Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA Ovidius Constanta

FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC INDUSTRIAL I MARITIM


SPECIALIZAREA AUTOVEHICULE RUTIERE
AN UNIVERSITAR !"#$ % !"#&
PROIECT DE AN
Disciplina : Mecatronica automobilului
modern
Condu'ato( )tiin*i+i' Stud,nt
P(o+- d(-in.- Posto/a'0, Vi'to( And(,i

T,1a d, 2(oi,'t
Sist,1, d, dist(i3uti, va(ia3i/a /a 1otoa(,/, 'u
a2(ind,(, int,(na

Introducere
Inca din secolul XIX au fost folosite astfel de sisteme la motoarele cu aburi, prin
anii 1920 solutia a fost adoptata la unele motoare de aviatie, abia la sfarsitul anilor
1960 fiind brevetat primul sistem functional capabil de a modifica inaltimea de
deschidere a supapelor in timpul functionarii motorului.
Circulatia gazelor in motoarele cu timpi este controlata de supape actionate in
cvasitotalitatea cazurilor de arborii cu came. Profilul, pozitia si dimensiunea
camelor determina inaltimea de ridicare a supapelor si momentul in care
incepe deschiderea acestora, asigurand in acest fel functionarea optima a
motorului la un anumit regim. !tilizand mecanismele de variere a parametrilor
mentionati se obtine un domeniu de functionare optimizata e"tins contribuind la
cresterea performantelor si reducerea consumului si a emisiilor poluante.
#otoarele cu mai mult de 2 supape pe cilindru, de e"emplu, au elasticitate
redusa dar acest dezavanta$ poate fi partial compensat prin utilizarea distributiei
variabile. La turatii ridicate ale motorului, o intarziere mai mare a inchiderii
supapei de admisie asigura o umplere mai buna a cilindrilor, insa aceeasi
intarziere determina o functionare defectuoasa la ralanti si in regimuri de turatii
scazute, cand o parte din amestecul carburant aspirat este %suflat& inapoi in
admisie.In cazul motoarelor destinate competitiilor optimizarea distributiei se
face pentru regimurile de turatii ridicate si din aceasta cauza nu pot mentine
o turatie de mers in gol normal.
Sistemul de distributie reprezinta ansamblul organelor motorului care asigura
umplerea periodica a cilindrilor cu ameste carburant sau aer si evacuarea gazelor
de ardere din cilindrii motorului intr!o anumita ordine de lucru"
Sistemul de distributie este alcatuit din trei parti:
mecanismul acre comanda deschiderea si inchiderea periodica a
orificiilor de admisiune si evacuare ale cilindrilor;
colectorul de gaze care distribuie si transporta gazele proaspete intre
cilindrii motorului si colecteaza gazele de ardere din cilindrii
transportandu!le in atmosfera;
amortizorul de zgomot"
De obicei ultimele doua parti se trateaza la instalatia de alimentare" #entru
comanda deschiderii si inchiderii orificiilor de admisiune si evacuare se disting trei
procedee denumite corespunzator: distributie prin supape distributie prin sertare si
distributie prin lumini" #rimele doua procedee impun utilizarea unui mecanism
distinct de comanda a distributiei" $ltimul procedeu realizeaza comanda orificiilor cu
a%utorul mecanismului biela!manivela prin intermediul direct al pistonului"
D,s'(i,(,- Ti2u(i Const(u'tiv,
&oate motoarele moderne au nevoie de aplicarea distributiei variabile pentru a satisfice
cerintele din ce in ce mai severe de economicitateemisii poluante si performante
dinamicedupa cum mentionam si intr!un articol anterior"
Distributia este variabila atunci cand durata de deschidere si inaltimea de ridicare ale
supapelor sunt variabile eide asemenea momentele de deschidere si inchidere ale acestora
nu sunt fi'e" In literature de specialitatea acestea sunt cunoscute sub numele de
(()*(ariable (alve )ctuation S+stem, sau ((& *(ariable (alve &iming S+stem,"
Denumirile de mai %os folosite si commercial de catre producatorireprezinta denumiri ale
unor sisteme de distributie variabila
! (alvetronic de la -M.
