Sunteți pe pagina 1din 15

ACTELE DE PROCEDURA

I.
II.
III.
IV.
V.
I.

Notiune
Clasificare
Conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura
Citarea si comunicarea actelor de procedura
Nulitatea actelor de procedura
Notiune
pentru declansarea procesului
= orice act (operatiune juridica sau inscris) facut /_ in cursul si in cadrul procesului civil
instanta judecatoreasca
de catre /_ parti
| legat de activitatea procesuala a acestora.
\ si ceilalti participanti la proces

II.

Clasificarea actelor de procedura


a. in functie de organele sau persoanele care le intocmesc sau de la care emana:
-

actele partilor: cererea de chemare in judecata, intampinarea etc;

actele instantei: incheieri, hotararea judecatoreasca, dispozitia de comunicare a hotararii


etc;

actele organelor auxiliare ale justitiei: dovezi de comunicare a actelor de procedura, pv de


luare a masurilor asiguratorii etc;

actele altor participanti la proces: intocmirea si depunerea raportului de expertiza,


depozitia de martor etc.

b. in functie de continut:
-

care contin o manifestare de vointa cererea de chemare in judecata, achiesarea, tranzactia


etc

care constata o operatie procedurala citatia, pv de sechestru etc.

c. in functie de natura lor:


-

acte judiciare se indeplinesc in fata instantei: interogatoriul partii, depozitia martorului


etc;

acte extrajudiciare se indeplinesc in cadrul procesului, dar in afara instantei: expertiza,


somatia etc.

d. in functie de modul de efectuare a actelor de procedura:

III.

acte scrise cererea de chemare in judecata, hotararea etc;

acte orale depozitia martorului, raspunsul la interogatoriu etc.

Conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura


-

trebuie facute in forma scrisa se pot dovedi usor si se asigura conservarea lor;

trebuie sa relateze in chiar continutul sau ca au fost indeplinite cerintele legii el nu poate fi
completat cu probe extrinseci, indiferent de proba;
1

IV.

trebuie indeplinite in limba romana (partile care nu cunosc au dreptul la un interpret pentru
a cunoaste actele, a vorbi in instanta si a pune concluzii).
Citarea si comunicarea actelor de procedura

1. Art. 85. Judecatorul nu poate hotari asupra unei cereri decat dupa citarea sau infatisarea
partilor, afara numai daca legea nu dispune altfel.
2. Comunicarea Art. 86
-

din oficiu

prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice salariat al acesteia;

prin agentii procedurali sau salariati ai alte instante, in circumscriptia careia se afla cel caruia i se
comunica actul;

cand asa nu este posibil se va face prin posta, cu scrisoare recomandata cu dovada de primire sau
prin alte mijloace care asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia

Art. 861. - dupa sesizarea instantei, daca partile au avocat sau consilier juridic,

cererile, intampinarile sau alte actese pot comunica direct intre acestia.

In acest caz, cel care primeste actul va atesta primirea si va consemna data primirii pe insusi
exemplarul care se va depune la instanta, de indata, sub sanctiunea neluarii in seama.

dovada comunicarii actelor poate fi facuta si prin orice alt inscris depus la dosarul cauzei prin
care se atesta, sub semnatura, primirea fiecarui act de procedura care a fost comunicat.

Art. 862. - In scopul obtinerii datelor si informatiilor necesare realizarii procedurii de comunicare
a citatiilor, a altor acte de procedura, precum si indeplinirii oricarei atributii proprii activitatii de
judecata,

instantele au drept de acces direct la bazele electronice de date sau la alte sisteme de informare
detinute de autoritati si institutii publice.

autoritatile si institutiile prevazute la alin. 1 au obligatia de a lua masurile necesare in vederea


asigurarii accesului direct al instantelor la bazele electronice de date si sistemele de informare
prevazute la acelasi alineat.

