Sunteți pe pagina 1din 198
DISCIPLINA ANATOMIE A UMF CAROL DAVILA BUCURESTI CooRDONATORI sist Unie. Dr. Cosmin Pant Asis. Unt. Dr. Bogdan Diaconesca Manual de pregatire pentru admitere in invatamantul superior medical BIOLOGIE 2015 Sctscr bys ope Seer be = {eerie De CamentcnCrane $SefLaci Dr Doan Cie Sefiacan ‘De na {weston Ueto ums rt Ol ia aa cer di 21072080) Dn Cinna Cum bar, Bogus Vane Ca Na Rat Crh src mae pe Ne fence spat Foreningen ie mpc te | UME Cart Dane Beart ete ee de on Nat rc ese tel Sep ENESS, onfemine eu prevederie Dec Nr 2209» Coes ato in Rema — ‘rhind ses scale rite eae meals cot pe bry canoe eminent (rman) [DvTURAUMIVENSTARA CAMOL DAVILA, UUCURESTT CA FURMIZOR EMC Cuprins Ceuta Sistemul Nervos Avalzatort Glandete endocrine Sistema Osos si atiulatite Sistemul Muscular Digest sf absortia Circulatia Respiratia Bxeretia Sef Laris Dr Comte Crue As Uh De tan Ope ‘As. Un Dr Antu Fon As Un De Magn Ca Seba De May aed ‘Aas Uh De Aline Dri ‘ont Uh De Fin Dghia Seer Br Mie pene m ‘Metabolism As Unk De Ra Stace a Sistemul Se nr Ain Tle as ema Asi Un Dr. Ota Mata 0 ‘TESTE GENERALE Pte oa soca dire m Set Ler De Mit a as Seer De Baan Cre ve Sear Dr Vast Bai sw As Un De Bote ins a “Autor igi osu integral respoabiliea pene coreciudines autetictatee neil + Acs intra repretints un model de elaborare a interior pentru esamenal de advtere in UMF *Carol Daa” $1 mu Se vor regis prinne inet de examen PREFATA Acca cai repent eonertiare fara pcr fc eb digi Anson impel uel nding Sedna Moti» UMP CAROL DAVILA BUCUREST, et an tre mana de bsg pe epine ve Ince tee neds “Cee " fnienamet ir prin we rer estore taal rege por Dept einer aperin # etme de ir» problema ‘cant ware exci 4 wor gf ese de rege ae et ‘eri no evr Ge cana apa ot eae tlt te lS Seas en rp opr tn maroc Cu At dr sta aesthetic pth sel de lr are espe sha dees mol cle des aa neat costo et acrid ea ‘ent pnp et aman cea a a es eave eben Tose grit reprint ae eit de veces 9 ek epin de peg pene dere ‘MEDICINK. Vt inn dena timp meine de men eure Chia dae aor cet ome wee rp CELULA SUTESUTURILE fntrebirireaizate de Ass. Unie Dr. Pinay Victor COMPLEMENT SIMPLU 1. Refrtr ia eae ete adevarat ch Sept form ste 2. Gis afirmaia fas, refertoae la sitemel de ongune: ‘A Seni miosce ‘Sa octal C lepine nil incl ale oom lap na ee SN face parte datre viscera ial ees 4. La nv xtremiti cefaie rola 5. Hlementsevomatce legit sunt: Po irr Pra pd gi Naren 7 Referitor a arte corp ‘Cong diner pas nS 3. Cone el sa 9, Segmental proximal al membralu inferior ber este: 10, Sunt evi ae tract: Coe pen ge 1. Cavite pera stig 11, Ne sunt subdivision le cave abdominale: Digi ee 12. fn epignstra se proecteas 13. Regiuiteneperece ae pert Nn 14 Termenal volar se folonete entre: 18 Planul meter corp ste: 16 Reteritor a sul este aden cs D.Femaon pd ee Ante pr ompunente pce 171s pletreara forma global 18 Fvitrcia ar dmensia de: Nyse (C1020 re 0250 2m, Menbrana celular nu comin: ‘Fee ‘.ctaiie ( Glespio Biesetont 21, Arana fae refertoare a mitocondi Ihr Noe gue taba Coen AO nal ne oa 22. Profsinele membrane nu: Rei chile cali lesan ‘Recut cnc Jesampo CSeputape beer Se patra 23, Sont cla anuceae: "Aber me at Suge 224Celuln muscular are urmatoareapropritate special: 1 Sioa i spe oie anaes Redirect 25. Urmitoarele firma nu sunt adevdrat despre apa (tse amope emcee Avec in or hee Gog 27. Sunt orgeit comune: ‘AM 28. Ribormi Seal fli nine Cat ops coenlsoine Dalene Ree a 29. Despre incuzunle toplanmatice se poate pune ck: Satara fie Dini pe [Min stractura cromoromilo nu regis: ‘COMPLEMENT GRUPAT 21, Se saprapun griajolu cont 2 Rage onl rg 2.Cetaa: 1 nial om bist _a8Membrana ce Cheapo reste lettin pnp din ‘6. A olin sinter prot 2 bon {6 Pe faa exter a membrane sept gs: elt 36. Uematoarcleairma referitoare Ia ergastopasm sunt fab: Tokens peo 2 ein bono pe nen peri Seems etzllenplnc gee ‘AEs fom ei sel npc 37. Nactel ete excetrc in epee 2m cele se lr once [M. Desprestructara membrane clare ext aevirt edt 38m imputdepolarzii ext 2p ie 4a cazloxmore Save iat “1, Potential de atime ares 2Mecwiane tie pee