! ((E/ de la Nissan*(ariable (alve Event and /ift,
! (&E0 de la 1onda
! (ario0am #lus de la #orsche
! MI(E0 de la Mitsubishi* Mitsubishi Innovative (alve timing and lift
Electronic0ontrol,
! (alvematic de la &o+ota
! Multiair de la 2iat"
In general modificarea momentului deschiderii supapei este realizata prin
intercalarea unui dispozitiv hidraulic intre pinionul de actionare si arborele cu came acesta
fiind capabil sa modifice pozitia relativa a celor doua repere in trepte *doua sau chiar trei in
cazul VANOS % 4M5, sau continuu" (ariatorul foloseste 2(,siun,a u/,iu/ui din sistemul
de ungere al motorului care este diri%ata printr!o ,/,'t(ova/va comandata la randul sau de
unitatea de control motor *ECU, si poate fi montat fie pe arborele care comanda supapele
de admisie fie atat pe acesta cat si pe cel de evacuare" Strategia de functionare ia in calcul in
principal tu(atia si sa('ina motorului"
Solutiile tehnice difera de la un constructor la altul e'istand variante care utilizeaza 'a1,
1u/ti2/, 'u 2(o+i/, di+,(it, si 3comuta4 intre acestea" #rofilul diferit al camelor are
avanta%ul de a avea unul destinat +un'tiona(ii /in, cu emisii reduse la regimuri de turatie
%oasa si unul agresiv menit sa asigure 1a6i1u1 d, 2ut,(, /a tu(atii (idi'at,"
5 solutie deosebita se intalneste la unele motoare F,((a(i care dispun de came cu profiluri
t(idi1,nsiona/, si la care arborele cu came se deplaseaza a'ial astfel modificandu!se lobul
urmarit de culbutor"
Sist,1u/ d, dist(i3uti, To7ota VVT%I
''()i, sau 'ariable 'alve (iming cu inteligen *, este o tehnologie de
automobile variabila a supapelor de sincronizare dezvoltat de (o+ota, asem*n*tor
de performan * la ',-./ 0#1. ''()i a fost introdus 2n 1996, variaz* 2n func ie de
momentul 2n care supapele de admisie prin a$ustarea rela iei dintre unitatea
arborelui cu came 3curea, foarfece, unelte sau lan 4 i arborelui cu came de
admisie./istemul ''()i este destinat controlului arborelui cu came de admisie 2ntr)
un interval de 50 6 3din !nghi ,rbore cotit4 pentru a furniza sincronizare supapei
ideal pentru condi iile de func ionare a motorului. ,cest lucru 2mbun*t* e te cuplu
2n toate domeniile de tura ie a motorului, precum i cre terea economiei de
combustibil i reducerea emisiilor de no"e.
7rin utilizarea tura iei motorului, volumului de aer de admisie, pozi iei clapetei
i temperatura lichidului de r*cire a motorului, 8C# calculeaz* momentul optim al
supapei pentru fiecare condi ie de conducere si controleaza distributia supapelor
arborelui cu came. 9n plus, 8C# utilizeaz* semnale de la senzorul de pozi ie a
arborelui cu came i senzorul de pozi ie a arborelui cotit pentru a detecta
sincronizarea supapei in timp real, oferind astfel un control de feedbac: pentru a
realiza sincronizarea supapei int*.
