Sunteți pe pagina 1din 7

TERMENLE PROCEDURALE

I.
II.
III.
IV.
V.

Notiune
Clasificare
Durata
Decaderea
Repunerea in termen

I. Notiune
TERMEN PROCEDURAL = intervalul de timp inauntrul caruia:
-

trebuie indeplinite anumite acte de procedura


sau, dimpotriva, este oprita indeplinirea altor acte de procedura

TERMEN DE PROCEDURA = poate fi


-

o zi fixa =>
termen de judecata
infatisare a martorului
depunere a raportului de expertiza
un anumit stadiu de procedura =>
I zi de infatisare
Inchiderea dezbaterii in fata I instantei

II. Clasificare
a. in functie de caracterul lor:
-

imperative (peremptorii) acelea inauntrul carora trebuie indeplinit un act de procedura


Ex: termenul pentru exercitarea caii de atac

prohibitive (dilatorii) acelea inauntrul carora legea interzice efectuarea vreunui act de
procedura
Ex:
1 zi somatia de plata in urm b. Mobile Art. 411
15 zile ex jud poate incepe vanzarea la licitatie, daca debitorul nu plateste art. 500
daca actul este facut inainte de termen este socotit prematur.

b. dupa modul in care sunt stabilite:


-

legale stabilite de lege in mod expres;

judecatoresti fixate de instanta in cursul solutionarii procesului;


Ex:
pt infatisarea partilor
pt prezentarea martorilor

conventionale stabilite de parti sunt incuviintate de judecator => devin termene judecatoresti.

c. dupa sanctiunea nerespectarii lor:


-

absolute

obligatorii pt instanta si parti


de respectarea lor depinde validitatea actului procedural
in caz contrar intervine
- nulitatea
- decaderea
- prescriptia

perimarea

relative

nu afecteaza validitatea actului procedural


in caz de nerespectare, atrag doar sanctiuni disciplinare sau pecuniare.
Ex:

7 zile pt pronuntarea hotararii


30 zile pt redactarea hotararii
d. dupa durata lor:
-

pe ore,

zile,

saptamani,

luni

ani;

III. Modul de calcul - Art. 101.


-

termenele statornicite pe ore =>

incep sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare.


-

termenele stabilite pe zile =>

Se calculeaza dupa sistemul exclusiv pe zile libere


Nu intra in socoteala

nici ziua cand a inceput

nici ziua cand s-a sfarsit

Ex: termenul de procedura de 5 zile


a inceput sa curga pe 01.noi.2005
s-a implinit la 7 noi 2002
-

termenele statornicite pe ani, luni sau saptamani =>

se sfarsesc in ziua anului, lunii sau saptamanii corespunzatoare zilei de plecare.


termenul care,
incepe la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi,
se va socoti implinit in ziua cea din urma a lunii.
termenul care
se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala, sau cand serviciul este suspendat,
se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
-

Art.104 actele de procedura trimise prin posta instantelor judecatoresti se socotesc indeplinite in
termen daca au fost predate recomandat la oficiul postal inainte de implinirea lui.

IV. Durata
momentul de plecare
rezulta din
dovada de primire
PV intocmit de agentul procedural

cazuri de echipolenta
-

cand com. actului de procedura este inlocuita cu un act echivalent

sunt de stricta interpretare = nu pot fi extinse prin analogie

3 cazuri

termenul incepe sa curga


-

si impotriva partii care a cerut comunicarea

de la data la care a cerut-o

Ex: vizeaza ipoteza in care partea cere sa i se com actul de proc partii adverse

cand o data cu somatia de executare se comunica si hotararea


-

comunicarea care a avut alt obiect este valabila si pt calcularea termenului de apel

cand apelul a fost depus inainte de termen hot se considera comunicata la data cererii
de apel
alte momente de plecare
-

pronuntarea hotararii

incuviintarea probei

punctul de implinire
in care termenul isi realizeaza efectul
t. imperative cand inceteaza posibilitatea de a mai exrecita dr in vederea caruia a fost acordat

t. prohibitive cand se naste dr de a indeplini anumite acte de procedura


regula
curg continuu
fara posibilitatea de a fi intrerupte/suspendate
exceptia
intreruperea
-

are ca efect inlaturarea perioadei consummate inainte de ivirea cauzei de intrerupere

dupa incetarea cauzei de intrerupere incepe sa curga un nou termen

Ex:
moartea partii, mandatarului in privinta termenului de apel
indeplinirea unui act de procedura in t. de perimarea

suspendarea
-

are ca efect oprirea curgerii termenului pe durata existentei unor situatii limitative
prevazute de lege

dupa incetarea cauzei se reia cursul

in calculul termenului intra doua perioade: pana la ivirea cauzei + dupa incetarea cauzei

V. Decaderea
1. Notiune
= sanctiune procedurala care consta in pierederea dreptului
-

de a declara o cale de atac/ a indeplini un act de procedura

care nu a fost exercitat in timp.

