Sunteți pe pagina 1din 8

Exploatatia agricola

BALANTA NECESARULUI DE INGRASAMINTE

Tabel nr 2.3./1

Fisa de calculatie nr.


Nr.

Cultura

Sola - Suprafata

crt.

(soiul)

de fertilizat (ha)

a
b
a.Pentru culturi productie terminata
1 GRAU
2 PORUMB
3 Soia
Orz
4

Perioada

TOTAL PRODUCTIE TERMINATA


b. Pentru culturi productie neterminata
GRAU
PORUMB
Soia
Orz
TOTAL PROD. NETERMINATA
TOTAL (a+b)
EXISTENT LA DATA : 01.01.
NECESAR

c
30
20
30
10

februarie
iunie
martie
aprilie
---

FELUL INGRASAMINTELOR
Azotat de amoniu
Kg/Ha
to
1
2
300
300

Fertistar ZM+3e
Kg/Ha
to
3
4

Superfosfat
Kg/Ha
5

Cropmax
Kg/Ha
7

to
6

3
4.5

7.5
30
20
30
10

septembrie
octombrie
octombrie
septembrie

30

0.6
70

300

1.5

3
3

0.6

1.5

Exploatatia agricola

BALANTA NECESARULUI DE ERBICIDE


Fisa de calculatie nr.
Nr.
crt.
0
1
2
3
4

1
2
3
4

Cultura
(soiul)

Sola - Suprafata
de fertilizat (ha)

a
b
a.Pentru culturi productie terminata
GRAU
PORUMB
Soia
Orz
TOTAL PRODUCTIE TERMINATA
b. Pentru culturi productie neterminata
GRAU
PORUMB
Soia
Orz
TOTAL PROD. NETERMINATA
TOTAL (a+b)
EXISTENT LA DATA : 01.01..
NECESAR

Tabel nr 2.3./2
Perioada

c
30
20
30
10

30
20
30
10

aprilie
aprilie
martie
aprilie

---------

FELUL ERBICIDELOR
Ceredin
l,Kg/Ha
1

l, Kg
2

BUCTRIL UNIVERSAL
l,Kg/Ha
l, Kg
3
4

Afalon50SC
l,Kg/Ha
5

l, Kg
6

Roundup
l,Kg/Ha
7

9
1

0.016
3

0.018
2.5

Exploatatia agricola
BALANTA NECESARULUI DE PRODUSE FITOSANITARE

Tabel nr 2.3./3

Fisa de calculatie nr.


Nr.
crt.
0
1
2
4
4

1
2
3
4

Cultura
(soiul)

Sola - Suprafata
de fertilizat (ha)

a
b
a.Pentru culturi productie terminata
GRAU
PORUMB
Soia
Orz
TOTAL PRODUCTIE TERMINATA
b. Pentru culturi productie neterminata
GRAU
PORUMB
Soia
Orz
TOTAL PROD. NETERMINATA
TOTAL (a+b)
EXISTENT LA DATA : 01.01.
NECESAR

Perioada

c
30
20
30
10

iunie
aprilie
martie
martie

30
20
30
10

octombrie
-------

FELUL produselor fitosanitare


Allegro
l,Kg/Ha
1
0.75

l, Kg
2
0.012

Calipso480SC
l,Kg/Ha
l, Kg
3
4
0.09

Celeststar025FS
l,Kg/Ha
l, Kg
5
6

Force1.5G
l,Kg/Ha
7

0.00144
15

0.016

Exploatatia agricola

BALANTA NECESARULUI DE Alte materiale

Tabel nr 2.3./4

Fisa de calculatie nr.


Nr.
crt.
0
1
2
3
4

1
2
3
4

Cultura

Sola - Suprafata

Perioada

tratamentul
de fertilizat (ha)
a
b
a.Pentru culturi productie terminata
GRAU
30
PORUMB
20
FL-SOARELUI
30
MAZARE
10
TOTAL PRODUCTIE TERMINATA
b. Pentru culturi productie neterminata
GRAU
PORUMB
FL-SOARELUI
MAZARE
TOTAL PROD. NETERMINATA
TOTAL (a+b)
EXISTENT LA DATA : 01.01.
NECESAR

30
20
30
10

c
iulie
aprilie
martie
martie
iulie

octombrie
-------

FELUL materialelor
Sfoara
l,Kg/Ha
1

l, Kg
2
2

Glossa
l,Kg/Ha
3

Turda star
l,Kg/Ha
5

l, Kg
4

l, Kg
6

Salamanca
l,Kg/Ha
7

0.032
25

0.25
250

300

4.8

Cropmax
to
8

Roundup
l, Kg
8

0.025

Force1.5G
l, Kg
8

Mirage45EC
l,Kg/Ha
l, Kg
9
10

Mavrika2F
l,Kg/Ha
11

l, Kg
12

Mas83R
l,Kg/Ha
13

l, Kg
14

AproXL39OE
l,Kg/Ha
l, Kg
15
16

Delicia gastoxir
l,Kg/Ha
l, Kg
17
18

0.15
1

0.006

0.2

0.0012

50

0.3
1

0.01

0.03

0.0003

Salamanca
l, Kg
8

Sfoara
l,Kg/Ha
9

l, Kg
10

MAS83r
l,Kg/Ha
11

50
2.5
3.9

0.039

l, Kg
12

0.3