Sunteți pe pagina 1din 12

SepAgAroA

e Ad coffi6. s; uLAr

l069.Care din urmatoarele afirmatii exprima fenomenul corect al unui


separator de ulei cu discuri ?
I

mecanismul de actionare al separatory]q eslg ll1qtjlOpurlei cand


din cupa;

iese r

inpuritatile si depunerile sunt automat eliminate cu apa de racire;


J. apa de etansare nu trebuie alimentata decat dupa ce uleiul este evacuat in
2. toate
a

r
r

sistem;

d.r..iorarea garniturii inelare a cupei face ca separatorul sa piarda apa

de r

etansare.

lO70.Dimensiunea discului gravitational de la evacuare folosita pentru


functionarea eficienta a unui separator cu discuri depinde de :

l.
,@

capacitatea nominala a separatorului;


u urroritatea uleiu

3. turatia (viteza

lui separat;

tangentiala) a separatorului;

Et"rtutea specifica a uleiului separat.

r
r
r
r

l07l.Pentru a ridica la maxim performanta unei centrifuge in


functiune puteti regla la combustibil : I-vascozitatea; Il-cantitatea
combustibil ce trece prin sistem;

l.

fil
@

r
r

numai I;
numai II:
ururl cat si

ll

4. nici I si nici ll;

l}72.Pentru a mari performanta unui separator centrifugal puteti


regla : I-numarul de discuri din grup; frecventa cu care picaturile
lovesc cupa;

:.
@numait;

2. numai ll;

arait cat si lf
nici I si nici ri.

r
r

de

l0T3.Componenta "Grr a dispozitivului indicat in fig.PCS-0l3 este


folbsit :

o"n,.u purjarea apei acumulate care va inrpiedica pistonul mobil sa


deplaseze in jos;

se

2. ca singurul mijloc pentru miscarea pistonuluimobil in pozitiarezernata;


3. pentru a evacua depunerile de reziduri;
4. numai pentru echilibrarea hidrodinamica a rotorului centrifugal in timpul
functionarii.

lO74.Componenta notata cu "R" a dispozitivului indicat in figura


PCS-013 este folosita pentru :

l.

a impiedica componenta "F" de a se roti independent;


a evacua apa de inchidere la inceputul ciclului de autocuratare din partea
inferioara a cupei glisante (alunecatoare);
eliminarea apei de inchidere la sfarsitul ciclului de autocuratare;

3.
4. eliminarea apei de inchidere la sfarsitul ciclului

de autocuratare.

ffHrr al dispozitivului indicat in figura PCS-013


107$.Orificiul notat cu
este folosit Pentru :
l. a impierlE
sa .. u.ur*rl.r. .rb pira^rt r.*Uit in-rmput
functionarii; "pa
2. a asigura fluxul apei pentru inchiderea cupei rotitoare la sfarsitul
_ procesului de evacuare a depunerilor;

O
4.

prtju."a apei de deschidere pentru

a permite ciclul de inchidere al cupei


rotitoare la sfarsitul procesului de evacuare a depunerilor;
evacuarea directa a depunerilor acumulate in cupa rotitoare.

l076.conducta de lichid notata cu "Q" a dispozitivului indicat in


figura PCS-013 este folosita pentru :

I.

a initia procesul de inchidere a cupei rotitoare pentru ciclul de


autocuratare;

a initiaprocesul de deschidere a cupei rotitoare pentru cicrur de

autocuratare;

3. amorsarea initiala a cupei colectorului;

4.

pozitionarea directa a suprafetei de separare a emulsiei de combustibil /

apa in timpul functionarii centrifugei

lOTT.Dispozitivul initiat in figura pcs-ol3 poate avea procesul de


evacuarea depunerilor automat sau manual. Care din componentele
indicate initiaza procesul de evacqare a depunerilor :

