Sunteți pe pagina 1din 3

1.1.

I.

SCOPUL SI REGULILE DE BAZA ALE PROCESULUI PENAL

SCOPUL PROCESULUI PENAL Art. 1.


procesul penal are ca scop

constatarea la timp si in mod complet a faptelor care constituie infractiuni, astfel ca orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale si nici o persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala. apararea ordinii de drept, apararea persoanei, a drepturilor si libertatilor acesteia, la prevenirea infractiunilor, precum si la educarea cetatenilor in spiritul respectarii legilor.

II.

procesul penal trebuie sa contribuie la

PRINCIPIILE PROCESULUI PENAL


1. Principiul legalitatii procesului penal Art. 2(1) procesul penal se desfasoara potrivit dispozitiilor prevazute de lege.

atat in cursul UP cat si in cursul judecatii

2. Principiul oficialitatii procesului penal Art. 2(2) actele necesare desfasurarii procesului penal se indeplinesc din oficiu, afara de cazul cand prin lege

se dispune altfel.
3. Principiul aflarii adevarului Art. 3. in desfasurarea procesului penal trebuie sa se asigure aflarea adevarului cu privire la

faptele si imprejurarile cauzei, precum si cu privire la persoana faptuitorului.

4. Principiul rolului activ Art. 4. sunt obligate sa aiba rol activ in desfasurarea procesului penal.

organele de UP si instantele de judecata

5. Garantarea libertatii persoanei Art. 5. In tot cursul procesului penal este garantata libertatea persoanei.

nici o persoana nu poate fi o retinuta,

o o o

arestata sau privata de libertate in alt mod si nici nu poate fi supusa vreunei forme de restrangere a libertatii

decat in cazurile si conditiile prevazute de lege. daca cel impotriva caruia s-a luat masura AP sau s-a dispus internarea medicala ori o masura de restrangere a libertatii
o

considera ca aceasta este ilegala,

o are dreptul, in tot cursul procesului penal, sa se adreseze instantei competente, potrivit legii.

orice persoana o care a fost, in cursul procesului penal, privata de libertate sau careia i s-a restrans libertatea, ilegal sau pe nedrept, o are dreptul la repararea pagubei suferite, in conditiile prevazute de lege.

In tot cursul procesului penal, invinuitul sau inculpatul AP poate cere

punerea in libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune.

6. Respectarea demnitatii umane Art. 51. orice persoana care se afla in curs de UP sau de judecata tb tratata cu respectarea demnitatii umane. este pedepsita prin lege supunerea acesteia

la tortura sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante


7. Prezumtia de nevinovatie Art. 52.

orice persoana este considerata nevinovata pana la stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarare penala definitiva.

8. Garantarea dreptului de aparare Art. 6. dreptul de aparare este garantat

invinuitului, inculpatului si celorlalte parti in tot cursul procesului penal.


in cursul procesului penal, organele judiciare sunt obligate

sa asigure partilor o deplina exercitare a drepturilor procesuale in conditiile prevazute de lege o si sa administreze probele necesare in aparare.

sa-l incunostinteze, de indata si mai inainte de a-l audia, pe invinuit sau pe inculpat despre o fapta pentru care este cercetat, o incadrarea juridica a acesteia si sa-i asigure posibilitatea pregatirii si exercitarii apararii. sa incunostinteze pe invinuit sau inculpat, o inainte de a i se lua prima declaratie, despre dreptul de a fi asistat de un aparator, o consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de ascultare. organele judiciare sunt obligate sa ia masuri
o o

in ct2 si in cazurile prevazute de lege,

pt asigurarea asistentei juridice a invinuitului/ inculpatului, if acesta nu are aparator ales


orice parte are dreptul sa fie asistata de aparator in tot cursul procesului penal. 9. Limba in care se desfasoara procesul penal Art. 7. in procesul penal procedura judiciara se desfasoara in limba romana. in fata organelor judiciare

se asigura partilor si altor persoane chemate in proces folosirea limbii materne, actele procedurale intocmindu-se in limba romana.
10. Folosirea limbii oficiale prin interpret Art. 8.

partilor care nu vorbesc sau nu inteleg limba romana ori nu se pot exprima li se asigura, in mod gratuit, prin interpret posibilitatea de a lua cunostinta de piesele dosarului, dreptul de a vorbi, precum si dreptul de a pune concluzii in instanta,.