Sunteți pe pagina 1din 83

Sf;RIA ()I; AUTOR

Eric-Emmanuel Schmitt s-a nascut pt"28 mar- tie 1960 la Lyon. tn 1983 absolvacursurile prestigioasei Ecole Normale Superieure cu

o diploma in filozofie. Trei ani mai tarziu

obtine titlul de doctor

tead in 1991 eu 0 pied de teatm, Noaptea fa

Valognes.ti urmeaza VizifatoTul, care ii adu-

ee eonsaerarea ~i pcntm care cstc distins eu

trei premii Moliere, Variapuni enignl<ltU:e,

Libertinul etc. In 1994, ii apare primul ro-

man,

piese de teatm care far sali pline in Franla ~i

in nrainaute.

Academia France7 cu Grand Prix du Theatre

pentm intreaga activitate. De aceb.~i sucees

rhunator se bueur.\ ~i romanele sale

in filozofie. Debu-

Seeta EgO~ti1OT,dar serie in continuare

tn 2001 este reeompensat de

i

Evan-

ghelia dupa Pilat (2000), Parlea celuiLtlt

(2001), PI' cand eram

precum ~i eseul Viafa

a opera de aHa (2002), mea eu Mozart (2005).

Volumele care aldtuiesc

Cic1ul Invizibi-

lului - Milarepa(1997),Domnul Ibrahim Ii florue din Coran (2001), Oscar Ii Tanti Roz (2002), Copilullui Noe (2004), Luptatorul de sumo care nu se pueea ingra~a (2009) ~i Cei uee copii pI' care doamna Ming nu i-a avut niciodatti(2012) - s-au aflat luni intregi

pe listele de bestselleruri din numeroase liri.

Eric-Emmanuel Schmitt este autorul a patnl volume de nuvele ~ipovestiri: Cra mai fru-

moasJ carte din lume Ii aleepovestiri (2006), Visatoarea din Ostende (2007), Concert in

memoria unui inger (201 0), distins eu Pre- miul Goncourt pentru nuvel;\, ~i Cei doi domni din Bruxelks (2012). In 2008 publi-

do romanul Ulysse from Bagdad, in 2011,

Femeia in fata oglinzii, in 20n, Papagalii din Pia,a Arezzo, iar in 2014, diptieul Eli- x;rul dragoste; ~iOtrava iubini. Lui Eric-

Emmanuel Schmitt i S-;lU dccernat peste do-

uazcci de premii ~i distinqii literate, in 2001

primind titlul de Chevalier

des Arts et des

Lettres. CiIiile lui sunt tradusein pestepatru- ••eei de limbi.

i f::RICf::MMANUf::L

aSCWMITT

Serie coordonata de DENISA COMANESCU

~RIC~MMANU~L

SC~MTT

<SA, VI

Elixirul dragostei

T raducere din franceza de DORUMARE~

H U/tlAN IT AS

ncti~

l.,e,ctor:G ••.brid~ Riq;ltr RtdK!Or; Mouin'a Iont'ICu Clpau: Angtla Rouru TthnortdKlOr: Manuela fo.lbilltanu

ClrKtOT: 1<».1'1••. VilQ1

DTP: Emilia !Ollal'cu,Carmtn Pe'l~sru

Tip~rit I••.Prottiitur1 ,i Tipografit

ERIC-EMMANUEL SCHMnT L'ELIXIR D'AMOUR Cll:::ditiolll' Albin Midltl - Pari,20H All rigbts rntTVtd.

o HUMANIT AS. 201S, pentnl prtunta veuiunt romilltud

ISBN 978.97J-6g<j.S70-9

Delcrit~ ••.CIP "It disponibil.l la Bibliok'ca National.l a Rominiti.

EDITURA HUMANIT AS FICTION

Piall Prn"

Libert 1,013701 Bu.:urt'ti, Romania

Id. 021/408 8) SO, fu 021/408 8) SI

humanitas,ro

Clmtnzi onlint: W'IVW.libhumanilU.ro Comtnzi pri •.•e-mail: unzari@libhumaniw.ro

Comenzi tdtfonire: 0)72 74) )R21 On) 684 t'J.!

Louise,

Dad. rna auzi, buna ziua. Daca nu vrei sa rna ascul~i, adio. In funqie de reaqia ta, aceasta scrisoare va constitui inceputul sau sfaqitul cores- ponden\ei noastre. In fa\a mea se ridica un soare ofilit, iar eu contcrnplu Parisul, caruia octombrie ii

cia paloarca unui animal prost

bunit de frun7.cle vejtede, stingherit de cir- cula\ia zgornotoasa, infornetat de 0 pace care intarzie, Iarna bate la u~a. Langoarea verii se risipe~te, iar capitala arde de nerabdare sa

dea de frig, de uscat, de limpede. Unui or"! ii sunt indeajuns doua anotirnpuri, cel sufo- cant ji eel inghe\at.

dis pus, inne-

5

Louise. hai sa transformam pasiunea noastr3 ranita Intr-o afeqiune senina. Cre- de-rna, In ace~ti ultimi ani am iubit, mai mult decat pielea ~i coapsclc talc sau Im- brati~arile noastre, femeia carc e~ti. inteIi- gent a mu~catoare, replica prompta, rroniile, entuziasmele tale. Dc cc oare indcparta- rea m-ar Iipsi de minunea asta ? Chiar sunt condamnat sa te pierd ? Sexul era singurul bilel de acces ? In schimb, refuz once mesaj doldora de frustrari, imbibat de chemari la tandretc sau de tresariri genitale, ca accasta carpi umecla, isterici, vaginali care mi-a invadat ecranul de dimineata ~i pc care am aruncat-o la~apasand tasta "Delete". Legiitura noastr;j se incheie, Louise, intelcge odata. n-o mai

nega. N-o sa mai dormim impreuna

sa locuim de-acum 1a mii de kilometri unul de cellI alt.

~j0

Cand 0 carare

se term ina. la orizont se

arata 0 alta. Din indragostiti sa dcvenim

6

prieteni. De ce nu? fntre noi n-a cxistat niciodata prietcnie. Te rog. nu mutila amintirile noastre fru- moase cloar fiindc:i ai vrea sa nu existe.

7

Adam

~

Adam,

Dad. prietenia e patul de moarre a1 iu- birii, atunci ud.sc prietenia.

Louise

8

Draga mea Louise,

Doar pielea desparte iubirea de prie-

tenie. $i-i a~a de sub,ire

9

Adam

Ti se pare sub~ire? Mie mi se pare un

zid.

10

Louise

Louise,

Pielea obose~te, spiritul nu. Dad. tru- purile noastre se atrag mai pu\in, daca. ~ol- durile noastre nu mai simt aUt de tare nevoia sa se inlan\uie, dad. sexul meu s-a odihnit linga al tau fara. sa-I mai caute ca-n primii ani nu 'inseamna ca gandul meu te.a alun- gat, in nici un caz. Astazi, de pildl, m-am gandit sa-\i povestesc chestiile caraghioase care mi s-all intamplat, mi-am dont sa impart ell tine cartea, filmul sau muzica pe care Ie-am descoperit, \i-am pus ni~te intrebari, \i-am dat ni~te raspunsuri, \i-am daruit surasuri, suspine, exdama\ii, pe scurt, nu ne-am parasit niciodata.

11

In realitate, banuiesc ca senzualitatca este la fel de superficial. ca ~i epiderma de care se folose!te. Tu domnc~tj mult din- colo de spasmt'o Incrustata deplin In mine, mai mult decat ar fi putut-o reu~i 0 simpla anatomic atragatoare. mi te-ai Intiparit in imagina~ie, In vii tor, In amintiri. Da, daca pielea Se deterioreaza,. se ridea- za, se usuca, spiritul se intare~te. Prietenia este continuarea logica a unei iubiri adeva- rate. Nu mi-am inchipuit ca daruindu.~i-o te VOl Jlgm.

12

Adam

Adam,

Orice concesie rna costa. Prietenia dupa dragoste rn-ar urnili. Nu rna tcnteaZa sa reamenajez 0 imensi pasiune iotr-o mica garsoniera cordiala, prefer pur ~i simplu sa ma trezesc in strada. Salut.

13

Louise

Louise, Louise, Louise

Salbatiea mea, apucata mea, ee te mai cahrezi! Vasazica, totul sau nimic, da? Dri cu totul Louise toata, oei niei picior de Louise? Foe sau eenu~a, jarul it eefuzi Ce nebunie frumoasa! Nebunie, totu~i Oi fi avand tu gustul absolutului, dar idcalismul asta duce la nefeeieirc. Exigen- \ele tale i\i voe hrani frustraeea. Cu ca.t0 sa mananei mai muir, eu atat 0 sa salivezi mai tarc. Daca ceea ee traie~ti teehuic sa fie perfecr, cxhaustiv ~i exclusiv in acel~i timp, mai binc eenunli sa mai teaie~ti. Nici 0 relatie nu sc va ridiea la nivelul aspiratiilor

14

tale. Vei atinge iubirea visata, nieiodata iubirea adevarata.

S-ar

zice ca ic~i din povestea noastra ca 0 va- duva care tine sa-~i continue viala in doi prin arnaraeiune. Chiar crezi ea durerea este inlocuitoarea pasiunii? Ai de gand sa-li imbraci existen~a in negru? Nu te mal recunose. Fostul tau iubit ~i, cu toate as tea, prie-

ten,

Adam

Ah, rna pui pe ganduri, Louise

15

Louise,

tmi faci mutre ? Ma ura~ti? Mil uili?

16

Adam.l tilu

Louise,

Te rog sa~mi raspunzi, chiar ~i prin- tr-o-njuratura.

Daea nu dai nici un semn de via~ maine

mi urc in avion.

Adam

17

Drag. Adam,

Ce ffi-a mai amuzat scrisoarea ta! Vasazica. trehuie sa neg ca, ne-am des-

P''1it? Te orbelte orgoliul

Adu-\i aminte

ca eu sum cea care a plecat. A fost decizia mea sa ~ez un ocean intre noi. Am schimbat totul. apartament. haine, clirnat,latitudine.longitudine. fara ezitare, pentru a-mi urrna steaua. Tu locuie~ti la Paris. in timp ce eu rn-am a~ezat in Quebec.

Eu, v.duv.? Inconsolabil.? Bali campii,

Adam, presupunand ca n-a~ putea supor-

ta sa te parasesc, ca abia mai respir. ca, rna

simt schilodita

eel dezarrnat in fa~a noii sirua\ii, dupa cum

Dintre noi doi. tu pari

18

rna haI1uie~ti. rna asaltezi eu solicitudinea ta, cu chinurile tale, cu singurltatea ta, irni tot trirniti gandurile tale zilnice. vaica.rin- du-te cii raspunsurile mde sunt prea eva-

.

Zlve.

Dragul meu. am prea pUlin ,imp s'-li

acord. Nu uita ci acum rna instalez la Mont- real. ceea ce rna obliga sa rezolv tot soiul de probleme: acte administrative, decla- ratie fiscala, chirie, amenajare. Sigur, cabi- netul de avocatura unde m-am angajat rna ajuta cu toate demersurile astea. dar deja mi-a incredin\at clien\i carora trebuie sa Ie studiez dosarele. Ziua de douazeci ~ipatru de ore se incheie prca devreme. Chiar ~i a~a. in seara asta rna a~ez in fa\a computerului ~i-ti acord cateva minute. D~ iubirea noastra de cinci ani a avut for- ~a unei furtuni. n-am mai trait niciodata 0 asemenea relape, 0 asemenea fuziune a tru- purilor, a sufletelor, a gurilor, a mainilor, a gusturilor ~i a ideilor. Intensitatea asta

19

m-a eonvins ea intelegerea noastra va dura. Scanteile prefigurau foeul eternitatii. Dar,

vai, a trebuit sa renunt Ia sperante

Inceput sa ne dorim unul pc celalalt mai put in , mai Jndi tu, apoi ~i eu, dupa carc ai avut tot mai muJte aventuri fatj~e cu alte fcroei. Ei, nu sinceritatea asta ti-o repro- ~ez, daar a~a am facut economic de timp:

Am

daea exista iubiri care mar din cauza indo- ielilor, a mea a murit din cauza certitudi- nii. $i-arn rupt-o. Pc cat rn-a innebunir e~ecul nostru, pe atat rna lini~te~te indepanarea de tine. Cu cat legatura este rnai puternica, cu atat mai placuta cste sfa~ierea ei. Binefacerile rup- rurilor sunt subestirnate: divoqul face tot ara.t cat 0 incllnire, caei inaugureaza a noua alegere in viala. !n clipa de fa la, trebuie sa-t i marturisesc, rna simt extrem de Jini~- tira, fiindcl exisra ceva umiliror in pasiunea amoroasa de care rna bucur ca am sea pat. In sfar~it singura. $i fericita in sfar~it.