Multi)ir" 0ea mai noua varianta pentru distributia variabila
De!a lungul timpului s!au facut studii pentru eliminarea arborilor cu came si actionarea prin
alte metode a supapelor" Incercarile de a actiona electromagnetic supapele ar impune
trecerea instalatiilor electrice ale autovehiculelor la tensiuni superioare *67 (, din cauza
puterilor mari ale electromagnetilor aparand probleme de incompatibilitate cu o sumedenie
de echipamente" In prezent la 1otoa(,/, d, Fo(1u/a # deschiderea supapelor se face prin
arbori cu came *obligatie regulamentara, insa readucerea supapelor in pozitia 3inchis4 este
realizata 2n,u1ati' si nu cu arc"
Fiat este primul constructor care a introdus in productia de serie un motor la care actionarea
supapelor de admisie este realizata +a(a uti/i8a(,a unui a(3o(, 'u 'a1," )cest sistem
denumit Mu/tiai( a fost introdus in anul 7889 pe modelul A/+a%Ro1,o Mito" )cesta are
un a(3o(, 'u 'a1, *#, pentru actionarea su2a2,/o( d, ,va'ua(, *!, prevazut in plus cu
cate o 'a1a *$, care printr!un mecanism hidraulic actioneaza fiecare pereche de su2a2,
d, ad1isi, *9, ale unui cilindru" Deschiderea acestora este controlata electronic urmarind
fidel profilul camei atunci cand ,/,'t(ova/va *:, este inchisa" 2iind posibila obtinerea unor
inaltimi de ridicare a supapelor variabile de la 8 la ridicarea ma'ima *ca si in cazul
(alvetronic, ni'i 1otoa(,/, Mu/tiAi( nu au '/a2,ta d, a'',/,(ati," Este posibila de
asemenea realizarea unor momente de deschidere si inchidere ale supapelor diferite intre
limitele ridicarii camei"
2unctionarea sistemului se bazeaza pe e'istenta unei 'a1, *$, pe a(3o(,/, d, dist(i3uti,
*#, al su2a2,/o( d, ,va'ua(, *&," #rin antrenarea 2o12,i *;, aceasta cama genereaza
presiune hidraulica transmisa in sistemul de actionare a supapelor de admisie care poate
directiona uleiul sub presiune prin intermediul ,/,'t(ova/v,i *:, pentru actionarea supapelor
de admisie in sensul deschiderii sau inchiderii" In cazul in care presiunea uleiului nu este
utilizata in timpul generarii sale de catre cama ea va fi stocata de catre a'u1u/ato(u/
0id(au/i' *#", de unde va putea fi utilizata pentru actionarea supapelor chiar si dupa ce s!a
incheiat actiunea 'a1,i *$, asupra 2o12,i *;,"
"
DISTRI 4U< IE VARIA4IL% SISTEMU L VALVETRON IC
Sistemul (alvetronic ce echipeaz: noile motoare cu patru cilindri a firmei -M.
a ap:rut pe pia;: <n luna iunie a anului 788= o dat: cu lansarea modelului >=?ti 0ompact"
0aracteristica notabil: a motorului sistemul (alvetronic face din aceasta primul motor
din lume fara obturator func;ia sa fiind inlocuit: de ridicarea variabil: a supapelor de
admisie")ceast: inova;ie reprezint: un salt <n istoria motoarelor cu ardere
intern: comparabil ca semnifica;ie cu trecerea de la carburator la sistemul de
in%ec;ie de la managementul mecanic al motorului la cel electronic")vanta%ul const: in
reducerea semnificativ: a consumului de combustibilcombinat: cu o sc:dere a emisiilor
poluante precum si un r:spuns mai bun al motorului"
#an: acum procesul de control al distribu;iei gazelor unui motor cu aprindere
comandat: a fost un compromis intre putere @i cuplupe de o parte @i consum de
combustibil emisii @i confort pe de alt: parte"0omanda variabil: a supapelor a culminat
cu sistemul (anos produs de -M. ca cea mai sofisticat: tehnologie de acest tip
care reduce compromisul la minimum dar nu poate furniza o solu;ie complet: @i
multilateral:" )ceasta deoarece clapeta obturatoatre *clapeta de aer, face imposibila
reducerea consumului peste o anumit: limit: pentru ca se obstruc;ioneaz: admisia liber:
a aerului <n motor pentru o gam: larg: de regimuri de func;ionare" #entru a recapitula
acest aspect amintim c: obturatorul controleaz: sarcina motorului" 2:r: obturator
