Sunteți pe pagina 1din 33

Plan de mbuntire

SCOALA POOSTLICEAL DIMITRIE CANTEMIR


-

anul colar 2008-2009

PLAN DE MBUNTIRE
Numele colii PT

COALA POSTLICEAL , DIMITRIE CANTEMIR

Adresa colii PT

Str. Bodoni Sandor Nr. 3 5, Trgu Mure , judeul Mure


Tel .0365 401129
Fax : 0365 401125 scoala@cantemir.ro

Perioada acestui plan

de la 15.09.2009

pn la 15.06.2010

zi/luna/an

zi/luna/an

Numele Directorului

Dr. Cepoi Lucian Radu

Semntura Directorului
Data planului de
mbuntire

5 iunie 2010

Data validrii

11 iunie 2010

Numele inspectorului

Prof. Macarie Ioan

Semntura inspectorului

Monitorizarea
intern

Prima perioad
15 septembrie
15decembrie

Perioada a 2-a
15 decembrie - 15
februarie

Perioada a 3-a
15 februarie - 15
aprilie

Perioada a 4 a
15 aprilie - 15
iunie

Data la care s-au


adus modificri
planului de
mbuntire:
PRINCIPIUL CALITII: 1 Metodologie: Managementul calitii
Perioada 15.09.2009 15.12.2009
Managementul calitii asigur calitatea programelor de nvare i promoveaz mbuntirea continu printr-un proces
riguros de auto-evaluare.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Inexistena unor proceduri de implementare a msurilor corective.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil Prioritatea
Termene i
Monitorizare Costuri i alte
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
resurse
ndeplinirea
intermediare
necesare
aciunilor
Dezbateri la nivel
Director
Resurse proprii
Grafic al ntlnirilor
de comisii metodice/
Echipa
de analiz
Coordonator
compartimente
Procese verbale
managerial
1 noiembrie
funcionale privind
CEAC Voda
Maxima
Sefii
Msuri corective
aspectele specifice
2009
Crucita
Comisiilor
dezbtute i acceptate
pe arii curriculare/
Metodice
de personalul
compartimente
colii,elevi i prini
funcionale
Realizarea
Resurse proprii
Comisia de
consecvent de
1 decembrie
Asigurare a
Director
Procedurile adoptate
Medie
interasistene,
Calitii
2009
asistene la
activitile didactice
Situaia statistic a
Analiza
Director
Resurse proprii
Responsabil
msurilor corective
consecvent a
n perioada 15
Coordonator
adoptate
activitilor specifice
delegat de ctre
Maxima
sept. - 15 dec.
Indicatorii de
compartimentelor
Consiliul de
CEAC Voda
semestrial
funcionale auxiliar i evoluie a situaiilor
Administraie
Crucita
administrativ
supuse spre corecie
Comentarii: Prin adoptarea i monitorizarea procedurilor potrivite, indicatorii de performan ai colii se vor mbunti, iar situaiile care necesit msuri
corective i vor diminua frecvena i intensitatea
Identificarea i
aplicarea de
msuri eficiente
pentru
mbuntirea
calitii

PRINCIPIUL CALITII: 1 Metodologie: Managementul calitii

Perioada 15.09.2009 15.12.2009

Managementul calitii asigur calitatea programelor de nvare i promoveaz mbuntirea continu printr-un proces
riguros de auto-evaluare.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Inexistena unor proceduri de implementare a msurilor corective.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
ndeplinirea
intermediare
aciunilor
Discutarea i
stabilirea de
msuri corective
potrivite pentru
fiecare situaie

Diminuarea
aspectelor
negative
constatate la
nivelul unitii
colare

Grafic al
ntlnirilor de
analiz
Procese verbale
Msuri corective
dezbtute i
acceptate de
personalul colii

Elaborarea i
aprobarea
procedurilor de
punere n practic
a acestor msuri

Procedurile
adoptate

Implementarea
procedurilor

Situaia
statistic a
msurilor corective
adoptate
Indicatorii de
evoluie a
situaiilor supuse
spre corecie

Echipa
managerial
CEAC

Medie

Comisia de
Asigurare a
Calitii

Responsabil
delegat de ctre
Consiliul de
Administraie

1 noiembrie
2008

Costuri i
alte resurse
necesare

Comisia de
asigurarea a
Calitii va
monitoriza
activitatea
Consiliul de
administraie va
evalua rezultatele

Resurse umane
ale colii
Fonduri proprii
(inclusiv sume
provenite din
sanciuni
pecuniare)

Documente
scolare

Resurse proprii

Medie

1 decembrie
2008

Responsabilul
Comisiei pentru
Asigurarea Calitii
Consiliul
Profesoral va
evalua i aproba
procedurile

Medie

n perioada 15
sept. - 15 dec.
,semestrial

Consiliul de
Administraie va
evalua rezultatele

Comentarii: Prin adoptarea i monitorizarea procedurilor potrivite, indicatorii de performan ai colii se vor mbunti, iar situaiile care necesit msuri
corective i vor diminua frecvena i intensitatea.