20

In plus, de cand m-am mutat, scrisorile pe care mi Ic-ai trimis au ramas la u~a vietii mele, bicti arnbasadori ai unci lurni revo- lute, dcsuere, ca ni~te d.rti po~tale d.tacite pe drum, in culori pale, aproape ~terse. Ca un noroc, seara pe care am pctrecur-Q in Place des Arts rni-a trezit cheful de a-Ii scrie. !nchipuie-li ca se juca Elixirul dra- gostei, care, acum cinci ani, la Opera din Paris, ne-a dat ocazia sa ne apropiem, adu~i de Paola ~iFrederic, prietenii no~tri comuni.

tn strafundurile creierului mcu, 0 zona rnai slab;\, elegiac>, languroasa ar fi vrut sa rna fad. sa izbucnesc In lacrimi la amin-

tirca asta

nici de lacrimi furi~ate, spre deosebire de tcnorul care a fost ncvoit sa biseze aria

Una [urtiva lacrima. In loc sa rna indu-

io~cz, am stat ~i In-am gandit, In toiul in- trigii: cum sa provoci 0 iubire? iti aminte~ti ca, In primul act, Adina, frumoasa taranca, cite~te legenda tinerilor

Or, nici yorba de nostalgic,

21

Tristan ~i !solda, uni~i printr-o po~iune de dragoste. Oare chiar sa existe 0 astfel de po- ~iune? tn spectacol, sticla vanduta de un cscroc exubcrantului Nemorino nu eon~ine deeat vin de Bordeaux, insa intrebarea tot m-a sacait. Exista vreun mijloc de a starni pasiunea?

Lini~te~te-te, nu caut numitul "elixir al dragostei" niei pentru a mi-l administra, niei pentru a i-I turna euiva, ~ie sau altuia. Pur ~i simplu pentru mine e 0 modalitate de a in~elege esen~a sentimentului. Nu cumva dragostea tine de un proces material, ehimie, de un amestee de molecule care sa poata fi reprodus ~tiin~ific ? Sau e un miracol spiri- tual?

~i ttl, eare-\i dore~ti prietenia

Ei bine,

hai sa inauguram prietenia meditand la

iubire.

22

Louise

Draga mea Louise,

Raspunsul tau m-a lini~tit, fiindea rna

spenasem. Plecarea ta grabita, scrisoarea prin care rna constrangeai dintr-odata sa rna intorc, apoi cireumspeqia de care ai dat dovada

dupa riposta mea rn-au facutsa vei folosi energia doar pentru

Datorita

paciente drora, dupa despaqire, suferin\a le-a devenit obi~nuin\a, a disipat alte sen- zatii, impiedid.ndu-Ie sa traiasca noi pla- ceri ~i modificiindu-le modul de a vedea viata pana cand aceasta a ajuns sa Ii se pa- ra de nesuportat. Asemenea feroei cad in

rna tern ca-\i a te intrista.

profesiei mele, am intalnit destule

23

adevirate orgii ale durerii, in care, scrupu- loase, se straduiesc sa fie cat mai nefericite, cele mai nefericite eu putin{a. Daca nu se sinueid, i~idue zilele impietrite in poso- morare, in necroza, in cancer. Cat despre tine, ai ramas ineisiva, eeea

ce rna bucura. A,cute-\i deci col\ii foIo-

sindu-ma.

Nu pot sa nu reaqionez la una dintre frazele tale, eea in care imi arninte~tiinfi-

delitatea.

Barba{ii fae dragoste pentru pIaeere, nu pentru a spune do iubese. Cand rna duceam

sa rna intalnese

eu amantele mele, nu pier-

deam nimic din a~amentul falii de tine, nu

te adoram rnai pu,in. uniea mea ambi{ie

fiind sa ob\in Ii sa ofer placere. Rela\iile interumane SUntfaJsificate de 0

colosala eroare: ideea ea sexul ~i sentimen-

tele sunt pe acel~i plan. Or, sexu1li dragos- tea ocupa doua terilOriidifelite. Dad iubirea

il invadeaza pe eel al sexualita,ii, care, fata

24

buna, 0 tasa sa intre, nu exista totu~i niei o legatura intre dorin{a ~i afeqiune.

Draga mea Louise, faptul ca vibram pen-

tru tine nu-mi impu\ina nevoile, in\elege- rea noastra totala nu-mi ~tirbea simturile. nici nu-mi potolea fantasmele. De ee ai considerat ca aventurile mele eu frumusc,i pasagere erau gesturi menite sa te insulte ? Ca aveau legatura ell tine? Nu faeeam ni- mie inadins. Ar trebui reconstruit lexicul ~iizolate aeeste doua lumi distincte, eea a sexului ~i cea a iubiri~suprimand orice termen cornun. Tot a~a,prietenia mi se pare 0 rela{ie pura, exemplar~ luminoasa, pentru ca nu e

poluatil de came, de frecanle sau de schim-

burite ei de £Iuide. Prietenia deseneaza ca-

lea dreapta a iubirii. Ap ca din nou \i-o propun. Al tau,

25

Adam

P.S.: In ceea cc privcltc intrebarca de- spec •.elixir", raspund. evident, negativ. Nici

o substan~a nu poate provoca pasiunea iu-

birii. ~i,de asemenea, nici un tip de compor-

tament, in ciuda a ceca cc pretind metodele

speciali~tilor in aga\at sau laudaro~eniile

femeiloe puse pe sucit min\ile. Nu coo-

[COlZa ce numim dragoste - pofta oei senti- mentul -, aprinderea acestui foe camane un mister.

26

Adam,

Ai vazut? Un paparazzo I-a surprins pe prim-mi-

nistrul Canadei in bra\ele amantei lui, d.nd

tocmai 0 saruta pe gud. Pe-aici, oamenii

Partidele din

numai despre asta vorbesc

opozi\ie ii eee demisia, complicii lui pol i-

tici denuntcl executia puritana, iar opinia

popula\iei Huctueaza. In orice caz, dad nu-l va costa portofoliul, tot i-a ltirbit deja

autontatea.

Ai aflat cum stau lucrurile de Oleo 10, din

Franta? Ce parere ai?

27

Louise

E vinovat de adulter? Atunci e vinovat ~i de casatorie. Cum se poate merge in fa\a unui primar sau a unui preot pcnn"Ua primi garan\ia ca. un barbat nu se va atinge niciodata de a alta femeie decat de nevasta lui? Cc om in

lOate minlile va susline ~a ceva ahfel dedit

constrans? Oprobriul meu se indreapta impotriva casatoriilor ~i juramintelor de castitate, nu impotriva adulterului, care mi se pare 0 de~- teptare sanatoasa a naturii.

Adam

P.S.: Mda, se discuta mult despre prim-

ministrul asta al tau ~i pe-aiei.

28

De~i,in fond,

pu\in ne pasa de soarta lui. se of era astfel fiediruia ocazia de a-~itesta apropia\ii in legatura cu orientarea lor sexual a ~i mora-

laoNe servqte drept busoIa.

29

Adam,

Dimineata am trecut pe la vecina mea

pentru cateva amabilitati ~i barte , iar pisiea ei m-a eonvins ca ai trecut prea u~or peste intrebarea mea legata de elixirul dragos-

teL

Rrrou - a~a 0 eheama pe fdina - s-a apropiat de 0 planta, a lasat sa treaea 0 cli- pa, ~i-a ridieat buza superioara, apoi, tra- gand aer pe gura, ineruntata, eu pieioarele tepene, ~i-a ~ters boticul roz de frunze in timp ee, din fundul gatului, ii vibra un tors tot mai puternic, eeva intre cantee ~i gea- mat de durere. Tncateva momente a ametit, parea, cu eoada dreapta, eu iri~ii traversati de seantei, gafaind.

30

- E iarba-ma\ei, mi-a explicat vecina,

observandu-mi uimirea. Pune pe fuga insec- tele ~i atrage felinele.

Rrrou a miorla-it iritat de tulpinile verzi care nu-i raspundeau avansurilor.

- Nepetalactona Ii declan~eaza fero-

monii sexuali in creier, lsta.j cfectul terpe-

nei, a mai precizat ea ca ~icum ar fi fost ceva ell totul banal.

In primul moment

n-am ~(iut cc rna

uluia mai tarc, comportamentullui sau vocabularul vecinei.

Rrrou

- ~ipe tigri ii excita, a adaugat.

- Dar pe barbali ?

- Ii adoarme.

Atunci am izbucnit amandoua in ras, ea

fiindea i~ibatea joe de oameni, eu tragand

conc1uzia ca, cele

de iubire Ie traim in vise.

La birou, profirand de pauza de pranz,

m-am documental. De mii de ani se pre- seriu filtrc, po\iuni, parfumuri, rugaciuni,

mai frumoase momente

31

rirualuri, formule ezoterice. Doar furni- zornl difera: medicina, religia, supersti,ia, magi a alba, ro~ie sau ncagea-. Vrajitorii aia marchitani din metroul parizian, care ne distrcaza cand sc apuca sa imparta cali to- rilor prospcctele in care se promitc ferme- caeea fiin,ei dorite oei intoarcerea ei, nu fac decat sa prelungeasca 0 tradi\ie con- form carcia nu hazardul guverncaza senti- mentele. Cind ne lndragostim, cadem de fapt In plasa - bra\ele - celuilalt. lar cade- rea estc condi,ionata de manipulare. Cugeta atentla chescia asta Ii spune-mi ce parere ai.

Louise

P.S.: Cum 0 mai duci? Poveste~te-mi cum i,i teeci zilele. M-ai inlocuit cu 0 alta?

32

Nici yorba de 0 singura femeie. Femei. Nimeni nu te poate inlocui, Louise.

Adam

33

Femei Prenume nu au? Personalitate? Ma re- volti, Adam. De ce barbatii lasa mereu im-

pre,ia ca Ie di'prelUie,c pe cele pc care Ie

dorcsc? Femei Nu te-ai mai saturat de vanatoarea asta necontenita?

In locul rau, al crapa de plicti,.

Nu mai e nici 0 aventura sa tot repe~i aventuri.

34

Louise

Vanatului ii prefer vanatoarea.

35

Adam

tn limbajul tau, chestia asta nu se nu- me~te cumva nevroza?

Louise

36

Se nume~te natura sanatoasa. Nu din cauza dOTin~elor suferi iar, ci pur ~isimplu pentru ca, odata implinite, reoasc, de pard. habar nu ar avea de antrac- tele satisfaqiei. Tu ai vreun amant? Ceva aman\i? Te lntalnelti cu barbali care-Ii plac?

Adam

37

N-arn pe nirneni. Ma uit la trandafiri, dar nu Ie rnai sirnt decat spinii.

Louise

P.S.: Dar cu elixirul dragostei cum stam? trni vorbe~ti despre tine, uitand sa-mi ras- punzi la lntrebarile care rna frarnanta.

38

Drag. Louise.

tn realitate, ai dreptate: filtrul exista! De diminea;a, barbierindu-ma, am intre- z.rit mijlocul de a provoca dragostea pe

loco Ce chilipir! Dar ji ce mai pac.!eal • T reaba rna distreaza de ceasuri lmregi, lncat

abia rna mai pot conccntra

cientii. t ti scriu acum pe fuga. intre doua intalniri, pentru a-ti anunta descoperirea, dar abia a~tept sa-ti povcstesc dcspre cc estc vorba. AI t.u,

Adam

la ce-mi spun pa-

39

Draga Adam,

Ai terminat treburile ? Ard de nerabdare sa citesc.