Art. 87 vor fi citati:

1. statul, judetul, comuna si celelalte persoane juridice de drept public,


in persoana capului autoritatii la contenciosul sediului central al administratiei respective
sau,
in lipsa de contencios, la sediul administratiei;
2. persoanele juridice de drept privat,
prin reprezentantii lor,
la sediul principal sau la cel al sucursalei ori, dupa caz, al reprezentantei.
3. asociatiile si societatile care nu au personalitate juridical
prin organele lor de conducere,
2

la sediul administratiei lor;


4. cei supusi procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului
prin administratorul judiciar ori, dupa caz, lichidatorul judiciar;
5. incapabilii
prin reprezentantii lor legali.
in caz de numire a unui curator special, citarea se va face prin acest curator;
6. prin Ministerul Afacerilor Externe
personalul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei,
cetatenii romani trimisi ca functionari la organizatii internationale,
precum si membrii lor de familie care locuiesc cu ei, aflati in strainatate.
7. prin organele centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla cei care i-au trimis
cetatenii romani, altii decat cei prevazuti in alineatul precedent,
aflati in strainatate in interes de serviciu,;
8. cei care se afla in strainatate, avand domiciliul sau resedinta cunoscuta,
printr-o citatie scrisa trimisa cu scrisoare recomandata cu dovada de primire
in cazul in care prin tratate sau conventii internationale la care este parte Romania sau prin
acte normative speciale nu se prevede o alta procedura, Dispozitiile art. 1141 alin. 4 sunt
aplicabile Daca paratul locuieste in strainatate
- presedintele va putea fixa un termen mai indelungat.
- prin citatie paratul va fi informat ca are obligatia de a-si alege domiciliul in Romania, unde
urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul.

in cazul in care paratul nu se conformeaza acestei obligatii, comunicarile se vor face prin
scrisoare recomandata, recipisa de predare la posta romana a scrisorii, in cuprinsul careia vor
fi mentionate actele ce se expediaza, tinand loc de dovada de indeplinire a procedurii.

9. daca domiciliul sau resedinta celor aflati in strainatate nu sunt cunoscute,


citarea se face potrivit art. 95 prin publicitate;
10. In toate cazurile, daca cei aflati in strainatate au mandatar cunoscut in tara,
va fi citat si acesta;
11. cei cu domiciliul sau resedinta necunoscuta , in tara ,
citarea se face potrivit art. 95 prin publicitate;
12. mostenitorii, pana la intervenirea lor in proces,
printr-un curator special, numit de instanta.

numirea tutorelui si curatorului se face, potrivit art. 116, 145 si, respectiv, art. 152 din
Codul familiei de catre autoritatea tutelara => instantele sunt obligate sa ceara autoritatii
tutelare numirea acestora.
3. Cuprinsul citatiei
-

citatia trebuie sa cuprinda Art. 88:


1.

numarul si data emiterii, precum si numarul dosarului;


3

2.

aratarea anului, lunii, zilei si orei de infatisare;

3.

aratarea instantei si sediul ei;

4.

numele, domiciliul si calitatea celui citat;

5.

numele si domiciliul partii potrivnice si felul pricinii;

6.

mentiunea ca, prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin
reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de judecata, cel citat este prezumat
ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost
inmanata;

7. alte mentiuni prevazute de lege;


8.

parafa sefului instantei si semnatura grefierului.

Aratarile de la punctele 2, 3, 4 si 6 sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.


-

o data cu citatia se comunca si actele de procedura: copie dupa cererea de chemare in judecata si
inscrisurile care o insotesc, copie de pe hotarare etc;
4. Inmanarea citatiei si a actelor de procedura

Art. 89 - citatia va fi inmanata partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului,


sub sanctiunea nulitatii (in pricinile urgente termenul poate fi si mai scurt);
daca partea se infatiseaza personal sau prin mandatar chiar daca nu a fost citata, procedura se
acopera, partea este insa in drept sa ceara amanarea pentru a-si pregati apararea;

