Sunteți pe pagina 1din 12

Curs 1 BD

INTRODUCERE
-Notiuni Fundamentale-

Bibliografie de baza pentru disciplina


Baze de Date anul II
Joe Celko, Joe Celkos data and databases
concepts in practice
R. Dollinger, Baze de date si gestiunea
tranzactiilor
Paulina Mitrea, Accesibilitate WEB, Multimedia,
Paralelism si Arhitecturi Distribuite pt. Baze de
Date de Inalta Performanta
Th. Borangiu, Dorin Carstoiu, Andra Condrut etc:
DB2 UDB

Curs Nr. 1 BD Notiuni Fundamentale

Istoric:
Primele forme de inregistrare a datelor: tablitele de lut sumeriene
de acum 6000 de ani (taxe si impozite platite regilor locali,
consemnarea unor decizii/sentinte judecatoresti, etc)
Aparitia bibliotecilor, inca din antichitate (cea mai veche:
biblioteca din Alexandria/Egipt)
Consemnarea/inregistrarea datelor in tabele trasate manual, pe
diverse suporturi destinate acestui scop (piele/papirus/hartie etc),
reprezinta o prima forma de sistematizare/structurare a datelor
Aparitia si dezvoltarea tehnicii de calcul  transpunerea pe
calculator /in format electronic/ a tuturor tehnicilor manuale,
reprezinta un salt calitativ fara precedent in organizarea si
gestionarea datelor

Curs Nr. 1 BD Notiuni Fundamentale

Stadiul actual (1):


Bazele de Date moderne:
-varietate de domenii pentru care se inregistreaza date: socioeconomic, stiintific, cultural, administrativ, educational, medical,
tehnic etc
-varietate de forme de inregistrare a datelor: valori numerice,
texte, imagini (statice/dinamice), harti etc  baze de date
MultiMedia
-varietate de arhitecturi concepute si implementate pentru
stocarea/accesarea datelor: stocare/accesare locala, in maniera
client-server, baze de date distribuite, baze de date accesibile pe
web, baze de date de mare dimensiune gazduite pe sisteme de calcul
de inalta performanta (HPC)

Curs Nr. 1 BD Notiuni Fundamentale

Stadiul actual (2):


SGBD-uri = Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date: asigura
accesul automat, rapid si sigur la volume imense de date, care pot fi
dispersate/distribuite pe statii de calcul/suporturi de alta natura de
pe intregul mapamond
-SGBD-urile au aparut si s-au dezvoltat ceva mai tarziu decat
compilatoarele sau sistemele de operare, dar la ora actuala exista
SGBD-uri extrem de puternice (ex. SGBD-OO, SGBC etc)
-Cele mai moderne: SGBD-urile Relationale, SGBD-uri OO,
SGBC

Curs Nr. 1 BD Notiuni Fundamentale

Termeni si Definitii:
(a) Notiunea de Data versus Informatie
DECIZIILE necesare permanent, atat in viata obisnuita
cotidiana, cat si in sectoarele speciale ale diferitelor
domenii de activitate (socio-economic, cultural,
administrativ etc)
Luarea DECIZIILOR in cunostinta de cauza este
conditionata de existenta INFORMATIILOR privind
contextul in care si pentru care se iau deciziile respective
INFORMATIILE se obtin prin prelucrarea de DATE
specifice domeniului/contextului in care si pentru care se
iau deciziile

Curs Nr. 1 BD Notiuni Fundamentale

DECIZII
INFORMATII
prelucrare/procesare

DATE

Curs Nr. 1 BD Notiuni Fundamentale

(b)DEFINITIILE NOTIUNILOR DE DATA versus INFORMATIE:

1.DATELE = fapte/obiecte reprezentate conform unor conventii,


culese din viata reala pe baza de observatii si masuratori

2. INFORMATIA = rezultatul interpretarii datelor de catre un


anumit subiect, conferindu-i acestuia capacitatea de a lua decizii
 DATELE se transcriu in INFORMATII doar dupa ce sunt
procesate prin interactiune cu un sistem capabil a le interpreta

Curs Nr. 1 BD Notiuni Fundamentale

CARACTERISTICI:

Obs1:
Aceeasi DATA poate fi interpretata in mod diferit de catre
subiecti diferiti, de unde rezulta ca poate genera
INFORMATII diferite in functie de subiectul/sistemul
care o prelucreaza
Obs2:
DATELE au un caracter obiectiv, in timp ce
INFORMATIA are un caracter subiectiv.
 Importanta inregistrarii si gestionarii corecte a datelor,
ca entitati obiective ce fundamenteaza deciziile

Curs Nr. 1 BD Notiuni Fundamentale

Etape de evolutie a Bazelor de Date:

Etapa1:
Etapa de adaptare a tipurilor de organizare a datelor existente
in sistemele de prelucrare manuala la conditiile tehnice
impuse de utilizarea calculatoarelor electronice
(etapa fisierelor secventiale)

Etapa2:
Etapa de separare dintre structura logica de date si structura
fizica de stocare/memorare a acestora  independenta
fizica a datelor
(etapa fisierelor secvential-indexate)

Curs Nr. 1 BD Notiuni Fundamentale

Etapa3:
Etapa aparitiei fisierelor integrate, obtinute prin inlocuirea
grupurilor de fisiere destinate unor aplicatii particulare cu
sisteme complexe de elemente de date a caror organizare este
determinata de legaturile logice intrinseci existente intre
acestea (si mai putin de catre modul de prelucrare de la nivelul
fiecarei aplicatii)
-se permite realizarea a mai multe fisiere logice pe baza
acelorasi date fizice
Reducerea redondantei datelor (prin folosirea acelorasi date
fizice de catre mai multe aplicatii)
Realizarea premiselor Independentei Logice a datelor
 Aceste structuri integrate stau la originea Modelului
Conceptual din arhitectura bazelor de date moderne

Curs Nr. 1 BD Notiuni Fundamentale

Etapa4:
Etapa Bazelor de Date propriu-zise, etapa in care se
realizeaza independenta aplicatiilor fata de structura logica a
datelor
Modificarile efectuate in structura logica a datelor nu atrag
dupa sine si necesitatea modificarii aplicatiilor