Sunteți pe pagina 1din 5

Biochimie anul II semestrul II

CH3 CO

SCoA

acetil-CoA
CoASH

NADH+H+

O C COOH

CH2 COOH

CH2 COOH

NAD+

HO CH COOH

HO C

acid oxalilacetic

COOH

CH2 COOH
acid citric

CH2 COOH
acid malic

H2O

CH COOH

COOH

HC

H2O

HOOC CH

COOH

CH2 COOH

acid fumaric

acid cis-aconitic

FADH2

H2 O

FAD

CH2 COOH

HO CH COOH

CH2 COOH

HC

acid succinic
CoASH

C O
CH2

COOH
Pi

NADP+

CH2

CH2

GDP

acid izocitric

COOH

SCoA

CH2

ADP

ATP

CH2 COOH
O C

GTP

COOH

COOH

succinil-CoA

acid
cetoglutaric

NADPH+H+
CO2

CoASH
NAD+

CO2

NADH+H+

CICLUL ACIZILOR TRICARBOXILICI CICLUL lui KREBS CICLUL ATC


- succesiunea de reactii prin care atomii de C ai gr acetil legata de coenzima A sunt eliberati sub
forma de CO2 iar cei de H sub forma coenzimelor reduse, NADH(H+) si FADH2
Loalizare: matrix micondrial la eucariote si citoplasma la procariote

Biochimie anul II semestrul II


Glucozo-6-fosfat
fosfohexoizomeraza

ATP
ADP

Fructozo-6-fosfat
fosfofructokinaza

Fructozo-1,6-difosfat
aldolaza

2 Aldehida 3-fosfoglicerica
H3PO4

2NAD+
2NADH+H+

fosfogliceroaldehid
dehidrogenaza

2 Acid 1,3-difosfogliceric
2 ADP
2 ATP

fosfoglicerokinaza

2 Acid 3-fosfogliceric
fosfogliceromutaza

2 Acid 2-fosfogliceric
enolaza
2 ADP
2 ATP

2 Acid 2-fosfoenolpiruvic
piruvatkinaza

2 Acid piruvic

Biochimie anul II semestrul II

GLICOLIZA

Biochimie anul II semestrul II


CH2O
H

H
OH

P
O H
H

OH
H
P

O CH2

OH
fosfohexozizomeraza
CH2-OH

OH
OH

H
fosfofructokinaza

ADP
P

OCH2
H

HO
OH

OH

fructozo-1,6-difosfat

H
aldolaza

HC O
OH

CH2O

HC

fructozo-6-fosfat

HO

H
ATP

glucozo-6-fosfat

OH

H2C OH

CH2-O-PO 3H 2 triozofosfat-izomeraza

NAD+
NADH+H+

gliceraldehid-3-fosfat
(aldehida 3-fosfoglicerica)
H3PO4
fosfogliceroaldehid
dehidrogenaza

C=O
CH2-O-PO 3H 2
fosfodioxiacetona
(dioxiaceton-1-fosfat)

COO ~ PO3H2
HC

OH

acid 1,3-difosfogliceric

CH2-O-PO 3H 2
ADP

fosfoglicerokinaza

ATP

COOH
HC

acid 3-fosfogliceric

OH

CH2-O-PO3H2
fosfogliceromutaza

COOH
HC

acid 2-fosfogliceric

O-PO3H2

CH2-OH
enolaza
H 2O

COOH
C-O ~ PO3H2
ADP
ATP

CH2
piruvatkinaza

COOH
C=O
CH3
acid piruvic

acid 2-fosfoenolpiruvic

Biochimie anul II semestrul II

HELIXUL LUI LYNEN