Art. 90 unde
la domiciliul sau resedinta celui citat,
sau la asezarea comerciala, industriala sau profesionala a acestuia;
inmanarea se poate face oriunde, cand cel citat primeste citatia.
la comandamentul superior cel mai apropiat pentru cei ce se gasesc sub arme,
la capitania portului unde se gaseste inregistrat vasul pentru cei care alcatuiesc echipajul
unui vas de comert, inmanarea se face, in lipsa unui domiciliu cunoscut,
la administratia inchisorii pentru detinuti
la directia asezamantului pentru bolnavii aflati in spitale, ospicii ori sanatorii,

Art. 91 - cui Inmanarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura, se poate face si


functionarului sau persoanei insarcinate cu primirea corespondentei,
- care isi va arata in clar numele si prenumele, precum si calitatea,
-

iar apoi va semna dovada.

care isi va arata in clar numele si prenumele, precum si calitatea, iar apoi va semna dovada.
in cazul:
-

pers jur de dr public

pers jur de dr privat

asoc si soc care nu au personalitate juridical


4

cei supusi proc reorganizarii judiciare sau falimentului

MAE in cazul
o
o
o

personalul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei,


cetatenii romani trimisi ca functionari la organizatii internationale,
precum si membrii lor de familie care locuiesc cu ei, aflati in strainatate,.

cand actul urmeaza sa fie inmanat unui avocat ori notar public,

Art. 92 cum
personal celui citat,
-

care va semna adeverinta de primire,

agentul insarcinat cu inmanarea certificand identitatea si semnatura acestuia.

daca cel citat, aflandu-se la domiciliu, nu vrea sa primeasca citatia sau, primind-o, nu voieste
ori nu poate sa semneze adeverinta de primire,
-

agentul va lasa citatia in mana celui citat sau,

in cazul refuzului de primire, o va afisa pe usa locuintei acestuia, incheind despre


acestea proces-verbal.

daca cel citat nu se gaseste la domiciliu sau daca, in cazul hotelurilor sau cladirilor compuse
din mai multe apartamente, el nu a indicat camera sau apartamentul in care locuieste
-

agentul va inmana citatia, in primul caz, unei persoane din familie, sau, in lipsa,
oricarei alte persoane care locuieste cu dansul, sau care, in mod obisnuit, primeste
corespondenta,

iar, in celelalte cazuri, administratorului, portarului, ori celui ce in mod obisnuit il


inlocuieste;

persoana care primeste citatia va semna adeverinta de primire,

agentul certificandu-i identitatea si semnatura si incheind proces-verbal despre cele


urmate.

daca persoanele aratate in alineatul precedent nu voiesc ori nu pot sa semneze adeverinta de
primire
-

agentul va incheia proces-verbal,

lasa citatia in mana lor;

daca cei aratati nu voiesc sa primeasca citatia sau sunt lipsa


- agentul va afisa citatia, fie pe usa locuintei celui citat, fie daca nu are indicatia
apartamentului sau camerei locuite, pe usa principala a cladirii,
- incheind de asemenea proces-verbal despre toate acestea.
Inmanarea citatiei nu se poate face
-

unui minor sub 14 ani impliniti

sau unei persoane lipsita de judecata. Puterea de judecata este presupusa pana la
dovada contrarie.

Dispozitiile prezentului articol se aplica si la comunicarea sau notificarea oricarui alt act de
procedura.
-

Citarea prin afisare


5

la usa domiciliului celui citat


-

daca cel citat, aflandu-se la domiciliu, nu vrea sa primeasca citatia sau, primind-o, nu
voieste ori nu poate sa semneze adeverinta de primire,

daca cei aratati nu voiesc sa primeasca citatia sau sunt lipsa agentul va afisa citatia, fie pe
usa locuintei celui citat, fie daca nu are indicatia apartamentului sau camerei locuite, pe usa
principala a cladirii,