40

Louise

Adam,

Crudule! De cand am primit ultimele

cuvinte de la tine pandesc minut Cll minut

mailul. Suspansul asta dauneaza randamen-

tului. Dad. mai intarzii, 0 sa~mipierd ser- vieiul ~i0 sa fie numai vina ta!

Louise

41

Draga mea Louise,

Vite ci. in sf~it m-am intors, ~a ci. amnc bomba: pot face orice fcmeie sa se indra- gosteascA de mine. Chiac nu ghice~ti cum?

42

Adam

Adam,

Ai facmec, ai trupul zvelt, ai umeri Ianga care te po~i adaposti, miro~i bine, mana ta fierbinte electrizeaza bratul de care se atin- ge, galanteria ta Ie face pc femei sa se simta onorate, e~ti 0 companie placuta datorita culturii amestecate cu umor, ochii rai ~tiu sa transmita dorinla flatand-o in aeelali ttmp pe cea pe care 0 prive~ti atent, plus ca elti un amant excelent, numai cil, dragul meu, tuturor acestor numeroase calitati Ii se poate rezista, chiar daca cea care iti scrie nu a ~tiut ca.ndva sa se apere. SAnu-ti io- chipui ca toate prietenele mde ~i-ar fi dorit

43

sa fie in locul meu

ee, oare, ti-o aduce

atatea victorii?

Poate un noroc iqit din

comun

o fosta victima

44

Draga mea Louise,

fti multumesc pentru portretul flatant, care rna face sa vreau sa rna cunosc, ba chiar sa l:ncerc un flirt cu mine insumi. Ai dreptate, nu sunt adeptul modestiei. Vite cii am dat ji de un defect. Gloria nu e niciodata explozia rezervei, mai degraba a rnegalomaniei, caei cei insignifianti nu infaptuiesc nimic mare\. Doar orgoliul da avant oamenilor, ~i inca mai trebuie 0 por- tie de vanitate pentru a Ie trezi toate £or- tele. Aparenta modestiei l:mi este indeajuns, intrucat se dovedejte a fi tipul de aragan\a care-i scandalizeaza eel mai putin pe me- diocri.

4S

Descrierea ta, Louise. neglijeaza numai un element, unul singur, dar eel care con- teaza ell adevarat: meseria mea de psiha- nalist. Gra\ie aeestei activitati, sunt sigur ca instaurez cristalizarea amoroasa. tntr-un anumit moment al curci, pacientul i~i pro- iecleaza ~leptirile !i refularile asupra celui care it trateaza, se indragoste~te de terapeut, cu care vrea sa intre intr-o rela\ie excJusiva, fie carnala, fie prieteneasca. tn respectiva perioadii, bolnavul i!i pierde orice interes pentru tratarnent ~inu mai merge ]a medic ded.t cu inten\ia de a-~i oferi 0 aventura. Sigmund Freud a numit acest episod senti- mental transfer, afirmand ea ,.este provo. cat de situalia psihanalitica". La ~coa]a, profesorii ne.au inva,at cum sa-J contracaram. pentru a-I readuce pe pacient pe ealea vindecarii. Si eu am avut de luptat de mai multe ori impotriva acestor avansuri care, in realitatc, provocau reeulu/.

46

tti marturisesc ca am considerat un merit evident faptul ca am rcspins doua sau trei fcmei splendide care mi se daruiau f<'id nici o rezerva. Si uite-a~a am descopcrit elixirul dra- gostei, de care vorbeai. Si ee recompensa am capatat ?

Salutari

de la eel care nu ~i-a intrebuin-

tat cu tine dracoveniilc astea.

47

Adam

Louise,

Ce se-ntampl.? Acum trei zile m-ai somat sa-ti scriu ~i, de cand {i-am raspuns, ai amu\it.

48

Adam

Drag. Adam,

Exista lucruri cu care trebuie sa te obi~- nuie~ti inainte sa Ie prinzi gustul: cafeaua, tigara, broccoli, singuratatea. Acum rna straduiesc sa rna familiarizez cu aceasta din urma, fiindca e noua mea IOvar'l'.

49

Louise

Louise,

N-a~ vrea sa cred ca te-ai ~ifonat din cauza ultimului meu mesaj. Ai avut cumva vreun accident?

Adam

P.S.:Riispunsurile tale cl1dule ma-n-ghea~.

50

Adam,

E ciudat cat te poate chinui distanv.! N u mi-aduc aminte sa te fi alarmat vreodata pe vremea cand traiam impreuna, la Paris Lini~te~te-te: nimic nou in pnvinta fap- telor diverse. Nici nu am ajuns sub rotile vreunei ma~ini, nici nu am d.zut in adin- cuI fluviului Saint-Laurent, iar stomacul meu a supravietuit fripturii de cerb cana-

dian

cu poutine 1 ~i sirop de artar.

Jana-ma daca Ii-am parul dura. POI 10-

tu~i sa te rog sa-mi faci un serviciu ?

1 Fel de mancare din Quebec, facut din car-

de braurl Cedar ~i un 50S brun,

specific, compus din ulei, f~ina. apa, sare, piper

tofi praji~i. buclti

~i zearna de pui (n. tr.).

51

Daaa? Mu1tumese. Dc fapt, de trei e vorba:

1. Sa-mi trimi~i un flacon din parfumul roeu, Cuir de Russie, 0 raritare care nu se poate cumpara decal de 13 rnagazinul ccn- tral, Chancl rue Cambon. Evident, 0 sa-Ii

dau banii. 2. Verifici daea nu cumva a Tamas printre

luerurile talc 0 edilie seumpa din Legaturi primejdioase. Nu dau dcloe de ea prin eutii. Sigur, textul in sine l-a~ putea eumpara de oriunde, insa cxemplarul aecla, lcgat in picle maro ~i tiparit pc hattie de biblie pc cat de fin~ pe atat de rezistenta, cstc unicul dar pe care mi l~afaeur tara. 3. Po~is-o seoti din i'ncurcarud pe 0 colega de-a mea jurista care vine in Franta?

Cauri 0 casa la Paris, dar sa nu fie SCUffi-

pa chi ria - ~tiu. ~riu ca e ca ~icum ai cauta

gaina de dinti -, ~imi-am adus aminte ca

vaTul tau Simon inchiriaza mansarde mo-

bilare

Or fi ele mici, dar sunt situate coo-

52

venabil ~iS-3r porrivi ell bugetul de care dispune. Dad.-mi dai unda verde, 0 pun in lcgatura ell tine.

Cit despre clixirul dragostei, afl., dra- gul roell, di m-am gandit la tema ~im-am ~idocumentat. Ai zambi daea ai vedea-o, printre calatorii din rnetrou care citesc rD. mane politiste ori de arnor, pc Louise a ta cu ochii pierdu\i in Tehnica psihanalizei a lui Sigmund Freud. Evident, n-ai zice ca tipul asta de lectura ar putea servi de mo- rneala., or, spre marea mea surpriza, d.1torita ei au incercat sa rna aga\c diver~istudenta~i

de~irati ~icostelivi.

Te las, ca mi s-au ingrarnadit dosarele pc birou.

53

Louise

Draga Louise,

Ti-am trimis de dimineata, prin curie- rul rapid. parfumul ~i cartea. Amandoua emanau aroma ta sofisticatii, saIbatici, fruc- tata, In care se amestcca izul intunecat de tamaie ~icoaja de mandarina, aroma pre- zema atat de puternic, incal, fugar, am avut senza~a ca te impachetez ~i, mai apoi, te In- credintez unui necunoscU4 curieruJ cu fata pi ina de vini~oare ro~ii ~icu maini zbarcite care rna scarbeau. Si pentru colega ta jurista am aranjat tot ce trcbuie. Nu are decat sa treaca pe la mine ~i0 voi conduce la 0 garsoniera de pe rue Reaumur.

54

Scuza-ma ca-ti scriu ~a scun, dar un pa- cient a incercat astazi sa se sinucida, ceca ce rna obliga sa imervin. Incidentul rna zgu- duie profund. Degeaba mi-a tot repetat confratele Frederic Roux, dupa ce i-a stu- diat dosarul, ca nu am nici 0 responsabili- tate, cand un pacient de-al meu sc sinucide, rna simt mizerabil. Sa-\i fie buna ziua, tie, care o-ncepi. Cel care ~i-ar dori s-o termine,

Adam

P .5.: De 0 saptamana Parisul doarme sub ploaic. Avcrsele care regenereaza d,m- pul indoliazii or~ul. invelindu-I cu un voal SlnlStru.

55

Louise,

Mi-ai ascuns faptul cii aceastl colega a ta, venita din Preafrumoasa Provineie a Que- becului, este 0 splendoare. Tinara, inge- nua ~itotu~i imperiala. Un corp de zei\a. Ochi de nu-ma-uita. Daca jtiam, ii dadeam apartamentul meu. Cc fel de femeie este Lily asta ?

56

Adam

A avut mai multe rcla~i,dar mmic serios.

Libera, fara planurl precise, incantara ca poate hoinari prin Europa, traie~te eu ilu-

zia specifica oriearei tinere d. este adulta.

57

Louise

Crezi cJ. pot s-o invit la cina ?

58

Adam

lmprudentulc, sa nu faci ~a ceva! Cana- diencelc nu sesizeaza curtoazia de pc Ba- tranul Continent ~i 0 sa-~i inchipuic ca incerci s-o aga,i.

59

Louise

Pai, ce-are? E interzis ?

60

Adam

Mdaaa

Oricum, daca ~iisa i-o tragi, Imhar1i- garile sunt contraproductive. Canadicn- celc ori iau ele ini~iativa,ori dispar. Da, ~tiuce mormai: nee soi derutant!"

De fapt, astfel de reflexe lin mai ales de parametrll educaliei din America de Nord:

feminism ~iantimaehism. l\.lasculul nu arc aici via~au~oaradin Europa.

Louise

P.S.: In plus, nu elti genul ei de barbat.

Dupa cate mi s-a spus, pune pret pe parte-

neri sportivi, basehetbali~tisau hochei~ti,

mult mai tineri dedit tine - pe seun, de varsta ei.

61

Draga Louise,

Nu-mi dau seama dad, sfaturile tale sunt

facute sa rna ajute sau sa rna i'mpiedice 5-0

cueeresc.

tn sfa.r~it,de~i nu ~tiu hine de ee, 0 sa te

ascult. Poate fiindea imi place sa te ascult ?

Adam al tau

P.S.: Veste buna: sinucig~ul meu ~i-a

revenlt.

$i a stat ~i ploaia.

62

Draga Adam,

Elixirul tau m-a framantat doua sapta-

mani.

Dupa ce am ciril, studiat, reflectar, ia-

ta-ma gata sa-Ii raspund. I\i faci iluzii cu privire la infailibilitatea metodei tale. Dcclan~areaiubirii gratie curci psihana-

litice funqiona la incepururile acestei prac-

rici, pe vremea pionicrilor Freud, Ferenczi, Jung, Jones. Se pare chiar ca Otto Rank utiliza deseori astfel de proieqii pentru a

[rai fara ru~ineaventuri ell frumoasele lui paciente, precum Anats Nin

Or, transferul de genul asta a devenit tot

mal rar.

63

Dece? TratamentuI psihanaIitie nu s-a schim- bat deloe, dar vremurile, da! La sfar~itul secolului al XIX-lea ~i in primul sfert al secolului XX conversa\ia nu atingca niciodata terna libidoului; nu doar pudoarea ~i presiunea cre~tinismului

o interziceau, ci ~i lipsa cUvinteior ~icoo-

ceptelor. Astiz~ lumea se mi~c:i altfe!' Filme, romane, ziare, rcviste, spectacole televi- zate, emisiuni de radio, site-uri ~i bloguri de pe Internet ofed continuu un discurs despre sex, fara nici un fel de tabu uri.

