealt al ioriclul eweu Sot It larg ‘Nu mai pu, ine sree sale rece elaborate intimpal pee ‘weal nc mane" scare a fs, pe el ep relate pal ‘Becca unl ogat ciara, scons Hower Epaprositos Fes renumars Corr fo Apion, oper poems shed apg Sasol geindiMormat pine de ieres dee anertsoul Dimalut sel al Prnipuue roman, ca emoseuta auabograte, [Vina seep fot aiagat une a douse Anicalor™ ‘Ge ude dps prope muse: reba ced sb a el — srt loephue— toe em Gea Yee rag coe maf etseresa in shot! dete” (Favs Tosphe, Astobiogaphe. EA. Peller, Pars, 1939, LXXIV. 1). "apm else in afira—~ on cryin caren pst, esgu, 0 un de Erese gportunism ~ ch Roma eo tere rut pea ‘mare pour f fatale eveil sunt meni une inflege Spin amit ulmea, spunea aos iden cw timp cna pata SS evene oul fama define negi a wet npr 2 Cevanlr, in fovoses sel inp. ceey a lus Masia cel Suna de polls Veh Testomet: daz cao, 0 spines Uh fete. Sore ce ce pet pl. pe pl Paesine evel oor Cron dip sin eee Sposa ‘vangelich Pascoe Josepha Favias ~ cl nc heal ced ciel Pots itera rechem! in alia cel eet pn msi een rior att delegate epoca indeocetin, cl june la Roma th she {nu incendet neronione pose in seama eestor ranine un vor ss petit vette, dr neat de Bruin sea ee piven ‘fee pare erin, cosa in inca, cae 8 cont esta a lien nei noi svn. Penta extindeparadonl, voi adie ci tema mur catar ttologl creat ep pausice su fst cet fer, olin din lin sere sl ft eae a Te elgil euro. pe ll Toseps Flavius: pent Eusbis din Cesare ot el a fica eve input iu tar pou leon numele cee paves traced de Tit Livia gue (Graces Livan) (Goo aegis din ere nals Gnal de rors ~ an xogtmouer ia Undeva ct foxephis a nsest penta rain Somes Beat ret, ator ots ne are spit ne foe as, fe conplace in suoai,poreah nous in salvar i i ce met Stee punca de decried de complotu de prac devise, cvace ‘acu Ca etl ufos bon Maia fon laf Se mul esate ‘lonsoveste ca pesonaiatea autor (Cea tse poste rp ns tec evra exe merit pe care sia epoca modem fv nego ma bin, def ea sore conten: ‘porand in senal cel tt tt a exvlnul, Erno ease pe cae frolos, so recunouse, files ors, in car wut Vill se ‘Zhen or oud ait do ti an fed vlanete nto tear fg fe clodevensmenisie ra inch apogpe sub ci nog Cope, LX| Ss. hoes apologet id al advesra a eine nia pe tizantinal lato dntntron anal iar a i Twi, ce lag pe dun Binal seucesiorl asst, Mahomed a les, ox Sh stor four ne ut im Europa Bizaind grec a Renate ‘iia peincepe seer lus Jones Fv Spey, 8 rece a Baal fn T5et, cx irsdoereirancess in 1588 germans in 1592, co Iie resin h mesic protean Sin Olanda Even! Gemma cdo XVM g XV (Ceo crane, aproape, autral Razbull ld a fost ga de ronan poo fiers maphart + epoc Lanier nadine lmitor [Sula felt Arlen, loan Burse — ceva foaled Aisd is)" pain a Bucareyt 1821 ripen ea de pe em = Terslii sco din cate lilo Fle, cao trices ‘iy eitdvey de colors Toone: atlantic Gadaray Cae Prlopites cen "Fadacjes mins ce urmessi a ficutilial up overiane ge san, realizar buna dexendena 2 mor ei tosephus Paris Snort savanilor yerman cca de la Bein 88-1894, cede la peg 1886 189) Rind rev dp orginal ein cones cu scat mare assan Theodore CUVANT ASUPRA EDITIET {Tn urmi cx 1960 de ani ind cet de al dole mpd at Rome ‘Tiberi, murea probabil aasiat la Misenun, sind iron, pen ty scar vreme, nepotului sin poreclit de soldat Caligula Cini, Terasalim vena pe lume losephus. care avea a ocupe th oe de seama tn galeria celebrlrisoriel al anichitt greco-r ‘mane. Desinul stu apane presntltuburtcae aseminie cu uni Ginue ei: comandanl de cavalerie din Liga abeant Polybios is Megaloplis a numdrat prin ee 1000 deostatec,adus Ia Roma dupa inciereaceuj deat wiles abo macedonean.impriteainds- Secu Publis Comelus Scipio Aemilanus, altri de care parici la ‘cad si everrea Canine sla asec