Se str sce pet 2 Defines potential membrana de repas: nia 24 pen nh de 21Nise inp 48, Pompa de sodin potas ete LAs igen rea, 4 Dita 2 Dacia ope ufo mokeler 4 Sutera ene meme pear aa 45. Canale once: 2ert polio 3 roms membre or {Stone ep pa pan {4 Mecanisme ce neces prez ‘Up ia or prfcinetransportoare su 7 Transportal pass eapind her membra celular 48, Urmitoaree molecule pot travers 49. Transportelvericlar: tocncpe pes emp eshe ‘50. Depoarzarea: acpi pais i Sowa neh ee st proprieti spell ale cease: Seeman $2 Potengi de acfune a neuron 3. Ae ampitae malik dct bre msc nets ‘fn pal peroaderfractare able St Pevionda refracted relatvs Tu pei non un pot de ase ag 2S teed ‘esata epitei de tp endocrincaprnde: ‘radhptin ‘Liab sie 56,Se gst epttin ST.Na se gist cat hain I nivel 2 can decree ‘cnr ig ‘cana ‘st Fesal conjunc ros este prezent i ‘epi 59, Tesatlconjanetit lst se reps ‘Poiana et 60,1 nivel limo e pot nt estar: 2 pelvis gt ‘py peta sin at RASPUNSURE Complementing LE 43) 2biped) SEG) Sines) reiges) seed, Syst) IRE (ge ee) 1p tee) 1SDigue4 doen) Te ntoes) coms) nnn) Bh ciee? ame) Brg? 2.1) 28x el 2m) akc ine? Diner SoD ines) Complement eros 310k) Rees) seine) 36. (un ute sree s7) Shee S9D(pe10) siximeo) foe) ‘5-0%69) Senge Sate) 4eCimen Sapipe Steqmeto, 52 ype) ssa tet) Seatet STE Gti) Spa) ape) CELULA $I TESUTURILE fret reat de Asst Unis Dr, Mati Razvan Brat COMPLEMENT SIMPLU 1. Despre celal puter firma urmtoaele ca exces: "Reyer rie mtisbrl tr etei i (To le ems ea de ine D ccc a 2. Una din urmtoarte feat este evra: Con cui dec mono enc pein acne (Create ens pein coi Nisa ene ek (Comer os format an sp cel ine Ceol nae |. Centrosfera eps in jaral wrmoarel struct Capa Nit A Reprithi digenat ache 1 Conese (Ce tec tape eer ens enmenine DP eect a capris pan "Glin male se eet eer panne ei ‘5. Urmaree firma sunt fale cu exept: "open notes areta rlems ‘epson ein pein Dicom at na ioheposie 6 rgatoplanma Pre ye spain exon pn Pa ene pain end dc 1. Desre dctonmt pate 1 Serer i nn be B.Smopmie Metta roncoeenie Samstag mses ein sine depen D Reedy acne ccm San ama dtc ine iene dg 8. Urmitontleatematisuot aerate u except: ‘A Pastner soto ile dee Apne ior pean” NE mee i pr pei te E Gros waa el eC La nal tapas cellar isin: ‘tuner ee ree a mip 8 Cape a Pc oot nips (ln tla scare pron ea ae sana toe oe ebp 2 Neh 10. Urmatarse afirmati despre nucle 1 Menton eh ela oa Crono oma cman D Mei er en pi a 1, Protein histnies aft a nivel 12, Despre cromazomi sunt adevrateurmitoaree: 2.5 fas sa as 1 Soren np rn elie eine ADN ARN rietiie cae sant Rear 14, Urtoarl frat sun fae: "hr Mentnns er pei emetine elet petuio (Menten elt une e n ernest msbae Dec i ei pr orp tre 15, Urmitearel afrmapi sunt adevdrate cu except 1 rma ses eres lca wpe eit oe Sat "COs ses psn prot pli Tow demu ae 16, Pisin fata "hse fo ps dept seh 1 Neen pte ree Pence ind pce sel nipple FE Mae mibiie ingtia gaie econ 19, Despre membrana cellar exert nti eri in ei en Merl hip pl manera ner alse urmitoaree arma ce 19. Pompa Naik este: 2 aptamer FE Repco CD 20 Plaoiora exes Ofer price ean eee 21. Modal de meninere a potenti 1 Pein meer niece poy (Pome net sn 2, Vemitoareleafemati sunt adevrate cu excep: "Poel mentee eo ue edie nV pa 50 one pop de co opal deepest NH) Th Fompe Nok nee exuuN rope e283 NB (Rp ep simone ce de pa 1 ele se pn cteraperonbatimenirme poe Poti de acanthosis le repao iclde atane 22. Pentru un near diferent intr potenti fn momenta dpolariari ete 24, Uemitoareeafimai sunt fae = see trien " eples ape einen ra isco ermine pene “Ceplrire ue ap nige thls i ccscaemeiniinenteana peta K 25. Despre elle muscular striate puter armas “eanaecommmi C Settee Actes ie 5020 must 26, Despre mitoconel pute afm: "Pre on pose smc 1 Pet cee nisl nel a extern Peto mean ete a Reet el rs pie 17, Santorgaite specie urmatoarl, cu except Newfie 28. Dopreperioad refactard pate firms ‘Eten obs nl poe eae in pica fit 1p oan ims le ie ee eb shea aa el Corie cena plese a site peed ne ee pa ascent (Ren fac ‘M0. La inl macoaslbronhilor ext writ ‘Tet eal mip pbc (Teepe de npr