Totodata, cred d. ~i tu, ~i Freud va io~e- la~ considerand c:i deplasarea sentimentelor catre persoaoa medicului apaI1ine proce- sului anaIitic. T ransferul, departe de a ta~ni dinte-un mecanism interior, provine din ex- terior. tn vechea oecline a lucrurilor, pri- vata de cuvime, pacientul era aut de avid sa vorbeasca despre dorin\ele, frustrarile, fan- tasme1e sale in fata unui necunoscut care

64

sc arata in teres at de ele, incat terapeurul ajungea sa i se para scducator. Din contra, intr-o societate in care fieeare discuta despre dorintcle sale, pacicntul sc va mul\umj pur ~i simplu sa-~i urmeze tratamentuI. Dispa- ri\ia transferului sanqioneaza lascivitatea vremurilor noastre. Psihanaliltii fondatori luau locul preo- \ilor din refugiul cald al confesionalului. Dupa exemplul celor din urma, ca~tigau un ascendent carnal care \inea mai ales de con- junctura rigorista, de cultul secretului ~i de penuria de termeni scnzuali. Prin urmare, consider ca exagerezi pu- terea erotica a psihanalizei. Altfel, du-te ~i-o exerseaza iotr-un regim pudibond ~i lOtalitar. De ce nu in Coreea de Nord? A ta,

65

Louise

in primul dnd, cum nu mi-ai dat voie

5-0 seduc, am purut s-o accept printre pa- .

Clen\11 mel.

.-

.

Louise,

in al doilea rand, voi dovedi astfel, in ciuda sccpticismului tau, ca de\in eu ade- va-ratelixirul dragostei. Obieqii, onorabilo ?

Adam

Ma provoci?

lnainte sa repopulez Phenianul, 0 sa-Ii dovedesc ca am dreptate.

a inceput in diminea~a

Demonstratia

asta. Colega ta Lily, zeila venita din lara fri- gului , cea care poarta cizme inalte bine peste gcnunchi ca ~id.nd ar purta apre- schiuri, fara sa observe ca-i innebune~te pe parizieni, mi-a spus d. vrca sa inceapa 0 cura analitica sub supravegherea mea. De~i nu mai aveam loc pentru inca un pacient, am acceptat. Din cauza tao

66

67

Adam,

E foarte urat ce facio

Maopun.

Louise

P.S.: ~idac-o previn pe Lily?

68

Sarmana mea Louise,

Simplul fapt d. rna amenin,i imi arata

ca. 0-0 5-0 facio

69

Adam

Adam,

Nu sunt ~inici nu voi fi vreodata mana ta Louise".

sar-

De~; Lily nu face parte din grupul meu

de prietene, rna revolta afacerea pc care-o pui la cale. Nu doar ca a cazm imr-o cap-

cana, dar pare evident ca eu am expus-o

pericolului dandu-\i-o pe mana sa-i gase~ti

o locuinta ~iJmai apoi, pc canapea ca sa.-t i satisfaci vanitatea libidinoasa.

fnceteaza imediat ell escrocheria asta indecenti, altfel nu mai auzi de 1a mine nici un cuvintel.

70

Louise

P.S.: Cum oare ai ajuns sa-mi displaci

dupa ce mi-a; plkut atat de mult? Sa nu-mi

fi parut atd-gator decat cazand prada unci iluzii? Limurita de propria-mi dcceptic, recltesc legatura noastra ca pc istoria unci

escrocherii.

71

Prea tarziu, Louise.

Nu sunt acel barbat virtuos pe eare spe-

daar sa vrei.

rai sa-llncllne~ti. Or, n-ajunge

Te-ai apucat sa ceri rnarului partacale.

Adam

72

Adam,

Bine, capitulez, ridic steagul alb! Recunosc ca ai dreptate. Gata eu razboiul. A~a e, de\ii versiunea moderna a elixi- rului: psihanaliza declan~eaza eu certitu- dine pasiunea pacientului. leri nu te-am cantrazis decat de dragul

carespanden\ei ~i ca sa rna dau

De fapt, nu eredeam 0 iota din ec scriam.

rauticioasa.

A ta,

Louise

P.S.: Las-a-neola de dcmonstra\ie, ai ca~tigat .

73

Draga Louise,

••De dragul eoresponden,ei"

ell mine.

In sfar~it, un cuvant

Primul de

la despaqirea noastra.

Ma bucur ca. inca. imi mai cau~i compa- nia. A ne pctrece via,a regretand un senti- ment pierdut nu ne dezvolta capacitatea de a iubi, ci ne inchidc in fa,a unor noi cmo,ii, eultivandu-ne amaraciunea. tnmu- gure~te, oare, prietenia ? tn ceca ce 0 prive~te pe Lily, fii lini~tita:

in doar cateva ~cdin,e, reflexele mele profe- sionale au invins. De cand colega ta mi-a devenit pacienca, nu mai bat campii apropo de gustul ei extravagant pentru hainele mu-

74

late. care ii subliniaza suple,ea ~i formele. dau rnai puvna aten,ie tenului ei auriu. paru- lui moale care-i flutura pe ccafa sau lun- gimii incredibile a picioarelor. La drept vorbind, rna izolez. tn rnomentul in care rna a~ez la distan\a de ea pentru a 0 ascul- ta, masculul cste absent ~i nu rnai rarnane acolo decat un psihanalist auster .

Prietenultau Adam

P.S.: Ma consider, vai, dezolant de pon- derat. Din caod in cando rna voi bucura sa rna reinrore la natura, sa las sa sc afirme bestia din mine, sa rna dedau tandre,ii fara cuvinte a sexului pentru sex.

75

Drag. Adam,

Sexul nu are moraIa, iati motivul pentru care oamenii i~iimpun sa aiba una. In Jipsa

rcgulilor nu ar exista nici cupluri, nici fa- milii, nici socicrare ~itotul s-ar prabu~i in

haos. Gra\ie inlerdiqiilor am parasil jungla

pentru ora~.Nu te mai neea.ji ca ai ajuns 0

fiinta ponderara, Adam, asta dovede~te ca

ai dep'lil stadiul de primal.

Frumoasa reveIa~ia? Nu-mi mu1tumi. In schirnb, atentie! Daca nu mai e~tipri-

mitiv, poti sa devii pervers, rise ce pande~-

te spirirele care

au atios un inalt nivel de

rafinament. Sub inhibi\iilc pe care \i Ie im- pune con~ciinta. continui sa-ti consumi

76

concupiscen\3., ell atar mai mult ell cat Lily te-a vrijit de 1a bun 'inceput, incat la ea rc-ai gandil penlm a-mi dovedi cO de\ii noul

elixir al dragostei.

Nu crezi ca ar fi mai bine 5-0 incredin-

~eziunuia dintre confra\ii cti ? Lui Frederic

Roux. de exemplu, pricten d,ruia ai putea

sa-i explici scrupulele tale ~i sa-i poveste~ti dcspre stupida noastra intrecere. t~idau

voie s-o facio eel pu\in ala Lily

post.

Te sarut.

ar fi la ad.-

Louise

P.S.: La Montreal

ninge, e mai pro as-

pat, mai luminos decat primavara. ora~ul a capatat un aer cochet ~ivirginal.

P.P.S.: L-am cunoscul pe Brice, un barbal

care imi place. E liber , elegant, volubil, caci lucreaza intr-o editura , divoqat de doi ani,

in ~tcptarea unei rc!alii profunde, durabile,

77

serioase. Nu arc nintiein eomun cu studen-

t ii fameliei care rna acosteaza in periplu-

rile subterane, excitati de eontrastul dintre

mele intelectuale ~i pantofii pari-

zieni eu toe cui. Deocamdata, in fata lui Brice trag de timp ca sa-i testez dorinta, dar rna tem ca n-o sa ramana 0 eitadela de nceucerit. Simt cum se strecoara in mine iubirca.

lecturile

78

Draga Louise,

Femeile iubesc dragostea, barbatii fac dragoste. Paragraful tau despre Brice mi s-a parut consternant. Recitindu-I. rna gandeam la ee ne des- parte pe noi. barbatii ~i femcilc. ~i oe com- plica atat de tare legaturile. Cand aminte!ti de expiralUl asta eu aer de tinerd. de fapt bali toba ~i-titrambitezi angajamentul senti- mental. Cred e3 visez! Si mai ~i fixczi 0 pe- rioada in C:lresa te asiguri ca tineti unulla edalall, adieii, de subin\eles; n-o sa rna euk eu el decat daca-I iubese !i rna iube!te. Ce minciuni!

79

Dad.lntre voi nu exista decat dorin~a?

A ta ~i a lui? De ce amesteci dragostea in

povestea asta ?

Adam

P.S.: Evident, tc amage~te pretinzand ca. e in cautarea unci .•relatii profunde, dura- bile, serioase". Trcbuie ca a dat de cli~cul asta prin vreo revista, la rubrica de scrisori de la cititoare.

80

Adam,

Nu cumva e~ti gelos ? Furia asta imi place, pentru di arata ca tii la mine. Altfel, pana unde ai ajuns cu colega mea

Lily?

81

Louise

Louise,

Urasc gelozia ~i m-ar infuria s-o simt.

82

Adam

Adam,

Poti fi

sd.pan pe ceea ce gande~ti, dar

niciodata pe ceea cc simti.

83

Louise

Louise,

Doua elemente m-au ~ocat in ultimele talc mesaje:

1. f mi interpretezi rcticcn~ fall de poves-

tca asta dintre tine ~i Brice ca pc cxpresia ascunsa a geloziei.

Din contra. te indcmn sa te cuki eu el fara sa-li asumi povara ipocriziei. Obiec- rul iritarii mde ~ine de retorica mineinoasa

in care amesteca~i fraze de genul "Iegatura

profunda. durabila, serioasa", ve~mant al

unci dorinle care nu indraznc~te sa se ara-

te

goalii. Gelozia nu este 0 manifestarc a iubirii,

ci

forma exacerbata a sentimcntului pro-

prjeta~ii. Cat dcsprc mine, n-am cons ide-

84

rat niciodata d.-mi apan;ii mie ~inumai rnie, nlei in trecut, nici acurn. Numirn cu u~urin~a dragoste patologii severe precum aceasta obsesie de a anexa doar pentru sine trupul ~i gandurile celui- lall, aneantizandu-i libcrtatea.

2. NU-li dau niei 0 veste dcspre Lily.

Supus secretului profesional. nu am acest drept. Confidenlcle ei, imediat ce tree pra- gul urechii mele, patrund intr-o zona pro- tejata la care nimeni nu are acces. N -0 sa-li spun decat ca personalitatea ei se dovede~te rnai captivanta decat ar da de presupus aparenlele. 0 fetila fragila, ncsigura ca este apreciau, se pit~te in somp- tuoasa morfologie care-i afi~caza cu indraz- neala perfeqiunea. Propriul ei dUlman, se arunea in fiece clipa la COlul de gunoi. Nu aprcciaza nimic la ea insa~i. nici compe- tenIa - mai multe diplome oblinute la Univcrsitatea McGill -, nici aptitudinile lingvistice - franccza, englez3 , germana ~i

85

spaniola foarte bine stapanite -, nici fizi-

cui - ar fi vrut sa fie

albastrul pregnant aI ochilor, in care nu vede decat c10rul din vreo piscina.

lipsira de forme! -, nici

Parisul 0 destabilizeaza, zguduindu-i criteriile de pana acum. sa luam, ca exemplu, referintele ei privitoarc la moda, prove- nind din seriale americane precum Focu-

rile iubinoi sau fubire, glorie fi frurnuse,e,

ace1e imerminahile saga in care fcmei eu sanii refacu\i i~i disputa barba\i cu implan- turi de par: convinsa cel. trebuie sa se sma- cuiasca ~isa se in\oleasca precum 0 boarfa ealiforniana, explodeaza primre parizien- cele care cultiva un rafinamem mai pUlin obscen ~i provocator.

Sunt sigur ca baielii cu care a avut re1alii corespundeau ~i ei tampeniilor hollywoo- diene conform carora, de la ~ofer la analis- tul financiar, orice mascul arboreaza bronz, carura ~i abdominali de surfer.

86

Aseara, fiindca avcarn doua invitalii la Opera, am luat-o cu mine pe Lily la Tris-

tan und Isolde.

a sa rna crezi ? Pe ca.nd 0 faceam sa se confrunte cu 0 opera dificila - patru ore de muzica, Wagner ~i divine1e lui len tori. cu libret in gerrnana. -. Lily a cunoscut un fel de botez. Cu cat orchestra murmura

ori tuna. varsand peste noi, din fosa, suava

~i terifianta ei nesfaqire oceanica, tacerile,

re\inerilc, violen\ele, cu atat Lily vibra,

prada unci agitalii careia nu-i opunea niei

o bariera. Nu. nu asculta daar cu urechile,

parul ii frernata, hazinul i se legana, inima

ii batea tot mai rcpede. Ghemuita, abia reli-

nandu-~i lacrimile, infiorara inca de la pre-

ludiu. Foarte repede, respira\ia a inceput sa i se sineronizeze eu eea a Isoldei; se accelera, se-ntrerupea, sincrona pana 1a ame\eala. lansara '1ntr-o expansiune linea., indraznca-

t a , de neoprit, sfar~ind prin a se topi odata

l."U dezlan\Uirea eoardclorintr-un soi de or-

gasm exaltat.