Art. 921 Comunicarea citatiei si a altor acte de procedura nu se poate realiza prin afisare in
cazul:
o persoanelor juridice,
o

precum si al asociatiilor sau societatilor care, potrivit legii, pot sta in judecata,

o cu exceptia cazurilor in care se refuza primirea sau daca se constata lipsa oricarei
persoane la sediul acestora.
la usa instantei Art. 95 alin. 2
indicarea locului in procesul-verbal
-

Citarea prin publicitate Art. 95


se va dispunede presedintele instantei cand reclamantul invedereaza ca, desi a facut tot ce i-a
stat in putinta, nu a izbutit sa afle domiciliul paratului
se face prin:
-

afisarea citatiei la usa instantei.

publicarea si in Monitorul Oficial al Romaniei sau intr-un ziar mai raspandit, in


cazurile in care presedintele judecatoriei sau completul de judecata apreciaza ca o
asemenea masura este necesara.

afisarea si publicarea citatiei se fac


-

cu cel putin 15 zile inainte de data fixata pentru judecata.

in cazurile urgente, presedintele judecatoriei sau completului de judecata va putea


reduce acest termen la 5 zile.

daca paratul se infatiseaza si dovedeste ca a fost citat prin publicitate cu rea-credinta,

toate actele de procedura ce au urmat incuviintarii acestei citari vor fi anulate,

reclamantul putand fi sanctionat cu amenda si obligat la despagubiri, potrivit legii.

Art. 93 - in caz de alegere de domiciliu


daca partea a aratat si persoana insarcinata cu primirea actelor de procedura, comunicarea
acestora se va face la acea persoana,
iar in lipsa unei asemenea aratari, la domiciliul partii.

Art. 94 - cand comunicarea actelor de procedura nu se poate face din cauza ca s-a daramat
cladirea, a devenit de nelocuit sau din alt motiv asemanator,
agentul va depune actul la grefa instantei,
6

instanta va instiinta din timp partea despre aceasta imprejurare,


dispozitiile Art. 95 fiind aplicabile in mod corespunzator.
-

Art. 96 - Partea prezenta in instanta, in persoana sau prin mandatar, nu poate refuza primirea
actelor de procedura si a inscrisurilor care i se comunica in sedinta.
in acest caz, instanta poate incuviinta, la cerere, un termen pentru a lua cunostinta de acte.

Art. 97 - Nici un act de procedura nu se poate indeplini


in zilele de sarbatoare legala,
afara de cazuri grabnice,
dupa incuviintarea presedintelui.

Art. 98 - Schimbarea domiciliului uneia din parti in timpul judecatii


trebuie adusa la cunostinta instantei prin petitie la dosar,
iar partii potrivnice prin scrisoare recomandata, a carei recipisa de predare se va depune la
dosar o data cu petitia prin care se instiinteaza instanta despre schimbarea domiciliului.
sub pedeapsa neluarii ei in seama
5. Procesul verbal

se intocmeste de catre cel insarcinat cu inmanarea actului de procedura

cuprinde
1. anul, luna si ziua cand a fost incheiat;
2. numele celui care l-a incheiat;
3. functiunea acestuia;
4. numele, prenumele si domiciliul celui caruia i s-a facut comunicarea, cu aratarea numarului,
etajului, apartamentului sau camerei, daca cel caruia i s-a facut comunicarea locuieste intr-o
cladire cu mai multe etaje sau apartamente sau in hotel si daca actul de procedura a fost
inmanat la locuinta sa, ori a fost afisat pe usa acestei locuinte;
5. aratarea instantei de la care porneste actul de procedura si identificarea lui, iar pentru citatii si a
termenului de infatisare.
6. aratarea inscrisurilor comunicate;
7. numele si calitatea celui caruia i s-a facut inmanarea sau locul unde s-a facut afisarea;
8. semnatura celui care a incheiat procesul-verbal.

daca cei care urmeaza sa semneze dovada de primire sau procesul-verbal refuza sau nu pot sa faca,
se va face vorbire despre aceasta in cuprinsul procesului-verbal.