PRINCIPIUL CALITII 2 Scop i plan: Responsabilitile managementului

Perioada 15.09.2009

15.12.2009
Organizaia asigur un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei educaionale i de formare
profesional i al dezvoltrii programelor de nvare.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Gradul insuficient de prelucrare i valorificare a informaiilor datorit suprapunerii
lucrrilor urgente i solicitante
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
Costuri i
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
alte
ndeplinirea
intermediare
resurse
aciunilor
necesare
Planificarea
activitilor
Repartizarea
Prelucrarea i
Echipa
sarcinilor, funcie
Volum de date Responsabilii
valorificarea
managerial
de volumul
eficient a
colectate i
comisiilor
Resurse de timp
Comisia de
lucrrilor urgente
Maxim
Permanent
informaiilor
interpretate
metodice/
Fonduri proprii
Delegarea
Asigurare a
colectate la
Rapoarte de
compartimentelor
Calitii
responsabilitilor
nivelul
funcionale
analiz a datelor
ctre ct mai
organizaiei
multe persoane,
la nivelul tuturor
compartimentelor
Adoptarea unor
Proceduri
proceduri de lucru
1 noiembrie
pentru activitatea
funcionale
Responsabilul
Comisiei de
adoptate
2009: proceduri
Comisiei de
Asigurare a
adoptate
Volum de
Comisia de
Resurse de timp
Asigurare a
Calitii
Monitorizare
Eficientizarea
informaii
Asigurare a
(ore
calitii
Adoptarea unor
activitilor de
prelucrate
permanent
Calitii
suplimentare)
Secretar ef
Medie
colectare i
proceduri
Raport de
(bilunar) a
Compartimente:
Consumabile
prelucrare a
Contabil ef
specifice
aplicrii
activitate
Tehnic de
secretariat,
informaiilor
compartimentelor
procedurilor

responsabil
din
coninnd
calcul
contabilitate
Secretariat Raport de
analiza datelor
partea Consiliului
Contabilitate
colectate n
activitate
de Administraie
Monitorizarea
urma aplicrii
semestrial
eficienei acestor
procedurilor
proceduri
Comentarii : Activitatea de colectare i prelucrare a informaiilor trebuie extins i eficientizat n scopul realizrii unei baze de pornire pentru
formularea unor concluzii/ judeci de valoare asupra direciilor de urmat pentru viitorul organizaiei.

PRINCIPIUL CALITII 2 Scop i plan: Responsabilitile managementului

Perioada 15.09.2009

15.12.2009
Organizaia asigur un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei educaionale i de formare
profesional i al dezvoltrii programelor de nvare.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Neasumarea responsabilitilor la capacitatea maxim.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
ndeplinirea
intermediare
aciunilor

Costuri i
alte
resurse
necesare

Echipe de
lucru funcionale,
Responsabilul
Asumarea
Echipa
constituite pe
responsabiliti
Comisiiei de
Delegarea
managerial
baz de decizii i
Anul colar
lor la
Asigurare a
Resurse umane
Maxim
Comisia de
responsabilitilor
responsabile
capacitatea
Calitii
i de timp
2009- 2010
n baza deciziilor
pentru
Asigurare a
maxim
Comisia de
activitile pe
Calitii
evaluare extern
care le
desfoar
Comentarii: Pentru asumarea responsabilitilor la capacitate maxim este necesar att un plus de motivare a celor implicai, ct i o definire
i o nelegere dintr-o alt perspectiv, modern, a acestor responsabiliti

PRINCIPIUL CALITII 2 Scop i plan: Responsabilitile managementului


Perioada 15.12.2009 15.02.2010
Organizaia asigur un management eficient al tuturor proceselor, al ofertei educaionale i de formare profesional i al
dezvoltrii programelor de nvare.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Insuficiena resurselor financiare.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
necesare
msurabile
pentru
aciunii
ndeplinirea
aciunilor

