Sunteți pe pagina 1din 4

HOTARAREA JUDECATOREASCA

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Clasificare
Continutul
Redactarea, semnarea si comunicarea
Efectele hotararilor
Indreptarea, lamurirea si completarea hotararilor
Cheltuielile de judecata
Termenul de gratie
Executarea vremelnica
Investirea cu formula executorie

I. Notiune si clasificare
= actul final al judecatii, actul de dispozitie al instantei cu privire la litigiul
dintre parti, act cu caracter jurisdictional; = scopul urmarit prin declansarea
procesului.
Clasificare:
a.

in functie de instanta care pronunta hotararea, momentul in care intervine si daca rezolva sau nu fondul:
- sentinte hotararile prin care instantele rezolva fondul cauzei
- decizii hotararile prin care instantele solutioneaza apelul, recursul, precum si recursul in interesul legii
sau in anulare;
- incheieri toate celelalte hotarari date in instanta in cursul judecatii
Aceste dispozitii dreptul comun nu se aplica pentru situatii speciale in care instanta trebuie sa decida in baza
unor norme speciale care arata in mod expres si cum se numeste actul de procedura pe care il pronunta.

b. dupa durata actiunii lor:


- hotarari propriu-zise rezolva fondul si au o actiune, de regula, nelimitata
in timp;
- hotarari provizorii au caracter temporar, prin ele se iau masuri
vremelnice in timpul procesului.
c. dupa cum exista sau nu posibilitatea atacarii lor cu apel sau recurs:
- nedefinitive hotarari de prima instanta, care pot fi atacate cu apel;
- definitive nesusceptibile de apel, pot fi atacate cu recurs:
1. cele date fara drept de apel;
2. cele date in prima instanta, care nu au fost atacate cu apel, daca
judecata acestuia s-a perimat sau apelul a fost respins;
3. hotararile date in apel, prin care se rezolva fondul pricinii;
4. hotararile prin care apelul a fost anulat ca netimbrat sau neregulat
introdus;
5. hotararile prin care instanta de apel caseaza cu trimitere spre
rejudecare sau isi declina competenta
- irevocabile:
1. hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, nerecurate;
2. hotararile date in prima instanta, care nu au fost atacate cu apel;
3. hotararile date in apel, nerecurate;

4. hotararile date in recurs, chiar daca prin acestea s-a solutionat


fondul pricinii;
5. orice alte hotarari care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu
recurs;
6. alte situatii: hotararea de perimare a recursului, hotararea de
anulare a recursului ca netimbrat sau nemotivat).
d. dupa cum pot sau nu sa fie puse in executare:
- executorii sunt cele pronuntate in actiuni in realizarea dreptului, daca sunt
definitive sau se bucura de executie vremelnica;
- neexecutorii pronuntate in actiuni in constatare.
e. din punct de vedere al continutului lor:
- integrale rezolva in intregime procesul, dezinvestind instanta de intreg
dosarul;
- partiale pot fi pronuntate, la cererea reclamantului, daca paratul
recunoaste, in parte, pur si simplu in fata instantei si in mod expres
pretentiile acestuia.
f. din punct de vedere al condamnarii
- cu o singura condamnare paratul este obligat la efectuarea unei prestatii
determinate;
- cu condamnare alternativa prevad o condamnare principala si una
secundara (care se va executa in masura in care nu este posibila cea
principala).
II.
Redactarea, semnarea si comunicarea hotararii
- cel mai tarziu a treia zi dupa pronuntare,

grefierul preda dosarele


judecatorului, in vederea redactarii hotararii (dupa ce, in termen de 48 de ore de
la terminarea sedintei intocmise partea introductiva a acesteia);
hot trebuie redactata in termen de 15 zile (depasirea nu duce la pierderea
valabilitatii hotararii) de catre presedintele completului sau judecatorul
desemnat de acesta, si, in acelasi termen si opinia separata;
se da in numele legii si cuprinde:
- aratarea instantei si numele judecatorilor;
- numele, domiciliul parttilor, mandatarii, reprezentantii, avocatii;
- obiectul cererii;
- dispozitivul;
- calea de atac si termenul in care se poate exercita;
- aratarea ca pronuntarea s-a facut in sedinta si semnaturile judecatorului si
grefierului.
hotararea are 3 parti:
1. practicaua intocmita de grefier, cu rolul de a stabili daca instanta a fost
competenta, daca compunerea a fost legala, daca s-au respectat
drepturile partilor; trebuie verificata de judecator;
2. motivarea judecatorul; analiza trebuie sa fie clara si simpla, precisa,
concisa si ferma; trebuie sa corespunda dispozitivului; nemotivarea sau
motivarea necorespunzatoare => casarea hotararii; motivarea in fapt
trebuie sa invedereze ca situatiile particulare se incadreaza in prevederile
generale si abstracte ale legii; nu este recomandabila folosirea motivarii
subsidiare sau alternative (slabeste puterea de convingere);

