Sunteți pe pagina 1din 29

Bugetul de capital:

Descriere activ
Terenuri
Cladiri
Echipamente
Infrastructura
Utilitati
Montaj
Testare echip.
Avize
Costuri neprev.
TOTAL

Valoare
1000000
3000000
4000000
500000
450000
50000
50000
40909
909091
10000000

Amortizabil V. anuala amort.


Nu
Da
300000
Da
400000
Da
50000
Da
45000
Nu
Nu
Nu
Nu
795000
pe an

Bugetul de capital:

10000000 Euro

Structura de capital:
Credit bancar
Obligatiuni
Actiuni
Datorie / Actiuni

Ponderea
20%
50%
30%

Valoare
2000000
5000000
3000000
10000000
2.33 (Nota: tot ce este peste 2 este foarte indatorat)

este foarte indatorat)

Banca A:
Credit in valoare de 2.000.000 Euro
Dobanda 10% pe an
Rambursare in serii anuale egale, scadenta 5 ani, perioada de gratie 2 ani
Pasul 1: Completarea tablourilor de amortizare aferente celor doua credite
Anii
1
2
3
4
5

Principal Dobanda
0
0
0
0
806667
242000
806667
161333
806667
80667

Anuitate
0
0
1048667
968000
887333

C ramas
2200000
2420000
1613333
806667
0

Pasul 2: Estimarea VAN pentru cele doua credite (voi alege max VAN)
Anii
1
2
3
4
5

An in valuta
CSV
Credit A
Credit B
Leu/EUR Leu/USD
0
832229.1958
4.7
3.1
0
832229.1958
5.0
3.2
1048667 832229.1958
5.2
3.3
968000 832229.1958
5.5
3.4
887333.3 832229.1958
5.7
3.5

An in lei
Credit A
0
0
5462832
5294745
5096192

Pasul 3: Estimarea RIR pentru cele doua alternative (RIR trebuie sa dea aceeasi solutie)
Metoda grafica (prin incercari)
k
15.6%
Anii
Credit A 1/(1+k)^n An act
1
0 0.865052
0
2
0 0.748315
0
3 5462832 0.647331 3536261.496
4 5294745 0.559975 2964925.13
5 5096192 0.484407 2468633.596
VA
8969820
VAN
30180
Metoda 2: folosind SOLVER din Excel

k
15.6%
15.4%
RIR

VAN
30180
-30312
61.24%

Metoda 3: Folosind functia din Ex

Anii

k
15.5%
Credit A 1/(1+k)^n An act
1
0 0.865801
0
2
0 0.749611
0
3 5462832 0.649014 3545454.545
4 5294745 0.561917 2975206.612
5 5096192 0.486508 2479338.843
VA
9000000
VAN
0

Initial
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
RIC
Dobanda
Solutia:

Banca B:
Credit in valoare de 3.000.000 dolari
Dobanda 12% pe an
Rambursare in anuitati constante, scadenta 5 ani, nu am perioada de gratie

doua credite
Anii
1
2
3
4
5

Principal
Dobanda
472229.1958
360000
528896.6993 303332.4965
592364.3032 239864.89258
663448.0196 168781.17619
743061.782
89167

An constante:

An in lei
Credit B
2571588.22
2648735.86
2728197.94
2810043.88
2894345.19

Anuitate
832229
832229
832229
832229
832229

C ramas
2527771
1998874
1406510
743061.8
0

832229.196

An in lei actualizate
Credit A
Credit B
0.925925926
0
2381100
0.85733882
0
2270864
0.793832241
4336572
2165731
0.735029853
3891796
2065466
0.680583197
3468383
1969843
TOTAL
11696751
10853005
Credit initial
9000000
9000000
VAN
-2696751
-1853005
Solutia (max de VAN):
Credit B
1/(1+k)^n

ie sa dea aceeasi solutie)

Metoda 3: Folosind functia din Excel RIR

3
4.5
50.0% in 3 ani
16.67%

(VA a anuitatilor)

este mai bun

Fluxuri in lei neactulizate


Credit A
Credit B
9000000
9000000
0
-2571588
0
-2648736
-5462832.38
-2728198
-5294745.23
-2810044
-5096192.28
-2894345
15.50%
15.36%
10%
12%
Credit B
este mai convenabil sub aspectul costului