motorul ar func;iona la sarcin: ma'im:" )tunci cAnd clapeta de aer nu este complet
deschis: se produce o sc:dere de putere
@i o cre@tere de consum datorat: rezisten;ei gazodinamice introduse de obturator" De@i
(anos este capabil sa regleze momentele de deschidere @i <nchidere ale supapelor aceasta
op;iune de control a motorului are unele limite"
2ig" =" Schema de principiu al sitemului (alvetronic
Speciali@tii de la -M. au reu@it s: ob;in: efectul produs de obturator prin
<nlocuirea acestuia cu un sistem de ridicare variabil: a supapei de admisie cre<nd astfel
primul sistem de distribu;ie variabil: total: utilizabil la un automobil de serie"
Denumit (alvetronic sistemul are la baz: distribu;ia variabil: (anos care se bucur:
de%a de succes pe pia;:" )cum sistemul adi;ional de ridicare variabil: a supapei de
admisie a%usteaz: ac;iunea efectiv: a camei @i <n consecin;: aria orificiului oferit de
supapa de admisie @i durata de deschidere func;ie de cerin;ele specificate implicate"
Reducerea consumului de combustibil realizat: de conceptul de control al sarcinii
f:r: obturator este de aproi'mativ =8B conform ciclului
E$ @i de cel pu;in =8B <n condi;ii normale de conducere"Economia cre@te cu atat mai
mult cu cat @oferul utilizeaza motorul la sarcini @i tura;ii reduse"
#oten;ialul oderit de (alvetronic este mult mai mare decAt la alte sisteme de
distribu;ie variabil:"
2$N 0 CI 5N) R E ) () / ( E& R 5N I 0
Dn principiu (alvetronic este format din urm:toarele componente: arborele de
distribu;ie al supapelor de admisie opt pArghii intermediare @i un arbore e'centric" )cest
modul preasamblat este plasat <n chiulas:" Gra;ie (alvetronic arborele de distribu;ie nu
ac;ioneaza direct asupra culbutorilor ci prin intermediul unei pArghii intermediare" Spre
deosebire de culbutori care sunt pozi;iona;i orizontal sub arborele de distribu;ie
pArghiile intermediare sunt a@ezate vertical lAng: arborele de distribu;ie" Ele sunt
prev:zute <n partea de mi%loc cu o rol: care urm:re@te profilul camei" #artea de %os a
acestora se spri%in: pe rola culbutorului iar cea de sus pe un arbore
e'centric tot prin intermediul unei role"
2ig" 7" Succesiunea etapelor de concepere a sistemului
0And arborele de distribu;ie se rote@te pArghia intermediar: se mi@c: asemeni
unui pendul" #entru a converti aceast: mi@care orizontal: <ntr!una
vertical: pArghia are un contur cu o form: comple': comparabil: la prima vedere cu
un bumerang; %um:tatea liniei de contur se mi@c: paralel cu colbutorul cealalt:
%umatate este sub un mic unghi" Numai cAnd partea <nclinat: a conturului
ac;ioneaz: asupra rolei culburatorului ap:sandu!l <n %os <n timpul procesului supapa de
admisie se deschide"
Datorit: raportului de transmisie a parghiei numai %um:tate din conturul
<ntregului bumerang este sesizat: de c:tre culbutor" #unctul de <nceput @i cel de sfar@it al
acestei %um:t:;i este determinat de punctul de pivotare al pArghiei" )ici intr: <n rol
arborele e'centric comandat de un electromotor"
2ig" >" Electromotorul de actionare a sectorului din;at
)tunci cAnd preseaz: pe rola superioar: a pArghiei intermediare spre arborele de
distribu;ie punctul de pivotare @i corespunz:tor zona efectiv: a conturului
bumerangului se schimb: <n consecin;:" )ceasta <nseamn: c: <nal;imea de ridicare a
supapei de admisie poate varia <ntre pozi;ia <nchis *doar teoretic, @i pozi;ia de
deschidere ma'im: acesta fiind principiul de baza al sistemului (alvetronic"
Dnal;imea de ridicare a supapei variaz: <ntre 8 @i 9E mm" Motorul electric care
regleaz: arborele e'centric prin intermediul unui angrena% melcat are nevoie de doar
>88 de milisecunde pentru a se mi@ca de la
pozo;ia de ridicare minum: la cea ma'im:" Dn plus e'ist: @i posibilitatea sistemului
(anos de a roti arborii de distribu;ie ai supapelor de admisie @i ai celor de evacuare <ntr!
