Sunteți pe pagina 1din 13

Structura subiectelor de examen :

A1
Aveti urmatoarele informatii dspre situatia patrimoniala a unei intreprinderi :
elemente
valori
terenuri
1.000
Imobilizari corporale
4.800
Ch de infiintare
800
brevete
1.200
Fond comercial
2.000
Titluri de participare
300
Stocuri ( din care fara miscare 150)
600
Creante
3.700
valori mobiliare
350
Disponibilitati
700
Cheltuieli in avans
150
Venituri in avans
100
Furnizori
3.200
Obigatii bugetare
200
Imprumuturi bancare ( din care curente 500 )
3.500
Capital social ( 450 actiuni x 10lei/actiune )
4500
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
500
Rezerve
3.000
Rezultat
600
Se cere :
a ) sa se elaboreze bilantul economic al intreprinderii stiind ca ajustarile sunt :
+ 3.500 la imobilizari corporale
+ 150 la imobilizari financiare
+ 250 la stocuri
- 100 la creante
+ 1.000 la imprumuturi bancare pe termen scurt in valuta
b) determinati valoarea intrinseca a unei actiuni prin ambele metode
c) Elaborati bilantul financiar , stabiliti cele 3 mari mase financiare ale firmei si comentati pe scurt
starea de echilibru financiar
explicarea oricariu calcul este obligatorie

Rezolvare :
Bilanul economic este instrumentul de lucru pe baza cruia se evalueaz o ntreprindere.
El prezint patrimonial rentabilitatea ntreprinderii actualizate i corectate n funcie de exigenele
pieei, pe baza constatrilor din diagnosticul de evaluare.
Expertul evaluator innd cont de faptul c:
- bilanul contabil nu permite nelegerea corect a realitii economice i financiare a ntreprinderii.
- valoarea net contabil - ca diferen ntre ceea ce ea posed i ceea ce ea datoreaz- nu reflect
dect imperfect valoarea economic real va aduce o serie de corecii elementelor patrimoniale
(extracontabil), elabornd un bilan economic, care va oferi datele necesare, aplicrii metodelor de
evaluare.
Aceste corecii trebuie realizate n raport cu:
- valoarea patrimonial de moment a fiecrui element
- de capacitatea potenial de a produce profit.
De aceea se procedeaza la ajustarea valorilor contabile dupa cum urmeaza:
&Imobilizarile necorporale=NONVALORI (se elimina)
Ch de infiintare
brevete

-800
-1.200

Cu exceptia:CHELTUIELILOR DE CERCETARE=care privesc produsele noi sau pentru dezvoltarea


activitatii
***NOTA Fondul comercial se ia in calcul NUMAI DACA a fost evaluat de firma specializata.
Fond comercial

-2.000

NU A FOST RECUNOSCUT DE SPECIALISTI.


IMOBILIZARILE CORPORALE= se recunosc la valoarea justa din text pb.
terenuri
Imobilizari corporale

1.000
4.800 +
3500

IMOBILIZARILE FINANCIARE= in general se evalueaza diferit in functie de cotarea sau necotarea


lor, daca sunt pachete minoritatre sau majoritare.
- se recunosc cu diferentele din text pb. Pt. ca nu avem alte detalii
Titluri de participare

300+
150

Stocuri = se ajusteaza valoarea contabila cu ,,valoarea stocului nevandabil pentru care nu s-a facut
ajustare si se corecteaza cu ajustarea specialistului
Stocuri ( din care fara miscare 150)
600 -150
+250

CREANTELE= se analizeaza pe vechimi, se inlatura creantele incerte(pe baza de rationament


profesional), iar creantele in valuta se actualizeaza la RS al zilei.
Creante

3.700
-100
- se recunosc cu diferentele din text pb. Pt. ca nu avem alte detalii
Elementele de trezorerie (monetare)= in general sunt certe dar putem avea si disponibilitati in
valuta care se actualizeaza la RS al zilei.