Termene i
obiective
intermediare

Monitorizare
i evaluare

Costuri i alte
resurse
necesare

Comisia pentru
Se va studia i
Realizarea unui
Responsabilii
Asigurarea calitii
analiza oferta
inventar riguros al
comisiilor metodice
Periodic
Consiliul de
Resurse financiare
actual a bazei
Maxim
bazei materiale
Consiliul
proprii si timp
materiale a colii i
(trimestrial)
Administraie
Realizarea unui
Consultativ al
necesarul minim
Departamentul
plan de achiziii
Elevilor
de mbuntiri
financiar-contabil
Asigurarea
Responsabilii de
Consiliul de
Resurse financiare
Asigurarea , in
decembrie
resurselor
proprii si timp
Documente
comisii metodice
administraie
timp, a unei baze
2009-iunie 2010
financiare
Maxim
contabile
Reprezentant al
Comisia de
materiale optime
(inclusiv perioadele
necesare bunei
Noile achizitii
la nivelul fiecarei
Consiliului de
Asigurare a
de vacan)
funcionri a
specializari
Administraie
Calitii
unitii
Resurse financiare
Achiziionarea,
Responsabilul
proprii si timp
n funcie de
Comisiei pentru
ef
prioriti i
Baza material
Ori de cte ori
Asigurarea Calitii
Maxim
mijloace
departament
Echipa
mbuntit
este posibil
disponibile, a
financiar-contabil
managerial
materialelor
necesare
Comentarii: Baza material a colii necesit mbuntiri care nu se pot realiza numai prin eforturi proprii. Este necesar implicarea att a comunitii
locale, ct mai ales a factorilor de decizie de la nivel central (guvern, ministere, etc.).

Perioada 15.12.2009

PRINCIPIUL CALITII 3 Managementul resurselor

15.02.2010

Organizaia ofer elevilor un mediu sigur, sntos i care le ofer sprijin; de asemenea, organizaia se asigur c
programele sunt furnizate i evaluate de personal competent i calificat.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Gradul insuficient de utilizare a metodelor activ-participative datorat insuficienei
resurselor necesare.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
Costuri i
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
alte
ndeplinirea
intermediare
resurse
aciunilor
necesare

Amenajarea
unor spaii
adecvate de
instruire
pentru
aplicarea
metodelor
activparticipative la
toate
disciplinele

mbuntirea
gradului de
utilizare a
metodelor
activparticipative

Derularea de
proiecte de finanare
prin care s se
realizeze
amenajarea spaiilor
i dotarea cu
materiale i mijloace
specifice aciunilor
activ-participative

Proiecte
aprobate

Responsabili
Comisii Metodice
Echipa
managerial

Extinderea
laboratoarelor si a
spatiilor de lucru

Dotarea
acestora

CEAC

Optimizarea
sectorului informatic
prin eforturi interne

Laboratoare
functionale, sali
profesorale
dotate
corespunzator

CEAC
Echipa
manageriala

Asigurarea dotrii
corespunztoare cu
resursele materiale
necesare.
Integrarea
permanent a
acestor metode de
ctre toi profesorii
n leciile cotidiene.
Realizarea
periodic de
informri i
schimburi de

Resurse
materiale
asigurate

Maxim

Medie

Responsabilii
de Comisii
metodice

Materiale
(portofolii ale
profesorilor,
elevilor, auxiliare
didactice, etc.)
realizate
Asistene la
ore
Ore deschise

10

Resurse proprii
(materiale ,
umane si de
timp )

Pe parcursul
anului colar
2009-2010

Comisia pentru
Asigurarea
Calitii
Evaluare
extern a
proiectelor
depuse

Anul colar
2009-2010

Echipa
managerial
Comisia pentru
Asigurarea
Calitii

Resurse proprii
(materiale ,
umane si de
timp )

Echipa
managerial
Comisia pentru
Asigurarea
Calitii
Consilier
educativ
Echipa
managerial

Resurse proprii
(materiale ,
umane si de
timp )

Medie

Anul colar
2009-2010

Medie

Permanent

Resurse proprii
(materiale ,
umane si de
timp )

experien cu privire
la aceste metode /
aplicari

demonstrative

Realizarea unor
materiale didactice
Portofolii ale
cu ajutorul elevilor
Comisia pentru
elevilor i
Profesorii i
Resursele colii
Asigurarea
Maxim
Permanent
materiale
Asigurarea
Fonduri proprii
elevii
accesului elevilor la
didactice
Calitii
mijloacele i
realizate
metodele moderne
de lucru
Comentarii: Eficiena procesului de nvare va crete prin aplicarea unor metode activ-participative sprijinite de mijloace eficiente.
Implicarea
activ a
elevilor n
procesul
instructiveducativ

11

Perioada 15.12.2009

PRINCIPIUL CALITII 3 Managementul resurselor

15.02.2010
Organizaia ofer elevilor un mediu sigur, sntos i care le ofer sprijin; de asemenea, organizaia se asigur c
programele sunt furnizate i evaluate de personal competent i calificat.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Monitorizarea insuficient a calitii activitii cadrelor didactice datorat
programului ncrcat.
inte

Monitorizare
consecvent a
activitii
cadrelor
didactice

Aciuni
necesare
Ealonarea
sarcinilor astfel
nct acestea s
poat fi realizate
profesionist
ntocmirea unui
orar flexibil
pentru
observatorii
procesului
instructiv
educativ
ntocmirea
unui grafic de
asistene i
derularea
acestora