,,p,,

r.
) . *D,

@,,e,,
4. "R"

l078.Pentru ca centrifuga de comrrustibil


cu autocuratare indicata in
runctioneze corect in timpui;;;;;i
de evacuare a
*:I$_:r3.sa
depunerilor:

l-

semnul de aliniere de pe inerurde brocare ar cupei frebuie sa fie de


aproximativ 6 mm (1/4 inch) spre stanga semnuluiile aliniere al cupei;
'2. partea inferioara glisanta a cupei si inelele de etansare al pistonului mobil
trebuie acoperite cu ulei;
putr.u inferioara glisanta a cupei si inelele de etansare ale pistonului
f)
mobil (de actionare) trebuie acoperite cu o pasta de ungere rezistenta la
tenrperaturi inalte;

4.

toate de mai sus.

fi79. componenta "r"

a dispozitivului indicat in fig.


cunoscuta sub numele de :

L discuri superioare

pcs.0l3

este

sau discuri separatoare;

discuri interruediarel

3. discuri inferioare.
4. disc de curatire.

l080.Cand reasamblam cupa centrifugii indicata in figura pcs-013


semnul de aliniere de pe inelul de blocare trece de semnul de pe
capacul cupei mult fata de specificatiile fabricantului datorita faptului

ca:

Mauqzeaza

_]:

Tl{r.1iry9ry

tor, urul_,,
I

4!u

".pqtplea_l0ulro
au fost rernoniate in ordine gresita;
2. dispozitivei" d.
"r*tr=
3. discurile nu au fost reasezate in cupa in ordine numerica'
^^\rruruexcesiva a inelului de blocare si/sau liletului cupei':
(4)

d i sc u ri ;

l08l.La dispozitivul indicat in figura PCS-013 componenta notata

litera t'Att este :

cu

Maximizeaza

l.

orificiul de evacuare a combustibilu[ui greu;


2. orificiu de evacuare a combustibilului usor;
neseparat;
@ orificiu de intrare a combustibilului
4. orificiu de intrare a apei de etansare'

indicat in figura
l082.Conducta de lichid notata cu "P" in dispozitivul
PCS-O13 este folosita Pentru :
I

(declansa) procesul de deschidere a cupei pentru inceperea


orocesu lu i de autocuratare;
initia procesul de inchidere a cupei dupa terminarea procesului de

. a initia

@a

autocuratare;

3. a amorsa initial cupa;


4. a pozitiona suprafata de separatie a emulsiei
f

de combustibil-apa in timpul

unctionari i centri{Igei.

t083.Cand pregatim curatarea centifugei de combustibil, indicata in


figura PCS-013 cupa trebuie complet oprita pentru a evita :
I

\)

3.

contaminarea combustibilului curat:


deteriorarea ireparabila a sistemului;
contaminarea uleiului de ungere a sistemului;

'-

1084.In timpul functionarii centrifugei de combustibil indicata in


fig.PCS-0l3 combustibilul va fi continuu eliminat cu depunerile si apa
de etansare. Cauza Probq[la-gste:
mare:
Q Aiur"trut int"rlo, ul discului gravitational este prea
diametrul interior al discului gravitational este prea nricl
3. contrapresiunea este prea joasal
4. in setul de discuri au fost asezate incorect un numar de discuri'

i.

l0S5.Dispozitivul prezentat in figura


este

pcs

13 si indicat cu

litera "B"

. orificiu

de evacuare a combustibilului greu;

orificiul de evacuare a combustibilului separat,


3. orificiul de intrare a combustibilului murdar;
4. orificiu de intrare a apei de etansare.

l086.Cupa centrifugii tip disc prezentata in figura PCS-013 este


echilibrata dinamic. Pentru a mentine echilibrarea cupei dupa ce a fost
demontata si curatata, care din afirmatiile care urmeaza reprezinta
practica normala de reasamblare ?

l.

grupul de discuri pot fi reasamblate in orice ordine;