87

In dem wogenden Schwall, In dem tonenden Schall, In des Welt-Atems wehendem All, Ertrinken, Versinken,

Unbewusst,

Hochste Lust!

In valul care urca,

in

sunetu! care vibreaza,

In marea respira{ie a sufiuIu; universal,

Sa mainec,

Sa rna inghita, Fara de conftiin,a _ Suprem deliciu!

Vartejul voluptuos al muzicii 0 patrun- dea pe Lily impunandu-i eliberarea ma- gica, faca.nd-o sa se piarda printre sunete,

sa dispara in armonia lumii care apro- pie horcaitul agoniei de respira~ia vietii.

SubIim

88

Clnd s-a lisat cortina peste cei doi indra- gosti~i inlan\uiti, Lily fi-a rnai simtir ne- voia sa aplaude, de pard., ritacitl, ~i-ar fi

pierdut ealea propriului trup.

Agatata de bratul meu, a iqit istovita de aceasta experienta, urnedi, bead de recu-

no~tinta in fata celui care a invitat-o la

ceremonia ezoteridi de la care, prin na~- tere ~iJipsa de educatie, se considera ex- dusa. »Nu ~tiam ca este eu putin?", a fost uni- cuI ei comentariu, ~optit. Spre marea mea mandrie, am conver- tit-o la Wagner. Farmecc1c venerabilului vrajitor nu au pierit in formolul culturii oficiale, ba chiar aqioneaza inca asupra unei tinere sosite din arondismentul Chi- couuml. Tu ce mai faci? Profita~i, tu ~i Brice, de energia muzicala montrealeza ?

Al tau,

89

Adam

Brice ~i cu mine? TotuI e-n ordine.

Punem de-un flirt.

90

Louise

Flirtul nu este dragoste, ci dorin\i de dragoste. Te pierzi in gcncraliti\i abstrac- tc. Coboari ina poi pc pimant, Louise.

Adam

91

Intrucat i~ipermip sa-mi ~iipredici. per- mite-mi sa glumesc pu~in pe seama serii tale cu Lily. Oare rolul tcrapcutului este sa iasa in ora~cu pacienta? Si, mai ales, s-o dud sa ascultc Tristan und /solde, opera roman-

tica prin excclen~a ?

Tare mi se pare, dragul meu Adam, ca fil- trul nu aqiona doar pe scena, ci ~i in sail, iar bulbul tau rahidian line sa ca~tige pariul subjugand-o pe Lily!

92

Louise

Nu-\i permit sa-mi dai leqii de orto-

doxie psihanalitica! Chiar daca acum cateva saptamani am facut pe nebunul, mi-am venit in fire ~ii\i repet ca rna scarbe~te pana ~i gandul de a profita de pe urma situa~iei profesionale

pentru a 0 agala pe Lily.

93

Adam

Sila este una dintre formele obsesiei:

preferi sa te gande~ti la subiect cu scarba

decat sa nu te gandqti delac.

94

Louise

Cum a rna justifica ar insernna sa admit ca. s-ar putea sa gre~esc, prefer sa taco Cu toate astea, tin sa te anunt ca aceasta corespondenta n-o sa rnai aiba nici un sens pentru mine daca 0 s-o punctezi regulat cu observatii care rna scot din sarite. Cine are urechi de au zit sa auda.

95

Adam

Adam,

lana-rna daca te-am of eo sat. nu aSia mi-a fost inten~ia. Recitind ce mi-ai scris {i-am inteles argumenteIe ~iam schimbat

direqia.

Mea culpa. Mea maxima culpa.

Yo orice caz. sunt de acurn atat de feri- cita. alaturi de Brice, ind.!, chiar daea 0 sa te dezaprob, 0 voi face ell 0 bunavointa extrema.

Am reaqionat Cll ferocitare ieri fiindca

ca mi-~ disimula donntele fa\l

de cand am

petrecUl 0 ncapte impreuna, tcairn 0 idila perfecta.

96

m~ai acuzat

de Brice li ai avut dreptate:

A~a ca iata concluzia mca: nu curnva iti

maschezi

0 ateaC\ie irezistibil. fat" de Lily?

De ce ai ascunde-o ?

Ce-ar fi rau in ea ?

Pe mine nu rna deranjeaza ell nimic 0 asemenea atracpe. Te rog, nu rna condamna pentru indraz- neall. Cum sa ai pretentia sa fim prieteni, dad nu pot siHi loptesc adevarnl ? A ta,

97

Louise

Draga Louise,

Scrisoarea ra mi-a facur ncrnaipomenir de bine! A~ fi fost oare in stare, fara ea, sa apreciez ceea ce am inceput sa rdiesc? Jeri, la consultatie, in timpul ~edintei de joi, Lily s-a imrerupt brusc in mijlocul unci arnintiri, s-a intors catre mine. s-a ridicat in picioarc, a ro~it ~i apoi a exclamat:

-Teiubesc!

M-arn ridicat la ranrlu-mi ~i am strigat:

- Si eu! Lilya izbucnit in lacrimi ~i oe-am arun- cat unul in bratelc ccluilalt. tn acce~i scara am dcvcnit arnanti. De atunci nu nc-am mai parasit.

98

Louise, i\i mul\Umesc pentru prietenia ta aspra, care m-a luminat. Ce inca.ntare! Totul vibreaza in mine

Uitasem in ce masura pasiunea, rafinata,

pasiune,

imbatatoarea ~i abracadabranta

poate da farmec universului. Pc la unspre- zece noaptea. cand ne-am dat jos din pat

s lei t i , dar re1ax3ti, ne-am dus la braseria

Colbert cu sala ei cu lampi rotunde, cu lele de masa din bumbac gros, cu banchetele din piele tabacita, plina de larma actorilor

veniti sa petreaca dupa spectacol, printre chelneri stila\i veniti parca direct din scco- luI trecut cu stridiile lor, cu creve\ii ~icrabii proaspet i atcriza\i la noi in farfurie ca ~i

cum buciitiiria ar Ii dat pe 0 plaja la vremea

refluxului. I-am cerut apoi taximetristului sa mai faca ni~te ocoluri ca sa nu ratam stroizile impodobite de sarbatoare, ilumi- nate, insolente in veselia lor, ignorand com-

plet ~imunca, ~i odihna. Sprijinitii de umarul

meu, Lily torcea fad grija, convinsa ca nu

99

<- 't VI

ii oEer daar bra\ele mele, ci ~iun ora~. 0 ~ara, un continent fabulos.

De dimineatl. coborand pemru micuI dcjun, am avu( senzatia di era pentru intiia oad. caod strada mea intampina zorii, ind.ia oad d.nd cerul avea acca sdipire de meeruT. inraia oad cand inaltele fatade crern i'mi suradeau, clod brutireasa rna saluta voioas~ caod croasantul raspandea savoarea de um aUTiu, rand cafeaua rna patrunclca ell pu- (ceca ei intepatoare ~ifortifianta. Yn doar cateva ore. Parisul s-a copt: a devcnit un

or~ neru~inatJ seducator. excitant,

of erin-

du-ne intranduri in care oe purem imbra- ti~a, banci pe care oe purem saruta, cheiuri pe uncle putem sa oe plimbam visatori. Adio zgomot, trafic, stres, munca. supra- popularc: Lily ~i eu mine pa~im intr-un sublim decor silentios. la fel de romantic ca nOi.

ASlazi Ie-am dat de inleles pacienlilor ca nu rna simt prca bine. iar maine 0 sa

100

fugim cu m~ina la Trouville ~iLily va des- coperi d Normandia e plaja Parisului. Pesemne c3.iubirca a Cost inventata pen- tru a da poezie vie\ii. Al tau, fidel in afeqiunc,

Adam

101

Draga Adam,

a vrut sa descoperim fericirea in

acela$i timp, tu ell Lily, eu ell Brice. Fap-

tul ca aceste noi cuplun nu inruneca pasiu-

nea noastra apusa., ci merginainte sub Dehiul

Soarta

binevoitor al prietenici noaSlee chiar repre- zinta un dar. Nu mi-a~ fj putU[ inchipui niciodara 0 soJutie vesela pentru povestea noastra. Permite-mi sa.ti adresez aceste cuvinte rudimentare: fii fericit.

Louise a ta

P.S.: Brice. ca.ruia i-am spus de relatia

ta ell Lily, mi se alatura urandu-va teate

eele bune.

102

Draga Louise,

Uitasem Ja ce sunt bune noptile. La intoarcerea de la T rouvUle, unde ne-am

pctrecut ore in $ir in zburdalniciL, iC$ind din

camera daar penlnJ a manea fmete de mare

oei pentru a sOTbi vantul oceanic, oc-am reluat munca la Paris. Dorm pu~in. Nu de sorno am nevoie, ci

de Lily. 5-0 strang 1a piept, s-o

patrund, sa stau de vorba ell ea dupa or- gasm, iat;l ce rna odihne~tc. Resrul mi-e

alint, s-o

indiferent.

to fiecarc noapte avem impresia ca suntem

doi Robinsoni care impart aceea~i insula

pustic. Nc imbra~i~amcon~(ientid.l0tr-o

103

zj pe linia

~ini se va propune sa ne intoarcem in lu-

mea normala. De-ar fi Cat mai tarziu eu

orizontului va aJuneca un vapor

pUlinla!

Tu cum 0 mai duei? Haide, poves- te~[e-rni despre Brice.

Adam

P.S.: Lily folose!le aeela!; parium ea!i line, preararul Cuir de Russie.lneredibil, nu?

104

Dragil Adam,

Tu ne descrii mai bine deca.t a~ face-o

eu vrcodata. Si in ceea ce rna privc~te estc vorba de- sprc un joe plicut. Experimentez ell Brice fericirea incepururilor, dnd dcscoperi totul la partener, corpul, mirosul. mangaierile, conversa\ia, chipullui cind se treze~te.gus- tUTile,grijile, stangaciile, amintirile. umo- rul. Deschid 0 carte care promite. Fiecare element pare nou, ehiar ~iprimele obi~-

nUln\c.

Pelree c1ipe plkule langa el. Cu lOale

astea, nu rna pot ab\ine sa.nu Ie compar cu acelca pc care ie-am eunoscut noi doi. tu

lOS

~i ell mine, a~a di noul roman se schi~eaza Cll fragilitate.

Povestea noastra nlmane cea mai tare. Frumusetea prirnei iubiri vine din fap- rul ca nu estc bantuita de propriul sfar~it, te crezi tntr-un prezent etern ~i-i ignori cpuizarea. Dupa care, cadavrul pnmei iuhiri Ie infecteaza pc urmatoarele.

Dc~i

Comparatiile pe care Ie fac Lira sa vreau in mime nu-l avantajeaza pe Brice: mi se

pare mai putin sedud.tor dedt tine

Daca

nu curnva problema e la mine, care rna las greu. Relatia mea ell el are mai muir aspec- tul unci avenruri reu~ire tn cornparatie eu adevaratul ei con~inut. Ccva - ce Dare? _ ramane fad, lipsit de culoare. Draga Adam, n-~ tndrazni sa-mi exprirn aceasta reticenta dad. nu am fi, ~itu, ~ieu, proteja~ acum de noile noastre vie~i.Toru~i, insist: de ce nu a durat relatia noastni?

106

Louise a ta

Draga mea Louise,

Relat ia noastra a incetat sa mai dureze

fiindca a tot durat. Timpul

iubirii ~i nu favorizeaza decat prietenia. Cand tntalne~ti soti batrani ale caror rrupuri sunt mai putin insetate de volup-

tate, se presupunc di obi~nuinta a secatuit dorinta, dar rna tern d. cste yorba despre

o alterare ~i mai grava: ata~amentul distruge inflacararea. Cu cat legatura se dezvolta, eu atat parase~te epiderma. Ce tradare in- sidioasa! Pc cand atraqia Ie impune indra-

nu este aliatul

gostitilor sa se mangaie, sa se sarute, sa fie una, afeqiunea tmparta~ita elimina putin cate putin eontactul direct. Dragostea vine

pe calea ca rnii,

dupa care 0 indeparteaza.

