Sunteți pe pagina 1din 83

Sf;RIA ()I; AUTOR

Eric-Emmanuel Schmitt s-a nascut pt"28 martie 1960 la Lyon. tn 1983 absolvacursurile
prestigioasei Ecole Normale Superieure cu
o diploma in filozofie. Trei ani mai tarziu
obtine titlul de doctor in filozofie. Debutead in 1991 eu 0 pied de teatm, Noaptea fa
Valognes.ti urmeaza VizifatoTul, care ii aduee eonsaerarea ~i pcntm care cstc distins eu
trei premii Moliere, Variapuni enignl<ltU:e,
Libertinul etc. In 1994, ii apare primul roman, Seeta EgO~ti1OT,
dar serie in continuare
piese de teatm care far sali pline in Franla ~i
in nrainaute. tn 2001 este reeompensat de
Academia France7..i cu Grand Prix du Theatre
pentm intreaga activitate. De aceb.~i sucees
rhunator se bueur.\ ~i romanele sale Evanghelia dupa Pilat (2000), Parlea celuiLtlt
(2001), PI'cand eram a opera de aHa (2002),
precum ~ieseul Viafa mea eu Mozart (2005).
Volumele care aldtuiesc
Cic1ul Invizibilului - Milarepa(1997),Domnul Ibrahim Ii
florue din Coran (2001), Oscar Ii Tanti Roz
(2002), Copilullui Noe (2004), Luptatorul
de sumo care nu se pueea ingra~a (2009) ~i

if::RICf::MMANUf::L

aSCWMITT

Cei uee copii pI' care doamna Ming nu i-a


avut niciodatti(2012) - s-au aflat luni intregi
pe listele de bestselleruri din numeroase liri.
Eric-Emmanuel Schmitt este autorul a patnl
volume de nuvele ~i
povestiri: Cra mai fru-

moasJ carte din lume Ii aleepovestiri (2006),


Visatoarea din Ostende (2007), Concert in
memoria unui inger (201 0), distins eu Premiul Goncourt pentru nuvel;\, ~i Cei doi
domni din Bruxelks (2012). In 2008 publido romanul Ulysse from Bagdad, in 2011,
Femeia in fata oglinzii, in 20n, Papagalii
din Pia,a Arezzo, iar in 2014, diptieul Elix;rul dragoste; ~i
Otrava iubini. Lui EricEmmanuel Schmitt i S-;lU dccernat peste douazcci de premii ~i distinqii literate, in 2001
primind titlul de Chevalier des Arts et des
Lettres. CiIiile lui sunt tradusein pestepatrueei de limbi.

Serie coordonata de
DENISA COMANESCU

~RIC~MMANU~L

SC~MTT
<SA, VI

Elixirul dragostei
T raducere din franceza de
DORUMARE~

H U/tlAN IT AS

ncti~

l.,e,ctor:G.brid~ Riq;ltr
RtdK!Or; Mouin'a Iont'ICu
Clpau: Angtla Rouru
TthnortdKlOr: Manuela fo.lbilltanu
ClrKtOT: 1<.1'1.VilQ1
DTP: Emilia !Ollal'cu,Carmtn Pe'l~sru
Tip~rit I.Prottiitur1 ,i Tipografit
ERIC-EMMANUEL SCHMnT
L'ELIXIR D'AMOUR
Cll:::ditiolll' Albin Midltl - Pari,20H
All rigbts rntTVtd.

o HUMANIT

AS. 201S,pentnl prtunta veuiunt romilltud

ISBN 978.97J-6g<j.S70-9

Delcrit~ .CIP "It disponibil.l


la Bibliok'ca National.l a Rominiti.
EDITURA HUMANIT AS FICTION
Piall Prn" Libert 1,013701 Bu.:urt'ti, Romania
Id. 021/408 8) SO, fu 021/408 8) SI
_.humanitas,ro
Clmtnzi onlint: W'IVW.libhumanilU.ro
Comtnzi pri.e-mail: unzari@libhumaniw.ro
Comenzi tdtfonire: 0)72 74) )R21 On) 684 t'J.!

Louise,
Dad. rna auzi, buna ziua.
Daca nu vrei sa rna ascul~i, adio.
In funqie de reaqia ta, aceasta scrisoare
va constitui inceputul sau sfaqitul coresponden\ei noastre.
In fa\a mea se ridica un soare ofilit, iar
eu contcrnplu Parisul, caruia octombrie ii
ciapaloarca unui animal prost dis pus, innebunit de frun7.cle vejtede, stingherit de circula\ia zgornotoasa, infornetat de 0 pace care
intarzie, Iarna bate la u~a. Langoarea verii
se risipe~te, iar capitala arde de nerabdare sa
dea de frig, de uscat, de limpede. Unui or"!
ii sunt indeajuns doua anotirnpuri, cel sufocant ji eel inghe\at.
5

Louise. hai sa transformam pasiunea


noastr3 ranita Intr-o afeqiune senina. Crede-rna, In ace~ti ultimi ani am iubit, mai
mult decat pielea ~i coapsclc talc sau Imbrati~arile noastre, femeia carc e~ti. inteIigenta mu~catoare, replica prompta, rroniile,
entuziasmele tale. Dc cc oare indcpartarea m-ar Iipsi de minunea asta ? Chiar sunt
condamnat sa te pierd ? Sexul era singurul
bilel de acces ?
In schimb, refuz once mesaj doldora de
frustrari, imbibat de chemari la tandretc
sau de tresariri genitale, ca accasta carpi
umecla, isterici, vaginali care mi-a invadat
ecranul de dimineata ~ipc care am aruncat-o
la~apasand tasta "Delete". Legiitura noastr;j
se incheie, Louise, intelcge odata. n-o mai
nega. N-o sa mai dormim impreuna ~j0
sa locuim de-acum 1amii de kilometri unul
de cellI alt.
Cand 0 carare se term ina. la orizont se
arata 0 alta. Din indragostiti sa dcvenim
6

prieteni. De ce nu? fntre noi n-a cxistat


niciodata prietcnie.
Te rog. nu mutila amintirile noastre frumoase cloar fiindc:i ai vrea sa nu existe.

Adam

Adam,

Draga mea Louise,

Dad. prietenia e patul de moarre a1 iubirii, atunci ud.sc prietenia.

Louise

Doar pielea desparte iubirea de prietenie. $i-i a~ade sub,ire ...


Adam

Ti

se pare sub~ire? Mie mi se pare un

Louise,

zid.
Louise

10

Pielea obose~te, spiritul nu. Dad. trupurile noastre se atrag mai pu\in, daca. ~oldurile noastre nu mai simt aUt de tare nevoia
sa se inlan\uie, dad. sexul meu s-a odihnit
linga al tau fara. sa-I mai caute ca-n primii
ani nu 'inseamna ca gandul meu te.a alungat, in nici un caz. Astazi, de pildl, m-am
gandit sa-\i povestesc chestiile caraghioase
care mi s-all intamplat, mi-am dont sa
impart ell tine cartea, filmul sau muzica pe
care Ie-am descoperit, \i-am pus ni~te
intrebari, \i-am dat ni~te raspunsuri, \i-am
daruit surasuri, suspine, exdama\ii, pe scurt,
nu ne-am parasit niciodata.
11

In realitate, banuiesc ca senzualitatca


este la fel de superficial. ca ~i epiderma de
care se folose!te. Tu domnc~tj mult dincolo de spasmt'o Incrustata deplin In mine,
mai mult decat ar fi putut-o reu~i 0 simpla
anatomic atragatoare. mi te-ai Intiparit in
imagina~ie, In vii tor, In amintiri.
Da, daca pielea Se deterioreaza,. se rideaza, se usuca, spiritul se intare~te. Prietenia
este continuarea logica a unei iubiri adevarate. Nu mi-am inchipuit ca daruindu.~i-o
te VOl Jlgm.
Adam

12

Adam,
Orice concesie rna costa. Prietenia dupa
dragoste rn-ar urnili. Nu rna tcnteaZa sa
reamenajez 0 imensi pasiune iotr-o mica
garsoniera cordiala, prefer pur ~i simplu
sa ma trezesc in strada.
Salut.
Louise

13

Louise, Louise, Louise ...


Salbatiea mea, apucata mea, ee te mai
cahrezi! Vasazica, totul sau nimic, da? Dri
cu totul Louise toata, oei niei picior de
Louise? Foe sau eenu~a, jarul it eefuzi ...
Ce nebunie frumoasa!
Nebunie, totu~i ...
Oi fi avand tu gustul absolutului, dar
idcalismul asta duce la nefeeieirc. Exigen\ele tale i\i voe hrani frustraeea. Cu ca.t0 sa
mananei mai muir, eu atat 0 sa salivezi mai
tarc. Daca ceea ee traie~ti teehuic sa fie
perfecr, cxhaustiv ~iexclusivin acel~i timp,
mai binc eenunli sa mai teaie~ti. Nici 0
relatie nu sc va ridiea la nivelul aspiratiilor
14

tale. Vei atinge iubirea visata, nieiodata


iubirea adevarata.
Ah, rna pui pe ganduri, Louise ... S-ar
zice ca ic~i din povestea noastra ca 0 vaduva care tine sa-~i continue viala in doi
prin arnaraeiune. Chiar crezi ea durerea
este inlocuitoarea pasiunii? Ai de gand
sa-li imbraci existen~a in negru? Nu te
mal recunose.
Fostul tau iubit ~i, cu toate astea, prieten,

Adam

15

Louise,

Louise,

Te rog sa~mi raspunzi, chiar ~i printr-o-njuratura.

tmi faci mutre ?


Ma ura~ti?
Mil uili?

Daea nu dai nici un semn de via~maine


Adam.l tilu

mi urc in avion.

Adam

16

17

rna haI1uie~ti. rna asaltezi eu solicitudinea


ta, cu chinurile tale, cu singurltatea ta, irni
tot trirniti gandurile tale zilnice. vaica.rindu-te cii raspunsurile mde sunt prea eva-

Zlve.

Dragul meu. am prea pUlin ,imp s'-li

Adam, presupunand ca n-a~ putea suporta sa te parasesc, ca abia mai respir. ca, rna
simt schilodita ... Dintre noi doi. tu pari
eel dezarrnat in fa~a noii sirua\ii, dupa cum

acord. Nu uita ci acum rna instalez la Montreal. ceea ce rna obliga sa rezolv tot soiul
de probleme: acte administrative, declaratie fiscala, chirie, amenajare. Sigur, cabinetul de avocatura unde m-am angajat rna
ajuta cu toate demersurile astea. dar deja
mi-a incredin\at clien\i carora trebuie sa Ie
studiez dosarele. Ziua de douazeci ~i
patru
de ore se incheie prca devreme.
Chiar ~i a~a. in seara asta rna a~ez in fa\a
computerului ~i-ti acord cateva minute.
D~ iubirea noastra de cinci ani a avut for~aunei furtuni. n-am mai trait niciodata 0
asemenea relape, 0 asemenea fuziune a trupurilor, a sufletelor, a gurilor, a mainilor,
a gusturilor ~i a ideilor. Intensitatea asta

18

19

Drag. Adam,
Ce ffi-a mai amuzat scrisoarea ta!
Vasazica. trehuie sa neg ca, ne-am des-

P''1it? Te orbelte orgoliul ... Adu-\i aminte


ca eu sum cea care a plecat.
A fost decizia mea sa ~ez un ocean intre
noi. Am schimbat totul. apartament. haine,
clirnat,latitudine.longitudine.
fara ezitare,
pentru a-mi urrna steaua. Tu locuie~ti la
Paris. in timp ce eu rn-am a~ezat in Quebec.

Eu, v.duv.? Inconsolabil.? Bali campii,

m-a eonvins ea intelegerea noastra va dura.


Scanteile prefigurau foeul eternitatii. Dar,
vai, a trebuit sa renunt Ia sperante ... Am
Inceput sa ne dorim unul pc celalalt mai
putin, mai Jndi tu, apoi ~i eu, dupa carc ai
avut tot mai muJte aventuri fatj~e cu alte
fcroei. Ei, nu sinceritatea asta ti-o repro~ez, daar a~a am facut economic de timp:
daea exista iubiri care mar din cauza indoielilor, a mea a murit din cauza certitudinii. $i-arn rupt-o.
Pc cat rn-a innebunir e~ecul nostru, pe
atat rna lini~te~te indepanarea de tine. Cu
cat legatura este rnai puternica, cu atat mai
placuta cste sfa~ierea ei. Binefacerile ruprurilor sunt subestirnate: divoqul face tot
ara.t cat 0 incllnire, caei inaugureaza a noua
alegere in viala. !n clipa de fa la, trebuie
sa-ti marturisesc, rna simt extrem de Jini~tira, fiindcl exisra ceva umiliror in pasiunea
amoroasa de care rna bucur ca am sea pat.
In sfar~it singura. $i fericita in sfar~it.

