Sunteți pe pagina 1din 6

tNSTALfrrtlt 6e NnPkQe

664.Energia necesara transportului fluidelor prin conducte


transmite prin intermediul

se

1. pompelor

2
-

r
r

compresoarelor

(.|'! nompelor si compresoarelor


4. nu este necesara energie pentru transportul fluidelor

665.Precizati ce parametru caract erizeaza functionarea pom pei in


retea?

l.

debitul sau capacitatea de pompare care reprezinta cantitatea de fluid


pompata in unitatea de timp, masurata la flansa de refulare a pompei
2. inaltime manometrica de pompare (presiunea de pompare) ce reprezinta
lucrul mecanic util transmis fluidului de catre rotorul pompei (cresterea
energiei fluidului de catre rotorul pompei )
3. puterea necesara actionarii pompei ce reprezinta lucrul mecanic transmis
pompei in unitatea de timp, consumat in vederea vehicularii debitului

6)rcate

de mai sus

666.Care din urmatoarele afirmatii defineste cel mai bine punctul de


functionare al pompei in instalatie?

l.

reprezinta intersectia dintre caracteristica instalatiei si a pompei trasate

pe

acelasi grafic la scari proportionale

(2)
-

reprezinta intersectia caracteristicii instalatiei cu caracteristica

pompei f

trasate pe acelasi grafic la aceeasi scara

J. reprezinta intersectia curberor ce insoteste pompa


si instalatia ra livrare
fu,ctionare al pompei este definit pe eticheta pompei de catre

4. punctul de

furnizor la livrare

08

704.care din afirmatiile de mai jos precizeaza cel mai bine avantajele
transportului fluidelor prin conductele navale
l. continuitatea transportului si simplitatea
')

operatiilor

transportul in sistem inchis cu pierderi minirne de fluid si pret de cost

r
a

redus

3. posibilitatea automatizarii cormplexe

tout. de inai sus

705.Precizati denumirea si rolul elementelor


prezentata in fig.ITA 32
Maximizeaza

I si l2 din instalatia

y" de aspiratie.(d. **r"*) , -o*,


O depozitare)
a fluidului

,,

,"r.

* *rr*. U"l o.

d9 aspiratie ( de depozitare) a fluidului


si conducte de refulare
lanc
acestuia
tanc de refulare (de depozitare) a
fluidului si conducta de aspiratie
tanc de refulare( de depozitare) si pompa
ce vehiculeaza fluidul

706.Precizati denumirea si rolul elementului 6 din instalatia prezentata

in fig.ITA 32

l.

pompa centrifuga ce impiedica fluidul de a curge gravitational din tancul


12

in tancul I

fr) pompa centrifuga

ce transmite energia necesara vehicularii fluidului intre


cele doua tancuri
3. pompa centrifuga ce functioneaza in permanenta pentru a mentine fluidul
irr l.ancul l2

4. electromotor ca element decorativ al

instalatiei

707.Precizati denumirea si rolul elementului 7 din instalatia prezentata


in fig.ITA 32

l.
2.

.
-

(1)
4.

electromotor pentru a fi centrat cu pompa pe postament


electromotor ce transforma energia electrica in energie mecanica
transmisa pompei printr-o miscare de translatie
ce transforma energia electrica in energie mecanlca,
"l."ttornotor
printr-o miscare de rotatie
pompei
ransmisa
electromotor pentru rotirea fluidului in pompa

708.Precizati denumirea si rolul elementelor 4


si l0 din instalatia
prezentata in fig.ITA 32
Maximizeaza

Qvalvula

pe conducta de aspiratie si varvula pe conducta de refulare ce

izola pornpa de instalatie pentru reparatii si servesc la verificarea

pot r

----Enctionarii p
2' valvula pe conducta de aspiratie si serveste
3'
4'

pentru inchiderea acesteia si


ntanovacumetru pe aspiratie pentru verificarea presiunii
valvula pa conducta de refurare si serveste pentru
inchiderea acesteia si
manometru pe refulare pentru verificarea presiunii
valvule pentru a fi inchise cand pompa este pornita
si deschise cand
pompa este oprita

r
r
c

709.cum se defineste randamentur grobat (totar) ar pompei


si ce ia in
consideratie?
l

'

Q
3.