Noman, din dman a romani, junge astra ne sth einer 0 deci in care Unmireste Canasticeascesiune 2 Rome repblicane dela 0 spl per ical a ivincbila stp’ a inepuli bazin medieranean, Gloria nina fost contest de compatriot si, supust de romani, sub iavinuires de inal rare, of sa bucurat de stim poste, ‘operas neajunging din peat, th negime, pad la noi, Model Tui Polybi fox stenianal Taide: nine Ue devenitoricul Réshoiulpeloponesie, nami de coneetiteni Si states si coma Mane de estadrh, el na reasit si impiedice cocerea cet alate Amphipois, ind bit de mai destosicul general sparan Bross. ‘Aceast infringere-a ado ui Tusiide un xi de 20 dean gaz are nenoroeesl szaeg$-a document temeinic asuprarzboiuli ‘ine Atenas Sparta birutoare, deseriindl Intro eapodoper. in| cate reerminat Tat Tu lsephus Fees pane dinw-un ib sacerdtal iar, prin ‘mama Iu descindea cin familia el Hasmonel. A fost el asus! pret al Temp din Irwin savecit eto al opeei sale a bjecese i Latineste 1 denumeau:.hiroslymitanussacerdos™ 5 “hericus, spre a sublinia ermal de care a dat dovad In impal Barcipari sale la vizboil iudellorimptrva romanilr, de jugsl ‘irra seape cu oc pre. (Cit de precoce stale a fost ineligent ui 0 dovedeste fap tul chines de pe cd era foarte tna, rabinlvenes st onsale probleme juridicoreligiosse, Si intat fo doctinele princnaeir Sect ale veemil:saduche,esnieni st farizel — prezentte pe lary Ta Seve sale —~ opin se a ima, cea mai modest, care i ie (in Gach o vig activa. Spe dos! slasa educate a ili, ta iu a inrediat pe Tosephus pentru eva an inva ascet Banus, Prima lui msi 2 fost une diplomatic pe end deabia plinise 26 de ani. Pe worul Romei se perindaerd ind pe rind Caligula si Clans, ia domia turbulentului Nero se aprpia de Gzzzsraosal ei frig Procaratorul roman Felix trnsese tn fate Inecii nameroy presi ude osephosrebus8obtink eliberares lor Asfel a aun of petra pms oars la Roma, unde a perecu veo «oi a (64-66), Prin mjlocrea une ati, a ajuns pv a Poppe Sabina, cea de a dous sore a lui Nero, st misinea a Tost dust I bun first cu miloace adeevateepoci Iosephus a fos, fret, second de compton si aa a mare nude la Roms si grate ioe lor, srt creat numeroase relat ule, fk i's negjeze propria ‘nse st buns fsusire 2 cult laine. Abia nore ash a Tos prins In valmasagol revolt antiromane, cae cuprinsese inreag2 Tee, Dups ce demoastase cali de diplomst,Zosephus tebuis Si eleze si vinuie sale mitre inr-unriabo!necruter. A Tost mit comandantl Galilei a conslidat cai sale, prime ere “mau st infrnte vege raboiu. Titus Fviue Vespasians, cel rma experimentat general oman, a Tox pos de Nero in funtea lesa nilor romane, imise si reprime scoala. Aseaat la Toupau. Tosephus tna piet vreme de 47 dele, wine i exasperin 5. Dar Heroes, niscut sé inplinesscl apie may, agit repede sermenul in care si demonstere valarea:prinzind de vest ck un fef de bands, Ezochia® cw 0 numeroasi cea de thar, davasta future din vecinattes Si, a capturat sia execua proud ‘mul compli ist: aceast ima a plcutnespus de mut src= rior, afl fet sate tn rae Herodes ea ream ca actor 8 pci salvatoul ave or. I Zul ses, ef Tont emareat de Sets Caesar care era 0 radi 2 marelui Caesar si gwerratora Sie. Cu dea celeb sin fate, Phasel se afla into bene ine care de vreme ce se srduia si elfige de pare lui pe loci vk Cn Ar ae, XIV 5, Noa el i ved fel ines i Cin, Caso eet es sting oes em id Ma ‘Fonte Anche aie, HV, 9.2 el aes 23d wi se at a tn mp i wt rca Fine a8 en caso Bes Sot) Jensalimul une, dey ee ui! stp al onsus. nu omits ick Gn abut de pus pin doves de grsolisie 5 ufo. Ca sue nip ea mma de ere poor sums ui rege os, ‘Bites cm openers Rett fe de Hyreanos Este cu sept ca noon he colt e bvidie. Pe Hyrcaos i ouea de mula vane fama acee nes ea dae ffl ilo vorbt