valori mobiliare
Disponibilitati
- din text pb. => ca nu avem diferente

350
700

Cf. Directiva a IV-a, elementele de ,,Cheltuieli in avans si veniturile de primit sunt reunite sub
acelasi element in situatiile financiare ale entitatii,, fiind considerate in virtutea actiunii postulatului
independentei exercitiilor, ca fiind conturi de regularizare.
Aceste elemente pot fi prezentate fie la:
A---,,Cheltuieli in avans fie in rubrica distincta in structura creantelor. Respectiv
Cheltuieli in avans

150 -> se
transfera la
creante

-in problema le vom recunoaste ca fiind creante.


SE CALCULEAZA TOTALUL AJUSTARILOR = -350
IN PASIV:

Inregistram ajustarile in diferente de reevaluare -350


P---,,venituri in avans fie in rubrica distincta in structura datoriilor nefinanciare.
Venituri in avans
100-> se transfera la
furnizori
-in problema le vom recunoaste ca fiind datorii nefinanciare.
Furnizori
3.200+100
Analizam:
PROVIZIOANELE:
*bine fundamentate=> vor avea caracter de rezerva (intregind capitalurile proprii)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
500-> se transfera in
rezerve
- se recunosc ca rezerve Pt. ca nu avem alte detalii in text
Rezerve
3.000 + 500

(nu avem) *celelalte se reintegreaza in rezultatul exercitiului**valoarea neta


In obligatii nefinanciare***impozitul aferent
OBLIGATIILE IN VALUTA=se actualizeaza la Raportul de schimb al zilei, diferenta fiid
regularizata pe seama rezultatului financiar**valoarea neta
In obligatii nefinanciare***impozitul aferent
***NOTA: daca in problema nu avem referire la cota de impozitare, atunci regularizarea se face
numai pe baza rezultatului financiar, fara a tine cont de de impozitul aferent.
Imprumuturi bancare ( din care curente 500 )
3.500
+1000
Din text pb.=> ajustari + 1.000 la imprumuturi bancare pe termen scurt in valuta => MODIFICAREA
REZULTATULUI EXERCITIULUI => CU VALOAREA AJUSTARII CORECTAM REZULTATUL
EXERCITIULUI PT. CA NU AVEM DETALII CU REFERIRE LA COTA DE IMPOZIT SI
ASTFEL OBLIGATIILE BUGETARE RAMAN NESCHIMBATE..
Rezultat

600 -1000

Obigatii bugetare

200

CAPITALUL SOCIAL
Capital social ( 450 actiuni x 10lei/actiune )

4500

PROVIZIOANELE:
*bine fundamentate=> vor avea caracter de rezerva (intregind capitalurile proprii)
*celelalte se reintegreaza in rezultatul exercitiului**valoarea neta
In obligatii nefinanciare***impozitul aferent
OBLIGATIILE IN VALUTA=se actualizeaza la Raportul de schimb al zilei, diferenta fiid
regularizata pe seama rezultatului financiar**valoarea neta
In obligatii nefinanciare***impozitul aferent
***NOTA: daca in problema nu avem referire la cota de impozitare, atunci regularizarea se face
numai pe baza rezultatului financiar, fara a tine cont de de impozitul aferent.
a ) TRECEM LA INTOCMIREA bilantului economic
Bilant ECONOMIC:
Activ
Denumire

Valoare

Terenuri
Imobilizari corporale
Ch de infiintare
Brevete

1.000
4.800
800
1.200

Pasiv
Ajustari

+3.500 .
-800
-1.200

Valoarea
Justa
1.000
8.300
0
0

Venituri in avans
Furnizori
Obligatii bugetare
Imprumuturi bancare ( din care

Valoare

Ajustari

Valoarea justa

100
3.200
200
3.500

-100
+100

0
3.300
200
3.000

-500

Fond comercial

2.000

-2.000

Titluri de participare

300

+150

450

Stocuri ( din care fara


miscare 150)
Creante

600

+250
-150
-100
+150

700

curente 500 )
Capital social ( 450 actiuni x
10lei/actiune )
Provizioane pentru riscuri si
cheltuieli
Rezerve