Rezultate
msurabile

Responsabil
pentru
ndeplinirea
aciunilor

Progres colar
evident

Echipa
manageriala

Orar realizat
Grafic de
asistene
ntocmit i
respectat

Responsabilii
comisiilor
metodice

Fie de
observare
Rapoarte ale
comisiilor
metodice

Responsabilii
comisiilor
metodice
Membrii
Comisiei pentru
Asigurarea
Calitii

Prioritatea
aciunii

Termene i
obiective
intermediare

Monitorizare
i evaluare

Pe tot parcursul
anului colar

Comisia de
Asigurare a
Calitii

Maxim

Semestrial

Comisia de
Asigurare a
Calitii

Maxim

Etapele
procesului de
monitorizare
intern

Comisia de
Asigurare a
Calitii

Maxim

12

Costuri i
alte resurse
necesare

Fonduri proprii

Fonduri proprii
Resurse de timp
(ore
suplimentare)

Fonduri proprii

Comentarii : programul de asistene trebuie s se deruleze astfel nct s permit observarea tuturor cadrelor didactice i a tuturor claselor,
pentru o palet ct mai larg de discipline/ nivele de clase/ tipuri de lecie observate, fr s stnjeneasc desfurarea fireasc a procesului
instructiv-educativ

13

Perioada :15.12.2009

PRINCIPIUL CALITII 3 Managementul resurselor

15.02.2010
Organizaia ofer elevilor un mediu sigur, sntos i care le ofer sprijin; de asemenea, organizaia se asigur c
programele sunt furnizate i evaluate de personal competent i calificat.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Motivaie sczut a elevilor n raport cu nvarea.
inte

Aciuni
necesare

Rezultate
msurabile

Responsabil
pentru
ndeplinirea
aciunilor

Prioritatea
aciunii

Termene i
obiective
intermediare

Monitorizare
i evaluare

Costuri i
alte
resurse
necesare

Realizarea de
lectii interactive,
centrate pe elev
Comisiile
Utilizarea
mbuntirea
metodice
eficienta a
rezultatelor la
Consiliul
Cresterea
dotrilor scolii
nvtur
Cadrele
motivatiei
consultativ al
Adaptarea
Implicarea ct
didactice
Pe toata durata
elevilor pentru coninuturilor
prinilor
Fonduri proprii
mai activ a
Indrumatori de
Maxim
participarea
Resurse umane
Consiliul
anului scolar
colare la
elevilor n propriul
an
activ la orele
calificarea pentru
proces de
Profesoral
CEAC
de curs
care elevii se
nvare
Comisia de
pregtesc
Asigurare a
Recompensarea
Calitii
elevilor cu
rezultate
deosebite
Comentarii : Motivaia sczut a elevilor n raport cu nvarea nu este o problem intern, ci o problem general a societii romneti
contemporane, care trebuie abordat n contextul realitilor actuale

14

15

Perioada: 15.02.2008
15.04.2008
PRINCIPIUL CALITII 4 Scop i plan: Proiectarea, dezvoltarea i revizuirea programelor de nvare
Organizaia este receptiv fa de nevoile tuturor factorilor interesai n dezvoltarea i furnizarea programelor de
nvare.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Orientare colar i profesional deficitar.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
ndeplinirea
intermediare
aciunilor

Monitorizare
i evaluare

Costuri i
alte
resurse
necesare

Realizarea de
exerciii si
activiti pentru
Orientarea
autocunoatere
elevilorprivind
si dezvoltarea
examenele de
imaginii de sine
absolvire si
Echipa
Identificarea
cerintele pietii
manageriala
Elaborarea i
de abilitai si
Profesorii
Motivarea
Comisia pentru
aplicarea unei
aptitudini
indrumatori de an
elevilor pentru
strategii
specifice fiecrui
Asigurarea
Sefii Comisiilor
parcurgerea unui
eficiente
elev
Calitii
Fonduri proprii

Maxim

Permanent
proces instructiv
Metodice
pentru
Favorizarea
Consiliul de
Resurse umane
- educativ ce
Stafful
activitile de
contactului direct
administraie
asigur finalitate
managerial
orientare
dintre elevi si
Consiliul
Informare
colar i
specialisti, agenti
Reprezentativ al
detaliat a
profesional
economici sau
Parintilor
elevilor privind
instituii de
calificarea pe
nvmnt
care dorete s o
superior
obin
Participarea la
trguri
educaionale
Comentarii : Orientarea colar i profesional trebuie realizat att pe parcursul studiilor liceale/ SAM, ct mai ales nainte de ajungerea n
aceast form de nvmnt, pentru a putea asigura nc din aceast faz pregtirea elevilor n concordan cu propriile lor posibiliti i cu
nevoile societii.

16

17

Perioada: 15.02.2008
15.04.2008
PRINCIPIUL CALITII 4 Scop i plan: Proiectarea, dezvoltarea i revizuirea programelor de nvare
Organizaia este receptiv fa de nevoile tuturor factorilor interesai n dezvoltarea i furnizarea programelor de
nvare.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Colaborare sub necesar cu agenii economici.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
ndeplinirea
intermediare
aciunilor
mbuntirea
parteneriatului
colii cu agenii
economici

Identificarea
unui numr ct
mai mare de
ageni economici
care s accepte
aceast
colaborare
ncheierea de
contracte cu
ageni economici
parteneri pentru
toate
specializarile din
coal

Derularea optim
a activitilor
prevzute prin
contractele de
colaborare
Monitorizarea
activitilor de
colaborare cu
ageni economici

Baza de date
a agenilor
economici
parteneri actuali
i poteniali

Realizarea cel
puin a unui
contract de
colaborare
pentru toate
specializarile
existente n
coal
Rapoarte de
activitate ale
profesorilor/
maitrilor
implicai n
procesul de
instruire practic
la agenii
economici
Rapoarte de
monitorizare

Comisiile
metodice pentru
discipline de
specialitate
Responsabilii
comisiilor
metodice pentru
disciplinele de
specialitate

Resurse de timp
Fonduri proprii

15 aprilie 2010

Echipa
managerial
Comisia de
Asigurare a
Calitii

Fonduri proprii
Fonduri
provenite de la
agenii
economici

Maxim

Permanent

Echipa
managerial
Comisia de
Asigurare a
Calitii

Fonduri proprii
Fonduri
provenite de la
agenii
economici

Maxim

Permanent

Echipa
managerial
Comisia de
Asigurare a

Fonduri proprii

Maxim

Cadrele
didactice de
specialitate
Reprezentani ai
agenilor
economici
Responsabilii
comisiilor
metodice pentru
discipline de

18

Costuri i
alte
resurse
necesare

Echipa
managerial
Comisia pentru
Asigurarea
Calitii

Maxim

Responsabilii
comisiilor
metodice pentru
disipline de
specialitate

Monitorizare
i evaluare

1 februarie2010

specialitate
Reprezentani ai
Calitii
agenilor
economici
Comentarii : Colaborarea cu agenii economici este impus de permanenta evoluie de pe piaa forei de munc, unitatea colar urmrete
satisfacerea nevoilor beneficiarilor direci dar i indireci ai educaiei.

19

PRINCIPIUL CALITII 5 Implementare: Predarea, instruirea practic i nvarea

Perioada: 15.02.2008

15.04.2008
Organizaia ofer condiii egale de acces la programele de nvare i sprijin toi elevii.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Discontinuitatea feedbackului destinat elevilor asupra propriului lor progres.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
Costuri i
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
alte
ndeplinirea
intermediare
resurse
aciunilor
necesare

Familiarizarea
cadrelor
didactice cu
strategii bazate
pe un feedback formativ

Asigurarea
feedbackului
permanent al
elevilor privind
progresul
colar

Activiti
metodice,
inclusiv
prezentarea
exemplelor de
bun practic
Monitorizare
consecvent a
activitii
didactice
Realizarea
unei notri
ritmice
Antrenarea
elevilor in
activiti care sa
le permit
autoevaluarea
Utilizarea
metodelor i
mijloacelor
moderne de
nvare-evaluare
ncurajarea
elevilor privind
propriul proces
de nvare i
evaluare i n
identificarea
punctelor tari/
slabe proprii
Monitorizarea

mbuntirea
progresiv a
rezultatelor
colare

mbuntirea
procesului de
nvare pe baza
rezultatelor
obinute n urma
aplicrii
feedbackului
permanent

Responsabili
comisiilor
metodice
Profesori
indrumatori de an
Cadrele
didactice

Cadrele
didactice
Reprezentant
Consiliul
Consultativ al
elevilor

Maxim

Anul colar
2009-2010

Maxim

Permanent

Echipa
managerial
Comisia pentru
Asigurarea
Calitii

Resurse de
timp
Fonduri proprii

Comisia de a
Asigurare a
Calitii

Resurse de
timp
Fonduri proprii

Echipa
managerial

20

permanent a
progresului
elevilor prin fie
individuale
Comentarii: Elevii trebuie s aib permanent feedback asupra propriilor performane; trebuie ncurajat autoevaluarea i dezvoltat motivaia
pentru nvare.

21

PRINCIPIUL CALITII 5 Implementare: Predarea, instruirea practic i nvarea

Perioada: 15.02.2008

15.04.2008
Organizaia ofer condiii egale de acces la programele de nvare i sprijin toi elevii.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Gradul sczut de familiarizare a elevilor cu mijloacele de evaluare formativ i de
autoevaluare (portofolii, chestionare, testri computerizate, aplicaii practice, etc.).
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
Costuri i
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
alte
ndeplinirea
intermediare
resurse
aciunilor
necesare
Utilizarea, n
80 % dn cazuri,
Teste, fie de
a mijloacelor de
Cadrele
Echipa
evaluare
evaluare
formativ i
Progres vizibil
didactice
managerial
Anul colar
Maxim
autoevaluare
Responsabilii
Comisia de
al rezultatelor
2009-2010
moderne
nvrii, ilustrat
Comisiilor
Asigurare a
Realizarea de
prin fiele de
metodice
Calitii
asistene/
progres colar
interasistene la
ore
Adoptarea
mbuntirea
unui sistem
Aplicarea
competenelor
Cadrele
Echipa
comun de
cadrelor
permanent a
didactice
managerial
realizare a

Anul
colar
didactice de
mijloacelor de
Maxim
Responsabilii
Comisia de
evalurii prin
realizare a
evaluare
2009-2010
mijloace
Comisiilor
Asigurare a
evalurii prin
formativ i de
moderne de
metodice
Calitii
metode
autoevaluare
evaluare/
formative
autoevaluare
Comentarii Utilizarea mijloacelor moderne de evaluare faciliteaz procesul de analiz a progresului colar i mrete att gradul
obiectivitate, ct i de eficien al evalurii.
Familiarizarea
elevilor cu
mijloace de
evaluare i
autoevaluare
specifice unui
nvmnt
bazat pe
competene

22

Fonduri i
resurse proprii

Fonduri i
resurse proprii

de

23

PRINCIPIUL CALITII 6 Implementare: Evaluarea i certificarea nvrii

Perioada 15.04.2009

15.06.2010
Organizaia utilizeaz procese eficiente de evaluare i monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Gradul sczut de identificare a cerinelor speciale de evaluare a nvrii.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
Costuri i
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
alte resurse
ndeplinirea
intermediare
necesare
aciunilor
Corelarea
procesului de
evaluare cu
cerinele
speciale ale
elevilor

Identificarea
elevilor cu
cerine speciale

Baz de date cu
elevii cu CES

Aplicarea
metodelor i
instrumente de
nvare evaluare
specifice elevilor
cu cerine
speciale

mbuntirea
rezultatelor
colare

Realizarea
periodic de
informri/
dezbateri cu
privire la
metodele i
instrumentele
specifice elevilor
cu CES i la
aplicarea lor

Seminarii cu
teme specifice
pentru procesul
de
nvare/evaluare
al elevilor cu
cerine
educaionale
speciale

Psihologul
colar
Diriginii
Cadrele
didactice

Cadrele
didactice

Cadrele
didactice
Consilierul
educativ
Psihologul
colar

Maxim

Maxim

Maxim

Anul colar
2009-2010

Echipa
managerial
Comisia de
Asigurare a
Calitii

Fonduri i
resurse proprii

Anul colar
2009-2010

Echipa
managerial
Comisia de
Asigurare a
Calitii

Fonduri i
resurse proprii

Anul colar
2009-2010

Echipa
managerial
Comisia de
Asigurare a
Calitii
Comisii externe
de evaluare

Fonduri i
resurse proprii

Comentarii : Creterea nivelului de pregtire profesional n condiii de egalitate a anselor implic identificarea cerinelor speciale ale elevilor
i ndeplinirea acestora n cadrul procesului de nvmnt.

24

25

PRINCIPIUL CALITII 6 Implementare: Evaluarea i certificarea nvrii

Perioada 15.04.2009

15.06.2010
Organizaia utilizeaz procese eficiente de evaluare i monitorizare pentru a sprijini progresul elevilor.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Insuficienta prelucrare i valorificare a nregistrrilor progresului colar.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
Costuri i
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
alte
ndeplinirea
intermediare
resurse
aciunilor
necesare

Valorificarea
optim a
nregistrrilor
privind
progresul
colar

ntocmirea
unor grafice de
progres scolar
pentru fiecare
elev pe
parcursul
ntregului an
colar

Grafice de
progres colar
realizate

Cadrele
didactice

Maxim

Pe tot parcursul
anului colar

responsabilii
Comisiilor
metodice
Comisia de
Asigurare a
Calitii

Fonduri i
resurse proprii

Chestionare
adresate elevilor
privind
Responsabilii
modalitile n
Cadrele
Comisiilor
care sunt
Pe tot parcursul
Fonduri i
didactice
metodice
evaluai i
Maxim
anului colar
resurse proprii
Consilierul
Comisia de
opiniile lor cu
educativ
Asigurare a
privire la
Calitii
modalitile n
care doresc s fie
evaluai
Comentarii : nregistrrile progresului colar sunt necesare, dar ele nsele nu asigur automat progresul, dac nu se acioneaz permanent
pentru monitorizarea lor i aplicarea msurilor ce se impun n vederea unor rezultate pozitive.
Aplicarea unor
msuri de
mbuntire a
situaiei la
nvtur in
cazul elevilor
care
nregistreaz un
regres colar