despe as dare ui mul fetau pale Heroes procun sri care sxc unl up atl cu vee {pre Maca nou! fap vieja Roenimeotte ale rau si ici clevenr ela cure care nue Yoplea Glo cu eles Dusen sir sy using eh Hyon. Op sic weburl sult nae Aap st cate ‘mks rege doucununele, fii ptr. Cl a mal sr Beye dass creased mart nine op cae {ances pie? De {Suet elnu se mal osencan st pat guverato, ch cra spin invert nar peel Seopane de weme ce Heodes fie 8 Primi dbs Hyrcanso poral ria via risa rin orn 2 Finis la moateo mule de ui pin nia ego. Dae fru fc rege Inscanat dor un snp sus eb 5 cm rd nite ne ual, cas dea octal petra compare [Ee sveran a de ge sumoset eae nu ngadeveleea veumua crea fo judeat. 7, Acete votbe {ust pain cite pun pe Hycaos ce cand in sft eu Her mil sak, a chemat pe Heroes si Jada. Pouteit Sorortla s g To pv apr “Evie. ace a ples Ia leuslim, dup cn presal pretiase Gino aoe garcons alea Ave inst dat de 0 econ tench pecan cua is ie baila dress {ote pe Nyvenoy, med ace sine wpe numerase, dat ih $ajngi near pad wor sg Sextus Casa. tendons Suis inimpleceva run lat de avenai it mis 1 Hoan sll cares cea fools aoove pe Hered de Acuna de ri pdepitcu mart lar Hyreanos care hse dctre de a fae acest ur, cst 0 ergo pe Heroes 3 Sebi pe acest 4. Arun Heroes, convins cA case de priejie th paia ‘inl rege, ea pola a Danas tn peas ha Sex a Sette misled prevedee cx nivtat apn a 9 nou “ogg i pia ogee a it "Sua i dean Peo, Hyaos deen eopot3t e sae Somaie dea se inttpa a jude, Hyreanos a fos din nou at de ‘leven cae susineau ch Herds pecase de acolo mésies, ar ‘indus impoera lu, Repel # cat creare vorbelo acess, dar nu fra duit ce Ubu si Tack, dindvsi seama de superoriatea Pouivaiclu su Cind int Hefodes 2 fost quit de Sextus Caesar fwercutoral Coelosire si al Samar, devenndprmejios a "uma dari simpati de care se bucurs In rndurlepoporlu cis in puterea sa pesonala, Hyscans a fest cuprns deo fic eumpli, Sxeptindu-se dntro clips in alts cx Herodes va tabi cu cased sopra ‘9, Propunerile sale nau fst gree: infriat de ameninyares pe care Fo clsunase acuzaia de crim, Herodes is adund © amma 3 ‘nici pnd la lesan, spre a} devona pe Hyreanos. Bh sar fh dks plat deplinie degra, a3 al rat afi vent ‘re i itinpiares Ti, spe ai deol lana et Fa imple 5 sings ribunarea laments sf itimidare, dar sil crue pe regele Sub dona ceva junsese lao puee ai de mare. Dacs ts Supt a de malt coavocaea Tila ode, secuvin ous 8 He ‘ecunosiir ci fst act si pe do pane, snus inerinceneze Impotrva unei tii since. ir pe de aia parte si mui arate ‘ecunstng pent salvarea viet fi Arebui ss desde pnd fp ful €& Durmnezeu pine in mibile le schimbitores cumping a aboiuli el i ea arma mai grevnedeptate cauei dee arma ae se lop de aceea ny se cuvine si puna Ineuga span inbind, maj ales cl este gaa se zbioasc cu unre itn covaris cu Fa Yosadesea un biter sh niciodt ue vrjna, decht doar Sei sind, dind sscultre unor semi pros, Ta ameninat ‘recdt cu uma nedrepti, Heroes sa lsat tndupecat ce saute Drimite, soeotnd sufcent penn planuie sale Ge vitor aceast Semone de for dessus in fa poporl, TOs Tine inp su avat oe cic ine roma a Apamees® sia iabuent vizboiu civil; Caeiius Bass, mana de fdeiatea sa fa de Pompei. fa ucs prin vcleus pe Sextus Cassi, preuind con- Shcereasoprma 3 amate acest. Ce general a lui Caesar? SS mpastit cu toate force Toe ara Ini Bass, pent 9 ries Asasinafol Acevora less timissjooare sub condaceres. fil si Anpatr, din Tespect fai de cei doh Casas el asain ct st Supavietiorl i ambi Find pret sah vreme ee tSzboil Se Prelungca, din Kala a ost Murcus, ca succes al ul Sex copter sense on CAPITOLUL XI 1. Cam pe aunci $2 ezlingit si mare rcboi dare ronan, eoarece Casivs i Brutus ucseard miele pe Cuesr, dope ce el Sotnuse puters suprems vreme deel