Sunteți pe pagina 1din 10

Este interzisa transmiterea informatiilor secrete de stat prin cabrlu sau eter, fara a se folosi mijloace

specifice cifrului de stat sau alte elemente criptografice stabilite de autoritatile competente.
Incalcarea acestor norme atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala.
Persoanele incadrate in serviciile de informatii si siguranta ale armatei, aflate in serviciul relatiilor
externe care sunt gasite vinovate de deconspirari voluntare sau acte de neglijenta, isi pierd irevocabil
calitatea
Codul penal: divulgarea a 3 categorii de secrete instituite infractiunilor:
1. Divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statuluilui
2. Neglijenta in pastrarea secretului de stat
3. Tradarea prin transmiterea de secrete de stat
Alte categorii:
4. Divulgarea secretului professional
5. Divulgarea secretului economic
Nerespectarea secretului professional sau a conidentialitatii lucrarilor care au acest character se
sanctioneaza disciplinar (avertisment, mustrare, diminuarea drepturilor salariale, suspendarea dreptului
de avansare, retrogradare, destituirea din functie)
Divulgarea secretului care pericliteaza siguranta statului:
Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie secrete de stat, de catre cel care le
cunoaste datorita atributiilor de serviciu inchisoare de la 7-15 ani + interzicerea unor drepturi
Detinerea unor documente de stat in afara indatoririlor de serviciu inchisoare 5-10 ani
Subiectul: poate fi orice persoana care cunoaste secretul d stat ori alte documente sau date, datorita
atributiilor de serviciu el poate fi si functionar public
Functionarul public orice persoana care exercita permanent sau temporar, cu orice titlu, o insarcinare
de orice natura.
Functionar orice alt salariat care exercita o insarcinare in serviciul unei alte persoane juridice.
Latura subiectiva a acestor infractiuni:
- Fata este savarsita cu intentie, atunci cand infractorul:
a) Prevede rezultatul faptei sal, urmarind savarsirea acelei fapte (intentia directa)
b) Prevede rezultatul faptei sale, si, desi nu-l urmareste, accepta posibilitatea producerii lui
(intentia directa)
Obiectul juridic:
- Acele relatii sociale prin care se realizeaza siguranta statului.
Obiectul material al acestor infractiuni:
- documente sau date secrete de stat
- orice alte documente sau date prin a cror divulgare fapta este de natur s pun n pericol
sigurana statului
Divulgarea este acea activitate de comunicare, predare de documente sau date la persoane
neautorizate s le cunoasc. Fapta de divulgare trebuie sa fie de natura sa puna in pericol siguranta
statului.
Divulgarea secretului professional:
Divulgarea secretului profesional" respectiv "divulgarea, fr drept, a unor date, de ctre acela cruia i-
au fost ncredinate sau de care a luat cunotin n virtutea profesiei ori funciei, dac fapta este de
natur a aduce prejudicii unei persoane, se pedepsete cu nchisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu
amend.
Subiectul activ poate fi liber profesionist, functionar public sau privat.
Latura subiectiv a infraciunii n cauz o constituie intenia sub cele dou forme:
1. intenie direct
2. intenie indirect
Subiectul pasiv - orice persoan, fizic i juridic, ce poate fi lezat material sau moral n drepturile sale
Obiectul juridic relatiile sociale prin care se asigura atrimoniul persoanei fizice si juridice - aceste date
trebuie sa fie de natura private iar divulgarea lor, sa fie de natura sa aduca prejudicii persoanei fizice sau
juridice.
Latura obiectiva actiunea de divulgare, de comunicare unor persoane neautorizate sau publicului a
datelor care sunt neautorizate sa fie cunoscute de catre acestia prejudicii morale si material
Aceasta infractiune poate fi cercetata de organele de cercetare penala numai daca persoana votamana
formuleaza o plangere penala prealabila, in termen de doua luni din ziua in care persoana vatamata a
stiut cine este faptuitorul.
Divulgarea secretului economic:
Divulgarea unor date sau informaii care nu sunt destinate publicitii, de ctre cel care le cunoate
datorit atribuiilor de serviciu inchisoare 2-7 ani
Subiectul activ:
- persoana care cunoaste datele sau informatiile (care nu sunt destinate publicitatii) datorita
atributiilor de serviciu.
- Acesta poate fi subiect active calificat functionar public sau privat
- Orice persoana ii este interzisa divulgarea secretului
Subiectul pasiv:
- Este statul sau orice agent economic public sau privat, prejudiciat prin divugarea datelor sau
informatiilor economice care nu sunt destinate publicitatii.
Divulgarea:
- se intelege comunicarea, darea in vileag a datelor sau informatiilor unei alte persoane care nu
trebuie sa le cunoasca
- se poate realiza si prin omisiune atunci cand subiectul active lasa o persoana sa se apropie de un
asemenea document sau obiect.
Informaiile, datele sau documentele care, potrivit prezentei legi, nu constituie secrete de stat, dar nu
sunt destinate publicitii, sunt secrete de serviciu i nu pot fi divulgate.
InformaiiLE secrete de serviciu - informaiile a cror divulgare este de natur s determine prejudicii
unei persoane juridice de drept public sau privat, fiind de natura sa:
- produca pagube
- urmari socialmente periculoase o noua situatie create, unde normal activitate economica este
periclitate de divulgarea unor secrete.
Latura subiectiv o constituie intenia sub cele dou forme (intenie direct i intenie indirect)
Tentativa divulgrii secretului economic nu este incriminat de legea penal.

