Sunteți pe pagina 1din 1

Tabelul 1.10.

Productivitatea personalului
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Indicatori
Cifra de afaceri
Numrul mediu scriptic de
salariai al perioadei
Productivitatea medie anual
pe o persoan (CA/Ns)
Productivitatea medie zilnic
(CA/260)
Productivitatea medie orar
(CA/260/12)

UM

2012

2013

2014

lei
pers

109.648.10
2
103

159.557.05
9
119

154.337.67
8
135

lei/pers

1.064.545

1.340.816

1.143.242

lei/zi

5.157
4.094

lei/or

4.397
430

341

366

Din tabelul de mai sus se observ c n anul 2013 productivitatea medie a


personalului, calculat crete semnificativ (cu 25,95%) fa de 2012 (pe seama creterii cifrei
de afaceri cu 45,52%, n timp ce numrul mediu al salaria ilor a crescut cu 15,53%), ca apoi
acesta s scad cu 14,74% (pe fondul scderii cifrei de afaceri cu 3,27% i a cre terii
numrului de salariai cu 13,45% .