a st sap Tun! Aces ass ‘ata provocato mare Iunantae. Dibonis sa instawat ae pest, fiecare fmpins. de sperangaatingeritscopuritor personal Hecare rec fn tabiea wae spera si bpinkavanatajl cel mat mae. La ‘lagu sia Cassius pera fn Siva casi prea condacerea upeoe Stuioate fn Apameca, Alc a eat reconciles tt Tui Mureus| $1 Bassus, cit sia lginilor alte tr conflict, a ridicat acail Apenesi, spois cureerat tra In Tranteaosioe sale, consringind ‘orale i please bru pste penile acestors, 2 Cind isa cers iudilor sb plteas’ 700 de tala ‘Anipater, speriat de amen Ii Cassin, a reparizat apida ‘sare 4 tumelor ine fish rele sl, printe cre se nami 5 ‘Malichs, care rita mai pina prietenie: nevoia Ml consiringea recurgi Ia el. Primol care x saisteu pe Cassius a fost Heroes Dredind cou repariald Galil acd su de tla si asel 2 ‘even Toute bun prieten al aceuia. Dar pe cia a mutt espe Peru inceneaa do ear didoaudovad, evirsindv'si minia pings spr craelor. Pe locator cin Gopna si Emmaus precum si in the dows onge-nelnsemnae! 4 vandut a seh, merpind pina ‘colo inci a ceut ct Malchos sie execu, ind no se ingrise Sh incaseze mai repede ir, Paciea ce plana supra Tui st 2 lor frase 2 ilituare Anipater care 1a tmbunat pe Cassius repede plnnd o std lang. Roms aiee en pata mtb AVN 3. In seh Malichos, dupa eragerea lui Cassius, depane de {arta eeunosin at de Antpser.ocmal imporiva ce care 1 ‘sivas fo epetate nd uri an comple, ering se sin ‘ure prin viel, finds ero savlé fn caleanelegiuiior sale Nolin de pueea ide dita aces om, Antara ecu di colo de lord, e@ 3 adne acolo © oaste eu care Sh sapere de lovituile Tai pert. In pod deen ingle sale, Malichos, ‘rd pede rusia, a ars de pane li pe ii advesaruli: Phase, ptoral lerusalimalu si Heroes, gr ciui rimssesech anne limbrobocin- prin tt feu de scuze si juriminte, a convine Si rijoceuscs impicarea cu ttl lor Asa ch Antipter it ma salva Indo dat vng, imervenid pe lings Mureus, guveratorl de atnei al Sire, care tocma se pegitea sl execute pe Malichos, pentru tues 0 riscoal impoviva romani. “4 Cind a ibn rizboia ine nial Caesars Antonius, pe eo pte, Cass st Brus de call pate’, Casas si Mares 2 srs o caste I Siva Intl ecingeac& Hezdes le pusese la I deming 0 mare pare din mijoacele de cae aveau nevoe, ci 120 unit ature administra Sie neg, ind io pare din pele de pedestai i cdr: in plus, Cassius i promis ed dup terminaesrizboul 1 va procama rege allude. Dac rocmai pu: tea dotdnts de ful su, speranee legate de aceasta aveau Shi fe fatale lui Aniater, Casi Malchos, sperit de aeste perspec, Ga eumpirst cu bani pe unul dine paharnici regs ca i dea crv lu: Anipae. Aste a must, dupa osp, vcd a tle li Malchos, scest bat energie i pricepat in conducereareburler de stat care 3 reccerit demas pens Hyreanos si itt. 5. Malichos 2 svt cum si domolesseéincignaren mui care 1 credea vinovat de cries li Aipatr.negind fr inconjur orice tsmeste, 5 a ntsc orl prin recat une rue de pedesas Ingest eu amament gre. Cici ea convins ct Herades mu ¥ rman cu bree feria nu adevis, acest Se sii degra Ta frumea uel arnate, a si rizbune pirile. Dar ratle su Phasael AD sft si nt podepsensed alt de Tits pe acest om, ca sf mu Provoace o riscouli a popoculi, erodes accept deocamdts ezvinovtvea lai Malchos, spun desehis cm mai Anais seiaeeae et nimics apoi, Ie iamorméncarea tatu siu, a organizat funeral mire 6S. indepat api sore Samara, eruncinat deo rebeiune si 2 renstaurat acolo ordines. Dupi acea, insopit de tpele sal, 2 reins a Tesi, unde se celebra © mare sirbltore. La iestigaes Taj Matichos, po care speriase apopivea li Herod, Hyreanos 2 trons sexu so, cw orfnul de a intericeaducerea de srin eo prilejul ceremonilor de purficare Fete. prezena local, Fars ina seama nei de pretext, de persoana care