Divulgarea de informatii privind viata particulara:
"Informaiile privind viaa particular, onoarea sau reputaia persoanelor, cunoscute incidental n cadrul
obinerii datelor necesare siguranei naionale, nu pot fi fcute publice. Divulgarea sau folosirea, n afara
cadrului legal, de ctre salariaii serviciilor de informaii constituie infraciune i se pedepsete cu
nchisoare de la 2 la 7 ani. De asemenea, se pedepsese si tentativa.
Subiectul active: orice salariat al Serviciilor de Inf
Subiect pasiv orice persoana
Latura subiectiva intentia sub cele doua forme (intentie directa, indirecta)
Obiectul generic relatiile sociale care apara viata particulara, onoarea sau reputatia persoanelor
Obiectul special informatiile privind viata particulara, onoarea sau reputatia persoanellor
Latura obiectiva publicarea, comunicarea fata de doua sau m. m persoane a informatiilor privind viata
particulara, onoarea sau reputatia pers.

Neglijenta in pastrarea secretului de stat:
- infractiune
- are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document ce constituie
secret de stat sau neglijenta care a dat prilej altei persoane sa afle un asemeenea secret
inchisoare de la 3 luni la 3 ani
Obiectul juridic special
- relatiile sociale care asigura pastrarea secretului de stat
- existentaa fizica nealterata a documentelor
- subiectul activ: - orice functionar public sau privat
Latura obiectiva:
- distrugerea documentului (nimicirea, desfiintarea completa a actului etc)
- alterarea doc (degradarea, deterioarea, ilizibil)
- pierderea documentului
- sustragerea documentului insusirea acestuia
- a da prilej altei persoane sa afle secretul de stat
Toate aceste forme trebuie sa fie de natura a aduce atingere intereselor sttului (sa creeze o
stare de pericol)

Obstructionarea ilegala a accesului la informatii
- acte si fapte care afecteaza dreptul la informatie savarsite de functionarii autoritatilor princare
se obstructioneaza illegal, accesl persoanelor la inf de interes public sau privat
infractiune:
abuzul in serviciu contra intereselor persoanelor: fapta afunctionarului public care nu indeplineste cu
buna stiinta un act sau il indeplineste in mod defectuos => cauzeaza o vatamare a intereselor legale ale
unei persoane inchisoare 3 luni- 3 ani
Obiectul juridic special: relatiile sociale care asigura buna functionarea a serviciului si apararea
interesolr legale ale persoanelor
Subiectul activ: functionarul public, privat
Subiectul pasiv: orice persoana fizica si juridical
Latura subiectiva: intentia in cele 2 forme (dire+indirecta)
Latura obiectiva neindeplinirea cu stiinta a indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa.
"ngrdirea, de ctre un funcionar public, a folosinei sau a exerciiului drepturilor vreunui cetean, ori
crearea pentru acesta a unor situaii de inferioritate pe temei de naionalitate, ras, sex sau religie, se
pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5 ani". infractiune de abuz in serviciu contra intereselor
persoanelor, neglijenta in serviciu => s-a cazuzat o tulburare insemnata bunului mers al unui organ sau
unei institutii de stat ori unei unitati ssau o paguba in patrimoniul acestora.