In plus, de cand m-am mutat, scrisorile


pe care mi Ic-ai trimis au ramas la u~a vietii
mele, bicti arnbasadori ai unci lurni revolute, dcsuere, ca ni~te d.rti po~tale d.tacite
pe drum, in culori pale, aproape ~terse.
Ca un noroc, seara pe care am pctrecur-Q
in Place des Arts rni-a trezit cheful de a-Ii
scrie. !nchipuie-li ca se juca Elixirul dragostei, care, acum cinci ani, la Opera din
Paris, ne-a dat ocazia sa ne apropiem, adu~i
de Paola ~i
Frederic, prietenii no~tri comuni.
tn strafundurile creierului mcu, 0 zona
rnai slab;\, elegiac>, languroasa ar fi vrut sa
rna fad. sa izbucnesc In lacrimi la amintirca asta ... Or, nici yorba de nostalgic,
nici de lacrimi furi~ate, spre deosebire de
tcnorul care a fost ncvoit sa biseze aria
Una [urtiva lacrima. In loc sa rna induio~cz, am stat ~i In-am gandit, In toiul intrigii: cum sa provoci 0 iubire?
iti aminte~ti ca, In primul act, Adina,
frumoasa taranca, cite~te legenda tinerilor

20

21

Tristan ~i !solda, uni~i printr-o po~iune de


dragoste. Oare chiar sa existe 0 astfel de po~iune? tn spectacol, sticla vanduta de un
cscroc exubcrantului Nemorino nu eon~ine
deeat vin de Bordeaux, insa intrebarea tot
m-a sacait. Exista vreun mijloc de a starni
pasiunea?
Lini~te~te-te, nu caut numitul "elixir al
dragostei" niei pentru a mi-l administra, niei
pentru a i-I turna euiva, ~ie sau altuia. Pur
~i simplu pentru mine e 0 modalitate de a
in~elege esen~a sentimentului. Nu cumva
dragostea tine de un proces material, ehimie,
de un amestee de molecule care sa poata fi
reprodus ~tiin~ific ? Sau e un miracol spiritual?
~i ttl, eare-\i dore~ti prietenia ... Ei bine,
hai sa inauguram prietenia meditand la
iubire.
Louise

22

Draga mea Louise,


Raspunsul tau m-a lini~tit, fiindea rna
spenasem.
Plecarea ta grabita, scrisoarea prin care
rna constrangeai dintr-odata sa rna intorc,
apoi cireumspeqia de care ai dat dovada
dupa riposta mea rn-au facutsa rna tern ca-\i
vei folosi energia doar pentru a te intrista.
Datorita profesiei mele, am intalnit destule
paciente drora, dupa despaqire, suferin\a
le-a devenit obi~nuin\a, a disipat alte senzatii, impiedid.ndu-Ie sa traiasca noi placeri ~i modificiindu-le modul de a vedea
viata pana cand aceasta a ajuns sa Ii se para de nesuportat. Asemenea feroei cad in

23

adevirate orgii ale durerii, in care, scrupuloase, se straduiesc sa fie cat mai nefericite,
cele mai nefericite eu putin{a. Daca nu se
sinueid, i~i
due zilele impietrite in posomorare, in necroza, in cancer.
Cat despre tine, ai ramas ineisiva, eeea

buna, 0 tasa sa intre, nu exista totu~i niei


o legatura intre dorin{a ~i afeqiune.

Draga mea Louise, faptul ca vibram pen-

deam nimic din a~amentul faliide tine, nu

tru tine nu-mi impu\ina nevoile, in\elegerea noastra totala nu-mi ~tirbea simturile.
nici nu-mi potolea fantasmele. De ee ai
considerat ca aventurile mele eu frumusc,i
pasagere erau gesturi menite sa te insulte ?
Ca aveau legatura ell tine? Nu faeeam nimie inadins.
Ar trebui reconstruit lexicul ~i
izolate
aeeste doua lumi distincte, eea a sexului ~i
cea a iubiri~suprimand orice termen cornun.
Tot a~a,prietenia mi se pare 0 rela{ie
pura, exemplar~ luminoasa, pentru ca nu e

te adoram rnai pu,in. uniea mea ambi{ie

poluatil de came, de frecanle sau de schim-

fiind sa ob\in Ii sa ofer placere.


Rela\iile interumane SUntfaJsificatede 0

burite ei de Iuide. Prietenia deseneaza ca-

ce rna bucura. A,cute-\i deci col\ii foIosindu-ma.


Nu pot sa nu reaqionez la una dintre
frazele tale, eea in care imi arninte~tiinfi-

delitatea.
Barba{ii fae dragoste pentru pIaeere, nu
pentru a spune do iubese. Cand rnaduceam
sa rnaintalnese eu amantele mele, nu pier-

colosala eroare: ideea ea sexul ~i sentimen-

tele sunt pe acel~i plan. Or, sexu1li dragostea ocupa doua terilOriidifelite. Dad iubirea

lea dreapta a iubirii. Ap ca din nou \i-o


propun.
Al tau,
Adam

il invadeaza pe eel al sexualita,ii, care, fata

24

25

P.S.: In ceea cc privcltc intrebarca despec .elixir", raspund. evident, negativ. Nici
o substan~a nu poate provoca pasiunea iubirii. ~i,
de asemenea, nici un tip de comportament, in ciuda a ceca cc pretind metodele
speciali~tilor in aga\at sau laudaro~eniile

femeiloe puse pe sucit min\ile. Nu coo-

Adam,

ce numim dragoste - pofta oei sentimentul -, aprinderea acestui foe camane


un mister.

Ai vazut?

[COlZa

Un paparazzo

I-a surprins pe prim-mi-

nistrul Canadei in bra\ele amantei lui, d.nd


tocmai

saruta pe gud.

Pe-aici, oamenii

numai despre asta vorbesc ... Partidele din


opozi\ie ii eee demisia, complicii lui pol itici denuntcl executia puritana, iar opinia

popula\iei Huctueaza. In orice caz, dad


nu-l va costa portofoliul, tot i-a ltirbit deja
autontatea.

Ai aflat cum stau lucrurile de Oleo 10, din


Franta? Ce parere ai?
Louise

26

27

pu\in ne pasa de soarta lui. se of era astfel


fiediruia ocazia de a-~itesta apropia\ii in
legatura cu orientarea lor sexual a ~i mora-

laoNe servqte drept busoIa.

E vinovat de adulter?
Atunci e vinovat ~i de casatorie.
Cum se poate merge in fa\a unui primar
sau a unui preot pcnn"Ua primi garan\ia ca.
un barbat nu se va atinge niciodata de a
alta femeie decat de nevasta lui? Cc om in

lOate minlile va susline ~a ceva ahfel dedit


constrans?
Oprobriul meu se indreapta impotriva
casatoriilor ~i juramintelor de castitate, nu
impotriva adulterului, care mi se pare 0 de~teptare sanatoasa a naturii.

Adam
P.S.: Mda, se discuta mult despre primministrul asta al tau ~i pe-aiei. De~i,in fond,
28

29

- E iarba-ma\ei,

mi-a explicat vecina,

observandu-mi uimirea. Pune pe fuga insectele ~i atrage felinele.


Rrrou a miorla-it iritat de tulpinile verzi
care nu-i raspundeau

avansurilor.

- Nepetalactona Ii declan~eaza feroAdam,


Dimineata

monii sexuali in creier, lsta.j cfectul terpe-

am trecut pe la vecina mea

pentru cateva amabilitati ~ibarte, iar pisiea


ei m-a eonvins ca ai trecut prea u~or peste
intrebarea mea legata de elixirul dragosteL ..

nei, a mai precizat ea ca ~i


cum ar fi fost
ceva ell totul banal.
In primul moment n-am ~(iut cc rna
uluia mai tarc, comportamentullui
Rrrou
sau vocabularul vecinei.

- ~i
pe tigri ii excita, a adaugat.
- Dar pe barbali ?
- Ii adoarme.

Rrrou - a~a 0 eheama pe fdina - s-a


apropiat de 0 planta, a lasat sa treaea 0 clipa, ~i-a ridieat buza superioara, apoi, tragand aer pe gura, ineruntata, eu pieioarele
tepene, ~i-a ~ters boticul roz de frunze in
timp ee, din fundul gatului, ii vibra un tors
tot mai puternic, eeva intre cantee ~i geamat de durere. Tncateva momente a ametit,
parea, cu eoada dreapta, eu iri~ii traversati
de seantei, gafaind.

amandoua in ras, ea
fiindea i~i
batea joe de oameni, eu tragand
conc1uzia ca, cele mai frumoase momente
de iubire Ie traim in vise.

30

31

Atunci am izbucnit

La birou, profirand de pauza de pranz,


m-am documental. De mii de ani se preseriu filtrc, po\iuni, parfumuri, rugaciuni,

rirualuri, formule ezoterice. Doar furnizornl difera: medicina, religia, supersti,ia,


magi a alba, ro~ie sau ncagea-.Vrajitorii aia
marchitani din metroul parizian, care ne
distrcaza cand sc apuca sa imparta cali torilor prospcctele in care se promitc fermecaeea fiin,ei dorite oei intoarcerea ei, nu
fac decat sa prelungeasca 0 tradi\ie conform carcia nu hazardul guverncaza sentimentele. Cind ne lndragostim, cadem de
fapt In plasa - bra\ele - celuilalt. lar caderea estc condi,ionata de manipulare.
Cugeta atentla chescia asta Ii spune-mi
ce parere ai.
Louise

Nici yorba de 0 singura femeie. Femei.


Nimeni nu te poate inlocui, Louise.
Adam

P.S.: Cum 0 mai duci? Poveste~te-mi


cum i,i teeci zilele. M-ai inlocuit cu 0 alta?

32

33

Femei ...
Prenume nu au? Personalitate? Ma revolti, Adam. De ce barbatii lasa mereu im-

Vanatului ii prefer vanatoarea.

Adam

pre,ia ca Ie di'prelUie,c pe cele pc care Ie


dorcsc?
Femei ...
Nu te-ai mai saturat de vanatoarea asta
necontenita?

In locul

rau, al crapa de plicti,.

Nu mai e nici
aventuri.

aventura sa tot repe~i


Louise

34

35

tn limbajul tau, chestia asta nu se nume~te cumva nevroza?


Louise

Se nume~te natura sanatoasa.


Nu din cauza dOTin~elorsuferi iar, ci
pur ~i
simplu pentru ca, odata implinite,
reoasc, de pard. habar nu ar avea de antractele satisfaqiei.
Tu ai vreun amant? Ceva aman\i? Te
lntalnelti cu barbali care-Ii plac?
Adam

36

37

N-arn pe nirneni.
Ma uit la trandafiri, dar nu Ie rnai sirnt
decat spinii.
Louise
P.S.: Dar cu elixirul dragostei cum stam?
trni vorbe~ti despre tine, uitand sa-mi raspunzi la lntrebarile care rna frarnanta.