107

Sunrem cnrita~i comradictorii, draga mea

Louise, insufktite gente.

de doua forte diver-

Dragostca cultiva cunoa~terea, dorin~a vencrcaza necunoscutul. Pc cand iubirea ramane loiala palla ]a ultimul suspin, dege- tell', palmele, gura, penisul, pamccclc sunt aventurieri mcreu la panda, gata sa por-

neasca sprc noi destina~ii, atra~i de dife- reuti. de unicitate. lnvers decat sentimentul care cauta permancnta, pulsiunilor rcnas-

Ie e pofta de schimbare. Cine-aT man-

ca acela~i lucru in toate zilcle vje~ii lui? Pasiunea mea pentru Lily, ca ~icea pc care am simtit-o pentru tine, va disparea. Concluzia nu mi bucura, dar 0 pot pre- supune. Mai f<lU: 0 ~tiu. Singura mea dorin- ~a este ca accst Jucru sa se 'imample cat mai tarziu ~i simultan. lata ceca ce sc cheama un enruziasm fcricit: 0 rela~ie care se stinge primr-o destructurare sincrona.

Nu exisra decat 0 singura drama eu ade- varat eruda in dragoste, anume ca unul din

cute

108

paneneri sa i-o ia inainte ee1uilalt fie im-

punandll-~; donn\'l, fie prin dedinul acestc;a.

Prietenul tau,

Adam

P .5.: Sinuciga~ul mcu sc-nsoara!

109

Drag. Adam,

o lntrebare lmi gadilii buzele: te mai

vezi ~iell alte feroei, sau doar ell Lily?

110

Louise

Doar eu Lily.

111

Adam

Ce nisturnare fata de lunile din urma!

1 12

Louise

tnainte ma ghiftuiam ell feroei eu 0 frec. ven\a care \inea mal mult de incapa\anare

dedit de dorin\a. Fara-ndoiala incercam sa

te uit, draga mea Louise, ~idad. nu pe tine, atunci e~ecul nostru. tmi convenea sa rna

consider un barbat superlibidinal.

Nu intotdeauna in vederea virtutii te

straduie~tieel mai tare.

113

Adam

Draga Adam,

Am plccal la tara, Brice ~iCll mine. la

r.::asalui de la Lauremides, aproape de mun-

tele T remblant.

Ce exotism! inchipuie-ti un drum de ceasuri intrcgi, brazi uri~i, pante care urea neobositc, ~oselc inghesuite Intre pereti de

ghcata , eerul de un albasrru saturat, alaI

de luminos. IOdl ou-I poti privi prea mult fad sa c1ipe~tiJ apoi, dintr-odata, Tagazul

oferit de vilele a~czatc ici ~icolo, cochete, maronii, curate, cuminti ca ni~(e miniaturi

de carton. tn timpul

zatia ca Brice ~iell mine oe inroarcem in copilarie, Hansel ~iGretel cufundandu-se

calatoriei am avut sen-

114

intr-o lume de poveste, luxurianta padure

care face ca once lucru sa para minuseul, in-

tinderile orbilOare pc unde zapada - cand praf, d.nd gheati. cand iaurt - se distreaza ell mctamorfozele ei. De cand ne-am refu- giat in cabana din trunchiuri de brad deco- jite, am ajuns si apreciez importanp unui cam in, bucurie pe care 0 uitasem din clipa in care rn-am a~ezat intr-o \ari de adop\ie. Redescoperind frontiera dintre afar. ~i inauntru, prear:laresc perc\ii zdraveni, gust intimitatea \esaturilar - pleduri din c~mir, ~aluri de angora, cuverturi din molton - ~irna reped spre foe ca 0 fetila dupa tatal

protector. Daca ne-ai fi vizut

aseara, pe Brice ~i pe

mine, chiar ai fi avut dreptul sa fii ironic:

domnul Crn-Magoon Ii doamna Cro-Ma- gnona, doi oameni gai, inveli,i in blanun, a~eza,i in fa\a televizorului, comenclnd un mcci de hochei. Cine-ar fi crezut ca. am sa tremur pentTu 0 rondela pe care se bat

115

ni~te namile inannate cu bate? Iscusin~e ale

De acord, cram ridicoli ~i totu~i

implini\i. Tu ee mai faci? Ati recidivat sprc Nor~ mandia, sau ati raffiaS la Paris? Ma bucur ca impaI1i c1ipe frumoase eu Lily. Cu toate astea, nu-mi da pace 0 imre- bare: nu te deranjeaza declan~area srudiati a pasiunii ei ? Aminte~te-ti eu cata ffiandrie m-ai anun. tat d. poti provoca dragostea ~i,fiindca am protestat, te~ai hotarat sa rni~o dovedc~ti ulilizand-o pe Lily. Acum ai reu~it. Bravo! Ai uitat J'nsa prin ce mijloace? Ai uirar de elixir? In locuillu, cu greu m-a~ feri de 0 spai- rna: dintre elemenrelc care-i motiveaza ata- ~amentul, care tine de formula ~i care pur ~i simplu de fiin\a la ? Capriciullui Lily se dovede~le ceva mai dcgraba mecanic deeat inradacinar. Daca, a~a cum spun psihanaJi~tii, transferul afec-

fcricirii

116

tiv arc Ioc intotdcauna 1n cursul tratamen- tului, wana sentimentala a lui Lily tc vi- 1.caza intrucat c~ti terapeurul ci, nu fiindca e~ti ru iosuti. La fel s~ar fi intamplat ~i ell un all medic. inlr-un fel, Lily Ie venereaz. impersonal.

Poale cl m.-njel

Cum presupun cO

detii deja un raspuns cxtrern de claborat, lumineaza-rna. Cu prietenic,

117

Louise

Draga mea Louise, confunzi declan~a- rea iuhirii eu dezvoltarea ei. Cu siguranV. am produs anificial pasiu- nea lui Lily, dar acum, ca.nd ea exista, deja se precizeaza, capata coneretete, realitate, unicitate hranita de mine, din ceea ee im- part im , din ceea ce construim. Elixirul a

adus doar chibritul, dupa care flacarile i~i

tdiesc viata lor, iar incendiul al nostru e.

Ca sa in\elegi, gandc~te-te la 0 boala

psihosomatid.: spiritul 0 st3.rne~te, dar mai apoi, ca e guturai, indigestie, eczema on can- cer, se dezvolta in organism in propriul ei ritm, autonoma, scapand framantarilorcare

au cauzat-o. Chiar dara subiectul in\elcge

originea mentala a pra.bu~irii lui, dezastrul

118

persista. Poate sa regrctc, cale de intoar- eere nu rna; exista. Fie ~iprovocat de mine, entuziasmul lui Lily e viu de-acum, robust, intens, eu atat mai personalizat cu dit mi-am para-sit

rolu1 de medic, pastrandu-I porumbel. Al tau,

doar pc cel de

Adam

119

Am in~e1es: ttl ai aruncat piatra, iar acurn ea se rostogole~te de una singura. Ce ,-ar lotampla 10'. dad Lily ar afla cum ai procedat ?

120

Louise

Pai, cine mai ~tiein afara de tine?

1'.5.: Nu conteaza

Adam

fn cazul in care

Lily descopera ~mecheria. vestea 0-0 s-o deraojeze deloc. E prea tarziu. Ar fi chiar mai bine, fiindd. voi profita de indiscre~ie pentru a spori sinceritatea, pentru a-i mar- turisi d. am dorit-o din prima clipa in care am vazut-o ~id, am acceptat-o printre pacicn\ii mci cu unicul scop de a ajunge sa

ne iubim.

121

Adam,

Forrnularile talc suna bizar

In limp ce 0 manipuJezi pe Lily, subin-

telcg i din asta ca destinul te-a manipulat,

la randul lui. Ca ji cum ar exiSla 0 f0'1 a

obscura, constrangatoare, care tc-a {acut

sa leindragoSlejti de ea

Louise

P.S.: Sumcm Imr-adevar liberi ca.nd oe iodragostim?

122

Iubirea poate fi refulata. putem refuza sa oe fure in toreoml ei.

Tare rna tern d. libertatea dovede~te posibila decat in

ca un veto crispat, respingerea ingrozita a ceea ce nc depa~e~te.Singura noastd pu-

tere: sa ratim intalnirea eu fericirea.

noastra ou se sens ncgativ,

Adam

123

d.nd ~il 5-0 eternizezi. Mai bioe sa-i culegi roadele atunci caod exista, at fi un dar sufi-

cient. Fericirea nu ia dedit forma provizora-

tului. Cine oc-ar putea asigura de cootrariu ?

 

~iasta 10rr-o

via~a omeneasca, mereu ~i

Drag. Adam,

mereu efemera.

Din acest moment. Intrcbarca suna a{ia:

suntcm liberi sa iubim CUlare ori cutare persoana? Noi suntem eeL care alcgem ? Sau suntem ale~i ? Cind te-am intalnit, Adam, despre dra- goste la prima vedere a fost yorba .•• El e!",

mi-au strigat simwrilc ~iinteligen~a. In ultime1e Juni am tras concluzia ca ~i

simturilc, ~iimcligen~a ~i-au cam fatat vcr-

dictul. avand in vcdcrc d. oe-3m

dupa cinci ani.

despaqit

Acum stau ~irna intreb daea imr-adcvar

Iubirea o-ngropi

s-au in~clat atar de tare

124

Louise a ta

P.S.: Uimitoare coresponden~a asta a noastra.: nu discuraffi din dragost~, ci de-

spre dragoste.

125

Drag~ Louise,

Ce coincidenta! Vorbeai de lndragosti- rea fulgeratoare. E unul dintrc evcnimen- tele care rna obsedeaza: rna gandesc la el ~ilncerc sa-lll1\eleg de multa vreme, fie di este yorba despre pacientii mei, fie despre mme. Cum oare se l1a~tc fulgcrul a.sta? Este 0 invazie, sau 0 revolu\ie interioara? Fulgerul fie provine de undeva, din lurne, fie iese din noi, din acea zona neclara ~i in- tima in care lucreaza dorintele. A~ vrea sa raspund ci e vorba de un dublu declic, pe de a parte focul care l~nejte din corpul strain ravnit, pe de alta foeul izvorat din coepul ravnitor.

126

Cand te-am cunoscut, purtaro in mine o nevoie autcntica de iubirc. Prin magne- tismul tau, ai fost in acela~i timp cauza ~i rcvelatorul respcctivei iubiri. Fara-ndoiall. te-am intalnit in momentul propice Dupa ce ne-arn despaJ1it, am simtit iar~i, cu adevarat, dar sub forma durerii, aceea~i nevoie. ~i a aparut Lily Imprejurarea oportuna i1 crecaza pe in- dragostit. lar dragostca crceaza impreju- rarea oportuna.

AI tau,

Adam

P.S.: Sinuciga~ul meu m-a invitat la casa- toria lui, Lily rna preseaza sa accept, cu- rioasa 51 participe la 0 nunta frantuzeasca, dar, pentrU moment, ii domolesc zclul etno- logic. Ma 'em ca acordull-ar incuraja pe pacient sa rna promoveze na~ al copiilor, martor la cununie ~i maL ~tiu eu ceo Bom- boana asta are aroma de

127

Apropo de bomboane: te-a; gindit vreo-

data sa te insori ?

128

Louise

Cine ar intra de bunavoie in pu~ca-

rie?

Nu sunt partizanul servitu\ii volun- tare. Judimintele pc care ji Ie fac logod-

nicii in fa\a primarului ~ia familiilor mi

se par utopice, dcsuete, false, bune sa-~i rupi dinlii-n ele. N-o sa rna determine ni- meni niciodatii sa JUT ce nu pot respecta,

pentru ca sta in firea barbateasca sa culea-

ga de ici ji colo ce-i place. Imi respect prea mult cuvantul dat pentru a-I pune gaj in astfel de naivitali. Cu toate astea, dupa ce am observat cat de mult s-a distrat canadianca mea ieri la casatoria pacientului. cat de mult a gustat

ftecare clipa a petrecerii, troi zie eft, daca

129

Lily tine la asta, a~ fi In stare sa tree peste principii ~i sa-i ofer numita bucurie.