aratarile de la punctele 1, 2, 4, 5, 7 si 8 sunt prevazute sub pedeapsa nulitatii.

procesul-verbal face dovada pana la inscrierea in fals cu privire la faptele constatate personal de
cel care l-a incheiat.
6. Proba indeplinirii procedurii de citare

doar cu
dovada de primire
procesul-verbal

este necesar ca dovada sa existe la dosar

nu este suficienta simpla atestare a judecatotului ca procedura este completa


7. Termenul in cunostinta Art. 153

Nu va va mai fi citata, in tot cursul judecatii la acea instanta, prezumandu-se ca are TCR:
partea care
-

a depus cererea personal sau prin reprezentant legal sau conventional

si a luat termenul in cunostinta,

partea care

a fost prezenta la un termen de judecata,

ea insasi sau printr-un reprezentant al ei,

nu va fi citata in tot cursul judecatii la acea instanta, prezumandu-se ca ea cunoaste


termenele de judecata ulterioare

aceste dispozitii ii sunt aplicabile si partii careia,


personal sau prin reprezentant legal sau conventional, i s-a inmanat, sub semnatura de
primire, citatia pentru un termen de judecata,
considerandu-se ca, in acest caz, ea cunoaste si termenele de judecata ulterioare aceluia
pentru care citatia i-a fost inmanata.

aceasta dispozitie nu se aplica in cazul :


1.

redeschiderii judecatii dupa ce a fost suspendata;

2. stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu;


3. repunerii procesului pe rol;
4.

militarilor in termen

5.

detinutilor.

6. coroborarea art. 180 cu art. 182

cand una din parti se inscrie in fals cu privire la un inscris depus la dosar,
iar partea adversa nu este prezenta la termenul de judecata respective
instanta acorda un nou termen
dispune citarea

8. Termenul de judecata poate fi preschimbat


8

doar pentru motive temeinice,

din oficiu sau la cererea oricareia dintre parti.

completul de judecata investit cu judecarea cauzei hotaraste


in camera de consiliu,
fara citarea partilor.

partile vor fi citate de indata pentru noul termen fixat. Dispozitiile art. 1321 alin. 2 sunt aplicabile.

judecatorii vor dispune verificarea efectuarii procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru
fiecare termen.

cand este cazul, instanta va ordona luarea masurilor de refacere a acestor proceduri.
in afara de aceste masuri, instanta va putea dispune ca incunostintarea partilor sa se faca si
telefonic, telegrafic, prin fax, posta electronica sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigura,
dupa caz, transmiterea textului actului supus comunicarii ori instiintarea pentru prezentarea la
termen, precum si confirmarea primirii actului, respectiv a instiintarii, daca partile au indicat
instantei datele corespunzatoare in acest scop.

daca incunostintarea s-a facut telefonic, grefierul va intocmi un referat in care va arata
modalitatea de incunostintare si obiectul acesteia.

V.

competenta de solutionare a preschimbarii

I termen de judecata

presedinte
vicepresedinte
presedinte sectie
sau judecatorul care il inlocuieste
in cursul procesului

Nulitatea actelor de procedura

1. Notiune
= sanctiune procedural care intervine in cazul actului de procedura care:
- nu ideplineste ct. prevazute de lege pt validitatea sa
- lipsindu-l total sau partial de efecte.
2. Clasificare
9

dupa caracterul normelor incalcate

nulitati absolute daca la intocmirea actului au fost incalcate norme imperative

nulitati relative daca la intocmirea actului au fost incalcate norme dispositive

dupa cum nulitatile sunt sau nu prevazute de lege

nulitati exprese => in acest caz vatamarea se presupune

nultitati virtuale => vatamarea trebuie dovedita

dupa cum nulitatea intervine pentru nerespectarea conditiilor proprii unui act de procedura sau
datorita dependentei acelui act de procedura
nulitati proprii
nulitati derivate