Drag. Louise.
tn realitate, ai dreptate: filtrul exista!
De diminea;a, barbierindu-ma, am intrez.rit mijlocul de a provoca dragostea pe
loco
Ce chilipir! Dar ji ce mai pac.!eal ...
T reaba rnadistreaza de ceasuri lmregi, lncat
abia rnamai pot conccntra la ce-mi spun pacientii. t ti scriu acum pe fuga. intre doua
intalniri, pentru a-ti anunta descoperirea,
dar abia a~tept sa-ti povcstesc dcspre cc
estc vorba.
AI t.u,
Adam

38

39

Draga Adam,

Adam,

Ai terminat treburile ?
Ard de nerabdare sa citesc.
Louise

Crudule! De cand am primit ultimele


cuvinte de la tine pandesc minut Cll minut
mailul. Suspansul asta dauneaza randamentului. Dad. mai intarzii, 0 sa~mipierd servieiul ~i
0 sa fie numai vina ta!
Louise

40

41

Draga mea Louise,


Vite ci. in sf~it m-am intors, ~a ci. amnc
bomba: pot face orice fcmeie sa se indragosteascAde mine.
Chiac nu ghice~ti cum?
Adam

42

Adam,
Ai facmec, ai trupul zvelt, ai umeri Ianga
care te po~i adaposti, miro~i bine, mana ta
fierbinte electrizeaza bratul de care se atinge, galanteria ta Ie face pc femei sa se simta
onorate, e~ti 0 companie placuta datorita
culturii amestecate cu umor, ochii rai ~tiu
sa transmita dorinla flatand-o in aeelali
ttmp pe cea pe care 0 prive~ti atent, plus
ca elti un amant excelent, numai cil,dragul
meu, tuturor acestor numeroase calitati Ii
se poate rezista, chiar daca cea care iti scrie
nu a ~tiut ca.ndva sa se apere. SAnu-ti iochipui ca toate prietenele mde ~i-arfi dorit
43

sa fie in locul meu ... ee, oare, ti-o aduce


atatea victorii? Poate un noroc iqit din
comun ...

o fosta

victima

Draga mea Louise,


fti multumesc pentru portretul flatant,
care rna face sa vreau sa rna cunosc, ba chiar
sa l:ncerc un flirt cu mine insumi.
Ai dreptate, nu sunt adeptul modestiei.
Vite cii am dat ji de un defect. Gloria nu e
niciodata explozia rezervei, mai degraba a
rnegalomaniei, caei cei insignifianti nu
infaptuiesc nimic mare\. Doar orgoliul da
avant oamenilor, ~iinca mai trebuie 0 portie de vanitate pentru a Ie trezi toate ortele. Aparenta modestiei l:mieste indeajuns,
intrucat se dovedejte a fi tipul de aragan\a
care-i scandalizeaza eel mai putin pe mediocri.
44

4S

Descrierea ta, Louise. neglijeaza numai


un element, unul singur, dar eel care conteaza ell adevarat: meseria mea de psihanalist.
Gra\ie aeestei activitati, sunt sigur ca
instaurez cristalizarea amoroasa. tntr-un
anumit moment al curci, pacientul i~i proiecleaza ~leptirile !i refularile asupra celui
care it trateaza, se indragoste~te de terapeut,
cu care vrea sa intre intr-o rela\ie excJusiva,
fie carnala, fie prieteneasca. tn respectiva
perioadii, bolnavul i!i pierde orice interes
pentru tratarnent ~i
nu mai merge ]a medic
ded.t cu inten\ia de a-~i oferi 0 aventura.
Sigmund Freud a numit acest episod sentimental transfer, afirmand ea ,.este provo.
cat de situalia psihanalitica".
La ~coa]a, profesorii ne.au inva,at cum
sa-J contracaram. pentru a-I readuce pe
pacient pe ealea vindecarii. Si eu am avut
de luptat de mai multe ori impotriva acestor
avansuri care, in realitatc, provocau reeulu/.

tti marturisesc ca am considerat un merit


evident faptul ca am rcspins doua sau trei
fcmei splendide care mi se daruiau f<'idnici
o rezerva.
Si uite-a~a am descopcrit elixirul dragostei, de care vorbeai.
Si ee recompensa am capatat ?
Salutari de la eel care nu ~i-a intrebuintat cu tine dracoveniilc astea.

46

47

Adam

Louise,

Drag. Adam,

Ce se-ntampl.?
Acum trei zile m-ai somat sa-ti scriu ~i,
de cand {i-am raspuns, ai amu\it.
Adam

48

Exista lucruri cu care trebuie sa te obi~nuie~ti inainte sa Ie prinzi gustul: cafeaua,


tigara, broccoli, singuratatea.
Acum rna straduiesc sa rnafamiliarizez
cu aceasta din urma, fiindca e noua mea
IOvar'l'.
Louise

49

Louise,

Adam,

N-a~ vrea sa cred ca te-ai ~ifonat din


cauza ultimului meu mesaj.
Ai avut cumva vreun accident?

Adam
P.S.:Riispunsurile tale cl1dule ma-n-ghea~.

E ciudat cat te poate chinui distanv.! N u


mi-aduc aminte sa te fi alarmat vreodata pe
vremea cand traiam impreuna, la Paris ...
Lini~te~te-te: nimic nou in pnvinta faptelor diverse. Nici nu am ajuns sub rotile
vreunei ma~ini, nici nu am d.zut in adincuI fluviului Saint-Laurent, iar stomacul
meu a supravietuit fripturii de cerb canadian cu poutine1 ~i sirop de artar.

Jana-ma daca Ii-am parul dura.

POI 10-

tu~i sa te rog sa-mi faci un serviciu ?


1 Fel de mancare din Quebec, facut din cartofi praji~i. buclti de braurl Cedar ~iun 50S brun,
specific, compus din ulei, f~ina. apa, sare, piper
~i zearna de pui (n. tr.).

50

51

Daaa? Mu1tumese.
Dc fapt, de trei e vorba:
1. Sa-mi trimi~iun flacon din parfumul
roeu, Cuir de Russie, 0 raritare care nu se
poate cumpara decal de 13 rnagazinul ccntral, Chancl rue Cambon. Evident, 0 sa-Ii

dau banii.
2. Verifici daea nu cumva a Tamas printre
luerurile talc 0 edilie seumpa din Legaturi
primejdioase. Nu dau dcloe de ea prin eutii.
Sigur, textul in sine l-a~ putea eumpara de
oriunde, insa cxemplarul aecla, lcgat in picle
maro ~i tiparit pc hattie de biblie pc cat de
fin~ pe atat de rezistenta, cstc unicul dar
pe care mi l~afaeur tara.
3. Po~is-o seoti din i'ncurcarud pe 0
colega de-a mea jurista care vine in Franta?
Cauri 0 casa la Paris, dar sa nu fie SCUffipa chi ria - ~tiu. ~riu ca e ca ~i
cum ai cauta

venabil ~i
S-3r porrivi ell bugetul de care
dispune. Dad.-mi dai unda verde, 0 pun
in lcgatura ell tine.
Cit despre clixirul dragostei, afl., dragul roell, di m-am gandit la tema ~i
m-am
~i
documentat. Ai zambi daea ai vedea-o,
printre calatorii din rnetrou care citesc rD.
mane politiste ori de arnor, pc Louise a ta
cu ochii pierdu\i in Tehnica psihanalizei a
lui Sigmund Freud. Evident, n-ai zice ca
tipul asta de lectura ar putea servi de morneala.,or, spre marea mea surpriza, d.1torita
ei au incercat sa rna aga\c diver~istudenta~i
de~irati~i
costelivi.
Te las, ca mi s-au ingrarnadit dosarele
pc birou.
Louise

gaina de dinti -, ~i
mi-am adus aminte ca
vaTul tau Simon inchiriaza mansarde mobilare ... Or fi ele mici, dar sunt situate coo-

52

53

Draga Louise,
Ti-am trimis de dimineata, prin curierul rapid. parfumul ~i cartea. Amandoua
emanau aroma ta sofisticatii,saIbatici, fructata, In care se amestcca izul intunecat de
tamaie ~i
coaja de mandarina, aroma prezema atat de puternic, incal, fugar, am avut
senza~a ca te impachetez ~i,mai apoi, te Incredintez unui necunoscU4 curieruJ cu fata
piina de vini~oare ro~ii ~i
cu maini zbarcite
care rna scarbeau.
Si pentru colega ta jurista am aranjat tot
ce trcbuie. Nu are decat sa treaca pe la mine
~i
0 voi conduce la 0 garsoniera de pe rue
Reaumur.
54

Scuza-ma ca-ti scriu ~a scun, dar un pacient a incercat astazi sa se sinucida, ceca
ce rna obliga sa imervin. Incidentul rna zguduie profund. Degeaba mi-a tot repetat
confratele Frederic Roux, dupa ce i-a studiat dosarul, ca nu am nici 0 responsabilitate, cand un pacient de-al meu sc sinucide,
rna simt mizerabil.
Sa-\i fie buna ziua, tie, care o-ncepi.
Cel care ~i-ar dori s-o termine,
Adam
P .5.: De 0 saptamana Parisul doarme
sub ploaic. Avcrsele care regenereaza d,mpul indoliazii or~ul. invelindu-I cu un voal
SlnlStru.

55

Louise,

A avut mai multe rcla~i,dar mmic serios.

Mi-ai ascuns faptul cii aceastl colega a ta,


venita din Preafrumoasa Provineie a Quebecului, este 0 splendoare. Tinara, ingenua ~i
totu~i imperiala. Un corp de zei\a.
Ochi de nu-ma-uita. Daca jtiam, ii dadeam
apartamentul meu.
Cc fel de femeie este Lily asta ?

Libera, fara planurl precise, incantara ca


poate hoinari prin Europa, traie~teeu iluzia specifica oriearei tinere d. este adulta.
Louise

Adam

56

57

Crezi cJ.pot s-o invit la cina ?


Adam

58

lmprudentulc, sa nu faci ~a ceva! Canadiencelc nu sesizeaza curtoazia de pc Batranul Continent ~i 0 sa-~i inchipuic ca
incerci s-o aga,i.
Louise

59

Pai, ce-are? E interzis ?

Mdaaa ...
Adam

Oricum, daca ~ii


sa i-o tragi, Imhar1igarile sunt contraproductive. Canadicncelc ori iau ele ini~iativa,ori dispar.
Da, ~tiuce mormai: nee soi derutant!"

De fapt, astfel de reflexe lin mai ales de


parametrll educaliei din America de Nord:
feminism ~i
antimaehism. l\.lasculul nu arc
aici via~au~oaradin Europa.
Louise

P.S.: In plus, nu elti genul ei de barbat.


Dupa cate mi s-a spus, pune pret pe parteneri sportivi, basehetbali~tisau hochei~ti,
mult mai tineri dedit tine - pe seun, de
varsta ei.

60

61

Draga Louise,

Draga Adam,

Nu-mi dau seama dad, sfaturile tale sunt


facute sa rna ajute sau sa rna i'mpiedice 5-0
cueeresc.
tn sfa.r~it,de~inu ~tiu hine de ee, 0 sa te
ascult. Poate fiindea imi place sa te ascult ?

Adam al tau
P.S.: Veste buna: sinucig~ul meu ~i-a
revenlt.

$i a stat ~iploaia.

Elixirul tau m-a framantat doua sapta-

mani.
Dupa ce am ciril, studiat, reflectar, ia-

ta-ma gata sa-Ii raspund.


I\i faci iluzii cu privire la infailibilitatea
metodei tale.
Dcclan~areaiubirii gratie curci psihanalitice funqiona la incepururile acestei prac-

rici, pe vremea pionicrilor Freud, Ferenczi,


Jung, Jones. Se pare chiar ca Otto Rank
utiliza deseori astfel de proieqii pentru a
[rai fara ru~ineaventuri ell frumoasele lui
paciente, precum Anats Nin ...
Or, transferul de genul asta a devenit tot
mal rar.

62

63

Dece?
TratamentuI psihanaIitie nu s-a schimbat deloe, dar vremurile, da!
La sfar~itul secolului al XIX-lea ~i in
primul sfert al secolului XX conversa\ia
nu atingca niciodata terna libidoului; nu
doar pudoarea ~i presiunea cre~tinismului
o interziceau, ci ~i lipsa cUvinteior ~i
cooceptelor. Astiz~ lumea se mi~c:ialtfe!' Filme,
romane, ziare, rcviste, spectacole televizate, emisiuni de radio, site-uri ~i bloguri
de pe Internet ofed continuu un discurs
despre sex, fara nici un fel de tabu uri.
Totodata, cred d. ~i tu, ~i Freud va io~ela~ considerand c:i deplasarea sentimentelor
catre persoaoa medicului apaI1ine procesului anaIitic. T ransferul, departe de a ta~ni
dinte-un mecanism interior, provine din exterior. tn vechea oecline a lucrurilor, privata de cuvime, pacientul era aut de avid sa
vorbeasca despre dorin\ele, frustrarile, fantasme1e sale in fata unui necunoscut care

sc arata in teres at de ele, incat terapeurul


ajungea sa ise para scducator. Din contra,
intr-o societate in care fieeare discuta despre
dorintcle sale, pacicntul sc va mul\umj pur
~i simplu sa-~i urmeze tratamentuI. Dispari\ia transferului sanqioneaza lascivitatea
vremurilor noastre.
Psihanaliltii fondatori luau locul preo\ilor din refugiul cald al confesionalului.
Dupa exemplul celor din urma, ca~tigau un
ascendent carnal care \inea mai ales de conjunctura rigorista, de cultul secretului ~i
de penuria de termeni scnzuali.
Prin urmare, consider ca exagerezi puterea erotica a psihanalizei.
Altfel, du-te ~i-o exerseaza iotr-un regim
pudibond ~i lOtalitar.
De ce nu in Coreea de Nord?
A ta,
Louise

64

65

in primul dnd, cum nu mi-ai dat voie


5-0 seduc, am purut s-o accept printre pa. ..

