Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA DIVORTULUI

I. INSTANTA COMPETENTA
II. SESIZAREA INSTANTEI DE DIVORT
1. Legitimarea procesuala
2. Cererea de divort
3. Cererea reconventionala
III. JUDECATA
1. Depunerea cererii
2. Publicitatea
3. Prezenta partilor
4. Regimul probelor
IV. LUAREA UNOR MASURI PROVIZORII
V. JUDECAREA UNOR CERERI ACCESORII
VI. ACTELE PROCESUALE DE DISPOZITIE
VII. HOTAREA DE DIVORT
VIII. CAILE DE ATAC
IX. DIVORTUL PRIN CONSIMTAMANTUL SOTILOR

I. INSTANTA COMPETENTA – Art. 607.

• Judecatoria are plenitudine de competenta pentru judecata in prima instanta;


• judecatoria în circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor,
– daca la data introducerii actiunii cel putin unul dintre soti mai locuieste in
circumscriptia acelei judecatorii;
• judecatoria în circumscriptia careia îsi are domiciliul pârâtul
– daca sotii nu au avut domiciliu comun sau
– daca niciunul din soti nu mai locuieste în circumscriptia judecatoriei în care se afla cel
din urma domiciliu comun,
• judecatoria în circumscriptia caruia îsi are domiciliul reclamantul.
– când pârâtul nu are domiciliu în tara;

II. SESIZAREA INSTANTEI DE DIVORT

1. Legitimarea procesuala – Actiunea de divort are un caracter strict personal


• Nimeni nu o poate exercita in numele sotului reclamant;
• Iar ca parat nu poate fi chemat decat celalat sot;

2. Cererea de divort
• Cf art 112 +
• Numele copiilor minori nascuti din casatorie sau care au aceiasi situatie legala, ori aratarea
ca asemenea copii nu exista

• La cerere, se va alatura un certificat de casatorie si câte un certificat de nastere al copiilor


minori.

3. Cererea reconventionala - art. 608 alin 1


• pana la I zi de infatisare:
– in sedinta publica;
– pentru faptele petrecute pana la aceasta data;
• pana la inceperea dezbaterilor asupra fondului;
– pentru faptele savarsite dupa prima zi de infatisare;
• direct la instanta investita cu judecarea apelului
– pentru faptele savarsite dupa inceperea dezbaterilor la prima instanta si in timp
ce judecata primei cereri se afla in apel;
• Art. 608 alin 2 – se judeca numai impreuna cu cererea principala – nu se poate disjunge;
• Art. 610 – neintroducerea in termen atrage:
– decaderea pentru sotul pârât din dreptul de a cere divortul,
– afara de cazul când cererea reclamantului a fost respinsa si motivele divortului
s-au ivit în urma.

III. JUDECATA
• Depunerea cererii – art. 613 alin 4
• Cererea de divort, împreuna cu înscrisurile doveditoare, se va prezenta personal de
catre reclamant presedintelui judecatoriei;
• Presedintele va da sfaturi de impacare;
• Daca reclamantul staruie in cererea sa, presedintele va fixa termen pt judecarea cererii
• Citarea paratului
o Prin publicitate
- Daca reclamantul invedereaza ca desi a facut toate eforturile nu a putut afla
domiciliul paratului;
- Declaratia facuta cu rea-credinta atrage _ casarea hotararii;
\retractarea ei prin contestatie in anul
o Prin afisare – Art. 6161. – in cazul in care sotului pârât nu s-a prezentat la primul
termen de judecata,
- instanta va cere dovezi sau va dispune cercetari pentru a verifica daca
pârâtul îsi are domiciliul la locul indicat în cerere si,
- daca constata ca nu domiciliaza acolo, va dispune citarea lui
 la domiciliul sau,
 precum si, daca este cazul, la locul sau de munca.
• Intampinarea – art. 612 alin 5 – Pârâtul nu este tinut sa faca întâmpinare;
• Publicitatea – Art. 615.
• Cererea de divort se judeca în sedinta publica.
• Instanta va putea sa dispuna însa judecarea în camera de consiliu, daca va aprecia ca
prin aceasta s-ar asigura o mai buna _ judecare
\ sau administrare a probelor.
• În toate cazurile hotarârea se pronunta în sedinta publica.