pati ee a cp defn COMPLEMENT GRUPAT Ura ‘32 Urmitoareteasocei sunt adevdrte cv excep: Tent ep tr ito 5. Combe her ect epitope pao 28. Despre festa pate pc el pte ln iat 2 Mucus bl ess pte i ti 5 Ge pin nd ot puta ce cdo in crc ee {Gen tint un stu contro dt Ss Despre potential de membrant pute firma: 2. Ame eee pet AS {sua ln ee mon enper s espn dees {5 Proprette slr special nami atvitat erator eralized {intr fesut in cordoane ele dae: 2 Eat el nets 56, Urmaonrete firma sunt adevieate ow excep 2 emt se i nb ae {Soe cae a del 7. Despre nck pater aim 2 Dime le matte 18148 ea 1 tn har ee at elated st Despre celal putea firma wrmioaree cu exept ‘hun el mei hae poi cot eb Sh ATP : aa 39.2, etanoll ures ain commun propre "Aen {Asc dw tee $0 Proprietie cel sina pte 4. Acie seein il exe 41, Cromozomi nt format ia uemaoarele componente encpfias 42 Spat perinuclear se aft eg coe aca 4 Ines mls md 48. Dictizomis Pre hcl 2 Sms nape es {Avnet or sa hie 4 Neorogtia este: $i pa e 45, Despre transport rarsmembranar pate arma u 2. Osor reunion 5 apt opts «C0 ote 46, Ro in sinter protec nu armdtoree orgie: 1 Disse 7 Despre corpascui de legac soliarizeas cela eile pater firma ew excep: "Ns copes de pat 48. Despre pasjal oni Ia ivle membrane celular put afems Morons pee pantie {Uncaal ne pnoiat comirselole 49. Comatina estes {Osc pid des ea camo 50, Despre tramportlransmembranar pute firm 1 vnc or lait de tanetcetnecnina i d 1 panini at ee amc ede 5 Malet pron mers ere tit compet tai tne 2 ampules ans emcee SDs ten emma tem afar en ceps 5d de cv ops NK ce tempt npr 2K {Peeps st oa rng rice 52 Impulse masularrepresités rms pol deanna nr tl pl ne eps tse ‘Tne gtr ng ie ate ‘3 fn earl rpolriaii 4. ein he aloe pa rin ie Ki celia Urmoareeafimai sunt fae, cece "ase nechry at ep iean "Teste str ii pe i ld osc 5 Candee cert ‘6. Formi globulost aw armitoaree clue: ‘6, Citoplaina crue celle prezint plang temporareneordonate: ‘57, Dintre urmatoareleafirmati ow sunt fle cu exepia: [eRe nse ned pes im ese inp a ttt gen epee hag yp ‘tone sopmatce as cate aga ‘58, Proprett general aeelulelor 2 dew 4 Regd lea 8. Urmoareeafiemti sunt adevirate Trciu sp nsmer rome hoe Pape ging {She de coc tint ira elrn cal i ‘sect ae (6m cadrlinclziniorcloplasmatie gsm: Gane et seen Sr deseo {Soe deco RASPUNSURI rmplenc sgh ery 2howsn nme 9 Bima) wrpare See Alpes) 1S N89) le Aime) carted Comey Bim) 2. Dipwin. Fey SSA wes) 28m) Bc See Complemet spt Sime 34 gm 10.F.1 5.4 0) Se.nigu 1011) Sher) SE Atmos) Bee) scimen 4 Dip tt) Seep Ame een) ci Sonim) sii 52pm 10) Sua 1) ssa) rey Dime) tpt SISTEMUL NERVOS Inrebii reacted Conf Uns Dr Mariana Cation Corn ‘COMPLEMENT SIMPLU N 1 Canton st gh se Daal oi 3. Aso o © Dirt re mee et ee Componente plicit motor 2 Famsings Ren depe mening 4 wrmtoarcle, cu except: Setonara jumatii dreptea madre ‘A Perks el dp 1 Pres cn cn ive pot et Rena ih me el ae ng 6 Secionarenjumitai dreptea miduve trace inferoare duce a | Impsiltes ete em ot ete ll ge 1 imposter lar pte sng te a i we ei toni ac ee lr ce sing Merencefalal conte utr nile cw excep A Niclaoge Nasa Fon aah © Susan ee 1. Care inte urmori lel NU se psese in bulb: 9 Retetle spinal are enc la vel sert sunt € Pasa 10, Sastanta cenuie ese 1. Sibu enc spies cose € Stam a pn etree E lapegini pve 1 in canal medalar se hate: 12, Impuserie de a corpucali newoteninos Golg din mush ‘coracobrabil dette pin: 1, Ran sn era pn ©. Ginn pn ee Coral elaine 13. Pri amara comunican eenule ese: "Dexia nee res arse 2, Dentin meal peptone snate {Chul anisole posure Aen min olen poet pete Atco pee pun sia 14, Cae din wemitori nev sunt motor: 15, Care di wrmatorl bwext 16, Alsi afr matia ass ‘A Reflesl mte ee menoinse 2 Reta aepv co : 1, macadamia Rell mp ee fle See fase {in cordon medula tera se psete urmator ‘a fc cl ee 3 Faden Fal not dst Feel pend posterlor se piseyearmatoral ace 2 Focal © Teh 19, De part deat sant medi se psx: 20.Plexlbrabia se formeszs pri © Amara See a re ea 21, Sun reflex pile: Refer 22, Satemal nervrperifere: 5, Ea or ae mines 28. Centr nervoi Tose nome Rap ng 