Sunteți pe pagina 1din 5

JUDECATA IN PRIMA INSTANTA

ETAPA SCRISA

I.

Cererea de chemare in judecata

= act de procedura prin care partea se adreseaza instantei pentru a invoca aplicarea legii la un caz determinat =
manifestarea de vointa a celui interesat de a-si arata o pretentie si de a-si exercita dreptul sau de a reclama = actul initial al
procesului civil;
- necesitatea ei data de 2 principii: (1) nimeni nu isi poate face singur dreptate si (2) instanta nu poate sa judece pana nu
este investita de partea interesata.
Cuprinsul cererii de chemare in judecata

Art. 112. - Cererea de chemare in judecata va cuprinde:


1. numele si prenumele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor,
precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor
juridice, codul fiscal si contul bancar. Dispozitiile art. 82 alin. 1 teza a II-a sunt aplicabile. Daca reclamantul
locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind
procesul;
___________
Punctul 1. a fost modificat prin punctul 11. din Legea nr. 202/2010 incepand cu 25.11.2010.
2. numele si calitatea celui care reprezinta partea in proces, iar in cazul reprezentarii prin avocat, numele acestuia
si sediul profesional. Dispozitiile art. 82 alin. 1 teza a II-a sunt aplicabile in mod corespunzator;
___________
Punctul 2. a fost modificat prin punctul 11. din Legea nr. 202/2010 incepand cu 25.11.2010.
3. obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand pretuirea este cu putinta.
Pentru identificarea imobilelor se va arata comuna si judetul, strada si numarul, iar, in lipsa, vecinatatile, etajul si
apartamentul, sau, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic;
___________
Paragraful a fost modificat prin linia din Ordonanta de urgenta nr. 138/2000 incepand cu 02.05.2001.
4. aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;
5. aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere.
Cand dovada se face prin inscrisuri, se vor alatura la cerere atatea copii cati parati sunt, mai mult cate o
copie de pe fiecare inscris, pentru instanta; copiile vor fi certificate de reclamant ca sunt la fel cu originalul.
Se va putea depune si numai o parte dintr-un inscris privitor la pricina, ramanand ca instanta sa dispuna, la
nevoie, infatisarea inscrisului in intregime.
Daca inscrisurile sunt scrise in limba straina sau cu litere vechi, se vor depune traduceri sau copii cu litere
latine, certificate de parte.
Cand reclamantul voieste sa-si dovedeasca cererea sau vreunul din capetele cererii sale, prin
interogatoriul sau juramantul paratului, va cere infatisarea in persoana a acestuia.
Cand se va cere dovada cu martori, se vor arata numele si locuinta martorilor, dispozitiile art. 82 alin. 1
teza a II-a fiind aplicabile in mod corespunzator;
___________
Paragraful a fost modificat prin punctul 11. din Legea nr. 202/2010 incepand cu 25.11.2010.
6. Semnatura.
Art. 113. - La cererea de chemare in judecata se vor alatura atatea copii de pe cerere cati parati sunt.

Daca mai multi parati au un singur reprezentant sau daca paratul are mai multe calitati juridice, se va
comunica o singura copie de pe actiune si de pe inscrisuri si se va inmana o singura citatie.

Efectele cererii de chemare in judecata

I.

investeste instanta cu solutionarea litigiului;


constituie baza raportului civil care se formeaza, fixeaza cadrul procesual in care
se va desfasura judecata cu privire la parti si la obiectul litigiului; instanta nu poate largi
cadrul procesual (partile insa pot);
in cazul competentei teritoriale alternative reprezinta optiunea reclamantului
pentru una din instantele competente (ulterior nu poate reveni) opereaza punerea in
intarziere a paratului, ceea ce face ca:
- paratul sa fie considerat posesor de rea-credinta si, in caz de admitere a cererii,
sa datoreze fructele din momentul sesizarii instantei;
- sa suporte riscurile pieirii bunului; sa curga dobanzile.
introducerea cererii, chiar la o instanta necompetenta, face sa se intrerupa prescriptia
dreptului la actiune (mai exact a dreptului de a obtine condamnarea paratului); pentru
ca prescriptia sa fie intrerupta trebuie ca: sesizarea sa se fi facut in interiorul
termenului, cereera sa nu fie respinsa, anulata sau perimata ori reclamantul sa nu fi
renuntat la ea.
Timbrarea cererii de chemare in judecata