• Obligativitatea infatisarii personale a partilor – Art. 614. - În fata instantelor de fond,


partile se vor înfatisa în persoana,
• afara numai daca unul dintre soti:
1. executa o pedeapsa privativa de libertate,
2. este împiedicat de o boala grava,
3. este pus sub interdictie sau
4. are resedinta în strainatate;
• în aceste cazuri, partile se vor putea înfatisa prin mandatar.

• Prezenta reclamantului – Art. 616. - cererea va fi respinsa ca nesustinuta, daca la termenul


de judecata, în prima instanta
• reclamantul lipseste nejustificat
• si se înfatiseaza numai pârâtul;

• Prezenta paratului
• paratul poate lipsi la judecata;
• Apelul/recursul paratului se judeca chiar daca se prezinta doar reclamantul;

• In cazul in care, in cursul judecatii ( indiferent de instanta) lipsesc ambele parti =>
SUSPENDARE
• Regimul probelor
• interogatoriul
 Art. 612 alin 6 – Interogatoriul nu poate fi cerut pentru dovedirea
motivelor de divort.
 Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 969/2007: chemarea la
interogatoriu a unuia dintre soti este posibila:
- Atat in privinta motivelor de divort
- Cat si in legatura cu cererile accesorii

• martori _ rudele si afinii pana la gr III inclusiv;


/ cu exceptia descendentilor;
• pentru incredintarea copiilor minori se vor asculta:
 parintii
 minorii – daca au implinit varsta de 10 ani;
 autoritatea tutelara:
- ICCJ: reprezentantul autoritatii nu trebuie sa se prezinte obligatoriu,
fiind suficienta comunicarea parerii in scris;
- Hotararea este casabila, daca:
o Autoritatea tutelara nu a fost citata;
o Delegatul nu a prezentat punctul de vedere;
o Sau nu exista un referat scris;
- In acest caz, nu se va casa cu trimitere ci cu retinere, deoarece aut. tut. nu
are calitatea de parte;
- Daca nu s-a luat nicio hoatarare cu privire la minor, deoarece cererea de
divort a fost respinsa, motivul necitarii aut. tut. nu poate duce la
admiterea caii de atac;

IV. LUAREA UNOR MASURI PROVIZORII – Art. 6132.

 Instanta poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanta presedintiala, masuri
vremelnice cu privire la:

1. încredintarea copiilor minori,


2. la obligatia de întretinere,
3. la alocatia pentru copii si
4. la folosirea locuintei.
 Aceasta norma speciala presupune declansarea procesului de divort;
 Inainte de sesizarea instantei de divort se pot lua aceste masuri in temeiul art. 581;
 In orice caz, masurile luate sunt valabile doar pana la solutionarea de fond privind
desfacerea casatoriei;

V. JUDECAREA UNOR CERERI ACCESORII


• pot fi solicitate fie prin cererea de divort fie prin cererea reconventionala:
1. incredintarea spre crestere si educare a copiilor minori si stabilirea
contributiei fiecarui parinte;
2. nume
 va lua act de invoiala sotilor;
 in cazul in care nu exista invoiala – se poate incuviinta pentru motive
temeinice;
3. bunuri commune
 va lua act de invoiala sotilor;
 va putea pronunta, la cererea oricaruia dintre soti, urmand regulile
partajului judiciar;
 instanta de divort este competenta sa solutioneze cererea de partaj , chiar
daca in masa partajabila se afla un imobil in circumscriptia altei instante –
in temeiul art. 17
4. pensia de intretinere – la cererea sotului interesat;
5. beneficiul contractului de locatiune – la cererea partilor;
• formularea cererilor 3-5 este facultativa in cadrul procesului de divort;
• in cazul in care au fost formulate in cadrul procesului de divort - vor fi solutionate
impreuna cu cererea pp.
• disjungere: in cazul in care solutionarea lor ar duce la intarzierea solutionarii cererii de
divort