dupa cum privesc forma extrinseca / extrinseca a actelor de procedura

nulitati extrinseci
-

vizeaza incalcarea unor conditii externe ale actului de procedura

ex: gresita compunere a instantei competente

nulitati intrinseci
-

se refera la respectarea conditiilor proprii ale actului de procedura

dupa intinderea efectelor nulitatii

nulitate totala sanctiunea vizeaza in intregime actul de procedura

nulitate partiala o parte a actului de procedura ramane neafectata

dupa cum implica sau nu existent unei vatamari

nulitati conditionate de existent unei vatamari Art. 105 (2)

nulitati neconditionate de existent unei vatamari Art. 105 (1)

3. Cazurile de nulitate
1. Necompetenta judecatorului Art. 105 (1)
actele indeplinite de un judecator cu incalcarea normelor de competenta de ordine publica
sau private vor fi declarate nule in conditiile prevazute de lege
e un caz de nulitate neconditionat de existent vreunei vatamari
se are in vedere intocmirea actului
-

de catre o instanta necompetenta ( si nu un judecator)


generala
norme de competenta /_ materiala
\ teritoriala exclusiva
asadar alcatuirea gresita a instantei nu intra sub incidenta acestui caza, fiind vorba de
norme ce privesc competenta / constituirea instantei ( norme de organizare)

2. Incalcarea normelor legale si necompetentei functionale Art. 105 (2)


10

Actele indeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor


declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura
decat prin anularea lor. In cazul nulitatilor prevazute anume de lege, vatamarea se presupune
pana la dovada contrarie.
constituie dreptul comun in materie
vatamarea se prezuma => cealata parte trebuie sa dovedeasca inexistenta vatamarii pentru a
face inoperanta nulitatea
trebuie indeplinite cumulative urmatoarele conditii:
1. sa existe un act de procedura

intocmit cu nerespectarea formelor legale

de catre un functionar necompetent

2. actul sa fi produs partii o vatamare


3. vatamarea nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului
constatarea existentei vatamarii este
Art. 106 (1) anularea unui act de procedura atrage si nulitatea actelor urmatoare, in
masura in care acestea nu pot avea o existenta de sine statatoare.
Art. 106 (2) Judecatorul va putea sa dispuna indreptarea neregularitatilor savarsite cu
privire la actele de procedura.
-

refacerea

completarea

daca se dispune refacerea intregime

dispune mai intai anularea actului

refacerea aceluiasi act cu respectarea fformelor prevazute de lege

Art. 107 Presedintele va amana judecarea pricinii ori de cate ori constata ca partea care
lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor prevazute de lege sub pedeapsa nulitatii.
4. Neplata taxei de timbre si a timbrului judiciar

neconditionata de existenta unei vatamari


nulitatea nu intervine in mod automat
instanta va acorda un termen pt plata
daca nu se plateste in termen => cererea va fi an anulata ca netimbrata/ insufficient timbrata
5. Gresita compunere sau constituire a instantei

neconditionata de existenta unei vatamari


nu a fost respectat nr de judecatori
a participat un judecator
11

incompatibil

recuzat - si cererea de recuzare era intemeiata

nu a participat procurorul desi pt pricina respective participarea era obligatorie


6. Nerespectarea termenelor prohibitive ( dilatatorii)
daca actul a fost efectuat inainte de implinirea termenului
-

intervine nulitatea

neconditionata de existenta vreunei vatamari

daca actul a fost efectuat dupa implinirea termenului


-

nulitatea nu intervine ca efect imediat al incalcarii normelor ce prevad termene legale


imperastive

ci ca o consecinta a decaderii sanctiune specifica pt ac termen.

