Sunteți pe pagina 1din 7

Carte tehnică

SEPARATOR DE ULEI

ECO DEO 5
ECO DEO 7
ECO DEO 7C
ECO DEO 11
ECO DEO 11C
ECO DEO 17
ECO DEO 22
ECO DEO 28
ECO DEO 32
pag. 2

Stimate client,

Vă mulţumim că aţi achiziţionat unul dintre produsele firmei noastre şi suntem siguri că veţi fi pe deplin mulţumiţi
de performanţele acestuia.

Produsul este conform cu standardele naţionale ale ţărilor membre UE care adoptă standardele europene
armonizate UNI EN12566-3/2005

Prezenta carte tehnică însoţeşte fiecare produs şi conţine toate datele tehnice şi constructive necesare cunoaşterii
modului de montare, funcţionare şi exploatare aseparatorului de ulei, astfel încât să se realizeze o utilizare optimă
a acesteia. De aceea considerăm că este de datoria noastră să vă facem cunoscute următoarele:
■ pentru a evita situaţiile neplăcute este obligatoriu citirea cu atenţie a acestei Cărţi Tehnice;
■ montarea separatoarelor de ulei, se va face de către o firmă specializată;
■ în cazul unor defecţiuni datorate montajului necorespunzător care poate duce la fisurarea bazinului sau la alte
defecţiuni, firmei noastre nu-i revine nici o obligaţie faţă de d-voastra.

Vă mulţumim pentru alegerea făcută de d-voastra. şi sperăm să ne consideraţi furnizorul dvs şi în viitor.

Cu deosebit respect,
edildue srl

INDEX
Reglementari tehnice...........................................................................................................................pag. 3
Observaţii tehnice................................................................................................................................pag. 3
Domenii de aplicare.............................................................................................................................pag. 3
Avantajele produsului..........................................................................................................................pag. 3
Nomenclatura......................................................................................................................................pag. 4
Dimensiunile produsului.......................................................................................................................pag. 4
Alegerea produsului.............................................................................................................................pag. 4
Principii de funcţionare........................................................................................................................pag. 4
Norme de instalare..............................................................................................................................pag. 4
Ingropare fără structură de protecţie...................................................................................................pag. 4
Ingropare cu structură de protecţie.....................................................................................................pag. 5
Exploatare si intretinere......................................................................................................................pag. 5
Marcaje...............................................................................................................................................pag. 6
Performanţe........................................................................................................................................pag. 6
Garanţia produsului.............................................................................................................................pag. 6
Inovare tehnologica…………………………………………………………………………………………….pag. 6
pag. 3

REGLEMENTĂRI TEHNICE
Separatorul de ulei din polietilena lineara, eate compus din două încăperi monobloc, bazinul intern care colecteaza
uleiul şi bazinul extern pentru colectarea si evacuarea apelor reziduale epurate.Separatorul de ulei mai prezinta un
capac central cu filet pentru inspecatrea si preluarea uleiulilor dar si pentru preluare de nisipuri si materiale inerte
scurse in incaperea externa ,o gura de intrare a rezidurilor, o gura de iesire a apelor tratate si un orificiu pentru
indepartarea bio-gazelor. Toate vor prezenta garniture de cauciuc.

PRODUCĂTOR
TELCOM SPA-ITALIA.

OBSERVAŢII TEHNICE

Separatoarele de ulei, realizate din polietilena , material complet creciclabil, se folosesc pentru a epura apele
infestate cu uleiuri minerale ne-emulsionate si pentru a reintroduce apa in circuitul natural in scopul protejarii
mediului. Separatoarele de ulei se amplaseaza inainte de deversarea apei in canalizarea publica sau in amonte la o
instalatie adecvata de epurare.

Se interzice introducerea in separatorul de ulei a apelor pluviale care se scurg de pe acoperisuri.