Adam

P.S.: Dupa cum vezi, draga mea, sunt indragostit lulea!

130

Louise,

Raspunde-mi repede! Lily m-a anuntat ca, patronul 0 trimite

in Australia. Aja e? Cum lucrati pentru aceea~i agentie, tre- buie sa afli curnva. Sau pe Lily 0 distreaza sa rna cam tor-

tureze? Am nevoie de informare urgenti., fiindca rna simt la marginea prapastiei.

131

Adam

Dragul meu Adam,

Abia cc-am ie~it de la director: mi-a confirmat ca 0 trimite pc Lily ]a sucursala noaSlr. din Sydney.

132

Louise

Sunt distrus.

133

Adam

Lupta!

134

Louise

N-o las. Fac dragoste ell ea ~i-ivorbesc despre dra- goste. Si uite d. sunt condamnat sa-i explic

ce exprimau inainte mangaierile, saruturile,

privirile rode. Mi-am lisat la vestiar armura de barbat distant, glume\, mai degraba iro-

nic decat expansiv

~i-amintrat in pielea ca\c-

lu~uluidevotat ~idemonstrativ. Sigur ca. rna costa, dar sunt hotidt sa inaintez de acum gol, slab, daar ell sentimente1e rode. Niei nu se pune ptoblema ca Lily sa pIece! Povestea noastra a demarat ell doua sute de kilomern pe ora, "'iadar nu doar ca trebuie sa oe dud. departe, dar nici nu-mi inchipui cum ar fi sa fraolm la 0 asemenea viteza. Adam

135

Dragul meu Adam,

[ana-rna daca-ti mai stau ~ieu pe cap.

tn numele prieteniei

noastre, 0-0 sa pastrez

claar pentru mine amanuntul pc care toc- mai I-am aflat: chiar inainte sa aterizeze 1a

Paris, Lily ltia ca 0 sa se mute la Sydney. De fapt, sejurul in Fran\<,a fost mereu con- siderat de direqiune un soi de trambulina in vederea zborului spre Australia. Eu n-am ~tiut.Chiar nu ti.a spus nici-

odata chestia asta ?

136

Louise

Ceca ce-mi spui ~ice am observat in

ultimelc zile imi schimba. in riu imaginea despre Lily.

Se compacta C3 un barbat, vreau sa zic

ca unul de la noi, C3 un european! Amhi- tioasa ~iperfida, ~i-aascuns planurile pri- vitoare la cariera. Un bloc de insensibilitate. o fortarea\a de mu\enie. Ce ironie! Cind se intindea pe divanul meu pentru a-~ipovesti capilaria, rela\iile, fantasmelc, deceptii1e, pulsiunile, imi lisa impresia ca-~idezvaluie intreaga intimi-

tatc, dar se ah\ffiea sa spuna esentialul. Dad.

mi~a deschis poarta catre vi<l\a ei intima, ~i.apastrat in schimb ascuns unicullucru care avea ell adevlrat importan~:obiectivul

137

profesional. Nici cand am devenit am3n\i nu mi-a destainuit mai multe. Cum sa fi putut hanui ca reu~ita sociala, promovarea, asccnsiunea financiara con- teaza mai mult decat orice? Soiul ista de femei nu existJ. pc-aici. Fran~uzoaicele care mizeaza pe cartea serviciului fie 0 arata limpede, fie compenseaza astfel 0 imagine in grata. Pc SCUTt,e ceva palpabil. Pe cand, in cazullui Lily, frumu,e!e., lipsa de agre- sivitate, candoarea m-au impiedicat sa dis- cern adevaratele ei obiective. De 0 saptamana 0 tot implor sa sc raz- g~ndeasca! Parisul ramane un ora~ dina- mic, in care ar putea accede la 0 pozitie inalti, eu adt mai mult cu cat. fie eu trenul. fie cu avionul, se invecineaza ~ieu Londra, ~i eu Berlinul. I-am expus nenurnarate argumen- te, docurnentele pe care Ie-am adunat, tele- foanele pe care Ie-am dat Ii rela!iile pe care Ie-am mobilizat. I-am a~ternut la picioare

138

intreaga mea Te\ea ~i intreaga mea inte-

ligen!ii Dar, vai: cu cat insist mai mult, cu atat

rna prive~te mai sfiditor

sa rna tot bati la cap ?" , m-a intrebat indig- nata. Cu cat imi strig rnai tare iubirea, eu atat devine mai rece. privirea ii e mai cru-

da, corpul mai inchis. In implorilrile Ii lacri- mile mde nu intrezare~te sub nici 0 forma

devotamentul,

care tine sa-~i dovedeasca puterea ~i sa-i rapeasci libertatea. Niei vorba s-o fi mi~cat. Mai diu: i-am ca~tigat dispre\ill. Nu doar ca s-a mutat ina- poi in garsoniera ei , dar nici nu ne rnai atingem. Refuza sa mai ie~im la masa ori s-o a~tept la ie~irea de la serviciu. leri chiar m-a amenin\at ca 0 sa faca plangere la po- li\ie, fiindca ia infladirarea mea ca pe 0 har-

{uire. Sunt disperat. eu toate ca episodul de acum rna obliga '-0 vad cu toml altfel decat

• Chiar ai de gand

ci doar patima unui macho

139

lmt Imaginam ca este, nu rna pot opn s-o ador ~i fiecarc ccas de dcspaI1ire ma sfa~ie. Nu rnai am sarno. Abia daea rna mai pot conccntra asupra pacien\ilor. Totu1 rna in-

tao $ufar.

140

Adam

Louise,

Lily a disparut de diminea\a.

Pana la capat s-a jucat Cll mine. Credeam ca nu are avian decat duminid. ~i contam pe sapramana asta pentru a face a minune.

Mi-a anun\at 0 dara falsa a plecarii.

Prababil ca nu a vrut sa-mi spuna adio

Dar cum poate cineva sa

fie atat de in •.

flexibil? Oare s-a schimbat ? Sa rna fi iu-

bit macar 0 zi ?

Aproape di nU 4 rni mai vine sa cred ca

ceca ce am trait impreuna a fost real. Nu, nici vorba, durerea rna convingc ca

a fast adevirat. Ah, Louise, rna scufund

141

Adam

Dragul meu Adam,

D~i imi continui viata, normaJa la supra-

fala, fiindca las deoparte grijile, aparent sclipitoare, pentru d. ou-l mai parasesc pe Brice, 0 parte din mine tot la Paris locu-

ie~te, dandu-se ell capul de pere~i, ucla,

plange, racne~te. Este partea lcgata de tine, Adam, cea care nu s-a despaqit nicid.nd de tine, sufletul geaman at frare1ui meu geaman. Te compatimesc. Lily te-a lovit oribil

ascunzandu~~i adevaratele inten~ii, fugind

fara sa inteleaga durerea pc care ti-a pea- dus-o.

Cum de ~i-a pUlut infige crudele ban- decile iotr-un barbat fascinant ca tinc?

142

Oricine te vede i~ida seam a ca in spatele celui care pozeaza in spirit caustic se as- cunde 0 bunatate de om. Eforturile tale de

a parea mizantrop. cinic eee indulgenta, atat

sunt de srangace. Nu sunt in\cpatoare decat _ adesea - observatiile tale ~i- uneori - bar- ba. in realitate, ai obrajii netezi ~iun spirit pnetenos. Dupa parerea colegilor mei, Lily este

un prada-tor feminin, folosindu-se de b:ir-

ba\i ~iapoi aruncandu-i. Nu asculti decat de propriul intercs, caracteristidi oiei rara,

olei de mirare, ascunsa insa de aluca ei nevi-

novad, un pic stupida de atata perfeqiune. Adam, revino-~i! Fii lucid. ~i,mai ales, amin(e~te-\i: nu a fost decat un joe! Aven- tura ell Lily tu ai vrut-o. dar nu ~isa suferi, din moment ee, sfidator, ai recurs la elixirul tau. Dadi tu e~ti eel care a hotiirat na~terea acestei iubiri, fii tot tu eel care-i decrcteaza moartea. l\i sri in puteee. Prietena tao

143

Louise

Draga Louise,

Cand mi-l cuprind in pal me, capul imi cantare~te mai mult decat un munte. Neputincios Nu pot decat sa desfac ce-am facut chiar eu. Ma eonsideram stapan al pasiunii mde ~ii-am devenit sclav. Piatra se rostogol~te urmandu-~idrurnul. Dar cine a aruneat-o? Dad.

eu am pro- voeat-o cu buna ~tiin,a pe Lily sa se indra- gosteasea, pe mine cine m-a provocat ? Asta e. Nu comeaza. Javra asta de iubire tot aici e. Nu reu~esesa scap de ea. Uite-a~a e pacalit eel care-a crezut ca pacale~te. Din camera mea, la ora asta Jipsita de lumina, rna uit afara la pere~ii ccnu~ii ~ila

144

liglele prost imbinate pe care circula porum- bei jego~i care sar de pe cate un co~ in ruina pe cate 0 antena strarnba. Parisul rna scarbe~te. Ce oral fi,os! Se crede frumoa- sa mizeria asta aroganca, cu aere de prin\csa, cand , in realitate, pute, putreze~te, decade. ~ieu, orgoliosul, care ~neamsa raman .,pari- zian", de parel. ~ fi de,inut un titlu de no- blele, de parel. gramada asta de rabaturi m-ar fi ridieat deasupra muritorilor. Himera Apartamentul imi face greala. Totul e mohorat, ordonat, lipsit de stdlucire, dar li de asperita,i. Fadul suveran. La cat a cos- tat, mi se parea mare. Pai da, chiar e spa- tios cu douazeci ~i einci de ani de credit! lata-rna cazut direct pe pamant, de rna doare noada: Parisul e urat ~ifericirea irn- practicabila. Iluziile sc impri~tje. Lucrurile 'imi apar goale , fara inca.rcatura de mister, Lira coo- sisten\3" fara sa Ie pot inve~manta(."\1 dorin. ~elerode. Numai imagina\ia imi mai face

145

zileJe suportabile. Iubirea este dovada ceJ. nu percepem realitatea decat prin filtrul fantasmeIor. Mai di.u: demonstreaza ca rea- litatca nu c mare lueru. Obiectivitatea 0 sa rna impinga pan a la urma sa desehid fereastra ~i sa rna amne in gol.

Golul neantului 0 sa valoreze

intotdea-

una mai mult decat golul asta insipid, de vata, in care rna invart aluned.od in plictis ~i mahnire.

E limpede, Louise, ci nu mai traiesc decat din obi~nuintc1. Chiar daca nu sunt mort, rna transform in propria umbra. Cu aut mai muir cu cit nu rna pot refugia in munca, fiindca rna duce, pacient dupa pacient, la

nefericire, La nefericirea eseotiala, la pro-

blemele cu care rna confrunt

bolnav decat medic, de teama contagiunii, i-am ineredin\at ieri pe pacicn,ii mei lui

Fredenc Roux. S-a-nchis prava!ia! Jos oblo-

nul! Sa vindeci oamenii

Mai mult

Pai, de ce sa-i

146

vindeci? Astazi i-a~ intinde sinueiga~ului mcu, inca de la prima ~edinta, un revolver inca.reat - oricum s-a disitorit, ceca ce re- prezinta 0 forma lenta de autodistrugere. Cu 0 clarviziune atat de lugubra., mi-e u~or sa explie via,a, dar mi-e imposibil sa mi-o pastrez. Existcn,a? 0 dtacire provizorie. Solulia? Moartea.

