Sunteți pe pagina 1din 4

Cultura

Sfecla de
zahar

Anul

Anul
2010

Anul
2011

Anul 2012

Kg

Kg

Kg

Kg

38036

35103

26363

Forme de 1990
proprietate
Total
20149
Romania

Cultura
Sfecla de
zahar

Anul

Anul 2010

Forme de 1990
proprietate
Tone

Tone

Total
3277,7
Romania

837.8

IMPORT
_tone_

Anul
2009
2010
2011
2012

481,663.90
465,653.10
514,990.10
490,653.60

Anul 2013

Anul 2014

Kg

kg

36569

43774

Anul 2011

Anul 2012

Anul 2013

Anul
2014

Tone

Tone

Tone

Tone

660.4

719.7

1029.2

1357

600000

EXPORT
_tone_

mii
192,781.80
216,240.20
301,183.80
286,338.20

500000
400000

mii

48,259.20
178,084.10
300000
174,004.80
200000
101,379.70

27,383.80
89,987.70
119089.4
75,645.10

100000
0
_tone_
Anul

mii
IMPORT

_tone_
EXPORT

ORT

Sfecla de zahar
50000
45000
Sfecla
de zahar
40000

1200

35000
30000

1000

25000

800

20000
15000

600

10000

400

5000
0

200

0
Anul 1990 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014

2009
2010
2011
2012

mii

_tone_

mii
EXPORT

Sfecla de zahar

zahar

ecla de zahar

Sfecla de zahar