Sunteți pe pagina 1din 2

juridice.

ro
http://www.juridice.ro/108161/scurte-consideratii-in-legatura-cu-modificarile-normei-de-metrologie-legala-nml-021-05-aparatepentru-masurarea-vitezei-de-circulatie-a-autovehiculelor-cinemometre.html

Scurte consideratii in legatura cu modificarile Normei de


metrologie legala NML 021-05 Aparate pentru masurarea
vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)
Andrei PAP

1. In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 546 din 6


august 2009, a fost publicat Ordinul directorului general al
Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 187/2009 privind
modificarea si completarea Normei de metrologie legala NML
021-05 Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a
autovehiculelor (cinemometre), aprobata prin Ordinul
directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala
nr. 301/2005.
Avand in vedere frecventa cu care se invoca in fata
instantelor de judecata, in cauze ce au ca obiect plangeri
contraventionale intemeiate pe dispozitiile OUG nr. 195/2002
privind circulatia pe drumurile publice (republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 670 din 3 august
2006), prevederi ale NML 021-05, precum si faptul ca acest
act normativ a suferit modificari majore, consideram benefic a aduce in atentie cateva dintre modificarile
intervenite odata cu emiterea recentului Ordin nr. 187/2009, mentionat mai sus.
2. In ceea ce priveste cerintele tehnice ale aparatului de masurare a vitezei (cinemometru), modificarile pct. 3,
subpunctul 3.5, paragraful 3.5.1 dispun ca inregistrarile efectuate trebuie sa contina cel putin:
data si ora la care a fost efectuata masurarea;
valoarea vitezei masurate;
imaginea autovehiculului, din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare al acestuia.
Observam ca din inregistrare nu trebuie sa reiasa si faptul ca autotestarea a fost efectuata, astfel cum instituia
vechea reglementare. La subpunctul 3.2.6 insa, se prevede ca este necesar ca cinemometrul sa fie prevazut cu
o functie de autotestare, care sa poata pune in evidenta orice defect sau dereglare functionala, ce pot avea
influenta asupra exactitatii de masurare. Aceasta functie trebuie sa fie activata automat la fiecare punere in
functiune a cinemometrului, avand si posibilitatea de a fi activata manual de catre operator, ori de cate ori se
considera necesar. In cazul depistarii unor defecte sau dereglari functionale, acestea vor fi semnalate iar
functionarea cinemometrului va fi blocata.
3. O alta modificare importanta este cea intervenita asupra subpunctului 3.8.2 care in forma initiala prevedea ca
amplasarea cinemometrelor care functioneaza in regim stationar trebuie facuta astfel incat sa se evite
pozitionarea lor in apropierea surselor puternice de radiatii electromagnetice. Cum majoritatea echipajelor de
politie dotate cu aparat de masurare a vitezei erau pozitionate in orase/sate langa emitatoare de radio sau
televiziune, linii electrice de inalta tensiune etc., soferii-contravenienti aveau motive temeinice ca, in fata
instantei, sa se prevaleze de acest aspect. Actualmente subpunctul 3.8.2 este abrogat, astfel incat eventualele
argumente care au la baza acestei dispozitii raman fara efecte.
4. Un alt aspect invocat in continutul plangerilor contraventionale formulate de soferii sanctionati este cel legat de

atestatul de operator radar pe care agentul de politie trebuia sa il detina in momentul in care efectua inregistrari
cu aparatul radar. Conform noii reglementari, pct. 4 a fost abrogat in intregime. Acesta prevedea atat
obligativitatea, pentru agentul de politie, de a detine atestat de operator radar, cat si faptul ca inregistrarile nu pot
constitui probe legale in urmatoarele cazuri:
daca masurarile au fost efectuate in conditii de ceata, ploaie, ninsoare sau furtuna;
daca cinemometrul este destinat numai utilizarii in regim stationar, iar masurarile au fost efectuate cu
cinemometrul in miscare;
daca, in momentul masurarii, in raza de masurare a aparatului se deplaseaza simultan mai multe autovehicule,
iar autovehiculul vizat nu poate fi pus clar in evidenta.
5. In sfarsit, modificari relevante se refera la erorile maxime tolerate pentru masurarea vitezei, astfel cum sunt
prezentate la punctul 3 subpunctul 3.1, paragraful 3.1.1 din Norma.
Andrei PAP