Sunteți pe pagina 1din 8

-14-

INSTALATIA DE UNGERE A MOTOARELOR PRINCIPALE MP


SI AL MOTOARELOR AUXILIARE MA
Destinatia : preluarea, depozitarea, transvazarea, filtrarea si debitarea uleiului pentru ungerea si
racirea tuturor oraganelor aflate in miscare relativa in timpul functionarii motorului.
In unele situatii, uleiul de ungere mai este utilizat si pentru racirea pistoanelor,
pulverizatoarelor injectoarelor mecanice de tip inchis cu actionare hidraulica si la actionarea unor
mecanisme si dispozitive de comanda si reglare.
Clasificare
Dupa modul in care se introduce uleiul intre ssuprafetele in frecare:
- cu ungere sub presiune
- sisteme de joasa presiune, ccu recircularea uleiului de ungere;
- sisteme de inalta presiune.cu debitarea dozata a uleiului, fara recircularea
acestuia;
- cu ungere gravitationala;
- cu ungere prin barbotare stropire!;
- cu ungere mi"ta;
Dupa locul in care se colecteaza uleiul de la locurile de ungere:
- instalatii cu carter umed, la care uleiul se scurge si este colectat in carterul motorului;
- instalatii cu carter uscat, la care uleeiul este colectat intr-un rezervor de circulatie
amplasat sub carterul motorului.
#ngerea generala a motorului se realizeaza cu ulei la o presiune de $,%&'.% bar dupa ungere este
reconditionat!, iar pentru ungerea cilindrilor motoarelor in ( ) se floseste un ulei de neeutralizare a
reziduurilor rezultate in urma arderii combustibilului greu.
Fig. 1. Sce!a instalatiei "e #ngere c# carter #!e".
1-motor; (-pompa; $-filtru; 4-
schimbator de caldura; *-filtru
magnetic; '-colector; +-fus palier;
,-canale de circulatie ulei de
ungere; --lagar de biela; 1%-canal;
11-boltul pistonului; 1(-filtru
grosier; 1$-rezervor; 14-pompa de
ulei;
a- schema instalatiei de ungere cu carter umed;
b- ungerea lagarului de biela si a boltului pistonului.
1
-14-
Fig. $. Instalatia "e #ngere c# carter #scat
1..otor principal;
(./ezervor de serviciu;
$.0iltru;
4.1ompa;
*.2chimbator de caldura
racitoar!;
'.0iltru principal;
+.0iltru termochimic;
,./ezervor de nivel
-.0iltru fin;
1%.0iltru magnetic;
11.3olector;
1(.2eparator;
1$.0iltru grosier;
14./ezervor;
1*.1ompa de transfer;
1'./ezervor de colectare ulei
impurificat uzat!;
1+..anovacuumetre; 1,..anometre diferentiale; 1-.)remometre
Fig. %. Racirea c# #lei a &ist'anel'r #n#i !'t'r in
"'i ti!&i.
(
-14-
Fig. (. Sce!a instalatiei "e #ngere a cilin"ril'r !'t'arel'r Diesel in "'i ti!&i.
Fig. ). Pri*e "e #ngere la cilin"r#l !'t'r#l#i in "'i ti!&i
Instalatia de ungere a .4
0ig. *. 2chema instalatiei de ungere a
.4425 (*6$%!.
1-indicatoare de presiune ; ( si $-
supape de reglare a presiunii uleiului ;
4-pompa de ulei ; *-duze pentru
stropirea rotilor dintate ; '-pompa de
racire ; +-pompa de alimentare cu
combustibil ; ,-pompa de ungere
au"iliara ; --valvula cu retinere ; 1%-
filtru dublu ; 11-valvula
termoregulatoare ; 1(-racitor ; 1$-
indicator de presiune in 133! ; 14-
regulator de turatie ; 1*-duze pentru
stropirea rotilor dintate ; 1'-
termometru local ; 1+-termostat ; 1,-
tubulatura de golire ; 1--indicatoare
de temperatura.
In fig. ' este prezentata instalatia de ungere a .4 tip 2ulzer 425 (*6$%.
1ompa de ulei 4 este actionata de arboreal cotit prin intermediul unui tren de roti dintate
utilizat si pentru actionarea pompei de apa de racier si a pompei de alimentare cu combustibil!.
4ceasta aspira ulei din carterul inferior si refuleaza, in functie de pozitia valvulei termoregulatoare
11 comandata de termostatul 1+!, direct spre filtrul dublu 1% sau spre racitorul cu apa de mare.