Planul de finantare:
Sursa

Credit

Detaliu
oferta

Valoare credit: 2000000 Euro, 5


ani, serii anuale egale, 2 ani
perioada de gratie, dobanda 10%
pe an

Cost

15.50%

Obligatiuni
Valoarea emisiunii: 5000000 Euro, PE=10
Euro / oblig., se emit 500000 oblig.,
rascumpararea lor se face in transa finala, PR =
14 Euro / oblig., VN = 12 Euro / oblig. Si
cuponul anual este de 10%
23.51%

Tablourile de amortizare pen


Actiuni
Valoarea emisiunii: 3000000 Euro, VN = 10 Euro / actiune,
Nr. Actiuni = 300000 actiuni, D(1 an) = 1 Euro / actiune,
D(2 an) = 1,2 Euro / actiune, D(3 an) = 1,5 Euro / actiune,
D(4 an) = 1,6 Euro / actiuni, D(5 an) = 1,7 Euro / actiuni,
PR (5 an) = 17 Euro / actiune
28.38%

Credit
Anii
1
2
3
4
5
Obligatiuni
Anii
1
2
3
4
5
Cost:
Initial
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
IRCost
Actiuni
Initial
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
IRR

lourile de amortizare pentru instrumentele de datorie:

Principal Dobanda
0
0
0
0
806666.667 242000
806666.667 161333.3
806666.667 80666.67

(Euro)
Anuitate
0
0
1048667
968000
887333.3

Nr. Oblig. Principal


0
0
0
0
0
0
0
0
500000
6000000

Cupon
600000
600000
600000
600000
600000

Lei
C ramas An in lei
2200000
0
2420000
0
1613333 5462832
806666.7 5294745
0
5096192

Prima Anuitate C. ramas


0
600000 6000000
0
600000 6000000
0
600000 6000000
0
600000 6000000
1000000 7600000
0

Fluxuri (lei)
22500000
-2835000
-2976750
-3125587.5
-3281866.9
-43648829
23.5% pe an

Fluxuri
45
-4.725
-5.9535 (dividendul
-7.8139688 (dividendul
-8.751645 (dividendul
-107.39909 (dividendul
28.38%

este
este
este
este

de
de
de
de

1.2
1.5
1.6
1.7

Euro)
Euro)
Euro)
Euro)

Credit
Oblig
Dobanda Dobanda
0 2835000
0 2976750
1260654 3125588
882457.5 3281867
463290.2 3445960

Proiectia cheltuielilor financiare:


An 1
An 2
An 3
An 4
2835000 2976750 4386241 4164324

An 5
3909250

Proiectia capitalului ramas de rambursat (datoriile pe termen lung):


An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
8200000 8420000 7613333 6806667
0

Costul mediu ponderat al capitalului asociat planului de finantare


Sursa
Credit
Obligatiuni
Actiuni

Valoare
2000000
5000000
3000000

Pondere
Cost
20% 15.50%
50% 23.51%
30% 28.38%

Rata de impozitare a profitului:


CMPC

16%
20.99% pe an

Estimarea veniturilor:

Venituri
Cantitate
Pret (lei)

An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
38193427 38193427 38193427 38193427 38193427
100000
600

100000
600

100000
600

100000
600

100000
600

Estimarea cheltuielilor:
Categoria de cheltuieli
Materii prime
Utilitati
Consumabile
Salarii (plus contributii)
Tertii
Taxe si impozite locale
Chelt. Financiare
TOTAL

An 1
An 2
An 3
8000000
8000000
8000000
7000000
7000000
7000000
2000000
2000000
2000000
15000000
15000000
15000000
5000000
5000000
5000000
100000
100000
100000
2835000
2976750
4386241
39935000 40076750 41486241

An 4
An 5
8000000
8000000
7000000
7000000
2000000
2000000
15000000
15000000
5000000
5000000
100000
100000
4164324
3909250
41264324 41009250

Proiectia CPP:
Nr.
1
2
A
3
4
5
6
7
8
9
B
C
10
11
D
12
13
E
14
15
F
16
G

Categoria
Venituri din vanzarea productiei
Venituri din vanzarea marfurilor
Venituri din exploatare (1+2)
Costul cu marfurile
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile
Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli cu utilitatile
Cheltuieli cu tertii
Cheltuieli cu taxele locale
Amortizarea mijloacelor fixe
Cheltuieli din exploatare (3->9)
Rezultatul din exploatare (A-B)
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar (10-11)
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar (12-13)
Total venituri (A+10+12)
Total cheltuieli (B+11+13)
Profitul brut (14-15)
Impozit pe profit (16%)
Profit net (F-16)

