Sunteți pe pagina 1din 4

Parlamentul adopt

legi:
Constitutionale
Organice
Ordinare

SENAT

CAMERA DEPUTATILOR

Controlul Parlamentar
Control
parlamentar
Traditional,
exercitat
de
Parlament in mod direct, prin
mijloacele puse la dispozitie
de legea fundamentala.

Control parlamentar Modern,


exercitat prin intermediul unor
autoritati publice care depind
de
Parlament
(Avocatul
Poporului, Curtea de Conturi).

Avocatul Poporului trebuie sa-i prezinte


periodic Parlamentului rapoarte asupra
activitatii desfasurate, in acest fel
exercitandu-se un control indirect de catre
Parlament asupra autoritatilor publice care
fac obiectul raportului.

Formele i mijloacele specifice prin care se exer it controlul


parlamentar:

a) controlul exercitat prin dri


de sea , mesaje, rapoarte,
programe
prezentate
parlamentului;
b)
controlul exercitat
prin comisiile parlamentare;
c) controlul exercitat prin
tre ri i i terpelri;
d) dreptul deputailor i
senatorilor de a cere i o i e
i for aii;
e) controlul exercitat prin
avocatul
poporului
(ombudsman).

Parlamentul s ult anual mesajul Preedi telui


Romniei cu privire la principalele probleme
politice ale
aiu ii; as ult i apro
programul Guvernului; as ult anual raportul
Curii de Conturi ;as ult rapoartele Avocatului
Poporului.

Toate comisiile parlamentare pot efectua


control, dar aceste fu ii sunt de regul
redi ate unor comisii de a het, sau
comisii speciale.
Reglementat
detaliat
parlamentare.

prin

regulamentele

Sunt obligati s prezinte i for aiile i


documentele cerute de Camera Deputailor, de
Senat sau de Comisiile parlamentare, prin
intermediul preedi ilor acestora

Avocatul poporului este denumirea sub care


i stituia ombudsman-ului se regsete n Romnia.

Caracteristici:

Se exercita asupra tuturor


autoritatilor administrative
guvernamentale. Autonome
si locale.
Cuprinde intreaga activitate
executiv-administrativa
a
acestor autoritati.
Este un control complet.
Putand viza atat legalitatea
cat
si
oportunitatea
activitatilor.
Este exercitat, de regula,
ulterior realizarii activitatilor
vizate.
Nu este un control exclusiv, ci
se poate completa si cu alte
forme de control.

Autoritati si institutii aflate sub


Control Parlamentar:
Curtea de Conturi
Consiliul Legislativ
Avocatul Poporului
Consiliul Co ure ei
Comisia Naio al a Valorilor Mobiliare
Banca Naio al a Romniei
Serviciul Romn de I for aii
Serviciul de I for aii Externe
Serviciul de Prote ie i Paz
Serviciul de Tele o u i aii Speciale
Consiliul Comisiei de Supraveghere a
Asigurrilor
Consiliul Naio al al Audiovizualului
Societatea Ro de Radiodifuziune
Societatea Ro de Televiziune
Colegiul Consiliului Naio al pentru
Studierea Arhivelor Se uritii
Age ia Naio al de Pres AGERPRES
Comisia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private
Consiliul Naio al pentru Combaterea
Dis ri i rii
Autoritatea Naio al pentru Administrare
i Reglementare n Co u i aii

S-ar putea să vă placă și