A. Taxele de timbru

se datoreaza atat de pf cat si de pj si se platesc anticipat => nu pot fi primite cereri


netimbrate sau insuficient timbrate, decat pentru motive temeinice, partea fiind
obligata sa timbreze pana la primul termen de judecata;
daca taxa nu e fixa se stabileste de catre instanta partea nemultumita poate
contesta la directia finantelor publice si apoi la Ministerul Finantelor, iar dupa aceasta
calea recursului la secita de contencios administrativ a CSJ;
in cazul cererilor evaluabile in bani taxa se calculeaza proportional si progresiv in
functie de valoarea obiectului cererii;
cererile neevaluabile in bani se taxeaza cu o suma fixa;
pentru caracterizarea cererilor, instanta trebuie sa aiba in vedere continutul lor si nu
denumirea data de parte;
daca cererea are mai multe capete taxa de timbru se datoreaza distinct pentru
fiecare capat (daca legea nu prevede altfel), iar daca numai un capat nu este timbrat
intrega cerere se respinge ca insuficient timbrata;
daca dupa sesizarea instantei, reclamantul isi modidfica cererea, instanta il va obliga
sa achite taxa cel mai tarziu pana la primul termen; daca nu sanctiunea nulitatii
(neconditionata de vatamare) va lovi plusul de pretentii sau cererile ulterioare
netimbrate; sanctiunea nulitatii nu intervine in cazul in care instanta nu a instiintat
partea despre necesitatea de a timbra cererea => trebuie sa se dea un termen, si daca
nici atunci nu se timbreaza => nulitatea;
daca partile, desi legal citate, nu s-au prezentat, si nici nu au solicitat judecarea in
lipsa, instanta trebuie sa suspende judecata si nu sa anuleze cererea daca aceasta
este netimbrata;

daca prima instanta s-a pronuntat desi cererea nu fusese timbrata hotararea NU se
anuleaza, ci se da in debit partea pentru ca taxele sa fie urmarite de organele
financiare;
- cererile reconventionale, interventiile, aderarile sau chemarile in garantie se timbreaza
ca si cererea sau actiunea principala (dupa aceleasi reguli);
- anumite cereri (chiar daca sunt de chemare in judeacta) nu se timbreaza:
- cereri adresate in cursul desfasurarii judecatii si care nu modifica caracterul sau
valoarea taxabila a cereii initiale: cererea prin care se depune lista de martori, se
anunta schimbarea domiciliului;
- categorii de cereri care au ca obiect: litigii de munca, pensii de orice fel, despagubiri
pentru vatamari corporale, adoptia, interdicita, tutela, curatela etc;
- anumite categorii de persoane sau organe: autoritatea tutelara, procurorii, Ministerul
Finantelor si organele sale teritoriale pentru cererile pe care le indeplinesc in vederea
realizarii creantelor bugetare;
- Ministerul Finantelor poate acorda si reduceri, esalonari, scutiri sau amanari, in functie
de situatia materiala a partiic are solicita.
B. Timbrul judiciar
- nu se aplica in cazurile in care nu se percep taxe de timbru;
- 3.000 de lei in cazul cererilor de chemare in judecata;
- 1.500 in cazul cererilor care au ca obiect exercitarea unei cai de atac, cereri pentru
eliberarea de copii, investirea cu formula executorie etc;
- 15.000 daca cererile de chemare in judecata ce privesc fondul sau exercitarea unei cai
de atac au un obiect cu o valoare > de 1 milion;
- 30.000 obiect cu valoare > de 10 milioane;
- 50.000 obiect cu valoare > de 100 milionae;
- cererile nu sunt primite si inregistrate daca nu sunt timbrate corespunzator (se
procedeaza ca la taxe de timbru).
-