3750

Rezultat

valori mobiliare

350

350

Imprumuturi bancare term scurt

Disponibilitati
Cheltuieli in avans

700
150

Diferente din evaluare

-150

700
0

Total

15.600

-350

15.250

Total

3.700

Bilant economic
Activ
Denumire

Valoare

Imobilizari corporale
Imobilizari financiare
Stocuri
Creante
Disponibilitati+ val mob
Total

4.500

4.500

500

-500

3.000

+500

3.500

600

-1000

-400

+500
+1.000
-350

1.500

-350

15.250

15.600

9.300
450
700
3.750
1.050

Pasiv
Denumire
Capital social
Rezerve
Profit
Diferente reevaluare
Obligatii nefinanciare
Obligatii financiare

Valoare
4.500
3.500
-400
-350
3.500
4.500

15.250

Total

15.250

-350

Metoda substractiva : ANCorectat = Total active Datorii totale = 15.250 ( 3.500 + 4.500 ) = 7.250
Metoda aditiva : ANCorectat = Capitaluri proprii + / - Diferente din reevaluare = ( 4.500+3.500-400) 350
= 7.250
b ) determinarea valorii intrinseci a unei actiuni
Valoarea intrinseca a unei actiuni = ANCorectat / nr de actiuni = 7.250 / 450 = 16.11

c) Elaborati bilantul financiar , stabiliti cele 3 mari mase financiare ale firmei si comentati pe
scurt starea de echilibru financiar
Bilantul financiar
5

- este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul (contabil) ECONOMIC, a celor trei
mari mase financiare ale intreprinderii:
-

fondul de rulment net global ;

necesarul de fond de rulment ;

trezoreria intreprinderii.

Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata
mijloacelor de finantare corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale
ale finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din
capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate din resurse
temporare. Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.
Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de jos echilibrul
financiar pe termen scurt.

Activ

Pasiv

I. Imobilizri

IV. Capital permanent

II. Stocuri + creane

V. Obligaii
nefinanciare

III. Disponibiliti
Total

VI. Obligaii
financiare
Total

FRNG

= IV - I

NFR

= II - V

= 160.000

= III - VI

= -137.000

23.000

T = FRN - NFR,
egalitate care este denumit "relaia fundamental a trezoreriei".
Observatie: Termenul T este denumit "trezoreria net".
Pornind de la "relaia fundamental a trezoreriei", se observ c situaia
trezoreriei este rezultatul al confruntrii dintre FRN i NFR.
bilant financiar

Activ

Pasiv
6

Denumire
Imobilizari
Stocuri + creante
Disponibilitati
Total

Valoare
9.750
4.450
1.050
15.250

Denumire
Capitaluri permanente
Obligatii nefinanciare
Obligatii financiare t s
Total

Valoare
10.250
3.500
1.500
15.250

Imobilizari = 9.300+450= 9.750


Stocuri + creante = 700+3.750= 4.450
Disponibilitati = 1.050
Capitaluri permanente = ANCorectat + oblig fin t.l. = 7.250 + 3.000 = 10.250
Obligatii financiare t.s. = 4.500 3.000 = 1.500
FR = capitaluri permanente active imobilizate = 10.250 9.750 = + 500
NFR = active curente datorii curente = 4.450 3.500 = + 9.50
TN = active de tezorerie pasive de trezorerie = 1.050 1.500 = - 450
TN = FR NFR = 500 950 = - 450
Deoarece FR este pozitiv, capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante, dupa finantarea
integrala a imobilizarilor nete. FR este expresia realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei
acestuia la realizarea echilibrului financiar pe termen scurt.
NFR pozitiva, surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele temporare posibile de mobilizat. Situatia poate fi
considerata normala, numai daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a
ciclului de exploatare. In caz contrar, NFR poate evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si
creantelor, pe de o parte si exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si
urgentarea platilor.
TN negativa, semnifica un dezechilibru financiar, un deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite pe
termen scurt. Aceasta situatie evidentiaza dependenta intreprinderii de resurse financiare externe. In acest caz se
urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite, prin negocierea mai multor surse de astfel de
capital.