un interval de rega% de ?8 de grade R)0"
2ig" 6" 0ursa supapei
#entru realizarea regla%elor sunt necesare sisteme de control e'trem de
puternice" De aceea (alvetronic are propriul s:u computer conectat cu unitatea central: a
motorului ambele <nsumAnd o capacitate de =? Mb"
&oate p:r;ile <n mi@care ale sistemului de comand: a supapelor sunt optimizate
pentru a se reduce masa total: la F7 grame pentru fiecare supap: stabilind <n acela@i
timp un record <n materie de fric;iune prin utilizarea rolelor"
(alvetronic nu operez: numai cu precizia unui ceasornic ci este fabricat @i cu
aceast: precizie" #Arghiile intermediare sunt turnate printr!un proces special @i apoi
prelucrate cu o pricizie <ntAlnit: pAn: acum doar <n fabricarea sistemelor de in%ec;ie ale
motoarelor diesel" )stfel forma particular: a pArghiei! conturul bumerangului! este
finisat: cu o precizie de F miimi de milimetru"
)()N&)GE DE0ISI(E
$n alt avanta% al (alvetronic este ca ofer: un consum de combustibil comparabil
cu cel ob;inut de motoarele pe benzin: cu in%ec;ie direct: dar f:r: compromisuri <n
termeni de emisie" Din acest motiv nu reclam: tehnologia de management a emisiilor
poluante ca motoarele cu in%ec;ie direct:" $n alt avanta% este ca motorul cu
(alvetronic nu necesit: combustibil f:r: sulf ca motoarele cu in%ec;ie direct: @i atinge
nivele <nalte de economicitate utilizAnd toata gama de cifre octanice e'istent:"
Dn afar: de aceste remarcabile beneficii <n termeni de economie de combustibil
conceptul (alvetronic ofer: @i alte avanta%e:
!pornire e'celent: la rece ;
!mers lini@tit al motorului ;
!un r:spuns direct @i spontan niciodat: atins pan: <n prezent" )ceste
beneficii sunt atribute ale caracteristicilor fundamentale ale
noii tehnologii -M.: la sarcini par;iale motorul (alvetronic lucreaz: cu ridic:ri ale
supapei de admisie relativ mici de apro'imativ 8H!7 mm" 0And ridicarea supapei este
atAt de mic: combustibilul intr: <n camera de ardere printr!un orificiu <ngust permi;And
*numai datorit: vite+ei de curgere, ca amestecul aer I combustibil s: se atomizeze <n mod
ideal chiar @i <n cazul motorului rece" #ulverizarea fin: a combustibilului este de
asemenea condi;ia necesara pentru o aprindere @i o ardere rapida @i eficace" Dn plus e'ist:
@i avanta%ul mersului lini@tit la sarcini par;iale deoarece supapele de mi@c: u@or <n aceste
condi;ii"
Dnc: un avanta% este spontaneitatea cu care raspunde motorul cAnd @oferul apas:
accelera;ia" )ceasta se datoreaz: faptului c: managementul sarcinii motorului se
realizeaz: chiar la nivelul camerei de ardere
eliminAndu!se <ntArzierea <ntre momentul apas:rii accelera;iei @i r:spunsul motorului"
2ig" H" Diagrama de moment
Noul motor de patru cilindri produs de -M. impune un standard @i pantru
comportamentul la sarcin: total: furnizAnd astfel performan;e dinamice @i caracteristici
neatinse pAn: <n prezent" )stfel puterea motorului de ="F= care va echipa modelul >=?ti
este de FH J. la HH88 rpm iar cuplul este de =EHNm la >EH8 rpm" 0el pu;in 98B din
valoarea cuplului este disponibil: <ntr!un interval de tura;ii de >888 rpm"
M5& 5R D N D N& RE GI ME N5$
Nu numai chiulasa dar @i <ntregul motor are un design total nou avAnd o
gam: larg: de caracteristici speciale <n scopul reducerii consumului @i cre@terii
fiabilit:;ii" -locul motorului este fabricat din aluminiu prin turnare sub presiuneceea
ce permite o reducere a grosimii pere;ilor @i o scadere a masei"
Dntre carter @i baia de ulei e'ist: un cadru care con;ine cei doi arboride echilibrare
precum @i pompa de ulei amplasat: dedesubt" )ceasta configura;ie face ca <ntregul
mecanism motor s: fie compact @i stabil reducAnd astfel transmiterea vibra;iilor c:tre alte
componente" &oate reperele au'iliare sunt fi'ate direct pe blocul motor prin intermediul
@uruburilorf:r: s: mai fie necesare suporturi"
Depresiunea necesar: func;ion:rii servofrAnei furnizat: de obturator la motoarele
conven;ionale este generet: <n acest caz de o pomp: de vacuum dispus: la cap:tul a'ei
cu came a supapelor de evacuare"
Motorul este totu@i prev:zut cu un tip de obturator <ns: acesta <ndepline@te numai
func;ii de diagnosticare @i de ventila;ie a rezervorului de combustibil" Dn condi;ii normale
de func;ionare obturatorul r:mAne deschis la ma'imim"
0a la toate motoarele-M. arborii de distribu;ie sunt antrena;i prin intermediul
unui lan; ce nu necesit: <ntre;inere pe parcursul <ntregii durate de
serviciu a motorului"
2ig" ?" Distributie cu lan; specific: -M.
