Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul............................................................................ cu
domiciliul in jud. ..........................., orasul ...................,
str. ..................................... nr. ........, CNP ................................... in
calitate de concesionar al terenului situat in comuna Piscu,
str. ............................ nr. .............., in suprafata de ........... mp cu
destinatia ............................................, conform contractului de
concesiune nr. ................. din data ......................, va rog sa-mi
aprobati cumpararea terenului mentionat mai sus.
Va multumesc anticipat.

Data: .......................

Semnatura: