Sunteți pe pagina 1din 18

PROIECT PENTRU EXAMENUL DE

CERTIFICARE A COMPETENELOR
PROFESIONALE NIVEL IV
CALIFICAREA: Tehnician instalator pentru constructii

ndrumtor proiect:
Prof ing. IONESCU CRISTIAN
Absolvent:
LEFTER DRAGOS GABRIEL

Tema proiectului
SCHEMA FUNCTIONALA PENTRU
VENTILAREA MECANICA

Generaliti
nseciileindustrialecudegajridenociviticoncentratesepoateaplicaun
sistemdecaptarelocalsausepotprevedeadispozitivedeaspiraie,derefularesau
aspiraieirefulare.Acestesistemelimiteazmprtiereanocivitiloriasigur
parametriiaeruluinzonadelucru.Soluiacumrireadebituluideventilarepentru
realizareaconcentraiiloradmisedenocivitinzonadelucrugenereazvitezemariale
aeruluiirisculmprtieriinocivitilornntregulvolumalhalei.
Sistemeledeventilarelocalsepotclasificanfunciedenaturaimoduldepropagarea
degajrilornocive,detipulidimensiunileutilajelor,departicularitileproceselor
tehnologice,dealctuireaconstructivaincintei,etc.nfunciedemodulncareele
asigurcondiiiledemunclocale,sedeosebesc:
- instalaii de ventilare local prin refulare
- instalaii de ventilare local prin aspiraie
- instalaii de ventilare local prin refulare i aspirare

Instalaii de ventilare local prin refulare


a)Domeniudeutilizare
Reprezintometoddeventilarealoculuidemunc,aplicatlaprocese
tehnologicecutemperaturinalte,locuridemunccuemisiidesubstanenocive.
Duurile
deaersuntdispozitiveformatedingurideaercarerealizeazunjetasupraloculuide
munca.

Amplasareaduurilordeaerlaloculdemunc:anspate;bdeasupra;cn
Fa

Duuri de aer: a) cu pulverizare de ap; b) du


de aer alimentat centralizat

Limita minim i maxim a temperaturii i vitezei pentru duurile de aer

Perdele de aer
a)Domeniuldeutilizare
Instalaiiledeventilarelocalsubformdeperdeledeaerasigurrefulareaunor
jeturiplane,subformdepnzdeaer.Seutilizeazndomeniulindustrialcamijlocde
proteciepentruampiedicaptrundereaaeruluireceprin:
-uilehalelordestinateaccesuluiautoicaleferatsauuiledeaccescudeschidere
frecvent;-goluritehnologiceprincareseintroducnmodcontinuumaterialensecii.
nperioadacaldaanuluisepotutilizapentrudelimitareancperilorclimatizate.
Suntsistemecuposibilitateadeizolareaunorsursededegajrinocivesauaunorzonedin
halpentruampiedicapropagareanocivitilornntregulvolumalhalei.
Pentruspaiitehnologicecumsuntcabinsautuneldevopsire,perdeleledeaercu
refulareiaspiraierealizeazizolareaacestorzone.
Perdeleledeaersuntalctuitedinunulsaumaimultedispozitivepentrurefularea
uniformaaeruluiprinintermediulunuiventilatorcentrifugalsauaxial,dupcazoreea
decanaleiprizdeaer,lacareseanexeazbateriedenclzireifiltrudepraf.

Fig..4 Tipuri de perdele de aer

Soluii constructive pentru instalaii cu perdele


de aer

C
A lateral; B bilateral; C superioar

Instalaii de ventilare local prin aspiraie


Condiii de utilizare
Instalaiilelocaledeaspiraieprinvitezaaeruluigenerat,realizeazolimitarea
mprtieriinocivitilor,asigurndnacelaitimpideschiderileminimnecesare
desfurriiproceselortehnologice.Dispozitiveleutilizatetrebuiesasigureocaptarect
maicompletadegajrilornocive,snumpiediceprocesuldeproducieispermito
poziieanormalalucrtorului,nctsnufientresursageneratoaredenocivitii
deschidereadeaspiraie.Acesteinstalaiisuntalctuitedindispozitivuldecaptare,canal
deaeriventilator.Dispozitiveledecaptareanocivitilordinimediataapropierea
degajrilornocivepotfi:deschise,seminchisesaunchise.

Dispozitive deschise
a) Hotele

Tipuri constructive de hote

b) Aspiraii marginale

Tipuri constructive de aspiraii marginale

Dispozitive seminchise
Niele de ventilare suntsubformademesedelucru,nchisepetreilaturi,avnd
unspaiudeaccesidelucrulaparteafrontal,deschis/nchisntimpulfuncionrii,
utilizate.Nielepotfidetiplaboratorsauindustriale.
Dupmoduldedirecionarealmaselordeaerdininteriorullor,dictatdedensitatea
nocivitilordegajatenraportcuceaaaeruluiinterior,sedeosebesc:
-niecuorificiideaspiraielaparteasuperioar
-niecuorificiideaspiraielaparteainferioar
-niecuorificiideaspiraielaparteainferioarisuperioar

Tipuriconstructivedeniedeventilare

Dispozitive nchise
Carcasele suntdispozitivedeventilarelocalcarembraccompletsursa
generatoaredenociviti,reducndlaminimscpriledenocivitinincint.Soluia
constructivdeventilaresepoateaplicaatuncicndprocesultehnologicpermiteacest
lucruidegajrilenocivesunttoxice.

Tipuri constructive de carcase

Instalaii de ventilare local prin refulare i aspiraie

ncazulbilorindustrialedelimimari,tuneluridevopsire,uscare,cuvede
electrolizatuturorsurselordenociviticutendinapropagarenntreagaincint,se
utilizeazsistemedeventilarelocal,caresasigureomicaredirijataaerului.

Refulare pe o latur i aspiraie pe latura


opus

VA MULTUMESC!