O fapta este savarsita din culpa atunci cand infractorul:
- prevede rezultatul faptei sale dar nu-l accepta, crezand ca el nu se va produce
- nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea s ail prevada

Infraciuni prevzute de legea audiovizualului.
Sunt sancionate ca infraciuni unele fapte grave, din domeniul comunicrii audiovizuale:
- amenda penala intre 1.000.000 30.000.000 lei pt urmatoarele fapte:
- emiterea sau retransmiterea de programme fr licen audiovizual, licen
de emisie sau autorizaie de retransmisie
- emiterea pe alt frecven sau cu o putere radiant mai mare, dintr-un alt amplasament dect
cele prevzute n decizia de emisie
- producerea, importul, distribuirea, vnzarea, nchirierea, deinerea, instalarea, ntreinerea i
nlocuirea n scop comercial, a dispozitivelor ilicite de decodificare utilizate pentru servicii
audiovizuale cu acces condiionat.

Infraciuni prevzute de Legea nr. 187/1999:
- Sustragerea, tiniurea, falsificarea, contrafacerea, deteriorarea sau distrugerea dosarelor,
registrelor i a oricror documente ale securitii se pedepsesc potrivit legii penale, maximul
pedepsei majorndu-se cu 2 ani.
- Eliberarea de adeverine, documente sau copii de pe acestea, n alte condiii dect cele
prevzute n prezenta lege constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 5
ani.


DREPTURILE I OBLIGAIILE AGENTULUI MEDIA N DOMENIUL
COMUNICRII SOCIALE
Agentul media:
- este unuldintre cei mai importanti subiecti ai comunicarii sociale
- El intra intr o multidutine de raporturi juridice cu indivdul, publicul, societate si autoritatile
publice, in care apare ca titular de drepturi si obligatii specifice.
- Este o interfata a comunicarii intre autoritate si individ, aigurand o comunicare corecta si rapida
intre subiectii dreptului comunicarii sociale

Puterea judecatoreasca trebuie sa se exercite public, in procese publice iar elaborarea legilor
trebuie sa fie publica si transparenta, adica trebuie sa permita cunoasterea de catre popor a
activitatii autoritatilor si functionarilor publici.

Ingradirea presei afecteaza in primul rand poporul care nu cunoaste in suficienta masura
activitatea statului si a autoritatilor publice, iar apoi afecteaza agentii media.


Libertatea presei este incompatibila cu:
- Cenzura de orice fel din partea autoritatilor
- Incalcarea nejustificata a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului
- Monopolul presei
- Desfasurarea activitatilor de propaganda
- Substituirea unei alte puteri
- Folosirea atacurilor la persoana
- Limitarea dreptului la replica
- Diminuarea libertatii agentului media de catre conducator
- Ascunderea mijloacelor de finantare sau a veniturilor persoanelor juridice din media
- Transformarea mijloacelor de informare in masa si in mod deosebit a ziaristicii in puteri sau
contraputeri (mediocratia)
Dreptul agentului media in domeniul comunicarii sociale. Dreptul presei sau libertatea presei
Libertarea presei drept sau drepturi ale presei