Vasazica.,

Or, n-am deIac curajul sa

sunt mai mult !a! decat deprimat! De cum vine pe lume, bebelu~ul cste suficient de batrat> pentTU sufennl" At trebui sa-Ii zbon ereierii inca de la maternitate. N eajunsul condi,ici umane nu ,ine de abscnt3 lucidi- t3,ii, ci de absen,a curajului.

n-o mai lungesc cu ura,

Mi intrerup,

amidciunea mea nu merita mila tao Exista stari la fel de umilitor !i de povestit, !i de

indurat. Totu~i, scriindu-ti, tastandu-,i numele, combinand aceste fraze pentru tine, am

147

dipatat un soi de satisfaqie. Da, Louise, din mijlocul cc\ii in 'are rna zbat \a~ne~te. uneori, 0 Jicanre indepartata, care ar putea sa rna convinga ca nu trebuic sa ajung la disperare: tu.

Pacat ca locuie~ti atit de depane. Dezo- lant faptul ca qti fericita cu Brice. Altfel

Adam

P.S.: Pc scurt, neincredere, neineredere,

Gandesc, poJ.te. a~afiindea

neinerederc

ltiu ca e irealizabil. Totul devine tulbure. P.P.S.: Tidlosul de Brice!

148

Draga Adam.

Nu cxista niei un obstacol intTe tine ~i rnlOc. Oeeanul? Poate fi traversat eu avionul. Brice? Nu exista.

Te altept.

149

Louise

Poftim?

150

Adam

Am min\it. De cand m-am mutat la M.ontreal, in po- fida furiei, in pofida increderii mele dis-

(fUSe ~ia dorin\ci de a placea, nu am a vut oiei 0 rela~ie.

tntr-o zi, filndca rna enervai povestind despre cuceririle tale, I-am inventat pe Brice. Nu exista deca.t 0 justificare pentru a incepe 0 re!alie: sa-~ simplificevial"- Creind

iubitul fietiv, rna.aparam ~il\i lasam camp

liber sa te desfa~ori.Totodati, incercam sa te detronez, sa te inlocuiesc, sa te uit fie ~i

Imaglnar. Nu am reu~it. Te a~tept.

151

Louise

Draga Lily,

Scrisoarea ta ffi-a surprins ~iffi-a. facut

sa ro~esc.M -3 uluit ell atat mai mult Cll cat

o primesc la ~aseJuni de caod ai ajuns in Australia.

Iii mul\Umesc ca-li marruriselti recunol- tinla fala de mine.

Sa precizam ca exagerezi infJuen~a mea, afirmind ca-mi datorezi promovarea la Syd- ney. SiguT, s-a lasat ell ceva ccarta pentru

a elibera terenul pe la directiunc, fiindca

rivaluI tau, Joss Gardan, considera ca lui i

se euvine nominalizarea. Cu toate astea, nu

eu am provocat gafele lui din cazul Prime- rose, nici exce1enta fara eusur ell care, in

152

schimb, tu li-ai dus la bun sfarlit negocie- rile. Fara indoiali, direqiunea nu doar a

ascultat sfaturile mele, ci a fast rezonabili 1i a ales eel mai bun candidaL TOfUli maemo- tioneaza faptul ca. ai perceput modcstul rol pe care I-am jueat in asccnsiunea ta in cadrul cabinetului nostru interna\ional. E o dovada de generozitate sa mi-o spui. Ma anunli cii-li place mult la Sydney.

IIi raspund cii Montrealul ma incant> Ma

gandesc sa raman aiei. Parisul nu va mai fi. pentru mine, decat locul unor vacan\e scur- te. Pe langa bulevardele largi din Quebec,

pe unde cerulli vinrul patrund liber, verus-

ta Lutetie risca sa mi se para inabu~itoare. tn comparatie cu rela\iile tolerante, directe care domnesc printre cei de-aici, strata- gemele gcn Saint-Germain-des-Pres, in care vanitatea ~i puterea cantaresc mai mult decatlucrurile de fond, 0 sa ma calce i ar i4 i pe nervi, dupa ce abia mi.am revenit. Cand imi privesc in aminunt via\a de dinainte,

153

am sentimenrul ca profit aici de un fel de convalcsccnta. Sa nu uit: rna folosesc de mailul asta li ca sa-ti mu1tumesc pentlU conversa\ia sin- cera pc care am avut-o in timpul escalei tale pariziene. rand m-ai intrebat daea po\i sa i~i cu Adam, fOSlUlmeu iubit. Chiar dad povcstea noastra se incheiase. iar eu sim- \eam ca. nu mai am nici un drept asupra lui, delicate\ea ta m-a ind.ntat. Dupa ce te-am "autonzat". n-am mai ~tiut nimic din ce a urmat. Nici de la cine; nici de la d. Nimic clar, eel putin, din moment ce tu ~i-ai continuat parcursul, iar el s-a intors 1a mine. Fiindca, da, Lily, acum patro luni Adam a coborat din avion anuntandu-ma ca arde de nerabdare sa rna ia de nevasta. !Ii inchi-

pui?! A renuntat la loti pacicntii ~i s-a ho- tarat sa-~ipractice mesena 1aMontreal. Doar pentru mine! "Cariera ta contem mai mult

deCal a mea". In-a asigurat,

~ice

dad. 0

154

sa ca~tig mai putin?" Nici nu mi-a venit

sa-mi cred urechilor: un frantuz declarand

di reu~ita prafesionala a panenerei e mai

importanta dedit a lui. Am fost cu atat rnai impresionata cu cat Adam mi s-a parot extenuat. Ce-o fi palit? Sau ce n-a patit? Habar n-am. E dar ca. a trecut - ~i inci trece - pnntr-o stare de de- primare. Nu mai iradiaza buna dispozitie

~ivcselie, a~acum ii ~tiam.

Nu-mi pad

Regasirea nu inseamna

sa fli fericit, ci sa incetczi sa fii nefericit. Exact ca un tratament, e ceva un pic cam lent, cam fira, cuvinte, apraapc rnohorat, dar prefer mohoreala asta suferinle10r de

dinainte. and am implinit douazeci de ani, 0 ghici- toare rni-a zis: "Cand 0-0 sa mai cauti feri- cirea, arunci a s-o gase~ti".Am ajuns ~ila etapa asta. $tiu din experienlii d e,osten\" nu se compune claar din danun, entuziasmc,

155

inflacarare, ci ~i din compromisun, uitare, incapatanarc. Dupa despar\irea de Adam, tinere\ea mea a murit la Paris. De cand a venit dupa mine la 1vfontreal, am primit in dar maturitatea. Nu nc mai leaga pasiunea, furia, ura care oc electrizau pe vremca aceea, ci au i'nflo- rit increderea, devotamemul, iertarca. Pc atunci oe razboiam, acum ne-am adoptat. Careodara, euprinsa de 0 criza de pcsimism, oftez marturisindu-mi ca i-am oferir lui Adam micul port al tandrei infrangeri. Cu toate astea. eea mai marc parte a timpului respir din plin certitudinea ca \ine la mine. Probabil ca sud.zi citind randurile mde, Lily, fiindca tu ~i Cll mine cvoluam la anti- pozi nu doar geografici, ei ~isemimemali. Dupa parerea ~ succesul inseamna sa cuce- re~ti, dupa a mea, sa pastrezi. Ce diferen\a! Cine gre~e~te ? Si cine arc dreptate ? Nici una din noi.

156

Dragostea scapa logicii, caci nu apai\ine nici ra\iunii, niei dovezilor, nici adevaru- lui: este 0 alegere personala. In secolul de aur filozoful Pascal, con- statand ca. nu poate demonstra existent a lui Dumnezeu, a propus un pariu. Printre mitioanc de incertirudini, afirma d. am avea rnai mult de ca~tigat crezand in Durnne- zeu ~i respectandu-l decat necrezand. tmi zic ca este la fel ~iin cazul iubirii. Sa pariem dcci pe ea. Sa 0 facem sa exisre. lara provocarea mea. lubirca rna intcresea- za mai mult decat seduqia, decat placere •• ba chiar ~i dedit fericirea. hi doresc numai reu~ite in noua ta viat ci

australian a ~i-ti trim it ~i un flacon de

de Russie, parfumul pe care I-ai adoptat imediat dupa ce ,i-am dciruit unul, chiar inainte sa pleci la Paris. tti mai place?

Louise

Cuir

157

P.S.: Acum un an, cind aterizam la Mont-

real distrusa de despal1ire, am visat intr-o noapte ca exista un elixir care i~jpoate acluce inapoi fiinta iubita. Oricat de curios ar putea sa pad, sigur ca nu ffi-am mu1tu - mit doar sa mi-l doresc, chiar I-am gas it.

158

La prl1u1 de vi,nzarc sc adaugt2%,

rcprtunlinJ valoarca timbrului lituar.

to

~fRICfMMANUfL

;SCWMITT

au aparut

Milarepa Domnullbrahim fiflorile din Coran Oscar fi Tant; Roz Viata mea cu Mozart Copilullui Noe St'Cta Egoi.$tilor £vanghelia dupa Pilat Cea maifrurnoas.l carte din lume Ii alte povt'stiri Pe cand eram 0 opera de arta Concert in memoria unui inger VisJtoarea din OSlende Cd doi domni din Bruxelles Elixirul dragoslei

F~ti iubi{i, Adam ,i Louise

de kilometri deplrtare unul de eelil.a.l.r, eI

la Paris. ea in Montreal. Corespondind pe ~nuil, ~ doi ~icvoca trocl.uuI comun, rlnile ind. ncinchise, momenre1e de bueu-

rie, d"r ,i Doile rela~ii. C«" ce-i arropit

indo a doua oad cue prietenia. constru- itl de comuo acord ,i inso\iU: de 0 pro- vocare: 2r putea sa-,i rcinvie dr;lgosiea

lOCnW vorbincldespredragoste?

Eric-Emm.muel Schmitt, observator mi~ nutios ,i lucid al capriciilor inimii, reu~te s1 transpunl in acest roman epistolar, Cll

fine ,i surprinzatoare nuan~c. p,ucursu!

plio de capcane al unei legituri amoroaM:

tipicepentru vremurile n(),;l.stre. ••In Eliri1lfl dragostei ffi-a interesat mai ales distinqi. dinue dorin\l ~isentiment. Cred c1, in privin~ iubirii, problema roo- st! in faprut c1 denumim cu acel~i cuvant doul leritoni diferite: eel al donniei ,i eel al scntimenrului. La grarUla dintre ele, atum:i dnd incercam sol impacam atraqia fizica ~i dragostea, se ruse marilc: noastre pove~ci. nu intotdeauna fericite. ~

triiesc I" mii

Eric-Emmanuel Schmitt

tn seN de auror "Eric-Emmanuel Sdunitt" au apartlt: Milarepa. Domnul IbTahim ,i jlorJe din Cor.m. OJicotr ,; Totnt; Roz.

CopibJ u,i Noe, Viafa ~a CIf Mozotrt.

Sftu Egoiltuor, EfJotnghelia dupa Pilat. Ceot rnAi [rumoasJ une din fume Ii 4fu pQ'fJesuri. VisJtoare4 din Osrende, Pe ClinJ er4m 0 opera de ana .,i Ce; do; dom,,;

Jm Bnadln.

ISBN 978-973-689-870-9

J~JJnU~i

!@ICf;MMANUf;L

ISCWMITT

Dragostea este oarc un sentiment declanpt de un proces chirnie, sau este pur ~isimpiu un miracol alspiritului, imposibil deexplicat? Exista 0 metoda infailibila pentru a starni pasiunea. un elixir pre- cum eel caTe i-a unit odinioadi pe Tl'"istan ,i holda? Sau cei care .'Ie indragostcsc asculd. daar de propria libertate?

.Eric-Emmanuel Schmitt .'Ie intreaha dad existl un elixir care poate provoca pasiunea, punand in acela~i timp in disculie pericolele feri-

cirii imediate ~ijocurile riscante ni\scute din gelozie ~iposesivitate.

Pentro d, 0 povestede dragoste cerea. Ceca ce .'Ie intimpla astlzi

trebuie sa durczc mai mult decat pla- tot rnai rar."

Le Figaro

.•La mai bine de noua secole de la ROmdnul tranddfrrului, Eric-Emmanuel Schmitt reinventeaza iubirea curtcncasca: 0 demonstra~ie scuna. dar stralucitoare a mecanicii amoroase. cu impasurile ~imicile ei momente

Notre Temps

de Inurn! .• \1111111i1II1IU IIIIIIIIlI

\

PF237014

[1l.lr~14nln , " ,1I~mu\'" H<tloa)

[m",u~~l••<~mhll