Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI DISCIPLINA: Mentenanța Sistemelor de Propulsie

FACULTATEA TRANSPORTURI
Departamentul Autovehicule Rutiere TITLUL LUCRĂRII: Mentenanța sistemului de alimentare
cu motorină: sistemul cu rampă comună; sistemul cu pompă
STUDENT: Malace Bogdan
injector; sistemul cu unități de pompare individuale
GRUPA ȘI SUBGRUPA: 8404 b
DATA:29.03.2021
Scopul lucrării: studierea construcției, modului de funcționare și modificării stării tehnice ale pompei de înaltă presiune din
sistemul cu rampă comună, ale injectoarelor de motorină, ale pompelor injector și ale unităților de pompare individuale.

Funcțiunile sistemului: stocarea unei cantități corespunzătoare de combustibil; să asigure introducerea în camera de
ardere a unei doze de combustibil, în funcție de regimul de funcționare a motorului; introducerea unei doze de combustibil
trebuie făcută la momentul optim și după o lege de debitare care să conducă la o evoluție corespunzătoare a proceselor de
ardere; să asigure o orientare optimă a jetului de combustibil în camera de ardere, în concordanță cu geometria și cu
mișcarea organizată a aerului din interiorul acesteia.
Schițele sistemelor investigate:

Figura 1. Pompă de înaltă presiune din sistemul cu rampă comună [2] Figura 2. Injector de motorină din sistemul rampă comună [1]

Unelte și dispozitive utilizate: unitate de diagnosticare prin interfață OBD, set șurubelnițe, dispozitiv pentru extragerea
injectoarelor, dispozitive pentru diagnosticarea injectoarelor, ceas comparator, ohmmetru.

Verificări: Se utilizează echipamente de verificare specifice fiecărui producător sau echipamente de verificare mai generale care verifică parametrii impuși
la monitorizarea prin normele de diagnosticare la bordul autovehiculului (OBD – On Board Diagnostics).
În cazul injectorului de motorină cu acționare electromagnetică din sistemul cu rampă comună se verifică debitul de motorină de pe retur fără demontarea
acestuia (debitul de motorină se măsoară în eprubete gradate și trebuie să fie în limitele prescrise de constructor). De asemenea, pe stand se verifică
calitatea jeturilor de motorină, etanșeitatea injectorului, buna funcționare a solenoidului supapei de comandă.
În cazul pompei de înaltă presiune din sistemul cu rampă comună se verifică presiunea realizată la acționarea demarorului cu ajutorul unui traductor
montat la racordul de ieșire către rampa comună (valoarea presiunii refulate trebuie să fie peste o limită impusă de constructor).
În cazul turbosuflantelor se verifică jocul axial, respectiv radial al arborelui în lagăre.
Pentru bujiile incandescente verificarea constă în măsurarea rezistenței electrice a acestora.

Modificarea stării tehnice: (după [1])


La nivelul pompei de înaltă presiune din sistemul cu rampă comună se produc modificări ale stării tehnice la nivelul elementului de pompare,
electrosupapei pentru controlul presiunii și dispozitivului pentru scoaterea din funcțiune a unui element de pompare.
În cazul elementului de pompare se poate manifesta uzare de abraziune în cazul cuplei piston-cilindru, respectiv uzare de adeziune ce poate avea drept
consecință griparea pistonului în cilindru. Uzare de contact apare la nivelul cuplei dintre tachetul pistonului și suprafața exterioară a inelului ce se
montează peste excentricul arborelui pompei. De asemenea, se produce uzarea suprafeței interioare a inelului și a excentricului peste care inelul este
montat.
La nivelul pompei pot să apară neetanșeități cauzate de uzarea elementului de etanșare dintre capacul și corpul pompei (pe suprafața exterioară a
pompei se observă urme de oxidare, respectiv exfoliere a vopselei). Totodată, se poate produce și uzarea manșetei de rotație de pe arborele pompei.
În cazul electrosupapei pentru controlul presiunii din rampa comună se poate produce colmatarea filtrului sită din vârful supapei, străpungerea
înfășurării solenoidului care acționează tija, blocarea supapei.
La nivelul dispozitivului pentru scoaterea din funcțiune a unui element de pompare se poate produce străpungerea înfășurării solenoidului, blocarea
tijei de acționare.
De asemenea, supapele de admisiune, respectiv supapele de refulare se pot bloca.
În interiorul pompei pot să apară depuneri cauzate de contaminarea motorinei cu alte substanțe. Aceste lucru poate conduce la blocarea pistoanelor,
implicit a pompei.
Corpul pompei de înaltă presiune se poate fisura.
Pompa de transfer prezintă uzare de abraziune, respectiv de adeziune între cele două rotoare cu profil hipotropoid și pe rotorul ce se învârte în carcasă
având ca rezultat particule metalice ce pot bloca pompa de înaltă presiune.
În cazul traductorului de temperatură montat în ansamblul pompei poate avea loc depuneri și contaminări ale senzorului traductorului.
La nivelul rampei de combustibil poate să aibă loc blocarea electrosupapei de control a presiunii. Pe vârful injectoarelor se poate depune calamină, iar
în interiorul pulverizatorului și pe acul injectorului se depune cocs. Din această cauză, orificiile pulverizatorului se obturează parțial sau total.
În cazul sistemelor de recirculare a gazelor arse pot avea loc depuneri de carbon și ulei având ca efect reducerea secțiunii de curgere, blocarea clapetei
sau supapei.
La nivelul colectorului de admisiune au loc depuneri de carbon, ulei.
În cazul turbosuflantelor se poate produce griparea arborelui cauzată de o ungere defectuoasă. De asemenea, se poate produce ruperea rotoarelor,
ruperea arborelui, topirea paletelor. Totodată, un joc excesiv în lagăr conduce la deformarea palelor ca urmare a lovirii în carcasă.
Bujiile incandescente pot prezenta depuneri de calamină pe vârf. De asemenea, din cauza unui regim termic ridicat se poate produce topirea sau erodarea
parțială a vârfului.
Reglaje:
În general, nu există reglaje care se pot realiza în cazul acestor sisteme de alimentare cu motorină.
La unele sisteme cu rampă comună, pompa de înaltă presiune are pe pinionul de antrenare repere pentru poziționarea
relativă față de pinionul arborelui de distribuție.
La sistemele cu pompă injector se reglează jocul între șurubul cu cap sferic filetat în culbutorul de acționare și pivotul de
acționare a pompei.

