Sunteți pe pagina 1din 9

Credit A

Valoare
Dobanda
Scadenta
Rambursare
Perioada de gratie

3000000 Euro
10% pe an

5 ani
Serii anuale egale (principalul rambursat este egal in fiecare an)
2 ani (in perioada de gratie nu se ramburseaza imprumut si nici nu s

Tabloul de amortizare:
Anii
1
2
3
4
5

Credit B
Valoare:
Dobanda:
Scadenta:
Rambursare:
Perioada de gratie:

Principal
0
0
1210000
1210000
1210000

Anuitate = suma totala platita la mo


Dobanda
Anuitate
C. ramas
0
0
3300000
0
0
3630000
363000
1573000
2420000
242000
1452000
1210000
121000
1331000
0
(Euro)

4500000 dolari
12% pe an
5 ani
Anuitati constante
nu avem

Formula de calcul este:

(dolari)
Anii
Principal
Dobanda
Anuitate
1
708344
540000
1248344
2
793345
454999
1248344
3
888546
359797
1248344
4
995172
253172
1248344
5
1114593
133751
1248344
Nota: cand modalitatea de rambursare este ANUITATI CONSTANTE se
si tabloul de amortizare se va completa incepand cu aceste anuitati.
Credit C:
Valoare:
13500000 lei
Dobanda:
14% pe an
Scadenta: 5 ani
Rambursare:
Transa finala
Perioada de gratie:
Nu avem
Anii
1
2
3
4
5

Principal
0
0
0
0
13500000

Dobanda
1890000
1890000
1890000
1890000
1890000

Anuitate
1890000
1890000
1890000
1890000
15390000
(lei)

Selectarea celei mai bune oferte de finantare se face plecand de la tablourile de amortizare pe baz

Anii
1
2
3
4
5
Moneda:

Anuitatile
Credit A
0
0
1573000
1452000
1331000
Euro

in valuta aferenta
Credit B
Credit C
1248344
1890000
1248344
1890000
1248344
1890000
1248344
1890000
1248344
15390000
Dolari
Lei

Pasul urmator: Estimarea unui curs de schimb pentru Leu / Euro si pentru Leu / USD pen

Initial
4.5
3
Variatia CSV
5%
-2%
Modificare anuala estimata pentru c
Anii
Leu / Euro
Leu / USD
1
4.7
2.9
2
5.0
2.9
3
5.2
2.8
4
5.5
2.8
5
5.7
2.7
Observatie: am estimat ca CSV creste fata de EURO (depreciere a leului cu 5% pe an) s

Pasul urmator: Transform anuitatile din valuta (Euro pentru Credit A si USD pentru Cred

Anii
1
2
3
4
5
Moneda:

Credit A
0
0
8194249
7942118
7644288
lei

Anuitatile in lei
Credit B
Credit C
3670131
1890000
3596728
1890000
3524794
1890000
3454298
1890000
3385212
15390000
lei
lei

Pasul urmator: Estimarea factorului de actualizare cu care voi actualiza aceste anuitati

Rata de actualizare:
12.0% pe an (pentru sumele in LEI)
Interpretare: este o estimare a mea cu privire la cat va fi in medie dobanda in urmatorii
Anii
1
2
3
4
5

1/(1+k)^n
0.8929
0.7972
0.7118
0.6355
0.5674

Pasul urmator: Actualizarea tuturor anuitatilor in lei cu factorul de actualizare aferent

Anii
1
2
3
4
5
Moneda:

Anuitatile
Credit A
0
0
5832504
5047359
4337575
lei

in lei ACTUALIZATE
Credit B
Credit C
3276902
1687500
2867290
1506696
2508878
1345265
2195269
1201129
1920860
8732699
lei
lei

Pasul urmator determinarea VA, VAN si RIR si alegerea celei mai bune oferte de finantare:

VA creditelor
Credit initial (lei)
VAN credit

Credit A
Credit B
Credit C
15217438.28 12769199.3 14473289.57 Toate sunt in lei
13500000
13500000
13500000
-1717438.3
730801
-973290
Credit B are valoarea cea mai mare -> este cea mai b

Atentie: solutia data de VAN se verifica si prin RIR


Formula de calcul a RIR prin incercari este:

RIR

VAN k VAN
VAN VAN

Estimarea pentru Credit A prin incercari (exemplu):


k(-):
15.30%
k(+):
15.70%
RIR (Credit A)

VAN (-):
VAN (+):

-91135.5
90342.0

61.24%

Estimarea RIR cu ajutorul EXCEL se face folosind functia IRR dupa ce in prealabil ati trecut toate flu
Anii
Initial
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
RIR

Credit A
Credit B
Credit C
13500000
13500000
13500000
0 -3670130.75
-1890000
0 -3596728.14
-1890000
-8194248.563 -3524793.58
-1890000
-7942117.838 -3454297.7
-1890000
-7644288.419 -3385211.75
-15390000
15.50%
9.76%
14.00%
Cea mai buna solutie este tot Credit B pentru ca are cel mai

Concluzia: Cea mai buna oferta de credit ar fi Creditul in USD pentru ca are cel mai mare

egal in fiecare an)


imprumut si nici nu se plateste dobanda)

totala platita la momentul rambursarii (anual, trimestrial etc.) si include dobanda si principal

Observatie: creditul, datorita perioadei de gratie, a crescut de


la 3.000.000 euro la 3.630.000 Euro datorita dobanzii
neplatite, calculate de banca si adaugate la creditul initial

An const Credit initial

Dobanda
perioada
1 1 Dobanda

C. ramas
3791656
2998311
2109765
1114593
0
UITATI CONSTANTE se va folosi formula de mai sus
nd cu aceste anuitati.

C. ramas
13500000
13500000
13500000
13500000
0

de amortizare pe baza anuitatilor calculate:

entru Leu / USD pentru a transforma anuitatile din Euro / USD in lei

a estimata pentru cursul de schimb: semnul + indica depreciere a leului si semnul - indica apreci

leului cu 5% pe an) si scade fata de USD (apreciere a leului cu 2% pe an)

si USD pentru Credit B) in lei folosind cursul de schimb estimat de mine

iza aceste anuitati in lei

dobanda in urmatorii 5 ani

ctualizare aferent

de finantare:

e sunt in lei

are -> este cea mai buna oferta

bil ati trecut toate fluxurile cu semnele aferente si neactualizate:

ntru ca are cel mai mic RIR

ca are cel mai mare VAN (maxim de VAN) si cel mai mic RIR (minim de RIR)

dobanda si principal

i semnul - indica apreciere a leului fata de valuta din contractul de credit