7. Lipsa capacitatii procesuale ( de folosinta sau de exercitiu)

neconditionata de existenta unei vatamari


precum si a celorlalte conditii generale ale dreptului la actiune
8. Cererea de apel introdusa direct la instant de apel
art. 288 (2) - Apelul se depune la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea nulitatii.
9. Cererea de recurs introdusa direct la instant de recurs
art. 302 - Recursul se depune la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea nulitatii.
4. Invocarea nulitatii

in sistemul nostru procesual nu exista nulitate de drept =>


desfiintarea actelor de procedura nu poate avea loc deecat prin hotarare judecatoreasca

pana in momentul declararii nulitatii


-

actul de procedura isi produce efectele ca un act valabil incheiat

este chiar posibil ca acest act sa ramana in fiinta daca nulitatea nu se invoca prin m
ijloacele/ in conditiile stabilite de lege

mijloace de invocare
exceptia
-

de nulitate / necompetenta/ incompatibilitate/ lipsa de procedura

daca procesul este in curs

indiferent daca se afla in I instanta/ cai de atac/ executare silita


12

cai de atac
-

ordinare

extraordinare

contestatie la executare

conditii de invocare art. 108


NULITATE ABSOLUTA
NULITATE RELATIVA
Cine?
- partea interesata
- numai partea protejata prin dispozitia legala
- instanta din oficiu
incalcata
- procuror
Cand? - in orice stare a pricinii
- intr-un anumit termen:
- chiar direct in apel sau recurs
la I zi de infatisare ce a urmat neregulii
inainte de a se pune concluzii pe fond
- nereguralitatea actelor de procedura se acopera
daca partea nu a invocate-o la I zi de infatisare care a urmat acestei nereguli
si inainte de a pune concluzii pe fond
-

nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuita prin propriul sau fapt

pronuntarea

daca exceptia se respinge

se pronunta o INCHEIERE INTERLOCUTORIE

care se ataca odata cu fondul

daca exceptia se admite

INCHEIERE in cazul in care instant ramane in continuare investita cu solutioarea


pricinii

HOTARARE in cazul in care instant se dezinvesteste

5. Efectele nulitatilor actelor de procedura


1. Scoaterea acelui act din cauza
-

lipsirea acelui act de procedura de efectele pe care i le da legea

2. Nulitatea opereaza retroactiv


13

indiferent daca norma incalcata e imperativa / dispozitiva

efectul de invalidare se produce din momentul incheierii actului de procedura

3. Daca prin actul anulat s-au luat mai multe masuri


-

Nu vor fi aduse la indeplinire

Daca au fost indeplinite nu vor mai fi luate in considerare

4. Nu atrage nultitatea actelor de procudura precedente/ ulterioare daca acestea sunt


independente de actul nul
-

nulitatea raportului de expertiza nu atrage nulitatea depozitiilor martorilor

exista cazuri in care nulitatea unui act de procedura poate antrena chiar si nulitatea unor acte
aneterioare
Ex: nulitatea hotararii decurgand din faptul ca a fost pronuntata de alti judecatori decat cei care au participat la
dezbaterea in fond a pricinii se rasfrange si asupra dezbaterilor, desi acestea s-au desfasurat cu respectarea
cerintelor legale, iar neregularitatea procedural a aparut doar cu prilejul deliberarii si pronuntarii

sanctiunea nulitatii se rasfrange cel mai adesea asupra intregului act, dar pot exista si nulitati
partiale

nulitatea lipseste actul de efectele sale iccp functia sa procedural, dar actul va produce efecte
priveste

manifestare de vointa
declaratii
constatari de fapt

Ex:

o CCJ anulata poate fi folosita ca


-

martusire extrajudiciarea
sau ca un inceput de dovada scrisa

un inscris autentic declarat nul pt vicii de forma


-

pastreaza puterea doveditoare a unui inscris sub semnatura private


sau constituie un inceput de dovada scrisa

nulitatea pt necompetenta nu aduce, de regula, atingere probelor administrate de instant necompetenta

nulitatea, indiferent de natura ei nu mai produce nici un effect dupa ramanerea irevocabila a
hotararii cu exceptia cazurilor ce constituie motive pt care pot fi exercitate in ct legii cai
extraordinare de atac revizuirea/ c anulare

14

28.12.2010

15