$
-14-
1rin magistrala de ulei se ramifica tubulaturile secundare care asigura ungerea prin stropire a
angrenajelor pentru antrenarea pompelor ' si +; de asemenea, tot prin stropire se realizeaza si
ungerea trenului de roti dintate care antreneaza regulatorul 14.
7vacuarea uleiului din carter se poate e"ecuta cu ajutorul tubulaturii si valvulei de golire 1,.
1reungerea motorului se realizeaza cu electropompa cu roti dintate ,, care in caz de avarie
poate inlocui pompa 4.
2upravegherea sistemului de ungere in timpul functionarii motorului se realizeaza
permanent prin masurarea temperaturii uleiului la intrarea in racitor, iesirea din racitor, intrarea in
motor masurarea se poate face local sau cu transmitere la distanta, in 133! si a presiunii uleiului in
punctele: refulare pompa de ulei, aspiratie si refulare electropompa, intrare filtru, iesire filtru, etc.
cu transmiterea datelor la distanta!.
1rotectia motorului este realizata prin intermediul mijloacelor de avertizare sonora si optica,
in cazul depasirii valorilor prescrise pentru temperatura si presiunea uleiului, si prin dispozitivele de
blocaj al alimentarii cu combustibil a motorului, in cazul scaderii nepermise a presiunii uleiului sau
al cresterii temperaturii acestuia peste valoare ma"ima admisa.
In fig. + se prezinta schema sistemului de ungere a unui ansamblu de .4, in care este
prezent si un separator de ulei.
1ompa de transfer ( aspira din tancurile de rezerva 1 si refuleaza in tancurile $ si 4. Din
tancurile de decantare $ si 4 uleiul poate alimenta gravitational carterele celor doua .4 si tancul de
circulatie a turbosuflantelor si, prin valvulele cu trei cai 1(, separatorul de ulei 1$. In functie de
caracteristicile uleiului acesta poate fi preincalzit, variabil, cu ajutorul preincalzitorului 1* si a
valvulei termoregulatoare 14.
#leiul separat poate fi refulat in tancurile de decantare sau in sistemul de ungere a .4 si
turbogeneratorului. 2eparatorul 1$, supravegheat de tabloul de automatizare 1', prin circuitele
selectate de valvulele cu trei cai 1(, poate aspira si din carterele .4 si, de asemenea, poate refula
catre carterele sau tancurile de circulatie.
0ig. +. 2chema instalatiei de
unegere a unui ansamblu de .4.
1-tancuri de ulei de rezerva; (-
pompa de transfer; $-tanc de ulei de
serviciu; 4-tancul de serviciu al
turbogeneratorului; *-priza de
ambarcare-debarcare a uleiului; '-
.4; +-turbogenerator; ,-pompe de
circulatie a uleiului;--racitoare de
ulei; 1%-filtre duble; 11-valvula
termoregulatoare; 1(-valvule cu trei
cai; 1$-separator centrifugal; 14-
valvula termoregulatoare; 1*-
preincalzitorul separatorului; 1'-
indicatoare.
1ompele de ulei , aspira din carterul .4 si refuleaza in racitorul - sau prin valvula
termoregulatoare 11 in magistrala de ungere a motorului. Din carterul motorului poate aspira si
pompa de ungere antrenata de motor.
1resiunea in sistem poate fi reglata prin modificarea tensiunii arcului valvulei b8-pass, care
echipeaza pompele de circulatie sau cu ajutorul valvulei de reglare 14.
4
-14-
Instalatia de ungere a .1
0ig. ,. 2chema instalatiei de ungere
a .1 0I4)!.
1-.1; (-tanc de ulei de rezerva
pentru .1; $-tanc de ulei de
rezerva pentru .4; 4-tanc de ulei
pentru cilindri .1; *-dispozitiv de
alimentare cu ulei a cilindrilor .1;
'-tanc de circulatie pentru .1; +-
pompe de circulatie pentru .1; ,-
filtre; --racitoare; 1%-valvula
termoregulatoare; 11-separator; 1(-
dispozitiv de actionare automata a
separatorului; 1$-.4; 14-
tahogenerator; 1*-pompa de
circulatie pentru .4; 1'-filtru; 1+-
ejector; 1,-sistem 92tand-b8:; 1--
indicator de nivel; (%-presostat;;
(1-termostat; ((-indicatoare de
nivel in 133!; ($-tablou pentru
supravegherea sistemului de
ungere; (4 si (*-semnalizare pentru
separator si presiune minima la .1!; ('-2top62tart pentru pompele de circulatie; (+, (, si (--
semnalizatoare pentru presiune minima la pompele de circulatie, temperature uleiului din tancul de
circulatie si nivelul uleiului pentru ungerea cilindrilor.