Clen\11 mel.

in al doilea rand, voi dovedi astfel, in


ciuda sccpticismului tau, ca de\in eu adeva-ratelixirul dragostei.
Obieqii, onorabilo ?
Adam

Louise,
Ma provoci?
lnainte sa repopulez Phenianul, 0 sa-Ii
dovedesc ca am dreptate.
Demonstratia a inceput in diminea~a
asta.
Colega ta Lily, zeila venita din lara frigului, cea care poarta cizme inalte bine
peste gcnunchi ca ~i
d.nd ar purta apreschiuri, fara sa observe ca-i innebune~te pe
parizieni, mi-a spus d. vrca sa inceapa 0
cura analitica sub supravegherea mea.
De~i nu mai aveam loc pentru inca un
pacient, am acceptat.
Din cauza tao
66

67

Adam,

Sarmana mea Louise,

E foarte urat ce facio


Maopun.

Simplul fapt d. rna amenin,i imi arata

ca. 0-0

5-0

facio
Adam

Louise

P.S.: ~i
dac-o previn pe Lily?

68

69

P.S.: Cum oare ai ajuns

sa-mi

displaci

dupa ce mi-a; plkut atat de mult? Sa nu-mi


fi parut atd-gator decat cazand prada unci
iluzii? Limurita de propria-mi

dcceptic,
recltesc legatura noastra ca pc istoria unci

escrocherii.

Adam,
Nu sunt ~i
nici nu voi
mana ta Louise".

fi

vreodata ..sar-

De~; Lily nu face parte din grupul meu


de prietene, rna revolta afacerea pc care-o
pui la cale. Nu doar ca a cazm imr-o cap-

cana, dar pare evident ca eu am expus-o

pericolului dandu-\i-o pe mana sa-i gase~ti


o locuinta ~iJmai apoi, pc canapea ca sa.-ti
satisfaci vanitatea

libidinoasa.

fnceteaza imediat ell escrocheria asta


indecenti, altfel nu mai auzi de 1amine nici
un cuvintel.
Louise

70

71

Prea tarziu, Louise.


Nu sunt acel barbat virtuos pe eare sperai sa-llncllne~ti. Or, n-ajunge daar sa vrei.
Te-ai apucat sa ceri rnarului partacale.
Adam

72

Adam,
Bine, capitulez, ridic steagul alb!
Recunosc ca ai dreptate.
Gata eu razboiul.
A~a e, de\ii versiunea moderna a elixirului: psihanaliza declan~eaza eu certitudine pasiunea pacientului.
leri nu te-am cantrazis decat de dragul
carespanden\ei ~ica sa rna dau rauticioasa.
De fapt, nu eredeam 0 iota din ec scriam.
A ta,
Louise
P.S.: Las-a-neola
ca~tigat .

de dcmonstra\ie,

73

ai

late. care ii subliniaza suple,ea ~i formele.


dau rnai puvna aten,ie tenului ei auriu. parului moale care-i flutura pe ccafa sau lungimii incredibile a picioarelor. La drept
vorbind, rna izolez. tn rnomentul in care
rna a~ez la distan\a de ea pentru a 0 asculta, masculul cste absent ~i nu rnai rarnane
acolo decat un psihanalist auster .

Draga Louise,
De dragul eoresponden,ei"
ell mine.
In sfar~it, un cuvant amabil. .. Primul de
la despaqirea noastra.
Ma bucur ca.inca. imi mai cau~i compania. A ne pctrece via,a regretand un sentiment pierdut nu ne dezvolta capacitatea
de a iubi, ci ne inchidc in fa,a unor noi
cmo,ii, eultivandu-ne amaraciunea. tnmugure~te, oare, prietenia ?
tn ceca ce 0 prive~te pe Lily, fii lini~tita:
in doar cateva ~cdin,e, reflexele mele profesionale au invins. De cand colega ta mi-a
devenit pacienca, nu mai bat campii apropo
de gustul ei extravagant pentru hainele mu-

74

Prietenultau

Adam

P.S.: Ma consider, vai, dezolant de ponderat. Din caod in cando rna voi bucura sa
rna reinrore la natura, sa las sa sc afirme
bestia din mine, sa rna dedau tandre,ii fara
cuvinte a sexului pentru sex.

75

concupiscen\3., ell atar mai mult ell cat Lily


te-a vrijit de 1abun 'inceput, incat la ea rc-ai
gandil penlm a-mi dovedi cO de\ii noul

elixir al dragostei.
Nu crezi ca ar fi mai bine

5-0

incredin-

~eziunuia dintre confra\ii cti ? Lui Frederic


Roux. de exemplu, pricten d,ruia ai putea

Drag. Adam,

sa-i explici scrupulele tale ~i sa-i poveste~ti


dcspre stupida noastra intrecere. t~i
dau

Sexul nu are moraIa, iati motivul pentru


care oamenii i~i
impun sa aiba una. In Jipsa

voie s-o facioeel pu\in ala Lily ar fi la ad.-

rcgulilor nu ar exista nici cupluri, nici familii, nici socicrare ~i


totul s-ar prabu~i in

post.
Te sarut.

haos. Gra\ie inlerdiqiilor am parasil jungla


pentru ora~.Nu te mai neea.ji ca ai ajuns 0
fiinta ponderara, Adam, asta dovede~teca
ai dep'lil stadiul de primal.
Frumoasa reveIa~ia? Nu-mi mu1tumi.
In schirnb, atentie! Daca nu mai e~tiprimitiv, poti sa devii pervers, rise ce pande~te spirirele care au atios un inalt nivel de

rafinament. Sub inhibi\iilc pe care \i Ie impune con~ciinta. continui sa-ti consumi


76

Louise
P.S.: La Montreal

ninge, e mai pro as-

pat, mai luminos decat primavara. ora~ul


a capatat un aer cochet ~i
virginal.

P.P.S.: L-am cunoscul pe Brice, un barbal


care imi place. E liber, elegant, volubil, caci
lucreaza intr-o editura, divoqat de doi ani,

in ~tcptarea unei rc!alii profunde, durabile,

77

serioase. Nu arc nintiein eomun cu studentii fameliei care rna acosteaza in periplurile subterane, excitati de eontrastul dintre
lecturile mele intelectuale ~i pantofii parizieni eu toe cui. Deocamdata, in fata lui
Brice trag de timp ca sa-i testez dorinta,
dar rna tem ca n-o sa ramana 0 eitadela de
nceucerit. Simt cum se strecoara in mine
iubirca.

78

Draga Louise,
Femeile iubesc dragostea, barbatii fac
dragoste.
Paragraful tau despre Brice mi s-a parut
consternant.
Recitindu-I. rna gandeam la ee ne desparte pe noi. barbatii ~i femcilc. ~i oe complica atat de tare legaturile. Cand aminte!ti
de expiralUl asta eu aer de tinerd. de fapt bali
toba ~i-titrambitezi angajamentul sentimental. Cred e3 visez! Si mai ~i fixczi 0 perioada in C:lresa te asiguri ca tineti unulla
edalall, adieii, de subin\eles; n-o sa rna euk
eu el decat daca-I iubese !i rna iube!te.
Ce minciuni!

79

Dad.lntre voi nu exista decat dorin~a?


A ta ~i a lui? De ce amesteci dragostea in
povestea asta ?
Adam
P.S.: Evident, tc amage~tepretinzand ca.
e in cautarea unci .relatii profunde, durabile, serioase". Trcbuie ca a dat de cli~cul
asta prin vreo revista, la rubrica de scrisori
de la cititoare.

Adam,
Nu cumva e~ti gelos ?
Furia asta imi place, pentru di arata ca
tii la mine.
Altfel, pana unde ai ajuns cu colega mea

Lily?

80

Louise

81

Louise,

Adam,

Urasc gelozia ~i m-ar infuria s-o simt.

Adam

82

Poti fi sd.pan pe ceea ce gande~ti, dar


niciodata pe ceea cc simti.
Louise

83

Doua elemente m-au ~ocat in ultimele


talc mesaje:
1. f mi interpretezi rcticcn~ fall de povestca asta dintre tine ~i Brice ca pc cxpresia
ascunsa a geloziei.
Din contra. te indcmn sa te cuki eu el
fara sa-li asumi povara ipocriziei. Obiecrul iritarii mde ~ine de retorica mineinoasa
in care amesteca~i fraze de genul "Iegatura
profunda. durabila, serioasa", ve~mant al
unci dorinle care nu indraznc~te sa se arate goalii.
Gelozia nu este 0 manifestarc a iubirii,
ci forma exacerbata a sentimcntului proprjeta~ii. Cat dcsprc mine, n-am cons ide-

rat niciodata d.-mi apan;ii mie ~i


numai rnie,
nlei in trecut, nici acurn.
Numirn cu u~urin~a dragoste patologii
severe precum aceasta obsesie de a anexa
doar pentru sine trupul ~i gandurile celuilall, aneantizandu-i libcrtatea.
2. NU-li dau niei 0 veste dcspre Lily.
Supus secretului profesional. nu am acest
drept. Confidenlcle ei, imediat ce tree pragul urechii mele, patrund intr-o zona protejata la care nimeni nu are acces.
N -0 sa-li spun decat ca personalitatea
ei se dovede~te rnai captivanta decat ar da
de presupus aparenlele. 0 fetila fragila,
ncsigura ca este apreciau, se pit~te in somptuoasa morfologie care-i afi~caza cu indrazneala perfeqiunea. Propriul ei dUlman, se
arunea in fiece clipa la COlul de gunoi. Nu
aprcciaza nimic la ea insa~i. nici competenIa - mai multe diplome oblinute la
Univcrsitatea McGill -, nici aptitudinile
lingvistice - franccza, englez3, germana ~i

84

85

Louise,

spaniola foarte bine stapanite -, nici fizicui - ar fi vrut sa fie lipsira de forme! -, nici
albastrul pregnant aI ochilor, in care nu vede
decat c10rul din vreo piscina.
Parisul 0 destabilizeaza, zguduindu-i
criteriile de pana acum. sa luam, ca exemplu,
referintele ei privitoarc la moda, provenind din seriale americane precum Focurile iubinoi sau fubire, glorie fi frurnuse,e,
ace1e imerminahile saga in care fcmei eu
sanii refacu\i i~i disputa barba\i cu implanturi de par: convinsa cel. trebuie sa se smacuiasca ~i
sa se in\oleasca precum 0 boarfa
ealiforniana, explodeaza primre pariziencele care cultiva un rafinamem mai pUlin
obscen ~i provocator.
Sunt sigur ca baielii cu care a avut re1alii
corespundeau ~i ei tampeniilor hollywoodiene conform carora, de la ~ofer la analistul financiar, orice mascul arboreaza bronz,
carura ~i abdominali de surfer.

Aseara, fiindca avcarn doua invitalii la


Opera, am luat-o cu mine pe Lily la Tris-

tan und Isolde.

a sa rna crezi

? Pe ca.nd

faceam sa se
confrunte cu 0 opera dificila - patru ore
de muzica, Wagner ~i divine1e lui len tori.
cu libret in gerrnana. -. Lily a cunoscut un
fel de botez. Cu cat orchestra murmura
ori tuna. varsand peste noi, din fosa, suava
~i terifianta ei nesfaqire oceanica, tacerile,
re\inerilc, violen\ele, cu atat Lily vibra,
prada unci agitalii careia nu-i opunea niei
o bariera. Nu. nu asculta daar cu urechile,
parul ii frernata, hazinul i se legana, inima
ii batea tot mai rcpede. Ghemuita, abia relinandu-~i lacrimile, infiorara inca de la preludiu. Foarte repede, respira\ia a inceput sa i
se sineronizeze eu eea a Isoldei; se accelera,
se-ntrerupea, sincrona pana 1a ame\eala.
lansara '1ntr-o expansiune linea., indrazncata, de neoprit, sfar~ind prin a se topi odata
l."U dezlan\Uirea eoardclorintr-un
soi de orgasm exaltat.