25. Sinaaces > Su coun con aun on oa lt 1 Teen tll ease nsle (fiche re decent ede ef na mtr site ern et Sete incu deminer cll ping 26 Reflex ene aletut din: ‘A Reap 27. Maduva sping 2 Sica ptr 28, Mldva spin et cope ‘A Anno cred pet ti ean 2: ac ne pn eh end nik spine, stated out ei Arti ue na | 29 Substanta cenusiea mel spin prez ‘Comte ot earn Sp ee, a nnn . Counce orc a inva ne oc ponte, 50. Cale efeent a areal rete vegetativ: D Aldermen veges crane png Oise tame us eon lr ot compost ‘COMPLEMENT GRUPAT 3 Din punto de vedere al fue newroni pt 52. Calea sensibitiei Knesteies 2 te coml econo conan poerine 4. Caen sistema piramid: 1, scl pine rh ar tar pena i tse spline ais cnt (Ca 5 ain the mesh ep mal ayn soa 1 Stora i nt i 2 fis a ip ta a nd 35. Reflexse motte: 2 Saale momslngeee 3. Acalesfoen sg de tn ec pope npn 236 Reflex nieve 2 Setefiee spin ai 5 Avspri pti amp foailneromseie 2 Santee [37 Shatemel nerves vegeta spate: 1A i rei fr 4. Aue pepe urine in 0 sar a hn pint 4 Rade ponpmetne Ste nel ri {8 Stimoaren stomata ervs vegeta parasimpatc: 4 Cregeen ue 40, Urmtori all wpa a pute: 1 Nera 41, Urmatori nace se gasescn bul 2. Sipied ei atic 4 Seger apt eee 48. Neral 4 Sclemin pe baal en coe “4 Glandete salivare sunt iervate de: 2. Fie ming ion a >: esi ann mi 45, Corel et stats 2. Aer de ete 5. eee deep 46 Nerval IX are rine aparen 2 Sapa 4 tere 47 Limba este inert det 8 ni: 5. Eien eon 8 Diencfaa are rola: 1, Seinen 2 Sebi at 2 Rep de 0 Pentru obinren " |S Stub abot ido 4 Stine tens cel ht 2 yee Seen rispans condionat este necesar ca: ‘1, Ramurile venta ae mera spinal: 1 Sis mh hac vere 1 Canin te ree 52, Cordoanee medalare lateral comp 1 Pe sn rice 2 Felsen rope ‘5 Alegt airmail corecte an 2 Fe postulate en 5. Uncle engi singe ei mon dea 2 Heck postmglae spe sitesi 5. Gere el decnarea nom ‘55, Stimularenparasimpatied areca fet: Conc et ec or ple ‘Stone ee pie ‘Stor re gh ssi nh 6 Arcul refer vegeta fer de cel somatic pri ana pat a i es 2. Recep ge se genet 5. Caleta pei en ear 4 Cafe ea ec pee non 7 Pefata bald. emisersorcerebrale ye observa 1 Satclten! 2 Sole lado 4 Sand cet ‘8 In bu se piseytedentoneuronul el 2 Seis orice 5. Seetli ieesee 58. Lanve se Inrucgeads 4 on sc in 60, Sa tall a emisferelor cerebral este repreventata RASPUNSURE Complement simpla 2 Faye 7.19 Sbige inn.6) Brinn 382035 8 pe 19.29.30, Bigs 19.3) Dige 2.2.2.6 Die) cigs 24.29 oe 22 Ege) boa) cope 25,25, coe Ee) ei) ‘ge 19.65) Cae Die) Complement grapat Ease 1 Bee 2 recy E03) Bins) oeaan Dipe 30 Nipe2.25 Bae) Etge 27.829) ee Elpe2s. 9) evs) cin) Cire 3439) Die 323) BGe0) hive Eo 2.23.31) SISTEMUL NERVOS Intrebri reat de Set werdet Dr Constantin Cunt COMPLEMENT SIMPLU 2 Gang sia Ganon a vs 2. Nearoni itercaar suns 3.Care intr uematoarce firma privnd nvropl este adev rats C Poeend elar 4: Despre acta reflex sen aevieatearmdtoarse firma cu excep Rec eos er eel an epee Ris lx pose pom exe Rega tis pa ence ike ‘5. Conrnele posteroare ale nian spadri: "henge matt ca ne ver pe po {6 Despre caleasensibiititermie 9 dureroase sunt adevrate rele firm ‘Aparna A teopevs epi eco Dasani ioge al 4. Origins blr fasccaullpramida poate nivel urmatoareor ruc ou except: 8 Fibre fasciculin (Sets bli pried oxo 72% 2 hie nh rl in pope ei levtratewrmitoarele ae 9. Despre cle sistema piramial A Cont mtise vet Cetin cme Neon sc te st il nono pia 10, Care aintrewrmtaarle frat rivind nevi “rsa cee ex pre ds spi (nrg mb ext posh eer op Blin cae Src dener pa inves congo vi phe ee pin etfs 11. vegeta simpatespestgangionarspltrunde in nerval pal prin ramars 12. Ramaritedoruae ae nerilor spinal: 1 Tomea plow yun Cann te sare pent neiage gions spinal ‘Se lee pet tia aero pi 1 Cano man vooeni 1H. Care dintrewemitoarel flee spinal ste somatie: 15. Reese miotatce: "Constante tc nl ula ee en 1 sin oa F Sonretee mnomare 16. Care dntre uemtoarele fleet spinal: ‘resins Care intr wrmitoarele reflex nae seal I nivel trun cerebral: Desexie 18. Care dintreermitort ner ernie’ et senora 19. Care ante wrmstort eri eran parasitic pregangionre: 2m. Cae dine wrmitoarte tract