Sunteți pe pagina 1din 5
1517-1521 1515-151 Reform. si Karl von Mit, un siplomat papal, cad de acord supa unui ‘moratoru, Pactl ‘Atenburg, Conform ‘acectuia, pre se angaau 8 eg facd public pare pe vitor. Profesoral de teologee Johann Eck @ publica rumeroase tale polemice impetrva Wi Luter. Ls apalé do excomunicaeformalé Decet Romanun Pantfcem ome Marin Luther ©: Intemeletoul protestantismuli german fundameatal al telagior 13 octombrie 1517: Martin Luter pubca cole 95 de teze ®, in ‘care condarna vanzarea indulgenelr.Everimentl ‘este considera incoputut Primavara ll 1517: Calugarl dominican Johann Tetzel © suns cl reabtarea mau ete” omercizas8ncblgnto datoraté exclusiv gratiei ‘in Brandenburg, vie i fatto sale Meckienbur gin ‘eect este mesap Sarnia, penta Sana reconstruc baziict St Petru din Roma. ‘Apriie 1518: Toto! ‘Tacuzk pe Luther lao ‘inti in Frankfurt an der Oder sofia domincanior 381 condamne pe Luther la Roma al lune 1518: inceptl proces inp i Luther, cua! penvuraspetea olor nai gi reza Luther pune sub sermulntebar utortatea aboot a pape. 15iunie 1520: Cui paplat meni pe Luther cu xcomunica Inbua papal Erurge Domina Liter rspunde penta im eligi stor, Cate nobitaten cesta {ie raf gorand cargo pe ‘Thomas Monaor 8 aere a Refoma sive precice a Zvickas Aprile 1821: MUnzor intra n contiot cu Luthor ifuge din 2wickauin Boomia, 17-18 aprile 1821: Luther apird pia. ‘a Dieta dn Worms ©. 12-14 octombrie 151 fata detegatuli papal cardnald Cajetan Luther ea. Martie 1818: Aiur de Pedice asupra indulgenelor $2 gra, Luther pubica alte luca n cae ie vtunea gi {3 sustine tezele pn relerinf bibice. Opinite sale despre papa gi avutia. biserci devin mai racial Luther et mat 98 apart 28 lunie 1518: Coo! uintl © ete ales ‘tlt inpiat roman, 23 octombrie 1520: incoronarea hi Carol Quint mpsrat, la Aachen 10 decembrie 1520: Luthor @ arde bua papal sicttova uci scolastice In faja Poh Ester bn Waterberg, apogeut uti de Bicrca Catoicd, ‘8 mal 1521: Edit de a Worms il declrs pe Luthor pe adopt sn afara login impo ‘3 mai 1521: Frederic (cl njelept) al Saxon patronul protector hi thor pune in soendo fle pire lui Luther st ascunde a junker Jérg~ caalerd George = In castolul ‘Warburg © eo lnga Eisenach, ‘in Turingla. Luther petrece zece luni acolo lucid la prima raducere a "Novki Testament din greaca vache ‘nfimba germans, a ‘Nolombrie 1521: Munzer redacteazA Manifest de a Praga 24 docombri 1521: LaWitenberg 20 ofa pina stain imba gemand inrdndladepior bi Ler aulocatercaji. Se sota tot mai mite nova ‘eslujonare in Hurghie 1 marie 1522: Luthor revine la Witenberg @,Aici ie Price 4e ivocare, prin care sutne revencicie popuiael Witenbergui, Ccondarmnénd nea violenta gi recurgerea la for. Se reformeazi organzarea servicio itugjice. arma lu 1522-1523: Rovotacavaleror rmari condugi de Uich von Huttn gi one von Sickinge. lanuarie 1823: Reformatord suede udeych Zwingl cites cole 67 de ze pentu Reforma Dezbatele dela ch Martie 1523: Minzer @ devine pastor la Alstedtastzi Anka Saxnia, introduce ‘orci urgic ha gemana in acest scop ceeaza o noua structurale. ‘Strgitul ul 1824: Primee revote ‘car antcipeazh Rzboiulrénosc ‘loc n Nornberg gin tohingen, asta in Bavaria Minze ia logit Ccuanabeptigi cu rari rebel din ‘Germania superiors Primavaralul 1524: Mnzer fp strtnge idepfila Alstedt. Se desparto de Luther sin cauza dezacordurlortelogice, Inceputul ul 1825: iran german’ se corganizeaz haan, Februarie 1525: Minzer devine pastorin Mahhhausen, Tuingia Impune o constitue denocratca radical A fost unl dnte conduct tori Razbou prinesc din Turing. ‘Sdrgitul ul februarie, 1528: ‘Sebastian Lotzer gi Chvistoph ‘Schappeler, student au Zuo resacteazs programa Rizboiliirknose, denumit Cle