87

86

In dem wogenden Schwall,


In dem tonenden Schall,
In des Welt-Atems wehendem
Ertrinken,
Versinken,

All,

Unbewusst,
Hochste Lust!
In valul care urca,
in sunetu! care vibreaza,
In marea respira{ie a sufiuIu; universal,
Sa mainec,
Sa rna inghita,
Fara de conftiin,a _
Suprem deliciu!
Vartejul voluptuos al muzicii 0 patrundea pe Lily impunandu-i eliberarea magica, faca.nd-o sa se piarda printre sunete,

sa dispara in armonia lumii care apropie horcaitul agoniei de respira~ia vietii.


SubIim ...

Clnd s-a lisat cortina peste cei doi indragosti~i inlan\uiti, Lily fi-a rnai simtir nevoia sa aplaude, de pard., ritacitl, ~i-ar fi

pierdut ealea propriului trup.


Agatata de bratul meu, a iqit istovita
de aceasta experienta, urnedi, bead de recuno~tinta in fata celui care a invitat-o la
ceremonia ezoteridi de la care, prin na~tere ~i
Jipsa de educatie, se considera exdusa.
Nu ~tiam ca este eu putin?", a fost unicuI ei comentariu, ~optit.
Spre marea mea mandrie, am convertit-o la Wagner. Farmecc1c venerabilului
vrajitor nu au pierit in formolul culturii
oficiale, ba chiar aqioneaza inca asupra
unei tinere sosite din arondismentul Chicouuml.
Tu ce mai faci? Profita~i, tu ~i Brice, de
energia muzicala montrealeza ?

Al tau,
Adam

88

89

Brice ~i cu mine? TotuI e-n ordine.

Punem de-un flirt.


Louise

Flirtul nu este dragoste, ci dorin\i de


dragoste. Te pierzi in gcncraliti\i abstractc. Coboari ina poi pc pimant, Louise.

Adam

90

91

Intrucat i~i
permip sa-mi ~ii
predici. permite-mi sa glumesc pu~in pe seama serii
tale cu Lily.
Oare rolul tcrapcutului este sa iasa in
ora~cu pacienta? Si, mai ales, s-o dud sa
ascultc Tristan und /solde, opera romantica prin excclen~a?
Tare mi se pare, dragul meu Adam, ca filtrul nu aqiona doar pe scena, ci ~i in sail,
iar bulbul tau rahidian line sa ca~tige pariul
subjugand-o pe Lily!

Nu-\i permit sa-mi dai leqii de ortodoxie psihanalitica!


Chiar daca acum cateva saptamani am
facut pe nebunul, mi-am venit in fire ~i
i\i
repet ca rna scarbe~te pana ~i gandul de a
profita de pe urma situa~iei profesionale
pentru a 0 agala pe Lily.
Adam

Louise

92

93

Sila este una dintre formele obsesiei:


preferi sa te gande~ti la subiect cu scarba

decat sa nu te gandqti delac.


Louise

Cum a rna justifica ar insernna sa admit


ca. s-ar putea sa gre~esc, prefer sa taco
Cu toate astea, tin sa te anunt ca aceasta
corespondenta n-o sa rnai aiba nici un sens
pentru mine daca 0 s-o punctezi regulat
cu observatii care rna scot din sarite.
Cine are urechi de au zit sa auda.

Adam

95

94

Adam,
lana-rna daca te-am ofeosat. nu aSia
mi-a fost inten~ia. Recitind ce mi-ai scris
{i-am inteles argumenteIe ~i
am schimbat

A~a ca iata concluzia mca: nu curnva iti


maschezi 0 ateaC\ie irezistibil. fat" de Lily?
De ce ai ascunde-o ?
Ce-ar fi rau in ea ?
Pe mine nu rna deranjeaza ell nimic 0
asemenea atracpe.
Te rog, nu rna condamna pentru indrazneall. Cum sa ai pretentia sa fim prieteni,
dad nu pot siHi loptesc adevarnl ?
A ta,
Louise

direqia.
Mea culpa. Mea maxima culpa.
Yoorice caz. sunt de acurn atat de fericita. alaturi de Brice, ind.!, chiar daea 0 sa
te dezaprob, 0 voi face ell 0 bunavointa
extrema.
Am reaqionat Cll ferocitare ieri fiindca
m~ai acuzat ca mi-~ disimula donntele fa\l
de Brice li ai avut dreptate: de cand am
petrecUl 0 ncapte impreuna, tcairn 0 idila
perfecta.

96

97

Louise, i\i mul\Umesc pentru prietenia


ta aspra, care m-a luminat.
Ce inca.ntare! Totul vibreaza in mine ...
Uitasem in ce masura pasiunea, rafinata,
imbatatoarea ~i abracadabranta pasiune,
poate da farmec universului. Pc la unsprezece noaptea. cand ne-am dat jos din pat
sleiti, dar re1ax3ti, ne-am dus la braseria

Draga Louise,
Scrisoarea ra mi-a facur ncrnaipomenir
de bine! A~ fi fost oare in stare, fara ea, sa
apreciez ceea ce am inceput sa rdiesc?
Jeri, la consultatie, in timpul ~edintei de
joi, Lily s-a imrerupt brusc in mijlocul unci
arnintiri, s-a intors catre mine. s-a ridicat
in picioarc, a ro~it ~i apoi a exclamat:
-Teiubesc!

Colbert cu sala ei cu lampi rotunde, cu lele


de masa din bumbac gros, cu banchetele
din piele tabacita, plina de larma actorilor

veniti sa petreaca dupa spectacol, printre


chelneri stila\i veniti parca direct din sccoluI trecut cu stridiile lor, cu creve\ii ~icrabii
proaspeti atcriza\i la noi in farfurie ca ~i
cum buciitiiria ar Ii dat pe

plaja la vremea

M-arn ridicat la ranrlu-mi ~iam strigat:


- Si eu!
Lilya izbucnit in lacrimi ~ioe-am aruncat unul in bratelc ccluilalt. tn acce~i scara
am dcvcnit arnanti.
De atunci nu nc-am mai parasit.

refluxului. I-am cerut apoi taximetristului


sa mai faca ni~te ocoluri ca sa nu ratam
stroizile impodobite de sarbatoare, iluminate, insolente in veselia lor, ignorand complet ~i
munca, ~iodihna. Sprijinitii de umarul
meu, Lily torcea fad grija, convinsa ca nu

98

99

<-

't VI

ii oEer daar bra\ele mele, ci ~i


un ora~.

~ara, un continent fabulos.


De dimineatl. coborand pemru micuI
dcjun, am avu( senzatia di era pentru intiia
oad. caod strada mea intampina zorii, ind.ia
oad d.nd cerul avea acca sdipire de meeruT.
inraia oad cand inaltele fatade crern i'mi
suradeau, clod brutireasa rna saluta voioas~
caod croasantul raspandea savoarea de um
aUTiu, rand cafeaua rna patrunclca ell pu(ceca ei intepatoare ~i
fortifianta. Yndoar
cateva ore. Parisul s-a copt: a devcnit un
or~ neru~inatJ seducator. excitant, of erindu-ne intranduri in care oe purem imbrati~a, banci pe care oe purem saruta, cheiuri
pe uncle putem sa oe plimbam visatori.
Adio zgomot, trafic, stres, munca. suprapopularc: Lily ~i eu mine pa~im intr-un
sublim decor silentios. la fel de romantic
ca nOi.

fugim cu m~ina la Trouville ~i


Lily va descoperi d Normandia e plaja Parisului.
Pesemne c3.iubirca a Costinventata pentru a da poezie vie\ii.
Al tau, fidel in afeqiunc,
Adam

ASlazi Ie-am dat de inleles pacienlilor


ca nu rna simt prca bine. iar maine 0 sa
101

100

Draga Adam,

Draga Louise,

Soarta a vrut sa descoperim fericirea in


acela$i timp, tu ell Lily, eu ell Brice. Faptul ca aceste noi cuplun nu inruneca pasiu-

nea noastra apusa., ci merginainte sub Dehiul


binevoitor al prietenici noaSlee chiar reprezinta un dar.
Nu mi-a~ fj putU[ inchipui niciodara 0
soJutie vesela pentru povestea noastra.
Permite-mi sa.ti adresez aceste cuvinte
rudimentare: fii fericit.
Louise a ta
P.S.: Brice. ca.ruia i-am spus de relatia
ta ell Lily, mi se alatura urandu-va teate
eele bune.

Uitasem Ja ce sunt bune noptile.


La intoarcerea de la T rouvUle, unde ne-am

pctrecut ore in $ir in zburdalniciL, iC$ind din


camera daar penlnJ a manea fmete de mare
oei pentru a sOTbi vantul oceanic, oc-am
reluat munca la Paris.
Dorm pu~in. Nu de sorno am nevoie, ci
de Lily. 5-0 strang 1a piept, s-o alint, s-o
patrund, sa stau de vorba ell ea dupa orgasm, iat;l ce rna odihne~tc. Resrul mi-e

indiferent.
to fiecarc noapte avem impresia
doi Robinsoni

care impart aceea~i insula


pustic. Nc imbra~i~amcon~(ientid.l0tr-o
103

102

ca suntem

pe linia orizontului va aJunecaun vapor


~i
ni se va propune sa ne intoarcem in lumea normala. De-ar fi Cat mai tarziu eu
zj

pUlinla!
Tu cum 0 mai duei? Haide, poveste~[e-rnidespre Brice.

Adam
P.S.: Lily folose!le aeela!; parium ea!i
line,preararul Cuir de Russie.lneredibil,nu?

Dragil Adam,
Tu ne descrii mai bine deca.t a~ face-o
eu vrcodata.
Si in ceea ce rna privc~teestc vorba desprc un joe plicut. Experimentez ell Brice
fericirea incepururilor, dnd dcscoperi totul
la partener, corpul, mirosul. mangaierile,
conversa\ia, chipullui cind se treze~te.gustUTile,grijile, stangaciile, amintirile. umorul. Deschid 0 carte care promite. Fiecare
element pare nou, ehiar ~i
primele obi~nUln\c.

Pelree c1ipe plkule langa el. Cu lOale


astea, nu rnapot ab\ine sa.nu Ie compar cu
acelca pc care ie-am eunoscut noi doi. tu
104

lOS

~i ell mine, a~a di noul roman se schi~eaza


Cllfragilitate.
Povestea noastra nlmane cea mai tare.
Frumusetea prirnei iubiri vine din faprul ca nu estc bantuita de propriul sfar~it,
te crezi tntr-un prezent etern ~i-i ignori
cpuizarea. Dupa care, cadavrul pnmei iuhiri
Ie infecteaza pc urmatoarele.