3. dispozitivul cuprinde solutia concretizata in minuta redactata cu prilejul


deliberarii; prin dispozitiv trebuie rezolvate toate cererile partilor =>
trebuie sa aiba un continut cat mai complet; continutul sau nu poate fi
completat nici pe calea incheierii de indepretare a erorilor materiale si nici
pe calea contestatiei la executare; se va consemna daca hotararea este
supusa apelului sau recursului si in ce termen ori daca este definitiva sau
irevocabila, precum si faptul ca a fost pronuntata in sedinta publica; se
trece si opinia separata si motivarea ei; reprezinta dezvoltarea minutei.
hotararea in nr. de exemplare necesar pentru a fi comunicata tuturor
persoanelor; primele doua exemplare se semneaza de catre judecatori si grefier
(unul se depune la dosar si altul la mapa de hotarari);
comunicarea se face in termen de 7 zile de la pronuntarea hotararii;
hotararea se comunica partilor dca termenul de apel sau recurs curge de la data
comunicarii; daca procurorul a participat i se comunica si lui; daca termenul de
apel/recurs curge de la pronuntare, hotararea se comunica dupa introducerea
acestuia, pentru a se motiva calea de atac.

III.
Termenul de gratie
= amanarea sau esalonarea pe care judecatorul o acorda debitorului, pentru executarea hotararii;
- este posibil in civil daca legea nu o interzice expres; dar este recomandat
-

I.
-

judecatorilor sa uzeze cu mare rezerva de el;


poate fi acordat numai prin hotararea care rezolva fondul si instanta trebuie sa
motiveze;
daca termenul s-a acordat, executarea nu se poate face pana la implinirea lui;
nu se poate acorda in obligatiile comerciale si nici in materia cambiei, biletului
la ordin si cecului (si nici termene legale, nici judecatoresti);
nu poate fi cerut de debitor sau daca i s-a acordat va fi decazut din el daca:
- bunurile lui sunt urmarite de alti creditori;
- este in stare de insolvabilitate notorie;
- prin fapta sa a micsorat garantiile creditorului sau nu a dat garantiile
promise;
alte cazuri de revocare a termenului de gratie: daca debitorul a fugit sau
risipeste bunurile sale mobile sau imobile.

Cheltuielile de judecata

taxe de timbru si alte cheltuieli precum: cazarea si transportul, administrarea


probelor, onorariile avocatilor (care pot fi marite sau miscorate de instanta ori de
cate ori considera ca sunt disproportionat de mici sau de mari fata de munca
depusa);
partea care a cazut in pretentii va fi obligata, la cerere (dar instanta are dreptul
sa atraga atentia partilor asupra acestui drept), sa suporte atat cheltuielile
facute de ea, cat si pe cele facute de partea care a castigat;
instanta se pronunta prin dispozitiv, pe baza actelor justificative si dupa
urmatoarele reguli:

partii ale carei pretentii sau aparari au fost admise in intregime i se vor
acorda integral cheltuilelile de judecata; exceptie: paratul care a
recunoscut la prima infatisare (in fata primei instante si nu in apel sau recurs
sau cu ocazia rejudecarii) pretentiile reclamantului nu va fi obligat la plata de
cheltuieli de judecata decat daca era pus in intarziere (dar nu de drept sau in
fata instantei); in cazul cererii pentru stabilirea paternitatii se aplica numai
daca paratului i s-a adus la cunostinta de nasterea copilului, pentru a-l putea
recunoste voluntar; daca a stiut chiar daca il recunoaste la prima infatisare
va fi obligat la cheltuieli;
daca pretentiile au fost admise partial se vor acorda numai cheltuielile
corespunzatoare pretentiilor admise (ambele parti sunt in culpa: una a
cerut mai mult decat i s-a datorat, iar cealalta a provocat procesul);
judecatorii nu pot micsora taxa de timbru, onorariile expertilor etc; exceptie
de la acordarea partiala cand reaua-credinta sau comportarea
neglijenta a paratului a determinat pe reclamant sa ceara ceea ce nu i se
datoreaza => paratul va fi obligat la plata integrala a cheltuielilor de
jduecata;
daca cererea are mai multe capete si numai unul a fost admis, sau cand
exista cereri de ambele parti, admise total sau in parte compensare;
coparticipare procesuala cheltuielile suportate in mod egal, proportional
sau solidar, in functie de interesul fiecaruia sau dupa felul raportului dintre ei,
a.i. fiecare sa fie obligat la plata cheltuielilor pe care le-a provocat prin
apararea sa.
hotararea care obliga la plata chelt. poate fi pusa in executare in termen de 3
ani de la ramanerea ei definitiva; daca partea a cerut si instanta a omis sa se
refere la cheltuieli, pot fi cerute pe calea apelului, a recursului sau a revizuirii
daca hotararea este definitiva sau le poate solicita pe calea unei cereri
separate; NU se foloseste procedura indreptarii hotararilor si nici contestatia
in anulare spciala (pentru neacordarea in recurs); se pot cere pe cale
separata, chiar daca au fost date de o instanta superioara, deoarece aceasta
nu reprezinta o cenzurare cererea poate fi formulata in termenul general de
prescriptie care curge de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a
castigat procesul.