4'

este raportul dintre puterea erectromotorurui de antrenare


si puterea
necesara rotirii rotorurui si tine cont de pierderile mecanice
in

transmirterea miscarii
.rt. raportul intre puterea utira si cea absorbita de pompa ra un anumit
regirn de functionare, tine cont de pierderile care au loc
in pompa
este raportul intre puterea necesara rotorului si cea transmisa
fluidului
vehiculat si tine cont de frecarea particorelor de fluid de rotor si
corfut
pompei
este raportul dintre puterea necesara antrenarii pompei
si puterea
electromotorului de antrenare, tine cont de centrajuf dintre electromotor

pompa

si

71O.Care din afirmatiile urmatoare defineste cel mai bine


caracte ristica instalatiei?

l.

expresie analitica a parametrilor functionali ai instalatiei ce poate


aproxima parametrii de functionare

2.

expresie grafica a parametrilor functionali ai instalatiei ce ofera


posibilitatea aprecierii modului de functionare a pompei in instalatie

i3\

expresia analitica sau grafica a pararnetrilor functionali ai instalatiei ce


ofera posibilitatea aprecierii modiului de functionare

4 curba parabolica ce leaga sarcina geodezica de debitul ce


este vehiculat in

instalatie

717.Care din urmatoarele afirmatii defineste cel mai bine

_ j4{qclgMtiqapmpei$n trifoec?
l. expresie analitica in care intervin coeficientii kl si k2 ce se pot determina
. 2.

numai experimental
expresie grafica care se poate determina numi pe cale analitica
coeficientii kl si k2

l^

calculand

{^

si grafica ce exprima variatia parametrilor H si


e pentru
o anumtta pompa centrifuga, ce se determina analitic sau experimenial

4. expresia graficaa unor parametri functionali ce insoteste pompa la livrare

.*ur".iu analitica

catre berreficiar

712.care din urmatoarele afirmatii precizeaza modul de reglare a


parametrilor pompei in functie de nevoile variabile in timp ale
consumatorilor racordati Ia retea?

l.

rnodificarea curbelor de functionare ale pomperor ( regraj intern) prin


modiflcarea turatiei, a diametrului rotorului sau a unghiurui de asizare al
palelor rotorice
2. modificarea caracterisricilor instalatiei (reglaj extern) prin modificarea
sarcinii statice a retelei, modificarea debitului prin conductele de by pass
sau montarea de robineti pe conducta
3. adoptarea unor formatii de lucru diferite a pompelor (cuplarea in serie sau
paralel)

@tout"de

rnai sus

Tl3.rnaltimea de aspiratie statica a unei pompe centrifuge orizontale


este diferenta de inaltime dintre...

l.

nivelul lichidului in tancul de refulare si nivelul lichidului in tancul de


aspiratie

2. nivelul lichidului in tancul

de refirlare si centrul pompei

nivelul lichidului in tancul de aspir-atie si axul pompei

4. nivelul

de imersiune al sorbului Ia aspiratie si nivelul in tancul de refulare

7l4.ln fig.ITA
pentru.....

96 este prezentata o pompa in doua trepte folosita

,h{t,.trr#
ta. :yrtic.

@
2'

vehicularea aceruias debit a lichidului prin


ambere trepte cu presiunea de
refulare substantial mai mare decat a piimei
repte
vehicularea unui debit de doua ori mai mare
decat daca arfi forosita o
singura treapta

3' a stabili

doua debite individuare pentru doua eremente


separate
sistemului -

4'

alimentarea cu doua debite separate pe doua conducte


pentru
elemente, pentru a asigura fluxul daca o conducta
s_ar avaria

71S-Pompa hidraulica, prezentata in

acolo unde...

fig.rrA

n
(f

acereasi r

97 este forosita in generar

debitul al celor doua trepte este acelasi, dar presiunea de refulare


a celei
u doua treapta este dublu fata de prima

d"

q"9irr1oe

c.urgere combinat de la fiecare trsapta a pompei va

dublu fata de fiecare element al pompei

r
r

are

f,*la flor
to lyl*ir

fi

aproape

3. fiecare treapta a pompei va debita catre elemente separate ale unui


4. toate cele de mai inainte

sistem

r
r

?l6.Simbolul grafic utilizat in lig,ITA 97, reprezinta o pompa


hidraulica in doua trepte...

l.

cu debit inseriat

2. in doua trepte

(!cu

debit in paralel

4. combinata

ldt fltnr,
S *rrp*

,r.

E]

r
i

S-ar putea să vă placă și