26

27

PRINCIPIUL CALITII 7 Apreciere i evaluare: Evaluarea i mbuntirea calitii

Perioada 15.04.2009

15.06.2010
Performana organizaiei este monitorizat i evaluat; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de
mbuntire; mbuntirile sunt implementate i monitorizate
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Inexistena unui sistem intern de validare a judecilor formulate n procesul de
autoevaluare.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
Costuri i
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
alte
ndeplinirea
intermediare
resurse
aciunilor
necesare
Activiti de
informare i
consultare asupra
raportului de
autoevaluare,
respectiv a
Asigurarea
raportului de
feed-back-ului
evaluare extern
Comisii externe
din partea
Comisia de
Realizarea
tuturor
de evaluare a
Raportul de
Asigurare a
planului de
factorilor
calitii
autoevaluare
Calitii
Resurse de timp
mbuntire a
Maxim
1 iunie2010
interesai
Comisia de
Fonduri proprii
Planul de
Responsabilii
calitii prin
asupra
Asigurare a
implicarea
mbuntire
de Comisii
concluziilor
Calitii
reprezentanilor
metodice
nregistrate n
comisiilor
procesul de
metodice
autoevaluare
Informarea
asupra planului
de mbuntire
i a sarcinilor ce
revin tuturor
celor implicai
Comentarii : Comunicarea eficient n instituie i n afara acesteia permite mbuntirea gradului de informare i formare a tuturor celor
interesai (elevi, prini, cadre didactice) att asupra propriilor lor probleme, ct i asupra problemelor colii, dar i informarea factorilor de
decizie din coal asupra problemelor elevilor, prinilor i chiar ale cadrelor didactice.

28

29

PRINCIPIUL CALITII 7 Apreciere i evaluare: Evaluarea i mbuntirea calitii

Perioada 15.04.2009

15.06.2010
Performana organizaiei este monitorizat i evaluat; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de
mbuntire; mbuntirile sunt implementate i monitorizate
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Grad sczut de colectare a informaiilor.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
necesare
msurabile
pentru
aciunii
ndeplinirea
aciunilor
mbuntirea
modului de
accesare i
colectare a
informaiilor n
interiorul
organizaiei

Aplicarea de
chestionare
privind
ateptrile
elevilor asupra
procesului
educativ
desfurat n
coal
Crearea unui
grup de discuii
n rndul
cadrelor
didactice ale
unitii colare
Realizarea
unui sistem
eficient de
informare a
elevilor i
apartinatorilor
asupra
problemelor
specifice colii
Introducerea,
pe site-ul colii,
a unui forum de
discuii i
moderarea lui
Stabilirea
unor trasee

Termene i
obiective
intermediare

Monitorizare
i evaluare

Costuri i
alte
resurse
necesare

Centralizatoare
cu chestionatele i
teste aplicate
elevilor

Profesorii
indrumatori de an
Cadrele
didactice
Comisia pentru
Asigurarea Calitii

Maxim

1 iunie 2010

Grup de discuii
operaional
35 % dintre
cadrele didactice
utilizatori activi ai
grupului

Moderator grup de
discuii

Medie

1 ianuarie 2010

Comisia pentru
Asigurarea
Calitii

Fonduri i
resurse proprii

Sistem de
informare
operaional
Forum de discuii
cu cel puin 10
subiecte i 50
utilizatori
nregistrai

Profesorii
indrumatori de an
Compartimentul
secretariat
Comisiile Metodice

Maxim

Februarie 2010
pentru sistem
permanent pentru
forum

Echipa
managerial
Comisia pentru
Asigurarea
Calitii
Inginer sistem

Fonduri i
resurse proprii

Sistem
operaional

Profesorii
indrumatori de an

Maxim

Februarie 2010

Comisia pentru
Asigurarea

Fonduri i
resurse proprii

30

Echipa
managerial
Comisia pentru
Asigurarea Caliti

Fonduri i
resurse proprii

Compartimentul
secretariat
Calitii
Echipa
managerial
Comentarii : Comunicarea eficient n instituie i n afara acesteia permite mbuntirea gradului de informare i formare a tuturor celor
interesai (elevi, prini, cadre didactice) att asupra propriilor lor probleme, ct i asupra problemelor colii, dar i informarea factorilor de
decizie din coal asupra problemelor elevilor, prinilor i chiar ale cadrelor didactice.
clare de
colectare a
informaiilor

PRINCIPIUL CALITII 7 Apreciere i evaluare: Evaluarea i mbuntirea calitii

Perioada 15.04.2009

15.06.2010

Performana organizaiei este monitorizat i evaluat; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de
mbuntire; mbuntirile sunt implementate i monitorizate
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Rezistena la schimbare din partea unor membri ai personalului.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
ndeplinirea
intermediare
aciunilor

Schimbarea
atitudinii i
mentalitii
unor membri ai
personalului
fa de noile
cerine ale
sistemului de
nvmnt