In fig. , se prezinta un sistem comple" de ungere care echipeaza motoarele navale construite
de firma 0I4).
2upravegherea tuturor parametrilor sistemului se face local si prin transmiterea datelor la
distanta in 133!.
In schema se remarca e"istenta unui separator centrifugal care deserveste atat .1 cat si .4.
2eparatorul 11 prin legaturi de intercone"iune poate deservi in caz de avarie si instalatia de separare
a combustibilului daca separarea acestuia se face intr-o singura treapta. 2eparatorul lucreaza in
regim automat.
2chema de principiu a unui separator comple" purificator-clarificator! de tip ;estfalia, cu
spalare automata electropneumatica! este prezentata in fig. -. 4limentarea cu ulei a separatorului
se poate face cu pompe actionate de la motor sau electric in cazul separatoarelor de debite mari!.
0ig. -. 2chema separatorului de ulei cu functionare
automata.
1-panou de comanda si supraveghere; (-conducta de
apa de amorsare; $ si 4-valvule solenoidala si
pneumatica; * si '-tubulaturi pentru evacuarea
uleiului curat si alimentarea cu apa de la tancul de
compensare!; +-electromotor de antrenare; , si --
tubulaturi pentru evacuarea apei murdare si a
impuritatilor mecanice; 1%-indicator de debit; 11-
tahometru.
*
-14-
2chema unui sistem de ungere a .1 care cuprinde si instalatiile de ambarcare, transfer si
separare a lubrifiantilor in varianta .4< este prezentata in fig. 1%.
0ig. 1%. 2chema instalatiei de
ambarcare-debarcare, transfer si
separare a uleiului.
1-tanc de ulei uzat lucrat!; (-spre
tancul de circulatie; $-de la tancul de
circulatie; 4-electropompa de transfer;
*-filtru; '-separator; +-pompa de
refulare a separatorului; ,-pompa de
aspiratie a separatorului; --
preuncalzitorul separatorului cu
abur!; 1%-preincalzitorul pentru apa
de spalare; 11-tanc de compensare
incalzit; 1( si 1$-tancuri cu ulei de
rezerva si ulei separate!; 14, 1* si
1'-prize de ambarcare-debarcare; 1+-
valvule de legatura cu instalatia de
alimentare cu combustiil; 1,-valvula
termoregulatoare; 1--dispozitiv de
reglare a debitului de abur; (%-b8-
pass-ul pompei de rezerva.
4mbarcarea diferitelor sorturi de uleiuri se face prin gurile de ambarcare 14, 1* si 1',
plasate in bordurile navei. 4celeasi guri prize!- se utilizeaza si in cazul debarcarii uleiurilor.
7lectropompa de transfer cu roti dintate 4, protejata pe aspiratie de filtrul *, are posibilitatea
prin manevrarea bateriilor de valvule sa transfere uleiul din fiecare tanc peste bord sau in oricare alt
tanc. De asemenea, pompa de transfer 4 poate fi conectata si la instalatia de transfer a
combustibilului, in caz de avarie a acesteia.
Instalatia este supravegheata automat utilizand sisteme electrice sau electro-pneumatice.
)emperatura de intrare a uleiului in separator este reglata de valvula termoregulatoare 1,, cu
actionare electropneumatica. 1resiunea este masurata continuu cu manometere si presostate local
sau cu transmitere la distanta!, reglajul realizandu-se cu valvula b8-pass (%. <ivelul in tancuri se
masoara manual sau automat.
Dereglarile in sistem sunt semnalate sonor si optic.
2chema sistemului propriu-zis
de ungere a .1 .4<!, pentru
motoarul lent =2> -%61'% 4 si
motorul semirapid 5 *(6**4, care
copleteaza sistemul de ambarcare,
transfer si separare este prezentat
in fig. 11.