Libertatea presupune:
- Obligatii din partea celorlalte persoane fizice sau juridice si autoritatilor publice de a nu face
ceva ce ar stingheri subiectul posesor al libertatii in exercitarea acesteia
- Obligatia autoritatilor publice de a face ceea ce prevede legea pt apararea libertatii
Termenul de drept al agenetului media presupune cele doua obligatii de mai sus + obligatia din partea
celorlalte pers fizice sau juridice de a face ceva (corelativ) dreptului la informatie - obligatia de a face,
adica de a pune la dispozitie autorului dreptului, informatia de interes public sau personal
+ obligatia autoritatilor publice de a furniza corect informatii asupra treburilor publice si pb de interes
personal
Pactul International cu privir la drepturile civile si politice:
- Nimeni nu trebuie sa aiba de suferit din pricina opiniilor unei persoane
- Orice persoana are dreptul la libertatea de exprimare
- Exercitarea libertatilor comporta indatoriri si raspunderi special
- Orice persoan are dreptul la libertatea de exprimare, inclusiv dreptul de a comunica (s.n.).
Acest drept cuprinde libertatea de a-i exprima opiniile ca i de a primi i transmite informaii i
idei, fr ingerin din partea puterilor publice i independent de frontier.
- In Germania, libertatea presei si libertatea de informare prin radio si film sunt garantate si nicio
cenzura nu poate avea loc
- In spania: sunt recunoscute si ocrotite urmatoarele drepturi:
- De a exprima si raspandi liber gandurile, ideile, opiniile prin viu grai, scris etc
- De a comunica si primi liber informatii reale prin orice mijloc de difuzare
- Presa nu poate fi supusa autorizarii sau cenzurii
- Sunt interzise publicatiile, spectacolele si orice alte manifestari care contravin bunelor moravuri
Constitutia Romaniei privind drepturile si libertatile agentului media:
- Dreptul de acces la sursele de informare;
- Libertatea de opinie;
- Libertatea de exprimare;
- Dreptul de acces la orice informaie de interes public;
- Libertatea de a nfiina publicaii;
- Dreptul de a informa;
- Dreptul de a ntreba i a primi rspuns;
- Dreptul de a-i proteja sursele;
- Dreptul la replic i dreptul la rectificare;
- Dreptul i obligaia la protecia sursei.


Dreptul agentului media de acces la sursele de informare:
- Dreptul la informatia al oricarei pers fizice sau juridice agentul media este beneficiar al
dreptului la informatie
- Dreptul la inf in virtutea calitatii de serviciu public sau privat
- Ca persoana fizica, agentul media are dreptul de acces la informatiile de interes public ca orice
alta pers fizica
- Mijloacele de informare in masa pot fi servicii publice sau private. Au obligatia sa asigure
informarea corecta a opiniei publice.

Prin serviciu public intelegem:
Acea activitate de organizare a executrii i de executare n concret a legii,
desfurat n regim de drept public, n scopul satisfacerii continue i permanente a
intereselor generale, naionale i locale, desfurat de o structur organizatoric
special nfiinat prin lege sau pe baza legii de ctre stat, jude, municipiu, ora i
comun, investit cu o anumit competen, dotat cu mijloace materiale i bneti
i ncadrat cu personal de specialitate n regim de funcionar public.

Activitatea mijloacelor de informare n mas private, nu este reglementat n mod
expres prin lege, ci trebuie s se desfoare n conformitate cu legile generale.

Mijloacele private de informare n mas sunt nfiinate de particulari cu fonduri
private i acioneaz pe principiile dreptului privat viznd concomitent profitul
cu informarea corect a populaiei.

serviciile publice de radio i televiziune sunt obligate s garanteze grupurilor
sociale i politice importante exercitarea dreptului la anten.

Consiliul Naional al Audiovizualului, autoritate public autonom, stabilete
normele obligatorii pentru mijloacele de informare n mas numai cu privire la:
transmiterea informaiilor referitoare la calamiti i la cazurile de stare de
necesitate, publicitatea, programarea i acordarea dreptului la replic,
sponsorizarea, modul n care se soluioneaz contestaiile precum i alte
aspecte legate de aplicarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Sursele de informare sunt de dou feluri:
- surse oficiale (autoritile i instituiile publice n general, precum i
cele specializate n materie; dintre sursele oficiale specializate menionm:
Arhivele Naionale; Registrul Comerului; Serviciile de Stare Civil etc)
- surse neoficiale.
- Surse ocazionale acces neingradit, limitat in afara dispozitiilor legale
numai prin vointa sursei si calitatile agentului media

Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusive in numele
colectivelor pe care le reprezinta => obligatia autoritatilor publice de a raspunde la
acestea=> persoana vatamaata intr- un drept al sau de o autoritate publica, printr un
act administrative sau prin nesolutionarea in termen legal a unei cereri, este
indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea
pagubei.
Orice persoaba se poate adresa justitiei pt apararea drepturilor, libertatilor si
intereselor sale legitime

In afar de sursele oficiale mai sunt i alte surse autorizate cum sunt ageniile de
pres sau alte instituii specializate n vnzarea de informaii i materiale de interes
jurnalistic (ageniile de pres, ageniile de detectivi, societile de consultan,
instituiile private de sondare a opiniei publice etc.)

Libertatea de opinie a agentului media:
= libertatea constiintei libertarea gandirii si a opiniilor, precum si libertatea
credintelor religioase nu pot fi ingradite sub nicio forma.