5rificiile pentru lichidul de r:cire din %urul c:m:@ilor de cilindri permit aplicarea
unui nou concept de curgere a fluidului cu numai un sfert din rezisten;a la curgere
uzuala" )stfel nu e'ist: circula;ie for;ata a
lichidului de r:cire prin blocul motor aceasta fiind asigurat: numai de diferen;a de
presiune" 0a rezultat pompa de ap: este numai %um:tate ca m:rime decAt uan
conven;ional: iar puterea absorbit: este sc:zut: cu ?8B" #ompa de ap: dispus: pe blocul
motor <n partea de ie@ire a evacu:rii are ac;ionare comun: cu pompa servodirec;iei @i
livreaz: lichid de r:cire direct c:tre chiulas:" /a chiulas: lichidul de r:cire curge mai
<ntAi c:tre punctele cele mai fierbin;i din zona supapelor de evacuare @i apoi c:tre cele de
admisie" )vanta%ul procesului de curgere este e'celenta eficien;: a r:cirii cu temperaturi
ma'ime prin chiulas: cu apro'imativ ?8 de grade mai reduse decAt la un motor cu lichidul
de r:cire curgAnd longitudinal de la un cap:t la cel:lalt" Marele avanta% const: <n
reducerea consumului de combustibil datorat: mic@orarii puterii necesar: ac;ion:rii
pompei @i un control mai bun al detona;ieidatorat r:cirii mai bune a chiulasei"
Dispunerea pompei de lichid @i a celei pentru servodirec;ie
permi;Andu!i s: func;ioneze cu un consum de putere mai redus"
& E1N5/ 5GIE )()NS)& K #E N& R$ 05M#5NE N&E
Noul motor -M. ofer: ultimele realiz:ri tehnologice @i pentru celelalte
componente ale sale"
0omputerul de bord este un microprocesor de baz: al sistemului care controleaz:
aprinderea in%ec;ia de combustibil senzorul de o'igen si alte func;ii au'iliare"
)cesta aprvizioneaz: cu date de ie@ire un computer de bord prevazut cu un
ecran pentru a vizualiza informa;ii despre consumul mediu de combustibil distanta care
poate fi parcurs: cu combustibilul din rezervor viteza medie temperatura e'terioar: si
altele"
2ig" E" Sistemul de management al motorului
DME monitorizeaz: <n permanen;: factori cum ar fi temperatura motorului
viteza cantitate de aer introdus: <n motor compozi;ia gazelor arse @i chiar
altitudinea"
DME analizeaz: parametrii motorului de sute de ori pe secund: pentru a
ob;ine ma'imul de performan;: si eficien;:"
DME are un program de autoprote%are <n eventualitatea unei erori electrice"De
asemenea este prev:zut cu 5-D *on board diagnostic,"
0ele dou: sarcini principale ale DME sunt:
! In%ectarea unei doze optime de combustibil;
! ) da scAnteia la timp"
#entru a putea fi posibile aceaste dou: condi;ii sistemul trebuie s: @tie e'act
parametrii motorului"
DME trebuie s: se bazeze pe trei lucruri:
! cAt aer patrunde <n camera de ardere;
! pozi;ia clapetei;
! tura;ia motorului"
2olosind informa;ia despre cAt aer p:trunde <n camera de ardere DME
folose@te o diagam: de consum care determin: timpul cAt trebuie s: stea deschis
in%ectorul in timpul unui ciclu de func;ionare pentru a in%ecta doza optim: de
combustibil"
#e toata durata admisieigrosimea %etului de combustibil este modificat
@i de informa;iile pe care le d: senzorul de o'igen care este plasat <n colectorul de