2. Functii
-

preventiva
sanctionatorie

3. Conditii
1. Existenta unui termen legal/ imperativ (peremptoriu) inauntrul caruia trebuie exercitat dr
este un termen legal si nu judecatoresc/conventional
este un termen imperativ (peremptoriu)
-

un termen prohibitiv/ dilatoriu atrage nulitatea actului de procedura efectuat inainte


de implinirea termenului

este un termen absolut si nu relativ


si atunci cand legea prevede
-

un termen fix pentru indeplinirea actului

actul tb facut intr-un anumit moment procesual

2. Partea (ori procurorul) sa nu fi exercitat dreptul procedural inauntrul acestui termen


decaderea nu intervine in cazul drepturilor procedural ale instantei de judecata (care sunt si
indatoriri procesuale)
3. Inexistenta unei derogari exprese de la sanctiunea decaderii => decaderea nu intervine atunci
cand:
exista o dispozitie expresa a legii in acest sens
Ex: neideplinirea obligatiei de a depune suma necesara deplasarii martorilor se acopera daca martorii se
prezinta la termenul fixat

decaderea priveste una din partile legate printr-un raport de solidaritate sau indivizibilitate,
iar cel putina una dintre celelalte parti a efectuat un act de procedura in termen
Ex: efectele admiterii apelului/ recursului declarat de unul dintre coparticipanti se va existende si la cei care
nu au declarat apel sau recurs

partea care putea invoca decaderea a renuntat la acest drept tb indeplinite urm conditii:
termenul sa fie reglementat de norme de ordine privat;
partea sa aiba capacitate de exercitiu deplina
renuntarea intervine dup ace termenul a expirat
renuntarea trebuie sa fie stricta si personala
legea stabileste o alta sanctiune
Ex: formularea C Rec/ C interventie dupa termenul prevazut de lege atrage sanctiunea judecarii separate,
afar de cazul in care partile consimt sa judece impreuna

partea interesata dovedeste ca a fost impiedicata de o imprejurare mai presus de vointa sa


-

Art 103(2) actul de procedura se va indeplini in termen de 15 zile de la incetarea


impiedicarii;

in acelasi termen vor fi aratate si motivele impiedicarii.

4. Invocarea si pronuntarea decaderii


decaderea nu opereaza de drept ci tb pronuntata de instanta

daca norma juridica incalcata este de ordine publica

poate fi invocate de
-

oricare din parti

procuror

instant din oficiu

poate fi invocate in orice stadiu al pricinii

exista cazuri ina care legea limiteaza momentul pana la care se poate invoca
Ex: Art. 310. - Daca nu se dovedeste, la prima zi de infatisare, ca recursul a fost depus peste
termen sau daca aceasta dovada nu reiese din dosar, el se va socoti facut in termen.

daca norma juridica incalcata este de ordine privata

poate fi invocata numai de partea interesata

numai la I termen ce a urmat momentului cunoasterii motivului decadarii

partea care nu a invocat in termen decaderea este decazuta ea insasi din dreptul de
a o mai invoca

daca procesul este in curs

pe calea EXCEPTIEI

sarcina probei revine ce o invoca

daca a intervenit o hotarare

pe calea Apelului/ Recursului

daca norma incalcata este de ordine privata poate fi invocate pe calea apelului
daca:
-

a fost invocata in termen in fata instantei de fondl

instanta a respins-o/ a omis sa se pronunte

5. Efecte
pierderea DREPTULUI PROCEDURAL ce nu a fost exerc in termenul legal imperativ
nu afecteaza DREPTUL SUBIECTIV
daca partea a fost decazuta si totusi a facut actul

este lovit de nulitate


-

nu intervine ca efect direct al nerespectarii normei juridice care a stabilit


termenul legal peremptoriu

ci este o consecinta a decaderii

actele ulterioare sunt nule

totusi produce efecte daca cuprinde

o manifestare de vointa

declarativ

constatari de fapt

VI. Repunerea in termen

1. Notiune
= Art 103(2) actul de procedura se va indeplini in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii;
2. Conditii cumulative
partea sa faca dovada unei imprejurari mai presus de vointa ei care exclude culpa partii
in termen de 15 zile de la incetarea impiedicarii partea interesata sa formuleze:
-

cererea de termen

cererea de exrecitare a caii de atac

cererea de incuviintare a indeplinirii unui alt act de procedura

3. Invocarea si pronuntarea
cine?

doar la cererea partii interesate

pt ca nu se poate deroga de la pp disponibilitatii

competenta?

cererea de repunere in termen este un incident procedural => competenta apartine instantei
-

competente sa solutioneze calea de atac

ori sa indeplineasca actul de procedura respectiv

Ex: cererea de repunere in termenul de apel se depune la instant de apel, chiar daca cererea
de apel se depune la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea nulitatii;

cum?

INCHEIERE INTERLOCUTORIE
-

cererea vizeaza un act de procedura care tb indeplinit inainte de pronuntarea hot

va putea fi atacata doar o data cu hotararea data asupra fondului;

INCHEIERE
-

daca s-a cerut repunerea in termenul de exercitare a unei cai de atac

si s-a admis cererea de repunere in termen

dupa care va trece la solutionarea caii de atac respective

va putea fi atacata
doar de intimat sau procuror
numai o data cu hotararea pronuntata in calea de atac respective
cu ct. ca aceasta din urma sa fie susceptibila de ex. vreunei de cai de atac

HOTARARE
-

daca s-a cerut repunerea in termenul de exercitare a unei cai de atac

daca s-a respins cererea repunere in termen

prin hotararea pronuntata respinge


cererea de repunere in termen ca neintemeiata sau tardiva
calea de atac ca tardiva

daca s-a cerut repunerea in termenul de apel => hot este supusa recursului

daca s-a cerut repunerea in termenul de recurs => hot este irevocabila

daca s-a cerut repunerea in termenul de exercitare a unei CA/Revizuiri =>


=>

este susceptibila de exercitiul acelei cai de atac (apel sau recurs) ce putea
fi exercitata impotriva hotararii ce urma sa se pronunte in CA/Rev

07.01.2010