Sunteți pe pagina 1din 2

Aparat cardiovascular

1. Propietatile fundamentale ale miocardului:


a) automatismul cardiac: propietate fundamentala a miocardului de a
genera si prop aga impulsuri prin sistemul autonom excito -cardiac
Acest sistem este format din:

nodulul sinoatrial/Keith-Flack
nodulul atrio -ventricular/Asch oft-Taw ola
bandeleta lui Hiss
reteaua pukinjie

De la nivelul nodulului sinoatrial/Keith-Flack = pacemake r-ul dominant


al inimii, este generat ritmul normal/sinusal al cordului (f recventa 7090 bpm=ritmul sinusal)
- exista 3 fascicule preferentiale de propagare a impulsului prin
musculatura atriala: Bachmann, Torell si Wenkenbach
De la nivelul nodulului atrio -ventricular/Aschoft-Taw ola poate fi
generat, atunci cand nodulul sino -atrial nu functioneaza, un ritm
propriu (ritm nodal cu o fre cventa mai joasa de 40-60 bpm)
- impulsul se propag a prin fasciculul Hiss catre vf inimii (reteaua
purkinjie), daca primii 2 noduli nu functioneaza, fasciculul Hiss poate
genera un ritm propriu cu o frecventa de maxim 40 de bpm (ritm
incompatibil cu viata = ritm idioventricular)
b) conductibilitatea: propietatea miocardului de a conduce impulsurile
generate prin tesuturi specializate excito -conductor si prin bandeletele
preferentiale in atrii, astfel la nivelul atriilor, viteza de conduce re este
intre 1-1,2 m/s
-La nivelul atrio -ventricular impulsul este incetinit (0,2-0,4 m/s)=
conduce re decrementiala
-Vi teza de conducere creste din nou in fasciculul Hiss (1m/s), apoi
rete aua pukinjie scade brusc (0,3-0,4 m/s)
*Orice depolarizare este urmata de o contractie/sistola
*Benefi ciul conducerii defl ementiale (intarzierea conducerii impulsului
atrio -ventricular) consta in faptul ca ofera timp sufi cient incheierii
sistolei atriale cat si desavarsirii diastolei ventriculare

c) Excitabilitatea: p ropietatea miocardului de a raspunde la o excitatie


prag, printr- o depolairzare urmata de o contractie/sistola
Potentialul de actiune in fi bra miocardica ventriculara :
In cursul inregistrarii potentialului de actiune se disting 4 faze:
0) faza depolarizarii initiale (se deschide din momentul atingerii
pragului de excitatie care este de -55 mw si se inchide cand se atinge
oversh oot la +15 mw
-Se deschid can alele rapide de Na, urmate de canalele lente de K
(deschide rea maximala a canalelor lente de K are loc la sf fazei 2)
1) faza repolarizarii initiale (se deschid canalele de Cl)
2) faza de platou/depolarizare p relungita (se deschid canale lente de
Na si Ca)
3) faza repolarizarii fi nale
*4) stare a de repaus (potential de rep aus 90 mw)
-Aspectul potentialului de actiune in fi bra miocardica atriala este
diferit, lipsind faza 2 deoare ce, in sarcolema acestor fi b re nu exista
canale lente de Na si Ca
* Legea inimii (legea tot sau nimic):
-Inima raspunde la stimul prag printr- o contractie maximala precedat
de un PA prop agat
-La stimulii peste prag, se obtine o contractie maximala pre cedat de un
PA prop agat
-La stimulii sub prag, chiar daca vor fi generate mici potentiale locale
in masa musculara, ele nu se vor propaga si nu vor avea contractie
* Fenomenul Bouditch/fenomenul in scara:
I=ct
A=f ()
-La intensitate constanta de stimulare a miocardului, amplitudinea
contractiei depinde de stimulare
-Fenomenul este limitat in timp datorita spolierii celulelor in K