0ig. 11. 2chema instalatiei de
ungere a .1 .4<!:
'
-14-
1-.1; (-tanc de circulatie; $-spre separator si pompa de transfer; 4-de la separator, pompa de
transfer si prizele de ambarcare; *-filtre magnetice; '-electropompe de circulatie; +-racitoare; ,-
valvula termoregulatoare; - si 1%-intrare si iesire apa de mare; 11 si 1(-filtru automat si filtru
indicator, 1$-manometre; 14-conducta de ulei pentru ungerea lagarelor .1; 1*, 1+ si 1,-tancuri
pentru postungere, ulei cilindri si serviciu pentru .1; 1'-pompa de transfer pentru ungerea
cilindrilor .1; 1--b8-pass; (%-termosat; (1-presostat diferential; ((-semnalizator pentru presiune;
($-manometre; (4-indicator termostate; (* si ('-scurgeri de ulei din carter si turbosuflante; (+-
priza de intrare a uleiului pentru ungerea turbosuflantelor.
)ancul de circulatie (, alimentat de la separator sau de la tancurile de rezerva gravitational
sau cu pompa de transfer!, este dotat cu o serpentina de incalzire cu abur a uleiului. )ancul este
plasat sub .1 pentru a fi posibila scurgerea uleiului care a lucrat in punctele de ungere.
Din tancul (, uleiul este aspirat prin sorburi si tubulaturi separate, prevazute cu filtre
magnetice, de pomele ', antrenate cu electromotoare si supravegheate printr-un sistem 92tand-b8:.
1ompele ' refuleaza intr-o tubulatura comuna din care se ramifica tronsoanele pentru racitoarele +,
valvula de b8-pass manuala 1- de reglare a temperaturii! si intrarea directa in valvula
termoregulatoare ,, actionata electropneumatic. /eglajul temperaturii uleiului se realizeaza in
conformitate cu comenzile stabilite de termostatul (% si de valvula termoregulatoare ,. )emperatura
uleiului poate fi reglata si prin modificarea cantitatii sau vitezei apei de mare in racitoarele de ulei.
0iltrarea uleiului, inainte de a intra in rampa de ungere, se realizeaza intr-o prima treapta in
filtrul automat cu curatire automata! 11. 1resiunea in filtru in functie de gradul de murdarire! este
supravegheata prin cele doua manometer ($, montate in amonte si aval de filtru, si de presostatul
diferential (1. 5a scaderea presiunii sub %.,-1 bar valoare reglata de presostatul diferential!,
scadere vizibila si la manometrele ($, se declanseaza alarma sonora si optica ((.
Inaite de intrarea in motor, uleiul strabate filtrul indicator 1(, care este de asemenea
supravegheat de un presostat diferential. Intrarea uleiului in motor se realizeaza prin conducta 14,
iar in turbosuflanta prin racordul (+.
#leiul uzat lucrat! se scurge in carterul motorului si de aici in tancul de circulatie prin
tubulaturile (* si ('.
Dupa oprirea motorului, pentu o racire treptata a organelor mobile se utilizeaza tancul 1*, de
post-ungere, montat superior. In schema se prezinta si instalatia de alimentare cu ulei a pompelor de
ungere a cilindrului, care se compune din pompa de transfer 1', taancul de rezerva 1+ si tancul de
serviciu 1,.
Instalatia de ungere a lagarelor .1
0ig. 1(. 2chema instalatiei de
ungere a lagarelor .1 0I4)!.
1-.1; (-tanc de circulatie; $ si *-
taancuri de rezerva pentru cilindri si
carter; 4-pompe de circulatie; ' si
,-filtre; +-racitoare; --dispozitiv de
oprire a .1 la scaderea presiunii
uleiului; 1%-sistem 92tand-b8:
pentru pompele de circulatie; 11-
separator; 1( si 1$-pompe de
+
-14-
aspiratie si refulare; 14-preincalzitor; 1*-tubulatura de abur; 1'-valvula termoregulatoare; 1+-
paanou de comanda si supraveghere pentru separator; 1,-valvula solenoidala.
In fig. 1( este prezentata schema subsistemului de ungere sub presiune a lagarelor arborelui
cotit, capului de cruce si a"ului cu came a .1 0I4)!
1ompele de circulatie 4, actionate de electromotoare, aspira din tancul de circulatie (, plasat
sub carterul .1 1. )ubulaturile de aspiratie sunt dotate cu filtre magnetice '. 7lectropompele de
circulatie 4 sunt prevazute cu sisteme de protectie 92tand-b8: 1%; acestea refuleaza in racitoarele de
ulei +. 4ccesul uleiului pentru ungerea lagarelor si pentru racirea pistoanelor, acolo unde este
cazul! se face dupa ce acesta a fost filtrat in filtrele fine ,.
1rotectia motorului, in cazul presiunii scazute a uleiului de ungere sau a ine"istentei
acestuia, se realizeaza cu ajutorul blocajului electromagnetic -, care anuleaza injectia
combustibilului.
,