Nimeni nu poate fi constrns s adopte o opinie ori s adere la o credin
religioas, contrare convingerilor sale." n aceste dispoziii i are temeiul i clauza
de contiin.

Libertatea de opinie este consacrata sub dou aspecte:
1. libertatea individului de a-i forma propriile opinii
2. libertatea individului de a adopta o opinie.

Libertatea de opinie nu se confund cu libertatea de exprimare a opiniei,
acestea sunt total diferite cu reglementri i consecine diferite.

Nimeni nu va fi supus vreunei constrngeri putnd aduce atingere libertii sale de
a avea sau de a adopta o religie sau o convingere la alegerea sa. Nimeni nu trebuie
s aibe ceva de suferit din pricina opiniilor sale.

Toi radiodifuzorii au obligaia s asigure informarea obiectiv a publicului prin
prezentarea corect a faptelor i evenimentelor i s favorizeze formarea liber a
opiniilor.

Campaniile de persuasiune prin care se urmrete influenarea intenionat a
opiniilor, credinelor, valorilor sau atitudinilor, sunt n contradicie cu libertatea de
opinie afectnd att formarea liber a acesteia ct i adoptarea liber a unei opinii.

Nimeni nu poate fi tras la raspundere pt opiniile sale, fie ele chiar religioase, daca
manifestarea lor nu tulbura ordinea publica stabilita prin lege
Problema opiniilor vizeaza cel putin 2 aspecte:
1. libertatea de formarea a opiniilor si actul de a adera la o opinie
2. libertatea de exprimare a opiniilor
Libertatea de opinie se poate exercita individual, colectiv cat si prin intermediul
agentului media.
Opiniile pot fi:
- subiective nu pot si trebuie supuse criteriului adevarului iar exprimarea
acesteia trebuie sa fie insotita de precizarea ca aceasta este o opinie
libertatea de opinie este o libertate nelimitata, cu exceptia cazului cand se
exteriorizeaza in public.
Pentru a-si exprima opiniile in public, agentul media trebuie sa respecte anumite
reguli:
- s-i prezinte opinia cu onestitate;
- s nu urmreasc scopuri ilegale, nelegitime;
- s nu instige la svrirea de infraciuni;
- s urmreasc interese legitime prin mijloace legitime;
- s nu aib la baz acte de corupie, "opinii" pltite, comandate, impuse,
obinute prin antaj etc.;
- s nu insulte sau calomnieze.
Informarea prin publicitate:
Prin publicitate se nelege orice form de prezentare a unei activiti
comerciale, industriale, artizanale sau liber profesioniste, avnd ca scop
promovarea vnzrii de bunuri i servicii, de drepturi i obligaii

C.N.A. definete publicitatea audiovizual ca fiind orice form de mesaj difuzat
prin mijloace de comunicare audiovizual, pe baz de contract, n schimbul unei
sume de bani, al unui serviciu echivalent sau a altor valori mobile ori imobile, n
scopul de a promova numele, marca, imaginea, activitatea, produsele sau serviciile
unui agent economic.

Publicitatea neltoare" - orice publicitate care, induce n eroare orice persoan
creia i este adresat sau care ia contact cu aceasta i i poate afecta
comportamentul economic, lezndu-i interesul de consumator, sau care poate leza
interesele unui concurrent.

Se interzice publicitatea care:
a) este neltoare;
b) este subliminal388;
c) prejudiciaz respectul pentru demnitatea uman i morala public;
d) include discriminri bazate pe ras, sex, limb, origine social,
identitate etnic sau naional;
e) atenteaz la convingerile religioase sau politice:
f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnitii i vieii particulare a
persoanelor;
g) exploateaz superstiiile, credulitatea sau frica persoanelor;
h) prejudiciaz securitatea persoanelor sau incit la violen;
i) ncurajeaz un comportament care prejudiciaz mediul nconjurtor;
j) favorizeaz comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse
ori distribuite contrar prevederilor legale

Persoana care isi face publicitate trebuie sa fie in masura sa probeze exactitatea
afirmatiilor, indicatiilor sau prezentarilor din anuntul publicitar.

In domeniul afacerilor comerciale, s-au instituit drept infractiuni faptele de frauda
si amagire prin informatii false sau eronate.

Libertatea de exprimare