a rine rel la nvell punt (te get sen cer 21, Nerul tron nervensis "Mino superal phe or Aa ein eae (Mei ifr ltl oa ste cal loupe Mil deer tc 2 Fibele motor ale nervilor oealomotoriinerveaz A Mahi sci Mui oe super al bs oa Ml dept enon tl see aPalocerebell ete contitat 24 Metatalamasa exe sti de rele petra sensibi 25. Pe fata lateral a emiserelr cerebral se pats observa ri sleacturts 1 Su eraoe Seco Rind Sema otac Sahin 26. Free de proetie de a nivel emistereorcercbrae: ei visi et 27 Pateocortes 1 Reperin sol ocr nip ee Repent a ei Onto at hep pase smc tee 28. Flbetepreganglonresimpatce: 29 Stimataren simp determi 2 Car i et or Cries coisa aie i Activares paraimpatics induce: Sims poem hee Coma sine gies ahr roe COMPLEMENT GRUPAT ‘Hela fant de wumdra prlangr terol pt va ‘sin £8. punt evar crates 3.Corpl rrp ete ra as 5. Newel 24. Care dint wrmdtoareeclale apart categorie nevroglilor: {Catt epee 235 Sinapce nearo-neuronal ot $M. Despre segmental receptor al arcullrfex sunt adevrtewrmitourle Ts Recps fs pee ie enn edt i a 2 Acne sade rn mee side 5 Rem lac et mep ent 4 nose pf cameo ST. Midava spin "ap nine ake ee 3 Con shina ena dips pert bea dee 8, Lica efatrahiian se gist Tetanie call gees 2 lesen 5 Lai ptr 4 te ma pk 2. Despre meninge sunt aerate armitoarle: tame ments exe 2 Dan mi a min pram a 5. Antone ne ac 4: Ase mi ypc eel inks ": Peer oe og yin 2 Ata ptr pn asi pc i eee 4 Allenna cise ge ane el somes 41, Fsccaa pincerebels dorsal 1 Conf co esoneaonior seni pocgte 3. Ame aco le pcs ee nor ‘2. Care inte urmatoarele fascial contin bre extrapiramidae, 2 aso {Coil at Nervio Come mid coepct 1 ome mb fore 4, Ridcina posteroart a nero spin 1 cone oni non vont anv co ite 4 Pena pet peli 4§:Tronchia nervull spinal aren struetara sa fibre: 46. Din categoria refexslor miotte fae parte: 2 Retr ahi 47 Refine spinal docieptve: TS de apne 2LAvea map eerie Senet mee 4, Car inte wemaoarsereflecle vegetative sunt spina: 2 Naodiiowe edn 4. Despre meri craiel sunt adevieate rmitoarce airmail Taseren 2 Saunt de dots och 1 acetal pri ‘ere cent ‘52 Fibrele parasimpatce ale neriorglostaingien si. cared ‘nls /urmatoarele arma priviod pduncali cerebeo 2 Pela ete lc cee mm se 5. Pour cae ce fie tee 4 esl cone apt Sa man ef ipotalamosl ete ents perior de inteprare, elare i coordonare SS. Pakocortenal are comexinl atin ca: 5 tmnt ‘6. Renerle condiionate: ‘7. Transformaea esti indernin mul onion pote reali pi Rep carol Snaps intr axonul aaron vegeta preganglonr ee uote si ete noe Pemineie "ome et i tin ey lo in 2 Ona tr stn ttn pn aa nr {REESE cra mma ow ic ee ingle 19. Ssemde spat paring ntone 1 it ee me ol 2 Sp se pep ‘mt poem era eo ae Acoma brace 9 previzat cu ineratie (60, Care date srmitoarcestrctari 5p sa ikor e RASPUNSURE Complement simple LAGpee (314) 2B (gag 18) 3.C (pee 15) 4 Doug. 17) 5: (poe 19) 6-E (poe 20,21) 1.E (gas 22) 8 Cipae 22) 9. (pug 22,23) 10.A(pae 23) 1. Degg 23) 12. Copp 25) 13.8 (paz 25) 4. Boas 24) 15. (ug 24,28) 16. A (pag 25,25) 17.8 pp. 25,26) 18 Dug. 26) 19.8 pa. 26) 20. (pas 26,27) 21.A(gas.27) 22.C pag 27) 3. Bipae 2) 24.B (pag 29,30) 25.C (pun 30) 26.A (pap 31) 21.Dipag.31) 28.C pag 32.33) 29.C pa. 35) 3. Bp 35), Complement grupat SIE (pag 13) BLE (pa 1) 35. (pag 4) SHE (gue. 15) 35.E (pa. 16) 36.D (gas 18) 37. D¢pee 19) 38. Bipae 1) 38. D(pag 19) 40-cigue 19,28) 41. B(pae.21) 2 Atgue 23) 4. Agus. 25) 44. G48. 23) $5.B (pug 23) 6. Cope 28) 57. B (gu. 24,25) 48. Etme 25) 8. D4pae.26) 50. B(pae 26) S1-B (pa. 26) 52. Dipae 22) SLA Ggae 29) SE ue 30) 55. A (gue. 3) 56: C(pae 31.32) STE pup 31) SKA (omg 32.33) 59.C (gue 30) 0.D(p95.38) ANALIZATORIL Intrebi raat de Asst Unis. De Tudor Marnescu COMPLEMENT SIMPLU 1. Celulele cx conus in meme de: 2. Aparatal dioptric al ocala o tere total de: reps © meen D. dosent 2. Despre cles opi ete adevdentsucesianes: IA be rspae=coe milareel pe-epl = cxgeat 1, Ce spines pl selenite i -cmgat Cercle ple cele mit op -ce oei 1, Cele mpc tied multiple ev pitti “ rior eceptort de afin hipoderm, cw exeptia: 1 emia ave ee Cayo ee ‘Cates anliatoral lfc coming wn