evacuare @i determin: concentra;ia de o'igen din gazele arse"
Dn cazul unei defec;iuni electrice DME se poate reconfigura de unul singur prin
devierea problemei"
Nucleul unui DME este microprocesorul care e'ecut: apro'imativ dou: zeci de
milioane de opera;ii pe secund:"
Microprocesoarele sunt proiectate pentru o durat: de via;a de cel pu;in o sut: cincezeci
de mii de ore de func;ionare <n compara;ie cu un automobil <n ompara;ie cu un
automobil care are apro'imativ patru mii de ore de func;ionare"
Iat: doar cAteva dintre aceste componente @i caracteristicele lor
principale :
!control al detona;iei pentru benzine cu cifra octanic: cuprins: <ntre FE @i 99 ;
!sistem de aprindere f:r: <ntre;inere ;
!supape cu compensare hidraulic: a %ocului @i lan; de distribu;ie f:r: <ntre;inere;
!filtrul de ulei se schimb: prin partea de sus a motorului ;
!indicatorul service care avertizeaz: asupra intervalelor de service <n func;ie de
regimurile <n care a fost folosit motorul ;
!arbori de echilibrare pentru eliminarea vibra;iilor ;
!volant cu doua mase pentru un mers lini@tit al motorului mai ales la ralanti ;

!arbori de distribu;ie prevazu;i cu lagare cu role pentru

reducerea la ma'imim a frec:rilor @i sc:derea consumului de combustibil ;
!precatalizatoare dispuse pe galeriile de evacuare pentru reducerea emisiilor poluante
#)RI$ 0LM&IG)&
Noua generatie de motoare -M. este prima pentru care toate componentele au fost
proiectate @i construite printr!un proces digital tridimensional" )cesta furnizeaz: o
enorm: <mbun:t:;ire a eficien;ei gra;ie combina;iei dintre simul:ri varia;ia
parametrilor realizarea cu prototipuri stabilirea cu gri%: a dimensiunilor @i similarea
procesului de asamblare"
Dn domeniul de utilizare relevant (alvetronic reduce consumul de combustibil cu cel
pu;in =8B" Datorit: celor ==H 0# ai motorului -M.
>=?ti atinge o vitez: ma'im: de 7=8 JmIh @i <nregistreaz: un consum combinat
*conform normelor E$, de ?9 lI=88 Jm cu 8E l mai pu;in decAt predecesorul s:u @i cu
= l mai mai pu;in decAt ceilal;i competitoridin clasa sa" (alvetronic este deasemenea
cea mai semnificativ: @i mai remarcabil: tehnologie folosit: de -M. pentru atingerea
viitoarelor cerin;e privind economia de combustibil ale $E care impun o reducere a
consumului de combustibil la =68 grame de 057 pe Jm pAn: <n anul 788F"
#entru a oferi cAt mai multor posesori de autoturisme -M. avanta%ele (alvetronic
motoarele cu F @i =7 cilindri vor fi deasemenea convertite la noua tehnologie pAn: <n
7887" )ceasta reflect: filisofia -M. de a furniza cele mai avansate @i competitive
tehnologii nu numai pentru cateva modele produse <n serie mic: ci @i introducerea
acestor noii tehnologii cAt mai repede posibil pe toate pie;ele de pe glob"
)ceasta schimbare de generaie a motoarelor reprezinta cel mai mare in istoria firmei
-M."
Con'/u8i, =
Daca dorim performantaconsum redus si poluare scazutatrebuie sa echipam motoarele
cu sisteme de distributie variabilaiar daca acestea sunt insotite de sisteme de control al
cursei supapeloreficienta gestiunii motorului creste"

S-ar putea să vă placă și