emisese o Ainul, Heroes a plirus nogptea i oes. Malichos a i vent iar la el jelind moartea tu Amipater, Herodes, ard sh, sa preficut de Asemenea, cu tate cd de-aia si splines mia, A adiesst spoil CCasius— care ra acceas lsu pe Mach, dar din alt moiv = 0 sersoae unde didea fru liter duet pricinuite de moarex taal Siu. Drep elspuns, Casi seis ai Herodes se rizbane pe ucigaglpirinteli stu dia in secret tibunlr din subordinea sa ‘Secu dea prin pe Heroes ini paitea un act de dept, "7. Tocmai cin fost cuceria Laodicea? de ctre Cassius, iar 5 bili, venit de pretutindei, se adunau in preagna tui cu dara § coroane de loa vito, Herodes a dacs ct stunc ea moment powivit sis ifipmiascdrizbunuen. Dar Malichos a binvit ceva si alain orsul Tyr, a hort ssi duc de acolo, in-ascuns,feiorl ae era esse la tren, prepitndu-se sb fogh I rind iu to Tudeea Staaf disperah in car se gasc l ndemna sis fac planar $1 mal mari niijdus si. atragé popoal int riscoal impotriva fomanlor, iz vreme ce Cassius eva absorb de rlzbojul seu ca ‘Amvonius si sf devind el insusi rege, deninda-l cu suring pe Hyreanos. ‘Dar soars bit joc de sperantle sale: Heroes, cae ghi- cise ce atume punea ella eae, Inia lt un ost impreund cu Hyreanos. Aeolo a chomat Ia el un slay din aproperea ssi ra ns, chipurite, fad prepiile pentr os fn realise, uebuin s- mune pe tunis se punta pnd. lar aceyta, amimtind si de oF in dat de Cass, sit po mal stuat afar ras, arma “Fi se dep el eterna e Armee ie abi co ‘unde omoine a Mesoponesn Pepa nes 1 abi, iar acolo Tau tpreura pe Malchos, dup are Taw Stapun de nal mule pins dat dul. Numaideeat Hyreanes, aprins de our, se pribusi, pjereindu-si cantina, dps ce sa fevent eu chs ca vai, fa tnebat pe Herdes cine sunt uciggi lu ‘Matichos La rispunsul nuiadinwe wibuni:,Ordiele lui Cassius” cla ziksAsatar Cassis exe savatoral meu ca $a pti, cic bs Intnwa pe eo ce unelte impotiva aminguora™ Dack Hyreanos = votbit dn convingere sau dad ca Ta Tademnat sé potiveasc eu ‘ele ce ocuvinta Tapa, re de vSzat Cen exe ch Herodes 3 ‘abunat pe Malchos i fell aces. CAPITOLUL XL 1. Deabia se reisese Casi din Si, eI ers a ebuc tito sous revolt: Helix, conducndo oaste «port impoti li Phasal, c's se rizhune pe Heroes penruasasinarea lu! Mlichos Br persoanafratli su. Hevodes, ala aun la Damase tn peajna [eseraluli Fabius, does mult si vind de iat fm atonal su dee boul a fost cea care ba impiedicat x plece. Ine timp, Phase! 1 Birt pe Helix ca forelepropri si ta musrat pe Hyzcanes pet ingra tudes sa, dooarce i avorizase pe Hels, Hsin ea foiefele si jungd in sipnivea fatlu lai Malichos: mule dine scesteafase- seek deja ocupate 3 ne ele se alas Masac, mai putemica dec 72. Dav acest fae al hui Malihos na resi sb se Smposiveasct cftusi de putin Tortlor lui Heroes eae, dal insintosi, 2 loa “nap oat celellate fodet, ir dia Masada a sas ever dupa ce claut in genuehi iste ui. Dupdacees Heroes a alu Wleea pe Marion, iranul Tyrulu, care cucerse te crtatp to (rien Tua prizonir; unor dove cei lea dat dani eld (a lists plecs, dort acest apt ‘lndu se iubi de oct rasa ot at de ur de eae Ha, Desi Marion a abinu vagul de tian de la Cassius — atunc cind cesta iplrisetaeaga Sire fm piscpste — num di ua Tl ah {e Heroses i sine pe ful lai Aistobal, Anigonos, ma ales sb Tarren lui Fabs, pe cae Anmigonos reuse. cu aon bur S61 foes spijitor al reatoarceri sale pe vo. Toate chilli 1: cee de Antigonos eau supertae de Polemeu,curmatul sia pies ose roman ero Mau fe) 3. Impotva castor wigmasi, Heroes si. dispus ont nie de bie chiefs grant Tadd, abit pe i, dup ngonies Iu Antigono, +8 reintors la ers, unde a fost bine primi de tt pentru srlucitete sale fpr rizbonie. Chia ip cei ce pnd tne ui fasserbindeobse favorbil,- tras de panel dato fp ‘uli ef acum se farudes