mum de: 6 Despre eristaln sunt adevdratearmioarce afirmaticwexepta: eneloop ih nivel varfula imi ext de: {4 Firele intrafoslepezit nerve vent proven dn: ©, Nason td ato so i gusta au uemtoarsecaracterbt cw exept: 3, Insure ee sda, Pca apt pol ve Lapel alae he termi ena eva i, Lapel alae es termina nena mal et pin © een 1. Organul atv a acomodei ete: Der, 1, Sant gustur primar, 1 Sint mere eam pe Ane Sutil nse & i 13. pier "A Nepen e soe 9. Onl poate dating pn: Een ii erin bso 1M, Urechen mand percepe suet cu amplituines pi ‘A Mode 20, Urmator receptor apartin D.s0dovem, © cma Taina eed alan Mase 15, Motoneuroml alse ierven bel extrafsae ale mujehial muster are erigines 1, Gago pia Flbrle nervonse care se trmiad sub forma un 15 Coc aa . Copel Ver ns cele consti: 2. Miloal melons ezoneaat cx sumete de recent Sant nucle vestibular, ew except 1s Sinn asco 25. Corpal ilar are urmatonrele caracterisiciycu except: "Hid cnt ie de prin Sec crl ia: : 26 Sclertica are urmiloarle caracterisi cu exceptia: D Faeyr denen Ee pet Jeane mic: 27. Din popataia masclin suferk de daltons un mum de: Bm Bim, 2%. Omel poate dstinge mirsurprimare in numa de: 29. Timp de adaparelatreerea de ‘M. Urmitoarele clement apartin rec mei cu excepins "4 Cosas: . Rang vei COMPLEMENT GRUPAT 21. Acomodaren se datren il ai 2 Apr sensor al rita 3 Moi te 232 Corpmsclé Gog Mazzon: 2 Sra nde: 58. Un obice alt no distant de 8m produce: 1. isin comin eran 2 Lip pen loti oe ese 3. Mei irene | St Se gisese in deems 2 apa ie 35, bel inteafusale sunt innervate de: 5. New din ere siento 4 Net ppd 36, Corpascul Ruffini Sater pny ens ai il ace Seah node Sone pc a: 1 Ee Signs 5. Tame pesina pps 8 Pats oars ». roprieti le ae under sonore: 0. La reglare ebb tur de partiipt: alantoral vestibular “4. Labazacanalelorsemicrclare se ps 4 La varfal iis poate im ‘4. Urmitonrle papi am 45 Partcps io nprsire alti limes 6, Receptor 4 Ma izatorala nesters csi 47 Receptoi pentru drere cunt mula de fctris “8 Relaxarea muscular ete prevent prin: 1 ind fr 2 elma mice 4 Canc ai, 4. Sunt euorpeate: Ras 3. Albans ‘0, Vestibule membranon: 1. Sep stat seria ol ap ce 5. Repeat sale arias 52. Resina: 2 Pantene vi ‘58. Receptorli macular: etn pt i ste rec corde nee 2 Sse neni ce 5 Ota atl ee ci petits ‘4 Caleavestibalar 1. Promo e a lel Sear: 2 Gone nl erie, 5 Coe mc estar ser 8. Membrana ectoria segs deasupra: ‘56, Una din uemtoarce care pe trail st 4 neon StL ners tl pois cm hi enc a imi dm cre 58, Receptori termi 2 St omni novos fasciclelor: 2. Fane etal i bipoderms: 1 Bul lr et 4 al ce i [RASPUNSURI: {Complement simpla Ligue 4) Bie 3859) sw 2) aie 3) sci Niche #8) ectan 3) 0Ge0 5) Isigae 2.40869) "eDig) Bip 5) 2 (p0 51) nD Gue) mci) sce d) Sp xe) Complement siate Sate Sates) sci 4 Secu 3841) Seine a seats 200 Mages) sz ime a) nage Baines soci) S20 ue 45) sco st) statue 0) Sec (ae 0 50) Sc (pe 475081) SKE (pn 39) SF tga 3) pat ANALIZATORIL fnrebael reat de Assent Universita Dr aan Alexandra COMPLEMENT sIMPLU 1. Unmatoare afimatie despre urehes itera ete fasts ie bit cn sce mente afi pil 2 Urmitoarenafirmate despre areches medic au este evar © sip nl tempt Timp oe eter 4. Pater de refraction core este de: D @sedont “4 Despre comodare sunt adevdrate ermtoaree 1 Resa pe deren 1 See casi consi Ser at tpl end Map ie eer ae lon 5, ate adearat despre mecansmal reepiel 1. Peni npn dpe (Dai ceir sere dec eve pede Dena aoe; eh er omni ma dpe er 6 Sant receptor gata: "A Tere 1 Chem © tanec 1. Namal de mirosuiprimare ese de &. Omat poate distin pi as 9, Conpusclk Gol sunt receptor a cel sensible: 10. Unde se gist etoneuronl ei opie: Cal rt 11 Cavitten usc medi epee stat non Doxa 12 Receptori analizato © ts 13, Este organ acti al scomadit |M4.Ampitudinea maxi a sunetelarperepate de wreshen uiaad ete de: 1S.Care tre urmtonrele gustaria face parte din gustrile primare: 16.Undese gist a deitea neon al lactine © Hips ee 17 Unde ote stants "Gia posta npr orcas 2 Ginter 1 Lama cari a told 1 Denice ole Dante celebs inno © Tt 19, Referitor a cornee armatoareaafirmatie ste fas 1 ear Pci pie