Implicarea
cadrelor
didactice n
aciuni de
formare la nivel
de coal, CCD
i ISJ cu scopul
de a se informa
asupra noilor
metodologii
didactice i a le
aplica la ore
Realizarea de
mese rotunde,
schimburi de
experien i
aciuni de
diseminare n
coal a
rezultatelor
aciunilor
derulate

70% din
profesorii
instituiei de
nvmnt
implicai n
procese de
formare
Procese verbale
ale aciunilor
derulate

Echipa
managerial
Cadrele
didactice
Responsabil cu
perfecionarea i
formarea continu

31

Medie

Anul colar
2009-2010

Comisia de
Asigurare a
Calitii

Costuri i
alte
resurse
necesare

Resurse de
timp
Fonduri proprii
( ale unitii)

Comentarii : Sunt necesare aciuni susinute n vederea stimulrii cadrelor didactice pentru a promova susinut metode didactice moderne.

PRINCIPIUL CALITII 7 Apreciere i evaluare: Evaluarea i mbuntirea calitii

Perioada 15.04.2009

15.06.2010

Performana organizaiei este monitorizat i evaluat; procesul de autoevaluare are ca rezultat planul de
mbuntire; mbuntirile sunt implementate i monitorizate.
PUNCTUL SLAB avut n vedere: Numr nc insuficient de proceduri adoptate fa de necesar.
inte
Aciuni
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene i
Monitorizare
Costuri i
necesare
msurabile
pentru
aciunii
obiective
i evaluare
alte
ndeplinirea
intermediare
resurse
aciunilor
necesare
mbuntirea
sistemului de
adoptare i
aplicare a
procedurilor

Analiza
impactului
procedurilor deja
aplicate
Identificarea
domeniilor de
aplicabilitate a
unor noi
proceduri
Dezbaterea
asupra
procedurilor
supuse adoptrii
Adoptarea de

mbuntirea
calitii n urma
aplicrii
procedurilor deja
aprobate i
aplicarea de noi
proceduri
Raportarea
rezultatelor
procedurilor
aplicate

Echipa
managerial
Comisia de
Asigurare a
Calitii
Corpul
profesoral

Maxim

32

Anul colar
2009-2010

Comisii externe
de evaluare
Comisia de
Asigurare a
Calitii

Fonduri i
resurse proprii

A. DOMENIUL: CAPACITATE INSTITUIONAL


b)baza material
PUNCTUL SLAB avut n vedere:
Indicator 4.2. Existena i dezvoltarea fondului bibliotecii colare/ centrului de informare i
documentare

noi proceduri
Monitorizarea
Responsabil
Priorit Termene i
Monitoriaplicrii
procedurilor
inte
Aciuni necesare
Rezultate
pentru
atea
obiective
zare i
aprobate i
msurabile
ndeplinirea
aciuintermeevaluare
aplicarea
aciunilor
nii
diare
msurilor
corective
Decembrie
Implicarea
Creterea
Profesori
de
Medie
Managerii si
necesare
2009
Amenajarea
numrului
romana:
CEAC de
Motivarea
Diseminarea membrilor
Raportri
Comisiade
pentru limba
Maxim
Anul colar
Comisia
personalului
informaiilor,
asuprade limba
Asigurarea
2009-2010
Asigurare a
unei
biblioteci catedrei
volume
cu
Bbuc Cristina
colii fa de
inclusiv exemple
diseminrilor
Calitii
Calitii
scolare/
centru i literatura
minim
5% pe
si Prvulescu
implementarea
de bune practici
desfurate
Echipa
procedurilor
deprivind cultura romn
n
an.
Marinela
Ofert
managerial
organizaional
educaional
documentare
completarea
Diseminarea
Fonduri i
corelat cu
si informaiilor
informare
fondului
de carte
resurse proprii
cererea
privind oferta
din sumele
educaional n
alocate de
zon
Aplicarea de MEdCT i din alte
recompense n surse (donaii,
scopul creterii
sponsorizri)
motivaiei
Comentarii : Procedurile adecvate rezolv, printr-o aplicare i monitorizare corect, multe dintre problemele interne ale organizaiei ntr-o
manier obiectiv, transparent i contribuie la ntrirea disiplinei interne.

Incadrarea pe
post a unui
bibliotecar

Utilizarea de
ctre fiecare
elev i cadru
didactic n
medie o data
pe lun a
bibliotecii
colare

Managerii

Medie

Martie
Iunie 2010

Responsabil
CEAC

C. DOMENIUL: MANAGEMENTUL CALITII


c) proceduri obiective i transparente de evaluare a rezultatelor nvrii
PUNCTUL SLAB avut n vedere:
Indicator1.1. Existena i aplicarea procedurilor de optimizare a evalurii nvrii
33
Includerea in
documentele

Creterea
promovabilitii

Managerii

Mare

Octombrie

Responsabil
CEAC