Dc~i...
Comparatiile pe care Ie fac Lira sa vreau
in mime nu-l avantajeaza pe Brice: mi se
pare mai putin sedud.tor dedt tine ... Daca
nu curnva problema e la mine, care rna las
greu. Relatia mea ell el are mai muir aspectul unci avenruri reu~ire tn cornparatie eu
adevaratul ei con~inut. Ccva - ce Dare? _
ramane fad, lipsit de culoare.
Draga Adam, n-~ tndrazni sa-mi exprirn
aceasta reticenta dad. nu am fi, ~i
tu, ~ieu,
proteja~ acum de noile noastre vie~i.Toru~i,
insist: de ce nu a durat relatia noastni?
Louise a ta
106

Draga mea Louise,


Relatia noastra a incetat sa mai dureze
fiindca a tot durat. Timpul nu este aliatul
iubirii ~i nu favorizeaza decat prietenia.
Cand tntalne~ti soti batrani ale caror
rrupuri sunt mai putin insetate de voluptate, se presupunc di obi~nuinta a secatuit
dorinta, dar rna tern d. cste yorba despre
o alterare ~i mai grava: ata~amentul distruge
inflacararea. Cu cat legatura se dezvolta,
eu atat parase~te epiderma. Ce tradare insidioasa! Pc cand atraqia Ie impune indragostitilor sa se mangaie, sa se sarute, sa fie
una, afeqiunea tmparta~ita elimina putin
cate putin eontactul direct. Dragostea vine
pe calea ca..rnii, dupa care 0 indeparteaza.
107

Sunrem cnrita~i comradictorii, draga mea


Louise, insufktite de doua forte divergente.
Dragostca cultiva cunoa~terea, dorin~a
vencrcaza necunoscutul. Pc cand iubirea
ramane loiala palla ]a ultimul suspin, degetell', palmele, gura, penisul, pamccclc sunt
aventurieri mcreu la panda, gata sa porneasca sprc noi destina~ii, atra~i de difereuti. de unicitate. lnvers decat sentimentul
care cauta permancnta, pulsiunilor rcnascute Ie e pofta de schimbare. Cine-aT manca acela~i lucru in toate zilcle vje~ii lui?
Pasiunea mea pentru Lily, ca ~i
cea pc
care am simtit-o pentru tine, va disparea.
Concluzia nu mi bucura, dar 0 pot presupune. Mai f<lU: 0 ~tiu. Singura mea dorin~aeste ca accst Jucru sa se 'imample cat mai
tarziu ~i simultan. lata ceca ce sc cheama
un enruziasm fcricit: 0 rela~ie care se stinge
primr-o destructurare sincrona.
Nu exisra decat 0 singura drama eu adevarat eruda in dragoste, anume ca unul din
108

paneneri

sa i-o ia inainte ee1uilalt fie im-

punandll-~; donn\'l, fie prin dedinul acestc;a.


Prietenul tau,

Adam
P .5.: Sinuciga~ul mcu sc-nsoara!

109

Drag. Adam,

Doar eu Lily.
Adam

o lntrebare

lmi gadilii buzele: te mai


vezi ~i
ell alte feroei, sau doar ell Lily?
Louise

110

111

Ce nisturnare fata de lunile din urma!


Louise

tnainte ma ghiftuiam ell feroei eu 0 frec.


ven\a care \inea mal mult de incapa\anare

dedit de dorin\a. Fara-ndoiala incercam sa


te uit, draga mea Louise, ~i
dad. nu pe tine,
atunci e~eculnostru. tmi convenea sa rna

consider un barbat superlibidinal.


Nu intotdeauna in vederea virtutii te
straduie~tieel mai tare.

Adam

113

1 12

Draga Adam,
Am plccal la tara, Brice ~i
Cll mine. la
r.::asalui de la Lauremides, aproape de muntele T remblant.
Ce exotism! inchipuie-ti un drum de
ceasuri intrcgi, brazi uri~i, pante care urea
neobositc, ~oselc inghesuite Intre pereti de
ghcata, eerul de un albasrru saturat, alaI
de luminos. IOdl ou-I poti privi prea mult
fad sa c1ipe~tiJ apoi, dintr-odata, Tagazul
oferit de vilele a~czatc ici ~i
colo, cochete,
maronii, curate, cuminti ca ni~(e miniaturi
de carton. tn timpul calatoriei am avut senzatia ca Brice ~i
ell mine oe inroarcem in
copilarie, Hansel ~i
Gretel cufundandu-se

intr-o lume de poveste, luxurianta padure


care face ca once lucru sa para minuseul, intinderile orbilOare pc unde zapada - cand
praf, d.nd gheati. cand iaurt - se distreaza
ell mctamorfozele ei. De cand ne-am refugiat in cabana din trunchiuri de brad decojite, am ajuns si apreciez importanp unui
cam in, bucurie pe care 0 uitasem din clipa
in care rn-am a~ezat intr-o \ari de adop\ie.
Redescoperind frontiera dintre afar. ~i
inauntru, prear:laresc perc\ii zdraveni, gust
intimitatea \esaturilar - pleduri din c~mir,
~aluri de angora, cuverturi din molton ~i
rna reped spre foe ca 0 fetila dupa tatal
protector.
Daca ne-ai fi vizut aseara, pe Brice ~i pe
mine, chiar ai fi avut dreptul sa fii ironic:
domnul Crn-Magoon Ii doamna Cro-Magnona, doi oameni gai, inveli,i in blanun,
a~eza,i in fa\a televizorului, comenclnd un
mcci de hochei. Cine-ar fi crezut ca. am sa
tremur pentTu 0 rondela pe care se bat
115

114

ni~te namile inannate cu bate? Iscusin~e ale


fcricirii ... De acord, cram ridicoli ~i totu~i
implini\i.
Tu ee mai faci? Ati recidivat sprc Nor~
mandia, sau ati raffiaS la Paris?
Ma bucur ca impaI1i c1ipe frumoase eu
Lily. Cu toate astea, nu-mi da pace 0 imrebare: nu te deranjeaza declan~area srudiati
a pasiunii ei ?
Aminte~te-ti eu cata ffiandrie m-ai anun.
tat d. poti provoca dragostea ~i,
fiindca am
protestat, te~ai hotarat sa rni~o dovedc~ti
ulilizand-o pe Lily.
Acum ai reu~it. Bravo! Ai uitat J'nsaprin
ce mijloace? Ai uirar de elixir?
In locuillu, cu greu m-a~ feri de 0 spairna: dintre elemenrelc care-i motiveaza ata~amentul, care tine de formula ~i care pur
~i simplu de fiin\a la ?
Capriciullui Lily se dovede~le ceva mai
dcgraba mecanic deeat inradacinar. Daca,
a~a cum spun psihanaJi~tii, transferul afec-

tiv arc Ioc intotdcauna 1n cursul tratamentului, wana sentimentala a lui Lily tc vi1.caza intrucat c~ti terapeurul ci, nu fiindca
e~ti ru iosuti. La fel s~ar fi intamplat ~i ell
un all medic. inlr-un fel, Lily Ie venereaz.
impersonal.
Poale cl m.-njel ... Cum presupun cO
detii deja un raspuns cxtrern de claborat,
lumineaza-rna.
Cu prietenic,
Louise

116

117

persista. Poate sa regrctc, cale de intoareere nu rna; exista.


Fie ~i
provocat de mine, entuziasmul
lui Lily e viu de-acum, robust, intens, eu
atat mai personalizat cu dit mi-am para-sit
Draga mea Louise, confunzi declan~area iuhirii eu dezvoltarea ei.
Cu siguranV. am produs anificial pasiunea lui Lily, dar acum, ca.nd ea exista, deja
se precizeaza, capata coneretete, realitate,
unicitate hranita de mine, din ceea ee impartim, din ceea ce construim. Elixirul a

rolu1 de medic, pastrandu-I doar pc cel de


porumbel.
Al tau,
Adam

adus doar chibritul, dupa care flacarile i~i


tdiesc viata lor, iar incendiul al nostru e.

Ca sa in\elegi, gandc~te-te la

boala

psihosomatid.: spiritul 0 st3.rne~te, dar mai


apoi, ca e guturai, indigestie, eczema
cancer, se dezvolta in organism in propriul ei
ritm, autonoma, scapand framantarilorcare

on

au cauzat-o. Chiar dara subiectul in\elcge


originea mentala a pra.bu~irii lui, dezastrul
119

118

Am in~e1es: ttl ai aruncat piatra, iar acurn


ea se rostogole~te de una singura.
Ce ,-ar lotampla 10'. dad Lily ar afla
cum ai procedat ?
Louise

120

Pai, cine mai ~tiein afara de tine?


Adam
1'.5.: Nu conteaza ... fn cazul in care
Lily descopera ~mecheria.vestea 0-0 s-o
deraojeze deloc. E prea tarziu. Ar fi chiar
mai bine, fiindd. voi profita de indiscre~ie
pentru a spori sinceritatea, pentru a-i marturisi d. am dorit-o din prima clipa in care
am vazut-o ~i
d, am acceptat-o printre
pacicn\ii mci cu unicul scop de a ajunge sa
ne iubim.

121

Adam,
Forrnularile talc suna bizar ...

In limp ce 0 manipuJezi pe Lily, subintelcgi din asta ca destinul te-a manipulat,


la randul lui. Ca ji cum ar exiSla 0 f0'1a
obscura, constrangatoare, care tc-a {acut

sa leindragoSlejti de ea ...

Iubirea poate fi refulata. putem refuza


sa oe fure in toreoml ei.
Tare rna tern d. libertatea noastra ou se
dovede~te posibila decat in sens ncgativ,
ca un veto crispat, respingerea ingrozita a
ceea ce nc depa~e~te.Singura noastd putere: sa ratim intalnirea eu fericirea.

Adam

Louise
P.S.: Sumcm Imr-adevar liberi ca.nd oe
iodragostim?

122

123

d.nd ~il 5-0 eternizezi. Mai bioe sa-i culegi


roadele atunci caod exista, at fi un dar suficient.
Fericirea nu ia dedit forma provizoratului. Cine oc-ar putea asigura de cootrariu ?
~i
asta 10rr-o via~a omeneasca, mereu ~i
mereu efemera.
Louise a ta

Drag. Adam,
Din acest moment. Intrcbarca suna a{ia:
suntcm liberi sa iubim CUlare ori cutare
persoana?
Noi suntem eeLcare alcgem ?
Sau suntem ale~i ?
Cind te-am intalnit, Adam, despre dragoste la prima vedere a fost yorba .El e!",

P.S.: Uimitoare coresponden~a asta a


noastra.: nu discuraffi din dragost~, ci despre dragoste.

mi-au strigat simwrilc ~i


inteligen~a.
In ultime1e Juni am tras concluzia ca ~i
simturilc, ~i
imcligen~a ~i-au cam fatat vcr-

in

dictul. avand
vcdcrc d. oe-3m despaqit
dupa cinci ani.
Acum stau ~i
rna intreb daea imr-adcvar
s-au in~clat atar de tare ... Iubirea o-ngropi

124

125

Drag~ Louise,
Ce coincidenta! Vorbeai de lndragostirea fulgeratoare. E unul dintrc evcnimentele care rna obsedeaza: rna gandesc la el
~i
lncerc sa-lll1\eleg de multa vreme, fie di
este yorba despre pacientii mei, fie despre
mme.
Cum oare se l1a~tc fulgcrul a.sta?
Este 0 invazie, sau 0 revolu\ie interioara?
Fulgerul fie provine de undeva, din lurne,
fie iese din noi, din acea zona neclara ~i intima in care lucreaza dorintele.
A~ vrea sa raspund ci e vorba de un dublu
declic, pe de a parte focul care l~nejte din
corpul strain ravnit, pe de alta foeul izvorat
din coepul ravnitor.
126

Cand te-am cunoscut, purtaro in mine


o nevoie autcntica de iubirc. Prin magnetismul tau, ai fost in acela~i timp cauza ~i
rcvelatorul respcctivei iubiri. Fara-ndoiall.
te-am intalnit in momentul propice ...
Dupa ce ne-arn despaJ1it, am simtit iar~i,
cu adevarat, dar sub forma durerii, aceea~i
nevoie. ~i a aparut Lily ...
Imprejurarea oportuna i1 crecaza pe indragostit. lar dragostca crceaza imprejurarea oportuna.

AI tau,
Adam
P.S.: Sinuciga~ul meu m-a invitat la casatoria lui, Lily rna preseaza sa accept, curioasa 51 participe la 0 nunta frantuzeasca,
dar, pentrU moment, ii domolesc zclul etnologic. Ma 'em ca acordull-ar incuraja pe
pacient sa rna promoveze na~ al copiilor,
martor la cununie ~i maL ~tiu eu ceo Bomboana asta are aroma de perieol. ..
127

Apropo de bomboane: te-a; gindit vreo-

data sa te insori ?