ae ees Amore de eae despocina 4 de 2 Despre corpusculit Gog Marron ete adevrat es Dia tunica media global ocular fae parte cw excepia 2. Despre gabe ola sunt aerate urmatoarce cu except Tao aint ck Soman omc 28. Dintre proprioreceptorl fae parte 1, Care eventos oe 2ACare diate urmtor 5 GapuettKre Falamlgeae Capua es receptor petra ree: 2SUnde se geyte membrana oolited 1 Gn pe Candle secure meme 2m strutara retin e ges elle 27-Despre reches medie sunt adeviratewrmitaree firma: © Conn itr stan teal 28.Urmatoareaalirmaie ete adevtratis 1 tment Sete 29. adevirat despre analratorlacusticovetbal 1 Ging Sears peat ne cee © Gino Cot ee av weir n.Endotimfn ete stat: E howabdeaton cow -MENT GRUPAT. se adevirate urmtoarce aflemai despre urechea mele: Saket in sae {2.Despreanaliatra acustio-vestibola stat adevrate: Tr esc nen sere or oe pon ep 2 Rete mat ete pepe goal Co 5 Fetnkculnenaa ethers ee nll Cosi 4 Petia vest page ol Sap. 33a parte din tien vascular lobe oclar: 2 Vasa pea _MFae parte in mace vestibalar: _38in stractraglobulal eur fe parte cu exceptia: 5. Mei ia 4 Mace _MMedieretriagente ale lobular: {Despre anaiatorulgustaive sunt adevdratewrmlatarse afi 1 Ren un mercer 2 pet ut a or ol 5, Pterygota ‘SkReceptorf anata Kinestec uat ituaiin alam ie: \M.Proicin cortical el olfatve epee anya Gi poser! 1.steadevrat despre analizatora latin: 2 dt pe 00 ‘6 Omani pin 0 mia 1 Les eon pesmi rh plingian 2 Lantel pln goin 5. Lane pesado tt sar 4 Lael ging! 880 evra despre epider urmitonrlecu exceptia 2 Competes eres hee 4 Seinen cima | Anaiatori: 2 Rena dara cli soln md exer 4 Segal temedr conde sr eel Despre drm sunt adevrate 5 Caner means 4 val ter dei oe ut ae te 46.Este als despre receptor ati: 1 Set Jed ene 4 Stn mer iement pr rib neurocuselar sr Despre devirateurmtoarce co epi {Despre segmetl eka nator este aderat Tr Sener pric formule cota 3, Glen inst coer nplle specie 4 Seo ea ee eet Je isc fem sie 48:Tunien externa global oe 2 Godt reat reprezeaath de ‘SU. fas despre retind = 5, Bion et aap een mil oesich 4 Paetsch '1.Medileretringente ale lobe oars 2 Vira 3 Cama vie SU. adevarat despre uni medi a globula ocua 1. Moye tare me a ‘Sunt fae despre mecenimal rece auitve: 4 tino eran es ae deni eine sea ‘Skiespre clea aust ete adearat ‘Sespretractl opti sunt adeviente urmitoarse 1 Age anes 2 Laake endl id ce pc dco ‘&.e a nivel deutoneuronla cl vestbulare porneseurmitonrle ‘aces ‘7-Refel pula foomotr are urinstoarle caracterinl cineca Gmc ie ind ae cp mine ‘Se glace receptor gstatv la nivel paper: 2 Ragone ‘o.Receptori termici sunt: 3 Rec poet ma ee (0Tania itera globular contin: RASPUNSURI: Complement simple 1. Boas 2 Dione9) 3. Bequests) 4 P(pans5) 5. Dagwest) 6 Bip) 3. (gues) & Algae 2) 9. Bgwesl) 10.0 (pug 47) Hope) 12 Acoagay 13. Dpagas) 14 Bop 51 15. Apap 4) 16. Apne) IT.AGpag 8) 18.C (pap) 19.C (pag 4-45) 20 (pap) 21. A(pags) 22. D(pus. 48) DEC pwe394n) 24. Bagup 3839) 25.6 (png -50) 26. (owes) 27.C (ee) 28.8 (ue 46) 29.E (gaa) 50. Eigse 49) Complement grapat 31. (p89) 32.C (pag 49) 32. Dipagst-) 3. A(pag.0) 35. Depag 4-5) 36. C(gup 4445) SLA (pas) 38. A 41) 59. Bgagt-43) 40. Dipag. 2) SL Aan) $2. Bipap) 8.84938) 44 (00g38) 45. £(pse38) 46.0983) 47. Cpt) 48.D(pap38) 8.8 ue) 50. Bipae) 5. A (paes445) St. Bigs) 53.C(pags1) 54: pap s0) 58. (pap 47) 56. (gugs0S1) STE (gun) 58 Ape) 59.A(pag.38) 60. Dong -45) GLANDE ENDOCRINE Ante reat de Asst Univ Dr. Tain Raden ‘COMPLEMENT SIMPLU |. Referitor a hormone melanocitostimant slept afirmatis cores B Arse pcr ACTIE 1. Ceecneseia sini oa plata hormones Pere ma Sep pei prin i tet ist 1 Sho Ching {3 Referitr a glndele partied select airmaia PALS ‘Conia cee lec se pentose 1 St doa deste p apoio br ie blips chaede P 4 Referitor a gland toi select afirmata FALSA: ‘Tne foe ie pe ee ee ue pes cee Cla atc enti (Saint emo arn TH sae Pai gree foo lle pln onan i ‘5 Selecta! afiematia devia referitoar a aetoneshormonlor ‘Soe fi econ lr she Sa even cir ete 6 Referitor anole Langerhans selects firma PALS: Seow tsi neti nema hl erg Comal tice ee ghgon 7.Moala Addison ext