DOMENII DE APLICARE
Separatoarele de ulei se utilizeaza pentru tratarea apelor provenite din:
-Service-uri mecanice
-Spalatorii auto
-Parcari auto
-Societati industriale unde apa pluviala de pe pavaj este poluata cu uleiuri
-Garaje industriale
-Piete

AVANTAJELE PRODUSULUI
- dimensiuni mici din material reciclabil, inchis ermetic;
- suprafata interioara si exterioara rezista la atacul acizilor, bazelor, a substantelor organice si a uleiurilor vegetale si
sintetice;
- reacţie neutră la radiaţiile UV;
- usor de transportat si de depozitat, datorita constructiei monobloc si a greutatii reduse;
- usor de instalat;
- rezistenţa mecanică şi termică la temperaturi cuprinse între -60°C şi +80°C;
- rezistenţă la coroziune 30 ani;
- nu ocupă spaţiu (trebuie îngropat);
- nu necesita alimentare cu energie electrica;.
pag. 4

NOMENCLATURA
Elementele principale care compun separatorul de ulei sunt prezentate in fig. 1.
I -– orificiu de intrare ape uzate
B -- racord de evacuare bio-gaz
C -- capac de inspecţie
S –zona de sedimentare
E-- orificiu ieşire ape tratate
D –zona de colectare apa tratatade sedimentare
N – nervuri de intarire a bazinului

ALEGEREA PRODUSULUI

La alegerea separatoarelor de ulei TELCOM trebuie sa se ia in calcul marimea suprafetei si debitul precipitatiilor .
Separatoarele de ulei trebuie sa fie dimensionate tinand cont de o sectiune utila destinata plutirii uleiurilor care sa
nu fie mai mica de 0,25 mp pentru fiecare litru, in functie de volumul de intrare.

Alegerea de volume mai mari cu siguranta nu va compromite functionarea separatorului de ulei ci va permite
utilizatorului sa recurga la operatiile de extragerea uleiurilor, mai rar.

PRINCIPII DE FUNCŢIONARE
Principiul de functionare se bazeaza pe diferenta de greutate specifica dintre apa si uleiuri, respectiv a materialelor
solide aflate in apele reziduale.Separatoarele de ulei sunt formate din bazine stationale dotate cu un compartiment
intern, in care sa da posibilitate uleiuriilor si reziduriilor sa se scurga conform mecanismelor fizici de separare
gravimetrica.lichid-lichid; substantele separate raman captive in compartimentul intern, in timp ce rezidurile epurate
trec in bazinul principal prin deschiderea specifica de pe fundul compartimentului intern. Namolul si particolele grele
se decanteaza la partea inferioara iar uleiul se separa si se ridica la suprafata. Apa uzata astfel epurata trece in
bazinul principal prin deschiderea specifica de pe fundul compartimentului intern si se evacueaza.

NORME DE INSTALARE
Amplasamentul separatorului de ulei trebuie să corespundă următoarelor cerinţe şl condiţii:
- să se asigure pe cât posibil curgerea apelor reziduale prin gravitaţie în toate compartimentele separatorului de ulei;
- să se asigure accesul uşor pentru extragerea periodica a materialului prezent,in compartimentul intern( ulei si
material sedimentat)/;
- solul trebuie să prezinte un factor de permeabilitate la apă corespunzător, pentru a servi drept receptor al apelor
epurate;
-se recomandă pentru ingroparea produsului, asistarea de catre un tehnician capabil sa propuna solutiile in functie de
natura si de starea terenului;
pag.5

ÎNGROPAREA FĂRĂ STRUCTURĂ DE PROTECŢIE (1)


Bazinul trebuie să fie integral îngropat în pământ, fiind prevăzut cu un tub de ventilare adecvat pentru evitarea
mirosurilor urâte şi de asemenea trebuie să se asigure accesul pentru vidanjare şi inspecţie periodică.
Pentru îngroparea bazinului trebuie săpată o groapă cu dimensiunile mai mari cu 30 cm faţă de cele ale bazinului.
Baza gropii trebuie realizată plană şi rezistentă pentru a suporta sarcina produsă de bazinul plin, printr-un strat de
nisip de 10 - 15 cm compactat, care asigură o aşezare stabilă a bazinului (fig. 2a).
Trebuie evitat contactul cu suprafeţe aspre.
Inainte de instalarea bazinului în groapă, trebuie stabilite punctele de localizare a ştuţurilor de alimentare şi de
evacuare.
Acoperirea bazinului cu pământ, trebuie executată după ce acesta va fi umplut cu apă până la jumătatea volumului
maxim, pentru a se evita deformarea produsului.
Nivelul umplerii cu pământ până la nivelul ţevii de evacuare nu trebuie să depăşească nivelul de umplere al bazinului
cu apă.
Operaţiunea de umplere: se foloseşte pământul provenit din săpături, verificându-se să nu conţină pietre cu margini
ascuţite şi, executat în straturi de cea. 30 cm odată şi compactat. In timpul acoperirii bazinului, acesta este umplut
simultan cu apă, verificându-se constant poziţionarea şi localizarea bazinului (fig. 2b).
Dacă malurile gropii se surpă uşor, se va turna un strat de beton de cel puţin 15 cm grosime. în cazul circulaţiei
pietonale sau a circulaţiei autoturismelor, umplerea superioară trebuie executată după instrucţiunile unui tehnician
specializat în acest sens (fig. 2c, 2d).
ÎNGROPAREA CU STRUCTURA DE PROTECŢIE (2)
în cazul în care bazinul este instalată în zone cu terenuri mlăştinoase sau când pânza freatică este aproape de
fundul gropii, existând posibilitatea de a fi inundată, produsul trebuie protejat cu o structură monolită din beton
(fig.2e).
Indiferent de soluţia aleasă 1 sau 2, odată introdus bazinul în groapă, poate fi acoperit cu condiţia să fie asigurat
accesul pentru vidanjare şi accesul la racordul pentru evacuarea biogazului.