Cine ar intra de bunavoie in pu~ca-

rie?
Louise

Nu sunt partizanul servitu\ii voluntare. Judimintele pc care ji Ie fac logod-

nicii in fa\a primarului ~i


a familiilor mi
se par utopice, dcsuete, false, bune sa-~i
rupi dinlii-n ele. N-o sa rna determine nimeni niciodatii sa JUT ce nu pot respecta,
pentru ca sta in firea barbateasca sa culea-

ga de ici ji colo ce-i place. Imi respect prea


mult cuvantul dat pentru a-I pune gaj in
astfel de naivitali.
Cu toate astea, dupa ce am observat cat
de mult s-a distrat canadianca mea ieri la
casatoria pacientului. cat de mult a gustat

ftecare clipa a petrecerii, troi zie eft, daca


128

129

Lily tine la asta, a~ fi In stare sa tree peste


principii ~i sa-i ofer numita bucurie.
Adam
P.S.: Dupa cum vezi, draga mea, sunt
indragostit lulea!
Louise,
Raspunde-mi repede!
Lily m-a anuntat ca, patronul

trimite

in Australia. Aja e?
Cum lucrati pentru aceea~i agentie, trebuie sa afli curnva.
Sau pe Lily 0 distreaza sa rna cam tortureze?
Am nevoie de informare urgenti., fiindca
rna simt la marginea prapastiei.
Adam

130

131

Dragul meu Adam,

Sunt distrus.
Adam

Abia cc-am ie~itde la director: mi-a


confirmat ca 0 trimite pc Lily ]a sucursala
noaSlr. din Sydney.
Louise

132

133

Lupta!
Louise

134

N-o las.
Fac dragoste ell ea ~i-i
vorbesc despre dragoste. Si uite d. sunt condamnat sa-i explic
ce exprimau inainte mangaierile, saruturile,
privirile rode. Mi-am lisat la vestiar armura
de barbat distant, glume\, mai degraba ironic decat expansiv ~i-amintrat in pielea ca\clu~uluidevotat ~i
demonstrativ. Sigur ca. rna
costa, dar sunt hotidt sa inaintez de acum
gol, slab, daar ell sentimente1e rode.
Niei nu se pune ptoblema ca Lily sa pIece!
Povestea noastra a demarat ell doua sute
de kilomern pe ora, "'iadar nu doar ca trebuie
sa oe dud. departe, dar nici nu-mi inchipui
cum ar fi sa fraolm la 0 asemenea viteza.
Adam
135

Dragul meu Adam,

Ceca ce-mi spui ~i


ce am observat in

[ana-rna daca-ti mai stau ~i


eu pe cap.
tn numele prieteniei noastre, 0-0 sa pastrez
claar pentru mine amanuntul pc care tocmai I-am aflat: chiar inainte sa aterizeze 1a

Paris, Lily ltia ca 0 sa se mute la Sydney.


De fapt, sejurul in Fran\<,a fost mereu considerat de direqiune un soi de trambulina
in vederea zborului spre Australia.
Eu n-am ~tiut.Chiar nu ti.a spus niciodata chestia asta ?
Louise

ultimelc zile imi schimba. in riu imaginea


despre Lily.
Se compacta

C3

un barbat, vreau sa zic

ca unul de la noi, C3 un european! Amhitioasa ~i


perfida, ~i-aascuns planurile privitoare la cariera. Un bloc de insensibilitate.
o fortarea\a de mu\enie.
Ce ironie! Cind se intindea pe divanul
meu pentru a-~ipovesti capilaria, rela\iile,
fantasmelc, deceptii1e, pulsiunile, imi lisa
impresia ca-~idezvaluie intreaga intimitatc, dar se ah\ffiea sa spuna esentialul. Dad.
mi~a deschis poarta catre vi<l\a ei intima,

~i.apastrat

in schimb ascuns unicullucru


care avea ell adevlrat importan~:obiectivul

136

137

profesional. Nici cand am devenit am3n\i


nu mi-a destainuit mai multe.
Cum sa fi putut hanui ca reu~ita sociala,
promovarea, asccnsiunea financiara conteaza mai mult decat orice? Soiul ista de
femei nu existJ. pc-aici. Fran~uzoaicele care
mizeaza pe cartea serviciului fie 0 arata
limpede, fie compenseaza astfel 0 imagine
in grata. Pc SCUTt,e ceva palpabil. Pe cand,
in cazullui Lily, frumu,e!e., lipsa de agresivitate, candoarea m-au impiedicat sa discern adevaratele ei obiective.
De 0 saptamana 0 tot implor sa sc razg~ndeasca! Parisul ramane un ora~ dinamic, in care ar putea accede la 0 pozitie inalti,
eu adt mai mult cu cat. fie eu trenul. fie cu
avionul, se invecineaza ~i
eu Londra, ~i eu
Berlinul. I-am expus nenurnarate argumente, docurnentele pe care Ie-am adunat, telefoanele pe care Ie-am dat Ii rela!iile pe care
Ie-am mobilizat. I-am a~ternut la picioare
138

intreaga mea Te\ea ~i intreaga mea inteligen!ii..


Dar, vai: cu cat insist mai mult, cu atat
rna prive~te mai sfiditor .. Chiar ai de gand
sa rna tot bati la cap ?" , m-a intrebat indignata. Cu cat imi strig rnai tare iubirea, eu
atat devine mai rece. privirea ii e mai cruda, corpul mai inchis. In implorilrile Ii lacrimile mde nu intrezare~te sub nici 0 forma
devotamentul, ci doar patima unui macho
care tine sa-~i dovedeasca puterea ~i sa-i
rapeasci libertatea.
Niei vorba s-o fi mi~cat. Mai diu: i-am
ca~tigat dispre\ill. Nu doar ca s-a mutat inapoi in garsoniera ei, dar nici nu ne rnai
atingem. Refuza sa mai ie~im la masa ori
s-o a~tept la ie~irea de la serviciu. leri chiar
m-a amenin\at ca 0 sa faca plangere la poli\ie, fiindca ia infladirarea mea ca pe 0 har{uire.
Sunt disperat. eu toate ca episodul de
acum rna obliga '-0 vad cu toml altfel decat
139

Imaginam ca este, nu rna pot opn s-o


ador ~i fiecarc ccas de dcspaI1ire ma sfa~ie.
Nu rnai am sarno. Abia daea rna mai pot
conccntra asupra pacien\ilor. Totu1 rna inlmt

tao$ufar.
Adam
Louise,

Lily a disparut de diminea\a.


Pana la capat s-a jucat Cll mine. Credeam
ca nu are avian decat duminid. ~i contam
pe sapramana asta pentru a face a minune.

Mi-a anun\at

dara falsa a plecarii.

Prababil ca nu a vrut sa-mi spuna adio ...


Dar cum poate cineva sa fie atat de in .

flexibil? Oare s-a schimbat ? Sa rna fi iubit macar 0 zi ?


Aproape di nU rni mai vine sa cred ca
ceca ce am trait impreuna a fost real.
Nu, nici vorba, durerea rna convingc ca
a fast adevirat.
Ah, Louise, rna scufund ...
4

Adam
140

141

Dragul meu Adam,


D~i imi continui viata, normaJa la suprafala, fiindca las deoparte grijile, aparent
sclipitoare, pentru d. ou-l mai parasesc
pe Brice, 0 parte din mine tot la Paris locuie~te, dandu-se ell capul de pere~i, ucla,
plange, racne~te. Este partea lcgata de tine,
Adam, cea care nu s-a despaqit nicid.nd
de tine, sufletul geaman at frare1ui meu
geaman.
Te compatimesc. Lily te-a lovit oribil

Oricine te vede i~i


da seam a ca in spatele
celui care pozeaza in spirit caustic se ascunde 0 bunatate de om. Eforturile tale de
a parea mizantrop. cinic eee indulgenta, atat
sunt de srangace. Nu sunt in\cpatoare decat
_ adesea - observatiile tale ~i
- uneori - barba. in realitate, ai obrajii netezi ~i
un spirit
pnetenos.
Dupa parerea colegilor mei, Lily este
un prada-tor feminin, folosindu-se de b:irba\i ~i
apoi aruncandu-i. Nu asculti decat
de propriul intercs, caracteristidi oiei rara,

olei de mirare, ascunsa insa de aluca ei nevinovad, un pic stupida de atata perfeqiune.
Adam, revino-~i! Fii lucid. ~i,
mai ales,

Cum de ~i-a pUlut infige crudele bandecile iotr-un barbat fascinant ca tinc?

amin(e~te-\i: nu a fost decat un joe! Aventura ell Lily tu ai vrut-o. dar nu ~i


sa suferi,
din moment ee, sfidator, ai recurs la elixirul
tau. Dadi tu e~ti eel care a hotiirat na~terea
acestei iubiri, fii tot tu eel care-i decrcteaza
moartea. l\i sri in puteee.
Prietena tao
Louise

142

143

ascunzandu~~i adevaratele inten~ii, fugind


fara sa inteleaga durerea pc care ti-a peadus-o.

Draga Louise,
Cand mi-l cuprind in pal me, capul imi
cantare~te mai mult decat un munte.
Neputincios ...
Nu pot decat sa desfac ce-am facut chiar
eu. Ma eonsideram stapan al pasiunii mde
~i
i-am devenit sclav.
Piatrase rostogol~te urmandu-~idrurnul.
Dar cine a aruneat-o? Dad. eu am provoeat-o cu buna ~tiin,a pe Lily sa se indragosteasea, pe mine cine m-a provocat ?
Asta e. Nu comeaza. Javra asta de iubire
tot aici e. Nu reu~esesa scap de ea. Uite-a~a
e pacalit eel care-a crezut ca pacale~te.
Din camera mea, la ora asta Jipsita de
lumina, rna uit afara la pere~ii ccnu~ii ~i
la
144

liglele prost imbinate pe care circula porumbei jego~i care sar de pe cate un co~ in
ruina pe cate 0 antena strarnba. Parisul rna
scarbe~te. Ce oral fi,os! Se crede frumoasa mizeria asta aroganca,cu aere de prin\csa,
cand, in realitate, pute, putreze~te, decade.
~i
eu, orgoliosul, care ~neamsa raman .,parizian", de parel. ~ fi de,inut un titlu de noblele, de parel. gramada asta de rabaturi m-ar
fi ridieat deasupra muritorilor. Himera ...
Apartamentul imi face greala. Totul e
mohorat, ordonat, lipsit de stdlucire, dar
li de asperita,i. Fadul suveran. La cat a costat, mi se parea mare. Pai da, chiar e spatios cu douazeci ~i einci de ani de credit!
lata-rna cazut direct pe pamant, de rna
doare noada: Parisul e urat ~i
fericirea irnpracticabila.
Iluziile sc impri~tje. Lucrurile 'imi apar
goale, fara inca.rcatura de mister, Liracoosisten\3"fara sa Ie pot inve~manta(."\1 dorin.
~elerode. Numai imagina\ia imi mai face
145

zileJe suportabile. Iubirea este dovada ceJ.


nu percepem realitatea decat prin filtrul
fantasmeIor. Mai di.u: demonstreaza ca realitatca nu c mare lueru.
Obiectivitatea 0 sa rna impinga pan a la
urma sa desehid fereastra ~i sa rna amne
in gol.
Golul neantului 0 sa valoreze intotdeauna mai mult decat golul asta insipid, de
vata, in care rna invart aluned.od in plictis
~i mahnire.
E limpede, Louise, ci nu mai traiesc decat
din obi~nuintc1. Chiar daca nu sunt mort,
rna transform in propria umbra. Cu aut
mai muir cu cit nu rna pot refugia in munca,
fiindca rna duce, pacient dupa pacient, la
nefericire, Lanefericirea eseotiala, la problemele cu care rna confrunt ... Mai mult
bolnav decat medic, de teama contagiunii,
i-am ineredin\at ieri pe pacicn,ii mei lui
Fredenc Roux. S-a-nchis prava!ia! Jos oblonul! Sa vindeci oamenii ... Pai, de ce sa-i
146

vindeci? Astazi i-a~ intinde sinueiga~ului


mcu, inca de la prima ~edinta, un revolver
inca.reat - oricum s-a disitorit, ceca ce reprezinta 0 forma lenta de autodistrugere.
Cu 0 clarviziune atat de lugubra., mi-e
u~or sa explie via,a, dar mi-e imposibil sa
mi-o pastrez.
Existcn,a? 0 dtacire provizorie.
Solulia? Moartea.
Or, n-am deIac curajul sa ... Vasazica.,
sunt mai mult !a! decat deprimat! De cum
vine pe lume, bebelu~ul cste suficient de
batrat> pentTUsufennl" At trebui sa-Ii zbon
ereierii inca de la maternitate. N eajunsul
condi,ici umane nu ,ine de abscnt3 lucidit3,ii, ci de absen,a curajului.
Mi intrerup, n-o mai lungesc cu ura,
amidciunea mea nu merita mila taoExista
stari la fel de umilitor !i de povestit, !i de
indurat.
Totu~i, scriindu-ti, tastandu-,i numele,
combinand aceste fraze pentru tine, am
147

dipatat un soi de satisfaqie. Da, Louise,


din mijlocul cc\ii in 'are rna zbat \a~ne~te.
uneori, 0 Jicanre indepartata, care ar putea
sa rna convinga ca nu trebuic sa ajung la
disperare: tu.