Analiza lichiditate-exigibilitate, numita in practica tarilor occidentale analiza patrimoniala, are


meritul de a pune in evidenta riscul de insolvabilitate al intreprinderii. Aceasta consta in incapacitatea
intreprinderii de a-si onora angajamentele asumate fata de terti.
Datele necesare analizei financiare sunt preluate din bilantul financiar. Constructia bilantului
financiar, pornind de la elementele continute in bilantul ( contabil sau economic), necesita o tratare
prealabila a posturilor de activ si de pasiv dupa criteriile de lichiditate-exigibilitate => o analiza pe
valori contabile sau previzionala (*pe valori economice).

c) Elaborati bilantul fUNCTIONAL , IN VALORI ECONOMICE ADICA PREVIZIONATE

Bilantului functional
Bilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, exploatare i trezorerie ale
ntreprinderii, iar n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii sau din
mprumuturi bancare). Studierea bilanului funcional duce la determinarea masei capitalurilor
folosite n ntreprindere i structura acestora, n scopul determinrii ratei de capitalizare, fructificare
sau de actualizare.
Pentru determinarea bilanul funcional este necesar a se elimina influenele elementelor de
activ i pasiv fictive, prin corijarea contului de rezultate cu valoarea acestora. Astfel, se va corija .....
Considerm c provizioanele pentru riscuri i cheltuieli sunt bine fundamentate i au caracter de
rezerv ntregind capitalurile proprii ale ntreprinderii.
Astfel, n urma acestor corecii, clarificri i clasificri bilanul funcional se prezint astfel:
Bilanul este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilant, a principalelor functii ale
ntreprinderii:
- funciile de investiii - imobilizari,
- de exploatare Stocuri+Creante-Obligatii nefinanciare si
- de trezorerie - Disponibilitati in active si
- funcia de finanare Capitaluri proprii + Obligatii financiare (capital imprumutat) in pasiv.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand
in evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a
echipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si
participatiile financiare.
Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii, motivata de cresterea
valorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor.
Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de
stocuri reale si financiare, care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.

bilant fUNCTIONAL
Activ

Pasiv = FUNCTIA DE FINANTARE

FUNCTIA DE INVESTITII

Valoare

Imobilizari

9.750

Valoare
Capitaluri proprii

7.250

FUNCTIA DE EXPLOATARE
Stocuri + creante OBLIGATII
NEFINANCIARE
FUNCTIA DE TREZORERIE

950

Disponibilitati

1.050

Obligatii financiare

4.500

Total

11.750

Total

11.750

Rata ndatorrii sau levierul se determin:


RL = Datorii pe termen lung si scurt/ Capitaluri proprii = 4500 / 7250 =0.62
valoarea acestui indicator trebuie s fie subunitar conform normelor bancare pentru
acordarea de credite n condiii de maxim garanie.

Efectul de levier const n amplificarea randamentului obinut de acionari sau asociai ca urmare a recurgerii la
finanarea prin mprumuturi atunci cnd rentabilitatea economic este superioar costului fix al capitalului
mprumutat.
Cu ct rata rentabilitii este superioar ratei costului datoriei cu att ntreprinderea poate recurge la finanarea
prin mprumuturi,mai degrab, dect prin instrumente de capitaluri proprii. Raportul datorii financiare asupra
capitaluri proprii joac rolul unui levier care amplific ecartul ntre rentabilitatea economic i rentabilitatea
financiar.

