Sunteți pe pagina 1din 19

Memoriu justificativ de calcul

Caracteristicile tehnice ale motorului


Puterea motorului [kW]

Pe 55

Nr de cilindri

i 4

Alezajul [mm]

D 79.5

Cursa Pistonului [mm]

S 70

Dimensionarea pistonului
D 79.5

[mm]

Alezajul

Lungimea pistonului

Lp=(0,8...1,1)D

Lp 0.85 D

Lp 67.575 [mm]

Lungimea mantalei

Lm=(0,5...0,8)D

Lm 0.6 D

Lm 47.7

[mm]

g m 3.315

[mm]

Grosimea mantalei

g m 0.0417 D

Inaltimea de compresie

Hc=(0,5...0,7)D

Hc 0.55 D

Hc 43.725 [mm]

Inaltimea de protectie a
segmentului de foc

h=(0,06...0,12)D

h 0.12 D

h 9.54

hf 0.05 D

Distanta dintre canalele de segmenti

hf 3.975

[mm]
[mm]

Grosimea flancului

hc=(0,035...0,045)D

Grosimea flancului
primului segment

hc1=1,5...2,5

hc1 2.5

Grosimea capului

=(0,08...0,10)D

0.09 D

7.155

Dci 0.85 D

Dci 67.575 [mm]

Diametrul interior

Dci=(0.85-0.95)D

Diametrul boltului

d b 0.3 D

hc 0.035 D

d b 23.85

hc 2.783

[mm]
[mm]

[mm]

[mm]

Diametrul bosajelor ds/D=(0.3-0.5)


se alege ds/D=0.35

ds 0.45 D

ds 35.775

Distanta intre bosaje b/D=(0.3-0.5)


se alege b/D=0.35

b 0.4 D

b 31.8

[mm]

Temperatura inititala
Presiunea gazelor de spalare

K
Pk 1.22 P0
5

Pa

Pk 1.244 10

Exponentul politropic pentru comprimare

1.8
5

Presiunea gazelor reziduale

Pr 1.15 10

Pa

Temperatura gazelor reziduale

Tr 950

K
( 1)

Temperatura gazelor de spalare

Pk
Tk T0

P0

Tk 320.074

Coeficientul de exces de aer

0.98

Raportul real de comprimare

Parametri procesului schimbului de gaze


Se aleg valorile:
5

- presiunea la sfarsitul admisiei

Pa 0.8 10

- preincalzirea amestecului

T 25

- coeficientul de postardere

p 1.10

Pa

Calculul termic
n 5500 rot/min
i 4
5

Presiunea initiala

P0 1.02 10

T0 293

[Pa]

Temperatura la sfarsitul admisiei

Ta

( Tk T r Tr)
1 r

Ta 368.794

Coeficientul de postumplere

Pa Tk p
Pk Ta ( 1) ( 1 r )

v 0.663

Parametrii procesului de comprimare

n1 1.36

Coeficientul politropic de comprimare

Presiunea la sfarsitul comprimarii

Pc Pa

n1
6

Pc 1.588 10

Temperatura la sfarsitul comprimarii

Tc Ta

n1 1

Tc 813.414

Parametrii procesului de ardere


Se adopta urmatoarea compozitie a benzinei 87OCTAN:
c 0.860
h 0.132
o 0.008
Qi 44400
0.92

Mo

1
116

KJ/kg
coeficientul de utilizare a caldurii
masa molara a combustibilului

N/m2

Aerul minim necesar pentru arderea unui kg de combustibil:


Lmin

kmol aer

c
h
o

0.21 12 4 32
1

kg comb

Lmin 0.497

Cantitatea reala de aer necesara arderii combustibilului:


kmol aer

L Lmin

kg comb

L 0.487

Cantitatea de incarcatura proaspata raportata la 1kg de combustibil


kmol

M1 Lmin Mo

kg comb

M1 0.496

Coeficientul teoretic de variatie molara a incarcaturii proaspete:

L 0.79
0

h
4

12

L Mo

0 0.987

Coeficientul real de variatie molara a incarcaturii poraspete:


f

0 r
1 r

f 0.988

Caldura specifica molara medie a amestecului:


kJ

Cmv 20 17.4 10
Cmv 25.098

T0

kmol K

Temperatura la sfarsitul arderii:


Qai 41868 ( 1 )
Qai 837.36
Qai Qi Qai
4

Qai 4.356 10

a ( 15.5 13.8 ) 10
a 0.009
b 18.4 2.6
b 20.948

Qai
b f b2 f 2 4 a f Cmv Tc

( Lmin Mo ) ( 1 r )

Tz
2 a f

Tz 2.355 10

- temperatura maxima

Presiunea la sfarsitul arderii

Pz Pc f

Tz
Tc
6

Pz 4.543 10

Valoarea presiunii in functie de rotunjirea diagramei


z 0.8
P'z z Pz
6

P'z 3.634 10

Pa

Gradul de crestere a presiunii

Pz
Pc

2.86

Pa

Calculul destinderii
Coeficientul politropic al destinderii

Presiunea la sfarsitul destinderii

n2 1.25

Pb

Pz

n2
5

Pb 2.914 10

Temperatura la sfarsitul destinderii

[Pa]

Tz

Tb

n2 1

Tb 1.36 10

[K]

Verificarea Pistonului
Densitatea aliajului:

Presiunea maxima la care este supus

al 2.6

[MPa]

Pmax 4.54

Temperatura maxima

Masa piston
[K]

Tmax 2355

Efortul unitar radial in extremitatea capului pistonului

re 0.75( Pmax 1)

Dci

Pmax 4.54
Dci 67.575
7.155

[MPa]

Efortul unitar tangential la extremitatea capului pistonului

-coeficientul lui Poisson :


tre re

tre 19.538

mp 288.39 10

Verificarea capului pistonului

re 59.205

g/cm^3

[MPa]

0.33

[kg]

Efortul unitar in centrul capului pistonului


2

rc 3 ( 1 ) Pmax

Dci

32

[MPa]

rc 50.493

Temperatura pe capul pistonului


2

Aria teoretica a capului pistonului

At

10

[m2]

[m2]

At 4.964 10

Aria reala a capului pistonului

Ar 1.4 At
Ar 6.949 10

Caldura pierduta

Pe 55

[kW]

Qp 0.15 Pe
Qp 8.25

[kW]

0.15

=139..174 W/m*K

Aluminiu (conductivitate termica)

160

- coeficientul de transmitere a caldurii de la gaze la peretii camerei


gp=174..290 W/m2*K
de ardere

gp 233

T Tmax

Qp 10
Ar i

gp

D 10

( 0.15)

T 1.103 10

=>

[K]

T T 273.15 830.215

[C]

Verificarea RPS

Aria sectiunii reduse de gaurile de ungere (calculate SolidWorks Aa 616.16


2008)

mm2

Pmax10 D

Efortul unitar in sectiunea din dreptul segmentului de ungere

Efortul admisibil intre 200..400 pentru aliaje din aluminiu

4 Aa

daN/cm2

365.752

Verificarea mantalei
Presiunea specifica pe manta
Forta normala maxima pe piston

Nmax=(0.08-0.12)* Pmax (*D2/4)


2

Nmax 0.1 Pmax


3

Nmax 2.254 10

[N]

Lungimea mantalei

Lm 47.7

[mm]

Aria mantalei (calculate in SolidWorks 2008)

Am 9.4062 10

Presiunea specifica pe manta

pmt

Presiunea specifica admisibila a mantalei :


4,0...7,0

Nmax 10
Am

pmt 2.396

[mm2]
[daN/cm2]

[daN/cm2]

Temperatura mediului ambiant

t0 20

Temperatura camasii de cilindru


(100..120 C pentru motoare racite cu apa)

tc 110

Jocul la cald

[C]

[C]
3

2 10

[mm]

0.159

Coeficientul de dilatare a camasii

c 10.7 10

Diametrul pistonului la montaj

Temperatura pe capul pistonului

tp T 830.215

[C]

Coeficient de distributie radiala a ovalizarii

i 1 10

c
i

0
0.02
0.05
0.10
0.17
0.26
0.35
0.42
0.49
0.54

Ovalizarea din 10 in 10 grade(0 perpendiculara pe axa boltului si maxima


in dreptul axei boltului)
r c 0
i

r
i

0
410-3
0.01
0.02
0.034
0.052
0.07
0.084
0.098
0.108

Dezaxarea umerilor mantalei


Se alege:

e=(0.014..0.025)D

e 0.020 D
e 1.59

mm