C. Cererea de divort. Taxa de timbru


- cererea de divort trebuie sa cuprinda si numele copiilor minori nascuti din casatorie sau al celor cu aceeasi situatie legala,
sau mentiunea ca asemenea copii nu exista;

cererea se prezinta personal de catre reclamant presedintelui judecatoriei, care va


stabili si taxa de timbru:
- in raport cu venitul mediu lunar al reclamantului, realizat in ultimele 12 luni;
- daca reclamantul nu realizeaza venituri sau ele sunt inferioare sumei de taxei
minime, taxa se va stabili la nivelul minim;
- taxa speciala (f. mica), in cazul in care divortul este cerut pe motiv ca:
- sotul parat sufera de alienatie mintala;
- sotul parat a fost condamnat pentru tentativa sau complicitate la tentativa de
omor;
- sotul parat a fost condamnat pentru una sau mai multe infractiuni sa execute o
pedeapsa privativa de libertate de cel putin 3 ani si cererea a fost introdusa in
timpul executarii pedepsei;
- datorita starii sanatatii a oricaruia din soti, continuarea casatoriei a devenit
imposibila.
la taxa de timbru se adauga si timbru judiciar.

II.

Intampinarea

Art. 115. - Intampinarea va cuprinde:


1. numele si prenumele, domiciliul sau resedinta paratului ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor,
precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor
juridice, codul fiscal si contul bancar. Dispozitiile art. 82 alin. 1 teza a II-a sunt aplicabile in mod corespunzator;
2. exceptiile de procedura pe care paratul le ridica la cererea reclamantului;
3. raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii;
4. dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat de cerere; cand va cere dovada cu martori, paratul va arata
numele si locuinta lor, dispozitiile art. 82 alin. 1 teza a II-a fiind aplicabile in mod corespunzator;
5. semnatura.
___________
Art. 115. a fost modificat prin punctul 12. din Legea nr. 202/2010 incepand cu 25.11.2010.
Art. 116. - La intampinare se vor alatura atatea copii de pe intampinare cati reclamanti sunt; de asemenea se va
alatura acelasi numar de copii certificate de pe inscrisurile pe care se sprijina, mai mult un rand de copii pentru
instanta.
Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant, sau un reclamant sta in judecata in mai multe calitati juridice,
se va depune la dosar pentru aceste parti cate o singura copie.
Art. 117. - Cand sunt mai multi parati, ei pot raspunde toti impreuna sau numai o parte din ei, printr-o singura
intampinare.
Art. 118. - Intampinarea este obligatorie, afara de cazurile in care legea prevede in mod expres altfel.
Abrogat prin punctul 22. din Legea nr. 219/2005 incepand cu 17.07.2005.
In cazul in care paratul nu este reprezentat sau asistat de avocat, presedintele ii va pune in vedere, la prima zi de
infatisare, sa arate exceptiile, dovezile si toate mijloacele sale de aparare despre care se va face vorbire in
incheierea de sedinta; instanta ii va acorda, la cerere, un termen pentru pregatirea apararii si depunerea
intampinarii.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 44. din Ordonanta de urgenta nr. 138/2000 incepand cu
17.07.2005.
___________
Art. 118. a fost modificat prin punctul 44. din Ordonanta de urgenta nr. 138/2000 incepand cu
02.05.2001.

III.

Cererea reconventionala

Art. 119. - Daca paratul are pretentii in legatura cu cererea reclamantului, el poate sa faca cerere
reconventionala.
___________
Alineatul a fost modificat prin punctul 44 1. din Ordonanta de urgenta nr. 138/2000 incepand cu
17.07.2005.
Cererea trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute pentru cererea de chemare in judecata.
Cererea reconventionala se depune o data cu intampinarea sau, daca paratul nu este obligat la
intampinare, cel mai tarziu la prima zi de infatisare.
Cand reclamantul si-a modificat cererea de chemare in judecata, cererea reconventionala se va depune
cel mai tarziu pana la termenul ce se va incuviinta paratului, spre acest sfarsit.
Art. 120. - Cererea reconventionala se judeca o data cu cererea principala.
Cand insa numai cererea principala este in stare de a fi judecata, instanta o poate judeca deosebit.

Art. 135. - Cererea reconventionala si introducerea unei alte persoane in judecata, care nu se vor fi facut inauntrul
termenului prevazut de lege, se vor judeca deosebit, afara de cazul cand amandoua partile consimt sa se judece
impreuna.