An 1
38193427.4
0
38193427
0
10000000
15000000
7000000
5000000
100000
795000
37895000
298427.36
0
2835000
-2835000
0
0
0
38193427.4
40730000
-2536573
-405851.623
-2130721

An 2
38193427.4
0
38193427
0
10000000
15000000
7000000
5000000
100000
795000
37895000
298427.36
0
2976750
-2976750
0
0
0
38193427.4
40871750
-2678323
-428531.623
-2249791

An 3
38193427.4
0
38193427
0
10000000
15000000
7000000
5000000
100000
795000
37895000
298427.36
0
4386241
-4386241
0
0
0
38193427.4
42281241
-4087814
-654050.203
-3433764

An 4
38193427.4
0
38193427
0
10000000
15000000
7000000
5000000
100000
795000
37895000
298427.36
0
4164324
-4164324
0
0
0
38193427.4
42059324
-3865897
-618543.529
-3247354

An 5
38193427.4
0
38193427
0
10000000
15000000
7000000
5000000
100000
795000
37895000
298427.36
0
3909250
-3909250
0
0
0
38193427.4
41804250
-3610823
-577731.691
-3033091

Proiectia de bilant:
Nr.
A
B
1
2
3
C
4
5
6
7
8
D

Categorii
Active fixe
Active circulante
- Numerar
- Creante
- Stocuri
TOTAL ACTIVE (A+B)
Capital social
Rezerve
Provizioane
Datorii pe TL
Datorii pe TS
TOTAL PASIVE (4->8)
Diferenta A / P

Fondul de rulment
(A pe TS si P pe TS)

An 1
8155000
8108842.7357
3789500
1909671.3678
2409671.3678
16263842.7
3000000
0
1909671.3678
8200000
3744500
16854171.4
-590328.6322

An 2
7360000
8108842.736
3789500
1909671.368
2409671.368
15468843
3000000
0
1909671.368
8420000
2729500
16059171
-590328.632

An 3
6565000
8108842.736
3789500
1909671.368
2409671.368
14673843
3000000
0
1909671.368
7613333
2741167
15264171
-590329

An 1
4364343

An 2
5379343

An 3
5367676

An 4
An 5
5770000
4975000
8108842.736 8108842.736
3789500
3789500 Ipoteza
1909671.368 1909671.368 Ipoteza
2409671.368 2409671.368 Ipoteza
13878843 13083843
3000000
3000000
0
3764500
1909671.368 1909671.368 Ipoteze
6806667
0
2752833
5000000 Ipoteza
14469171 13674171
-590329
-590328.632
An 4
5356009

An 5
3108843

de lucru: 10% din total cheltuieli de exploatare


de lucru: 5% din cifra de afaceri este realizata prin operatiuni care
de lucru: 5% din CA este stoc cu produsul finit si 5% din materiile

de lucru: 5% din CA a investitiei


de lucru: 10% din cifra de afaceri

exploatare
realizata prin operatiuni care presupun credit comercial
dusul finit si 5% din materiile prime este stoc cu materia prima

Proiectia de flux de numerar a investitiei:


Nr
A
1
2
3
B
4
5
C
D
E
F
G

Categorie
Intrari (1+2+3)
Cifra de afaceri
Investitii noi
Credite noi pe TL
Iesiri de resurse (4+5)
Cheltuieli din exploatare (fara amortizare)
Cheltuieli financiare
Cheltuielile cu amortizare
Fondul de rulment (bilant)
Flux de numerar brut (A-B-C+D)
Impozit pe profit (proiectia CPP)
Flux de numerar net (E-F+C)
Profit net (pentru comparatie)

An 1
38193427
38193427
0
0
39935000
37100000
2835000
795000
4364343
1827770
-405851.62
3028622
-2130721

Determinarea valorii reziduale a investitiei:


Folosim metoda perpetuitatii
Flux de numerar din ultimul an este:
870751
CMPC (din planul de finantare):
20.99%
Valoarea reziduala:

4147490

An 2
38193427
38193427
0
0
40076750
37100000
2976750
795000
5379343
2701020
-428531.62
3924552
-2249791

An 3
An 4
An 5
38193427.36 38193427.357 38193427.357
38193427.357 38193427.3566 38193427.3566
0
0
0
0
0
0
41486241
41264324
41009250
37100000
37100000
37100000
4386241
4164324
3909250
795000
795000
795000
5367676
5356009
3108843
1279862
1490112
-501980
-654050.20294 -618543.528938 -577731.691088
2728913
2903656
870751
-3433764
-3247354
-3033091

Evaluarea investitiei:

Nr

Indicatorii

Valoare

1
2
3

Valoarea actualizata neta (VAN)


Rata interna de rentabilitate (RIR)
Indicele de profitabilitate (IP)

14459
21%

Termenul de recuperare al investitiei

A. Estimarea valorii actualizate nete

1
2
3
4
5

Investitia initiala
FNN (1 an)
FNN (2 an)
FNN (3 an)
FNN (4 an)
FNN (5 an)
Valoarea reziduala

CMPC (factorul de actualizare)

Fluxurile
-10000000
3028622
3924552
2728913
2903656
870751
4147490

20.99%

B. Estimarea ratei interne de rentabilitate

Investitia initiala
FNN (1 an)
FNN (2 an)
FNN (3 an)
FNN (4 an)
FNN (5 an) si valoarea reziduala
Rata interna de rentabilitate

Fluxurile
-10000000
3028621.71523937
3924551.71523937
2728913
2903656
5018242
21.06%

Interpretare

Decizia

Trebuie sa fie pozitiv, cel mai mare VAN


Trebuie sa fie peste CMPC
Trebuie sa fie mai mare de 1

DA
DA

CMPC

Trebuie sa fie mai mic de durata medie


de viata a echipamentelor (10 ani in
modelul nostru)

Factorul de Fluxurile
actualizare actualizate
(din bugetul de capital)
0.826482781
0.683073788
0.564548724
0.466589799
0.385628435
VAN

-10000000
2503103.698
2680758.405
1540604.071
1354816.212
335786.4833
1599390.242
14459.1116

20.995%

Factori de risc:
Sa nu vand cat am estimat
Sa am costuri cu materia prima diferite
Sa am costuri cu salariile diferite

Rau
cu 20%
cu 10%
48000000
54000000
9600000
8800000
18000000
16500000

Aceste estimari se introduc in calculul VAN / RIR (vom alege VAN)


Factori de risc:
Sa nu vand cat am estimat
Sa am costuri cu materia prima diferite
Sa am costuri cu salariile diferite

cu 20%
cu 10%
43921719 70785697.82
92391195.66 95020436.13

Grafic Analiza de Senzitivitate


160000000
140000000
120000000
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0
cu 20%

cu 10%

Sa nu vand cat am estimat

Sc. de baza

cu 10%

Sa am costuri cu materia prima diferite

cu 20%

Bine
Sc. de baza
60000000
8000000
15000000

cu 10%
66000000
7200000
13500000

Sc. de baza
cu 10%
97649677
124513655
97649677
100278917
97649676.61

rima diferite

cu 20%

cu 20%
72000000
6400000
12000000

cu 20%
151377634
102908158

Analiza de tip Breakeven Point:


Conditia 1:

VAN trebuie sa fie pozitiv

Conditia 2:

RIR trebuie sa fie mai mare de CMPC (costul capitalului)

Din analiza de senzitivitate am observat ca proiectul este sensibil la volumul vanzarilor / an


Rezolv urmatoarele intrebari:
Intrebarea 1: Cat ar trebui minim sa fie vanzarile ca VAN sa fie pozitiv?
38190198 reprezinta valoarea veniturilor din vanzare pentru care VAN mai mare
sau egal cu 0
Daca veniturile mele sunt mai mari de aceast valoare, VAN este pozitiv
Intrebarea 2: Cat ar trebui minim sa fie vanzarile ca RIR sa fie egal cu CMPC?
38193427 reprezinta valoarea veniturilor din vanzare pentru care RIR este mai mare
sau egal cu CMPC (costul capitalului)

zarilor / an

VAN mai mare

RIR este mai mare