cu Hyrcanos. Ma nunte Herodes i uae din rnaulbiginasilor 0 sofe de ore nobill, cu aumele de Does, “prea cu care 3 2imisit pe Antipaer. De ats dati el se Insurase cu Mariamne, ea i Alexandr, ul ui Aeistobel, 0 nepeat la yreanos,devennd ssl o rus apropit a rege 44 Dupe Cassius gi aflat manea in ita de a Philip Caesar si Antonius san despt, prim indreptinda-se spre Hai, a oie spre Asia. Ani cind cei celelaes-a trimis deg la “Antonius, in Biya, acolo au ost i nist ide de prim ang ca si se pling de Phasae! si Herodes, spundnd cb acestia au acapaat oath ‘pterea In nine lo. isin ut Hyrenos doar tdul ose. Dar erodes $2 prezntat de asemenea si, ev 9 Suma de bani dele netnsemnati Va edsigat pe Antonius, fAcndu! at de ptntor Sncit acataciest si mai dea euvinal adversaries. ASC el sau ‘vit neoit se rea din no. lai, In scurh vreme, o sui dine eek mal presidigiosi birt din fadeca sau deplast pn la Daphne’, ling’ Antohia, sé alle pe Antonia, deja subjugat de daposea ui pentru Cleopatra. Timpinndi in fth pe cet mai avanti de rang lors. de dara votbiri, ei au acuzat pe cei dot fa. In favoarea cauze tinelor pleds Mesa asst de Hyreano,detrit lesitunlor lor de rude rie, Dui ce a aca pisalambelor pi, Anfonias Ia inrebat pe yreanos: eae cite ei este cel mai ap si conduc Deoaree acest spronanfat pontry Heroes ssi, Antonios sa bucurat foe rl rac o fasese adit odniae deta tineilor si Ansiater 5 prise ex mali ospalate ane nd vein in deca impreuns sa i ae a Eo Ca Osim ie Mist Ati a ma shi 2 en conf tennant rage eee Wana 4 Gaius: mum paar pci doi rai Teta, credo le ‘mins ade reg ‘6. Cand delegai sau exprimatdeschisdezacordul ea porncit, ca veo cincsprenece sire ets Ge ingGeai $i runes i tema fvdnd de pnd si execute: pe cia ia iagonit cu pele vorbe de card. Aceste misuri au facut $4 creased agitatia din Trwsalim. Al delgado astd dah 0 mie la numa, a fost wish La Tyr. unde Poposise Antoni, prepiit si porteasci tn expe st spre ferualim. fmpotivadelegatior care vocferan 2zomovos, Antonius 12 trimis pe comandantal oastlut Ty, ordoniads hihi pe wt fe ce orf pins spre intial autores Terrier ui de rs 7. Mai insite ins, Herodes $-2 dplast spre tien, tnsoit de yreans, spre ai indemna pe mult dnge et smu siprovoace sin {gu moanes 81 St Impings pala I labo prin cena fark nck © oimi. Cind ins indignarea deegailor a sport, in pofida avers. rmentelor primite, Antonius s-a_trimis pedestasil nesta cu armament pre, care au ist th uma Tor mil mor si mult Hi. moraine celor wii $ingrjea celor réniti au rimas tn seama luk Hyreanos. Tou cei cue au scat, lindo fa ugh, au au fastimparat deloc, ci -au ata pe orient gi astfel bau infurat pe Antonius peste misurd ined executt pe oi prize si sett avn in ete on “Sag incr ova mat a et ek sh i, CAPITOLUL XHI |, Doi ani mst tru, end sarap parlor, Bareaparme, tn preun cu Pacons, fil reglui sul, au cuverit Sia, Lysanias, event umes la ton al defunct Spine, Ptoleme, Fil I Meanaews, 2 convins pe strap ct, priming dept risplats 1000 de talan yt 300 de feme. si retnroneze pe Antigonos dup ce vs stuma pe Hyfeaos.Pacorus accept propunees eins Tint ea ung emule mi, Barzapharmes umniad fplrund cu oaea drum din interior cat, Dine lett dept cin ‘Tyr s-auzivort pole inane Ii Paors, da cei din Prolomas Sidon Fan primitbacurosi,O pane 2 cilirimi sale a icredint-o| luni pahamie regal, care avee aceash aume, dinda- ordinal pitrand in Iodees pent a fice 0 rcunoaere a situated tupelor Inanice, acordind'tajtor lui Anigonos fn msura in care 6 2. Tn vreme ce tape sribitea yinual Carmel, ridin. mu smeroiindei sau adanat in reama Ini Antigonos gi -a ardat gata ‘iia pane la expediti ui e cucerire. Amigonos ¥ imis nae ‘Sore asa-numita Pidure-de- sear, cu misinnea de 2 cucei acesth regiune In lupus care 2 dar