Observații și concluzii:
În situația depresurizării sistemului de alimentare cu motorină pentru efectuarea unor operații precum înlocuirea filtrului
de combustibil este necesar să se realizeze o amorsare a sistemului conform indicațiilor constructorului, astfel încât să se
umple pompa de înaltă presiune cu combustibil. De exemplu, în cazul unei pompe de înalte presiune din sistemul cu rampă
comună în situația în care ansamblul tachet cu rolă – piston a rămas în zona superioară se poate produce rotirea tachetului
cu rolă, astfel încât contactul nu se mai face corect între rolă și camă producându-se o uzare excesivă a pieselor.
Este foarte important ca motorină să fie filtrară corespunzător, deoarece existența particulelor abrazive conduc la apariția
fenomenele de uzare ce modifică funcționarea corespunzătoare a diferitelor componente din sistemul de alimentare cu
motorină. De asemenea, este necesar ca motorina să prezinte proprietăți de ungere foarte bune, deoarece în majoritatea
cuplelor cinematice asigură ungerea suprafețelor în contact. Proprietățile de ungere ale motorinei sunt influențate de
procentul de sulf din compoziție (un procent de sulf mare îmbunătățește proprietățile de ungere ale motorinei).
O operație de întreținere necesară în cazul sistemelor de alimentare cu motorină este înlocuirea filtrelor de combustibil
conform indicațiilor constructorului.
Este necesară înlocuirea garniturilor de etanșare, atât la admisiunea combustibilului, cât și pe traseul de retur atunci când
pompa injector a fost demontată.
Rampa de combustibil prezintă niște pereți foarte groși pentru a putea rezista presiunilor foarte mari din sistemul de
alimentare cu motorină.
În cazul sistemelor cu pompă injector, respectiv cu pompă individuală pentru fiecare cilindru alimentarea cu motorină se
face prin chiulasă, respectiv prin blocul motor acest lucru conduce la o creștere a temperaturii combustibilului. Este necesar
ca pentru traseul de retur să se monteze un schimbător de căldură pentru reducerea temperaturii motorinei.
Sistemele de recirculare se pot monta atât pe traseul de înaltă presiune, cât și pe traseul de joasă presiunea (după filtrul
catalitic). Avantajul sistemului pe joasă presiune constă în faptul că gazele de evacuare sunt filtrate și răcite.
Bibliografie:
[1] Toma, M. „Mentenanța Sistemelor de Propulsie”, notițe de laborator.

[2] https://dieselnet.com/tech/diesel_fi_common-rail_control.php
Legendă:

(Figura 1): 1. Arbore cu excentric; 2. Inel; 3. Piston; 4. Element de pompare; 5. Supapa de admisiune; 6. Supapa de refulare;
7. Element de etanșare; 8. Racord către rampa comună; 9. Electrosupapa pentru controlul presiunii; 10. Vârful supapei; 11.
Racord către returul de combustibil; 12. Racord alimentare cu combustibil; 13. Supapa de reținere a combustibilului în
pompă; 14. Canalizație de admisiune a combustibilului;

(Figura 2): 1. Racord retur motorină; 2. Conexiune electrică; 3.solenoid; 4. Racord pentru motorina din rampa comună; 5.
Bilă; 6. Orificiu de comunicare între retur și camera de comandă; 7. Orificiu de comunicare între camera de comandă și
canalul cu motorină la presiunea din rampa comună; 8. Camera de comandă; 9. Tija injectorului; 10. Canalul cu motorină la
presiunea din rampa comună; 11. Acul injectorului;

S-ar putea să vă placă și