2. discurile din grup trebuie sa f-ie asezate de la discul cu numarulcel mai
mare in partea de jos la disculcu numarulcel mai mic in paftea de sus;
^
(:) aiscurite din grup sa fie asezate de la discul cu numarul cel mai mic in
- partea de jos la discul cu numarul cel mai mare sus,
4. daca reasamblarea grupului de discuri nu permite montarea corecta a
partii de sus a cupei, discurile de la mijlocul grupului trebuiesc scoase.

lO87.Temperatura combustibilului contaminat ce alimenteaza


centrifuga prezenta in fig. PCS-013 trebuie sa fie :

l.

nrai nrare de 100 grade C (212 grade F);


la 95 grade C (203 grade F) la mai putin de 100 grade C (212 grade F);
grade C (160 grade F) la 82 grade C (180 grade F);
a"

@0.
b7l
I
4.

selectata confbrm indicelui de vascozitate.

1091.Cea mai mare diferenta dintre cupa centrifugii indicate in figura


PCS-013 si a unei cupe tubulare cu suprafete interioare drepte
verticale este ca dispozitivul ilustrat i
_

elimina automat depunerile;

2. se roteste cu 1000 rot/min.mai mult decat tipul vechi cu cupa tubulara;


3. se roteste cu 1000 rot/min mai putin decat la tipul vechicu cupa tubulara;
4. nu necesita inel de descarcare (evacuare) cand actioneazaca separator.

l092.componenta notata cu rtE, pe dispozitivur prezentat in figura


PCS-0f 3 este:

l.
_

2.
.@

disc de separare;
piston mobil de actionare;
partea inferioara a cupei;

4. disc gravitational.

1093'orificiul notat cu ''D" ar dispozitivurui


indicat in fig.PCS-0l3 este
folosit pentru evacuarea :

l.

--_G)

combustibilului usor;
dep une ri lor ac um u are,
I

3. apei de dozare;

4.

apei de inchidere.

1094.In timpul functionarii centrifugii de combustibil indicata in


fig.PCS-Ol3 cupa nu se deschide pentru eliminarea depunerilor. Cauza
probabila este :

l. unul sau mai multe orificii de evacuare a depunerilor sunt partial blocate;
2. presiunea apei de lucru este prea mare;
3. setul de discuri al cupei este prea nrurdar (ancrasat);
@ sr.nitrra inelara de etansare de pe pistonur mobilde actionare este
deteriorata.

1095.In timpul functionarii centrifugei de combustibil indicata in


frg.PCS-0I3 evacuarea uleiului "curat" contine apa. Cea mai probabila
ca-ttz este:
Maximizeaza

l.

discul gravitational este prea mare;


o.uit ae ticnia prea mare;
5. t..p"rutura de separare este de 95 grade C (203 grade F)
4. valvula de (evacuare) iesire a uleiului curat nu a fost deschisa complet'

-@

1096.Orificiul

din dispozitivul indicat in figura PCS-013 este

tt;

aP e i m u rd a
ut o--''.-.o*u
"'
orificiul de evacuare a apei curate;

@o,i ni

"c"

f
a
f

re ;

murdar;
3. orificiul de intrare a uleiului
4. orificiul de intrare a apei de etansare'

l097.componenta notata cu "p" in clispozitivul prezentat in figura


PCS-I12 este corect numita :

2.

componenta de baza a setului de


discuri;
disc principal inf'erior;

(!distribuitor;
4. prima insertie

principala (majora).

l098.Inainte de pornire, volumul de lichid retinut in spatiul


dispozitivului indicat in figura PCS 112 este :

@ ,ini*

in timp ce pistonul gtisant este in

,o*

"J"

al

.uacuare rezicluri;

2. egal cu volumul de deplasare in pozitia de glisare;


3. mereu mai mare decat volumul de lichid prezent cand separatorul
[unctioneaza;

4. minim in timp ce pistonul glisant

este

in pozitia inchis.