determi 1 Hpeneara de pacsoist ae 8 Selecta afematia ALSA refertaare a atone aldstero 9. Selecta hormonal sinetiai ta nivel neurohiptiael 10. Referitor a timus select afematia FALSA: 1 Unis hace sulle a i acme 30 oc (Enc de tine rine ers pul sap ar Avot nt nin abet Selecta afrmatiaFALSA referitonre a aun lucagonhi A Side pi psig 1 Simao ghcomogeen St fr deco icon Sime sa ec 12, Unitatea histoloied a musa ste reprezenat de: ole 12. Referito a hp slot airman aden rats 1A ton cnn vps (Aleit an cu test nee vogee sp it cana 14. Selecta asirmatia FALSA refertore I STH: lc se mano es oie sen ce sername : 1 Daa pbee pce par ur ang erie mle 15 organ curl endarin urmatoarele, CU EXCEPTIA Peet tempore) spin Amel pie 16, Reteritor a nearobipoik secret afrmati deve "Rees mpi Soccer ioa 17. Selecta afrmatiaFALSA reertoare la pro ino si une Sul deci eres eps pin D intngl sini wap ge wn ara Pts opi rik ora il catecolaminelr: 18, Selecta afirmatiaadevratrefritore afi Pre heoscemie Conca pe Dati eas mca ne pepe i conaci 19, Sstemal port hipotlamo bipfiza este represent de: 1. Unene amos eens meant ahi (Uninet ves pine men plan mat . Unit eno lee eps ar pam ep Lega ant Se repens ea hip aecpck 1 Eset deafened mepere cemcne Aamo ne pt psi pn in te sine le nc i ipsam ii exit pik Tava mod hema mt sc os (momen |-Referitor a nansmal hpi select afematia FALSA: Invi a propor ev Bose ma une pi pen 22, Refertor a gacocortcoil seta afrmatia FALSA: Set resented Sere cas br cei motif EEG ahem pesmi 2 Referitor a medlosuprarenll selects afrmatia adevirat: ‘See ses hol dees 1 Herm sc te MS el pi denon cancer Seat ADI sen oxcint DL ACT inlet nce et a mebcgene Section sor cpr 24 Selecta firma events referitoare a une told: ‘A Hgeinc nc eae {pr aaa pon a Dei st aioe il see he E-Gomenlih re noah ge ei de is ence 25 Selecta afirmatin evra cu prvire aston iain: ‘AG psei nee ane eae Gee ta ial tt ape (Capes rine ae maar 1. Std hin nn depen nse mse Seabed tenn il ul apes 26 Selecta hormonal anaboliznt pera tate metabolism Intermediae: 27 Refeitor ahold slat afimaia evra: 1 Pes eben pale pins ac 1 Ss rly pee ie 9 Sieg stein to bls oe ae anita vn ems ie) ne il ene pac cele pie mia pala “C™ 28. Mineralocrtcii ationead supra urmdoarelor celal cet ‘A Cee hegre 2 Cele lls Caeser ie sg di gcc 29, Selecta afirmata FALSA referitoare lacuna catecolaminelor: Comme Sele ede ale mcr eh ple {M. Asura organeor hematopoietic 2 sstemulul imu corticosteoii iw armitoarde eet, cw excep Cop nme Sele ma deo eine) Seema pe hema COMPLEMENT GRUPAT 1 Selecta female adevratereferitoar la sersiapratridlor 2 tal deaminase heen 32, Sclectalaflematil aevaraterefeitoare la fect isin I See pola elope 5. Sete pope eae {Coes de wl ie tl ps 33 Selecta firmapile FALSE referitoare la pineal: 2. sn a nv pin cine opice pe ys une os tei Shen nn eet hip 4 Soe yeni coin ug ‘M4 Refertr a aldosteron seta afrmatile evarate: 2Acelineine ans aepie {deat de 6. Referor ly ACTH select airmail aerate: Side acces nll nddrgetle 2 tigen pce fovea de hence .36,Selectai hormoni sitet ive rides 7 Selecta 1 Anges met pp hens tperglemie 4 Coma pin fd imate deviate eferitoare a aan eatcolaminclor 2M, Seletal firma aevsratereferitoare I hormo Dekel eet musa tom Src Urge yb erin se dene ans mate Determine des pp i cope Referitor a Boal Conn sla afimatilendevirate: 1-Seerctrch rce masndeaph te 1 ema eps dao {Seca pea neue seo 48, Selecta hormonl sinetizai de etre adenohipotza: 41 Selecta afrmapile adeveaterefritoare thio "Seem ganda tnd ge athe nde ate 9 a sande ‘wore evin iar Chae 0 me ru amen 8 {ota pene at 5 ipa 2. Selecta afemapil adevdeatereferitoare ln gonaostinulin: taken menu ns pe en 45. Seectaliaetinitecaractrstice ADH: nth it ote sconce 2 Geet or Serene {oon ahr aie vo ane he al ceca “4. Referitor a polatnt select airmail FALSE: 1 Sect pin cee nls 2 coed cin log or mn ae ogee 5. Sew ec xu de pgs | Poli seas vai 45 Selecta frmafie deviate rferitoare la bl intermed pot: 2 Rein 79% np 4. Anam ee in adept 46. Seleta airmail aerate refvitoare la fentinhipofizts [eis de STU cope min pen een nl