acolo i sau espinsdusman, a0 wr ‘muri, nani repede spe Iersaim 5 eu efective sport fo inp ‘marl, ev ajns pin i palatal regal. Cind Hyrcanos? i Passel i ntmpinat pe aeqtia cu o typ compact ma pues, ea ‘4 ajans ls 0 Meter, in cus crea Iupirri Ini Herodes #8 slit pe dusnani 9 ia fags gia iehis in Tema, pstind spot (60 de soda in ele ma apropit case, ea Shi pzeasa pe ce alla 5 Be tego Hews en Iniuntru. Dar acea pare a populate care se razvrdtisemporrva celor oj fag a asulat casele, dindute pradi Mcirilr. Indignat de tmoarea clo ars devi Herodes sa npustiasuprapoputie, cing ‘mare pripid in rinduie acestea. Ast, se inciecau ini uni ev Ain eet mai mich, imasierele nu mai contenea, 3 Tn acest rstimp a cizu srbtoarea denuntd Pemekose, da- tot ria mprermile temple precum 9 itregl ray ea tesit_ de o mule de rani, cei mai mui biaetaarmat.Phasalasigus za meterezelor iar Heroes, insoft de 0 mind de sold, pe cea 2 Palatl regal imal 2 delanut acl dezordnatei mul de fnraret cet, a micelrit o mare parte cine ep toi ceil 2 ungat, pe unin inerioraloraul, e ali tm Temp $i pe cei ‘mas in anturile de ara exerioare.Arunei Antigonos soit 1 se permit inuarea fn crs ai Pacorus, ca mediator Phasael aa ‘eat, priminaw eo osptlitae fo ora pe pat mpreuns ev S00 de dlr! acesta vis, ehipune, i puna capatwlburrlor, i reali fate, mai mult ca sl spre pe Amigonos. Apo, eu gand ascuns, Pacorus Lat convins pe Phasel ea, in vedere incheiripcl st plese ca smbasador fa Bareaphares, desi Heroes 1 suis iossen 8 se ‘egindeacd, indemndnd'1 <3 inlture din calea Ini po acest om fel, cash nu cad el pad viene Iu ele barar sum peri is ‘lscare. Totus. Phasoe a pleat impreund eu Hyreanos, iar Pacors, xsi ma leneze Banu, alsa fn peajma li Herodes pe civ ine calirei u, care se nureau Liber, pecind el a iso pe ‘Phasae, lui de cea “4 Cind a sos in Calls, au dt de locale cupid re ‘vol gi bine inarmati; saapal cu care sau innit aw at un om Foane git care Is ascundes tides sub dovesi de. bunivoia agadar, 1 ofentoapetilor dru, up plecares Tor, fea intins| apcae Dat cei dot au descopeit une lui cand au fost sin ® locale de pe irmul mini, numiti Eedippon. Acolo au ait e ‘orbind-se de ee 1000 de lan igi ca risplts, precum side apr ef, dine sele 500 de feme, promise de Ansgonos parlor, majorite ers propre sale femes.Apoi ei au mai alt ch arbi Je inseserhcapcane I Neca noupte Scar fost Fut prizasies de ult veeme, dich dusmani tar fv aseptat ea Herodes si fe son Sp eae suunees prealbil restr i Terslim, penta a dost nw si mai poat oa Inasunle de apr stun’ cind i vor unoaste scars lor. Acestea ma rau clus! de putin vorbe de clack ci se sean mai deprte ‘soldat care i pizeau 5. Oriet de stritor a fos sft si fugit de cite un aname COpbelius, pus la cueat cu fepul compl prin intermedial lui Stramala, cel mai bogt syria al tml, Phasel nas ndurt las de ibe pe Hyweans, cis du de dep la satrap, repro Sindoi pe ft cf a widat si mai ales cb fasese at de pera in Priina tailor Pig cd, pen propria salvare, el fsus fi va {3 sud ma mare dec cea pe cae +0 oferise Anigonos pent ‘gal sin, Parl cel vclean a espns toate acese invinuti pin Drolet jurimine mineinoase si, despovarat de orice binuia 5-2 {us fa Pacoras. Numadeci, pari imas ta uma i indeplinind or dinele date de el mai mainte, tau fiewt prizonie’ pe Phisee si Hyreanos, cre au improsat cu blesteme, ma sles pent © 3) ‘ncileagerdjurimimele gi ridaser bua credit 6 le timp, si pabarmieul wns de prt 1 eptareze prin vi clegug pe Herotes Ts ysea urelie ca si: ademeneases fp fara ‘zur aga cum primis el poranea, Darel nara in cal local ‘inuit inporvabarbarlor. cu alt mai mult cv eM alae oem tunel ~ 0 scisoare cu sri despre ur emplotimpotiva li inespuse ‘maine dusmanulu; ith de e se ferea 88 priseased oral desi Pacors il pofisefounestruitor else cuvine sas in fnimpinaea ductor de seiso. CSc ele nau fest deloe intercepted doy ‘mani si nici nu miurseeunimic despre veun complot, i desciay tot cee oe inftput Phasael,Inmpter, Herodes alae dea din Aiki sur. despre arses fitelul eu. De asemenea, tka lui Hyrcanos, Mariamae’,o emeiedeasbit de ineleapa. 