Pacat ca locuie~ti atit de depane. Dezolant faptul ca qti fericita cu Brice. Altfel ...

Draga Adam.

Adam

Nu cxista niei un obstacol intTe tine ~i


rnlOc.
Oeeanul? Poate fi traversat eu avionul.
Brice? Nu exista.

P.S.: Pc scurt, neincredere, neineredere,


neinerederc ... Gandesc, poJ.te. a~afiindea

ltiu ca e irealizabil. Totul devine tulbure.


P.P.S.: Tidlosul de Brice!

Te altept.
Louise

148

149

Poftim?
Adam

Am min\it.
De cand m-am mutat la M.ontreal, in pofida furiei, in pofida increderii mele dis(fUSe ~i
a dorin\ci de a placea, nu am avut

oiei

rela~ie.

tntr-o zi, filndca rna enervai povestind


despre cuceririle tale, I-am inventat pe Brice.
Nu exista deca.t 0 justificare pentru a
incepe 0 re!alie: sa-~ simplificevial"- Creind

iubitul fietiv, rna.aparam ~i


l\i lasam camp
liber sa te desfa~ori.Totodati, incercam sa
te detronez, sa te inlocuiesc, sa te uit fie ~i
Imaglnar.
Nu am reu~it. Te a~tept.
Louise

151

150

Iii mul\Umesc ca-li marruriselti recunoltinla fala de mine.


Sa precizam ca exagerezi infJuen~a mea,
afirmind ca-mi datorezi promovarea la Sydney. SiguT, s-a lasat ell ceva ccarta pentru
a elibera terenul pe la directiunc, fiindca
rivaluI tau, Joss Gardan, considera ca lui i
se euvine nominalizarea. Cu toate astea, nu
eu am provocat gafele lui din cazul Primerose, nici exce1enta fara eusur ell care, in

schimb, tu li-ai dus la bun sfarlit negocierile. Fara indoiali, direqiunea nu doar a
ascultat sfaturile mele, ci a fast rezonabili
1i a ales eel mai bun candidaL TOfUlimaemotioneaza faptul ca. ai perceput modcstul
rol pe care I-am jueat in asccnsiunea ta in
cadrul cabinetului nostru interna\ional. E
o dovada de generozitate sa mi-o spui.
Ma anunli cii-li place mult la Sydney.
IIi raspund cii Montrealul ma incant>.. Ma
gandesc sa raman aiei. Parisul nu va mai fi.
pentru mine, decat locul unor vacan\e scurte. Pe langa bulevardele largi din Quebec,
pe unde cerulli vinrul patrund liber, verusta Lutetie risca sa mi se para inabu~itoare.
tn comparatie cu rela\iile tolerante, directe
care domnesc printre cei de-aici, stratagemele gcn Saint-Germain-des-Pres, in care
vanitatea ~i puterea cantaresc mai mult
decatlucrurile de fond, 0 sa ma calce iari4i
pe nervi, dupa ce abia mi.am revenit. Cand
imi privesc in aminunt via\a de dinainte,

152

153

Draga Lily,
Scrisoarea ta ffi-a surprins ~i
ffi-a. facut
sa ro~esc.M-3 uluit ell atat mai mult Cll cat
o primesc la ~aseJuni de caod ai ajuns in
Australia.

am sentimenrul ca profit aici de un fel de


convalcsccnta.
Sa nu uit: rna folosesc de mailul asta li
ca sa-ti mu1tumesc pentlU conversa\ia sincera pc care am avut-o in timpul escalei
tale pariziene. rand m-ai intrebat daea po\i
sa i~i cu Adam, fOSlUlmeu iubit. Chiar dad
povcstea noastra se incheiase. iar eu sim\eam ca. nu mai am nici un drept asupra
lui, delicate\ea ta m-a ind.ntat.
Dupa ce te-am "autonzat". n-am mai ~tiut
nimic din ce a urmat. Nici de la cine; nici
de la d. Nimic clar, eel putin, din moment
ce tu ~i-ai continuat parcursul, iar el s-a
intors 1amine.
Fiindca, da, Lily, acum patro luni Adam
a coborat din avion anuntandu-ma ca arde
de nerabdare sa rna ia de nevasta. !Ii inchipui?! A renuntat la loti pacicntii ~i s-a hotaratsa-~ipractice mesena 1aMontreal. Doar
pentru mine! "Carierata contem mai mult
deCal a mea". In-a asigurat, ..~i
ce dad. 0
154

sa ca~tig mai putin?" Nici nu mi-a venit


sa-mi cred urechilor: un frantuz declarand
di reu~ita prafesionala a panenerei e mai
importanta dedit a lui.
Am fost cu atat rnaiimpresionata cu cat
Adam mi s-a parot extenuat. Ce-o fi palit?
Sau ce n-a patit? Habar n-am. E dar ca. a
trecut - ~iinci trece - pnntr-o stare de deprimare. Nu mai iradiaza buna dispozitie

~i
vcselie, a~acum ii ~tiam.
Nu-mi pad ... Regasirea nu inseamna
sa fli fericit, ci sa incetczi sa fii nefericit.
Exact ca un tratament, e ceva un pic cam
lent, cam fira, cuvinte, apraapc rnohorat,
dar prefer mohoreala asta suferinle10r de
dinainte.
and am implinit douazeci de ani, 0 ghicitoare rni-a zis: "Cand 0-0 sa mai cauti fericirea, arunci a s-o gase~ti".Am ajuns ~i
la
etapa asta. $tiu din experienlii d e,osten\" nu
se compune claar din danun, entuziasmc,
155

inflacarare, ci ~idin compromisun, uitare,


incapatanarc.
Dupa despar\irea de Adam, tinere\ea
mea a murit la Paris.
De cand a venit dupa mine la 1vfontreal,
am primit in dar maturitatea.
Nu nc mai leaga pasiunea, furia, ura care
oc electrizau pe vremca aceea, ci au i'nflorit increderea, devotamemul, iertarca. Pc
atunci oe razboiam, acum ne-am adoptat.
Careodara, euprinsa de 0 criza de pcsimism,
oftez marturisindu-mi ca i-am oferir lui
Adam micul port al tandrei infrangeri. Cu
toate astea. eea mai marc parte a timpului
respir din plin certitudinea ca \ine la mine.
Probabil ca sud.zi citind randurile mde,
Lily, fiindca tu ~i Cll mine cvoluam la antipozi nu doar geografici, ei ~i
semimemali.
Dupa parerea ~ succesulinseamna sa cucere~ti,dupa a mea, sa pastrezi. Ce diferen\a!
Cine gre~e~te? Si cine arc dreptate ?
Nici una din noi.
156

Dragostea scapa logicii, caci nu apai\ine


nici ra\iunii, niei dovezilor, nici adevarului: este 0 alegere personala.
In secolul de aur filozoful Pascal, constatand ca.nu poate demonstra existent a
lui Dumnezeu, a propus un pariu. Printre
mitioanc de incertirudini, afirma d. am avea
rnai mult de ca~tigat crezand in Durnnezeu ~i respectandu-l decat necrezand.
tmi zic ca este la fel ~i
in cazul iubirii.
Sa pariem dcci pe ea. Sa 0 facem sa exisre.
lara provocarea mea. lubirca rna intcreseaza mai mult decat seduqia, decat placere
ba chiar ~i dedit fericirea.
hi doresc numai reu~ite in noua ta viatci
australian a ~i-ti trim it ~iun flacon de Cuir
de Russie, parfumul pe care I-ai adoptat
imediat dupa ce ,i-am dciruit unul, chiar
inainte sa pleci la Paris. tti mai place?
Louise

157

P.S.: Acum un an, cind aterizam la Montreal distrusa de despal1ire, am visat intr-o
noapte ca exista un elixir care i~jpoate
acluce inapoi fiinta iubita. Oricat de curios
ar putea sa pad, sigur ca nu ffi-am mu1tumit doar sa mi-l doresc, chiar I-am gas it.

158

La prl1u1 de vi,nzarc sc adaugt2%,

rcprtunlinJ valoarca timbrului

lituar.

F~ti iubi{i, Adam ,i Louise triiesc I" mii


de kilometri deplrtare unul de eelil.a.l.r,eI
la Paris. ea in Montreal. Corespondind
pe ~nuil, ~ doi ~i
cvoca trocl.uuI comun,
rlnile ind. ncinchise, momenre1e de bueu-

to

~fRICfMMANUfL

;SCWMITT
au aparut
Milarepa
Domnullbrahim fiflorile din Coran
Oscar fi Tant; Roz
Viata mea cu Mozart
Copilullui Noe
St'CtaEgoi.$tilor
vanghelia dupa Pilat
Cea maifrurnoas.l carte din lume
Ii alte povt'stiri
Pe cand eram 0 opera de arta
Concert in memoria unui inger
VisJtoarea din OSlende
Cd doi domni din Bruxelles
Elixirul dragoslei

rie, d"r ,i Doile rela~ii.C" ce-i arropit


indo a doua oad cue prietenia. construitl de comuo acord ,i inso\iU: de 0 provocare: 2r putea sa-,i rcinvie dr;lgosiea
lOCnW

vorbincldespredragoste?

Eric-Emm.muel Schmitt, observator mi~


nutios ,i lucid al capriciilor inimii, reu~te
s1 transpunl in acest roman epistolar, Cll
fine ,i surprinzatoare nuan~c.p,ucursu!
plio de capcane al unei legituri amoroaM:
tipicepentru vremurile n(),;l.stre.
In Eliri1lfl dragostei ffi-a interesat mai
ales distinqi. dinue dorin\l ~i
sentiment.
Cred c1, in privin~ iubirii, problema roost! in faprut c1 denumim cu acel~i cuvant
doul leritoni diferite: eel al donniei ,ieel al
scntimenrului. La grarUla dintre ele, atum:i
dnd incercam sol impacam atraqia fizica
~idragostea, se ruse marilc: noastre pove~ci.
nu intotdeauna fericite. ~
Eric-Emmanuel

Schmitt

tn seN

de auror "Eric-Emmanuel Sdunitt"


au apartlt: Milarepa. Domnul IbTahim
,i jlorJe din Cor.m. OJicotr,; Totnt; Roz.

CopibJ u,i Noe, Viafa ~a

CIf

Mozotrt.

Sftu Egoiltuor,

EfJotnghelia dupa Pilat.


Ceot rnAi [rumoasJ une din fume Ii4fu
pQ'fJesuri. VisJtoare4 din Osrende, Pe ClinJ
er4m 0 opera de ana .,i Ce; do; dom,,;

Jm Bnadln.

ISBN 978-973-689-870-9

J~JJnU~i

!@ICf;MMANUf;L

ISCWMITT

Dragostea este oarc un sentiment declanpt de un proces chirnie,


sau este pur ~i
simpiu un miracol alspiritului, imposibil deexplicat?
Exista 0 metoda infailibila pentru a starni pasiunea. un elixir precum eel caTe i-a unit odinioadi pe Tl'"istan ,i holda? Sau cei care .'Ie
indragostcsc asculd. daar de propria libertate?
.Eric-Emmanuel Schmitt .'Ie intreaha dad existl un elixir care poate
provoca pasiunea, punand in acela~i timp in disculie pericolele fericirii imediate ~i
jocurile riscante ni\scute din gelozie ~i
posesivitate.
Pentro d, 0 povestede dragoste trebuie sa durczc mai mult decat placerea. Ceca ce .'Ie intimpla astlzi tot rnai rar."

Le Figaro

.La mai bine de noua secolede la ROmdnul tranddfrrului, Eric-Emmanuel


Schmitt reinventeaza iubirea curtcncasca: 0 demonstra~ie scuna. dar
stralucitoare a mecanicii amoroase. cu impasurile ~i
micile ei momente

de Inurn!. \1111111i1II1IU IIIIIIIIlI


PF237014 ," ,1I~mu\'"
[1l.lr~14nln
[m",u~~l
<~mhll

\
H<tloa)

Notre Temps

S-ar putea să vă placă și