VI. ACTELE PROCESUALE DE DISPOZITIE:


• Renuntarea:
- Fara consimtamantul parartului _ in I instanta;
/ apel
- Cu consimtamantul paratului _ in recurs;
- Nu are nici o influenta asupra cereri paratului;
• Impacarea (tranzactia):
- stinge procesul
o in orice faza a procesului ( chiar apel sau recurs)
o chiar daca apelul sau recursul nu sunt timbrate;
- reclamantul va putea porni o cerere noua:
o pt fapte aparute ulterior impacarii;
o dar se poate folosi si de faptele vechi;
- cu privire la cererile accesorii
o in unele cazuri
 prestarea intretinerii
 incredintarea minorului;
 dr de a avea legaturi personale cu minorul
 numele
o invoiala tb incuviintata de instanta judecatoreasca

VII. HOTARAREA DE DIVORT


• se poate pronunta
• Din vina exclusiva a sotului parat;
• Din vina sotului reclamant;
o Daca paratul a formulat cerere reconventionala si din dezbateri rezulta
culpa procesuala a reclamantului;
o Se admite cererea reconventioala si se respinge cererea principala;
• Din vina ambilor soti;
o Chiar daca numai reclamantul a facut cerere, dar din
administrarea probelor => vina amandurora;
o Cand s-a formulat de catre parat cerere reconventionala;
• Fara vina unuia sau ambilor soti – art.38 alin 2 si 3

• Cerearea de divort va fi respinsa ca nesustinuta in cazul absentei reclamantului;


• La I termen de judecata in I instanta;
• La judecarea apelui/recursului apartinand reclamantului;
• Nu se va motiva – daca ambele parti solicita acest lucru;
• Recunoasterea – nu este admisa ca mijloc de proba pt dovedirea motivelor de divort;
• Efectele hotararii
• Este o hotarare constitutiva de drepturi;
• Casatoria se considera desfacuta la data la care hotararea a ramas irevocabila;
• Efecte se produc _ de la aceasta data
/ numai pt viitor;
• Efectele patrimoniale ale casatoriei fata de terti inceteaza:
o La data la care s-a facut mentiunea despre divort pe marginea
certificatului de casatorie;
o La data cand ei au cunoscut divortul;

VIII. CAILE DE ATAC


• Cai ordinare de atac
• Apel
• Recurs
• Termen: 30 de zile de la comunicarea hotararii
- Se respecta acest termen chiar daca prin intermediul recursului se ataca
numai solutia data unei cereri accesorii;
• Particularitati:
- Respingerea apelului si recursului reclamantului ca nesustinute;
- Solutionarea apelului sau recursului paratului, chiar daca se prezinta numai
reclamantul;

• Cai extraordinare de atac


• Contestatie in anulare
• hotarârea data în materie de divort nu este supusa revizuirii – art. 619 alin 5
- vizeaza doar capatul principal de cerere – indiferent de solutia data cererii de
divort;
- este totusi admisibila daca se ataca solutia data capetelor accesorii;

IX. DIVORTUL PRIN CONSIMTAMANTUL SOTILOR


Conditii - art. 38 C fam
1. Pana la data cererii de divort a trecut cel putin 1 an de la incheierea casatoriei
2. Nu exista copii minori rezultati din casatorie

Cererea - art. 6131


• Va fi semnata de ambii soti.
• Atunci când este cazul, în actiunea de divort, sotii vor stabili si modalitatile în care au convenit sa fie
solutionate cererile accesorii divortului.
Prezenta – este obligatorie prezenta ambilor soti pentru verificarea consimtamantului
Procedura
• Presedintele
- Va fixa termen, in sedinta publica, dupa 2 luni;
- La termen, verifica daca sotii staruie in desfacerea casatoriei pe baa
acordului lor;
• Probele
- Nu se administreaza probe cu privire la motivele de divortș
- Cand considera necesar se administeaza probe cu privire la cererile
accesorii
o nume
o pensia de intretinere ;
o atribuirea locuintei;

Hotararea
• Se pronunta fara a se pronunta divortul din vina unuia/ambilor soti;
• Nu va fi motivata cu privire la acest capat de cerere;
• Este definitiva si irevocabila in ceea ce priveste divortul;
• Nu se comunica cf art. 266 (3)
• Daca insa au fost solutionate cereri accesorii, dar nu prin acordul partilor ( au
fost administrate probe) si deci solutiile ar putea fi atacate:
o Hot ar trebui comunicata
o Termenul de exrecitare al apelului/recursului fiind cel de drept comun;

A!!!! – actiunea in desfacerea casatoriei se poate introduce si dupa desfacerea casatoriei;