-_

1099.0 centrifuga asamblata incorect, de tipul celei prezentate in


figura PCS-I12, poate produce aparitia urmatoarelor conditii de

functionare:
l. uzura excesiva a instalatiei de injectie

combustibilului;

2. uzura mare a lagarului principal al separatorului;


J.

r
r

ranirea grava a personalului din CM;


toate cele de mai sus.

l100.Daca componenta "F" incepe sa curga in timpul functionarii care


din urmatoarele conditii de functionare nu vor apare ?

suprafata de separare (interfata) uleiiapa se va departa de axul verical al


dispozitivului;
2. inchiderea hidraulica va fi pierduta;
O sup.ufata de separare ulei/apa va ramane in aceeasi pozitie neutra:
4. dispozitivul nu va functiona corect si se va opri automat.

r
r

11o7.care din figurile ilustrate in imaginea pcs-022 reprezinta,


relatiile semnelor de aliniament (pozitionare) la cupa centrifilgei
reasamblate corect :

ffi
ffi
B

"Ail;
@ ilBI
2.

3.

rcr

4. ilDI

rr
E'
Ft:

i ll08.Schema "A" din figura PCS:-022 reprezinta


cupa centrifuga stransa corect;

2. repere de pozitionare (reglare) ale pompei de combustibil;


3. repere de aliniere de pe crernaliera;
4_

E
E
E
E
F

E
E
E

tE

!
1:

scala de turatie a stroboscopului pentru reglare.

ll0l.Functionarea (indicatia) alarmei pentru presiune joasa din


conducta de iesire a combustibilutui din figura PCS-126 poate fi
cauzata de

IV[44imizeaza

. reglarea corecta a valvulei V4;


2. incalzirea insuficienta a Iichidului prelucrat;
@ valvula cu 3 cai(Vl) nu este deschisa;
I

4. acumulari nesemnificative

de depuneri in cupa.

r
{

1102.Daca valvula de reglare v4 indicata in figura pcs 126


vibreaza
cand este deschisa, care din urmatoarele conditii de alarma din tabloul
sistemului de programare va fi indicat :

(} p-*-"J"*u fu i.si..*rf-iUu a*."p"*to.;

2. temperatura joasa a uleiului dupa preincalzitor;


3. temperatura inalta a uleiului dupa preincalzitor;

4. nu descarca.

r
r
r

1l03.Dupa cum se vede in figurd pcs 126 care din urmatoarele


conditii poate fi cauza pentru decransarea alarmei, presiune joasa la

lTI"a rt.irtrn
l.
0

comutatorul de vibratii alimentat (activat);


valvula electromagnetica pentru apa este defecta;
3. debit de lichid prea mare;

4. toate cele de mai sus sunt corecte.

l104.Ce indica alanna "temperatura inalta


preincalzitor" indicata in figura PCS t 26 :

l.
2.
3.

uleiului dupa

r
r

supraincalzirea pompei de alimentare cu ulei neseparat;


functionarea corecta a oalei de condens;
schimbatorul de caldura este foarte murdar;
valvula de reglare a aburului este deschisa prea mult.

t'

llO5.Care din urmatoarele conditii va fi cea mai probabila cauza


pentru aprinderea LED-urilor pentru temperatura joasa a uleiului
dupa preancalzitor" din fig. PCS 126 ?

l.
@

alegerea necorespunzatoare a oalei de condens;


reglarea incorecta a valvulei termoregulatoare pentru aburi;

3. temperatura prea ridicata in tancul de decantare;


4. temperatura prea joasa in tancul de serviciu.

1106.Daca sistemul de comanda din figura PCS 126 indica alarma A0l
ttcontinut anormal de apatt operatorul este avertizat c
z

l.

nivelul de apa din tanculde operare este la maxim (la preaplin);


2. cupa este murdara si este necesar sa fie curatata;
(!)exista un procent extrem de mare de apa in combustibil;
4. garniturile sunt defecte intre partea inferioara glisanta a cupei si
ansamblul de discuri de curatare.