Efectul de levier se determin:


Efect de levier= (Re - i) * D / CP
i rezult c se descompune n doi factori, astfel:
1) Componenta (Re - i) corespunde diferenei dintre rentabilitatea
economic i rata dobnzii, numindu-se difereniala efectului de levier;
2) Componenta D/CP exprim structura financiar i este cunoscut sub
numele de braul levierului.
Dac Re > i, atunci Re - i > 0 i deci efectul de levier este pozitiv, iar
rentabilitatea financiar crete n funcie de D CP.
Dac Re < i, atunci Re - i < 0 i deci efectul de levier este negativ, iar
rentabilitatea financiar are tendina de diminuare n funcie de D CP. Acest efect
este denumit efectul de "bt".
R = rezultatul net;
D = datoria ntreprinderii;
i = rata dobnzii;
CP = capitaluri proprii;
iD = cheltuieli financiare legate de datoria ntreprinderii;
A = activ = CP + D
R = Re * A - iD;
Rentabilitatea economic (Re)

In concluzie, prin efectul de levier financiar se definete ameliorarea sau


degradarea ratei rentabilitii financiare ca urmare a apelrii la un credit. Efectul
de levier financiar msoar incidena pozitiv sau negativ a ndatorrii
ntreprinderii asupra rentabilitii sale financiare.
Raspunzand altor criterii de judecata asupra situatiei intreprinderii, prezentarea functionala a
bilantului evidentiaza aspectele financiare, structurale si legaturile cu gestiunea previzionala,
adaptandu-se mai bine cerintelor managerilor din intreprindere.
Conceptia functionala a bilantului are meritul de a oferi o imagine asupra modului de functionare
economica a intreprinderii, punand in evidenta stocurile si resursele corespunzatoare fiecarui ciclu de
functionare.

A2
Societatea A absoarbe societatea B
Bilanturile celor 2 societati se prezinta astfel :
elemente
Cheltuieli de infiintare
Imobilizari corporale
Imobilizari necorporale ( KH)
Imobilizari financiare(titluri de participare)
stocuri
creante
Disponibilitati
Capital social
Rezerve
Profit
Provizioane
Obilgatii nefinanciare
Obligatii financiare

Soc A
40
450
0
50
600
850
10
600 ( 10 actiuni )
20
20
0
540
820

Soc B
20
300
40
0
500
750
10
250 ( 50 actiuni )
10
10
55
600
695

Proiectul de fuziune prevede metoda prin absorbtie : A absoarbe B


Raportul de schimb se stabileste pe baza valorii intrinsece a titlurilor fiecarei societati , determinata
prin metoda Activului net corectat .
Alte informatii :
1 ) valorile de aport stabilita prin evaluarea facuta de o firma de expertiza asupra patrimoniului
societatii absorbite sunt :
- Fond comercial 180
- Imobilizari corporale 350
- Stocuri 380
- Creante 650
- Disponibilitati 12
2) Fondul comercial al societatii absorbante a fost evaluat la 800, iar imobilizarile corporale ale
acesteia la 1500
3) Absorbanta preia integral datoriile absorbitei cat si elementele pentru care s-au creat provizioanele
pentru riscuri contabilizate .
Se cere :
a) Determinarea raportului de schimb
b) Calculul numarului de actiuni de emis de catre societatea A
c) Determinarea primei de fuziune
d) Contabilizarea operatiunilor de fuziune la societatea A
e) Intocmirea bilantului dupa fuziune la societatea A
REZOLVARE

10

1)se calc ANC(B)


SOCIETATEA B
Activ

Pasiv

elemente

Soc A

AJUSTARI BE

IMOBILIZARI NECORPORALE
20+40
IMOBILIZARI FINANCIARE

60

-60

IMOBILIZARI CORPORALE

300

+50

STOCURI

500

CREANTE

750

Disponibilitati

10

FOND COMERCIAL
1620

250

10

10

10

10

-120

380 PROVIZIOANE

55

-100

650 DIF REEVALUARE

2
-48

0 REZERVE

250

350 PROFIT

+180

TOTAL

AJUSTARI BE
0 CAPITAL SOCIAL;