2 vent la el spre at implra sh nu plrisase crag is ne ibd inredee in ba Tir cae urea fd inconjur it omose 7. Pe cand Paconis si oameni si ma ctmpineas fc supra vi eniei cu care s-ar putes napa ell oe pe-ascus,decaree at fi fest cu nepusinw si vit de hic unui potivnie adi de putmic setionind pe fi, Herodes l-lif, find noape tpeeuna ‘urrudele Sle spropate rsp umes, fr ex dugmanul 8 pind e vest. Alin de acest cr, pati a5 pomit pe mele ugar Herds a poruncit unc ea mam Iu. store, logodnica® Ian preund cu mums es 68 ae sku mezia, ssi vad de cum, El Insusi ca si fovarint< de anne a infrunatvitejeste bara n ‘vedere apart rudelor sale. La fear alac al acestor, rapes pe Inul dite ei, Ase, In cole din umd 8 ajuns tear ia fonireas Masse ‘in impo fag sale, jude au dat mai mult de fared Iu Heroes deit pati ei au hit tot drumol nconteit, ar cind $2 Ml a veo 60 de tai? de ors, trebuit i dea obitalieordonat Indelungstd, Herodes a esi tei btu $a mgceet pe mul din te ude mai iz, in amintiea victor le, el nereiat aco} © toca, pe car ipodabi-o cx splendid palate sia azesua-o ca ‘0 Torareat,chemind-o dupa nunel stu Herodeion® in mpl fugit Fea altura rile o multe de oumen, ase Incl, de nda ce a ‘june [a Thre din Idumecs, 3 ies intimpinare fratele stu Tosepts,situindut sk se deburaere de majoitateaInsotrlr si ict Macaa nu va putea cuprinde ar puhot de oamen. ral veo ‘9000. Herodes a asculat faut fa eiberat pe cece mai dead Iimpoviray, ect si se dovedeaci Tolosion; (2 imprisia prin ldumees, dindule 3 provizh de drum -a pasa numa pe cei mai en de Hnceedere si mai vigursi i impreand au aj tft in Fama. A lsat solo $00 de soldat ca sd sljeased ep paz fe melon, ssigurdndule foste merindele de care aveau nevoie pentru ‘Sediu jar insusi - adroit in rab sore Petra in Arabia. 9 Tae cmp pai care sau dedat le jaf Hersam, ‘vai in case agar ts pala, isin netins numa tezauru a Hyreanon esta ma depises, de ft, 300 de alan. De all, eau ‘stl pp deci sperau cei Herod, eare mai demu sixpee fase pe Barbar de infdslite, avusese grit sh expedieze in Idumees ‘cele ma preioae dinire avail sale ned mai Taine, care dine Darivarit Wife aceas Tara. Dup acest Jt, pat au mers att {Ee depare in insolent lor inet au supus Enea fd unui eizboh edocs au dss in emi ras Marisa; de asemenc, La inst ca rege pe Antigone, predindai chiar si pe Phasel ti ‘yreanos, in fang, pen a fi tomurati, Pe Hyreanos, edz in ge ‘nue thaintea Iu, Anigooos Fa Usa fr archi retezindve cu ins, pen can vitor, lao eventual strate situa, smo mat pot fs quit Mare Prec: cei doar ci ee se bacur de ite tae compra ecu aceasta func 10. Mai prompt det Anugonos 2 fost feemitatea tui Phas, «are $.azéroit cal de un perete de pitt, neavind la diponite 0 ‘abies nici mind bere, Asada el cae a dove ete rele de Sine a lui Herdes iar Hyreanos, un om lpsit de oie demnitae, Sie ales o moi Barbas sun Siesta iniltimes vit pe care 3 fs, Dupo alt versus el sear firevent dup aie su dared Goctora wimis de Antonos. eipurile, sit winece, +r fi trast ra cu leur orivite ase ar 6 prciouit moanea Fie c@ una su ata corespunde adevirlul, gstol stu nial Tost erie, Zice se <2, asin de asi duh lind de Ino femeie arceare cd erodes & fevadat 2 spus: Mor cu inima impcat, inde tiv 6 Is viv pe cela cre mvs izbuna in dana dasmanilor mel IL. De aces frit a ava pare Prasacl. Pai is, cu toate 8 tea fos inseat sperana fn aspaa ees mai ria de ei — femeile

S-ar putea să vă placă și