Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

EVALUAREA NAIONAL PENTRU ABSOLVENII CLASEI a VIII-a


Anul colar 2014 - 2015
Matematic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
Model
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
Se puncteaz doar rezultatul, astfel: pentru fiecare rspuns se acord fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea i SUBIECTUL al III-lea
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n
limitele punctajului indicat n barem.

SUBIECTUL I
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(30 de puncte)

60
40
2
25
36
20

5p
5p
5p
5p
5p
5p

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

1. Deseneaz paralelipipedul
Noteaz paralelipipedul
2. x = 8 2 7
ma =

3.

(8 2 7 ) + 2

4p
1p
2p

3p

=4

n prima zi parcurge 30% x =

3x
, unde x este lungimea ntregului traseu
10

2p

3x
+ 350 = x x = 500km
10
4. a) f ( 3) = ( 3) a + 3

3p
2p

3a + 3 = 0 a = 1

3p

b) f ( x ) = 0 x = 3 OA = 3

2p

f ( 0 ) = 3 OB = 3 OAB este isoscel


5.

( x + 1)

E ( x) =

3p

4 = ( x 1)( x + 3) i x 2 x = x ( x 1)

( x 1)( x + 3)
x

2p

x2
= x+3
x ( x 1)

2p

m+3=5 m= 2

1p

SUBIECTUL al III-lea
1.

(30 de puncte)

A ABCD = 30 3 30 =

3p

= 900 3 m 2

2p

b) MN AC i MQ BD m ( NMQ ) = m ( COD ) , unde O este punctul de intersecie a


diagonalelor dreptunghiului ABCD
AC = BD = 60 m OD = OC = CD ODC este echilateral de unde m ( NMQ ) = 60
Prob scris la matematic
Barem de evaluare i de notare

2p
3p
Model

Pagina 1 din 2

Ministerul Educaiei Naionale


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

BM MN
=
MN = 20 m
BA
AC
AM MQ
=
MQ = 40 m
MQ  BD AMQ ABD
AB BD
MNPQ paralelogram MN + NP + PQ + QM = 2 ( MN + MQ ) = 120 m

c) MN  AC BMN BAC

1p
2p
2p

2
2. a) AO = 9 cm A
bazei = 81 cm

3p

81 12
= 324 cm3
3
b) Notm cu planul bazei conului: VO m ( (VA, ) ) = m ( VAO )

Vcon =

sin ( VAO ) =

2p
2p

VO 4
=
VA 5

3p

c) r 2 = 9 r = 3 cm , unde r este raza seciunii


VO '
r
=
, unde VO ' este distana de la punctul V la planul de seciune, de unde VO ' = 4 cm
VO AO

Prob scris la matematic


Barem de evaluare i de notare

2p
3p

Model
Pagina 2 din 2