12 OBLIG NEFINANC

600

180 OBLIG FINANCIARE

695

1572

55
-48

-48
600
695

1620

-48

1572

Pentru ajustari se face diferenta intre datele din bilantul contabil si valorile stabilite de
firma specializata
Imobilizari corporale 350-300=50
Stocuri 380-500=-120
Creante 650-750=-100
Disponibilitati 12-10=2
Fd comercial =+180
TOTAL AJUSTARI = -48
ANC(B) = 1572-1295(oblig nefin 600+oblig financ 695)=277
ANC(B) = 250+10+10+55-48=277
Val intrinseca a actiunii sau VMC (B) =277/50 =5.54

BILANT CONTABIL LA SOCIETATEA A


A
elemente

P
Soc A

AJUSTARI BE

IMOBILIZARI NECORPORALE

40

IMOBILIZARI FINANCIARE

50

-40

AJUSTARI BE
0 CAPITAL SOCIAL;
50 REZERVE

11

600

600

20

20

IMOBILIZARI CORPORALE

450

20

20

STOCURI

600

600 OBLIG NEFINANC

540

540

CREANTE

850

850 OBLIGATII FINANC

820

Disponibilitati

1050

10

1500 PROFIT

10 DIF REEVAL

FOND COMERCIAL

300

820
1310

1310

1310

3310

300

TOTAL
2000
1310
3310
IMOBILIZARI NECORPORALE = CHELTUIELI DE
INFIINTARE
IMOBILIZARI CORPORALE = 1500-450 = 1500 VALOARE REEVALUATE
1050

0
2000

ANC(A) = 3310-1360(OBLIGATII NEFINANCIARE 540+ OBLIGATII FINANCIARE 820)=


1950

ANC(A)

600+20+20 +1310 =1950

ANC = CAPITAL PROPRIU+ DIF REEVALUARE

VAL MATEMATICA A UNEI ACTIUNI (A)


1950/10=195 LEI /ACTIUNE

1) raportul de schimb = actiune B/actiune A = 5.54/195 =1/35


35 de actiuni B pentru 1 actiune A
2) numarul de actiuni pe care trebuie sa le emita societatea A
N = nr. Actiuni B * R schimb = 50 *5.54/195 =1.42 1 actiune
1 actiune = 60 lei
3) prima de fuziune
Toate aporturile lui B = ANC = 277
Se calculeaza ca diferenta dintre suma aporturilor societatii B si suma cu care se
majoreaza capitalul social al societatii A
Prima de fuziune = 277-60 = 217 lei

4) contabilizare op societatea A
456 = %
222
1012 60
1014 162
se preiau activele lui B
% =
456
imob corporale
fond comercial
stocuri
creante
disponib

(217 prima de fuziune- 55 provizioane)


891

1572
350
180
380
650
23

de preiau pasivele lui B


891

456

=
%
1572
456 decontari cu asociatii 222
provizioane
55
obligatii nefinanc 600
obligatii financ 695
12

provizioanele se preiau in pasiv , deoarece cere enuntul , si se corecteaza prima de


fuziune.
5)bilantul dupa fuziune
BILANT CONTABIL LA SOCIETATEA A DUPA FUZIUNE
A
elemente

Soc A

IMOBILIZARI FINANCIARE

50 CAPITAL SOCIAL;

IMOBILIZARI CORPORALE
STOCURI

1850 REZERVE (prima de


fuz+rez)
980 PROFIT

CREANTE

1500 OBLIG NEFINANC

Disponibilitati
FOND COMERCIAL

22 OBLIGATII FINANC
480 DIF REEVAL
PROVIZIOANE

TOTAL

4882

660
162+20
20
1140
1515
1310
55
4882

13