fig. 2a. fig. 2b.


fig.2d
pag.6

EXPLOATARE SI INTRETINERE
Instalatia trebuie verificata lunar, respective dupa fiecare ploaie abundenta ;
In cazul in care grosimea stratului de material poluant adunat la
suprafata impiedica circulatia libera a lichidelor, acesta trebuie indepartat;
in cazul in care spatial de decantare se umple cu namol ,trebuie indepartat;

Namolurile provenite din separatorul de ulei se considera deseuri periculoase.


Indepartarea si transportul impuritatilor adunate in instalatie
(namol uleios si uleiuri)se va efectua numai de personal autorizat.
Se vor respecta cu strictete prevederile legale privind manipularea
deseurilor periculoase.

MARCAJE
Pe produs apar urmatoarele marcaje;
-firma producatoare;
-data si anul fabricatiei;
-tipul de polietilena din care este confectionat bazinul;
-simbolul “PRODUS RECICLABIL” care indica respectarea normelor europene garantand un produs reciclabil
100% care protejeaza si apara mediul inconjurator;
-rezistenta la temperaturi de la -60ºC -+80ºC;

PERFORMANTE
Societatea producatoare TELCOM Italia garanteaza pentru fiecare separator de ulei din propria productie,
urmatoarele:
-indepartarea materialului plutitor>90%
-produse dimensionate conform normellor din Comunitatea Europeana;

GARANTIA PRODUSULUI
Societatea producatoare TELCOM Italia ofera pentru separatorul de ulei;
-garantie de 30 de ani pentru rezistenta la coroziunea de profunzime:

INOVARE TEHNOLOGICA
Societatea producatoare TELCOM Italia ,a fost prima societate care a intuit potentialul imprimarii rotative
devenind lider al sectorului cu 19 instalatii cu miscare circularA , 450 de angajatii, fabric in Europa, America,
Asia pe o intindere totala de 54 000mp acoperiti
Dimensiunea industrial si tehnologiile inovatoare sunt parte integranta a modului de a face afaceri a societatii
Telcom, dar elemental determinant al succesului societatii este marea pasiune cu care personalul calificat
urmareste toate fazele ciclului de prelucrare de la crearea matritei la finisajul manual al produselor.Societatea
detine un depozit,dintre cele mai mari din lume cu mai mult de 20 000 mp acoperiti si cu o capacitate simultana
de incarcare egala cu 18 autotrenuri avand contacte comerciale si joint-ventures consolidate in cele
cinci continente.
UTILAJE, ECHIPAMENTE Şl ACCESORII PENTRU CONSTRUCŢII

■ elemente pentru colectarea / evacuarea apelor menajere şi pluviale


- capace şi geigere din fonta
- capace cu sifon din PVC
- camine de colectare din PVC,
- grilaje şi capace din PVC pentru camine de colectare
- canal de evacuare ape uzate şi accesorii

■ statie de epurare
- bazine septice IMHOFF
- separator de grasimi
- separator de ulei
- separator de nisip sau de particule grele
- accesorii

■ statie de pompare ape


rezervoare pentru lichide alimentare şi nealimentare
- îngropate
- neîngropate

■ sisteme de irigati"
elemente de sustinere
- popi telescopici
- schele metalice 9 utilaje
- betoniere
- circular

sediu TIMISOARA ------------------------------------------


Calea Stan Vidrighin 16 A
tel. 0256 - 291519 ; 222033 ; fax. 0256 - 222030
tel. 0720 222 450 ; 0788 604 291
reprezentanta ARAD
Calea Radnei 258 tel/fax 0257 - 259945

www.edildue.ro